SC103 Tehničko uputstvo.

Size: px
Start display at page:

Download "SC103 Tehničko uputstvo."

Transcription

1 SC103 Tehničko uputstvo

2 Sadržaj 1. Pogled na Operacioni panel T&A upravljanje uređajem Procedura upisa i verifikacije Upis korisnika Tip provere Upis Administratora Brisanje upisanih podataka Opcije Sistemske opcije Opcije za komunikaciju Log opcije Opcije za kontrolu pristupa Auto Test Kako koristiti USB flash disk Preuzmite podatke o prisustvovanju Preuzimanje podataka o osoblju Učitavanje podataka o osoblju Preuzimanje SMS-a Učitaj SMS Sistemske informacije Prilog POE (napajanje preko etherneta) Rezervna baterija Cifre Letnje računanje vremena...31 Evidencija radnog vremena Strana 2

3 1. Pogled na Operacioni panel Start-up prozor Pritisnite taster za uključenje i na ekranu pokazaće se prozor koji se zove Start-up prozor. Sledeće se pojavi. 2. T&A upravljanje ureďajem 2.1. Procedura upisa i verifikacije Upis korisnika Ako je u ureďaju upisivač uključen, svima je dozvoljeno upisati korisnika, ako je menadžer već registrovan u ureďaju, sve dok password menadžer ne verifikuje upis novog korisnika. Postoje dva načina da se upiše korisnik: sa RF karticom i lozinkom. Počnite sa upisom korisnika, ako je menadžer registrovan u ureďaju, mora se prvo proveriti status menadžera, - i pritisnite Menu, ako je ureďaj potvrdio status menadžera, zatim prinesite karticu ili unesite lozinku za verifikaciju. Napomena: ako ne postoji menadžer, nije potrebno to učiniti. Evidencija radnog vremena Strana 3

4 1) Upis ID 1) Pritisnite MENU taster da uďete u User manage, nakon toga pritisnite OK da uďete u Enroll User, pristupite Reg RFID, pritisnite OK i pojavljuje se sledeće: 3) Ukucajte broj upisa (raspon je od 1 do 65534), pritisnite OK. 4) Približite karticu blizu mesta indukcije prateći prompt ekrana ureďaja, pročitajte ID kartice, i sledeće će se pojaviti: 5) pritisnite OK taster kako bi dovršili upis, idite na sledeću operaciju. Sledeće se pojavljuje. Evidencija radnog vremena Strana 4

5 6) Opet pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: Napomena: C Zadnje slovo C znači ID Kartica 7) Pritisnite ESC taster za poništavanje novog upisa, pritisnite OK za snimanje upisanih podataka, kako bi dovršili proces registracije ID kartice. 2) Upis sa lozinkom 1) Pritisnite MENU taster da bi ste ušli u User manage, nakon toga pristupite Enroll PWD, pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: 3) Ukucajte broj upisa (raspon je od 1 do 65534), pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: Evidencija radnog vremena Strana 5

6 4) Ukucajte Vašu lozinku, pojaviće se sledeće: 5) Ukucajte lozinku ponovo, pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: Napomena: P, poslednje slovo P znači lozinka 6) Pritisnite OK, prethodna poruka se i dalje prikazuje dok se obrazac kreira Tip provere 1) Provera sa RF karticom RF kartica se koristi za identifikaciju korisnika. Možete unapred registrovati RF broj kartice u sistemu da se osigurate protiv gubitka ili kraďe RF kartice. 2) Provera sa lozinkom Lozinka dužine 1-5 karaktera se koristi za potvrdu provere pristupa. Možete koristiti ovaj metod u posebnim slučajevima kao npr. kada je kartica oštećena. Za početak procesa upisa, unesite svoj ID broj, pojaviće se sledeće: Evidencija radnog vremena Strana 6

7 Pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: Unesite ispravnu lozinku, pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: Ako lozinka ne može biti potvrďena, pojaviće se sledeće: Upis Administratora Privilegije su dopuštenja koja se daju na korišćenje korisniku. One definišu sposobnosti korisnika da obavi specifične administrativne i druge zadatke, uključujući mogućnost pregledavanja, izmene, dodavanja ili obnove podataka odreďene kategorije. Nivoi privilegija su skup odobrenja koji mogu biti izmenjeni po potrebi i postoje četiri nivoa korisničkih privilegija koje su dodeljene od strane ureďaja, a to su: user, enroller, administrator, super administrator. Identifikacioni sistemi imaju četiri privilegije ili nivoa statusa: Users - Korisnici su osobe čiji identitet mora biti verifikovan, kao npr. da bi se pristupilo pogonu ili da je njihova prisutnost evidentirana. Evidencija radnog vremena Strana 7

8 Enrollers - upisivači su korisnici koji su ovlašćeni za upisivanje novih korisnika ili za brisanje korisnika iz sistema. Managers - Menadžeri mogu raditi i druge operacije, osim podešavanja naprednih opcija i upisa svojih privilegija. Supervisors - Korisnici koji su supervizori imaju pristup svim funkcijama i mogu menjati sva podešavanja u sistemu. Napomena: ako nema menadžera i supervizora u sistemu, enroller (upisivač) će ih upisati. A ako ne postoji supervizor u sistemu, menadžer će ga upisati. 1) UĎite u Menu ureďaja, nakon uspešne verifikacije, uďite u User Manage. 3) Koristeći " / " tastere, odaberite menadžera za upis, sledeći prozor će se pojaviti. 4) Pritisnite OK taster, uďite u Management enrolment, sledeći prozor će se pojaviti. 5) Možete odabrati omiljeni način za registrovanje administratora, provera pristupa administratora uključuje enroller proveru, menadžer provera pristupa, i super administrator proveru pristupa, a za detalje pogledajte nivoe privilegija. Način upisa je isti kao kod upisa korisnika Brisanje upisanih podataka Ukoliko korisnik želi biti izbrisan, možete uraditi sledeće korake kako bi poništili korisnika. Evidencija radnog vremena Strana 8

9 1) Pritisnite Menu, uďite u meni ureďaja, nakon uspešne verifikacije, sledeći prozor će se pojaviti: 2) Pritisnite OK taster, uďite u User manager, sledeći prozor će se pojaviti: 3) Koristeći " / " taster, odaberite podatke za upis, pojaviće se sledeće: 4) Pritisnite OK taster, uďite u proceduru za poništavanje podataka i sledeći prozor će se pojaviti: 5) Unesite broj koji želite poništiti, zatim pritisnite OK da bi ste potvrdili, idite na sledeću operaciju, sledite upite na prozoru kako bi poništili korisnika. Evidencija radnog vremena Strana 9

10 2.2. Opcije Pritisnite Menu, a zatim potvrdite svoj identitet. Sledeće se pojavljuje: Pristupite Options - opcijama, pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: Ova sledeća tema uključuje: Sistemske opcije,opcije za komunikaciju, Opciju Log, Opcije za kontrolu pristupa i Auto test Sistemske opcije Pristupite System Opt, pojavljuje se sledeće: Evidencija radnog vremena Strana 10

11 Podesite današnji datum i vreme Pristupite Date Time, pojaviće se sledeće: Da biste promenili datum, pritisnite i ključ, a zatim unesite ispravan datum i vreme, pritisnite OK. Promena jezika Odaberite jezik koji želite i pritisnite OK, standardni jezik je engleski; ekran će se prikazati na engleskom jeziku. Pritisnite gore dole taster da biste promenili jezik, ureďaj potpuno podržava multinacionalne jezike, na ekranu će se možda prikazati engleski jezik osim jezika koji Vama odgovara i treba. Izaberite jezik koji želite, pritisnite OK i zatim pritisnite ESC za izlaz iz System option, sistem Vas može upitati da li želite da snimite promene, pritisnite taster za potvrdu i promenite jezik sistema. Ponovno pokrenite računar da bi sistem učitao Vaša podešavanja. Napomena: Ovaj ureďaj ne nudi ovu opciju kao standardnu koja je odobrena za upotrebu sa ovim ureďajem, ako vam je potrebna ova funkcija, obratite se našoj podršci na tržištu ili prodavcu. Evidencija radnog vremena Strana 11

12 Promena formata datuma i vremena Pristupite FMT YY-MM-DD, pritisnite ili taster, a zatim unesite ispravan format datuma i vremena, pritisnite OK, postoje deset formata koje možete odabrati: YY-MM- DD, YY/MM/DD, YY.MM.DD, MM-DD-YY, MM/DD/YY, MM.DD.YY, DD-MM-YY, DD/MM/YY, DD.MM.YY, YYYYMMDD. Za promenu prikaza Datum Vreme u početnom prikazu. Npr.: YY/MM/DD format (levo) postao je YY-MM-DD format (desno) Napredne opcije [Advanced Option] Pristupite Advanced Option, pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: Pritisnite " / " za pomeranje gore ili dole po ekranu da bi ste odabrali opciju. Reset Opts: vratiti sva podešavanja na fabrička. Del AttLogs: obrišite sve logove na flash disku. Clear all Data: obriši sve korisničke informacije o upisu i log. Clear Admin's Privilege: promeniti administratorsku privilegiju u obične korisničke opcije. Voice: ako želite koristiti zvučni savet ili ne. Ako postavite kao opciju Da(Yes), ureďaj će se poslati zvučni savet za svaku operaciju, na primer, ako je verifikacija uspešna, ureďaj će reći (Thank You - hvala Vam), a ako postavite kao opciju Ne(No) ureďaj neće poslati Evidencija radnog vremena Strana 12

13 zvučni savet, već će samo napraviti jedan (bip) zvuk ako je provera pozitivna, a kad je provera negativna, ureďaj će napraviti dva zvuka (bip - bip). Upd. Firmware: Ovde možete izvršiti update firmwarea Adjust Volume: prilagoďavanje jačine zvuka tastature i zvuka saveta Opcije za komunikaciju Pristupite Comm.Opt, pojavljuje se sledeći prozor: UreĎaj u potpunosti podržava RS232, RS485, TCP / IP, svejedno da li se ureďaj koristi kao zaseban ureďaj ili je vezan na računarsku mrežu, zadovoljiće korisničke zahteve. IP adresa: standardna IP adresa je ; Net Mask: standardna net maska je , ako je potrebno možete je promeniti; Gateway: standardni Gateway je , ako je potrebno možete je promeniti; Net Speed: standardna brzina mreže je auto, a izbor je P-10M, 10M-H, 100-F, 100-H; Baud Rate: Postoji pet opcija, 9600, 19200, 38400, 57600, ; to znači brzinu komunikacije; Device Number: Lični ID ureďaja, raspon je od 1 do 255; RS232: da li koristite RS232 ili ne; RS485: da li koristite RS485 ili ne; COMM Key: standardni kod je 0, ali se može promeniti. Napomena: Nakon podešavanja, ponovo pokrenite ureďaj, tako da konfiguracija ureďaja stupi na snagu. Evidencija radnog vremena Strana 13

14 Log opcije Pristupite Log Opt, pojavljuje se sledeća poruka: Alarm Supervise Log: kada kapacitet Manage log-a dostigne postavljenu numeričku vrednost, kao podsetnik, automatski će se oglasiti zvuk upozorenja da je memorija puna; Alarm Attendance Log: kada kapacitet log-a dostigne postavljenu numeričku vrednost, automatski će se oglasiti zvuk upozorenja da je memorija puna; Recheck Minute: Postavite vrednost u odgovarajucem rasponu (Jedinica: minuta). Ukoliko nečija prijava (registracija) pristigne u tom trenutku ona neće biti prikazana u sistemu Kontrola pristupa Opcije Pristupite Access Opciji, pritisnite OK, pojavljuje se sledeća poruka: Glavne funkcije u opcijama za kontrolu pristupa: DefineTZ: definisanje svakodnevnog vremenskog perioda u jednoj nedelji kada vrata mogu da se odključaju. User Access Option: definisanje grupe korisnika, korisnikovog vremenskog perioda i otključavanje kombinacija. Group Time period: se koristi za podešavanje vremena otključavanja za grupe Evidencija radnog vremena Strana 14

15 Access Comb: (otključavanje kombinacija) definiše različite kombinacije za otključavanje, svaka kombinacija je sastavljena od različitih grupa. Lock: (vreme trajanja blokade ureďaja) čitač kartica kontroliše vreme za otvaranje elektronskih brava Dsen.Delay: Neki vremenski period koji počinje nakon otvaranja vrata i aktiviranje alarma Dsen. mode: Tu su tri opcije, niko (NONE), normalno otvaranje (NO), normalno zatvaranje (NC). NONE znači da se senzor na vratima ne primenjuje, NORMAL OPEN znači da su vrata u pasivnom modu, tj otvorena u normalnim uslovima, a NORMAL CLOSE znači da su vrata zatvorena u normalnim radnim uslovima. Duress Alarm Option: Ako čitač kartica registruje da neko na silu hoće da otvori vrata, poslaće alarmni signal. U meniju možete da uradite sva potrebna podešavanja. Alarm Cnt: (provera od neuspeha) ako je vreme provere jednako podešenom vremenu, čitač kartica će poslati alarmni signal. GroupVerType: ovo znači da korisnik koji pripada grupi koristi ovaj tip verifikacije. Napomena: Ova opcija je takoďe opcionalna stavka. Samo ako je u čitaču kartice za kontrolu pristupa, podešena na Yes (Da), čitač kartica je u stanju da obavlja više kombinacija za verifikaciju. Kratak uvod u opcije za kontrolu pristupa Opcije za kontrolu pristupa služe za podešavanje vremenskog perioda otključavanja za registrovane korisnike i kombinacija za otključavanje. Svaki korisnikov atribut je definisan u jednoj pripadajućoj grupi, koristi grupni vremenski period i korisnikov vremenski period. Grupisanje je podela korisnika u nekolika grupa, kao što su grupa 1, grupa 2...svaka grupa uključuje glavni vremenski period koji je imenovan kao grupni vremenski period. U grupnom vremenskom periodu korisnik može da selektuje maksimum tri vremenska perioda koja su već podešena. Odnose izmeďu ove tri vremenska perioda su "ili" (tj. to je samo potreba da se zadovolji bilo koji od ova tri vremenska perioda). Jednostavno rečeno, uslovi da registrovani korisnik može otključati vrata su: 1: grupa kojoj pripada korisnik treba da bude u kombinaciji otključavanja (takoďe i ova grupa može biti u kombinaciji otključavanja sa drugim grupama, ali je potrebno da otključavaju vrata zajedno sa njima). Evidencija radnog vremena Strana 15

16 2: Trenutni vremenski period otključavanja treba da bude na bilo kom vremenskom periodu u korisnikovom periodu vremena Sistem podrazumeva da novi registrovani korisnik pripada grupi 1, podrazumevana grupisana kombinacija je grupa 1, a podrazumevani grupisani Vremenski Period je "1". Pod uslovom da su grupa 1 i Vremenski period 1 u fabrički podešeno stanje, novi registrovani korisnik će podrazumevano imati otključani status (ako korisnik promeni podešavanja, jom korisnika). Ukoliko grupacija kojoj pripada korisnik ne uključuje grupne postavke, onda korisnik može samo da zapiše prisustvo ali ne može otključati vrata. Opis funkcija Definisanje vremenskog perioda Vremenski period je minimalna vremenska jedinica u Kontroli pristupa. Ceo sistem može biti definisan sa maksimalno 50 vremenskih perioda. I 7 vremenskih regiona (jedna nedelja) mogu biti podešeni u svakom vremenskom periodu. Svaki vremenski period je period delovanja u 24h sata na dan. Svaki korisnik može da ima najviše 3 vremenska perioda. Veza izmeďu ova tri vremenska perioda je ILI. Svaki vremenski period je u formatu HH:MM-HH:MM. Ova opcija može biti podešena samo od administratora ili super korisnika. Krajnje vreme manje od početnog vremena (23:57-23:56) predstavlja celo dnevnu zabranu. Kranje vreme veće od početnog (00:00-23:59), nastupaju podešavanja definisana za svakog korisnika. Napomena: Podrazumevana vrednost 1 znači da je sistem ceo dan otvoren. Novi korisnik pripada grupi 1 i ima podešen vremenski period na 1 što znači da može da otvori vrata. Podešavanje vremenskog perioda: 1) UĎite u Define TZ i prikazaće vam se sledeći ekran: Evidencija radnog vremena Strana 16

17 2) Pritisnite OK da uďete u podešavanje vremenskog perioda 1 i prikazaće vam se sledeći ekran: Definisan vremenski period na 1 znači da je otvoreno ceo dan, i podešeno je tako fabrički. 2) Na primer: Promena vremenskog perioda Vremenski periodi se definišu po potrebama korisnika. Ceo sistem može da definiše 50 vremenskih perioda. Definisanje grupnih funkcija Pristup Grupama dozvoljava korisnicima standardni pristup radnom mestu. Različita odeljenja mogu imati različite privilegije pristupa. Postupak davanja privilegija pristupa, sada se može urediti za grupe, umesto pojedince. Funkcije za grupisanje može podeliti korisnike na grupe, i takoďe mogu kombinovati različite grupe u različitim kombinacijama za otključavanje. Moguće je difinisati 5 različitih grupa. Evidencija radnog vremena Strana 17

18 Podešavanje grupa se vrši na sledeći način: 1) Pristupite GRP 1 TZ Define, pritisnite OK i prikazaće vam se ekran kao na sledećoj slici: 2) Postoje tri vremenska perioda u GRP TZ Define. Veze ovih perioda su ILI. 3) Grupa 1 je u vremenskom periodu 1,8 i 40 i takoďe može selektovati druge vremenske periode. Pristupite GRP 2 TZ Define i prikazaće vam se ekran kao na sledećoj slici: 4) Podešavanje vremenskog perioda grupe 2 5) Pritisnite OK za pristup. Grupa 2 je u vremenskom periodu 2,10 i 36 i takoďe može selektovati druge vremenske periode. 6) Po ovoj analogiji, vremenski periodi za svaku grupu mogu biti podešena po odreďenim zahtevima. Ceo sistem može da definiše vremenske periode za 5 grupa. Evidencija radnog vremena Strana 18

19 Opcije za podešavanje kontrole pristupa korisnika User Access Options su usklaďene sa zahtevima korisnika, i uključuju: pripadanje grupi, korišćene grupnog vremenskog perioda i korisničkog vremenskog perioda. Sledeći primer nam pokazuje ubacivanje korisnika 1 i korisnika 2 u grupu 1. A. Pristupiti opciji ureďaja sa serijskim brojem 00001, i na ekranu će se prikazati sledeće: Pritisnite OK da uďete u meni sa opcijama za korišćenje grupnog vremenskog perioda. Pritisnite UP i DOWN tastere i selektujte YES. Korisnik pripada vremenskom periodu 1,8 i 48. ALLOW GROUP je podešeno na YES, i prikazaće se ekran kao na slici: Korisnik sa serijskim brojem 00001: 1) Korisnik pripada grupi 1, što znači da koristi vremenski period grupe 1. B. Pristupiti opciji ureďaja sa serijskim brojem 00002, i prikazaće vam se sledeći ekran: Evidencija radnog vremena Strana 19

20 Pritisnite OK za ulazak, Ako je serijski broj korisnikovog vremenskog perioda 1 ili 20, tada je USER GROUP TIME PERIOD automatski postavljeno na NO. GroupVerType je podešeno na NO, tako da korisnik ima sledeća podešavanja: Korisnik sa serijskim brojem 00002: 1) Korisnik pripada grupi 2, i koristi korisnikov vremenski period a ne grupni vremenski period. Kombinacije za pristup Kombinacije za otključavanje su direktno povezane sa kontrolom otključavanja. Npr, ako korisnik želi da svi registrovani korisnici ne mogu da otključavaju, onda korisnik može postaviti otključavanje svih 10 kombinacija na nula. Kombinacije za otključavanje definišu različite kombinacije otključavanja, i kao i svaka kombinacija sastavljena je od različitih grupa. Kombinacije za otključavanje direktno koriste broj grupe i ne uzima u obzir niz korisnikovih verifikacija izmeďu svake grupe. Na primer, "123" predstavlja grupu 1, grupa 2, grupa 3 i bar jedan korisnik u svakoj grupi prolazi verifikaciju zajedno, tada može biti otključana vrata. "4" predstavlja da se posle pojedinačnih korisnika u grupi 4 koji prolaze verifikaciju vrata mogu otključati. Sistem može istovremeno da definiše maksimalno 10 kombinacija za otključavanje. Potrebno je da samo jedan od njih proďe verifikaciju. Napomena: Kombinacije za otključavanje sistema su podrazumevano podešene na "1" (tj. novi registrovani korisnici podrazumevano mogu da otključaju vrata). Procedura za podešavanje Kombinacija za otključavanje je sledeća: Pritisnite MENU i uďite u ureďaj. Selektujte OPTIONS i pritisnite OK za ulazak u meni za podešavanje. Evidencija radnog vremena Strana 20

21 Selektujte ACCESS OPTIONS i pritisnite OK. Izaberite UNLOCKING COMBINATION DEFINITIONS za ulazak u podešavanje kombinacija za otključavanje, i prikazaće vam se ekran kao na sledećoj slici: Po fabričkim podešavanjima podrazumevana grupa je 1 za prvu kombinaciju za otključavanje, a ostale su NULL. Ako ne želite da svim korisnicima omogućite otključavanje vrata, podesite desetu kombinaciju na NULL. Ako želite da dozvolite samo nekim grupama da otključavaju vrata zajedno, tada podesite te grupe u definisanju kombinacija za otključavanje: Na primer: Kombinacija 1:Kada osobe iz grupe 1,2 i 3 sve do poslednje proďu verifikaciju vrata mogu da se otključaju. Kombinacija 2: Jedino jedna osoba iz grupe 4 treba da proďe verifikaciju da bi se vrata otključala. Kombinacija 3: Kada osobe iz grupe 2 i 4 sve do poslednje proďu verifikaciju vrata mogu da se otključaju. Evidencija radnog vremena Strana 21

22 Kombinacija 4: Kada osobe iz grupe 4 i 5 sve do poslednje proďu verifikaciju vrata mogu da se otključaju. Kombinacija 5: Kada osobe iz grupe 1 i 5 sve do poslednje proďu verifikaciju vrata mogu da se otključaju. LOCK Zaključano znači trajanje zaključanosti ureďaja, sistem zahteva da čitač kartica kontroliše vreme koliko je brava otključana. 0 znači da je brava blizu i da je kratko vreme otključana. Jedna jedinica je 20ms. Maksimalna vrednost je 254 sto znači 5.08s. Selektujte ovu opciju i pritisnite OK za ulazak u opcije. Nakon toga unesite odgovarajuće cifre i nakon toga pritisinite ESC da izaďete i sačuvate podešavanja. Dsen.Delay Dsen.Delay: Neki vremenski period koji počinje nakon otvaranja vrata do početka alarma. Pritisnite MENU za ulazak u ureďaj. Izaberite OPTIONS, pritisnite OK za ulazak. Izaberite AccOpts, pritisnite OK za ulazak. Pritisnite UP ili DOWN za ulazak, izaberite Dsen.Delay, i prikazaće vam se ekran kao na sledećoj slici: Pritisnite OK, izaberite broj, Pritisnite UP ili DOWN da promenite Dsen.Delay. Dsen.Mode Dsen. Modes uključuje sledeće tri opcije: NO,NC,None. NO: ne koristi se senzor za vrata, NC: Kada su vrata otvorena, onda su i otključana. NONE: Kada su vrata zatvorena,onda su i zaključana. Pritisnite MENU za ulazak u ureďaj. Izaberite OPTIONS, pritisnite OK za ulazak. Evidencija radnog vremena Strana 22

23 Izaberite AccOpts, pritisnite OK za ulazak. Pritisnite UP ili DOWN za ulazak, izaberite Dsen.Mode, i prikazaće vam se ekran kao na sledećoj slici: Pritisnite OK, izaberite opciju pomoću UP i DOWN tastera i promenite uslove za Dsen. Mode. Prinudne Opcije Pritiniste MENU da bi usli u interfejs; Izaberite OPTIONS, pritisnite OK da bi usli u opcije. Izaberite ACCESS OPTION, pritisnite OK za ulazak u meni. Pritisnite UP ili DOWN da selektujete DURESS opcije, kao na sledećoj slici: Prunudne alarmne opcije uključuju upravljanje pomoćnim ključem, alarmom za proveru šifre i kašnjenjem alarma. Traženje pomoći od ključa UĎite u prinudne alarmne opcije, i izaberite HELP KEY. Ako tražite pomoć ključa opcija treba da bude postavljena na Y. Držite pritisnut DOWN taster (više od 3 sekunde), i prinesite ID karticu. Nakon što je autentifikacija pozitivna Evidencija radnog vremena Strana 23

24 sistem će pustiti alarmni signal. Ako je HELP KEY postavljen na N, tada će pritisak na DOWN taster biti ne regularan. Način provere alarma Čita kartica vrši proveru alarma pomoću šifre. Ako je opcija PWD Trig podešena na Y (YES), vršiće se provera alarma pomoću šifre. Odlaganje alarma Definisanje automatskih alarma: Kada se prinudni alarm uključi i kada sistem ne aktivira odmah alarmni signal, može se definisati vremenski period dok se automatski ne aktivira alarmni signal (0-255sec.) Kako da podesite iznos od neuspeha provera Ova opcija je opcionalna, i jedino postoji na mašinama za kontrolu pristupa, ako je broj neuspešnih provera jednaka podešenoj vrednosti, čitač kartica će poslati alarmni signal, a podešavanja se vrše na sledeći način: Pritisnite MENU za ulazak u ureďaj. Izaberite OPTIONS i pritisnite OK. Strelicama izaberite ALARM CNT u ACCESS OPTIONS. Pritisnite OK i unesite vrednost koju želite pomoću numeričke tastature. Ako unesete 0, znači da funkcija nije u upotrebi. Pritisnite OK i izaďite iz podešavanja. Grupna provera Ovo je takoďe opcionalna opcija, i postoji samo na čitačima za kontrolu pristupa. Ako je ova opcija podešena na Y (YES), čitač kartica može da radi više kombinacione provere, a postupak je sledeći: Evidencija radnog vremena Strana 24

25 Pritisnite OK, i pomoću strelica izaberite GROUP VER TYPE, kao što je prikazano na sledećoj slici. Pomoću strelica izaberite grupu i pritisnite OK. TakoĎe pomoću strelica izaberite da li će se provera vršiti pomoću šifre ili pomoću ID kartica. Kada izaberete, pritisnite OK da potvrdite, i na ECS izaďite iz opcija Auto Test Pristupite auto test-u, pojavljuje se sledeća poruka: Opciono, možete pokrenuti sistemski test ureďaja. Kad se ureďaj obori, može se analizirati uzrok kvara ureďaja i ureďaj će se brzo i jednostavno opraviti. To testira memoriju, LCD, zvuk, tastaturu i sat. U toku testa, morate garantovati stabilnost napajanja. Inače će se sistemski hardver verovatno oštetiti, posebno ako se pokreće test memorije. Evidencija radnog vremena Strana 25

26 2.3. Kako koristiti USB flash disk Odaberite USB flash disk management u meniju, pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: USB flash disk se može koristiti za preuzimanje podataka prisustvovanja zaposlenih, kao i za preuzimanje i učitavanje podataka zaposlenih, SMS-a Preuzmite podatke o prisustvovanju 1) Priključite USB flash u USB priključak. 2) Pritisnite Menu taster da uďete u USB flash disk management u meniju, pritisnite " " i " " za pomeranje gore ili dole i na ekranu odaberite Download Attlog: 3) Pritisnite OK za preuzimanje podataka, nakon što se operacija završi, sledeće će se pokazati: Evidencija radnog vremena Strana 26

27 4) Pritisnite taster ESC za izlaz iz početnog interfejsa, izvadite USB flash disk, fajlovi X_attlog.dat (zapisnik o pristupu), X_oplog.dat (zapisnik o menadžmentu) i X_user.dat će biti snimljen na USB fleš disku (X je simbol za broj ureďaja). Napomena: UreĎaj će prikazati data copy successful kad se operacija završi uspešno. Ako pokazuje No USB disk ili Please insert USB disk onda obavite pregled priključka Preuzimanje podataka o osoblju Ova operacija je slična kao preuzimanje podataka o prisustvovanju, fajlovi User.dat (korisnički podaci) i Template.dat će biti snimljeni na USB flash disk. Ti fajlovi će biti učitani i preuzeti u isto vreme i ureďaj će prikazati data copy successful kad se završi operacija uspešno. Ako pokazuje No USB disk ili Please insert USB disk onda obavite pregled priključka Učitavanje podataka o osoblju Odaberite Pendrive management. Pritisnite " " i " " za pomeranje gore ili dole za odabir "Upload Staff Data", pritisnite taster OK da izvršite ovu operaciju, dva fajla, user.dat i template.dat sa USB flash diska će biti učitani u ureďaj u isto vreme Preuzimanje SMS-a Ova operacija je slična kao preuzimanje podataka o prisustvovanju, uďite u Pendrive management, pritisnite " " i " " za pomeranje gore ili dole i odaberite "Download SMS", pritisnite OK taster da izvršite ovu operaciju, nakon završetka, ureďaj će pokazati da li je operacija uspešno odraďena Učitaj SMS Nakon podešavanja Short Message skup opcija u softveru, "External program" - "Short Message". Odaberite "External program" - "USB flash disk management" - "Export short message" - "Export SMS to USB flash disk" nakon uspešnog izvoza SMS podataka. Priključite USB flash disk na ureďaj. Odaberite stavku iz ureďaja preko "Meni" - "Pendrive Mng" - "UploadSMS". Pošaljite prilagoďeni SMS ureďaju. Napomena: ove funkcije su dostupne samo na ureďaju koji poseduje USB flash disk funkciju. Ako želite koristiti ove funkcije, molimo kontaktirajte našeg tržišnog distributera ili prodavca. Evidencija radnog vremena Strana 27

28 2.4. Sistemske informacije Kroz sistemske informacije možete pregledati sve informacije o ureďaju, Pristupite Menu, pa zatim Sys Info, pritisnite OK, pojavljuje se sledeće: U sledećoj tabeli možete videti objašnjenja pojedinih stavki koje se prikazuju na LCD-u: 3. Prilog User Cnt: Ukupna količina upisa korisnika u sistemu, Att log: Zapis o evidenciji prisustvovanja koji je snimljen u sistemu, Admin Cnt: Ukupan broj administratora Free space info: kapacitet log memorije, podesiti numeričku vrednost, Dev Info: Informacije o ureďaju Napajanje pomoću etherneta (POE) široku funkcionalnost ethernet tehnologije, pouzdano snabdeva jednosmernom strujom preko kablova kategorije 5/5e upredene parice koji trenutno nose mrežne podatake. PoE, po uzoru na tehnologiju koju koriste telekomunikacione industrije za snabdevanje napajanja za (VoIP), kao i mnoge druge ureďaje za mrežu kao što su bežične pristupne tačke (WAP-a) i bezbednosne kamere. POE aplikacija Nakon priključivanja čitača kartica sa ugraďenim modelom za PoE sistem, nije potreban adapter za napajanje, već ureďaj radi bez dodatka za napajanje. Ovaj način rada omogućava veću fleksibilnost prilikom instalacije. Evidencija radnog vremena Strana 28

29 U sledećoj tabeli možete da vidite kako se povezuje Ethernet RJ45 konektor sa čitačem kartica. POE benificije Niža cena. PoE eliminiše potrebu za postavljenje žica i za podatake i za napajanje za svaki ureďaj. WAPs i bezbednosne kamere mogu da se instaliraju bez dodatnih troškova za instaliranje naizmenične struje. PoE takoďe pomaže zaštititi IT investicija jer se unapred zna da će biti kompaktibilan sa drugim protokolima. Osim toga, mašine koje koriste PoE protokol takoďe mogu da koriste SNMP protokol za upravljanja mrežom, i mogu da daljinski rukuju, nadgledaju i kontrolišu efikasno upravljane ili rešavaju probleme potrošnje energije i / ili neuspeha. Više fleksibilnosti. Mrežne mašine mogu biti instalirane i ponovo reinstalirane na drugom mestu gde nepostoje utičnice za napajanje strujom. Ovo je posebno bitno za ureďaje kao što su WAP ureďaji, koji treba da budu instalirani na teško dostupnom mestu Rezervna Baterija (MINI-UPS) Važno je da se obezbedi neprekidno napajanje za čitače kartica, tako da smo vam pripremili mini-ups od 5V, kao dodatnu mogućnost za vaš sistem.. Evidencija radnog vremena Strana 29

30 Princip rada U normalnom stanju, rezervna baterija je u stanju mirovanja, i uključuje se automatski samo prilikom nestanka glavnog napajanja. Izbor rezervnih baterija Povezivanje Napomena: Budite sigurni da ste povezali Mini-UPS sa čitačem kartica pa tek onda sa napajanjem za čitačem kartica. Čuvanje baterije Kada odlažete bateriju, UVEK odložite na suvo i hladno mesto (-10C do 30C). Nikada nemojte da izlažete bateriju direktnoj sunčevoj svetlosti. Kada odlažete bateriju potrebno je da je 50% napunjena (i punite je svaki mesec po jedanput). Napomena: Postoji opasnost od eksplodiranja baterija, zato pažljivo pročitajte sledeće uputstvo: - Nikada ne stavljajte bateriju u vodu ili na vlažno mesto - Nikada ne koristiti bateriju blizu vrućeg mesta ili otvorene vatre - Uvek koristite samo originalni punjač za baterije Cifre (Digit code) Kada se upisuju korisnici u čitač kartica, standardan upis je 5 cifara (opseg je od ), ali ako vam je potreban duži kod mogu da se obezbede specijalno dizajnirani čitači kartica sa kodom od 9 cifara. Evidencija radnog vremena Strana 30

31 3.4. Letnje računanje vremena Neki čitači kartica obezbeďuju trenutno vreme u bilo kojoj zemlji ili glavnom gradu. Letnje računanje vremena je napravljeno u skladu sa svim pravilim i zakonima. Funkciju možete podesiti u Options/date time. Podešavanje letnjeg računanja vremena 1) Pritisnite MENU za ulazak u opcije ureďaja. Izaberite OPTIONS/SYSTEM OPTIONS, i prikazaće vam se opcije za podešavanje vremena kao na sledećoj slici: Postavite kod DAYLIGHT SAVING TIME Y(YES), i pritisnite OK. 2) Izaberite ENTER DAYLIGHT SAVING TIME, da podesite vreme: Nakon podešavanja ove opcije, restartujte čitač kartica da bi promena podešavanja imalo efekta. 3) Izaberite STANDARD TIME, uďite u TIME OPTIONS,i podesite vreme kao na sledećoj slici: Evidencija radnog vremena Strana 31

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx Sadržaj 1. INSTALACIJA... - 4-1.1. Brza instalacija... - 4-1.1.1. Predinstalacione napomene... - 4-1.1.2. Instalacija... - 4-1.2. Zahtevi za napajanje...

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES)

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Sadržaj Stavljanje pametne kartice u USB ključ... 1 Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ... 3 Preuzimanje programa Nexus Personal...

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar U ovom uputstvu bide opisan postupak podešavanja parametara potrebnih za rad GPS/GPRS uređaja za pradenje vozila Roadstar. Uređaj Roadstar služi za prikupljanje

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Uvod u GIT Šta je git? Sistem za verzionisanje softvera kao i CVS, SVN, Perforce ili ClearCase Orginalno

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite.

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

Sound Bar zvučnik. Uputstvo za upotrebu HT-MT500/MT501

Sound Bar zvučnik. Uputstvo za upotrebu HT-MT500/MT501 Sound Bar zvučnik Uputstvo za upotrebu HT-MT500/MT501 UPOZORENJE Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića. Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od UVOD Upute za instalaciju programske podrške e-kaba servisa za poslovne subjekte sastoji se od sljedećih poglavlja: POGLAVLJE 1. - POJMOVI POGLAVLJE 2. - PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE E-KABA SERVISA POGLAVLJE

More information

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT 1 Uputstvo za rukovanje Verzija 1.0 2 SimPal-T3 GSM MODUL - TERMOSTAT Hvala Vam što ste kupili Sim Pal-T3. SimPal-T3 GSM ploča za kontrolu napajanja je uređaj

More information

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT 1 Uputstvo za rukovanje Verzija 2.0 2 SimPal-T3 GSM MODUL - TERMOSTAT Hvala Vam što ste kupili Sim Pal-T3. SimPal-T3 GSM ploča za kontrolu napajanja je uređaj

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

Nokia E6 00 Uputstvo za korisnika

Nokia E6 00 Uputstvo za korisnika Nokia E6 00 Uputstvo za korisnika 1.1. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Sigurnost 5 Prvi koraci 7 Tasteri i delovi 7 Ubacivanje SIM kartice i baterije 10 Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice 12 Punjenje

More information

Skener ScanMate i1150wn i Skener i1190wn

Skener ScanMate i1150wn i Skener i1190wn Skener ScanMate i1150wn i Skener i1190wn Korisničko uputstvo A-61854_sr Uputstvo za korišćenje na instalacionom disku Wi-Fi je registrovani žig kompanije Wi-Fi Alliance, Austin, Texas SAD Licence trećih

More information

Uputstvo za korisnika Nokia Lumia 610

Uputstvo za korisnika Nokia Lumia 610 Uputstvo za korisnika Nokia Lumia 610 1.3. izdanje SR-LAT Uputstvo za korisnika Nokia Lumia 610 Sadržaj Bezbednost 4 Početni koraci 5 Tasteri i delovi 5 Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu 5

More information

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd Sektor platnog prometa Odeljenje E-Bank Datum: 27.02.2009 Sadržaj O priručniku

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

DC MILIAMPERSKA MERNA KLJESTA,Procesna merna kljesta KEW KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. All rights reserved.

DC MILIAMPERSKA MERNA KLJESTA,Procesna merna kljesta KEW KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. All rights reserved. DC MILIAMPERSKA MERNA KLJESTA,Procesna merna kljesta KEW 2500 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD Funkcije DC Miliamperska Procesna merna kljesta Kew2500 Za merenja nivoa signala (od 4 do 20mA) bez

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V. 1.0.1 1. a) Instalacija HDD-a VAŽNO: 1. Uređaj podržava SATA diskove.preporuka je koristiti diskove koje preporuča proizvođač. 2. Prije otvaranja uređaja

More information

Uputstvo za korisnika Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1 Update

Uputstvo za korisnika Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1 Update Uputstvo za korisnika Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1 Update 1.0. izdanje SR-LAT O ovom uputstvu za korisnika Ovaj vodič je uputstvo za korisnika za vaše izdanje softvera. Važno: Za bitne

More information

Nokia 3710 fold Uputstvo za korisnika

Nokia 3710 fold Uputstvo za korisnika Nokia 3710 fold Uputstvo za korisnika 1.2. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Bezbednost 4 Početni koraci 5 Tasteri i delovi 5 Ubacivanje SIM kartice i baterije 6 Ubacivanje i uklanjanje memorijske kartice 8 Punjenje

More information

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu .7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu U decimalnom brojnom sistemu pozitivni brojevi se predstavljaju znakom + napisanim ispred cifara koje definišu apsolutnu vrednost broja, odnosno

More information

Digitalni Video Rekorder. Uputstvo za korisnika

Digitalni Video Rekorder. Uputstvo za korisnika Digitalni Video Rekorder Uputstvo za korisnika Poglavlje. Posmatranje. Glavni prozor [Podešavanje deljenja ekrana] Izabrati mišem od,,, 9, 0, ili kamera u prozoru podeljene kao što je prikazano na dugmetu.

More information

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled - 1 - CMS Pregled - 2 - CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled CMS (Central Monitoring System) je NetFocus-ov softver za pristup DVR-u sa udaljene radne stanice nudi bezbedan i moćan alat na udaljenoj

More information

Kamera. Mrežna kamera Dome. Kratke upute za upotrebu hrvatski

Kamera. Mrežna kamera Dome. Kratke upute za upotrebu hrvatski Kamera Mrežna kamera Dome Kratke upute za upotrebu hrvatski Ove se kratke upute odnose na modele: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

Nokia N9 Uputstvo za korisnika

Nokia N9 Uputstvo za korisnika Nokia N9 Uputstvo za korisnika 1.2. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Bezbednost 4 Prvi koraci 6 Tasteri i delovi 6 Ubacivanje SIM kartice i punjenje baterije 8 Prvo pokretanje 11 Pronalaženje dodatne pomoći 15

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

Nokia X3-00 Uputstvo za korisnika

Nokia X3-00 Uputstvo za korisnika Nokia X3-00 Uputstvo za korisnika 2. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Bezbednost 4 Početak rada 6 Tasteri i delovi 6 Ubacivanje SIM kartice i baterije 8 Ubacivanje i uklanjanje memorijske kartice 9 Punjenje baterije

More information

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA Tools (opis i rad sa alatima) Alati (Tools) Ovde ćemo objasniti alate koji se upotrebljavaju u Premiere Pro programu: Tool Bar - Alati 1: (V na tastaturi) Selection (strelica)

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje

Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP48 7 648 006 310 Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16 2 Komande za upravljanje 1 taster za

More information

Kada otvorite glavni ekran (ili glavni meni) editora, najpre možete da uočite dva bitna podatka:

Kada otvorite glavni ekran (ili glavni meni) editora, najpre možete da uočite dva bitna podatka: Misterije BIOS-a Pripremio Srđan Stanišić Od ovog broja ćete moći da čitate o podešavanju PC BIOS-a. Tekst je pisan na jednom AWARD BIOS-u, ali su podešavanja ista svuda, tako da je ova priča poprilično

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

LS-20M DETALJNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU LINEARNI PCM DIKTAFON. Linearni PCM diktafon

LS-20M DETALJNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU LINEARNI PCM DIKTAFON. Linearni PCM diktafon LINEARNI PCM DIKTAFON LS-20M Linearni PCM diktafon DETALJNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU Hvala vam što ste kupili Olympus digitalni diktafon. Pročitajte ova uputstva da biste saznali informacije o ispravnom i

More information

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 LAB 09 Fizički model podatka 1. Fizički model podataka Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizičke

More information

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED UPUTSTVO ZA UPOTREBU FREON GREJNI I RASHLADNI MODEL (REVERSE CYCLE) ZIDNI MODEL SOBNI KLIMA UREĐAJ Unutrašnja jedinica ASYUSCCW Spoljašnja jedinica AOYUSCC FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 00 Viacom Tim

More information

Primer izrade dinamičkog sajta

Primer izrade dinamičkog sajta Primer izrade dinamičkog sajta U ovom odeljku opisademo postupak izrade jednostavnog dinamičkog sajta elektronske prodavnice. Struktura sajta Sajt se sastoji iz četiri celine. Prvi deo, početna strana,

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do 1. UVOD Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa pružaju sljedeće informacije: Privitak 1. - Upute za instalaciju e-kaba servisa Privitak 2. Upute za postavljanje certifikata e-kaba servisa Privitak 3.

More information

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije SMS Gateway Dr Nenad Kojić Uvod SMS Gateway-i najčešće predstavljaju desktop aplikacije koji treba da omoguće korisničkim aplikacijama

More information

Nokia C7 00 Uputstvo za korisnika

Nokia C7 00 Uputstvo za korisnika Nokia C7 00 Uputstvo za korisnika 2.0. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Bezbednost 6 Prvi koraci 8 Tasteri i delovi 8 Ubacivanje SIM kartice i baterije 10 Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice 12 Punjenje

More information

Register your product and get support at

Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK SR KORISNIČKI PRIRUČNIK RO MANUAL DE UTILIZARE UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ HR KORISNIČKI

More information

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Klasterizacija NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Klasterizacija Klasterizacija (eng. Clustering) spada u grupu tehnika nenadgledanog učenja i omogućava grupisanje

More information

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Nenad Šljivić, M.Sc. Microsoft Certified Trainer MCP, MCITP, MCTS, MCSA, MCSE Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Opis Excel prozora Excel 2010 možete pokrenuti preko Start menija. Levim tasterom miša kliknite

More information

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10 Verzija 1 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 Uputstvo za upotrebu ARCMAN security devices Brace Jerkovica 195 11000 Beograd Tel 011.37-31-310 Fax 011.37-31-448 Jezik

More information

mobile M65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

mobile M65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich s mobile s mobile ssued by nformation and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

More information

Zvanični priručnik za korisnike

Zvanični priručnik za korisnike Zvanični priručnik za korisnike Linux Mint Cinnamon Edicija Strana 1 of 48 Table of Contents UVOD U LINUX MINT... 4 ISTORIJA...4 NAMENA...4 BROJEVI VERZIJA I KODIRANA IMENA IZDANJA...5 EDICIJE...6 GDE

More information

E51 Uputstvo za korisnika. 3. izdanje

E51 Uputstvo za korisnika. 3. izdanje E51 Uputstvo za korisnika 3. izdanje IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-244 / RM-426 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive

More information

GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK

GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK O NAMA Ključni element savremenih sistema za isporuku sadržaja putem Interneta (Data, Voice, Video) je interakcija sa krajnjim korisnikom. Iza nas je vreme kada je svaki

More information