CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled

Size: px
Start display at page:

Download "CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled"

Transcription

1 - 1 -

2 CMS Pregled - 2 -

3 CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled CMS (Central Monitoring System) je NetFocus-ov softver za pristup DVR-u sa udaljene radne stanice nudi bezbedan i moćan alat na udaljenoj stanici sa lakom instalacijom i okruženjem dizajniranom za korisnika. CMS obezbeđuje korisniku više načina pristupa preko telefonske linije, lokalne mreže, interneta itd. Sa jedne instance programa se može pristupiti ukupno na 255 stanica, i posmatrati istovremeno 16 različitih stanica, što vam omogućava efikasan monitoring i kontrolu NetFocus sistema. CMS integriše perfektnu proceduru autorizacije da bi sprečio pristup neovlašćenih korisnika do poverljivih informacija, i pruža vam približnu bezbednost kao lokalni sistem. Nakon instalacije CMS ikonica se pojavljuje na vašem Desktop-u. Kliknite na ikonicu da pokrenete softver. Pojaviće se glavni ekran moda posmatranja. Pošto povezivanje DVR sistema na mrežu može biti veoma kompleksan (u zavisnosti od mreže), uputstvo će pokrivati samo osnove. Predlažemo vam da konsultujete isporučioca opreme ili administratora Vaše mrežepre pokušaja da sami napravite konekciju

4 Instalacija CMS-a - 4 -

5 Instalacija CMS-a Instalacija softvera. Proverite da vaš PC zadovoljava minimalne zahteve programa prema hardveru pre početka instalacije. O/S : Win 2000 / XP / XP Embedded CPU : Pentium 800 Memorija : 128 MB Hard Disk : 20G VGA : ATI 32MB at 1024 * 768 Mreža : TCP/IP, Modem dial-up CMS instalacioni program sa nelazi na priloženom CD-u ili na HDD-u vašeg DVR-a. Duplo kliknite CMS.exe za početak automatske instalacije. Potvrdite instalaciju programa u nuđeni folder C:\DVR_Client2. Izaberite jezik language i kliknite na Next za potvrdu. Kliknite finish za kompletiranje instalacije. C D E Napomena CMS program zahteva veliku brzinu proračuna i prikazivanja podataka. Ako na računaru radi još neka real time applikacija ili program koji ima slične zahteve prema procesoru i grafičkoj kartici može doći do zaglavljivanja programa ili izuzetno sporog osvežavanja slika sa priključenih stanica

6 Mod POSMATRANJA - 6 -

7 Mod posmatranja Nakon instalacije programa, CMS ikonica se pojavljuje na desktopu. Duplo kliknite na ikonicu i program i pojaviće se glavni prozor moda posmatranja kao na slici ispod sa podeljenim ekranom u 16 slika. Monitor u modu posmatranja je podeljen u 16 slika na kojima se prikazuju slike u realnom vremenu sa priključenih stanica. Komande u modu posmatranja su podeljene u dve grupe ; Glavna funkcijska dugmad su login, search, setup, stream dis/connect, remote search, screen division, i network state a pomoćna su : zoom, sensor control, P/T/Z/ control. Glavne funkcije Deljenje ekrana U osnovnom modu je ekran podeljen u 16 slika. One prikazuju sliku sa 16 kamera jedne stanice ili prikazuju 16 slika sa do 16 različitih stanica. Za šire informacije videti sekciju Mod Podešavanja. 2. Digitalni sat Prikazuje aktuelno vreme na računaru, format prikazivanja datuma i vremena se može menjati od strane korisnika videti Other sekciju moda podešavanja. 3. Aktuelni korisnik Prikazuje aktuelnog korisnika koji se logovao u CMS program. 4. Status mreže Prikazuje parametre prenosa podataka preko mreže sa priključenih stanica

8 5. Zoom Slika izabrane kamere se prikazuje preko celog ekrana radi zoomiranja. Izabranu sliku možete zoomirati kliknuvši na njega levim tasterom miša. Slika se može povećavati 5 puta. Slika se može vratiti na orginalnu dimenziju još jenim klikom nakon 5x zoom-a. -. Screen #16(162) ZOOM 1 X: prikazuje broj kamere, Kod udaljene stanice, i razmer zoom-a. Možete zoomirati i gledati svih 16 kamera istivremeno, međutim morate ih zoom-irati jedan po jedan.. 6. Senzori i korisnički izlazi Prikazuje se prozor sa senzorskim ulazima i korisničkim izlazima odgovarajućih stanica koje možete očitavati ili aktivirati klikom odgovarajuće ikonice. 7. Prijava i odjava korisnika Nakon instalacije programa njegovim funkcijama možete pristupati ako se prijavite kao registrovani korisnik sa odgovarajućom šifrom. Fabrička administrativna šifra je Tabela poruka U tabelarnom prikazu daje informacije o sistemskim događajuma u toku rada DVR-a kao što su promena u konfiguraciji radnih diskova, alarmne događaje itd. Kliknuti na ikonicu (na slici) da se pojavi tabela sa slike

9 SEARCH-traženje Omogućava traženje podatka među snimljenim podacima prosleđenim od strane DVR stanice i snimljenih na CMS računaru. Videti poglavlje Mod traženja za šire informacije. 10. SETUP-podešavanje U opcijama podesavanja se mogu podesiti parametri rada CMS sistema kao što su: registracija korisnika, podešavanje radnih diskova, parametri mreže itd. Videti poglavlje Mod podešavanja za šire informacije. 11. Stream Dis/Connect-uspostavljanje veze Omogiućava da se korisnik poveže ili da se otkači sa DVR stanice. Ako su svi parametri konekcije podešeni kliknuti na taster radi povezivanja sa DVR stanicom REMOTE SEARCH-traženje u podacima stanice Omogućava traživanje podataka stanice na CMS sistemu. Procedura traženja je slična kao na DVR-u Videti poglavlje Traženje u podacima stanice za šire informacije ili Mod traženja u uputstvu DVR-a

10 Glavne funkcije

11 Glavne funkcije 1. Deljenje ekrana Ekran je podeljen na 16 slika sa 16 kamera iste stanice ili 16 slika sa do 16 različitih stanica. Ukupno se može registrovati maksimalno 255 stanica i među njima se mogu birati kombinacija kojih 16 kamera sa kojih stanica da se prikazuju. Možete menjati poziciju kamere na ekranu povlačeći ga mišem na željenu lokaciju Naziv udaljene stanice i broj kamere : Prikazuje naziv (kod) stanice i broj kamere na toj stanici za svaku kameru koja se prikazuje. 2. On-line dugme : Indicira da je stanica te kamere povezana sa CMS sistemom. 3. Aktuelno vreme : Prikazuje aktuelno vreme na svakoj stanici. Zamena pozicije kamera : Pozicionirati miša na kameru čiju poziciju želite menjati i kliknuti desnim tasterom miša. Okvir slike se menja u plavo pritisnutim desnim tasterom vući sliku na željenu poziciju. Funkcija radi i u drugačije podeljenom ekranu

12 2. Deljenje ekrana Pruža mogućnost biranja izmerđu 6 tipova podele ekrana radi što efikasnijeg posmatranja a. Auto : automatski prelazi na sledeći ekran podeljen na 4 kamere od b do e b. Camera 1 to 4 : Prikazuje sliku sa kamera od 1 do 4. c. Camera 5 to 8 : Prikazuje sliku sa kamera od 5 do.8. d. Camera 9 to 12 : Prikazuje sliku sa kamera od 9 do 12. e. Camera : Prikazuje sliku sa kamera od 13 do 16. f. Camera 1 to 9 : Prikazuje sliku sa kamera od 1 do. 9. g. Camera 1 to 16 : Prikazuje sliku sa svih 16 kamera. Pozicija kamera se može menjati mišem na način kako je objašnjeno u prethodnom poglavlju. a b c d e f g 3. Prijava/odjava korisnika Korisnik se mora prijaviti sa važećim korisničkim imenom i šifrom. Fabrički važeće korisničko ime je administrator, a šifra je Pošto je prilikom prve prijave administrator jedini mogući izbor ukucati šifru i kliknuti OK. Nakon što se korisnik prijavio log-in dugme se menja u odjava log-out. Ako se želite odjaviti sa programa kliknuti log-out dugme da se pojavi dijalog sa slike Nakon što se korisnik prijavio, dijalog za odjavu će prikazivati datum i vreme prijave, i vreme konekcije. Log out : kliknuti dugme radi odjave. exit : kliknuti dugme radi zatvaranja programa. shutdown : click this button to reboot the system. EMC standby : Dugme služi za aktiviranje funkcije prioritetnog prenosa podataka, videti u sledećem poglavlju EMC funkcije. Cancel : zatvaranje dijaloga odjava korisnika (log-out)

13 Mod podešavanja

14 Mod podešavanja Možete podešavati prava pristupa i podešavati dozvoljene radnje korisnicima definišući razna prava za razne korisnike. Glavne funkcije USER-Korisnici : dodavanje ili ažuriranje prava administratora i korisnika, registracija novih korisnika i korisničkih šifri. SITE-Stanice : Pokazuje informacije o udaljenim stanicama. Možete dodavati, brisati ili ažurirati podatke udaljenih stanica (DVR-ova). DISPLAY-Prikaz : Izbor udaljene stanice i broja kamera za prikazivanje u prozorima ekrana. SAVE DISK-Radni diskovi : Podešavanje brzinu snimanja i izbor radnih diskova.. TRANSMISSION-Prenos : Podešavanje kvaliteta slike za prenos, nivoa kompressije, i brzinu prenosa. EMC : Podešavanje parametara za EMC program OTHER-Ostalo : Izbor p/t/z kontrolera i formata digitalnog sata

15 1. Korisnici User name : Upisati ime korisnika. Password : Korisnička šifra. Uneti adresu korisnika za prijem informacije. User group : Izabrati grupu korisnika u koju želimo dodeliti korisnika od administrator, power user, user i guest. My image.. : Učitati ili promeniti sličicu koja će pomoći identifikaciju korisnika. Register new user / Delete / Apply : Dodavanje novog korisnika, Brisanje korisnika i potvrda podešavanja za aktuelnog korisnika. Authority : Prikazuje prava aktuelnog korisnika. Samo administrator ima pravo da dodeljuje i menja prava korisnika. Dodatna objašnjenja : My image.. : Pritiskom na dugme pojavljuje se izbor slika koje možete dodeliti korisniku. Kliknuti na željenu sliku. Register new user : Kliknuti dugme za unos novog korisnika. User name, password : Kod unosa korisnika možete menjati prava korisnika po želji, međutim ime i šifra korisnika mora postojati i na udaljenoj stanici da bi se korisniku dozvolio pristup. Korisničko ime i šifra može sadržati karaktere od Aa Zz i brojeva od 0-9. User group: Postoje tri grupe korisnika; power user, user i guest. Svaka grupa dodeljuje po šablonu prava korisnicima grupe. Prava može menjati administrator za svakog korisnika pojedinačno

16 2. SITE-Udaljena stanica Unos priključenih stanice. Kliknuti na željenu stanicu za promenu informacuja. user name : prikaz prijavljenog korisnika. My CMS IP address : prikaz IP adrese CMS kompjutera. Registered Site list : prikaz naziva i IP adresa registrovanih udaljenih stanica. Ako je stanica off-line prikazuje se crveni uzvičnik pored imena stanice. Registered user list : Prikazuje status konekcije sa stanicom i registrovane korisnike i grupe. Network device : prikazuje mrežni uređaj preko koje je ostvarena konekcija. Add site : Kliknuti add taster radi dodavanja novih stanica. Uneti parametre stanice u dijalog prozor i sa OK će se stanica pojaviti u Registered site list. Konekcija preko Ethernet-a : Možete se povezivati preko domena ili IP adrese stanice. Ako Kliknete IP check taster nakon unosa domena IP adresa domena će se automatski pojaviti. [Dodavanje stanice] Napomena : Možete regisrtrovati maksimum 255 stanica. Postaviti kukicu (Checkmark) ispred naziva stanice na koju se želite povezati. Istovremeno se možete povezati na 16 stanica

17 Delete -brisanje: kliknuti radi brisanja stanice. Edit Site -ažuriranje: Kliknuti radi ažuriranje parametara stanice. Kliknuti OK da se promene prihvate na kraju unosa. Conn. Setting : Unos dial-up parametara modema. Pre-Connet : Kliknuti za proveru osnovnih informacija o udaljenoj stanici. Site info : informacije o trenutno povezanoj stanici. Remote setup : Ulazak u mod podešavanja udaljene stanice videti poglavlje Podešavanje sa CMS. Name I/O: Možete unositi nazive za pojedine senzorske ulaze i korisničke izlaze udaljenih stanica radi lakše identifikacije događaja.(napomena: Za unos dva puta kliknuti a ne duplo kliknuti na njega) Conn. Setting : Podešavanja modemske veze. Retrying count : Ako nema odziva sa stanice, ponavlja će se pozivi još toliko puta koliko se unese u retrying count. Retrying interval : vreme čekanja pre sledećeg poziva. No response interval : vreme čekanja da se stanica odazove nakon poziva, ako u tom periodu nema odziva uslediće sledeći poziv. Pre Connect Omogućava povezivanje radi podešavanja stanice ili prijema info paketa za povezivanje. Site info. : prikaz informacija sa stanice. Version : verziju DVR-softvera. Site time zone : prikaz aktuelnog vremena i vremenske zone stanice. Board type : informacije o DVR kartici udaljene stanice. Sensor & control : prikazuje broj dostupnih senzorskih ulaza i korisničkih izlaza stanice

18 3. PRIKAZ Izbor kamera za prikazivanje unos parametara za PTZ koje odgovaraju tipu kamere. Screen # : Prikaz pojedinačno svih prozora 16 delnog ekrana. Site name : izbor stanice (sa statusom konekcije) sa koje želimo u prozoru prikazati jednu kameru. Streaming camera : Prikaz 16 kamera sa izabrane stanice. Izabrati kameru čiju sliku želite gledati u prozoru. Izabrana kamera će biti prefarbana u crveno. PTZ info. : Ako je izabrana kamera sa p/tilt-om kliknuti na dugme radi unosa PTZ parametara. Setup Pre-memorize : Možete memorisati 255 šablonskih prozora za prikazivanje slika sa do 255 udaljkenih stanica. Ako ste završili unos i podešavanje prikazivanja kliknite na taster + i prikaz će se memorisati sa brojem 000. Nakon toga možete podešavati sledeći šablon za prikazivanje. Nakon završetka kliknuti taster + i šablon se pamti pod brojem 001 itd. Ovakvim podešavanjima ne morate stalno menjati i unositi konfiguraciju ekrana, nego možete birati iz unapred definisanih šablona željene kamere. Broj šablona 255 i broj stanica na koje se možete povezati je isto 255. Na ovaj način Vam je omogućeno da imate šablon za svaku stanicu. Ako želite obrisati neki šablon izaberite ga iz liste i tasterom - ga uklonite iz liste. Ako želite ažurirati podešavanje nekog prozora izaberite ga iz liste, unesite željene modifikacije pa kliknite taster da bi se promene prihvatile. Možete menjati naziv pod kojim se pamti šablon sa Pre-Memorize (Napomena : Radi promene naziva kliknuti dva puta na željeni šablon mišem ne duplokliknuti)

19 4. Radni diskovi Site name : Lista udaljenih stanica koje su definisane radi konekcije. Frame rate : Izbor brzine (frame rate) sa kojom se čuvaju podaci na HDD CMS računara; Full frame svaki frem, half frame-svaki drugi, trisection-svaki treći, quarter-svaki četvrti, fifth-svaki peti. Full : snima prenešene podatke punom brzinom svaki frem. Half : snima prenešene podatke sa pola brzine preskačući svaki drugi frem. Third : snima prenešene podatke sa trećinom brzine preskačući dva frema. Forth : snima prenešene podatke sa četvrtinom brzine preskačući tri frema. Fifth : snima prenešene podatke sa petinom brzine preskačući četri frema. Save drive : Lista dostupnih diskova (sda slobodnim kapacitetom) za snimanje podataka, napraviti izbor. Info. : Lista udaljenih stanica sa informacijama sa informacijama o načinu i brzini snimanja sa svakog pojedinačno Full Half Third Forth Fifth

20 5. Prenos Mogu se podešavati brzina i kvalitet prenosa slike sa svake stanice pojedinačno. Site name : Lista udaljenih stanica koje su definisane radi konekcije. Comp. and Image quality : Fabričko podešavanje je normalna kompresija i kvalitet slike. Ako pomerate pokazivač prema levoj strani povećavaće se brzina prenosa slike i smanjiće se kvalitet prenešenih slika. Pomeranjem na desnu stranu se smanjuje brzina prenosa jedne slike i povećava se kvalitet prenešene slike. Required frame : Izbor brzine prenosa slike po sekundi. Parametar se koristi u kombinaciji sa parametrom compresije i kvaliteta slike, pošto prenos zavisi od kvaliteta slike. Treba obratiti pažnji ako se radi o mreži kojom se služi i računarska mreža firme da se ne zaguši mreža prenosom slike. Preporuka je da se posmatraju rezultati pa na osnovu toga fino doštelovati kvalitet i brzina. Information box : prikazuje informacije o podešavanjima prenosa podataka svih stanica, kao naziv stanice, dostupne kamere, način povezivanja, kompresija, brzina prenosa

21 6. EMC (Emergency Management Center) Funkcija se koristi radi podešavanja parametara za EMC softver. EMC softver prima zapisuje i prikazuje prioritetne slike sa pojedinih kamera udaljene stanice. On može raditi i bez CMS softvera. U slučaju da se detektuje pokret ili se aktivira senzorski ulaz slika kamere se prosleđuje do EMS softvera koji uzbunjuje dežurno osoblje Site name : Lista udaljenih stanica koje su definisane radi konekcije 2. Enable EMC : aktiviranje ili isključivanje EMC prenosa. a. Sensor or Control : EMC prenos se indicira aktiviranjem senzorskog ulaza. b. Motion : EMC prenos se indicira detektovanjem pokreta na nekoj kameri. 3. Enable alarm sound : Uključivanje/isključivanje zvučnog alarmnog signala sa aktiviranjem EMC. 4. Auto pop-up : Uključivanje/isključivanje automatskog prikazivanja slike u pop-up prozoru. Preikazuju se takođe informacije o radnom disku udaljene stanice. a. Monitoring screen : Ako pristigne EMC podatak automatski se prikazuje podrazumevani prozor u modu posmatranja u CMS softveru i pojavljuje se pop-up prozor EMC softvera.. b. Single screen : Ako pristigne EMC podatak, pojavljuje se samo EMC pop-up prozor

22 Kako podesiti EMC 1) Kliknuti na ime stanice u site name listi i podesite željeni način rada pomoću objašnjenja iz prethodnog poglavlja. 2) Vratiti se u mod posmatranja i kliknuti na Log-out dugme za izbor opcije EMC standby kliknuvši taster EMC Standby : Kliknuti na dugme da se aktivira EMC ikonica EMC-a se pojavljuje u desnom donjem uglu ekrana. Napomena : Ako je izabrana opcija Auto pop-up, pop-up prozor se pojavljuje automatski čim se detektuje u suprotnom ikonica blinka ako je bilo nekog događaja. Za proveru događaja kliknuti na njega sa mišem

23 U zavisnosti od izbora opcija u sekciji EMC podešavanja pojavljuju se sledeći ekrani a. Monitoring screen opcija je uključena b. Single screen opcija je uključena

24 7. Ostalo 1. Option PAN/TILT Controller Option : Opcijono se može birati pan/tilt kontroler za kamere. You can use single controller pan/tilt controller for all pan/tilt cameras of connected sites, or you can use each pan/tilt controller for each pan/tilt camera of connected site as multi controller. PAN/TILT Multi-controller : one camera controller for each pan/tilt camera. PAN/TILT Single-controller : one camera controller for all pan/tilt cameras. Tool Tip : Provlačenjem miša preko nekog funkcijskog dugmeta pojavljuje se opisni tekst ako je izabran. Digi-Clock display format : Korisnik može podešavati format prikazivanja datume i vremena. Division 1x1image size (Show full screen) : Duplim klikom na sliku neke kamere, njegova slika se pokazuje preko celog prozore, izborom ove opcije ona će se prikazivati preko celog ekrana. Restore setting value from latest registry backup file : Vraća orginalno podešavanje sistema nakon nepravilnog izlaska-isključenja sistema (koji može prouzrokovati neželjene promene podešavanja)

25 CMS applikacija pravi kopiju podešavanja sistema u C:\REGREG.IFO fajl. Prilikom greške možete aktuelno podešavanje zameniti podešavanjima iz tog fajla. Kliknuti na RESTORE za izlazak iz applikacije, prilikom sledećeg aktiviranja će se učitati prethodno podešavanje Ako kliknete na RESTORE, funkcija će potražiti C:\REGREG.IFO fajl, pa će vas pitati dali želite nastaviti ako su podaci u fajlu ispravni. Ako nema fajla ili je on oštećen pojaviće se sledeća poruka o grešci. Ako je sve ispravno odrađeno, pojavljuje se sledeća poruka. 3. Send list-message to recycle bin : Sve poruke iz tabele poruka se brišu (šalju u recicle bin). 4. A time of Auto-conversion : Funkcijom se podešava vreme prelaska sa jedne na drugu kameru prilikom sekvencijalnog pregleda sike u modu posmatranja (AUTO dugme u modu posmatranja). Podešeno je na 5 sekundi, a korisnik ga može podešavati vremensko interval do maksimum 60 sekundi

26 MOD TRAŽENJA lokalnih i udaljenih HDD-a

27 1. SEARCH Mode Snimljene podatke možete tražiti po stanici, datumu, vremenu, kameri i događaju, te podatke dalje možete prikazivati ili sačuvati na lokalni HDD Digi clock prikazuje aktuelni datum računara sa instaliranim CMS. Site name prikazuje naziv momentalno povezane stanice. Search folder displays data folder of saved data. Calendar klikom na taster pojavljuje se kalendar. Datumi kada ima sačuvanih podataka su sa istaknuti debelim brojevima. Podatke dalje možete tražiti po satima. Time table prikazuje grafičku tabelu po satima kamerama i tipom podataka. Save čuvanje podataka u željenom formatu. Return kliknuti taster za povratak u mod posmatranja. Screen division izbor između 6 mogućih načina deljenja ekrana. Day Search brzo dnevno traženje po vremenu Special search brzo traženje po događaju i kontrolama za podešavanje brzine pregledavanja

28 Glavne funkcije 1. Pretraživanje direktorijuma Podaci se čuvaju po nazivima stanice i mogu se pretraživati po datumu i vremenu.. Kliknuti na search folder taster i pojavljuje se prozor sa drajverima i folderima lokalnog računara kao na slici. 1. Kliknuti na neki od drajvova da se pojave direktorijum sa nazivom stanica. 2. Kliknuti na željeni folder sa imenom stanice da se pojave direktorijum sa nazivom godine. 3. Kliknuti na željeni folder sa imenom godine da se pojave direktorijum sa nazivom meseca. 4. Kliknuti na željeni folder sa imenom meseca da se pojave direktorijum sa nazivom sata. 5. Kliknuti na željeni folder sa imenom sata koji želite pretražiti da se podaci pojave. 2. Kalendar Kalendar pokazuje datume za koje ima sačuvanih podataka plavim debelim slovima. Ako izaberete neki dan on će se obeležiti crvenim kružićem. A) T : kliknuti za povratak na aktuelni datum. B) < > : kliknuti radi promene meseca. C) << >> : kliknuti radi promene godine. A C B B C

29 3. Time table Kliknuti Calendar dugme proveriti dane za koje postoje podaci i kliknuti na traženi dan, pojaviće se vremenska tabela kao na slici ispod. On prikazuje sačuvane podatke za taj dan po kamerama od 00:00 do 24:00. U poljima se pojavljuju obojene loptice koje simboliziraju kriterijum zapisa. Vremenska tabela: redove Vremenske tabele čine broj kamere (1 to 16) a kolone sati (00:00 to 24:00) - Podaci u polju su predstavljeni obojenim kružićima. Levi kružić indicira tip zapisa od 00 to 29 minuta a desni kružić od 30 to 59 minuta u toku celog sata. - Ako pozicionirate miša na neki sat koji želite da pretražujete i kliknete na njega svi kružići svih kamera tog sata prelaze u ružičastu boju. Za poništenje izbora kliknuti ponovo na kolonu sata. - Ako kriterijum traženja ne možete suziti na jedan sat (ne znate tačno sat događaja) možete selektovati više sati odjednom dugmetom Kontrola na dnu prozora vremenske tabele omogućava brzo podešavanje vremena događaja ako znate tačno vreme. Gornjim jezičkom se podešava sat a donjim minut. Mogu se koristiti i strelice desno. -. Ako želite vremensku tabelu pretraživati i po minutima nakon izbora sata kliknite desnim tasterom miša unutar vremenske tabele, on će prebaciti minute u kolonu. Za povratak na sate ponovo kliknuti mišem. Nakon lociranja podataka koje želite pregledavati kliknuti na na dugmad playback kontrole i u prozoru za kamere će se prikazivati snimljeni materijal.. -. Prikazuje se vreme i datum kada je podatak snimljen na CMS sistemu. -. Možete menjati weličinu prozora za prikazivanje. -. Možete menjati poziciju prozora povlačeći ga mišem. -. Duplim klikom na njega možete zoomirati sliku. Prikazuju se i dalje podaci o vremenu, broju kamere i stanici. -. Duplo kliknuti na njega mišem da se vrati na orginalnu veličinu

30 4. Play-back kontrole Playback Play backward Stop to play. Gledanje kadar po kadar, klikuti mišem za sledeći. Gledanje kadar po kadar unazad. Prikaz prve sike selektovanih podataka. Prikaz zadnje sike selektovanih podataka. 5. Dnevno pretraživanje Omogućava korisniku da brzo nađe podatak deljenjem snimka od jednog dana u više prozora. 90 minutno traženje #1 (priva slika sa kamere) 00:00 #2 01:30 #3 03:00 #4 04:30 #5 06:00 #6 07:30 #7 09:00 #8 10:30 #9 12:00 #10 13:30 #11 15:00 #12 16:30 #13 18:00 #14 19:30 #15 21:00 #16 22:30 Nakon izbora željene kamere kliknuti DAY SEARCH dugme da bi pokrenuli funkciju. Podaci aktuelnog dana se pojavljuju po redosledu sa vremenskim razmakom od 90 minuta. Kliknuti na željeno vreme da se pojave podaci sa 10 minutnim razmakom za tih 90 minuta. 10 minutno traženje #1 09:00 #2 09:10 #3 09:20 #4 09:30 #5 09:40 #6 09:50 #7 10:00 #8 10:10 #9 10:

31 6. Special Search dodatne opcije za traženje Pomoću funkcija se može pretraživato po ppodacima po broju kamere, tipu događaja koji je aktiviralo snimanje, i kontrolisati brzinu prikazivanja snimka. Kliknuti Special search dugme da se alatke pojave. Izabrati Event-Search mode, iz padajuće liste, pojavljuje se lista alatki. Kliknuti Play Speed tool. Da se pojavi kontrola brzine. Pojavljuje se jezičak za podešavanje brzine pregledavanja snimka. Pomeranjem jezička možete podesiti željenu brzinu prikazivanja snimka. Kliknuti play dugme prethodno iz playback kontrola. Izabrati Event-search tool iz padajuće liste. 5. Obeležiti željeni događaj sa kukicom i kliknuti apply. Prikazivanje podataka pomoću playback kontrola. Event search tool : Kriterijum snimanja sačuvanih podata se može birati između Continue-kontinualno, Motion-pokret, Sensor-alarmni ulaz, Instant-od strane korisnika, Intensive (Motion)-itenzivno na pokret, Intensive (Sensor)-intenzivno na alarmni ulaz, ATM, Pre-Alarm-pre alarma ili All select-po svim kriterijumima nakon izbora kliknuti na apply da se podaci učitaju

32 7. Traženje među zapisima jedne kamere - Single-Camera search Možete tražiti po kriterijumu vremena zapisa, ili događaja što je indiciralo snimanje na kameri. Izabrati Single-Camera search Izabrati kameru čije snimke želite pretraživati, pa izabrati tip zapisa (događaj, kontinualno itd). Lista podataka će se pojaviti posle izvesnog vremena. Mišem kliknuti na traženo vreme. Posle izbora vremena kliknuti Apply dugme i sa playback dugmadima pregledati snimak

33 1. Broj kamere i kriterijum snimanja: Prikazuje broj kamere čiji se podaci prikazuju i skraćenicu kriterijuma snimanja u levom gornjem uglu prozora kamere. C : Kontinualno M : Pokret S : Alarmni ulaz I/S : Intenzivno (aktiviran alarmnim ulazom) I/M : Intenzivno (aktiviran pokretom) P/A : Pre alarma I : Snimanje aktivirao korisnik N : Nema snimka. 2. Indikacija datuma i vremena Indicira vreme snimanja u CMS sistemu ili na udaljenoj stanici. Levo vreme indicira vreme na CMS sistemu a desno obeleženo sa ( ) indicira vreme snimanja na stanici. 1 2 Prozou u modu traženje 1 od Duplo kliknuti prozor u modu traženja (One full screen)

34 7. Save - čuvanje Omorućava pravljenje rezervne kopije interesantnih događaja u više formata Preview : Obeležiti da se prikazuje slika za vreme snimanja. Check out all save conditions and click displaying button below(no.9). Save folder : display the drive and folder name of save data. Time setting : Podešavanje vremena početka snimanja (na osnovu pregledavanja u traženju). 4. Calendar : Kliknuti za prikazivanje kalendara. Plavo obojeni dani indiciraju snimljene podatke. Ako kliknete na željeni dan, u kotroli za unos vremena se pojavljuje sat i minut prve slike za taj dan i tu kameru. Duration: Podešavanje dužine zapisa u minutima. Od 1 minuta do 60 minuta (1 sat). Camera: Izbor broja kamere čiji se podaci snimaju. search time: Prikazuje vreme slike koja se snima i trenutnu dužinu zapisa u minuti i sekundama. scroll bar: Prikazuje informaciju o toku zapisa. Cela dužina kontrole predstavlja dužinu zapisa apozicija jezička prati tok snimanja. Playback /play backward/ playing forward : Play, play back, play forward dugmadima se može pregledavati (kontrolisati) podatak koji će biti snimljen pre snimanja, ili zaustavljati snimanje. save file Info. : Izbor putanje (folder) za snimanje. Kliknuti na folder ikonicu sa leve strane, da se pojavi windows Open Folder dijalog, za izbor putanje. Fabrički je putanja podešena na C:\CMS_2 i može da se menja od strane administratora. Save file name : Podatak se snima u ime fajla koji indicira početni datum i vreme zapisa po fabričkom podešavanju (videti na slici). Može da se menja od strane administratora

35 Save status : Prikazuje status snimanja podataka. Data saving status : Prikaz informacije o slobodnom prostoru na izabranom drajvu i dužini zapisa. Watermarking setup : Watermarking zaštita se podrazumeva za sve snimljene materijale. Ako ne želite zaštitu kliknuti u kockicu kontrole da se ukloni kukica iz polja. WATERMARKING KEYCODE : Indicira šifru za watermarking zaštitu. Šifra se može menjati samo od strane administratora. Za promenu šifre kliknuti na ikonicu ključa pojavljuje se dijalog. Uneti novu šifru, potvrditi je i pritisnuti apply. Printing message with: Tekstualni podatak kao naslov štampe JPEG : Kliknuti da se podatak snimi u JPEG formatu. PRINT : Kliknuti za štampanje izabranih slika. AVI : Kliknuti da se podatak snimi u AVI formatu

36 2. REMOTE SEARCH Mode pretraživanje stanice Služi za traženje među podacima sačuvanim na udaljenoj stanici. Sve funkcije su iste kao i u slučaju traženja međutim nisu dostupne funkcije Search folder, Save i Day Search jer pre prikazivanja podataka oni se privremeno zapisuju na lokalni HDD

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Digitalni Video Rekorder. Uputstvo za korisnika

Digitalni Video Rekorder. Uputstvo za korisnika Digitalni Video Rekorder Uputstvo za korisnika Poglavlje. Posmatranje. Glavni prozor [Podešavanje deljenja ekrana] Izabrati mišem od,,, 9, 0, ili kamera u prozoru podeljene kao što je prikazano na dugmetu.

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32 S A D R Ž A J 4 Tabelarni proračuni... 4 4.1 Korišćenje aplikacije... 4 4.1.1 Rad sa radnim sveskama... 4 4.1.1.1 Pokretanje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune. Otvaranje i zatvaranje radnih

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V. 1.0.1 1. a) Instalacija HDD-a VAŽNO: 1. Uređaj podržava SATA diskove.preporuka je koristiti diskove koje preporuča proizvođač. 2. Prije otvaranja uređaja

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar U ovom uputstvu bide opisan postupak podešavanja parametara potrebnih za rad GPS/GPRS uređaja za pradenje vozila Roadstar. Uređaj Roadstar služi za prikupljanje

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word Šta je Microsoft Word? Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

U sledećem koraku birate traženi program:

U sledećem koraku birate traženi program: Do programa Mystat, koji je potpuno besplatan, najlakše je doći preko nekog od najzastupljenijih programa za pretraživanje (Google ili Yahoo) jednostavnim ukucavanjem naziva istog, a zatim odlaska na sajt

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd Sektor platnog prometa Odeljenje E-Bank Datum: 27.02.2009 Sadržaj O priručniku

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Uvod u GIT Šta je git? Sistem za verzionisanje softvera kao i CVS, SVN, Perforce ili ClearCase Orginalno

More information

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA Tools (opis i rad sa alatima) Alati (Tools) Ovde ćemo objasniti alate koji se upotrebljavaju u Premiere Pro programu: Tool Bar - Alati 1: (V na tastaturi) Selection (strelica)

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

- Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE

- Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE - Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB Upotreba slika za dizajn web sajta je uobičajena praksa. Pomoću slika definišemo izgled

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

Umrežavanje. Za funkcionisanje najprostije mreže od 2 i više računara je potrebno:

Umrežavanje. Za funkcionisanje najprostije mreže od 2 i više računara je potrebno: Kako rade mreže... Imate više kompjutera u kući? Želite da među njima delite internet konekciju, fajlove ili igrate igre? Za to vam je potrebno da spojite te kompjutere, a spajanje više kompjutera naziva

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

SC103 Tehničko uputstvo.

SC103 Tehničko uputstvo. SC103 Tehničko uputstvo Sadržaj 1. Pogled na Operacioni panel... 3 2. T&A upravljanje uređajem... 3 2.1. Procedura upisa i verifikacije... 3 2.1.1. Upis korisnika... 3 2.1.2. Tip provere... 6 2.1.3. Upis

More information

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova Radno okruženje Informatička pismenost Tabelarni proračuni Polje za ime Dugme Office Brojčane oznake redova Polje za formule Ikone za brz pristup alatima Kartice (jezičci) radnih listova Traka sa alatima

More information

MyTraveler User s Manual

MyTraveler User s Manual MyTraveler User s Manual MyTraveler is the DataTraveler Elite tool that enables you to access and customize your DataTraveler Elite through the MyTraveler Console. Messages and prompts guide you through

More information

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Nenad Šljivić, M.Sc. Microsoft Certified Trainer MCP, MCITP, MCTS, MCSA, MCSE Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Opis Excel prozora Excel 2010 možete pokrenuti preko Start menija. Levim tasterom miša kliknite

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10 Verzija 1 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 Uputstvo za upotrebu ARCMAN security devices Brace Jerkovica 195 11000 Beograd Tel 011.37-31-310 Fax 011.37-31-448 Jezik

More information

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE KompoZer 0.77 Laboratorija za elektronsko poslovanje Beograd 2008. Sadržaj SADRŽAJ...2 1 O KOMPOZER-U...4 2 RADNO OKRUŽENJE KOMPOZER-A...6 3 RAD SA DOKUMENTIMA...13

More information

TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011.

TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011. TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011. TECHNOLOGY, INFORMATICS AND EDUCATION FOR LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

UNILAB ACCESS CONTROL SYSTEM v1.0 SISTEM KONTROLE PROLAZA

UNILAB ACCESS CONTROL SYSTEM v1.0 SISTEM KONTROLE PROLAZA UNILAB ACCESS CONTROL SYSTEM v1.0 SISTEM KONTROLE PROLAZA SADRŽAJ 1. O PROGRAMU... 3 2. INSTALIRANJE PROGRAMA... 4 3. PODEŠAVANJE HARDWARE-a KONTROLE PROLAZA... 5 3.1 UVOD... 5 3.2 DEFINISANJE PETLJI KONTROLERA...5

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

2. Kreiranje nove baze podataka

2. Kreiranje nove baze podataka 2. Kreiranje nove baze podataka Stvaranje strukture za bazu podataka je lako. Međutim, prazna baza nije ništa korisnija od praznog dokumenta u Microsoft Word-u ili praznog radog lista Microsoft Excel-a.

More information

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek Raspoređivanje i štampanje crteža Štampanje iz AutoCAD-a je komplikovanije nego iz drugih programa zašta postoje i sasvim određeni

More information

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova Februar 2016. U skladu sa djelatnošću Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

More information

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Korak-po-korak Preuzmite Windows Live Movie Maker Preuzimanje PreuzimanjeWindows Live Movie Maker vrši se na internet adresihttp://windowslive.com/desktop/moviemaker Pokretanje

More information

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDISPITNE OBAVEZE Sremska Mitrovica, 2017. SADRŽAJ 1. Predispitna obaveza... 3 2. Tema predispitne obaveze... 3 3. Parametri video snimka... 4 4. Struktura

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Zvanični priručnik za korisnike

Zvanični priručnik za korisnike Zvanični priručnik za korisnike Linux Mint Cinnamon Edicija Strana 1 of 48 Table of Contents UVOD U LINUX MINT... 4 ISTORIJA...4 NAMENA...4 BROJEVI VERZIJA I KODIRANA IMENA IZDANJA...5 EDICIJE...6 GDE

More information

Advertising on the Web

Advertising on the Web Advertising on the Web On-line algoritmi Off-line algoritam: ulazni podaci su dostupni na početku, algoritam može pristupati podacima u bilo kom redosljedu, na kraju se saopštava rezultat obrade On-line

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU copyright by A.Bradi & G. Petri, as. Windows 98.

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU copyright by A.Bradi & G. Petri, as. Windows 98. 1 as Windows 98. Operativni sistem (OS) je skup programskih modula (vrsta softvera) koji vrši upravljanje i kontrolu raunarskih resursa. OS, prema tome, upravlja svim hardverskim komponentama sistema,

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Sadržaj: 1. SVRHA UPUTSTVA... 2 2. PODRUČJE PRIMENE... 2 3. OPIS UPUTSTVA... 2 4. OZNAKE I SKRAĆENICE... 32 Uputstvo za korišćenje Asseco

More information

Help za FreePOS. Zatim iz foldera "FI550update" fajl "FI550.exe" treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\.

Help za FreePOS. Zatim iz foldera FI550update fajl FI550.exe treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\. Original from North Korea - 조선민주주의인민공화국 by Yeon Gaesomun (2007) FreePOS - Free Point Of Sale is easy way to upgrade your business Euro-American version English translation: Park Ki-Woon & Joe "Tatapi"

More information

Video Media Center - VMC 1000 Getting Started Guide

Video Media Center - VMC 1000 Getting Started Guide Video Media Center - VMC 1000 Getting Started Guide Video Media Center - VMC 1000 Getting Started Guide Trademark Information Polycom, the Polycom logo design, Video Media Center, and RSS 2000 are registered

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

Primer-1 Nacrtati deo lanca.

Primer-1 Nacrtati deo lanca. Primer-1 Nacrtati deo lanca. 1. Nacrtati krug sa Ellipse alatkom i sa CTRL tasterom. 2. Napraviti kopiju kruga unutar glavnog kruga (desni klik za kopiju). 3. Selektovati oba kruga pa onda ih kombinovati

More information

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT 1 Uputstvo za rukovanje Verzija 1.0 2 SimPal-T3 GSM MODUL - TERMOSTAT Hvala Vam što ste kupili Sim Pal-T3. SimPal-T3 GSM ploča za kontrolu napajanja je uređaj

More information

Aircraft Communication and Reporting System (ACARS) User s manual

Aircraft Communication and Reporting System (ACARS) User s manual Aircraft Communication and Reporting System (ACARS) User s manual v1.1, applies to ACARS version 1.0.2.0 Table of Contents License... 3 System Requirements... 3 Installation... 4 Uninstallation... 4 General

More information

Car Radio CD MP3 WMA

Car Radio CD MP3 WMA www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje Sadržaj Sadržaj O ovim uputstvima... 73 Korišćeni simboli... 73 Namena

More information

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 LAB 09 Fizički model podatka 1. Fizički model podataka Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizičke

More information

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE -

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE - - PRIRUČNIK ZA STUDENTE - Kako pristupiti web-sajtu Učenja na daljinu Pristupite web-stranici kursa: moodle.famns.edu.rs, upotreba web-brauzera spada u osnove korišćenja računara, dakle ovaj korak ne predstavlja

More information

HEATHROW S VIP SERVICE

HEATHROW S VIP SERVICE HEATHROW S VIP SERVICE YOUR STEP-BY-STEP GUIDE TO REGISTERING AND BOOKING Welcome to online registering of Heathrow s VIP Service the easy way. Heathrow s VIP Service is a seamless, private and personal

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak

Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak M Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak Joyce Cox i Joan Preppernau CET Computer Equipment and Trade Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak ISBN 978-86-7991-310-4 Autorizovan prevod

More information

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite.

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih dokumenata.

Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih dokumenata. Radno okruženje Informatička pismenost Obrada teksta Ikone za brz pristup alatima Dugme Office Radna površina Traka sa alatima Statusna linija Dugme Office Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih

More information

- Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA

- Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA - Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA U Flash-u možete da koristite dve vrste slika: Vektorske slike one su matematički definisane

More information

Installation Guide. Unisphere Central. Installation. Release number REV 07. October, 2015

Installation Guide. Unisphere Central. Installation. Release number REV 07. October, 2015 Unisphere Central Release number 4.0 Installation 300-013-602 REV 07 October, 2015 Introduction... 2 Environment and system requirements... 2 Network planning...4 Download Unisphere Central...6 Deploy

More information