Help za FreePOS. Zatim iz foldera "FI550update" fajl "FI550.exe" treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\.

Size: px
Start display at page:

Download "Help za FreePOS. Zatim iz foldera "FI550update" fajl "FI550.exe" treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\."

Transcription

1 Original from North Korea - 조선민주주의인민공화국 by Yeon Gaesomun (2007) FreePOS - Free Point Of Sale is easy way to upgrade your business Euro-American version English translation: Park Ki-Woon & Joe "Tatapi" Krounch Deutschland translation: Hermann Gergbraun (from english) Serbian translation: Radisav Joković (from english) Help za FreePOS Uvod FreePOS je program za rad sa fiskalnim štampačima Galeb FP-550 i GP-550. Vrlo je jednostavan za upotrebu sa mogućnostima koje su potrebne najvećem broju korisnika. Potpuno je besplatan zahvaljujući ljudima iz firme New Dimension doo koji su napravili besplatnu verziju LIDDER Educa programa za poslovanje, kojim smo vrlo zadovoljni i zbog čega smo u znak zahvalnosti napravili FreePOS. Pravljen je sa ciljem da kvalitetno zameni rogobatne POS sisteme i time poveća efikasnost i konkurentnost malih i srednjih maloprodajnih objekata. FreePOS izbor - "Instalacija" FreePOSa. - Pre započinjanja same prodaje potrebno je izvršiti određene "PREDRADNJE". - Kad su završene predradnje može se započeti sa "PRODAJA". - Na kraju svake smene ili dana potrebno je izvršiti formiranje određenih "IZVEŠTAJI". - Ako ste i administrator sistema onda možete u delu "SERVIS" podešavati sve moguće opcije. - "Formati" za razmenu podataka. - Pregled novih funkcija možete videti u delu "Istorija novih verzija". Instalacija Za stabilnu komunikaciju sa fiskalnim uređajem, preporučujemo instalaciju FI550, MetaLink ili GP-550 komunikacionih programa i FreePOS programa na računarima sa ugrađenim serijskim portom, ili USB priključkom ukoliko radite sa GP- 550 fiskalnim štampačem. Ukoliko imate FP-550 fiskalni štampač i noviji računar koji nema serijski port, nabavite internu karticu sa dodatnim serijskim portovima. FreePOS ima mogućnost komunikacije sa fiskalnim printerom preko besplatnih drajvera FI550 i GP550, kao i preko MetaLink drajvera za koji je potrebno kupiti licencu. Obzirom da su FI550/GP550 i FreePOS besplatni, u nastavku opisujemo njihove instalacije. Ukoliko već koristite MetaLink v9.1, možete odmah preći na instalaciju FreePOSa. FreePOS će prilikom prvog startovanja sam podesiti potrebne parametre u zavisnosti od toga da li imate instaliran MetaLink v9.1 ili FI550/GP550. Ako kojim slučajem imate više instaliranih drajvera, FreePOS će podesiti parametre prema FI550 drajveru. Instalacija drajvera: FI550 FreePOS obavlja komunikaciju sa fiskalnim printerom Galeb FP-550 preko programa FI550 koji se nalazi u FreePOS zip arhivi. Kada raspakujete arhivu, pokrenite instalaciju "FI550setup.exe" i kliknite na dugme "INSTALIRATI KOMPONENTE". Kada ispiše "INSTALACIJA ZAVRSENA" možete izaći iz programa. Program FI550 može raditi i na operativnim sistemima WinXP i Win7, ali ukoliko se nakon instalacije pojavi poruka sistema treba samo kliknuti na "This program installed correctly". Zatim iz foldera "FI550update" fajl "FI550.exe" treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\. Ukoliko je poslednja verzija programa FI550 instalirana na Vašem računaru prema uputstvu, možemo preći na instalaciju FreePOS programa. GP550 FreePOS obavlja komunikaciju sa fiskalnim printerom Galeb GP-550 preko drajvera za usb st-link-v2_usbdriver, koji je potrebno instalirati pre povezivanja fiskalnog štampača sa računarom, i preko komunikacionog drajvera GP550 koji se instalira nakon povezivanja sa računarom. Oba drajvera se nalaze u FreePOS zip arhivi.

2 Za instalaciju usb STLink drajvera pratite dugme "Next" do kraja. U zavisnosti od verzije GP550 drajvera koji imate (v1.0 i v1.23) propratite pojedinačno opisano uputstvo za instalaciju. Ako se fajl koji ste dobili uz fiskalni uređaj zove "Drajver_gp550.exe" onda je to stari drajver (v1.0), a ako se zove "GalebDriverSetup.msi", onda je to novi (v1.23). Ove informacije su od avgusta 2015 godine. - Instalacija GP550 v1.0 drajvera: Za instalaciju GP550 drajvera pratite dugmad "Dalje (N)" i "Instaliraj". Nakon instalacije, licencni fajl, na primer AG glb, koji ste dobili uz fiskalni printer, treba prekopirati na putanju instalacije drajvera, koja je po default-u C:\Program Files\GALEB GROUP\driver_GP550\licenca_driver\ Zatim treba pokrenuti GP550 drajver, a potom u meniju "Podešavanja" odabrati "Driver za GP-550" i aktivirati dugme "Start driver GP-550", kako bi i nakon restarta računara drajver bio automatski startovan. - Instalacija GP550 v1.23 drajvera: Potrebno je da fiskalni štampač bude uključen i da ima komunikaciju sa "usb2com" STLink drajverom koji je identičan i za 1.0 i 1.23 verziju GP550 drajvera. - Za instalaciju drajvera "GalebDriverSetup.msi" (v1.23), potrebno je instalirati u operativnom sistemu ".net framework 3.5" i ".net framework 4.0". - GP550 drajver i FreePOS treba OBAVEZNO da se startuju kao RUN as ADMIN. - Ako se drajver ne startuje automatski, treba ga startovati ručno, a u oba slučaja mora se kliknuti na dugme START koje se nalazi u drajveru pri dnu prozora. - U GP550 drajveru potrebno je uneti direktorijume za IN i OUT, da bi fiskalni štampač mogao da komunicira sa programima. Iste direktorijume treba postaviti u FreePOS-u u delu "Servis / Opcije / Putanje". - Detaljnije informacije u vezi instalacije novog drajvera (v1.23) pogledajte u uputstvu proizvođača i odeljcima: instalacija, podešavanja i opšta pravila korišćenja aplikacija. Uputstvo se nalazi u folderu "GP550_drajver"pored instalacije FreePOS-a, u fajlu "Uputstvo-GpDrajver.pdf". Instalacija FreePOS programa: Nakon pokretanja instalacije "FreePOSinstall", koja je potpuno automatizovana i traje manje od minut, na desktop-u će se pojaviti FreePOS "ikonica" preko koje se startuje program. Pre startovanja FreePOS programa potrebno je u Control Panelu Windowsa ući u Region and Language, odabrati tab Administrative, zatim kliknuti na dugme Change system locale i odabrati Serbian (Latin, Serbia). Ovo je potrebno uraditi da bi se slova (š, ć, č, ž, đ) ispravno prikazivala gde god je to potrebno. Ukoliko je FreePOS instaliran na Windows 7 operativnom sistemu, onda pre startovanja programa treba podesiti još jednu opciju. Kliknite desnim tasterom miša na FreePOS ikonicu, odaberite "Propreties", u delu Shortcut kliknite na dugme "Advanced...", čekirajte opciju "Run as administrator" i potvrdite promenu klikom na "OK" dva puta i jednom na "Continue". Ukoliko su FI550 i FreePOS uspešno instalirani i startovani (pokretanjem FreePOS programa automatski se pokreće i program FI550), fiskalni štampač će dati zvučnu poruku i pojaviće se prozor GalebGroup programa FI550 sa ispisom verzije u nazivu "V " kao i prozor FreePOS-a. Ukoliko koristite drugi vezni program (Metalink ili GP550 drajver), pokretanjem FreePOSa pokreće se i odabrani vezni program. Nakon pokretanja FreePOS-a pojaviće se i prozor "Windows Security Alert" u kojem treba čekirati "Private networks, such as my home or work network" i potvrditi klikom na "Allow access", kako bi FreePOS mogao da prikaže obaveštenje kada se pojavi nova verzija sa poboljšanjima. FI550

3 FreePOS Napomena: Ukoliko radite na XP operativnom sistemu i nemate instaliran odgovarajući drajver za grafičku kartu, u startnom prozoru FreePOS-a neće se prikazivati svi grafički objekti. PREDRADNJE Prvo što administrator treba da uradi je brisanje svih artikala iz kase komandom "Brisanje artikala" do koje se dolazi kroz meni SERVIS / Fiskalni uređaj. Da biste počeli sa radom u FreePOS-u morate znati sledeće: sve možete gledati ali ništa unosti ako se ne prijavite. Prijaviti se možete kao administrator, sa lozinkom Mustapha, i tada možete menjati opcije programa i podatke kasira, u delu Servis. A možete se prijaviti i kao kasir, a tada možete vršiti prodaju, kao i ažuriranje kataloga i pregled izveštaja. Prvim startovanjem u FreePOS-u je postavljeno 9 kasira sa lozinkama od 1 do 9. Što se tiče lozinki za administratora i za kasire preporučujemo da se odmah promene, jer su navedene lozinke javne i ne pružaju nikakvu zaštitu. Posle instalacije, kod prvog startovanja, program će sam pripremiti određene startne podatke. U katalogu Objekti otvoriće šifru osnovnog prodajnog objekta, a Vi ako Vam treba možete ih otvoriti još. U Tipu naplate otvorena je šifra Gotovina, a ostatak ćete otvarati kako Vam bude trebalo. Porezi su kompletno pripremljeni. Jedina stvar u predradnjama oko koje ćete se malo pomučiti jeste ažuriranje kataloga artikala. Ne možete raditi ako nemate artikle. Kako se ažuriraju katalozi pogledajte u delu "KATALOZI". Pre početka rada administrator bi trebalo da podesi opcije programa i opcije fiskalnog uređaja. Najbitnije je podesiti opcije za kasire i opcije za "Fiskalni uređaj", koje se nalaze u delu "SERVIS". Ukoliko ne želite da se na dnu predračuna i gotovinskih računa štampa i putanja fajla, u Internet Exploreru treba ući u Tools/Print/Page setup i sve tri opcije za Footer postaviti na Empty. Napomena: Ukoliko na štampanim fiskalnim računima nema stavki i cena, to je pokazatelj da koristite drugi program za rad sa fiskalnom kasom koji je uticao na bazu, ili da niste uradili "Brisanje artikala" koje je obavezno, pa ga uradite tada. Nakon brisanja treba ažurirati artikle u delu "KATALOZI".

4 PRODAJA Da biste vršili prodaju prvo se morate prijaviti kao kasir. U glavnom meniju kliknete na taster Kasir, unesete lozinku i potvrdite je Enterom. Ako je lozinka ispravna promeniće se ikona na tasteru i pojaviće se ime kasira. Ponovni pritisak na taster Kasir izaziva odjavljivanje (treba koristiti kada se na duže vreme odvajate od kase). Prodaja se obavlja vrlo jednostavno. Onog momenta kad uđete u deo Prodaja program je odmah spreman na unos barkoda ili šifre (ako je isključena opcija za rad sa barkodovima) artikla. Unesete barkod ručno i pritisnete Enter za potvrdu, ili putem barkod čitača (kome na kraju ne treba Enter), i već je uneta prva stavka u količini 1, sa jedinicom mere i cenom. I tako u krug za sve artikle koje je kupac doneo do kase. Ukoliko u knjigovodstvenom programu vodite artikle po LOT brojevima (princip sledljivosti) i kao takve ih uvezete u katalog robe, prilikom prodaje ćete, nakon unosa bar koda ili šifre, biti upitani i za LOT broj, kojih može biti više po jednom artiklu. Kad su uneti svi artikli pristupa se naplati. U gornjem desnom delu programa velikim brojevima je ispisan total računa, pa se komandom F5 (funkcijski taster) prelazi u deo za naplatu. Ovde je već pripremljena vrsta naplate Gotovina kao i ukupan iznos računa, koji je potrebno potvrditi tasterom Enter. Kad je završen unos naplaćenog iznosa, komandom F5 (namerno ista komanda kako bismo Vam maksimalno olakšali rad) se račun i naplata šalju fiskalnom štampaču. Kada fiskalni štampač odštampa fiskalni račun program će odmah biti spreman za sledećeg kupca. E, o ovom smo pričali na početku, efikasnost. Kupci više ne moraju da se nerviraju čekajući da dođu na red na kasi. Od sad možete uslužiti mnogo više kupaca nego što ste to mogli pre nabavke ovog programa. Mogućnosti koje pruža prodaja najbolje je objasniti preko opisa rešenja potreba koje se mogu javiti na kasi: Magacin - omogućava istovremenu prodaju artikala sa više magacina. Ukoliko imate robu sa više magacina, na primer, magacina trgovačke robe (1320) i magacina gotovih proizvoda (9120), prilikom izrade računa možete birati sa kog magacina unosite artikle, a ako želite da istovremeno prodajete robu sa više magacina, odaberite "Svi artikli" kako bi prilikom unosa bili dostupni bar kodovi i šifre artikala sa svih magacina. Ovim se postiže da robu (sopstvene proizvode, trgovačku robu i eventualno komisionu robu) jednom kupcu možete izdati na jednom računu, a ne na dva ili tri, što ubrzava i olakšava rad u maloprodaji. Brzi izbor artikala - deo u prodaji u koji možete postaviti deset najprodavanijih artikala, čime ubrzavate njihov izbor i skraćujete vreme izrade računa. Da bi se brzi izbor artikala pojavio u prodaji prvo treba uključiti opciju "Brzi izbor artikala" koja se nalazi u Servis/Options, a zatim i odrediti koji artikli će se naći u brzom izboru, što možete uraditi na dva načina: prvi je direktno iz prodaje gde nakon standardnog odabira artikla, preko barkoda ili šifre, kliknete desnim tasterom miša na jedno od deset polja za brze artikle i odaberete opciju "Postavi označeni artikal". Isto treba ponoviti za svaki od deset brzih tastera. Drugi način podešavanja brzih artikala je iz kataloga robe, i to komandama Crtl+0 do Ctrl 9. Kada se pozicionirate na artikal, kombinacijom tastera Ctrl+1 postavićete odabrani artikal na prvi brzi taster, komandom Ctrl+2 na drugi taster i tako do komande Ctrl+0 kojom postavljate odabrani artikal na deseti brzi taster u brzom izboru artikala. Odaberite način koji Vam je lakši i možete početi sa brzom izradom računa. Promena količine ako je potrebno promeniti količinu artikla koji se naplaćuje potrebno je pre unosa barkoda pozvati komandu F2 koja će odmah omogućiti unos količine, a pritisak na Enter (posle unosa količine) automatski Vas vraća na polje za unos barkoda. Moguće je uključiti opciju "Unos količine" koja se nalazi u servisu, čime će polje za unos količine biti prvo aktivno za unos. Popust za stavku kada želite dati određeni popust za artikal potrebno je, pre unosa barkoda, pritisnuti F3 čime ćete preći na polje za unos procenta popusta (obratite pažnju da je u pitanju procenat a ne koeficijent, pa se popust od 5% unosi kao 5 a ne kao 0.05); unese se procenat i pritisne Enter kako biste se vratili na unos barkoda. Popust za ceo račun pritiskom na F11 prelazite na polje za unos procenta popusta koji se odnosi na ceo račun. Bitno je naglasiti da se ovaj popust odnosi samo na one stavke koje nemaju zadat svoj popust (popust za stavku), odnosno stavke kojima je komandom F3 unet popust neće dodatno biti umanjene i za opšti popust. Brisanje stavke ako je greškom uneta stavka, tasterom DEL se vrši njeno brisanje. Ovde govorimo o poslednjoj unetoj stavci, jer se briša poslednja. Ako se želi obrisati tri poslednje stavke i onda se tri puta pritisne DEL. Može se obrisati i stavka koja nije poslednja, odnosno može se obrisati bilo koja stavka tako što se levim tasterom miša klikne na stavku koju se želi obrisati (klik se vrši na stavke u tabelarnom prikazu) a potom pritisne taster DEL. Brisanje kompletnog računa ako je kupac odustao od kupovine a Vi ste uneli određeni broj artikala u račun dovoljno je pritisnuti taster F8 i ceo račun će biti obrisan, odnosno pripremljen za novog kupca. Više aktivnih računa može Vam se desiti da ste započeli unos artikala u račun za jednog kupca i on je je počeo da se premišlja oko uzimanja još nekih stvari, a za to vreme drugi kupac čeka sa odabranom robom. Rešenje za ovakvu situaciju je komanda F7 koja će otvoriti još jedan, dodatni račun (vidi se u gornjem levom uglu programa kao Rn: 2 ) u koji ćete uneti robu drugog kupca i naplatiti mu, sve dok čekate da se prvi smisli šta hoće i šta želi. Prodaja bez PDV-a ako među kupcima imate i nerezidente Republike Srbije (konzulati, ambasade i sl.) koji mogu kupovati robu bez PDV-a, komandom F12 ćete dobiti mogućnost da račun označite da je bez poreza i tako zadovoljite i tu vrstu kupaca. Naplata da se podsetimo, vrši se komandom F5. Naplata, takođe ima svoje mogućnosti, jedna od njih je da naplatu jednog računa možete izvršiti sa više različitih sredstava plaćanja: Naplata gotovinom ovo je osnovni, startni način naplate robe, što znači da kako uđete u deo za naplatu postavljena je naplata gotovinom; ali ako ste menjali vrstu naplate, na gotovinu se možete vratiti komandom F9. Naplata čekovima građana pored gotovine naplata se može vršiti i čekovima, to se postiže komandom F10. Komanda Vas u startu postavlja na izbor vrste čekova u zavisnosti od banke, gde je potrebno izabrati odgovarajuću vrstu a potom čekove možete uneti u jednom iznosu ili svaki ček posebno, sa brojem čeka. Naplata platnim karticama slično kao i kod čekova, smo se sad koristi komanda F11, izabere se odgovarajuća platna kartica i unese broj i iznos.

5 Naplata uplatnicom/tekućim računom ako je kupac robu prethodno platio (a možda će i kasnije, ako mu verujete) sa svog tekućeg računa, komandom F12 ćete tu uplatu evidentirati kao uplatu sa tekućeg računa (uplatnicom). Pošto fiskalni uređaji ne poznaju ovakav vid plaćanja program će njima poslati podatke kao da je uplaćeno sa platne kartice. Brisanje naplaćenog iznosa komandom DEL vršite brisanje poslednje unete stavke naplate. Slanje na fiskalni uređaj kad je završen unos naplate onda je potrebno račun i naplatu proslediti, komandom F5, fiskalnom uređaju. Kada program prosledi podatke fiskalnom štampaču mora jedno vreme (nekoliko sekundi) čekati dok fiskalni uređaj ne obradi podatke i ne odgovori da li je uspeo da odštampa korektan fiskalni isečak (neki to zovu i račun); ako jeste, program arhivira podatke o prodaji i priprema se za novi račun. Ako slanje podataka fiskalnom štampaču nije bilo uspešno, program će prijaviti grešku i vratiti se u deo za naplatu čekajući da ispravite problem i ponovite komandu F5. Komanda za brzu pretragu podataka Ctrl+F koja se može pozvati iz prodaje, naplate i iz glavnog menija. Koristi se za pretragu artikala po barkodu, šifri i nazivu, a ako se unese broj sa zarezom ili tačkom na kraju, onda će tražiti artikle po ceni. Ako radite pretragu sa praznim poljem, pojaviće se lista sa svim artiklima nakon čega kucanjem teksta dobijate filter, tj. samo artikle koji počinju zadatim tekstom. Ovde je omogućen i prikaz dokumenata i slika, komandama koje se nalaze u dnu prozora. U naplati se brza pretraga koristi za pretragu banaka, što može biti korisno kod vrste plaćanja čekovima, platnim karticama i uplatnicama, radi bržeg unosa. U prodaji ili naplati, nakon pretrage i odabira artikla ili vrste plaćanja, enterom ili duplim klikom vrši se unos. Kod prodaje je, prilikom pretrage, moguće videti i stanje svakog artikla iz liste, u info panelu koji se nalazi na dnu ekrana. Štampa i prikaz dodatnih dokumenata artikala - komanda Ctrl+P gde se mogu štampati odjednom sva dokumenta za sve artikle koji su prethodno uneti u račun. Štampa pojedinačnih dokumenata za odabrani artikal je moguća iz prodaje komabinacijom tastera Ctrl+U - štampa uputstva, Ctrl+G - štampa garancije i Ctrl+D - štampa deklaracije. KATALOZI Rad sa katalozima (a mogu se zvati i šifarnici) je krajnje jednostavan; ako se niste prijavili kao kasir onda kataloge možete samo gledati, a ako ste kasir koji ima dozvolu za rad sa katalozima onda ih možete menjati, brisati, uvoziti nove ili ih prenositi na fiskalne uređaje. Ručni unos i izmena kada se želi dodati novi stav u nekom katalogu ili izmeniti postojeći prvo je potrebno pritisnuti taster Izmeni (komandni tasteri na desnoj strani programa), kojim se prelazi u mod za ažuriranje. U ovom modu je posebno označen red i kolona koji se menjaju, ako nije označen onda je potrebno kliknuti mišem na tabelarni prikaz kataloga. Kretanje kroz katalog je najbolje izvoditi strelicama na tastaturi. Kad ste na željenom polju pritisnete Enter i vršite izmenu, odnosno ukucavate potreban podatak. Potvrda unosa je takođe Enterom. Ako želite dodati novi slog (stav) potrebno je sići na dno (najbrže se izvodi kombinacijom Ctrl+End, a može i sa PageDown tasterom) i još jednom strelicom na dole kako bi se otvorio novi red za unos podataka. I tako unosite, menjate podatke a kad ste završili potrebno ih je snimiti tako što ćete pritisnuti, opet isti, taster na kome, sada, piše Snimi, i sve je snimljeno. Ako se ne žele snimiti izmene dovoljno je pritisnuti komandni taster Prekini. Brisanje šifre ako se utvrdi da se neka šifra (artikal, objekat i dr.) neće više koristiti u programu može se izvršiti njeno brisanje. Dovoljno je označiti željeni red, pritisnuti komandni taster Obriši i potvrdno odgovoriti na pitanje Brišeš označeni podatak?. Uvoz artikala sa stanjem ako imate mogućnost da iz vašeg poslovnog programa izvezete katalog/šifarnik/lager artikala željenog prodajnog objekta, onda ste u velikoj prednosti jer tu listu ćete automatski uvesti u FreePOS sistem, bez potrebe da je ručno prekucavate. Uđete u katalog robe, kao kasir koji ima dozvolu za rad sa katalozima, i pritisnete komandni taster Uvezi. Tada se otvara forma za izbor fajlova sa vašeg računara, preko koje ćete pronaći listu koju ste izvezli iz poslovnog softvera i uvesti je u program. U toku uvoza se može desiti da dobijete poruku Već ima artikal sa tim podacima:..., što je znak da u katalogu imate artikal koji ima isti naziv, šifru ili bar kod kao artikal koji se trenutno uvozi: promenite podatke u fajlu za import koji se poklapaju pa ponovo izvršite uvoz. Izvoz artikala na fiskalni uređaj (punjenje fiskalnog štampača) kad je formiran katalog artikala/robe može se pristupiti njegovom prebacivanju na fiskalni štampač. Pre startovanja ove operacije potrebno je proveriti da li je fiskalni printer spreman za rad. Prenos se vrši pritiskom na komandni taster Prenos u fiskalni uređaj. Može vam se desiti da program prijavi da Nije pokrenut program FI550, što se rešava izlaskom iz glavnog menija i ulaskom u deo Prodaja, pa vraćanjem nazad i ponovnim startovanjem prenosa. Napominjemo da ovu operaciju nije potrebno uraditi jer će se i kod svake prodaje puniti fiskalni uređaj. Pridruživanje slike artiklu ako imate slike artikala i želite da ih pridružite katalogu to možete obaviti na sledeći način. U katalogu robe pritisnete taster Izmeni, potom odete na kolonu Slika željenog artikla i pritisnete Enter ako uz desnu ivicu polja nemate taster "...". Ako u desnom delu polja za unos naziva slike imate taster na kome se nalazi "...", onda ćete levim tasterom miša kliknuti na tu strelicu i na vašem računaru naći odgovarajuću sliku. I tako pridružujte slike za sve željene artikle, kad završite morate izvršiti snimanje (komandni taster Snimi ). Prikaz slike artikla ako artikal ima pridruženu sliku, a to se vidi po tome da li ima neki sadržaj u koloni Slika, ona se može videti ako izvršite dvostruki klik mišem na red željenog artikla. Ova opcija se izvodi kada katalog nije u režimu izmene. Slika će se skloniti sa ekrana ako mišem pritisnete bilo šta drugo (a i to) osim slike.

6 IZVEŠTAJI U programu su ubačeni najosnovniji izveštaji, ali postavljeni u poseban tabelarni pregled koji omogućava korisniku da sam kreira ogroman broj listi i statističkih izveštaja. Ovde ćemo opisati način dobijanja nekih od njih kako bismo vam pokazali i objasnili princip i tehniku rada sa tabelatnim pregledom, što će vam omogućiti da lakše sami osmišljavate svoje izveštaje. Napominjemo da su Izveštaji jedini deo u programu gde se ništa ne može videti ako niste prijavljeni (poslovna tajna). Dnevni izveštaj prodaje dobija se tako što se na levoj strani izabere tab Prodaja i pritisne taster Popuni tabelu, ako se želi izveštaj za tekući dan. Ako se želi izveštaj za neki drugi dan potrebno je podesiti polja Od datuma i Do datuma na željeni datum i ponovo se pritisne taster Popuni tabelu. Dobijen je izveštaj u kome se vidi koji je artikal, po kom računi, u kojoj količini i po kojoj vrednosti prodat, kao u koliko je sati izvršena prodaja i ko je bio kasir. Dnevni izveštaj prodaje od-do sati priprema sa kao i Dnevni izveštaj prodaje, s tom razlikom što je, pre popunjavanja tabele, potrebno odrediti za koje radno vreme (od koliko do koliko sati) se uzimaju podaci. Da bi se uneli sati potrebno je označiti (čekirati) polje u delu Radno vreme (klikom miša), a zatim u odgovarajućim poljima uneti željeni vremenski period. Onda pritisnite Popuni tabelu. Dnevni izveštaj prodaje za izabranog kasira ovde se pusti Dnevni izveštaj prodaje, da se podaci vide u tabeli, a zatim se mišem pozicionirate u zaglavlju na polje Kasir. Tog momenta će se u desnom delu tog polja pojaviti strelica okrenuta na dole koju treba pritisnuti levim tasterom miša; pojaviće se lista kasira i vaše je samo da označite željenog. Kad ste označili željenog kasira u tabeli će ostati podaci, tj. računi/prodaja samo za tog kasira, ostalih neće biti, tako da se prikazana statistika odnosi samo za njega, ili više njih ako ste ih više označili. Dnevni izveštaj prodaje po artiklima i ovde se prvo pusti Dnevni izveštaj prodaje. Kad se podaci pojave u tabeli potrebno je mišem doći u zaglavlju do polja Artikal i na njemu pritisnuti desni taster miša da bi se dobio meni. U meniju, levim tasterom miša, izabrati opciju Group By This Field ( Grupiši po ovom polju, na žalost nije se sve moglo prevesti), i polje Artikal se premešta u deo iznad zaglavlja tabele. Polja u tabeli sada počinju sa znakom +, nazivom artikla i, u zagradi, sumom prodajnih vrednosti za sve račune koji su ušli u prikaz a sadrže dotični artikal. Ako se žele videti detalji dovoljno je kliknuti (levim tasterom) mišem na znak + i detalji će se pojaviti. Svaki artikal, na dnu svojih detalja, ima posebno označeno polje koje sadrži sumu kolone Iznos ; ako se želi suma kolone Količina onda je potrebno ispod nje, na tom posebnom polju, pritisnuti desni taster miša da bi se dobio meni iz koga treba izabrati Sum, i dobićete tačnu prodatu količinu svakog artikla pojedinačno; malo li je. Ako više ne želite grupisanje kliknite desnim tasterom miša na izdvojeno polje Artikal i izaberite opciju Remove from grouping ( Ukloni iz grupisanja ). Dnevni izveštaj naplate dobija se tako šte se na levoj strani izabere tab Naplata i pritisne taster Popuni tabelu. Ako se želi izveštaj za neki drugi dan potrebno je podesiti polja Od datuma i Do datuma na željeni datum i ponovo se pritisne taster Popuni tabelu. Dobijen je izveštaj u kome se vide sve vrste naplate po svakom računu pojedinačno, kao i kasir koji je naplatu izvršio. Dnevni izveštaj po kategorijama naplate prvo je potrebno odraditi Dnevni izveštaj naplate a zatim desnim tasterom miša kliknuti na polje Kategorija i izabrati opciju Group By This Field, i dobili ste tačan iznos pazara raspoređenog u kategorije: gotovina, čekovi, kartice i tekući računi. Ovo je samo manji deo mogućnosti koje imate za kreiranje sopstvenih izveštaja; kombinujte, igrajte se izborom, isplatiće vam se. Pod tabom Fiskalni uređaj kriju se tasteri kojima se dobijaju razni izveštaji direktno od fiskalnog štampača. Svi izveštaji se ispisuju u prostoru ispod tastera osim izveštaja Periodični fiskalni izveštaj koji će biti odštampan na fiskalnom štampaču. Tab Gotovinski rn omogućava da se na običnom (laserskom i sl.) štampaču odštampa gotovinski račun za izabranu firmu. Izborom tog taba automatski se dobija popunjena tabela sa svim računima, s tim što je odmah označen poslednji. Iako je označen red u tabelarnom prikazu kursor je postavljen na polje za izbor kupca, po nazivu, gde je potrebno samo kucati početna slova kako bi se lakše došlo do željene firme. Ako se ne zna naziv, odnosno ako je lakše naći preko PIB-a dovoljno je pritisnuti Enter i preći na polje za upis PIBa i tu početi sa kucanjem, i kupac je tu. Kad je izabran kupac potrebno je pritisnuti komandni taster Štampa i odštampati gotovinski račun. Taj račun se, po potrebi, može pogledati na ekranu i snimiti u PDF fajl. Samo da napomenemo da je pre štampe, jednom, potrebno uneti podatke o Vašoj firmi, a kako se to radi pogledajte u delu Firma. U delu Predračuni nalaze se svi predračuni koji su urađeni i odatle se mogu odštampati po potrebi, a klikom na dugme "Formiranje prodaje" može se pripremiti račun na osnovu odabranog predračuna. SERVIS U servisni deo može svako da uđe i da vidi određene postavke, ali samo administrator može da vidi i menja sve parametre. Ovde se mogu podešavati parametri FreePOS programa i fiskalnog uređaja. OPCIJE - deo za podešavanje osnovnih parametara FreePOS programa, od kojih neke možete menjati, a druge, koji su postavljeni automatski, ne treba menjati ako niste sigurni zašto to radite. Ne zaboravite da posle izmena pritisnete taster Snimi kako bi one ostale zapamćene za dalju upotrebu. Putanja do podataka u slučaju da je izvršna verzija programa, tj. FreePOS.exe, na drugoj lokaciji od samih podataka ovde se unosi put do fajlova u kojima su smeštemi podaci za rad programa. Ova opcija omogućava da više FreePOS programa, na više računara u mreži, može raditi nad istim podacima. Folder sa programom treba da ima samo FreePOS.exe i Options.ini, a sve ostalo može biti negde. Folder za slanje FreePOS preko veznog programa (FI550, Metalink ili GP550 drajvera) šalje podatke kasi, tako što kreira fajl sa podacima i prosledi ga programu FI550 u folder za slanje, koji je ovde podešen. Standardna, početna vrednost ovog polja jeste i odgovarajuća ako je regularno instaliran vezin program, tako da je ne bi trebalo menjati.

7 Lokacija odgovora na sve što mu prosledimo, fiskalni uređaj daje nekakav odgovor, a taj odgovor je fajl snimljen u folderu navedenom u ovom polju. Ovo je folder koji je nastao instaliranjem veznog programa i automatski je podešen na odgovarajuću vrednost, pa ga treba promeniti samo ako je promenjen folder sa veznim programom ili mu se pristupa preko mreže. Putanja za link app ovde se unosi putanja i naziv izvršnog veznog programa kako bi FreePOS mogao da ga startuje ako primeti da nije. Ovim je dobijeno da nije potrebno startovati vezni program jer će ga sam FreePOS startovati kad mu zatreba. Fiskalni uređaj ovde se može izabrati vrsta fiskalnog uređaja sa kojim radi program; za sada su podržani Galeb FP-550 i GP- 550 fiskalni štampači. Vezni program ovde se odabira vezni program preko kojeg FreePOS komunicira sa fiskalnim uređajem. Podržani su FI550, Metalink i GP550 vezni programi. Naslov fiskalne aplikacije jeste naziv procesa u Windows-u preko koga FreePOS proverava da li treba startovati vezni program ili ne. Ne treba ga menjati ako nije promenjen vezni program za kasu. Izbor jezika FreePOS je višejezična aplikacija, i ovde se odabira jezik na kome će biti prikazani svi tekstovi i sve poruke. Administratorska šifra šifra sa kojom se mogu aktivirati administratorske mogućnosti. Prikazuje stanje ovo je parametar u delu Rad sa zalihama koji omogućava da stanje svakog artikla bude ili ne bude (that is the question) prikazan. Ako je opcija isključena stanje artikala se neće videti nigde, ni u Katalogu ni u Prodaji, što će onemogućiti prodavce da pljačkaju svog gazdu. Upozorenje na manjak opcija kojom je moguće isključiti upozorenja da nekog artikla nema na stanju. Ovo je bitno onima koji ne vode stanje zaliha prodavnice u kompjuteru. Otpremnica menja stanje kada je uključena, ova opcija menja stanje robe prilikom snimanja otpremnice. Rad sa barkodom opcija koja omogućava rad sa barkodom prilikom prodaje. Unos količine opcija kojom se određuje da li je prvo polje kod unosa artikala u prodaji količina ili barkod/šifra. Brzi izbor artikala - omogućava rad sa brzim izborom artikala u prodaji. KASIRI - deo za podešavanje naziva i mogućnosti koje imaju kasiri, koji će raditi u programu. Maksimalan broj kasira je 32 (0 31). Bitno je reći da naziv kasira može imati najviše 10 slova a lozinka do 6. Nakon izmene podataka o kasiru potrebno je pritisnuti taster Snimi kako bi bili sačuvani za dalju upotrebu. Izmenjenog kasira je potrebno Poslati na fiskalni uređaj, kako bi se njegovi podaci pojavljivali na fiskalnom isečku. Tasterom Podaci o operaterima sa kase dobijaju se, na ekranu, informacije o kasirima: broj fiskalnih isečaka koje je izdao, broj prodaja, ukupan iznos, broj i iznos popusta, broj i iznos dodataka na cenu, broj i ukupan iznos korekcija, naziv kasira. LOGO - omogućava da se fiskalnom uređaju prosledi bitmapa, slika logo-a firme koji će se štampati kod svakog fiskalnog isečka. FISKALNI UREĐAJ - deo u kome se podešavaju razne opcije fiskalnog štampača, kao što su vreme na fiskalnom uređaju, opcije za stanje i brisanje artikala iz fiskalnog uređaja i FreePOS-a. PRIKAZ I ŠTAMPA - u delu Zaglavlje mogu se postaviti tekst u 6 redova koji će se štampati na početku fiskalnog isečka, i tu se najčešće stavljaju generalije firme i prodajnog objekta. Deo Podnožje služi za reklamne poruke tipa: Hvala i dođite nam ope, Ako ste zadovoljni recite svima, ako niste recite samo nama i sl. FIRMA - deo u kome se unose osnovni podaci o firmi. Ovi podaci su bitni ako će se štampati gotovinski računi. Ne zaboravite da posle unosa podataka o firmi pritisnete Snimi. BEKAP - služi za sigurnosno arhiviranje podataka i može biti ručno (klikom na dugme "Napravi arhivu") i automatsko koje će praviti arhivu pri izlasku iz FreePOS-a. Da bi arhiviranje bilo moguće, potrebno je podesiti lokaciju na koju će se snimati arhive. Ova opcija se uglavnom koristi kod prenosa arhive sa podacima na drugi računar, tj. na drugu kasu, tako da je ne treba koristiti često. Kada je potrebno, učitavanje snimljene arhive (klikom na dugme "Učitaj" i odabirom prethodno napravljene arhive) omućava brz prenos svih podataka i podešavanja FreePOSa. INTERNET opcije omogućuju ažuriranje stanja artikala preko Cloud-a. Potrebno je definisati parametre za pristup, kao što su "host", "korisnik", "lozinka", "read timeaout", "check interval", "buffer size", "max connection" i "connection interval". Read timeout je vremenski definisano trajanje provere stanja na Cloud-u, check interval je vreme posle kojeg se ponavlja provera, a buffer size je veličina paketa podataka koji se prenosi na ftp ili se skida sa ftp servera. Max connection predstavlja maximalan broj konekcija koji se mogu ostvariti prema Cloud skladištu. Connection interval je broj minuta na koliko se oslobađa jedna konekcija prema Cloud-u, i zavisi od servera na kome se Clud skladište nalazi. Kada FreePOS preuzme podatke sa Cloud-a, pojaviće se obaveštenje o tome, bez obzira u kom delu programa se nalazite. Ako želite da ažurirate artikle sa Cloud-a, potrebno je u delu Katalozi/Roba uraditi uvoz artikala kombinacjom tastera "Shift" + klik na "Uvoz sa oblaka". NOVA VERZIJA omogućava proveru stanja nove verzije na Cloud-u. Dugme "Check" služi za proveru nove verzije i ispis novosti, a klikom na dugme "Update" možete preuzeti novu verziju sa Cloud-a. TEŽINSKI BARKOD - Razlika između standardnog i težinskog barkoda je u formatu i opsegu upotrebe. Standardni se koristi u međutrgovinskoj razmeni i sadrži (EAN-13 standard) podatke o: zemlji porekla, proizvođaču, proizvodu i kontrolni broj na kraju. Težinski bar kod je za internu upotrebu i osnovni cilj mu je da ubrza prodaju (a i popis robe). Težinski bar (EAN-13) kod je sastavljen iz 5 delova: prva cifra je 2, druga oznaka zemlje, 5 cifara definišu artikal i drugih 5 količinu, poslednji broj predstavlja kontrolnu cifru. Rad sa težinskim barkodom u FreePOS-u je jednostavan, podese se 4 opcije i odmah se može početi sa radom. Opcije se nalaze u Servisnom delu, u tabu Težinski BK. Ovim opcijama se determinišu, razgraničavaju delovi težinskog barkoda: "Prefix" predstavlja tekstualnu oznaku od maksimalno 2 znaka preko koje FreePOS treba da prepozna težinski barkod. Prvi znak je uvek 2 (mada nije obavezno, zavisi od podešavanja vaga), a drugi oznaka države. Ako u barkodovima artikala nemate

8 neki koji počinje sa 2 (a ne biste trebali da imate pošto je on standardno u svetu postavljen da označava težinski barkod) dovoljno je u prefiksu staviti 2, i svaki barkod koji počinje sa njim FreePOS će smatrati za težinski. "Code size" predstavlja broj cifara u težinskom barkodu koji su odvojeni za šifru. Po EAN-13 standardu to je 5, ali FreePOS ostavlja mogućnost da taj broj bude i različit, ako neki aparat može da generiše takav barkod. "Quantitz size" predstavlja broj cifara u težinskom barkodu koji su odvojeni za prikaz težine; i ovde je standardno 5 a FreePOS ostavlja mogućnost i za više. "Decimals" predstavlja broj decimala u prikazanoj količini, i sadržana je u veličini, tj. broju cifara količine (Quantitz size). Primer: Ako je šifra naše robe 123, a količina 4.52 (nekakve jedinice mere), i ako je oznaka naše države za barkod npr. 8, onda će težinski barkod za taj artikal biti: oznaka da je težinski barkod; 8 oznaka države; šifra artikla sa pridodate dve nule na početku kako bi bilo popunjeno svih 5 polja označenih za šifru artikla; predstavlja količinu, takođe sa pridodate dve nule na početku iz istog razloga kao i kod šifre; 8 kontrolni broj. Da bi FreePOS pravilno uzeo količinu, u našem primeru 4.52, u polju Decimals mora biti broj 2. Upotreba: Prodaja sa težinskim barkodom se ni po čemu ne razlikuje od dosadašnje prodaje, sa artikla se očita težinski barkod i FreePOS automatski nađe odgovarajuću šifru za taj artikal i postavi pravu količinu.

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd Sektor platnog prometa Odeljenje E-Bank Datum: 27.02.2009 Sadržaj O priručniku

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Sadržaj: 1. SVRHA UPUTSTVA... 2 2. PODRUČJE PRIMENE... 2 3. OPIS UPUTSTVA... 2 4. OZNAKE I SKRAĆENICE... 32 Uputstvo za korišćenje Asseco

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES)

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Sadržaj Stavljanje pametne kartice u USB ključ... 1 Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ... 3 Preuzimanje programa Nexus Personal...

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10 Verzija 1 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 Uputstvo za upotrebu ARCMAN security devices Brace Jerkovica 195 11000 Beograd Tel 011.37-31-310 Fax 011.37-31-448 Jezik

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled - 1 - CMS Pregled - 2 - CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled CMS (Central Monitoring System) je NetFocus-ov softver za pristup DVR-u sa udaljene radne stanice nudi bezbedan i moćan alat na udaljenoj

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite.

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32 S A D R Ž A J 4 Tabelarni proračuni... 4 4.1 Korišćenje aplikacije... 4 4.1.1 Rad sa radnim sveskama... 4 4.1.1.1 Pokretanje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune. Otvaranje i zatvaranje radnih

More information

Primer-1 Nacrtati deo lanca.

Primer-1 Nacrtati deo lanca. Primer-1 Nacrtati deo lanca. 1. Nacrtati krug sa Ellipse alatkom i sa CTRL tasterom. 2. Napraviti kopiju kruga unutar glavnog kruga (desni klik za kopiju). 3. Selektovati oba kruga pa onda ih kombinovati

More information

MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor.

MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor. MICROSOFT WORD WORD je programski proizvod iz kategorije PROCESORA TEKSTA. To znači da je namijenjen obradi raznovrsnih tekstova, publikacija, obrazaca i sl. Dolazi u Microsoft Office paketu. Word pokrećete

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar U ovom uputstvu bide opisan postupak podešavanja parametara potrebnih za rad GPS/GPRS uređaja za pradenje vozila Roadstar. Uređaj Roadstar služi za prikupljanje

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Uvod u GIT Šta je git? Sistem za verzionisanje softvera kao i CVS, SVN, Perforce ili ClearCase Orginalno

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

Uputstvo za pravljenje i korišdenje biblioteka sa dinamičkim povezivanjem (.dll)

Uputstvo za pravljenje i korišdenje biblioteka sa dinamičkim povezivanjem (.dll) Uputstvo za pravljenje i korišdenje biblioteka sa dinamičkim povezivanjem (.dll) pomodu razvojnog okruženja Microsoft Visual Studio 2010 Autor: dipl.ing. Nemanja Kojić, asistent Decembar 2013. Korak 1

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova Februar 2016. U skladu sa djelatnošću Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

More information

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2 Sadržaj Uvodna reč... 3 Instalacija WordPress-a na online server... 3 Pristup admin panelu sajta... 5 Unos članaka... 8 Unos fotografija i multimedije... 10 Ažuriranje stranica... 11 Komentari... 12 Instalacija

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Primer izrade dinamičkog sajta

Primer izrade dinamičkog sajta Primer izrade dinamičkog sajta U ovom odeljku opisademo postupak izrade jednostavnog dinamičkog sajta elektronske prodavnice. Struktura sajta Sajt se sastoji iz četiri celine. Prvi deo, početna strana,

More information

Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum

Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2016. Sadržaj 1 WINDOWS 7-OSNOVNI POJMOVI...

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

U sledećem koraku birate traženi program:

U sledećem koraku birate traženi program: Do programa Mystat, koji je potpuno besplatan, najlakše je doći preko nekog od najzastupljenijih programa za pretraživanje (Google ili Yahoo) jednostavnim ukucavanjem naziva istog, a zatim odlaska na sajt

More information

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije SMS Gateway Dr Nenad Kojić Uvod SMS Gateway-i najčešće predstavljaju desktop aplikacije koji treba da omoguće korisničkim aplikacijama

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu .7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu U decimalnom brojnom sistemu pozitivni brojevi se predstavljaju znakom + napisanim ispred cifara koje definišu apsolutnu vrednost broja, odnosno

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word Šta je Microsoft Word? Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

SADRŽAJ UVOD...3 GLAVNE FUNKCIJE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE...4 IZGLED FISKALNE KASE...5

SADRŽAJ UVOD...3 GLAVNE FUNKCIJE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE...4 IZGLED FISKALNE KASE...5 Verzija: oktobar 2012 SADRŽAJ UVOD...3 GLAVNE FUNKCIJE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE...4 IZGLED FISKALNE KASE...5 Tastatura... 5 Raspakovanje... 5 Uključivanje kase... 6 Menjanje termo rolni... 6 Modovi rada...

More information

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDISPITNE OBAVEZE Sremska Mitrovica, 2017. SADRŽAJ 1. Predispitna obaveza... 3 2. Tema predispitne obaveze... 3 3. Parametri video snimka... 4 4. Struktura

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od UVOD Upute za instalaciju programske podrške e-kaba servisa za poslovne subjekte sastoji se od sljedećih poglavlja: POGLAVLJE 1. - POJMOVI POGLAVLJE 2. - PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE E-KABA SERVISA POGLAVLJE

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

2. Kreiranje nove baze podataka

2. Kreiranje nove baze podataka 2. Kreiranje nove baze podataka Stvaranje strukture za bazu podataka je lako. Međutim, prazna baza nije ništa korisnija od praznog dokumenta u Microsoft Word-u ili praznog radog lista Microsoft Excel-a.

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

Digitalni Video Rekorder. Uputstvo za korisnika

Digitalni Video Rekorder. Uputstvo za korisnika Digitalni Video Rekorder Uputstvo za korisnika Poglavlje. Posmatranje. Glavni prozor [Podešavanje deljenja ekrana] Izabrati mišem od,,, 9, 0, ili kamera u prozoru podeljene kao što je prikazano na dugmetu.

More information

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova Radno okruženje Informatička pismenost Tabelarni proračuni Polje za ime Dugme Office Brojčane oznake redova Polje za formule Ikone za brz pristup alatima Kartice (jezičci) radnih listova Traka sa alatima

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

SISTEMSKA RJEŠENJA ZA VAŠE POSLOVANJE KORISNIČKO UPUTSTVO. Line.Sys

SISTEMSKA RJEŠENJA ZA VAŠE POSLOVANJE KORISNIČKO UPUTSTVO. Line.Sys SISTEMSKA RJEŠENJA ZA VAŠE POSLOVANJE KORISNIČKO UPUTSTVO Line.Sys Korisiničko uputstvo za Line.Sys Dokumentacija verzija: 2.10 Programski paket opisan u ovom korisničkom uputstvu podliježe licenci za

More information

''Serbia'' Serbia MATURSKI RAD. Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia

''Serbia'' Serbia MATURSKI RAD. Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia SERBIA ''Serbia'' Serbia maj,1999 MATURSKI RAD Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia WINDOWS 98 Uvod......................4 Istorija Operativnih Sistema i Windows-a Instaliranje

More information

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes)

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes) PowerPoint 2010 2. deo Umetanje oblika (shapes) Vrši se preko Insert menija: Insert Illustrations Shapes. Bira se jedan od ponuđenih oblika, kliknemo na mesto gde želimo da ga stavimo i vučemo dok se ne

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

Zvanični priručnik za korisnike

Zvanični priručnik za korisnike Zvanični priručnik za korisnike Linux Mint Cinnamon Edicija Strana 1 of 48 Table of Contents UVOD U LINUX MINT... 4 ISTORIJA...4 NAMENA...4 BROJEVI VERZIJA I KODIRANA IMENA IZDANJA...5 EDICIJE...6 GDE

More information

VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA

VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA Diplomski rad Kandidat: Milorad Radojković 2009/258 Mentor: doc. dr Zoran Čiča Beograd, Oktobar 2015. SADRŽAJ SADRŽAJ...

More information

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek Raspoređivanje i štampanje crteža Štampanje iz AutoCAD-a je komplikovanije nego iz drugih programa zašta postoje i sasvim određeni

More information

Umrežavanje. Za funkcionisanje najprostije mreže od 2 i više računara je potrebno:

Umrežavanje. Za funkcionisanje najprostije mreže od 2 i više računara je potrebno: Kako rade mreže... Imate više kompjutera u kući? Želite da među njima delite internet konekciju, fajlove ili igrate igre? Za to vam je potrebno da spojite te kompjutere, a spajanje više kompjutera naziva

More information

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx Sadržaj 1. INSTALACIJA... - 4-1.1. Brza instalacija... - 4-1.1.1. Predinstalacione napomene... - 4-1.1.2. Instalacija... - 4-1.2. Zahtevi za napajanje...

More information

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 LAB 09 Fizički model podatka 1. Fizički model podataka Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizičke

More information

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 1. 2. 27.02. (pon) 28.02. (uto) 01.03. (sre) 02.03. (čet) 03.03. (pet) 06.03. (pon) 07.03. (uto) 08.03. (sre) 09.03. (čet) 10.03. (pet) OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016-17.

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do 1. UVOD Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa pružaju sljedeće informacije: Privitak 1. - Upute za instalaciju e-kaba servisa Privitak 2. Upute za postavljanje certifikata e-kaba servisa Privitak 3.

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0

STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0 STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0 UPUTSTVO ZA BRZI START 1 Preuzmite Stingray Music mobilnu aplikaciju sa App Store ili Google Play servisa, i zatim je po krenite.

More information

P R O J E K T N I R A D

P R O J E K T N I R A D Elektrotehnički fakultet Banja Luka P R O J E K T N I R A D iz predmeta: M U L T I M E D I J A L N I S I S T E M I zadatak: Virtuelna multimedijalna biblioteka Studenti: Vladimir Javorina, 80/02 Milan

More information

SADRŽAJ. Besplatna registracija. Odabir platforme za trgovanje. Čime želimo trgovati? Trgovanje

SADRŽAJ. Besplatna registracija. Odabir platforme za trgovanje. Čime želimo trgovati? Trgovanje SADRŽAJ 1 Besplatna registracija 2 Odabir platforme za trgovanje 3 Čime želimo trgovati? 4 Trgovanje 5 Određivanje potencijalne zarade i sprječavanje gubitaka BESPLATNA REGISTRACIJA Možete registrirati

More information