UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

Size: px
Start display at page:

Download "UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o."

Transcription

1 UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega potrebno je da oprema i operativni sustav zadovolje zadane kriterije. U tablicama niže su navedene minimalne (program bi radio i na opremi ispod niže navedenih karakteristika, ali bi svakodnevni rad u njemu bio otežan ili nepregledan ili spor) i preporučene konfiguracije Vaših računala (savjetujemo rad na brand name računalima i korištenje originalnih verzija operativnih sustava). Minimalna konfiguracija Preporučena konfiguracija Procesor Pentium I Pentium III, IV Memorija 64 MB 256 MB Slobodni prostor na disku 200 MB 1 GB Operativni sustav Windows 98 Windows XP Monitor 17 kolor monitor (1024x768) 17 kolor monitor (1280x1024) Pos pisač Nije neophodan Epson ili Star ili pisači koji podržavaju ova dva pisača A4 pisač Ispravan pisač koji podržava rad pod Windows-ima HP Što ne smijete zaboraviti? Vrlo važna napomena! Prije bilo kakve instalacije programa zatražite datoteku Boltanolicenca.txt i snimite je na C:\. Prije PRVOG POKRETANJA PROGRAMA OBAVEZNO PREUZMITE NOVU VERZIJE SA NAŠE web stranice Preuzimanje novih verzija je detaljno pojašnjeno u uputama koje se također nalaze na našoj web stranici. POJEDINE VERZIJE SU ZAŠTIĆENE KODOM, TE IH PREUZIMAJTE SAMO AKO IMATE PRAVA NA ISTE (ZA KOD NAZVATI BOLTANO D.O.O. NA TELEFON 021/ U VREMENU OD 9.00 DO 14.00)! Kako instalirati program? Kroz instalaciju Boltano programa FINBOLT 2007 vodi Vas čarobnjak koji se automatski pokrene kada ubacite instalacijski CD (ukoliko se čarobnjak automatski ne pokrene, istog možete pokrenuti na način da dva put kliknute na ikonicu SETUP koja se nalazi na glavnoj mapi instalacijskog CD-a. Sadržaj CD-a možete vidjeti u Windows Explorer-u ili mapi My kompjuter Moje računalo. Ako ste početnik u radu sa Windows-ima pogledajte dio u uputama koji govori o Windows okruženju i osnovama rada u njemu). Za instalaciju i ispravan rad programa za poslovanje mjenjačnice FINBOLT 2007 potrebno je imati na računalu instalirane programe Microsoft Internet Explorer 5.01 ili noviju verziju,.net FRAMEWORK 1.1,.NET FRAMEWORK Service pack 1 i Microsoft Data Access Control 2.7, te Crystal Report.NET 1.1 SP2 (koji instalirate nakon instalacije programa Finbolt 2007 ). Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 1 od 34

2 Instalacije navedenih programa naći ćete u lijevom dijelu okvira dijaloga koji se pojavi kada se pokrene CD ROM sa instalacijom programa FINBOLT Instalaciju pojedinog programa ćete pokrenuti nakon što kliknete lijevom tipkom miša na kontrolno dugme Instaliraj u aktivnom prozoru programa kojeg želite instalirati. Aktivni prozor pojedinog programa će te dobiti ako kliknete lijevom tipkom miša na naziv programa. Na slici je prikazan aktivni prozor programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, i klik na kontrolno dugme Instaliraj će pokrenuti instalaciju ovog programa. VAŽNO!!! Prilikom instalacije programa u slučaju kad je opertivni sustav Windows XP Service Pack 2 dobiti ćete sigurnosna upozorenja prikazana dolje Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 2 od 34

3 Da bi instalirali program potrebno je na sva tri upozorenja odgovoriti potvrdno(na prvo sa Yes a na drugo i treće sa Run) Ova upozorenja će se pojaviti prilikom pokretanja instalacija svih programa (postupak prihvaćanja instalacije je isti kod svih instalacija), te ga nećemo ponovo spominjati u ovim uputama. Otvoriti će Vam se okvir dijaloga gdje trebate pritisnuti na kontrolno dugme Otvori, nakon čega će se pokrenuti procedura za instalaciju programa. Detaljan opis daljnje instalacije za svaki od ponuđenih programa je opisan u sljedećem poglavlju. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 3 od 34

4 Čarobnjak Vas vodi kroz instalaciju u pet koraka, u prva četiri koraka trebate instalirati programe koji su potrebni za ispravan rad programa FINBOLT 2007, a u zadnjem-petom i sam program FINBOLT Korak 1 - Instalacija Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 (ako na Vašem računalu imate instaliran Microsoft Internet Explorer 5.01 ili noviju verziju ovaj korak možete preskočiti) Korak 2 - Instalacija Microsoft.NET FRAMEWORK 1.1 (ako na Vašem računalu imate instaliran Microsoft.NET FRAMEWORK ovaj korak možete preskočiti) Korak 3 - Instalacija Microsoft.NET FRAMEWORK Service Pack 2 (ako na Vašem računalu imate instaliran Microsoft.NET FRAMEWORK Service Pack 2 ovaj korak možete preskočiti) Korak 4 - Instalacija Microsoft Data Access Control 2.7 (ako na Vašem računalu imate instaliran Microsoft Data Access Control 2.7 ovaj korak možete preskočiti) Korak 5 - Instalacija programa FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Korak 6 - Instalacija programa KASA 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Korak 7 - Instalacija Crystal Report.NET 1.1 SP 2 (instalaciju ovog programa radite isključivo nakon instalacije programa FINBOLT 2007) VAŽNO!!! Ako tijekom instalacije preskočite korak koji je na Vašem računalu bio potreban za ispravan rad programa, kod instalacije programa u nekom od slijedećih koraka ćete dobiti poruku da prethodno morate instalirati dio koji ste preskočili.... Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 4 od 34

5 Slike koje su prikazane u daljnjem tekstu uputa se mogu neznatno razlikovati pri instalaciji na računalima sa različitim verzijama operativnog sustava! Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 5 od 34

6 Instalacija Korak 1. Instalacija Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 (program potreban za ispravan rad programa FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.) Ukoliko na Vašem računalu imate instaliran program Microsoft Internet Explorer 5.01 ili noviju verziju, ovaj korak možete preskočiti. Da bi pokrenuli instalaciju programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na kontrolno dugme Instaliraj u aktivnom prozoru programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1. Aktivni prozor programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 će te dobiti ako kliknete lijevom tipkom miša na naziv programa. Nakon što kliknete na kontrolno dugme Instaliraj ovoriti će Vam se okvir dijaloga (slika dolje ova slika se može razlikovati od ovdje prikazane ovisno o verziji operativnog sustava) gdje trebate pritisnuti na kontrolno dugme Otvori, nakon čega će se pokrenuti Čarobnjaka za instalaciju programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1. Prvo se pojavljuje okvir dijaloga u kojem morate pristati na licencne uvjete za ovaj program. ( prvo odaberite opciju I accept the agreement, te nakon toga opciju Next > ) Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 6 od 34

7 Na slijedećem okviru dijaloga Čarobnjak za instalaciju programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 Vam postavlja upit da li želite instalirati tipični set komponenti Microsoft Internet Explorera ili minimalni set komponenti Microsoft Internet Explorera koje možete instalirati kasnije (ovdje odaberite opciju Install Now - Typical set of components te nakon nje opciju Next > ) Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 7 od 34

8 Počinje instalacija programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, a postotak procesa instalacije vidimo u tekstnom okviru Details. Nakon što se završi instalacija programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 pojaviti će se okvir dijaloga u kojem na Čarobnjak za instalaciju programa Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 upozorava da će restartirati računalo, te da zatvorimo sve otvorene programe. (zatvorite sve otvorene programe te odaberite opciju Finish ) Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 8 od 34

9 Korak 2. Instalacija Microsoft.NET FRAMEWORK (program potreban za ispravan rad programa FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.). Ukoliko na Vašem računalu imate instaliran program Microsoft.NET FRAMEWORK ovaj korak možete preskočiti. Da bi pokrenuli instalaciju programa.net FRAMEWORK potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na kontrolno dugme Instaliraj u aktivnom prozoru programa.net FRAMEWORK. Aktivni prozor programa.net FRAMEWORK će te dobiti ako kliknete lijevom tipkom miša na naziv programa. Nakon što kliknete na kontrolno dugme Instaliraj ovoriti će Vam se okvir dijaloga (slika dolje ova slika se može razlikovati od ovdje prikazane ovisno o verziji operativnog sustava) gdje trebate pritisnuti na kontrolno dugme Otvori, nakon čega će se pokrenuti Čarobnjaka za instalaciju programa.net FRAMEWORK. Prvo se pojavljuje okvir dijaloga u kojem morate potvrditi da želite instalirati program.net FRAMEWORK. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 9 od 34

10 VAŽNO!!! U slučaju da se pojavi okvir dijaloga kao na slici dolje, na Vašem računalu nemate instaliran program Microsoft Internet Explorer 5.01 ili noviju verziju. Za instalaciju Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 1 pogledajte KORAK 1. Nakon potvrdnog odgovora pojaviti će se okvir dijaloga koji prikazuje proces otpakiranja instalacijskog programa. Po završetku procesa otpakiranja instalacijskog programa.net FRAMEWORK pojavljuje se pozdravni okvir dijaloga. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 10 od 34

11 ( odaberite opciju Next > ) Slijedeći okvir dijaloga pokazuje proces instalacije programa.net FRAMEWORK Nakon što se završi instalacija programa.net FRAMEWORK pojaviti će se okvir dijaloga koji Vas obavještava da je uspješno završena instalacija ovog programa. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 11 od 34

12 ( odaberite opciju Ok ) Zadnja poruka upozorava da se sustav treba restartirati da bi se do kraja instalirao program.net FRAMEWORK ( odaberite opciju Yes ) VAŽNO!!! U slučaju da je operativni sustav Windows XP ova poruka se neće javiti te restartiranje sustava nije neophodno,međutim kod Windowsa 98 i ostalih ako se ne pojavi okvir dijaloga kao na prethodnoj slici, savjetujemo da sami restartirate računalo! Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 12 od 34

13 Korak 3. Instalacija Microsoft.NET FRAMEWORK Service Pack 2 (program potreban za ispravan rad programa FINBOLT 2007tvrtke BOLTANO d.o.o.) Ukoliko na Vašem računalu imate instaliran program Microsoft.NET FRAMEWORK Service Pack 2, ovaj korak možete preskočiti. Da bi pokrenuli instalaciju programa.net FRAMEWORK Service Pack 2 potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na kontrolno dugme Instaliraj u aktivnom prozoru programa.net FRAMEWORK Service Pack 2. Aktivni prozor programa.net FRAMEWORK Service Pack 2 će te dobiti ako kliknete lijevom tipkom miša na naziv programa. Nakon što kliknete na kontrolno dugme Instaliraj ovoriti će Vam se okvir dijaloga (slika dolje ova slika se može razlikovati od ovdje prikazane ovisno o verziji operativnog sustava) gdje trebate pritisnuti na kontrolno dugme Otvori, nakon čega će se pokrenuti Čarobnjaka za instalaciju programa.net FRAMEWORK Service Pack 2. Prvo se pojavljuje okvir dijaloga u kojem morate potvrditi da želite instalirati program.net FRAMEWORK Service Pack 2. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 13 od 34

14 VAŽNO!!! U slučaju da se pojavi okvir dijaloga kao na slici dolje, na Vašem računalu nemate instaliran program Microsoft Internet Explorer 5.01 ili noviju verziju. Za instalaciju Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 1 pogledajte KORAK 1... U slučaju da se pojavi okvir dijaloga kao na slici dolje, na Vašem računalu nemate instaliran program.net FRAMEWORK Za instalaciju.net FRAMEWORK pogledajte KORAK 2. Nakon potvrdnog odgovora pojaviti će se okvir dijaloga koji prikazuje proces otpakiranja instalacijskog programa. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 14 od 34

15 Po završetku procesa otpakiranja instalacijskog programa pojavljuje se okvir dijaloga u kojem morate pristati na licencne uvjete za ovaj program. ( odaberite opciju I accept ) Nakon što se završi instalacija programa.net FRAMEWORK Servic Pack 2 pojavljuje se okvir dijaloga koji Vas obavještava da ste uspješno instalirali ovaj program VAŽNO!!! U slučaju da se pojavi okvir dijaloga kao na slici dolje, potrebno je zatvoriti sve otvorene prozore programa Internet Explorer Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 15 od 34

16 uključujući i prozor instalacije programa Finbolt2007 (slika dolje) te klinuti na kontrolno dugme Retry! ( odaberite opciju Ok ) Zadnja poruka upozorava da se sustav treba restartirati da bi se do kraja instalirao program.net FRAMEWORK Servic Pack 2 ( odaberite opciju Yes ) VAŽNO!!! U slučaju da se ne pojavi okvir dijaloga kao na prethodnoj slici, savjetujemo da sami restartirate računalo! Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 16 od 34

17 Korak 4. Instalacija Microsoft Data Access Control 2.7 (program potreban za ispravan rad programa FINBOLT 2007tvrtke BOLTANO d.o.o.) Ukoliko na Vašem računalu imate instaliran program Microsoft Microsoft Data Access Control 2.7, ovaj korak možete preskočiti. Da bi pokrenuli instalaciju programa Microsoft Data Access Control 2.7 potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na kontrolno dugme Instaliraj u aktivnom prozoru programa Microsoft Data Access Control 2.7 Aktivni prozor programa Microsoft Data Access Control 2.7 će te dobiti ako kliknete lijevom tipkom miša na naziv Nakon što kliknete na kontrolno dugme Instaliraj ovoriti će Vam se okvir dijaloga (slika dolje ova slika se može razlikovati od ovdje prikazane ovisno o verziji operativnog sustava) gdje trebate pritisnuti na kontrolno dugme Otvori, nakon čega će se pokrenuti Čarobnjaka za instalaciju programa Microsoft Data Access Control 2. Prvo se pojavljuje okvir dijaloga koji prikazuje proces otpakiranja instalacijskog programa. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 17 od 34

18 Po završetku procesa otpakiranja instalacijskog programa pojavljuje se okvir dijaloga u kojem morate pristati na licencne uvjete za ovaj program. ( prvo odaberite opciju I accept all of the terms of the preceding license agreement te nakon toga opciju Next>) Pošto prihvatite licencne uvjete pojaviti će se okvir dijaloga koji otkriva datoteke koje se moraju instalirati, te Vas upozorava da ćete morati restartirati svoje računalo na kraju procesa instalacije Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 18 od 34

19 ( odaberite opciju Next > ) Nakon što se završi proces otkrivanja potrebnih datoteka, pojavljuje se okvir dijaloga u kojem je potrebno klikunuti na dugme Finish da bi započela instalacija programa Microsoft Data Access Control 2.7. ( odaberite opciju Finish ) Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 19 od 34

20 U slijedećem okviru vidimo proces instalacije programa Microsoft Data Access Control 2.7 Po završetku instalacije programa Microsoft Data Access Control 2.7 pojavljuje se okvir dijaloga u kojem Vas Čarobnjak za instalaciju programa Microsoft Data Access Control 2.7 upozorava da trebate restartirati računalo ( odaberite opciju Let setup restart the system now te nakon toga opciju Finish ) VAŽNO!!! U slučaju da je operativni sustav Windows XP ova poruka se neće javiti te restartiranje sustava nije neophodno,međutim kod Windowsa 98 i ostalih ako se ne pojavi okvir dijaloga kao na prethodnoj slici, savjetujemo da sami restartirate računalo! Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 20 od 34

21 Korak 5. Instalacija programa FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Da bi pokrenuli instalaciju programa FINBOLT 2007 potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na kontrolno dugme Instaliraj u aktivnom prozoru programa FINBOLT 2007 Aktivni prozor programa FINBOLT 2007 će te dobiti ako kliknete lijevom tipkom miša na naziv programa Nakon što kliknete na kontrolno dugme Instaliraj ovoriti će Vam se okvir dijaloga (slika dolje ova slika se može razlikovati od ovdje prikazane ovisno o verziji operativnog sustava) gdje trebate pritisnuti na kontrolno dugme Otvori, nakon čega će se pokrenuti Čarobnjaka za instalaciju programa FINBOLT Prvo se pojavljuje pozdravni okvir dijaloga. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 21 od 34

22 (odaberite opciju Next > ) VAŽNO!!! U slučaju da se pojavi okvir dijaloga kao na slici dolje, na Vašem računalu nemate instaliran program.net FRAMEWORK (odaberite opciju Ok) VAŽNO!!! U slučaju da se pojavi okvir dijaloga kao na slici dolje, na Vašem računalu nemate instaliran program Microsoft Data Access Control 2.7 (odaberite opciju Ok) Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 22 od 34

23 Slijedeći je okvir dijaloga u kojem stoji upozorenje da je ovaj program zaštićen po Zakonu o autorskim pravima i međunarodnim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. te da će svako neovlašteno korištenje i dupliciranje programa ili njegovih dijelova snositi krivično gonjenje. Nakon što ste pročitali dio o pravima pojavljuje se okvir dijaloga u kojem su navedeni minimalni uvjeti koje računalo mora zadovoljavati da bi program ispravno radio na oba okvira potrebno je odabrati Dalje (Next>). Sada se pojavljuje okvir dijaloga u kojem morate pristati na licencne uvjete za program FINBOLT Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 23 od 34

24 ( prvo odaberite opciju I Agree te nakon toga opciju Next > ) Po prihvaćanju licencnih uvjeta za ovaj program, pojavljuje se okvir dijaloga u kojem imate mogućnost odbira lokacije gdje želite instalirati program FINBOLT ( savjetujemo da prihvatite ponuđenu lokaciju, te nakon toga opciju Next > ) Slijedeći okvir dijaloga izvješćuje da je čarobnjak spreman za instalaciju na Vaše računalo i traži Vašu potvrdu za početak instalacije programa FINBOLT Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 24 od 34

25 ( odaberite opciju Next > ) Imajte još malo strpljenja dok gledate napredovanje procesa instalacije programa FINBOLT Zadnji okvir dijaloga daje poruku o uspješnoj instalaciji Boltano programa FINBOLT Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 25 od 34

26 (kliknite na Close, te restartirajte računalo i nakon što se ponovo učitaju Windows-i pokrenite program Boltano FINBOLT 2007) VAŽNO!!! U Regionalnim postavkama format datuma mora biti u obliku DD.MM.YYYY (Windows 98 i 2000) ili d.m.gggg (na XP sa hrvatskom ''zakrpom'')! Ako tijekom instalacije na radnoj površini ne dobijete sličicu (kraticu) programa kreirajte je sami! Ako ste početnik u radu sa Windows-ima pogledajte dio u uputama koji govori o Windows okruženju i osnovama rada u njemu! Želimo Vam ugodan rad i upravljanje poslovanjem bez napora! Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 26 od 34

27 Korak 6. Instalacija programa KASA 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Da bi pokrenuli instalaciju programa KASA 2007 potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na kontrolno dugme Instaliraj u aktivnom prozoru programa KASA 2007 Aktivni prozor programa KASA 2007 će te dobiti ako kliknete lijevom tipkom miša na naziv programa Nakon što kliknete na kontrolno dugme Instaliraj ovoriti će Vam se okvir dijaloga (slika dolje ova slika se može razlikovati od ovdje prikazane ovisno o verziji operativnog sustava) gdje trebate pritisnuti na kontrolno dugme Otvori, nakon čega će se pokrenuti Čarobnjaka za instalaciju programa KASA Prvo se pojavljuje pozdravni okvir u kojem stoji upozorenje da je ovaj program zaštićen po Zakonu o autorskim pravima i međunarodnim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. te da će svako neovlašteno korištenje i dupliciranje programa ili njegovih dijelova snositi krivično gonjenje. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 27 od 34

28 ( odaberite opciju Next > ) Po prihvaćanju licencnih uvjeta za ovaj program, pojavljuje se okvir dijaloga u kojem imate mogućnost odbira lokacije gdje želite instalirati program KASA ( savjetujemo da prihvatite ponuđenu lokaciju, te nakon toga opciju Next > ) Slijedeći okvir dijaloga izvješćuje da je čarobnjak spreman za instalaciju na Vaše računalo i traži Vašu potvrdu za početak instalacije programa KASA Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 28 od 34

29 ( odaberite opciju Next > ) Imajte još malo strpljenja dok gledate napredovanje procesa instalacije programa KASA Zadnji okvir dijaloga daje poruku o uspješnoj instalaciji Boltano programa KASA Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 29 od 34

30 (kliknite na Close, te restartirajte računalo i nakon što se ponovo učitaju Windows-i pokrenite program Boltano KASA 2007) VAŽNO!!! U Regionalnim postavkama format datuma mora biti u obliku DD.MM.YYYY (Windows 98 i 2000) ili d.m.gggg (na XP sa hrvatskom ''zakrpom'')! Ako tijekom instalacije na radnoj površini ne dobijete sličicu (kraticu) programa kreirajte je sami! Ako ste početnik u radu sa Windows-ima pogledajte dio u uputama koji govori o Windows okruženju i osnovama rada u njemu! Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 30 od 34

31 Korak 7. Instalacija Crystal Report.NET 1.1 SP (instalaciju ovog programa radite isključivo nakon instalacije programa FINBOLT 2007) Ukoliko na Vašem računalu imate instaliran program Microsoft Microsoft Data Access Control 2.7, ovaj korak možete preskočiti. Da bi pokrenuli instalaciju programa Crystal Report.NET 1.1 SP 2 potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na kontrolno dugme Instaliraj u aktivnom prozoru programa Crystal Report.NET 1.1 SP 2 Aktivni prozor programa Crystal Report.NET 1.1 SP 2 će te dobiti ako kliknete lijevom tipkom miša na naziv Nakon što kliknete na kontrolno dugme Instaliraj ovoriti će Vam se okvir dijaloga (slika dolje ova slika se može razlikovati od ovdje prikazane ovisno o verziji operativnog sustava) koji otpakira instalacijske datoteke nakon čega će se pokrenuti Čarobnjaka za instalaciju programa Crystal Report.NET 1.1 SP 2. Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 31 od 34

32 ( odaberite opciju Next > ) Sada se pojavljuje tri okvira dijaloga u kojem morate pristati na licencne uvjete za program Crystal Report.NET 1.1 SP 2 ( odaberite opciju Yes ) ( odaberite opciju Next > ) Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 32 od 34

33 ( odaberite opciju Next > ) Nakon instalacije programa Crystal Report.NET 1.1 SP 2 program postavlja upit da li želite pogledati Redame (Pročitaj me) datoteku na internetu o promijenama koje su nastale prilikom instalacije ovog programa i da li želite dodati vezu u favoritima web preglednika (npr. Internet Explorer) do te datoteke ( odaberite opciju No) Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 33 od 34

34 ( odaberite opciju No ) Zadnji okvir dijaloga daje poruku o uspješnoj instalaciji programa Crystal Report.NET 1.1 SP 2 ( odaberite opciju Finish ) Želimo Vam ugodan rad i upravljanje poslovanjem bez napora! Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 34 od 34

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES)

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Sadržaj Stavljanje pametne kartice u USB ključ... 1 Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ... 3 Preuzimanje programa Nexus Personal...

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika 1 SADRŽAJ 1. UVOD 3 2. SPAJANJE USB KEYJA NA RAČUNALO 4 2.1. PROVJERA RADA USB KEYJA 4 3. INSTALIRANJE PROGRAMSKE POTPORE 5 3.1. INSTALIRANJE

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od UVOD Upute za instalaciju programske podrške e-kaba servisa za poslovne subjekte sastoji se od sljedećih poglavlja: POGLAVLJE 1. - POJMOVI POGLAVLJE 2. - PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE E-KABA SERVISA POGLAVLJE

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Installation of ActiveModeler Avantage

Installation of ActiveModeler Avantage Installation of ActiveModeler Avantage KAISHA-Tec Corporation January 2009 Overview 1. This document explains the procedure for the installation of ActiveModeler Avantage 2. The procedure has 3 main steps

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do 1. UVOD Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa pružaju sljedeće informacije: Privitak 1. - Upute za instalaciju e-kaba servisa Privitak 2. Upute za postavljanje certifikata e-kaba servisa Privitak 3.

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Jomla 1.0 Vodič za početnike Autor: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Prijevod na Hrvatski: Željko Mršić

Jomla 1.0 Vodič za početnike Autor: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Prijevod na Hrvatski: Željko Mršić Jomla 1.0 Vodič za početnike Autor: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Prijevod na Hrvatski: Željko Mršić zeljko.mrsic@zd.htnet.hr NAPOMENA: Unaprijed se ispričavam za svaku gramatičku i drugu pogrešku.

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE

UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE ONLINE KATALOG PRIVATNOG SMJEŠTAJA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ www.tzo-trpanj.hr UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE Ivica Dajak, Orebić, 20.11.2012. Croatia Holidays www.croatia-holidays.hr

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

Priručnik za pomoć u radu s programom Hot Potatoes na hrvatskom jeziku

Priručnik za pomoć u radu s programom Hot Potatoes na hrvatskom jeziku Priručnik za pomoć u radu s programom Hot Potatoes na hrvatskom jeziku Page 1 of 45 Prijevod U prijevodu materijala na hrvatski jezik za program Hot Potatoes sudjelovali su nastavnice i nastavnici iz osnovnih

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova Februar 2016. U skladu sa djelatnošću Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Informatizacija PZZ-a

Informatizacija PZZ-a HZZO Direkcija Služba za informatiku Informatizacija PZZ-a Projekt informatizacije zdravstvenog sustava primarne zdravstvene zaštite u RH Svibanj 2010 [Dokument služi za upoznavanje djelatnika HZZO-a i

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marijana Glavica Dobrica Pavlinušić http://bit.ly/ffzg-eprints Definicija

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

SADRŽAJ. Besplatna registracija. Odabir platforme za trgovanje. Čime želimo trgovati? Trgovanje

SADRŽAJ. Besplatna registracija. Odabir platforme za trgovanje. Čime želimo trgovati? Trgovanje SADRŽAJ 1 Besplatna registracija 2 Odabir platforme za trgovanje 3 Čime želimo trgovati? 4 Trgovanje 5 Određivanje potencijalne zarade i sprječavanje gubitaka BESPLATNA REGISTRACIJA Možete registrirati

More information

Upute za upotrebu softvera

Upute za upotrebu softvera Upute za upotrebu softvera Brother QL serija Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave. Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave,

More information

STRUKTURNO KABLIRANJE

STRUKTURNO KABLIRANJE STRUKTURNO KABLIRANJE Sistematski pristup kabliranju Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture Za strukturno kabliranje potrebno je ispuniti: Generalnost ožičenja Zasidenost radnog područja

More information

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012)

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012) barxprint upute HRV ver 26/4/2012. Najnoviju verziju uputa skinite na: www.x-this.com www.facebook.com/xthis 1 Stranica SADRŽAJ 1.0 UVOD... 3 2.0 KONCEPT... 3 3. INSTALACIJA... 4 4.0 REGISTRACIJA... 7

More information

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2 Sadržaj Uvodna reč... 3 Instalacija WordPress-a na online server... 3 Pristup admin panelu sajta... 5 Unos članaka... 8 Unos fotografija i multimedije... 10 Ažuriranje stranica... 11 Komentari... 12 Instalacija

More information

Sadržaj: Mala škola programiranja C# (12) Rad sa bazama podataka Izrada Web stranica (7) HTML forme Upotreba Clip Arta u nastavi 9

Sadržaj: Mala škola programiranja C# (12) Rad sa bazama podataka Izrada Web stranica (7) HTML forme Upotreba Clip Arta u nastavi 9 Microsoft želi da pomogne da se osmisle dugoročni modeli primene savremenih sredstava informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovnim procesima i podržava projekte koji pomažu osavremenjavanje

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDISPITNE OBAVEZE Sremska Mitrovica, 2017. SADRŽAJ 1. Predispitna obaveza... 3 2. Tema predispitne obaveze... 3 3. Parametri video snimka... 4 4. Struktura

More information

3.6.2 Izbor direktorija za pohranu datoteke Pokretanje softvera Pokretanje softvera Programiranje dataloggera

3.6.2 Izbor direktorija za pohranu datoteke Pokretanje softvera Pokretanje softvera Programiranje dataloggera Sadržaj 1 Log-graph... 3 2 Uvod... 4 2.1 Funkcionalni opseg dataloggera... 5 2.2 Funkcionalni opseg softvera... 6 2.2.1 Postavke dataloggera:... 6 2.2.2 Stanje dataloggera:... 7 2.2.3 Zapisi:... 7 2.3

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Ispitni slučajevi ispitivanja prihvaćanja korisnika G1 sustava 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Sadržaj

More information

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Korisnički priručnik

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Korisnički priručnik LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Korisnički priručnik Pisač u boji LaserJet Pro 100 MFP M175 Korisnički priručnik Autorska prava i licenca 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Svako

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos Zagreb, srpanj 2013. SADRŽAJ 1. Predgovor... 3 2. Preduvjeti korištenja... 3 3. Rad s aplikacijom... 4 3.1. Prijava... 4 3.2. Unos R-Sm obrasca... 8 3.2.1. Ispravak R-Sm

More information

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes)

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes) PowerPoint 2010 2. deo Umetanje oblika (shapes) Vrši se preko Insert menija: Insert Illustrations Shapes. Bira se jedan od ponuđenih oblika, kliknemo na mesto gde želimo da ga stavimo i vučemo dok se ne

More information

Umrežavanje. Za funkcionisanje najprostije mreže od 2 i više računara je potrebno:

Umrežavanje. Za funkcionisanje najprostije mreže od 2 i više računara je potrebno: Kako rade mreže... Imate više kompjutera u kući? Želite da među njima delite internet konekciju, fajlove ili igrate igre? Za to vam je potrebno da spojite te kompjutere, a spajanje više kompjutera naziva

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

Office 365. Priručnik. Zagreb, 2016.godina

Office 365. Priručnik. Zagreb, 2016.godina Priručnik Office 365 Zagreb, 2016.godina Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje- Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna. Sadržaj: Sažetak... 4 Uvod...

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

SUPPLEMENT AUGUST CITATION PERFORMANCE CALCULATOR (CPCalc) MODEL THRU FM-S51-00 S51-1 U.S.

SUPPLEMENT AUGUST CITATION PERFORMANCE CALCULATOR (CPCalc) MODEL THRU FM-S51-00 S51-1 U.S. MODEL 525 525-0001 THRU -0359 CITATION PERFORMANCE CALCULATOR (CPCalc) COPYRIGHT 2007 CESSNA AIRCRAFT COMPANY WICHITA, KANSAS, USA 14 AUGUST 2007 U.S. S51-1 SECTION V - SUPPLEMENTS CITATION PERFORMANCE

More information

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade

More information

SUPPLEMENT 3 11 APRIL CITATION PERFORMANCE CALCULATOR (CPCalc) MODEL AND ON 510FM-S3-00 S3-1 U.S.

SUPPLEMENT 3 11 APRIL CITATION PERFORMANCE CALCULATOR (CPCalc) MODEL AND ON 510FM-S3-00 S3-1 U.S. 510-0001 AND ON CITATION PERFORMANCE CALCULATOR (CPCalc) COPYRIGHT 2007 CESSNA AIRCRAFT COMPANY WICHITA, KANSAS, USA 11 APRIL 2007 U.S. S3-1 CITATION PERFORMANCE CALCULATOR (CPCalc) Use the Log of Effective

More information

HP Scanjet 3800 foto skener Korisnički priručnik

HP Scanjet 3800 foto skener Korisnički priručnik HP Scanjet 3800 foto skener Korisnički priručnik HP Scanjet 3800 Korisnički priručnik Autorska prava i licenca 2005. Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcija, prilagodba ili prijevod

More information

Zvanični priručnik za korisnike

Zvanični priručnik za korisnike Zvanični priručnik za korisnike Linux Mint Cinnamon Edicija Strana 1 of 48 Table of Contents UVOD U LINUX MINT... 4 ISTORIJA...4 NAMENA...4 BROJEVI VERZIJA I KODIRANA IMENA IZDANJA...5 EDICIJE...6 GDE

More information

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga FAQ - najčešće postavljana pitanja PBZ Wave2Pay usluga Brandovi virtualnih kartica koji su podržani PBZ Wave2Pay uslugom: Visa Inspire kartica tekućeg računa u kunama Privredne banke Zagreb American Express

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE KRATKE UPUTE ZA GRAĐANE. v16

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE KRATKE UPUTE ZA GRAĐANE. v16 JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE KRATKE UPUTE ZA GRAĐANE v16 SADRŽAJ Jedinstveni portal Porezne uprave... 4 Kako postati korisnik... 6 Građani... 6 Ulaz u sustav JPPU... 6 Ulaz za građane... 7 Privola...

More information

hrvatski N300 bežični usmjernik Korisnički priručnik 8820aa01127hr F9K1010

hrvatski N300 bežični usmjernik Korisnički priručnik 8820aa01127hr F9K1010 hrvatski N300 bežični usmjernik Korisnički priručnik or 8820aa01127hr F9K1010 sadržaj Što je u kutiji... 3 Prva instalacija... 3 Kako podesiti... 4 Dodavanje računala na vašu mežu... 5 Ručno postavljanje

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI ~ I ~ SADRŽAJ 1. Prikaz tipkovnice s osnovnim funkcijama... 1 2. Prikaz radne površine... 2 3. MS Word... 3 3.1. Vrpca... 4 3.1.1. Rad s vrpcom... 5 3.1.2. Minimiziranje

More information

Kamera. Mrežna kamera Dome. Kratke upute za upotrebu hrvatski

Kamera. Mrežna kamera Dome. Kratke upute za upotrebu hrvatski Kamera Mrežna kamera Dome Kratke upute za upotrebu hrvatski Ove se kratke upute odnose na modele: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

More information

Sustav AriaDx Real-Time PCR K8930AA

Sustav AriaDx Real-Time PCR K8930AA Sustav AriaDx Real-Time PCR K8930AA Kratki referentni vodič Agilent Technologies U ovom kratkom referentnom vodiču sažeto su opisani postupci za instaliranje i postavljanje sustava AriaDx Real-Time PCR

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

UPUTE ZA RAD S MODULOM ČLANOVI U SUSTAVU VATRONET HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET" RADNI DOKUMENT Siječanj 2016. Sadržaj 1. Pristup aplikaciji VATROnet... 2 2. Izgled aplikacije... 3 2.1 Zaglavlje aplikacije...

More information

En-route procedures VFR

En-route procedures VFR anoeuvres/procedures Section 1 1.1 Pre-flight including: Documentation, mass and balance, weather briefing, NOTA FTD FFS A Instructor initials when training 1.2 Pre-start checks 1.2.1 External P# P 1.2.2

More information

Poslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika

Poslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika PriruËnik za pomoê poduzetniëkim potpornim institucijama u podrπci subjektima malog gospodarstva Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske unije Ministarstvo

More information

HP Scanjet G3010 Vodič za postavljanje i podršku

HP Scanjet G3010 Vodič za postavljanje i podršku HP Scanjet G3010 Vodič za postavljanje i podršku Autorska prava i licenca 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcija, prilagodba ili prijevod bez prethodne pismene dozvole zabranjeni

More information

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI IZRADA MOBILNE I WEB APLIKACIJE ZA GENERIRANJE QR KODA UPOTREBOM PYTHON PROGRAMSKOG JEZIKA ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2014. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE

More information

U prošlom broju -a upoznali ste Hot Potatoes program za izradu kvizova. Jedan broj -a bio

U prošlom broju -a upoznali ste Hot Potatoes program za izradu kvizova. Jedan broj -a bio U prošlom broju -a upoznali ste Hot Potatoes program za izradu kvizova. Jedan broj -a bio je premalo da bismo vam pokazalisvečari tog programa. U ovom dijelu nastavljamo s preostalim programima iz Hot

More information

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos Zagreb, prosinac 2015. SADRŽAJ 1. Predgovor... 3 2. Preduvjeti korištenja... 3 3. Rad s aplikacijom... 4 3.1. Prijava... 4 3.2. Unos R-Sm obrasca... 8 3.2.1. Ispravak R-Sm

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information