Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica

Size: px
Start display at page:

Download "Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica"

Transcription

1 Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Sadržaj: 1. SVRHA UPUTSTVA PODRUČJE PRIMENE OPIS UPUTSTVA OZNAKE I SKRAĆENICE Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica (V5) važi od

2 1. SVRHA UPUTSTVA Svrha Uputstva je da opiše način postupanja korisnika, Fizičkih lica prilikom korišćenja Asseco ebanka za elektronsko bankarstvo Credit Agricole Srbija AD, Novi Sad (u daljem tekstu: Banka). 2. PODRUČJE PRIMENE Uputstvo se odnosi na postupak koji Korisnici fizička lica primenjuju prilikom korišćenja Asseco WEB 3.0 aplikacije za elektronsko bankarstvo. 3. OPIS UPUTSTVA Uputstvo će uticati na to da Korisnici uspešno upoznaju funkcionalnosti aplikacije: praćenje promena na tekućem računu, realizacija naloga za prenos (plaćanje proizvoljnim poveriocima), preuzimanje izvoda, menjački poslovi (kupovina i prodaja deviza), interne transakcije, praćenje računa štednje, kreditnih kartica, kredita Prva prijava Na sajtu Banke u delu lebank, potrebno je izabrati opciju Asseco (Pexim) E-bank Web 3.0, kao na slici 1. Otvoriće se prozor za prijavu kao na slici 2. Slika 1. Slika 2. U gornjem desnom uglu stranice za prijavljivanje, postoji mogućnost izbora jezika (srpski latinica, srpski ćirilica ili engleski) kao i opcija za pomoć pri korišćenju aplikacije.

3 Slika 3. Prilikom prve prijave potrebno je izvršiti aktivaciju korisnika klikom na dugme Aktivacija korisnika usled čega se prikazuje prozor kao na slici 4. Slika 4. Neophodno je popuniti sva navedena polja. Korisničko ime piše u pristupnici koju je korisnik potpisao sa bankom kao i u SMS poruci koju banka pošalje korisniku prilikom apliciranja za ebank uslugu Aktivacioni kod prosleđen je korisniku na Lozinka određuje korisnik pri čemu mora zadovoljiti sledeće uslove: lozinka mora imati min 7 karaktera, treba da sadrži min četiri kategorije karaktera (kombinacija velikih i malih slova, brojeva i specijalnog karaktera npr. sifra!1) Ponovi lozinku ponovo ukucati već definisanu lozinku Lozinku je neophodno zapamtiti. Klikom na dugme Potvrdi, otvoriće se Početna strana aplikacije.

4 3.2. Logovanje Za svaku sledeću prijavu na sistem posle prve prijave otvoriće se prozor za logovanje kao na slici 5. gde je potrebno je uneti korisničko ime i lozinku. Slika 5. U slučaju unosa pogrešne lozinke pojavi se poruka kao na slici 6: Slika 6. Slika 7. Posle tri uzastopna unosa pogrešne lozinke, korisnički nalog postaje neaktivan (Slika 7). Ukoliko korisnik zaboravi lozinku ili nalog postane neaktivan zbog unosa pogrešne lozinke, moguće je izvršiti reaktivaciju naloga odabirom opcije Zaboravljena lozinka. Instrukcije za reaktivaciju naloga prikazane su na slikama 8 i 9.

5 Slika 8. Slika Opcije menija Glavni meni aplikacije obuhvata sledeće opcije: Početna strana Ovaj meni sadrži sledeće opcije: Moji računi Kursna lista Kretanje kursa Konvertor valuta Aktivacija mbankinga Pomoć Slika 10.

6 Transakcioni računi Slika 11. Ovaj meni sadrži sledeće opcije: Stanje Lista izvoda Promet u periodu Pregled plaćanja Rezervisana sredstva Plaćanja Slika 12. Ovaj meni sadrži sledeće opcije: Plaćanja Lista primalaca Kupoprodaja deviza Interna transakcija Nalozi u pripremi Odbijeni nalozi Računi štednje Slika 13. Ovaj meni sadrži sledeće opcije: Stanje Promet u periodu

7 Lista izvoda Rezervisana sredstva Platne Kartice Slika 14. Ovaj meni sadrži sledeće opcije: Stanje Kreditni računi Slika 15. Ovaj meni sadrži sledeće opcije: Stanje Početna strana Slika 16. Moji računi Na ovoj stranici se nalazi spisak računa, koji su korisniku na lični zahtev otvoreni u Banci, sa trenutnim stanjem na svakom od njih. Pored stanja, uz svaki račun se nalazi i informacija o Raspoloživom stanju, kao i datumu i iznosu Poslednje promene.

8 Slika 17. Kursna lista Klikom na ikonicu Kursna lista, prikazaće se aktuelna kursna lista. Postoji mogućnost izbora kursne liste i za proizvoljan datum. Nakon odabira željenog datuma potrebno je kliknuti na dugme Traži.

9 Slika 18. Kretanje kursa Klikom na ikonicu Kretanje kursa, prikazaće se kretanja kursa u prethodnih mesec dana, u odnosu na 1 EUR. Moguće je promeniti period i valutu. Klikom na dugme Traži dobija se traženi prikaz. Konvertor valuta Slika 19. Klikom na ikonicu Konvertor valuta, može se dobiti konverzija zadatog iznosa između izabranih valuta za odabrani datum.

10 Ako se dinari konvertuju u stranu valutu, prikazuje se prodajni kurs Banke (smatra se da Korisnik želi da kupi devize od Banke). Slika 20. Ako se strana valuta konvertuje u dinare, prikazuje se kupovni kurs Banke (smatra se da Korisnik želi da proda svoje devize Banci). Slika 21. Dobijeni prikaz je moguće štampati ili sačuvati u PDF ili Excel formatu. Aktivacija mbankinga Odabirom ove opcije korisnik može izvršiti aktivaciju/reaktivaciju mbank aplikacije. Reaktivacija je potrebna ukoliko je korisnik: Zaključao aplikaciju Zaboravio PIN za logovanje na mbank aplikaciju Promenio mobilni telefon ili resetovao podešavanja telefona Postupak aktivacije/reaktivacije mbanka prikazan je na slikama Prilikom prve aktivacije, dostupnana je opcija Aktivacija. Ukoliko je korisnik već imao mbank aplikaciju, dostupna je opcija Reaktivacija.

11 Slika 22. Klikom na opciju aktivacija ili reaktivacija pojaviće se forma u kojoj je potrebno odabrati vrstu telefona (Android ili Apple iphone). Slika 23. Aktivacija/reaktivacija zahteva autorizaciju TAN kodom. U sledećem koraku korisnik zatraži TAN (Slika 24.), a zatim TAN dobijen na adresu unosi u za to predviđenu formu na ekranu (Slika 25.).

12 Slika 24. Slika 25. Nakon uspešne potvrde TAN kodom na ekranu će se pojaviti registracioni ID (Slika 26.) koji korisnik unosi u aplikaciju na mobilnom telefonu čime je postupak aktivacije/reaktivacije završen. Registracioni ID korisnik može uneti u aplikaciju i skeniranjem QR koda, koristeći QR čitač koji je sastavni deo mbank aplikacije. Pomoć Slika 26. Ovo polje nudi brzi pregled osnovnih funkcija koje su Korisniku potrebne prilikom korišćenja aplikacije. Sa bilo koje stranice moguće je pozvati pomoć, koristeći tipku sa tastature F Transakcioni računi Slika 27.

13 Sve stavke, odnosno prikaze u okviru polja Transakcioni računi, osim Liste izvoda moguće je štampati ili sačuvati u PDF ili Excel formatu. Stanje Klikom na opciju Stanje dobija se prikaz stanja i osnovnih podataka o računu za izabrani račun Slika 28. Moguće je promeniti račun za prikaz Osnovnih podataka o računu klikom na lupu u gornjem levom uglu menia Slika 29.

14 Lista izvoda Polje Lista izvoda sadrži listu svih generisanih izvoda izabranog računa, za tekuću godinu. Izvod osnovnog tekućeg računa generiše se jednom mesečno, do 10-og u mesecu za prethodni mesec i tada ga je moguće preuzeti elektronskim putem. Slika 30. Određeni izvod moguće je pregledati klikom na polje Detalji. Slika 31. Promet u periodu Klikom na ovu opciju dobija se prikaz svih transakcija po izabranom računu u poslednjih mesec dana. Moguće je promeniti period koristeći Filter. Pojedinosti transakcije se mogu videti klikom na opciju Detalji.

15 Slika 32. Slika 33. Transakcije je moguće filtrirati po: Tipu transakcije (Sve, odliv, priliv) Iznosu (>, <, = od zadatog iznosa) Periodu (od-do) Računu promaoca

16 Primaocu (naziv primaoca, dovoljno je uneti nekoliko karaktera koji su sadržani u nazivu Poverioca) Pregled plaćanja Slika 34. Klikom na polje Pregled plaćanja dobija se prikaz svih plaćanja koja su obavljena ebankom, u poslednjih mesec dana. Koristeći Filter moguće je birati drugi period. Pojedinosti plaćanja se mogu videti odabirom opcije Detalji. Slika 35. U pregledu plaćanja moguće je transakcije filtrirati po broju transakcija ili po vremenskom intervalu (slika 36):

17 Slika 36. Rezervisana sredstva Rezervacijama po računu pristupa se klikom na ikonicu Rezervisana sredstva pri čemu se otvara lista rezervacija za izabrani račun Plaćanja Slika 37. Slika 38.

18 Plaćanja Klikom na ikonicu Plaćanja otvara se forma naloga sa osnovnim podacima Korisnika (Korak 1). Nakon unosa svih neophodnih elemenata naloga, prelazi se na Korak 2, pritiskom na dugme Dalje. Slika 39. NAPOMENA: Ukoliko će se plaćati istom Poveriocu i kasnije, moguće je napraviti Šablon plaćanja. Šablon se kreira klikom na dugme Snimi kao šablon koje se nalazi u donjem levom uglu naloga. Potrebno je uneti naziv šablona i kliknuti na dugme Snimi. Slika 40. Sledeći put kada je potrebno izvršiti isto plaćanje, dovoljno je pozvati nalog iz šablona.. Koristeći šablon nema potrebe za unosom svih elemenata naloga, potrebno je promeniti eventualno iznos i poziv na broj. Slika 41.

19 U okviru Koraka 2 potrebno je proveriti da li su podaci koji su uneti korektni i ukoliko jesu pritiskom na Potpisivanje naloga prelazi se na Korak 3. Ukoliko Korisnik želi da izvrši određene izmene na nalogu, potrebno je kliknuti na polje Nazad. Na koraku 3 su moguće dve opcije: Slika 42. Potpisivanje naloga: potpisivanje pripremljenog naloga TAN kodom (Transaction Authentication Number) Nalozi u pripremi: Snimanje pripremljenog naloga u listu naloga, što korisniku omogućava da odjednom više naloga potpiše istim TAN kodom. Klikom na opciju Potpisivanje naloga otvora se prozor za autorizaciju plaćanja, gde je potrebno kliknuti na Potpisivanje TAN-om. TAN (Transaction Authentication Number) je automatski generisani kod koji sadrži 8 do10 karaktera. Ova opcija podrazumeva da se jedno plaćanje potpisuje sa jednim TAN kodom. Slika 43.

20 Otvara se novi prozor na kojem je obeležena opcija Zahtevaj novi TAN, te je potrebno kliknuti na dugme Dalje. Ubrzo će na adresu koju je Korisnik prijavio prilikom apliciranja za ebank servis, stići poruka sa TAN kodom kojim se potpisuje nalog. Poruka sadrži informacije o vremenu kada je TAN kod generisan i do kda je aktivan: Slika 44. NAPOMENA: Prilikom unosa TAN koda korisnik treba da obrati pažnju da li je uneti TAN identičan onom koji je stigao na mail (mala/velika slova) i da sličajno ne unese prazno mesto ispred prvog ili iza poslednjeg karaketa. Ukoliko Korisnik tri puta unese neispravan TAN, isti će biti blokiran. Za deblokadu TAN koda potrebno je da se Korisnik obrati svojoj filijali Credit Agricole Srbija AD Novi Sad. Nakon unosa TAN koda potrebno je kliknuti na dugme Potvrdi. Slika 45. Prikazaće se jedna od dole navedenih poruka: Slika 46. Slika 47.

21 Klikom na dugme Pregled plaćanja moguće je pratiti Status naloga. Klikom na opciju Nalozi u pripremi, dobija se prikaz liste pripremljenih naloga za potpisivanje jednim TAN kodom, (Slika 48.) Forma sadrži sledeće funkcionalnosti: Slika 48. Detalji - prikaz naloga Izmeni - mogućnost izmene pripremljenog naloga Obriši selektovane naloge brisanje označenih naloga Korisnik označi naloge koje želi da realizuje. Klikom na dugme Potpisivanje, otvara se prozor kao na slici 49. Slika 49. Prikazan je ukupan iznos naloga za plaćanje uvećan za proviziju banke, raspoloživo stanje na računu i status da li račun ima dodovljno sredstava za realizaciju izabranih naloga.

22 U slučaju nedovoljno sredstava za ukupan iznos plaćanja i provizije, klikom na Odustani aplikacija se vraća na str. Nalozi u priremi, kako bi se izvršila izmena odabranih naloga za plaćanje. Dalji postupak potpisivanja označenih naloga je isti kao i kod potpisivanja pojedinačnog naloga TAN kodom (zahteva se novi TAN, kopira se TAN iz mail-a i potvrdjuje: slike 43, 44 i 45). Nakon potpisivanja liste izabranih naloga TAN-om otvara se prozor kao na slici 50: Slika 50. Klikom na dugme Pregled plaćanja moguće je pratiti Status naloga. Ukoliko su nalozi neispravni, klikom na dugme Odbijeni nalozi moguć je pregled ovakvih naloga. Nakon realizacije naloga Korisnik dobija potvrdu plaćanja na svoj . Lista primalaca Ova opcija sadrži predefinisane šablone od strane Banke. Moguće je izvršiti plaćanja korišteći šablone Banke na isti način opisan u prethodnoj tački.

23 Slika 51. Kupoprodaja deviza Koristeći ovu opciju Korisnik može izvršiti menjački posao. U Koraku 1 kao Tip transakcije moguće je birati opcije Kupujem ili Prodajem u zavisnosti od toga da li Korisnik želi da Kupi ili Proda devize. Posle odabira Tipa transakcije potrebno je odabrati i račune koji učestvuju u transakciji, kao i Iznos. Slika 52. Klikom na opciju Dalje, vrši se kontrola unetih podataka i prelazak na novi nivo. Ukoliko na računu nema dovoljno sredstava prikazaće se sledeća poruka:

24 Slika 53. Ukoliko su svi uneti podaci korektni prelazi se na Korak 2 u kojem se dobija prikaz osnovnih elemenata transakcije (šifra osnova, iznos, din protivvrednost, kurs, provizija), gde je potrebno prekontrolisati unete podatke a zatim transakciju potvrditi klikom na opciju Potpisivanje naloga. Slika 54. Time se prelazi na Korak 3, tj. na potpisivanje transakcije. Korisničko ime će biti prikazano, potrebno je uneti lozinku (koju korisnik unosi prilikom logovanja na ebank) i kliknuti na dugme Potpisivanje. Slika 55.

25 Na kraju se prikaže poruka o uspešnosti transakcije. Interna transakcija Slika 56. Koristeći ovu opciju Korisnik može izvršiti prebacivanje sredstava između svojih računa ili računa za koje je ovlašćen. U Koraku 1 potrebno je izabrati račune između kojih će se vršiti Interna transakcija i popuniti iznos transakcije. Slika 57. Slika 58. Nakon popunjavanja traženih podataka potrebno je kliknuti na dugme Dalje. Slika 59. U Koraku 2, potrebno je proveriti unete podatke. Klikom na dugme Potpisivanje naloga, povrđuje se transakcija.

26 Slika 60. Time se prelazi na Korak 3, tj. na potpisivanje transakcije. Korisničko ime će biti prikazano, potrebno je uneti lozinku (koju korisnik unosi prilikom logovanja na ebank) i kliknuti na dugme Potpisivanje Računi štednje Slika 61. Slika 62. Sve stavke, odnosno prikaze u okviru polja Računi štednje moguće je Sačuvati/Štampati u PDF-u, PDF Zip i PDF Excel Zip. Ukoliko korisnik ima više računa štednje, račun za koji želi prikaz bira u gornjem levom uglu:

27 Slika 63. Stanje Stranica Stanje prikazuje pojedinosti vezane za odabrani račun. Promet u periodu Slika 64. Klikom na ovu opciju dobija se prikaz svih transakcija po izabranom računu u poslednjih mesec dana. Moguće je promeniti period koristeći Filter. Pojedinosti transakcije se mogu videti klikom na opciju Detalji.

28 Slika 65. Transakcije je moguće filtrirati po: Tipu transakcije (Sve, odliv, priliv) Iznosu (>, <, = od zadatog iznosa) Periodu (od - do) Računu promaoca Primaocu (naziv primaoca, dovoljno je uneti nekoliko karaktera koji su sadržani u nazivu poverioca) Slika 66.

29 Rezervacije Klikom na ovu opciju dobija se prikaz liste aktivnih rezervacija ili ukoliko nema rezervacija prikaže se adekvatna poruka: Slika Platne kartice Birajući meni Platne kartice otvaraju se sledeće opcije: Stanje Slika 68. Klikom na ovu opciju dobijaju se pojedinosti vezane za odabranu karticu (broj kartice, tip kartice, ime i prezime vlasnika, datum aktivacije, datum isticanja i status kartice). Slika 69.

30 U slučaju potrebe korisnik može izvršiti blokadu svoje kartice. Potrebno je odabrati karticu koju treba blokirati i kliknuti na ociju Blokada kartice (Slika 70.). Slika 70. Klikom na opciju Da korisnik potvrđuje svoju nameru da izvrši blokadu kartice. Zatim je potrebno zatražiti TAN i nakon prijema istog uneti ga u formu prikazanu na ekranu (Slike 71 i 72). Slika 71. Slika Kreditni računi Stanje Slika 73. U okviru ove opcije moguće je videti detalje kredita koji Korisnik ima kod Banke, kao na slici 74. Osnovni podaci o računu se mogu štampati ili sačuvati u PDF ili Excel formatu.

31 Slika Izlaz iz aplikacije Aplikacija se napušta klikom na ikonicu u gornjem desnom uglu Važne napomene Slika 75. Korisnicima se savetuje da se nakon završetka rada obavezno odjave iz ebank aplikacije klikom na ikonicu Izlaz, jer na taj način štite svoju privatnost i novac. Lozinku za prijavu na ebank aplikaciju treba da zna samo korisnik. Nalozi za prenos se mogu realizovati putem Kliringa ili RTGS-a. RTGS-om se realizuju nalozi veći od ,00 dinara i nalozi koje je Korisnik označio kao hitne, čekirajući kućicu HITNO na nalogu za plaćanje. Klirinški i RTGS ciklusi se obavljaju svakog radnog dana. Nalog koji je pušten posle poslednjeg klirinškog ciklusa (ili RTGS-a) biće realizovan sledećeg radnog dana. Subota i nedelja se smatraju neradnim danima. Provizija Banke za naloge koji su hitni i koji se realizuju preko RTGS-a je veća od provizije Banke za naloge koji nisu označeni kao hitni (realizuju se preko Kliringa).

32 Tarifa stanovništva je dostupna i kroz aplikaciju i na sajtu Banke U tarifi je navedena i provizija za naloge za plaćanje. Terminski plan u okviru kojeg se vrši relizacija naloga, dostupan je korisnicima na sajtu Banke Šifre plaćanja koje se najčešće upotrebljavaju prikazane su u tabeli koja sledi: ŠIFRA PLAĆANJA OPIS TRANSAKCIJE KADA SE KORISTI Transakcija po nalogu građana Uplata tekućih prihoda Za sva plaćanja osim za plaćanja u korist budžetskih računa i za uplate pozajmice osnivača za likvidnost Za uplatu na račune koji počinju sa brojem 840, a čiji se srednji deo računa (partija) završava sa 843 (840 xxxxx843 xx), osim ako na rešenju nije drugačije naznačeno 281 Pozajmica osnivača za likvidnost Kod pozajmice osnivača fizičkog lica pravnom licu Korisničko uputstvo za Asseco ebank WEB aplikaciju nalazi se na sajtu Banke Ukoliko i pored uputstva postoje izvesne nejasnoće, korisnicima je na raspolaganju korisnička podrška ebanka. Telefoni za podršku Novi Sad Beograd 021/ / OZNAKE I SKRAĆENICE TAN - Transaction Authentication Number

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd Sektor platnog prometa Odeljenje E-Bank Datum: 27.02.2009 Sadržaj O priručniku

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije

Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije U korišt Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije 1. UVOD Usluga mobilnog bankarstva Sberbank a.d. Banja Luka, pod nazivom msberbankbl, omogućava Vam da putem svog mobilnog uređaja, sigurno,

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Elektronsko bankarstvo. Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 -

Elektronsko bankarstvo. Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 - Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 - Sadržaj: Internet bankarstvo RaiffeisenOnLine Tehnički preduslovi za korišćenje RaiffeisenOnLine aplikacije... 4 LIB

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

ADDIKO CHAT BANKING - ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

ADDIKO CHAT BANKING - ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ADDIKO CHAT BANKING - ČESTO POSTAVLJANA PITANJA a.d. Beograd je prva komercijalna banka u Srbiji koja nudi uslugu plaćanja putem Viber aplikacije. Reč je o modernom, inovativnom (prvi servis tog tipa u

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

Upute za rad u sustavu

Upute za rad u sustavu Upute za rad u sustavu Sberbank@home verzija uputa 1.15 Ožujak 2018. Sberbank d.d. Stranica 1 SADRŽAJ 1 UVOD... 3 2 PRVA PRIJAVA... 4 2.1 PRIJAVA PUTEM VASCO TOKENA... 5 2.2 PRIJAVA PUTEM GEMALTO TOKENA...

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

Korisničko uputstvo za uslugu elektronskog bankarstva ISP ELBA

Korisničko uputstvo za uslugu elektronskog bankarstva ISP ELBA Korisničko uputstvo za uslugu elektronskog bankarstva ISP ELBA Sadržaj Sadržaj... 1 Pokretanje aplikacije... 3 Prijava na aplikaciju... 4 Globalni meni aplikacije... 5 Opcija ZAKLJUĈAJ... 5 Opcija PROBLEM...

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima

4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima 4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima 1 Uvod Opštim uslovima korišćenja Sberbanka a.d. Banja Luka za platni promet u poslovanju sa

More information

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite.

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

Virtuelni hotel. 2. deo

Virtuelni hotel. 2. deo Virtuelni hotel 2. deo Poslovi PRE DOLASKA gostа u hotel - Rezervacije Individuаlnа on line rezervаcijа Pregled individuаlnih rezervаcijа zа zаdаti period Prаćenje (obrаdа) rezervаcijа Storno (izmenа)

More information

Upute za rad u sustavu Sberbank Business Online

Upute za rad u sustavu Sberbank Business Online Upute za rad u sustavu Sberbank Business Online Verzija uputa 1.34 Ožujak 2018. Sberbank d.d. Stranica 1 SADRŽAJ 1 O PROGRAMU... 3 2 INSTALACIJA APLIKACIJE CRYPTOKIT I PREUZIMANJE CERTIFIKATA... 4 2.1

More information

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga FAQ - najčešće postavljana pitanja PBZ Wave2Pay usluga Brandovi virtualnih kartica koji su podržani PBZ Wave2Pay uslugom: Visa Inspire kartica tekućeg računa u kunama Privredne banke Zagreb American Express

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES)

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Sadržaj Stavljanje pametne kartice u USB ključ... 1 Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ... 3 Preuzimanje programa Nexus Personal...

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2 Sadržaj Uvodna reč... 3 Instalacija WordPress-a na online server... 3 Pristup admin panelu sajta... 5 Unos članaka... 8 Unos fotografija i multimedije... 10 Ažuriranje stranica... 11 Komentari... 12 Instalacija

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar U ovom uputstvu bide opisan postupak podešavanja parametara potrebnih za rad GPS/GPRS uređaja za pradenje vozila Roadstar. Uređaj Roadstar služi za prikupljanje

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu JAPAN Japan, kao zemlja napredne tehnologije, elektronike i telekomunikacija, je zemlja koja je u samom svetskom vrhu po razvoju i usavršavanju bankarskog poslovanja i spada među vodećim zemljama sveta

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32 S A D R Ž A J 4 Tabelarni proračuni... 4 4.1 Korišćenje aplikacije... 4 4.1.1 Rad sa radnim sveskama... 4 4.1.1.1 Pokretanje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune. Otvaranje i zatvaranje radnih

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

UPUTE ZA RAD S MODULOM ČLANOVI U SUSTAVU VATRONET HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET" RADNI DOKUMENT Siječanj 2016. Sadržaj 1. Pristup aplikaciji VATROnet... 2 2. Izgled aplikacije... 3 2.1 Zaglavlje aplikacije...

More information

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije SMS Gateway Dr Nenad Kojić Uvod SMS Gateway-i najčešće predstavljaju desktop aplikacije koji treba da omoguće korisničkim aplikacijama

More information

4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima

4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima 4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima 1 Uvod Opštim uslovima korišćenja Sberbanka a.d. Banja Luka za platni promet u poslovanju sa

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

ODLUKA. Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom i poduzetnicima

ODLUKA. Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom i poduzetnicima ODLUKA Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom i poduzetnicima SBERBANK BH 1 / 30 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA

PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA Sastavni deo ovog Priloga Opštih uslova poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica za fizička lica

More information

Use-case diagram 12/19/2017

Use-case diagram 12/19/2017 Use-case diagram Situacija gdje se sustav koristi za ispunjenje korisničkih zahtjeva te prikazuje djelić funkcionalnosti koju sustav pruža Opisuje funkcionalne zahtjeve sustava promatranih izvana Prikaz

More information

Veb portal za aukcijsku prodaju - projekat -

Veb portal za aukcijsku prodaju - projekat - Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za računarsku tehniku i informatiku Predmet: Infrastruktura za elektronsko poslovanje Datum: 6.5.2018. Asistent: Nemanja Kojic (nemanja.kojic@etf.rs)

More information

PROJEKAT IMPLEMENTACIJE BANKOMATA U POŠTI SRBIJE

PROJEKAT IMPLEMENTACIJE BANKOMATA U POŠTI SRBIJE XXVI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2008, Beograd, 16. i 17. decembar 2008. PROJEKAT IMPLEMENTACIJE BANKOMATA U POŠTI SRBIJE Gorica Milovanović Braković,

More information

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 LAB 09 Fizički model podatka 1. Fizički model podataka Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizičke

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba za servis e-dražba Zagreb, prosinac 2018. strana: 2/83 Sadržaj: 1. UVOD... 3 1.1. Cilj i svrha... 3 1.2. Područje primjene... 3 2. POJMOVI I SKRAĆENICE... 4 3. PREDUVJETI KORIŠTENJA... 4 3.1. Postavke

More information

E-podnošenje zahteva ALIMS-u Prikaz Vodiča za industriju v.1.0

E-podnošenje zahteva ALIMS-u Prikaz Vodiča za industriju v.1.0 Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije E-podnošenje zahteva ALIMS-u Prikaz Vodiča za industriju v.1.0 dr.sci spec Tatjana Stojadinović, Šef Odseka za IT, ALIMS dipl.ecc Ljiljana Radovanović, Saradnik

More information

VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA

VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA Diplomski rad Kandidat: Milorad Radojković 2009/258 Mentor: doc. dr Zoran Čiča Beograd, Oktobar 2015. SADRŽAJ SADRŽAJ...

More information

PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE BUSINESS CHARGE KREDITNIH KARTICA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE BUSINESS CHARGE KREDITNIH KARTICA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE BUSINESS CHARGE KREDITNIH KARTICA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE Sastavni deo ovog Priloga Opštih uslova poslovanja za izdavanje i korišćenje business

More information

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek Raspoređivanje i štampanje crteža Štampanje iz AutoCAD-a je komplikovanije nego iz drugih programa zašta postoje i sasvim određeni

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba za servis e-dražba Zagreb, kolovoz 2018. strana: 2/81 Sadržaj: 1. UVOD... 3 1.1. Cilj i svrha... 3 1.2. Područje primjene... 3 2. POJMOVI I SKRAĆENICE... 4 3. PREDUVJETI KORIŠTENJA... 4 3.1. Postavke Internet

More information

Projektovanje softvera. Dijagrami slučajeva korišćenja

Projektovanje softvera. Dijagrami slučajeva korišćenja Projektovanje softvera Dijagrami slučajeva korišćenja Uvod 2 Dijagram slučajeva korišćenja (use-case) prikazuje skup slučajeva korišćenja i aktera Tipično se koristi da specificira neku funkcionalnost

More information

Uputstvo za apliciranje. Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April P a g e Application Manual

Uputstvo za apliciranje. Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April P a g e Application Manual wu Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April 2017. 1 P a g e Application Manual Contents 1 Uvod... 1 2 Tehničke informacije i sistemski zahtjevi... 1 3 Pristup i registracija u emsae... 2 4 Kako

More information

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Uvod u GIT Šta je git? Sistem za verzionisanje softvera kao i CVS, SVN, Perforce ili ClearCase Orginalno

More information

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA ZA PRAVNA LICA NECESSARY DOCUMENTS FOR FX ACCOUNT OPENING OF LEGAL ENTITIES

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA ZA PRAVNA LICA NECESSARY DOCUMENTS FOR FX ACCOUNT OPENING OF LEGAL ENTITIES NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA ZA PRAVNA LICA NECESSARY DOCUMENTS FOR FX ACCOUNT OPENING OF LEGAL ENTITIES OF-PL-P-017 ver011017 U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima za izdavanje i korišćenja usluga elektronskog bankarstva (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se uslovi

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE KompoZer 0.77 Laboratorija za elektronsko poslovanje Beograd 2008. Sadržaj SADRŽAJ...2 1 O KOMPOZER-U...4 2 RADNO OKRUŽENJE KOMPOZER-A...6 3 RAD SA DOKUMENTIMA...13

More information

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Klasterizacija NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Klasterizacija Klasterizacija (eng. Clustering) spada u grupu tehnika nenadgledanog učenja i omogućava grupisanje

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika 1 SADRŽAJ 1. UVOD 3 2. SPAJANJE USB KEYJA NA RAČUNALO 4 2.1. PROVJERA RADA USB KEYJA 4 3. INSTALIRANJE PROGRAMSKE POTPORE 5 3.1. INSTALIRANJE

More information

1.UVOD. Ključne reči: upotrebljivost, praćenje, korisnički interfejs, aplikacija

1.UVOD. Ključne reči: upotrebljivost, praćenje, korisnički interfejs, aplikacija EVALUACIJA UPOTREBLJIVOSTI KORISNIČKOG INTERFEJSA VEB APLIKACIJA UZ POMOĆ METODA ZA AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA O KORIŠĆENJU EVALUATION USABILITY OF USER INTERFACE WEB APPLICATIONS BY METHODS FOR

More information

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Ispitni slučajevi ispitivanja prihvaćanja korisnika G1 sustava 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Sadržaj

More information