Upotreba selektora. June 04

Size: px
Start display at page:

Download "Upotreba selektora. June 04"

Transcription

1 Upotreba selektora programa KRONOS 1

2 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća LED dioda će svijetliti. 2. Podesite vrijeme pritiskom na "+" ili "-" 3. Pet sekundi nakon što ste podesili vrijeme, ono će biti memorirano. 2

3 Kronos sistem - razina 1 Upotreba programatora razine 1 Funkcije pečenja Pečenje vrućim zrakom Lampa pećnice Okrugli grijaći element Konvekcijski ventilator Podešena temperatura: 175 C Ražanj sa motorom Lampa pećnice Grill grijaći element Motor za ražanj Podešena temperatura : 250 C 3

4 Kronos sistem - razina 1 Upotreba programatora razine 1 Funkcije pečenja Pizza Podešena temperatura : 175 C Veliki ražanj Lampa pećnice Okrugli grijaći element Donji grijaći element Konvekcijski ventilator Napomena: Kod talijanske verzije, donji i okrugli grijaći element uključuju se izmjenično s ciljem uštede energije Lampa pećnice Grill grijaći element Gornji grijaći element Podešena temperatura : 250 C 4

5 Kronos sistem - razina 1 Upotreba programatora razine 1 Funkcije pečenja Ražanj + Ventilator Lampa pećnice Grill grijaći element Konvekcijski ventilator Podešena temperatura : 180 C Ventilator sa donjim grijačem Lampa pećnice Konvekcijski ventilator Donji grijaći element Podešena temperatura : 200 C 5

6 Kronos sistem - razina 1 Upotreba programatora razine 1 Funkcije pečenja Donji grijaći element Lampica pećnice Donji grijaći element Podešena temperatura: 250 C Odmrzavanje Lampa pećnice Konvekcijski ventilator Podešena temperatura: 30 C 6

7 Kronos sistem - razina 1 Odabir funkcije pečenja 1. Pritisnite ON/OFF tipku da bi uključili pećnicu. Lampica pećnice svijetli i displej prikazuje: 2. Pritisnite tipku za ODABIR FUNKCIJE" i zadržite je pritisnutu; Predložena temperatura pečenja odabrane funkcije trepće 3. Ako predložena temperatura nije modificirana unutar 5 sekundi, pećnica će započeti sa ciklusom pečenja i simbol TERMOMETRA pojavit će se na displeju FLASHING 7

8 Kronos sistem - razina 1 Promjena temperature Pritisnite tipku FUNKCIJE a zatim tipku "+" ili "-" ovisno o tome da li želite sniziti ili povisiti temperaturu za 5 C. FLASHING Promjena funkcije pečenja Pritisnite tipku selektora FUNKCIJA i zadržite ga pritisnutim. 8

9 Kronos sistem - razina 1 Funkcije sata Stvarno vrijeme: sa isključenim aparatom, kod prvog uključivanja ili nakon kvara u napajanju Vrijeme pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana. Na kraju programa isključuje pećnicu. Završetak pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana. Na kraju programa isključuje pećnicu. Vrijeme pečenja + završetak pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana Odbrojavanje - zvučni alarm: zujalica signalizira ali ne prekida program pečenja 9

10 Kronos sistem - razina 1 Funkcije sata Vrijeme pečenja: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se isključuje.za prikaz temperature pritisnite tipku sata. Završetak pečenja: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se isključuje.za prikaz temperature pritisnite tipku sata. FLASHING FLASHING 10

11 Kronos sistem - razina 1 Funkcije sata Odbrojavanje-zvučni alarm: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se isključuje. Za prikaz temperature pritisnite tipku sata. Pećnica se ne isključuje. FLASHING Prioritetne funkcije Vrijeme pečenja i završetak funkcije pečenja imaju prioritet pred ostalima. Prikaz alarma pećnice ima prioritet pred stvarnim vremenom. Nakon pritiska na tipku, funkcija nižeg prioriteta će biti prikazana 20 sekundi 11

12 Kronos sistem - razina 1 Pomoćne funkcije Funkcija za zaštitu djece: isključite pećnicu, pritisnite tipku FUNKCIJE i tipku sve dok se ne pojavi SAFE na displeju; samo sat i alarm pećnice mogu biti upotrebljeni Funkcija sigurnosnog isključivanja C nakon 19,59 sati C nakon 8.5 sati C nakon 5.5 sati C nakon1.5 sata 12

13 Kronos sistem - razina 1 Pomoćne funkcije Beep kada je tipka pritisnuta : Isključena pećnica, pritisnite tipku funkcije i + i zadržite ih 2 sekunde Funkcija preostale topline: Grijači se isključuju nešto prije nego li vrijeme pečenja završi. Ova funkcija je operativna samo ako je programirano vrijeme pečenja duže od 15 minuta, i očekivano vrijeme završetka pečenja preko 20 minuta. 13

14 Kronos sistem - razina 1 Pomoćne funkcije Funkcije Tipka SAFE Funkcije i - (isključena pećnica) (Funkcija zaštite djece) BIP Funkcije i + (isključena pećnica) (Akustički signal) 14

15 Kronos sistem - razina 2 Podešavanje stvarnog vremena 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća LED dioda će svijetliti. 2. Podesite vrijeme pritiskom na "+" ili "-" 3. Pet sekundi nakon što ste podesili vrijeme, ono će biti memorirano. FLASHING FLASHING 15

16 Kronos sistem - razina 2 Upotreba programatora razine 2 Funkcije pečenja Pečenje sa vrućim zrakom Cottura ventilata Lampica pećnice Okrugli grijaći element Konvekcijski ventilator Podešena temperatura: 175 C Tradicionalno pečenja Podešena temperatura : 200 C Lampica pećnice Gornji grijaći element Donji grijaći element 16

17 Kronos sistem - razina 2 Upotreba programatora razine 2 Funkcije pečenja Ražanj sa motorom Lampica pećnice Grill grijaći element Motor za ražanj Podešena temperatura: 250 C Ražanj Podešena temperatura : 250 C Lampica pećnice Grill grijaći element 17

18 Kronos sistem - razina 2 Upotreba programatora razine 2 Funkcije pečenja Ražanj + ventilator Podešena temperatura : 180 C Lampica pećnice Grill grijaći element Konvekcijski ventilator Pizza Podešena temperatura : 175 C Lampica pećnice Okrugli grijaći element Donji grijaći element Konvekcijski ventilator Napomena: Kod talijanske verzije, donji i okrugli grijaći element uključuju se izmjenično s ciljem uštede energije 18

19 Kronos sistem - razina 2 Upotreba programatora razine 2 Funkcije pečenja Veliki ražanj Podešena temperatura : 250 C Lampica pećnice Grill grijaći element Gornji grijaći element Donji grijač Lampica pećnice Donji grijaći element Podešena temperatura : 250 C 19

20 Kronos sistem - razina 2 Upotreba programatora razine 2 Funkcije pečenja Gornji grijač Lampica pećnice Gornji grijaći element Podešena temperatura : 250 C Odmrzavanje Podešena temperatura : 30 C Aktivni elementi Lampica pećnice Konvekcijski ventilator 20

21 Kronos sistem - razina 2 Upotreba programatora razine 2 Funkcije pečenja Brzo zagrijavanje (Evropska verzija) FHU Lampica pećnice Okrugli grijaći element Donji grijaći element Konvekcijski ventilator Brzo zagrijavanje (Talijanska verzija) FHU Lampica pećnice Gornji grijaći element Grill grijaći element Konvekcijski ventilator 21

22 Kronos sistem - razina 2 Odabir funkcije pečenja 1. Pritisnite ON/OFF tipku da bi uključili pečnicu. Lampica pećnice svijetli i displej prikazuje: 2. Pritisnite tipku za ODABIR FUNKCIJE" i zadržite je pritisnutu; Predložena temperatura pečenja odabrane funkcije trepće 3. Ako predložena temperatura nije modificirana unutar 5 sekundi, pećnica će započeti sa ciklusom pečenja i simbol TERMOMETRA pojavit će se na displeju 22 FLASHING

23 Kronos sistem - razina 2 Promjena temperature Pritisnite tipku FUNKCIJE a zatim tipku "+" ili "-" ovisno o tome da li želite sniziti ili povisiti temperaturu za 5 C. Simbol termometra Njegova površina će se ispunjavati indicirajući porast temperature unutar pećnice; u funkciji brzog zagrijavanja 3 segmenta trepću u nizu FLASHING FLASHING Promjena funkcije pečenja Pritisnite tipku selektora FUNKCIJE i zadržite ga pritisnutim 23

24 Kronos sistem - razina 2 Funkcije sata Stvarno vrijeme: sa isključenim aparatom, kod prvog uključivanja ili nakon kvara u napajanju Vrijeme pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana. Na kraju programa isključuje pećnicu. Završetak pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana. Na kraju programa isključuje pećnicu. Vrijeme pečenja + završetak pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana Odbrojavanje - zvučni alarm: zujalica signalizira ali ne prekida program pečenja 24

25 Kronos sistem - razina 2 Funkcije sata Vrijeme pečenja: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se isključuje. FLASHING Završetak pečenja: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se isključuje. 25 FLASHING FLASHING

26 Kronos sistem - razina 2 Funkcije sata Odbrojavanje-zvučni alarm: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se ne isključuje. FLASHING Prioritetne funkcije Vrijeme pečenja i završetak funkcije pečenja imaju prioritet pred ostalima. Prikaz alarma pećnice ima prioritet pred stvarnim vremenom. Nakon pritiska na tipku, funkcija nižeg prioriteta će biti prikazana 20 sekundi 26

27 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije FHU: Uključite pećnicu, odaberite funkciju pečenja, podesite temperaturu i pritisnite tipku brzog zagrijavanja 27

28 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije Funkcija za zaštitu djece: isključite pećnicu, pritisnite tipku FUNKCIJE i tipku sve dok se ne pojavi SAFE na displeju; samo sat i alarm pećnice mogu biti upotrebljeni. Funkcija sigurnosnog isključivanja C nakon 19,59 sati C nakon 8.5 sati C nakon 5.5 sati C nakon 1.5 sata

29 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije Demo funkcija: aparat je u stand-by modu, pritisnite tipku FHUbrzog zagrijavanja i + 2 sekunde.; simbol termometra u tom slučaju ne svijetli. 29

30 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije Beep kada je tipka pritisnuta : Isključena pećnica, pritisnite tipku funkcije i + i zadržite ih 2 sekunde Funkcija preostale topline: Grijači se isključuju nešto prije nego li vrijeme pečenja završi. Ova funkcija je operativna samo ako je programirano vrijeme pečenja duže od 15 minuta, i očekivano vrijeme završetka pečenja preko 20 minuta. 30

31 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije Funkcije Tipke SAFE Funkcija & - (isključena pećnica) BIP Funkcija & + (isključena pećnica) DEMO FHU & + (isključena pećnica) 31

32 Kronos sistem - razina 3 Prva upotreba Podešavanje vremena 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća LED dioda će svijetliti. 2. Podesite vrijeme pritiskom na "+" ili "-" 3. Pet sekundi nakon što ste podesili vrijeme, ono će biti memorirano. 32

33 Kronos sistem - razina 3 Prva upotreba Podešavanje jezika 1. Aparat je u stand-by modu 2. Pritisnite istovremeno tipke FUNKCIJE i RECEPTI u trajanju 2 sekunde. 3. Pritisnite "+" ili "-" za promjenu jezika. 4. Pritisnite istovremeno tipke FUNKCIJE i RECEPTI za memoriranje odabranog jezika. 33

34 Kronos sistem - razina 3 Razina 3 Funkcije pečenja Pečenje sa vrućim zrakom Lampica pećnice Okrugli grijaći element Konvekcijski ventilator Podešena temperatura: 175 C Tradicionalno pečenje Podešena temperatura : 200 C Lampica pećnice Gornji grijaći element Donji grijaći element 34

35 Kronos sistem - razina 3 Razina 3 Funkcije pečenja Ražanj sa motorom Lampica pećnice Grill grijaći element Motor ražnja Podešena temperatura : 250 C Ražanj Podešena temperatura : 250 C Lampica pećnice Grill grijaći element 35

36 Kronos sistem - razina 3 Razina 3 Funkcije pečenja Ražanj + ventilator Lampica pećnice Grill grijaći element Konvekcijski ventilator Podešena temperatura : 180 C Pizza Podešena temperatura : 175 C 36 Lampica pećnice Okrugli grijaći element Donji grijaći element Konvekcijski ventilator Napomena: Kod talijanske verzije, donji i okrugli grijaći element uključuju se izmjenično s ciljem uštede energije

37 Kronos sistem - razina 3 Razina 3 Funkcije pečenja Veliki ražanj Podešena temperatura : 250 C Lampica pećnice Grill grijaći element Gornji grijaći element Donji grijač Lampica pećnice Donji grijaći element Podešena temperatura : 250 C 37

38 Kronos sistem - razina 3 Razina 3 Funkcije pečenja Gornji grijač Lampica pećnice Gornji grijaći element Podešena temperatura : 250 C Odmrzavanje Lampica pećnice Konvekcijski ventilator Podešena temperatura : 30 C 38

39 Kronos sistem - razina 3 Razina 3 Funkcije pečenja Brzo zagrijavanje (Evropska verzija) FHU Lampica pećnice Okrugli grijaći element Donji grijaći element Konvekcijski ventilator Brzo zagrijavanje (Talijanska verzija) Lampica pećnice Grill grijaći element Konvekcijski ventilator FHU 39

40 Kronos sistem - razina 3 Odabir funkcije pečenja 1. Pritisnite ON/OFF tipku da bi uključili pećnicu. Lampica pećnice svijetli i displej prikazuje: 2. Pritisnite tipku za ODABIR FUNKCIJE" i zadržite je pritisnutu; Predložena temperatura pečenja odabrane funkcije trepće 3. Ako predložena temperatura nije modificirana unutar 5 sekundi, pećnica će započeti sa ciklusom pečenja i simbol TERMOMETRA pojavit će se na displeju 40

41 Kronos sistem - razina 3 Promjena temperature pećnice Pritisnite tipku FUNKCIJE a zatim tipku "+" ili "-" ovisno o tome da li želite sniziti ili povisiti temperaturu za 5 C. Simbol termometra Njegova površina će se postepeno ispunjavati indicirajući porast temperature unutar pećnice; u funkciji brzog zagrijavanja 3 segmenta trepću u nizu Promjena funkcije pečenja Pritisnite tipku selektora FUNKCIJE i zadržite ga pritisnutim 41

42 Kronos sistem - razina 3 Posebne funkcije: recepti 1. Uključite pećnicu 2. Pritisnite tipku RECEPTI: pećnica se uključuje nakon 5 sekundi. 3. Kod intervala od jedne minute, prikaz teksta na displeju se mijenja otprilike svakih 10 sekundi, sa prikaza stvarnog vremena na odabrani recept. 4. Provjerite rezultat pečenja. 42

43 Kronos sistem - razina 3 Posebne funkcije: recepti 1. Opis recepata: ako ima više od 11 karaktera tada tekst klizi po displeju 2. Operacija sa odgođenim pokretanjem 3. Promjena temperature : pritisnite Recepti i + ili - 4. Promjena vremena pečenja : pritisnite Sat i ili + ili - 5. Prekidanje ciklusa pečenja prije isteka vremena pečenja: pritisnite ON/OFF ili tipku Funkcije dva puta 6. Lista recepata Napomena: "FHU" tipka nije moguća ako su RECEPTI. 43

44 Kronos sistem - razina 3 ENGLISH ITALIANO Time Temperature C 1 Roast pork PORK ARROSTO DI MAIALE Roast beef/veal (*) ARROSTO DI MANZO/VITELLO Roasts ROASTBEEF ROAST Lamb LAMB (*) Rabbit (in pieces) (*) CONIGLIO (IN PEZZI) Chicken (whole) (*) POLLO (INTERO) Duck DUCK (*) Turkey TURKEY (*) Fish (medium size) (*) (*) Fish fillets (*) FILETTO DI PESCE Quiche - Savoury tarts QUICHES (*) Potato gratin POTATO GRATIN (*) Lasagne/Cannelloni (*) LASAGNE/ CANNELLONI Pizza PIZZA PIZZA Almond cake (*) TORTA MARGHERITA Apple pie APPLE PIE TORTA DI MELE Chocolate cake (*) (*) Strudel (*) (*) Bread (*) (*) Sponge Cake SPONGE CAKE (*)

45 Kronos sistem - razina 3 Funkcije sata Stvarno vrijeme: sa isključenim aparatom, kod prvog uključivanja ili nakon kvara u napajanju Vrijeme pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana. Na kraju programa isključuje pećnicu. Završetak pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana. Na kraju programa isključuje pećnicu. Vrijeme pečenja + završetak pečenja: samo ako je funkcija pečenja već odabrana Odbrojavanje-zvučni alarm: zujalica signalizira ali ne prekida program pečenja 45

46 Kronos sistem - razina 3 Funkcije sata Vrijeme pečenja: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se isključuje. Završetak pečenja: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se isključuje. 46

47 Kronos sistem - razina 2 Funkcije sata Odbrojavanje-zvučni alarm: na kraju zujalica daje akustički signal 1 minutu; pritisnite bilo koju tipku da je isključite. Pećnica se ne isključuje. Prioritetne funkcije Vrijeme pečenja i završetak funkcije pečenja imaju prioritet pred ostalima. Prikaz alarma pećnice ima prioritet pred stvarnim vremenom. Nakon pritiska na tipku, funkcija nižeg prioriteta će biti prikazana 20 sekundi 47

48 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije FHU: Uključite pećnicu, odaberite funkciju pečenja, podesite temperaturu i pritisnite tipku brzog zagrijavanja. 48

49 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije Funkcija za zaštitu djece: isključite pećnicu, pritisnite tipku FUNKCIJE i tipku sve dok se ne pojavi SAFE na displeju; samo sat i alarm pećnice mogu biti upotrebljeni. Funkcija isključivanja sigurnosnog C after 19,59 hours C after 8.5 hours C after 5.5 hours C after 1.5 hours

50 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije Demo funkcija: aparat je u stand-by modu, pritisnite tipku FHUbrzog zagrijavanja i + 2 sekunde.; simbol termometra u tom slučaju ne svijetli. 50

51 Kronos sistem - razina 2 Pomoćne funkcije Beep kada je tipka pritisnuta : Isključena pećnica, pritisnite tipku funkcije i + i zadržite ih 2 sekunde Funkcija preostale topline: Grijači se isključuju nešto prije nego li vrijeme pečenja završi. Ova funkcija je operativna samo ako je programirano vrijeme pečenja duže od 15 minuta, i očekivano vrijeme završetka pečenja preko 20 minuta. 51

52 Kronos sistem - razina 3 Pomoćne funkcije Funkcija LANGUAGE tipka Funkcija & Recepti (pećnica je stand-by) (JEZIK) SAFE Funkcija & - (isključena pećnica) BIP Funkcija & + (isključena pećnica) DEMO FHU & + (isključena pećnica) (FHU = fast heat up funkcija brzog zagrijavanja) 52

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

Guida rapida di utilizzo Guía Rápida de Uso Guia Ràpido de Utilização Quick Start Guide Mode d emploi rapide FL-F60 MTL

Guida rapida di utilizzo Guía Rápida de Uso Guia Ràpido de Utilização Quick Start Guide Mode d emploi rapide FL-F60 MTL Guida rapida di utilizzo Guía Rápida de Uso Guia Ràpido de Utilização Quick Start Guide Mode d emploi rapide FL-F60 MTL FL-F60 MTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Front control panel

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Simplified Instructions for Use BSO45

Simplified Instructions for Use BSO45 Simplified Instructions for Use BSO45 Control Panel 1 2 3 4 5 6 7 C 11 Cooking Functions 12 Temperature Indicator 13 Electric Clock 14 Temperature Symbol 15 Electric Clock Symbol 9 8 16 Symbol 17 Symbol

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

MV Dolphin Explorer Port River Dolphin Cruises

MV Dolphin Explorer Port River Dolphin Cruises MV Dolphin Explorer Port River Dolphin Cruises Come and enjoy a relaxing cruise down the historic Port River and experience the natural beauty and wonder of our river friends. The Dolphin Explorer offers

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

UPUTE ZA UPORABU ART 869A+NF

UPUTE ZA UPORABU ART 869A+NF UPUTE ZA UPORABU ART 869A+NF SADRŽAJ PRVA UPORABA... 2 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE APARATA... 2 ZAMJENA ŽARULJE ILI LED SVJETLA... 2 KAD APARAT NE KORISTITE... 3 U SLUČAJU PREKIDA STRUJE... 3 HLADNJAK... 3 ZAMRZIVAČ...

More information

O. Toplinska pumpa. Compress 3000 EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Upute za rukovanje (2009/07) HR

O. Toplinska pumpa. Compress 3000 EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Upute za rukovanje (2009/07) HR 6 720 611 660-00.1O Toplinska pumpa Compress 3000 EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW Upute za rukovanje HR 2 Sadržaj HR Sadržaj 1 Upute za sigurnost i objašnjenje simbola...... 3 1.1 Objašnjenje simbola..................

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Upute za rukovanje. Logatherm WPS...K/WPS... Toplinska pumpa WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17.

Upute za rukovanje. Logatherm WPS...K/WPS... Toplinska pumpa WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17. Upute za rukovanje Toplinska pumpa 6 720 614 285-00.1O 6 720 618 418 HR (03/2009) Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Za servisere Molimo pažljivo

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

CentroPelet ZV14 TEHNIČKE UPUTE TEHNIKA GRIJANJA. za korištenje REGULACIJE toplovodnih sobnih peći za loženje drvenim peletima

CentroPelet ZV14 TEHNIČKE UPUTE TEHNIKA GRIJANJA. za korištenje REGULACIJE toplovodnih sobnih peći za loženje drvenim peletima TEHNIKA GRIJANJA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Croatia, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 TEHNIČKE UPUTE za korištenje REGULACIJE toplovodnih sobnih peći za loženje drvenim peletima

More information

Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje

Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP48 7 648 006 310 Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16 2 Komande za upravljanje 1 taster za

More information

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY CD UREDJAJ KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY UPUTA ZA UPORABU Croatian/00 (KEE) Sadržaj Sigurnosna upozorenja 3 Napomene 4 Opće značajke 7 Napajanje Biranje izvora Glasnoća Prigušivanje zvuka

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

2016 Cruise Schedule

2016 Cruise Schedule 2016 Cruise Schedule Feb 2016 Schedule Love on the Harriott II Valentine s Cruise, Fri Feb 12, Sat Feb 13 & Sun Feb 14. Boards at 6:30pm, Cruise 7pm-9pm, $155 per couple, 3 roses, surf and turf dinner,

More information

FM/MW/LW Auto radio CD uređaj

FM/MW/LW Auto radio CD uređaj 2-886-504-11 (1) FM/MW/LW Auto radio CD uređaj Upute za uporabu Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranu 11. CDX-GT310 2006 Sony Corporation Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u zasebnim

More information

UTG 9005 GENERATOR FUNKCIJA UPUTE ZA KORIŠTENJE

UTG 9005 GENERATOR FUNKCIJA UPUTE ZA KORIŠTENJE UTG 9005 GENERATOR FUNKCIJA UPUTE ZA KORIŠTENJE v v SADRŽAJ: Uvod 2 Dodatni dijelovi 3 Specifikacije 4 Funkcije 5 Korištenje 7 Pažnja 7 UVOD: Rukovanje s ovim uređajem je vrlo jednostavno i izravno. Pročitajte

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

Datenblatt Feature List Feuille de Caractéristiques Snelle handleiding EEB EEH EEBK

Datenblatt Feature List Feuille de Caractéristiques Snelle handleiding EEB EEH EEBK Datenblatt Feature List Feuille de Caractéristiques Snelle handleiding EEB 6260.0 EEH 6260.0 EEBK 6260.0 EEB 6260.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 1 Control Panel 2 Fixing to Unit 3 Oven Seal 4

More information

Bow Arts mission is to support community renewal in East London by delivering Arts and Creative Services.

Bow Arts mission is to support community renewal in East London by delivering Arts and Creative Services. Bow Arts Venue Hire About Us Bow Arts mission is to support community renewal in East London by delivering Arts and Creative Services. Nunnery Gallery is in a unique building on the ground floor of a former

More information

U trenutku tiska, ilustracije, tehničke informacije, podaci i opisi sadržani u ovoj publikaciji bili su točni. U slučaju potrebe, pridržavamo pravo

U trenutku tiska, ilustracije, tehničke informacije, podaci i opisi sadržani u ovoj publikaciji bili su točni. U slučaju potrebe, pridržavamo pravo U trenutku tiska, ilustracije, tehničke informacije, podaci i opisi sadržani u ovoj publikaciji bili su točni. U slučaju potrebe, pridržavamo pravo promjena, u smislu daljnjeg razvoja i poboljšanja proizvoda.

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

KORISNIČKE UPUTE HLADNJAK S KOMPRESOROM DX-7.22,19.58,24.56,32.88,41, ,51.150,94.270, , , /

KORISNIČKE UPUTE HLADNJAK S KOMPRESOROM DX-7.22,19.58,24.56,32.88,41, ,51.150,94.270, , , / HLADNJAK S KOMPRESOROM DX-7.22,19.58,24.56,32.88,41,130.46.145,51.150,94.270,166.428,170.490,181.490/ Ove upute sadrže važne sigurnosne upute kao i upute za postavljanje uređaja. Pažljivo ih pročitajte

More information

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS SUSTAV ZA NAVIGACIJU PRIRUČNIK ZA UPORABU Prije čitanja ovog priručnika, kliknite donji gumb kako biste provjerili najnovije izdanje i preuzeli stranice

More information

DIGITALNI ZEMALJSKI PRIJEMNIK

DIGITALNI ZEMALJSKI PRIJEMNIK TopIička 10 10 380 Sveti Ivan Zelina Centralni servis: MKE, TopIička 10, 10 380 Sveti Ivan Zelina, tel/fax: 01/2062-999 Jamstveni list Prodajno mjesto: Proizvodač: Orange Software Pty. Ltd. Australia Tip:

More information

Lady of Lee Valley and Pride of Lee

Lady of Lee Valley and Pride of Lee Lady of Lee Valley and Pride of Lee RIVER CRUISES IN THE LEE VALLEY PARK Lee Valley Boat Centre Ltd Old Nazeing Road, Broxbourne, Herts. EN10 6LX For Private & Business Entertainment and Pleasure Afl oat

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Nutritional Information - Pizzas

Nutritional Information - Pizzas Nutritional Information - Pizzas CALABRIA Calabria - small - skinny 745.90 3120.80 35.90 66.80 10.70 40.10 5.99 124.30 520.10 6.00 11.10 1.80 6.70 1.00 Calabria - small-original 821.80 3438.60 36.80 81.90

More information

(03) and/or

(03) and/or (03) 9536-1135 and/or events@theprince.com.au Thank you for your interest regarding a conference at The Prince. Circa, the Prince and The Deck at Circa in conjunction with The Prince Hotel are able to

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

Trecco Bay CHRISTMAS MENU

Trecco Bay CHRISTMAS MENU Trecco Bay CHRISTMAS MENU 2017 Bookings only. Served from 12noon to 2.30pm (limited seating). CHRISTMAS DAY LUNCH FRESHLY BREWED FILTER COFFEE & MINCE PIES INCLUDED STARTERS Classic Prawn Cocktail Served

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

About the Hotel. Plus, with IHG Business Rewards, you can earn rewards points for booking meetings and events with us.

About the Hotel. Plus, with IHG Business Rewards, you can earn rewards points for booking meetings and events with us. MEETINGS & EVENTS About the Hotel The Holiday Inn Express is a modern 3 star contemporary hotel, offering free car parking for all guests, conveniently located in the University area of Belfast. With only

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

Distributed by Run On Sun Australia Pty Ltd Ph

Distributed by Run On Sun Australia Pty Ltd Ph Distributed by Run On Sun Australia Pty Ltd Ph-02 6734 6322 Shop enquires are welcome. The Himin Solar Oven uses the Evacuated Tube design for a high quality and very effective solar cooking apparatus.

More information

UPUTSTVO ZA PODESAVANJE AUTOMATIKE GORIONIKA TERMIS PG-1

UPUTSTVO ZA PODESAVANJE AUTOMATIKE GORIONIKA TERMIS PG-1 UPUTSTVO ZA PODESAVANJE AUTOMATIKE GORIONIKA Raspored konektora na glavnoj ploci TERMIS PG- PIN Funkcija Karakteristike N Napajanje 23V+-% 5Hz F=osigurac T5,A 2 L 3 N gorionika Regulacija trijakom Amax.

More information

LED TV-24LE76T2 +5 %L+ CG 8SXWH ]D XSRUDEX

LED TV-24LE76T2 +5 %L+ CG 8SXWH ]D XSRUDEX LED TV-24LE76T2 CG 8 LED TV-24LE76T2 8 Postavljanje stalka na TV 1.Montiranje postolja Prije montiranja/ demontiranja,obavezno isključite TV. -Prije montaže/demontaže TV postavite na mekanu i ravnu podlogu.

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

UPUTSTVA ZA UPOTREBU UPUTSTVA ZA UPOTREBU Konvekcijska peć COM-BO: CO5-CS computer CO8-CS computer CO5-INT computer CO8-INT computer SRBSKO-HRVATSKA verzija Datum: 16.03.2008 Datum promjene: 2 LEGENDA 1.0. POSEBNA NAPOMENA

More information

KRC-PS978R KRC-878R KRC-778R KRC-778RV

KRC-PS978R KRC-878R KRC-778R KRC-778RV KRC-PS978R KRC-878R KRC-778R KRC-778RV KASETOFON UPUTA ZA UPORABU B64-1616-00 (EW) Sadržaj Hrvatski Prije uporabe Sigurnosna upozorenja...3 Opće značajke Napajanje...6 Promjena modula...7 Glasnoća...7

More information

CAME-LISTA USKLAĐENOSTI SA PART M CAME-PART M COMPLIANCE LIST

CAME-LISTA USKLAĐENOSTI SA PART M CAME-PART M COMPLIANCE LIST Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb Tel.: +385 1 2369 300 ; Fax.: +385 1 2369 301 e-mail: ccaa@ccaa.hr CAME-LISTA USKLAĐENOSTI

More information

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 kabuplast - dvoslojne rebraste cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za kabelsku zaštitu - proizvedene u skladu sa ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011 - stijenka izvana

More information

Car Radio CD MP3 WMA

Car Radio CD MP3 WMA www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje Sadržaj Sadržaj O ovim uputstvima... 73 Korišćeni simboli... 73 Namena

More information

Vesuvio Series. Fully Assembled, Hand Tiled Pizza Ovens Naples-style Wood-Fired Ovens for the Home

Vesuvio Series. Fully Assembled, Hand Tiled Pizza Ovens Naples-style Wood-Fired Ovens for the Home The Forno Bravo Vesuvio Series is a family of Naples-style ovens designed for backyard baking. These beautiful and innovative ovens feature a traditional center vent system where hot air exhausted from

More information

n1 C82561EC215A6E31807CEEDF3B3BD25E

n1 C82561EC215A6E31807CEEDF3B3BD25E N1 1 / 6 2 / 6 3 / 6 N1 The N1 (Russian: Н1, from Ракета-носитель, Raketa-nositel, Rocket-carrier) was a super heavy-lift launch vehicle intended to deliver payloads beyond low Earth orbit, acting as the

More information

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT 1 Uputstvo za rukovanje Verzija 2.0 2 SimPal-T3 GSM MODUL - TERMOSTAT Hvala Vam što ste kupili Sim Pal-T3. SimPal-T3 GSM ploča za kontrolu napajanja je uređaj

More information

Hotels & Resorts. Choose from more than 100 Hotels and Resorts in Africa New Members Welcome to RIVERSTONE LODGE.

Hotels & Resorts. Choose from more than 100 Hotels and Resorts in Africa New Members Welcome to RIVERSTONE LODGE. Hotels & Resorts Choose from more than 100 Hotels and Resorts in Africa New Members Welcome to RIVERSTONE LODGE. Chakela News Issue 88 NOVEMBER 2017 RIVERSTONE LODGE (Krugersdorp) Situated in a peaceful

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

PRINT EXAMPLES DISPLAY GRAPHIC EXAMPLES TYPEFACE DESIGN EXAMPLES WEB AND SOCIAL EXAMPLES LOGO DESIGN

PRINT EXAMPLES DISPLAY GRAPHIC EXAMPLES TYPEFACE DESIGN EXAMPLES WEB AND SOCIAL EXAMPLES LOGO DESIGN GRANT MILNE PRINT EXAMPLES DISPLAY GRAPHIC EXAMPLES TYPEFACE DESIGN EXAMPLES WEB AND SOCIAL EXAMPLES LOGO DESIGN 2-14 15-17 18-23 24-28 29-30 WWW.GRANTMILNE.COM PRINT EXAMPLES LUNCH MENU THE RURAL

More information

Aden Veterans Association Weymouth Veterans Weekend 2018

Aden Veterans Association Weymouth Veterans Weekend 2018 Aden Veterans Association Weymouth Veterans Weekend 2018 West Dorset Branch (Weymouth) Special Events Booking Instructions (Document date 1 st September 2017) The 2017 event was very successful and we

More information

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. LK0-0 Lux/ a caella $2.00 Commissioned by aul and Joyce Riedesel in honor of their 5th edding anniversary. Offertorium and Communio from the Requiem Mass f declamatory - solo - - - - U Ex - au - di o -

More information

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V. 1.0.1 1. a) Instalacija HDD-a VAŽNO: 1. Uređaj podržava SATA diskove.preporuka je koristiti diskove koje preporuča proizvođač. 2. Prije otvaranja uređaja

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ 2 Rene B avellana, S Keyboard INTRO/INAL (e = 144 152) Œ % RERAIN Slower (e = ca 92) Soprano % Alto Tenor Bass Ha - /E Slower (e = ca 92) li - na, He-sus, Ha - (Advent) 7 7sus4 # E/ # # # 7 7 Eduardo P

More information

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj 4-107-644-11 (1) FM/MW/LW Autoradio CD uređaj Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 11. CDX-GT28 CDX-GT24 2008 Sony Corporation Detalje o ugradnji i povezivanju

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Condens 7000 WT ZWSB 24/28-3 A... Upute za rukovanje. Plinski zidni kondenzacijski uređaj s integriranim spremnikom za slojevito punjenje

Condens 7000 WT ZWSB 24/28-3 A... Upute za rukovanje. Plinski zidni kondenzacijski uređaj s integriranim spremnikom za slojevito punjenje 70 4 7-00-O Plinski zidni kondenzacijski uređaj s integriranim spremnikom za slojevito punjenje Condens 7000 WT ZWS 4/8-3 A... HR Upute za rukovanje Sadržaj Sadržaj Upute za siguran rad i objašnjenje simbola...........

More information

HRVATSKI. AC-35 CH-VG Bio. A Energy class. Silver Ion Filter R-410A. Kombinirani sobni klima uređaj (Hlađenje i grijanje) UPUTE ZA UPORABU

HRVATSKI. AC-35 CH-VG Bio. A Energy class. Silver Ion Filter R-410A. Kombinirani sobni klima uređaj (Hlađenje i grijanje) UPUTE ZA UPORABU HRVATSKI AC-35 CH-VG Bio Silver Ion Filter A Energy class R-410A Kombinirani sobni klima uređaj (Hlađenje i grijanje) UPUTE ZA UPORABU Hvala Vam na izboru ovog klima uređaja. Molimo, pažljivo pročitajte

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Uvod u GIT Šta je git? Sistem za verzionisanje softvera kao i CVS, SVN, Perforce ili ClearCase Orginalno

More information

FESTIVE PRIME PLATTERS

FESTIVE PRIME PLATTERS DELECTABLE REAL FOOD HANDCRAFTED RECOGNIZABLE YUMMY CREATIVE DELICIOUS FESTIVE PRIME PLATTERS a new, easy, Festive catering alternative TO PLACE AN ORDER: CALL 214.363.5149 FOR SNIDER FOOD SHOP OR 972.907.9507

More information

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT

SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT SimPal-T3 GSM UPRAVLJAČKI MODUL-TERMOSTAT 1 Uputstvo za rukovanje Verzija 1.0 2 SimPal-T3 GSM MODUL - TERMOSTAT Hvala Vam što ste kupili Sim Pal-T3. SimPal-T3 GSM ploča za kontrolu napajanja je uređaj

More information

KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031

KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031 CD UREDJAJ KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031 UPUTA ZA UPORABU Croatian Sadržaj Sigurnosna upozorenja 4 Napomene 5 O CD-ima 7 O AAC, MP3 i WMA 8 Napomene o Sustavu s višefunkcijskim tipkama 9 Opće značajke

More information

LANCIA YPSILON PRIRUČNIK ZA VLASNIKA VOZILA

LANCIA YPSILON PRIRUČNIK ZA VLASNIKA VOZILA LANCIA YPSILON PRIRUČNIK ZA VLASNIKA VOZILA ZAŠTO ODABRATI OROGINALNE DIJELOVE Mi doista poznajemo vaš automobil, jer smo ga osmislili, konstruirali i proizveli: mi smo doista upoznati sa svakim pojedinim

More information

FC WH FC WH FC WH. RoHS 2002 / 95 / EC. BiH. User Manual. Upute za uporabu. Korisničko uputstvo. Udhëzime për shfrytëzim

FC WH FC WH FC WH. RoHS 2002 / 95 / EC. BiH. User Manual. Upute za uporabu. Korisničko uputstvo. Udhëzime për shfrytëzim User Manual Upute za uporabu Korisničko uputstvo Udhëzime për shfrytëzim Упатствo за употреба HR Jamstveni list Servisna mjesta BiH Garantni list Servisna mjesta CG Garantni list Servisna mjesta SR Garantni

More information

Synco living Upute za rukovanje. Building Technologies

Synco living Upute za rukovanje. Building Technologies s Synco living Upute za rukovanje Izdanje 3.0 Regulatori serije C CE1B2707hr 22.07.2009 Building Technologies Čestitamo na odabiru sustava Siemens Synco i zahvaljujemo na kupnji središnje apartmanske

More information

WELCOME ABOARD. Founded in the 1880 s Sweeney s Cruises are one of the longest running family businesses in Scotland.

WELCOME ABOARD. Founded in the 1880 s Sweeney s Cruises are one of the longest running family businesses in Scotland. WELCOME ABOARD Founded in the 1880 s Sweeney s Cruises are one of the longest running family businesses in Scotland. In the early days, the company ran on steam launches and rowing boats. Today Sweeney

More information

UPUTE ZA KORIŠTENJE LOKALNI KLIMA UREÐAJ AMC-11AN, AMC-14AN

UPUTE ZA KORIŠTENJE LOKALNI KLIMA UREÐAJ AMC-11AN, AMC-14AN UPUTE ZA KORIŠTENJE LOKALNI KLIMA UREÐAJ AMC-11AN, AMC-14AN UVOD - TEHNIČKI PODACI Želimo Vam to sve najbolje uz Vaš novi prijenosni uređaj za klimatizaciju. Vaš uređaj za klimatizaciju bio je razvijen

More information

ClinkLondon Group Services. London. Group Services Booklet clinkhostels.com

ClinkLondon Group Services. London. Group Services Booklet clinkhostels.com London Group Services Booklet 2018 1 HEY CLINKERS! If you have already booked your group s accommodation with us, you might also be interested in some of the group services that we provide. In this booklet

More information

I. Toplinska pumpa EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Upute za rukovanje (2010/01)

I. Toplinska pumpa EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Upute za rukovanje (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Toplinska pumpa EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Upute za rukovanje 2 Sadržaj HR Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i upute za sigurnost...... 3 1.1 Objašnjenje simbola.................. 3 1.2

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

RENAISSANCE SHARM EL SHEIKH GOLDEN VIEW BEACH RESORT P.O.BOX 168 SHARM EL SHEIKH SOUTH SINAI EGYPT t renaissancesharmelsheikh.

RENAISSANCE SHARM EL SHEIKH GOLDEN VIEW BEACH RESORT P.O.BOX 168 SHARM EL SHEIKH SOUTH SINAI EGYPT t renaissancesharmelsheikh. RENAISSANCE SHARM EL SHEIKH GOLDEN VIEW BEACH RESORT P.O.BOX 168 SHARM EL SHEIKH SOUTH SINAI EGYPT 1 Wedding Package The ceremony and reception are just the beginning. Let the romance continue. Imagine

More information

Andrézieux Bouthéon 15th-17th October 2005

Andrézieux Bouthéon 15th-17th October 2005 Andrézieux Bouthéon 15 th -17 th October 2005 Saturday 15 th October In the morning, a group from Soham Pumpkin Fair Committee left England for Andrézieux-Bouthéon. We were met at St. Etienne Airport by

More information

Uvoznik: Stranica 1 od 6

Uvoznik: Stranica 1 od 6 Uvoznik: SITO-MAS d.o.o. 10000 ZAGREB, Donje svetice 40 Telefon:+385(0) 1 23 43 102 Fax: +385(0) 1 23 43 101 E-pošta: sito-mas@sito-mas.hr www.sito-mas.hr Stranica 1 od 6 POWERLASER Desktop - kompaktni

More information

UPUTE ZA UPORABU Type HD HD HD HD8978

UPUTE ZA UPORABU Type HD HD HD HD8978 21 Hrvatski UPUTE ZA UPORABU Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Pažljivo pročitajte prije nego započnete upotrebljavati aparat. Samo za modele HD8969, HD8977 i HD8978 CR 21 Aplikacija Saeco Avanti

More information

WELCOME AB ARD. Founded in the 1880 s Sweeney s Cruises are one of the longest running family businesses in Scotland.

WELCOME AB ARD. Founded in the 1880 s Sweeney s Cruises are one of the longest running family businesses in Scotland. WELCOME AB ARD Founded in the 1880 s Sweeney s Cruises are one of the longest running family businesses in Scotland. In the early days, the company ran on steam launches and rowing boats. Today Sweeney

More information

Informacijska lista. Mjere opreza, savjeti i pomoć Općenito sigurnost Odlaganje starih električnih uređaja Ušteda energije i čuvanje okoliša Pomoć

Informacijska lista. Mjere opreza, savjeti i pomoć Općenito sigurnost Odlaganje starih električnih uređaja Ušteda energije i čuvanje okoliša Pomoć Informacijska lista Mjere opreza, savjeti i pomoć Općenito sigurnost Odlaganje starih električnih uređaja Ušteda energije i čuvanje okoliša Pomoć Instalacija Postavljanje i niveliranje Priključivanje na

More information

ŠkodaFabia UPUTA ZA UPOTREBU SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia UPUTA ZA UPOTREBU SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia UPUTA ZA UPOTREBU SIMPLY CLEVER Uvod Odlučili ste se za Škodu - hvala na povjerenju. Vaša nova Škoda vozilo je s najsuvremenijom tehnikom i mnogo opreme koja povećava udobnost, a koju zasigurno

More information

Celebrate the Festive Season with Hilton

Celebrate the Festive Season with Hilton Celebrate the Festive Season with Hilton Christmas Day Lunch Argyle Ballroom Treat family and friends to a spectacular Christmas Day buffet! Chilled seafood including oysters, king prawns and crayfish

More information

Hotels you can rely on: Northampton

Hotels you can rely on: Northampton Hotels you can rely on: Northampton Christmas 2011 Welcome Enjoy Christmas 2011 with Park Inn by Radisson Northampton Celebrate with us this festive season whether a small party or a large private event,

More information

SAVE FROM 33-75%! a huge range of Paderno products at savings up to 75%! exceptional quality, exceptional savings, an exceptional time to buy.

SAVE FROM 33-75%! a huge range of Paderno products at savings up to 75%! exceptional quality, exceptional savings, an exceptional time to buy. SAVE FROM 33-75%! a huge range of Paderno products at savings up to 75%! exceptional quality, exceptional savings, an exceptional time to buy. Quality Lasts Prince Edward Island is better known for Anne

More information

DDX9717BTS DMX7017DABS DMX7017BTS PRIRUČNIK ZA UPORABU JVC KENWOOD Corporation. B5A-1731-Croatian/10 (JKNL) MONITOR S DVD PRIJEMNIKOM

DDX9717BTS DMX7017DABS DMX7017BTS PRIRUČNIK ZA UPORABU JVC KENWOOD Corporation. B5A-1731-Croatian/10 (JKNL) MONITOR S DVD PRIJEMNIKOM MONITOR S DVD PRIJEMNIKOM DDX9717BTS MONITOR S PRIJEMNIKOM DMX7017DABS DMX7017BTS PRIRUČNIK ZA UPORABU Ažurirane informacije (najnoviji Priručnik s uputama, ažuriranja sustava, nove funkcije, itd.) su

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information