WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu

Size: px
Start display at page:

Download "WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu"

Transcription

1 WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd Sektor platnog prometa Odeljenje E-Bank Datum:

2 Sadržaj O priručniku 3 O servisu 3 Preporuke za vašu bezbednost 3 Autentifikacija i prijavljivanje na aplikaciju 3 Pre nego što počnete sa korišćenjem 4 Prijavljivanje (logovanje) na aplikaciju 4 Prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom 5 Prijavljivanje Smart karticom 6 Radno okruženje 7 Promena lozinke 8 Promena PIN koda 8 Platni promet u zemlji 8 Tekući računi 8 Osnovni podaci o tekućim računima 8 Detalji o tekućem računu 9 Promet po tekućem računu 9 Detalji o transakciji 10 Potpisivanje naloga 10 Slanje naloga u potpisivanje 10 Potpisivanje naloga u WEB E-Bank 11 Arhiva naloga 13 Potpisivanje paketa naloga 14 Arhiva paketa 17 Platni promet sa inostranstvom 20 PPI računi 20 Arhiva transfera 22 Kursna lista 23 Konvertor valuta 23 Pregled kursa za valutu 24 Pregled kursne liste za izabrani dan 25 Poruke 26 Slanje poruke 26 1

3 Pregled poslatih poruka 27 Pregled primljenih poruka 27 Odjava i prestanak rada sa aplikacijom 28 Dodatak A Podešavanje web pretraživača 28 Podešavanja za Internet Explorer 28 Podešavanja za Mozilla Firefox 29 Podešavanja za Opera pretraživač 32 2

4 O priručniku Poštovani korisniče zahvaljujemo se što ste se opredelili za korišćenje jednog od KOMBANK ON-LINE servisa. Uputstvo koje je pred vama pomoći će vam da se na jednostavan način, metodom korak po korak, upoznate sa uslugama WEB E-bank servisa za pravna lica Komercijalne banke a.d. Beograd. O servisu WEB E-Bank je servis za elektronsko bankarstvo namenjen finansijskom poslovanju pravnih lica preko Interneta koja ne žele da obavljaju plaćanja na ovaj način. WEB E-Bank se može koristiti i u kombinaciji za ostalim HAL E- Bank aplikacijama (Personal E-Bank, Corporate E-Bank i B2B) odnosno kod udaljenog potpisivanja (potpisnik koristi WEB E-Bank aplikaciju da bi potpisao nalog) preko ove aplikacije. Servis se može koristiti bilo gde i bilo kada. Neophodan uslov za njegovu upotrebu je postojanje računara, pristup Intenetu i neki od Web pretraživača (Internet Explorer, Mozilla Firefox itd.). Usluge / funkcionalnosti: Tekući računi (stanje i promet) Devizni računi Udaljeno potpisivanje (individualno i paketno) Kursna lista Preporuke za vašu bezbednost Korišćenje WEB E-Bank aplikacije je bezbedno ali radi vaše lične bezbednosti preporučujemo: - preuzimanje redovnih zakrpa za vaš operativni sistem - korišćenje antivirus softvera sa redovnim zakrpama (Norton, Kaspersky, Panda itd) - korišćenje firewall-a (Windows firewall, Kaspersky antihacker, Zone Alarm itd) - da korisničko ime i lozinku odnosno pametnu karticu i PIN ne posuđujete drugim osobama. Lozinku, odnosno PIN kod zapamtite i uništite koverat sa istom - lozinku odnosno PIN kod je preporučljivo promeniti bar jednom mesečno - Komercijalna banka a.d. vam nikada neće poslati sa zahtevom da unesete vašu lozinku za pristup sistemu, PIN kod itd. U slučaju prijema ovakvavog a molimo vas da pozovete tehničku podršku - da kod prijave na sistem obratite pažnju da li se u donjoj desnoj površini vašeg pretraživača prikazuje ikona - Kada se odjavite iz aplikacije obavezno zatvorite sve prozore vašeg pretraživača Autentifikacija i prijavljivanje na aplikaciju Na sistem WEB E-Bank možete se prijaviti na dva načina: 1. Prijava korisničkim imenom i lozinkom Korisničko ime jedinstveni javni podatak koji dobijate na adresu koju prijavite u Pristupnici za korišćenje servisa Lozinka tajni podatak koji je potrebno preuzeti u ekspozituri Banke 2. Prijava smart karticom (samo kod udaljenog potpisivanja) 3

5 Smart kartica je memorijski uređaj na kome se nalazi lična digitalna potvrda. Prijavljivanje Smart karticom podrazumeva da je na vašem računaru instaliran čitač pametnih kartica i softver Smart Trust Personal. Instalacija čitača pametnih kartica i Smart Trust Personal softvera Uz instalacioni CD koji ste preuzeli od Banke dobili ste i detaljna uputstva za instalaciju čitača pametnih kartica kao i softvera Smart Trust Personal. Ukoliko vam je ovo uputstvo nejasno možete pregledati video prezentacije za instalaciju pomenutog ili pozvati tehničku podršku. Pre nego što počnete sa korišćenjem Pre nego što počnete da koristite aplikaciju potrebno je da izvršite određena podešavanja u vašem pretraživaču. U zavisnosti od vrste pretraživača potrebno je izvršiti određena podešavanja. Detaljnija uputstva o podešavanju vašeg pretraživača možete pronaći u dodatku (na kraju) ovog uputstva. Prijavljivanje (logovanje) na aplikaciju Proverite da li ste podesili web pretraživač kao što je opisano u Dodatku ovog uputstva 1. Uspostavi se veza ka Internetu. Način na koji se uspostavlja veza dat je u priručniku vаšeg Internet provajdera 2. Pokrenite web pretraživač 3. U adresnu liniju upišite: ebankweb.kombank.com a zatim pritisnite taster [Enter] na tastaturi 4. Izaberite jezik klikom na odgovarajući link (Srpski verzija na srpskom jeziku, English verzija na engleskom jeziku) Komunikacija između korisnikovog web pretraživača i servera odvija se preko SSL protokola (Secure Sockets Layer), što obezbeđuje kriptovan prenos podataka i autentifikaciju kako korisnika tako i servera. SSL je opšte prihvaćen protokol za siguran prenos osetljivih podataka preko Interneta kojim je onemogućena zloupotreba i menjanje poruka. Ukoliko ste adresu uneli ispravno na vašem ekranu će se prikazati stranica kao na gornjoj slici. Potrebno je da kliknete na Srpski odnosno English u zavisnosti od verzije aplikacije koju želite da koristite. Ukoliko ste podesili pretraživač kao što je opisano u Dodatku ovog upustva prikazaće se ekran kao na slici (ovo važi smo za Internet Explorer). 4

6 Kliknite na dugme Yes kako bi prešli na sledeći korak. Prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom Ukoliko za prijavljivanje na sistem koristite korisničko ime i lozinku potrebno je da u polje Ime upišete vaše korisničko ime, a u polje Lozinka je potrebno uneti lozinku (password) a zatim pritisnite ENTER (kliknite na dugme Potvrdi) Prijavljivanje Smart karticom Za prijavljivanje Smart karticom ubacite karticu u čitač kartica koji ste dobili od Banke (pogledajte pasus Instalacija Smart Trust Personal softvera i čitača pametnih kartica ). Prijavljivanje smart karticom korišćenjem softvera Smart Trust Personal trenutno je moguće preko internet pretraživača Netscape ili Internet Explorer. 5

7 Internet Explorer Kliknite na dugme OK. Pirkazaće se prozor kao na slici dole. U istoimeno polje unesite PIN kod koji ste dobili od Banke i kliknite na dugme OK. Kod prenosivih i drugih računara koji nemaju izdvojenu numeričku tastaturu obratite pažnju da li ste aktivirali taster za ispisivanje cifara. Ukoliko pokušavate da unesete PIN kod a u polju za unos se ništa ne ispisuje, proverite da li je uključen Num lock. Ukoliko nije kliknite na istoimeni taster. Ukoliko ste ispravno uneli PIN prikazaće se prozor za unos lozinke. Unesite lozinku koju ste dobili od Banke i kliknite na dugme Potvrdi. 6

8 Radno okruženje WEB E-Bank je zamišljen tako da korisniku sa jednog mesta, na što jednostavniji način omogući rad. Na sledećoj slici prikazano je radno okruženje WEB E-Bank servisa pravna lica Sa leve strane, uz samu ivicu pretraživača nalazi se glavni meni (1). Na vrhu se nalazi gornji okvir gde se prikazuju ikone nezavisne od izbora korisnika (2). U centralnom delu nalazi se radna površina čiji izgled zavisi od izabrane opcije iz glavnog menija (3). U donjem delu pretraživača nalazi se donji okvir koji je informativnog karaktera i u kome se mogu ispisivati informacije (4). Pregled ikona i njihovo značenje koristi se za promenu lozinke koristi za prikaz osnovnih informacija prikazuje se pomoć za ekran na kome se korisnik trenutno nalazi odjava i prestanak rada sa alikacijom koristi se za pretraživanje i prikazivanje podataka po određenom kriterijumu koristi se za štampu sadržaja koristi se za izvoz podataka u XLS format (MS Excel) koristi se za izvoz podatka u TXТ format koristi se za izvoz podataka u XML format koristi se za izvoz podataka u CSV fromat 7

9 Komunikacija između korisnikovog WEB pretraživača i servera odvija se preko SSL protokola (Secure Sockets Layer), što obezbeđuje kriptovan prenos podataka i autentifikaciju kako korisnika tako i servera. SSL je opšte prihvaćen protokol za siguran prenos poverljivih podataka preko Interneta kojim je onemogućena zloupotreba i menjanje poruka. Promena lozinke Za promenu lozinke kliknite na ikonu Prikazaće se prozor kao na slici: U polje Stara lozinka unosi se lozinka koja se trenutno koristi U polje Nova lozinka unosi se nova lozinka U polje Verifikacija nove lozinke unosi se ista lozinka koja je unešena i u prethodno polje (polje Nova lozinka) Preporuka je da lozinka bude dužine od 8 do 10 karaktera. Lozinka je osetljiva na velika i mala slova tako da treba obratiti posebnu pažnju kod unosa. Klikom na opciju Potvrdi, nakon popunjavanja svih polja, vrši se izmena lozinke. Ukoliko više od tri puta za redom unesete pogrešnu lozinku pristup aplikaciji biće vam trenutno onemogućen a vaša lozinka zaključana. U ovom slučaju neophodno je da na šalteru Banke popunite obrazac Zahtev za promenu lozinke. Promena PIN koda Za promenu PIN koda pozovite tehničku podršku. PLATNI PROMET U ZEMLJI Tekući računi Izborom ove opcije iz glavnog menija prikazuju se podopcije vezane za rad sa tekućim računima. 1. Osnovni podaci o tekućim računima Izborom opcije Tekući računi>pregled prikazuju se sledeći podaci: - Vlasnik računa - Broj računa - Stanje na računu - Limit - Rok važenja limita 8

10 - Status računa (Aktivan, Blokiran ili Sporan) 1.1. Detalji o tekućem računu Klikom na link Detalji prikazuje se stranica sa detaljima za izabrani račun. Knjigovodstveno stanje (datum) poslednje proknjiženo stanje (datum knjiženja) Današnji promet (odobrenje) Ukupan promet U korist (broj naloga) Današnji promet (zaduženje) Ukupan promet Na teret (broj naloga) Tekuće stanje - trenutno raspoloživo stanje Iznos naloga u obradi Ukupan iznos neobrađenih naloga (broj naloga) Iznos naloga na čekanju (broj) Ukupan iznos naloga koji čekaju termin za realizaciju (broj naloga) Limit (rok važenja limita) Dozvoljeno prekoračenje (rok važenja dozvoljenog prekoračenja) 2. Promet po tekućem računu Za informacije o prometu po tekućem računu iz glavnog menija izaberite Tekući računi>promet. Prikazane promente stavke su različite boje u zavisnosti od vrste odnosno statusa transakcije i to: ljubičasta neizvršeni nalozi ili nalozi na čekanju bez obzira da li se radi o zaduženju ili odobrenju računa crvena proknjižene transakcije na teret računa plava proknjižene transakcije siva odbijeni ili stronirani nalozi 9

11 Ukoliko su prometne stavke prikazane na više strana, na vrhu tabele se prikazuju veze na prethodnu i sledeću stranicu kao i na svaku stranicu posebno. Pored polja za prikaz stanja na računu se nalazi polje Prikaz prometa za: koje služi za izbor perioda za koji želite pregled prometa. Izbor se vrši jednostavnim klikom na jedan od ponuđenih perioda. Prometne stavke možete sortirati po različitom kriterijumu i to klikom na tekst u zaglavlju kolone. Ukoliko želite da izvršite sortiranje po rastućem redosledu potrebno je dva puta kliknuti na tekst. Ukoliko želite da filtrirate podatke kliknite na ikonicu 2.1 Detalji o transakciji Za detaljnije informacije o određenoj transakciji kliknite na link Detalji. Prikazaće se prozor kao na slici: Transakcija ID jedinstveni broj naloga Opis zaduženje ili odobrenje u zavisnosti od vrste transakcije. Datum knjiženja datum kada je transakcija proknjižena Datum valute valuta sa kojom je dat nalog Svrha opis transakcije Broj računa u zavisnosti od vrste transakcije ispisuje se ili broj računa na koji je ili sa koga je izvršeno plaćanje Poziv odobrenja model i poziv na broj odobrenja Poziv zaduženja model i poziv na broj zaduženja Potpisivanje naloga Pravna lica koja koriste HAL E-Bank aplikacije (Personal E-Bank, Corporate E-Bank i B2B), naloge pripremljene i poslate u potpisivanje mogu potpisivati pomoću WEB E-Bank aplikacije. Ukoliko korisnik želi da koristi udaljeno potpisivanje potrebno je da to ugovori sa Bankom popunjavanjem posebne pristupnice. Za detaljnije informacije o prijavljivanju za korišćenje navedene opcije pozovite tehničku podršku. 10

12 Slanje naloga u potpisivanje Za slanje naloga u potpisivanje potrebno iz donjeg menija izabrati opciju Drugo>Pošalji u potpisivanje. Ovlašćenje za slanje naloga u potpisivanje se posebno ugovara sa Bankom. Za detaljnije informacije o slanju naloga u potpisivanje pozovite tehničku podršku. Potpisivanje naloga u WEB E-Bank Za udaljeno potpisivanje naloga potrebno je iz glavnog menija izaberete opciju Tekući računi>potpisivanje. Ukoliko se pojavi sledeća poruka: The publisher could not be verified. Are you want to install this software? potrebno je kliknuti na dugme Install. Nakon instalacije navedene komponente pojaviće se prozor Potpisivanje naloga. U koloni odaberi, potrebno je obeležiti željene naloge štikliranjem kvadratića. 11

13 Datum valute datum Primalac lice odnosno organ kome se vrši plaćanje Iznos - iznos koji se plaća Opis - svrha plaćanja u nalogu za prenos Odaberi sve obeležiće se svi nalozi (postaju štiklirani). Ukoliko su poslati nepotpisani Potpiši potpisivanje izabranih naloga Vrati u pripremu nalozi se vraćaju pošiljaocu. Klikom na ovo dugme prikazuje se prozor za upis komentara gde pošiljalac može navesti razlog zašto se odbija potpisivanje. Lice ovlašćeno za rad u Personal E-Bank aplikaciji dobija poruku kroz aplikaciju koju je poslao potpisnik. Iznos odabranih u ovom polju se prikazuje ukupan iznos svih naloga koje ste odabrali odnosno štiklirali. Ukoliko koristite više računa za elektronsko poslovanje, pregled svih naloga poslatih u potpisivanje za vaše račune možete pratiti klikom na opciju Prikaži za sve računa. 12

14 Prikaz naloga možete sortirati po različitom kriterijumu i to klikom na tekst u zaglavlju kolone. Ukoliko želite da izvršite sortiranje po rastućem redosledu potrebno je duplo kliknuti na zaglavlje kolone po kojoj vršite sortiranje. Da bi ste potpisali izabrane naloge potrebno je da kliknete na dugme Potpiši. Prikazaće se prozor za unos PIN koda. U polje Enter PIN for Electronic ID potrebno je uneti PIN kod koji ste dobili od Banke. PIN kod je numerički podatak. Preporučujemo da PIN kod unosite na numeričkom delu tastature. Ukoliko tri puta za redom unesete pogrešan PIN kod, kartica će se automatski blokirati i u tom slučaju neophodno je kontaktirati Banku. Nakon unosa PIN koda kliknite na dugme OK. Pojaviće se prozor kao na slici, koji će vas obavestiti da ste potpisali naloge i na taj način se nalozi automatski prosleđuju u Banku na dalju realizaciju. Status poslatih naloga možete pregledati izborom opcije Tekući računi>arhiva naloga koja se nalazi u okviru glavnog menija aplikacije. Za povratak na prethodnu stranicu kliknite na dugme Nazad. Arhiva naloga Za status naloga potrebno je iz glavnog menija izabrati Tekući računi>arhiva naloga. Svi nalozi koji su potpisani u WEB E-Bank čuvaju se u arhivi naloga. U slučaju da korisnik radi sa više računa, u gornjem levom uglu, u polju za izbor računa, potrebno je izabrati onaj za koji se želi pregledati arhiva. Desno od polja za izbor računa prikazano je i trenutno stanje na njemu. 13

15 Datum valute datum valute na nalogu Primalac naziv primaoca Iznos iznos na nalogu, Opis svrha plaćanja, Status u ovoj koloni prikazan je status naloga. Mogu se pojaviti sledeći statusi: Poslat nalog je poslat u Banku na izvršenje, U paketu nalog poslat na potpisivanje u paketu, Na čekanju nalog je stigao u Banku i čeka red za izvršavanje, Odbijen Banka je odbila izvršenje naloga, Izvršen nalog je izvršen Opoziv možete opozivati samo naloge koji su dati sa datumom valute unapred do dana dospeća na realizaciju Ukoliko su stavke prikazane na više strana, na vrhu tabele se prikazuju veze na prethodnu i sledeću stranicu kao i na svaku stranicu posebno. Pored polja za prikaz stanja na računu se nalazi polje Prikaz prometa za: koje služi za izbor perioda za koji želite pregled prometa. Izbor se vrši jednostavnim klikom na jedan od ponuđenih perioda. Prometne stavke možete sortirati po različitom kriterijumu i to klikom na zaglavlje kolone. Ukoliko želite da izvršite sortiranje po rastućem redosledu potrebno je dva puta kliknuti na zaglavlje kolone. Ukoliko želite da filtrirate podatke kliknite na ikonicu Potpisivanje paketa naloga Pravna lica koja koriste HAL E-Bank aplikacije (Personal E-Bank, Corporate E-Bank i B2B), pakete naloga pripremljene i poslate u potpisivanje mogu potpisivati pomoću WEB E-Bank aplikacije. Da bi ste potpisali paket naloga potrebno je da u poslednjoj koloni kliknete na Potpiši. Ukoliko se pojavi sledeća poruka: The publisher could not be verified. Are you want to install this software? potrebno je kliknuti na dugme Install. 14

16 Nakon uspešne instalacije tražene komponente pojaviće se prozor kao na slici. Referenca na paket - Datum, vreme i lice koje je kreiralo paket ID paketa jedinstveni broj paketa Na teret računa - partija računa koji će biti zadružen realizacijom naloga iz paketa Tip naloga u paketu podaci o vrsti platnih naloga Broj naloga u paketu - broj naloga koji se nalaze u paketu Kontrolni iznos ukupan iznos naloga u paketu Kreator paketa podaci o licu koje je formiralo paket Datum nastanka paketa datum i vreme formiranja paketa Status paketa trenutni status paketa Vreme promene statusa vreme kada je promenjen status paketa Levi potpisnik potpisnici sa pravom levog potpisa Desni potpisnik potpisnici sa pravom desnog potpisa U nastavku su prikazani postojeći potpisnici paketa, levi potpisnik je na levoj strani a desni na desnoj strani paketa. U uglastim zagradama, pored potpisnika, prikazana je i kategorija potpisnika. U slučaju da potpis nije potreban, mesto potpisnika je označeno sa X, a ako potpisnik još uvek nije pregledao odnosno potpisao nalog, isto polje je označeno sa?. Na dnu ekrana dostupne su vam sledeće opcije vezane za paket: Potpiši vrši se potipisivanje paketa 15

17 Vrati u pripremu odbijate potpisivanje paketa i naloge vraćate u pripremu tj. pošiljaocu paketa. Nazad vraćate se na prethodni ekran Spisak naloga u paketu vršite pregled naloga u paketu. Izborom ove opcije prikazuju se svi nalozi Za detalje o poslatom nalogu kliknite na Detalji. Prikazaće se popunjen nalog za prenos. Da bi ste izvršili potpisivanje naloga u paketu kliknite na dugme Potpiši.5 Halcom informatika d.o.o. Potrebno je uneti PIN kod a zatim kliknuti na dugme OK. Ukoliko ste potpisali paket dobićete obaveštenje o uspešnom potpisivanju paketa. 16

18 Za povratak na prethodnu stranicu potrebno je kliknuti na dugme Nazad. Arhiva paketa Za pregled arhive paketa izaberite opciju Tekući računi>arhiva. Svi paketi potpisani u WEB E-Bank čuvaju se u arhivi paketa. U radnoj površini se prikazuje tabela sa spiskom potpisanih paketa naloga u WEB E-Bank. U slučaju da korisnik radi sa više računa, u gornjem levom uglu, u polju za izbor računa, potrebno je izabrati onaj za koji se želi pregledati arhiva. Desno od polja za izbor računa prikazano je i trenutno stanje na njemu. Datum nastanka u ovoj koloni prikazan je datum nastanka paketa, Tip dokumenta u ovoj koloni prikazana je vrsta dokumenta koji se nalazi u paketu, Broj naloga u ovoj koloni nalazi se broj naloga u paketu, Kontrolna suma u ovoj koloni nalazi se suma svih naloga u paketu, Referenca u ovoj koloni nalaze se podaci o datumu i vremenu kada je paket kreiran kao i o licu koje je kreiralo isti. 17

19 Referenca na paket: datum, vreme i naziv korisnika koje je kreiralo paket ID paketa jedinstveni broj paketa Na teret računa - broj računa sa koga se vrši plaćanje Tip naloga u paketu podaci o vrsti platnih naloga Broj naloga u paketu - broj naloga koji se nalaze u paketu Kontrolni iznos ukupan iznos naloga u paketu Kreator paketa podaci o licu koje je formiralo paket Datum nastanka paketa datum i vreme formiranja paketa Status paketa trenutni status paketa Vreme promene statusa vreme kada je promenjen status paketa Levi potpisnik potpisnici sa pravom levog potpisa Desni potpisnik potpisnici sa pravom desnog potpisa U nastavku su prikazani postojeći potpisnici paketa, levi potpisnik je na levoj strani a desni na desnoj strani paketa. U uglastim zagradama, pored potpisnika, prikazana je i kategorija potpisnika. U slučaju da potpis nije potreban, mesto potpisnika je označeno sa X, a ako potpisa još uvek nema isto polje je označeno sa?. Nazad povratak na prethodni ekran Spisak naloga u paketu - prikazuje se detaljan pregled svih naloga u paketu 18

20 Datum valute datum valute na nalogu Primalac naziv primaoca Iznos iznos na nalogu Svrha doznake svrha plaćanja Status u ovoj koloni prikazan je status naloga. Mogu se pojaviti sledeći statusi: Poslat nalog je poslat u Banku na izvršenje, U paketu nalog poslat na potpisivanje u paketu, Na čekanju nalog je stigao u Banku i čeka red za izvršavanje, Odbijen Banka je odbila izvršenje naloga, Izvršen nalog je izvršen Za detaljan pregled naloga kliknite na dugme Svrha doznake. Nazad povratak na prethodni ekran Opozovi opoziv naloga iz paketa Opoziv možete opozivati samo naloge koji su dati sa datumom valute unapred do dana dospeća na realizaciju 19

21 PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM PPI računi Potpisivanje PPI naloga u WEB E-Bank Za udaljeno potpisivanje naloga potrebno je iz glavnog menija izaberete opciju Inostranstvo>Potpisivanje. Ukoliko se pojavi sledeća poruka: The publisher could not be verified. Are you want to install this software? potrebno je kliknuti na dugme Install. Nakon instalacije navedene komponente pojaviće se prozor Potpisivanje naloga VP70. U koloni odaberi, potrebno je obeležiti željene naloge štikliranjem kvadratića. Datum valute datum Primalac lice odnosno organ kome se vrši plaćanje Iznos - iznos koji se plaća Opis - svrha plaćanja u nalogu za prenos Odaberi sve obeležiće se svi nalozi (postaju štiklirani). 20

22 Ukoliko su poslati nepotpisani Potpiši potpisivanje izabranih naloga Vrati u pripremu nalozi se vraćaju pošiljaocu. Klikom na ovo dugme prikazuje se prozor za upis komentara gde pošiljalac može navesti razlog zašto se odbija potpisivanje. Lice ovlašćeno za rad u Personal E-Bank aplikaciji dobija poruku kroz aplikaciju koju je poslao potpisnik. Iznos odabranih u ovom polju se prikazuje ukupan iznos svih naloga koje ste odabrali odnosno štiklirali Ukoliko koristite više računa za elektronsko poslovanje, pregled svih naloga poslatih u potpisivanje za vaše račune možete pratiti klikom na opciju Prikaži za sve računa. Prikaz naloga možete sortirati po različitom kriterijumu i to klikom na tekst u zaglavlju kolone. Ukoliko želite da izvršite sortiranje po rastućem redosledu potrebno je duplo kliknuti na zaglavlje kolone po kojoj vršite sortiranje. Da biste potpisali izabrane naloge potrebno je da kliknete na dugme Potpiši. Prikazaće se prozor za unos PIN koda. 21

23 U polje Enter PIN for Electronic ID potrebno je uneti PIN kod koji ste dobili od Banke. PIN kod je numerički podatak. Preporučujemo da PIN kod unosite na numeričkom delu tastature. Ukoliko tri puta za redom unesete pogrešan PIN kod, kartica će se automatski blokirati i u tom slučaju neophodno je kontaktirati Banku. Nakon unosa PIN koda kliknite na dugme OK. Pojaviće se prozor kao na slici, koji će vas obavestiti da ste potpisali naloge i na taj način se nalozi automatski prosleđuju u Banku na dalju realizaciju. Status poslatih naloga možete pregledati izborom opcije Tekući računi>arhiva naloga koja se nalazi u okviru glavnog menija aplikacije. Za povratak na prethodnu stranicu kliknite na dugme Nazad. Arhiva transfera Arhiva naloga Za status naloga potrebno je iz glavnog menija izabrati Inostranstvo>Arhiva naloga. Svi nalozi koji su potpisani u WEB E-Bank čuvaju se u arhivi naloga. U slučaju da korisnik radi sa više računa, u gornjem levom uglu, u polju za izbor računa, potrebno je izabrati onaj za koji se želi pregledati arhiva. Desno od polja za izbor računa prikazano je i trenutno stanje na njemu. 22

24 Datum valute datum valute na nalogu Primalac naziv primaoca Iznos iznos na nalogu, Valuta valuta na nalogu Opis svrha plaćanja tj. opis transakcije Status u ovoj koloni prikazan je status naloga. Mogu se pojaviti sledeći statusi: Poslat nalog je poslat u Banku na izvršenje, U paketu nalog poslat na potpisivanje u paketu, Na čekanju nalog je stigao u Banku i čeka red za izvršavanje, Odbijen Banka je odbila izvršenje naloga, Izvršen nalog je izvršen Opoziv možete opozivati samo naloge koji su dati sa datumom valute unapred, do dana dospeća naloga na realizaciju Ukoliko su stavke prikazane na više strana, na vrhu tabele se prikazuju veze na prethodnu i sledeću stranicu kao i na svaku stranicu posebno. Pored polja za prikaz stanja na računu se nalazi polje Prikaz prometa za: koje služi za izbor perioda za koji želite pregled prometa. Izbor se vrši jednostavnim klikom na jedan od ponuđenih perioda. Prometne stavke možete sortirati po različitom kriterijumu i to klikom na zaglavlje kolone. Ukoliko želite da izvršite sortiranje po rastućem redosledu potrebno je kliknuti dva puta na zaglavlje kolone. Ukoliko želite da filtrirate podatke kliknite na ikonicu Kursna lista Izborom ove opcije iz glavnog menija prikazuju se podopcije vezane za rad sa tekućim računima. Konvertor valuta Za korišćenje konvertora valuta iz glavnog menija potrebno je izabrati opciju Kursna lista>konvertor valuta. Kalkulator valuta je informativnog karaktera. 23

25 Konverzija iznos i valuta koja se konvertuje U valutu valuta u koju se konvertuje Na dan datum kursne liste po kojoj se vrši konverzija Iznos konvertovani iznos sa valutom * Valute za koje je moguće vršiti konverziju su EUR, USD, CHF, GPB, RSD Pregled kursa za valutu Za korišćenje konvertora valuta iz glavnog menija potrebno je izabrati opciju Kursna lista>kurs za valutu. Ova opcija vam omogućava pregled kursa za istu valutu u određenom vremenskom periodu. Datum datum kursne liste Država država ili unija Važi za važi za količinu Devize kupovni kupovni kurs za devize Devize srednji srednji kurs za devize Devize prodajni prodajni kurs za devize Efektiva kupovni kupovni kurs za efektivu Efektiva prodajni prodajni kurs za efektivu Prikaz podataka je moguće filtrirati po nekom od navedenih kriterijuma: Prikaz za: Dan prikazuje se kurs u tekućem danu 24

26 Sedmica prikazuje se kurs unazad jednu nedelju Mesec prikazuje se kurs unazad mesec dana Period od - početni datum Period do - krajnji datum Valuta - bira se valuta u koju se vrši konverzija Za prikaz podatka kliknite na dugme Prikaži. Pregled kursne liste za izabrani datum Za pregled kursne liste za određeni datum, potrebno je da u aplikaciji u okviru kursne liste izaberete opciju Kursna lista>pregled kursa na dan. Datum datum kursne liste Država država ili unija Važi za važi za količinu Devize kupovni kupovni kurs za devize Devize srednji srednji kurs za devize Devize prodajni prodajni kurs za devize Efektiva kupovni kupovni kurs za efektivu Efektiva prodajni prodajni kurs za efektivu Prikaz podataka je moguće filtrirati po nekom od navedenih kriterijuma: Prikaz za: 25

27 Dan prikazuje se kurs u tekućem danu Sedmica prikazuju se kurs unazad jednu nedelju Mesec prikazuju se kurs unazad mesec dana Period od - početni datum Period do - krajnji datum Valuta - bira se valuta u koju se vrši konverzija Za prikaz podatka kliknite na dugme Prikaži. Klikom na zaglavlje svake kolone možete vršiti sortiranje po željenom kriterijumu. Ukoliko želite da sortiranje vršite po opadajućem redosledu kliknite dva puta na zaglavlje kolone. Poruke Za pregled primljenih ili poslatih poruka, kao i za slanje poruka Banci, izaberite opciju Poruke iz glavnog menija aplikacije. Slanje poruke Da bi poslali poruku Banci potrebno je iz glavnog menija izabrati Poruke>Priprema poruke. Predmet upisuje se naslov poruke Sadržaj upisuje se sadržaj poruke ID jedinstveni broj poruke (samo kod poslatih poruka) Datum i vreme slanja datum i vreme slanja poruke (samo kod poslatih poruka) Nakon unosa podataka kliknite na dugme Pošalji kako bi poslali poruku Banci. 26

28 Pregled poslatih poruka Za pregled poslatih poruka potrebno je iz glavnog menija aplikacije izabrati Poruke>Poslate poruke. Ova opcija vam omogućava da pregledate detalje poruka koje ste poslali Banci. Primalac Komercijalna banka a.d. Beograd Predmet naslov pouruke Sadržaj sadržaj poruke Datum nastanka datum kreiranja poruke Detalji prikazuju se detalji o poruci U slučaju kada pregled poruka obuhvata više strana, na vrhu tabele se prikazuju veze na prethodnu i sledeću stranicu kao i na svaku stranicu posebno. Pored polja za prikaz stanja na računu se nalazi polje Poruke za: koje služi za izbor perioda za koji želite pregled poruka. Izbor se vrši jednostavnim klikom na jedan od navedenih perioda. Prikaz poruka možete sortirati po različitom kriterijumu i to klikom na tekst u zaglavlju kolone. Ukoliko želite da izvršite sortiranje po rastućem redosledu potrebno je dva puta kliknuti na tekst. Ukoliko želite da filtrirate podatke kliknite na ikonicu Pregled primljenih poruka Za pregled poslatih poruka potrebno je iz glavnog menija aplikacije izabrati Poruke>Primljene poruke. Ova opcija vam omogućava da pregledate detalje poruka koje ste primili od Banke. U slučaju kada pregled poruka obuhvata više strana, na vrhu tabele se prikazuju veze na prethodnu i sledeću stranicu kao i na svaku stranicu posebno. Pored polja za prikaz stanja na računu se nalazi polje Poruke za: koje služi za izbor perioda za koji želite pregled poruka. Izbor se vrši jednostavnim klikom na jedan od navedenih perioda. Prikaz poruka možete sortirati po različitom kriterijumu i to klikom na tekst u zaglavlju kolone. Ukoliko želite da izvršite sortiranje po rastućem redosledu potrebno je dva puta kliknuti na tekst. Ukoliko želite da filtrirate podatke kliknite na ikonicu Pošiljalac ovlašćena osoba (administrator) Predmet naslov pouruke Sadržaj sadržaj poruke 27

29 Datum nastanka datum kreiranja poruke Detalji prikazuju se detalji o poruci Za povratak na prethodnu stranu kliknite na dugme Nazad. Odjava i prestanak rada sa aplikacijom Kada korisnik završi sa radom u aplikaciji potrebno je kliknuti na ikonu Ova ikona se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana. Kao indikator uspešne odjave je prikaz ekrana kao na slici. Radi vaše sigurnosti predlaže se da zatvorite sve prozore vašeg pretraživača, a ako želite ponovo da uspostavite vezu sa ovim servisom, potrebno je kliknuti na dugme Ponovite prijavu. Dodatak A: Podešavanje WEB pretraživača Pre nego što se prijavite na WEB E-Bank, prvo je potrebno proveriti verziju web pretraživača koji koristite i izvršiti određena podešavanja. Podešavanja za Internet Explorer Da bi koristili WEB E-Bank Komercijalne banke, neophodno je da na vašem računaru bude instaliran Internet explorer verzije 5.5 ili novije. Da bi ste proverili koju verziju Internet Explorera koristite iz menija Help izaberite opciju About Internet Explorer. 28

30 Iz menija Tools izaberite opciju Internet Options. U prikazanom prozoru izaberite opciju Security. Izaberite zonu Trusted sites Podesite nivo sigurnosti na Low level klikom na dugme Default Level ili ako je ovo dugme onemogućeno proverite da li je klizač podešen na Low level. Kliknite na dugme Sites. U polje Add this Web site to the zone upišite: pa kliknite na dugme Add, zatim na dugme OK Podešavanje za Mozilla Firefox Preuzimanje serverskog sertifikata Pre prijave na WEB E-Bank potrebno je importovati serverski sertifikat u trusted root sertification authorities vašeg pretraživača. Ukoliko to ne uradite kada pokušate pristup pomoću Firefox browsera otvoriće se strana izgleda : 29

31 Na strani za izbor jezika aplikacije kliknite na dugme preuzimanje serverskog, pa na dugme Save File. Zatim u Firefox meniju izaberite opciju Tools -> Options. Otvara se prozor : Zatim na sledećem ekranu odaberite opciju Authorities i kliknite na dugme Import. 30

32 Pronađite fajl ebbca.crt koji ste skinuli i kliknite na Open. Otvara se ekran : Štiklirajte Trust this CA to indentify web sites pa kliknite na dugme OK. Ponovo potvrdite import klikom na OK. Podešavanje prikaza fonta U glavnom meniju izaberite Content a potom kliknite na Advanced i OK. Prikazaće se prozor kao na slici sa desne strane. U opadajućem meniju Fonts for odaberite Central European, a za Default Character Encoding odaberite Central European (Windows-1250). Kliknite na OK. 31

33 Podešavanje za Opera pretraživač Da bi ste proverili koja je verzija Opera Browser-a instalirana na vašem računaru, potrebno je otvoriti padajući meni Help i izabrati opciju About Opera. Otvara se prozor sličan prozoru na slici: Preuzimanje serverskog sertifikata Nakon prijave na WEB E-bank servis otvara se sledeći prozor. Odabertie ebankweb.kombank.com i kliknite na Install. Podešavanje prikaza fontova Otvorite Opera Browser. Izaberite Tools i opciju Preferences. Prikazaće vam se sledeći prozor. U opadajućem meniju Language odaberite Srpski i kliknite na OK. 32

34 33

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Sadržaj: 1. SVRHA UPUTSTVA... 2 2. PODRUČJE PRIMENE... 2 3. OPIS UPUTSTVA... 2 4. OZNAKE I SKRAĆENICE... 32 Uputstvo za korišćenje Asseco

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES)

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Sadržaj Stavljanje pametne kartice u USB ključ... 1 Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ... 3 Preuzimanje programa Nexus Personal...

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije

Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije U korišt Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije 1. UVOD Usluga mobilnog bankarstva Sberbank a.d. Banja Luka, pod nazivom msberbankbl, omogućava Vam da putem svog mobilnog uređaja, sigurno,

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od UVOD Upute za instalaciju programske podrške e-kaba servisa za poslovne subjekte sastoji se od sljedećih poglavlja: POGLAVLJE 1. - POJMOVI POGLAVLJE 2. - PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE E-KABA SERVISA POGLAVLJE

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Upute za rad u sustavu

Upute za rad u sustavu Upute za rad u sustavu Sberbank@home verzija uputa 1.15 Ožujak 2018. Sberbank d.d. Stranica 1 SADRŽAJ 1 UVOD... 3 2 PRVA PRIJAVA... 4 2.1 PRIJAVA PUTEM VASCO TOKENA... 5 2.2 PRIJAVA PUTEM GEMALTO TOKENA...

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite.

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do 1. UVOD Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa pružaju sljedeće informacije: Privitak 1. - Upute za instalaciju e-kaba servisa Privitak 2. Upute za postavljanje certifikata e-kaba servisa Privitak 3.

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

Elektronsko bankarstvo. Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 -

Elektronsko bankarstvo. Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 - Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 - Sadržaj: Internet bankarstvo RaiffeisenOnLine Tehnički preduslovi za korišćenje RaiffeisenOnLine aplikacije... 4 LIB

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Upute za rad u sustavu Sberbank Business Online

Upute za rad u sustavu Sberbank Business Online Upute za rad u sustavu Sberbank Business Online Verzija uputa 1.34 Ožujak 2018. Sberbank d.d. Stranica 1 SADRŽAJ 1 O PROGRAMU... 3 2 INSTALACIJA APLIKACIJE CRYPTOKIT I PREUZIMANJE CERTIFIKATA... 4 2.1

More information

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Uvod u GIT Šta je git? Sistem za verzionisanje softvera kao i CVS, SVN, Perforce ili ClearCase Orginalno

More information

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2 Sadržaj Uvodna reč... 3 Instalacija WordPress-a na online server... 3 Pristup admin panelu sajta... 5 Unos članaka... 8 Unos fotografija i multimedije... 10 Ažuriranje stranica... 11 Komentari... 12 Instalacija

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDISPITNE OBAVEZE Sremska Mitrovica, 2017. SADRŽAJ 1. Predispitna obaveza... 3 2. Tema predispitne obaveze... 3 3. Parametri video snimka... 4 4. Struktura

More information

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova Februar 2016. U skladu sa djelatnošću Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

More information

Korisničko uputstvo za uslugu elektronskog bankarstva ISP ELBA

Korisničko uputstvo za uslugu elektronskog bankarstva ISP ELBA Korisničko uputstvo za uslugu elektronskog bankarstva ISP ELBA Sadržaj Sadržaj... 1 Pokretanje aplikacije... 3 Prijava na aplikaciju... 4 Globalni meni aplikacije... 5 Opcija ZAKLJUĈAJ... 5 Opcija PROBLEM...

More information

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje

Brojevi računa za pomoć ugroženim područjima. i instrukcije za plaćanje Institucija Dinarski račun 1. Aranđelovac 840-3060741-22 Uputstva za uplatu na dinarski račun 2. Bajina Bašta 840-744151843-84 Svrha: pomoć ugroženom području Tekući transferi u korist opštine Poziv na

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima

4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima 4. Opšti uslovi korišćenja Sberbank a.d. koji se primjenjuju u poslovima platnog prometa sa fizičkim licima 1 Uvod Opštim uslovima korišćenja Sberbanka a.d. Banja Luka za platni promet u poslovanju sa

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx Sadržaj 1. INSTALACIJA... - 4-1.1. Brza instalacija... - 4-1.1.1. Predinstalacione napomene... - 4-1.1.2. Instalacija... - 4-1.2. Zahtevi za napajanje...

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Primer izrade dinamičkog sajta

Primer izrade dinamičkog sajta Primer izrade dinamičkog sajta U ovom odeljku opisademo postupak izrade jednostavnog dinamičkog sajta elektronske prodavnice. Struktura sajta Sajt se sastoji iz četiri celine. Prvi deo, početna strana,

More information

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32 S A D R Ž A J 4 Tabelarni proračuni... 4 4.1 Korišćenje aplikacije... 4 4.1.1 Rad sa radnim sveskama... 4 4.1.1.1 Pokretanje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune. Otvaranje i zatvaranje radnih

More information

E-podnošenje zahteva ALIMS-u Prikaz Vodiča za industriju v.1.0

E-podnošenje zahteva ALIMS-u Prikaz Vodiča za industriju v.1.0 Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije E-podnošenje zahteva ALIMS-u Prikaz Vodiča za industriju v.1.0 dr.sci spec Tatjana Stojadinović, Šef Odseka za IT, ALIMS dipl.ecc Ljiljana Radovanović, Saradnik

More information

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika 1 SADRŽAJ 1. UVOD 3 2. SPAJANJE USB KEYJA NA RAČUNALO 4 2.1. PROVJERA RADA USB KEYJA 4 3. INSTALIRANJE PROGRAMSKE POTPORE 5 3.1. INSTALIRANJE

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

WinŠped.log 2015 kratko uputstvo za instalaciju i korišćenje programa

WinŠped.log 2015 kratko uputstvo za instalaciju i korišćenje programa 1 WinŠped.log 2015 kratko uputstvo WinŠped.log 2015 kratko uputstvo za instalaciju i korišćenje programa Uvod Program "WinŠped.log 2015" predstavlja integrisano okruženje za podršku poslovima logistike

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE -

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE - - PRIRUČNIK ZA STUDENTE - Kako pristupiti web-sajtu Učenja na daljinu Pristupite web-stranici kursa: moodle.famns.edu.rs, upotreba web-brauzera spada u osnove korišćenja računara, dakle ovaj korak ne predstavlja

More information

ADDIKO CHAT BANKING - ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

ADDIKO CHAT BANKING - ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ADDIKO CHAT BANKING - ČESTO POSTAVLJANA PITANJA a.d. Beograd je prva komercijalna banka u Srbiji koja nudi uslugu plaćanja putem Viber aplikacije. Reč je o modernom, inovativnom (prvi servis tog tipa u

More information

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu JAPAN Japan, kao zemlja napredne tehnologije, elektronike i telekomunikacija, je zemlja koja je u samom svetskom vrhu po razvoju i usavršavanju bankarskog poslovanja i spada među vodećim zemljama sveta

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor.

MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor. MICROSOFT WORD WORD je programski proizvod iz kategorije PROCESORA TEKSTA. To znači da je namijenjen obradi raznovrsnih tekstova, publikacija, obrazaca i sl. Dolazi u Microsoft Office paketu. Word pokrećete

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar U ovom uputstvu bide opisan postupak podešavanja parametara potrebnih za rad GPS/GPRS uređaja za pradenje vozila Roadstar. Uređaj Roadstar služi za prikupljanje

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos Zagreb, prosinac 2015. SADRŽAJ 1. Predgovor... 3 2. Preduvjeti korištenja... 3 3. Rad s aplikacijom... 4 3.1. Prijava... 4 3.2. Unos R-Sm obrasca... 8 3.2.1. Ispravak R-Sm

More information

SC103 Tehničko uputstvo.

SC103 Tehničko uputstvo. SC103 Tehničko uputstvo Sadržaj 1. Pogled na Operacioni panel... 3 2. T&A upravljanje uređajem... 3 2.1. Procedura upisa i verifikacije... 3 2.1.1. Upis korisnika... 3 2.1.2. Tip provere... 6 2.1.3. Upis

More information

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled - 1 - CMS Pregled - 2 - CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled CMS (Central Monitoring System) je NetFocus-ov softver za pristup DVR-u sa udaljene radne stanice nudi bezbedan i moćan alat na udaljenoj

More information

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU 3. Internacionalna Konferencija, Tehnički fakultet Čačak, 7 9. maj 2010.

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU 3. Internacionalna Konferencija, Tehnički fakultet Čačak, 7 9. maj 2010. TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU 3. Internacionalna Konferencija, Tehnički fakultet Čačak, 7 9. maj 2010. TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION 3 rd International Conference, Technical Faculty Čačak,

More information

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije SMS Gateway Dr Nenad Kojić Uvod SMS Gateway-i najčešće predstavljaju desktop aplikacije koji treba da omoguće korisničkim aplikacijama

More information

STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0

STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0 STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0 UPUTSTVO ZA BRZI START 1 Preuzmite Stingray Music mobilnu aplikaciju sa App Store ili Google Play servisa, i zatim je po krenite.

More information

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 ili Kako napisati lep seminarski rad? Qué pasa? Internet platforma Društva hispanista za studente hispanistike quepasa.drustvohispanista.rs

More information

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10 Verzija 1 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 Uputstvo za upotrebu ARCMAN security devices Brace Jerkovica 195 11000 Beograd Tel 011.37-31-310 Fax 011.37-31-448 Jezik

More information

Zvanični priručnik za korisnike

Zvanični priručnik za korisnike Zvanični priručnik za korisnike Linux Mint Cinnamon Edicija Strana 1 of 48 Table of Contents UVOD U LINUX MINT... 4 ISTORIJA...4 NAMENA...4 BROJEVI VERZIJA I KODIRANA IMENA IZDANJA...5 EDICIJE...6 GDE

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011.

TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011. TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVO UČENJA I ZNANJA 6. Međunarodni Simpozijum, Tehnički fakultet Čačak, 3 5. jun 2011. TECHNOLOGY, INFORMATICS AND EDUCATION FOR LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

Amadeus Hotel Store. Priručnik za korišćenje 24. Mart Nov nivo sadržaja hotelskog konsolidatora sa Transhotelima

Amadeus Hotel Store. Priručnik za korišćenje 24. Mart Nov nivo sadržaja hotelskog konsolidatora sa Transhotelima Amadeus Hotel Store Priručnik za korišćenje 24. Mart 2009. Nov nivo sadržaja hotelskog konsolidatora sa Transhotelima Sadržaj Amadeus Hotel Store je sada otvoren! 3 Tehnički preduslovi 3 Logovanje 4 Pristup

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

GT-I5500. Uputstvo za upotrebu

GT-I5500. Uputstvo za upotrebu GT-I5500 Uputstvo za upotrebu Korišćenje ovog uputstva Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj

More information

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga FAQ - najčešće postavljana pitanja PBZ Wave2Pay usluga Brandovi virtualnih kartica koji su podržani PBZ Wave2Pay uslugom: Visa Inspire kartica tekućeg računa u kunama Privredne banke Zagreb American Express

More information

GT-S5570. Uputstvo za upotrebu

GT-S5570. Uputstvo za upotrebu GT-S5570 Uputstvo za upotrebu Korišćenje ovog uputstva Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj

More information

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek Raspoređivanje i štampanje crteža Štampanje iz AutoCAD-a je komplikovanije nego iz drugih programa zašta postoje i sasvim određeni

More information

GT-I9070. Uputstvo za upotrebu

GT-I9070. Uputstvo za upotrebu GT-I9070 Uputstvo za upotrebu www.sar-tick.com Ovaj proizvod zadovoljava važeća nacionalna ograničenja u pogledu SAR vrednosti od 2,0 W/kg. Određene maksimalne SAR vrednosti mogu se naći u odeljku sa informacijama

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA

VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU VEB APLIKACIJA ZA IZBOR KOKTELA Diplomski rad Kandidat: Milorad Radojković 2009/258 Mentor: doc. dr Zoran Čiča Beograd, Oktobar 2015. SADRŽAJ SADRŽAJ...

More information

UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE

UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE ONLINE KATALOG PRIVATNOG SMJEŠTAJA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ www.tzo-trpanj.hr UPUTE ZA KORIŠTENJE KATALOGA ZA IZNAJMLJIVAČE Ivica Dajak, Orebić, 20.11.2012. Croatia Holidays www.croatia-holidays.hr

More information

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima za izdavanje i korišćenja usluga elektronskog bankarstva (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se uslovi

More information

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos Zagreb, srpanj 2013. SADRŽAJ 1. Predgovor... 3 2. Preduvjeti korištenja... 3 3. Rad s aplikacijom... 4 3.1. Prijava... 4 3.2. Unos R-Sm obrasca... 8 3.2.1. Ispravak R-Sm

More information