STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

Size: px
Start display at page:

Download "STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA"

Transcription

1 STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016

2 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite. 2 Prijavite se za Stignary Music nalog ili se povežite putem svog Facebook naloga. Ukoliko već imate Stingray Music nalog, prijavite se pomoću njega. Pratite uputstva na ekranu. 3 Na ovom ekranu, možete izabrati opciju Yes, continue for free service za besplatan pristup aplikaciji.

3 Prilikom prvog pokretanja aplikacije Postoje tri načina za povezivanje na aplikaciju: 1. Povezivanje putem Facebook naloga Na početnom ekranu izaberite opciju Connect using Facebook (Poveži se putem Facebook naloga) Prijavljivanjem na svoj Facebook nalog, bićete prijavljeni i na Stingray Music aplikaciju. Ukoliko nemate Facebook nalog, možete pritisnuti dugme Create New Account (Kreiraj novi nalog) na ekranu za prijavu na Facebook. 2. Registracija (Novi korisnici) Na početnom ekranu izaberite opciju Sign Up (Registruj se). Unesite adresu koja će biti povezana sa Stingray Music nalogom. Unesite lozinku koja sadrži najamnje osam karaktera. Za svako sledeće prijavljivanje potrebno je uneti definisanu kombinaciju adrese i lozinke. Pritisnite Create Account (Kreiraj nalog). Pratite uputstva na ekranu. 3. Prijava (Postojeći korisnici) Ukoliko već imate aktiviran nalog, izaberite opciju Sign in (Prijavi se) na početnom ekranu. Unesite adresu i lozinku definisane prilikom kreiranja naloga. Ukoliko ste zaboravili lozinku, izaberite opciju Forgot Password (Zaboravljena lozinka). Ukoliko ste izabrali opciju Forgot Password (Zaboravljena lozinka), biće Vam poslat sa uputstvom za ponovno podešavanje lozinke.

4 Kako pristupiti muzičkom servisu aplikacije: Pristup besplatnom servisu Pristup aplikaciji je besplatan za korisnike mts TV usluge. Proces autentifikacije Nakon što kreirate nalog, ili se prijavite po prvi put (sa ili bez Facebook naloga), možete na dva načina uspostaviti vezu između mobilne aplikacije i Stingray Music kanala dostupnih preko mts TV usluge. Putem audio signala procedura: Ukoliko ste kod kuće, možete da autentifikujete aplikaciju putem zvučnih talasa koristeći audio signal Stingray Music kanala za besplatan pristup, bez unošenja bilo kakvih kodova. 1 Prvo uključite TV. Zatim pokrenite Stingray Music TV aplikaciju. 2 Potrebno je da se registrujete ili prijavite na početnom ekranu mobilne aplikacije. Ukoliko ste novi korisnik neophodno je da prihvatite uslove korišćenja (Terms of Use and Privacy Policy) i podesite parametre konekcije.

5 3 Nakon toga pojaviće se stranica za autentifikaciju. Izaberite opciju Yes, continue for free service. 4 Na ekranu će se pojaviti lista TV provajdera koji u svojoj ponudi imaju Stingray Music kanale. Kompletna lista TV provajdera koji u ponudi imaju Stingray Music kanale se može videti klikom na polje List all TV providers (Lista svi TV provajdera) na dnu stranice. 5 Lista TV provajdera je poređana abecednim redom. Pronađite u listi mts TV / Telekom Srbija Počnite da kucate početna slova naziva Vašeg provajdera u delu Type to filter list na vrhu stranice, kako biste skratili listu. Ukoliko ne možete da pronađete Vašeg TV provajdera izaberite opciju My TV provider is not listed na dnu stranice.

6 6 Nakon što izaberete mts TV / Telekom Srbija u listi provajdera, aplikacija će tražiti da potvrdite da je Vaš televizor u blizini. Ako jeste izaberite opciju Authenticate with your TV(Autentifikuj se putem TV-a). Ukoliko se ne nalazite blizu Vašeg televizora, izaberite opciju Other available options(druge opcije). 7 Pratite uputstva na ekranu. Kada budete spremni izaberite opciju Start Listening (Započni slušanje) 8 Mikrofon mobilnog uređaja mora biti blizu zvučnika televizora i usmeren direktno na njih. Na slici je prikazan mobilni uređaj u središtu mete. Što je meta popunjenija to je bolja detekcija signala sa Stingray Music kanala. Ukoliko nema signala, proverite da li je mirofon mobilnog uređaja uključen ili pokušajte kasnije.

7 9 Ukoliko uređaj ne prepozna signal sa Stingray Music kanala u određenom vremenskom periodu, pojaviće se poruka o isteku predviđenog vremena. Operaciju slušanja možete ponoviti koliko god želite puta. 10 Ukoliko audio signal sa Stingray Music kanala nije prepoznat, možete izabrati opciju Remind Me Later (Podseti me kasnije), a zatim Authenticate Later(Autentifikuj se kasnije) na sledćem ekranu i time odložiti proces autentifikacije. U narednih pet dana ćete moći da koristite aplikaciju dok ne kompletirate proces autentifikacije. 11 Kada se autentifikacija izvrši audio signalom sa Stingray Music kanala, mobilna aplikacija će biti otključana u narednih 90 dana.

8 Kraj besplatne usluge - Obnova Period besplatnog korišćenja aplikacije ističe nakon 90 dana. Ubrzo nakon toga pojaviće Vam se na ekranu poruka obaveštenja o isteku usluge i nećete imati pristup aplikaciji dok ne izvršite obnovu autentifikacije. Nakon što dobijete poruku obaveštenja o isteku usluge izaberite opciju Extend Period (Produži period), koja Vam omogućava da inicirate proces autentifikacije putem audio signala odmah, bez obaveze prethodnog pristupanja podešavanjima aplikacije. Ukoliko želite da produžite besplatnu uslugu iz podešavanja aplikacije, pratite sledeće korake: Nakon isteka perioda besplatnog korišćenja, pronađite polje Options u aplikaciji (pritisnite ikonu u glavnom delu menija Channels / My Music). Izaberite Settings > Manage Account > Extend Period Postupak autentifikacije završite audio signalom sa Stingray Music kanala kako biste produžili besplatnu uslugu. Možete da produžavate besplatnu uslugu koliko god želite puta, sve dok imate pretplatnu na mts TV uslugu.

9 Ukoliko nije moguće pročitati audio signal Prijavi se kasnije Besplatan period korišćenja aplikacije Kada koristiti ovu opciju: Ukoliko se ne nalazite blizu televizora. Ukolko mobilni uređaj ne prepoznaje audio signal sa Stingray Music kanala U navedenim slučajevima autentifikaciju možete izvršiti na sledeći način: 1 Nakon što izaberete besplatnu uslugu i mts TV / Telekom Srbija kao provajdera, umesto opcije Authenticate with your TV izaberite opciju Other available options (Ostale opcije). 2 Zatim izaberite opciju Authenticate later (Autentifikuj se kasnije). Nakon što se bezuspešno izvrši autentifikacija mobilne aplikacije putem audio signala sa kanala Stingray Music, potrebno je da izaberete opciju Remand me later, a zatim Authenticate later.

10 3 Dobićete mogućnost besplatnog korišćenja aplikacije u periodu od pet dana. Ovaj period Vam pruža više vremena da izvršite autentifikaciju aplikacije, a u međuvremenu i dalje imate pristup aplikaciji. Završetak perioda besplatnog korišćenja Šta uraditi? Nakon završetka grejs perioda od pet dana, nemate više pravo da korisitie aplikaciju dok ne završite proces autentifikacije audio signalom sa Stingray Music kanala. Kako saznati koliko je dana preostalo do isteka perioda besplatnog korišćenja usluge: Ovi koraci se odnose na korisnike čija usluga ima rok trajanja koji može biti : Pet dana ukoliko ste izabrali opciju Authenticate Later i koristite grejs period 90 dana ukoliko ste izvršili proces autentifikacije putem audio signala sa Stingray Music kanala. 1 U glavnom meniju aplikacije (Channels ili My Music), izaberite Options ( ) u gornjem desnom uglu ekrana. Kada se pojavi meni, izaberite opciju Settings.

11 2 Izaberite opciju Manage Account (Upravljanje nalogom) na vrhu stranice. 3 Prikazaće se stranica na kojoj možete videti preostali broj dana besplatnog korišćenja usluge.

12 Stingray Music za mobilne uređaje Dva glavna menija*: Channels - Kanali U ovom delu se nalaze muzički kanali klasifikovani po žanrovima. My Music Moja muzika U ovom delu će Vam se prikazati muzika koju najčešće slušate, kao i istorija slušane muzike.

13 GLAVNI EKRAN Channels - Kanali Nakon ulaska u aplikaciju, pojaviće vam se meni Channels kao početni deo aplikacije: Top Channels, prva navedena opcija, predstavlja najpopularnije Stingray Music kanale iz svih žanrova. Nazivi muzičkih žanrova su poređani ispod po nivou popularnosti. Izaberite žanr kako biste pregledali kanale povezane sa tim žanrom.

14 My Music Moja muzika My Music je drugi meni kome se pristupa sa glavnog ekrana pored Channels. Izaberite neki od dva podmenija My History (Moja istorija) ili My Channels (moji kanali) kako biste pristupili njihovom saržaju. Sa svojim profilom možete: Pogledati listu svih kanala koji su slušani i povezani su sa određenim profilom*, kao i preslušavati iste. Takođe možete pogledati numere koje su puštane na ovim kanalima (u delu My History). Pristupiti svojim omiljenim kanalima u delu My Channels *Napomena Sve aktivnosti u aplikaciji su povezane sa određenim profilom. Ukoliko imate više profila i ne možete da pronađete istoriju slušanja ili omiljene kanale, verovatno ste povezani sa nekim drugim profilom. U tom slučaju idite na Profile Options za više informacija. My History Moja istorija My Channels Moji kanali U delu My History (Moja istorija) se nalaze muzički kanali koji su prethodno slušani od strane određenog profila. Odavde ih možete slušati i snimiti kao omiljene kanale. U delu My Channels (Moji kanali) se nalaze kanali koji su sačuvani kao omiljeni radi lakšeg pristupa. Kanali koji su prethodno slušani, a nisu sačuvani kao omiljeni se nalaze u delu My Music (Moja muzika), a zatim My History (Moja istorija).

15 Puštanje muzike iz bilo kog od glavnih menija Bilo da se muzika pušta sa kanala sa određenim žanrom ili iz podmenija My Music (Moja muzika): 1 Muzika može da se pušta iz bilo kog podmenija u okviru dela Channels i My Music (Kanali i Moja muzika). Bilo koji kanal iz liste (kao što je prikazano na slici levo) se može putiti jednosavnim klikom na odabrani. 2 Vertikalne elipse ( ) sa desne strane svakog kanala, mogu se pritisnuti za prikaz liste opcija, ukljčujući opciju Play Channel (Pusti kanal). Drugi meniji iz kojih se može pustiti kanal: U delu My History (Moja istorija), u okviru menija My Music (Moja muzika), izaberite prethodno slušani kanal. Izaberite kanal koji je dodat u deo My Channels (Moji kanali), takođe u meniju My Music (Moja muzika).

16 Za vreme slušanja kanala Naslovna strana Tokom slušanja kanala, naslovna strana albuma će se podići sa dna ekrana. Naslovna strana prikazuje: Sliku naslovne strane albuma na kome se nalazi numera koja se trenutno pušta. Kada se završi numera, slika naslovne strane albuma sledeće numere će se podići. Opcije menija za trenutni kanal, numeru i izvođača (koje su dostupne pritiskom na sliku naslovne strane albuma). Da biste ukolnili naslovnu stranu albuma: 1 Kliknite na plavu traku na vrhu ekrana koja ističe kanal (pogledati sliku levo) i naslovna strana albuma će se spustiti dole. Naslovna strana albuma se može umanjiti pritiskom na bilo koji deo ekrana pre nego što se povuče dole. 2 Da biste ponovo podigli ekran sa naslovnom stranom, pritisnite umanjenu plavu traku u dnu ekrana (pogledati sliku levo). Slika albuma numere koja je trenutno u toku će se ponovo pojaviti.

17 Naslovna strana Trenutna numera/ izvođač/ informacije o albumu, sa trakom koja prikazuje tok pesme. Dodavanje kanala u omiljene (pritiskom na sliku naslovne strane,a zatim na ikonicu Channel (Kanali)). Komande Stop/Play (Zaustavi/Pusti). Kada se reprodukcija audio zvuka zaustavi, slika naslovne strane albuma se zamenjuje slikom koja predstavlja kanal. Kada se na kanalu pritisne dugme Play (Pusti), standardni program po rasporedu se nastavlja. Nivo jačine zvuka i ikonica AirPlay (karakteristična ikonica za Android uređaje) se otkrivaju pritiskom na sliku naslovne strane albuma. Napomena: Prilikom slušanja kanala, pritiskom na opciju Stop (Zaustavi) prekida se samo audio prenos, a kanal nastavlja da emituje svoj standardni program. Ikonica Play (Pusti) ne nastavlja numeru od mesta na kojem ste zaustavili, već od onog mesta koje je kanal imao u rasporedu u tom trenutku.

18 Informacije o kanalu Kako pristupiti informacijama o kanalu sa bilo koje liste 1 Vertikalne elipse ( ) su postavljene sa deste strane izlistanih kanala (pogledati sliku levo). Pritisnite ( ) kako biste videli opcije za taj kanal. 2 U listi opcija pritisnite View Channel Info kako biste videli informacije o odabranom kanalu.

19 Kako pristupiti inforamcijama o kanalu sa naslovne strane 1 Kliknite na naziv kanala sa liste kako biste ga pustili i videli naslovnu stranu. Kliknite na sliku naslovne strane albuma kako biste videli dodatno naziv numere, kanal i izvođača. Pritisnite ikonicu Channel (Kanal). 2 U listi opcija odaberite View Channel Info (Pogledaj informacije o kanalu). Informacije o kanalu - sadržaj Svaki kanal ima podmeni sa inforamcijama o kanalu na pet strana. Ovaj podmeni uključuje opis, najbolje numere, izvođače, standardni program i biografiju kreatora liste. Stranicama u podmeniju sa informacijama se pristupa bilo bočnim povlačenjem ili pritiskom na njihove nazive. Opcija Informacije o kanalu pruža dodatne informacije kao što su:

20 Description Opis Top Tracks Najbolje numere Artists - Izvođači Standard Program Standardni program Music Programmer Kreator liste Kratak opis kanala. Najpopularnije numere na kanalu. Spisak izvođača koji se pojavljuju na kanalu. Spisak numera koje su puštane na standardnom programu ovog kanala u proteklih 24 sata. Kako biste videli numere koje su prethodno slušane kada je ovaj kanal bio uključen potrebno je da pristupite podmeniju My History (Moja istorija) u meniju My Music (Moja muzika). Kratka biografija kreatora liste na odabranom kanalu. Obeležavanje kanala kao omiljeni radi lakšeg pristupa Sa naslovne strane 1 Na naslovnoj strani pritisnite sliku naslovne strane albuma. Prikazaće se naziv numere, kanal i izvođač. Pritisnite ikonicu Channel (Kanal).

21 2 Pojaviće se lista opcija: View Channel Info, Add to My Channels i Cancel. Za dodavanje kanala u listu omiljenih izaberite opciju Add to My Channels. Omiljeni kanali su označeni ikonicom u obliku crvenog srca odmah pored naziva kanala i mogu se naći u podmeniju My Channels (Moji kanali) menija My Music (Moja muzika). Iz liste kanala 1 Da biste označili kanal kao omiljeni dok ste u listi kanala kao na slici levo: Kliknite na vertikalne elipse ( izabranog kanala. ) sa desne strane

22 2 Pojaviće se lista opcija za odabrani kanal. Izaberite opciju Add to My Channels (Dodaj u Moje Kanale). Omiljeni kanali su označeni ikonicom u obliku crvenog srca odmah pored naziva kanala i mogu se naći u podmeniju My Channels (Moji kanali) menija My Music (Moja muzika). Napomena: Jednom kada se kanal označi kao omiljeni, opcija Add to My Channels (Dodaj u moje kanale) se menja u Remove from my Channels (Ukolini iz mojih kanala), koja Vam omogućava da odabrani kanal ukolinte iz liste omiljenih. Kanal se može sačuvati kao omiljeni: U svim muzičkim žanrovima u okviru menija Channels (Kanali). U bilo kom datom podmeniju Channel Info (Informacije o kanalu), pritiskom na vertikalnu elipsu ( ) sa desne strane naziva kanala u vrhu ekrana. Na naslovnoj strani kanala koji se trenutno reprodukuje (kao što je prethodno detaljno objašnjeno) U podmeniju My History (Moja istorija) menija My Music (Moja muzika) ukoliko je kanal prethodno slušan.

23 Pristupanje omiljenim kanalima 1 U glavnom meniju aplikacije prevucite bočno preko ekrana dok se u zaglavlju ne pojavi meni My Music (Moja muzika). Odaberite meni My Channels (Moji kanali) gde se nalaze svi kanali označeni kao omiljeni od strane određenog profila. 2 Iz menija My Channels (Moji kanali) možete direktno da pristupite nekom od Vaših omiljenih kanala. Dodatno, možete kliknuti vertikalne elipse ( ) sa desne strane naziva svakog od omiljenih kanala za dodatne opcije. Kanali se mogu ukloniti iz liste omiljenih kanala na isti način kao što su i dodati u listu. Napomena: Kanali koji nisu označeni kao omiljeni, mogu se naći u delu My history (Moja istorija), koji se nalazi u meniju My Music (Moja muzika).

24 *Podsetnik: Sve muzičke aktivnosti su povezane sa odrađenim profilom. Ukoliko imate više profila i ne možete da pronađete istoriju slušanja ili omiljene kanale, verovatno ste povezani sa nekim drugim profilom. U tom slučaju idite na Profile Options za više informacija. OPTIONS OPCIJE (Ikonica sa zupčanikom) Meni Options (Opcije) je predstavljen ikonicom zupčanika ( ) i nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana u bilo kojem od glavnih menija aplikacije - Channels i My Music. Pritisnite kako biste otvorili meni sa opcijama: Settings - Podešavanja End-User License Agreement Ugovor o licenci sa krajnjim korisnicima Privacy Policy Politika privatnosti About O nama Contact Us Kontaktirajte nas Settings - podešavanja Na stranici Settings (Podešavanja), možete da podesite: Manage Account Upravljanje nalogom Wi-Fi Bežični pristup Profile(s) - Profile Automatic playback Automatsku reprodukciju Communication Preferences Željeni način komunikacije

25 Manage Account upravljanje nalogom Pritisnite Manage Account (Upravljanje nalogom) kako biste videli preostalo vreme na nalozima sa rokovima trajanja, kao što su: Nalozi korisnika koji su izabrali opciju Authenticate Later (Autentifikuj se kasnije) prilikom registracije ili prijave, i dat im je period od 5 dana besplatnog korišćenja aplikacije. Nalozi korisnika koji su autentifikaciju izvršili putem audio signala sa Stingray Music kanala i potrebno je da ponavljaju proceduru svakih 90 dana. Na slici levo, pošto ste prethodno izabrali opciju Authenticate Later (Autentifikuj se kasnije), samo tasteri relevantni za status korisnika se javljaju na dnu ekrana. Vrh ekrana prikazuje koliko preostalih dana imate na raspolaganju za korišćenje aplikacije pre potrebe za ponovnom autentifikacijom ili obnovom besplatne usluge. Podsetnik: Na ovoj strani tasteri u dnu ekrana će varirati u zavisnoti od usluge korisnika. Stanica sa nalogom Autentifikacija Dugme Authenticate (Izvrši autentifikaciju) se odnosi na sve korisnike koji su prilikom registracije izabrali provajdera, a zatim opciju Authenticate Later(Izvrši autentifikaciju kasnije), tako da se sada nalaze u periodu besplatnog korišćenja od pet dana. Imate mogućnost da izvršite autentifikaciju u bilo kom trenutku perioda besplatnog korišćenja usluge od pet dana, čak i nakon njegovog isteka. Dugme za autentifikaciju će se takođe pojaviti po isteku perioda od 90 dana besplatne usluge (za korisnike koji su se autentifikovali putem audio signala sa nekog od Stingray Music kanala). Change my TV provider Promena TV provajdera Kada se korisiti? Ukoliko ste prešli kod drugog TV provajdera:

26 Log Out Odjavi se Kada se odjavite sa svog naloga, vraćate se na naslovnu stranu sa opcijama registracije, prijave i povezivanja putem Facebook naloga. U zagradama se nalazi adresa naloga korišćenog za kreiranje Stingray Music naloga. *Podsetnik: Sve aktivnosti u aplikaciji su povezane sa određenim profilom. Ukoliko imate više profila i ne možete da pronađete istoriju slušanja ili omiljene kanale, verovatno ste povezani sa nekim drugim profilom. U tom slučaju idite na Profile Options za više informacija. WiFi Only dugme za prebacivanje na bežični interent Kada se koristi? Ukoliko želite da se obezbedite da će aplikacija koristiti samo bežičnu mrežu (WiFi) umesto mobilne mreže, uključite opciju WiFi Only. Ukoliko se uređaj nalazi van dometa bežične mreže, potrebno je isključiti opciju WiFi Only i aplikacija će početi da koristi podatke mobilne mreže. Profile Options Opcije profila Current Profile Trenutni profil Na stranici Settings (Podešavanja) u delu Current Profile možete videti koji profil se trenutno korisiti*. Klikom na dugme Current Profile (Trenutni profil) otvara se stranica sa listom svih Profila - Profiles.

27 Profiles List Lista Profila Jedan nalog može da sadrži do osam (8) profila, što omogućava da ukoliko više korisnika deli isti uređaj, svako može imati svoje omiljene kanale i istoriju slučanja. Jedan korisnik može koristiti više profila kako bi kreirao različite teme. Znak pored naziva profila (pogledati sliku levo) pokazuje koji je profil trenutno u upotrebi. Naziv trenutno profila će se pojaviti i na ekranu u delu Settings (Podešavanja). Napomena: Opcija Create New Profile (Kreiraj novi profil) će biti sakrivena ukoliko ste kreirali maksimalan broj profila osam (8). Creating a profile Kreiranje profila Odaberite Create New Profile (Kreiraj novi profil). Novi profil će se pojaviti na listi ispod poslenje kreiranog. Selektovani profil ima oznaku sa leve strane naziva. Do osam (8) profila može biti kreirano po jednom nalogu. Renaming a profile Izmena naziva profila Pritisnite vertikalne elipse sa desne strane izabranog profila kako biste videli njegove opcije. Pritisnite Rename Profile (Izmeni profil) i pojaviće se tastatura na ekranu. Pritisnite OK kako biste potvrdili novi naziv profila. Resetting a profile Resetovanje profila Pritisnite vertikalne elipse sa desne strane izabranog profila kako biste videli njegove opcije. Odaberite Reset Profile (Resetovanje profila) i preferencije, blokiranja, omiljeni kanali i istorije slušanja korisnika će biti izbrisane.

28 Pre resetovanja profila Operacija resetovanja se ne može poništiti. Sve preferencije, blokiranja, omiljeni kanali i istorije slušanja korisnika će biti izbrisane. Deleting a profile Brisanje profila Pritisnite vertikalne elipse sa desne strane izabranog profila kako biste videli njegove opcije. Odaberite Delete Profile (Izbriši profil) i odabrani profil će biti izbrisan sa liste profila, kao i sav sačuvan sadržaj na njemu. Pre nego što obrišete profil Operacija brisanja profila se ne može poništiti. Ukoliko je aktivan profil izabran za brisanje (pod uslovom da postoji više od jednog postojećeg profila), drugi profil će biti automatski aktiviran. Iako se može resetovati, nije moguće izbrisati jedini profil sa liste profila. Potrebno je da kreirate novi kako biste izbrisali prethodni (preostali profil će postati aktivan). Autoplay Automatska aktivacija pri pokretanju Aktivirajte ovu opciju na trenutnom profilu i sledeći put kada se vratite na dati profil (na primer, kada se ponovo pokrene aplikacija ili kada se prebacujete sa jednog na drugi profil), poslednji slušani kanal će automatski biti uključen. Manage My Communication Preferences Upravljanje postavkama komunikacije Imate mogućnost da dozvolite ili zabranite primanje marketinškog sadržaja od kompanije Stingray. Odabirom ove opcije bićete preusmereni na web stranicu gde možete izvršiti ova podešavanja.

29 Pravni dokumenti End-User License Agreement (Ugovor o licenci sa krajnjim korisnikom) i Privacy Policy (Politika privatnosit) mogu se naći u meniju Options (Opcije) koji se pojavljuje klikom na ikonu sa zupčanikom ( ). End-User License Agreement Ugovor o licenci sa krajnjim korisnikom Korišćenjem aplikacije korisnici su automatski obavezni određenim pravnim propisima. Privacy Policy Politika privatnosti Ovaj dokument objašnjava na koji način se postupa sa bilo kakvim informacijama o korisniku koje se prikupe prilikom rada Stingray Music mobilne aplikacije. O NAMA U delu Options (Opcije), odabirom polja About (O nama), možete naći korisne informacije za kontaktiranje korisničkog centra. Sadržaj: Logo i tekstualna oznaka kompanije Naziv mobilne aplikacije Informacije o autorskim pravima Verzija mobilne aplikacije ID uređaja

30 Kontaktirajte nas Ukoliko želite da nas kontaktirate putem adrese (klikom na adresu u gornjem delu ekrana otvoriće se nova kontakt forma) Navedene su tri adrese u aplikaciji za sve korisnike koji žele da nas kontaktiraju putem pošte Iz razloga privatnosti, pritiskom na adresu na dnu stranice otvara se prioritetna aplikacija podešena na Vašem uređaju. Dodatne napomene za korišćenje adrese u opciji Kontaktirajte nas Pritisnite Select Support Category (Izaberite kategoriju podrške) kako biste izabrali temu poruke. Formular se ne može poslati bez kategorije podrške. Unos imena (Your name) je takođe neophodan kako bi se uspešno poslao formular. Kontakt adresa korisnika koji je prijavljen na aplikaciju se automatski unosi. U suprotnom, potrebno je uneti kontakt adresu pre slanja formulara. Polje za komentare mora biti popunjeno kako bi osoblje za podršku Stingray Music moglo da primi formular.

STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0

STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0 STINGRAY MUSIC MOBILNA APLIKACIJA UPUTSTVO ZA KORISNIKE EUROPA VERZIJA 1.0 UPUTSTVO ZA BRZI START 1 Preuzmite Stingray Music mobilnu aplikaciju sa App Store ili Google Play servisa, i zatim je po krenite.

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd Sektor platnog prometa Odeljenje E-Bank Datum: 27.02.2009 Sadržaj O priručniku

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

Sound Bar zvučnik. Uputstvo za upotrebu HT-MT500/MT501

Sound Bar zvučnik. Uputstvo za upotrebu HT-MT500/MT501 Sound Bar zvučnik Uputstvo za upotrebu HT-MT500/MT501 UPOZORENJE Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića. Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Sadržaj: 1. SVRHA UPUTSTVA... 2 2. PODRUČJE PRIMENE... 2 3. OPIS UPUTSTVA... 2 4. OZNAKE I SKRAĆENICE... 32 Uputstvo za korišćenje Asseco

More information

Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije

Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije U korišt Uputstvo za aktivaciju i korišćenje msberbankbl aplikacije 1. UVOD Usluga mobilnog bankarstva Sberbank a.d. Banja Luka, pod nazivom msberbankbl, omogućava Vam da putem svog mobilnog uređaja, sigurno,

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Uputstvo za korisnika Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1 Update

Uputstvo za korisnika Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1 Update Uputstvo za korisnika Lumia sa operativnim sistemom Windows Phone 8.1 Update 1.0. izdanje SR-LAT O ovom uputstvu za korisnika Ovaj vodič je uputstvo za korisnika za vaše izdanje softvera. Važno: Za bitne

More information

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar U ovom uputstvu bide opisan postupak podešavanja parametara potrebnih za rad GPS/GPRS uređaja za pradenje vozila Roadstar. Uređaj Roadstar služi za prikupljanje

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE -

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE - - PRIRUČNIK ZA STUDENTE - Kako pristupiti web-sajtu Učenja na daljinu Pristupite web-stranici kursa: moodle.famns.edu.rs, upotreba web-brauzera spada u osnove korišćenja računara, dakle ovaj korak ne predstavlja

More information

Primer izrade dinamičkog sajta

Primer izrade dinamičkog sajta Primer izrade dinamičkog sajta U ovom odeljku opisademo postupak izrade jednostavnog dinamičkog sajta elektronske prodavnice. Struktura sajta Sajt se sastoji iz četiri celine. Prvi deo, početna strana,

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

Nokia C7 00 Uputstvo za korisnika

Nokia C7 00 Uputstvo za korisnika Nokia C7 00 Uputstvo za korisnika 2.0. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Bezbednost 6 Prvi koraci 8 Tasteri i delovi 8 Ubacivanje SIM kartice i baterije 10 Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice 12 Punjenje

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od UVOD Upute za instalaciju programske podrške e-kaba servisa za poslovne subjekte sastoji se od sljedećih poglavlja: POGLAVLJE 1. - POJMOVI POGLAVLJE 2. - PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE E-KABA SERVISA POGLAVLJE

More information

P R O J E K T N I R A D

P R O J E K T N I R A D Elektrotehnički fakultet Banja Luka P R O J E K T N I R A D iz predmeta: M U L T I M E D I J A L N I S I S T E M I zadatak: Virtuelna multimedijalna biblioteka Studenti: Vladimir Javorina, 80/02 Milan

More information

Nokia E6 00 Uputstvo za korisnika

Nokia E6 00 Uputstvo za korisnika Nokia E6 00 Uputstvo za korisnika 1.1. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Sigurnost 5 Prvi koraci 7 Tasteri i delovi 7 Ubacivanje SIM kartice i baterije 10 Ubacivanje ili uklanjanje memorijske kartice 12 Punjenje

More information

SC103 Tehničko uputstvo.

SC103 Tehničko uputstvo. SC103 Tehničko uputstvo Sadržaj 1. Pogled na Operacioni panel... 3 2. T&A upravljanje uređajem... 3 2.1. Procedura upisa i verifikacije... 3 2.1.1. Upis korisnika... 3 2.1.2. Tip provere... 6 2.1.3. Upis

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

Elektronsko bankarstvo. Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 -

Elektronsko bankarstvo. Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 - Korisničko uputstvo i bezbednosna pravila za korišćenje elektronskog bankarstva - 1 - Sadržaj: Internet bankarstvo RaiffeisenOnLine Tehnički preduslovi za korišćenje RaiffeisenOnLine aplikacije... 4 LIB

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDISPITNE OBAVEZE Sremska Mitrovica, 2017. SADRŽAJ 1. Predispitna obaveza... 3 2. Tema predispitne obaveze... 3 3. Parametri video snimka... 4 4. Struktura

More information

Upute za rad u sustavu

Upute za rad u sustavu Upute za rad u sustavu Sberbank@home verzija uputa 1.15 Ožujak 2018. Sberbank d.d. Stranica 1 SADRŽAJ 1 UVOD... 3 2 PRVA PRIJAVA... 4 2.1 PRIJAVA PUTEM VASCO TOKENA... 5 2.2 PRIJAVA PUTEM GEMALTO TOKENA...

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

GT-I9070. Uputstvo za upotrebu

GT-I9070. Uputstvo za upotrebu GT-I9070 Uputstvo za upotrebu www.sar-tick.com Ovaj proizvod zadovoljava važeća nacionalna ograničenja u pogledu SAR vrednosti od 2,0 W/kg. Određene maksimalne SAR vrednosti mogu se naći u odeljku sa informacijama

More information

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES)

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Sadržaj Stavljanje pametne kartice u USB ključ... 1 Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ... 3 Preuzimanje programa Nexus Personal...

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

SADRŽAJ. Besplatna registracija. Odabir platforme za trgovanje. Čime želimo trgovati? Trgovanje

SADRŽAJ. Besplatna registracija. Odabir platforme za trgovanje. Čime želimo trgovati? Trgovanje SADRŽAJ 1 Besplatna registracija 2 Odabir platforme za trgovanje 3 Čime želimo trgovati? 4 Trgovanje 5 Određivanje potencijalne zarade i sprječavanje gubitaka BESPLATNA REGISTRACIJA Možete registrirati

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do 1. UVOD Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa pružaju sljedeće informacije: Privitak 1. - Upute za instalaciju e-kaba servisa Privitak 2. Upute za postavljanje certifikata e-kaba servisa Privitak 3.

More information

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga FAQ - najčešće postavljana pitanja PBZ Wave2Pay usluga Brandovi virtualnih kartica koji su podržani PBZ Wave2Pay uslugom: Visa Inspire kartica tekućeg računa u kunama Privredne banke Zagreb American Express

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012)

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012) barxprint upute HRV ver 26/4/2012. Najnoviju verziju uputa skinite na: www.x-this.com www.facebook.com/xthis 1 Stranica SADRŽAJ 1.0 UVOD... 3 2.0 KONCEPT... 3 3. INSTALACIJA... 4 4.0 REGISTRACIJA... 7

More information

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Dodatak uz uputstvo za upotrebu Samo za bežične modele HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP serije Dodatak uz uputstvo za upotrebu (samo za bežične modele)

More information

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2 Sadržaj Uvodna reč... 3 Instalacija WordPress-a na online server... 3 Pristup admin panelu sajta... 5 Unos članaka... 8 Unos fotografija i multimedije... 10 Ažuriranje stranica... 11 Komentari... 12 Instalacija

More information

Nokia N9 Uputstvo za korisnika

Nokia N9 Uputstvo za korisnika Nokia N9 Uputstvo za korisnika 1.2. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Bezbednost 4 Prvi koraci 6 Tasteri i delovi 6 Ubacivanje SIM kartice i punjenje baterije 8 Prvo pokretanje 11 Pronalaženje dodatne pomoći 15

More information

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10 Verzija 1 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 Uputstvo za upotrebu ARCMAN security devices Brace Jerkovica 195 11000 Beograd Tel 011.37-31-310 Fax 011.37-31-448 Jezik

More information

GT-S5570. Uputstvo za upotrebu

GT-S5570. Uputstvo za upotrebu GT-S5570 Uputstvo za upotrebu Korišćenje ovog uputstva Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

Uputstvo za korisnika Nokia Lumia 610

Uputstvo za korisnika Nokia Lumia 610 Uputstvo za korisnika Nokia Lumia 610 1.3. izdanje SR-LAT Uputstvo za korisnika Nokia Lumia 610 Sadržaj Bezbednost 4 Početni koraci 5 Tasteri i delovi 5 Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu 5

More information

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 ili Kako napisati lep seminarski rad? Qué pasa? Internet platforma Društva hispanista za studente hispanistike quepasa.drustvohispanista.rs

More information

GT-I5500. Uputstvo za upotrebu

GT-I5500. Uputstvo za upotrebu GT-I5500 Uputstvo za upotrebu Korišćenje ovog uputstva Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj

More information

Uputstvo za upotrebu DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama.

Uputstvo za upotrebu DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama. Uputstvo za upotrebu DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama. Verzija 0 SRB Brojevi za kontakt kompanije Brother VAŽNO Za

More information

Register your product and get support at

Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK SR KORISNIČKI PRIRUČNIK RO MANUAL DE UTILIZARE UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ HR KORISNIČKI

More information

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx Sadržaj 1. INSTALACIJA... - 4-1.1. Brza instalacija... - 4-1.1.1. Predinstalacione napomene... - 4-1.1.2. Instalacija... - 4-1.2. Zahtevi za napajanje...

More information

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije SMS Gateway Dr Nenad Kojić Uvod SMS Gateway-i najčešće predstavljaju desktop aplikacije koji treba da omoguće korisničkim aplikacijama

More information

UPUTE ZA KORIŠTENJE HOME.TV TO GO USLUGE

UPUTE ZA KORIŠTENJE HOME.TV TO GO USLUGE UPUTE ZA KORIŠTENJE HOME.TV TO GO USLUGE Verzija 2.0 22.11.2017. Sadržaj: 1. UVOD... 2 2. INSTALACIJA... 3 3. PRIJAVA KORISNIKA... 3 4. KORIŠTENJE APLIKACIJE... 5 4.1. Korištenje aplikacije na mobilnim

More information

Nokia 700 Uputstvo za korisnika

Nokia 700 Uputstvo za korisnika Nokia 700 Uputstvo za korisnika 1.0. izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Bezbednost 5 Prvi koraci 7 Tasteri i delovi 7 Ubacivanje SIM kartice 7 Ubacivanje memorijske kartice 9 Punjenje baterije 11 Punjenje baterije

More information

Једно решење корисничког интерфејса за руковање листама канала и реализација електонског програмског водича за дигиталне ТВ пријемнике

Једно решење корисничког интерфејса за руковање листама канала и реализација електонског програмског водича за дигиталне ТВ пријемнике УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ Миклош Кепе Једно решење корисничког интерфејса за руковање листама канала и реализација електонског програмског водича за дигиталне ТВ пријемнике

More information

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Infotainment Amundsen i Bolero

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Infotainment Amundsen i Bolero SIMPLY CLEVER UPUTSTVO ZA UPOTREBU Infotainment Amundsen i Bolero 3V0012734ED Predgovor Ovo uputstvo za upotrebu je predviđeno za Infotainment sisteme Amundsen i Bolero. Molimo vas da pažljivo pročitate

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Skener ScanMate i1150wn i Skener i1190wn

Skener ScanMate i1150wn i Skener i1190wn Skener ScanMate i1150wn i Skener i1190wn Korisničko uputstvo A-61854_sr Uputstvo za korišćenje na instalacionom disku Wi-Fi je registrovani žig kompanije Wi-Fi Alliance, Austin, Texas SAD Licence trećih

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

Uputstvo za apliciranje. Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April P a g e Application Manual

Uputstvo za apliciranje. Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April P a g e Application Manual wu Instrukcije za popunjavanje aplikacione forme April 2017. 1 P a g e Application Manual Contents 1 Uvod... 1 2 Tehničke informacije i sistemski zahtjevi... 1 3 Pristup i registracija u emsae... 2 4 Kako

More information

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika 1 SADRŽAJ 1. UVOD 3 2. SPAJANJE USB KEYJA NA RAČUNALO 4 2.1. PROVJERA RADA USB KEYJA 4 3. INSTALIRANJE PROGRAMSKE POTPORE 5 3.1. INSTALIRANJE

More information

Korisnički vodič za uređaje Cisco IP Phone serije 7800

Korisnički vodič za uređaje Cisco IP Phone serije 7800 Prvi put objavljeno: 2015-11-25 Poslednji put izmenjeno: 2017-09-01 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

More information

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE KompoZer 0.77 Laboratorija za elektronsko poslovanje Beograd 2008. Sadržaj SADRŽAJ...2 1 O KOMPOZER-U...4 2 RADNO OKRUŽENJE KOMPOZER-A...6 3 RAD SA DOKUMENTIMA...13

More information

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Uvod u GIT Šta je git? Sistem za verzionisanje softvera kao i CVS, SVN, Perforce ili ClearCase Orginalno

More information

Amadeus Hotel Store. Priručnik za korišćenje 24. Mart Nov nivo sadržaja hotelskog konsolidatora sa Transhotelima

Amadeus Hotel Store. Priručnik za korišćenje 24. Mart Nov nivo sadržaja hotelskog konsolidatora sa Transhotelima Amadeus Hotel Store Priručnik za korišćenje 24. Mart 2009. Nov nivo sadržaja hotelskog konsolidatora sa Transhotelima Sadržaj Amadeus Hotel Store je sada otvoren! 3 Tehnički preduslovi 3 Logovanje 4 Pristup

More information

Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje

Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP48 7 648 006 310 Upute za rad i instaliranje Uputstvo za korišćenje i montiranje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16 2 Komande za upravljanje 1 taster za

More information