1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu

Size: px
Start display at page:

Download "1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu"

Transcription

1 .7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu U decimalnom brojnom sistemu pozitivni brojevi se predstavljaju znakom + napisanim ispred cifara koje definišu apsolutnu vrednost broja, odnosno znakom - za negativne brojeve. U binarnom brojnom sistemu je usvojeno da cifra na mestu najveće težine predstavlja znak, i to = +, a = -. Ostale cifre definišu apsolutnu vrednost broja.

2 Primer. Binarni brojevi zapisani pomoću znaka i apsolutne vrednosti 7 7 () () () () () () () ()

3 Nad binarnim brojevima predstavljenim znakom i apsolutnom vrednošću, teško se vrše aritmetičke operacije (sabiranje, oduzimanje...). Jedan od najčešće korišćenih načina predstavljanja negativnih binarnih brojeva, kojim se rešava gore navedeni problem, je komplement dvojke.

4 .7. Komplement dvojke I kod brojeva zapisanih u komplementu dvojke negativni brojevi imaju jedinicu, a pozitivni nulu za prvu cifru. Komplement dvojke nekog broja se vrlo jednostavno može napisati tako što se u njegovoj pozitivnoj binarnoj predstavi cifre invertuju, (jedinice se zamene nulama, a nule jedinicama) i tako dobijeni broj sabere sa. Pozitivnim brojevima možemo dodavati vodeće nule, a negativnim vodeće jedinice, a da se vrednost broja ne promeni.

5 Primer. Izračunavanje komlementa dvojke Predstaviti broj -7() u komplementu dvojke. 7 () 7 () () invertujemo sve cifre dobijamo na dobijeni broj dodamo dobijamo ()

6 Primer 3. Brojevi zapisani u komplementu dvojke () () 3 () () 3 () () 3 () () 3 () ()

7 .7. Oduzimanje i sabiranje označenih brojeva Brojevi koji učestvuju u računskim operacijama moraju imati unapred odeređeni broj cifara, kako bi se znalo koja cifra predstavlja znak, a koje formiraju vrednost broja. Treba voditi računa da prilikom obavljanja aritmetičkih operacija ne dodje do prekoračenja vrednosti broja koja se može predstaviti usvojenim brojem cifara, inače u tom slučaju obavezno dolazi do greške.

8 Sabiranje i oduzimanje se obavlja po pravilima binarnog sabiranja i oduzimanja, ne vodeći računa o znaku, pod uslovom da se rezultat nalazi unutar opsega brojeva koji se mogu predstaviti usvojenim brojem cifara. Na primer sa 4 binarne cifre, moguće je predstaviti brojeve u opsegu od -8 do +7.

9 Primer 4. Sabiranje brojeva zapisanih u komplementu dvojke

10 Primer 5. Oduzimanje brojeva zapisanih u komplementu dvojke () 4 ( B) A B A

11 .8 Opseg brojeva koji se može zapisati sa odredjenim brojem cifara Opseg neoznačenih brojeva: 55,,...,55 8 5,,...,5 4,,..., n x x n x x n x x n gde je n broj upotrebljenih cifara

12 Opseg brojeva u komplementu dvojke: n n,...,,,,..., n- x x, x n- x, x gde je n broj upotrebljenih cifara n 4 x 8,...,,,,...,7 8 x 7 n 8 x 8,...,,,,...,7 8 x 7

13 Informacije predstavljene u binarnom brojnom sistemu Količina informacije od jedne binarne cifre naziva se bit (b). Količina informacija od 8 bita naziva se bajt (B). 4 bajta čine kilobajt (KB). 4 kilobajta čini megabajt (MB), odnosno 4x4=,48,576 bajta. 4 megabajta čini gigabajt (GB), odnosno 4x4x4=,73,74,84 bajta.

14 Neki od tipova podataka koji se koriste u višim programskim jezicima Oznaka Pun naziv Broj bajta Opseg koji se može predstaviti INT Integer do 3767 UNSIGNED INT Unsigned Integer do LONG Long Integer 4 -,47,483,648 do,47,483,647 CHAR Character Brojevima do 55 se koduju karakteri ASCII tabele FLOAT Floating Point X

15 ASCII (American Standard Code for Information Interchange) tabela

16 Zapis brojeva sa pokretnim zarezom (floating point ) Tipovi INT, UNSIGNED INT i LONG se koriste za zapisivanje označenih i neoznačenih celih brojeva. Za razliku od njih, tip FLOAT se koristi za zapis realnih brojeva (brojeva koji imaju decimalnu tačku). Zapis realnog broja u pokretnom zarezu se sastoji od sledeće 3 komponente: - znaka, - eksponenta i - mantise (frakcije). 3 Znak Eksponent Mantisa

17 Vrednost broja je u opštem slučaju jednaka: (ZNAK)MANTISA EKSPONENT Vremenom su se razvili brojni standardi koji definišu koliko se bita koristi za koju komponentu i u kom formatu i kom obliku su komponente zapisane. Poslednji i opšte prihvaćeni standard za zapis brojeva u pokretnom zarezu je standard IEEE 754.

18 Standard IEEE 754 za zapis brojeva sa pokretnim zarezom Po standardu IEEE 754, za zapis broja u pokretnom zarezu koristi se: - bit za znak, - 8 bita za eksponent, - 3 bita za mantisu. Broj je pozitivan ako binarna cifra koja predstavlja znak ima vrednost, odnosno negativan ako cifra znaka ima vrednost.

19 Eksponent Eksponent se po IEEE 754 predstavlja sa 8 bita i to kao takozvani uvećani eksponent. Da bi se dobila prava vrednost eksponenta, potrebno je oduzeti vrednost za koju je on uvećan. Po standardu IEEE 754 eksponent se uvećava za 7. Kako se sa 8 bita mogu zapisati decimalni brojevi od do 55, umanjenjem za 7 vrednost eksponenta može da bude u opsegu od -7 do +8.

20 Mantisa Mantisa se po IEEE 754 predstavlja sa 3 bita. Neka su cifre mantise obeležene sa m do m3 počevši sa leva na desno. Tada se decimalna vrednost mantise dobija na sledeći način: MANTISA()= +m - +m - +m m3-3 Usvojeno je da se decimalni broj nula po standardu IEEE 754 zapisuje kao sve nule (3 nule) ili kao i sve nule ( jedinica i 3 nula).

21 Primer: odrediti decimalnu vrednost broja zapisanog u pokretnom zarezu Znak: cifra znaka je broj je pozitivan Eksponent: 8+-7 = 3 Mantisa: = +/+/4+/8 = 5/8 Vrednost broja: +5/8 3 = +5/8 8 = +5

22 Vežbe

23 Označeni binarni brojevi Predstaviti u komplementu dvojke sledeće brojeve: a. -6 b. -57 c d. -546

24 -6()=+=() a. -6 Prvo se određuje broj binarnih cifara n potrebnih za zapis broja u komplementu dvojke. n se određuje na osnovu sledećih jednačina: n- n- x, x Kako je x = -6, iz jednačina dobijamo da je n=6. x Kada smo utvrdili koliko je n, zapisujemo broj +6 u binarnom formatu koristeći n cifara. +6()=(),, Invertovanjem cifara i sabiranjem sa dobijamo vrednost za -6. x

25 b. -57 Za x = -57 dobijamo da je n- 57, odnosno n=7. 57:=8 () 8:=4 () 4:=7 () 7:=3 () 3:= () := () 57()=() -57()=+=()

26 c Za x = -368 dobijamo da je n- 368, odnosno n=. 368:=84 () 84:=9 () 9:=46 () 46:=3 () 3:= () :=5 () 5:= () := () := () 368()=() -368()=+=()

27 d Za x = -546 dobijamo da je n- 546, odnosno n=. 546:=73 () 73:=36 () 36:=68 () 68:=34 () 34:=7 () 7:=8 () 8:=4 () 4:= () := () := () 546()=() -546()=+=()

28 Izračunati decimalnu vrednost označenih binarnih brojeva predstavljenih u komlementu dvojke: a. () b. () c. ()

29 a. ()= =-94() b. ()= = =-39() ()=()= = =-39() c. ()=3+4=+36()

30 a. 67 b. -34 c. 63 d. -88 Koliko cifara je potrebno da bi se zapisali sledeći označeni brojevi u binarnom formatu kao komplement dvojke:

31 n- x, x n- x, x =, =, =4, 3 =8, 4 =6, 5 =3, 6 =64, 7 =8, 8 =56 a. X=67 n- 68 n-=7 n=8 b. X=-34 n- 34 n-=6 n=7 c. X=63 n- 64 n-=6 n=7 d. X=-88 n- 88 n-=7 n=8

32 Koliko cifara je potrebno da bi se zapisali sledeći neoznačeni brojevi u binarnom formatu: a. 34 b. 68 c. 3 d. 7

33 n x + =, =, =4, 3 =8, 4 =6, 5 =3, 6 =64, 7 =8, 8 =56, 9 =5 a. X=34 n 35 n=6 b. X=68 n 69 n=7 c. X=3 n 3 n=9 d. X=7 n 8 n=7

34 Sabiranje označenih binarnih brojeva predtsavljenih u komplementu dvojke () ()

35

36 Oduzimanje označenih binarnih brojeva predstavljenih u komplementu dvojke

37

38 Kolika je decimalna vrednost sledećih brojeva zapisanih u pokretnom zarezu? a. () b. () c. BFA(6)

39 a. Znak: cifra znaka je broj je pozitivan Eksponent: 8+-7 = 3 Mantisa: = +/+/4+/8 = 5/8 Vrednost broja: +5/8 3 = +5/8 8 = +5

40 b. Znak: cifra znaka je broj je pozitivan Eksponent: = -6 Mantisa: = Vrednost broja: + -6 = +/64 = +.565

41 c. BFA(6)= ()= = Znak: cifra znaka je broj je negativan Eksponent: = - Mantisa: = +/8+/6+/64 = 77/64 Vrednost broja: -77/64 - = -77/8 =

3. PREDSTAVLJANJE BROJEVA U RAČUNARU

3. PREDSTAVLJANJE BROJEVA U RAČUNARU 3. PREDSTAVLJANJE BROJEVA U RAČUNARU Sve matematičke funkcije se mogu izraziti preko četiri osnovne aritmetičke operacije: sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Ove operacije se mogu izvršavati u

More information

Kori{}enjem navedene pro ce dure prevesti u dekadni brojni sistem slede}e binarne brojeve: c)10001 (2) f) (2)

Kori{}enjem navedene pro ce dure prevesti u dekadni brojni sistem slede}e binarne brojeve: c)10001 (2) f) (2) 1. Brojni sistemi 1. Ako se za prikaz binarnog broja koristi razvijen eksponencijalni zapis, broj se lako prevodi u dekadni brojni sistem kao u slede}em primeru: 1110 (2) =1*2 3 +1*2 2 +1*2 1 +0*2 0 =8+4+2+0

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA U računarima se informacija predstavlja na način koji je omogućila savremena tehnologija a to je veličina električnog signala (napona ili struje), broj električnih signala itd.

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

ELEMENTI ELEKTRONIKE digitalna kola

ELEMENTI ELEKTRONIKE digitalna kola Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Dr Vujo Drndarević ELEMENTI ELEKTRONIKE digitalna kola Beograd, 26. Prof. dr Vujo Drndarević ELEMENTI ELEKTRONIKE digitalna kola Recenzenti Doc. dr Vladimir

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

PRIMENJENA INFORMATIKA

PRIMENJENA INFORMATIKA 1954 PRIMENJENA INFORMATIKA ZBIRKA ZADATAKA Dr Tihomir Zoranović 2 Dr Tihomir Zoranović PRIMENJENA INFORMATIKA Zbirka zadataka Novi Sad, 216. EDICIJA POMOĆNI UDŽBENIK Osnivač i izdavač edicije Poljoprivredni

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

STABLA ODLUČIVANJA. Jelena Jovanovic. Web:

STABLA ODLUČIVANJA. Jelena Jovanovic.   Web: STABLA ODLUČIVANJA Jelena Jovanovic Email: jeljov@gmail.com Web: http://jelenajovanovic.net 2 Zahvalnica: Ovi slajdovi su bazirani na materijalima pripremljenim za kurs Applied Modern Statistical Learning

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA U raunarima se informacija predstavlja na nain koji je omogu'ila savremena tehnologija a to je veliina elektrinog signala (napona ili struje), broj elektrinih signala itd. PREDSTAVLJANJE

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Priprema podataka NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Normalizacija Normalizacija je svođenje vrednosti na neki opseg (obično 0-1) FishersIrisDataset.arff

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Adapted for classroom use by

Adapted for classroom use by Obogaćeni i dodatni program Tim Bell, za Ian učenike H. Witten osnovnih and škola Mike Fellows Adapted for classroom use by Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Klasterizacija NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Klasterizacija Klasterizacija (eng. Clustering) spada u grupu tehnika nenadgledanog učenja i omogućava grupisanje

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

math.e Fibonaccijev brojevni sustav 1 Uvod Fibonaccijev brojevni sustav math.e Vol 16. Hrvatski matematički elektronički časopis

math.e Fibonaccijev brojevni sustav 1 Uvod Fibonaccijev brojevni sustav math.e Vol 16. Hrvatski matematički elektronički časopis 1 math.e Hrvatski matematički elektronički časopis Fibonaccijev brojevni sustav teorija brojeva Ljerka Jukić asistentica Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku ljukic@mathos.hr Helena Velić studentica

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

ZBIRKA ZADATAKA IZ POSLOVNE INFORMATIKE

ZBIRKA ZADATAKA IZ POSLOVNE INFORMATIKE Dr Srđan Damjanović Predrag Katanić Borislav Drakul ZBIRKA ZADATAKA IZ POSLOVNE INFORMATIKE FAKULTET SPOLJNE TRGOVINE BIJELJINA, 2OO8. ZBIRKA ZADATAKA IZ POSLOVNE INFORMATIKE 2 Recenzent: Prof.dr Branko

More information

Naredba je uputa računalu za obavljanje određene operacije.

Naredba je uputa računalu za obavljanje određene operacije. OSNOVNI POJMOVI Naredba je uputa računalu za obavljanje određene operacije. Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Postupak pisanja programa zovemo programiranje. Programski

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara.

Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara. Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara. Postoje dva standardna modela boja: Aditivni model RGB Suptraktivni model CMYK

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

L A TEX. Dejan Tomić 44/2011, I smer

L A TEX. Dejan Tomić 44/2011, I smer L A TEX Dejan Tomić 44/2011, I smer October 15, 2011 Poglavlje 1 Matematika 1.1 Prva godina 1.1.1 Diskretne strukture 1 U ovom predmetu se uče stvari kao što su: teorija konačnih skupova, iskazni račun

More information

Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C

Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. E-I-15, p. 461-465, March 2011. Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C Đulaga Hadžić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Informatika. Hrvoje Džapo, Vedran Podobnik, Tomislav Pribanić, Marija Seder i Mile Šikić. Zagreb, studeni 2017

Informatika. Hrvoje Džapo, Vedran Podobnik, Tomislav Pribanić, Marija Seder i Mile Šikić. Zagreb, studeni 2017 Hrvoje Džapo, Vedran Podobnik, Tomislav Pribanić, Marija Seder i Mile Šikić Informatika Zagreb, studeni 2017 Sveučilište u Zagrebu Vojni studijski programi Sadržaj 1 OSNOVE RAČUNALA... 1 1.1 Povijesni

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE Doc. dr Đukanović Slobodan DRUGI TERMIN Nizovi Niz predstavlja grupu elemenata koji imaju isti tip i ime, pri čemu se određenom elementu niza pristupa koristeći ime niza i

More information

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU 3. Internacionalna Konferencija, Tehnički fakultet Čačak, 7 9. maj 2010.

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU 3. Internacionalna Konferencija, Tehnički fakultet Čačak, 7 9. maj 2010. TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU 3. Internacionalna Konferencija, Tehnički fakultet Čačak, 7 9. maj 2010. TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION 3 rd International Conference, Technical Faculty Čačak,

More information

3.2. Prikazati podatke o svim proizvodima, koji se proizvode u Zrenjaninu.

3.2. Prikazati podatke o svim proizvodima, koji se proizvode u Zrenjaninu. Primer 3. Data je sledeća šema baze podataka S = (S, I ), pri čemu je skup šema relacija: S = { Dobavljač({ID_DOBAVLJAČA, NAZIV, STATUS, GRAD}, {ID_DOBAVLJAČA}), Deo({ID_DETALJA, NAZIV, BOJA, TEŽINA, GRAD},

More information

Programiranje kroz aplikacije. Subprocedure Opseg promenljivih Excel VBA objektni model

Programiranje kroz aplikacije. Subprocedure Opseg promenljivih Excel VBA objektni model Programiranje kroz aplikacije Subprocedure Opseg promenljivih Excel VBA objektni model Subprocedure Subprocedure (makroi) predstavljaju skup VBA naredbi kojima se izvršava određeni zadatak. Subprocedure

More information

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABE CABE ACCESSORIES KATAOG PROIZVODA PRODUCT CATAOGUE 8 TEHNO SISTEM d.o.o. NISKONAPONSKI TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR TOPOSKUPJAJUĆE KABOVSKE SPOJNICE kv OW

More information

FRAKTALNA MEHANIKA Prof.dr Đuro Koruga

FRAKTALNA MEHANIKA Prof.dr Đuro Koruga FRAKTALNA MEHANIKA Prof.dr Đuro Koruga LEKCIJA 7 7.1 FIBONAČIJEVI BROJEVI Fibonači (Leonardo de Pisa, Fibonacci, 1170-150) posmatrajući prirodni proces, raznožavanje zečeva, došao je do otkrća jedne posebne

More information

1. Multivarijaciona statistička analiza 1

1. Multivarijaciona statistička analiza 1 1. Multivarijaciona statistička analiza 1 Faktorska analiza Faktorska analiza predstavlja jednu od najpopularnijih multivarijacionih tehnika koja ima dva cilja: 1. Identifikacija i razumevanje osnovne

More information

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE PREDAVANJE 3 DEFINICIJA KLASE U JAVI Miloš Kovačević Đorđe Nedeljković 1 /18 OSNOVNI KONCEPTI - Polja - Konstruktori - Metode - Parametri - Povratne vrednosti - Dodela

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

Osnovi računarstva II. Uvodne napomene Tipovi podataka i operacije Osnovni algoritamski koraci

Osnovi računarstva II. Uvodne napomene Tipovi podataka i operacije Osnovni algoritamski koraci Osnovi računarstva II Uvodne napomene Tipovi podataka i operacije Osnovni algoritamski koraci OSNOVI RAČUNARSTVA II Predmetni nastavnik: Prof. dr Vesna Popović-Bugarin kabinet 322 Konsultacije ponedjeljkom

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u MS Access je programski alat za upravljanje bazama podataka. Pomoću Accessa se mogu obavljati dvije grupe aktivnosti: 1. izrada (projektiranje)

More information

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći:

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Pogledi Ciljevi Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Opisati pogled Formirati novi pogled Vratiti podatke putem pogleda Izmijeniti postojeći pogled Insertovani, ažurirati i brisati podatke

More information

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu

Prvi koraci u razvoju bankarskog on-line sistema u Japanu napravljeni su sredinom 60-tih godina prošlog veka i to najpre za on-line, real-time obradu JAPAN Japan, kao zemlja napredne tehnologije, elektronike i telekomunikacija, je zemlja koja je u samom svetskom vrhu po razvoju i usavršavanju bankarskog poslovanja i spada među vodećim zemljama sveta

More information

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 kabuplast - dvoslojne rebraste cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za kabelsku zaštitu - proizvedene u skladu sa ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011 - stijenka izvana

More information

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi)

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014 Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Zadatak broj 1 Nacrtati kocku. (Zanimljiv teži problem za razmišljanje: Nacrtat kocku čije će dimenzije

More information

MikroC biblioteka za PDU format SMS poruke

MikroC biblioteka za PDU format SMS poruke INFOTEH-JAHORINA Vol. 12, March 2013. MikroC biblioteka za PDU format SMS poruke Saša Vučičević Student prvog ciklusa studija Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

More information

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE

Specification Details: Coded Dash Number M28803/1 -MC PART LISTINGS MANUFACTURER'S DESIGNATION OR TYPE NUMBER TEST OR QUALIFICATION REFERENCE Specification Details: DLA Land and Maritime - VQ Date: 2/4/2015 Specification: MIL-DTL-28803 Title: Display, Optoelectronic, Readouts, Backlighted Segmented Federal Supply Class (FSC): 5980 Conventional:

More information

PASCAL - Skripta sa zadacima i rješenjima -

PASCAL - Skripta sa zadacima i rješenjima - Elena Krelja-Kurelović, prof. PASCAL - Skripta sa zadacima i rješenjima - SADRŽAJ: I. UVOD U PASCAL...1 1. Tipovi podataka...2 2. Deklariranje varijabli...2 3. Definiranje konstanti...3 II. PISANJE PROGRAMA

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

GENERATIVNE FUNKCIJE

GENERATIVNE FUNKCIJE UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU Ana Bogdanović GENERATIVNE FUNKCIJE MASTER RAD Novi Sad, 2016. Sadržaj: Predgovor... 2 1. Uvod... 4 1.1. Osnovne

More information

OBRADA SIGNALA I ANALIZA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA KORIŠĆENJEM ALGEBARSKIH RAČUNARSKIH SISTEMA

OBRADA SIGNALA I ANALIZA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA KORIŠĆENJEM ALGEBARSKIH RAČUNARSKIH SISTEMA XXIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2005, Beograd, 13. i 14. decembar 2005. OBRADA SIGNALA I ANALIZA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA KORIŠĆENJEM ALGEBARSKIH

More information

Projekat iz predmeta Računarska elektronika

Projekat iz predmeta Računarska elektronika Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za elektroniku Projekat iz predmeta Računarska elektronika Autori: Petar Kajganić 045/12 Katarina Rakić 156/12 Београд, мај 2016. Contents 1. Zadatak...

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA ŠIFRA DRŽAVNO TAKMIČENJE III razred UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA Test pregledala/pregledao...... Podgorica,... 2009. godine Uputstva takmičarima Ovo takmičenje sastoji se od rješavanja 3 problemska zadatka

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Uvod u programiranje II (za gimnazijalce)

Uvod u programiranje II (za gimnazijalce) Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Departman za matematiku i informatiku Dragan Mašulović Uvod u programiranje II (za gimnazijalce) Novi Sad, 2016. Glava 1 Sortiranje i pretraživanje

More information

FLYBIT - GENERATOR SLUČAJNIH BROJEVA

FLYBIT - GENERATOR SLUČAJNIH BROJEVA International Scientific Conference of IT and Business-Related Research FLYBIT - GENERATOR SLUČAJNIH BROJEVA FLYBIT - ONLINE RANDOM NUMBER GENERATOR Milomir Tatović, Saša Adamović, Milan Milosavljević

More information

PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE Doc. dr Đukanović Slobodan ŠESTI TERMIN GetOpenFilename metod Ovaj metod se koristi kad od korisnika tražimo ime nekog fajla, uključujući i put do njega. GetOpenFilename je

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Cvija. Skripta za prvi deo(teorija+urađeni zadaci) 1.14.Slika 1.9

Cvija. Skripta za prvi deo(teorija+urađeni zadaci) 1.14.Slika 1.9 1.1.Osnovna podela ili klasifikacija softvera ja na aplikativni i sistemski. 1.2.Aplikativni softver se projektuje za rešavanje konkretnih problema,kao sto su na primer:placanje preko Interneta, rezervacija

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

BLOCKCHAIN. Domina Hozjan SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK. Diplomski rad

BLOCKCHAIN. Domina Hozjan SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK. Diplomski rad SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Domina Hozjan BLOCKCHAIN Diplomski rad Voditelj rada: izv.prof.dr.sc. Luka Grubišić Zagreb, veljača, 2017. pred ispitnim povje-

More information

MODEL OBJEKTI - VEZE KONCEPTI MODELA METODOLOGIJA MODELIRANJA

MODEL OBJEKTI - VEZE KONCEPTI MODELA METODOLOGIJA MODELIRANJA MODEL OBJEKTI - VEZE MODEL OBJEKTI - VEZE KONCEPTI MODELA METODOLOGIJA MODELIRANJA MODELI PODATAKA Model objekti-veze Relacioni model Objektni model Objektno-relacioni model Aktivne baze podataka XML kao

More information

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP M. Mitreski, A. Korubin-Aleksoska, J. Trajkoski, R. Mavroski ABSTRACT In general every agricultural

More information

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 LAB 09 Fizički model podatka 1. Fizički model podataka Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizičke

More information

NAUČ NI Č LANCI POREĐENJE SNAGE ZA JEDNU I DVE KONTRAROTIRAJUĆE HIDRO TURBINE U VENTURIJEVOJ CEVI DRUGI DEO

NAUČ NI Č LANCI POREĐENJE SNAGE ZA JEDNU I DVE KONTRAROTIRAJUĆE HIDRO TURBINE U VENTURIJEVOJ CEVI DRUGI DEO NAUČ NI Č LANCI POREĐENJE SNAGE ZA JEDNU I DVE KONTRAROTIRAJUĆE HIDRO TURBINE U VENTURIJEVOJ CEVI DRUGI DEO Kozić S. Mirko, Vojnotehnički institut Sektor za vazduhoplove, Beograd Sažetak: U prvom delu

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode

Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode Sažetak: Količina informacija nastala u razmaku od otprilike 1200 godina, od osnivanja Carigrada pa do otkrića Gutenbergova tiskarskoga

More information

prese presses proizvedene u kija-inoxu made by kija-inox

prese presses proizvedene u kija-inoxu made by kija-inox prese proizvedene u kija-inoxu presses made by kija-inox NAŠE PRESE SU PATENTIRANE. BR. PATENTNE PRIJAVE: 2017/0571 OUR PRESSES IS PATENTED. Nr. PATENT APPLICATIONS: 2017/0571 Dobrodošli u Kija-Inox, mi

More information

CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, god.

CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, god. CRNA GORA / MONTENEGRO ZAOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / STATEMENT Broj / No 76 Podgorica, 23.6.211.god. Prilikom korišćenja ovih podataka navestii zvor Name the source when

More information

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2015 MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Mentor: Izv. profesor doc.dr.sc. Lidija

More information

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA SF6 PREKIDAĈ 420 kv PREKIDNA KOMORA POTPORNI IZOLATORI POGONSKI MEHANIZAM UPRAVLJAĈKI

More information

Press clipping: World Tobacco Growers Day Macedonia

Press clipping: World Tobacco Growers Day Macedonia Press clipping: World Tobacco Growers Day Macedonia Tobacco growers send petition to the Government: Protect us from the WHO www.duma.mk, 29 October 2012 The Macedonian delegation, from the Ministry of

More information