Poređenje standarda koji se najviše zahtevaju od strane kupaca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Poređenje standarda koji se najviše zahtevaju od strane kupaca"

Transcription

1 Poređenje standarda koji se najviše zahtevaju od strane kupaca Autor: Bojana Karalic Mihovski Poslednjih godina sertifikacija postaje veoma važna u poljoprivredno - prehrambenom sektoru. Usled povećanog broja kriza vezanih za bezbednost hrane i sve veći značaj prodaje proizvoda sa privatnom oznakom (brendom) u trgovačkim lancima, dolazi do rastućeg broja zahteva za bezbednim proizvodima, posebno od strane velikih trgovaca i prerađivača. Usled rasta trgovačkih lanaca u Evropi dolazi do dramatične promene u upravljanju kvalitetom hrane. U skladu sa razvojem strogih zakonskih i regulativnih zahteva, Evropski trgovački lanci povećavaju nivo poštovanja zahteva. S druge strane, tradicionalni mali trgovci generalno sprovode osnovne zahteve HACCP-a i oslanjaju se na poverenje / poznavanje dobavljača, a ne na kontrole i stroge izborne mere dobavljača. Međutim, njihova logistika i prodaja još uvek im daju prednost u odnosu na trgovačke lance kada su u pitanju sveži proizvodi; karakteristika gde mali trgovci i dalje preuzimaju vođstvo nad trgovačkim lancima u većini evropskih zemalja. Ovo postaje glavni razlog za implementaciju sertifikacionih šema u celom lancu snabdevanja. Ako proizvođači i prerađivači želi da snabdevaju neke od većih trgovačkih lanaca (Tesco, Somerfield, Metro i druge), oni moraju da imaju neke od zahtevanih standarda. Kako bi se poboljšao kvalitet kao i sama konkurentnost Srpskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, neophodna je implementacija nekih od zahtevanih standarda. Proizvođači i prerađivači koji imaju neke od zahtevanih standarda biće bolje pozicionirani na tržištu, imaće veću konkurentnost i produktivnost a samim tim i olakšanu prodaju na svetskom tržištu. Pitanje koje se sada postavlja je: "Koji su to zahtevani standardi?" Nakon sto je urađena analiza tržišta pojedinih zemalja u kojima se izvoze Srpski poljoprivredno prehrambeni proizvodi, uključujući i razumevanje obaveznih regulativa aktivnih na nivou Evropske Unije i na domaćem nivou, došli smo do zaključka da su najviše zahtevani standardi: GlobalGAP, ISO 22000:2005, British Retail Consortium (BRC-Food) i International Featured Standard (IFS-Food). 1

2 Kako bi smo sa jedne strane videli koja je razlika između standarda a sa druge strane olakšali samu odluku koji standard da se implementira, urađeno je međusobno poređenje zahtevanih standarda. Pre nego što krenemo sa samim poređenjem standarda, potrebno je identifikovati glavne karakteristike navedenih standarda: 1. GlobalGAP, BRC- Food i IFS- Food su standardi za sertifikaciju proizvodnog procesa, uključuju sertifikaciju od strane sertifikacionih tela akreditovanih prema ISO Guide 65/EN normi, dok se ISO 22000:2005 odnosi na sistem upravljanja kvalitetom (QMS) sertifikovan od strane sertifikacionog tela koje je akreditovano prema ISO 17021:2006 normi. 2. U skladu sa svojom prirodom, prva tri standarda su obično mnogo više preskriptivni nego ISO 22000:2005, gde su zahtevi identifikovani ali bez detaljnog opisa za implementaciju, što je ostavljeno organizaciji da odluči prilikom uvođenja standarda Globalna Inicijativa za bezbednost hrane (GFSI) predstavlja saradnju između nekih od vodećih svetskih stručnjaka za bezbednost hrane u supermarketima, proizvodnji i preradi, kao i sa svim pružaocima usluga u lancu snabdevanja. Koordinacija se vrši preko foruma za robu široke potrošnje (HIPERLINK jedina nezavisna mreža za robu široke potrošnje na svetu. BRC Globalni Standard verzija 5, IFS-Food verzija 5 i GlobalGAP šema V3 (Opšti propisi: V3.1_Nov09 (sve oblasti): Voće i povrće 3.0-2_Sep07; Osnova za stočarske proizvode 3.0-4_Mar10; osnova za akvakulturu V1.02_Mar10) su standardi priznati od strane GFSI zajedno sa drugim standardima: Holandski HACCP (Opcija B), FSSC 22000, Global Aquaculture Alliance BAP (Globalna Alijansa za Akvakulturu) verzija 2 (GAA Standard za preradu morskih plodova), Globalni standard za crveno meso verzija 3, SQF 2000 nivo 2, Synergy 22000), kao i standardi za primarnu proizvodnju (Primus GFS). Poređenje standarda preko GFSI obezbeđuje da je osnova svih standarda za svaku kategoriju ista. ISO 22000:2005 nije priznat od strane GFSI. 4. Sva četiri standarda su namenjena komunikaciji sa poslovnim partnerima (business-to-business B2B) i nisu namenjeni krajnjim potrošačima. Samim tim, logo standarda se ne sme isticati na krajnjem proizvodnu ili pakovanju. 5. ISO pokriva ceo lanac snabdevanja, GlobalGAP pokriva primarnu proizvodnju dok se BRC i IFS prevashodno odnose na preradu (kao i druge dodatne delove). 1 Kao primer, možemo da uzmemo Predhodno Potrebni Program (PRP). Dok ISO 22000:2005 samo identifikuje listu PRP-a (čišćenje, kontrola štetočina, itd.), ostali standardi jasno opisuju mere koje organizacija mora da usvoji pri uvođenju PRP-a. 2

3 Osnovni podaci o standardima GlobalGAP (Verzija 3) Prva verzija standarda, tada poznata pod imenom EUREPG.A.P., je izdata godine pod inicijativom trgovaca koji su članovi Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP). Cilj ovog standarda je bio, da se usled povećanja brige za bezbednost proizvoda, očuvanje životne sredine i dobrobit radnika, razvije sistem upravljanja kvalitetom za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Kao rezultat ove inicijative dolazi do harmonizacije i razvoja standarda i procedura za Dobru Proizvođačku Praksu (G.A.P - Good Agricultural Production), sa akcentom na integrisano upravljanje biljnim proizvodima i na dobrobit radnika. Narednih deset godina sve veći broj proizvođača i trgovaca se pridružuje, tako da godine EUREPG.A.P se proširuje u obimu i postaje međunarodno priznat od strane trgovaca. Ime se menja i standard dobija ime GlobalGAP. Sve informacije o standardu možete videti na internet strani GlobalGAP je standard koji je prvenstveno kreiran da uveri kupca da hrana koja je proizvedena na farmi, ima minimalnim uticajem na životnu sredinu, smanjenu upotrebu hemijskih inputa i obezbeđuje odgovoran pristup za dobrobit i sigurnost radnika kao i dobrobit životinja. Poslednja verzija standarda, verzija 3, je objavljena god. trenutno je verzija 4 u fazi pripreme i biće objavljena u januaru god. GlobalGAP je privatni standard, koji je u vlasništvu FoodPlus Ltd., koji se ne obraća direktno krajnjim potrošačima, već predstavlja komunikaciju između poslovnih partnera (business-to-business B2B). GlobalGAP logo ima ograničenu upotrebu. Standard ne pokriva ceo lanac snabdevanja već je fokusiran na primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Slika 1). Svaki primarni proizvođač, koji ima integrisanu proizvodnju može da aplicira za GloablGAP sertifikaciju preko sertifikacionih tela odobrenih od strane GlobalGAP-a. Za Opciju 1 aplicira individualni proizvođač i on je vlasnik sertifikata. Za Opciju 2 aplicira grupa proizvođača, kao pravno lice, koja postaje vlasnik sertifikata. Opcije 3 i 4 se odnose na poređenje sadržaja i kriterijuma u odnosu na GlobalGAP. ISO (EN ISO 22000:2005) Nakon uspeha standarda ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom, koji se koristi širom sveta u vise od 700 hiljada preduzeća, pojavljuje se potreba za međunarodnim standardom za industriju hrane. Cilj je bio da se harmonizuju nacionalni i privatni standardi i da se uključi pristup sistema upravljanja iz ISO Zajedno sa integracijom prethodno potrebnog programa (PRP) i principa sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP), razvijen je standard ISO (Sistemi upravljanja bezbednošću hrane). Prva verzija je objavljena u septembru godine. 3

4 ISO 22000:2005 je privatni standard, utvrđen od stane Međunarodne organizacije za Standardizaciju (International Organization for Standardization ISO). Sve informacije o standardu možete videti na internet strani Ovaj međunarodni standard je primenjiv na sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu, koje su uključene u bilo koji aspekt lanca snabdevanja (Slika 1). Standard je za komunikaciju između poslovnih partnera (business-to-business B2B) i nije namenjen komunikaciji sa krajnim potrošačima. The BRC-Food Globalni standard za bezbednost hrane (Verzija 5) The British Retail Consortium (BRC-Food) standard je kreiran godine od strane Britanskih trgovaca. Ovaj tehnički standard je razvijen kako bi se pomoglo trgovcima i vlasnicima brenda da osiguraju bezbednost i kvalitet hrane. Pored ovog, standard se koristi, od strane mnogih preduzeća, kao nacrt za ocenjivanje dobavljača i za proizvodnju. Sve informacije o standardu možete videti na internet strani BRC-Food standard je odobren od strane mnogih velikih trgovaca, kao sto su Tesco, Somerfield, Safeway i drugi. Pored Velike Britanije, i ostale zemlje koriste ovaj sistem. Trgovci i vlasnici brendova iz Severne Amerike i mnogih Evropskih zemalja, poslovaće samo sa dobavljačima koji imaju implementiran i setifikovan BRC Globalni Standard. Standard daje mogućnost dobavljačima da mogu da zadovoljavaju kriterijume različitih trgovaca sa samo jednim sertifikatom, što sa jedne strane smanjuje troškove dobavljača, a sa druge strane trgovci smanjuju troškove potrebne za kontrolu dobavljača. BRC se uglavnom koristi u Velikoj Britaniji, dok ostale Evropske zemlje preferiraju IFS-Food standard. BRC je zajednički standard za sve glavne trgovačke lance u Velikoj Britaniji. Međutim, ne ispunjava sve zahteve Britanskih trgovaca za usaglašavanje sa normama kvaliteta, kao što to čini Tesco Nature Choice standard. Poslednja verzija 5 je objavljena godine i sadrži 326 detaljnih zahteva. Nakon uspeha BRC Globalnog Standarda, objavljeni su takođe i Standardi za Pakovanje, Potrošačke proizvode i Skladištenje i Distribuciju. BRC standard nije namenjen komunikaciji sa krajnim potrošačima vez business-tobusiness (B2B) komunikaciji. Standard se odnosi na deo lanca snabdevanja koji pokriva preradu hrane ili deo koji uključuje pripremu primarnih proizvoda / sirovina za snabdevanje ugostiteljskih ustanova, restorana ili prerađivača (Slika 1). 4

5 IFS-Food International Featured Standard (Internacionalni standard za hranu)(verzija 5) Prvi tvorac ovog standarda je nemačka trgovačka federacija, koja god. izdaje prvi nacrt standarda. Grupa IFS standarda je u vlasništvu IFS-a, neprofitne organizacije, koja se finansira prodajom standarda kao i od taksi sertifiakacionih kuća. Kao osnova ovog standarda je korišćen BRC standard a struktura je uzeta iz ISO 9001:2008 i ISO 22000:2005 standarda. Za razliku od BRC-a, koji ima specifičnu strukturu, IFS prati istu strukturu ISO 9001:2008 norme: odgovornost rukovodstva, sistem upravljanja, upravljanje resursima, proizvodnja, kontrola i poboljšanje. Jedina razlika u redosledu je u petom poglavlju, odgovornost rukovodstva je ispred dela za upravljanje kvalitetom (bezbednost hrane), dok je kod ISO standarda obično prvi deo. Kasnije u kooperaciji sa francuskom trgovačkom grupom dolazi do kreiranja standarda za kvalitet i bezbednost hrane, i standard dobija ime International Food Standard (IFS). Cilj standarda je bio da se obezbedi jedinstveni pristup za ocenjivanje dobavljača u odnosu na sistem kvaliteta i bezbednost hrane. Standard postaje međunarodno priznat i god. italijanska trgovačka grupa se priključuje. Rezultat saradnje ove tri trgovačke grupe je najnovije peta verzija standarda, koja je objavljena u avgustu god. IFS se danas zove International Featured Standard. Usled velikog uspeha IFS Food standarda oni razvijaju: IFS Cash&Carry / Veleprodaja standard, HPC standard (za osiguranje bezbednog proizvoda, smanjenje troškovi, osiguranje transparentnost u celom lancu snabdevanja ), IFS Standard za Logistiku i IFS standard za brokere (Tabela 1). Sve potrebne informacije o standardu možete videti na internet strani IFS Food IFS Cash & Carry/ Wholesale IFS HPC IFS Logistics za fabrike koje se bave preradom i proizvodnjom hrane za kompanije koje se bave trgovinom sopstvene robe za kompanije koje proizvode ili rade sa neprehrambenim proizvode kao što su kozmetika, proizvodi za domaćinstvo ili proizvodi za svakodnevnu upotrebu uslužne kompanije koje se bave logistikom upakovane robe u ime trećeg lica IFS Brokers kompanije koje kupuju robu ali ne dolaze u kontakt sa robom već je dostavljaju direktno kod klijenata Tabela 1. Različiti IFS standardi koji pokrivaju različita polja AuditXpress predstavlja elektronski alat koji nudi programsko rešenje za prikupljanje i vrednovanje audita, kao i za pravljenje standardizovanih izveštaja za audit prema IFS standardu. 5

6 Standard je priznat i odobren od strane velikih Evropskih i Svetskih trgovaca kao sto su: Wal mart, Metro, Lidl, Aldi, COOP, Migros, Carrefour, Auchan, Rewe i drugih, i sada predstavlja privatni standard za bezbednost hrane koji je najviše zastupljen širom Evrope, izuzev Velike Britanije. IFS je standard za komunikaciju između poslovnih partnera business-to-business (B2B). Ne pokriva ceo lanac snabdevanje već se odnosi na preradu hrane, pakovanje hrane i aktivnosti primarnog pakovanja (Slika 1). Slika 1. Delovi lanca snabdevanja koji su pokriveni predstavljenim standardima Zahtevi standarda GlobalGAP (Verzija 3) Standard GlobalGAP utvrđuje okvir za Dobru Poljoprivrednu Praksu (GAP) na poljoprivrednim dobrima / farmama. Standard definiše osnovne elemente, koji su prihvaćeni od strane vodeće trgovačke grupe širom svet, za razvoj najbolje prakse za proizvodnju useva, stoke i proizvode akvakulture. GlobalGAP obuhvata sledeće standarde: 1. GlobalGAP standard za integrisanu proizvodnju (IFA), 2. GlobalGAP standard za proizvodnju složene hrane (CFM), 3. GlobalGAP standard za sadni materijal (PPM), 4. GlobalGAP procena rizika za društvenu praksu (GRASP) i 5. GlobalGAP standard za prevoz stoke je trenutno u razvoju i trebalo bi da bude objavljen u prvoj polovini godine. 6

7 Osnovna sistematska dokumenta standarda su: Opšti propisi (koji utvrđuju pravila za rad standarda), Kontrolne tačke i kriterijumi usklađenosti (daju specifične detalje za svaki zahtev) i Kontrolne liste (koje čine osnovu za internu u eksternu kontrolu). Bazu standarda čine zahtevi osnove za sva poljoprivredna dobra, zatim sledeći korak je implementiranje kroz oblasti (usevi, stoka i akvakultura) i eventualno završni korak koji je više specifičan kroz pod-oblasti. Dakle, sam standard ima strukturu koja pokriva oblasti i pod-oblasti (Slika 2). Oblasti: obuhvataju opštu proizvodnju i dalje su klasifikovane na (Osnovu za sva poljoprivredna dobra, osnovu za useve, osnovu za stočarske proizvode i osnovu za akvakulturu). Pod-oblasti: obuhvataju specifične detalje proizvodnje, koji su klasifikovane po tipu proizvodnje (Voće i Povrće, Kombinovani usevi, Kafa, Čaj, Cveće i ukrasno bilje, Goveda i ovce, Svinje, Mlečni proizvodi, Živina, Losos itd.) Slika 2: Struktura standarda Izvor: GlobalGAP website, / (Prilagođeno na srpski jezik) Glavni zahtevi standarda (primer za Voće i Povrće) su: Osnovi za sva poljoprivredna dobra: 1. Evidencije i interno samo-ocenjivanje, 2. Istorija i upravljanje lokacijom / zemljištem, 3. Zdravlje, bezbednost i dobrobit radnika, 4. Upravljanje otpadom i zagađenjem, reciklaža i ponovna upotreba, 5. Prirodno okruženje i zaštita, 6. Žalbe, 7. Sledljivost 7

8 Osnova za useve: 1. Sledljivost, 2. Sadni materija, 3. Istorija i upravljanje lokacijom / zemljištem, 4. Upravljanje zemljištem, 5. Upotreba đubriva, 6. Navodnjavanje / Fertigacija, 7. Integrisana zaštita useva protiv štetočina, 8. Proizvodi za zaštitu useva / bilja, Voće i povrće: 1. Sadni materija, 2. Upravljanje zemljištem i supstratima, 3. Navodnjavanje / Fertigacija, 4. Žetva, 5. Rukovanje sa proizvodima, i ostali zahtevi specifični za pojedinačne pod-oblasti. ISO (EN ISO 22000:2005) Ovaj međunarodni standard sadrži zahteve za sistem upravljanja bezbednošću hrane, koji kombinuje elemente kako bi se osigurala bezbednost proizvoda duž celog lanca snabdevanja, sve do krajnjeg potrošača. Ključni zahtevi su: Interaktivna komunikacija, Sistem upravljanja, Kontrola procesa HACCP principi i Prethodno potrebni programi (PRP). Svi ovi zahtevi su organizovani u sledećim poglavljima: Sistem upravljanja bezbednošću hrane, Odgovornost rukovodstva, Upravljanje resursima, Planiranje i realizacija bezbednim proizvodima, Validacija, verifikacija i poboljšanje sistema upravljanja bezbednošću hrane. Norma ISO 22004:2005 obezbeđuje uputstva za primenu ISO 22000:2005. PAS 220:2008 pripremljen od strane Britanske institucije za standarde (BSI) propisuje uslove za prethodno potrebi program kako bi se pomoglo u kontroli opasnosti po bezbedan proizvod. PAS 220 je namenjen da se koristi u kombinaciji sa ISO 22000:2005 kako bi se podržao sistem za upravljanje i da bi se zadovoljili svi zahtevi propisani od strane ISO 22000:2005. Drugim rečima, PAS 220:2008 određuje detaljnije uslove koje treba uzeti u obzir sa PRP-om. (deo u ISO 2200:2005). Dakle, kombinacija ISO 22000:2005 i PAS 220:2008 pokriva sve nedostatke u detaljnom sprovođenju PRP-ma između ISO 22000:2005 i BRC-Food i IFS-Food standarda. 8

9 The BRC-Food Globalni standard za bezbednost hrane (Verzija 5) BRC standard predstavlja tehnički standard sa zahtevima koji moraju da budu ispoštovati od strane dobavljača koji snabdevaju trgovce. Zahtevi BRC standarda su: Posvećenost rukovodstva, Usvajanje i implementacija HACCP-a, Dokumentovan i efikasan sistem upravljanja kvalitetom i Prethodno potrebni program. Ovi zahtevi su organizovani u sledećim poglavljima: Posvećenost rukovodstva i kontinuirano poboljšanje, Plan za bezbednost hrane - HACCP, Bezbednost hrane i sistem upravljanja kvalitetom, Standard za lokaciju, Kontrola proizvoda, Kontrola procesa i Osoblje. BRC-Food standard se ne može primeniti na: veleprodaju, uvoz, distribuciju i skladištenje. IFS-Food International Featured Standard (Internacionalni standard za hranu)(verzija 5) Standard IFS-Food sadrži 250 zahteva koji su organizovani u 5 poglavlja: Odgovornost rukovodstva, Sistem upravljanja kvalitetom, Upravljanje resursima, Proces proizvodnje i Merenja, analize i poboljšanja. IFS-Food sistem je zasnovan na procesu upravljanja: identifikacija procesa i njihov raspored i povezanost; implementacija procesa i uspostavljanje sistema kontrole; dostupnost adekvatnih informacija o funkcionisanju procesa; merenje, praćenje i analiza procesa; kontinuirano poboljšanje. 9

10 Poređenje standarda Kao sto smo već spomenuli, nakon analize tržišta nekih od zemalja u kojima se izvoze Srpski proizvodi, došli smo do zaključka da se već predstavljeni standardi najviše zahtevaju od strane trgovaca i proizvođača: GlobalGAP, ISO 22000:2005, BRC-Food i IFS-Food. Kako bi smo videli razliku između standarda i u slučaju potrebe izbora nekih od njih, olakšali odluku, sprovedeno je međusobno poređenje standarda. Prvo sto možemo da vidimo je da standardi potiču iz različitih zemalja i različitih organizacija. Kako neki od njih pokrivaju različite delove lanca snabdevanja, to povlači sa sobom različite zahteve samih standarda. Kako bi smo videli razliku između standarda, sprovedeno je poređenje i u tabeli 2 su predstavljeni rezultati. Možemo videti opšte zahteve i na osnovu boja zaključiti da li standard ispunjava ove zahteve ili ne. Ovo nam daje mogućnost da ocenimo svaki standard na osnovu opštih zahteva, da vidimo koje oblasti oni pokrivaju. Tabela 2. Opšti zahtevi standarda Legenda: Potpuno pokriven zahtev Delimično pokriven zahtev Ne pokriven zahtev Sistem upravljanja: ISO 22000:2005, BRC-Food i IFS-Food u potpunosti pokrivaju ovaj zahtev. Za GloablGAP možemo da kažemo da je zahtev samo delimično pokriven, jer Opcija 2 obuhvata zahte sistema upravljanja (QMS), dok Opcija 1 ne uključuje QMS a time i ne pokriva ovaj zahtev. Principi higijene: ISO 22000:2005, BRC-Food i IFS-Food se pozivaju na HACCP principe, dok GlobalGAP, koji se odnosi na bezbednost hrane na nivou primarne proizvodnje, pokriva zahteve higijene proizvoda kroz set dobre proizvođačke prakse (GAP) i dobre higijenske prakse (GHP) za aktivnosti na farmi nakon žetve zajedno sa svim glavnim opasnostima u posmatranim pod-oblastima. 10

11 Kontrola proizvoda i procesa: iako zahtevi nisu jasno sprovedeni GlobalGAP-om kao što je to slučaj kod ostala tri standarda, koji u potpunosti ispunjavaju zahteve, npr. davanje normi za planiranje proizvodnje, validacija, itd., GlobalGAP identifikuje proizvodne korake, definiše kontrolne mere i daje indikacije o tome kako čuvati i održavati dokumenta. Društvena odgovornost: ISO 22000:2005, BRC-Food i IFS-Food ne pokrivaju ovaj zahtev. Kao i obično za fleksibilne ISO norme, politika za bezbednost hrane i poglavlje "Upravljanje resursima" u standardu ISO 22000:2005 može da sadrži zahteve za društvenu odgovornost, ali to je obično zanemareno zahvaljujući preovlađujućem fokusu ovog standarda na bezbednost hrane. Drugim rečima, ISO 9001:2008 je adekvatan za pokrivanje zahteva društvene odgovornosti. GlobalGAP obuhvata zahteve koji se odnose na društvenu odgovornost, pokriva gotovo sva pitanja koja su uzete u obzir od strane Međunarodne organizacije rada (rad dece, primanja, itd.). Očuvanje životne sredine: GlobalGAP i ovde u potpunosti pokriva zahtev, obuhvatajući praktična pitanja u vezi zaštite životne sredine, dok ostali standardi ne pokrivaju ovaj zahtev. Održiva poljoprivredna praksa: kako jedino GlobalGAP pokriva primarne poljoprivredne aktivnosti, očigledno je da zahtev nije ispunjen od strane BRC-Food i IFS-Food, kao ni jasno pokriven od strane ISO 22000:2005. Generalno ovaj zahtev nije primenjiv na standarde BRC-Food i IFS-Food, ali zbog boljeg razumevanja smo uzeli opciju da zahtev nije pokriven. Na osnovu tabela možemo zaključiti da je osnovna razlika između standarda ta da je GlobalGAP standard za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj standard pokriva zahteve održive poljoprivredne prakse ali i očuvanje životne sredine kao i društvenu odgovornost. Sa druge strane standardi ISO 22000:2005, BRC-Food i IFS-Food ne pokrivaju ove zahteve već je njihov akcenat na sistem upravljanja (ISO 22000:2005) i kontrolu procesa i proizvoda, dok GlobalGAP samo delimično pokriva ove zahteve. Ono sto je zajedničko svim standardima je da svi oni pokrivaju generalne principe higijene. Nakon što smo dobili generalnu sliku i videli koje oblasti pokrivaju ovi standardi, gde i sama različitost u prirodi i poreklu standarda otežava poređenje među njima, narednom tabelom (Tabela 3), želimo da prikažemo razlike u detaljnim zahtevima između njih, bez davanja ocena o njihovoj efikasnosti. 11

12 12

13 Table 3. Detaljni zahtevi standarda Kao sto smo videli iz prethodne tabele standardi ISO 22000, BRC i IFS pokrivaju iste opšte zahteve: sistem upravljanja, kontrolu procesa i proizvoda i principe higijene, ali postoje i razlike između njih. Akcenat ISO 22000:2005 standarda je na bezbednost hrane ali ne i na kvalitet. Ovaj standard ima strog pristup sistemu upravljanja. Ovo su zahtevi koji povezuju sistem upravljanja bezbednim proizvodom sa ostalim poslovnim procesima. On takođe naglašava povezivanje elemenata standarda kako bi se formirao sistem upravljanja. Takođe, standard ima jake zahteve za unutrašnju i spoljnu komunikaciju, kao i povratne informacije koje će poboljšati i ažurirati sistem upravljanja bezbednim proizvodom. Takođe ovaj standard nema eksplicitne zahteve u pogledu prethodno potrebnog programa (PRP), već se samo opoziva na njih, tako da uvek mora da ide zajedno sa PAS 220:2008. Pozitivna strana standarda je ta da je međunarodno priznat i da može da bude primenjen na ceo lanac snabdevanja. BRC i IFS standardi imaju iste zahteve. Oni pokrivaju sve zahteve kako bi obezbedili kvalitet i sigurnost proizvoda za krajnjeg potrošača. Oba standarda su priznata i odobrena od strane trgovaca u celom svetu. BRC-Food i IFS-Food imaju više specifične zahteve za dobru proizvođačku praksu (GMP), ili prethodno potrebi 13

14 program koji ih čini jačim u operativnom pogledu. IFS ima 250 zahteva dok je BRC malo detaljniji sa 326 zahteva. Kao što smo rekli GlobalGAP je standard za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Akcenat standarda je na bezbednost hrane, što je ostvareno kroz održivu poljoprivrednu praksu, kao i na očuvanje životne sredine i društvenu odgovornost. Takođe, poređenje standarda, kao bi se pokazalo koji standard je najbolji, je urađeno od strane Mike Robach-a, potpredsednik Cargill korporacije za bezbednost hrane i regulativne poslove ( Poređenje se zasniva na 67 ključnih kriterijuma za bezbednost hrane, upravljanje kvalitetom i regulativama koje su kritične za Cargill. Prema rezultatima Dr. Roach-a standardi pokrivaju navedene kriterijume u sledećim procentima: ISO 22000: % BRC-Food verzija 4 93% Holandski HACCP opcija B 81% IFS-Food verzija 4 94% SQF 2000 nivo 3, izdanje 5 91% GFSI smernice, verzija 5 91% Još jedno poređenje između različitih standarda urađeno je od strane Kathy Wybourn, i Andrea Niemann-Haberhausen iz DNV-a. Sastavljena je matrica, koja reflektuje šta je uključeno u kom standardu (BRC-Food, IFS-Food i SQF), koje vrste preduslovnih priprema su potrebne, rokovi za sprovođenje audita, kao i troškovi svakog pojedinačnog audita. Korišćenje standarda kvaliteta u lancu ishrane Iako se teži progresivnom usklađivanju i pojednostavljivanju standarda kvaliteta koji se koriste u lancu ishrane, uključujući i primarne proizvođače, danas su dobavljači uslovljeni od strane trgovinskih lanaca da implementiraju niz standarda kvaliteta. U praksi, pored standarda kvaliteta koji su opisani u ovom dokumentu, trgovački lanci se obično oslanjaju na interne protokole za stručne procene performansi svojih dobavljača, njihovo redovno praćenje i ocenjivanje. U nekim slučajevima ovi sporazumi su specijalno prilagođeni za privatne brendirane proizvode (kao za Tesco Nature Choice), u drugim slučajevima oni su formirani tako da sadrže zahteve za kvalitet uopštenih prehrambenih proizvoda koje dobavljač mora da ispuni kako bi bio prihvaćen kao redovan dobavljač. Ovi protokoli se uglavnom zasnivaju na HACCP principima i smernicama za Integralnu Proizvodnju (IPM), samim tim se značajno i ne razlikuj od drugih privatnih standarda za bezbednost hrane, izuzimajući ISO 22000:2005 standard. Kao opšte posledice ovih zahteva, od grupe proizvođača ili samih proizvođači može da se zahteva deset i više standarda kvaliteta, uključujući kako privatne standarde tako i protokole trgovačkih lanaca, sa strogim zahtevom za krajnju proveru ispravnosti proizvodnje u skladu sa direktivama od strane regulisanih ograničenja ili prema 14

15 zahtevima trgovaca. Sami zahtevi za sertifikaciju su veoma različiti (kroz umnožavanje kriterijuma od strane različitih trgovačkih lanaca ili inicijativa za bezbednost hrane), kao i više specifičnih, drugim rečima zahtevi su međusobno povezani u veliki broj kontrolnih tačaka. Novi trendovi takođe smanjuju interese poslovnih organizacija za tradicionalnu ISO 9001:2008 normu, standard kvaliteta formiran od strane ISO kao bi se pokrio sistem upravljanja kvalitetom koji obično trgovački lanci ne zahtevaju od svoji dobavljača. Što se tiče ostatka pesticida, nedavna revizija liste odobrenih pesticida koja je privukla pažnju javnosti, izmene u propisima za bezbednost hrane ka jačoj zaštiti potrošača kao i striktna ograničenja za ostatke pesticida (MRL) i teških metala, koje su u toku, skreću sve veću pažnju na dodatne zahteve za bezbednost hrane i uključenje ovih zahteva u ugovorima sa dobavljačima. U tom pogledu, može biti uobičajeno da Evropski trgovački lanci zahtevaju od svojih dobavljača da ostatak pesticida u proizvodu ne prelazi određeni nivo (od 30% do 70% zavisno od različitih strategija za kvalitet). Iako je pod znakom pitanja, takve strategije postavljaju dodatni pritisak primarnim proizvođačima kao bi ispunili ove zahteve. Imajući u vidu gore navedeno stanje, treba da se usvoji niz mera koje će pojednostaviti primenu čitavog seta normi kvaliteta, koje su složene i zahtevne: Definisanje zajedničkih smernica za HACCP implementaciju, uključujući PRP, GMP i GHP. Predlaganje ovih smernica od strane nacionalnih unija za hranu, koje treba da sadrže stručne smernice za sve učesnike lanca snabdevanja. Usvajanje zajedničkog protokola za Integralnu primarnu proizvodnju, koji će predstavljati osnov za implementaciju GlobalGAP-a i drugih GAP osnovnih standarda kvaliteta. Protokol bi trebao da bude promovisan od strane proizvođačkih sindikata a usvojen od strane zainteresovanih proizvođača za implementaciju održive prakse i adekvatne kontrole ostatka pesticida. Organizovanje cirkulacije ažuriranih informacija o zakonima za pesticide i dozvoljenim ostacima, kako na domaćem tako i na internacionalnim tržištima gde se izvozi proizvod, kao i osnivanje trećeg lica koje će da vrši praćenje i kontrolu pesticida kao i testiranje zemljišta i vode. Promovisanje nezavisnog sektora za proveru i dokumentovanje odgovarajućeg funkcionisanja i održavanja mašina za proizvodnju, kao i uspostavljanje zajedničkog sistema za odlaganje praznih kontejnera i drugih potencijalnih izvora zagađenja. 15

16 Reference: Recommended international code of practice, General principles of food hygiene, CAC/RCP , Rev , Code of hygiene practice for fruits and vegetables, CA/RCP , GlobalGAP standard, ( ), ISO (2007): Food safety management system, Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2007). International organization for standardization, Geneva, The BRC Global Standard for Food Safety, Issue 5, ( ) International Food Standard, Standard for auditing, retailer and wholesale branded food products, Version 5, ( ), Agriculture standards, Benchmark study 2009, Study commissioned by Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform, Pathogencombat.wur.nl/FSAS/.../I43_stakeholders_requirements.pdf Wybourn, K. and A. Niemann-Haberhauser Wal-Mart s Magna Carta for Auditing. Food Quality Magazine 15:26-31 Didier Blanc (2006): ISO From intent to implementation. ISO Management Systems May-June 2006 Bojana Karalic Mihovski, Decembar

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Slobodan Rašeta SQR IMAGE d.o.o. Subotica. Hazard Analysis and Critical Control Points

Slobodan Rašeta SQR IMAGE d.o.o. Subotica. Hazard Analysis and Critical Control Points Slobodan Rašeta SQR IMAGE d.o.o. Subotica SQR IMAGE d.o.o Hazard Analysis and Critical Control Points Analza rizika i Kritične kontrolne tačke To je sistematična preventivna mera u vezi sa bezbednošću

More information

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane Milan Milijašević, DVM Institut za higijenu i tehnologiju mesa Institut

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

UPRAVLJANJE KVALITETOM I BEZBEDNOST HRANE QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

UPRAVLJANJE KVALITETOM I BEZBEDNOST HRANE QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY UPRAVLJANJE KVALITETOM I BEZBEDNOST HRANE QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY Gordana Ušćebrka 1) Ranko Kljajić 2) Milan Tešić 3) 1) Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2) Naučni institut za veterinarstvo,

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Kursevi i otvoreni treninzi

Kursevi i otvoreni treninzi Kursevi i otvoreni treninzi 2013. / 2014. www.qa-center.net Quality Austria Center, Dravska 11, Beograd Sadržaj PREDAVAČI I ISPITIVAČI 2 PREGLED KURSEVA I CENA 3 KURSEVI I OTVORENI TRENINZI 4 Mesto realizacije

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

SERTIFIKACIJA SMK-a PREMA ISO 9001 STANDARDU KAO OSNOVA ZA BPM QMS CERTIFICATION ACCORDING TO ISO 9001 MODEL AS A BASIS FOR BPM

SERTIFIKACIJA SMK-a PREMA ISO 9001 STANDARDU KAO OSNOVA ZA BPM QMS CERTIFICATION ACCORDING TO ISO 9001 MODEL AS A BASIS FOR BPM VIII Skup privrednika i nauč nika SERTIFIKACIJA SMK-a PREMA ISO 9001 STANDARDU KAO OSNOVA ZA BPM QMS CERTIFICATION ACCORDING TO ISO 9001 MODEL AS A BASIS FOR BPM Ivan Tomašević, Dragana Stojanović, Barbara

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

M.Heleta - Definicije...

M.Heleta - Definicije... Upravljanje kvalitetom 3. Definicije iz menadžmenta kvaliteta 1 Definicije principa odozgo nadole odozdo - nagore Obrazovni sistem Srbije Sistem visokog obrazovanja Univerzitet Singidunum Fakultet za menadžment

More information

ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM IN THE "ELEKTROLIZA" FACTORY IN BOR

ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM IN THE ELEKTROLIZA FACTORY IN BOR 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. 04 juni 2011. ZNAČAJ UVODJENJA SISTEMA KVALITETA U ELEKTROLIZI BAKRA U BORU THE IMPORTANCE OF INTRODUCING THE QUALITY SYSTEM

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

SIGURNOST HRANE KROZ PRIMJENU HACCP-a I GLOBALGAP-a U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

SIGURNOST HRANE KROZ PRIMJENU HACCP-a I GLOBALGAP-a U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE 6. Naučno-stručni skup sa sa međunarodnim učešćem KVALITET 2009, Neum, B&H, 04. - 07 juni 2009. SIGURNOST HRANE KROZ PRIMJENU HACCP-a I GLOBALGAP-a U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE FOOD SAFETY AND

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA Master akademske studije Modul za logistiku 1 (MLO1) POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA angažovani su: 1. Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl.inž., kab 303, mmiljus@sf.bg.ac.rs,

More information

UTICAJ VERZIJE STANDARDA ISO 9001:2015 NA DOSTIZANJE ODRŽIVOG POSLOVANJA THE INFLUENCE OF ISO 9001:2015 VERSION ON SUSTAINABLE BUSINESS ACHIEVING

UTICAJ VERZIJE STANDARDA ISO 9001:2015 NA DOSTIZANJE ODRŽIVOG POSLOVANJA THE INFLUENCE OF ISO 9001:2015 VERSION ON SUSTAINABLE BUSINESS ACHIEVING Izvod UTICAJ VERZIJE STANDARDA ISO 9001:2015 NA DOSTIZANJE ODRŽIVOG POSLOVANJA Vojislav Božanić, vojkanbozanic@gmail.com Bojana Jovanović, Iritel a.d. Beograd, bojana.jovanovic.123@gmail.com Do kraja 2015.

More information

ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS

ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. ENERGETSKA EFIKASNOST U ISO STANDARDIMA ENERGY EFFICIENCY IN ISO STANDARDS Prof. dr Miodrga Bulatović, Mašinski

More information

ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE ISO STANDARDI U ZAŠTITI I UNAPREĐENJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE Prof. dr Rade Biočanin, student Dženana Hamidović Državni univerzitet u Novom Pazaru Rezime: Snažan razvoj proizvodnih snaga nije samo višestruko

More information

CILJ UEFA PRO EDUKACIJE

CILJ UEFA PRO EDUKACIJE CILJ UEFA PRO EDUKACIJE Ciljevi programa UEFA PRO M s - Omogućiti trenerima potrebnu edukaciju, kako bi mogli uspešno raditi na PRO nivou. - Utvrdjenim programskim sadržajem, omogućiti im kredibilitet.

More information

Organska proizvodnja - neiskorišćen potencijal Republike Srbije M.Sc Ivana Simić

Organska proizvodnja - neiskorišćen potencijal Republike Srbije M.Sc Ivana Simić Organska proizvodnja - neiskorišćen potencijal Republike Srbije M.Sc Ivana Simić April 2015. godine Sadržaj Uvod... 3 1.Sektor organske proizvodnje u Srbiji... 4 1.1.Razvoj... 4 1.2. Zakonodavni i institucionalni

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi. Vladimir Petković Novembar 2017.

Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi. Vladimir Petković Novembar 2017. Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi Vladimir Petković Novembar 2017. Srpska industrija mineralnih đubriva Osnovana 1998. godine, 100% vlasništvu domaćeg fizičkog lica Sastoji se iz tri divizije pri

More information

Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija

Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija DRAGO S. SOLDAT, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin Stručni rad MARIJA Đ. MATOTEK, Visoka

More information

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ROBERT ČAČKOVIĆ PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PROCESU PROIZVODNJE MLIJEKA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PRIMJENA

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

CE znak za uređaje energetske elektronike

CE znak za uređaje energetske elektronike INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014. CE znak za uređaje energetske elektronike Bojana Jovanović, Zoran Cvejić, Miroslav Lazić, Dragana Petrović, Ivan Lazić Odeljenje za energetsku elektroniku Iritel a.d.

More information

ZNAČAJ ORGANSKE POLJOPRIVREDE U ZAŠTITI OKOLINE I SAVREMENOJ PROIZVODNJI HRANE 1

ZNAČAJ ORGANSKE POLJOPRIVREDE U ZAŠTITI OKOLINE I SAVREMENOJ PROIZVODNJI HRANE 1 Prethodno saopštenje Škola biznisa Broj 3/2010 UDC 631.147:502.2 Jonel Subić Bojana Bekić Marko Jeločnik ZNAČAJ ORGANSKE POLJOPRIVREDE U ZAŠTITI OKOLINE I SAVREMENOJ PROIZVODNJI HRANE 1 Sažetak: Poljoprivreda

More information

Analiza i upravljanje rizikom za medicinska sredstva prema zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 13485

Analiza i upravljanje rizikom za medicinska sredstva prema zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 13485 Analiza i upravljanje rizikom za medicinska sredstva prema zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 13485 Mapa procesa Upravljački Procesi Glavni Procesi Procesi podrške Željeni izlazi iz procesa Kontrole (Dokumenta)

More information

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA Nastavni predmet: Vežba br 6: Automatizacija projektovanja tehnoloških procesa izrade alata za brizganje plastike primenom ekspertnih sistema Doc. dr Dejan

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU

FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU FINANSIJSKE PREPREKE I PODSTICAJI (DRŽAVNI I KOMERCIJALNI) RAZVOJU AGROPRIVREDE SRBIJE U PREDPRISTUPNOM PERIODU Tema izlaganja: MLEKO Ljubiša Jovanovid, generalni direktor BD Agro predsednik Udruženja

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind.

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind. SPECIJALISTIČKI RAD Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta Mentor: Prof. dr Željko Baroš Student: Kljajić Živana Br. ind. 0018-07/RMUS Banja Luka, 2009

More information

Holistički marketing

Holistički marketing Holistički marketing Koncept holističkog marketinga polazi od razvoja, oblikovanja i sporovođenja marketing programa, procesa i aktivnosti, nivoa i strukture organizovanosti marketinga, merenja efekata

More information

Marko Ružić, dipl. ing. stroj. Ex-Agencija, Industrijska 25, Sveta Nedelja

Marko Ružić, dipl. ing. stroj. Ex-Agencija, Industrijska 25, Sveta Nedelja Marko Ružić: Sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji Ex-opreme sukladno EN ISO/IEC 80079-34 I. (b1 b6) Sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji Ex-opreme sukladno EN ISO/IEC 80079-34 nakon predstavljanja

More information

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES Zijad Džafić UDK 334.71.02(497-15) Adnan Rovčanin Preliminary paper Muamer Halilbašić Prethodno priopćenje DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES ABSTRACT The shortage of large markets

More information

Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016)

Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016) Metodologija za procenu sistema javnih nabavki (MAPS) Verzija 2016 (Nacrt za javnu raspravu, jul 2016) 0 PREDGOVOR Javne nabavke su ključna komponenta pružanja javnih usluga, dobrog upravljanja i održive

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

VAŠI GOSTI ĆE PRIMETITI RAZLIKU. EXPERTS IN HOSPITALITY

VAŠI GOSTI ĆE PRIMETITI RAZLIKU. EXPERTS IN HOSPITALITY VAŠI GOSTI ĆE PRIMETITI RAZLIKU. EXPERTS IN HOSPITALITY NIKADA NISMO ZADOVOLJNI SA ZADOVOLJAVAJUĆIM REZULTATIMA. Gosti odsedaju u kvalitetnim hotelima i rezortima poput Vašeg sa razlogom: vrhunski komfor

More information

EKONOMIKA LOGISTIKE PROIZVODNJE ECONOMICS OF PRODUCTION LOGISTICS

EKONOMIKA LOGISTIKE PROIZVODNJE ECONOMICS OF PRODUCTION LOGISTICS ISSN 1846-6168 UDK 65.012.34 EKONOMIKA LOGISTIKE PROIZVODNJE ECONOMICS OF PRODUCTION LOGISTICS Krešimir Buntak, Nikoleta Šuljagić Stručni članak Sažetak: Logistika proizvodnje je dio logistike koji se

More information

Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite

Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite Paketi Usluga, Zdravstvenih Usluga Umerenih ka Ljudima, i Integrisane Zaštite Projekat Kvalitetna i Dostupna Zdravstvena Zaštita Projekat Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita (AQH) je dizajniran

More information

PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008 U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA U BiH

PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008 U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA U BiH 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. PREDNOSTI I NEDOSTACI USPOSTAVLJANJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA EN ISO 9001:2008

More information

MENADŽMENT PROIZVODA I USLUGA

MENADŽMENT PROIZVODA I USLUGA 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina http://iprod.masfak.ni.ac.rs iprod@masfak.ni.ac.rs Zoran Anišić, Nikola Suzić i Anja

More information

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik

Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir. Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik Hrvatsko tržište derivativnih instrumenata pravni okvir Mladen Miler ACI Hrvatska,Predsjednik ACI Hrvatska (www.forexcroatia.hr) je neprofitna udruga građana Republike Hrvatske koji su profesionalno uključeni

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, listopad 2011. HR Survey 2010 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2010. godinu Osijek, listopad 2011. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

EDVINA MARUŠIĆ ANALIZA IMPLEMENTIRANOSTI SUSTAVA KVALITETE U POMORSKIM DJELATNOSTIMA DIPLOMSKI RAD

EDVINA MARUŠIĆ ANALIZA IMPLEMENTIRANOSTI SUSTAVA KVALITETE U POMORSKIM DJELATNOSTIMA DIPLOMSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI EDVINA MARUŠIĆ ANALIZA IMPLEMENTIRANOSTI SUSTAVA KVALITETE U POMORSKIM DJELATNOSTIMA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U

More information

UPRAVLJANJE TOTALNIM KVALITETOM KAO OSNOVA MODELA POSLOVNE IZVRSNOSTI SAVREMENE ORGANIZACIJE - ISKUSTVA APOTEKARSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI

UPRAVLJANJE TOTALNIM KVALITETOM KAO OSNOVA MODELA POSLOVNE IZVRSNOSTI SAVREMENE ORGANIZACIJE - ISKUSTVA APOTEKARSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI UNIVERZITET EDUKONS Fakultet poslovne ekonomije Sremska Kamenica UPRAVLJANJE TOTALNIM KVALITETOM KAO OSNOVA MODELA POSLOVNE IZVRSNOSTI SAVREMENE ORGANIZACIJE - ISKUSTVA APOTEKARSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI

More information

Obrazovanje za šest sigma u Srbiji jedan pristup

Obrazovanje za šest sigma u Srbiji jedan pristup Obrazovanje za šest sigma u Srbiji jedan pristup M. Sc. TATJANA ŠIBALIJA 1, prof.dr. MIRKO SOKOVIĆ 2, Pregledni rad prof.dr. VIDOSAV MAJSTOROVIĆ UDC:658.336:303.732.2(497.11)=861 U radu je predstavljen

More information

Slobodan Aćimović * ORIGINALNI NAUČNI RADOVI/SCIENTIFIC PAPERS

Slobodan Aćimović * ORIGINALNI NAUČNI RADOVI/SCIENTIFIC PAPERS ORIGINALNI NAUČNI RADOVI/SCIENTIFIC PAPERS Slobodan Aćimović * DOI: 10.2298/EKA0670067A Razumevanje lanca snabdevanja Understanding the Supply Chain APSTRAKT: Menadžment lancem snabdevanja predstavlja

More information

MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE

MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju PosTel 2012, Beograd, 04. i 05. decembar 2012. MODEL PRIZMA ZA MERENJE PERFORMANSI ORGANIZACIJE - PREDLOG PRIMENE Vladeta

More information

Efekti liberalizacije Zakona o GMO na tržište soje u Srbiji

Efekti liberalizacije Zakona o GMO na tržište soje u Srbiji Efekti liberalizacije Zakona o GMO na tržište soje u Srbiji Sektorska studija, 2016. Republika Srbija Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Izdavač: Danube Soya-Regionalni Centar Novi Sad

More information

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Zakon br. 05/L - 101 O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA Skupština Republike Kosova, Na osnovu člana 65 (1) Ustava

More information

3.2. Prikazati podatke o svim proizvodima, koji se proizvode u Zrenjaninu.

3.2. Prikazati podatke o svim proizvodima, koji se proizvode u Zrenjaninu. Primer 3. Data je sledeća šema baze podataka S = (S, I ), pri čemu je skup šema relacija: S = { Dobavljač({ID_DOBAVLJAČA, NAZIV, STATUS, GRAD}, {ID_DOBAVLJAČA}), Deo({ID_DETALJA, NAZIV, BOJA, TEŽINA, GRAD},

More information

PROGRAMI INTERNE KONTROLE

PROGRAMI INTERNE KONTROLE 57 PROGRAMI INTERNE KONTROLE 1 PROGRAMI INTERNE KONTROLE Izrazi zahvalnosti Ovaj izveštaj je urađen i napisan u januaru 2011. Istraživački tim (Paul Holtom, Mark Bromley i Lucie Béraud- Sudreau) želi da

More information

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA

CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BISNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA Review article Economics of Agriculture 3/2016 UDC: 664.644.4:339.13(497.6+497.5) CREATING THE VALUE CHAIN MILK BETWEEN BOSNIA AND

More information

PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA

PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA PRIRUČNIK ZA PROCENU RIZIKA Ovaj Priručnik je nastao u okviru projekta Unije poslodavaca Srbije (UPS) i Međunarodne organizacije rada (MOR), koji se sprovodio na teriroriji

More information

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/15 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE VINA

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/15 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE VINA OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/15 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE VINA (SMERNICE) 17.04.2017 OPEN SOURCE PROJECT ::

More information

ZYRA PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN/ KANCELARIJA ZA JAVNO KOMUNICIRANJE/ OFFICE OF PUBLIC COMMUNICATION POZIV ZA PRIJAVU

ZYRA PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN/ KANCELARIJA ZA JAVNO KOMUNICIRANJE/ OFFICE OF PUBLIC COMMUNICATION POZIV ZA PRIJAVU Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja Ministry

More information

Karakteristike marketinga u sferi usluga

Karakteristike marketinga u sferi usluga Karakteristike marketinga u sferi usluga Specifičnosti usluga: 1) Neopipljivost 2) Neodvojivost proizvodnje od potrošnje 3) Heterogenost 4) Kvarljivost Specifičnosti bankarskih usluga Predmet usluge je

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

TRAINING CALENDAR INDIA JANUARY JUNE

TRAINING CALENDAR INDIA JANUARY JUNE TRAINING CALENDAR INDIA 1 2 3 4 5 ISO 9001:2015 Lead Auditor ISO 14001:2015 Lead Auditor OHSAS 18001:2007 Lead Auditor ISO 50001:2011 Lead Auditor ISO 27001:2013 Lead Auditor 5 Days 25,000 5 Days 27,000

More information

MSFI ZA MSP KROZ PITANJA I ODGOVORE

MSFI ZA MSP KROZ PITANJA I ODGOVORE Miroslav M. Milojević Pregledni članak UDK: 006.44:657.2 657.631.6 MSFI ZA MSP KROZ PITANJA I ODGOVORE Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) je prodizvod

More information

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, svibanj 2009.

HR Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu. Osijek, svibanj 2009. HR Survey 2008 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2008. godinu Osijek, svibanj 2009. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na ISO Survey

More information

ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD br. 178/PE/2017 ULOGA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM Helena Premec Varaždin, svibanj 2017. SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI

More information

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA LJUDSKI RESURSI ULJANIKA PROFIL DRUŠTVA NAJUSPJEŠNIJE NIJE HRVATSKO BRODOGRADILIŠTE GRADIMO BRODOVE I PROIZVODIMO BRODSKE DIZEL MOTORE KNJIGA NARUDŽBI DOBRO I KVALITETNO POPUNJENA 1856-2008 TEHNOLOŠKA

More information

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA

PLAN OBUKE CIVILNIH SLUŽBENIKA Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Administratës Publike / Ministarstvo Javne Administracije / Ministry of Public Administration INSTITUTI

More information

FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU

FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU Prof. dr Mladen Veinović Igor Franc Aleksandar Jevremović BAZE PODATAKA - PRAKTIKUM - Prvo izdanje Beograd 2006. Autori: Prof. dr Mladen Veinović Igor Franc Aleksandar

More information

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu .7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu U decimalnom brojnom sistemu pozitivni brojevi se predstavljaju znakom + napisanim ispred cifara koje definišu apsolutnu vrednost broja, odnosno

More information

E-trgovina i ponašanje potrošača na internetu

E-trgovina i ponašanje potrošača na internetu Departman za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju Master studijski program Marketing i trgovina MASTER RAD E-trgovina i ponašanje potrošača na internetu Mentor: Prof. dr Milan Milosavljević Kandidat:

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE POSLOVNI SISTEMI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU MASTER STUDIJSKI PROGRAM - MASTER RAD -

UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE POSLOVNI SISTEMI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU MASTER STUDIJSKI PROGRAM - MASTER RAD - UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE POSLOVNI SISTEMI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU MASTER STUDIJSKI PROGRAM ZNAČAJ PRIMENE HACCP STANDARDA U ZAŠTITI KORISNIKA TURISTIČKIH USLUGA - MASTER

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI. Tomislav Štefančić PREGLED STRUKTURE LOGISTIČKIH TROŠKOVA S OSVRTOM NA ZALIHE ZAVRŠNI RAD

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI. Tomislav Štefančić PREGLED STRUKTURE LOGISTIČKIH TROŠKOVA S OSVRTOM NA ZALIHE ZAVRŠNI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Tomislav Štefančić PREGLED STRUKTURE LOGISTIČKIH TROŠKOVA S OSVRTOM NA ZALIHE ZAVRŠNI RAD Zagreb, kolovoz 2016 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH

More information

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Priprema podataka NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Normalizacija Normalizacija je svođenje vrednosti na neki opseg (obično 0-1) FishersIrisDataset.arff

More information

prese presses proizvedene u kija-inoxu made by kija-inox

prese presses proizvedene u kija-inoxu made by kija-inox prese proizvedene u kija-inoxu presses made by kija-inox NAŠE PRESE SU PATENTIRANE. BR. PATENTNE PRIJAVE: 2017/0571 OUR PRESSES IS PATENTED. Nr. PATENT APPLICATIONS: 2017/0571 Dobrodošli u Kija-Inox, mi

More information

INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA

INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA Sistemski pristup Univerzitet u Nišu dr Srđan Glišović, docent srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs Održivost predstavlja suštinsku relaciju između delovanja i posledica." (Kirsten Childs,

More information

Pred vama je Izveštaj o poslovanju koji sadrži podatke iz revidiranog Finansijskog izveštaja za godinu.

Pred vama je Izveštaj o poslovanju koji sadrži podatke iz revidiranog Finansijskog izveštaja za godinu. Poštovani akcionari, Pred vama je Izveštaj o poslovanju koji sadrži podatke iz revidiranog Finansijskog izveštaja za 2015. godinu. Skrećemo vam pažnju da postoje razlike u finansijskim podacima u odnosu

More information

Slobodanka Jovin* Pregledni rad. Škola biznisa Broj 4/2011 UDC 005.9:338.46

Slobodanka Jovin* Pregledni rad. Škola biznisa Broj 4/2011 UDC 005.9:338.46 Pregledni rad Slobodanka Jovin* Broj 4/2011 UDC 005.9:338.46 MENADŽMENT ASPEKT USLUGA Sažetak: Savremenu ekonomiju karakteriše dominantno učešće uslužnog sektora i to kako u stvaranju domaćeg proizvoda,

More information

FON MARKETING. Skripta za prvi deo usmenog ispita

FON MARKETING. Skripta za prvi deo usmenog ispita FON 2010. MARKETING Skripta za prvi deo usmenog ispita 1. TRŽIŠTE Definicija tržišta, značaj i uloga Tržište predstavlja sučeljavanje ponude i tražnje. Pojam tržišta obuhvata sveukupnost odnosa ponude

More information

Univerzitet u Beogradu. Ekonomski fakultet

Univerzitet u Beogradu. Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet mr Marija Mandarić STRATEGIJSKI BREND MENADŽMENT KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI KOMPANIJA Doktorska disertacija Beograd, 2012. godina MENTOR: Prof. dr Goran Petković

More information

MARKETING 30.kombinacija

MARKETING 30.kombinacija MARKETING 30.kombinacija 1.POZICIONIRANJE PROZIVODA 2.MARKETING U OBRAZOVANJU 3. TRZISNI ODNOS SA JAVNOSCU NA MEDJUNARODNOM TRZISTU 1.Pozicioniranje prozivoda je deo ciljnog marketinga I odvija se nakon

More information

RAZVOJ MODELA ZA MERENJE PERFORMANSI PROCESA

RAZVOJ MODELA ZA MERENJE PERFORMANSI PROCESA UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA Barbara P. Simeunović RAZVOJ MODELA ZA MERENJE PERFORMANSI PROCESA doktorska disertacija Beograd, 2015 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ORGANIZATIONAL

More information

Upravljanje procesom prodaje

Upravljanje procesom prodaje Završni rad br. 19/PMM/2015 Upravljanje procesom prodaje Helena Lukša, matični broj studenta 0141/2012. Koprivnica, listopad 2015. godine Odjel za Poslovanje i menadžment u medijima Završni rad br. 19/PMM/2015

More information

UNIVERZITET SINGIDUNUM. Tema: ERP Enterprise Resource Planning Istorijat razvoja, polje primene i novi oblici poslovanja primenom cloud rešenja

UNIVERZITET SINGIDUNUM. Tema: ERP Enterprise Resource Planning Istorijat razvoja, polje primene i novi oblici poslovanja primenom cloud rešenja UNIVERZITET SINGIDUNUM Departmant za poslediplomske studije Diplomski akademski Master program Studijski program: Savremene informacione tehnologije MASTER RAD Tema: ERP Enterprise Resource Planning Istorijat

More information

GRUPA Prepoznatljivost Iskljuciti Ukljuciti 11. Razlicit kapacitet organizacija clanica mreze Dodati. 12. Dodati. 13. Dodati. 14.

GRUPA Prepoznatljivost Iskljuciti Ukljuciti 11. Razlicit kapacitet organizacija clanica mreze Dodati. 12. Dodati. 13. Dodati. 14. GRUPA 1 III ANALIZE 3.2. Snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje (SWOT analiza) SWOT analiza podrazumijeva analizu okruzenja kako bi se tacno definisale odredjene unutrasnje snage mreze, unutrasnje slabosti

More information

BENČMARKING KAO MENADŽERSKA AKCIJA THE BENCHMARKING AS A MANAGEMENT ACTION

BENČMARKING KAO MENADŽERSKA AKCIJA THE BENCHMARKING AS A MANAGEMENT ACTION Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 BENČMARKING KAO MENADŽERSKA AKCIJA

More information