СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

Size: px
Start display at page:

Download "СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ"

Transcription

1 1

2 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2

3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3

4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4

5 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми није обавезно 5

6 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 1. УСМЕРЕНОСТ НА КОРИСНИКА (КУПЦА) 6

7 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 2. ЛИДЕРСТВО 7

8 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3. УКЉУЧИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 8

9 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ПРОЦЕС ЈЕ СКУП МЕЂУСОБНО ПОВЕЗАНИХ ИЛИ ИНТЕРАКТИВНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ТРАНСФОРМИШУ УЛАЗЕ У ИЗЛАЗЕ 4. ПРОЦЕСНИ ПРИСТУП 9

10 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ СИСТЕМ ЈЕ СКУП МЕЂУСОБНО ПОВЕЗАНИХ ИЛИ ИНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА 5. СИСТЕМСКИ ПРИСТУП МЕНАЏМЕНТУ 10

11 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 6. НЕПРЕКИДНО ПОБОЉШАЊЕ 11

12 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 6. НЕПРЕКИДНО ПОБОЉШАЊЕ 12

13 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 7. ОДЛУЧИВАЊЕ НА ОСНОВУ ЧИЊЕНИЦА 13

14 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 8. УЗАЈАМНО КОРИСНИ ОДНОСИ СА ИСПОРУЧИОЦИМА 14

15 ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ QMS 1. КВАЛИТЕТ 2. МЕНАЏМЕНТ 3. ОРГАНИЗАЦИЈА 4. ПРОЦЕС И ПРОИЗВОД 5. КАРАКТЕРИСТИКЕ 6. УСАГЛАШЕНОСТ 7. ДОКУМЕНТАЦИЈА 8. ИСПИТИВАЊЕ 9. ПРОВЕРА 10. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА МЕРНИХ ПРОЦЕСА 15

16 kvalitet: stepen do koga skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve zahtev: potreba ili očekivanje koje je deformulisano, uobičajeno podrazumevano ili obavezno 16

17 sistem: skup međusobno povezanih ili interaktivnih elemenata sistem menadžmenta: sistem koji uspostavlja politiku i ciljeve i dostizanje tih ciljeva. 17

18 M E N A DŽ M E N T: USKLAĐENE AKTIVNOSTI RUKOVOĐENJA I UPRAVLJANJA JEDNE ORGANIZACIJE 18

19 menadžment kvalitetom: usklađene aktivnosti rukovođenja i upravljanja jedne organizacije imajući u vidu kvalitet 19

20 efektivnost: mera obima realizacije planiranih aktivnosti i dostizanja planiranih rezultata. efikasnost: međusobni odnos između postignutih rezultata i korišćenih resursa. 20

21 ORGANIZACIJA: grupa ljudi i kapaciteta sa uređenim pravilima odgovornosti, ovlašćenja i odnosa. 21

22 procedura: specificiran način za izvođenje aktivnosti ili procesa 22

23 POSLOVNIK O KVALITETU: dokument koji opisuje sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji 23

24 ZAPIS: dokument koji potvrđuje ostvarene rezultate ili obezbeđuje dokaz o obavljenim aktivnostima. 24

25 ЗАХТЕВИ СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 25

26 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ КОРАЦИ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ Дефинисање потреба и очекивања корисника 26

27 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ КОРАЦИ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ Утврђивање политике ициљева квалитета 27

28 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ КОРАЦИ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ Дефинисање процеса и одговорности за достизање циљева квалитета 28

29 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ КОРАЦИ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ Обезбеђивање ресурса за остваривање циљева квалитета 29

30 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ КОРАЦИ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ Одређивање и примена метода мерења ефикасности и ефективности сваког процеса 30

31 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ КОРАЦИ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ Утврђивање начина за спрешавање неусаглашености иелимисање узрока неусаглашености 31

32 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ КОРАЦИ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ Стално побољшање ефикасности иефективности процеса и система 32

33 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ УЛОГА НАЈВИШЕГ РУКОВОДСТВА 33

34 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ ДОКУМЕНТАЦИЈА 34

35 ОСНОВЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ ВРЕДНОВАЊЕ 35

36 ЗАХТЕВИ ЗА СИСТЕМЕ МЕНАЏМЕНТА ВАЛИТЕТОМ ЗАХТЕВИ ЗА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ЗАХТЕВИ ЗА ОДГОВОРНОСТ РУКОВОДСТВА ЗАХТЕВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА ЗАХТЕВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА ЗАХТЕВИ ЗА МЕРЕЊА, АНАЛИЗЕ И ПОБОЉШАЊА 36

37 ХВАЛА ВАМ НА ПАЖЊИ 37

38 ПИТАЊА 38

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОЈЕКАТА У ИНДУСТРИЈИ

РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОЈЕКАТА У ИНДУСТРИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА МР САНДРА Б. МИЛУНОВИЋ РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОЈЕКАТА У ИНДУСТРИЈИ Докторска дисертација Београд, 2013. године УНИВЕРЗИТЕТ У

More information

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА САДРЖАЈ Увод...5 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА...8 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета...8 a) Опис стања, анализа и процена стандарда 1...8 б) SWOT анализе Универзитета Џон Незбит у погледу

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI! Упутства за проверавање система менаџмента

DOZVOLJENO SAMO ZA JEDNOG KORISNIKA. ZABRANJENO UMNOŽAVANJE I KORIŠCENJE NA MREŽI! Упутства за проверавање система менаџмента СРПСКИ СТАНДАРД SRPS ISO 19011 Децембар 2011. Идентичан са ISO 19011:2011 Упутства за проверавање система менаџмента Guidelines for auditing management systems II издање Референтна ознака SRPS ISO 19011:2011

More information

М Е Н А Џ М Е Н Т КВАЛИТЕТOM ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

М Е Н А Џ М Е Н Т КВАЛИТЕТOM ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Универзитет у Нишу Факултет заштите на раду у Нишу Горан В. Ристић М Е Н А Џ М Е Н Т КВАЛИТЕТOM ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Ниш, 2009. Горан В. Ристић Менаџмент квалитетом животне средине Издавач: Факултет заштите

More information

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СЕРТИФИКАЦИОНИХ И КОНТРОЛНИХ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ ПРЕМА НОВИМ ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СЕРТИФИКАЦИОНИХ И КОНТРОЛНИХ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ ПРЕМА НОВИМ ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СЕРТИФИКАЦИОНИХ И КОНТРОЛНИХ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ ПРЕМА НОВИМ ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА I) ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ Предраг Поповић, Мирослав Туфегџић,

More information

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2 др Младен Ђурић Запослење: доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду Датум и место рођења: 26.08.1983. Крагујевац Број телефона: 064/135-70-80 E-mail: djuricm@fon.bg.ac.rs LinkedIn:

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА СТУДИЈСКА ГРУПА МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА www.uk.fon.rs О КВАЛИТЕТУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ На почетку мали скеч, преузет са сајта Department of Quality Management, The University of Salford, Great Britain.

More information

- ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈA -

- ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈA - Факултет за финансије, банкарство и ревизију КВАЛИТЕТ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА КАО БИТАН ФАКТОР СТИЦАЊА ПОВЕРЕЊА У ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈA - Ментор: Проф. др Видоје Морачанин Кандидат:

More information

M.Heleta - Definicije...

M.Heleta - Definicije... Upravljanje kvalitetom 3. Definicije iz menadžmenta kvaliteta 1 Definicije principa odozgo nadole odozdo - nagore Obrazovni sistem Srbije Sistem visokog obrazovanja Univerzitet Singidunum Fakultet za menadžment

More information

ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ХАРМОНИЗОВАНО ТЕХНИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА и КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ Конкурентност српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да производе безбедне и квалитетне

More information

CUSTOMER SATISFACTION FOCUS IN INTEGRATED MANAGEMENT APPLIED THROUGH BSC CONCEPT IN ADMINISTRATIVE SERVICE IN LOCAL GOVERNMENT OF BANJA LUKA CITY

CUSTOMER SATISFACTION FOCUS IN INTEGRATED MANAGEMENT APPLIED THROUGH BSC CONCEPT IN ADMINISTRATIVE SERVICE IN LOCAL GOVERNMENT OF BANJA LUKA CITY DOI: COBISS: Stručni rad ФОКУС НА ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА У ИНТЕГРИСАНОМ МЕНАЏМЕНТУ КРОЗ ПРИМЈЕНУ БСЦ КОНЦЕПТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ БАЊА ЛУКА 162 CUSTOMER SATISFACTION FOCUS IN INTEGRATED MANAGEMENT APPLIED

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

Студија изводљивости изградње постројења на биомасу као базног извора даљинског система грејања Новог Сада

Студија изводљивости изградње постројења на биомасу као базног извора даљинског система грејања Новог Сада Студија изводљивости изградње постројења на биомасу као базног извора даљинског система грејања Новог Сада Бојана Симовић 1 Топлификациони систем Новог Сада 2 ТЕ-ТО Нови Сад Котлови: 2 x TGM-84/B: 420

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ Гоце Делчева 8, Београд

УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ Гоце Делчева 8, Београд fmz Анализа пословања др Маја Андријашевић, доцент 1. Значај финансијске анализе за процес доношења одлука 2. Анализа финансијске ситуације привредног друштва 3. Анализа у функцији унапређења успешности

More information

OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА

OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА Национални просветни савет OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ И УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2010 2020 Национални

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ Образац ПО ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ Назив, односно име и презиме и адреса ПИБ У Обрасцу ПО износи се уписују у динарима, без децимала 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

More information

Билтен ТЕМА БРОЈА. Интервју са мр Јеленом Поповић, помоћником министра Најновији изазови за Сектор за инфраструктуру квалитета, Министарство привреде

Билтен ТЕМА БРОЈА. Интервју са мр Јеленом Поповић, помоћником министра Најновији изазови за Сектор за инфраструктуру квалитета, Министарство привреде ISSN 2334-8194 www.ats.rs Акредитационо тело србије Билтен број 14 АПРИЛ 2014 Београд ТЕМА БРОЈА Интервју са мр Јеленом Поповић, помоћником министра Најновији изазови за Сектор за инфраструктуру квалитета,

More information

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УЛОГА МЕНАЏМЕНТА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ЦИЉЕВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УЛОГА МЕНАЏМЕНТА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ЦИЉЕВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УЛОГА МЕНАЏМЕНТА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ЦИЉЕВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА Докторскa дисертација Кандидат мр Милован Митић Ментор проф. др

More information

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем ( Сл. Гласник РС, бр. 17/2013) Дејан Ковачевић

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем ( Сл. Гласник РС, бр. 17/2013) Дејан Ковачевић Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем ( Сл. Гласник РС, бр. 17/2013) Дејан Ковачевић dkovacevic@dmdm.rs Циљ Правилника Овај Правилник утврђује битне захтеве у погледу метрологије и перформансе

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 2 На основу прегледа конкурсне документације, достављене од стручне службе Факултета заштите на раду у Нишу, и Ближих критеријума за избор у звање наставника и Измена и допуна ближих критеријума за избор

More information

Предлог методологије за унапређење капитационе формуле

Предлог методологије за унапређење капитационе формуле Други пројекат развоја здравства Србије Предлог методологије за унапређење капитационе формуле Мр. сци Синиша Стевић, др. мед Обрачун плате- по важећој Уредби Укупна плата се састоји из: Основног (фиксног)

More information

Планирање за здравље - тест

Планирање за здравље - тест Планирање за здравље - тест 1. Планирање и програмирање су: а) синоними (термини који означавају исти појам) б) две етапе јединственог процеса утврђивања и достизања циљева здравственог развоја в) ништа

More information

ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 1 GENERIC STANDARDS FOR RISK MANAGEMENT

ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 1 GENERIC STANDARDS FOR RISK MANAGEMENT ГЕНЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 1 Ана Шијаковић Хрватски завод за заштиту здравља и сигурност на раду, Загреб, Хрватска Сузана Савић Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Србија

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

На конкурс који је објављен у листу "Послови", број 667 од године пријавио се један кандидат и то:

На конкурс који је објављен у листу Послови, број 667 од године пријавио се један кандидат и то: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Саобраћајни факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област "Менаџмент и организација у саобраћају и транспорту"

More information

ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ Београд, март 2012. године Развојни тим Чланови Радне групе за осигурање квалитета Компоненте 3 у оквиру пројекта Модернизација система средњег

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ САДРЖАЈ: 1. УВОД - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ 2. СТАНДАРДИ

More information

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: 612-00-01063/2011-04 23.11.2012. године Б е о г р а д На основу члана 15. став 4. тачка и члана 17. став 5. Закона о високом образовању

More information

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 38/2009. Оригинални научни рад UDK: 338.48 ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА PLANNING FOR DEVELOPMENT OF TOURISM Др Слободан Благојевић* РЕЗИМЕ:Планирање

More information

МОДЕЛ ЗРЕЛОСТИ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАСНОВАН НА ТЕОРИЈИ КОМПЛЕКСНОСТИ

МОДЕЛ ЗРЕЛОСТИ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАСНОВАН НА ТЕОРИЈИ КОМПЛЕКСНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Ана Ж. Хорват МОДЕЛ ЗРЕЛОСТИ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАСНОВАН НА ТЕОРИЈИ КОМПЛЕКСНОСТИ докторска дисертација Београд, 2017 UNIVERSITY OF

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Конференција ИПАП Република Србија/ НАТО: Од плана до реализације Београд, 15.09.2015. године Област ванредних ситуација покривена

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д МА Александар Базић ЗНАЧАЈ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ИМИЏА КОМПАНИЈЕ (Докторска дисертација) Београд, 2016. године

More information

САВРЕМЕНИ МАРКЕТИНГ У ПОЗОРИШТУ

САВРЕМЕНИ МАРКЕТИНГ У ПОЗОРИШТУ 339.138:792 Термин маркетинг се код нас обично тумачи као реклама, промоција и продаја, што делимично он и јесте. Суштински, у савременом пословању маркетинг је пословна политика. У позоришту су то углавном

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Образац бр 2. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Број захтева: Датум: З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији Молимо

More information

Стандард знања, вештина и вредносних ставова (компетенције) за професију наставника. -нацрт-

Стандард знања, вештина и вредносних ставова (компетенције) за професију наставника. -нацрт- Стандард знања, вештина и вредносних ставова (компетенције) за професију наставника -нацрт- САДРЖАЈ: ПРЕДГОВОР...1 УВОД...2 СТАНДАРД И МОГУЋЕ ПРИМЕНЕ...3 Стандард и иницијална припрема наставника... 3

More information

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЖИВОТНА СРЕДИНА UDK:502.21:061.1 Biblid 1451-3188, 8 (2009) Год VIII, бр. 29 30, стр. 104 113 Изворни научни рад 104 др Драгољуб ТОДИЋ 1 СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

More information

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 10. јул године. Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 10. јул године. Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 10. јул 2017. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Maркетинг менаџмент и односи с јавношћу 001 Одобрава се израда завршног мастер

More information

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Мирослав Ђерић 2 СТРУКТУРА И КЉУЧНИ АКТЕРИ Министарство комуникација

More information

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Агнеш Славић Економски факултет у Суботици, Универзитет

More information

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 На основу чл.6, 6а и 7. Закона о порезима на имовину (Сл. Гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 и 68/14-др.закон), члана 6. и 11. Закона о финансирању

More information

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ ЕКОНОМИКА Vol. 60, април-јун 2014, бр. 2 ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1) Стр. 199-208 Јелена Лукић 1 Parallel d.o.o. Beograd Владимир Мирковић 2 Sberbank a.d. Beograd ПРЕГЛЕДНИ РАД Рад

More information

КА СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО ГОДИНЕ

КА СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО ГОДИНЕ Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Сектор за просторно планирање и урбанизам КА СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕ др Синиша Тркуља

More information

Uvodni rad. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S

Uvodni rad. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S YUSQ ICQ 2006 - International Journal "Total Quality Management & Excellence". Vol.34, No. 1-2, 2006. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S Uvodni rad FOOD SAFETY STRATEGIES AND THE FOOD LAW OF THE

More information

КАТЕДРА ЗА ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ. Листа тема за дипломске радове у школској 2017/2018. години. Наставник: др Раденко Милојевић, редовни професор

КАТЕДРА ЗА ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ. Листа тема за дипломске радове у школској 2017/2018. години. Наставник: др Раденко Милојевић, редовни професор КАТЕДРА ЗА ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ Листа тема за дипломске радове у школској 2017/2018. години 1. Агенцијско пословање Наставник: др Раденко Милојевић, редовни професор Тема или тематска област дипломског 1.

More information

Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање. Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут

Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање. Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Програм Развој здравственог информационог система ресурсне

More information

;

; Име и презиме Милица Жаревац Бошковић Изборно звање Предавач Телефон Е-маил m.zarevacboskovic@vts.edu.rs ; zarevac.milica@gmail.com Консултације Понедељак 13.00-15.00 Уже области Менаџмент и организација

More information

Водомери. Методеиспитивањаиопрема

Водомери. Методеиспитивањаиопрема Редовно и ванредно оверавање Водомери Методеиспитивањаиопрема ЉиљанаМићић, дипл. инж. ДМДМ ljmicic@dmdm.rs дрбраниславтанасић, дипл. инж. ДМДМ tanasic@dmdm.rs 1 Референтна документа (1) Од 01.01.2017.

More information

У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање.

У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање. Увод У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање. За израду електронског теста коришћен је софтвер

More information

Упознајте се са интерном ревизијом. Професија која прави разлику

Упознајте се са интерном ревизијом. Професија која прави разлику Упознајте се са интерном ревизијом Професија која прави разлику Шта је интерна ревизија? Интерна ревизија је једна независна, објективна активност, дизајнирана да повећа вредност и побољша пословање једне

More information

ЕПС Пројекат реструктурирања. Акциони план за заштиту животне средине и социјална питања (ESAP)

ЕПС Пројекат реструктурирања. Акциони план за заштиту животне средине и социјална питања (ESAP) Процена стања животне средине и социјалних за EBRD РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЕПС, СРБИЈА ЕПС Пројекат реструктурирања Акциони план за заштиту животне средине и социјална (ESAP) Mаj 2017. године. Sitz der Gesellschaft:

More information

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has held its 9th Annual General Meeting on 27 June 2017 and promulgated the Decision on 2016 profit distribution, dividend

More information

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE Contemporary achievements in civil engineering 20. April 2018. Subotica, SERBIA A BASIC WATER BUDGET MODEL FOR THE PALIĆ LUDAŠ LAKE SYSTEM Zoltan Horvat 1 Mirjana Horvat 2

More information

Организација система јавних набавки као елемент инвестиционих активности у дистрибутивном предузећу

Организација система јавних набавки као елемент инвестиционих активности у дистрибутивном предузећу Организација система јавних набавки као елемент инвестиционих активности у дистрибутивном предузећу Дарко Милетић 835/2013 Факултет техничких наука, Чачак Инжењерски менаџмент, 2014/2015 mileticdarko80@gmail.com

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће студијских програма мастер академских студија 3. децембар године. Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ

MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће студијских програма мастер академских студија 3. децембар године. Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће студијских програма мастер академских студија 3. децембар 2018. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Управљање пројектима 001 Одобрава се израда завршног мастер

More information

ZAŠTO I KAKO INTEGRISATI MENADŽMENT SISTEME WHY AND HOW TO INTEGRATE MANAGEMENT SYSTEMS

ZAŠTO I KAKO INTEGRISATI MENADŽMENT SISTEME WHY AND HOW TO INTEGRATE MANAGEMENT SYSTEMS 8. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2013, Neum, B&H, 06. 08. juni 2013. ZAŠTO I KAKO INTEGRISATI MENADŽMENT SISTEME WHY AND HOW TO INTEGRATE MANAGEMENT SYSTEMS Zdravko Erdeljan, dipl.

More information

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE AN OVERVIEW OF THE PALIĆ LUDAŠ LAKE SYSTEM Mirjana Horvat 1 Zoltan Horvat 2 UDK: 556.551 DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.043 Summary: This paper presents an overview of the Palić Ludaš lake system, which

More information

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена На основу члана 52. став 3. Закона о средствима за заштиту биља ( Службени гласник РС, брoj 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност Министра здравља, доноси П Р А В И Л Н

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој

Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој Mетрологија, стандардизација и оцењивање усаглашености Изградња инфраструктуре за одрживи развој Предузећа и владе користе метрологију, стандардизацију и оцењивање усаглашености да би побољшали производњу,

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Meнаџмент људских ресурса Одлуком

More information

ФОРУМ О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ «НЕМА ЗДРАВЉА БЕЗ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА»

ФОРУМ О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ «НЕМА ЗДРАВЉА БЕЗ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА» СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОБЛЕМИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У СРБИЈИ Конференција ФОРУМ О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ «НЕМА ЗДРАВЉА БЕЗ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ Булевар маршала Толбухина 8, Београд

УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ Булевар маршала Толбухина 8, Београд УНИВЕРЗИТЕТУ ЏОН НЕЗБИТ ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ БЕОГРАД ЗАВРШНИ РАД НА СТУДИЈАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА Докторска дисертација ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА На основу одлуке Сената Универзитета од, пошто смо проучили урађену

More information

Љиљана Арсић, Кристина Цветковић Бранислав Јевтовић, Данило Оклобџија, Владимир Младеновић, Бранислав Богдановић

Љиљана Арсић, Кристина Цветковић Бранислав Јевтовић, Данило Оклобџија, Владимир Младеновић, Бранислав Богдановић САДРЖАЈ Љиљана Арсић, Кристина Цветковић СИСТЕМ СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА И BALANCED SCORECARD Бранислав Јевтовић, Данило Оклобџија, Владимир Младеновић, Бранислав Богдановић СЕРВИСНО ОРИЈЕНТИСАНА ПАРАДИГМА

More information

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ И НАСТАВНО-НАУЧНОM ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ И НАСТАВНО-НАУЧНОM ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за уже научне области: Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент: Проф.

More information

КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА. Факултет организационих наука

КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА. Факултет организационих наука КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА Факултет организационих наука Наставници : Проф. др Братислав Петровић, шеф катедре др Драган Радојевић, научни саветник, Институт Михајло Пупин Проф. др Зоран Гајић, гостујући

More information

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет

More information

Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013)

Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013) Правилник о претходно упакованим производима ( Сл.гласник РС, бр.43/2013) http://www.dmdm.rs/pdf/podzakoni/ pravilnik_o_prethodno_upakovanim_proizvodima.pdf мрбранкараданов, самосталнисаветник, Координатор

More information

З А Х Т Е В. за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације

З А Х Т Е В. за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације Образац 1. Факултет УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО- ЕКОНОМСКИХ НАУКА (Назив већа научних области коме се захтев упућује) (Број захтева) (Датум) З А Х Т Е В за давање сагласности на

More information

UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO PREDUSLOV INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA U ORGANIZACIJI

UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO PREDUSLOV INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA U ORGANIZACIJI VOJNOTEHNIČKI GLASNIK 3 / 10 UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO PREDUSLOV INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA U ORGANIZACIJI Karović M. Samed, Vojna akademija, Katedra menadžmenta u odbrani, Beograd, Komazec M. Nenad,

More information

Спецификација предмета за књигу предмета

Спецификација предмета за књигу предмета Назив Моделирање инжењерско техничких система Наставник (за ) Др Небојша Ј. Димитријевић Наставник/сарадник (за вежбе) Др Небојша Ј. Димитријевић 6 Статус (обавезни/изборни) Обавезни Нема Упознавање студената

More information

ДИРЕКТОРИ ШКОЛА И ОБРАЗОВНИ МЕНАЏМЕНТ

ДИРЕКТОРИ ШКОЛА И ОБРАЗОВНИ МЕНАЏМЕНТ РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 2015, бр. 7, стр. 5-17. UDK 371.11:005.32 doi:10.5937/sinteze0-8497 ДИРЕКТОРИ ШКОЛА И ОБРАЗОВНИ МЕНАЏМЕНТ Весна М. Срдић 1 Сажетак. Основне одлике управљања и организације школом укључују

More information

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ. Студијска група: Менаџмент људских ресурса. др Барбара Симеуновић, доцент ФОН-а.

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ. Студијска група: Менаџмент људских ресурса. др Барбара Симеуновић, доцент ФОН-а. ` МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 29. јун 2018. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Менаџмент људских ресурса 001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. v N r д p [ J 1 y A n n~ y

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. v N r д p [ J 1 y A n n~ y Именовано тело за оцеььиванэе усаглашености Ъ И 003 I 17 I На основу члана 11. Правилника о електрично] опреми намерено] за употребу у оквиру одре?)ених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10)

More information

Супервизорска процена ICAAP и нови обрачун адекватности капитала

Супервизорска процена ICAAP и нови обрачун адекватности капитала Супервизорска процена ICAAP и нови обрачун адекватности капитала Народна банка Србије Управа за надзор над финансијским институцијама Сектор за контролу пословања банака Одељење за посредну контролу пословања

More information

МЕТОДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК: АНАЛИЗА И ТРЕТМАН РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ У МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА И МСП

МЕТОДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК: АНАЛИЗА И ТРЕТМАН РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ У МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА И МСП Пројекат ACTS МЕТОДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК: АНАЛИЗА И ТРЕТМАН РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ У МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА И МСП ACTs у координацији UNIONCAMERE у сарадњи са АНАЛИЗА И ТРЕТМАН РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ У МИКРО ПРЕДУЗЕЋИМА

More information

БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ПРЕДУЗЕЋУ, ПРИМЕР-ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ПРЕДУЗЕЋУ, ПРИМЕР-ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА XII International Symposium "ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2014" Hotel Jezero, Borsko Jezero, 09 th and 10 th October 2014. UDK: БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ПРЕДУЗЕЋУ, ПРИМЕР-ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД

More information

PROVERE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM ADJUSTMENT OF QUALITY MANAGMENT SYSTEM

PROVERE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM ADJUSTMENT OF QUALITY MANAGMENT SYSTEM 3. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2003, Zenica, B&H, 13. i 14 Novembar 2003. PROVERE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM ADJUSTMENT OF QUALITY MANAGMENT SYSTEM Erdeljan Zdravko, dipl.

More information

С М Е Р Н И Ц У Б Р. 6 О СПРЕЧАВАЊУ, ОТКРИВАЊУ И УКЛАЊАЊУ УЗРОКА ПРЕВАРЕ У ПОСЛОВИМА ОСИГУРАЊА

С М Е Р Н И Ц У Б Р. 6 О СПРЕЧАВАЊУ, ОТКРИВАЊУ И УКЛАЊАЊУ УЗРОКА ПРЕВАРЕ У ПОСЛОВИМА ОСИГУРАЊА Ради бољег разумевања и ефикасније примене тачке 14. став 1. подтачка 5) Одлуке о систему интерних контрола и управљању ризицима у пословању друштва за осигурање ( Службени гласник РС, бр. 12/07), а у

More information

КЊИГА П Р Е Д М Е Т A МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ. Основне струковне студије

КЊИГА П Р Е Д М Е Т A МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ. Основне струковне студије Висока технолошка школа струковних студија Аранђеловац Јосифа Панчића 11; 34300 Аранђеловац; www.vtsar.edu.rs; vtsar@eunet.rs КЊИГА П Р Е Д М Е Т A МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ Основне струковне

More information

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind.

SPECIJALISTIČKI RAD. Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta. Br. ind. SPECIJALISTIČKI RAD Tema: TQM Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta Mentor: Prof. dr Željko Baroš Student: Kljajić Živana Br. ind. 0018-07/RMUS Banja Luka, 2009

More information

ТМ Г. XXXVI Бр. 2 Стр Ниш април - јун UDK :330.34(497.11) УТИЦАЈ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ

ТМ Г. XXXVI Бр. 2 Стр Ниш април - јун UDK :330.34(497.11) УТИЦАЈ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ ТМ Г. XXXVI Бр. 2 Стр. 443-460 Ниш април - јун 2012. UDK 338.246.025.88:330.34(497.11) Oригинални научни рад Примљено: 25. 02. 2012. Зоран Аранђеловић Марија Петровић Ранђеловић Универзитет у Нишу Економски

More information

МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука у Новом Саду Мр Милан Парошки МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ - докторска дисертација - Нови Сад, 2012. Предговор Предмет

More information

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА 1 Друштво физичара Србије са НИС-ом реализује пројекат обуке наставника физике за реализацију лабораторијских вежби и рад са талентованом децом. Прва фаза је опремање три лабораторије

More information

ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС

ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС ОЗНАЧАВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ТП У ХАРМОНИЗОВАНОЈ ОБЛАСТИ У РС СЕ знак и Српски знак усаглашености 1 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИК У СРБИЈИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО

More information

ИНФОТЕКА бр.1-2/2002. Нови трендови у библиотекарству

ИНФОТЕКА бр.1-2/2002. Нови трендови у библиотекарству TСажетак T ИНФОТЕКА бр.1-2/2002 Нови трендови у библиотекарству Стела Филипи-Матутиновић Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" TПолазећи од потребе опстанка библиотечко-информационе делатности,

More information

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ ПРОЦЕНА УЧИНКА УПРАВЉАЊА МЕНАЏЕРА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА У ТРИПОЛИЈУ. Докторскa дисертација

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ ПРОЦЕНА УЧИНКА УПРАВЉАЊА МЕНАЏЕРА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА У ТРИПОЛИЈУ. Докторскa дисертација АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ ПРОЦЕНА УЧИНКА УПРАВЉАЊА МЕНАЏЕРА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА У ТРИПОЛИЈУ Докторскa дисертација Кандидат Мр Хасан Мухамед Ел - Хабруш Ментор Проф. др Виолета Шиљак

More information

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НАБАВКЕ НА ПРОЈЕКТУ PROJECT PROCUREMENT

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НАБАВКЕ НА ПРОЈЕКТУ PROJECT PROCUREMENT ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НАБАВКЕ НА ПРОЈЕКТУ PROJECT PROCUREMENT Милена Вуксановић Петровић, Никола Веселиновић Београд, 20. мај 2015. Садржај презентације Шта

More information