ГРАЂАНИН Предмет: Разред: Наставна тема: Наставна јединица: Школа: Наставница: Образовни циљеви: Васпитни циљеви: Практични циљеви:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ГРАЂАНИН Предмет: Разред: Наставна тема: Наставна јединица: Школа: Наставница: Образовни циљеви: Васпитни циљеви: Практични циљеви:"

Transcription

1 ГРАЂАНИН Предмет: Грађанско васпитање Разред: Шести Наставна тема: Упознавање основних елемената програма Наставна јединица: Упознавање са најзначајнијим појмовима из програма Школа: ОШ Вук Караџић Крушевац Наставница: Јелена Перчевић Образовни циљеви: Упознавање са појмом демократије, демократског друштва и начином његовог функционисања. Усвајање појма грађанин, стицање представе о његовом месту у различитим слојевима заједнице, о његовим правима и дужностима. Упознавање са правним документима (Уставом, законима, статутима, школским правилницима) према којима се једно друштво управља. Разумевање појма власти и њене поделе. Разумевање улоге и места грађана у власти и у друштву. Васпитни циљеви: Подизање свести ученика о њиховом месту у друштву, о могућностима које имају и уз помоћ којих могу да утичу на своју стварност. Буђење, стварање осећаја одговорности и подстицање на учешће. Схватање важности њихове обавештености и укључености у збивања која их се тичу. Стварање ефикасних и одговорних грађана. Практични циљеви: Стварање, подстицање и развијање ученичке креативности у решавању друштвених проблема, развијање способности критичког мишљења и изражавања мишљења, промишљања и расуђивања. Неговање истраживачког духа и логике повезивања наученог. Развијање способности рада у тиму. Објекат наставног рада: Дигитална учионица Време трајања: Четири школска часа Наставна средства: Рачунари у дигиталној учионици, штампач, интернет, презентације, видео снимци, видео игре, папир, картон, лепак, маказе, дрвене боје, фломастери. Рачунарски програми, веб сервиси и адресе: PowerPoint, Word, Slideshare, YouTube, Facebook, Корелација: енглески језик, информатика и рачунарство, техничко образовање, историја Литература: Citizen Мe! I.ppt, Citizen Мe! II.ppt,[презентације преузете са веб сајта (превела и адаптирала Јелена Перчевић)],Устав Републике Србије,

2 Статут града Крушевца, Статут АП Војводине, Закон о јавном реду и миру, Закон о прекршајима, Породични закон, Школски правилник ОШ Јелена Ћетковић, Историја за пети разред основне школе, Грађанско васпитање за 6. разред приручник за наставнике, Грађанско васпитање за 6. разред приручник за ученике. Презентације: Грађанин, Права и дужности, Власт (урадила Јелена Перчевић) Видео снимци: Human Right 21# The Right to Democracy, Демократија, Самба пита Шта је демократија?, Самба пита Шта је Устав, Самба пита Шта су то три власти?. (видео материјале превела и адаптирала Јелена Перчевић) Први час: Обрада појмова демократија, демократско друштво, грађанин Облици рада: фронтални, индивидуални и рад у групи Наставне методе: метода усменог излагања (објашњавање), дискусија, илустративнодемонстративне методе (презентација, видео снимци). Будући да су се ученици на претходном часу упознали са циљевима и задацима програма Грађанског васпитања за 6. разред, обновили градиво које су радили у 5. разреду, утврдили појам партиципације, као и њен значај, наставник их на предстојећа три часа полако уводи у сложеније појмове који ће им бити значајни ради лакшег разумевања функционисања демократског друштва и ученичке улоге у њему. Уводни део часа (10-15 минута): Пре него што на мониторима испред себе одгледају клип посвећен праву на демократију, наставник са ђацима води дискусију на тему Шта је демократија?. С обзиром на то да су већ имали прилике да се упознају са овим појмом у петом разреду, ђаци активирају своје пређашње знање, укључују своје личне претпоставке и труде се да одговоре на ово питање. Очекивано предзнање ђака је да умеју да дефинишу демократију као владавину народа преко изабраних представника. Пошто заврше са изношењем свог мишљења о овом појму, наставник их упућује да на веб сајту YouTube, одгледају клип посвећен демократији. Сви ученици добијају папир на коме се налази линк видео клипа и питања за дискусију. Назив видео снимка је Human Right 21# The Right to Democracy и може се наћи на следећој веб адреси Радња се одвија на енглеском језику, а с обзиром на то да сам језик снимка није тежак за разумевање, остављен је у оригиналној верзији, без превода. Ученици ће имати прилику да гледањем клипа вежбају енглески језик.

3 Када одгледају снимак, добијају задатак да анализирају исти и на основу њега закључе шта би могла бити, тј. шта је демократија, демократско друштво, и како оно функционише. Наставник дели ђаке у групе и даје им питања која ће им помоћи да дођу до праве дефиниције ових појмова. Имају око пет минута за ову активност. Питања за анализу: О чему се ради у видео клипу? Како се понашају његови актери? На ово питање ученици би требало да одговоре да је реч о неком скупу људи у сали, у којој сви причају углас, расправљају се међусобно и нико никога не слуша. Актери немају обзира једни према другима. Затим, ту је дете које жели да се и његов глас чује, али пошто нема толико велике гласовне могућности, пење се на столицу, узима микрофон и жели да скрене пажњу на себе, прво лупајући прстима по микрофону, а потом говорећи да има нешто да им саопшти. Које су старосне доби особе у сали? На ово питање ђаци би требало да одговоре на следећи начин. Људи на скупу су особе старосне доби између 40 и 60 година. Дете је најмлађи члан на скупу. Шта мислите, да ли једно друштво може да функицонише уколико се сви његови чланови понашају на начин на који се понашају људи на видео клипу? Ђаци би требало да дају одричан одговор. Да ли је начин на који се актери понашају једни према другима исправан и демократски? Не, није исправан и није демократски, јер нико никога не слуша и сви раде по свом. Како би изгледао овај скуп када би се водио на демократски начин? Сваки актер би на миран начин изнео своје мишљење, остали би га саслушали и изнели своје мишљење о томе, и на исти начин би уважили личност и мишљење једног детета, без обзира на то што је најмлађи члан на скупу.

4 Када свака група заврши са давањем одговора, представници извештавају. Након тога наставник води дискусију са њима о датим одговорима, упућује их на тачну дефиницију појмова, уколико им се размишљања крећу у погрешном смеру, и за крај ове активности им поставља задатак да на основу свега изреченог и анализираног напишу на папиру шта је демократија и демократско друштво, такође у групи. Читају се дефиниције, а потом наставник пушта ђацима видео клипове о демократији у циљу бољег разумевања датих појмова, уколико неки ученици нису схватили или успели да на пређашњи начин схвате шта значи демократија и демократско друштво. Први видео клип је под називом Самба пита, а Дете Свезналица одговара Шта је демократија?. Реч је о дефинисању демократије као владавине народа преко изабраних представника. Овај видео има за циљ да подсети ђаке на оно што већ знају и утврди њихово знање. Видео снимак је на шпанском језику, преведен и адаптиран, стога га ђаци неће тражити на интернету, већ ће га имати испред себе на рачунару, и на фејсбук групи Грађанско васпитање отвореној у едукативне сврхе. У овој групи ученици могу да постављају питања у вези са градивом, комуницирају са другим ђацима који похађају овај изборни предмет и деле материјале. Наставник као администратор групе, такође, поставља занимљиве материјале у вези са градивом, Power Point презентације, одговара на питања ђака, поставља њихове заједничке фотографије са часова, и сл. Поред едукативне сврхе, циљ отварања групе је и подизање ученичке свести о важности овог изборног предмета и о важности њихове улоге у друштву, без обзира на узраст. Битно је да ученици схвате да у демократији нема разлика, већ да смо сви једнаки, и да сви имамо једнаке могућности.

5 Други видео клип под називом Демократија за разлику од претходног говори о демократским односима унутар друштва, о солидарности, уважавању туђег мишљења, уједињењу без обзира на разлике. Циљ овог видео снимка је да предочи деци да демократија није само владавина већине преко њихових представника, већ да је нешто много више од тога, и да једно демократско друштво почива управо на принципима који су представљени на снимку. Уколико се сви принципи поштују, тек се тада може рећи да је то друштво демократско. Док ђаци гледају видео материјал, наставник коментарише, а када се све заврши, пита их за утиске, и уколико неки ученик има још неке недоумице у вези са значењем ова два појма, даје додатна објашњења. Централни део часа (25-30 минута): У овом делу часа ученици се упознају са појмом грађанин. Наставник је припремио PowerPoint презентацију коју ученици могу да нађу на десктопу рачунара. У њој је објашњен појам грађанин. Сваки ученик добија и папир на коме је направљена скица пирамиде у чије ће одељке попуњавати информације које ће добијати за време презентације. Када попуни целу пирамиду, изрезаће је, налепити на картон како би била чвршћа, склопити и залепити стране. Приликом гледања презентације ученик активно учествује заједно са наставником. Наставник објашњава,

6 поставља питања, а ученик одговара. У деловима где је понуђено више одговора, наставник би требало да сачека да ученици дају одговор, па тек онда да покаже тачно решење, с обзиром на то да су одговори већ припремљени у презентацији. Важно је да ученик на основу овог дидактичког материјала схвати шта значи бити грађанин и на којим нивоима. Грађанин је члан заједнице са правима и дужностима. Он може бити члан више заједница истовремено, државе, града, школе, куће. У наставку, ученик ће градити пирамиду нивоа грађанства уписивањем назива заједница којих је део, почевши прво од највеће ка најмањој. С обзиром на то да је речено да грађанин има одређена права и одговорности, наставник објашњава кроз презентацију одакле она потичу. Ученици се упознају са појмовима Устав, Статут и Школски правилник. Како презентација одмиче, тако они попуњавају пирамиду. На неким местима, као што смо већ споменули, одговори су већ унапред припремљени, стога је веома важно да наставник, пре него што се појави тачан одговор, пита ученике који би одговор заокружили или дали. Са овом активношћу настављају на следећем часу, када ће обрадом права и дужности завршити са испуњавањем поља у пирамиди.

7 Пошто се ученици упознају са овим појмовима, наставник их дели у четири групе и свака добија по један задатак. Прва има задатак да на Интернету пронађе Устав Републике Србије ( ce_o_srbiji/ustav_odredbe.php?i d=101), друга Статут града Крушевца( ges/stories/statut_grada_k RUSEVCA.pdf),трећа Школски правилник nik%20o%20pravima%20obavezam a%20i%20odgovornosti%20ucenika %20OS%20Jelena%20Cetkovic.pdf, а четврта да откуца у Word-у која правила понашања важе код њих у кући. Групе које су добиле задатак да пронађу документа на интернету треба да накратко погледају садржај ових докумената и сазнају оквирно о чему се у њима ради. Потом, треба да, као и група која има задатак да откуца правила која важе у кући, откуца извештај у Word-у о ономе што су сазнали. Наставник даје свакој групи по пет минута за ову активност. Будући да ОШ Вук Караџић нема своју веб страну на којој би ученици могли да пронађу школски правилник, наставник их упућује да потраже на сајту неке друге основне школе и прочитају га.

8 Завршни део часа (5-10 минута): Пошто су прелистали документе и откуцали правила која важе у њиховој кући, школи, граду и држави, следи извештавање група. Уколико не буде било довољно времена да се предвиђено уради, наставник даје ову активност за домаћи. Свака група има задатак да пошто откуца свој извештај, подели исти у оформљеној групи Грађанско васпитање на Фејсбук друштвеној мрежи како би се и остали ђаци упознали са садржајем ових докумената. Садржај извештаја не би требало да буде дужи од десет реченица. Други час: Обрада појмова Устав, права и дужности, ефикасан грађанин Облици рада: фронтални, индивидуални и рад у групи Наставне методе: метода усменог излагања (објашњавање), дискусија, илустративнодемонстративна метода (презентација, видео снимци). Уводни део часа (5-10 минута): На самом почетку часа наставник тражи од ученика да му укратко саопште о чему се ради у документима са којима су се површно упознали. Следи извештај група. Очекивани одговор би требало бити да се у сваком од њих ради о функционисању државе, покрајине и града, о дужностима и надлежностима председника, Владе, Скупштине, итд, али исто тако и о појединим правима и дужностима грађана. Централни део часа (25-30 минута): Када ученици заврше своја кратка излагања, наставник наставља са другим делом презентације Грађанин, с тим што овога пута прича о правима и дужностима грађана, као и о документима из којих та права и дужности потичу. Говори о Уставу као највишем правном акту, законима, статутима, школским правилницима. Циљ је да ђаци стекну представу о начину на које друштво функционише и да на сваком нивоу грађанства, почевши од породице, постоје правила која морају да се поштују. Упознају се, такође, са неким деловима Устава, закона, статута, школског правилника. Наставник у току презентације објашњава сваки слајд, у деловима где би требало да се заокружи тачан одговор прво пита ученике да одговоре. Као што је горе наведено, цела презентација се одвија у дијалошкој форми између ученика и наставника.

9 Када се презентација заврши, ученици заврше са попуњавањем пирамиде, следи њено састављање. Ученици секу пирамиду, лепе је на картон, исеку је заједно са картоном, обоје је у боју српске заставе и залепе. Након тога, наставник на фејсбук групи Грађанско васпитање поставља наградно питање Шта је ефикасан грађанин?. Ђаци би требало да на основу свега онога што су чули о појму грађанин извуку закључак какав би требало да буде ефикасан грађанин и испод питања напишу одговоре у виду коментара. Очекивани одговор би био да ефикасног грађанина представља особа која зна како функционише његова држава, познаје правила игре и придржава их се, која се труди да буде обавештена о свему и својим залагањима, знањима и способностима одано служи својој држави. Ученик који најприближније одговори на питање добија књигу Силеџије су прави гњаватори као награду. Ђаци који нису најбоље разумели имаће прилику да читајући коментаре осталих ђака стекну бољу слику о овом појму. Завршни део часа (5 минута): У овом делу часа наставник пушта занимљиви видео о Уставу под називом Самба пита: Шта је Устав?. У овом преведеном и

10 адаптираном видео снимку ђаци сазнају да је Устав основни закон једне земље и шта у њему пише о нашим правима и обавезама. Обрађен је и појам грађанина, на једноставан и шаљив начин. Циљ овог дела часа је утврђивање појмова који су обрађени у презентацији, уколико неко од ђака није разумео. Трећи час: Обрада појмова: власт, нивои власти, гране власти, органи власти Облици рада: фронтални, индивидуални и рад у групи Наставне методе: метода усменог излагања (објашњавање), дискусија, илустративнодемонстративна метода (презентација, видео снимци). Уводни део часа(5-10 минута): Наставник организује брејнсторминг на почетку часа питајући ученике да размисле о томе шта би власт могла бити. Ученици износе своје мишљење, претпоставке, асоцијације на овај појам. Наставник их претходно подсећа на права и дужности које су радили на претходним часовима и пита их шта мисле ко доноси та права и дужности грађана, ко доноси законе. Предочава им да је функција власти да доноси правила игре и да оне, који их не поштују, на одређени начин опомене и казни. Она постоји како би решавала друштвене проблеме и учинила живот у заједници бољим. Напомиње да постоје три врсте власти. Пушта им видео снимак о томе како је Самби Дете Свезналица објаснило шта су то три власти. Снимак на шаљив начин приказује да постоји законодавна власт, она која доноси законе и на чијем је челу Скупштина заједно са министрима и посланицима, затим извршна власт на чијем је челу председник Републике заједно са Владом и премијером, и најзад судска власт на чијем челу су судови. Објашњено је како се доносе закони које судска власт користи да би у случају њиховог кршења спровела правду. Ученици коментаришу видео и уколико има неких нејасноћа постављају питања наставнику. Централни део часа (20-25 минута):на интернет страни наставник је поставио шему поделе власти на гране, нивое и органе. Ђаци приступају страници, проучавају шему, а потом

11 следи разговор наставника са њима. Наставник повезује претходни снимак Самба пита Шта су то три власти? да те три власти које спомиње Дете Свезналица су на шеми три гране власти и да свака има своју функцију. Законодавна власт доноси законе, извршна власт влада, управља њима и доноси уредбе које служе да би допуниле закон који због своје општости не може да сагледа све могуће животне ситуације. Судска власт решава спорове и доноси судске одлуке у вези са прекршајима грађана или чињењем нечега што је законом кажњиво, као што је и на снимку описано. Напомиње да постоје три нивоа власти - локални, покрајински и републички и да на сваком нивоу постоје органи власти нпр. попут Скупштине, Владе и др. који, као што је напоменуто, доносе законе, управљају њима и поступају у складу са њима. За следећу активност наставник даје инструкције ђацима како да у направе коцку власти. Ученици се деле у групе и сами треба да осмисле како ће та коцка изгледати и како ће је направити, угледајући се на модел пирамиде грађанства. У Word-у праве само скицу коцке, али је попуњавају ручно, због уштеде времена. Коцка приказана на слици је само пример како би требало да изгледа. Ученици ће овим задатком имати прилику да активирају своје знање из информатике и техничког цртања. Важно је да заједно дођу до решења за коцку власти, али да је свако од њих за себе направи, како би увек имали кратак подсетник поделе власти.

12 Завршни део часа (10-15 минута): Занимљивости. Наставник подсећа ђаке на градиво петог разреда из историје, пита их ко је био Хамураби. Уколико се ученици не сећају, наставник им говори да је Хамураби донео први Законик. Следи прича о томе и неколико примера како су изгледали први закони. Ученици имају задатак да у групи пронађу на интернету Хамурабијеве законе и упореде некадашње законе са данашњим. ( Напомена: Ђаци читају само пар закона из Законика. Уколико остане времена, наставник може да организује активност у којој ће групе ђака предлагати неке нове законе или правила у својој школи или кући. Предлоге закона изнеће на фејсбук групи, и онај који буде имао највише гласова ( лајкова ), биће усвојен. Четврти час: Обрада појма грађанске иницијативе Облици рада: индивидуални и рад у групи Наставне методе: дискусија, илустративно-демонстративна метода (видео игра). Припрема: На претходном часу упознати ученике са сајтом дати им упутства за активацију налога и играње игрице. Уводни део часа (5-10 минута): У овом делу часа наставник почиње дискусију са ђацима на тему о њиховом учешћу (партиципацији) у друштву. Будући да су сазнали шта значи бити грађанин, која су њихова права и дужности, поделу власти, сада се поставља питање како власт и грађани сарађују, тј. како грађани могу учествовати у њој. Наставник подсећа ђаке на права и дужности која пишу у правним документима (право на учешће у пословима града, право на гласање, али и дужност). Повезује их са посредним и непосредним учешћем и пита их за мишљење о начину на који могу да учествују. Циљ ове дискусије је доћи до закључка да ђаци могу да учествују на посредан начин преко изабраних представника, и непосредан који се може остварити преко референдума, када се грађани изјашњавају о неком питању гласањем, и преко грађанских иницијатива које се огледају у писању властима о проблемима, разговору са представницима (лидерима), учествовању на демонстрацијама, итд. Постоје разни начини на које се може утицати на власт и на решавање неког друштвеног проблема. Централни део часа (25-30 минута): Обрађени део у уводном делу ученици треба да повежу са логиком видео игре под називом Activate коју покрећу преко америчког сајта посвећеном грађанском васпитању

13 Сајту можете приступити регистрацијом као подржавалац, као ученик и као наставник. Подржаваоци поред својих података, у поље зип код уписују број 110. Уколико желите да се региструјете као наставници можете једино ако контактирате људе из техничке подршке сајта, како би вам модификовали профил из подржаваоца у наставника, јер је сајт направљен за држављане Сједињених Држава и потребно је унети име школе и зип код. Пре но што почнемо са описом фунцкционисања овог дидактичког средства, веома је важно истаћи да у овој активности ученици имају прилику да вежбају и уче енглески језик, нарочито код састављања новинских чланака и радио реклама. У разумевању непознатих речи може им помоћи наставник или речник. Након што су код куће активирали свој профил на сајту, ђаци приступају виртуелној учионици коју је претходно формирао наставник, кликом на поље play games уђу у асортиман игрица и покрећу игрицу под називом Activate. Први корак у игрању је бирање аватара који ће вас представљати, а потом бирање једног од четири друштвена проблема који желите да решавате. У понуди је помоћ животињама, насиље у школи, помоћ породици и чишћење локалних паркова.

14 Након одабира проблема који ћете решавати, игрицу почињете од личног нивоа. Уколико одаберете проблем насиља у школи у почетку ћете лепити постере против насиља по зидовима школе. Када успешно завршите тај ниво, крећете на локални. Добијате два волонтера која треба да подучите неком од понуђених активности како бисте заједничким снагама успешно радили на решавању проблема. Постоје три врсте послова: 1) писање чланака за новине како бисте подигли свест грађана о проблему, 2) продавање колача да бисте прикупили новац и 3) разговор са лидерима. Пошто подучите и пошаљете волонтере да раде за вас, и ви бирате један од послова који ћете радити. Од успешности извршених задатака зависи колико ћете брзо прећи на следећи ниво. После локалног следи државни, па национални. Са преласком на виши ниво повећава се и број људи који ради за вас, а и задаци су нешто другачији. На државном нивоу имате осмишљавање радио рекламе, шетњу у добротворне сврхе, писање писама, а на националном учествовање у маркетиншкој кампањи, националном маршу, итд. Играње игрице траје од 30 до 45 минута у зависности од успешности ученика. На часу ће се играти до пола сата у паровима. Циљеви игрице су разумевање концепта ефикасног грађанина, начина на који ученици као грађани могу да учествују у решавању друштвених проблема осим преко одабраних представника и разумевање њихове улоге у власти; уочавање разлика између америчког и нашег начина решавања проблема, уколико постоје, али и

15 сличности. Подстицање осећаја за добробит заједнице. Увиђање значаја партиципације. Завршни део часа (10 минута): Наставник разговара са ђацима о логици игрице. Пита их на који начин се може учествовати у решавању неког проблема и на који начин се у игрици може утицати на власт. Тражи од ученика да размисле на који начин се може решавати неки друштвени проблем код нас, и да исти упореде са начином у игрици. Као што је већ наведено у циљевима, важноје да уз помоћ ове активности ученици уоче разлике уколико оне постоје, схвате начин на који одређени проблем може да се реши, спознају могућности учешћа на различитим нивоима. На овим сликама можете видети да наставник на сајту има увид у постигнуте резултате ђака током играња и да ученици могу водити дискусије.

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Циљеви часа. Функционални (развојни): развијање логичког мишљења,доношење закључака о обичајима и традицији,развијање пажње, закључивања и уопштавања

Циљеви часа. Функционални (развојни): развијање логичког мишљења,доношење закључака о обичајима и традицији,развијање пажње, закључивања и уопштавања ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС Наставна тема: Божић Наставна јединица: Christmas Тип часа: обрада Paзред: други Циљеви часа Образовни (материјално-сазнајни): систематизација знања ученика у вези са прослављањем

More information

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ - вербалне - практичан рад - дијалог

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ - вербалне - практичан рад - дијалог Разред: 8 број часа : 37, 38 Датум: Наставник: Градимирка Николић НАСТАВНА ПРИПРЕМА Наставни предмет: Техничко и информатичко образовање Наставна тема: Електричне машине и уређаји Наставна јединица: Електричне

More information

ОПШТИ И МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ. Упознавање ученика са значајним догађајима у Србији после Косовске битке

ОПШТИ И МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ. Упознавање ученика са значајним догађајима у Србији после Косовске битке ОПШТИ И МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ Назив школе: Предавач: Наставни предмет: Наставна тема: Циљ наставне теме: Наставна јединица: Задаци часа: Образовни: ОШ Михајло Пупин Земун Горица Његовановић Природа и друштво

More information

СЕЋАЊЕ НА ХОЛОКАУСТ. Први час: обрада наставне јединице Последице рата

СЕЋАЊЕ НА ХОЛОКАУСТ. Први час: обрада наставне јединице Последице рата СЕЋАЊЕ НА ХОЛОКАУСТ Предмет, образовни ниво: Историја, осми разред основне школе Наставна јединица: Последице рата Наставна тема: Други светски рат тотални рат Школа: ОШ Бранко Радичевић Батајница Наставник:

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Аутори: СНЕЖАНА АНДРЕЈЕВИЋ ЉУБИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИВАНА КРСТИЋ СИЛВИЈА ПАНОВИЋ-ЂУРИЋ ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ЈОВАН МИЉКОВИЋ Датум: Мај 2016 С А Д Р Ж А Ј I. МЕТОДОЛОГИЈА

More information

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА Бранка САВОВИЋ УДК 371.5.046.12/.14 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 34 (2002) с.259-270 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

More information

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Наслов оригинала (Titre original de l œuvre) Magdalena Guirao-Jullien Petite méthode pour débuter en anglais RETZ / SEJER, Paris Publée par RETZ,

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg...

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg... Директна и обрнута пропорционалност Увод: Количник реалних бројева a и b, тј. број назива се размером бројева a и b Пропорција је једнакост две размере: a : b = a b a : b = c : d и решава се тако што се

More information

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ

СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ УДК 342.7:342.4(497.11) Проф. др Драган Батавељић Правни факултет Универзитетa у Крагујевцу СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ О људским правима

More information

УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ 1

УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ 1 Оригинални научни рад 342.25(497.11) doi:10.5937/zrpfns49-10222 Др Слободан П. Орловић, ванредни професор Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду S.Orlovic@pf.uns.ac.rs УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE

ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE PRIRU^NIK ZA EDUKATORE Priredili: Aleksandar Jankovi} Vesna Bogdanovi} SADR@AJ Увод.......................................................... 3 Искуствено учење...............................................

More information

Д И Г И Т А Л Н И Ч А С САДРЖАЈ РАДА SPACE. 1. Подаци о аутору рада Општи подаци о часовима Приказ часова...

Д И Г И Т А Л Н И Ч А С САДРЖАЈ РАДА SPACE. 1. Подаци о аутору рада Општи подаци о часовима Приказ часова... Д И Г И Т А Л Н И Ч А С 2 012-2013. САДРЖАЈ РАДА SPACE 1. Подаци о аутору рада... 1 2. Општи подаци о часовима... 1 3. Приказ часова... 4 Први и други час (ДВОЧАС): Future simple... 4 План часа... 5 Трећи

More information

Корупција: Економска страна

Корупција: Економска страна Чланци Корупција: Економска страна МИРОСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ Фото: Медија центар 1. Увод Корупција је вероватно стара колико и свет. Током времена мењали су се њен облик, распрострањеност и друга својства,

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА

ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА И ПАНЕЛА МЛАДИХ САВЕТНИКА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛАМА Издавач: Заштитник грађана Делиградска 16, 11000Београд www.zastitnik.rs За издавача: Саша Јанковић Аутори: Снежана

More information

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД )

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД ) МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД ) Ментор: проф. др. АЛЕКСАНДАР ЛИПКОВСКИ Студент: ЈЕЛЕНА СТОЈКАНОВИЋ Број индекса:

More information

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Филдуза Р. Прушевић Садовић Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва - докторска дисертација - Београд,

More information

Редни број: Наставна јединица: Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж; колаж Из птичје 1. и 2. перспективе (илустровање песме Супер роде)

Редни број: Наставна јединица: Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж; колаж Из птичје 1. и 2. перспективе (илустровање песме Супер роде) Уводни Главни Завршни Редни број: Наставна јединица: Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж; колаж Из птичје 1. и 2. перспективе (илустровање песме Супер роде) Ликовни медијум: сликање Техника: колаж Циљеви

More information

КАУЧСУРФИНГ КАО САВРЕМЕНИ ТРЕНД У ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА

КАУЧСУРФИНГ КАО САВРЕМЕНИ ТРЕНД У ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА УДК: 338.48 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година X Број I Стр 190-217 Маја, Б. Мијатов, 1 докторанд Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију,

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

Елвира Саваи ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ. 2 : за други разред основне школе. уз уџбенички комплет LET S PLAY ENGLISH! 2

Елвира Саваи ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ. 2 : за други разред основне школе. уз уџбенички комплет LET S PLAY ENGLISH! 2 Елвира Саваи Елвира Саваи ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ за други разред основне школе уз уџбенички комплет LET S PLAY ENGLISH! 2 Главни уреɡник Проф. др Бошко Влаховић Оɡīоворна уреɡница Доц. др Наташа Филиповић

More information

од Косова обрађени из ЕУ и

од Косова обрађени из ЕУ и Новa српска политичка мисао Политички живот Србија на трулој европској дасци Мирослав Н. Јовановић уторак, 20. јануар 2015. Борио сам се и то је довољно. Победа је у Божијим рукама. Ђордано Бруно 1. Увод

More information

Политика као препрека реформама

Политика као препрека реформама Чланци Политика као препрека реформама МИРОСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ 28 Фото: Медија центар САЖЕТАК: У Србији је привредна ситуација лоша управо зато што се држава непотребно меша

More information

ПУНА ШКОЛА ЂАКА E X P A N Z I Ó

ПУНА ШКОЛА ЂАКА E X P A N Z I Ó ПУНА ШКОЛА ЂАКА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ: РАНА ДЕТЕКЦИЈА ЗНАКОВА ОСИПАЊА БУДИМПЕШТА, 2017 HUMAN CONSULTING АУТОРИ И АУТОРКЕ: ПЕТЕР РАДО, ХУБ ФРИДРИКС, ЈЕЛЕНА ЈОКСИМОВИЋ, ОЉА ЈОВАНОВИЋ, ЈОВАН

More information

УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ. путеви ка модерној локалној самоуправи

УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ. путеви ка модерној локалној самоуправи Борис Беговић Бошко Мијатовић Зоран Вацић Александар Симић УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ путеви ка модерној локалној самоуправи Центар за либерално-демократске студије Београд Смедеревска Паланка, 2000

More information

Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД ПРАВО НА АЗИЛ. Тема: дипл. прав. Ниш, година

Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД ПРАВО НА АЗИЛ. Тема: дипл. прав. Ниш, година Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД Предмет: ПОЛИЦИЈСКО ПРАВО Тема: ПРАВО НА АЗИЛ Ментор: др Дејан Вучетић Ниш, 2013. година Студент: Миленковић Борислав М042/12, дипл. прав. САДРЖАЈ:

More information

ЗАКОНИ ЖИВОТА ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ. Прво отаџбинско издање г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА. Србиње - Нови Сад, 2001 САДРЖАЈ

ЗАКОНИ ЖИВОТА ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ. Прво отаџбинско издање г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА. Србиње - Нови Сад, 2001 САДРЖАЈ ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ ЗАКОНИ ЖИВОТА Прво отаџбинско издање 2001. г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА Србиње - Нови Сад, 2001 o Уместо предговора o Изгубљени пут o Човек и заједница o Смисао историје o Народна

More information

ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK : ::172(497.11)

ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK : ::172(497.11) ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр. 1339-1352 Ниш октобар - децембар 2009. UDK 37.017.7:316.72 371.3.012::172(497.11) Прегледни рад Примљено: 5.3.2009. Споменка Будић Филозофски факултет Нови Сад ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДЕМОКРАТСКО

More information

РЕЧ УРЕДНИКА ЧЛАНЦИ ИНТЕРВЈУ ПРИКАЗИ

РЕЧ УРЕДНИКА ЧЛАНЦИ ИНТЕРВЈУ ПРИКАЗИ Број 1 2011 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска права Кнез Михаилова 36/2, Прокупље www.topcentar.org.rs Уредник Драган Добрашиновић Лектор Драган Огњановић Визуелни концепт

More information

ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ

ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ ДРАГАНА С. ПЕШИЋ УДК 316.34(4.9):316.66 Филозофски факултет Прегледни рад Ниш Примљен: 16.12.2014 Одобрен: 12.02.2015 ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ Сажетак: Лав Толстој био је не само значајан

More information

ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK :17]:32 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗЛО И ХУМАНИЗАМ

ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK :17]:32 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗЛО И ХУМАНИЗАМ ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр. 731-755 Ниш октобар - децембар 2008. UDK 316.344.32:17]:32 Оригинални научни рад Примљено: 01.09.2008. Зоран Видојевић Институт друштвених наука Београд ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи

More information

1 (преузето )

1  (преузето ) Оригинални научни рад УДK: 316.77:004.773(497.11) Дражен Георгиевски drazen1978@yahoo.com Антрополошко истраживање учешћа младих на друштвеној мрежи Фејсбук: пример средњошколаца из Краљева Апстракт: Комуникација

More information

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ВОДИЧ ЗА ПИЧЕВЕ 1 УВОД Индустрија комуникација у Србији је достигла стадијум развоја у којем и клијенти и агенције изражавају незадовољство процесом спровођења пичева (Pitch). ИАА Србија је као трипартитна

More information

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Др Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

Проф. др Милорад Рочкомановић, редовни професор Универзитет у Нишу, Правни факултет

Проф. др Милорад Рочкомановић, редовни професор Универзитет у Нишу, Правни факултет Проф. др Милорад Рочкомановић, редовни професор Универзитет у Нишу, Правни факултет UDK: 341.981(494) ШВАЈЦАРСКИ ПРОПИСИ О НАДЛЕЖНОСТИ ДОМАЋИХ И СТРАНИХ СУДОВА У ОДНОСИМА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА Апстракт:

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ)

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор:

More information

УСТАВНИ СУД У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД ГОДИНЕ

УСТАВНИ СУД У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД ГОДИНЕ УДК Др Ратко Марковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду УСТАВНИ СУД У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2006. ГОДИНЕ Уставни суд је један од најмоћнијих инструмената конституционализације,

More information

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 81-108 Далибор Петровић Саобраћајни факултет Универзитет у Београду UDK: 004.738.5:001.893(497.11) Оригинални научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701081p

More information

Грађански надзор јавних набавки

Грађански надзор јавних набавки Драган Добрашиновић Грађански надзор јавних набавки Антикорупцијске организације грађанског друштва иступале су у претходних неколико година као један од најдоследнијих и најоштријих критичара организатора

More information

Досије Аутономна Покрајина Војводина

Досије Аутономна Покрајина Војводина Досије Аутономна Покрајина Војводина Досије Аутономна Покрајина Војводина Издавач Напредни клуб, (Удружење грађана), Захумска 23Б/86, 11 000 Београд, Србија, www.napredniklub.org, info@napredniklub.org

More information

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НИШ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА - МАСТЕР РАД - МЕНТОР: Проф. др Миомира Костић СТУДЕНТ: Јелена Симоновић Ниш, март 2014. године САДРЖАЈ: I Уводна

More information

ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ

ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ Саша Радоњић ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ Нови Сад, 2014. НОТЕ Често се деси да вас људи издају! То је нормално, пошто је човек по својој природи издајица, али кад ово знате, биће вам много лакше наставити

More information

ПРОЈЕКАТ ЂАК РЕПОРТЕР. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ школска 2017/2018. година

ПРОЈЕКАТ ЂАК РЕПОРТЕР. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ школска 2017/2018. година ПРОЈЕКАТ ЂАК РЕПОРТЕР САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ школска 2017/2018. година УКЉУЧИ СЕ, ПОСТАНИ И ТИ ЂАК РЕПОРТЕР https://www.youtube.com/watch?v=w_6qze6l E3c ПРОЈЕКАТ ЂАК РЕПОРТЕР Идеја пројекта је да

More information

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2014 Прегледни чланак 351.74/.78 doi:10.5937/zrpfns48-7473 Ненад Радивојевић, асистент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ

More information

ISBN Љиљана Гавриловић. Стварније од стварног - антропологија Азерота -

ISBN Љиљана Гавриловић. Стварније од стварног - антропологија Азерота - ISBN 978-86-7587-080-7 Љиљана Гавриловић Стварније од стварног - антропологија Азерота - SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS INSTITUTE OF ETHNOGRAPHY SPECIAL EDITIONS Volume 84 Ljiljana Gavrilović Realеr

More information

СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У БИХ У СФЕРИ ПОЛИТИКЕ И УЧЕШЋА У ВЛАСТИ

СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У БИХ У СФЕРИ ПОЛИТИКЕ И УЧЕШЋА У ВЛАСТИ Nešković R.; Milutinović M.: OGRANIĈENOST POLIT. STRATEGIJA... Оригинални научни рад UDK 341.234:342.724(497.6) DOI 10.7251/SVA2016019 COBISS.RS-ID 6167320 СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ - за обукe и огледну примену - радни нацрт САМО ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ 1 САДРЖАЈ РАЗВОЈ ОКВИРА НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА - САЖЕТАК 4 ПРВИ ДЕО: ОПШТИ ОКВИР

More information

адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: ; тел/факс: СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: ; тел/факс: СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШК. 2014/15. 2017/18. ГОДИНУ Б Е О Г Р А Д ЈУН 2014. ГОДИНЕ адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: 3290-334; тел/факс: 3290-861 е-маил: сајт: srednjatehnicka@pttskola.edu.rs

More information

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ у Београду ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА 2014-2017 План припремио: mr ПРЕДРАГ ГОСТА DipTCL PGCertTCL MMus САДРЖАЈ УВОД 3 SWOT АНАЛИЗА 5 РЕПЕРТОАР ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 10 КАЛЕНДАР РАДА

More information

ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ **

ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ** Др Нина Планојевић, * Ванредни професор Правног факултета, Универзитет у Крагујевцу научни чланак 349:61](497.11:4-672EU) Рад примљен: 01.09.2014. Рад прихваћен: 01.12.2014. ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА

More information

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ПРОЈЕКАТ

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ПРОЈЕКАТ УДК: 069.12:37(497.11)"2007/2008" 371.383:[069.12:37(497.11)"2007/2008" ПРОЈЕКТИ Гордана Павловић Лазаревић Педагошки музеј, Београд glazarevic@pedagoskimuzej.org.rs ДА ЛИ МОГУ ОПЕТ ДА ДОЂЕМ? ЕДУКАТИВНА

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗБОРНИК РАДОВА Косовска Митровица, 2016. Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској

More information

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање мр Дарко Симић Факултет техничких наука, Чачак, Техника и информатика, 2011/2012 nastavnikdarko@gmail.com Ментор рада доц.

More information

ПРАВО ДЕТЕТА НА ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ

ПРАВО ДЕТЕТА НА ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ Санда Ћорац, *1, Сарадник у настави Правног факултета, Универзитет у Крагујевцу Прегледни научни чланак UDK: 347.61/.64-053.2:347.921 Рад примљен: 03.03.2014. Рад прихваћен: 25.04.2014. ПРАВО ДЕТЕТА НА

More information

ЦИЦЕРОНОВО СХВАТАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ВРЛИНА 1

ЦИЦЕРОНОВО СХВАТАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ВРЛИНА 1 УДК 172 Цицерон М. Т. 141.7 Цицерон М. Т. Др Драгица Вујадиновић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду ЦИЦЕРОНОВО СХВАТАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ВРЛИНА 1 Текст се бави Цицероновим политичко-филозофским

More information

INSTITUCIJE DEMOKRATSKE SRBIJE

INSTITUCIJE DEMOKRATSKE SRBIJE Utemeqimo dr`avu INSTITUCIJE DEMOKRATSKE SRBIJE Zna~aj i uloga pravosudno-bezbednosnih organa za funkcionisawe dr`ave Demokratska stranka Istra`iva~ko-izdava~ki centar МАЛА БИБЛИОТЕКА СРБИЈА 21 НОВИ ПОЧЕТАК

More information

Уводна напомена. Ја уоп ште ни ко га не вре ђам

Уводна напомена. Ја уоп ште ни ко га не вре ђам ИМЕ Томас Бернхард (РАЗ)ГОВОРИ - Избор - Уводна напомена То мас Бер нхард је рет ко да вао ин тер вјуе; до след но је бра нио се бе и свој рад, свој живот и животне околности од домашаја медија, од наплаћивања

More information

Легенде Београдског универзитета

Легенде Београдског универзитета Универзитет у Београду Универзитетска библиотека Светозар Марковић у Београду Легенде Београдског универзитета Војин Матић 1911 1999 Каталог изложбе БЕОГРАД 2008 Легенде Београдског универзитета коло 2

More information

ДЕМОКРАТИЈА И ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА

ДЕМОКРАТИЈА И ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА УДК 321.7:342.7(497.1) Проф. др Зоран Аврамовић Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву ДЕМОКРАТИЈА И ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА Аутор анализира проблем односа државних и личних права

More information

Приказ часа. страна 1 од 13

Приказ часа. страна 1 од 13 Приказ часа Наставна јединица из Српског језика, из области језичке културе Речници српског језика у седмом разреду реализује се као час утврђивања, пошто ученици већ имају предзнање о томе шта су речници.

More information

500 примерака. ГОА. VIII, број 7 ' АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

500 примерака. ГОА. VIII, број 7 ' АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ Часопис за просторно планирање, урбанизам и архитеюуру ГОА. VIII, број 7 ' Београл, 2000. РЕМКUИОНИ О.llБОР проф.ар Ll.обривоје Тоwковић, научни саветник (преасеаник ) проф. АР

More information

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B.

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B.7 Страна : 2 од 18 ОДОБРАВА Потпис Име и презиме Датум Спонзор

More information

SOFT LAW У ЕВРОПСКОМ КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ 1

SOFT LAW У ЕВРОПСКОМ КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2013 Оригинални научни рад 061.1EU:[347.44+347.74 doi:10.5937/zrpfns47-3383 Др Душанка Ђурђев, редовни професор Универзитет у Новом Саду Правни факултет

More information

Др Драган Батавељић ФЕДЕРАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Др Драган Батавељић ФЕДЕРАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Др Драган Батавељић Правни факултет Универзитет у Крагујевцу УДК: 342.24 (4-672ЕУ) Примљено: 12. 04. 2010. Изворни научни чланак ФЕДЕРАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Европска унија на почетку XXI века

More information

ЛОКАЛНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ЛОКАЛНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЛОКАЛНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ Крагујевац, фебруар 2011. године 1 Одељак 1. Увод 1.1 Уводна реч... 3 1.2 Радна група за доношење Локалног плана за борбу против корупције... 8 Одељак

More information

логос 2006 ( стр.) 177 УДК Парадигма превођења

логос 2006 ( стр.) 177 УДК Парадигма превођења логос 2006 (177-188 стр.) 177 УДК 124.2 Парадигма превођења Постоје два приступа превођењу: или превођење разумемо, у ужем смислу речи, као преношење неке вербалне поруке с једног језика на други, или

More information

Упутство за креирање укрштенице и квиза

Упутство за креирање укрштенице и квиза Упутство за креирање укрштенице и квиза у програму 1 Садржај Садржај...2 Увод...3 Основне карактеристике програма...3 Преузимање и инсталирање програма...4 Креирање укрштенице-jcross...13 Модификовање

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

УПРАВНИ СПОР ЗБОГ ЋУТАЊА УПРАВЕ 1

УПРАВНИ СПОР ЗБОГ ЋУТАЊА УПРАВЕ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2015 Прегледни чланак 35.077.2 doi:10.5937/zrpfns49-9458 Ратко С. Радошевић, асистент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду R.Radosevic@pf.uns.ac.rs

More information

UDK :

UDK : ТМ Г. XXXV Бр. 3 Стр. 891-919 Ниш јул - септембар 2011. UDK 305-055.3:061.236 Прегледни чланак Примљено: 17. 1. 2011. Слободан Антонић Универзитет у Београду Филозофски факултет Београд GAY AGENDA : МИТ

More information

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 2016, бр. 10, стр. 35-46. UDK 376.1-056.26/.36 37.043.2-056.26/.36 doi: 10.5937/sinteze0-12363 Оригинални научни чланак ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА Ана М Јовановић Попадић 1

More information

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА Maja С. Лемајић Висока пословна школа струковних студија Нови Сад maja_lemajic@yahoo.com UDK 371.3:811.111 DOI: 10.19090/mv.2017.8.251-270 ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ

More information

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за последипломске студије СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА МАСТЕР РАД ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА Ментор: Проф.др. Данило Голијанин

More information

ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА У УСТАВУ СРБИЈЕ

ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА У УСТАВУ СРБИЈЕ Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2015 Прегледни чланак 342.734(497.11) doi:10.5937/zrpfns49-8090 Милан М. Рапајић, асистент Универзитет у Крагујевцу Правни факултет у Крагујевцу mrapajic@jura.kg.ac.rs

More information

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр. 277-290 Ниш јануар - март 2012. UDK 376.1-056.262:004.738.5 Прегледни чланак Примљено: 25.03.2010. Драгица Радосав Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин

More information

ШТА СЕ СТВАРНО ДОГОДИЛО У СРЕБРЕНИЦИ?

ШТА СЕ СТВАРНО ДОГОДИЛО У СРЕБРЕНИЦИ? ШТА СЕ СТВАРНО ДОГОДИЛО У СРЕБРЕНИЦИ? ЗНАЈУ ЛИ ВЛАДА, СКУПШТИНА И ГРАЂАНИ ДОВОЉНО О ТОМЕ ДА БИ МОГЛИ УСВОЈИТИ РЕЗОЛУЦИЈУ КОЈОМ СРБИЈА ПРИХВАТА ОДГОВОРНОСТ? Београд, 2010. 1 ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ ОКО СРЕБРЕНИЦЕ

More information

НАСТАВА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА И САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ

НАСТАВА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА И САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, 1/2017. Буба СТОЈАНОВИЋ Педагошки факултет у Врању Универзитет у Нишу Далиборка ПУРИЋ Учитељски факултет у Ужицу Универзитет у Крагујевцу УДК 371.3:003-028.31

More information

OДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПРЕКРШАЈЕ КОЈЕ УЧИНЕ ЊИХОВИ ПОТОМЦИ

OДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПРЕКРШАЈЕ КОЈЕ УЧИНЕ ЊИХОВИ ПОТОМЦИ УДК 343.222.4-055.52 CERIF: S121, S149 Др Бранислав Р. Ристивојевић * Иван Д. Милић ** OДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПРЕКРШАЈЕ КОЈЕ УЧИНЕ ЊИХОВИ ПОТОМЦИ Предмет пажње ауторâ су поједина питања одговорности за

More information

Џ. Ф. КУПЕР И КОНЗЕРВАТИВНА ОДБРАНА ДЕМОКРАТИЈЕ

Џ. Ф. КУПЕР И КОНЗЕРВАТИВНА ОДБРАНА ДЕМОКРАТИЈЕ МИША ЂУРКОВИЋ УДК 141.7COOPER Институт за европске студије Оригиналан научни рад Београд Примљен: 01.09.2017 Одобрен: 20.09.2017 Страна: 09-24 Џ. Ф. КУПЕР И КОНЗЕРВАТИВНА ОДБРАНА ДЕМОКРАТИЈЕ Сажетак: У

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Марина Рмуш Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика-мастер за електронско учење 2013/2014

More information

ТМ Г. XXVIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK ПРАВНИ СТАТУС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ *

ТМ Г. XXVIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK ПРАВНИ СТАТУС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ * ТМ Г. XXVIII Бр. 4 Стр. 381-419 Ниш октобар - децембар 2004. UDK 342.7-056.26 Прегледни научни рад Примљено: 13.09.2004. Јасмина Петровић Филозофски факултет Косовска Митровица ПРАВНИ СТАТУС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

More information