ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE"

Transcription

1

2 ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE PRIRU^NIK ZA EDUKATORE Priredili: Aleksandar Jankovi} Vesna Bogdanovi}

3 Увод Искуствено учење Циклус тренинга Улога тренера Вештина разумевања Невербална комуникација Уопштено о методама и техникама Тренерски стилови Кратак преглед метода и техника Уместо закључка сумирање Литература

4 УВОД Овај приручник је израђен у оквиру пројекта ISCOD-СССС и намењен је едукаторима Савеза самосталних синдиката Србије. У изради приручника аутори су настојали пружe нека основна знања и препоруке за едукацију других, а базиран је на теорији искуственог учења. Пошто се бавимо образовањем одраслих, добро је знати, kako то аутори на почетку наглашавају да се ради о образовању одраслих које садржи противречности. Отуда Приручник представља додатни материјал за едукатор, помажући им да се снађу у различитим ситуацијама, да уче и да друге подучавају. * * * Институт за развој сарадње УГТ-а Шпаније (ISCOD) потписао је 19. маја године пројекат Јачање синдиката на тржишту рада и развој социјалног дијалога са Савезом самосталних синдиката Србије и УГС Независност. Пројект је усмерен на оснаживање синдиката и регулисање тржишта рада, што све води демократском развоју и укључивању у европске интеграције. У овом пројекту ће активно учествовати Паневропско регионално веће (ПЕРК), Светска гранска федерација службеника у приватним предузећима (УНИ), те Интернационала образовања (ЕИ). Што се тиче области деловања, ССС Србије се определио за три димензије: унапређење синдикалног образовања (образовање за социјални дијалог, колективно преговарање и специјализацију за међународно право); јачање и улогу синдиката у функционисању тржишта рада и креирању политике запошљавања; рад на јачању фактора који имају утицаја на шира друштвена кретања образовање за мир и мирно решавање спорова Стога је овај приручник саставни део реализације прве фазе Пројекта која је усмерена на стварање мреже едукатора у оквиру СССС. 3

5 ИСКУСТВЕНО УЧЕЊЕ Искуствено учење представља, како само име каже, усвајање знања на основу доживљеног искуства. Због чега је учење кроз искуство важно? Зато што у процесу учења задржавамо: 10% онога што чујемо 15% онога што видимо 20% онога што чујемо и видимо 40% онога што продискутујемо 80% онога што искусимо директно 90% онога што желимо да научимо друге Ове чињенице на леп начин осликава једна кинеска пословица: Оно што чујем заборавим, оно што видим запамтим, оно што урадим разумем. Једну од најпознатијих теорија учења на основу искуства је поставио Давид Колб тих и зове се Колбов циклус учења (представљен на дијаграму): 1 Давид А. Колб ( ) је амерички теоретичар образовања. Ради као професор на предмету Организационо понашање на Wеаtherhead School оf Management, Кливленд, Охајо. 5

6 1. Искуство: Учење почиње са искуством овде и сада. Ово искуство може да потврди или да буде у контрадикцији са постојећим погледима и ставовима. 2. Рефлексија: Искуство је праћено процесом прикупљања/анализом информација и размишљањем (рефлексијом) о том искуству (шташта се догодило?, које Које је значење тога?, итд.). 3. Генерализација: Трећи корак је генерализација, односно пројектовање на свакодневни живот и повезивање са претходним искуствима (шта смо научили?) 4. Примена: У последњем кораку ми модификујемо своје понашање; улазимо у експериментисање и тестирање новог знања/концепта да видимо да ли је применљиво у пракси. Овај приручник пружа нека основна знања и препоруке за едукацију других, а базиран је на теорији искуственог учења. Пошто се бавимо образовањем одраслих, добро је знати и следеће, утврђене, чињенице: Одрасли уче спорије, али брижљивије Мање активно учествују, јер се плаше грешака Нерадо испољавају своја осећања и проблеме пред групом Нису толико флексибилни у прилагођавању новим методама рада Јасни су у својим ставовима Лакше им је да повежу научено са сопственим искуствима Могу пажљиво да слушају Одрасле особе имају неко животно искуство иза себе и различита знања стечена кроз формално образовање или на друге начине. Због тога, ствара се мала доза несигурности и угрожености у процесу учења одраслих, јер се њихови постојећи ставови и знања доводе у питање. Уобичајено је да се за процес неформалног образовања користи назив тренинг, а за едукатора тренер, па ћемо ове термине користити и у наставку текста. 6

7 ЦИКЛУС ТРЕНИНГА Тренинг се може посматрати као текући циклични процес. Постоји пет одвојених фаза у циклусу и свака логички прати претходну: Евалуација не само да се повезује циклично са првом фазом, већ и са преостале три. Евалуација мора да буде континуиран процес ако желимо да производ тренинга и његово извођење буду унапређени. Анализа потреба тренинга Постоје три основне области у којима можемо да вршимо ову анализу: Потребе на организационом нивоу У ком делу организације је тренинг највише потребан? Потребе на нивоу занимања (информације) Шта је потребно у контексту вештина, знања и ставова како би се обавезе у оквиру различитих занимања ефектно и компетентно извршиле? Потребе на индивидуалном нивоу Коме је потребан тренинг и за шта? Шта је потребно појединцима/кама (у контексту знања, вештина и ставова) како би премостили јаз у компетентности и ефикасности између тренутног нивоа и нивоа на коме би требало да буду? 7

8 Конкретан значај сваке од ове три области ће варирати од ситуације до ситуације, али је потребно на крају увек укључити анализу потреба особа које долазе на тренинг, односно потребе на индивидуалном нивоу. Планирање и дизајнирање тренинга Као и у претходном кораку, и овде је потребно прикупити значајну количину информација, посебно ако сте укључени у неки програм који до сада нисте радили (нова тема, нова група или обоје). Корисно да се проведе довољно времена у овој фази иако, на жалост, постоји тенденција да тренери врло брзо пролазе кроз ову фазу и одмах се бацају на неку врсту акције. Значај планирања је немогуће преувеличати: Неуспех у планирању је планирање неуспеха! Време проведено у планирању ће донети многе користи у каснијим корацима тренинг циклуса. Неки од задатака које треба обавити у оквиру ове фазе су: Дефинисање циља тренинга и наставних циљева Одабир најадекватнијих метода и техника за реализацију тренинга Одлука о организаторима тренинга и подршци Одабир различитих медија за учење (аудио визуелни медији, компјутер, папир...) Осмишљавање садржаја тренинга Осмишљавање алата за евалуацију (упитници и сл.) Организација и само дизајнирање корака у оквиру самог тренинга Израда материјала за тренинг У овом кораку се рад претходна два интегрише у комплетан сет материјала који помаже у извођењу тренинга и у складу је са унапред постављеним наставним циљевима. Овај корак је, углавном, временски најзахтевнији, осим у случајевима када изводите тренинг који сте већ више пута радили и имате све већ спремно. Између осталог, тренинг материјал подразумева: Тренинг план (укључујући и појединачне сесије/радионице) Материјале за учење вежбанке, збирке, тестове, итд. Аудио визуелна помагала фимови, флип-чарт, презентације, итд. Евалуационе формуларе... 8

9 Реализација тренинга Ово је корак када (надамо се) све претходно долази на своје место. Ако су планирање и припрема били детаљни, онда су шансе за успех тренинга значајно увећане. Улога тренера није само да презентује већ и да: моделира, мотивише, инспирише, води, координира, управља, процењује и много другог. У наредном одељку ћемо подробније размотрити ову тему. Евалуација тренинга Овој фази се приписује мањи значај од оног који у стварности има у тренинг циклусу. У ствари, евалуација је витална за овај циклус. Евалуација би требало да обухвати: Самоевалуацију кроз самоанализу, евалуационе упитнике и коментаре колега из тренинг тима. Да ли смо могли да изведемо тренинг боље? Да ли постоје неке области које је могуће унапредити? Евалуацију материјала да ли их је потребно заменити, изменити, допунити? Евалуацију семинара у целости Евалуацију семинара по сегментима Размишљање о унапређењу перформанса или понашања током рада. Колико ефектан је био трансфер знања? Ових пет корака тренинг циклуса помажу да код учесника тренинга дође до промене у понашању. Ова промена се зове учење, а ако до те промене није дошло, онда није било ни ефективног тренинга. 9

10 УЛОГА ТРЕНЕРА Очигледна улога тренера је да пренесе знање, па је и кључна вештина коју тренер мора да поседује вештина презентације. Тренер мора да буде добар у презентовању информација, тако да се задржи пажња публике и информација на прави начин прихвати и разуме. Тренинг је ипак много, много више и у великом броју случајева, вештина презентације је и најмање важна. Ако се само подсетимо пет корака тренинг циклуса, биће нам јасно да постоји потреба за великим корпусом вештина: вештине потребне за анализу потреба су значајно другачије од презентовања, вештине за дизајнирање тренинга су другачије од вештина потребних за евалуацију, писање материјала се веома разликује од управљања групом и тако даље. Ипак, овде није крај набрајању потребних вештина и знања за једног тренера, било у раду са групом или у ситуацијама изван тога. Кратка листа неких од потребних улога/вештина би могла да обухвата: презентатор психолог експерт ментор учитељ уме да саслуша саветодавац добар планер лидер евалуатор креатор менаџер писац раме за плакање иноватор администратор организатор мотиватор узорна особа има техничка знања диригент уметник свачији кривац... 10

11 Ова листа је задивљујућа и не можемо очекивати да било ко од нас буде савршен у свим наведеним (и још много више ненаведеним) улогама и вештинама. Бити тренер је више питање тога да будемо свесни својих снага и да их користимо уз истовремено савладавање и борбе против својих слабости. Можемо да се сконцентришемо на рад на својим слабостима или да будемо сигурни да увек у процес укључимо и друге особе, било из тренинг тима, групе полазника или са стране, како би могли да премостимо потенцијалне препреке. Најважнија ствар је да се тренинг добро прође, да полазници науче оно због чега су дошли на тренинг и оду задовољни. Због тога је главна улога тренера да буде тзв. модерататор, односно да буде одговоран за напредак и учење групе користећи методе и ресурсе који му стоје на располагању. Током тренинга, улога модератора у највећем броју случајева може да се сврста у једну од следеће три категорије: а) експерт за тему, б) експерт за метод и в) менаџер групе. Експерт за тему Наши полазници очекују од нас да знамо нешто о теми тренинга и што више знамо и показујемо то знање, то нам више расте кредибилитет код групе. Због тога је важно, првенствено због нас самих, да унапредимо знање о теми којом ће се бавити тренинг. Наравно, нико не очекује да знате све. Нико не може бити ходајућа енциклопедија и ако се деси ситуација да немате одговор на постављено питање - најбоље је да то и признате, уместо да избегавате одговор. У том случају, рецимо, можете да искористите знање неког из групе ваших полазника, односно да га позовете да вам помогне, одговори на питање и слично. Оно што је битно да запамтите је да се не поставите као недодирљив експерт из предметне области. Кредибилни експерти који имају људски додир су далеко боље прихваћени од групе. За већину људи, једноставно се опходите нормално и то би требало да уроди плодом.. Експерт за метод Постоји велики број метода и техника које тренерима стоје на располагању и неке од њих ћемо касније обрадити у овом приручнику. Сваки тренер би требао да зна већину тих метода, а да са барем неколико буде сигуран и компетентан у свом раду. Једна од улога тренера је и да јасно одреди која метода, у датој ситуацији и са конкретном групом, може да да најбоље резултате. Оно на чему треба да радите је да се константно усавршавате у коришћењу различитих метода и да експериментишете са новим. Посматрајете друге док изводе тренинге, учите од њих и ризикујте, повремено, са неким од нових метода и техника. 11

12 Менаџер групе Ово је област у којој су модераторске вештине највидљивије. Тренер мора да има развијене интерперсоналне вештине да би могао да управља (не да контролише) групу. Стил и улога могу да се мењају, у зависности од ситуације, од мотиватора, до лидера, до саветодавца. Тренер мора да осећа групну атмосферу и расположење, као и потребе појединаца. Тренер мора да има нека знања о психологији групе и појединаца, иако не мора да постане експерт у томе. Од три наведене категорије (експерт за тему, експерт за метод, менаџер групе) у овој је потребно највише времена да се тренер усаврши и развије вештине. Добар и искусан модератор групе има вештине којима стварно може да оствари синергију групе и унапреди процес учења групе. Ово је и најважнија вештина којој тренер мора да тежи и да је усавршава, а то се најбоље ради кроз праксу. Вештина интерперсоналне комуникације Да би тренер био успешан у већини, ако не и у свим, претходно наведеним улогама, основни корпус вештина које мора да поседује спадају у комуникационе вештине. У наставку смо навели неке основне информације о интерперсоналној комуникацији, вербалној и невербалној, и корисним техникама. 12

13 ВЕШТИНА РАЗУМЕВАЊА Интерперсонална комуникација је процес слања и примања информација између две или више особа. Она не мора да буде размена речи мада се комуникација најчешће поистовећује са конверзацијом. Процес комуникације основни елементи Пошиљалац особа која шаље информацију Намера пошиљаоца мисао, осећање, идеја коју пошиљалац жели да пренесе примаоцу Кодирање пошиљалац формулише поруку тј. трансформише своју намеру тако да се она учини доступна чулима примаоца. Пошиљалац на тај начин преноси своју намеру. Порука информација послата примаоцу (кодирана намера) Слање поруке слање информације примаоцу, изјава или невербална порука Информациони канал начин слања поруке: директан (конверзација) или индиректан (телефон, писмо, и-мејл, факс, медији ) Прималац особа којој је порука намењена 13

14 Прималац поруке сензорно чуло на које порука делује Декодирање трансформисање поруке на начин да буде разумљива примаоцу Интерпретација одређивање намере пошиљаоца Фидбек повратна информација на основу које прималац ставља до знања да је разумео поруку Шта је успешна комуникација? Процес комуникације је успешан када прималац схвата информације које су му послате у складу са намерама пошиљаоца. Основни услов за успешну комуникацију је проверавање да ли прималац добро разуме намере пошиљаоца путем повратне везе (фидбека). И пошиљалац и прималац поједнако учествују у процесу успешне комуникације. Успешну комуникацију није лако остварити јер она није аутоматска и често имамо проблема да јасно изнесемо своје мисли и да разумемо друге људе. Осим тога, добра комуникација је основни услов и средство било каквог тимског рада. Она омогућава извршавање задатака, помаже при доношењу одлука и разрешењу проблема и нарочито конфликата. Како побољшати интерперсоналну комуникацију? Говорите тако да вас чују и разумеју други Слушајте како бисте друге разумели Избегавајте понашање које може ометати успешну комуникацију Имајте на уму основна правила добре комуникације и анализирајте их Како да говорите да би вас други чули и разумели? Говорите јасно Треба да знате шта желите да кажете Избегавајте речи које нису свима разумљиве Користите кратке и просте реченице Избегавајте конфузију нека вам реченице буду логичне Будите свесни говора свог тела и покушајте да он буде у складу са вашим речима Прилагодите свој начин изражавања могућностима слушалаца Прилагодите свој начин слања информација комуникационом стилу вашег саговорника Запамтите да од вас зависи да ли ће вас чути и разумети 14

15 Како да слушате да бисте боље разумели? Покушајте да схватите нешто више од онога што је речено, покушајте да откријете намеру говорника Запамтите да разумевање поруке не мора да значи да се са њом слажете Обратите пажњу на говор тела вашег саговорника Покажите свом саговорнику да га слушате : погледом, ставом, одређеним изразима лица, климањем главом, коришћењем паралингвистичких звукова и речи које потврђују да га слушате ( ммм, да, заиста? ) Подстичите свог саговорника да разговара хвалећи га Проверавајте да ли сте добро разумели оно што је речено - користите активне технике слушања: објашњење, разјашњење парафразирање хваљење, подстицање кратак преглед (сумирање) Фактори добре комуникације Све што се одвија између саговорника зависи од следећих фактора: Претпоставки - Претпостављам да је то учинио због Перцепције - Видим,чујем, осећам Комуникационог стила - Шта и како је нешто речено, вербално или невербално Вредности/ ставови - Мени је битно Десет принципа добре комуникације 1. Покажите да вас занима саговорник, покушајте да га боље упознате и разумете 2. Дозволите другој особи да говори и слушајте пажљиво 3. Научите да говорите о стварима које занимају друге људе 15

16 4. Будите опрезни са критикама 5. Пажљиво исказујте захтеве (handle orders carefully) 6. Признајте своје грешке 7. Хвалите оно што је вредно хвале 8. Покушајте да замислите себе у улози другог 9. Избегавајте свађу и не противречите 10. Не штедите осмехе Избегавајте понашање које може ометати добру комуникацију Не мислите на оно што желите да кажете док ваш саговорник говори, концентришите се на слушање Не прекидајте саговорника Немојте претпостављати да знате шта ваш саговорник жели да каже Немојте давати савете, не тражите решења за вашег саговорника Не потцењујте предмет расправе Немојте читати или писати док вам се неко обраћа Немојте крити осећања која су обострана Неке успешне технике комуникације Објашњење (постављање питања како би се појаснили и издвојили важни детаљи) КАКО? Питајте, питајте, питајте Постављајте конкретна питања Тражите објашњење Тражите конкретне примере ЗАШТО? Да бисте добили више детаља и додатних информација Да бисте добро разумели оно што је речено Да бисте издвојили оно што је важно међу добијеним информацијама 16

17 НА ПРИМЕР: Каква је била ваша реакција, шта се десило? Када се то догодило? Да ли можете детаљније да опишете ту ситуацију? Колико дуго је то трајало? Парафразирање (понављање реченог сопственим речима) КАКО? Поновите изјаву свог саговорника својим речима Укратко изложите оно што сте чули својим речима ПАРАФРАЗИРАЊЕ НЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ НЕКУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ ИЛИ РЕШЕЊЕ НЕКОГ ПРОБЛЕМА ОНО НЕ ТРЕБА ДА ОБУХВАТА НИШТА ВИШЕ ОД ОНОГА ШТО СТЕ ЧУЛИ. ЗАШТО? Зато што показује да слушате и разумете оно о чему се говори Указује на ваше велико интересовање за тему разговора Омогућава вам да проверите да ли добро разумете намере вашег саговорника (уколико их не разумете ваш саговорник има могућност да исправи своју грешку, да јасније изнесе своје мисли) Омогућава вам да издвојите важне информације Ако парафразирате питање добијате више времена да осмислите одговор Реците, на пример: Ја разумем да Мислите да Судећи по ономе што кажете Уколико сам добро схватио ваше питање Мислим да ме питате да ли Хваљење (подстицање) Давање до знања вашем саговорнику да поштујете важност и значење онога о чему говори. 17

18 КАКО? Покажите саговорнику да вам је битно оно што вам говори Цените његов труд Реците му да вам је драго што се упушта у дискусију Немојте му говорити оно иза чега не стојите КАДА ЦЕНИТЕ ТРУД И УЧЕШЋЕ, КАДА СЕ ВЕЛИКА ВАЖНОСТ ПРИДАЈЕ ЗНАЧЕЊУ РЕЧИ ТО НЕ ЗНАЧИ ДА СЕ СЛАЖЕТЕ СА САГОВОРНИКОМ И ДА ПРИХВАТАТЕ ЊЕГОВЕ ИДЕЈЕ. ЗАШТО? Зато што подстиче вашег саговорника да каже нешто више показује да узимате за озбиљно вашег саговорника Реците на пример: Одлична идеја Видим да вам је то битно.. Хвала Вам што сте ми скренули пажњу на то Драго ми је што сте тако отворени, директни Никад нисам размишљао о томе на тај начин.. Лепо је што сте то поменули Кратак преглед (сумирање) требало би да обухвата најзначајније идеје и осећања која су се јавила током разговора КАКО? Укратко изнесите најзначајније теме које су биле предмет дискусије ЗАШТО? Да би се видео напредак постигнут у току разговора Да би се сакупиле важне информације и чињенице и да би се донели закључци Да би се разговор даље развијао Да би нас саговорник могао исправити 18

19 Реците, на пример: Најзначајнија тема до сада била је Чини ми се да је суштина оног што се рекли То што сте рекли се може свести на неколико тачака 19

20 НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИјА Невербална комуникација обухвата: гестикулацију, изразе лица, боју гласа, држање, физичку раздаљину између саговорника. Невербална комуникација је двосмислена и има различита значења у различитим културама. Људи постају узнемирени када се вербална и невербална саопштења не поклапају (када некоме кажемо да му верујемо, и при том га не гледамо у очи). Примери основних врста невербалног изражавања: Гестикулација покрети руку, ногу, тела, симболи (гестови који значе ОК), знакови емоција фацијална експресија (туга, бес), понашање које означава тон дискусије Додири руковање, тапшање по рамену Изрази лица подизање обрва, гримасе Контакт очима гледање право у очи, избегавање контакта очима (добра комуникација је % праћена контактом очима), Физичка удаљеност између саговорника - интимна (0-45 цм) код блиских особа, али се сматра претњом у контакту са непознатим особама, лична ( цм) - код нормалне комуникације, друштвена ( цм) за званичне, пословне контакте, јавна (преко 360 цм) митинзи, конференције Држање начин на који стојимо, седимо или ходамо; стресно, опуштено, дрхтање Паралингвистички звуци кашљање, плакање, смејање, звиждање, уздисање Начин говора интонација, темпо Спољни изглед лице, коса, тело, одећ}а, боје, мушкост, женственост Окружење кућа, посао, кола, породица, пријатељи.. 20

21 Како одгонетнути невербалне поруке? Облици невербалне комуникације,, ,, ( ),,,, ( ) - ( ),,, 21

22 Вештина давања повратне информације Једна од најзначајнијих комуникационих вештина сваког тренера је давање повратне информације и зато смо је посебно издвојили. Давање повратне информације Већина људи када нешто ради, или када се нешто догоди, има потребу да о томе разговара и сазна како то делује на особе са којима ради, или како то изгледа другима, а најчешће гледано кроз призму драгих особа или уважених стручњака. Оно што се тада обично догађа јесте да им од других стигне «повратна информација» (feedback) у виду похвале или покуде, односно било који облик непотпуног, вреднујућег и неретко веома уопштеног одговора/информације. Но, нека то никога не чуди, јер права је вештина узвратити нечим (back) што ће друге «нахранити» (feed) баш оним за чиме су били «гладни», а не нечим налик томе. Другачије речено, права је вештина осмислити и дати потпуну, чисту и крајње корисну повратну информацију. Циљ давања повратне информације може бити размена личних доживљаја везаних за неку конкретну ситуацију, као и размена информација о поступцима/понашању неке особе. У оба случаја, добијене информације ће омогућити примаоцу да жељену ситуацију целовитије сагледа и потом одлучи шта да настави да ради као и пре, а шта да промени и како да то постигне. У наставку је понуђена листа препорука које је корисно имати на уму када дајете повратну информацију. Давање повратне информације биће далеко лакше уколико је особа којој је она намењена претходно саопштила какву врсту информација жели од вас да добије, односно које информације би јој биле од највеће користи у тој конкретној ситуацији. Ево неколико препорука и сугестија које вам могу олакшати тај посао: 1. Имајте на уму циљ са којим дајете повратну информацију Садржај повратне информације зависи од циља са којим се она даје (размена личних доживљаја неке ситуације или информација о нечијем поступку). Док дајете повратну информацију добро би било да стално имате на уму шта је то што њоме желите да постигнете, те да је стално усмеравате у том, вама јасном правцу. Тако, на пример, није исто за овај текст рећи: «Све је под 1, 2, 3... Нервирају ме ти бројеви! Математика ми није јака страна!», или «Побројавање даје прегледност. А шта мислиш, да бројеве замениш неким забавнијим знацима, можда графичким?» 2. Дајте оне информације које првенствено користе особи примаоцу, а не вама Ако знате шта је то што примаоцу овог пута потребно, онда тако и усмерите давање повратне информације. Рецимо, уместо да детету које се клати на столици кажете: «Стани, тако се можеш поломити!, ви реците: «Ухвати се рукама чврсто за сто, па се онда полако клати.» 22

23 3. Фокусирајте се на понашање/активност неке особе, а не на особу Приликом давања повратне информације не говорите о особи, о њеним особинама или «карактеру», већ искључиво о понашању/активности коју та особа изводи. (на пример, уместо да кажете: «Баш си досадна, гњавиш ме», реците: «Ово објашњење је било јако опширно и детаљно. Нисам успела да схватим суштину», или нешто слично.) 4. Држите се објективног описа датог понашања/активности Гледајте да избегнете сваку интерпретацију и вредновање када описујете неко понашање. Ако знате да једно исто понашање стотину људи доживи на стотину, мање или више различитих, начина, онда ће вам ова препорука звучати крајње здраворазумски. Тако, уместо да кажете: «Када ме ометаш својим упадицама...», можете рећи: «Када почнеш да говориш пре него што ја завршим мисао...» и сл. 5. Будите конкретни и прецизни Говорите о појединачном, специфичном понашању и ситуацији која се одиграла, а не генерално о сличним ситуацијама или понашањима особе. 6. Будите концизни Дајте онолико информација колико је прималац спреман да прими, а не колико сте ви спремни и у стању да дате. 7. Будите конструктивни Покушајте да све негативне исказе преформулишете у позитивне, и дате их у форми отворених питања, алтернативних могућности или нових идеја. Избегавајте готове одговоре, савете и решења, у мери у којој је то могуће. 8. Говорите директно и стојте лично иза онога што саопштавате Избегавајте околишање, улепшавање, сувишну куртоазију и говор у трећем лицу. То само може да замути основно значење поруке коју хоћете да сопштите. 9. Водите рачуна да повратна информација буде увремењена Не чекајте и не одуговлачите превише дајте је на време. Повратна информација има најјачи ефекат ако је дата непосредно после активности на коју се односи. 10. Водите дијалог, а не монолог Имајте на уму да дијалог није збир два монолога. У већини случајева није довољно само дати повратну информацију, зато проверите које информације је особа примила, односно како вас је разумела и да ли је потребно да преформулишете, модификујете то што сте рекли. 23

24 11. Водите рачуна о форми повратне информације Другој особи ће бити далеко лакше да у потпуности прими и искористи повратну информацију о свом понашању/активности, уколико сте се држали претходно наведених препорука и уколико сте је овако, или на неки сличан начин формулисали: почните увек са нечим позитивним прво истакните јаку страну у понашању/активности особе у наставку користите везнике «А» и «И» уместо «АЛИ» завршите са конструктивним предлозима за промену датог понашања или активности. Другим речима, назначите, трасирајте правац жељене промене. Сумирајмо претходно речено: Каква треба да буде повратна информација? Описна не евалуативна Конкретна не општа Тиче се понашања не особина Не односи се само на наше потребе већ и на потребе и могућности нашег саговорника Треба да се саопшти чим се проблем појави Како саопштити повратну информацију? Дајте детаљан опис ситуације или проблема (избегавајте речи: увек, никаг) Концентришите се на оно што се да променити Покушајте да заједно са саговорником осмислите и развијете стратегију за решавање проблема и будућег деловања Дозволите другом да се не сложи са вашом повратном информацијом Дајте алтернативне, позитивне предлоге Проверите како је повратна информација схваћена Контролишите своје емоције Дајте информације не савете 24

25 УОПШТЕНО О МЕТОДАМА И ТЕХНИКАМА Питање метода и техника је веома зна чајно како за делотворност процеса образовања, тако и за његову атрактивност. Поједине методе могу да мотивишу учеснике да се они суоче са темама и проблемима које они, најчешће, доживљавају као досадне и/или сувопарне. Важно је напоменути да методе и технике нису никакве досетке за привлачење пажње учесника/ца, већ поступци уз чију помоћ тренери/предавачи заједно са учесницима долазе до нових сазнања и вештина бавећи се неком темом. При комбиновању различитих метода, треба имати на уму следеће: Учење је успешно када се смењују фазе концентрације и опуштања Разноврсност тема може да буде обухваћено различитим врстама учења, јер се сви полазници не суочавају са истим темама на исти начин Једноличност је заморна и демотивишућа, па је смењивање различитих приступа (методе) врло корисно за одржавање пажње и повећање мотивације за учење Одговорност за учење није само на предавачу, већ великим делом и на учесницима, па једино одабир одговарајућих метода усмерених ка учесницима може да осигура њихово активно учешће и успех тренинга/семинара. Методе, ипак, не могу да замене садржај, који је и најважнији део сваког процеса учења. Методе имају улогу средства и морају да поспеше суочавање и боље схватање неке теме, а не да представљају средиште рада. Такође, примена различитих метода не може бити замена за компетенцију у методичком смислу. Свака примењена метода и техника мора да има своју, унапред планирану, сврху. Примена креативних метода и њихова разноврсност, може често да доведе до групне еуфорије и велике динамике у групи, па постоји опасност да тренер/предавач изгуби контролу над процесом учења. Због тога методе не смеју да буду саме себи сврха и увек треба имати на уму наставни циљ (у коју сврху је метода примењена на првом месту). 25

26 Да би могли да направимо добру комбинацију метода и техника које нам стоје на располагању, морамо претходно да одговоримо на више питања: Колико је велика група? Да ли постоје старосне разлике и колике су? Да ли је група мешовита или састављена само од мушкараца (жена)? Да ли у групи сви имају сличне физичке способности (да ли у групи имамо особе са инвалидитетом)? Каква су им преходна искуства? Из каквог социјалног окружења долазе учесници/учеснице? Колико времена имамо на располагању? Какав је простор у коме ћемо радити? Какви су технички услови (компјутер, пројектор, флип-чарт,...)? Какве су могућности за одвојен рад група (додатне просторије, рад на отвореном простору,...)? Које све садржаје и проблеме треба да укључимо у рад? Који су нам наставни циљеви? У ком делу тренинга/семинара треба применити одређену методу и шта са њом постижемо Информишемо Развијамо вештине Процењујемо и проверавамо одређене ставове Размењујемо сопствена искуства Формулишемо осећања Аргументујемо Развијамо ставове и нове тачке гледишта Упознајемо себе и друге Доносимо одлуке Мотивишемо Сумирамо...? Да ли имамо претходна искуства са одабраним методама и техникама? Имајмо још на уму да не одговара свака метода сваком тренеру и зато треба тако дизајнирати семинар да одговара вашем личном стилу рада. 26

27 ТРЕНЕРСКИ СТИЛОВИ Који је ваш тренерски стил? Ево примера свакодневних проблематичних ситуација у животу тренера. Покушајте да замислите да се налазите у таквој ситуацији и обележите којим редом бисте вероватно примењивали решења: 4 поена добија решење које вам највише одговара, затим следе 3 поена, 2 поена и 1 поен за одговор који вам је најмање привлачан. Непотребно је наглашавати да нема идеалног решења, да немамо праве одговоре и да ваши одговори само указују на вашу идеју о тренерском стилу. Свака ситуација је јединствена и ваша реакција на њу ће зависити од неколико фактора. Ипак, шта мислите, како бисте поступили у следећим ситуацијама? Један старији учесник/ца, који/која ужива незванично поштовање осталих, стално поставља питања и коментарише скоро све што кажете, супротстављајући вам се као тренеру/ици и неправедно постављајући питање ваше тренерске квалификованости пред целом групом. Како бисте у тој ситуацији реаговали: а) Морам мобилисати сав свој такмичарски потенцијал и победити учесника/цу професионалним аргументима. Група не сме стећи утисак да ја не разумем тему. Тренер/ица мора бити највећи експерт у групи за тему о којој је реч. б) Па шта?! За групу није важан/на тренер/ица и његово/њено признавање. Група ће нешто научити упркос свим тим коментарима. Група ће одлучити ко је у праву, да ли учесник/ца или тренер/ица. Тренер/ица треба да подстиче ситуације из којих група може нешто да научи, а понекад треба чак и себе да жртвује у ту сврху. 27

28 в) Учесник/ца је можда у неком проблему и треба му/јој помоћ. И то је један од тренерских задатака бити емпатичан, спреман да пружи помоћ. Једноставно речено, треба бити помало психолог и покушати схватити зашто се учесник/ца стално противи, треба анализирати његов/њен мотив за такво понашање, а по могућству укључити у тај процес целу групу. г) Оваква ситуација уноси драмски елемент у тренинг, због чега ће се он лакше памтити. Ситуацију треба искористити и дијалоге употребити као материјал за учење. Било би корисно да се дијалози временом дотерају, тако да звуче више као добра комедија него као трилер. Трећег дана тренинга већина учесника/ца је прилично поспана после дискусије која је трајала целе ноћи, а уз то се попило и мало вина. Нажалост, данас су на дневном реду неке заиста тешке теме које се морају обрадити да би тренинг имао смисла. Како тренер/ица треба овоме да приступи? а) Тренер/ица је тренер/ица зато што уме да «пробуди» учеснике/це и привуче пажњу чак и полумртве особе. Неочекивани ефекти, глумачки елементи, креативност то су задаци тренера/ице. Ако тренер/ица не успе да привуче пажњу учесника/ца и да их мобилише на продуктиван начин то је углавном његова/њена грешка. б) Тренер/ица је одговоран/на за свој наступ, за презентацију теме тренирања на професионалан и прецизан начин. Он/она је одговоран/на за адекватну презентацију свих тачака у плану и програму тренинга, а учесници/це су одговорни за то колико ће из добре презентације научити. Тренер/ица треба да буде одговоран/на само за свој наступ (не и за квалитет пажње учесника/ца) и то треба да буде једини разлог његовог/њеног задовољства или незадовољства. в) Алкохол, непроспавана ноћ, а можда и помало лоша процена садржине овог дела тренинга све су то фактори који су последица нечега, фактори који имају свој узрок. Тренер/ица треба да се позабави тим узроцима, можда чак да укључи групу у идентификовање могућих случајева у таквој ситуацији. Можда ће то ићи на рачун оригинално планираног програма тренинга, али дискусија о томе шта се догодило може довести до бољег разумевања којим правцем треба да крене садржај тренинга. г) Тренер је ту ради учесника/ца, а не обрнуто. Он/она треба да подеси темпо, језик и тему овог дела тренинга да би он што боље послужио капацитетима учесника/ца. Тренер/ица треба да постави много питања да би навео/ла учеснике/це да формулишу које им методе тренинга највише одговарају. Међутим, није тренеров задатак да преузме иницијативу у анализирању зашто је ноћна сесија трајала толико дуго и да ли су и колико учесници/це за то одговорни. 28

29 Пред сам почетак тренинга тренер/ица открије да у приручнику има неколико граматичких грешака; осим тога, и у садржају има једна већа грешка. Нема времена да се приручник исправи. Шта треба тренер/ица да помисли? а) Свако прави грешке. Тренер/ица треба да се извини за непрофесионално приређен приручник и да учеснике/це упозори на најозбиљније грешке које они могу исправити. Тренер/ица треба да пита учеснике/це да ли је за њих прихватљиво да грешке сами исправе уз извињење или више воле да добију потпуно нови приручник или да им се «штета» надокнади на неки други начин. Приручник треба да користи учесницима/цама, зато су они ти који треба да одлуче шта желе, а тренер/ица ту жељу треба да оствари. б) Тренер/ица треба да укључи две креативне игре које нису првобитно биле планиране: 1. нађите у приручнику што је више могуће грешака 2. напишите најзабавније писмо особи која је приредила приручник. Учење може бити забавно. в) Тренер/ица треба да сачека и види да ли ће неко од учесника/ца приметити грешке. Ако примети, тренер/ица треба да га/је похвали зато што је нашао/ла грешке и да с групом проанализира зашто се то догодило, ко и зашто је приметио/ла грешке, те да с њима продискутује зашто су те грешке направљене итд. У случају да нико не примети грешке тренер/ица треба да на њих упозори учеснике/це и да покуша да открије зашто они то нису и сами приметили. г) То је мора сваког тренера/ице. Ситуација је озбиљна; непрофесионално приређен приручник може дискредитовати професионални имиџ и ауторитет стручњака. Понекад су писани материјали једино што остане као документ тренинга. Можда би било боље не делити их учесницима/цама него им објаснити шта се догодило, извинити се због непрофесионализма и обезбедити им исправљен материјал после тренинга. Два тренера/ице који раде у пару нису складни/не. Тренинг не тече глатко и свакако не испуњава очекивања оба/обе тренера/ице. Има неколико алтернатива како наставити, али сваки од њих има различите идеје како то урадити. Који став треба да заузму? а) На крају крајева, одговорнији/ја за тренинг је онај/она који/ја је квалификованији и искуснији, ко има боље аргументе и већи професионални углед. Тај/та тренер/ица треба да одлучи, а други/га треба да се сложи без препирке. Учесници/це заслужују квалитет и најновије информације. 29

30 б) Ако се тренери/це не слажу тренинг неће бити нарочито ефикасан. Време је да се седне и проанализира који је узрок проблему. Тренер/ице треба да обрате пажњу на себе, да продискутују и да сами/саме схвате у чему је ствар. Зато што у пару нико нема већину, а последице могу имати утицаја на целу групу, у дискусију се мора укључити и група. У овако значајној ситуацији тренинг може мало и да сачека. в) Тренер/ице треба да слегну раменима и поднесу ситуацију, треба да јој се прилагоде. Њихов задатак је да учесницима/цама пруже најбољу могућу услугу; њихова лична осећања и истине нису толико важни. Они/оне о томе могу поразговарати после тренинга; сада су ту да би помогли/ле учесницима/цама, а не себи. г) Зашто тренери/це не би могли/ле имати различита, чак контрадикторна мишљења и техничке аспекте, као и процедуре тренинга? Групи је привлачно, корисно и забавно да види те разлике. Не смета ако тренери/це понекад претерују и намерно драматизују. На пилот тренингу ће бити присутан и генерални директор једне организације, који ће затим одлучити да ли ће та организација наручити серију тренинга и с вама ући у атрактиван, дугорочан уговор о тренинзима или не. Док припрема тренинг, тренер/ица треба да узме у обзир и сконцентрише се углавном на следеће: а) Тренинг ће бити забаван и држати пажњу, имаће креативну динамику. Тренер/ица ће морати да се истакне: свако мора да упамти тренерово/ицино име, његову/њену необичну презентацију, неке «штосове» итд. б) Нико не зна какав би утицај присуство генералног директора могао имати на динамику тренинга. За то се није могуће припремити. Потребно је држати очи и уши отвореним и обратити велику пажњу на односе у групи, на генералног директора, на тренера/ицу. Уведите динамику у рад, а живот ће се сам побринути за остало. в) Генерални директор треба да оде с тренинга са оправданим осећајем да се сусрео с правим стручњаком. То треба да буде јасно из савршено припремљених приручника, уводне презентације, употребом поwер поинт презентације, тренеровим/ициним опширним и тачним одговорима на сва постављена питања итд. Тренер/ица мора имати спремног материјала пет пута више него што ће га заиста користити и да на основу потребе одлучи шта ће од тога укључити у програм тренинга. г) Тренер/ица треба да покуша да схвати ко је у овом случају његов/њен стварни клијент: генерални директор? Учесници/це? Људи којима ће учесници/це доцније бити од користи? Или неко други? Тренинг треба да служи клијенту и на томе треба да се заснива. Тренер/ица је одговоран/на за оквир тренинга и за процес тренирања. То је једино за шта се вреди припремати. 30

31 Табела одговора Ево укупног збира: Стил 1: «експерт/киња» Стил 2: «забављач/ица» Стил 3: «психотерапеут/киња» Стил 4: «шерпас» (водич/ица) =... x 2 =... поена =... x 2 =... поена =... x 2 =... поена =... x 2 =... поена Да бисмо ствар поједноставили одабрали смо и навели четири тренерска стила која су под нашим условима сасвим уобичајена. Наравно, сваки од њих има своје предности које сваком тренеру/ици могу с времена на време добро да послуже. С друге стране, (кад се карактеристике одређеног стила превише истичу), неки аспекти тог стила могу се претворити у нефункционалан украс. Ниједан тренерски стил није сасвим чист и веома ретко је тако јасно дефинисан као у овом малом тесту. Тренери обично показују знаке неколико стилова. Можда сте тражили неки «нормални» стил, или стил «помало од свега», стил који нема тенденције: партнерски стил. Тешко је описати можда је то комбинација сва четири стила. Који стил преовлађује у вашем случају? Стил бр. 1 - «ескперт/киња» Овај стил тренирања најчешће користе особе које долазе из истраживачких тимова или са универзитета. Њихова јача страна је држање предавања и одговарање на питања слушалаца; држање предавања и дискусије су тренерске методе које они најчешће користе. Ови/ове тренери/це имају тенденцију да се концентришу на садржај тренинга. Они/оне унапред детаљно припремају тренинг и настоје да га одрже у складу са својим планом. Ако не знају одговор на питање које им постави неки учесник/ца, осећају се обавезним да провере и да му дају одговор што је пре мо- 31

32 гуће. Понекад стављају нагласак на детаље који учесницима/цама можда и нису нарочито занимљиви. Може се догодити да се учесницима/цама тренер/ица учини хладном, строгом и инертном особом. Неки представници овог стила имају потешкоћа да реагују на модификоване услове и да им на одговарајући начин прилагоде унапред припремљени распоред и садржај. Исто тако им може стварати тешкоће како да реагују на атмосферу у групи и да раде на динамици групе, као и са појединцима који нису кооперативни. Стил бр. 2 «забављач/ица» Људи који су прошли курс позитивног размишљања или било који «мотивациони курс» понекад имају тенденцију да то искуство пренесу и на свој лични тренерски стил. Битно је постићи да се учесници/це добро осећају. Тренер/ица треба да буде као мађионичар који «на јуриш» освоји публику. Његов/њен наступ буди добро расположење, ентузијазам, хумор и позитивно размишљање код свих учесника/ца. Тренинзи подсећају на «шоу једне особе», са одлично припремљеним/ном тренером/ицом, а учесници/це су помало као публика која не може а да се не диви наступу тренера/ице. То је дивно ако је тренер/ица креативан/на и има смисла за глуму, те даје илустрације и практичне примере за предмете који се обрађују на тренингу. Слично томе, људи из уметничких кругова или они са уметничким амбицијама понекад заборављају да тренинг није наступ него искуство које се дели с другима и да на тренингу главну улогу играју интерес и потребе учесника/ца, а не тренера. Овакав стил рада може довести до ситуације да је стално тренер/ица у акцији, а не учесници/це. Такав стил може им држати пажњу првог дана, иако је то прилично захтевно за тренера/ицу. Међутим, неактивност учесника/ца може довести до тога да следећих дана не науче баш много. Стил бр. 3 «психотерапеут/киња» Јака тенденција ка коришћењу овог стила типична је за људе који имају психотерапеутско образовање, али нису јасно разлучили границе и разлику између психотерапеутске групе или психотерапеутске припреме/тренинга и тренинга неке друге врсте. Присталице овог стила тренирања обично имају изразиту способност да препознају и реагују на динамику групе, веома су емпатични и имају посебно разумевање за појединачне односе између учесника/ца. Не плаше се да раде са емоцијама, не плаше се смеха, вике или суза који се могу догодити за време тренинга. Међутим, понекад имају тенденцију да забораве на важност програма тренинга у групи, забораве да се наоружају темељним знањем о свим аспектима предмета који је тема тренинга. Понекад прецењују способност тренинга за решавање проблема из стварног живота и кад формат тренинга није одговарајући ходају по несигурном терену. 32

33 Стил бр. 4 «шерпас» (водич/ица) Тренер/ица који/ја подржава овај стил себе види као онога који пружа помоћ, као помоћника учесницима/цама у тренингу, као водича, «шерпаса» који/ја зна одакле ветра дува и у ком правцу треба ићи; међутим, није тренер/ица тај/та који/ја треба да достигне велике циљеве (у овом случају циљеви учења) нити онај/она ко треба да стигне на врх. На питања учесника/ца он/она често одговара питањем. Овај стил дозвољава тренеру/ици да без инхибиције тренира и људе са много вишим статусом од сопственог, било да је у питању знање, животно искуство, квалификације, моћ или нешто друго. Тренер/ица своју улогу види више као улогу модерататора или помоћника. Овај стил захтева да тренер/ица поставља многа питања, чак и у ситуацијама кад би учесници/це желели да и он/она да неке одговоре. Тренери/це који се држе овог стила не оцењују вредност тренинга према сопственим осећањима; уместо тога, они евалуирају тренинг на основу тога колико је био користан и задовољавајући за учеснике/це. Овај стил може бити веома користан за учеснике/це који очекују дискретну помоћ и много простора за сопствено доношење одлука, али није популаран код оних учесника/ца који траже директно вођење и добијање информација од тренера. 33

34 КРАТАК ПРЕГЛЕД МЕТОДА И ТЕХНИКА Ако говоримо о облицима рада са групом, ту би листа могла бити коначна и кратка: панел, акваријум, рад у малим групама и паровима и индивидуални рад. Наставних метода и техника, са друге стране, има веома много и овде ћемо покушати да их на одређен начин категоришемо и прикажемо најчешће коришћене. Као што је већ наведено, у једном од претходних одељака, одабир адекватних метода и техника зависи како од групе са којом ћете радити, од вашег сопственог стила и компетенције, као и од много других фактора. Добра ствар је што је скуп метода и техника које нам стоје на располагању ограничен, првенствено, нашом креативношћу. Сви начини комуникације нам стоје на располагању. Можемо да користимо: Текстове (новинарске или друге) у циљу информисања, са идејом да се текстови анализирају и изведу закључци итд. Загонетке, квизове, погађалице, вицеве, приче да поспешите динамику у групи, истакнете одређене информације, направите увод за дискусију, процените знање групе о одређеној теми, итд. Креативне видови изражавања рад на (и са) стриповима, сликама, фотографијама, плакатима, графичким приказима, било већ готовим или креираним од стране групе, коришћење звука, покрета, вајања, итд. Скечеве, позориште, пантомиму преиспитивање ставова, тражење решења за одређене проблеме, анализирање ситуације, суочавање са страховима, итд. Аудиовизуелне медије филмови, музика, презентације, рад на компјутеру итд. Говор различите форме дискусије, дебате, предавања, дијалога, преговарања, вербална размена, итд. Играње игара играњем игара поспешујемо динамику групе, креирамо позитивну атмосферу, поентирамо на кључним наставним циљевима, стварамо тим, итд. Различите тестове Све остало што нам падне на памет, а умемо да искористимо за постизање постављених циљева семинара. У наставку приче пажњу ћемо посветити одређеним методама и техникама које, по нашем мишљењу, заслужују посебно објашњење. 34

35 Играње игара ледоломци и игре за загревање Игре се могу користити са различитим циљевима, али два најчешћа су креирање позитивне атмосфере на почетку семинара (или разбијање леда, а одатле и назив ледоломци ) и прављење динамике током семинара, односно за подизање енергије учесника након предавања или дуже дискусије (на енглеском се ова врста игара зове energizers ). Исте игре се могу користити за постизање оба циља, али и за многе друге циљеве, а одабир праве игре зависи од групе и процене тренера. Ледоломци би морали да испуне више задатака: Да учесницима/цама помогну да се ближе упознају Да наговесте шта се очекује од теме и семинара Да побуде интересовање учесника за тему Да, ако је могуће, обезбеде учесницима први додир са темом семинара Игре за загревање могу да буду мање или више физички захтевне, а некада можемо користити и разне врсте мозгалица, које могу, а не морају да буду у вези са темом семинара. Битно је да игре укључе све учеснике/це и омогуће промену дотадашњег темпа семинара. Пример једне игре која се може користити и као ледоломац и као игра за загревање: Три истине и лаж Свако напише своје име, заједно са четири информације о себи на великом листу папира. Нпр. Верица воли да пева, воли фудбал, има две мачке код куће и често иде на скијање. Учесници потом размењују те своје исписане листове папира, причају у паровима или мањим групама и покушавају да открију која од написаних информација је лаж. Брејнсторминг Не постоји адекватан превод за brainstorming на српски језик. Неки од превода који се могу срести код нас су мождана олуја, олуја идеја, киша идеја и сл. Ми ћемо овде користити оригинални назив, који је у великој мери заживео у српском језику. Брејнсторминг је ефикасна техника којом група даје идеје без објашњења и постављања питања. Овом техником се за кратко време добија широк распон одговора групе на одређену тему и на тај начин прикупљамо материјал за будући рад, можемо да проценимо тренутно знање и ставове групе о теми у коју их уводимо и пружа прилику свим учесницима/цама да активно учествују. 35

36 Како то изгледа у пракси? Тренер/модерататор поставља, на пример, питање: Шта прво помислите када кажемо синдикат? Учесници одговарају својојм првом асоцијацијом, по могућству само једном речју или кратком фразом, а сви одговори се записују на великом папиру, како би свако из групе могао да их види. Овде важи правило да нема погрешних одговора/асоцијација и на модерататору је да тако води процес брејнсторминга да не дође до коментара или вредновања било чијег одговора. Након неког времена, када се исцрпе све идеје, тако створена листа може да послужи за даљи рад. Брејнсторминг је дивно помоћно средство које охрабрује учеснике, не угрожава их и не доноси никакве закључке. Играње улога Играње улога је једна од техника која се често користи на тренинзима и нуди учесницима једно ново искуство учења. Овде би морали да направимо разлику између различитих типова играња улога са њиховим различитим циљевима и фокусима. Драмске карактеристике играња улога фокус улоге даје појединац. Учесник узима карактер који је врло различит од његовог сопственог. Импровизација је основ приче или карактера. Кроз овај тип играња улога се потенцира искуство о томе како неко други гледа на свет и постоји лични изазов у проналажењу пута изражавања идеја и емоција као нека друга особа. Терапеутско играње улога фокус је на појединцу. Омогућује појединцу да се суочи са сопственим страховима и да вежба ситуације када има личне потешкоће. Играње улога оријентисане на задати задатак или вештину фокус је на групи, односно групном задатку. Сваки појединац има своју улогу и подређује је читавој групи. Играчи улога имају задатак испуњења задате функције, а не само играња карактера. Сваки од ова три различита типа играња улога подразумевају лично откривање и потенцијално развој нових вештина. Ипак, важно је знати да сваки од ових типова има различите циљеве и има различита упутства за саму игру. Симулација Играма симулације се покушава одсликати део стварности, без намере да се третира целокупна стварност. То су модели који се користе за сазнавање и стицање личног искуства. Предност симулација је да сви присутни у њима активно учествују. Они доносе одлуке, креирају ситуације на које остали морају да реагују. За разлику од играња улога, у симулацијама учесници не улазе у карактер неке друге особе, већ реагују сопственим искуствима и знањима на задату ситуацију. 36

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Аутори: СНЕЖАНА АНДРЕЈЕВИЋ ЉУБИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИВАНА КРСТИЋ СИЛВИЈА ПАНОВИЋ-ЂУРИЋ ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ЈОВАН МИЉКОВИЋ Датум: Мај 2016 С А Д Р Ж А Ј I. МЕТОДОЛОГИЈА

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Шта вас чека и шта треба да урадите да све то преживите?

Шта вас чека и шта треба да урадите да све то преживите? Шта вас чека и шта треба да урадите да све то преживите? 1. По чему се студирање разликује од учења у средњој школи? 2. Зашто да идем на предавања и вежбе? 3. Како се учи на факултету? 4. Како да организујем

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg...

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg... Директна и обрнута пропорционалност Увод: Количник реалних бројева a и b, тј. број назива се размером бројева a и b Пропорција је једнакост две размере: a : b = a b a : b = c : d и решава се тако што се

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ВОДИЧ ЗА ПИЧЕВЕ 1 УВОД Индустрија комуникација у Србији је достигла стадијум развоја у којем и клијенти и агенције изражавају незадовољство процесом спровођења пичева (Pitch). ИАА Србија је као трипартитна

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/

Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-mail: Тел.: 016/ ; ; Факс: 016/ Број 925 Датум: 28.03.2013. Завод за јавно здравље Лесковац АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ у 2012. години 1. Увод Кадровски потенцијал је један од најважнијих

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић

More information

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Наслов оригинала (Titre original de l œuvre) Magdalena Guirao-Jullien Petite méthode pour débuter en anglais RETZ / SEJER, Paris Publée par RETZ,

More information

Висока спортска и здравствена школа Тоше Јовановића 11, Београд

Висока спортска и здравствена школа Тоше Јовановића 11, Београд Медицинске науке / Medical sciences Оригиналан научни рад / Original scientific paper UDC 005.334:614 005.57 Кризна комуникација као специфични изазов у здравственом менаџменту Crisis communication as

More information

О приру чник у. Текст припремили:

О приру чник у. Текст припремили: О приру чник у Према подацима истраживања на тему Мобилност студената земаља Западног Балкана које је 2008. године спровела Фондација краља Бодуана из Белгије (King Baudouin Foundation), свега око 3,4%

More information

ЗАКОНИ ЖИВОТА ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ. Прво отаџбинско издање г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА. Србиње - Нови Сад, 2001 САДРЖАЈ

ЗАКОНИ ЖИВОТА ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ. Прво отаџбинско издање г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА. Србиње - Нови Сад, 2001 САДРЖАЈ ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ ЗАКОНИ ЖИВОТА Прво отаџбинско издање 2001. г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА Србиње - Нови Сад, 2001 o Уместо предговора o Изгубљени пут o Човек и заједница o Смисао историје o Народна

More information

логос 2006 ( стр.) 177 УДК Парадигма превођења

логос 2006 ( стр.) 177 УДК Парадигма превођења логос 2006 (177-188 стр.) 177 УДК 124.2 Парадигма превођења Постоје два приступа превођењу: или превођење разумемо, у ужем смислу речи, као преношење неке вербалне поруке с једног језика на други, или

More information

ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ

ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ Саша Радоњић ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ Нови Сад, 2014. НОТЕ Често се деси да вас људи издају! То је нормално, пошто је човек по својој природи издајица, али кад ово знате, биће вам много лакше наставити

More information

Уводна напомена. Ја уоп ште ни ко га не вре ђам

Уводна напомена. Ја уоп ште ни ко га не вре ђам ИМЕ Томас Бернхард (РАЗ)ГОВОРИ - Избор - Уводна напомена То мас Бер нхард је рет ко да вао ин тер вјуе; до след но је бра нио се бе и свој рад, свој живот и животне околности од домашаја медија, од наплаћивања

More information

ISBN Љиљана Гавриловић. Стварније од стварног - антропологија Азерота -

ISBN Љиљана Гавриловић. Стварније од стварног - антропологија Азерота - ISBN 978-86-7587-080-7 Љиљана Гавриловић Стварније од стварног - антропологија Азерота - SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS INSTITUTE OF ETHNOGRAPHY SPECIAL EDITIONS Volume 84 Ljiljana Gavrilović Realеr

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Филдуза Р. Прушевић Садовић Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва - докторска дисертација - Београд,

More information

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Сигурност у програмском језику Java https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Java сигурносна архитектура Сигурносна архитектура за програмски језик Java

More information

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 81-108 Далибор Петровић Саобраћајни факултет Универзитет у Београду UDK: 004.738.5:001.893(497.11) Оригинални научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701081p

More information

ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА

ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА DOI: 10.5937/vojdelo1606164M ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА Јасмина Милошевић-Столић Универзитет одбране у Београду, Војна академија Јан Марчек Ф Ф еномен менаџмента био је предмет

More information

ОПШТИ И МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ. Упознавање ученика са значајним догађајима у Србији после Косовске битке

ОПШТИ И МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ. Упознавање ученика са значајним догађајима у Србији после Косовске битке ОПШТИ И МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ Назив школе: Предавач: Наставни предмет: Наставна тема: Циљ наставне теме: Наставна јединица: Задаци часа: Образовни: ОШ Михајло Пупин Земун Горица Његовановић Природа и друштво

More information

Корупција: Економска страна

Корупција: Економска страна Чланци Корупција: Економска страна МИРОСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ Фото: Медија центар 1. Увод Корупција је вероватно стара колико и свет. Током времена мењали су се њен облик, распрострањеност и друга својства,

More information

UDK :

UDK : ТМ Г. XXXV Бр. 3 Стр. 891-919 Ниш јул - септембар 2011. UDK 305-055.3:061.236 Прегледни чланак Примљено: 17. 1. 2011. Слободан Антонић Универзитет у Београду Филозофски факултет Београд GAY AGENDA : МИТ

More information

2. БЕОГРАДСКО ОГЛЕДАЊЕ KРАТКА ПРИЧА

2. БЕОГРАДСКО ОГЛЕДАЊЕ KРАТКА ПРИЧА TEMA II 2. БЕОГРАДСКО ОГЛЕДАЊЕ KРАТКА ПРИЧА Павле Бановић, Аутопортрет (ДРУГА НАГРАДА 9. БЕОКУЛИС-а: ЛИКОВНИ РАД) Галерија КУЛОАР Математчка гимназија Београд Школа за дизајн, Београд Ментор: проф. Марија

More information

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ - за обукe и огледну примену - радни нацрт САМО ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ 1 САДРЖАЈ РАЗВОЈ ОКВИРА НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА - САЖЕТАК 4 ПРВИ ДЕО: ОПШТИ ОКВИР

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 1. РАЗРЕД

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 1. РАЗРЕД УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ ГЕРУНДИЈУМ 2018/2019. школска година УЏБЕНИЦИ СУ У СКЛАДУ СА НОВИМ НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ Уводна реч Проф. др Синиша Јешић главни и одговорни

More information

Rhapsody of Realities

Rhapsody of Realities Rhapsody of Realities Montenegrin... A DAILY DEVOTIONAL Chris Oyakhilome LOVEWORLD PUBLISHING (Believers LoveWorld Inc.) Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the King James

More information

Упоређивање две ДНК секвенце

Упоређивање две ДНК секвенце Упоређивање две ДНК секвенце Циљеви часа Коришћење тачкастих графика (dot plot a) Интерпретација најчешћих облика dot plot a Коришћење Dotlet a Коришћење Lalign a за локална поравнања две секвенце План

More information

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА Maja С. Лемајић Висока пословна школа струковних студија Нови Сад maja_lemajic@yahoo.com UDK 371.3:811.111 DOI: 10.19090/mv.2017.8.251-270 ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ

More information

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА Нина Драгутиновић-Јовановић, Зоран Алимпић. Срећко Богићевић, Стојадин Јовановић, Дарко Петровић Агенција за безбедност саобраћаја Републике

More information

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ у Београду ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА 2014-2017 План припремио: mr ПРЕДРАГ ГОСТА DipTCL PGCertTCL MMus САДРЖАЈ УВОД 3 SWOT АНАЛИЗА 5 РЕПЕРТОАР ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 10 КАЛЕНДАР РАДА

More information

ВРЗ 0174 ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА године. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Пословни број: К.В.

ВРЗ 0174 ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА године. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Пословни број: К.В. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Пословни број: ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА Са главног претреса од 16.06.2008. године са главног претреса од 16.06.2008. год. Страна 2/115 НАСТАВЉЕНО

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Марина Рмуш Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика-мастер за електронско учење 2013/2014

More information

РЕЧ УРЕДНИКА ЧЛАНЦИ ИНТЕРВЈУ ПРИКАЗИ

РЕЧ УРЕДНИКА ЧЛАНЦИ ИНТЕРВЈУ ПРИКАЗИ Број 1 2011 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска права Кнез Михаилова 36/2, Прокупље www.topcentar.org.rs Уредник Драган Добрашиновић Лектор Драган Огњановић Визуелни концепт

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

АНАЛИЗА УЏБЕНИКА МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА СТАНДАРДИМА Д-ГРУПЕ

АНАЛИЗА УЏБЕНИКА МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА СТАНДАРДИМА Д-ГРУПЕ З. Гајтановић, В. Ибро Зорица Гајтановић, МА 55 Проф. др Ваит Д. Ибро 56 Учитељски факултет у Призрену Лепосавић Зборник радова Учитељског факултета, 9, 2015, стр. 263-288 UDK: 371.3::51 371.671.046.12:51

More information

Корелација вере и знања у васпитању и образовању

Корелација вере и знања у васпитању и образовању UDC 371.3::27-184 Иновације у настави, XXVIII, 2015/2, стр. 35 45 001.101:27-184 Рад примљен: 19. 2. 2015. Рад прихваћен: 12. 5. 2015. др Љубивоје Стојановић 1 Универзитет у Источном Сарајеву, Богословски

More information

од Косова обрађени из ЕУ и

од Косова обрађени из ЕУ и Новa српска политичка мисао Политички живот Србија на трулој европској дасци Мирослав Н. Јовановић уторак, 20. јануар 2015. Борио сам се и то је довољно. Победа је у Божијим рукама. Ђордано Бруно 1. Увод

More information

Легенде Београдског универзитета

Легенде Београдског универзитета Универзитет у Београду Универзитетска библиотека Светозар Марковић у Београду Легенде Београдског универзитета Војин Матић 1911 1999 Каталог изложбе БЕОГРАД 2008 Легенде Београдског универзитета коло 2

More information

ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK :17]:32 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗЛО И ХУМАНИЗАМ

ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK :17]:32 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗЛО И ХУМАНИЗАМ ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр. 731-755 Ниш октобар - децембар 2008. UDK 316.344.32:17]:32 Оригинални научни рад Примљено: 01.09.2008. Зоран Видојевић Институт друштвених наука Београд ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ

More information

Политика као препрека реформама

Политика као препрека реформама Чланци Политика као препрека реформама МИРОСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ 28 Фото: Медија центар САЖЕТАК: У Србији је привредна ситуација лоша управо зато што се држава непотребно меша

More information

Харитативна делатност у савременом црквеном животу

Харитативна делатност у савременом црквеном животу Стојановић Љубивоје *1 Годишњак 14 (2015) 11-35 Оригиналан научни рад УДК: 271.222:271.2-028.31 DOI: 10.7251/CPBFSVO011S Харитативна делатност у савременом црквеном животу Резиме. Пажљивим увидом у савремени

More information

ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈИ: УЛОГА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈИ: УЛОГА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДРАГ РАВА УДК 316.774:316.61 Филозофски факултет Прегледни рад Нови Сад Примљен: 13.10.2017 Одобрен: 24.11.2017 Страна: 407-422 ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈИ: УЛОГА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

More information

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА Бранка САВОВИЋ УДК 371.5.046.12/.14 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 34 (2002) с.259-270 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

More information

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр. 277-290 Ниш јануар - март 2012. UDK 376.1-056.262:004.738.5 Прегледни чланак Примљено: 25.03.2010. Драгица Радосав Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д МА Александар Базић ЗНАЧАЈ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ИМИЏА КОМПАНИЈЕ (Докторска дисертација) Београд, 2016. године

More information

Млади и жене на тржишту рада у Србији

Млади и жене на тржишту рада у Србији Млади и жене на тржишту рада у Србији 11.7.2017. ТР 02/17 У извештају се анализирају положај младих и жена на тржишту рада у периоду 2014 2016. година. Посматрају се основни контингенти младих и жена на

More information

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ Докторске уметничке студије. Докторски уметнички пројекат КЉУЧНА РЕЧ УМЕТНОСТ

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ Докторске уметничке студије. Докторски уметнички пројекат КЉУЧНА РЕЧ УМЕТНОСТ УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ Докторске уметничке студије Докторски уметнички пројекат КЉУЧНА РЕЧ УМЕТНОСТ ДИГИТАЛНЕ ГРАФИКЕ И ЊИХОВА КОМУНИКАЦИЈА У ВИРТУЕЛНОЈ И РЕАЛНОЈ

More information

КАУЧСУРФИНГ КАО САВРЕМЕНИ ТРЕНД У ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА

КАУЧСУРФИНГ КАО САВРЕМЕНИ ТРЕНД У ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА УДК: 338.48 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година X Број I Стр 190-217 Маја, Б. Мијатов, 1 докторанд Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију,

More information

ГРАЂАНИН Предмет: Разред: Наставна тема: Наставна јединица: Школа: Наставница: Образовни циљеви: Васпитни циљеви: Практични циљеви:

ГРАЂАНИН Предмет: Разред: Наставна тема: Наставна јединица: Школа: Наставница: Образовни циљеви: Васпитни циљеви: Практични циљеви: ГРАЂАНИН Предмет: Грађанско васпитање Разред: Шести Наставна тема: Упознавање основних елемената програма Наставна јединица: Упознавање са најзначајнијим појмовима из програма Школа: ОШ Вук Караџић Крушевац

More information

П Р О П У Ш Т Е Н А П Р И Л И К А. В а ш и н г т о н

П Р О П У Ш Т Е Н А П Р И Л И К А. В а ш и н г т о н П Р О П У Ш Т Е Н А П Р И Л И К А В а ш и н г т о н 2 0 0 1. ПРЕДГОВОР Српска јавност заслужује да сазна истину из прве руке. Зато пред читаоца стављам своје сведочанство о догађајима и људима током боравка

More information

РЕЧ УРЕДНИКА ИНТЕРВЈУ ЧЛАНЦИ СТУДИЈА СЛУЧАЈА

РЕЧ УРЕДНИКА ИНТЕРВЈУ ЧЛАНЦИ СТУДИЈА СЛУЧАЈА ISSN 2217-5938 Број 1 2012 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска права Кнез Михаилова 36/2, Прокупље www.topcentar.org.rs Уредник Драган Добрашиновић САДРЖАЈ РЕЧ УРЕДНИКА ДРАГАН

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

1 (преузето )

1  (преузето ) Оригинални научни рад УДK: 316.77:004.773(497.11) Дражен Георгиевски drazen1978@yahoo.com Антрополошко истраживање учешћа младих на друштвеној мрежи Фејсбук: пример средњошколаца из Краљева Апстракт: Комуникација

More information

2. Прикључак воде 1 ком

2. Прикључак воде 1 ком Институт за ратарство и повртарство Нови Сад Број: 13-53/1349-4 Датум:08.05.2017. Нови Сад У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, достављамо измене конкурсне документације јавне набавке

More information

СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ

СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ УДК 342.7:342.4(497.11) Проф. др Драган Батавељић Правни факултет Универзитетa у Крагујевцу СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ О људским правима

More information

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема Број часа Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљеви и задаци часа Наставне методе

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема Број часа Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљеви и задаци часа Наставне методе ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема: Питагорина теорема Број часа: 31.час Наставна јединица: Примена Питагорине теореме Тип часа: утврђивање Облици рада: фронтални, индивидуални Циљеви и задаци часа: утврђивање

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА Козарачка 2а, 24000 Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА - Набавка rачунара- ЈН бр. 5/2015 Суботица јул 2015. године

More information

1 Свеска КА ЛИЧНОМ ПРОБУЂЕЊУ. Проширено издање. Бити испуњен Светим Духом ХЕЛМУТ ХАУБАЈЛ

1 Свеска КА ЛИЧНОМ ПРОБУЂЕЊУ. Проширено издање. Бити испуњен Светим Духом ХЕЛМУТ ХАУБАЈЛ 1 Свеска Очекуј нешто велико од Бога и предузми нешто велико за Бога Кораци КА ЛИЧНОМ ПРОБУЂЕЊУ Проширено издање Бити испуњен Светим Духом ХЕЛМУТ ХАУБАЈЛ Кораци ка личном пробуђењу Кораци ка личном пробуђењу

More information

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НИШ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА - МАСТЕР РАД - МЕНТОР: Проф. др Миомира Костић СТУДЕНТ: Јелена Симоновић Ниш, март 2014. године САДРЖАЈ: I Уводна

More information

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за последипломске студије СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА МАСТЕР РАД ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА Ментор: Проф.др. Данило Голијанин

More information

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 2014 СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА POPULATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ/CORRECTED RELEASE 27. VIII 2015. Број/No. 99/15 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS

More information

Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД ПРАВО НА АЗИЛ. Тема: дипл. прав. Ниш, година

Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД ПРАВО НА АЗИЛ. Тема: дипл. прав. Ниш, година Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД Предмет: ПОЛИЦИЈСКО ПРАВО Тема: ПРАВО НА АЗИЛ Ментор: др Дејан Вучетић Ниш, 2013. година Студент: Миленковић Борислав М042/12, дипл. прав. САДРЖАЈ:

More information

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ)

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор:

More information

Facebook: како се представљамо у виртуелном простору *

Facebook: како се представљамо у виртуелном простору * Оригинални научни рад UDK: 004.738.12FACEBOOK Тамара Лепетић Mia_palomita@yahoo.com Facebook: како се представљамо у виртуелном простору * Апстракт: Преиспитујући употребљивост концепта Ирвина Гофмана

More information

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ РЕГУЛАТИВА Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи Исидор Бајић 1. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 3. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

More information

ПРОЦЈЕНА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ

ПРОЦЈЕНА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ УДК 316.77-057.874(497.6:4) 1 Славица Ишаретовић, мастер* 1 Висока школа Бања Лука колеџ Бања Лука ПРОЦЈЕНА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ Сажетак: Драматична

More information

4. Информатичке технологије (Envisioneer Express 3.0)

4. Информатичке технологије (Envisioneer Express 3.0) 4. Информатичке технологије (Envisioneer Express 3.0) Пред нама је једноставан програм уз помоћ којег ћете у 2 и 3 димензије моћи да осмислите стан или кућу. У оквиру програма се налази релативно велики

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Др Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

More information

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД )

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД ) МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА PISA ТЕСТИРАЊА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ ( МАСТЕР РАД ) Ментор: проф. др. АЛЕКСАНДАР ЛИПКОВСКИ Студент: ЈЕЛЕНА СТОЈКАНОВИЋ Број индекса:

More information

КОНФЕРЕНЦИЈА MUSEUMS AND COMMUNITY / OUTREACH WORK, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР REX, СЕПТЕМБАР 2011.

КОНФЕРЕНЦИЈА MUSEUMS AND COMMUNITY / OUTREACH WORK, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР REX, СЕПТЕМБАР 2011. 291 КОНФЕРЕНЦИЈА MUSEUMS AND COMMUNITY / OUTREACH WORK, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР REX, 16-17. СЕПТЕМБАР 2011. Конференција је одржана у Културном центру Rex у Београду, а њену организацију су подржали:

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ У ЕВРОПИ

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ У ЕВРОПИ УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за Последипломске студије ПОСЛОВНИ СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ MАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР РАД КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ У ЕВРОПИ Ментор: Проф. др Марија Максин Кандидат:

More information

Когнитивне ''приче за дечаке'': урбани фолклор и урбана топографија

Когнитивне ''приче за дечаке'': урбани фолклор и урбана топографија МОНОГРАФСКА СТУДИЈА УДК 316.334.56 Бојан Жикић Когнитивне ''приче за дечаке'': урбани фолклор и урбана топографија Апстракт: Разматра се културна когнитивна концептуализација београдске топографије у смислу

More information

ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ

ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ ДРАГАНА С. ПЕШИЋ УДК 316.34(4.9):316.66 Филозофски факултет Прегледни рад Ниш Примљен: 16.12.2014 Одобрен: 12.02.2015 ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ Сажетак: Лав Толстој био је не само значајан

More information

Оснивамо задругу. Приручник о етаблирању задруге-норвешки модел Примери и могућа примена у Србији. Београд/Bryne, новембар год.

Оснивамо задругу. Приручник о етаблирању задруге-норвешки модел Примери и могућа примена у Србији. Београд/Bryne, новембар год. Оснивамо задругу Приручник о етаблирању задруге-норвешки модел Примери и могућа примена у Србији Београд/Bryne, новембар 2010. год. Предговор Добро дошли корисниче приручника Оснивамо задругу! Приручник

More information

500 примерака. ГОА. VIII, број 7 ' АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

500 примерака. ГОА. VIII, број 7 ' АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ Часопис за просторно планирање, урбанизам и архитеюуру ГОА. VIII, број 7 ' Београл, 2000. РЕМКUИОНИ О.llБОР проф.ар Ll.обривоје Тоwковић, научни саветник (преасеаник ) проф. АР

More information

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2014 Прегледни чланак 351.74/.78 doi:10.5937/zrpfns48-7473 Ненад Радивојевић, асистент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ

More information