Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum

Size: px
Start display at page:

Download "Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum"

Transcription

1 Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2016.

2 Sadržaj 1 WINDOWS 7-OSNOVNI POJMOVI WINDOWS EXPLORER OPERATIVNI SISTEM DOS Komande za rad sa DOS-om Program WORD Pokretanje Word-a Prozor Word-a Ikone za brz pristup alatima Podešavanje mernih jedinica Automatsko čuvanje Opcije Save i Save As Podešavanje parametara stranice dokumenta Kretanje kroz dokument Selektovanje teksta Kopiranje i prenošenje Brisanje karaktera Podešavanje fontova Podešavanje pasusa Formiranje numerisanih i nenumerisanih lista Formiranje kolona Korišćenje graničnika (tabulatora) Specijalni karakteri Prikaz radnog lista Pretraživanje dokumenta Istorija rada Štampanje dokumenta Prelazak na sledeću stranicu/prelom dokumenta Numerisanje Zaglavlje i podnožje Fusnote Ubacivanje slika u Word Crtanje u Word-u Textbox Tabele Pisanje formula Spelling and grammar Thesaurus Prebrojavanje reči Praćenje promena Otvaranje više dokumenata istovremeno... 52

3 5 Program EXCEL Radni list (Worksheet) Dodavanje radnih listova Štampanje Podešavanje zaglavlja (Header) i podnožja (Footer) Popunjavanje tabela Spajanje ćelija (Merge cells) Dodeljivanje imena ćelijama Formatiranje ćelija Izvršavanje jednostavnih formula Ugrađene funkcije Rad s promenljivim i jednoznačnim (fiksnim) adresama Kopiranje ćelija Izrada grafika Uređivanje podataka (sortiranje) Ograničenje unosa Pravljenje liste Podela prozora Program POWER POINT Slide Layout Kreiranje i brisanje slajdova Podešavanje razmaka između linija teksta Podešavanje parametara prezentacije Slike i tabele Podešavanje pozadine Animacija slajdova Pokretanje i pregledanje prezentacije Komentarisanje slajdova... 87

4 Predgovor Skripta iz predmeta,,softverski praktikum namenjena je studentima prve godine osnovnih akademskih studija Energetika, elektronika i telekomunikacije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predmet Softverski praktikum je uveden u nastavni program sa ciljem da omogući studentima sticanje znanja i veština potrebnih za rad na računaru u operativnom sistemu Windows i softverskom paketu Microsoft Office. Autori se nadaju da će ovaj udžbenik biti koristan studentima kao podloga za lakše pisanje i uređivanje dokumenta poput seminarskih i diplomskih radova, efikasno obrađivanje velike količine podataka i prikazivanje rezultata, kao i profesionalno prezentovanje njihovog rada. Mnogo uspeha u radu žele: Autori

5 1 WINDOWS 7 - OSNOVNI POJMOVI Windows 7 je još jedan u nizu operativnih sistema firme Microsoft. U poređenju s prethodnim verzijama softvera instalacija Windows 7 je brža i fleksibilnija. Ima ugrađenu multimedijalnu podršku, odličnu integraciju s internetom, a što je najvažnije pouzdaniji je i stabilniji od svih dosadašnih prethodnika. Da biste se lakše snalazili u radu s operativnim sistemom Windows 7 potrebno je poznavati neke osnovne elemente s kojima se korisnik najčešće sreće. Izgled početnog ekrana, odnosno radne površina koju dobijamo prilikom pokretanja operativnog sistem Windows 7 je prikazan na slici 1.1. Prečice Radna površina - Desktop Korisni alati { Početni meni Brzi meni Startna linija Slika 1.1. Desktop računara Linija obaveštenja { Na desktopu se obično nalaze ikonice ili prečice pomoću kojih pokrećemo željene programe. Dvostrukim klikom na prečicu ili ikonicu otvara se odgovarajući prozor ili pokreće željeni program (slika 1.2). -prečica My Computer -ikonica Recycle Bin Slika 1.2. Prikaz prečice My Computer i ikonice Recycle Bin Na samom dnu početnog ekrana nalazi se Startna linija na kojoj se nalazi dugme WINDOWS. Na startnoj liniji se takođe nalaze i prozori svakog otvorenog programa (slika 1.3). 1

6 Slika 1.3. Startna linija Pritiskom na WINDOWS dobijamo početni Meni (slika 1.4) iz koga možemo pokrenuti svaki prethodno instaliran program. U meniju se takođe između ostalog nalaze spisak programa koji su poslednji pozvani kao i dugme za promenu korisnika i gašenje računara. Brzi meni poslednji pozivani programi Upravljanje računarom: 1. Gašenje 2.Promena korisnika 3.Zaključavanje 4. Ponovno pokretanje Svi programi Kontrolna tabla Slika 1.4 Početni Meni 2

7 2 WINDOWS EXPLORER Dvostrukim klikom na ikonicu Computer pokreće se automatski program Windows Explorer i dobijamo izgled ekrana kao na slici 2.1. Slika 2.1 Pokretanje ikonice Computer Na levoj strani ekrana nalazi se prozor na kome je prikazan način mapiranja foldera i diskova. Ukoliko želimo videti šta se sve nalazi u datom folderu ili disku, kliknemo na znak koji se nalazi pored istog. Na desnoj stani ekrana se nalaze folderi, diskovi ili fajlovi koji se nalaze u trenutno aktuelnom prozoru. Na slici 2.1 prikazani su diskovi i folderi koji se nalaze u Computer. Tu se obično nalaze interni diskovi koji su smešteni u datom računaru. Ukoliko želimo da uđemo u neki od foldera ili diskova dovoljno je da dva puta kliknemo na istog i automatski se pojavljuju svi fajlovi ili folderi koji se nalaze u njemu. Naslovna linija je linija (obično plave boje) koja se nalazi na vrhu prozora. Na početku linije, s leve strane, piše naziv trenutno otvorenog prozora. Na kraju linije se nalaze tri kvadratića koji služe za minimiziranje prozora, povećanje ili smanjenje prozora i gašenje aktivnog prozora, respektivno poređani. Ispod njih se nalazi alat za brzo pretraživanje (Search). Dugmad za vraćanje na prethodni (Back) ili sledeći (Forward) prozor se nalaze u naslovnoj liniji. Linija menija je linija na kojoj se nalaze glavni i pomoćni meni svakog prozora i uvek sadrži opciju Organize gde se nalaze osnovni alati za upravljanje: Layout, Folder options i 3

8 Properties. Osim ove opcije u toj liniji se mogu pronaći neke pomoćne opcije poput: Open, Print, Share, Burn itd. Ukoliko pokrenemo ikonicu Network, možemo da vidimo koji su nam sve folderi dostupni iz računara koji se nalaze u računarskoj mreži s našim računarom. Ti folderi se ne nalaze fizički na našem računaru, ali njima može da se pristupi kao i folderima s našeg računara. (slika 2.2) Slika 2.2 Izgled okruženja Network Ako želimo da napravimo naš folder to se radi na sledeći način: Odemo na mesto gde želimo da napravimo folder i kliknemo na desni taster miša. Izgled ekrana je prikazan na slici 2.3. Sa slike se vidi da smo otišli na C disk i ušli u folder KNJIGE. U tom folderu se već nalaze neki fajlovi i jedan folder. Klikom na desni taster miša pojavi se padajući meni. Iz padajućeg menija izaberemo opciju New, pa od ponuđenih opcija izaberemo Folder. Posle ovog koraka ostaje nam samo da damo ime našem folderu i folder je napravljen. Osnovne mogućnosti pri radu s pojedinačnim folderom (slika 2.4) su sledeće: Kopiranje foldera Ukoliko želimo da određen folder kopiramo s jednog mesta na drugo, to radimo na sledeći način: Označimo folder, kliknemo na desni taster miša, iz padajućeg menija izaberemo opciju Copy (ili nakon selektovanja foldera na tastaturi istvremeno pritisnemo tastere CTRL+C). Zatim odemo na mesto gde želimo da iskopiramo folder i pritiskom na desni klik miša izaberemo opciju Paste (ili na tastaruri istvremeno pritisnemo tastere CTRL+V). 4

9 Premeštanje foldera Slika 2.3 Pravljenje novog foldera Premeštanje foldera se radi na isti načina kao i kopiranje, ali s jednom razlikom. Umesto opcije Copy izaberemo opciju Cut, odnosno na tastaturi istovremeno pritisnemo CTRL+X. Promena imena foldera Ako želimo da promenimo ime folderu, označimo isti, kliknemo na desni taster miša i iz padajućeg menija izaberemo opciju Rename. Nakon ovog ostaje nam samo da upišemo željeno ime foldera. Kreiranje prečice za željeni folder Ova je takođe jedna od opcija koja se nalazi u padajućem meniju koji se dobija prilikom pritiska na desni taster miša. Ukoliko nam je iz nekih razloga neophodna ova opcija (obično se radi kada se želi napraviti prečica za neki program ili folder u koji jako često ulazimo) izaberemo opciju Create Shortcut. Nakon toga odmah nam se pojavi sličica koja predstavlja prečicu za naš folder ili program. Tu prečicu obično premestimo na desktop računara. Brisanje foldera Ako želimo da uklonimo folder izabraćemo iz padajućeg menija opciju Delete i folder će biti uklonjen. Pre toga nam se postavlja pitanje da li smo sigurni da želimo ukloniti folder. Pritiskom na taster Yes, folder se briše. Pregled foldera u liniji menija na desnoj strani pritiskom na prvo dugme dobija se padajući meni s opcijama pregleda foldera: Extra Large Icons, Large Icons, Medium Icons, Small Icons, List, Detalis, Tiles i Content (slika 2.5). 5

10 Slika 2.4 Mogućnosti pri radu s pojedinačnim folderom Slika 2.5 Pregled foldera Windows Explorer daje mogućnost sortiranja foldera po imenu, veličini, tipu i datumu kreiranja. Opcija sortiranja sa vrši na sledeći način: pristupimo folderu u kome se nalaze folderi koje želimo da sortiramo. Pritiskom na desni klik tastera pojavljuje se padajući meni. Iz padajućeg menija odaberemo opciju Sort By i pojavljuju nam se mogućnosti sortiranja (slika 2.6). Nama preostaje samo da izaberemo način sortiranja. 6

11 Ovaj postupak se može ubrzati ako kliknemo na prozore koji se nalaze odmah iznad prozora s folderima. Ime svakog od prozora označava i način sortiranja foldera: Name, Date Modified, Type, Size, a strelica pored imena označava rastući, odnosno opadajući redosled (slika 2.6). Slika 2.6. Sortiranje foldera Često sa javlja problem da prilikom kucanja teksta na tastaturi se ne nalaze slova kao što su Č,Ć, Ž, Đ, Š itd. Ako želimo da dodamo jezik u kome se nalaze konkretno ta slova ili neki drugi jezik koji poseduje slova koja su nama potrebna, to se radi na sledeći način: iz startnog menija pokrenemo Control Panel, a zatim jednom kliknemo na opciju Change keyboards or other input methods iz menija Clock, Language and Region (slika 2.7). Nakon toga izaberemo opciju Keyboards and Languages, zatim pritisnemo dugme Change keyboards i u opciji General izaberemo dugme Add koje označava opciju dodavanja jezika. Iz padajućeg menija odaberemo željeni jezik (slika 2.8), što je u ovom slučaju (za slova č, ć, š, đ, ž...) Serbian (Latin). Čim smo odabrali željeni jezik na startnoj liniji u donjem desnom uglu, gde se vrši promena jezika dodat je odabrani jezik (slika 2.9). Označavanjem tog jezika za dati prozor dobijamo i slova tog jezika na tastauri. 7

12 Slika 2.7 Control Panel Slika 2.8 Dodavanje željenog jezika 8

13 Slika 2.9 Promena jezika 9

14 3 OPERATIVNI SISTEM DOS DOS je skraćeni naziv za Disk Operating System. Ime ni u kom slučaju ne znači da je njegova uloga isključivo vezana za rad sa diskom. Ime je ostalo u terminologiji čisto kao istorijsko nasleđe. DOS kontroliše kretanje informacija prema računaru, nadzire rad računara sa programima, kao i korišćenje raznih spoljašnjih i unutrašnjih uređaja [HDD, FDD, štampača..]. U ovom odeljku će biti opisane samo osnovne komande u radu sa DOS-om. Pokretanje programa DOS se može realizovati na dva načina. Prvi način je da se posle pritiska na dugme START izabere opcija RUN i u odgovarajuće polje upiše reč cmd. Drugi način je da se posle START ide na opciju Programs, zatim Accessories, pa Command Prompt. 3.1 Komande za rad sa DOS-om Prelazak na željeni disk se izvršava naredbom ime diska: c:\> d: Primer prelaska sa c na d disk DIR: Interna komanda koja omogućava ispisavanje sadržaja diska ili foldera uključujući i dodatne informacije o fajlovima tipa veličine, datuma kreiranja i sl. exe. Primeri: c:\>dir Primer izlistavanja svih direktorijuma na C disku. c:\>dir *.exe Primer izlistavanja svih direktorijuma na C disku sa ekstenzijom c:\>dir/p Argument /p omogućava prikaz sadržaja po stranama, tj. zaustavljanje nakon ispisane cele strane uz ispisivanje ''Strike any key when ready". Posle pritiska bilo kog tastera ispisvanje liste se nastavlja. c:\>dir/w Upotrebnom argumenta /w direktorijumi sa velikim brojem fajlova prikazivaće svoj sadržaj u 5 redova bez dodatnih informacija. MD Interna komanda za kreiranje poddirektorijuma na disku. MD je skraćeni oblik komande i koristi se u većem broju slučajeva c:\> MD prvi Kreiranje direktorijum pod nazivom prvi. CD Interna komanda za promenu aktivnog direktorijuma. CD je skraćeni oblik komande i koristi se u većem broju slučajeva. c:\cd Dokuments and Settings ulazak u direktorijum Dokuments and Settings. c:\prvi\drugi\cd.. izlazak iz direktorijuma drugi. RD Interna komanda za brisanje poddirektorijuma [isključivo praznih]. RD je skraćeni oblik komande i koristi se u većem broju slučajeva. 10

15 Slika 3.1 Naredba dir c:\prvi\rd drugi Brisanje direktorijuma drugi. DEL Interna komanda kojom se vrši brisanje fajlova. DEL je skraćeni oblik i češće se upotrebljava. c:\del text.bak U ovom primeru fajl text će biti obrisan, a ukoliko takvog fajla nema na disku će se ispisati poruka: File not found. U ovoj komandi je dozvoljena upotreba džokera. del *.bak Obrisaće sve fajlove sa extenzijom BAK. REN Interna komanda kojom se vrši promena imena fajla. REN je skraćeni oblik i češće se upotrebljava. c:\ren text.bak text1.bak Ovde je naziv fajla iz text promenjen u text1. c:\ren text.bak text.txt U ovom primeru je ekstenzija promenjena iz.bak u.txt. COPY Interna komanda kojom se vrši kopiranje, kako sa diska na disk tako i u okviru jednog diska. c:\ copy text.bak text.txt Kopiranje u okviru istog diska u kom se fajl text.bak kopira u text.txt u istom direktorijumu. c:\ copy text.bak text.bak File cannot be copied into itself 0 file(s) copied Ovaj primer pokazuje da je nemoguće da se fajl kopira u samog sebe. Ukoliko pak zelimo kopiranje sa diska na disk, ne treba menjati imena osim ako se na disku ne nalaze fajlovi pod istim imenom. copy c: *.txt a: copy a:*.* c: U prvom slučaju se svi fajlovi tipa.txt kopiraju sa diska c na disk a, a u drugom se svi fajlovi sa a kopiraju na c. 11

16 VER Interna komanda za ispisivanje verzije DOS-a. c:\ ver MS-DOS Version 6.20 CLS Interna komanda za brisanje sadržine ekrana. c:\ cls DŽOKER ZNACI: Džoker je karakter koji može da zameni jedan ili više karaktera. Koriste se uglavnom pri navođenju imena fajlova, ali samo kada se ti fajlovi nalaze kao argument unutar neke komande. DOS prihvata 2 džokera. Prvi je znak pitanja? i on zamenjuje na tom mestu bilo koji karakter (ili prazno mesto). Drugi je zvezdica * i ona zamenjuje sve karaktere od mesta gde se nalazi pa do kraja imena fajla. Ovde se ne obuhvata tip ili ekstenzija fajla pa ukoliko želite nju ovako uopštiti potrebno je zvezdicu još jednom napisati. Primeri: *.exe svi fajlovi tipa EXE, *.bat svi fajlovi tipa BAT, *.* svi fajlovi,???.com fajlovi tipa COM koji u sebi imaju 1, 2, ili 3 karaktera. 12

17 4 Program WORD Microsoft Word je najčešće korišćeni program softverskog paketa Micorsoft Office. Word obezbeđuje alate koji imaju velike mogućnosti i omogućavaju relativno jednostavno pisanje i dizajniranje različitih tekstualnih datoteka. Tokom rada omogućena je automatska korekcija napisanih reči i provera gramatike za više različitih jezika. Na osnovu objašnjenja u nastavku čitalac će biti obučen da kreira i sačuva dokument, prihvati ili odbaci predložene izmene pravopisa i gramatike, promeni margine stranice, kao i da oblikuje tekst na osnovu postavljenih zadataka. 4.1 Pokretanje Word-a Ukoliko je na računaru instaliran Windows 7, program Word se može pokrenuti na neki od sledećih načina: 1. Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Word 2007, (slika 4.1). Slika 4.1 Pokretanje pomoću start dugmeta 2. Dvoklik na datoteku sa ekstenzijom.doc ili.docx, (slika 4.2), 13

18 Slika 4.2 Datoteka sa ekstenzijom.doc ili.docx 3. Klikom na prečicu do Word-a, (slika 4.3). 4.2 Prozor Word-a Slika 4.3 Prečica Word-a Na slici 4.4 prikazan je prozor Word-a i označeni su njegovi osnovni elementi: naslovna linija, dugme Office, kartice, ikone za brz pristup alatima (Quick Access Toolbar), traka sa alatima, lenjir, radna površina i statusna linija. Naslovna linija se nalazi na vrhu prozora i na njoj se može uočiti ime trenutno aktivnog dokumentna i ime programa. U gornjem levom uglu se nalazi dugme Office. Pritiskom na dugme Office pojavljuje se meni u kome se može izabrati kreiranje novog dokumenta (New, skraćenica Ctrl+N), sačuvavanje promena u postojećem (Save, skraćenica Ctrl+S), snimanje dokumenta pod drugim imenom i/ili na drugom mestu (Save As, skraćenica F12), otvaranje postojećeg (Open, skraćenica Ctrl+O), kao i mnoge druge radnje. Lenjir se nalazi ispod traka sa alatima i služi za određivanje pozicije u dokumentu, margina, uvučenih redova u tekstu i tabulatora. Na radnoj površini kucamo tekst i vidimo rezultate dosadašnjeg rada. Statusna linija pokazuje neke informacije o datoteci; trenutnu stranu, trenutnu liniju i kolonu, jezik koji koristimo i slično. Ikone za brz pristup alatima omogućavaju lakše korišćenje često korišćenih alata. Moguće je na jednostavan način dodati alate koji nisu predefinisani kao najčešće korišćeni. Word se sastoji od osam kartica koja predstavljaju oblast aktivnosti. Unutar tih kartica se nalaze grupe sa komandama (traka sa alatima). Komande mogu biti dugmad, padajuće liste ili polja za unos informacija. Na primer, kartica Home sadrži grupe za podešavanje fonta (Font), paragrafa (Paragraph), korišćenje predefinisanih stilova (Styles), kao i polje za pretragu, odnosno izmenu pojedinih delova teksta (Editing). 14

19 Naslovna linija Kartice Ikone za brz pristup alatima Dugme Office Traka sa alatima Lenjir Radna površina Statusna linija Slika 4.4 Prozor Word-a 4.3 Ikone za brz pristup alatima Grupa ikonica koje se nalaze na naslovnoj liniji omogućava brži pristup pojedinim funkcijama programa (Quick Access Toolbar), slika 4.5. Podrazumevano su vidljive ikonice Save, Undo i Redo, dok se na jednostavan način mogu dodati i željene funkcije pomoću padajućeg menija Customize Quick Access Toolbar. Postoji nekoliko ponuđenih alata u padajućem meniju, a ukoliko se želi dodati neki koji nije na listi to je moguće izborom opcije More Commands. Takođe, jedan od načina dodavanja ikona za brz pritup je klikom na dugme Office/Word Options/Customize. 15

20 4.4 Podešavanje mernih jedinica Slika 4.5 Quick Access Toolbar Sve mere u programu Word se prikazuju jedinstvenom mernom jedinicom. Ta jedinica može biti inč, milimetar, centimeter ili neka druga. Kako bi podesili mernu jedinicu u gornjem levom uglu potrebno je kliknuti na dugme Office, a zatim izabrati Word Options. Unutar novootvorenog prozora izabrati opciju Advanced, a zatim u delu Display podesiti mernu jedinicu, slika 4.6. Slika 4.6 Podešavanje mernih jedinica 4.5 Automatsko čuvanje Program Word ima mogućnost da automatki sačuva dokument, periodično. Kako bi podesili automatsko sanimanje u gornjem levom uglu kliknuti na dugme Office, a zatim izabrati opciju Word Options. Unutar novootvorenog prozora izabrati opciju Save, a zatim u delu Save documents odabrati opciju Save AutoRecover information every i podesiti vreme nakon kog se dokument automatski sačuva, slika 4.7. Takođe, u ovom delu je moguće definisati lokaciju na kojoj će se nalaziti dokument za oporavak. 16

21 Slika 4.7 Automatsko sačuvavanje 4.6 Opcije Save i Save As Kako bi se sačuvao rad potrebno je kliknuti na dugme Office, a zatim izabrati opciju Save (skraćenica Ctrl+S). Ova opcija sačuvava trenutni document. Klikom na dugme Office, a zatim izborom opcije Save As (skraćenica F12) sačuvava se dokument, ali pod drugim imenom i/ili na drugoj lokaciji. Nakon ove funkcije imamo dva dokumenta: originalni i novi dokument formiran funkcijom Save As. U polju File Name kucamo ime novog dokumenta. Moguće je promeniti tip dokumenta. 17

22 Slika 4.8 Save As prozor 4.7 Podešavanje parametara stranice dokumenta Podešavanje margina na stranici pruža više ili manje praznog prostora između sadržaja dokumenta i ivica stranice. Margine se mogu odrediti pomoću lenjira i miša ili pomoću kartice Page Layout i grupe Page Setup. Unutar grupe Page Setup se nalazi dugme Margins. Klikom na Margins pojavljuje se padajući meni u kome je moguće izabrati predefinisane margine (Normal, Narrow, Moderate ) ili definisati novu (Custom Margins), slika 4.9a). U grupi Page Setup, moguće je odabrati položaj (orijentaciju) dokumenta (Orientation), slika 4.9b): Portrait vertikalna/uspravna orijentacija, Landscape horizontalna/položena orijentacija. Takođe, moguće je izabrati veličinu stranice (Size), slika 4.9c). Ove opcije dostupne su i preko Page Setup dijaloga, slika a) c) b) Slika 4.9 Padajući meniji za podešavanje parametara stranice 18

23 Slika 4.10 Prozor za podešavanje margina stranice Page Setup/Margins Unutar prve kartice Page Setup dijaloga sa Top, Down, Left i Right podešavamo gornju, donju, levu i desnu marginu, respektivno. Sa opcijom Orientation se podešava da li će stranica biti postavljena uspravno ili položeno. Da bi se podesila veličina stranice koristimo karticu Paper i u polju Paper size podešavamo veličinu strane. Definisani parametri stranice mogu biti primenjeni na deo dokumenta, ili ceo dokument. 4.8 Kretanje kroz dokument Trenutna pozicija kursora određuje gde će se tekst koji se kuca smestiti. Kursor možemo pomerati na neki od sledećih načina: 1. Levi klik miša premešta poziciju kursora na poziciju miša, 2. Opcija PgUp pomera kursor pola strane naviše, 3. Opcija PgDown pomera kursor pola strane naniže, 4. Opcija Home pomera kursor na početak trenutnog reda, 5. Opcija End pomera kursor na kraj trenutnog reda, 6. Opcija pomera kursor za jedno mesto u desno, 7. Opcija pomera kursor za jedno mesto u levo, 8. Opcija pomera kursor jedan red gore, 9. Opcija pomera kursor jedan red dole, 10. Opcija Ctrl i istovremeno stisnuti (Ctrl +, skraćeno) pomeraju kursor na sledeću reč u desno, 11. Opcija Ctrl + pomeraju kursor na sledeću reč u levo. 4.9 Selektovanje teksta Da bi neka operacija mogla biti primenjena na nekom tekstu on mora biti selektovan. Tekst selektujemo na neki od narednih načina: 1. Prtisnemo levi taster miša i krenemo da pomeramo miš. Tekst koji uokvirimo na taj način je selektovan, 19

24 2. Shift + selektuje jedan karakter u levo, 3. Shift + selektuje jedan karakter u desno, 4. Shift + selektuje jedan red na dole, 5. Shift + selektuje jedan red na gore, 6. Shift + Home selektuje tekst od pozicije kursora pa do početka reda, 7. Shift + End selektuje tekst od pozicije kursora pa do kraja reda, 8. Shift + Ctrl + selektuje jednu reč u levo, 9. Shift + Ctrl + selektuje jednu reč u desno Kopiranje i prenošenje Deo sadržaja dokumenta se može iskopirati ili preneti na neko drugo mesto u okviru istog ili drugog dokumenta. Tekst se najpre mora označiti (selektovati), a proces kopiranja odnosno prenošenja se može izvršiti na neki od sledećih načina: 1. Klikom desnog tastera miša na označeni deo teksta i izborom komande Copy sadržaj se prenese u Clipboard. Zatim se kursor postavi na mesto u dokumentu na koje je potrebno da se sadržaj iskopira, klikne se desnim tasterom miša i izabere komanda Paste. Na ovaj način je obezbeđeno da će se sadržaj pojaviti na označenom mestu. 2. Prenošenje dela dokumenta se vrši na isti način kao i kopiranje, samo što se umesto komande Copy koristi komanda Cut. 3. Komande Copy, Cut i Paste se mogu pronaći i u okviru padajućeg menija Edit ili se može koristiti kombinacija tastera Ctrl + c za kopiranje, Ctrl + x za prenošenje i tastera Ctrl + v umesto komande Paste. Proces i krajnji ishod kopiranja i prenošenja podataka su skoro u potpunosti isti. Jedina razlika se ogleda u tome što se kopiranjem prave duplikati označenog sadržaja dokumenta, dok nakon prenošenja selektovani sadržaj nestaje sa početne pozicije i pojavljuje se na mestu nove pozicije kursora. Takođe, višestruko kopiranje istog sadržaja je moguće ostvariti uzastopnim ponavljanjem komande Paste (bez ponovne upotrebe komande Copy), dok se prenošenje može izvršiti samo jednom u okviru jedne kombinacije komandi Cut i Paste Brisanje karaktera Brisanje jednog ili više karaktera u okviru nekog dokumenta je moguće izvršiti korišćenjem dve komande. Komandom Delete vrši se brisanje karaktera desno od trenutne pozicije kursora, dok se komandom Back Space uklanjaju karakteri koji se nalaze levo od trenutne pozicije kursora. Obe komande su dodeljene odgovarajućim tasterima na tastaturi Podešavanje fontova U zavisnosti od tipa tekstualnog dokumenta postavljaju se posebni zahtevi koji se odnose na izbor odgovarajućeg jezika koji se koristi za njegovo formiranje, tipa slova (fonta), njihove veličine i pozicije na radnom listu, načina podešavanja pasusa, naslova, podnaslova i sl. Izbor jezika (Language) na kojem će biti sastavljen teskt dokumenta je bitan zbog pravilnog odabira 20

25 rasporeda slova na tastaturi. Ovo je važno, kako bi se u tekst mogla uključiti sva slova koja su karakteristična za pojedine jezike. Izbor jezika je rađen u okviru poglavlja 2, slike 2.6, 2.7 i 2.8. Kartica Home, slika 4.11, sadrži grupu za podešavanje fonta (Font), kojom se na jednostavan način može podesiti izgled, boja i veličina slova, podebljanje (B), kuriziv (I) i podvlačenje (U) slova, kao i da li će pojedina slova, ili reči biti podignuta gore, Superscript (x 2 ), ili spuštena dole, Subscript (x 2 ). Slika 4.11 Izbor fonta i veličine fonta kartica Home, grupa Font Odabirom padajućeg menija grupe Font (skraćenica Ctrl+Shift+F) otvara se novi prozor u kojem je moguće vršiti različita podešavanja tipa i karakteristika slova, slika 4.12a). U okviru prve kartice Font korisnik može da izabere: 1. tip slova (Font), stil slova (Font style), njihovu veličinu (Size) i boju (Font color), 2. položaj slova (karaktera) na radnom listu i druga specijalna podešavanja u okviru grupe komandi Effects (postavljanje karaktera na mesto indeksa Subscript ili eskponenta Superscript, prikazivanje karaktera preko velikih All caps slova, precrtavanje karaktera Strikethrough i sl.), Sve izmene koje korisnik unese su vidljive u okviru Preview dela prozora. Na primeru sa slike 4.12a) izabran je Times New Roman tip slova, bez posebnih podešavanja stila - Regular, veličina karaktera je 12pt i karakterima nisu dodeljeni nikakvi specijalni efekti. Ova podešavanja korisnik može da sprovede i preko ikonica na liniji za prečice u okviru grupe Font, kartice Home, slika a) b) Slika 4.12 Dijalog za podešavanje: a) fonta, b) razmaka između karaktera 21

26 U okviru kartice Character Spacing korisnik može da: 1. vrši skaliranje veličine karaktera u odnosu na izabranu veličinu u okviru komande Scale, 2. povećava (Expanded) ili smanjuje (Condensed) rastojanje između susednih karaktera u okviru komande Spacing, 3. menja poziciju karaktera u odnosu na osnovnu poziciju linije teksta na radnom listu u okviru komande Position (izdizanje karaktera preko komande Raised i spuštanje karaktera izborom komande Lowered). Sve izmene koje korisnik unese su vidljive u okviru Preview dela prozora. Na primeru sa slike 4.12b) izabrano je skaliranje karaktera faktorom 100%, rastojanje između susednih karaktera je Normal, dok je zadržana osnovna pozicija karaktera na liniji teksta, Normal Podešavanje pasusa Kartica Home, slika 4.11, sadrži grupu za podešavanje razmaka između odlomaka i redova (Paragraph). Odabirom padajućeg menija Paragraph otvara se novi prozor u kojem je moguće vršiti podešavanja karakteristika pasusa, slika U okviru prve kartice Indents and Spacing korisnik može da izabere: 1. način poravnavanja pasusa u odnosu na margine radnog lista u okviru komande Alignment (centriranje pasusa preko komande Center, njegovo poravnavanje u odnosu na levu Left ili desnu Right marginu ili u odnosu na obe margine Justified), 2. da li će i na koji način pasus biti uvučen u odnosu na margine radnog lista pomoću grupe komandi Indentation. Moguće je zadati udaljenost prvog karaktera pasusa u odnosu na desnu Right i/ili levu Left marginu, zadati specijalna podešavanja Special (bez specijalnih podešavanja none, uvlačenje prvog reda pasusa First line, uvlačenje svih redova osim prvog Hanging) i poziciju uvučenih redova By. 3. udaljenost susednih pasusa u okviru grupe komandi Spacing (udaljenost od prethodnog Before i prvog sledećeg After pasusa), kao i rastojanje između susednih linija teksta u okviru jednog pasusa Line spacing. Slika 4.13 Kartica za podešavanje odlomaka i redova 22

27 Sve izmene koje korisnik unese su vidljive u okviru Preview dela prozora. Na primeru sa slike 4.13 izabrano je da pasus bude poravnat u odnosu na levu marginu radnog lista, da udaljenost prvog karaktera pasusa od leve i desne margine bude 1 cm, a da prvi red bude uvučen za 0,7cm. Rastojanje između selektovanog pasusa i prethodnog postavljeno je na 6pt, a isto rastojanje će biti između selektovanog i narednog, dok je udaljenost susednih linija pasusa postavljeno na Double Formiranje numerisanih i nenumerisanih lista U okviru teksta se često javlja potreba za korišćenjem numerisanih i/ili nenumerisanih lista. Ove liste može uneti sam korisnik ili one mogu biti automatski kreirane od strane programa. Odabirom kartice Home u okviru grupe Paragraph moguće je vršiti izbor tipa liste i načina njihovog prikaza, slika 4.14: 1. Bullets za nenumerisanu listu, 2. Numbering za numerisanu listu, 3. Miltilevel List za kreiranje posebnih tipova listi od strane korisnika. a) b) c) Slika Formiranje različitih tipova lista a) Bullets b) Numbering i c) Miltilevel List U okviru svakog padajućeg menija korisnik može da izvrši dodatna podešavanja izborom opcije Define new (Bullet / Number format / List style). U okviru dodatnih podešavanja moguće je izabrati karakter početka liste Bullet character, njegovu poziciju u odnosu na margine radnog lista Alignment i font u slučaju numerisanih lista. Sve izmene su vidljive u Preview delu prozora Formiranje kolona U zavisnosti od zahteva za način prikaza, tekst u dokumentu može biti formiran u jednoj, dve ili više kolona. Odabirom kartice Page Layout, u okviru grupe Page Setup korisnik može da zada broj kolona Columns. Odabirom opcije More Columns dobijaju se dodatne opcije gde korisnik može da podesi njihovu širinu i međusobnu udaljenost Width and spacing i deo teksta dokumenta na kojem je potrebno da se zadata podešavanja primene Apply to, slika

28 Slika Podešavanje parametara kolona Sve izmene koje korisnik unese su vidljive u okviru Preview dela prozora. Na primeru sa slike 4.15 odabrano je da tekst čitavog dokumenta bude podeljen u tri kolone, jednakih širina Korišćenje graničnika (tabulatora) Često se radi lakšeg odvajanja delova teskta u okviru dokumenta ili pravljenja sadržaja koriste graničnici, tzv. tabulatori. U okviru jednog dokumenta moguće je definisati više različitih pozicija tabulatora. Ukoliko se tabulatori koriste za uvlačenje teksta dovoljni su samo podrazumevani tabulatori koju su već definisani u okviru programa. Podrazumevani tabulatori se postavljaju na svakih pola inča (1,27 cm) linije na radnoj stranici. U zavisnosti od osnovnih podešavanja programa, pritiskom na taster Tab na početku pasusa ostvaruje se uvlačenje prvog reda (pomeranje kursora u desno). Uvlačenje se može ukloniti pritiskom na taster Backspace. Ukoliko je potrebno da se tabulatori koriste za precizno poravnanje teksta potrebno je napraviti namenske tabulatore. Namenski tabulatori se u u dokumentu mogu postaviti na dva načina: 1. klikom miša na lenjiru, 2. odabirom komande Tabs iz proširene grupe Paragraph u kartici Home. U prozoru koji se pojavi korisnik može da zada krajnju poziciju tabulatora, tip tabulatora, koliki razmak se ostvaruje tabulatorom i da li će taj razmak biti prazan ili ispunjen nekim karakterima (crticama, tačkicama i sl.), slika

29 Slika Definisanje namenskih tabulatora U okviru programa Word postoji pet tipova namenskih tabulatora - levi, centralni, desni, decimalni i linijski, slika a) b) c) d) e) Slika Tipovi namenskih tabulatora a) levi, b) centralni, c) desni, d) decimalni i e) linijski Namenski tabulatori se mogu koristiti i da se na jednostavan način formira sadržaj nekog dokumenta Specijalni karakteri Zbog velikog broja karaktera koje je moguće uvrstiti u tekst za određeni broj karaktera ne postoji jedinstveni taster na tastaturi. Svi dostupni (specijalni) karakteri su grupisani u okviru 25

30 prozora Symbol, slika 4.18, i moguće im je pristupiti preko kartice Insert unutar grupe Symbols odabirom opcije More symbols. Slika Prozor sa specijalnim karakterima Pored tabele sa svim karakterima, u posebnom redu su izdvojeni simboli koji su poslednji korišćeni (Recently used symbols), kao i kôd svakog od simbola (Character code). Simbol koji je potrebno iskoristiti se označi klikom, a izborom komande Insert se ubacuje na mesto kursora na radnom listu. Nakon završetka unosa svih simbola prozor se zatvara klikom na komandu Close Prikaz radnog lista Prikaz radnog lista može biti podešen na nekoliko načina izborom kartice View ili klikom na neku od ikonica postavljenih u desnom donjem delu prozora iznad statusne linije, slika Najčešće korišćeni prikazi su Draft i Print Layout View. Za Draft je karakterističan prikaz radnog lista bez vidljivih margina i sa označenim prelomima između stranica. Print Layout View daje mogućnost korisniku da na verodostojan način stekne uvid u izgled dokumenta nakon štampanja, sa jasno vidljivim marginama i prelomima između susednih stranica. Ovo je i najčešće korišćen izgled radnog lista. Pored ova dva prikaza moguće je prikazati čitav dokument u formi Web Layout View, Outline View i Full Screen Reading Layout. Slika Izbor prikaza izgleda radnog lista 26

31 Još jedna od komandi koja korisniku daje mogućnost da izabere veličinu prikaza podataka na radnim listovima dokumenta je komanda za uvećavanje i/ili smanjivanje dela radnog lista dokumenta koji se prikazuje na ekranu. Ova komanda se nalazi u okviru kartice View unutar grupe Zoom ili klizača na liniji sa prečicama, slika Korisniku je omogućeno da u okviru grupe komandi Zoom to izabere realan izgled dokumenta (100%), uvećane ili umanjene delove dokumenta, prikaz jedne ili više čitavih stranica dokumenta (One Page ili Two Pages) na monitoru i sl. Sve izmene koje korisnik unese su vidljive u okviru Preview prozora. Na primeru sa slike 4.20 izabrano je da radni listovi dokumenta budu uvećani na 110%. a) b) Slika Podešavanje veličine podataka na radnom listu a) unutar grupe Zoom i b) u prozoru Zoom 4.19 Pretraživanje dokumenta Često je u tekstu potrebno pronaći neku grupu karaktera i izvršiti određene izmene u okviru nje ili je u potpunosti zameniti nekom drugom grupom karaktera, ili se jednostavno pozicionirati na određenu stranicu dokumenta. To je na jednostavan način moguće učiniti odabirom komandi koje se nalaze u novom prozoru kartice Home unutar grupe Editing. U okviru kartice Find na liniji Find what zadaje se grupa karaktera koju korisnik želi da pronađe u dokumentu, slika 4.21a). U okviru grupe komandi More moguće je zadati i neke specijalne uslove i zahteve pretraživanja. Specijalni zahtevi obuhvataju pretragu karaktera razlikujući velika i mala slova Match case, pronalaženje čitave grupe traženih karaktera kao zasebne celine Find whole words only, upotrebu nekih specijalnih znakova (tkz. džokera) koji zamenjuju bilo koji karakter Use wildcards i sl. Pored navedenih osnovnih zahteva pretraživanja moguće je zadati i neke dodatne koji se odnose i na stil pisanja, način formatiranja teksta i sl. 27

32 a) b) c) Slika Pretraživanje dokumenta a) pronalaženje grupe karaktera, b) pronalaženje i zamena karaktera i c) postavljanje kursora na radnom listu U okviru kartice Replace pored pretraživanja teksta i pronalaženja zadatih karaktera vrši se i njihova zamena nekom novom grupom karaktera, slika 4.21b). Nova grupa kojom će se zamena izvršiti se zadaje u okviru linije Replace with. Sva ostala podešavanja su ista kao i na kartici Find. U primeru sa slike tražena grupa karaktera bipolarni tranzistor će biti zamenjena sa novom grupom CMOS tranzistor. U okviru kartice Go To vrši se postavljanje kursora na zadatu poziciju u okviru dokumenta. Moguće je postavljanje u odnosu na stranice dokumenta Page, sekcije Section, linije teksta Line i sl, slika 4.21c) Istorija rada Ukoliko se u toku obrade nekog dokumenta izvrše neodgovarajuće ili pogrešne izmene, one se mogu na jednostavan način poništiti. Odabirom komande Undo, slika 4.22, moguće je vratiti se korak u nazad i poništiti prethodno načinjene izmene. Komandu Undo moguće je koristiti više puta za redom i na taj način se poništavaju izmene načinjene u nekoliko prethodnih koraka. Broj uzastopnih poništavanja izmena zavisi od broja koraka koji se čuvaju u okviru programa, u tzv. istoriji. Komanda Redo je suprotna komandi Undo i njenim izvršavanjem se ide korak u napred, odnosno vraćaju se prethodno poništena podešavanja. 28

33 Slika Istorija rada 4.21 Štampanje dokumenta Pre štampanja čitavog dokumenta ili nekih njegovih delova potrebno je izvršiti različita podešavanja koja se odnose na sam način štampanja, veličinu papira, tip štampača, broj kopija i sl. Ova podešavanja su korisniku dostupna klikom na Office Button u okviru padajućeg menija Print, slika Slika Prozor za štampanje U okviru grupe komandi Printer moguće je odabrati tip štampača i načiniti sva podešavanja vezana za format štampe u prozoru komande Properties. Preko komande Page range zadaje se deo teksta koji treba da bude odštampan. Štampanje čitavog dokumenta se obezbeđuje odabirom mogućnosti All, izborom Current page biće odštampana samo trenutno aktivna stranica, dok se u liniji Pages mogu pojedinačno zadati stranice ili opsezi stranica koje treba da se štampaju. Broj primeraka dokumenta koji treba da se odštampa se zadaje u liniji Number of copies. U slučaju štampanja više od jedne kopije, korisnik može da izabere da li će se 29

34 štampati potreban broj kopija svake stranice ili će se čitav dokument odštampati i zatim umnožiti potreban broj puta Collate. U okviru grupe komandi Zoom korisnik može da odredi koliko stranica dokumenta će biti odštampano na jednom listu papira Papers per sheet i da li je potrebno vršiti dodatna skaliranja veličine radne stranice dokumenta kako bi se zadovoljio određeni format štampe Scale to papersize. Štampanje se može fizički sprovesti na nekom od štampača sa kojim računar mora biti povezan (direktno fizički i/ili preko mreže) ili se dokument može napraviti u drugom formatu (npr. pdf format). U primeru sa slike 4.23 podešeno je da sve stranice dokumenta budu odštampane (pretvorene) u jednan primerak.pdf dokumenta, po jedna radna stranica na jednom listu papira, bez skaliranja veličine lista Prelazak na sledeću stranicu/prelom dokumenta Prelom se se nalazi u kartici Page Layout unutar grupe Page Setup. Slika 4.24 Umetanje preloma Korišćenjem ove opcije ubacuju se takozvani prelomi. Word će iza tačke u kojoj se u datom trenutku nalazimo napraviti prekid. Ovom naredbom se postiže da u istom dokumentu različiti delovi teksta mogu biti različito formatirani. Druga interesantna mogućnost je opcija Section Break, sa kojim se otvara nova sekcija u dokumentu. Može se izabrati Continuous break koji ubacuje novu sekciju i produžava na istoj stranici ili Next Page da bi produžili sekciju na novoj stranici. Sekcije dokumenta se mogu koristiti kod Header-a i Footer-a, za zaštitu dokumenata i polja, i sl Numerisanje Prilikom kucanja dokumenata, potrebno je označavanje broja stranica. Ovo se može učiniti prostim dodavanjem opcije Page Number u kartici Insert unutar grupe Header & Footer. 30

35 4.25 Padajući meni za izbor ispisa rednog broja strane Označavanje stranica može se ispisati na vrhu, ili na dnu stranice, što se bira unutar prikazanog padajućeg menija, slika Takođe je ponuđen odabir gde će se ispis izvršiti: poravnat na levo, desno, centriran Zaglavlje i podnožje Zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) predstavljaju tekst koji se nalazi na vrhu i na dnu svake stranice (u zaglavlju), i obično sadrže ime autora, datum izrade dokumenta, temu, broj strana i sl. Unutar kartice Insert u grupi Header & Footer se nalaze opcije za podešavanje Header-a i Footer-a. 31

36 4.26 Odabir predefinisanih formata Header-a i Footer-a U okviru opcija za podešavanje teksta u Header-u i Footer-u, jedna od ponuđenih opcija je i Edit Header, tj. Edit Footer. Izborom ove opcije otvara se nova kartica Design i unutar nje dobija se mogućnost detaljnog podešavanja izgleda Header-a i Footer-a po želji korisnika, slika Povratak u prostor sadržaja sredine stranice se vrši se klikom na komandu Close Header and Footer ili dvoklikom miša na sredinu stranice. Slika Odabir predefinisanih formata Header-a i Footer-a 4.25 Fusnote Fusnote (Footnote) su korisne u tehničkoj dokumentaciji, naravno ako se ne preteruje sa njima. Unos fusnote je prost: gde god da vam zatreba, postavi se kursor na komandu Insert Footnote, u grupi Footnotes kartice Reference, prikazano na slici

37 Slika 4.28 Ubacivanje fusnote Slika 4.29 Meni za podešavanje opcija fusnota Ukoliko se prihvate podrazumevane vrednosti prikazane na slici 4.29, pojaviće se mali eksponent (broj 1) na markiranoj poziciji, a odgovarajuća fusnota zauzeće prostor na dnu stranice, gde se može uređivati. Pogodna osobina fusnote je da se pojavljuje kao tooltip kada se nasloni miš na referencu, pa princip dobro funkcioniše i na štampanom i u elektronskom dokumentu. Ako je ptrebno da se promeni sadržaj fusnote, referenca se ponaša kao hiperlink: dupli klik na referencu vodi pravo na njen sadržaj. 33

38 4.26 Ubacivanje slika u Word Unos ilustracija u Word dokument iz Windows kolekcije, nekog fajla, sa skenera, digitalne kamere ili sa neke druge lokacije je omogućen izborom komandi u okviru grupe Illustrations kartice Insert. Slika 4.30 prikazuje izbor slike iz nekog fajla. Slika Odabir lokacije sa koje se preuzima slika U zavisnosti od odabira, na ekranu se prikazaju jedan od prozora datih na slici a) b) 34

39 c) d) e) f) Slika Mogućnosti za ubacivanje slike u dokument a) Ubacivanje ClipArt-a, b) Ubacivanje iz fajla, c) Ubacivanje organizacionog dijagrama, d) Ubacivanje WordArt-a, e) Ubacivanje dijagrama i f) Ubacivanje već definisanih oblika Kada se ubaci slika u tekst, ona se ponaša kao objekat koji se može pomerati, može da mu se menjati veličina i sl Crtanje u Word-u Program Word se koristi za obradu (uređenje) teksta, ali sadrži isto tako i alatke za crtanje, kako bi sam tekst i njegovo okruženje estetski što bolje izgledali. Osnovna grafika u programu Word uglavnom se svodi na crtanje linija, pravougaonika i drugih geometrijskih oblika, što je bila preteča za Corel Draw koji je pomenute opcije doveo do savršenstva. Raniji paketi Microsoft Office su imali posebnu grupu alata za crtanje prikazanu na slici Putanja za opciju DRAWING TOOLS je bila: View -> Toolbars -> Drawing. Paket Microsoft Office 2007 poseduje opcije za crtanje u okviru glavne trake gde se kartica Drawing 35

40 Tools pojavljuje onda kada se izabere jedan od predefinisanih oblika sa slike 4.31f), postavi na radni list i označi levim klikom. Na slici 4.32 prikazane su opcije koje se nude u okviru kartice Drawing tools. Moguće je podešavati debljinu linije, boju linije i objekata, izabrati neke unapred definisane objekte radi lakšeg crtanje itd. Ukoliko se desi preklapanje objekata, a želimo da se vide sve linije potrebno je koristiti opciju transparency. Postoji dosta mogućnosti za rad sa objektima u programu Word. Međutim ukoliko se želi napraviti profesionalni crtež, pre će se koristiti neki drugi paket za crtanje umesto paketa Word. Razne olakšice prilikom crtanja objekata omogućava i funkcija AutoShapes prikazana na slici Slika Paleta za crtanje u Word 2003 Office paketu Slika Sve mogućnosti funkcije AutoShapes iz paketa Word Nakon crtanja jednostavnih figura, meni se dobija desnim klikom na sliku. Nama najvažnije opcije jesu Grouping i Order. Pomoću naredbe group moguće je sliku koja se sastoji iz više objekata spojiti u jedan i time olakšati manipulaciju objektom. Opcija Order omogućava definisanje redosleda objekata u okviru slike. Na slici 4.34 prikazan je način grupisanja objekata. Slika Prikaz menija za grupisanje objekata 36

41 4.28 Textbox Ubacivanje tekstualnog polja se vrši tako što se izabere komanda Text Box iz grupe Text kartice Insert. Otvara se padajući meni u okviru koga se mogu izabrati već ugrađena tekstualna polja ili izabrati opcija Draw Text Box za ručno crtanje tekstualnog polja. Slika Ubacivanje textbox-a Prednost ove alatke jeste što je možemo postaviti gde god želimo običnim prevlačenjem objekta na željeno mesto. Ukoliko se želi može se primeniti drugačiji font za tekst u polju što će ga istaći u odnosu na preostali tekst u dokumentu. Tekstualno polje može da se formatira ukoliko se klikne na njegov okvir da bi se selektovao, zatim se klikne desnim tasterom miša i izabere Format Text Box. Otvoriće se okvir za dijalog gde se mogu dobiti boje, okviri itd, slika Slika Meni za podesavanje opcija tekstualnog polja 37

42 4.29 Tabele Tabele predstavljaju pregledan način za prikazivanje podataka. Sastoje se od redova i kolona. Presek reda i kolone naziva se ćelija. U paketu Word bi bilo skoro nemoguće formatirati stranicu tako da se kombinuju tekst i slika u istom paragrafu, u istom redu... Proizvoljna organizaciona struktura stranice koja objedinjuje tekst i razne objekte paketa Microsoft Office se može kreirati pomoću tabela. Dakle, pomoću tabela se pored standardnog predstavljanja tabelarnih računa mogu prikazati razni obrazci, voditi statistika itd. Takođe, moguće je podesiti i uzajamni položaj teksta i slike na stranici. Da bi se unela tabela u željeni dokument, otvori se padajući meni Table u okviru grupe Table kartice Insert, slika Slika Padajući meni Table Prva od stavki u nizu je Insert Table, i njom se ubacuje tabela i svi njeni elementi pojedinačno. Klikom na razmatranu opciju otvara se zaseban prozor u kojem se može definisati izgled tabele koja se pravi, slika Dostupna je mogućnost odabira veličine tabele, kao i podešavanje potrebnog broja vrsta i kolona. Sledeća stavku padajućeg menija je Draw Table pomoću koje je omogućeno ručno crtanje tabele. Izborom ove opcije kursor miša menja oblik u olovku pomoću koje je omogućeno crtanje tabela proizvoljnog oblika i broja kolona i vrsta. Nakon kreiranja tabele, selektovanjem iste ili nekih njenih delova dobija se dodatna kartica u glavnom meniju, kartica Table Tools pomoću koje je moguće izvršiti formatiranje tabele po sopstvenom nahođenju. 38

43 Slika Ubacivanje tabele Izborom polja Design moguće je pristupiti opcijama podešavanja stila tabele, opcijama definisanja ivica i senčenja, kao i opcijama za ručno crtanje i brisanje linija tabele. Kartica Layout uključuje čitav set naprednih opcija za rad sa tabelama. Senčenje Opcije za stilsko podešavanje tabele Vidljivost linija Ručno crtanje i brisanje tabele Slika Opcije dizajna tabele 39

44 Automatsko podešavanje sadržaja ćelije Promena pravca teksta Sortiranje Umetanje/brisanje kolona/redova Spajanje i razlaganje ćelija Veličina ćelija Poravnanje sadržaja ćelije Margine ćelija Slika Opcije Layout prilikom crtanja tabele Pojedinim opcijama za podešavanje tabele već prikazanim na slikama 4.39 i sl je moguće pristupiti i desnim klikom na bilo koju ćeliju ili deo iste tabele čime se otvara padajući meni prikazan na slici To su najčešće korišćene opcije za podešavanje celokupne tabele u koje spadaju opcije premeštanja, kopiranja tabele, dodavanja novih i brisanja postojećih ćelija, opcije definisanja ivica i senčenja, poravnavanja ćelija itd. Slika Padajući meni za podešavanje tabele Jedna od najčešće korišćenih opcija podrazumeva definišenje ivica i senčenja ćelija tabele. Kao što se vidi sa slike 4.42 moguće je definisati linije na različite načine. U desnom delu ekrana se vide efekti koji će biti primenjeni na tekst. U opciji color moguće je podešavati boju linija, a u opciji width širinu. 40

45 Slika Ivice i senčenje ćelija tabele Program Word će svim ćelijama dodeliti istu visinu i širinu, što često nije dovoljno dobro, pa postoji mogućnost promene. Automatsko podešavanje širine ćelija (visina se sve vreme podešava) prema sadržaju svakog reda i kolone ponaosob se aktivira takođe iz razmatranog padajućeg menija komandom AutoFit/AutoFit to Contents, slika Slika Ilustracija komande automatskog podešavanja ćelije prema sadržaju 41

46 Najzanimljiviji deo padajućeg menija je stavka Table Properties, i u njoj se može raditi sve što poželimo sa tabelom. Levim klikom na razmatranu stavku otvara se meni Table Properties, slika Slika Opcije za podešavanje tabela U prvom redu se mogu videti kartice Table, Row, Column i Cell, i svaka od njih nudi opcije za promenu svih parametara vezanih za taj element. Sledeći red sadrži parametre vezane za dimenzije (veličinu) kompletne tabele, i moguće je menjati veličinu unošenjem broja, ili strelicama, te menjati jedinice mere. Polje Alignment se odnosi na poziciju tabele na stranici i moguće je postaviti levo, centralno i desno poravnanje jednostavnim klikom na sliku koja to prikazuje, tako da se ne može pogrešiti. Još jedna opcija koja se nudi je Indent i služi za detaljno određivanje razmaka tabele od leve ivice naše stranice. Polje Text Wrapping nudi opcije vezane za odnos teksta i tabele. Moguće je postaviti taj odnos tako da tabela bude iznad teksta ili da tekst bude omotan oko tabele. Kartice Row i Column su iste i odnose se na veličinu reda ili kolone, a kartica Cells se razlikuje od njih jedino po tome što ima podesive parametre za poziciju teksta u ćeliji, i to istim načinom kao u polju Alignment, u kartici Table Pisanje formula S vremena na vreme, potrebno je u okviru seminarskih, ili bilo kojih drugih naučnih, radova ubaciti manje ili više složene formule. Za razliku od prethodnih Microsoft Office verzija gde je postojala potreba za ručnim umetanjem Microsoft Equation 3.0 objekta za ispisivanje formula, ovde se može uključiti razmatrani objekat kroz dva koraka. Prvi korak podrazumeva 42

47 izbor komande Object u okviru grupe Text, kartice Insert, ilustrovano na slici Nakon toga se otvara prozor menija Object, slika 4.46, i izborom objekta Microsoft Equation 3.0, (drugi korak), dobija se editor za upis formule sa odgovarajućim alatima za formatiranje formule, slika Slika Pronalaženje objekta za ispisivanje formula Slika Object meni za izbor Microsoft Equation 3.0 editora za ispisivanje formula Slika Toolbar za rad sa formulama Na slici 4.48 je prikazan jedan primer formule. Pisanje formule je dosta jednostavno. Treba imati na umu, da ukoliko se želi da prazno mesto bude sastavni deo formule potrebno je koristiti ctrl i space istovremeno. 43

48 ( rs)! s d{ } { } ({ } { } { }) d[ ] ( d[ ] ) d s [ ] ( r!) s! Slika Primer formule u Microsoft Object 3.0 Veličinu formule je moguće podesiti korišćenjem opcije Define što je ilustrovano slikama 4.49 i Moguće je definisati veličinu promenljivih, superskripta, subskripta, simbola itd. Slika Definisanje veličine fontova Slika Meni Size Pored definisanja veličine fontova, moguće je definisati i stil pisanja, tj. koji font želimo, kao i to da li želimo da određeni delovi formule budu iskošeni ili podebljani. (slike 4.51 i 4.52) 44

49 Slika Definisanja stila pisanja formule Slika Meni Styles Treba napomenuti da opcije promene veličine i stila razmatrane formule su dostupne jedino ukoliko je prethodno pristupljeno Microsoft Equation 3.0 editor-u Spelling and grammar Komanda Spelling & Grammar služi da olakša korisniku pisanje teksta. Nalazi se unutar grupe Proofing kartice Review, kao što je prikazano na slici Nakon aktiviranja ove opcije pojavljuje se meni kao na slici Na ovaj način moguće je proveriti tekst koji je unesen i ispraviti greške koje su posledice nepravilnog kucanja. Postoji više opcije za korekciju: da se prihvate sve nepravilnosti na koje ukazuje postojeći rečnik za proveru nepravilnosti, komanda Change All, da se svi predlozi ignorišu, Ignore All, itd. Moguće je definisati jezik, i na taj način odlučiti koju biblioteku, odnosno rečnik korisnik želi da koristi za proveru teksta Dictionary 45

50 language. Ukoliko prevodilac naiđe na nepoznatu reč, postoji mogućnost i da se ta reč doda u već postojeću bazu kako bi se sledeći put ta reč prepoznala kao pravilna komanda Add to Dictionary. Ukoliko je neka reč pogrešno napisana ponudiće se moguća ispravka za pomenutu reč, ukoliko postoji u bazi. Pored ovoga moguće je izvršiti neka podešavanja koja olakšavaju unos i obradu teksta. Na slici 4.55 prikazana je direktna putanja iz menija do naprednih podešavanja za Spelling and Grammar. Moguće je doći do razmatranih opcija za Spelling and Grammar i preko komande Word Options koja se nalazi u okviru dugmeta Office Button izborom kartice Proofing. Na slici 4.56 prikazan je meni koji se dobija za napredna podešavanja. Jedna od opcija unutar prikazanog menija je Check spelling as you type. Pomoću ove opcije korisniku je znatno olakšano pisanje, zato što će svaka reč koja je pogrešno napisana, odnosno ne postoji, biti crveno podvučena. Kada se greška ispravi reč više neće biti obeležena. Postoji još dosta drugih opcija koje su jasne same po sebi, pa neće biti posebno navođene. Slika Putanja do menija Spelling & Grammar Slika Provera ispravnosti teksta 46

51 Slika Putanja do naprednih podešavanja unutar opcije Spelling & Grammar Slika Podešavanje menija Spelling & Grammar 47

52 Postoji još jedan meni koji omogućava automatske ispravke teksta. Naime, u meniju AutoCorrect Options koji je prikazan na slici 4.57 moguće je definisati određenu kombinaciju znakova koja može biti zamenjena nekom drugom kombinacijom. U prgramu Word je automatski podešeno da kada se otkuca slovo i, ono bude zamenjeno sa I, uzimajući u obzir da u engleskom jeziku I ima značenje prve lične zamenice, za razliku od i koje nema značenje. Poželjno je ovo promeniti uzimajući u obzir da u srpskom jeziku i ima značenje veznika i potrebno je da se piše malim slovom. Ovo je moguće uraditi, tako što se nađe pomenuta zamena u meniju koji je prikazan na slici 4.58 i izbriše. Slika Putanja ka meniju Autocorrect options 48

53 4.32 Thesaurus Slika Meni Autocorrect option Opcija Research omogućava da se korisnik informiše o nekoj reči ili da nađe njeno značenje u rečniku, koji se može pretraživati online i offline. Meni se nalazi unutar grupe Proofing kartice Review, kao što je pokazano na slici Primer pretrage pomoću naredbe Research je prikazan na slici Slika Putanja do komande Research 49

54 Slika Primer pretrage pomoću naredbe research 4.33 Prebrojavanje reči Ponekad je u naučnim radovima, broj reči ograničen. Da ne bismo dolazili u situaciju da sami prebrojavamo reči, program Word u sebi sadrži opciju Word Count. Ona se nalazi unutar grupe Proofing kartice Review, slika Rezultat prebrojavanja reči pomoću opcije WordCount je prikazan na slici

55 Slika Nalaženje opcije za prebrojavanje reči Slika Rezultat prebrojavanja reči pomoću opcije WordCount 4.34 Praćenje promena Opcija Track changes je korisna ukoliko više korisnika radi na istom tekstu, a potrebno je nekako razlikovati šta je ko menjao, slika Kada je opcija Track changes uključena, sve promene koje korisnik unosi biće obeležene drugom bojom i na taj način jasno uočljive za ostale korisnike. Na slici 4.64 je prikazano šta se dešava kada se unesu promene u tekstu. Moguće je uneti komentare u tekst (grupa Comments, komanda New Comment), obrisati deo teksta, promeniti formatiranje. Sve promene biće zabeležene. Ukoliko se budući korisnik slaže sa svim promenama, moguće je primenom opcije Accept all changes u okviru grupe Changes prihvatiti sve promene. Ukoliko se korisnik ne slaže sa određenim promenama moguće je vratiti tekst na staro uz pomoć opcije Reject changes u okviru iste grupe. Komentari se mogu obrisati sa opcijom Delete comments. Komande Previous i Next omogućavaju navigaciju kroz komentare i sve promene. Sve ove opcije se nalaze u okviru kartice Review, slika

56 Slika Pronalaženje opcije za praćenje promena Slika Primer prikaza nakon promene, pri uključenoj opciji Track Changes 4.35 Otvaranje više dokumenata istovremeno Nekada je potrebno da istovremeno imamo uvid u neke dve strane dokumenta koje nisu jedna do druge. U tom slučaju podesno je podeliti ekran na dva ili više delova i u svakom delu ekrana naći odgovarajuću stranicu dokumenta. To nam omogućuje komanda Split koja se nalazi unutar grupe Window kartice View. Ovo je prikazano na slikama 4.65 i Ukoliko želimo da se vratimo na staro stanje potrebno je ponovo otići u meni Window i deselektovati komandu Split. 52

57 Slika Opcija za podelu ekrana koja služi za prikaz više dokumenata Slika Prikaz nakon podele ekrana na više dokumenata 53

58 5 Program EXCEL Program Excel je posle programa Word najčešće korišćeni program softverskog paketa Micorsoft Office. Obezbeđuje alate koji omogućavaju relativno jednostavno grupisanje, sortiranje i obrađivanje podataka, vođenje statistike i grafičko prikazivanje dobijenih podataka. Na osnovu objašnjenja u nastavku čitalac će biti obučen da upravlja podacima koršćenjem osnovnih funkcija koje nudi ovaj paket, kao i da podešava grafički prikaz dobijenih rezultata. 5.1 Radni list (Worksheet) Svaka radna sveska (Workbook) se sastoji od jednog ili više radnih listova (Worksheet), a svaki radni list se sastoji do pojedinačnih ćelija, poređanih u redove i kolone. Na slici 5.1 je prikazana radna sveska (Excel fajl) sa nazivom Vežba 1 koja ima tri radna lista. Dva radna lista imaju imena prvi i drugi, dok trećem radnom listu nije dato ime i on je označen izvorno sa Sheet 3. Svaka ćelija pripada određenom redu i određenoj koloni. Na slici 5.1 je prikazan indikator aktivne ćelije B3, odnosno aktivna ćelija pripada koloni B i redu broj 3. Ćelija može da sadrži vrednost, formule ili tekst. Svaki radni list je dostupan klikom na karticu na dnu radne sveske. Slika 5.1 Izgled dokumenta u programu Excel 54

59 Ime radnog lista može da se promeni duplim levim klikom na karticu Sheet3 i upisom željenog imena ili desnim klikom na karticu, izborom opcije Rename i upisom željenog imena. 5.2 Dodavanje radnih listova Dodavanje radnih listova u program Excel se vrši tako što se desnim klikom na karticu radnog lista bira opcija Insert, nakon čega se otvari novi prozor Insert (slika 5.2.). Potom se odbere ikonica Worksheet, a zatim potvrdi opcija OK. Slika 5.2 Dodavanje radnih listova Postojeći radni list se može kopirati sledećim redosledom: nakon desnog klika na karticu željenog radnog lista odabere se opcija Move or Copy, selektuje se opcija Create a copy, a kopirani sadržaj se može kopirati u bilo koju radnu svesku koja je trenutno otvorena ili u novu izborom opcije New book u padajućem meniju To book, slika

60 5.3 Štampanje Slika 5.3 Kopiranje radnih listova Štampanje radnog lista pod nazivom Drugi na kome se nalazi samo jedna tabela kao što je prikazano na slici 5.4 se radi na sledeći način: označe se granice tabele (kartica Home-> tabela Font-> kvadratić za podešavanje okvira i odabir All borders), pa se potom odabere opcija Office button / Print / Print Preview/. Slika 5.4 Podešavanje oblasti za štampanje 56

61 Slika 5.5 Izgled radnog lista sa opcijom File/Print Preview Na kartici Print Preview nalazi se polje pod nazivom Page Setup. Odabirom ovog polja otvara se novi prozor na koje postoji više kartica: Page Setup, Margins, Header/Footer, Sheet.. Na prvoj kartici Page može se izabrati orijentacija štampe: Portrait (uzdužno) ili Landscape (poprečno). Sa opcijom Adjust to podešava se veličina dokumenta na papiru za štampu. Opcijom Fit to željeni dokument (odabrani deo radnog lista za štampu) se štampa sa automatskim podešavanjem na određeni broj strana. U primeru na slici 5.6 prikazani sadržaj će se odštampati na jednoj strani. 57

62 Slika 5.6 Podešavanje štampe dokumenta Izborom kartice Margins otvara se prozor koji nam daje mogućnost podešavanja margina na dokumentu za štampu, slika 5.7. Slika 5.7 Izbor kartice Margins na prozoru Page Setup 58

63 Odabirom opcije Horizontally i/ili Vertically podešava se položaj dokumenta na papiru za štampu tako da bude centriran (izborom pomenutih opcija) horizontalno i/ili vertikalno.ukoliko je podešen način štampanja koji želimo, potvrđujemo klikom na dugme i OK. U tom slučaju se vraćamo na opciju Print Preview i odabirom opcije Print izabrani tekst se štampa. 5.4 Podešavanje zaglavlja (Header) i podnožja (Footer) Izborom kartice Insert u polju Text se pojavljuje opcija Header & Footer. Klikom na opciju dobija se novootvoreni prozor u kome se podešava izgled prostora zaglavlja na dokumentu. Kao primer zaglavlja na slici 5.8 je prikazano podešavanje prikaza rednog broja aktivne strane i ukupan broj strana. U primeru je u centralnoj sekciji napisano Strana, zatim izabrana ikonica Page Number, pa kucano od, a zatim ponovo izbrana ikonica Number of Pages u ponuđenom redu ikonica. Slika 5.8 Formiranje Header u dokumentu Izborom ikonice Footer dobija se novootvoreni prozor u kome se podešava izgled podnožja prostora na dokumentu. U primeru prikazanom na slici 5.9 je iz padajućeg menija odabrana opcija koja označava ime korisnika koji priprema tekst i trenutni datum. 59

64 Slika 5.9 Formiranje Footer u dokumentu Izlazak iz opcije Header & Footer je omogućen postavljanjem kursora na radni list, zatimo odabirom kartice View i ikonice Normal. 5.5 Popunjavanje tabela U datom primeru u radnom listu prvi popunjena je tabela. Može se primetiti da je širina kolone H podešena tako da se vidi sadržaj ćelija u kojima su brojevi, a ne vidi sadržaj ćelije u kojoj je tekst. Da bi se podesila širina kolone tako da se vidi sadržaj svake ćelije u koloni (automatsko podešavanje širine kolone po širini najduže ćelije u koloni), potrebno je selektovati željenu kolonu (u ovom primeru kolonu H), podesiti mišem kursor na desnoj ivici kolone H (u redu gde su slovima označena imena kolona-zaglavlje kolona), i potom kada se prikaže dvosmerna strelica kliknuti dva puta na levi taster miša. Širina cele kolone H biće podešena po širini najduže ćelije u toj koloni, slika Automatsko podešavanje širine kolone 60

65 U tabeli datoj u primeru prikazaće se način promene vrste linije kao i boje linije u ivicama tabele. Da bi se menjala vrstu i boju linije u padajućem meniju se odabere opcija Format/Cells, nakon čega se otvori novi prozor Format Cells sa nekoliko kartica. U karticu Border postoji mogućnost prodešavanja linije (polje Line) u selektovanoj tabeli (selektovanom skupu ćelija), odnosno vrste linija u polju Style kao i boje linija u polju Color, slika Spajanje ćelija (Merge cells) 5.11 Promena vrste i boje linija tabele Program Excel nudi mogućnost spajanja dve ili više ćelija u jednu nakon čega se sva spojena polja (ćelije) tretiraju kao jedna ćelija. Prvo se selektuju ćelije koje je potrebno spojiti, potom se odabere kartica Insert, polje Aligment i na kraju se klikne na ikonicu Merge & Center kao što je prikazano na slici

66 5.12 Spajanje više ćelija u jednu 5.7 Dodeljivanje imena ćelijama Svakoj ćeliji može biti dodeljeno ime. Ono se dodeljuje određenoj ćeliji tako što se pozicionira na željenu ćeliju i u polje u kome piše adresa ćelije (prvobitno A1) umesto A1 upiše željeno ime. U primeru prikazanmo na slici 5.13 uneta je reč Pera. Ćeliji B2 smo dodelili ime Zoran. U ćeliju B2 smo uneli jednačinu tako da se njen sadržaj dobija kao proizvod vrednosti ćelije A1 i broja 2, slika 5.19 b). Unošenjem vrednosti u ćeliju A3, ćeliji B1 se sadržaj automatski menja Dodeljivanje imena ćelijama preko polja za ime ćelije 62

67 5.8 Formatiranje ćelija Program Excel nudi široku ponudu gotovih formata brojeva, kao i mogućnost stvaranja sopstvenih formata. Npr, ako se želimo da se brojne vrednosti koje unosimo u ćelije uvek upisuju sa tri decimalna mesta ili ako želimo da unete vrednosti budu izražene u novčanim jedinicama ili npr. u obliku datuma, to postižemo pomoću opcije Format/Cells. Prvo se označi ćelija koju želimo formatirati, a zatim pomoću desnog klika miša i odabirom opcije Format Cells i kartice Number odabere se željeni format. Ponuđeno je 12 mogućnosti: General, Number, Currency, Accounting, date, Time, Percentage, Fraction, Scientific, Text, Special i Custom. Tip General je opšti format, koji dopušta upisivanje u slobodnom obliku, dok Custom definiše sam korisnik. Na vežbama iz predmeta Softverski praktikum će se koristiti formati Number, Scientific i Custom, pa će u nastavku teksta ukratko biti opisani. Ako želimo da brojčane vrednosti budu zaokružene na npr. 4 decimale, u meniju Category odabere se format Number, a zatim se u odeljak Decimal places unese broj 5, slika Sada svaki broj koji se ukuca u ovako formatiranu ćeliju ima u svom zapisu 5 decimalnih mesta. Npr. ako se unese broj 3,67, njegov zapis postaje 3,67000, (slika 5.15). Ako se odabere format Scientific, uneseni brojevi će biti prikazani u eksponencijalnom obliku (npr: 4300 se ispisuje kao 3,4E+03). U slučaju da se zahteva da svaki broj koji se unose u neku ćeliju bude ispisan sa 6 cifara, potrebno je odabrati format Custom, pa kliknuti na 0 (ispod General), slika 5.14, a zatim uneti još 5 nula (ukupno ih treba biti 6) Formatiranje ćelija 63

68 5.15 Primeri formata 5.16 Format Number 5.9 Izvršavanje jednostavnih formula Formule programa Excel se mogu koristiti za izvođenje jednostavnih izračunavanja nad upisanim podacima. Pomoću formula se mogu izvršiti jednostavni proračuni zasnovani na sabiranju, oduzimanju, množenju i deljenju koristeći vrednosti sadržane u raznim poljima radnog lista. Formule se obično sastoje od jedne ili više adresa ćelija ili vrednosti i matematičkog operatora (+,-,*,/). Na primer, ako se želi odrediti zbir brojeva upisanih u ćelijama B3, C3 i D3 i rešenje upisati u ćeliju E3, mišem se označi ćelija E3 i zatim unese formula: =B3+C3+D3, slika Naglašavamo da se pre unošenja formule, mora postaviti znak jednakosti =. Uočimo takođe da se u liniji formula nalazi ispisan željeni zbir sadržaja tri ćelije. 64

69 5.17 Primena jednostavne formule Adrese ćelija nad čijim sadržajem se vrše proračuni ne se moraju unositi ispisivanjem pomoću tastature, već jednostavnim označavanjem ( klikom na ) željenih ćelija Ugrađene funkcije Prava snaga programa Excel nije u izvršavanju jednostavnih matematičkih operacija, već u mnoštvu ugrađenih funkcija. Funkcije su složene, gotove formule koje izvode niz operacija u zadatom području vrednosti. Ako na primer želimo izvršiti isto sabiranje kao u prošlom poglavlju, možemo sve jednostavnije uraditi korišćenjem ugrađene funkcije SUM. U ćeliju E3 umesto =B3+C3+D3 potrebno je upisati =SUM(B3:D3). Svaka funkcija se sastoji načelno iz tri dela: znaka jednakosti, imena funkcije (npr. SUM) i raspona ćelija čije vrednosti će funkcija upotrebiti (u gornjem primeru B3:D3). Funkcije se ne moraju upisivati, budući da u programu Excel postoji spisak svih raspoloživih funkcija. Najčešće se korišćenim funkcijama može pristupiti ako se mišem klikne na strelicu pored ikonice za znak sume, slika Pojavljuje se padajući meni sa funkcijama Sum, Average, Count, Max, Min, kao i mogućnost pristupa i ostalim funkcijama (More Functions). 65

70 5.18 Najčešće korišćene formule Pomoću opcije More Functions pristupa se kartici Insert Function, slika 5.19, gde se može izabrati funkcija sa ponuđene liste. Postoji više lista koje su pobrojane na spisku desno od izraza Or select a category. Ako se želi lista svih funkcija, odabere se mogućnost All sa apiska (druga opcija od gore) Spisak funkcija 66

71 Možda najjednostavniji postupak za izvršenje neke funkcije bi bio da se odabere ćelija (npr. klikom miša) u koju se upisuje rezultat i upiše znak jednakosti, zatim odabere funkcija sa liste/spiska, pa se odredi oblast važenja funkcije, tj. opseg ćelija nad kojima se data funkcija vrši, a zatim pritisne dugme Enter na tastaturi. Kao primer uzmimo sledeći slučaj. Na proveri znanja gde je bilo moguće osvojiti najviše 60 bodova, uspeh studenta je dat u tabeli ispod. Ime Bodovi Opisna ocena Dejan 40 Zoran 47 Vesna 35 Tihomir 27 Stevan 51 Svakoj osobi potrebno je dodeliti opisnu ocenu: nedovoljno, dobro i vrlo dobro po sledećem uslovu: 0 30: dovoljan, 31 45: dobar i 46 60: vrlo dobar. Jedan od načina da se izvrši automatsko ocenjivanje korišćenjem funkcije programa Excel je sledeći. Prvo je potrebno proveriti da li je broj bodova manji od 31. Ako je to tačno, ocena je nedovoljan, a ako nije tačno, ostaju još dve mogućnosti. Dalje se proverava da li je broj bodova manji od 46. Ako jeste, ocena je dobar, a ako uslov nije tačan, dodeljuje se ocena vrlo dobar bez daljih provera, pošto je to jedino preostalo. Zadatak se rešava korišćenjem funkcije IF koja omogućava grananje, odnosno odlučivanje. Njen ustroj je sledeći: IF(logički test;[vrednost funkcije ako je test tačan];[ vrednost funkcije ako test nije tačan]). Postavljeni zadatak bi mogao biti rešen unošenjem IF funkcije ručno, tj. ispisivanjem preko tastature vodeći računa o interpunkciji na sledeći način. U kolonu Opisna ocena, recimo u polje D5, slika 5.20, se upiše sledeća komanda: =IF(C6<31;"nedovoljan";IF(C6<46;"dobar";"vrlo dobar")), a zatim se pritisne taster Enter. Rezultat je da je Dejanu dodeljena opisna ocena dobar. Da bi se i ostalim osobama dodelile ocene, najlakše je mišem označiti ćeliju D5, u kojoj je već upisana funkcija IF, a zatim prevući mišem ovu ćeliju preko ćelija D6 D7 D8 D9. Na ovaj način je kopirana gornja funkcija, pri čemu je oblast njenog važenja dobila sledeće ćelije: C6 C7 C8 C9 redom. Redom će biti dodeljene i ostale ocene (Zoranu, Vesni, Tihomiru i Stevanu redom). 67

72 5.20 Primena IF funkcije Upotreba funkcije IF postaje složena, a zbog svoje interpunkcije i nepregledna, ako je potrebno proveriti veći broj uslova. U prošlom primeru je samo dva puta proveravan logički test. Ako je potrebno proveriti više testova, zgodnije je koristiti funkciju IF sa spiska funkcija, slika Prozor ugneždene funcije IF U prozor funkcije IF sa upisuju logički test, vrednost funkcije ako je logički test tačan i vrednost ako nije tačan, redom od gore na dole. Treba napomenuti da se u prostor za upis 68

73 Value_if_false poziva ponovo funkcija (u našem slučaju IF) ukoliko treba proveriti još uslova. Ovo je najlakše uraditi tako što se mišem klikne na taster IF (iznad zaglavlja tabele, iznad slova A), slika Postupak se ponavlja sve dok se ne zadaju svi neophodni uslovi Skraćenica do trenutno važeće funkcije 5.11 Rad s promenljivim i jednoznačnim (fiksnim) adresama U prošlom poglavlju je prikazano kako se kopira jednom uneta funkcija, odnosno kako se njen opseg dejstva proširuje na susedne ćelije jednostavnim prevlačenjem miša preko željenih ćelija. Zapravo, u tom slučaju menja se adresa ćelija nad kojima se vrši zadata funkcija. Da bismo to malo detaljnije objasnili, posmatraćemo jednostavan primer sabiranja brojeva koji su zadati u susednim kolonama, slika 5.23a). Ako se u ćeliju J6 upiše =G6+H6 i pritisne taster Enter, izvrši se sabiranje sadržaja ovih ćelija. Ako se potom mišem prevuče preko ćelije J6 na ćelije J7 do J9, zapravo se kopira formula sabiranja koja je već uneta u ćeliju J6, dok se granica adresa ćelija nad kojima se vrši sabiranje uvećava u skladu sa prevlačenjem miša. Na ovaj način je sabran sadržaj susednih kolona G i H. Međutim, ako se želi sabrati sadržaj ćelija u koloni H sa sadržajem samo ćelije G6, mora se učvrstiti (fiksirati) adresa ćelije G6. To se postiže znakom $. Sada formula za sabiranje glasi: =$G$6+H6, slika 5.23b). Kada se mišem prevuče od ćelije L6 preko donje tri (L7 do L9), kopira se formula, adrese ćelija kolone H se menjaju, ali adresa ćelije G6 ostaje nepromenjena (fiksirana), pa se na ovaj način izvrši sabiranje sadržaja ćelija H6, H7, H8 i H9 sa sadržajem ćelije G6. 69

74 a) b) Slika 5.23 Primer računanja sa promenljivom a) i nepromenljivom b) adresom 5.12 Kopiranje ćelija Pri kopiranju ćelija treba voditi računa o tome šta se želi kopirati: sadržaj ćelije, formula koja je primenjena nad datom ćelijom, format ćelije, ili nešto drugo. Program Excel omogućava da izaberemo šta od svega toga želimo kopirati. Da bi se izvršilo kopiranje, potrebno je mišem označiti ćeliju, kliknuti na desni taster miša i odabrati opciju Copy (ili iskoristiti skraćenicu Ctrl+C na tastaturi). Zatim je potrebno spustiti se na ćeliju u koju se vrši kopiranje, ponovo kliknuti na desni taster miša i odabrati opciju Paste Special. Otvara se prozor prikazan na slici 5.24a). Sada se može odabrati vrsta kopiranja. Ako želimo samo brojčanu vrednost ili reč koja se nalazi u ćeliji, označićemo mogućnost Values, ako želimo samo formulu, biramo opciju 70

75 Formulas, za kopiranje formata podataka u ćeliji biramo opciju Formats i tako redom. Ako se kopira više ćelija koje se nalaze u istoj koloni, a pri tome se žeili da se kopiranje uradi tako da ćelije budu smeštene u istu vrstu, potrebno je označi i opciju Transpose. Druga opicija za kopiranje (sadržaja) ćelije jeste da kada se odabere ćelija u koju se vrši kopiranje iskoristi se skraćenica Ctrl+V na tastaturi. U tom slučaju klikne se na alatku koja se pojavi u donjem desnom uglu ćelije i otvara se prozor sa opcijama Paste, slika 5.24b). a) 71

76 b) Slika 5.24 Prozor funkcije Paste Special u slučaju kopiranja korišćenjem a) klika na desni taster miša i b) skraćenice Ctrl+V na tastaturi 5.13 Izrada grafika Program Excel omogućava jednostavnu izradu grafika koji su povezani sa podacima unetim u radni list. U tu svrhu, koristi se neka iz grupe alatki Insert -> Charts, slika Kao primer posmatraće se grafički prikaz bodova sa slike 5.23, s tim što će se umesto opisne ocene dodeliti ocene Praviće se grafik u obliku stubaca po y-osi. Ispod svakog stupca, po x-osi kao argument nalazi se ime studenta. Prvi korak je da se označi oblast ćelija od B4 do D9, tj. kolona sa imenima, bodovima i ocenama (sve ćelije tabele), a zatim se klikne na ikonicu Column (slika 5.25). Slika 5.25 Grupa alatki Charts Pojavljuje se prozor All Chart Types, slika 5.26 gde se bira izgled grafika. U ovom primeru izabraćemo Chart type: 2-D Column. Nakon toga dobija se gotov grafik prikazan na slici Može se primetiti da je grafik prepoznao selektovanu tabelu, jer mu se označavanjem 72

77 tabele dodelio traženi opseg. Za svako ime postoje dva stupca, jedan za broj bodova, a drugi za ocenu. Slika 5.26 Prvi korak izrade grafika: oblik Slika 5.27 Izrada grafika 73

78 Ukoliko nismo zadovoljni sa izgledom ili oblikom (tipom) grafika možemo da uradimo odgovarajuće promene. Ako je potrebno promeniti oblik grafika koristi se kratica Chart Tools -> Design -> Change Chart Type ili se označi grafik, klikne se na desni taster miša i izbere opcija Change Chart Type. U prozoru koji se otvori (slika 5.28) može se izabrati novi oblik grafika. Može se uočiti da su dostupni svi oblici koji postoje u grupi alatki Chart. Ukoliko je potrebno promeniti opseg podataka i prikaz po osama, koristi se kratica Chart Tools -> Design -> Select Data ili se označi tabela, klikne se na desni taster miša i odabere opcija Select Data. U nonootvorenom prozoru (slika 5.29) može se menjati opseg podataka (Chart data range) ili prikaz po serijama, odnosno redovima i kolonama (stupcima bodova ili ocena). Ako je na primer potrebno sa grafika ukloniti stupce sa ocenama, jednostavno se označi opcija Series: Ocena i odabere opcija Remove. Ako je potrebno dodati neku novu seriju, to se postiže pomoću opcije Add i definisanja opsega ćelija. Podaci se menjaju tako što se označi odgovarajući opseg Series (Row ili Coloumn), opcijom Edit se prikazuju trenutno označene podatke, a u tabeli je neophodno označiti novi opseg (podatke). Slika 5.28 Promena oblika grafika 74

79 Slika 5.29 Uređivanje serija: promena podataka za prikaz Naslov, imena osa, legendu (pojmovnik), labele i linije (koordinatne) mreže je moguće podesiti korišćenjem kratice Chart Tools -> Layout, slika Karticom Chart Title može se dodati naslov grafika i podesiti položaj. Na primer, moguće je dodati naslov Rezultati ispita iznad grafika (Above Chart). Karticom Axis Titles mogu se dodati imena osa i odrediti njihov položaj na grafiku: za x-osu dodaćemo Student, a za y-osu Bodovi i ocena (slika 5.30). Ako je potrebno promeniti font ili veličinu slova u naslovu i imenima osa koriste se alatke iz kratice Home -> Font, a za specijalne efekte kratica Chart Tools -> Format. Karticom Legend (Chart Tools -> Layout) podešava se položaj pojmovnika u odnosu na grafik, a kraticom Data Labels ispis i položaj podataka. Karticom Data Table omogućava odabir opcija Show Data Table ili Show Data Table with Legend Keys kojim se prikazuje tabela sa podacima ispod grafika, bez ili sa oznakama u pojmovniku, slika Karticom Axes može se podesiti način prikaza podataka po x i y-osi, a karticom Gridlines gustina linija mreže po horizontalnoj i vertikalnoj osi. Kratica Chart Tools -> Design omogućava podešavanja vezana za izgled grafika (Chart Layouts) i način prikaza stubaca (Chart Styles), slika Ukoliko je neophodno da se promeni boja samo jednog ili više stubca, to se jednostavno rešava dvoklikom na sporni stubac. U novootvorenom prozoru (Format Data Series) kao na slici 5.33 mogu se izvršiti sve potrebne dodatne izmene (Fill -> Solid Fill i odabrati željena boju, Color, u ponuđenoj paleti). Ukoliko nismo zadovoljni sa grafikom i želimo da uradimo nove izmene, koristimo kratice prikazane u prethodnom delu poglavlja. 75

80 Slika 5.30 Promena izgleda grafika: dodavanje naslova i imena osa Slika 5.31 Promena izgleda grafika: dodavanje tabele sa podacima 76

81 Slika 5.32 Promena izgleda grafika: promena načina prikaza stubaca Slika 5.33 Promena izgleda grafika: promena boje stubaca Ukoliko je potrebno da se grafik izradi kao nova radna površina koristi se kartica Chart Tools -> Design -> Move Chart ili se označi grafik, klikne se na desni taster miša i izbere opcija Change Chart Type. U novootvorenom prozoru postoje dve opcije za izradu grafika: New sheet (nova radna površina) ili Objekt in (kao objekat u nekoj od već postojećih, recimo trenutnoj površini). Potrebno je odabrati prvu opciju i nazvati novu površinu Grafik rezultata ispita, slika Izgled grafika u novoj radnoj površini je prikazan na slici

82 Slika 5.34 Snimanje grafika u novoj radnoj površini Slika 5.35 Izgled grafika u novoj radnoj površini 5.14 Uređivanje podataka (sortiranje) Neka je data tabela sa spiskom studenata (njihova imena), brojem bodova (1-100) koje su studenti postigli na kolokvijumu i nastavna grupa (1-3) kojoj pripadaju. Iz razloga preglednosti i boljeg snalaženja, potrebno je tabelu preurediti po nekoliko zahteva tako da prvi zahtev preuređenja bude broj bodova u opadajućem poretku. Ako postoje dva studenta sa istim brojem bodova, prvenstvo (u smislu položaja u tabeli) ima onaj koji pripada grupi sa manjim rednim 78

83 brojem (npr. Student grupe 2 će biti ispred kolege sa istim brojem bodova iz grupe 3) i konačno, ako postoje dva i više takvih studenata, pristupa se po abecednom poretku. Ovakav način uređenja podataka moguće je izvršiti pomoću alatke Sort. Prvo se označi tabelu je neophodno preurediti, a zatim se pomoću kratice Data -> Sort&Filter pristupa funkciji Sort, ili klikom na desni taster miša odabere se opcija Sort, slika Ukoliko nismo zadovoljni sa ponuđenim načinima uređivanja (sortiranja), možemo da odaberemo opciju Custom Sort. U prozoru funkcije Sort može se podesiti proizvoljan broj uslova pod kojima se vrši preuređivanje podataka (korišćenjem opcije Add Level). U prvu rubriku Sort by podesi se kolona Bodovi i to po opadajućem redosledu (Values, Smallest to Largest), zatim se u rubrici Then by odabere kolona Grupa po rastućem redosledu (Values, Largest to Smallest) i konačno, u poslednju rubriku Then by podesi se kolona Student po rastućem redosledu (Values, A to Z). Na ovaj način je izvršeno traženo preuređenje, slika Slika 5.36 Pozivanje funkcije Sort 79

84 Slika 5.37 Prozor funkcije Sort 5.15 Ograničenje unosa Ponekad je potrebno ograničiti unos podataka u pojedine ćelije u smislu formata podataka ili njihovog opsega da bi se na primer predupredile slučajne greške. Neka je, na primer, potrebno ispisati brojno stanje po smerovima i odsecima nekog fakulteta. Jasno je da to mogu biti nizovi prirodnih brojeva, a ne razlomaka ili decimalnih zapisa. Stoga osoba koja osmišljava tabelu u programu Excel ponekad želi da ograniči mogućnosti unosa. To se postiže pozivanjem funkcije Data Validation iz padajućeg menija Data -> Data Tools -> Data Validation, slika Slika 5.38 Prozor fukcije Data Validation 80

85 U prozoru funkcije Data Validation, može se izabrati vrsta ograničenja u kartici Settings, ulazna poruka Input Message, kojom se korisnik obaveštava o ograničenju unosa i upozorenje u kartici Error Alert da je došlo do greške ukoliko se povrede uslovi ograničenja unosa. Kod upisa brojčanih podataka, kao što su opcije Whole number, Decimal, Date i Time mogu se postaviti donja i gornja ograničenja Pravljenje liste Program Excel omogućava da se u ćeliji napravi lista u vidu padajućeg menija. U primeru ispod će se ispisati niz od deset brojeva, u jednoj od kolona. Prvo je potrebno označiti tih deset brojeva, a zatim im dodeliti ime, npr. NIZ (pogledati poglavlje 5.8.). Potom se označi ćelija D9 u koju se želi smestiti NIZ. To se postiže preko menija Data izborom opcije Validation, a zatim u kartici Settings u odeljku Validation criteria se odabere List, slika Slika 5.39 Pravljenje padajućeg menija u ćeliji U rubrici Source definiše se opseg ćelija na koje će se lista odnositi, tj. koji će sačinjavati lisu. Već definisana skupina ćelija pod imenom NIZ će se iskoristiti za pravljenje liste. Ako se postavi kursor u polje Source i pritisne taster F3, dobija se spisak svih imenovanih ćelija (u ovom slučaju ime NIZ). U ćeliji D9 sada se nalazi padajući meni sa željenom listom. Ako se ova ćelija koristi u nekoj jednačini, izborom iz padajuceg menija se menja vrednost koja ucestvuje u jednačini. 81

86 5.17 Podela prozora Kada se unose velike količine podataka, često je korisno podeliti prozor na četiri dela pri čemu se dobija mogućnost nezavisnog pomeranja kroz svaki od ta četiri dela. To se postiže na sledeći način. Odabere se polje (neka to bude ćelija G11) koje će biti tačka podele u sva četiri smera. Zatim se iz menija ViewWindow odabere mogućnost Split. Rezultat je predstavljen na slici Primer podele prozora 82

87 6 Program POWER POINT Microsoft PowerPoint predstavlja programski alat u okviru Microsoft Office programskog paketa, a namenjen je za kreiranje prezentacija. Microsoft PowerPoint omogućava korsnicima da na jednostavna način prezentuju svoj rad ili istraživanje, pravljenjem PowerPoint prezentacije. Prilikom izrade same prezentacije treba imati na umu nekoliko pravila (smernica): Prezentacije treba da budu jasne i koncizne. Najbolje je da tekst bude organizovan u okviru kratkih misli teza. Broj linija teksta po stranici treba zadržati ispod 8. Treba obratiti pažnju na kontrast. Boje, efekti i fontovi treba da budu usklađeni. Sadržaj koji se nalazi na prezentacije mora biti jasno uočljiv. Za pozadinu prezentacije bolje je odabrati neku svetliju pozadinu. Preporučljivo je korišćenje ugrađenih tema gde su svi elementi prezentacije (pa i kontrast) usklađeni. Veličina fonta treba da bude takva da se tekst može pročitati i u pozadini prostorije u kojoj se odvija prezentacija. Za naslov treba koristiti velicinu fonta od 38 do 44, a za tekst od 24 do 32. Takođe, ne treba koristiti uglaste fontove, kao što je Times New Roman, već neki poput Ariel-a ili Tahoma-e. Najbolje je koristiti jedan isti fonta za celu prezentaciju. Ako je potrebno istaknuti neki deo teksta to se može uraditi efektima kao što su: iskošavanje, senčenje, podebljavanje, itd. Bolje je neki deo prezentacije predstaviti pomoću dijagrama, slike ili nekog drugog grafičkog objekat umesto teksta, ako je moguće. Svaki list prezentacije (slajd) treba da ima naslov. Ako se neka celina proteže na više slajdova naslov treba ponoviti. Ne treba koristiti veliki broj različitih animacija. Publiku treba usmeriti na sam sadržaj prezentacije. U daljem tekstu biće izložem Microsoft PowerPoint programski alat. 6.1 Slide Layout U programu PowerPoint novi fajl se otvara sa preko opcije Office button -> New, gde korisnik može izabrati neku od instaliranih tema ili osmisliti sopstvenu prezentaciju izborom opcije Blank document, slika Kreiranje novog fajla u okviru programa PowerPoint. Izgled radnog lista (slajda) i organizacija teksta na njemu podešavaju se preko opcije Home -> Layout, slika

88 6.2 Izgled opcije Layout Uz pomoć ovog prozora se podešavaju šabloni za pozadine pojedinih stranica. Svaka prezentacija bi trebala da ima jednu naslovnu stranicu (Title slide) kao i više stranica sa naslovom i tekstom (Title and Content). 6.2 Kreiranje i brisanje slajdova Slajdovi se kreiraju i brišu uz pomoć menija koji se dobija pritiskanjem desnog tastera na prozoru Slides. Opcija New Slide omogućava kreiranje novog slajda. Opcija Delete Slide briše trenutni slajd, slika Kreiranje i brisanje fajlova 84

89 6.3 Podešavanje razmaka između linija teksta Razmak između linija teksta koji trenutno editujemo se podešava klikom na desni taster miša i izborom opcije Paragraf, slika Podešavanje razmaka između linija teksta 6.4 Podešavanje parametara prezentacije Izbor fontova, izgled oznaka za nabrajanja i slično se podešava na jednom mestu, a ne za svaki slajd pojedinačno. To mesto je View -> Slide Master, slika Prozor za podešavanje parametara prezentacije 85

90 Sve što se podesi na ovom prozoru biće primenjeno i na slajdovima prezentacije. Na primer, ako treba da podesimo kako će izgledati naslovi treba da editujemo polje Click to edit Master title style. Ako je neko polje suvišno potrebno ga je obrisati na ovom mestu. Ovde se podešava i koliko je koji nivo nabrajanja uvučen Second level, Third level.. jednostavnim podešavanjem odgovarajućeg nabrajanja. 6.5 Slike i tabele Slika se ubacuje primenom opcije Insert -> Picture...Ukoliko su instalirane biblioteke sa slikama moguće je ubaciti i dostupne slike korišćenjem opcije Insert -> Clip Art... Tabele se ubacuje odabirom opcije Insert -> Table... Uređivanje tabela i slika je veoma slična kao u programu Word. 6.6 Ubacivanje slika i tabela 6.6 Podešavanje pozadine Izvor neke od instaliranih tema i podešavanje pozadine se može uraditi u polju Design ili pritiskanjem desnog tastera miša i izborom opcije Format Background. Pozadinu koja će biti iza teksta možemo podesiti sa Format -> Background... ili sa Format -> Slide Design... U prvom slučaju pozadina će biti neka od boja, a u drugom neka pogodna slika, slika Izbor teme i podešavanje pozadine prezentacije 86

91 6.7 Animacija slajdova Slajdove je moguće prikazivati u odgovarajućem maniru korišćenjem opcije Animations > Custom Animation ili izborom neke od ponuđenih tranzicija između slajdova u polju Transition to This Slide, slika 6.8. Potrebno je naglasiti da se u ozbiljnim prezentacijama ne koriste animacije. 6.8 Kreiranje animacije 6.8 Pokretanje i pregledanje prezentacije Prezentaciju pokrećemo pritiskanjem dugmeta F5 ili u polju Slide Show, slika 6.9. Prezentaciju pregledamo pritiskanjem dugmadi Page Up (prethodni slajd) i Page Down (naredni slajd). 6.9 Komentarisanje slajdova 6.9. Pokretanje prezentacije. Ispod svakog slajda u donjem delu radnog prozora nalazi se opcija za komentarisanje slajdova: Click to add notes. Komentari ubačeni na ovom mestu se ne vide prilikom pregledanja prezentacije već služe da olakšaju rad kreatorima prezentacije. 87

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word Šta je Microsoft Word? Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih dokumenata.

Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih dokumenata. Radno okruženje Informatička pismenost Obrada teksta Ikone za brz pristup alatima Dugme Office Radna površina Traka sa alatima Statusna linija Dugme Office Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 1. 2. 27.02. (pon) 28.02. (uto) 01.03. (sre) 02.03. (čet) 03.03. (pet) 06.03. (pon) 07.03. (uto) 08.03. (sre) 09.03. (čet) 10.03. (pet) OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016-17.

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32 S A D R Ž A J 4 Tabelarni proračuni... 4 4.1 Korišćenje aplikacije... 4 4.1.1 Rad sa radnim sveskama... 4 4.1.1.1 Pokretanje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune. Otvaranje i zatvaranje radnih

More information

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova Radno okruženje Informatička pismenost Tabelarni proračuni Polje za ime Dugme Office Brojčane oznake redova Polje za formule Ikone za brz pristup alatima Kartice (jezičci) radnih listova Traka sa alatima

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA Tools (opis i rad sa alatima) Alati (Tools) Ovde ćemo objasniti alate koji se upotrebljavaju u Premiere Pro programu: Tool Bar - Alati 1: (V na tastaturi) Selection (strelica)

More information

Primer-1 Nacrtati deo lanca.

Primer-1 Nacrtati deo lanca. Primer-1 Nacrtati deo lanca. 1. Nacrtati krug sa Ellipse alatkom i sa CTRL tasterom. 2. Napraviti kopiju kruga unutar glavnog kruga (desni klik za kopiju). 3. Selektovati oba kruga pa onda ih kombinovati

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka. Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije. Uvod u GIT Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Uvod u GIT Šta je git? Sistem za verzionisanje softvera kao i CVS, SVN, Perforce ili ClearCase Orginalno

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU 2014-2015. Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod 1. 2. 02.03. (pon) 03.03. (uto) 04.03. (sre) 05.03. (čet) 06.03. (pet) 09.03. (pon) 10.03. (uto) 11.03.

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes)

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes) PowerPoint 2010 2. deo Umetanje oblika (shapes) Vrši se preko Insert menija: Insert Illustrations Shapes. Bira se jedan od ponuđenih oblika, kliknemo na mesto gde želimo da ga stavimo i vučemo dok se ne

More information

MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor.

MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor. MICROSOFT WORD WORD je programski proizvod iz kategorije PROCESORA TEKSTA. To znači da je namijenjen obradi raznovrsnih tekstova, publikacija, obrazaca i sl. Dolazi u Microsoft Office paketu. Word pokrećete

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet. Informatika 1. Word. Milica Ćirić

Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet. Informatika 1. Word. Milica Ćirić Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet Informatika 1 Word Milica Ćirić Obrada teksta Većina ljudi koji svakodnevno koriste računar koristi veštine za obradu teksta. Ove veštine nam omogućavaju

More information

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE KompoZer 0.77 Laboratorija za elektronsko poslovanje Beograd 2008. Sadržaj SADRŽAJ...2 1 O KOMPOZER-U...4 2 RADNO OKRUŽENJE KOMPOZER-A...6 3 RAD SA DOKUMENTIMA...13

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016

Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Poglavlje 1 POČETAK RADA SA MICROSOFT OFFICE-OM 2016 Premda je Microsoft Office 2016 jednostavan i lak za upotrebu, vredi uložiti nekoliko minuta na istraživanje njegovog interfejsa i njegovih alata za

More information

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek Raspoređivanje i štampanje crteža Štampanje iz AutoCAD-a je komplikovanije nego iz drugih programa zašta postoje i sasvim određeni

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU

MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU Autor, Mijatović Zvonko, dipl.ing.el. MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU Bar, Oktobar 2007. Sastavio, Mijatović Zvonko, dipl.ing.el. Naslov: Microsoft

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

Prezentacije (PowerPoint 2003)

Prezentacije (PowerPoint 2003) Prezentacije (PowerPoint 2003) 1 Koriste ga svi koji žele drugima prezentirati (prikazati) neki sadržaj, a naročito kada želimo da to vidi više ljudi. Sadržaj se prezentira izmjenom stranica (slajdova)

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak

Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak M Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak Joyce Cox i Joan Preppernau CET Computer Equipment and Trade Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak ISBN 978-86-7991-310-4 Autorizovan prevod

More information

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Nenad Šljivić, M.Sc. Microsoft Certified Trainer MCP, MCITP, MCTS, MCSA, MCSE Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Opis Excel prozora Excel 2010 možete pokrenuti preko Start menija. Levim tasterom miša kliknite

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

''Serbia'' Serbia MATURSKI RAD. Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia

''Serbia'' Serbia MATURSKI RAD. Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia SERBIA ''Serbia'' Serbia maj,1999 MATURSKI RAD Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia WINDOWS 98 Uvod......................4 Istorija Operativnih Sistema i Windows-a Instaliranje

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Klasterizacija NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Klasterizacija Klasterizacija (eng. Clustering) spada u grupu tehnika nenadgledanog učenja i omogućava grupisanje

More information

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005.

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Pripremio: Dragutin Kuhar Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Uredio : D. Kuhar SADRŽAJ 1.UVOD...2 1.1 Općenito o tabličnim kalkulatorima...2 1.2 Općenito o Excel-u 7.0...3 2. POČETAK RADA

More information

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007

VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 VODIČ ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA U PROGRAMU MICROSOFT WORD 2007 ili Kako napisati lep seminarski rad? Qué pasa? Internet platforma Društva hispanista za studente hispanistike quepasa.drustvohispanista.rs

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09

MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 MRS MRSLab09 Metodologija Razvoja Softvera Vežba 09 LAB 09 Fizički model podatka 1. Fizički model podataka Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizičke

More information

COREL DRAW. Predstavljanje crteža u računaru

COREL DRAW. Predstavljanje crteža u računaru COREL DRAW Predstavljanje crteža u računaru Postoje dva osnovna načina predstavljanja crteža: vektorski i rasterski. Kod programa koji vektorski predstavljaju slike pamte se linije od kojih je sastavljena

More information

- Vežba 3 - UVOD U FLASH ANIMACIJA FRAME-BY-FRAME SHAPE TWEEN MOTION TWEEN

- Vežba 3 - UVOD U FLASH ANIMACIJA FRAME-BY-FRAME SHAPE TWEEN MOTION TWEEN - Vežba 3 - UVOD U FLASH ANIMACIJA FRAME-BY-FRAME SHAPE TWEEN MOTION TWEEN UVOD U FLASH Dizajneri Web strana najčešće koriste slike da bi privukli pažnju posetilaca Web lokacija. Priznaćete da slika može

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Gimnazija u Kuršumliji. Maturski rad iz Računarstva i informatike. МS FrontPage. Kuršumlija, Мај 2011.

Gimnazija u Kuršumliji. Maturski rad iz Računarstva i informatike. МS FrontPage. Kuršumlija, Мај 2011. Gimnazija u Kuršumliji Maturski rad iz Računarstva i informatike МS FrontPage Mentor: Milomir Ilić Učenik: Ivona Jovanović Kuršumlija, Мај 2011. Sadržaj Sadržaj... - 2-1. Uvod... - 3-2. Struktura sajta

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

16 IZRADA WEB STRANICA

16 IZRADA WEB STRANICA 16 IZRADA WEB STRANICA Kako Internet kao mreža postoji već tridesetak godina tek je sa pojavom World Wide Weba Internet postao ono što je danas. Ono što je Internetu na njegovim počecima nedostajalo bila

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU copyright by A.Bradi & G. Petri, as. Windows 98.

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU copyright by A.Bradi & G. Petri, as. Windows 98. 1 as Windows 98. Operativni sistem (OS) je skup programskih modula (vrsta softvera) koji vrši upravljanje i kontrolu raunarskih resursa. OS, prema tome, upravlja svim hardverskim komponentama sistema,

More information

AUTODESK INVENTOR SKRIPTA. Uradio: Prof. Saša Ilić

AUTODESK INVENTOR SKRIPTA. Uradio: Prof. Saša Ilić AUTODESK INVENTOR SKRIPTA Uradio: Prof. Saša Ilić Sadržaj: Autodesk Inventor 2008...4 Radno okruženje programa inventor 2008...5 Početak rada u programu Autodesk Inventor 2008...6 Podešavanje programa

More information

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI ~ I ~ SADRŽAJ 1. Prikaz tipkovnice s osnovnim funkcijama... 1 2. Prikaz radne površine... 2 3. MS Word... 3 3.1. Vrpca... 4 3.1.1. Rad s vrpcom... 5 3.1.2. Minimiziranje

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

Informatika vežbe 2015

Informatika vežbe 2015 Informatika vežbe 2015 INFORMATIKA 2015 Sadržaj 1.Računarski sistem... 1 Hardver... 2 Centralna jedinica... 2 Ulazne jedinice... 7 Izlazne jedinice... 8 Softver... 10 2.Operativni sistem... 11 Operativni

More information

P R O J E K T N I R A D

P R O J E K T N I R A D Elektrotehnički fakultet Banja Luka P R O J E K T N I R A D iz predmeta: M U L T I M E D I J A L N I S I S T E M I zadatak: Virtuelna multimedijalna biblioteka Studenti: Vladimir Javorina, 80/02 Milan

More information

- Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE

- Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE - Vežba 2 - OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB UPOTREBA ALATKE SLICE TOOL IZRADA WEB GALERIJE OPTIMIZACIJA GRAFIKE ZA WEB Upotreba slika za dizajn web sajta je uobičajena praksa. Pomoću slika definišemo izgled

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt)

NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt) ZAVOD ZA ELEKTRONIKU, MIKROELEKTRONIKU, RAČUNALNE I INTELIGENTNE SUSTAVE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt) autori seminara, imena i prezimena (Ariel

More information

2. Kreiranje nove baze podataka

2. Kreiranje nove baze podataka 2. Kreiranje nove baze podataka Stvaranje strukture za bazu podataka je lako. Međutim, prazna baza nije ništa korisnija od praznog dokumenta u Microsoft Word-u ili praznog radog lista Microsoft Excel-a.

More information

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u MASKE U MICROSOFT ACCESS-u Maske (Forms) ili obrasci su objekti baze podataka u Accessu koji služe za unošenje, brisanje i mijenjanje podataka u tablicama ili upitima koji imaju ljepše korisničko sučelje

More information

POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU

POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU POSTUPAK IZRADE DIPLOMSKOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU (Usaglašeno sa procedurom S.3.04 sistema kvaliteta Megatrend univerziteta u Beogradu) Uvodne napomene

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Interaktivni Generator Vizuelnih Simulatora Digitalnih Sistema (IGoVSoDS)

Interaktivni Generator Vizuelnih Simulatora Digitalnih Sistema (IGoVSoDS) Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet dr Nenad M. Grbanović Interaktivni Generator Vizuelnih Simulatora Digitalnih Sistema (IGoVSoDS) Priručnik za korišćenje Beograd, avgust 2010. godine i Kratak

More information

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA

AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDISPITNE OBAVEZE Sremska Mitrovica, 2017. SADRŽAJ 1. Predispitna obaveza... 3 2. Tema predispitne obaveze... 3 3. Parametri video snimka... 4 4. Struktura

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2 Sadržaj Uvodna reč... 3 Instalacija WordPress-a na online server... 3 Pristup admin panelu sajta... 5 Unos članaka... 8 Unos fotografija i multimedije... 10 Ažuriranje stranica... 11 Komentari... 12 Instalacija

More information

GDi LOCALIS Visios Korisničko uputstvo

GDi LOCALIS Visios Korisničko uputstvo GDi LOCALIS Visios Korisničko uputstvo Sadržaj Sadržaj... 2 Uvod... 3 1. Zaglavlje sa logom i naslovom aplikacije... 4 2. Alatna traka za izbor jezika... 5 3. Alatna traka za izbor teme... 5 4. Osnovna

More information

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja Microsoft Excel 2013 Moć tabličnog računanja Saša Fajković 2015 SADRŽAJ: 1) UVOD ŠTO JE MICROSOFT EXCEL:... 1 1. 1 Ponuda na tržištu i osnovne napomene... 1 1. 2 Ideja koja leži iza Microsoft Excel alata...

More information

3. Dvostruki klik na mali pravougaonik i onda ga iskositi pomoću strelice na sredini desne ivice.

3. Dvostruki klik na mali pravougaonik i onda ga iskositi pomoću strelice na sredini desne ivice. Primer1 Nacrtati akvarijum. 1. Nacrtati pravougaonik sa Rectangle alatkom. 2. Selektovati srednju levu tačku pravougaonika sa pick alatkom. Povući desno preko desne ivice pravougaonika a zatim sa desnim

More information

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10

Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10 Verzija 1 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 Uputstvo za upotrebu ARCMAN security devices Brace Jerkovica 195 11000 Beograd Tel 011.37-31-310 Fax 011.37-31-448 Jezik

More information

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled - 1 - CMS Pregled - 2 - CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled CMS (Central Monitoring System) je NetFocus-ov softver za pristup DVR-u sa udaljene radne stanice nudi bezbedan i moćan alat na udaljenoj

More information

U sledećem koraku birate traženi program:

U sledećem koraku birate traženi program: Do programa Mystat, koji je potpuno besplatan, najlakše je doći preko nekog od najzastupljenijih programa za pretraživanje (Google ili Yahoo) jednostavnim ukucavanjem naziva istog, a zatim odlaska na sajt

More information

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO 2007 Bosiljka Jurjević 3.11.2010. UKRATKO O MENTALNIM MAPAMA Mentalna mapa (mapa misli) je: - organizacijski alat za razmišljanje, - najjednostavniji

More information

Vježba 4. Zadatak Ispod naslova napisati sljedeći tekst (bez okvira):

Vježba 4. Zadatak Ispod naslova napisati sljedeći tekst (bez okvira): Vježba 4 Zadatak 1 PRETVARANJE TEKSTA U TABLICU 1. U novootvoreni dokument na početku stranice napisati naslov: TABLICE i pritisnuti Enter. Zatim, označiti redak naslova i dodijeliti mu stil prve razine

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi)

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014 Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Zadatak broj 1 Nacrtati kocku. (Zanimljiv teži problem za razmišljanje: Nacrtat kocku čije će dimenzije

More information

Uputstvo za pravljenje i korišdenje biblioteka sa dinamičkim povezivanjem (.dll)

Uputstvo za pravljenje i korišdenje biblioteka sa dinamičkim povezivanjem (.dll) Uputstvo za pravljenje i korišdenje biblioteka sa dinamičkim povezivanjem (.dll) pomodu razvojnog okruženja Microsoft Visual Studio 2010 Autor: dipl.ing. Nemanja Kojić, asistent Decembar 2013. Korak 1

More information

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu .7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu U decimalnom brojnom sistemu pozitivni brojevi se predstavljaju znakom + napisanim ispred cifara koje definišu apsolutnu vrednost broja, odnosno

More information