Vježba 4. Zadatak Ispod naslova napisati sljedeći tekst (bez okvira):

Size: px
Start display at page:

Download "Vježba 4. Zadatak Ispod naslova napisati sljedeći tekst (bez okvira):"

Transcription

1 Vježba 4 Zadatak 1 PRETVARANJE TEKSTA U TABLICU 1. U novootvoreni dokument na početku stranice napisati naslov: TABLICE i pritisnuti Enter. Zatim, označiti redak naslova i dodijeliti mu stil prve razine naslova (Heading 1). 2. Ispod naslova napisati sljedeći tekst (bez okvira): U Word-u se tablica određuje kao oblik koji je sastavljen od redaka i stupaca. Sjecište redova i stupaca određuje ćeliju. 3. Nakon upisanog teksta napisati podnaslov PRETVARANJE TEKSTA U TABLICU i pritisnuti Enter. Zatim, označiti redak podnaslova i dodijeliti mu stil druge razine (Heading 2). 4. S računala Radno_mjesto_1 ili Radno_mjesto_2 iz mape mreža kopirati datoteku vrhovi.doc u svoju mapu Word. Datoteka se može pronaći i na sljedećoj web stranici: Spremanje datoteke s web stranice na svoje računalo obavlja se desnim klikom na datoteku pa naredba Save target As (u Internet Exploreru) ili Sve Link As (u Mozzila Firefox-u). 1

2 5. Iz dokumenta vrhovi.doc kopirati sljedeće odlomke s početka dokumenta: Uputa: Otvoriti dokument vrhovi.doc, označiti navedene odlomke, naredba Copy, prijeći u novootvoreni dokument ispod podnaslova PRETVARANJE TEKSTA U TABLICU i naredba Paste. 6. Označiti kopirane odlomke, te u izborniku Table upotrijebiti naredbu Convert i opciju Text to Table (za pretvaranje teksta u tablicu), pri tome broj stupaca mora biti 4, a pod Separate text at odabrana opcija Tabs. Zadatak 2 OZNAČIVANJE DIJELOVA TABLICE 2

3 Potražite u sustavu pomoći (izbornik HELP ili funkcijska tipka F1): Microsoft Office Word Help pod Table of Contents temu Formatting documents, zatim podtemu Tables, Lists, and Columns, potom podtemu Tables i konačno Delete a cell, row, or column from table, pa pročitajte objašnjenja koja se odnose na označavanje stavki u tablici. 3

4 Isprobati kako se označavaju dijelovi tablice: ćelija, više ćelija, red, više susjednih redaka, stupac, više susjednih stupaca, cijela tablica. 4

5 Zadatak 3 DODAVANJE STUPCA 1. Tablici dodati novi stupac s nazivom REDNI BROJ, ispred stupca vrhovi. Uputa: označiti stupac VRH ili klik u bilo koju ćeliju stupca VRH, pa u izborniku Table odabrati naredbu Insert i opciju Columns to the Left ili naredbu Insert Column odabrati iz plivajućeg izbornika - desni klik nad označenim) ili gumb Insert Column. 2. Preostale ćelije u stupcu REDNI BROJ (od 2. do 8.) popuniti uporabom gumba za izradu nabrojivog popisa. Zadatak 4 PRILAGODBA ŠIRINE STUPACA Isprobajte sljedeće mogućnosti za prilagodbu širine stupcima (isprobanu operaciju poništite)! Prilagodba širine stupaca metodom povlačenja Radnja povlačenje mišem okomitog ruba stupca Alt + povlačenje mišem okomitog ruba stupca Ctrl + povlačenje mišem okomitog ruba stupca Shift + povlačenje mišem okomitog ruba stupca dvoklik mišem na desnu mrežnu crtu stupca Učinak Ukupna širina tablice ostaje nepromijenjena. Prilagođava se širina stupca, ali se mijenja i širina stupca desno od mrežne crte. Ukupna širina tablice ostaje nepromijenjena. Prilagođava se širina stupca, ali se mijenja i širina stupca desno od mrežne crte, dok vučete, Word u ravnalu prikazuje mjere za širine stupaca. Ukupna širina tablice ostaje nepromijenjena. Prilagođava se širina stupca, na način da se mijenja širina svih stupca desno od mrežne crte. Ukupna širina tablice se mijenja. Prilagođava se širina trenutnog stupca, dok širina svih stupaca desno od mrežne crte ostaje nepromijenjena. Samoprilagodba širine stupca prema najdužem upisanom podatku, samo ako to dozvoljava širina stranice od lijeve do desne margine. Prilagodba širine stupaca pomoću naredbe AutoFit u izborniku Table 5

6 Radnja klik u bilo koju ćeliju tabele, pa u izborniku Table izabrati naredbu AutoFit i opciju AutoFit to Contents klik u bilo koju ćeliju tabele, pa u izborniku Table izabrati naredbu AutoFit i opciju AutoFit to Window Učinak prilagodba širine stupaca prema najdužem unosu u stupcu, prema mogućnostima širine stranice širina tabele prilagođava se širini stranice (od lijeve do desne margine) 1. Prilagoditi natpise u zaglavlju tablice na sljedeći način: Redni broj Vrh Država Kontinent Visina (u m) tako da se naslovi: redni broj i visina ispisuju kroz dva reda. Uputa: postavite točku umetanja iza riječi redni u prvoj ćeliji tablice, obrišite razmak, pa pritisnite Enter tipku. Na isti način postupite i za 5. ćeliju Visina (u m). 2. Upotrijebite naredbu Table Properties i na kartici Column prilagodite širine svakom stupcu kako je zadano: redni broj 1,5 cm vrh - 3 cm država 4,3 cm kontinent 3,2 cm visina 1,5 cm Uputa: postavite pokazivač iznad gornjeg ruba stupca redni broj pa označite stupac. U izborniku Table odaberite naredbu Table Properties i prijeđite na karticu Column. Prilagodite širinu za prvi stupac i pritisnite gumb Next Column, pa isto učinite i za preostale stupce. Zadatak 5 RAZVRSTAVANJE PODATAKA NAREDBOM SORT Razvrstajte podatke u tablici prema visini od najvećeg ka najmanjem vrhu. Uputa: Kliknite mišem u bilo koju ćeliju tablice, te u izborniku Table aktivirajte naredbu Sort. Kriterij razvrstavanja je stupac Visina; razvrstavanje u padajućem smjeru (descending). 6

7 Kada MS Word ne prepozna naslovni red tabele (u popisu za odabir kriterija za razvrstavanje Sort by pojavljuju se Column 1, Column 2, umjesto naziva stupaca) potrebno je uključiti opciju Header row. Zadatak 6 STVARANJE TABLICE POMOĆU NAREDBE Insert Table I DODAVANJE REDAKA NA KRAJ TABLICE Na kraju dokumenta napravite novu stranicu. Na početku nove stranice napišite podnaslov: TABLICA POMOĆU NAREDBE INSERT i pritisnite Enter. Označite redak s podnaslovom i dodijelite mu stil druge razine naslova (Heading 2). U novom odlomku ispod podnaslova, uporabom naredbe Insert i opcije Table u izborniku Table umetnite tablicu s 4 stupca i 3 retka (četvrti redak dodat ćete kasnije, prilikom upisa podataka, pritiskom na tipku Tab u zadnjoj ćeliji tablice), širine 3,5 cm svaki i oblikovanja (AutoFormat Table Elegant). 7

8 Za pisanje teksta u tablici koristiti slova Comic Sans MS, veličine 12pt. Uputa: Označiti cijelu tablicu i zatim odabrati vrstu slova Comic Sans MS i veličinu 12 pt. Ako se ne označi cijela tablica odabrani font i veličina primijenit će se samo u prvoj ćeliji. Za prijelaz između ćelija koristi tipku Tab (ili za vraćanje Shift Tab). Da bi ste dodali novi redak na kraju tablice u zadnjoj ćeliji pritisnuti tipku Tab. IME PREZIME ADRESA TELEFON Ana Petnaestić Trg veljače Ivo Dvanaestić Park ožujka Sanja Šesnaestić Lipanjska Zadatak 7 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA Isprobati naredbu za spajanje ćelija u tablici (Merge Cells): označite ćelije IME i PREZIME te ih povežite u jednu. Poništite izvršenu naredbu (Undo). Isprobajte naredbu za dijeljenje ćelija (Split Cells): označite stupac prezime, aktivirajte naredbu Split Cells i isključite opciju Merge cells before split, pa potvrdite podjelu s OK. Poništite izvršenu naredbu (Undo). Zadatak 8 BRISANJE REDAKA I STUPACA Obrišite stupac PREZIME. Poništite izvršenu naredbu. Uputa: Označite stupac, zadržite pokazivač miša nad označenim stupcem i pritisnite desnu tipku miša, te lijevom odaberite Delete Columns. Poništite izvršenu naredbu (Undo). Obrišite red s podacima Ana Petnaestić. Poništite izvršenu naredbu. Uputa: Odaberite red zadržite pokazivač miša nad označenim redom i pritisnite desnu tipku miša, te lijevom odaberite Delete Rows. Poništite izvršenu naredbu (Undo). 8

9 Zadatak 9 AUTOMATSKA PRILAGODBA ŠIRINE STUPACA I PORAVNANJE TABLICE Prilagodite širine stupaca odabirom naredbe AutoFit i opcije AutoFit to Contents. Uputa: Selektirajte tablicu i aktivirajte naredbu AutoFit (u izborniku Table) i opciju AutoFit to Contents. Poravnajte tablicu u sredinu. Uputa: Selektirajte tablicu i primijenite poravnanje u sredinu. Zadatak 10 DODAVANJE OBRUBA I OKOMITO PORAVNANJE TEKSTA U ĆELIJAMA Prilagodi obrub tablice na prvoj stranici svojeg dokumenta (s vrhovima) na sljedeći način: vanjski obrub dvostruka linija, debljine 3/4 pt., unutarnja crta jednostruka linija debljine također 3/4 pt. stupcima: vrhovi i visina dodati sjenu (shading: gray - 10%). Za prilagodbu obruba poslužiti se gumbima u alatnoj traci Tables and Borders. Primjeniti okomito poravnanje teksta u sredinu za naslovni red uporabom gumbića (Align Center). Uputa: Označiti naslovni redak i pritisnuti gumbić Align Centar. Zadatak 11 DODAVANJE OPISA (Caption) TABLICI Označiti tablicu s vrhovima i pridružiti joj opis (Caption) (izbornik Insert odabrati naredbu Reference, pa opciju Caption ili označiti tablicu, pa pritisnuti desnu tipku miša i izabrati naredbu Caption). Pod opcijom Label: odabrati hrvatski natpis Tablica ili Tabela. Ako natpis ne postoji, tada ga valja upisati (to se čini samo jednom) tako da se pritisne gumb New Label i zatim se upiše oznaka: Tablica (broj se ne smije dopisivati). Za Position odabrati Above selected item i zatim potvrditi s OK. Iza oznake Tablica 1 upisati znak dvotočke i dopisati u opis: Vrhovi prema visini. Na isti način dodati opis i drugoj tablici - Adresar. 9

10 Napomena: Kada se piše seminarski rad ispod tablice obavezno se navodi izvor sa svim bibliografskim podacima (knjiga, časopis, statistički ljetopis, www stranica ili slično), a ako je sam student prikupio podatke i sastavio tablicu, tada se pod izvor napiše sastavio autor. 10

11 Zadatak 12 UMETANJE SLIKA U DOKUMENT Pomoću Google pretraživača i opcije za pretragu slika potražite slike brodova za prijevoz tekućeg tereta (u okvir za traženje upisati npr. crude carrier ili tanker ship ili VLCC crude oil tanker ili VLCC carrier) i kontejnera (u okvir za traženje upisati npr. container ship). Spremite po želji jednu sliku tankera i jednu sliku kontejnerskog broda u svoju mapu Word. Na kraju dokumenta, napraviti prijelom stranice, pa na početku nove stranice napisati naslov: UMETANJE SLIKA i pritisnuti enter. Označiti naslovni redak i pridružiti mu stil Heading1. Ispod naslova u novom odlomku napisati podnaslov: Brod za prijevoz tekućih tereta, pritisnuti Enter, označiti redak s podnaslovom i pridružiti mu stil Heading 2. Ispod podnaslova u novom odlomku napisati podnaslov: Brod za prijevoz kontejnera, pritisnuti Enter, označiti redak s podnaslovom i pridružiti mu stil Heading 2. Ispod podnaslova: Brod za prijevoz tekućih tereta, u novom praznom odlomku (na kraju podnaslova pritisnuti Enter), pa naredbom Picture from file (u izborniku Insert) umetnuti sliku tankera. Ispod podnaslova: Brod za prijevoz kontejnera, u novom praznom odlomku (na kraju podnaslova pritisnuti Enter), pa naredbom Picture from file (u izborniku Insert) umetnuti sliku kontejnerskog broda. Zadatak 13 DODAVANJE OPISA (Caption) SLIKAMA Označiti prvu sliku i pridružiti joj opis (Caption) (izbornik Insert, odabrati naredbu Reference, pa opciju Caption ili označiti klikom sliku, pa pritisnuti desnu tipku miša i izabrati naredbu Caption. Za Label: Slika, a Position: Below selected item. Dopisati opis slike. Isto učiniti i za drugu sliku. Napomena: Kada se piše seminarski rad ispod slike obavezno se navodi izvor sa svim bibliografskim podacima ovdje je to www stranica, pa je potrebno upisati adresu i datum kada je slika pohranjena. Zadatak 14 SPREMANJE DOKUMENTA. NUMERIRANJE STRANICA Dodijelite ime dokumentu vježba4.doc i spremite ga u vašu mapu imena Word. Numerirajte stranice u dokumentu, u podnožju u sredini, bez broja na prvoj stranici, a brojevi neka počnu od 0. 11

12 Na početku dokumenta napraviti prijelom stranice (Page Break). Uputa: Ctrl + Home - za početak dokumenta i zatim Ctrl + Enter - za prijelom stranice. Postaviti se ponovno na početak dokumenta (Ctrl+Home) i zatim napisati naslov: Sadržaj i pritisnuti jednom tipku Enter. Označiti redak s naslovom Sadržaj, pridružiti mu stil Normal, a iza naslova Sadržaj napraviti nekoliko praznih odlomaka. Zadatak 15 IZRADA POPISA ZA SLIKE I TABLICE (Table of Figures). Na kraju dokumenta, na novoj stranici (Ctrl + End, za kraj dokumenta, pa Ctrl + Enter za prijelom stranice) napisati naslov Popis tablica i pritisnuti Enter (pridružiti mu stil Heading 1). U novom redu ispod naslova napraviti popis tablica. Uputa: U izborniku Insert odabrati naredbu Reference, pa opciju Index and Tables i na kartici Table of Figures odabrati pod Caption label - tablica, pa klikom na OK umetnuti popis tablica. Ispod popisa tablica ostaviti dva do tri prazna reda, napisati naslov Popis slika i pritisnuti Enter (pridružiti mu stil Heading 1). U novom redu ispod naslova napraviti popis slika. Uputa: U izborniku Insert odabrati naredbu Reference, pa opciju Index and Tables i na kartici Table of Figures odabrati pod Caption label - slika, pa klikom na OK umetnuti popis slika. Zadatak 16 IZRADA SADRŽAJA ZA DOKUMENT (Table of Contents) Napraviti sadržaj za dokument vježba4.doc. Uputa: Prijeći na početak dokumenta i postavi točku umetanja u red ispod naslova Sadržaj. U izborniku Insert odabrati naredbu Reference, pa opciju Index and Tables i na kartici Table of Contents odabrati oblik - Format Distinctive, te klikom na OK umetnuti sadržaj u dokument. 12

13 Pohraniti izmjene u dokumentu vježba4.doc, pa zatvoriti program MS Word. 13

Osnove unosa i izmjene podataka

Osnove unosa i izmjene podataka Osnove unosa i izmjene podataka Program Excel u pravilu ne koristimo kada je podatke potrebno razvrstati u stupce, jer tabelarni prikaz podataka jednostavno i kreativno možemo napraviti pomoću Worda. Excel

More information

Napredna obrada teksta Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima

Napredna obrada teksta Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima Poglavlje 1 Napredna obrada teksta 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima Knjižne oznake Numerirani popisi i grafičke oznake Tablice

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI ~ I ~ SADRŽAJ 1. Prikaz tipkovnice s osnovnim funkcijama... 1 2. Prikaz radne površine... 2 3. MS Word... 3 3.1. Vrpca... 4 3.1.1. Rad s vrpcom... 5 3.1.2. Minimiziranje

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

pokret računalnog opismenjavanja izgradnja e - učenje modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

pokret računalnog opismenjavanja izgradnja e - učenje modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom pokret računalnog opismenjavanja izgradnja modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost e - učenje ljudska prava na edukaciju i informacije

More information

Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih dokumenata.

Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih dokumenata. Radno okruženje Informatička pismenost Obrada teksta Ikone za brz pristup alatima Dugme Office Radna površina Traka sa alatima Statusna linija Dugme Office Desna strana menija sadrži spisak nedavno otvaranih

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005.

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Pripremio: Dragutin Kuhar Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Uredio : D. Kuhar SADRŽAJ 1.UVOD...2 1.1 Općenito o tabličnim kalkulatorima...2 1.2 Općenito o Excel-u 7.0...3 2. POČETAK RADA

More information

NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt)

NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt) ZAVOD ZA ELEKTRONIKU, MIKROELEKTRONIKU, RAČUNALNE I INTELIGENTNE SUSTAVE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt) autori seminara, imena i prezimena (Ariel

More information

Vježbe 6 Povezivanje prostornih i atributnih podataka

Vježbe 6 Povezivanje prostornih i atributnih podataka Vježbe 6 Povezivanje prostornih i atributnih podataka 1. Pokrenite novi projekt u QGIS-u i dodajte podatke: Zagreb_GrCetvrti_HTRS.tif 2.Provjerite da su vam vidljive (uključene) alatne trake Digitaliziranje

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP Microsoft Access je programski alat za rad s bazama podataka. Baza podataka u Accessu se sastoji od skupa tablica (Tables), upita (Queries), maski (Forms),

More information

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u MASKE U MICROSOFT ACCESS-u Maske (Forms) ili obrasci su objekti baze podataka u Accessu koji služe za unošenje, brisanje i mijenjanje podataka u tablicama ili upitima koji imaju ljepše korisničko sučelje

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Prezentacije (PowerPoint 2003)

Prezentacije (PowerPoint 2003) Prezentacije (PowerPoint 2003) 1 Koriste ga svi koji žele drugima prezentirati (prikazati) neki sadržaj, a naročito kada želimo da to vidi više ljudi. Sadržaj se prezentira izmjenom stranica (slajdova)

More information

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

Hot Potatoes. Osijek, studeni Jasminka Brezak

Hot Potatoes. Osijek, studeni Jasminka Brezak Hot Potatoes JQuiz - izrada kviza s pitanjima za koje treba izabrati jedan ili više točnih odgovora ili upisati kratki odgovor JCloze - izrada zadatka s tekstom za dopunjavanje, korisnik mora prepoznati

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

ITdesk.info. Napredna obrada teksta LibreOffice Writer. Priručnik. Autorica: Mariza Maini. pokret računalnog opismenjavanja.

ITdesk.info. Napredna obrada teksta LibreOffice Writer. Priručnik. Autorica: Mariza Maini. pokret računalnog opismenjavanja. pokret računalnog opismenjavanja izgradnja modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost e - učenje ljudska prava na edukaciju i informacije

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova

Ikone za brz pristup alatima. Slovne oznake kolona. ime. Traka sa alatima. Dugme Office Brojčane oznake redova Radno okruženje Informatička pismenost Tabelarni proračuni Polje za ime Dugme Office Brojčane oznake redova Polje za formule Ikone za brz pristup alatima Kartice (jezičci) radnih listova Traka sa alatima

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u MS Access je programski alat za upravljanje bazama podataka. Pomoću Accessa se mogu obavljati dvije grupe aktivnosti: 1. izrada (projektiranje)

More information

INFORMATIKA zadaci za vježbe

INFORMATIKA zadaci za vježbe Ekonomski fakultet Zagreb INFORMATIKA zadaci za vježbe Akademska godina 2016./2017. Katedra za informatiku 1. PRIJAVA ZA VJEŽBE I UVOD ZADATAK 1.1. GMAIL I GOOGLE CLASSROOM 1. Pokrenite Google Chrome.

More information

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja Microsoft Excel 2013 Moć tabličnog računanja Saša Fajković 2015 SADRŽAJ: 1) UVOD ŠTO JE MICROSOFT EXCEL:... 1 1. 1 Ponuda na tržištu i osnovne napomene... 1 1. 2 Ideja koja leži iza Microsoft Excel alata...

More information

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

UPUTE ZA RAD S MODULOM ČLANOVI U SUSTAVU VATRONET HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET" RADNI DOKUMENT Siječanj 2016. Sadržaj 1. Pristup aplikaciji VATROnet... 2 2. Izgled aplikacije... 3 2.1 Zaglavlje aplikacije...

More information

MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor.

MICROSOFT WORD. Word pokrećete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na prečicu na desktopu. Ruler / Lenjir. Tekstualni kursor. MICROSOFT WORD WORD je programski proizvod iz kategorije PROCESORA TEKSTA. To znači da je namijenjen obradi raznovrsnih tekstova, publikacija, obrazaca i sl. Dolazi u Microsoft Office paketu. Word pokrećete

More information

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 1. 2. 27.02. (pon) 28.02. (uto) 01.03. (sre) 02.03. (čet) 03.03. (pet) 06.03. (pon) 07.03. (uto) 08.03. (sre) 09.03. (čet) 10.03. (pet) OSNOVI PRIMENE RAČUNARA PROGRAM NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2016-17.

More information

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO 2010 Bosiljka Jurjević 3.11.2010. UKRATKO O MENTALNIM MAPAMA Mentalna mapa (mapa misli) je: - organizacijski alat za razmišljanje, - najjednostavniji

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Izrada prezentacija - Microsoft PowerPoint 2010 PRIRUČNIK

ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Izrada prezentacija - Microsoft PowerPoint 2010 PRIRUČNIK pokret računalnog opismenjavanja e-učenje ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom e-inkluzija Izrada prezentacija - Microsoft PowerPoint 2010 slobodan pristup PRIRUČNIK ljudska

More information

Inkscape ili vektorska grafika za svakoga

Inkscape ili vektorska grafika za svakoga Inkscape ili vektorska grafika za svakoga Inkscape 0.91 R600 priručnik za polaznike 2016 Srce Ovaj priručnik izradio je autorski tim Srca u sastavu: Autor: Dominik Kenđel Recenzent: Ante Jurjević Urednica:

More information

ITdesk.info. Izrada prezentacija Microsoft PowerPoint Skripta. pokret računalnog opismenjavanja. e - učenje. izgradnja modernog društva

ITdesk.info. Izrada prezentacija Microsoft PowerPoint Skripta. pokret računalnog opismenjavanja. e - učenje. izgradnja modernog društva pokret računalnog opismenjavanja e - učenje izgradnja modernog društva ljudska prava na edukaciju i informacije ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom e - inkluzija slobodan pristup

More information

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi)

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014 Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Zadatak broj 1 Nacrtati kocku. (Zanimljiv teži problem za razmišljanje: Nacrtat kocku čije će dimenzije

More information

ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Proračunske tablice - Microsoft Excel 2010 SKRIPTA

ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Proračunske tablice - Microsoft Excel 2010 SKRIPTA pokret računalnog opismenjavanja e-učenje e-inkluzija ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom Proračunske tablice - Microsoft Excel 2010 SKRIPTA slobodan pristup ljudska prava

More information

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word Šta je Microsoft Word? Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos Zagreb, prosinac 2015. SADRŽAJ 1. Predgovor... 3 2. Preduvjeti korištenja... 3 3. Rad s aplikacijom... 4 3.1. Prijava... 4 3.2. Unos R-Sm obrasca... 8 3.2.1. Ispravak R-Sm

More information

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO 2007 Bosiljka Jurjević 3.11.2010. UKRATKO O MENTALNIM MAPAMA Mentalna mapa (mapa misli) je: - organizacijski alat za razmišljanje, - najjednostavniji

More information

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod

OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod OSNOVI PRIMENE RAČUNARA RASPORED U LETNJEM SEMESTRU 2014-2015. Nedelja Datum Tema Prvi čas - Uvod 1. 2. 02.03. (pon) 03.03. (uto) 04.03. (sre) 05.03. (čet) 06.03. (pet) 09.03. (pon) 10.03. (uto) 11.03.

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

OBLIKOVANJE WEB STRANICA Praktikum (laboratorijske vježbe) Haidi Božiković

OBLIKOVANJE WEB STRANICA Praktikum (laboratorijske vježbe) Haidi Božiković OBLIKOVANJE WEB STRANICA Praktikum (laboratorijske vježbe) Haidi Božiković SADRŽAJ 1 Obrada slika korištenjem programa GIMP... 3 1.1 Upoznavanje s okruženjem i alatima GIMP-a... 3 1.2 Rad s maskama...

More information

Upute za upotrebu softvera

Upute za upotrebu softvera Upute za upotrebu softvera Brother QL serija Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave. Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave,

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Primjer 3 Prikaz i interpretacija rezultata

Primjer 3 Prikaz i interpretacija rezultata Primjer 3 Prikaz i interpretacija rezultata - uđite u task Postprocessing - odaberite naredbu Results - odaberite prikaz Von Misesovih naprezanja: - odaberite iz popisa stavku 2 - B.C. 1.STRESS_2 i pomoću

More information

sys.monitor Published on sys.portal (

sys.monitor Published on sys.portal ( Icinga web nadzor () Što je Icinga 2 i Icinga Web 2? Prijava za unos poslužitelja Upravljačka ploča Dodavanje uređaja u Icinga sustav za nadzor Dodavanje hostova u nadzor Dodavanje servisa nadziranom hostu

More information

Informatika 2 CorelDRAW 12

Informatika 2 CorelDRAW 12 CorelDRAW 12 Grafički prikaz na računalu jest zajednički nazivnik za sve pojmove koji se rabe u tom smislu korištenja računala: programi za crtanje, dizajn, slikanje i sl. Razlikuju se programi temeljeni

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

U prošlom broju -a upoznali ste Hot Potatoes program za izradu kvizova. Jedan broj -a bio

U prošlom broju -a upoznali ste Hot Potatoes program za izradu kvizova. Jedan broj -a bio U prošlom broju -a upoznali ste Hot Potatoes program za izradu kvizova. Jedan broj -a bio je premalo da bismo vam pokazalisvečari tog programa. U ovom dijelu nastavljamo s preostalim programima iz Hot

More information

Naredba je uputa računalu za obavljanje određene operacije.

Naredba je uputa računalu za obavljanje određene operacije. OSNOVNI POJMOVI Naredba je uputa računalu za obavljanje određene operacije. Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Postupak pisanja programa zovemo programiranje. Programski

More information

Priručnik za pomoć u radu s programom Hot Potatoes na hrvatskom jeziku

Priručnik za pomoć u radu s programom Hot Potatoes na hrvatskom jeziku Priručnik za pomoć u radu s programom Hot Potatoes na hrvatskom jeziku Page 1 of 45 Prijevod U prijevodu materijala na hrvatski jezik za program Hot Potatoes sudjelovali su nastavnice i nastavnici iz osnovnih

More information

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO

Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Nenad Šljivić, M.Sc. Microsoft Certified Trainer MCP, MCITP, MCTS, MCSA, MCSE Microsoft Excel 2010 PRVI DEO Opis Excel prozora Excel 2010 možete pokrenuti preko Start menija. Levim tasterom miša kliknite

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

TIMS to PowerSchool Transportation Data Import

TIMS to PowerSchool Transportation Data Import TIMS to PowerSchool Transportation Data Import Extracting and Formatting TIMS Data Creating the TIMS Extract(s) for PowerSchool Extracting Student Transportation Data from TIMS Formatting TIMS Transportation

More information

Osnove rada s alatima za upravljanje referencama

Osnove rada s alatima za upravljanje referencama Osnove rada s alatima za upravljanje referencama Word, Zotero, Mendeley D500 priručnik za polaznike 2017 Srce Ovaj je priručnik izradio autorski tim Srca u sastavu: Autorica: dr. sc. Ana Ćorić Samardžija

More information

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes)

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes) PowerPoint 2010 2. deo Umetanje oblika (shapes) Vrši se preko Insert menija: Insert Illustrations Shapes. Bira se jedan od ponuđenih oblika, kliknemo na mesto gde želimo da ga stavimo i vučemo dok se ne

More information

Univerzitet u Zenici UN I V E R Z I T E T U Z E N IC I U N I V E R S I TA S I C A E N S I S Z E N S T U D I O R U M

Univerzitet u Zenici UN I V E R Z I T E T U Z E N IC I U N I V E R S I TA S I C A E N S I S Z E N S T U D I O R U M Univerzitet u Zenici UN I V E R Z I T E T U Z E N IC I U N I V E R S I TA S S T U D I O R U M I C A E N S I S Z E N Pedagoški fakultet Katedra za matematiku i informatiku Aplikativni softver v.as.mr. Samir

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos Zagreb, srpanj 2013. SADRŽAJ 1. Predgovor... 3 2. Preduvjeti korištenja... 3 3. Rad s aplikacijom... 4 3.1. Prijava... 4 3.2. Unos R-Sm obrasca... 8 3.2.1. Ispravak R-Sm

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012)

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012) barxprint upute HRV ver 26/4/2012. Najnoviju verziju uputa skinite na: www.x-this.com www.facebook.com/xthis 1 Stranica SADRŽAJ 1.0 UVOD... 3 2.0 KONCEPT... 3 3. INSTALACIJA... 4 4.0 REGISTRACIJA... 7

More information

Čestitamo vam na kupnji uređaja Sony Ericsson S500. Za dodatne sadržaje koji se nude za uređaj pogledajte

Čestitamo vam na kupnji uređaja Sony Ericsson S500. Za dodatne sadržaje koji se nude za uređaj pogledajte Čestitamo vam na kupnji uređaja Sony Ericsson S500. Za dodatne sadržaje koji se nude za uređaj pogledajte www.sonyericsson.com/fun. Registrirajte se da biste dobili besplatni online prostor za spremanje

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

ITdesk.info. Napredne proračunske tablice LibreOffice Calc. Priručnik. Autorica: Mariza Maini. pokret računalnog opismenjavanja

ITdesk.info. Napredne proračunske tablice LibreOffice Calc. Priručnik. Autorica: Mariza Maini. pokret računalnog opismenjavanja pokret računalnog opismenjavanja izgradnja modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost e - učenje ljudska prava na edukaciju i informacije

More information

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2011 question paper for the guidance of teachers 0417 INFORMATION

More information

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE KompoZer 0.77 Laboratorija za elektronsko poslovanje Beograd 2008. Sadržaj SADRŽAJ...2 1 O KOMPOZER-U...4 2 RADNO OKRUŽENJE KOMPOZER-A...6 3 RAD SA DOKUMENTIMA...13

More information

Baze podataka - Microsoft Access Skripta. ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. pokret računalnog opismenjavanja

Baze podataka - Microsoft Access Skripta. ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. pokret računalnog opismenjavanja pokret računalnog opismenjavanja 1 izgradnja modernog društva ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom e-učenje ljudska prava na edukaciju i informacije e-inkluzija slobodan pristup

More information

Autori: Gorana Čelebid i Mario Dujlo

Autori: Gorana Čelebid i Mario Dujlo pokret računalnog opismenjavanja e-učenje e-inkluzija ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom Pregledavanje web-a i komunikacija slobodan pristup ljudska prava na edukaciju i

More information

MS Excel VBA za studente kemije

MS Excel VBA za studente kemije MS Excel VBA za studente kemije - podsjetnik - Ovaj podsjetnik sadrži kratka objašnjenja i pravilni način pisanja (sintaksu) za sve naredbe koje su obrađene tijekom održavanja Računalnog praktikuma 2.

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU

MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU Autor, Mijatović Zvonko, dipl.ing.el. MICROSOFT EXCEL SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU Bar, Oktobar 2007. Sastavio, Mijatović Zvonko, dipl.ing.el. Naslov: Microsoft

More information

DOVŠITI CRTEŽ IZ PRETHODNE VJEŽBE... Vježba: Nacrtati prikazani crtež.

DOVŠITI CRTEŽ IZ PRETHODNE VJEŽBE... Vježba: Nacrtati prikazani crtež. Edukaciska vrzija AutoCAD-a za studente -> Download (http://students.autodesk.com/) DOVŠITI CRTEŽ IZ PRETHODNE VJEŽBE... Vježba: Nacrtati prikazani crtež. PRESJECI PRESJEKOM SE PREDOČUJE UNUTRAŠNJI IZGLED

More information

Zoran Ikica. Modul 5

Zoran Ikica. Modul 5 Zoran Ikica Modul 5 Baze podataka Modul 5 - Baze podataka obrađuje osnovne pojmove i postupke potrebne kako za razumijevanje, tako i za rad s relacijskom bazom podataka. Obrađen je MS Access 2010 iz paketa

More information

SVEUČILIŠTE RIJECI TEHNIČKI FAKULTET UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA

SVEUČILIŠTE RIJECI TEHNIČKI FAKULTET UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA SVEUČILIŠTE RIJECI TEHNIČKI FAKULTET UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG / DIPLOMSKOG RADA U Rijeci, veljača 2016. 1. STRUKTURA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA Završni/ rad (u daljnjem tekstu: rad) je samostalan rad u

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Primer-1 Nacrtati deo lanca.

Primer-1 Nacrtati deo lanca. Primer-1 Nacrtati deo lanca. 1. Nacrtati krug sa Ellipse alatkom i sa CTRL tasterom. 2. Napraviti kopiju kruga unutar glavnog kruga (desni klik za kopiju). 3. Selektovati oba kruga pa onda ih kombinovati

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

e-airportslots Tutorial

e-airportslots Tutorial e-airportslots Tutorial 2017 by IACS (International Airport Coordination Support) page 1 Table of contents 1 Browser compatibility... 4 2 Welcome Screen... 4 3 Show Flights:... 4 4 Coordination... 7 4.1

More information

Microsoft Project 2013

Microsoft Project 2013 2013/14 Microsoft Project 2013 Osnovne upute Ove upute su namijenjene samo studentima Visoke škole za informacijske tehnologije Predmet: Vođenje projekata i dokumentacije mr.sc. Milorad Nikitovid, dipl.ing.

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information