Spletne ankete in uvoz v Limesurvey

Size: px
Start display at page:

Download "Spletne ankete in uvoz v Limesurvey"

Transcription

1 (Priročnik za ravnatelje) Avtorji: Mojca Berce, Janko Harej, Primož Štekar, Dušan Klemenčič Ljubljana, februar 2012

2 Kazalo 1 SPLETNO ANKETIRANJE Analiza podatkov Anketa mora biti: WIKI.SIO.SI/ANKETE Prenos ankete iz wiki.sio.si/ankete v LimeSurvey Ustvarjanje nove ankete (uvoz vprašalnikov, nastavljanje lastnosti, anonimnost, žetoni, design ankete, jezik ankete, način prikaza vprašanj (po skupinah...)) UVOZI ANKETO Splošno Predstavitev in navigacija Objava in nadzor Obveščanje in upravljanje podatkov Aktivacija in deaktivacija anket Dekativacija ankete Izvoz odgovorov Izvoz rezultatov Osnovna analiza odgovorov Statistike odgovorov PODPORA

3 1 SPLETNO ANKETIRANJE Anketno raziskovanje ali anketiranje je ena izmed pogosteje uporabljanih metod zbiranja podatkov v družboslovju. Gre za postopek zbiranja podatkov s pomočjo strukturiranega intervjuja, pri katerem anketirancem zastavljamo vprašanja, na katera odgovarjajo. Anketiranje je lahko tudi računalniško podprto (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing, CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing itd.), kar prinaša velike prednosti: zbiranje podatkov je hitro in razmeroma poceni, napak pri vnosu v podatkovno bazo praktično ni, računalniška tehnologija omogoča kontrolo odgovorov (t. i. logična kontrola), vprašalnik je mogoče dinamično prilagajati odgovorom anketiranca (npr. s preskoki). Z uporabo spleta pa je v anketiranju mogoče uporabljati tudi multimedijske elemente (slike, zvok, filme), odpade pa tudi potreba po anketarjih, saj gre pri spletnem anketiranju za samoanketiranje. Spletno raziskovanje ima tudi nekaj slabosti. Med glavne lahko štejemo nižjo stopnjo kontrole nad anketiranci ter t. i. nepokritje spletne ankete lahko izpolnjujejo samo tisti, ki imajo dostop do računalnika in interneta in ju tudi znajo uporabljati. Nekatere populacije (npr. starejši) so zato za spletno anketiranje manj primerne. Pri spletnih anketah prav tako pogosto naletimo na problem vzorčenja oziroma t. i. vzorčnega okvirja, kar velja zlasti takrat, kadar želimo opraviti spletno anketo na splošni populaciji. Težava je namreč v tem, da ne obstaja nekakšen register uporabnikov interneta (kot npr. centralni register prebivalstva ali telefonski imenik), zato je kvalitetno vzorčenje bistveno težje oz. včasih povsem nemogoče. 1.1 Analiza podatkov Ko končanem zbirati podatke, jih izvozimo v podatkovno bazo, primerno za nadaljnje analize. Za preproste analize in risanje enostavnih grafov bodo zadostovali običajni pisarniški programi, npr. OpenOffice Calc ali Microsoft Excel, za bolj poglobljene analize pa bo potrebno uporabiti specializirano programsko opremo. V družboslovnem raziskovanju se za statistične obdelave podatkov najpogosteje uporablja komercialni statistični paket PASW (pred letom 2009 se je imenoval SPSS) ter odprtokodni R. Za statistično manj zapletene analize lahko uporabimo tudi odprtokodni klon programskega paketa SPSS z imenom PSPP. Pri analizi podatkov je potrebno vsaj osnovno znanje statistike. Analize, grafične obdelave in zbrane vsebinske ugotovitve pa nato strnemo v raziskovalno poročilo. 1.2 Anketa mora biti: razumljivo zastavljena to pomeni jasen in preprost jezik; vprašanja in odgovori ne smejo biti dvoumni; odgovori morajo biti nevtralni (to pomeni, da ne sugerirajo odgovora anketirancu); celotna anketa mora biti zastavljena tako, da nas pripelje do cilja (namen ankete je jasen); besedam z več pomeni ali besedam oz. trditvam, ki so čustveno obarvane ali kako drugače pristranske, se je potrebno izogibati. 3

4 2 WIKI.SIO.SI/ANKETE Da bi proces anketiranja čim bolj olajšali, smo: vzpostavili prostodostopen sistem za izvajanje anket; pripravili usposabljanje v obliki svetovanj in vzpostavili tehnično podporo; pripravili predloge anket, ki jih lahko enostavno uporabite, po želji spremenite in izvedete. Na naslovu wiki.sio.si/ankete so že pripravljene predloge naslednjih anket: Merjenje klime v kolektivu - vprašalnik je namenjen ugotavljanju počutja in odnosov med zaposlenimi v organizaciji. Merjenje klime v razredu - vprašalnik za merjenje zadovoljstva dijakov v razredu. Motivacija - vprašalnik je namenjen merjenju stopnje motivacije dijakov. Načini učenja - vprašalnik je namenjen pridobivanju informacij o načinih in metodah učenja dijakov. Evalvacija delovnega srečanja - primer vprašalnika za evalvacijo delovnega srečanja. Vprašalnik za ravnatelje - komuniciranje - vprašalnik za merjenje zadovoljstva zaposlenih z načini in sredstvi komuniciranja v šoli. Zadovoljstvo pri delu vprašalnik o merjenju osebnega zadovoljstva zaposlenih pri delu. Anketa za starše - vprašalnikom za merjenje zadovoljstva staršev glede šole. Anketa za delodajalce - vprašalnik za pridobivanje povratnih informacij od delodajalcev. Metode dela učiteljev - dijaki skozi vprašalnik ocenjujejo metode dela učiteljev. Samoevalvacija na šoli - anketa o prednostih in zaznavah v zvezi s samoevalvacijo na šoli (demonstracija ankete). 4

5 2.1 Prenos ankete iz wiki.sio.si/ankete v LimeSurvey Ko smo na strani wiki.sio.si/ankete se, pomaknemo do naslova Primeri anket. Tam si izberemo ustrezno anketo. V tem primeru je izbrana anketa Merjenje klime v kolektivu. Naredimo desni klik na povezavo, da se odprejo sledeči izbori in kliknemo na SHRANI POVEZAVO KOT. V drugem koraku se odpre shranjevalno okno: Anketo, ki jo izvažamo iz wiki.sio.si/ankete, mora nujno vključevati končnico.lss, sicer je ne bomo mogli uvoziti v LimeSurvey. Ko zapisan File name, shranimo anketo kot XML Document. To je prikazano na zgornji sliki. Anketo shranimo na računalnik tako, da bomo vedeli, kje je, ko jo bomo uvozili v LimeSurvey. 5

6 2.2 Ustvarjanje nove ankete (uvoz vprašalnikov, nastavljanje lastnosti, anonimnost, žetoni, design ankete, jezik ankete, način prikaza vprašanj (po skupinah...)) Tu kliknemo za uvoz ali začetek nove ankete. Ko kliknemo na ta gumb, se odpre nova stran z več zavihki v levem zgornjem kotu. Prikaže se 7 zavihkov, in sicer : Splošno, Predstavitev in navigacija, Objava in nadzor, Obveščanje in upravljanje podatkov, Dostopna gesla (Žetoni), Uvozi anketo, Kopiraj anketo. Najprej si oglejmo zavihek UVOZI ANKETO, v nadaljevanju pa bodo opisani tudi ostali. 6

7 3 UVOZI ANKETO Polje IZBERITE DATOTEKO S STRUKTURO ANKETE (*lss, * csv) je namenjen temu, da po svojem računalniku pobrskamo, kjer je shranjena ena izmed formatov datotek, ki smo jo prej izvozili iz wikija in jo želimo imeti v spletni anketi. Polje PRETVORI POVEZAVE VIROV IN POLJA INSERTANS - je po navadi že odkljukano, saj se samodejno pretvori v prava zaporedja, da ustreza poljem. Nato kliknemo na ukaz Uvozi anketo, da se anketa z vsemi nastavitvami uvozi pod naš profil v LimeSurvey (gl. spodnjo sliko). Še vedno lahko na anketi spreminjamo splošno besedilo, dodamo kakšno vprašanje,kar bo razloženo v nadaljevanju. 7

8 3. 1 Splošno Prvi zavihek SPLOŠNO omogoča, da si anketo ustvarimo sami ali pa popravljamo besedilo uvoženi anketi. Najprej si izberemo OSNOVNI JEZIK, v katerem bo narejena celotna anketa in vsi sledeči opisi. OPOZORILO: Te nastavitve kasneje ne moremo več spreminjati, na kar nas opozori posebno opozorilo. V sledečem okvirju si vpišemo NASLOV ankete, ki jo bomo izvajali, in to polje je obvezno za izpolnitev. (npr.: "Views on Ice Cream"). V polju OPIS opišemo našo anketo, oz. povzetek s kratkim opisom, da bodo udeleženci v anketi razumeli, kako je anketa zasnovana in kakšna je njena vsebina. UVODNO IN KONČNO SPOROČILO sta naslednji dve polji, ki ju je potrebno vnesti na začetku ankete. V uvodnem sporočilu napišemo sporočilo, ki je namenjeno širši ali ožji publiki oz. anketirancem. V končnem sporočilu pa napišemo zaključek oz. zaključno misel ter zahvalo za sodelovanje v anketi. Čisto na koncu je prostor s podatki, kdo je administrator ankete, kontaktni elektronski naslov ter kontaktni elektronski naslov za nedostavljeno pošto. Možno je tudi vpisati številko faksa. Ko je vse to izpolnjeno, lahko kliknemo gumb USTVARI ANKETO. Pred tem je dobro preveriti še ostale nastavitve v zavihkih. 8

9 Sledi pregled ostalih zavihkov, ki nudijo še večjo pomoč in natančnost pri izvajanju in samem oblikovanju spletne ankete. 3.2 Predstavitev in navigacija V zavihku PREDSTAVITEV IN NAVIGACIJA je prvo polje FORMAT, kjer izberemo, kako bomo formulirali anketo. Možni so trije sklopi: po vprašanjih, po skupinah, vse skupaj. Če se odločimo, da bomo anketo prikazovali po vprašanjih, se nam bo beležilo vsako vprašanje, ki ga bomo zapisali kot samostojno vprašanje v celotni anketi. Če se odločimo, da bomo anketo formulirali po skupinah, lahko določene sklope vprašanj združimo v eno skupino, npr: demografija, institucije itd. 9

10 Če pa pustimo na sklopu vse skupaj, se nam bodo v nadaljevanju prikazovale skupine in tudi posamezna vprašanja. Vse to, kar oblikujemo potem v anketi, vpliva na njeno vizualno podobo. Če jo oblikujemo po vprašanjih, bo anketiranec videl eno vprašanje na stran; če pa izberemo možnost po skupinah, bodo vidna vprašanja po skupinah in posamezna vprašanja. Ta anketa pa ima še pozdravno sporočilo. Naslednje polje je PREDLOGA oz. template, tj. izgled spletne ankete. V padajočem meniju v predlogi je spisek templatov, ki jih lahko izberemo, in spletno anketo predstavimo z barvami in ozadjem po svojem okusu. Pod poljem PREDLOGA se prikazuje PREDOGLED PREDLOGE, ki je izbrana, da si lahko lažje predstavljamo, kako bo spletna anketa izgledala. Polje DOVOLI SHRANJEVANJE ponuja opcijo Da ali Ne. Če izberemo opcijo Da, se anketiranec lahko kasneje vrne na reševanje ankete, ne glede na to, da anketa še ni bila oddana naprej. Polje PRIKAŽI <<-- GUMB NAZAJ: če izberemo Da, imamo med reševanjem ankete možnost premikanja po anketi naprej ali nazaj; Ne pa to onemogoča, torej anketiranec ne more spremeniti že izbrani odgovor. Polje ANKETIRANCI LAHKO NATISNEJO ODGOVORE ima dve izbiri privzeta je Ne. Če jo spremenimo na Da, lahko vsak anketiranec natisne krajši povzetek odziva potrjenega časa, ko je anketiranec reševal anketo. Ko je ta opcija aktivirana, lahko uporabnik naloži anketo samo z istega računalnika, na katerem je anketo reševal. Če zapre brskalnik potem, ko je bila anketa oddana in če ima piškotke izklopljene in ne uporablja žetončkov, ankete ne more ponovno natisniti. Polje JAVNE STATISTIKE nam ponujajo opciji Da in Ne. Če je ta opcija nastavljena na Da, bodo rezultati ankete javno objavljeni. Polje POKAŽI GRAFE V JAVNIH STATISTIKAH omogoča kontrolo javne objave grafov v javno obljavljenih rezultatih ankete. Polje OBJAVI ANKETO NA JAVNEM SEZNAMU privzeta je možnost Ne. Če jo spremenimo na Da, bo anketa objavljena na seznamu javno objavljenih anket. Polje KONČNA POVEZAVA ponuja končni naslov, kjer se bo anketa nahajala. To je lahko na naši spletni strani ali na katerem koli spletnem naslovu. 10

11 Polje OPIS POVEZAVE nam pove, kje se povezava nahaja in kaj se v njej nahaja. Polje SAMODEJNO POJDI NA TA URL-NASLOV, KO UPORABNIK KONČA ANKETO omogoča avtomatsko preusmerjanje uporabnika na URL-naslov, ko anketo konča. Če izvajamo evalvacijo ankete, te opcije ne uporabljamo Polje OBLIKA DATUMA kontrolira obliko izpisa datuma v anketi. To je jezik vzdrževanih nastavitev, torej če bi dodali v anketo več jezikov, bi s tem ukazom oz. poljem lahko prilagodili izpis datuma vsakemu jeziku, ki je izbran v anketi. 3.3 Objava in nadzor Tretji zavihek je OBJAVA IN NADZOR. V polju OBJAVI ANKETO NA JAVNEM SEZNAMU navadno izberemo odgovor Ne, da se anketa ne prikazuje na javnem seznamu in da je ne morejo reševati nepovabljeni obiskovalci. V polju DATUM ZAČETKA ANKETE nastavimo datum, ko se bo anketa začela izvajati. Če ga nastavimo, opozorimo na to, da se anketa aktivira točno ob polnoči izbranega datuma. V polju DATUM POTEKA ANKETE določimo datum, ko se anketa zaključi. Vneseni datum je zadnja možnost, da za sodelovanje v anketi. Če te opcije ne želimo, pustimo polje prazno; če pa jo nastavimo in si nato premislimo, lahko samo zbrišemo datum v tem polju. Polje NASTAVI PIŠKOTEK, KI PREPREČUJE PONOVNO SODELOVANJE - če tu izberemo opcijo Da in v anketi ne uporabljamo žetonov za nadzor dostopa anketirancev, bo na uporabnikov računalnik po tem, ko bo končal reševati anketo, shranjen piškot. Ta piškot bo uporabniku onemogočil ponovno reševanje ankete na tem računalniku. Polje UPORABI CAPTCHA 1. Za to opcijo se lahko odločimo, če želimo, da se uporabi CAPTCHA. Privzeta je možnost, da je CAPTCHA vključena samo takrat, ko je na voljo javna registracija za anketo, vendar lahko to tudi sami vključimo pred dostopom ankete in seveda potem, ko naložimo oz. shranimo delne odgovore. Vse te opcije so naštete v padajočem meniju in so med seboj kombinirane, razen v zadnjem delu, kjer si nastavitve lahko poljubno izberemo. 1 A CAPTCHA or Captcha (pronounced /ˈkæptʃə/) is a type of challenge-response test used in computing to ensure that the response is not generated by a computer.(wikipedia 2010) 11

12 3.4 Obveščanje in upravljanje podatkov Četrti zavihek omogoča obveščanje in upravljanje podatkov v anketi. Polji OSNOVNO OBVESTILO PO ELEKTRONSKI POŠTI in PODROBNO OBVESTILO PO ELEKTRONSKI POŠTI sta opciji, ki dovoljujeta, da je administrator obveščen po elektronski pošti vsakič, ko je shranjen individualen odziv na anketo. Polje DATUM IZPOLJNJEVANJA ANKETE določa, ali bo anketa merjena glede na datumski odziv. Če se odločimo za Da, bo vsak odziv na anketo, ki bo na koncu potrjen, imel v vnosnem polju vključen še odzivni čas reševanja in datum, kdaj se je bila anketa izpolnjena. 3.5 Aktivacija in deaktivacija anket Ko smo končali urejanje vprašanj in odgovorov, anketo lahko aktiviramo. To storimo z gumbom AKTIVIRAJ ANKETO. Ko je anketa aktivna, v njej ne moremo več: dodajati ali odstraniti skupin, dodajati ali odstraniti odgovorov za vprašanje z več možnimi odgovori, dodajati ali odstraniti vprašanja Še vedno pa lahko urejamo kodo, tekst ali tip vprašanja, imena skupin; dodajamo, odstranimo ali spremenimo odgovore na predefinirana vprašanja (razen za vprašanja z več možnimi odgovori); spremenimo ime ali opis ankete. 12

13 V primeru, da bomo ponovno želeli urejati strukturo ankete, jo bomo morali najprej deaktivirati. Po prvem koraku aktivacije nam LimeSurvey ponudi možnost anketiranja v odprtem ali zaprtem načinu. Odprti način pomeni, da bo lahko anketo reševal kdorkoli, ki pozna njen spletni naslov. V zaprtem načinu pa lahko za vsakega anketiranca ustvarimo posebno geslo, ki ga bo moral vnesti, preden bo začel reševati anketo. 3.6 Dekativacija ankete Pozor, deaktivacija ankete pomeni, da bomo izgubili dostop do vseh odgovorov, ki smo jih izbrali do te točke v anketi, ki jo želimo deaktivirati. Če želimo samo onemogočiti dostop in dodatne odgovore, je zelo priporočeno, da nastavimo anketo na Iztečeno, s pomočjo UREDI NASTAVITVE ANKETE zavihek KONTROLA OBJAVLJANJA IN DOSTOPA - Datum/ura poteka. Nastavimo vrednost na trenutni čas oz. čas v preteklosti. Deaktivacija ankete je smiselna, če želimo spreminjati strukturo ankete (dodajati/odstranjevati odgovore, spreminjati skupine vprašanj ipd.). Zaradi možne spremembe strukture ankete, bodo po deaktivaciji ankete vsi odgovori te ankete premaknjeni v ločeno tabelo v bazi, do katere ne bomo imeli dostopa. 13

14 Povrnitev odgovorov deaktivirane ankete je možno samo s pomočjo administratorja LimeSurveya. Delo administratorja pri povrnitvi anketnih odgovorov bo veliko lažje, če ankete po deaktivaciji ne bomo spreminjali. 3.7 Izvoz odgovorov Poleg vgrajenih orodij za analizo odgovorov anketirancev LimeSurvey omogoča tudi izvoz podatkov v oblikah, primernih za samostojne aplikacije. Do zaslona za izvoz podatkov dostopamo preko gumba Prebrskaj odgovore na to anketo. 14

15 3.8 Izvoz rezultatov V splošnem izvozu rezultatov lahko izbiramo izbor odgovorov za naš izvoz, stanje odgovorov (vsi, nedokončane ankete, dokončane ankete), način izvoza vprašanja (skrajšano vprašanje, vprašanje v celoti in kode vprašanj), odgovore (kode odgovorov, ki jih je mogoče pretvoriti iz nizov v številke, odgovori v celoti), oblika izvoza (primerno za Word ali OpenOffice Writer, Excel ali OpenOffice Calc ali generično CSV-datoteko). Nadzor stolpcev nam omogoča, da v primeru obsežnejše ankete izvozimo samo stolpce, ki nas zanimajo. 3.9 Osnovna analiza odgovorov S pomočjo gumbov Prikaži odgovore in Prikaži zadnjih 50 odgovorov se lahko hitro sprehajamo po zadnjih odgovorih na vprašanja. Po potrebi jih lahko tudi podrobneje pregledamo (s klikom na zaporedno številko odgovora) ter iz podrobnega pogleda zbrišemo, izvozimo ali uredimo vnose Statistike odgovorov Do zaslona za prikaz statistik odgovorov pridemo z gumbom Izdelaj statistike odgovorov. Prikaže se nam zaslon s filtri za izhodne podatke. S pomočjo Splošnih filtrov najprej določimo Izbor podatkov oz. odgovorov, ki jih želimo vključiti v poročilo. 15

16 ID-odgovora se nanaša na zaporedno številko odgovora, ki jo lahko vidite s pomočjo zaslona Prikaži odgovore. Možnosti izhodnega formata kontrolirajo vrsto izhodnega poročila: HTML se nam prikaže v spletnem brskalniku, medtem ko bomo morali PDF in Excel odpirati v njim namenjenih programih. Statistike lahko omejimo tudi samo na določene skupine vprašanj, tako da odkljukamo ime skupine pri odseku Filtri odgovorov. Lahko se pa tudi odločimo za vključitev na nivoju posameznih vprašanj. 4 PODPORA V Limesurvey se vpišemo z uporabniškim imenom in geslom ali pa AAI prijavo. Administrator mora nove uporabnike dodati v skupino in zgenerirati naše uporabniško ime ter geslo, ki ga lahko po potrebi tudi spremenimo. Svetujemo vključitev v spletno skupnost Sporočanje in sodelovanje. V primeru težav pri uporabi storitve ankete.sio.si, lahko tudi pišemo na naslov Včasih je potrebna hitra pomoč. Kljub temu da v projektu formalno ne nudimo telefonske podpore, lahko pokličete svojega svetovalca vodstvu in se z njim pogovorite. 16

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

Spletne ankete so res poceni?

Spletne ankete so res poceni? Spletne ankete so res poceni? Dr. Vasja Vehovar, FDV info@ris.org Internet v letu 2001 Leto največjega večanja števila uporabnikov Letna stopnja rast okoli 40% 350.000 (jan. 2001) 500.00 (jan. 2002) Gospodinjstva:

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Informatika in tehnologije komuniciranja POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V TILZOR Maribor Čas opravljanja Od 25.3.2010 do 14.6.2010 Mentor v GD Tilen Zorenč Študent Miha

More information

Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine

Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Različica 0.2 Prva izdaja: Januar 2004 Prva angleška izdaja: Januar 2004 Vsebina Pregled...3 O tem vodniku...3 Konvencije

More information

Ljubljana, marec Uporabniški priročnik

Ljubljana, marec Uporabniški priročnik Ljubljana, marec 2012 Uporabniški priročnik KAZALO VSEBINE UVOD... 5 1 NAVIGACIJA... 6 2 SPREMINJANJE DIMENZIJ PO STOLPCIH IN VRSTICAH (PIVOTIRANJE)... 6 3 FILTRIRANJE... 7 3.1 FILTRIRANJE ČLANOV DIMENZIJE...

More information

Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE

Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE 1 NAZIV Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green, Destinacije NAROČNIK Naročnik: Slovenska turistična organizacija

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Upravitelj opravil Task Manager

Upravitelj opravil Task Manager Upravitelj opravil Task Manager Povzetek: Ta dokument opisuje uporabo in razlago nekaterih možnosti Upravitelja opravil - Task Manager s ciljem, da ugotovimo, če in zakaj naš osebni računalnik deluje ''počasi''

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

Ogrodje mobilne aplikacije mfri

Ogrodje mobilne aplikacije mfri Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Dejan Obrez Ogrodje mobilne aplikacije mfri DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora Poglavje 8 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora 180 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje 8.1 Teoretično ozadje Na trgu obstaja veliko

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

SLOVENSKI GIMP-PORTAL

SLOVENSKI GIMP-PORTAL ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA SLOVENSKI GIMP-PORTAL Tematsko področje: RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE (IKT) Avtorja:

More information

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Peter Mihael Rogač Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Ljubljana, 2012 UNIVERZA

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information

Mihael PETEK. Mentorica:

Mihael PETEK. Mentorica: i FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, UNIVERZA V MARIBORU RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa KONFIGURIRANJE IN UPORABA

More information

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Luka Golinar Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji avtorji: Katja Prevodnik Ljubljana, november 2008 CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani e-mail:

More information

Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook. Preparing Images and Beting with the Program SMART Notebook

Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook. Preparing Images and Beting with the Program SMART Notebook INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2010 15. oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook Preparing Images and Beting with the Program

More information

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar Družbeni mediji na spletu in kraja identitete Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar

More information

RAZISKOVALNA NALOGA. Področje: SLOVENSKI JEZIK

RAZISKOVALNA NALOGA. Področje: SLOVENSKI JEZIK RAZISKOVALNA NALOGA Področje: SLOVENSKI JEZIK Avtorice: Lena ŠTRUC Tamara BENKO Anja MLAKAR Eva OVČAR Lea ŠKROBAR Mentorica: mag. Gordana RODINGER Somentorica: Mihaela FIKE, prof. Lektorica: mag. Gordana

More information

Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov

Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Igor Plavšić Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV Ljubljana, november 2005 TAJKA ŽAGAR IZJAVA Študentka Tajka Žagar izjavljam, da sem avtorica

More information

Elementi implementacije spletne trgovine

Elementi implementacije spletne trgovine UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Avbar Elementi implementacije spletne trgovine DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA Mentor: doc. dr. Janez Demšar LJUBLJANA,

More information

ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV?

ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV? ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA Trg mladosti 3, 3320 Velenje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV? Tematsko področje: interdisciplinarno

More information

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Goran Ocepek Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. Dr. Saša Divjak Ljubljana,

More information

RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj

RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj Priročnik za računalniško izobraževanje Copyright B2 d.o.o., Tržaška 42, Ljubljana Avtorji: B2 d.o.o. Oblikovanje in tisk: B2 d.o.o., 03.01.2013 RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj B2 d.o.o.

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Komunikacijski prehod Innbox V60-U OSNOVNA NAVODILA

Komunikacijski prehod Innbox V60-U OSNOVNA NAVODILA Komunikacijski prehod Innbox V60-U OSNOVNA NAVODILA Telemach d.o.o. Brnčičeva ulica 49A, SI-1231 Ljubljana - Črnuče info@telemach.si www.telemach.si 080 22 88 VARNOSTNA OPOZORILA Pri uporabi opreme upoštevajte

More information

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Definicija Sistem za podporo pri kliničnem odločanju je vsak računalniški program, ki pomaga zdravstvenim strokovnjakom pri kliničnem odločanju. V splošnem je

More information

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Delavnica ADP, Ljubljana. Irena Vipavc Brvar ADP, Univerza v Ljubljani, 12.

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Delavnica ADP, Ljubljana. Irena Vipavc Brvar ADP, Univerza v Ljubljani, 12. Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza Delavnica ADP, Ljubljana Irena Vipavc Brvar ADP, Univerza v Ljubljani, 12. april 2017 Vsebina predavanja Splošno o arhivu in mikro podatkih Sekundarna

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Psarn Pridobivanje kadrov s pomočjo spletnih socialnih omrežij Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra

More information

Paradoks zasebnosti na Facebooku

Paradoks zasebnosti na Facebooku UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Istenič Paradoks zasebnosti na Facebooku Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Istenič Mentor: doc.

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Informatika v medijih

Informatika v medijih 4.2. Analiza IS tehnike zajema zahtev. Razvoj IS Osnove razvoja IS je treba poznati, če želimo aktivno sodelovati pri uvedbi IS na področju, s katerim se ukvarjamo. Razvoj IS pomeni celotno pot od ideje

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija   Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Računalništvo in informacijske tehnologije POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v Tom88 d.o.o. Maribor Čas opravljanja od 1.4.2014 do 15.6.2014 Mentor Tomaž Kokot, univ. dipl.

More information

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju)

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Šolski center Novo mesto Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šegova ulica 112 8000 Novo mesto PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Avtorica: Tanja JERIČ, dipl. inž. rač. in inf. Novo mesto,

More information

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja 29.10.2017-24.03.2018 Flight Timetable valid 29.10.2017-24.03.2018 2 vozni red / timetable LEGENDA LEGEND REDNI PREVOZNIKI / SCHEDULED AIRLINES AF AIR FRANCE

More information

NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI

NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matjaţ Cör NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI Mentorica: doc. dr. Mojca Ciglarič DIPLOMSKO DELO NA

More information

METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA (zimski semester, 2012/2013)

METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA (zimski semester, 2012/2013) METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA (zimski semester, 2012/2013) NOSILEC: doc. dr. Mitja HAFNER-FINK Spletni naslov, kjer so dostopne vse informacije o predmetu: http://mhf.fdvinfo.net GOVORILNE URE doc.

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Izdelava predstavitev - Microsoft PowerPoint ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom.

Izdelava predstavitev - Microsoft PowerPoint ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom. gibanje za računalniško pismenost izgradnja sodobne družbe človekove pravice do izobraževanja in obveščanja ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom prost dostop e - učenje

More information

UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN

UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA Miran Šmid UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN Diplomska naloga

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE Kandidatka: Simona Kastelic Študentka izrednega študija Številka indeksa: 81498358 Program:

More information

DYNAFLEET ONLINE

DYNAFLEET ONLINE DYNAFLEET ONLINE 24.8.2018 Predstavitev Predstavitev O Dynafleet Online pomoči Spletna pomoč v Dynafleet Online tudi imenovana kot WebHelp, je sistem pomoči, ki je neodvisen od platforme in temelji na

More information

VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR

VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR DIPLOMSKA NALOGA ROBERT HORVAT Maribor 2007 DOBA EVROPSKO POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR PREDLOG IZBOLJŠAV AVTOMATIZIRANEGA PISARNIŠKEGA

More information

Designer Express Uporabniški Priročnik

Designer Express Uporabniški Priročnik Designer Express Uporabniški Priročnik Slovenska izdaja Rev-1305 2013 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane. Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.: +386 4 280 50 00 fax: +386 4

More information

POVZETEK. Ključne besede: konflikt, reševanje konflikta, komunikacija

POVZETEK. Ključne besede: konflikt, reševanje konflikta, komunikacija VPŠ DOBA VISOKA POSLOVNA ŠOLA DOBA MARIBOR KONFLIKTI IN REŠEVANJE LE-TEH V PODJETJU ČZP VEČER, D. D. Diplomsko delo Darja Bračko Maribor, 2009 Mentor: mag. Anton Mihelič Lektor: Davorin Kolarič Prevod

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Navodila za seminarske vaje

Navodila za seminarske vaje Navodila za seminarske vaje Predmet: Analitična statistika, Zdravstvena nega (2. stopnja); Zdravstevna fakuteta Pripravil Lara Lusa Januar 2014-1. izdaja Kazalo 1 Navodila 5 2 Predloge 21 3 Pravila 29

More information

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU Ljubljana, december 2011 MAJA BELIMEZOV IZJAVA Študentka Maja Belimezov izjavljam, da sem avtorica

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

KOMPAS Xnet - TU SMO, DA VAM POMAGAMO

KOMPAS Xnet - TU SMO, DA VAM POMAGAMO KOMPAS Xnet - TU SMO, DA VAM POMAGAMO Številka 1, Letnik VII. ISSN: 1408-7863 Kaj nam prinaša hitri internet? Digitalna fotografija in EXIF atributi Kako prilagoditi Windows XP? Nepogrešljivi pripomoèki

More information

Možnost uporabe programa Tux Paint v drugem razredu. The Use of Tux Paint Program in Second (2nd) Grade

Možnost uporabe programa Tux Paint v drugem razredu. The Use of Tux Paint Program in Second (2nd) Grade INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2009 16. oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Možnost uporabe programa Tux Paint v drugem razredu The Use of Tux Paint Program in Second (2nd) Grade Darja

More information

Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba

Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Matej Žebovec Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

OB VISOKIH VODAH Jože Dimnik* UDK :

OB VISOKIH VODAH Jože Dimnik* UDK : 191 DELOVANJE ALARMNEGA SISTEMA OB VISOKIH VODAH Jože Dimnik* UDK 551.50:681.3.06 Za učinkovito zaščito in zmanjšanje škode, kadar so vodotoki visoki, so nujno potrebni pravilni podatki ob pravem času

More information

SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA

SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Boštjan Krajnc SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Pridobivanje znanja v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih

Pridobivanje znanja v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih Pridobivanje znanja v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih doris gomezelj omerzel Univerza na Primorskem, Slovenija S prispevkom želimo prikazati načine pridobivanja znanja v podjetjih. Znanje

More information

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Vitorovič Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. dr. Saša Divjak

More information

STANDARDNO POROČILO O KAKOVOSTI

STANDARDNO POROČILO O KAKOVOSTI POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ 2002 STANDARDNO POROČILO O KAKOVOSTI Pripravili: Metka Zaletel Petra Ziherl Danilo Dolenc Ljubljana, 2004 Stran 1/45 KAZALO 1 UVOD... 3 2 SPLOŠNO O POPISU

More information

DIPLOMSKO DELO MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU GOOGLE

DIPLOMSKO DELO MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU GOOGLE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DIPLOMSKO DELO MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU GOOGLE (EMPLOYEE MOTIVATION IN GOOGLE COMPANY) Študent: Niko Grkinič Študent rednega študija Številka

More information

STRES NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU POTEZA D.D.

STRES NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU POTEZA D.D. UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO STRES NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU POTEZA D.D. Ljubljana, junij 2011 MARKO TRAJBER IZJAVA Študent Marko Trajber izjavljam, da sem avtor tega diplomskega

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Rok Janež RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Diplomsko delo Maribor, februar 2017 RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Diplomsko delo Študent: Študijski

More information

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Zaključna naloga Reprodukcija dejanskega okolja v virtualno resničnost s pomočjo para kamer ter Google Cardboard

More information

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. LK0-0 Lux/ a caella $2.00 Commissioned by aul and Joyce Riedesel in honor of their 5th edding anniversary. Offertorium and Communio from the Requiem Mass f declamatory - solo - - - - U Ex - au - di o -

More information

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA INTERNO KOMUNICIRANJE V ODDELKU»IGRALNE MIZE«V IGRALNICI PERLA DIPLOMSKO DELO.

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA INTERNO KOMUNICIRANJE V ODDELKU»IGRALNE MIZE«V IGRALNICI PERLA DIPLOMSKO DELO. UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA INTERNO KOMUNICIRANJE V ODDELKU»IGRALNE MIZE«V IGRALNICI PERLA DIPLOMSKO DELO Adrijana Pavšič Mentor: pred. Tomica Dumančić, univ. dipl. soc Nova Gorica,

More information

Plačljivo spletno oglaševanje

Plačljivo spletno oglaševanje Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Jure Damjan Plačljivo spletno oglaševanje DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Mentor: prof.

More information

Kreativno okolje in uspe{nost mladih raziskovalcev

Kreativno okolje in uspe{nost mladih raziskovalcev Izvirni znanstveni članek UDK 316.74:001.891-051(497.4) Uroš Matelič, Franc Mali, Anuška Ferligoj Kreativno okolje in uspe{nost mladih raziskovalcev POVZETEK: Rezultati raziskave, ki jo povzemamo v tem

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA RAZLIČNIH PRISTOPOV PRI UVAJANJU DOKUMENTNEGA POSLOVANJA NA OSNOVI

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO DARIO HVALA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov

More information

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Milan Nedovič Metodologija trženja mobilnih aplikacij DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. doc. dr. Rok Rupnik Ljubljana,

More information

Designer Pro Uporabniški Priročnik

Designer Pro Uporabniški Priročnik Designer Pro Uporabniški Priročnik Slovenska izdaja Rev-1112 2012 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane. Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.: +386 4 280 50 00 fax: +386 4 233

More information

Evalvacija vhodnih naprav za upravljanje pogleda v 3D prostoru

Evalvacija vhodnih naprav za upravljanje pogleda v 3D prostoru Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Peter Škrlj Evalvacija vhodnih naprav za upravljanje pogleda v 3D prostoru DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA IN MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA IN MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA IN MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU Sara Skok Ljubljana, maj 2017 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO DIPLOMSKO

More information

Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije

Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije Ljubljana, september 2018 Kazalo Pogoji za sprejemanje gostov na kratkotrajno nastanitev... 3 1. Nastanitev gostov... 3 2. Registracija sobodajalca...

More information

UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA KONSTRUIRANJE IN OBLIKOVANJE V SLOVENSKIH LESNIH PODJETJIH

UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA KONSTRUIRANJE IN OBLIKOVANJE V SLOVENSKIH LESNIH PODJETJIH UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO Dejan MAVER UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA KONSTRUIRANJE IN OBLIKOVANJE V SLOVENSKIH LESNIH PODJETJIH DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni

More information

Vlagamo v sodelavce. št Interna revija skupine SIJ Slovenska industrija jekla

Vlagamo v sodelavce. št Interna revija skupine SIJ Slovenska industrija jekla Interna revija skupine SIJ Slovenska industrija jekla št. 4 2015 Vlagamo v sodelavce 30 milijonov evrov za novo peč AOD v Acroniju Lepo smo se imeli na 2. Dnevu metalurga V TEJ ŠTEVILKI Vlagamo v sodelavce

More information

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. Brnčičeva ulica 41E 1231 Ljubljana - Črnuče 01/ 56-51-410 040/ 218-965 info@krikaksum.si www.krikaksum.si PREMISLITE. Ali ste prepričani, da ne potrebujete

More information

72 prvo. STROKOVNE INFORMACIJE strokovne informacije. četrtletje

72 prvo. STROKOVNE INFORMACIJE strokovne informacije.  četrtletje Uvodnik Nekaj paberkov iz zgodovine proizvodnje pigmenta titanovega(iv) oksida in kaj je iz dveh majhnih tovarnic nastalo Priprava in vsebina strani Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo

More information

Seminar za anketarje / -ke raziskave SJM - ESS

Seminar za anketarje / -ke raziskave SJM - ESS Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Seminar za anketarje / -ke raziskave SJM - ESS oktober 2010 POSTALI STE SODELAVCI... Fakulteta za družbene vede je osrednja akademsko izobraževalna in raziskovalna

More information

RAZISKAVA O EKONOMIJI DELITVE

RAZISKAVA O EKONOMIJI DELITVE RAZISKAVA O EKONOMIJI DELITVE V pričujočem prispevku sem povzel ključne ugotovitve raziskave o ekonomiji delitve v Sloveniji, ki sem jo izpeljal v okviru svoje magistrske naloge z naslovom Inovativni podjetniški

More information

PODPORA ODLOČANJU PRI UPRAVLJANJU PROCESOV OSKRBOVALNE VERIGE

PODPORA ODLOČANJU PRI UPRAVLJANJU PROCESOV OSKRBOVALNE VERIGE UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Program: Management informacijskih sistemov Smer: Anza in načrtovanje informacijskih sistemov PODPORA ODLOČANJU PRI UPRAVLJANJU PROCESOV OSKRBOVALNE

More information

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA PRIPRAVA MULTIMEDIJSKIH PRISPEVKOV ZA SPLETNI ČASOPIS DIPLOMSKO DELO.

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA PRIPRAVA MULTIMEDIJSKIH PRISPEVKOV ZA SPLETNI ČASOPIS DIPLOMSKO DELO. UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA PRIPRAVA MULTIMEDIJSKIH PRISPEVKOV ZA SPLETNI ČASOPIS DIPLOMSKO DELO Dejan Colja Mentor: doc. dr. Bogdan Filipič Nova Gorica, 2009 II ZAHVALA Teţko je

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Janškovec Sodobne dileme in priložnosti ustvarjalnega gospodarstva Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja

More information

Predlogi za učinkovito pripravo predstavitev s pripomočkom Microsoft PowerPoint 2016

Predlogi za učinkovito pripravo predstavitev s pripomočkom Microsoft PowerPoint 2016 Predlogi za učinkovito pripravo predstavitev s pripomočkom Microsoft PowerPoint 2016 dr. Simona Sternad Zabukovšek mag. Zdenko Deželak Irena Šišovska, mag. ekon. in posl. ved 1. SKLOP O predstavitvah Namen

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Andreja Koren. Subjektivizacija slovenske blogosfere. Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Andreja Koren. Subjektivizacija slovenske blogosfere. Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Andreja Koren Subjektivizacija slovenske blogosfere Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Andreja Koren Mentorica:

More information

UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE

UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UČINKI VKLJUČEVANJA PODJETIJ V PANOŽNE KOMPETENČNE CENTRE Ljubljana, december 2013 TAJA ŽUNA IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Taja Žuna, študentka

More information

NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT

NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT

More information

KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU

KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO David Polanec KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU Magistrsko delo Maribor, junij 2014 Koncept informacijskega

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DUŠAN TIŠMA s.p.

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DUŠAN TIŠMA s.p. Fakulteta za Elektrotehniko,Računalništvo in Informatiko www.feri.uni-mb.si VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM Računalništvo in informatika - informatika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DUŠAN TIŠMA s.p.

More information

NAVODILA ZA PREŽIVETJE

NAVODILA ZA PREŽIVETJE TEST HOFERJEVEGA MOBILNEGA PAKETA WIFI2GO Z DVD! ISSN 1318-1017 ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE JANUAR 2018 U LETNIK 28, ŠTEVILKA 1 U WWW.MONITOR.SI CENA: 6,65 EUR BITCOIN, NAVODILA

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Jernej Božiček. Demokracija danes? Diplomsko delo

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Jernej Božiček. Demokracija danes? Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Božiček Demokracija danes? Diplomsko delo Ljubljana, 2015 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Božiček Mentor: izr. prof. dr. Franc

More information