POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Size: px
Start display at page:

Download "POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA"

Transcription

1 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Računalništvo in informacijske tehnologije POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v Tom88 d.o.o. Maribor Čas opravljanja od do Mentor Tomaž Kokot, univ. dipl. ing. ekonomije Študent Danijel Cigula Vpisna številka E E pošta Telefon

2 i

3 ii

4 KAZALO UVOD OPIS GOSPODARSKE DRUŽBE IN PRODUKTOV LifeSal ŠOU Ljubljana Maribor Live Borut Pahor Pinatio OPIS PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA STROKOVNO PODROČJE ALI PROJEKT Načrtovanje Prijava Registracija Dogodki Razpisi Iskanje Potisna sporočila Obveščanje po elektronski pošti SKLEP iii

5 KAZALO SLIK Slika 3.1: Zgradba informacijskega sistema...5 Slika 3.2: Struktura spletne strani...6 Slika 3.3: Struktura nadzorne plošče...7 Slika 3.4: Prijavno okno spletne strani...7 Slika 3.5: Prijavno okno nadzorne plošče...8 Slika 3.6: Registracijsko okno...9 Slika 3.15: Podroben pogled razpisa...12 Slika 3.8: Iskalnik spletne strani...13 Slika 3.4: Okno za potisna sporočila...16 Slika 3.5: Okno za obveščanje po elektronski pošti...17 Slika 3.6: Okno za uporabljanje nastavitev obveščanja preko elektronske pošte...19 KAZALO PROGRAMSKIH KOD Programska koda 3.1: Primer shranjevanja podatkov v polje in klic metode iz modela...10 Programska koda 3.1: Nastavitve potisnih sporočil za ios...14 Programska koda 3.2: Pošiljanje potisnih sporočil za ios...15 Programska koda 3.3: Pošiljanje potisnih sporočil za Android...15 Programska koda 3.4: Inicializacija elektronske pošte...18 UPORABLJENE KRATICE CI CodeIgniter CSS - Cascading Style Sheets HTML - Hyper Text Markup Language PHP - Hypertext Preprocessor REST - Representational state transfer iv

6 UVOD V tretjem letniku visokošolskega študija Računalništvo in informacijske tehnologije je potrebno opraviti praktično usposabljanje. Sam sem opravljal v startup podjetju Tom88 d.o.o., ki ima sedež v Mariboru. Zaupan mi je bil razvoj in načrtovanje spletnih vsebin. Za implementacijo sem uporabljal jezik PHP. Za lažji in hitrejši razvoj sem uporabljal PHP ogrodje CodeIgniter. 1

7 1 OPIS GOSPODARSKE DRUŽBE IN PRODUKTOV Tom88 d.o.o. je mlado podjetje, ki se ukvarja z razvojem IT rešitev. Ustanovljeno je bilo leta 2012, kot startup podjetje. Startup podjetje, ali zagonsko podjetje, ustanovijo ljudje, ki želijo spremeniti svet, oziroma stvari okoli sebe. V ta namen je bilo ustanovljeno podjetje Tom88 d.o.o. Podjetje se natančneje ukvarja z razvojem mobilnih, spletnih in namiznih aplikacij ter z grafičnim oblikovanjem. V podjetju smo se zbrali študentje iz Maribora, kateri študiramo na različnih fakultetah. Tomaž Kokot, študent druge stopnje Ekonomskoposlovne fakultete v Mariboru je skrbel za vodenje podjetja. 1.1 LifeSal Brezplačen farmacevtsko-zdravstveni pripomoček, namenjen uporabnikom pametnih mobilnih telefonov s platformami ios, Android in Windows Phone 9. Aplikacija uporabniku omogoča: prihranek pri nakupu lekarniških izdelkov, pregled vpliva vremena na počutje, nastavitev opomnikov za zdravila in kontracepcijo, prikaz lekarn v vaši bližini, menstrualni koledar, beleženje dnevnega vnosa kalorij s pomočjo števca kalorij, izračun indeksa telesne mase (ITM). 1.2 ŠOU Ljubljana Aplikacija omogoča študentom interaktivno povezavo s organizacijo ŠOU v Ljubljani. Spremljate lahko: dogodke, zabave, izobraževanja, razpise, poslušate radio, pregled zemljevida s fakultetami in študentskimi domovi, podatke o organizaciji. 2

8 1.3 Maribor Live Maribor Live je aplikacija izdelana za mestno občino Maribor. Uporabniki lahko šreko nje spremljajo dogajanja skozi spletne kamere, postavljene na različnih mestih v Mariboru. 1.4 Borut Pahor Aplikacija je bila izdelana za predvolilno kampanijo predsednika Republike Slovenije. Naročnik je bil Borut Pahor saj je želel vzpostaviti stik za mlajšo populacijo preko sodobnih tehnologij. Izdelana je bila mobilna aplikacija preko katere je obveščal o dogodkih in novicah. 1.5 Pinatio Pinatio je informacijski sistem, namenjen organizacijam za interaktivno komunikacijo z gledalci ali uporabniki. Za komunikacijo obsega mobilni in spletni odjemalec. Komunikacija in obdelava podatkov poteka realno časovno. 3

9 2 OPIS PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA Ob prihodu v podjetje je bila moja prva naloga vzpostavitev delovnega okolja. Ker za operacijski sistem že uporabljal Ubuntu Desktop sem namestil še samo takimenovani LAMP programski snop. Programski snop obsega Apache, MySQL in PHP. Za razvoj smo uporabljali orodje PhpStorm, katera smo si morali prav tako namestiti. Že v času študija me je razvoj spletnih rešitev zanimal, zato sem že imel osnovno znanje na tem področju. Po kratki seznanitvi z orodji sem dobil projekt»šou informator«. Projekt takšne velikosti sem delal prvič zato mi je bilo pomembno, da sem od vsega začetka zraven. Sodeloval sem pri načrtovanju izgleda in funkcionalnostih z naročnikom. Tako sem si lahko naredil nekakšen načrt razvoja. Opis same spletne aplikacije in njenega razvoja bomo opisali v naslednjem poglavju. 3 STROKOVNO PODROČJE ALI PROJEKT Izdelati sem moral spletno storitev, katera bo stregla podatke mobilnim aplikacijam in družbeno spletno stran»informator«, kateri se bo uporabljal za obveščanje in informiranje študentov o dogodkih, novicah in razpisih. Pri implementaciji sem uporabil programski jezik PHP, JavaScript, označevali jezik HTML5 in slogovni jezik CSS3. Za hitrejši in lažji razvoj spletne storitve in spletne strani sem uporabil PHP ogrodje CodeIgniter. Spletno storitev sem izdelal po arhitekturi REST. Uporabil sem tudi priljubljeno JavaScript knjižnico jquery. Za boljši uporabniško izkušnjo sem uporabil ogrodje Bootstrap za izgradnjo odzivnih spletnih strani in uporabil še izdelane gradnike. V nadaljevanju bomo na kratko pogledali načrtovanje in opisali implementacijo posameznih funkcionalnosti 4

10 3.1 Načrtovanje Pred implementacijo smo naredili načrt celotnega informacijskega sistema. Kot prikazuje Slika 3.1 imamo dve podatkovni bazi. Novo, ki smo ustvarili mi in v njej hranimo: dogodke kategorije za dogodke razpise priponke za razpise uporabnike administratorje fakultete ključe aplikacij za potisna sporočila operacijskega sistema ios ključe aplikacij za potisna sporočila operacijskega sistema Android obvestila oglasne bloke Slika 3.1: Zgradba informacijskega sistema Do novic pa dostopamo v bazo, katero že uporabljajo na njihovi spletni strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. 5

11 Spletno stran smo pred implementacijo dobro načrtovali. Preučili smo funkcionalnosti spletne aplikacije in njihovo uporabo. Na Slika 3.2 vidimo strukturo strani spletne strani v vazi načrtovanja. Slika 3.2: Struktura spletne strani Do strukture, kot je vidna na Slika 3.3 za nadzorno ploščo smo prišli po skrbnem načrtovanju. Zadali smo si cilj, da ima administrator pregled nad vsemi funkcionalnostmi in lahko iz nadzorne plošče proži vse funkcionalnosti. 6

12 Slika 3.3: Struktura nadzorne plošče 3.2 Prijava Obiskovalci spletne strani lahko prebirajo dogodke, novice in razpise. Prijava na dogodek je omogočena samo v primeru prijave študenta v aplikacijo. To storijo preko prijavnega okna, ki je viden na Slika 3.4, kjer vpišejo elektronski naslov in geslo. Slika 3.4: Prijavno okno spletne strani 7

13 Pri dostopi v nadzorno ploščo se je prav tako potrebno vpisati z administratorjevim računom. To storimo preko prijavnega okna, ki je viden na Slika 3.5, kjer je potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Slika 3.5: Prijavno okno nadzorne plošče Natančneje bomo opisali prijavo uporabnika v spletno stran. Kot smo že povedali se prijavi preko prijavnega okna. Vneseni podatki se pošljejo v krmilnik (angl. controller) prijava kjer se kliče metoda vpis. V metodi pridobimo poslana podatka preko: $this->input->post('input ', true); Z klicem metode login() iz knjižnice login_uporabnik, z parametroma in geslo, preverimo ali se ujemata z tistim v podatkovni bazi in vrnemo vrednost bool: $this->login_uporabnik->login($ , $geslo); Geslo zašifriramo s pomočjo funkcije hash('sha512', $geslo). V metodi prijava se v primeru, da je prijava uspela, ustvari seja v katero se zabeležijo id in uporabnika, kot tudi čas prijave in unikaten id. Čas se zabeleži, da lahko uporabnika po določenem času v primeru neaktivnosti izpišemo. Tako se zavarujemo, če se uporabnik pozabi izpisati iz računa. V primeru, da je bila prijava neuspešna iz kakršnega koli razloga, krmilnik izpiše opozorilo. Ponudimo mu tudi možnost ponastavitve gesla, kjer mora vnesti svoj elektronski naslov. Ponastavitev gesla poteka v dveh korakih, da se zavarujemo pred zlorabi ponastavitve gesla. Kot prvo uporabnik na vnesen naslov dobi povezavo na katero klikne. Sistem mu na elektronski naslov pošlje novo geslo s katerim se potem lahko vpiše. 8

14 3.3 Registracija Obiskovalec skozi postopek registracije pridobi uporabniško ime in geslo s katerim se lahko potem prijavi v sistem in prijavlja na različne dogodke. Uporabnik na spletni strani najde povezavo do okna za registracijo. Na Slika 3.6 vidimo registracijsko okno. Slika 3.6: Registracijsko okno Uporabnik mora vnesti ime, priimek, telefonsko številko, fakulteto kjer študira, elektronski naslov, datum rojstva in geslo. Fakulteto izbere z klikom na»izberi fakulteto«, kjer se mu odpre modalno okno z vsemi fakultetami iz Univerze v Ljubljani. Prav tako izbere datum rojstva s pomočjo knjižnice DatePicker. Preverjanje vnesenih podatkov opravljamo že na strani uporabnika, kjer s pomočjo JavaScript-a na primer preverimo ali se vneseni gesli ujemata in ali je elektronski naslov v pravilni obliki. Podatke pošljemo v krmilnik prijava, kjer se kliče metoda registracija. V metodi še enkrat preverimo vse vnesene podatke na pravilnost. V primeru kakšne napake uporabnika obvestimo, da je prišlo do napake in naj registracijo prosim ponovi. Uporabnik je podatke vnesel pravilno potem se vsi podatki shranijo v polje in pošljejo v model uporabniki_model, kjer se shranijo v bazo. Primer shranjevanja v polje in klic metode iz modela vidimo v Programska koda

15 $arr_data=array( ' ' => $this->input->post('input ', true), 'geslo' => $this->input->post('inputgeslo', true), 'fakulteta' => $this->input->post('inputfakulteta', true), 'ime' => $this->input->post('inputime', true), 'priimek' => $this->input->post('inputpriimek', true), 'tk_fakulteta' => $this->input->post('inputfakultetahidden', true), 'telefonska' => $this->input->post('inputtelefonska', true), 'datum_rojstva' =>date("y-m-d", strtotime($this->input->post('inputdatumrojstva', true))), 'query' => friendlyurl($this->input->post('inputime', true)." ". $this->input- >post('inputpriimek', true)) ); $this->uporabniki_model->dodajuporabnika($arr_data); Programska koda 3.1: Primer shranjevanja podatkov v polje in klic metode iz modela Po uspešnem zaključku registracije krmilnik uporabnika preusmeri na prijavno okno, kjer se lahko prijavi. 3.4 Dogodki Pri implementaciji dogodkov smo si najprej določili lastnosti dogodka. Dogodek ima: id: Unikatno število, naslov: Tekstovna oblika omejena na 70 znakov, kratek opis: Tekstovna oblika omejena na 160 znakov, kraj dogodka: Tekstovna oblika, začetek dogodka: Izbira s pomočjo koledarja, konec dogodka: izbira s pomočjo koledarja, vprašanje: Tekstovna oblika, odgovor: Tekstovna oblika, slika: Izbira datoteke, razpored: Tekstovna oblika, omejeno število prijav: Potrditveno polje, število prostih mest: Število 10

16 rok prijave: Izbira s pomočjo koledarja, cena: Število, tag: Radijski gumb, koordinate: Izbira na zemljevidu, vsebina: Bogata tekstovna oblika. Krmilnik dogodki ima naslednje metode: index(): Privzeta metoda, ki se zažene če izrecno ne navedemo metodo v krmilniku. Metoda s pomočjo modela pridobi podatke iz podatkovne baze o dogodki in zgradi pogled. pogled(): Ima vhodni parameter $dogodek_query. V primeru, da parameter ni bil podan ima vrednost false. Metoda preveri ali se vhodni parameter ujema z podatkovno bazo dogodi. V primeru ujemanja se zgradi pogled, kjer so vidni podrobni podatki določene novice. prijava(): Z to metodo opravljamo prijave in odjave na dogodke. Metoda je razdeljena na tri dele in sicer prvi del, kadar se uporabnik prijavlja na dogodek, drugi del je za odjavo od dogodka in tretji del je varnostni, ki ob kakršni koli napaki to sporoči uporabniku. Dogodek ima čas pričetka in čas ko se konča. Časa se upošteva pri prijavi in odjavi. Pri prijavi na dogodek se preveri ali se uporabnik lahko prijavi. Z knjižnice login_uporabnik pridobimo id trenutno prijavljenega uporabnika. Prijavo opravimo preko modela dogodki_model, ki od id-ju uporabnika in id-ju dogodka v bazo shrani prijavo uporabnika na dogodke. Odjava od dogodka potega na podoben način kot prijava, le da se v bazi shrani odjava. V primeru, da je dogodek omejen na prosta mesta se pri vsaki prijavi ali odjavi izračuna, koliko še je prostih mest. Pri pregledu dogodka pote uporabnik vidi ali še je možna prijava ali pa so bila vsa mesta že zasedena. 3.5 Razpisi Prav tako smo pred implementacijo naredili načrt razpisov. Določili smo lastnosti razpisa: id: Unikatno število, naslov: Tekstovna oblika omejena na 70 znakov, kratek opis: Tekstovna oblika omejena na 160 znakov, rok prijave: Izbira s pomočjo koledarja, elektronski naslov kontaktne osebe: Tekstovna oblika, 11

17 predmet razpisa: Tekstovna oblika, slika: Izbira datoteke, priponke: Izbira datoteke, pogoji: Bogata tekstovna oblika, vsebina: Bogata tekstovna oblika. Krmilnik razpisi ima naslednje metode: index(): Zgradi pogled na katerem je seznam zadnjih šest razpisov. pogled(): Ima vhodni parameter $razpis_query, ki ima vrednost false v primeru, da ni bil podan. Z modelom razpisi_model preveri v bazo ali se parameter ujema z razpisom. V primeru napake se izpiše opozorilo drugače se zgradi pogled, kjer so vse informacije razpisa vključno z priponkami, kot je to videno na Slika 3.7. Slika 3.7: Podroben pogled razpisa 12

18 3.6 Iskanje Spletna stran z veliko vsebine, ki se dnevno posodablja, mora biti narejena tako, da je čim bolj pregledna. K temu zelo pripomore iskalnik vsebine. Primer kako izgleda iskalnik na spletni strani»informator«je na Slika 3.8. Slika 3.8: Iskalnik spletne strani 3.7 Potisna sporočila Potisna sporočila (angl. Push Notification) dovolijo aplikaciji, da vas obvešča čeprav aplikacije trenutno ne uporabljate. Programerji imajo možnost nastavitve zvoka in izgleda sporočila. V nadaljevanju bomo opisali implementacijo potisnih sporočil za operacijska sistema ios in Android. Pri implementaciji potisnih sporočil za operacijski sistem ios smo si pomagali z CodeIgniter knjižnico APNS (angl. Apple Push Notification), ki jo je izdelal Benjamin Ortuzar Seconde. Knjižnica ima nastavitveni del, ki ga vidimo na Programska koda 3.2. Za potisna sporočila rabimo certifikat in geslo, ki ga prejme razvijalec mobilne aplikacije. 13

19 <?php /* Apple Push Notification Configurations APN Permission file */ $config['permissionfile'] = APPPATH.'certifikat.pem'; /* APN Private Key's Passphrase */ $config['passphrase'] = '**********'; Programska koda 3.2: Nastavitve potisnih sporočil za ios Pri implementaciji za Android smo si pa pomagali s CodeIgniter knjižnico GMC (angl. Google Cloud Messaging), ki jo je izdelal Anton Gorodezkiy. Obe knjižnici smo uporabilo v krmilniku obvescanje. Krmilnik ima naslednje metode: index(): Pokliče metodo dodajanje() dodajanje(): Metoda se proži kadar administrator obvesti mobilne aplikacije. Metoda preveri vnos naslova obvestila in vsebine obvestila. Pri napaki se obveščanje prekine in izpiše napaka. V primeru, da podatki ustrezajo kriterijem se najprej v bazo shrani čas, naslov in vsebina obveščanja. Preko modela obvestila_model se pridobijo vsi ključi ios in Android aplikacij. Pokliče se metoda obvesti(), ki ima parametre polje ključev obeh operacijskih sistemov, naslov in vsebino obvestila. obvesti(): Metoda prejme vhodne parametre polje ključev obeh operacijskih sistemov, naslov in vsebino obvestila. Pokliče metodo ios in metodo android. ios(): Metoda naloži knjižnico apn in v zanki obvesti vse ključe v polju z sporočilom. Podrobno lahko vidimo v Programska koda

20 $this->load->library('apn'); $rez=array(); foreach ($arr as $i){ $this->apn->connecttopush(); $send_result = $this->apn->sendmessage($i['key'], $sporocilo, 1, 'default' ); if(!$send_result) $rez[]=$i['id']; $this->apn->disconnectpush(); } return $rez; Programska koda 3.3: Pošiljanje potisnih sporočil za ios android(): Metoda naloži knjižnico gmc in objektu knjižnice v zanki doda ključe prejemnikov. Kot je vidno na Programska koda 3.4 ustvari polje z naslovom in vsebino obvestila, katerega potem pripne potisnemu sporočilu. Določimo lahko tudi čas življenja sporočila in na koncu pošljemo. $this->load->library('gcm'); foreach ($arr as $a){ $this->gcm->addrecepient($a['key']); } $data=array( "Naslov" => $naslov, "Vsebina" => $vsebina ); $this->gcm->setdata($data); $this->gcm->setttl(500); if ($this->gcm->send()) return $this->gcm->messagesstatuses; else return $this->gcm->messagesstatuses; Programska koda 3.4: Pošiljanje potisnih sporočil za Android 15

21 Na Slika 3.9 je okno preko katerega lahko administrator pošilja potisna sporočila uporabnikom mobilen aplikacije. Vpogled ima tudi v zadnjih 10 obveščan. Kontrolnik za obveščanje je implementiran tako, da se lahko nadgradi še na ostale mobilne operacijske sisteme ne, da bi bilo potrebno kaj spreminjat uporabniški vmesnik. Slika 3.9: Okno za potisna sporočila 3.8 Obveščanje po elektronski pošti študentska organizacija lahko preko elektronske pošte ciljno obvešča študente o novostih. Študentje pri registraciji zraven elektronskega naslov, ki je potreben za obveščanje, še izpolnijo fakulteto, kjer študirajo in datum rojstva. Na Slika 3.10 vidimo okno za obveščanje po elektronski pošti. Administrator ima velik nabor lastnosti, kakšno ciljno skupino hoče obvestiti. Obvešča lahko posamezno po fakultetah ali pa po njihovi starosti. Starost smo izračunali iz datuma rojstva za vsakega študenta. 16

22 Slika 3.10: Okno za obveščanje po elektronski pošti Pri implementaciji uporabniškega vmesnika za obveščanje po elektronski pošti smo si pomagali z knjižnico jquery UI. Knjižnica je zgrajena iz JavaScript knjižnice jquery. Z njo lahko enostavno gradimo interaktivne spletne vmesnike. Kot je vidno na Slika 3.10 smo uporabili gradnik drsnik (angl. Slider) z katerim lahko izbiramo območje. V našem primeru je območje starost. Na levem drsniku nastavljamo spodnjo mejo starosti na desnem pa zgornjo mejo starosti študentov. Za obveščanje preko elektronske pošte smo implementirali krmilnik . Krmilnik ima naslednje metode: index(): Pokličemo metodo obvesti(). nastavitve(): Metoda naloži pogled kot je viden na Slika V primeru, da so bile dodane nove nastavitve pa pokliče metodo dodajanje(). obvesti(): Metoda naloži pogled kot je viden na Slika Administrator izbere želeno ciljno skupino in vnese vsebino obvestila. Metoda obvesti() najprej preveri ali so bili podani vsi potrebni podatki. Tako v primeru, da se obveščajo vse fakultete se pokliče metoda poslji obestilavse() drugače pa poslji obvestilaposamezno(). dodajanje(): Metoda prejme preko metode post podatke domeno, uporabniško ime in geslo za poštni predal. Preverimo na praviln0ost podatkov in s pomočjo model _model v podatkovni bazo shranimo nastavitve. Te nastavitve se potem pri vsakem pošiljanju elektronske pošte inicializirajo iz podatkovne baze. 17

23 poslji obvestilaposamezno(): Metoda iz baze pridobi nastavitve poštnega predala in inicializiramo nastavitve kot to vidimo v Programska koda 3.5. Iz podatkovne baze naredimo poizvedbo po uporabnikih, ki ustrezajo zahtevam administratorjevega obveščanja. Z foreach zanko gremo skozi uporabnike in pošljemo elektronsko pošto. $this->load->model('admin/ _model'); $ conf=$this-> _model->get nastavitve(); $nastavitve = Array( 'protocol' => 'smtp', 'smtp_host' => $ conf['host'], 'smtp_port' => 587, 'smtp_user' => $ conf['user'], 'smtp_pass' => $ conf['pass'], 'smtp_timeout' => 30, 'charset' => 'UTF-8', 'wordwrap' => TRUE, 'mailtype'=>'html' ); Programska koda 3.5: Inicializacija elektronske pošte poslji obestilavse(): Metoda naredi inicializacijo elektronske pošte kot je to vidno v Programska koda 3.5. Prav tako naredi poizvedbo v podatkovni bazo in pošlje elektronsko pošto uporabnikom. test(): Metoda je namenjena preverjanju nastavitev za elektronsko pošto. Preizkus lahko naredi na oknu, ki je vidno na Slika

24 Slika 3.11: Okno za uporabljanje nastavitev obveščanja preko elektronske pošte 19

25 4 SKLEP Skozi postopek praktičnega izobraževanja sem pridobil veliko novih izkušenj. Kot sem že zgoraj opisal sem sodeloval pri načrtovanju in implementaciji spletnih aplikacij. Tako sem znanje pridobljeno v šoli izkoristil in nadgradil. Izkusil sem prav tako, kako poteka delo v ekipi, kjer ne gre vedno vse po načrtih. Ker sem delo opravljal v startup podjetju smo ves čas bili enakopravni člani. Zelo je lahko vsak član aktivno sodeloval z svojimi idejami in pobudami. Potem pa smo se, kot ekipa odločili, kaj in kako bomo naredili. V ta namen, bi se zahvalil celotni ekipi Tom88 d.o.o. za sprejem in sodelovanje. Kot študent tretjega letnika, si nisem mogel predstavljati, da bom sposoben delati v ekipi programerjev. Ta ekipa me je sprejela in mi v primeru kakšnih težav takoj priskočila na pomoč. 20

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Informatika in tehnologije komuniciranja POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V TILZOR Maribor Čas opravljanja Od 25.3.2010 do 14.6.2010 Mentor v GD Tilen Zorenč Študent Miha

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Elementi implementacije spletne trgovine

Elementi implementacije spletne trgovine UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Avbar Elementi implementacije spletne trgovine DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA Mentor: doc. dr. Janez Demšar LJUBLJANA,

More information

Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija

Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Šircelj Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV?

ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV? ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA Trg mladosti 3, 3320 Velenje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ALI UPORABLJAŠ MAPO UČNIH DOSEŽKOV? Tematsko področje: interdisciplinarno

More information

Ogrodje mobilne aplikacije mfri

Ogrodje mobilne aplikacije mfri Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Dejan Obrez Ogrodje mobilne aplikacije mfri DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov

Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Igor Plavšić Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Rok Janež RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Diplomsko delo Maribor, februar 2017 RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE»OPRAVILKO«ZA MOBILNO PLATFORMO ios Diplomsko delo Študent: Študijski

More information

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Zaključna naloga Reprodukcija dejanskega okolja v virtualno resničnost s pomočjo para kamer ter Google Cardboard

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Peter Mihael Rogač Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Ljubljana, 2012 UNIVERZA

More information

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Luka Golinar Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Mihael PETEK. Mentorica:

Mihael PETEK. Mentorica: i FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, UNIVERZA V MARIBORU RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa KONFIGURIRANJE IN UPORABA

More information

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Definicija Sistem za podporo pri kliničnem odločanju je vsak računalniški program, ki pomaga zdravstvenim strokovnjakom pri kliničnem odločanju. V splošnem je

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Milan Nedovič Metodologija trženja mobilnih aplikacij DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. doc. dr. Rok Rupnik Ljubljana,

More information

Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE

Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE 1 NAZIV Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green, Destinacije NAROČNIK Naročnik: Slovenska turistična organizacija

More information

UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN

UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA Miran Šmid UPORABA IN STROŠKOVNA ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SPLETNIH VSEBIN Diplomska naloga

More information

Spletne ankete in uvoz v Limesurvey

Spletne ankete in uvoz v Limesurvey (Priročnik za ravnatelje) Avtorji: Mojca Berce, Janko Harej, Primož Štekar, Dušan Klemenčič Ljubljana, februar 2012 Kazalo 1 SPLETNO ANKETIRANJE...3 1.1 Analiza podatkov...3 1.2 Anketa mora biti:...3 2

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

SLOVENSKI GIMP-PORTAL

SLOVENSKI GIMP-PORTAL ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA SLOVENSKI GIMP-PORTAL Tematsko področje: RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE (IKT) Avtorja:

More information

NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI

NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matjaţ Cör NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DIGITALNIMI IDENTITETAMI Mentorica: doc. dr. Mojca Ciglarič DIPLOMSKO DELO NA

More information

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju)

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Šolski center Novo mesto Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šegova ulica 112 8000 Novo mesto PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Avtorica: Tanja JERIČ, dipl. inž. rač. in inf. Novo mesto,

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

Razvoj informacijskega sistema Lisjak

Razvoj informacijskega sistema Lisjak UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Špela Uranič Razvoj informacijskega sistema Lisjak DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Rok Rupnik Ljubljanja,

More information

VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR

VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR DIPLOMSKA NALOGA ROBERT HORVAT Maribor 2007 DOBA EVROPSKO POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE VSŠ VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR PREDLOG IZBOLJŠAV AVTOMATIZIRANEGA PISARNIŠKEGA

More information

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Goran Ocepek Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. Dr. Saša Divjak Ljubljana,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BLAŽ DOBROVOLJC UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA RAZLIČNIH PRISTOPOV PRI UVAJANJU DOKUMENTNEGA POSLOVANJA NA OSNOVI

More information

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Vitorovič Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. dr. Saša Divjak

More information

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE Kandidatka: Simona Kastelic Študentka izrednega študija Številka indeksa: 81498358 Program:

More information

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar Družbeni mediji na spletu in kraja identitete Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar

More information

Plačljivo spletno oglaševanje

Plačljivo spletno oglaševanje Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Jure Damjan Plačljivo spletno oglaševanje DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Mentor: prof.

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV Ljubljana, november 2005 TAJKA ŽAGAR IZJAVA Študentka Tajka Žagar izjavljam, da sem avtorica

More information

Oglaševanje na 24ur.com

Oglaševanje na 24ur.com avgust 2007 Predstavitev PRO PLUS je leta 1995 ustanovil Central European Media Enterprises (CME) skupaj s slovenskimi partnerji. 24ur.com je najbolj obiskan medijski portal z dnevnimi spletnimi novicami

More information

NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV

NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV Mitja Hegediš NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH PODATKOV Diplomsko delo Maribor, september 2009 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa NAČRTOVALSKI VZORCI ZA UPRAVLJANJE MATIČNIH

More information

Krmilnik za morski akvarij

Krmilnik za morski akvarij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Andrej Virant Krmilnik za morski akvarij DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJ RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA Ljubljana, 2014 UNIVERZA V LJUBLJANI

More information

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici objavlja

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici objavlja Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 uradno prečiščeno besedilo, 40/12 ZUJF, 57/12 ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 in 61/17 ZUPŠ) prvega odstavka 7. člena Pravilnika o razpisu za

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije

Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko David Jeras Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr.

More information

Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije

Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije Ljubljana, september 2018 Kazalo Pogoji za sprejemanje gostov na kratkotrajno nastanitev... 3 1. Nastanitev gostov... 3 2. Registracija sobodajalca...

More information

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac -

A TI,DIOS (You Are God) œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. Dios, Dios, God, we ac - Keyboard ITRO South erican Dance (q = ca. 80) TI,DIOS ( re God)....... the Se - the.. m Bilingual Spanish nglish.. % % Text: Spanish: Rosa María Icaza, VI, 1999, Mexican erican ultural enter. rights reserved.

More information

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All

A TI,DIOS (You Are God) INTRO South American Dance (q = ca. 80) Dm. œ œ. œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. j J œ. œ œ œ œ œ œ œ. ba - mos; you; All TI,DIOS ( re God) INTRO South erican Dance (q = ca 80) # %? Bilingual Spanish nglish? RFRIN: 1st time: ; reafter: Soprano/Melody F lto Tenor m claim ce - claim you; mos; you; Dios, Dios, God, J J Text:

More information

Ljubljana, marec Uporabniški priročnik

Ljubljana, marec Uporabniški priročnik Ljubljana, marec 2012 Uporabniški priročnik KAZALO VSEBINE UVOD... 5 1 NAVIGACIJA... 6 2 SPREMINJANJE DIMENZIJ PO STOLPCIH IN VRSTICAH (PIVOTIRANJE)... 6 3 FILTRIRANJE... 7 3.1 FILTRIRANJE ČLANOV DIMENZIJE...

More information

Andrej Laharnar. Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen

Andrej Laharnar. Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Andrej Laharnar Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen Diplomska naloga na visokošolskem

More information

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1.

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1. Sequence hymn for Ascension ( y Nottker Balulus) Graduale Patavienese 1511 1. Sum Summi triumphum Let us recount ith praise the triumph of the highest King, Henricus Isaac Choralis Constantinus 1555 3

More information

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14

REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO Uroš NEDELJKO REORGANIZACIJA PROIZVODNJE V MANJŠEM MIZARSKEM PODJETJU PO METODI 20 KLJUČEV S POUDARKOM NA UVAJANJU KLJUČEV ŠT. 1 IN 14 DIPLOMSKO

More information

Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba

Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Matej Žebovec Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. LK0-0 Lux/ a caella $2.00 Commissioned by aul and Joyce Riedesel in honor of their 5th edding anniversary. Offertorium and Communio from the Requiem Mass f declamatory - solo - - - - U Ex - au - di o -

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Psarn Pridobivanje kadrov s pomočjo spletnih socialnih omrežij Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji avtorji: Katja Prevodnik Ljubljana, november 2008 CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani e-mail:

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora Poglavje 8 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora 180 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje 8.1 Teoretično ozadje Na trgu obstaja veliko

More information

KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU

KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO David Polanec KONCEPT INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO NADGRAJENE RESNIČNOSTI IN BIM-a NA GRADBIŠČU Magistrsko delo Maribor, junij 2014 Koncept informacijskega

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NACIONALNEGA STORITVENEGA CENTRA CARINSKE UPRAVE

NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NACIONALNEGA STORITVENEGA CENTRA CARINSKE UPRAVE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Jani Poljšak NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NACIONALNEGA STORITVENEGA CENTRA CARINSKE UPRAVE DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI

More information

Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine

Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Različica 0.2 Prva izdaja: Januar 2004 Prva angleška izdaja: Januar 2004 Vsebina Pregled...3 O tem vodniku...3 Konvencije

More information

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ

Halina, Hesus. (Advent) œ N œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ. C F G7sus4. œ. # œ œ J œ œ œ J. œ œ. J œ. # œ. # œ œ œ 2 Rene B avellana, S Keyboard INTRO/INAL (e = 144 152) Œ % RERAIN Slower (e = ca 92) Soprano % Alto Tenor Bass Ha - /E Slower (e = ca 92) li - na, He-sus, Ha - (Advent) 7 7sus4 # E/ # # # 7 7 Eduardo P

More information

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU Ljubljana, junij 2016 VESNA PESTOTNIK IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana Vesna Pestotnik,

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Trening z uporabo navidezne resničnosti

Trening z uporabo navidezne resničnosti Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Blaž Česnik Trening z uporabo navidezne resničnosti DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Paradoks zasebnosti na Facebooku

Paradoks zasebnosti na Facebooku UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Istenič Paradoks zasebnosti na Facebooku Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Istenič Mentor: doc.

More information

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja 29.10.2017-24.03.2018 Flight Timetable valid 29.10.2017-24.03.2018 2 vozni red / timetable LEGENDA LEGEND REDNI PREVOZNIKI / SCHEDULED AIRLINES AF AIR FRANCE

More information

Boštjan Kodre. Prenos namizne igralniške aplikacije na mobilno platformo

Boštjan Kodre. Prenos namizne igralniške aplikacije na mobilno platformo UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Boštjan Kodre Prenos namizne igralniške aplikacije na mobilno platformo DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: dr. Igor

More information

KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV

KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

72 prvo. STROKOVNE INFORMACIJE strokovne informacije. četrtletje

72 prvo. STROKOVNE INFORMACIJE strokovne informacije.  četrtletje Uvodnik Nekaj paberkov iz zgodovine proizvodnje pigmenta titanovega(iv) oksida in kaj je iz dveh majhnih tovarnic nastalo Priprava in vsebina strani Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo

More information

Alma Nemes. Transcribed from several period publications. - ma Ne - mes. w œ w. Ne - mes. w w w w. - mes, quae di - ce - re Cy - pris

Alma Nemes. Transcribed from several period publications. - ma Ne - mes. w œ w. Ne - mes. w w w w. - mes, quae di - ce - re Cy - pris SOPRANO ALTO TENOR BASS 4 2 4 2 4 2 4 2 - - ma Ne - s - ma Ne - s so - la ma Nes Transcribed from sever period publications # - - ma Ne - - s # Orlando di Lasso (c. 1532-1594) # - ma Ne - s so - la œ #

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Programski paket Gredos Gredos 10.0 software package

Programski paket Gredos Gredos 10.0 software package Programski paket Gredos 10.0 Tomaž Mohar inštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, Ljubljana E-mail: tomaz.mohar@eimv.si Golob Jože inštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, Ljubljana E-mail: joze.golob@eimv.si Leon

More information

Designer Pro Uporabniški Priročnik

Designer Pro Uporabniški Priročnik Designer Pro Uporabniški Priročnik Slovenska izdaja Rev-1112 2012 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane. Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.: +386 4 280 50 00 fax: +386 4 233

More information

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Gradnje

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Gradnje Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2007.02.09

More information

NAVODILA ZA PREŽIVETJE

NAVODILA ZA PREŽIVETJE TEST HOFERJEVEGA MOBILNEGA PAKETA WIFI2GO Z DVD! ISSN 1318-1017 ZABAVNA ELEKTRONIKA I RAČUNALNIŠTVO I NOVE TEHNOLOGIJE JANUAR 2018 U LETNIK 28, ŠTEVILKA 1 U WWW.MONITOR.SI CENA: 6,65 EUR BITCOIN, NAVODILA

More information

Thomas Tallis Mass for 4 voices

Thomas Tallis Mass for 4 voices homas allis Mass for voices G-Lbl dd. M 1780-5 Edited for choir by effrey Quick homas allis: Mass in voices Edition by effrey Quick his is a practical edition meant to make this mass possible for mixed

More information

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008

KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008 KOLEDOKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2008 Anka Lisec V SLOVENIJI 9. 11. april 2008 Dnevi slovenske informatike DSI2008 Portorož, Slovenija Elektronska pošta: dsi@drustvo-informatika.si Spletna

More information

Microsoft Courses Schedule February December 2017

Microsoft Courses Schedule February December 2017 Training Solutions guarantee. An established hi-tech certified training Microsoft Courses Schedule February December 2017 20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 990 13 March 17 March........

More information

3D vizualizacija velikih glasbenih zbirk

3D vizualizacija velikih glasbenih zbirk Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Žiga Pirih 3D vizualizacija velikih glasbenih zbirk DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

IZDELAVA OCENE TVEGANJA

IZDELAVA OCENE TVEGANJA IZDELAVA OCENE TVEGANJA Lokacija dokumenta Intranet / Oddelek za pripravljenost in odzivanje na grožnje Oznaka dokumenta Verzija dokumenta Izdelava ocene tveganja ver.1/2011 Zamenja verzijo Uporabnik dokumenta

More information

Zahvala Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Boštjanu Murovcu za nadvse koristne nasvete, pripombe, napotke ter potrpežljivo pregledovanje diplomskega del

Zahvala Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Boštjanu Murovcu za nadvse koristne nasvete, pripombe, napotke ter potrpežljivo pregledovanje diplomskega del UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tilen Mokič Uvedba sledljivosti izdelkov v proizvodnji Iskratel Electronics DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA Mentor: doc. dr. Boštjan Murovec Ljubljana,

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ORGANIZACIJA DOGODKA KOT OBLIKA TRŽNEGA KOMUNICIRANJA NA PRIMERU MARATONA TREH SRC Ljubljana, september 2008 PRIMOŽ GIDER IZJAVA Študent Primož Gider

More information

Asynchronous Query Execution

Asynchronous Query Execution Asynchronous Query Execution Alexander Rubin April 12, 2015 About Me Alexander Rubin, Principal Consultant, Percona Working with MySQL for over 10 years Started at MySQL AB, Sun Microsystems, Oracle (MySQL

More information

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA. UPRAVLJANJE SISTEMA MyHome Z APLIKACIJO imyhome DIPLOMSKO DELO. Bojan Gulič

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA. UPRAVLJANJE SISTEMA MyHome Z APLIKACIJO imyhome DIPLOMSKO DELO. Bojan Gulič UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA UPRAVLJANJE SISTEMA MyHome Z APLIKACIJO imyhome DIPLOMSKO DELO Bojan Gulič Mentorica: viš. pred. dr. Maja Bračič Lotrič Nova Gorica, 2012 NASLOV Upravljanje

More information

MODEL INFORMATIZACIJE SISTEMA OBNOVLJIVEGA FARMACEVTSKEGA RECEPTA

MODEL INFORMATIZACIJE SISTEMA OBNOVLJIVEGA FARMACEVTSKEGA RECEPTA Management v zdravstvu in socialnem varstvu MODEL INFORMATIZACIJE SISTEMA OBNOVLJIVEGA FARMACEVTSKEGA RECEPTA Mentor: doc. dr. Uroš Rajkovič Somentor: viš. pred. Dr. Benjamin Urh Kandidat: Brigita Rebernik

More information

Splošni pogoji poslovanja s predplačniško kartico z možnostjo polnitve Addiko

Splošni pogoji poslovanja s predplačniško kartico z možnostjo polnitve Addiko I. Informacije v skladu z avstrijskim Zakonom o plačilnih storitvah (Zahlungsdienstegesetz ZaDiG), v skladu z avstrijskim Zakonom o finančnih storitvah na daljavo (Fern-Finanzdienstleistungs- Gesetz FernFinG)

More information

Informatika v medijih

Informatika v medijih 4.2. Analiza IS tehnike zajema zahtev. Razvoj IS Osnove razvoja IS je treba poznati, če želimo aktivno sodelovati pri uvedbi IS na področju, s katerim se ukvarjamo. Razvoj IS pomeni celotno pot od ideje

More information

UČINKOVITO DOSEGANJE MLADIH Z OGLASNIMI SPOROČILI

UČINKOVITO DOSEGANJE MLADIH Z OGLASNIMI SPOROČILI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Aleksandra Likl UČINKOVITO DOSEGANJE MLADIH Z OGLASNIMI SPOROČILI DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Aleksandra

More information

EASYJET. The e-commerce company that fly planes LISBON NOV 2015

EASYJET. The e-commerce company that fly planes LISBON NOV 2015 EASYJET The e-commerce company that fly planes LISBON NOV 2015 What does easyjet knows about e-commerce? 5.000.000.000 of e-revenue. 950.000.000 of e-profit An e-commerce that needs to load 1200 flights

More information

D I P L O M S K A N A L O G A

D I P L O M S K A N A L O G A FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU D I P L O M S K A N A L O G A VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE JURE CEROVŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

More information

Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah

Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Kavčič Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Matija Marolt

More information

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacija in management delovnih procesov PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. Mentor: izred. prof.

More information

NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT

NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT NAČIN MOTIVIRANJA V PODJETJU DIAMANT REWARDS OF EMPLOYEES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN COMPANY DIAMANT

More information

most: Junij študentski ISSN c x Revija študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani junij 2017 brezplačen izvod

most: Junij študentski ISSN c x Revija študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani junij 2017 brezplačen izvod študentski most: Revija študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani junij 2017 brezplačen izvod ISSN c505-737x Junij Fotografija: Sabina Magyar MOST ERASMUS (ERASMUSBRUG) Most je 802 metrov

More information

PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA

PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Malenšek PRIMERJAVA BORZNIH TRGOVALNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV BTS IN XETRA DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

DYNAFLEET ONLINE

DYNAFLEET ONLINE DYNAFLEET ONLINE 24.8.2018 Predstavitev Predstavitev O Dynafleet Online pomoči Spletna pomoč v Dynafleet Online tudi imenovana kot WebHelp, je sistem pomoči, ki je neodvisen od platforme in temelji na

More information

Ecce dies venit desideratus

Ecce dies venit desideratus Bartolomeo Spontone (1530 - c. 1592) Ecce dies venit desideratus à 7 Transcribed and edited by Leis Jones Source: The source comprises telve partbooks, the title pages of hich read: [PART NAME IN LATIN]/RELIQUIAE/SACRORUM/CONCENTUUM/GIOVAN

More information