Glazerjevi dnevi 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Glazerjevi dnevi 2018"

Transcription

1 Glasilo Občine Ruše marec 2018 letnik VII, številka 2 Zlati kamen za Občino Ruše Naša občina je po mnenju strokovnjakov razvojno najbolj prodorna občina v vzhodni Sloveniji. Glazerjevi dnevi 2018 Začenja se kulturni festival, ki bo v ospredje ponovno pripeljal poezijo največjega pesnika iz naših krajev. 70. obletnica GSKŠ Lepa in dolga tradicija srednješolskega izobraževanja na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše.

2 Uvodnik Občina Ruše je najbolj razvojno prodorna občina na vzhodnem delu Slovenije. Tako je sklenila strokovna žirija sistema za spremljanje razvoja krajev na ravni lokalne samouprave, ki meri zagotavljanje pogojev za dobro življenje in podeljuje nagrado Zlati kamen. Svojo odločitev so podkrepili z besedami, da le redkokje najdemo tako izrazit zasuk v celotni filozofiji, kot so ga naredile Ruše po volitvah leta 2014 in da naša občina ponuja za slovenske razmere eno najboljših kakovosti bivanja. Na Občini Ruše so ob prejemu nagrade dejali, da se zahvaljujejo vsem svojim občanom, podjetnikom, izobraževalnim institucijam in društvom, ki so skupaj z delom občinske uprave pripomogli k nagradi, s katero se je prepoznalo dosedanje delo in trud za razvoj in dvig življenjskega standarda v občini. Ob tem pa dodajajo, da bodo nadaljevali z deli za dvig življenjskega standarda. Tudi uredništvo Ruških novic želi čestitati vsem, ki so zaslužni za ta uspeh. Le skupaj nam lahko uspe napraviti boljši jutri. V kolikor imate kakršnakoli vprašanja, predloge, namige, kritike ali vsebino, ki bi jo želeli objaviti v Ruških novicah, nam pišite na znani naslov Uroš Majcenovič Izdajatelj: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše E-pošta: Urednik: Uroš Majcenovič Uredniški odbor: Špela Žerjal, Teja Peček Lektorica: Nastja Klajnšek Grafično oblikovanje: DTP, Boštjan Krajnc s.p. Naklada: 3000 izvodov Tisk: KTN d. o. o. Fotografija na naslovnici: Planet GV Glasilo je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 392. Pisma bralcev, članke, fotografije, oglase ter vse druge prispevke sprejemamo do , in sicer na naslov VSEBINA Letnik VII, številka 2 marec LOKALNE NOVICE 4 Odprti občinski razpisi 5 Posebna telefonska številka Občine Ruše za servis občanom 7 Veliko drsališče Ruše je pestro zaznamovalo dogajanje v regiji 8 Prenovljen Petrolov bencinski servis v Rušah 10 Prebujeno znano ruško smučišče Vila 12 Šola zdravja 14 Maškarada v Domu kulture Ruše POGLOBLJENO 16 Glazerjevi dnevi Občina Ruše prejela nagrado Zlati kamen obletnica Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše ŠPORT 26 Pečke, moja inspiracija! SKIF karate-do turnir za pokal Ruš 22 DRUŠTVA 30 Dejaven Klub upokojencev na Bezeni 16 Glazerjevi dnevi 2018 Letošnji marec bo potekal v znamenju 125. obletnice rojstva 18 Občina Ruše prejela nagrado Zlati kamen Občina Ruše je po mnenju 22 Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše V Rušah ima srednješolsko INFORMATOR 31 Skladnost pitne vode v Rušah 31 Podjetniško svetovanje našega pesnika in v delovnem strokovnjakov postala razvojno izobraževanje dolgo tradicijo, saj in točka VEM na OOZ vzdušju številnih znanih najbolj prodorna občina na bodo letos na GSKŠ praznovali Ruše Slovencev. vzhodu Slovenije. 70. obletnico šole. 2 / Ruške novice / MAREC 2018

3 LOKALNE NOVICE Ruše razvojno najbolj prodorna občina na področju vzhodne Sloveniji Občina Ruše je na prireditvi Zlati kamen, ki je vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin, dobila nagrado Zlati kamen za področje vzhodne Slovenije. OR Kot so zapisali organizatorji, je Občina Ruše naredila popolni razvojni zasuk. Po njihovem mnenju se je v prejšnjem obdobju»občina Ruše se zahvaljuje vsem svojim občanom, podjetnikom, izobraževalnim instituci jam, društvom, ki so skupaj z delom občinske uprave pripomogli k nagradi, s katero se je prepoznalo dosedanje delo in trud za razvoj ter dvig življenjskega standarda v občini.«fotografija: Planet GV v Občini Ruše osredotočalo na stvari, na infrastrukturo. V zadnjih štirih letih pa se je v ospredje postavilo človeka. Posebna pozornost je namenjena izobraževanju, torej duhu, in športu telesu. Vse to je majhen delček mozaika, zaradi katerega so Ruše na šestem mestu po življenjskem standardu med vsemi slovenskimi občinami. Po vrednosti merljivih kazalnikov so Ruše ena najhitreje razvijajočih se občin v Sloveniji. Občina Ruše se zahvaljuje vsem svojim občanom, podjetnikom, izobraževalnim institucijam, društvom, ki so skupaj z delom občinske uprave pripomogli k nagradi, s katero se je prepoznalo dosedanje delo in trud za razvoj ter dvig življenjskega standarda v občini. V letošnjem letu se nadaljuje delo za dvig kakovosti življenjskega standarda z gradnjo kolesarske poti do Maribora, obnovo kulturnega doma, obnovo trga v Bistrici ob Dravi, izbiro koncesionarja za čiščenje odpadnih voda, prenovo pokopališke vežice, obnovo vodovoda ter drugih komunalnih projektov. Več o nagradi in načrtih občine v prihodnje si lahko preberete v nadaljevanju. IZZA OBČINSKIH VRAT UKREPI MESECA Začetek gradnje kolesarske poti med Rušami in Mariborom. Delovanje drsališča v športnem parku. V sodelovanju z Domom starostnikov Danice Vugrinec prizadevanja za gradnjo enote v Rušah. Priprava obnove Doma kulture v Rušah. Priprave obnove vežice na pokopališču v Rušah. Priprava ureditve trga pred Domom Kulture v Bistrici ob Dravi. Obnova vodovoda v Bistrici ob Dravi in obnova Cvetlične ulice v Rušah se bo nadaljevala po izboljšanih vremenskih pogojih. Izvajanje programa Večgeneracijskega centra Štajerske v Rušah, katerega partner in sofinancer je Občina Ruše. Prizadevanja za delovanje trgovine v Bistrici ob Dravi. Priprava projekta postavitev sončnih ur v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami. Priprava klančine za spust čolnov ob reki Dravi. Na bencinskem servisu Petrol v Rušah je na pobudo Občine Ruše urejen prostor za avtodome (za odtok fekalij in dotočitev vode). NAPOVED MESECA Občina Ruše uvaja posebno telefonsko številko ( ), na kateri lahko občani pridobijo informacije, prijavijo okvare ali podajo predlog za izboljšanje bivanja v kraju. IZJAVA MESECA Miha Hleb Oset, podžupan za komunalo»zahvaljujem se delavcem in delavkam Režijskega obrata Občine Ruše in vsem pogodbenim izvajalcem, ki so ob obilnih snežnih padavinah zelo dobro poskrbeli za čiščenje cest in pločnikov.«številka MESECA 6000 Veliko drsališče v Športnem parku Ruše je obiskalo več kot obiskovalcev. MAREC 2018 / Ruške novice / 3

4 LOKALNE NOVICE Aleksander Brunčko nov svetnik občinskega sveta FOTOGRAFIJA: OR Sprejet je bil predlog novega statuta Občine Ruše v prvem branju, ki se mora prilagoditi obstoječi zakonodaji, prav tako predlog novega poslovnika občinskega sveta. OR Občinski svet je na 19. redni seji potrdil mandat Aleksandru Brunčku (SDS) iz Loga, ki je zamenjal dosedanjega svetnika Jerneja Brgleza. (Jernej Brglez je odstopil, Marina Šavora pa ni sprejela mandata). Sprejet je bil predlog novega statuta občine v prvem branju, ki se mora prilagoditi obstoječi zakonodaji, prav tako predlog novega poslovnika občinskega sveta. Dopolnil se je letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, s katerim lahko občina pristopi k nakupu parcele iz stečaja, ki se nahaja ob objektu bivše gostilne Mulej, ki ga je občina že kupila. S tem bi se objekt z okoliškim zemljiščem prodal ponudniku primernih storitev v centru Ruš. Sprejet je bil tudi letni program športa in obravnavano poročilo urednika Ruških novic, kjer so nekateri svetniki predlagali, da bi si želeli več novic iz dogodkov v občini. Nadzorni odbor je predstavil poročilo o delu, izpostavil povišanje sredstev občine za oskrbovance v domovih za starejše oziroma nejasnosti plačila vrste storitve in izostanek poročil nekaterih društev, predvsem športnih društev. Župan Uroš Razpet je seznanil svetnike o predlogu, da se stara telovadnica v ruški osnovni šoli nameni za borilne športe ter ustrezno opremi, čemur vodstvo osnovne šole nasprotuje. Zahvalil se je svetnikom za podporo pri postavitvi drsališča, ki je predvsem otrokom ponudilo ustrezno vsebine v zimskem času. Hkrati se je pokazalo, da je takšen objekt v kraju potreben tudi v naprej. Trgovska družba Hofer je kupila zemljišče nasproti Hotela Veter, kjer bo zgradila objekt za svojo trgovino in drogerijo DM. Pričela se je gradnja kolesarske poti, kjer se urejajo parcelne meje z lastniki mejnih parcel in pridobiva gradbeno dovoljenje za premostitvene objekte. Pripravlja se dokumentacija za obnovo Doma kulture in mrliške vežice, v kateri se bo ustrezno uredil prostor za svojce. Občina nasprotuje nameravani selitvi Upravne enote iz centra mesta v objekt ob Hotelu Veter, ki ga je pred kratkim kupilo Ministrstvo za javno upravo. S Skladom kmetijskih zemljišč RS se Občina Ruše dogovarja o pridobitvi parcel, na katerih je Letni oder in katerih lastnik je v večini še vedno sklad. Občina Ruše se pogovarja tudi o namembnosti bivše sušilnice hmelja. Župan je na koncu seje vsem svetnikom in občanom čestital za nagrado Zlati kamen, ki ga je prejela Občina Ruše in ki je znak dobrega dela celotne občine. INFORMACIJE Gradivo seje je dostopno na spletni strani občine ruse.si/za-obcane/politika/ seje-obcinskega-sveta/ Odprti razpisi Občine Ruše Razpis Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2018 Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2018 SAMOZAPOSLITVE Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2018 SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2018 Rok za prijavo do 12. ure do 12. ure. INFORMACIJE Razpisi so objavljeni tudi na občinski spletni strani za-podjetnike/ javni-razpisi-in-narocila/. 4 / Ruške novice / MAREC

5 LOKALNE NOVICE Posebna telefonska številka Občine Ruše za servis občanom OR Občina Ruše je uvedla posebno telefonsko številko , na kateri lahko občani pridobijo informacije, prijavijo okvare ali podajo predlog za izboljšanje kakovosti bivanja v kraju. S posebno telefonsko številko želi biti Občina Ruše venomer na voljo občanom, hitro urediti nujne stvari ter tako dvigniti kakovost bivanja v občini. Posebna telefonska številka se bo uporabljala tudi v primeru naravnih nesreč in intervencij Civilne zaščite ter gasilcev oziroma kriznega centra, ki je v teh razmerah organiziran v prostorih Režijskega obrata občine. V delovnem času občinske uprave (vsak delovnik med 08:00 in 15:00, v sredo med 08:00 in 16:30) bodo zaposleni na Občini Ruše na voljo neposredno, izven delovnega časa bo na voljo odzivnik.»občina Ruše je uvedla posebno telefonsko številko , na kateri lahko občani pridobijo informacije, prijavijo okvare ali podajo predlog za izboljšanje kakovosti bivanja v kraju.«s posebno brezplačno telefonsko številko želimo biti v občinski upravi venomer na voljo občanom, hitreje urejati nujne stvari ter dvigniti kakovost bivanja v Občini Ruše. V ČASU URADNIH UR OBČINSKE UPRAVE VAM BOMO NA VOLJO NEPOSREDNO, IZVEN DELOVNEGA ČASA PA PREKO AVTOMATSKEGA ODZIVNIKA. MAREC 2018 / Ruške novice / 5

6 LOKALNE NOVICE Pričeli z gradnjo Ruške kolesarske poti V Rušah pričeli z gradnjo Ruške kolesarske poti 4,5 km dolgega odseka mednarodne Dravske kolesarske poti. OR Občina Ruše je pričela z gradnjo kolesarske poti med Rušami in Laznico (mejo z mariborsko občino). Ob tem se od Mestne občine Maribor pričakuje, da bo pohitela z gradnjo manjkajočega odseka do mesta Maribor.»Z izgradnjo Ruške kolesarske poti Občina Ruše letos izvaja največji projekt, ki bo v prvi vrsti povezal kraje v občini, Bistrico ob Dravi, Bezeno in Ruše ob predvideni obvoznici kasneje tudi Smolnik.«Pogodbeni rok za dokončanje del je avgust 2018 in sicer ob dogovoru, da je možno investicijo zaključiti prej, predvidoma do začetka poletnih počitnic. Vrednost gradbenih del Uroš Razpet, župan po pogodbi znaša približno EUR (z DDV). V skladu s Sporazumom o sofinanciranju državne kolesarske povezave (Občina, DRSI, ) je investitor izgradnje Direkcija RS za»ruška kolesarska pot pomeni novo prometno povezavo med kraji v občini ter povezavo z Mestno občino Maribor. Slednjo pozivamo, da pripravi vse potrebno za izgradnjo manjkajočega dela skozi kraj Laznica. Kolesarska pot predstavlja izjemen impulz razvoju turizma in športa v občini, ki ga bodo podjetni občani znali izkoristiti. Ob tem se posebej zahvaljujemo Slovenskim železnicam, ki so brezplačno zagotovile površine za kolesarsko pot in Direkciji za infrastrukturo oziroma pristojnemu ministrstvu za infrastrukturo za zagotovitev sredstev za kolesarsko pot.«infrastrukturo. Svoj del financiranja (4,0 %) je Občina Ruše namreč poravnala z zagotovitvijo projektne dokumentacije in z vodenjem izvedbe investicije. Kolesarska povezava se bo izvedla kot asfaltirana prometnica širine 3,0 m s peščenima bankinama 0,5 m na vsaki strani. V sklopu predmetne investicije je predvidena izgradnja petih premostitvenih objektov. Trasa kolesarske poti bo potekala Veliko drsališče Ruše v Športnem parku Ruše je Rušani in obiskovalci iz celotne regije smo to zimo uživali v pravljičnem doživetju na ledu sredi idiličnega okolja našega kraja. Marko Ozim, Šport Ruše CEZAM To zimo je na prenovljenih zunanjih površinah Športnega parka Ruše od decembra 2017 do marca 2018 obratovalo Veliko drsališče Ruše, ki je na 800 kvadratnih metrov veliki ledeni ploskvi že v svoji prvi sezoni na lokacijo privabilo številne športne navdušence vseh starosti, tako iz Ruš kot iz celotne regije. Priprava in izvedba projekta največjega zunanjega odprtega drsališča na Štajerskem je za ekipi Občine Ruše in CEZAM predstavljal poseben izziv, saj je bilo še pred izvedbo potrebno zbrati vse potrebne informacije in zagotoviti formalne ter tehnične pogoje za dobro organizacijo in izvedbo tega zahtevnega, a zabavnega projekta. Ker smo se s postavitvijo drsališča v Rušah srečali prvič, je bilo za zagotovitev vseh pogojev potrebnih veliko pripravljalnih del na obstoječi lokaciji. Tako so se s skupnimi močmi izvajalca Arctic d.o.o., ekip CEZAM-a in Režijskega obrata Občine Ruše, Elektra Maribor ter kar nekaj zunanjih sodelavcev v mesecu novembru izvedla pripravljalna dela. Ta so zajemala nadgraditev obstoječe transformatorske postaje, postavitev električnih napeljav in dostopnih ramp, izravnavo terena, prilagoditev obstoječe ograje, montažo šotorov, postavitve omar... Za potrebe drsališča je bilo potrebno obstoječo asfaltno podlago igrišča za inline hokej pokriti s 60 kubičnimi metri peska in ga izravnati v ravnino. Na to podlago je ekipa položila približno 900 kvadratnih metrov stirodurne izolacije, ki smo jo pokrili s folijo. Šele na takšno podlago je bilo možno položiti hladilno preprogo, ki je priključena na veliki hladilnik. Zagotavljanje dobre ledene površine zahteva veliko znanja in izkušenj, zato je novo nastala tehnična ekipa delala tudi po 24 ur na dan. V trimesečnem obdobju se je spopadala z deževnimi in snežnimi obdobji, s sončnimi dnevi z nenormalno visokimi temperaturami v decembru in z izjemno nizkimi temperaturami konec februarja. Največ dela je vsekakor povzročilo obilno FOTOGRAFIJI: Laura ŠoštariĆ 6 / Ruške novice / MAREC

7 LOKALNE NOVICE FOTOGRAFIJI: OR večinoma v koridorju železnice, južno od regionalne železniške proge Maribor Prevalje, v območju»drugega tira«, za kar so Slovenske železnice podale služnostno pravico. Pogodbeni izvajalec del izgradnje kolesarske poti je podjetje Trgograd Litija s partnerjem Komunala Slovenske gorice. S pripravljalnimi deli se je pričelo v začetku meseca januarja. Z gradnjo pričenjamo v Rušah, kjer se ob izkopih vršijo tudi predhodne arheološke raziskave. Izvajalec je na terenu že zakoličil traso kolesarske poti. Z izgradnjo Ruške kolesarske poti Občina Ruše letos izvaja največji projekt, ki bo v prvi vrsti povezal kraje v občini, Bistrico ob Dravi, Bezeno in Ruše ob predvideni obvoznici kasneje tudi Smolnik. Ruška kolesarska pot bo tako del mednarodne Dravske kolesarske poti, ki bo povezovala občine ob reki Dravi v Avstriji, Sloveniji in Hrvaški. Kolesarska pot je rezultat večletnega dela in priprav občinske uprave in koordinacije slovenskega dela Dravske kolesarske poti ter posluha Ministrstva za infrastrukturo za vlaganja v kolesarske prometne poti. Občina Ruše bo z izgradnjo Ruške kolesarske poti zaokrožila kolesarsko infrastrukturo v občini ob že obstoječem kolesarskem grbinastem poligonu (pump track) v Športnem parku Ruše, označenih poteh po Pohorju»Ride Ruše«, možnosti prevoza koles na avtobusu (Arriva) in na vlaku (Slovenske železnice), novo nastajajočim kolesarskim poligonom v bivši Matavškovi gramoznici in vzporedne možnosti rekreacijske plovbe po reki Dravi. pestro zaznamovalo dogajanje v regiji sneženje in čiščenje snega s tako velike površine, saj je na Športnem parku hitro zmanjkalo prostora za odstranjen sneg. Pri izvedbi Velikega drsališča Ruše je sodelovalo ogromno sodelavcev zaposleni v CEZAM-u, na Občini Ruše in v Režijskem obratu, župan Uroš Razpet, podžupan Miha Hleb Oset, Krajevni odbor Ruše in Ivo Fras, Davorin Ferk, tehnična ekipa v sestavi Niko Harnik, Aleš Bezovšek in Sandi Nedižavec, animatorki in hokejistki Ana Stražar in Ana Pršina, študenti VSGT Maribor in drugi. Prav tako se želimo zahvaliti vsem sodelujočim organizacijam in posameznikom, brez katerih drsališče ne bi živelo. Mednje sodijo člani KURS-a, ki so poskrbeli za dva nepozabna STATISTIKA VELIKEGA DRSALIŠČA RUŠE 74 drsalnih dni 6143 obiskovalcev 4738 izposoj drsalk in rekvizitov 11 organiziranih športnih dni in skupin PRIREDITVE 4 x Disco drsanje, 3 x tečaj drsanja, Božičkovo drsanje, Silvestrovanje na drsališču, Valentinovo drsanje, 12 rojstnih dni, hokej ob sredah dogodka (Disco drsanje), OŠ Janka Glazerja Ruše, Vrtec Ruše in sodelavci programa Zdrav življenjski slog, dijaki GSKŠ in ravnatelj Samo Robič, ZPM Maribor, DPM Ruše, Prostovoljno gasilsko društvo Ruše, Miro Strnad, Tomaž Jurše, Tine Šarman in Elektro Maribor, Marko Zagorac, Športni objekti Maribor, Branko Kovač, Petra Mušič in Bojan Šušteršič iz podjetja MOPA. Veliko drsališče Ruše je tako skupaj z barom, bazenom, prenovljenim wellnessom in kegljiščem predstavljalo edinstveno kombinacijo zdrave zabave v regiji in pravo zimsko pravljico. Več informacij najdete na Facebook strani Veliko drsališče Ruše ter na spletni strani www. sportniparkruse.si. MAREC 2018 / Ruške novice / 7

8 LOKALNE NOVICE ERASMUS+ CEZAM aktualno dogajanje Lucijan Vihar CEZAM je to leto s programom ERASMUS+ začel zelo ambiciozno. Pred kratkim smo zaključili enotedensko srečanje v okviru projekta»never lose your soul«, na kateri je ekipa CEZAM-a sodelovala z ekipami II. Gimnazije Maribor, DOPS-a, predstavnikov srednje šole iz Romunije in srednje šole Bunyoni iz Ugande. To je bilo prvo od treh srečanj, ki bodo potekala v Sloveniji, Romuniji in Ugandi. Prav tako se že odpravljamo na projekt»let me think about you", ki bo potekal v»ker je CEZAM partner projekta»solidarity net«(v okviru programa ERASMUS+ SPORT), katerega vodilna partnerja sta košarkaški klub iz Palerma in Univerza v Tesalonikih, bomo konec marca sodelovali tudi na prvem srečanju tega projekta v Grčiji.«Novi Gradiški na Hrvaškem med 8. in 17. marcem Tam bo ekipo CEZAM-a vodila Eva Kotnik, v okviru ekipe bodo tudi udeleženci Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše ter VDC Polž. Ker je CEZAM partner projekta»solidarity net«(v okviru programa ERASMUS+ SPORT), katerega vodilna partnerja sta košarkaški klub iz Palerma in Univerza v Tesalonikih, bomo konec marca sodelovali tudi na prvem srečanju tega projekta v Grčiji. Hkrati se v marcu pripravljamo na srečanje s Celjskim mladinskim kulturnim centrom, v maju nas čaka izvedba projekta Europe sings together in med 21. in 29. junijem sodelovanje na projektu Folk tales through the theatrical language, ki bo letos potekal v turškem mestu Canakkale. FOTOGRAFIJE: LUCIJAN VIHAR Prenovljen Petrolov bencinski servis v Rušah Novost na bencinskem servisu je prostor za avtodome, ki je bil zgrajen na pobudo Občine Ruše. Aleksander Salkič, Petrol d. d. Družba Petrol je pričela gradnjo novega bencinskega servisa v Rušah v mesecu novembru leta Za prenovo smo se odločili, ker je bil obstoječi prodajni objekt (z neto tlorisno površino velikosti 47,05 kvadratnih metrov) že precej dotrajan. Zgrajena je bila nova stavba (z neto tlorisno površino 53,73 kvadratnih metrov) s prodajalno in pomožnimi prostori, medtem ko se v ostale objekte pretočno ploščad in podzemne rezervoarje ni posegalo. Novost pri tem bencinskem servisu je prostor za avtodome, ki je bil zgrajen na pobudo Občine Ruše. Tako lahko avtodomi na bencinskem servisu odtočijo fekalije iz rezervoarjev in dotočijo vodo. V sklopu bencinskega servisa bo, poleg točilnih mest za vse vrste pogonskih goriv, na voljo novo vgrajeni kavni avtomat za Kavo na poti, seveda pa bo v prodajalni možno kupiti tudi pester nabor trgovskega blaga. Bencinski servis bo odprt po naslednjem delovnem času: Od do : PONEDELJEK PETEK (od ure), SOBOTA (od ure) NEDELJA IN PRAZNIKI (od ure) Od do : PONEDELJEK PETEK (od ure) SOBOTA (od ure) NEDEDELJA IN PRAZNIKI (od ure) Bencinski servis je zgrajen po najnovejših tehnoloških in okoljskih standardih ter bo opremljen z najsodobnejšo ekološko in varnostno zaščito z zaprtim sistemom točenja goriva, ki vključuje vso najnovejšo merilno in identifikacijsko opremo. Tako je omogočeno pretakanje goriv brez nekontroliranega izpusta hlapov v ozračje. 8 / Ruške novice / MAREC

9 LOKALNE NOVICE VGC Štajerska - aktivnosti v mesecu marcu Datum Ura Partner Izvajalec Kontakt Ime aktivnosti in kraj izvedbe aktivnosti Steber (četrtek) 10:00-13:00 ZAMS Mateja Bečan (sreda) 16:00-19:00 CPND Darja Ljubimski (ponedeljek) 12:30-14:00 DDV MB Darko Špindler Terapevtsko barvanje pobarvank za odrasle (DC CSD- Šolska 16 A, Ruše) Laična nega na domu (v avli Doma kulture Ruše, Falska 24, Ruše) 3. Brezplačno socialno svetovanje (DC CSD- Šolska 16 A, Ruše) (četrtek) 10:00-13:00 DDV MB Veronika Gorišek Vadba za telo in možgane (DC CSD- Šolska 16 A, Ruše) (torek) 13:30-15:00 DDV MB Natalija Zmazek Jurkovič Brezplačno pravno svetovanje (DC CSD- Šolska 16 A, Ruše) (četrtek) 10:00-13:00 DDV MB Said Bešlagič (četrtek) 10:00-13:00 CPND Darja Ljubimski Glasbene urice kitara za začetnike (DC CSD- Šolska 16 A, Ruše) Sproščanje (DC CSD- Šolska 16 A, Ruše) Ste zaključili srednješolsko izobraževanje ali opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit? Prijavite se na razpis za povračilo šolnin za izobraževanje do največ V. stopnje, na katerem lahko pridobite povrnjenih do EUR. Povrnjeni bodo stroški šolnin, ki so nastali od šolskega leta 2014/15 do 2017/2018, ter stroški za mojstrski, delovodski in poslovodni izpit, ki so nastali od do ROK PRIJAVE Do porabe sredstev oz. najpozneje do Razpis je objavljen na VEČ INFORMACIJ ali na Program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. MAREC 2018 / Ruške novice / 9

10 LOKALNE NOVICE 'Joža, može!' Skupina občanov je oživela nekdanje ruško smučišče. Uroš Majcenovič Številni občani Ruš se še dobro spomnimo legendarnega stavka, 'Joža, može!' Z njim so namreč nekoč smučarji upravljalcu vlečnice na ruškem smučišču Vila dali znak za zagon vlečnice. V začetku marca se je skupina občanov odločila, da bo obudila spomin na ta znani klic kot tudi na preživljanje prekrasnih časov na nekdanjem smučišču. Približno 20 posameznikov se je za ta namen odločilo poteptati smučišče na enak način kot se je to počelo nekoč s smučmi na nogami. In to še ni vse, odločili so se tudi, da postavijo in izpeljejo pravo veleslalomsko tekmo, ki se je zavlekla v pozne večerne ure. A tudi potem, ko je padel mrak, FOTOGRAFIJE: UROŠ MAJCENOVIČ se smučanje (in tudi vožnja z drugimi snežnimi pripomočki) ni prenehalo, saj je bilo poskrbljeno celo za nočno razsvetlitev proge. Pod goroj je bilo še dolgo po tekmi moč slišati veselje udeležencev, saj je bilo dobro poskrbljeno za pijačo, hrano, glasbo in dobro družbo. Kot nam je povedal eden od soorganizatorjev se je skupina občanov odločila poteptati nekdanje smučišče zato, da bi bilo le-to na voljo otrokom med zimskimi počitnicami. Za teptanje so potrebovali dobre tri dni.»skupina občanov se je odločila, da bo obudila spomin tako na znani klic kot na preživljanje prekrasnih časov na nekdanjem smučišču. Približno 20 posameznikov se je za ta namen odločilo poteptati smučišče na enak način kot se je to počelo nekoč s smučmi na nogami.«lutke na obisku so napolnile Dom kulture v Bistrici ob Dravi Teja Peček Konec februarja so Dom kulture v Bistrici ob Dravi do zadnjega kotička napolnili otroci, njihovi starši, babice in dedki. Obiskali so premiero uprizoritve Lutke na obisku z ljudsko pravljico Mojca Pokraculja. Predstavo je pripravila sekcija Bistriške frajle v sodelovanju s Pubeci s klejti. Idejna zasnova in tudi izdelava lutk so delo Marjance Karba, ki pravi, da ima nekaj izkušenj in znanja že zaradi poklica, ki ga opravlja kot vzgojiteljica, a dodaja, da je potrebno za lutkarstvo v sebi imeti tudi nekaj otroka. Priprave na predstavo izdelava lutk in idejna zasnova so se pričele že pred pol leta. S tekstovno pripravo pa so se ukvarjali dober mesec in pol. 'Če je človek po duši vsaj malo otrok, potem verjetno ni težko napraviti kaj takšnega. Idej nam ne manjka. Že sedaj razmišljamo o tem, kaj bomo delale v prihodnje, pa v resnici še tega projekta nismo čisto zaključile. Uživamo v tem, kar delamo, saj nam to po napornih in stresnih službah predstavlja tudi sprostitev. Gre torej za korist in užitek,' je povedala vodja projekta Marjanca Karba. Erika Germič, ki je v predstavi igrala vlogo lisičke, pravi, da vaje za predstavo niso bile naporne, prej zabavne, 'Cilj predstave je, da našo sproščenost in igrivost prenesemo tudi na najmlajše.' Predstava je bila primerna za vse generacije in na voljo brez vstopnine. Letos ekipa načrtuje pripravo še ene predstave in sicer v mesecu oktobru. FOTOGRAFIJE: BK TV 10 / Ruške novice / MAREC

11 LOKALNE NOVICE Poziv za sodelovanje na prireditvi Drava festival Skupina za Dravo Na podlagi sestanka z občinami, ki je potekal , vas obveščamo, da je Skupina za Dravo določila termin letošnjega Drava festivala, ki bo potekal od do Več informacij o Drava festivalu je na voljo na spletni strani Drava festivala: V kolikor bi se s kakšnim dogodkom želeli vključiti v organizacijo Drava festivala, ste vljudno vabljeni. Letos smo poenostavili prijavo dogodka s pomočjo spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Drava festivala: si/prijavi-dogodek. INFORMACIJE Rok za prijavo dogodka je FOTOGRAFIJA: SXC AKCIJA med 13. in 16. uro vstop bazen 3 za vse uporabnike 40 Letna vstopnica bazen ob nedeljah za otroke od 3. do 15. leta 40 Letna vstopnica bazen ob četrtkih za starostnike nad 65 let 10% popust na vse storitve bazena & wellnessa v Športnem parku Ruše 20% popust bazen odrasli 10 vstopov, mesečne, polletne in letne karte MAREC 2018 / Ruške novice / 11

12 LOKALNE NOVICE Šola zdravja Če že zjutraj telovadiš, greš po svetu lahkih nog. Zdenka Steblovnik Župan Pri Domu krajanov Smolnik se vsako jutro (od ponedeljka do petka, ob 7.30) zbere skupina približno dvajsetih ljudi različnih starosti, oblečena v oranžne majice. Druži jih dobra volja in odločenost, da bodo redno skrbeli za svoje zdravje in gibljivost. Skupina je del vseslovenskega projekta in društva Šola zdravja, v okviru katerega vsako jutro ob 7.30 po različnih krajih Slovenije hkrati telovadi okoli oseb oziroma 140 skupin. Skupina z najdaljšim (10-letnim) stažem delovanja je v Piranu. Sicer so skupine različno velike in štejejo od 10 do 80 članov. To niso maturanti, ki se le v mesecu maju odpravijo na glavne ceste na skupinsko plesanje, saj je večina članov Društva Šola zdravja stara več kot 50 let. Veliko je upokojencev, ki so vsak dan bolj zdravi. Najstarejša udeleženka je z obale in šteje 92 let, medtem ko jih je kar precej starih čez 80 let. A najbolj pomembno je to, da svojih let ne kažejo! To so srčni ljudje, polni dobre volje in pozitivne energije. Gre za ljudi, ki so pripravljeni nekaj narediti za svoje zdravje, zato vsak telovadi po svojih zmožnostih in sposobnostih. Pridruži se jim lahko vsak. Društvo je bilo registrirano leta 2009 in ima svoj sedež v Domžalah. Novembra 2011 mu je Ministrstvo za šolstvo in šport dodelilo status društva, ki na področju športa deluje v javnem interesu. Ključni prepoznavni znak je oranžna barva in jutranja telovadba, ki poteka vsak dan razen nedelje in praznikov ob 7.30 na prostem, v bližini doma in v vseh letnih časih. Telovadbo vodijo usposobljeni prostovoljci. Namen Šole zdravja je posameznikom podati osnovna navodila o tem, kako si zagotoviti čim boljše in zdravo življenje, zato organizirajo tudi poučna predavanja in praktične delavnice, ki jih izvajajo strokovnjaki z različnih področij. Poleg gibanja so pomembni tudi socialni stiki (občutek sprejetosti in pripadnosti) med udeleženci in medgeneracijski pristop. Društvo si prizadeva redno jutranjo telovadbo pripeljati v vsak kraj v Sloveniji. Zakaj zjutraj, zunaj in vedno ob isti uri? Zjutraj ob 7.30 je tisti čas, ko se začne polurna jutranja telovadba na prostem na različnih javnih površinah po vsej Sloveniji (športni parki, športna igrišča, ob morju, ob rekah, ob jezerih, v parkih - vsekakor nekje v naravi, ki je blizu doma udeležencev). Toplejši spomladanski dnevi so idealni, da se posameznik prične ukvarjati z redno jutranjo telovadbo. Postopoma se človek lažje navadi na različne vremenske razmere, tako tudi na vsakodnevno jutranjo telovadbo, ki poteka v vsakem vremenu bodisi na»skupina je del vseslovenskega projekta in društva Šola zdravja, v okviru katerega vsako jutro ob 7.30 zjutraj po različnih krajih Slovenije hkrati telovadi okoli oseb oziroma 140 skupin. Skupina z najdaljšim (10-letnim) stažem delovanja je v Piranu. Skupine so različno velike in štejejo od 10 do 80 članov.«fotografiji: ŠOLA ZDRAVJA RUŠE, SXC mrazu ali na poletni vročini. Jutranja telovadba ima seveda ogromno pozitivnih učinkov, saj izboljšuje fizično in psihično stanje posameznika. Zaradi boljše gibljivosti telesa se zmanjšuje telesna teža, zmanjšajo se tudi ostali problemi in težave, v veliko primerih celo izginejo. Zaradi gibanja v naravi in prijetnega druženja v skupini se izboljša tudi psihično stanje, zmanjšuje se občutek osamljenosti, socialne izključenosti in depresije. Kako telovadijo in kakšni so stroški? Telovadba ni zahtevna, predhodna kondicijska pripravljenost in draga športna oprema nista potrebni. Vaje HIMNA TELOVADNE SKUPINE RUŠE - SMOLNIK (po Kekčevi pesmi sestavila Zdenka Vidmar) Če že zjutraj telovadiš, greš po svetu lahkih nog. Če napraviš res vse vaje, vse uženeš v kozji rog. Jaz pa pojdem k telovadbi, da razgibam si telo, v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Kaj pa pravimo zdaj mi, mi vsi telovadci: Dobra vadba je najbolja, to si piši za uho. Migaj, dihaj, popek stiskaj, pa težav več ne boš imel. 12 / Ruške novice / MAREC

13 LOKALNE NOVICE so preproste in primerne za vsakogar. Gre za sklepne vaje, ki jih je sestavil dr. Nikolay Grishin, in se imenujejo»1000 gibov«. Vse vaje se izvajajo stoje. V 30 minutah se razgibajo vsi sklepi telesa in vse mišične skupine. Začne se pri dlaneh, konča pa pri podplatih. S tem se ohranjajo funkcionalne sposobnosti in doseže boljša gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje. Ker telovadba poteka na javnih površinah in jo vodijo usposobljeni prostovoljci, je vadba brezplačna. Zaželena je le včlanitev v društvo in podpora aktivnosti s plačilom letne članarine, ki znaša 20,00. Skupina Ruše Smolnik, ki je trenutno edina delujoča skupina Šole zdravja v naši občini, deluje od 6. aprila Na njihovem seznamu je 22 telovadcev različnih starosti, ki redno telovadijo na prostem, v primeru padavin pod nadstreškom, vsak petek pa po vadbi tudi zapojejo svojo himno in se podružijo ob kavi ali čaju. Vodja skupine in ena izmed usposobljenih vaditeljic ga. Dragica Jurše me je povabila, da se jim pri jutranjem razgibavanju pridružim ter mi ob tem zaupala nekaj več informacij o skupini,»nekateri smo redni, drugi bolj občasni člani. Večina članov je iz bližnje okolice, nekateri pred vadbo tudi načrtno pešačimo, dve telovadki prihajata peš iz centra Ruš. Na lastno željo smo se oskrbeli z enotnimi majicami, ki so optimistično oranžne barve, na njih pa je napis ŠOLA ZDRAVJA. V prvem letu delovanja smo 3 članice opravile izobraževanje za vaditelja skupine, pripravili smo demonstracijsko stojnico ob Dnevu športa v Športnem parku Ruše, sodelovali v akciji»ko dvigneš sebe, dvigneš Maribor«v Narodnem domu Maribor, bili na vseslovenskem druženju v akciji Od vzhoda do vzhoda, na septembrskem srečanju vseh telovadnih skupin Šole zdravja v Piranu in še kaj bi se našlo. Načrtujemo udeležbo predstavnikov naše skupine na letnem zboru v Mengšu, telovadne obiske pri uporabnikih POLŽ-a Ruše in še nekaj načrtov imamo. Predvsem pa si želimo, da bi se na področju naše občine ustanovila še kakšna skupina jutranje telovadbe v okviru programa Šola zdravja.«no, pri slednjem se bomo potrudili pomagati tudi na občini Ruše. INFORMACIJE * Več podatkov o delovanju društva Šola zdravja najdete na naslednji povezavi: index.php?t=o-nas MAREC 2018 / Ruške novice / 13

14 LOKALNE NOVICE V Domu kulture Ruše priredili pravo maškarado Teja Peček Letos se je v Rušah eden najstarejših običajev pustovanje odvijalo pod streho Doma kulture. Četudi so organizatorji sprva načrtovali izvesti prireditev na prostem na Velikem drsališču Ruše, je sneg vsem skupaj prekrižal načrte, zato je bila ekipa CEZAM-a tradicionalno zabavo za otroke in odrasle prisiljena prestaviti. Škrate, princeske, junake iz risank in filmskih platen ter še koga je bilo mogoče srečati na pustovanju v Rušah. Nekateri»Škrate, princeske, junake iz risank in filmskih platen ter še koga je bilo mogoče srečati na pustovanju v Rušah. Domišljija je bila tokrat tako rekoč brez meja, kar je ne nazadnje tudi eden od osnovnih čarov pustovanja.«so nosili nasmešek na obrazu, drugi tudi na trebuhu in na hrbtu. Domišljija je bila tokrat tako rekoč brez meja, kar je ne nazadnje tudi eden od osnovnih čarov pustovanja. Za program na odru so poskrbeli predstavniki Cici delavnic, za animacijo pa Klavdička Trolička. 'Vsako leto se trudimo prirediti pustno zabavo. Lansko leto smo jo organizirali na Osnovni šoli Janko Glazer Ruše, letos v Domu kulture. Naš prvotni cilj je bil, da bi sicer imeli pustovanje na prostem, na Velikem drsališču Ruše, a nam je zagodilo vreme,' je dejala Vesna Glavendekič iz CEZAM-a. Ne glede to so otrokom in odraslim pričarali lepo pustno zgodbo. 'Pust je čas, ko si nadenemo maske in smo lahko en dan nekdo drug. Vsi si včasih želimo biti nekdo drug in pust je čas, ko lahko to izkoristimo. Je tudi čas, ko se lahko sprostimo, pošalimo in predvsem družimo. To je največ vredno,' je dejal Tomi Prosnik, direktor CEZAM-a. FOTOGRAFIJE: BK TV 14 / Ruške novice / MAREC

15 LOKALNE NOVICE MAREC 2018 / Ruške novice / 15

16 NAPOVED Glazerjevi dnevi P red nami so Glazerjevi dnevi 2018, ki smo si jih pred osmimi leti zamislili zato, da bi praznovali in ozavestili dosežke našega ruškega rojaka pa tudi zaradi tega, da se spomnimo drugih Rušanov, ki s svojo avtorsko prepričljivostjo sedaj ustvarjajo»ruško blagovno znamko«v slovenskem in mednarodnem prostoru, Rušani pa jih premalo poznamo. Letošnji marec bo potekal v znamenju 125. obletnice rojstva našega pesnika in v delovnem vzdušju, saj bomo z gostujočimi pesniki iz Makedonije, Mongolije, Bolgarije, Srbije in Turčije poskrbeli za Glazerja v prevodu. Tako bomo prispevali k pretoku njegove poezije v druga kulturna okolja pa tudi druge poezije v naš prostor in tako konkretno izboljšali medkulturno sodelovanje. Slavnostni gost osmih Glazerjevih dnevov je tokrat pesnik, prevajalec, dramatik, prof., dr. Boris A. Novak, avtor prvega slovenskega epa, ki je pred kratkim prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Sobota, , ob Dom kulture Ruše Glazerjeve dneve 2018 pripravljajo CEZAM, Občina Ruše, Društvo Glazerjeva domačija, KURS, Mariborska knjižnica, Društvo upokojencev Ruše, Klub KU-KU, Likovno društvo RULIK, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Urad RS za mladino *Glazerjevi dnevi in CEZAM si pridržujeta pravico do spremembe programa. Informacije: CEZAM Ruše, , tel.: in na blagajni ŠPR (bazen Ruše) ROLL OVER GLAZER rock koncert SKEEBEEP JOE & THE RHYTHM BOYS in STANDBY (pionirska rock skupina) Ponedeljek, , ob Rulik PRELUDIJ K MELANHOLIJI fotografska razstava JASMINA VIDMAR, glasbeni nastop ženskega pevskega zbora Glasbena matica Sreda, ob Dom kulture Ruše Podelitev nagrad 19. natečaja Janka Glazerja Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše Zaključek 19. umetniškega natečaja, ki predstavlja ustvarjanje dijakov Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše ter učencev osnovnih šol iz bližnjega in širšega okolja. Mladi ustvarjajo na področju literarne, likovne, glasbene in uprizoritvene umetnosti. Natečaj predstavlja tudi enega izmed dogodkov ob 70. obletnici delovanja šole. Postregel bo tudi z mednarodno udeležbo. 16 / Ruške novice / MAREC 2018

17 Glazerjevi dnevi 2018 Sreda, , ob Dom kulture Ruše MUZIKAL MALI PRINC glasbeno-lutkovna predstava za otroke od leta Mladi Oder Ruše / MOR, regijsko Linhartovo srečanje Petek, , ob Knjižnica Janka Glazerja Ruše KO JAN ZLEZE V KNJIGO PRED Stavitev nove knjige in CD-ja za otroke Mojce & Petra Andreja in ilustratorke Kaje Lukač V živo bodo zazvenele uglasbene pesmi s pevko Barbaro Gabrielle in Dejanom Berdenom. Petek, , ob Dom kulture Ruše SVEČANA PESNIŠKA AKADEMIJA JANKA GLAZERJA PRISOTNI BODO SLAVNOSTNI GOST, PROF., DR. BORIS A. NOVAK, GLASBENIKI (NIKA PERUNOVIČ, NINA MIGLIČ, TILEN BEIGOT, SKUPINA DUR, VERONIKA KAŠMAN) IN ZNANI RUŠANI (MATJAŽ JAVŠNIK, MARUŠA ZOREC, VESNA TERŽAN, MIA ŽNIDARIČ), KI BODO RECITIRALI GLAZERJA. Nedelja, , ob Dom kulture Ruše MALA ČAROVNICA LILI - lov za izgubljenim zakladom gledališka predstava za otroke Družinsko gledališče Kolenc dr. Boris A. Novak Elena Prendzova BorČe Panov Sobota, , ob Knjižnica Janka Glazerja Ruše Leetiv Namdag Janchivin ZDRUŽENE DRŽAVE POEZIJE Glazer v prevodu Pesnik med Slovenijo, Turčijo, Srbijo, Bolgarijo, Makedonijo in Mongolijo. Tuji in domači pesniki berejo njegovo in svojo poezijo: Ekaterina Grigorova (Bolgarija), Erol Tufan (Turčija), Elena Prendzova (Makedonija), Ivan Hristov (Bolgarija), Borče Panov (Makedonija), Leetiv Namdag Janchivin (Mongolija), Predrag Jakšić (Srbija) Ivan Hristov Erol Tufan Ekaterina Grigorova MAREC 2018 / Ruške novice / 17

18 POGLOBLJENO Občina Ruše prejela Zlati kamen Občina Ruše je po mnenju strokovnjakov postala razvojno najbolj prodorna občina v vzhodni Sloveniji. BESEDE in fotografije; Uroš Majcenovič Skupaj z laskavim nazivom je naša občina prejela tudi nagrado Zlati kamen. Seveda se takoj pojavi vprašanje, kaj Zlati kamen sploh je? V osnovi je to sistem za spremljanje razvoja krajev na ravni lokalne samouprave, ki meri zagotavljanje pogojev za dobro življenje. Zlati kamen je v ožjem smislu namenjen lokalnim politikom in strokovnjakom, ki delujejo v lokalni upravi. V širšem smislu pa vsakemu državljanu, ki ga želi osveščati o dobri lokalni samoupravi in ga tako razvijati v zahtevnega, kritičnega volilca. Je skupni projekt dveh podjetij: podjetja SBR, ki skrbi za vsebinski del, in podjetja Planet GV, ki se ukvarja z organizacijskim in poslovnim razvojem. Pri vsebinskem razvoju in pri izbiri razvojno najbolj prodorne občine organizatorji sodelujejo s Strokovnim svetom Zlatega kamna, neodvisnim telesom, v katerega so vključeni strokovnjaki s treh slovenskih univerz in iz prakse. Kaj točno so o Občini Ruše napisali v reviji Zlati kamen, ki izide ob konferenci in svečani podelitvi, si lahko preberete v okvirju. Mi smo se ob tej priložnosti oglasili pri županu Občine Ruše Urošu Razpetu, ki nam je odgovoril na nekaj vprašanj. Najprej vam želimo čestitati za prejeto nagrado in vas vprašati, kaj ta nagrada pomeni za vodstvo Občine Ruše in ne nazadnje za vas? Naj na začetku povem, da smo to nagrado prejeli popolnoma nepričakovano. Zlati kamen je nagrada, pri kateri ni nominacij, temveč se občine ocenjujejo na podlagi različnih statističnih parametrov. Veseli smo bili že novice o uvrstitvi naše občine v ožji izbor, zmaga pa je za nas predstavljala veliko pozitivno presenečenje. Nanjo gledamo kot na resno pohvalo za dosedanje opravljeno delo in kot na vzpodbudo za nadalje. Je nekaj, kar nam daje misliti, da smo vendarle na pravi poti. Dober občutek je, da se naše delovanje prepoznana kot pozitivna stvar tudi v obliki statističnih podatkov. Naj poudarim, da zasluga za to nagrado ne pripada samo meni kot županu ali vodstvu Občine Ruše, temveč ogromnemu številu ljudi, pravzaprav vsem občanom. K temu so zagotovo veliko pripomogli tudi pozitivni kazalniki gospodarske in finančne situacije v državi, ki so precej ugodni.»občino si želimo napraviti za dober servis občanov. Če poenostavim v idealni občini nikogar ne bi smelo zanimati, kdo je župan, ker vse stvari perfektno funkcionirajo. Do občanov se zato skušamo vesti kot do svojih strank, ki jim želimo nuditi dober servis.«žirija Zlatega kamna omenja, da se je občina z usmeritve na infrastrukturo preusmerila na posameznika in na njegovo kakovost bivanja v občini? S to ugotovitvijo se strinjam, saj vodstvo občine razume kakovost bivanja kot dodano vrednost in nekaj, k čemur velja stremeti. Občino si želimo napraviti za dober servis občanov. Če poenostavim v idealni občini nikogar ne bi smelo zanimati, kdo je župan, ker vse stvari perfektno funkcionirajo. Do občanov se zato skušamo vesti kot do svojih strank, ki jim želimo nuditi dober servis. V preteklosti smo zagotovo ogromno investirali v infrastrukturo, glede na demografske podatke in podatke o premoženju ni nobene potrebe, še manj pa je logično, da bi potrebovali dodatno infrastrukturo te vrste. Občina Ruše je po premoženju, po stanovanjih namreč preveč oskrbljena. Lahko pa zato po drugi strani dvignemo standard kakovosti življenja. To smo na primer storili z novo knjižnico, z olajšanim dostopom do literature, z vlaganjem v novo literaturo, s podaljšanim delovnim časom lekarne, s podelitvijo koncesije za 18 / Ruške novice / MAREC 2018

19 ZLATI KAMEN zobozdravstvo, s katero se bo ta storitev izboljšala. Prav tako se trudimo pomagati pri boljšem delovanju osnovne šole, veliko vlagamo v šport in turizem. Vlaganja v šport so v tem mandatu zagotovo najbolj opazna, verjetno se tudi zato pojavljajo občasne kritike, češ da je teh vlaganj preveč, po drugi strani pa se izpostavlja slaba infrastruktura cest. Kar se cest tiče, je dejstvo, da te ne bodo nikoli dovolj dobre za vse. V Občini Ruše smo že pred tremi leti opravili strokovni pregled vseh cest in jih kategorizirali od najslabših do najboljših oziroma z ocenami od 1 do 5. Od te kategorizacije naprej se sistematično lotevamo njihove ureditve. Z letošnjim letom v naši občini ne bo več nobene ceste, ki je bila ocenjena z 1. Za te sanacije imamo vsako leto namenjena sredstva v proračunu in tako bo tudi v prihodnje. Pri investicijah v športu pa je res, da so te večje, kot so bile v preteklosti, ko se ni investiralo skoraj nič. Na nek način torej tudi popravljamo stanje za nazaj. Z vlaganji v šport predvsem mladim zagotavljamo precej boljše možnosti razvoja in odraščanja, kar pa je poglavitna skrb občine. Če vemo, da je danes največji problem mladostnikov premalo gibanja, posledična debelost in s tem povezane težave, potem mislim, da je šport zelo smotrno vlaganje. Razumem tudi kritike drugih zaselkov v naši občini, da nimajo istega standarda in športne infrastrukture, kot jo imamo v Rušah, ampak sredstva so tudi tukaj omejena. Smo pa v fazi izgradnje kolesarske infrastrukture, s katero bomo kraj še bolje povezali in bodo imeli občani omogočen še lažji dostop do športnih objektov. V šport imamo namen vlagati tudi v prihodnje. MAREC 2018 / Ruške novice / 19

20 POGLOBLJENO * povzeto po reviji Zlati kamen. Nove Ruše Nova garnitura je v občino prinesla popoln zasuk v razvojni filozofiji in sprememba že prinaša merljive rezultate. Ruše so primer občine, kjer je nova, mlada garnitura prinesla velik razvojni preboj. Po vrednosti indeksa preboja so Ruše na 17. mestu v Sloveniji. Nova garnitura je v občino prinesla popoln zasuk v razvojni filozofiji tako radikalen obrat najdemo le v malokaterem kraju. Če je bila v prejšnjem mandatu v ospredju gradnja infrastrukture, so zdaj na prvem mestu mehki elementi (kar pa ne pomeni, da zanemarjajo razvoj infrastrukture). Na prvem mestu med prioritetami v občini je skrb za izobraževanje na tem področju uvajajo zanimive nove prijeme (koordinacija s podjetji, delo z nadarjenimi, uvedba kinestetičnih miz, projekt brezplačne šole ). Drugo področje, kjer Ruše močno izstopajo, je razvoj športa in športne infrastrukture. Poleg izvirne in zelo raznolike ponudbe, so razvili tudi blagovno znamko Šport Ruše. Če dodamo še bogato kulturno življenje, ni presenečenje, da ponujajo Ruše eno najboljših kakovosti življenja pri nas. Visok izmerjen življenjski standard Prebivalci Ruš uživajo (presenetljivo) visoko raven življenjskega standarda, vsaj gledano skozi dostopna merila. To velja predvsem za plače: s 1131 evri (neto vrednost, junij 2017) so Ruše na izjemnem 4. mestu v Sloveniji. A ugodne so tudi vrednosti kazalnikov stanovanjskega standarda, število zdravnikov v osnovnem zdravstvu je nad povprečjem, nadpovprečna pa so tudi vlaganja v kulturo in zlasti šport. Ruško gospodarstvo beleži nadpovprečno rast in visoko dodano vrednost. Tudi kazalniki trga dela so večinoma nad povprečjem za slovenske občine posebej ugodna je relativno nizka brezposelnost mladih. Razvojni zasuk Le redkokje najdemo tako izrazit zasuk v celotni filozofiji kot so ga naredile Ruše po volitvah leta Na čelo občine je prišel mlajši in izvrstno izobražen župan (diploma iz arhitekture, ob tem pa MBA z Univerze v Kansasu) in s seboj pripeljal mlade in dinamične ljudi z zelo različnimi profili. Prvi podžupan je bivši poveljnik prostovoljnega gasilskega društva, drugi je brezposeln, oziroma zaposlen»prekarno«. Če je bil pri prejšnji garnituri poudarek na infrastrukturi, so zdaj na prvem mestu vprašanja kot»kako oblikovati stimulativno okolje za vse sfere življenja mladih ljudi«, razvoj športa in kulture, ustvarjanje delovnih mest in priložnosti za mlade in za podjetnike. Prišlo je torej do izrazitega generacijskega zasuka, ki je sprožil spremembo celotne miselnosti. Nova podžupana govorita o»času za spremembe«in o tem, da so vsi občani del zgodbe,»ki bi ji lahko rekli tudi nove Ruše«. Med prvimi kadrovskimi potezami, ki jih je naredil novi župan, je bila zamenjava urednika občinskega glasila: že sodobna in izdelana zunanja podoba tega glasila je svojski glasnik sprememb v kraju. Mimogrede, glasilo je po našem mnenju med boljšimi v Sloveniji. A tudi v času prejšnje garniture so se v kraju že dogajale zanimive stvari (sedanji župan je bil tedaj podžupan, zadolžen za komunalna vprašanja). Omenimo arhitekturno delavnico o barvni usklajenosti fasad. Še posebej zanimiva poteza pa je bila obnova mostu čez Dravo: občani so se leta 2014 naveličali čakati, da bodo obljubljeno sanacijo izvedle državne službe in so most prenovili sami s prostovoljnim delom. Vzgoja in izobraževanje kot prioriteta Po svojem strateškem pristopu na področju vzgoje in izobraževanja so Ruše med vodilnimi občinami v Sloveniji, sploh ko gre za manjše kraje. Občina je najprej sprejela strateški dokument prav za to področje. Marca 2017 je bila med občinskimi ukrepi meseca»koordinacija podjetij in izobraževalnih institucij pri organiziranju in vsebini usposabljanja kadrov za potrebe podjetij v občini«. Šola v Rušah je prva v Sloveniji vpeljala kinestetične mize (te so bolj zdrave, zelo pozitivno pa vplivajo tudi na zbranost učencev). Aprila 2017 so imeli v Rušah mednarodni posvet za razvoj nadarjenih učencev. V občini načrtujejo tudi uvedbo brezplačne šole po zgledu Nazarij. Ruše športna občina Ruše postajajo»športna občina«(ruške novice, april 2017), v kraju pa področje razvijajo celovito pod krovno blagovno znamko Šport Ruše. Leta 2017 so odprli nov Center urbanih športov (skate, in line hokej, košarka, rokomet, fitnes, kolesarstvo ) del sredstev za investicijo so zbrali z donacijami. Ob tem so odprli še»največji pump-track kolesarski poligon v Sloveniji«. Ruška koča je»najboljša slovenska smučarska koča«(world Ski Awards). Pozimi 2017/2018 deluje v Rušah zunanje drsališče, ki z 800 m2 sodi med»največje v regiji«. Uvedli so tudi kartico Šport Ruše, ki imetnikom prinaša popuste pri nakupu različnih vstopnic, smučarskih vozovnic ipd. V okviru projekta revitalizacije plovbe na Dravi omogočajo brezplačni najem čolnov. V občini gradijo kolesarske poti, leto 2017 pa je potekala akcija Leto kolesa, projekt z več sklopi. Med njimi je bila tudi akcija za osveščanje»navadimo Ruše in Rušane na kolesa«. Vsako leto v kraju priredijo Dan športa. V načrtu so še gradnja čolnarne, vlaganje v bazen in dodatna športna igrišča. Ob tako veliki pozornosti, ki jo v Rušah namenjajo športu, ne zanemarjajo kulture. Nova knjižnica sodi med večje zaključene projekte v tem mandatu. Prenova Doma kulture v Rušah je v pripravi. Kulturno življenje je glede na velikost kraja zelo bogato (Letni oder, Ruška nedelja ). Osrednji dogodek je festival kantavtorske glasbe, ki je bil leta 2017 že petnajstič in ki je na področju kulture glavni»izvozni artikel Ruš«(Ruške novice, november 2017). 20 / Ruške novice / MAREC 2018

21 ZLATI KAMEN Je že mogoče izmeriti, kakšni so učinki omenjenih vlaganj v šport? Merljivih učinkov nimamo, vsaj v obliki številk še zaenkrat ne. Se pa želimo od ekipe Zlatega kamna naučiti kakšni so tisti kriteriji, s katerimi bi lahko merili takšne učinke. Sicer pa lahko poljudno učinke in spremembe opazi vsak občan že po povečanem obisku Športnega parka, po večjem številu tam parkiranih avtomobilov, po registrskih tablicah na njih Vse to kaže, da nam je uspelo sprožiti neko migracijo v naš kraj, kar je posledica dobrega standarda na področju športne infrastrukture, ki jo seveda koristimo tudi sami. Hkrati omogoča ta infrastruktura fizično druženje in interakcijo mladih, ki jo danes moderna tehnologija zelo omejuje. Z izgradnjo kolesarske steze želimo v prihodnosti ta pretok ljudi iz okoliških občin in krajev še povečati. V obrazložitvi nagrade smo brali o strateški naravnanosti občine do izobraževanja, kakšna točno je ta strategija? Na tem področju gre zaenkrat bolj za projekt kot za dejanske rezultate. Naloga občine je, da skuša karseda natančno poslušati okoliško gospodarstvo in Zavod za zaposlovanje ter ugotoviti, kje so tiste kadrovske težave in deficiti, s katerimi se srečujejo. Občina deluje kot neke vrste moderator, ki organizira različna srečanja z direktorji podjetij in posledično sproži ciljna izobraževanja. Nove Ruše, z novo paradigmo, ki ponuja veliko priložnosti mladim. Katere so te možnosti, kje lahko mladi najdejo svojo izpolnitev? Ruše so v oskrbi za mlade zagotovo nadpovprečno okolje. Imamo javni zavod za mlade CEZAM, imamo odlično športno infrastrukturo in veliko možnosti izobraževanja. Mladim je na voljo glasbena šola, nova knjižnica in možnost ukvarjanja s številnimi drugimi dejavnostmi. Poleg tega se mladi zaradi relativne majhnosti občine gibljejo v varnem okolju, kar jim zagotavlja večjo stopnjo avtonomije. Imamo tudi odlično Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo ter lepo število uspešnih podjetij. Na občini se zavedamo, da je podpora mladim ključnega pomena in bi bili zelo veseli, če bi se mladi še več obračali na nas in z nami delili svoje želje. Kakšne možnosti in priložnosti imajo v Rušah mladi podjetniki? Kar se tiče zakonodaje so v istem položaju kot vsi drugi mladi podjetniki v naši državi, zato morajo svoje priložnosti iskati na drugih področjih. Kot post industrijska občina imamo na primer zelo ugodne cene nepremičnin v industrijski coni in to številni podjetniki že s pridom izkoriščajo. V prejšnji številki Ruških novic je bil dober primer mladih pivovarjev, ki so v Rušah našli svoj prostor in se tukaj dobro počutijo. Skušamo biti okolje, ki zna prisluhniti mladim podjetnikom in jim tudi pomagati. K večji podjetnosti pripomore tudi pomoč občine v obliki nepovratnih sredstev de minimis. Moram pa priznati, da pogrešam več iniciative mladih podjetnikov in podjetnih podvigov na področju športa. Takšnih, ki bi na primer znali izkoristiti športno infrastrukturo v naši občini, saj imamo odlične pogoje za razvoj športnega turizma, za prodajo aktivnega prostega časa, za pohodništvo, za kolesarstvo. In tukaj pogrešam malo več aktivnosti. V bližnji prihodnosti bomo v Matavškovi gramoznici uredili še en kolesarski park, poleg tega imamo namen ob Dravi zgraditi kamp vse to pa se lahko seveda trži. MAREC 2018 / Ruške novice / 21

22 POGLOBLJENO ODLIČNA IZBIRA V DOMAČEM OKOLJU - GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE BESEDE: Metka Volmajer FOTOGRAFIJE: GSKŠ R uše so se izkazale za mojo najboljšo in najslabšo odločitev» na univerzitetni študij. Poleg pouka šola dijaku omogoča sodelovanje hkrati. Ker še danes ne ustrezam v nobeno škatlo. Čeprav, če na raziskovalnem, kulturnem, socialnem področju Dijaki so deležni dobro pomislim, nikoli zares nisem. Ko nisi obremenjen s tem, medpredmetnega povezovanja, možnosti sodelovanja v mednarodnih ali si prvi, drugi ali tretji, se odpre povsem nov prostor osebnostne rasti, projektih (Erasmus +, Poljska, Portugalska, Srbija), sodelujejo na različnih ustvarjalnosti in dojemanja sveta, ki ga tako kot sebe nikoli ne jemlješ tekmovanjih, kjer dosegajo dobre rezultate. Zgledno sodelovanje šole smrtno resno, temveč s kančkom zdrave ironije. Hvaležen sem, da nam z lokalno skupnostjo omogoča uporabo številne športne in druge niso v hrbet potisnili tiste toge palice in iz nas naredili kariernih zombijev. infrastrukture v Rušah, ki se nahaja v neposredni bližini šole. Pridnost Morda bi mi danes bilo kdaj lažje, če bi manjkrat razmišljal s svojo glavo dijakov, zavzetost profesorjev in dobra klima se odražajo v uspešno in večkrat prikimal. A tega nas v Rušah niso učili.«(denis Živčec, novinar opravljeni splošni maturi. in nekdanji dijak GSKŠ Ruše) Kemiki so trenutno eden najbolj iskanih kadrov v Sloveniji. Zaposlitev V Rušah ima srednješolsko izobraževanje dolgo tradicijo, saj z kemijskega tehnika je možna v različnih laboratorijih, v vseh panogah letošnjim šolskim letom obeležujemo 70. obletnico šole, ki se danes industrije, ekologiji, zdravstvu, farmaciji, kmetijstvu, šolstvu in še kje. imenuje Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše. V sodobno opremljeni Gimnazija in srednja kemijska šola ima sodobno opremljene laboratorije, šoli poteka izobraževanje v treh programih: kar dijakom omogoča kakovostno pridobivanje znanja za poklic kemika. splošna gimnazija, V okviru mednarodnega projekta Erasmus + je dijakom omogočeno kemijski tehnik in opravljanje prakse v tujini. Šola sodeluje s podjetji kemijske stroke, saj farmacevtski tehnik. dijaki pri njih opravljajo redno šolsko prakso. V zadnjih letih so za bodoče Gimnazijski program temelji na splošnih vsebinah in dijake pripravi kemike razpisane tudi kadrovske štipendije. 22 / Ruške novice / marec 2018

23 SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE ODLIČNOST GSKŠ RUŠE Največ zlatih maturantov (v odstotkih) je bilo v programu farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, tehnik mehatronike, zdravstvena nega, medijski tehnik in predšolska vzgoja. (Podatek o poklicni maturi 2017, vir: Republiški izpitni center). 11 let izobraževanja farmacevtskih tehnikov. 86 zlatih maturantov poklicne mature. Uspešni dijaki na maturi in nadaljnjem študiju. Sodobno opremljena šola. Odlični pogoje za šolske in obšolske dejavnosti. Številni projekti na šoli ter v tujini. Neposredna bližina odlične športne infrastrukture. Razvoj farmacevtske industrije in lekarniške dejavnosti ter vzpodbujanje zdravega načina življenja so dejstva, ki narekujejo potrebo po farmacevtskih tehnikih, ki se najpogosteje zaposlijo v lekarnah, farmacevtski in kozmetični industriji, galenskih laboratorijih, zdravstvu in še kje. Dijaki praktična znanja pridobivajo v laboratorijih, v šolski lekarni, na zeliščnem vrtu Tudi farmacevtski tehniki v tretjem in četrtem letniku opravljajo šolsko prakso v lekarnah, farmacevtskih laboratorijih in v tujini (Erasmus + Portugalska, Nemčija). Šola ima razvito odlično sodelovanje z lekarnami in farmacevtsko industrijo. Tako kot za kemike so tudi za farmacevte razpisane kadrovske štipendije. Šola ima razvito odlično sodelovanje z lekarnami in farmacevtsko industrijo. Tako kot za kemike so tudi za farmacevte razpisane kadrovske štipendije. marec 2018 / Ruške novice / 23

24 POGLOBLJENO Erasmus+ in prakse v tujini Erasmus+ je program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. V okviru tega smo na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše začeli izvajati projekt, ki smo ga poimenovali Strokovna, kulturna in jezikovna izmenjava kot del poklicnega izobraževanja ali krajše Praktično usposabljanje v tujini. Pogovarjali smo se s koordinatorico projekta, Leo Levstik, mag. farm. Komu je namenjen projekt Erasmus+? Erasmus+ je zelo širok program. Naš projekt sodi med projekte mobilnosti posameznikov v strokovnem izobraževanju, zato je namenjen dijakom in tudi učiteljem stroke v programih farmacevtski tehnik in kemijski tehnik. S kom sodelujete? Trenutno imamo dve partnerski organizacij, skupaj smo v letih 2017 in 2018 dobili odobrene štiri mobilnosti. Dve v Bragi na Portugalskem in dve skupini dijakov v Marburgu v Nemčiji. Pri izbiri partnerjev smo upoštevali, da se naši dijaki učijo tako angleščine kot nemščine. V naslednjih letih pa imamo željo dodati še kakšno državo, kjer je angleščina uradni jezik, saj bi tam dijaki pridobili še več znanja na jezikovnem področju. Kako je videti takšna mobilnost? Prvi dijaki so se odpravili na mobilnost v mesecu oktobru 2017, ko so 14 dni preživeli v Bragi na Portugalskem in opravljali prakso v tamkajšnjih lekarnah in analiznem laboratoriju. Med tednom so dijaki pridno delali, čez vikend pa so imeli priložnost, da so si ogledali znamenitosti Portugalske. Tako so obiskali Lizbono, Porto in obalo Atlantika. Kot že ime projekta pove, ne gre samo za pridobivanje strokovnega znanja, ampak pridobijo dijaki zelo veliko tudi na drugih področjih izpopolnijo znanje tujega jezika, predvsem pa se razvijejo na osebnostnem področju. Nenazadnje so dijaki postavljeni v situacijo, ko morajo poskrbeti sami zase. Kako to, da ste se odločili za ta projekt? Dejstvo je, da smo del Evrope, da je tujina za mlade privlačna. Evropa lahko vsem nam ponudi veliko znanja na strokovnem področju, hkrati pa nam pomaga, da razvijemo tudi druge kompetence. Dijaki si želijo potovati, vendar je to marsikomu IZPOVED STEVARDESE Šola se lahko pohvali s številnimi zlatimi maturanti na poklicni maturi in uspešnimi posamezniki tako pri nadaljnjem študiju kot na poklicni poti.»priznam, življenje trenutno zajemam z globoko žlico in ga uživam v pravem pomenu. Hkrati je res, da me najlepši spomini še vedno vežejo na srednješolska leta. Na tista v Rušah. Vezi, ki smo jih takrat spletli s sošolci ne bodo nikoli razpadle. Bili smo eno. Vsi za enega, eden za vse, je bil naš moto. In še danes smo zelo povezani. Kakšni smo postali produkti GSKŠ Ruše? Z eno besedo uspešni. Produkti smo postali učitelji, profesorji, organizatorji dogodkov, oblikovalci, kemijski tehniki, ekonomisti, novinarji, turistični vodniki, fotomodeli in svetovni popotniki. Vsak izmed nas s ponosom pove, da je obiskoval 4. gimnazijo. Tisto v Rušah. Sredi polja, sredi koruze, sredi njive. Ker brez te gimnazije in brez njenih profesorjev, zagotovo ne bi postali to, kar smo danes. Vivat Aacademia, Vivat Profesores! Z najlepšimi pozdravi iz Qatarja.«(Špela Debenjak, stevardesa in nekdanja dijakinja GSKŠ Ruše). iz različnih razlogov nedostopno. Program Erasmus+ je idealna priložnost, saj s svojim financiranjem omogoča udeležbo na mobilnosti vsakomur. Mobilnost ni navadno potovanje, mobilnost je veliko več. Glavna motivacija so seveda dijaki. Znano je, da imamo v obeh programih zelo pridne dijake, ki dosegajo nadpovprečne rezultate na državni ravni. Dijaki so tisti, ki si zaslužijo nekaj več, menim, da je udeležba na mobilnosti neke vrste nagrada za ves trud in vzpodbuda za naprej. Vesela sem tudi podpore sodelavcev, brez katerih bi bilo projekt zelo težko izpeljati. 24 / Ruške novice / marec 2018

25 CEZAM VABI K SODELOVANJU KURILNA SEZONA * Program je financiran s strani EU. 1. JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE WORKSHOP-OV ZA MLADE V OKVIRU CEZAM-A ZA LETO 2018 Na spletni strani CEZAM-a je objavljen Javni poziv za sofinanciranje workshop-ov za mlade v okviru CEZAM-a za leto Namen javnega poziva je izbor izvajalcev workshop-ov za mlade (od 15 do 29 let) v okviru CEZAM-a, ki bodo prispevali k kvalitetnemu in kreativnemu preživljanju prostega časa mladih v občini Ruše v letu Kontakt in dodatne informacije: oz. tel Cilji javnega poziva so / mladim na območju občine Ruše omogočiti kakovostno, kreativno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti za vključitev, / mlade spodbujati k kreativnemu in raziskovalnemu delu, razvijanju veščin in kompetenc na naslednjih področjih; # glasba (DJ delavnice, delavnice vokalne tehnike, instrumentalnega ustvarjanja), # gledališče (lutkovne, gledališke delavnice), # fotografija in film (delavnice fotografije, video snemanja, predvsem z uporabo družabnih medijev), # računalništvo in informatika (delavnice 3D printanja, programiranje), oblikovanje (delavnice grafike in design) ali # druge mladim zanimive vsebine (po predlogu), / rezultati aktivnosti morajo biti predstavljeni. Skupna višina namenjenih sredstev je 5.000,00 EUR. Poziv je odprt do petka, do 12: POZIV ZA KORDINACIJO V RUŠAH SE DOGAJA Vabimo Vas, da se nam pridružite pri projektu V RUŠAH SE DOGAJA, katerega namen je zbrati vse prireditve oz. aktivnosti v mesecih - junij, julij in avgust v občini Ruše, ki so namenjene širši javnosti, v skupno promocijsko gradivo, brošuro in ostala komunikacijska sredstva. Poziv je objavljen na spletni strani CEZAM-a Rok oddaje prireditev oz. aktivnosti je petek, , do 12:00. marec 2018 / Ruške novice / 25

26 ŠPORT FOTOGRAFIJE: FRANC KEKEC Zima, zima bela Franc Kekec Pa smo jo končno dočakali, skrajno mrzlo in s snegom obilno obdarjeno zimo. Ker ljudje zelo radi primerjamo eno leto z drugim ter se radi spominjamo takšnih in drugačnih presežkov, po katerih se pretekla leta med seboj razlikujejo, naj zapišem, da toliko snega pozimi ni bilo, vse odkar sem postal občan Ruš. Tega pa bo letos že štirinajst let. In kadar je zima takšna, kot je bila letošnja, je to za nekatere najlepši letni čas, za tiste druge, ki jim je bolj všeč poletna kratkohlačna oprava in namakanje nog v morski vodi, pa čas, za katerega si želijo, da čim prej mine. Ljudje smo seveda zelo različni, kljub temu pa je verjetno malo takšnih, ki se jih ne bi dotaknila odmaknjena tišina in umirjenost, ki jo s seboj prinesejo plešoče snežinke v poznih in dolgih zimskih večerih. Zagotovo so se letošnje snežne pošiljke, poleg otrok in navdušenih ljubiteljev zimskih športov, razveseli tudi kmetje, ki jim sneg predstavlja zalogo moče za spomladanski zagon narave, ki je zadnji dve leti prav muhasta in rada nagaja s pozno slano. Letošnje obilno snežno obdobje je trajalo vse od konca januarja, ko se je po razmeroma nenavadno toplem januarju, ozračje začelo hitro hladiti. V času te vremenske spremembe, se je v soboto, 27. januarja 2018, znova odvil zaključek akcije»pečke, moja inspiracija!«v obdobju med in se je na Pečke po uradnih zapisih peš ali s kolesom povzpelo skupaj ljubiteljev narave in gibanja. To pomeni, da je bilo tudi preteklo leto po obisku rekordno. Prvič je bilo tako zabeleženih skupaj več kot enajst tisoč pohodov, točneje Več kot lansko leto je bilo tudi kolesarjev 1.415, kar 26 / Ruške novice / MAREC

27 PEČKE, MOJA INSPIRACIJA! ŠPORT je le malo manj od absolutnega rekorda 1.475, ki je bil postavljen leta Planinska koča Pečke je bila na dan svečane podelitve polna obiskovalcev, druženja se je udeležila po letih pisana in prešerna družba. Za organizacijo prireditve in pogostitev so tudi»ker je v naravi vedno več obiskovalcev in se s tem posledično vedno bolj obremenjuje njeno okolje, je pomembno, da jo vsak njen gost ohrani čim bolj nedotaknjeno in čisto. Če nam jo bo uspelo ohraniti takšno, pristno in nedotaknjeno, se bomo vanjo lahko vedno znova vračali in v njenem objemu še dolgo uživali.«letos poskrbeli člani ožjega odbora Društva za oživitev Pečk, ki ji je dirigiral Davor Rob. On je tudi tisti, ki skrbi, da so vsi vzponi vestno prešteti in statistično obdelani. Za pokale, ki so jih prejeli najboljši, je tudi letos poskrbela lastnica in oskrbnica koče, Lea Oset. Že pred uradno podelitvijo, vmes in tudi po njej, so vse zbrane z nastopom prijetno presenetili člani glasbene skupine Gemaj. Njihov glasbeno-pevski repertoar je bil še posebej iskriv in zabeljen s primorskim pridihom. Do njihovega nastopa je prišlo spontano, saj je eden izmed glasbenikov reden pohodnik na Pečke. Še posebej smo bili veseli posebnega pokrovitelja zaključne prireditve Iztoka Murka iz Laznice, ki ga v okolici Bistrice bolje poznamo po njegovih avtoličarskih storitvah, hvala! Veseli me, da je iz leta v leto vedno več ljudi, ki v sebi začutijo potrebo po gibanju in sproščanju med drevesnimi krošnjami in to ne glede na letni čas, saj je narava v vsakem letnem času lepa in hkrati nudi nekaj povsem samosvojega in drugačnega za vsakega njenega obiskovalca. Poleg tega nudi uživanje v miru pred z vrvežem napolnjeno dolino, vsakdanjo rutino ter hitenjem. Ker je v naravi vedno več obiskovalcev in se s tem posledično vedno bolj obremenjuje njeno okolje, je pomembno, da jo vsak njen gost ohrani čim bolj nedotaknjeno in čisto. Če nam jo bo uspelo ohraniti takšno, pristno in nedotaknjeno, se bomo vanjo lahko vedno znova vračali in v njenem objemu še dolgo uživali. REZULTATI PRVIH DESET POHODNIKOV 2017 (PO ŠTEVILU VZPONOV) 1. Milan Čeh Ivan Gomboc Davor Rob Franc Kekec Danilo Tertinek Engelbert Horvat Danica Rober Ivo Turk Maja Slak Slavica Štanc 261 PRVIH DESET KOLESARJEV 2017 (PO ŠTEVILU VZPONOV) 1. Franc Kekec Bernard Vesenjak Dušan Robnik Borut Kvar Boštjan Petek Andrej Kuhar Jože Kozar Simon Rob Drago Toplak Gregor Novačan, Danijel Očko 32 MAREC 2018 / Ruške novice / 27

28 ŠPORT 41. SKIF karate-do turnir za pokal Ruš FOTOGRAFIJE: BK TV Teja Peček V Športni dvorani Ruše se je odvil 41. mednarodni SKIF karate-do turnir za pokal Ruš. Tekmovalo je skoraj 400 karateistov in karateistk iz šestih držav. Najvišja mesta so si priborili Romuni, Portugalci in Ukrajinci. S športnim pozdravom in podelitvijo najboljšim karateistom in klubom pretekle sezone se je pričelo eno najstarejših mednarodnih karate tekmovanj v Sloveniji. To je tekmovanje, kjer se kalijo najboljši tekmovalci, ki preizkušajo svojo konkurenčnost. Ta mednarodni turnir poteka na zelo visoki ravni, saj so udeleženi zelo močni reprezentanti in ekipe, ki si lastijo visoke rezultate na evropskih prvenstvih in v svetovni konkurenci. Hkrati je»ta mednarodni turnir poteka na zelo visoki ravni, saj so udeleženi zelo močni reprezentanti in ekipe, ki si lastijo visoke rezultate na evropskih prvenstvih in v svetovni konkurenci. Hkrati je to tudi za nas Slovence odlična priložnost, da pokažemo kaj znamo, kljub temu da smo majhen narod.«to tudi za nas Slovence odlična priložnost, da pokažemo kaj znamo, kljub temu, da smo majhen narod, je dejal slovenski reprezentant Denis Volmajer iz kluba Kanazawa Dojo MB. O svojih občutkih na tatamiju je spregovorila tudi tekmovalka Irina Mlinarič iz kluba Shotokan karate-do ŠD Ruše, Malo sem 28 / Ruške novice / MAREC

29 41. SKIF KARATE-DO TURNIR ZA POKAL RUŠ ŠPORT še zadihana, vendar ob takšnem vzdušju se ne moreš počutiti drugače kot čudovito. Ob tem je dodala, da je konkurenca v Rušah ena izmed najbolj ostrih. Za nami prihajajo odlični mlajši tekmovalci, kar pomeni, da se moramo zrelejši za dobro uvrstitev precej bolj potruditi, je še dejala Mlinaričeva. Letos je bilo na turnirju rekordno število udeležencev 20 ekip in skoraj 400 tekmovalcev. Ob športnem dogajanju je turnir vsako leto posvečen tudi lokalni tradiciji spominu na Pohorski bataljon, poleg tega pa turnir predstavlja začetek tekmovalne sezone. Dejansko je tekma v Rušah posvečena začetku tekmovalne sezone v tekočem letu. Zato na tem turnirju nastopijo vsi boljši tekmovalci, saj želijo na začetku leta preveriti kakšna je njihova forma. Med množico tekmovalcev je veliko takšnih, ki posegajo tako po evropskih kot po svetovnih medaljah, je pojasnil Ivan Čerič, predsednik in glavni inštruktor Karate kluba ŠD Ruše. Prihodnje leto je svetovno prvenstvo SKIF-a na Češkem. Ruše so bile tokrat ena od oblik predpriprav na svetovni vrh. MAREC 2018 / Ruške novice / 29

30 DRUŠTVA KLUB UPOKOJENCEV BEZENA Dejaven Klub upokojencev na Bezeni Mirko Farasin, predsednik Kluba upokojencev Bezena Izdelava adventnih venčkov Klub upokojencev Bezena ima v svojem programu tudi rokodelske delavnice. V okviru teh so pred božičnimi prazniki, ki ga simbolizira adventni venček, v klubu odločili, da pripravijo delavnico izdelave adventnih venčkov. Klub je priskrbel slamnate obode in vejice smreke, ciprese ter bršljana, udeleženci pa so prinesli sveče in različne okraske. Delavnice se je udeležilo 12 članic. Po okrepčilu s kavico so se lotili dela. Najprej smo slamnate obode prepletli z vejicami in nato na tako prepletene obode prilepili storže, želodove kapice in druge različne okraske. Na koncu so namestili še 4 svečke, ki simbolizirajo štiri tedne pred božičem. Ob koncu delavnice so ženske z veseljem pokazale, kakšne adventne aranžmaje jim je uspelo narediti. Vsaka si je izdelala venček po svoji ideji, zato je bil vsak venček umetnina zase. Čeprav je venčkov po trgovinah v božičnem času veliko, so bile mnenja, da je veliko več vredno, če ga narediš sam. Ohranjanje tradicije ličkanje Da bi se spomnili starih običajev, so se v KU Bezena na enem izmed klepetov ob kavici dogovorili, da bodo na Bezeni prikazali ličkanje ali kožuhanje, kot se je to delalo nekoč. Pobudnik za to je bil g. Kojzek, ki je podrobno razložil, kako so to delali nekoč. Seveda ličkanja niso mogli izpeljati brez koruze, zato so se oglasili pri Marinovih, ki so jim odstopili nekaj koruze, zasajene na njivah ob železniški progi. Koruzo so nekaj dni prej potrgali in jo zvozili na kup pri domu krajanov. Na dogovorjeni datum se je nato okoli 30 članov društva zbralo pri domu krajanov ob uri. Topel in sončen dan je pričaral še več dobre volje vsem udeležencem, ki so ob ličkanju in smehu obujali spomine na ličkanje ter druge stare običaje, ki počasi tonejo v pozabo. Nekateri so bili pri ličkanju zelo vešči in kup koruze je hitro kopnel. Med ličkanjem so naleteli tudi na»topel in sončen dan je pričaral še več dobre volje vsem udeležencem, ki so ob ličkanju in smehu obujali spomine na ličkanje ter druge stare običaje, ki počasi tonejo v pozabo. Nekateri so bili pri ličkanju zelo vešči in kup koruze je hitro kopnel.«presenečenja, ki so se skrivala v kupu koruze. Ličkarji so storže zvezali v par tako povezane pa v šope. Šope so nato kot okras obesili na nadstrešnico kegljišča. Po končanem ličkanju so skupaj sedli za dobro obloženo mizo z domačimi dobrotami in pecivom, ki so jih pripravile članice. Razšli so se v poznih popoldanskih urah polni lepih vtisov, predvsem pa v želji, da se naslednjo leto zopet vidijo. Ustanovili sekcijo pikada Da bi razširili dejavnosti na področju športne rekreacije, so v skladu s programom dela za leto 2018 ustanovili sekcijo pikada. Upajo, da bo za igranje pikada dovolj zanimanja in da se bodo lahko pridružili srečanjem, ki jih vsako leto organizirajo ekipe upokojencev Podravske regije. Zato vabijo vse upokojenke in upokojence ruške občine, ki jih zanima igranje pikada, da se jim pridružijo. Informacije lahko dobite vsako sredo med deveto in enajsto uro v paviljonu na Bezeni. Izdelovanje velikonočnih pirhov Jajce je eden najstarejših simbolov v vseh kulturah sveta. Pobarvano jajce, še posebej, če je pobarvano v rdečo barvo, ima velik pomen tudi v krščanstvu, saj simbolizira kaplje Kristusove krvi. Velikonočni pirhi so zagotovo ena izmed stvari, ki so v času velikonočnih praznikov v ospredju. Tradicija podarjanja velikonočnih jajc sega daleč v zgodovino. V njej so starodavne kulture sveta videle simbol življenja in plodnosti. Eno izmed velikonočnih jajc se nahaja tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. Čokoladno jajce, ki je bilo narejeno v Italiji leta 2011 je bilo visoko dobrih 10 m in tehtalo kar 7 ton. Na Bezeni bodo tudi tokrat ob velikonočnih praznikih pripravili delavnico izdelovanja velikonočnih pirhov. Delavnica bo potekala v sredo, , ob uri v paviljonu na Bezeni. Vabljeni vsi krajani, otroci v spremstvu staršev, babice in dedki! FOTOGRAFIJI: MIRKO FARASIN 30 / Ruške novice / MAREC

31 INFORMATOR facebook.com/obcinaruse MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.d. Jadranska cesta Maribor Kontakt Telefon: E-pošta: Splet: Skladnost pitne vode v Rušah Mariborski vodovod Skladnost pitne vode v Rušah je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2017, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15). Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2017 odvzetih vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 111 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2017 mikrobiološko neskladnih 3,2% vzorcev, kemijsko pa je bil neskladen 1 vzorec. Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: Pitno vodo, ki jo je v letu 2017 dobavljal Mariborski vodovod za občino Ruše, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno. FOTOGRAFIJA: SXC PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN TOČKA VEM NA OOZ RUŠE Območna obrtno-podjetniška zbornica Ruše Jamnikova ulica Ruše Kontakt Telefon: Mobilni telefon: E-pošta: Tatjana Kocmut Na OOZ Ruše lahko bodoči in obstoječi podjetniki hitro in brezplačno uredite zagon podjetja (s. p. ali d. o. o.) z uradno registracijo ter opravite številne druge postopke, ki bi vam vzeli čas pri različnih organih. Ob registraciji vam o vaši poslovni ideji individualno svetujemo: kako ustanoviti podjetje s. p. ali d. o. o., kaj je potrebno postoriti na davčnem področju, kako zaposliti delavca in kakšne so obveznosti, kakšne obveznosti ima podjetnik na področju varnosti in zdravja pri delu in o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje dejavnosti. V okviru izvajanja postopkov na OOZ Ruše, vam enostavno in hitro uredimo: registracijo d.o.o. in s.p. v sodni/poslovni register, vpis sprememb d.o.o. in s.p. v sodni/ poslovni register, izbris s.p. iz poslovnega registra, prijavo davčnih podatkov, oddajo zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV za s.p. in d.o.o., prijavo zaposlenih in družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja, prijavo prostega delovnega mesta in oddajo vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike in d.o.o. MAREC 2018 / Ruške novice / 31