УПАТСТВО. Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "УПАТСТВО. Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token)"

Transcription

1 УПАТСТВО Kористење безбедно средство за електронско потпишување на Gemalto (PKI Smart Card и PKI Token) Верзија: 3.0 Датум: КИБС АД Скопје 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани

2 Содржина 1. Предуслови за користење БСЕП на Gemalto 3 2. Инсталација на софтвер 3 3. Промена на корисничкиот ПИН 6 4. Деблокирање на корисничкиот ПИН 7 5. Увоз на сертификат на БСЕП Увоз на сертификат од датотека на БСЕП Увоз на сертификат од магацин на сертификати на БСЕП Извоз на сертификат од БСЕП КИБС АД Скопје, сите права задржани 2 / 15

3 1. Предуслови за користење БСЕП на Gemalto Генерирањето на парот клучеви на безбедно средство за електронско потпишување 1 сместувањето на сертификатот на истото средство е можно доколку: - Поседувате БСЕП производ 2 на Gemalto - PKI Smart card или PKI Token; - БСЕП производот е приклучен на компјутерот во моментот на барање на сертификат; - Имате инсталирано соодветен софтвер (Classic Client v.6.1) кој ќе овозможи Вашиот компјутер да го препознае БСЕП; - Имате поставено PIN на БСЕП. 2. Инсталација на софтвер Преземете го софтверот од локација За да го инсталирате софтверот, двојно кликнете на една од следните датотеки: - Classic_Client_32_User_setup.msi доколку имате 32-битен оперативен систем - Classic_Client_64_User_setup.msi доколку имате 64-битен оперативен систем (Напомена: во текстот како пример употребен е софтверот Classis Client 6.1 за 64-битен оперативен систем) За да проверите кој тип на оперативен систем имате кликнете Start->Programs->Accessories- >System Tools->System Information. Во делот System Type стои: - x86-based PC доколку имате 32-битен оперативен систем - x64-based PC доколку имате 64-битен оперативен систем Се појавува прозорец како на Слика 1, на кој треба да кликнете Next: и Слика 1 1 БСЕП Безбедно средство за електронско потпишување 2 Кои производи на Gemalto се поддржани од страна КИБС ИС погледнете на следниот линк: КИБС АД Скопје, сите права задржани 3 / 15

4 На следниот прозорец, доколку се согласувате со лиценцниот договор, изберете I accept the terms in the license agreement, потоа кликнете Next (Слика 2): Слика 2 Се појавува прозорец како на Слика 3 во кој се наведува локацијата каде што ќе биде инсталиран софтверот. Се препорачува да се остави пред дефинираната патека. Кликнете Next: Слика КИБС АД Скопје, сите права задржани 4 / 15

5 На следниот прозорец (Слика 4), кликнете на копчето Install: Слика 4 Почекајте додека софтверот се инсталира, а кога ќе заврши инсталацијата, кликнете на Finish (Слика 5): Слика КИБС АД Скопје, сите права задржани 5 / 15

6 На прашањето Дали сакате да се рестартира вашиот компјутер? (Слика 6), изберете Yes: Слика 6 Откако Вашиот компјутер ќе се рестартира, постапката за инсталација на софтверот Classic Client Toolbox за БСЕП на Gemalto е завршена. Овој софтвер треба да се инсталира на секој компјутер на којшто сакате да користите БСЕП на Gemalto. 3. Промена на корисничкиот ПИН БСЕП-от на Gemalto го добивате со даден кориснички ПИН. Заради заштита, препорачливо е овој ПИН да се промени. Промената се прави на следниот начин: 1. Активирајте го софтверот преку Start->Programs->Gemalto->Classic Client-> Classic Client Toolbox 2. Од менито на левата страна се избира Card Administration, па опцијата PIN Management 3. Се избира Gemplus USB Key Smart Card Reader, а потоа Change PIN и се кликнува на Next (Слика 7): Слика КИБС АД Скопје, сите права задржани 6 / 15

7 4. Во полето Current PIN, се внесува сегашниот ПИН, а во полињата New PIN и Confirm New PIN се внесува новиот ПИН (Слика 8). Новиот ПИН треба да има минимум 6, а максимум 8 нумерички карактери (бројки). Слика 8 5. Се кликнува на копчето Change PIN, по што се јавува порака дека PIN-от е променет (Слика 9) Слика 9 4. Деблокирање на корисничкиот ПИН Доколку 3 пати последователно внесете погрешен ПИН, тој ќе се блокира (locked). Во таков случај, за деблокирање на БСЕП-от, сопственикот на сертификатот го доставува својот БСЕП (лично, по пошта, или дава писмено овластување на друго лице) во КИБС ИС. Услугата за деблокирање ќе биде наплатена според ценовникот: КИБС АД Скопје, сите права задржани 7 / 15

8 5. Увоз на сертификат на БСЕП 5.1 Увоз на сертификат од датотека на БСЕП Доколку претходно сте побарале и имате сертификат генериран на диск преку било кој интернет прелистувач, а од него и парот клучеви имате резервна копија во.pfx или.p12 датотека, тогаш може сертификатот, заедно со парот клучеви, да го увезете (Import) од таа датотека во БСЕП на следниот начин: 1. Активирајте го софтверот преку Start->Programs->Gemalto->Classic Client->Classic Client Toolbox, 2. Од менито на левата страна изберете Card Contents, па опцијата Certificate, 3. Селектирајте БСЕП Gemplus USB Key Smart Card Reader 0, во полето PIN Code внесете го вашиот ПИН и изберете Login, 4. Кликнете на копчето Import (Слика 10): Слика Изберете Import from file, а потоа кликнете на копчето Open (Слика 11): 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани 8 / 15

9 Слика Пронајдете ја.pfx или.p12 датотеката со резервна копија од вашиот сертификат и кликнете Open (Слика 12): Слика Во полето File Password внесете ја лозинката за датотеката и кликнете Verify. Изберете сертификатот кој што сакате да го увезете и во полето Card PIN внесете го ПИН-от на вашиот БСЕП. На крај кликнете на Import (Слика 13): 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани 9 / 15

10 Слика Ќе се појави порака за успешно импортирање како на Слика 14: Слика 14 На ист начин може да ги увезете и останатите два коренски сертификати: KIBS Qualified Certificate Services CA S KIBS Verba CA KIBS Verba CA s Verisign Class 2 Public Primary Certification Authority G3 По успешниот увоз на сите сертификати, за проверка, од менито Card Contents изберете Certificates и внесете го ПИН-от за избраниот Gemplus USB Key Smart Card Reader 0. Треба да се добие приказ како на Слика 15: 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани 10 / 15

11 Слика Увоз на сертификат од магацин на сертификати на БСЕП Доколку претходно сте побарале сертификат и сте го инсталирале преку интернет прелистувачот Internet Explorer (пред да имате БСЕП), тогаш можете директно од прелистувачот да го увезете Вашиот сертификат на БСЕП: 1. Активирајте го софтверот преку Start->Programs->Gemalto-> Classic Client-> Classic Client Toolbox, 2. Од менито на левата страна изберете Card Contents, па опцијата Certificates, 3. Селектирајте го вашето БСЕП Gemplus USB Key Smart Card Reader 0, а во полето PIN Code внесете го Вашиот ПИН 4. Кликнете на копчето Import (Слика 10) 5. Изберете Import from IE store, а потоа кликнете на копчето Open (Слика 11) 6. Доколку сертификатот во Вашиот IE Store e заштитен со лозинка, тогаш се отвора прозорец како на Слика 16 каде што треба да ја внесете лозинката. Кликнете ОК: Слика Изберете го сертификатот што сакате да го увезете, во полето Card PIN внесете го вашиот ПИН и кликнете Import (Слика 17): 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани 11 / 15

12 Слика Ќе се појави порака за успешен увоз како на Слика 14. По успешниот увоз, прегледот на сертификати на Вашето БСЕП изгледа како на Слика 18: Слика 18 Препорачано е на Вашето БСЕП да ги увезете и 2-те коренски сертификати со кои е потпишан Вашиот сертификат: KIBS Qualified Certificate Services CA S KIBS Verba CA 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани 12 / 15

13 KIBS Verba CA S Verisign Class 2 Public Primary Certification Authority G3 За да ги увезете овие сертификати, при избор на Import from IE Store, од паѓачката листа изберете Intermediate Certification Authorities (Слика 19): Слика Извоз на сертификат од БСЕП Од БСЕП не постои можност да се извезе (export) приватниот или јавниот клуч, опцијата Export e оневозможена како на Слика 20: Слика 20 Од БСЕП може да го извезете само Вашиот сертификат со јавниот клуч. Изберете го сертификатот кој што сакате да го извезете и кликнете на Export (Слика 21) : 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани 13 / 15

14 Слика 21 Изберете дали сакате да го зачувате како датотека (Export to file) или во магацинот на сертификати на Internet Explorer (Export to IE store) (Слика 22) и кликнете Export: Слика 22 Доколку изберете да го зачувате како датотека, изберете име и локација каде да се зачува истата и кликнете Save. Ќе добиете порака за успешно експортирање на сертификатот КИБС АД Скопје, сите права задржани 14 / 15

15 Вашиот сертификат е јавно достапен и од нашите веб страници со пребарување по име или адреса. Исто така валидните сертификати се објавуваат во јавен именик на корисници (т.н. LDAP директориум) и може да се пребараат преку: ldap://ldap-ca.kibs.com.mk/dc=kibs,dc=com,dc=mk??sub?(cn=*name*), каде параметарот name го заменувате со бараното име или презиме. * * * 2012 КИБС АД Скопје, сите права задржани 15 / 15

Преземање сертификат користејќи Mozilla Firefox

Преземање сертификат користејќи Mozilla Firefox УПАТСТВО Преземање сертификат користејќи Mozilla Firefox Верзија: 4.0 Датум: 10.01.2018 103.11 КИБС АД Скопје 2017 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk Содржина 1. Како да го преземам

More information

УПАТСТВО. Како да започнам со користење на сертификат издаден на Gemalto IDPrime PKI токен во Mozilla Firefox?

УПАТСТВО. Како да започнам со користење на сертификат издаден на Gemalto IDPrime PKI токен во Mozilla Firefox? УПАТСТВО Како да започнам со користење на сертификат издаден на Gemalto IDPrime PKI токен во Mozilla Firefox? Верзија: 4.0 Датум: 18.01.2018 103.29 КИБС АД Скопје 2018 КИБС АД Скопје, сите права задржани

More information

УПАТСТВО. Како да започнам со користење на сертификат издаден на Gemalto Java PKI токен?

УПАТСТВО. Како да започнам со користење на сертификат издаден на Gemalto Java PKI токен? УПАТСТВО Како да започнам со користење на сертификат издаден на Gemalto Java PKI токен? Version: 4.0 Date: 18.01.2018 103.17 КИБС АД Скопје 2018 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk

More information

Преземање сертификат користејќи Internet Explorer

Преземање сертификат користејќи Internet Explorer УПАТСТВО Преземање сертификат користејќи Internet Explorer Верзија: 4.0 Датум: 09.01.2018 103.10 КИБС АД Скопје 2017 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk Содржина 1. Подготовка за

More information

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox

Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Упатство за инсталација на Gemalto.NET токен во Mozilla Firefox Содржина Воведни препораки... 3 1. Подесување на Trust... 4 2. Инсталација на софтвер за Gemalto.NET токен... 5 3А. Инсталирање на драјвери

More information

Структурно програмирање

Структурно програмирање Аудиториски вежби 1 Верзија 1.0, 20 Септември, 2016 Содржина 1. Околини за развој.......................................................... 1 1.1. Околини за развој (Integrated Development Environment

More information

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ Скопје, март 2015 година Содржина 1 Процес на поднесување на барање

More information

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1

Предуслови. Чекор 1. Централен регистар на Р.М. Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 1 Чекор 1 Предуслови Предуслпвите кпи е пптребнп да ги задпвплите за успешнп ппднесуваое на гпдишна сметки се: - Да имате пристап вп апликацијата за електрпнскп ппднесуваое на гпдишни сметки; - Вашипт правен

More information

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОРПОРАТИВНО Содржина: - Најава на системот...2 1. Сметки...3 2. Провизии...5 3. Курсна листа...5 4. Плаќања...6 НАЈАВА НА СИСТЕМОТ По добивањето

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

Упатство за користење на Електронско банкарство на Еуростандард Банка. (правни лица)

Упатство за користење на Електронско банкарство на Еуростандард Банка. (правни лица) Упатство за користење на Електронско банкарство на Еуростандард Банка (правни лица) Содржина Вовед... 4 Краток опис на менито... 6 Платен Промет... 7 Избор на сметка... 7 Извод - денарски... 9 Преглед

More information

Вовед во мрежата nbn. Што е тоа австралиска nbn мрежа? Што ќе се случи? Како да се префрлите на мрежата nbn. Што друго ќе биде засегнато?

Вовед во мрежата nbn. Што е тоа австралиска nbn мрежа? Што ќе се случи? Како да се префрлите на мрежата nbn. Што друго ќе биде засегнато? Вовед во мрежата nbn 1 Што е тоа австралиска nbn мрежа? 2 Што ќе се случи? 3 Како да се префрлите на мрежата nbn 4 Што друго ќе биде засегнато? 5 Што треба следно да сторите 1 Што е тоа австралиска nbn

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

Сектор за информатичка технологија

Сектор за информатичка технологија Сектор за информатичка технологија КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ Скопје, февруари 2009 година 2 Содржина 1. ОПШТИ НАПОМЕНИ... 3 1.1 Потребна конфигурација...

More information

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ Доц. д-р Иван Краљевски ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ FTP FTP (File Transfer Protocol) протокол за пренос на датотеки. Преземањето на датотеки (Down-Load) е само еден дел од

More information

Започнете овде. Упатство за брзо инсталирање DCP-J4110DW DCP-J4110DW ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ВНИМАНИЕ ВАЖНО НАПОМЕНА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Започнете овде. Упатство за брзо инсталирање DCP-J4110DW DCP-J4110DW ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ВНИМАНИЕ ВАЖНО НАПОМЕНА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Упатство за брзо инсталирање DCP-J4110DW Започнете овде DCP-J4110DW Пред поставување на уредот прочитајте о Упатството за безбедност. Потоа прочитајте о ова Упатство за брзо инсталирање за правилно поставување

More information

ЛИСТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ЛИСТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ( Службен весник на РМ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,

More information

Blu-ray диск/dvd систем на домашно кино. Започнете овде Здраво, ова е вашето упатство за брз почеток

Blu-ray диск/dvd систем на домашно кино. Започнете овде Здраво, ова е вашето упатство за брз почеток Blu-ray диск/dvd систем на домашно кино BDV-L600 MK Започнете овде Здраво, ова е вашето упатство за брз почеток 1 2 3 4 5 MK Што има во кутијата Поставување на звучниците Поврзување на вашиот ТВ Поврзување

More information

Зошто ни е потребен слободниот пристап до информации од јавен карактер и што претставува овој концепт?

Зошто ни е потребен слободниот пристап до информации од јавен карактер и што претставува овој концепт? ,,Secrecy, being an instrument of conspiracy, ought never to be the system of a regular government. Зошто ни е потребен слободниот пристап до информации од јавен карактер и што претставува овој концепт?

More information

Оптимизирајте ги вашите понуди и направете истите да се претставуваат подобро на Амазон.

Оптимизирајте ги вашите понуди и направете истите да се претставуваат подобро на Амазон. Оптимизирајте ги вашите понуди и направете истите да се претставуваат подобро на Амазон. GS1 Верификација Проверка на квалитет на GS1 Бар Кодови и GS1 Логистички Етикети Контрола на квалитетот Превенција

More information

Siemens собни термостати. За максимален комфорт и енергетска ефикасност. siemens.com/seeteam

Siemens собни термостати. За максимален комфорт и енергетска ефикасност. siemens.com/seeteam . За максимален комфорт и енергетска ефикасност siemens.com/seeteam 1 СОБНИ ТЕРМОСТАТИ ЗА ФЕНКОЈЛЕРИ RAB11 / RAB21 / RAB31 СОБЕН ТЕРМОСТАТ ЗА ФЕНКОЈЛЕРИ RDF110.2 / RDF110 / RDF110/IR RAB11 Електромеханички

More information

Развојот и примената на UBUNTU оперативниот систем

Развојот и примената на UBUNTU оперативниот систем ФОН УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ Развојот и примената на UBUNTU оперативниот систем Семинарски труд КОМПЈУТЕРСКИ АЛАТКИ Ментор: Проф. Д-р Симе Арсеновски Студент: Влатко

More information

A mysterious meeting. (Таинствена средба) Macedonian. List of characters. (Личности) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Таинствена средба) Macedonian. List of characters. (Личности) Khalid, the birthday boy (Таинствена средба) List of characters (Личности) Khalid, the birthday boy (Калид, момчето на кое му е роденден) Leila, the mysterious girl and phone voice (Лејла, таинственото девојче и гласот на телефон)

More information

ПРИРАЧНИК ЗА ОСНОВНА ОБУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ЛИЦА СО ОШТЕТЕН ВИД

ПРИРАЧНИК ЗА ОСНОВНА ОБУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ЛИЦА СО ОШТЕТЕН ВИД Еднаков пристап за користење на нова технологија ПРИРАЧНИК ЗА ОСНОВНА ОБУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ЛИЦА СО ОШТЕТЕН ВИД користење на: ВОДИЧ ЗА КОРИСНИЦИ НА КОМПЈУТЕР Прирачникот е издаден

More information

ISA SERVER - ПОЛИТИКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ СООБРАЌАЈ ВО МРЕЖИ Јасминка Сукаровска Костадиновска, Доц Др.Сашо Гелев

ISA SERVER - ПОЛИТИКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ СООБРАЌАЈ ВО МРЕЖИ Јасминка Сукаровска Костадиновска, Доц Др.Сашо Гелев УДК: 004.738.056.057.4 ISA SERVER - ПОЛИТИКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ СООБРАЌАЈ ВО МРЕЖИ Јасминка Сукаровска Костадиновска, Доц Др.Сашо Гелев 1 Европски Универзитет Скопје, Р. Македонија, sukarovska.jasminka@live.eurm.edu.mk

More information

м-р Марјан Пејовски Сектор за регулатива

м-р Марјан Пејовски Сектор за регулатива Трета анализа на пазар за Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазар за услуги со широк опсег м-р Марјан Пејовски Сектор

More information

Започнете овде Водич за брз почеток

Започнете овде Водич за брз почеток Blu-ray диск /ДВД систем на домашно кино BDV-EF420 BDV-EF220 МК Започнете овде Водич за брз почеток BDV-EF220 BDV-EF420 1 Што има во кутијата/поставување на звучниците BDV-EF420 2 Поврзување на телевизорот

More information

GENERAL PROVISIONS Submission by post: On-line submission:

GENERAL PROVISIONS Submission by post: On-line submission: GENERAL PROVISIONS 1. The eight edition of Macedonian International Animation Festival Animax Skopje Fest will be held in Skopje, Republic of Macedonia from 22th to 24 th of November 2018. 2. The Festival

More information

Упатство за корисникот

Упатство за корисникот Упатство за корисникот Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Содржина За почеток...6 За упатството за корисникот... 6 Преглед на уредот...6 Збир на функции...7 Прво вклучување на уредот... 8 Зошто ми треба сметка

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

Упатство за користење на програмот InfoSystem

Упатство за користење на програмот InfoSystem Верзија 1.0.0 Април, 2009 СОДРЖИНА: 1. ВОВЕД...3 2. ИНСТАЛАЦИЈА...4 3. ПРВО СТАРТУВАЊЕ - РЕГИСТРАЦИЈА...5 4. ПРЕГЛЕД...7 4.1. ГЛАВНО МЕНИ...8 4.1.1. File...8 4.1.2. Edit...9 4.1.3. View...9 4.1.4. Tools...9

More information

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Образец бр.2 Назив на органот до кој барањето се поднесува Name of the receiving authority Priemen штембил Stamp of receipt БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR

More information

Започнете овде Упатство за брз почеток

Започнете овде Упатство за брз почеток Blu-ray Disc /DVD систем за домашно кино BDV-N890W BDV-N790W МК Започнете овде Упатство за брз почеток BDV-N790W BDV-N890W 1 Што има во кутијата/поставување на звучниците BDV-N890W 2 Поврзување на телевизорот

More information

Започнете овде Водич за брз почеток

Започнете овде Водич за брз почеток Blu-ray Disc /ДВД-систем на домашно кино BDV-NF720 BDV-NF620 МК Започнете овде Водич за брз почеток BDV-NF620 BDV-NF720 1 Што има во кутијата/поставување на звучниците BDV-NF720 2 Поврзување на телевизорот

More information

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ Јули, 2015 година Содржина 1. ОПШТИ НАПОМЕНИ... 4 1.1 Потребна конфигурација... 4 1.2 Користење на Интернет банката

More information

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ јуни, 2017 А втори: м-р Марјан Стоилковски, м-р Јован Цветановски, Началник на Сектор

More information

ВОДИЧ ЗА НОВИНАРИ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ВОДИЧ ЗА НОВИНАРИ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВОДИЧ ЗА ЗА ПРИСТАП НОВИНАРИ ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР Издавач: Центар за граѓански комуникации Фотографија на насловната страница: sïanaïs Уредници: Access Info Europe и n-ost Правна редактура:

More information

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) SATELLITE, 4X2 Мануелен менувач 18.320 EUR / 1.132.176 ден SATELLITE, 4X2, СО КЛИМА УРЕД Мануелен менувач 18.969 EUR / 1.172.285 ден SATELLITE,

More information

DDoS напади и DDoS напади врз DNS

DDoS напади и DDoS напади врз DNS DDoS напади и DDoS напади врз DNS Александар Николоски 1, Митко Богдановски 2 1 Европски Универзитет Скопје, Р. Македонија, nikoloski.aleksandar11@live.eurm.edu.mk 2 Воена академија Скопје, Р. Македонија,

More information

Упатство за корисникот

Упатство за корисникот Упатство за корисникот Xperia Tablet Z SGP321/SGP351 Содржина За почеток...6 За упатството за корисникот... 6 Преглед на уредот...6 Збир на функции...7 Прво вклучување на уредот... 8 Зошто ми треба сметка

More information

Биланс на приходи и расходи

Биланс на приходи и расходи 1 of 5 28.02.2015 23:20 ЕМБС: 05196248 Целосно име: Здружение за советување,лекување,реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР-Струмица Вид на работа: 540 Тип на

More information

Line Interactive UPS уреди за непрекинато напојување

Line Interactive UPS уреди за непрекинато напојување Line Interactive UPS уреди за непрекинато напојување PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD PowerWalker VI 2200 LCD Упатство

More information

Политика за приватност (анг. Privacy policy)

Политика за приватност (анг. Privacy policy) ВОДИЧ ЗА ИКТ НА Бр. 6 Како до Политика за приватност? ОБЈАВУВАЊЕТО ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ ИМ ОВОЗМОЖУВА НА Е-ИЗДАВАЧИТЕ ОСНОВА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НИВНИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ, ПРЕКУ

More information

Упатство за корисникот

Упатство за корисникот Упатство за корисникот Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Содржина За почеток... 7 Информации за упатството за корисникот...7 Преглед... 7 Склопување... 8 Заштита за екран...10 Прво вклучување на уредот...

More information

Биланс на приходи и расходи

Биланс на приходи и расходи 1 of 5 06.03.2016 12:00 ЕМБС: 05196248 Целосно име: Здружение за советување,лекување,реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР-Струмица Вид на работа: 540 Тип на

More information

ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри.

ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри. РЕКЛАМА 206 Светот на најдобрите автомобили во Македонија НАЈГОЛЕМ ИЗБОР Пронајдете го возилото кое највеќе ви одговара! На нашиот плац во секое време имате избор од преку возила. ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши

More information

Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ

Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ Нина Шуловиќ-Цветковска Дориан Јовановиќ ПРИРАЧНИК КАКО СЕ БАРА РАБОТА? БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ РАДОВИШ Прирачникот е издаден во рамките на проектот: Креативните умови

More information

Упатство за корисникот

Упатство за корисникот Упатство за корисникот Xperia Z1 Compact D5503 Содржина За почеток...7 За упатството за корисникот...7 Преглед...7 Збир на функции...8 Заштита за екран...10 Прво вклучување на уредот...10 Зошто ми треба

More information

IT02- KA Предлози и Стратегии за Жени Претприемачи. Интернет Маркетинг

IT02- KA Предлози и Стратегии за Жени Претприемачи. Интернет Маркетинг Предлози и Стратегии за Жени Претприемачи Интернет Маркетинг Изработено од: Eurosuccess Consulting Jуни 2016 1 Содржина Вовед: Што е Интернет маркетинг?... Errore. Il segnalibro non è definito. Компоненти

More information

Упатство за корисникот

Упатство за корисникот Упатство за корисникот Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Содржина За почеток... 7 Информации за упатството за корисникот...7 Преглед... 7 Склопување... 8 Заштита на екранот...10 Прво вклучување на уредот...

More information

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk КПМГ Македонија Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk Почитувани клиенти, деловни соработници и пријатели, Ќе ни биде задоволство доколку Вие и Вашите колеги присуствувате на Даночниот семинар 2011 во организација

More information

А Н А Л И З А АКЦИСКА МРЕЖА ЗА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ. Скопје, февруари 2015 година

А Н А Л И З А АКЦИСКА МРЕЖА ЗА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ. Скопје, февруари 2015 година АКЦИСКА МРЕЖА ЗА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ А Н А Л И З А НА Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката пред органите и комисијата, употреба на правните лекови и судска заштита преку постапките

More information

ПОЛИТИКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКИ ПЕЧАТ (TS) НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ TSA

ПОЛИТИКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКИ ПЕЧАТ (TS) НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ TSA ПОЛИТИКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКИ ПЕЧАТ (TS) НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ TSA Јавен дел од правилата дефинирани од страна на Македонски Телеком АД Скопје како издавач на временски печат Јавен дел од правилата

More information

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Technical Assistance for Civil Society Organisations Macedonian Office This project is funded by the European Union. Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Датум: 26ти Октомври

More information

Blu-ray Disc / DVD плеер

Blu-ray Disc / DVD плеер 4-535-717-21(1) Blu-ray Disc / DVD плеер Упатство за употреба Ви благодариме што го купивте овој плеер. Пред да почнете да го користите плеерот, Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за употреба.

More information

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА ПРАКТИКУМ

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА ПРАКТИКУМ УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП Зорица Арсова-Сарафиновска Трајан Балканов Марија Дарковска-Серафимовска Верица Ивановска 1 Штип, 2015 УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП Зорица Арсова-Сарафиновска; Трајан

More information

Упатство за корисникот

Упатство за корисникот Упатство за корисникот R306 Ви честитаме на Вашето купување на Sony Ericsson R306. За дополнителни содржини за телефонот, посетете ја страницата www.sonyericsson.com/fun. Регистрирајте се веднаш за да

More information

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ Реф. бр. ЦМ-МАК-01 ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА (се пополнува/поднесува само доколку апликантот е писмено поканет да поднесе пријава) Апликант: Име на акцијата:

More information

Централна кооперативна банка АД Скопје

Централна кооперативна банка АД Скопје Remark: BRANCH APPLICATION / REQUEST for client registration (legal entity) Date of filling-in: Client ID number (filled-in by a bank official) 1. GENERAL CLIENT INFORMATION Resident Non-resident Full

More information

ВНИМАНИЕ. ВАЖНО - Ве молиме целосно да ги прочитате овие инструкции пред да го инсталирате или да ракувате со телевизорот. Безбедносни информации

ВНИМАНИЕ. ВАЖНО - Ве молиме целосно да ги прочитате овие инструкции пред да го инсталирате или да ракувате со телевизорот. Безбедносни информации LEDTV4011SMART Contents Содржина...1 Безбедносни информации...1 Ознаки на производот...2 Информации од важност за животната средина.3 Карактеристики...3 Додатоци достапни...4 Известувања при режим на мирување...4

More information

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ Врз основа на член 131 од Законот за високото образование

More information

Обука за електронски систем на учење МИКРОУЧЕЊЕ. Материјал за учесници

Обука за електронски систем на учење МИКРОУЧЕЊЕ. Материјал за учесници MIOA301-P5-Z2 Министерство за информатичко општество и администрација Обука за електронски систем на учење МИКРОУЧЕЊЕ Овој материјал е изработен од страна на Министерството за информатичко општество и

More information

ВОДЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА ВО УСЛОВИ НА ДЕФЕКТ

ВОДЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА ВО УСЛОВИ НА ДЕФЕКТ ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 7 9 октомври 2007 Влатко Манев, дипл.инж. Оливер Мирчевски, дипл.инж. А.Д. НЕОКОМ, Скопје Александар Пармаковиќ, дипл.инж. ДМС Група, Нови Сад вонр. проф. д-р. Весна Борозан Факултет

More information

СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ Промотивнo бесплатнo користење на дополнителен ТВ ресивер и NOW... 2 Промотивнo NOW бесплатно

More information

Европски суд за човекови права. Прашања и Одговори

Европски суд за човекови права. Прашања и Одговори Европски суд за човекови права Прашања и Одговори Прашања и Одговори Што претставува Европскиот суд за човекови права? Овие прашања и одговори се изготвени од страна на Секретаријатот на Судот. Овој документ

More information

ПРАВНО ЗНАЧЕЊЕ И ЗАШТИТА НА ВЛАДЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРАВНО ЗНАЧЕЊЕ И ЗАШТИТА НА ВЛАДЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРАВНО ЗНАЧЕЊЕ И ЗАШТИТА НА ВЛАДЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Автор: м-р Драган Мустачки Јуни, 2015 г. АПСТРАКТ Во овој труд ќе стане збор за правното значење и заштитата на владението во Република Македонија.

More information

WorkForce Enterprise. Водич за администратори NPD MK

WorkForce Enterprise. Водич за администратори NPD MK WorkForce Enterprise Водич за администратори NPD5680-00 MK Содржина Содржина Авторски права Трговски марки Во врска со овој прирачник Ознаки и симболи...7 Описи што се користат во прирачникот...7 Референци

More information

на јавната свест за Архуска конвенција и еколошкото законодавство на Европската Унија

на јавната свест за Архуска конвенција и еколошкото законодавство на Европската Унија Анализа на наоди од истражување на јавната свест за Архуска конвенција и еколошкото законодавство на Европската Унија Justice and Environment 2013 a Udolni 33, 602 00, Brno, CZ e info@justiceandenvironment.org

More information

Blu-ray Disc / DVD плер

Blu-ray Disc / DVD плер 4-571-033-11(1) Blu-ray Disc / DVD плер Упатство за употреба Ви благодариме што го купивте овој плеер. Пред да почнете да го користите плеерот, Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за употреба.

More information

ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД...

ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД... ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Содржина ПРИЛОГ 2.А.1: ЗОНАЛЕН МОДЕЛ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД... 2 ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

More information

Упатство за употреба. Porto S (E570)

Упатство за употреба. Porto S (E570) Упатство за употреба Porto S (E570) MK ПОРАКА ОД COOLPAD Ви благодариме што го купивте вашиот PORTO S E570 мобилен телефон! Ве молиме следете ги овие едноставни - но важни - упатства за најдобра употреба

More information

Апстракт Вовед Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд Cloud технологии и нивната примена во бизнисите...

Апстракт Вовед Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд Cloud технологии и нивната примена во бизнисите... СОДРЖИНА Апстракт... 5 Вовед... 7 Цели и методологија на изработка на магистерскиот труд... 8 Глава 1: 1. Cloud технологии и нивната примена во бизнисите... 9 1.1 Cloud технологија и нејзиниот развој...

More information

Leila, the sick girl. Sick girl s friend. (Наставникот) Class teacher. Girl with bike rider (Девојчето со велосипедистот) (Велосипедистот)

Leila, the sick girl. Sick girl s friend. (Наставникот) Class teacher. Girl with bike rider (Девојчето со велосипедистот) (Велосипедистот) (Болна на школо) List of characters (Личности) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Лејла, болното девојче) (Пријателот на болното девојче) (Наставникот) (Медицинската сестра) Girl

More information

ГОДИШЕН ЗБОРНИК YEARBOOK

ГОДИШЕН ЗБОРНИК YEARBOOK УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ISSN 1857-7229 ГОДИШЕН ЗБОРНИК YEARBOOK ГОДИНА 1 VOLUME I GOCE DELCEV UNIVERSITY STIP FACULTY OF LAW Годишен зборник 2009 Yearbook 2009 Правен факултет, Универзитет

More information

Упатство за корисникот

Упатство за корисникот Упатство за корисникот Xperia L C2105/C2104 Содржина Xperia L Упатство за корисникот...6 За почеток...7 Во врска со ова упатство за корисникот...7 Што е Android?...7 Преглед на телефонот...7 Склопување...8

More information

Прирачникот е издаден од Здружение на граѓани Отворете ги прозорците. Печатењето на овој прирачник е поддржано од Фондација е Македонија

Прирачникот е издаден од Здружение на граѓани Отворете ги прозорците. Печатењето на овој прирачник е поддржано од Фондација е Македонија Прирачникот е издаден од Здружение на граѓани Отворете ги прозорците Печатењето на овој прирачник е поддржано од Фондација е Македонија пристапни опции во MICROSOFT WINDOWS XP Како да го направите вашиот

More information

Утврдување на способноста на економските оператори

Утврдување на способноста на економските оператори Резиме 7 Септември, 2016 година Јавни набавки Утврдување на способноста на економските оператори СОДРЖИНА Општ контекст Лична состојба на економските оператори основни за исклучување, самопрочистување,

More information

С О Д Р Ж И Н А. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 225. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА Информациски технологии Штип

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА Информациски технологии Штип УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА Информациски технологии Штип ЃОРЃЕ ГИЧЕВ НАПРЕДНО ПРЕБАРУВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ КАЈ ERP АПЛИКАЦИИ - МАГИСТЕРСКИ ТРУД - Штип, Јули 2014 КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА И

More information

Прирачник за адвокатски вештини за одбрана во кривичната постапка

Прирачник за адвокатски вештини за одбрана во кривичната постапка Македонско здружение на млади правници Прирачник за адвокатски вештини за одбрана во кривичната постапка Автори: Емил Мифтари Драган Гоџо Александар Гоџо Филип Медарски Симеон Петровски Холгер Хембах Доналд

More information

ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - НОВ ЗЕЛАНД

ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - НОВ ЗЕЛАНД ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - НОВ ЗЕЛАНД 1. Основни информации Главен град: Велингтон Население: 4,393,500 (декември 2010) Површина: 268,021 км2 Валута: Новозеландски долар (NZD) Стапка на невработеност:

More information

Време за патување, кое може да биде за бизнис и за задо волство.

Време за патување, кое може да биде за бизнис и за задо волство. Време за патување, кое може да биде за бизнис и за задо волство. Патувањето треба да е орган и зи рано, како би можело да ни пружи релак сација. Патувањето нај често нуди можности за запознавање со нови

More information

Преглед на државите во Западна Африка

Преглед на државите во Западна Африка Преглед на државите во Западна Африка 1.Географска положба и природни одлики 2.Држави (15): BEN, CIV, BUR, GUI, MLI, NIG, SEN, TOG, GAM, GHA, NGR, SLE, GBS, CPV, LBR -население: NGR, GHA, CIV...GBS, CPV.

More information

ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Нацрт анализа на законската рамка за образование и можностите за вклучување на отворените образовни ресурси ДА ГИ ОТВОРИМЕ УЧЕБНИЦИТЕ: ОТВОРЕН ПРИСТАП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Пишува:

More information

Универзитет Гоце Делчев - Штип. Факултет за информатика. Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2.

Универзитет Гоце Делчев - Штип. Факултет за информатика. Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2. Универзитет Гоце Делчев - Штип Факултет за информатика Катедра за софтверско инженерство ЗОРАН МИЛЕВСКИ ЕДУКАТИВНО ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ СО MOODLE 2.4 -МАГИСТЕРСКИ ТРУД- Штип, јули 2015 Комисија за оценка

More information

NO-FROST COMBI REFRIGERATOR Fridge-freezer Instruction booklet. ФРИЖИДЕР СО ЗАМРЗНУВАЧ NO FROST Упатство за употреба

NO-FROST COMBI REFRIGERATOR Fridge-freezer Instruction booklet. ФРИЖИДЕР СО ЗАМРЗНУВАЧ NO FROST Упатство за употреба EN MK SB BO NO-FROST COMBI REFRIGERATOR Fridge-freezer Instruction booklet ФРИЖИДЕР СО ЗАМРЗНУВАЧ NO FROST Упатство за употреба FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM NO FROST Uputstva za upotrebu NO-FROST KOMBINOVANI

More information

Blu-ray Disc / DVD -плеер

Blu-ray Disc / DVD -плеер 4-476-203-41(1) (MK) Blu-ray Disc / DVD -плеер Упатство за работа Ви благодариме за купувањето. Пред да го користите плееров, внимателно прочитајте ги упатствава. Почеток Репродукција Интернет Поставки

More information

Упатство за употреба DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E. Дигитална видео камера (1)

Упатство за употреба DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E. Дигитална видео камера (1) 3-280-870-11(1) Дигитална видео камера Упатство за употреба DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E Additional information on this product and answers to frequently asked questions can be

More information

ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер Примената на законите под лупа 1 ШЕСТ ГОДИНИ ПОДОЦНА: РАСПУКА ЛИ ЅИДОТ ОД ТИШИНА? Анализа на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер 2 Едиција: Примената на законите

More information

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп СМЕТКОВОДСТВЕН ТРЕТМАН НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ Кандидат: Китевска Маја Досие бр. 46/09 Ментор:

More information

Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци

Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци Технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци СОДРЖИНА Технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Упатство за корисникот S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Упатство за корисникот S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Упатство за корисникот S312 Ви благодариме за купувањето на Sony Ericsson S312. За дополнителни содржини за телефонот, посетете ја страницата www.sonyericsson.com/fun. Регистрирајте се веднаш за да добиете

More information

ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА

ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА ДИГИТАЛЕН КАБЕЛСКИ ПРИЕМНИК POWERBOX ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАКУВАЊЕ СО РЕСИВЕРОТ Секогаш следете ги овие инструкции за да се избегне ризикот од повреда и од оштетување на опремата.

More information

АНАЛИЗА НА ПЕРФОРМАНСИ НА КВАЛИТЕТ НА СЕРВИС ЗА VOIP И IPTV ВО IPV4 И IPV6 КОМПЈУТЕРСКИТЕ МРЕЖИ

АНАЛИЗА НА ПЕРФОРМАНСИ НА КВАЛИТЕТ НА СЕРВИС ЗА VOIP И IPTV ВО IPV4 И IPV6 КОМПЈУТЕРСКИТЕ МРЕЖИ АНАЛИЗА НА ПЕРФОРМАНСИ НА КВАЛИТЕТ НА СЕРВИС ЗА VOIP И IPTV ВО IPV4 И IPV6 КОМПЈУТЕРСКИТЕ МРЕЖИ Јелена Ѓорѓев, Александра Петкова, Сашо Гелев, Александар Соколовски Европски Универзитет Република Македонија

More information

СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ Промоција Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно... 3 Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет

More information

Дизајн и имплементација на модул за извештаи и администрација на СМС систем за паркирање

Дизајн и имплементација на модул за извештаи и администрација на СМС систем за паркирање Универзитет Св. Климент Охридски Битола Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола Дизајн и имплементација на модул за извештаи и администрација на СМС систем за паркирање -Магистерски

More information

Упатство за корисникот

Упатство за корисникот NPD5746-02 MK Содржина Содржина За овој прирачник Вовед во прирачниците...8 Користење на прирачникот за пребарување на информации...8 Ознаки и симболи...10 Описи што се користат во прирачникот...10 Референци

More information

Коисмение.Штозначиме.

Коисмение.Штозначиме. Коисмение.Штозначиме. Исто како стоките и податоците, така GW ги движи и луѓето кои доаѓаат во контакт со портокаловата мрежа, внатрешно или надворешно. Ние се движиме напред со нашите клиенти, со напреден

More information

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА. СИГМА ДОКУМЕНТ Бр. 15, 1997

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА. СИГМА ДОКУМЕНТ Бр. 15, 1997 СИГМА Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето Заедничка иницијатива на ОЕЦД и Европската унија, главно финансирана од ЕУ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ

More information