Ljubljana, marec Uporabniški priročnik

Size: px
Start display at page:

Download "Ljubljana, marec Uporabniški priročnik"

Transcription

1 Ljubljana, marec 2012 Uporabniški priročnik

2 KAZALO VSEBINE UVOD NAVIGACIJA SPREMINJANJE DIMENZIJ PO STOLPCIH IN VRSTICAH (PIVOTIRANJE) FILTRIRANJE FILTRIRANJE ČLANOV DIMENZIJE Filtriranje z ročnim izborom članov dimenzije (klikanje članov) Filtriranje s pomočjo iskalnega niza Filtriranje s pomočjo iskalnega niza po korenu besede Filtriranje s pomočjo desnega klika miške na članih dimenzije Filtriranje s pomočjo desnega klika miške v primeru datumske dimenzije FILTRIRANJE ŠTEVILČNIH PODATKOV RAZVRŠČANJE RAZVRŠČANJE ČLANOV DIMENZIJE RAZVRŠČANJE ŠTEVILČNIH PODATKOV DODAJANJE NOVE SKUPINE V OKVIRU DIMENZIJE DODAJANJE NOVEGA IZRAČUNA NASTAVLJANJE VIDEZA OZADJA, DIMENZIJ IN PODATKOV NASTAVLJANJE VIDEZA ZA UPORABNIKA Barvanje najvišjih, najnižjih vrednosti Določanje globine prikaza Deljenje besed Določanje fontov in barv NASTAVLJANJE VIDEZA POSAMEZNEGA POGLEDA NASTAVLJANJE VIDEZA POSAMEZNE DIMENZIJE NASTAVLJANJE VIDEZA ŠTEVILČNIH PODATKOV Semafor na podatkih (Barvanje območja) SHRANJEVANJE SHRANJEVANJE PODATKOV IN POGLEDA SHRANJEVANJE POGLEDA SHRANJEVANJE POGLEDA IN NASTANEK BLIŽNJICE PRENOS V EXCEL BIVIEW DASHBOARD POVEZAVA NA SKLADIŠČE POGLEDOV UPORABA DASHBOARDA SHRANJEVANJE DASHBOARDA

3 KAZALO SLIK Slika 1: Meni Uredi:Osveži vstopno stran... 6 Slika 2: Dimenzije po vrsticah, stolpcih in v odlagališču... 7 Slika 3: Nastavitve dimenzij: ikone izberi vse, izberi nič in obrni izbiro... 8 Slika 4: Izbor članov dimenzije... 8 Slika 5: Vsi člani dimenzije pred filtriranjem.9 Slika 6: Filtrirani člani dimenzije kjerkoli v oznaki je Slika 7: Vsi člani dimenzije pred filtriranjem..10 Slika 8: Filtrirani člani dimenzije začetek oznake je Slika 9: Desni klik miške na članih dimenzije Slika 10: Desni klik miške na članih dimenzije v primeru datumske dimenzije Slika 11: Filter na datumski dimenziji Slika 12: Filtriranje številčnih podatkov Slika 13: Razvrščanje članov dimenzije v Nastavitvah dimenzij Slika 14: Desni klik miške na nazivu dimenzije Slika 15: Razvrščanje številčnih podatkov Slika 16: Primer nove skupine: Prvi trije kupci Slika 17: Skupina za premik izbranih članov ni bila izbrana Slika 18: Skupina za premik izbranih članov ni bila izbrana Slika 19: Skupina za premik izbranih članov ni bila izbrana Slika 20: Meni Nastavitve videza za uporabnika Slika 21: Najmanjše je rdeče Slika 22: Največje je rdeče Slika 23: Izbor pod-funkcije omogoča izbor matematičnih in statističnih funkcij Slika 24: Izbor funkcije Slika 25: Izbor Skupno Slika 26: Funkcija Deljenje besed je izbrana Slika 27: Funkcija Deljenje besed ni izbrana

4 Slika 28: Izbor fontov za tekst Slika 29: Izbor barv za ozadje teksta Slika 30: Meni za nastavitve videza pogleda (primer za Nabava po mesecih) Slika 31: Nastavitve za dimenzijo Spl knjižna skupina in rezultat nastavitev v tabeli Slika 32: Nastavljanje videza za vse pod-funkcije enako Slika 33: Rezultat nastavitve Za vse enako Slika 34: Nastavljanje videza za vrednost Slika 35: Nastavljanje videza za indeks Slika 36: Rezultat nastavljanja videza na nivoju podfunkcij (vrednost, indeks) Slika 37: Meni za nastavljanje obarvanja območja Slika 38: Rezultat nastavljanja obarvanja območja semafor v tabeli Slika 39: Funkcije shranjevanja v meniju Podatki Slika 40: Ustvari bližnjico (na namizju) Slika 41: Pogled v BIView Slika 42: Izvoz-združi celice je izbrano (je kljukica) Slika 43: Izvoz-združi celice ni izbrano (ni kljukice) Slika 44: Primer BIView Dashboard-a Slika 45: Povezava dashborda na izbrano skladišče pogledov

5 UVOD Uporabniški priročnik je namenjen uporabnikom programskega orodja BIView. Prav tako je namenjen tudi vsem uporabnikom rešitev poslovnega odločanja, ki imajo za osnovo to orodje in so integrirane z drugimi programskimi rešitvami (npr. Analize za Navision BIView integriran z Microsoft Dynamics). V priročniku je sedem poglavij, v katerih vam želimo predstaviti, kako izvedemo določene osnovne funkcije v rešitvi Analize za Navision, tudi v demo verziji. Prvo poglavje je namenjeno premikanju med različnimi pogledi v seznamu in vračanju na vstopno stran. V drugem poglavju je kratek prikaz premikanja dimenzij med stolpci, vrsticami in odlagališčem. Filtriranje je možno izvajati na članih posamezne dimenzije ali pa na številčnih podatkih. Kako izvajati različne možnosti filtriranja, je prikazano v tretjem poglavju. Četrto poglavje se osredotoča na razvrščanje, ki ga prav tako lahko izvajamo na članih dimenzije ali pa na številčnih podatkih. Včasih se zgodi, da moramo združiti določene člane v novo skupino in potem to skupino podrobneje analizirati iz različnih zornih kotov. Zato vas v petem poglavju vodimo skozi proces dodajanja nove skupine v okviru posamezne dimenzije. Podobno lahko na številčnih podatkih poleg osnovnih meritev, pripravite tudi izračunane meritve, kjer sami postavite formulo izračuna. Kakšen je postopek dodajanja novega izračuna, je prikazano v šestem poglavju. Sedmo poglavje je najobsežnejše, saj je namenjeno nastavljanju videza, ali poenostavljeno rečeno, barvanju ozadja, napisov, podatkov, vsot,. Nastavljanje videza lahko izvajamo na več nivojih: za posameznega uporabnika, pogled,dimenzijo ali pa za posamezno serijo številčnih podatkov. Osmo poglavje je namenjeno opisu različnih načinov shranjevanja podatkov in predvsem pogledov za enostavnejšo in hitrejše delo uporabnikov. 5

6 1 Navigacija S pomočjo ikon Pokaži začetno stran in Pokaži/Skrij seznam se premikamo med vstopno stranjo in seznamom pogledov. Če ima vstopna stran več podstrani, nas ikona Pokaži začetno stran vrne na tisto stran, iz katere smo vstopili v poglede. Vstopno stran lahko osvežimo tudi preko menija. Tipka F5 vrne uporabnika na prvo stran vstopne strani, če se nahaja na podstraneh vstopne strani. Slika 1: Meni Uredi:Osveži vstopno stran 2 Spreminjanje dimenzij po stolpcih in vrsticah (pivotiranje) Dimenzije, ki se trenutno uporabljajo, so razvrščene v vrsticah in v stolpcih. Na razpolago za uporabo tudi dimenzije, ki so trenutno v odlagališču. Premikanje dimenzij se izvaja s pomočjo miške; postavite se na dimenzijo, kliknete in držite miškino tipko, dokler ne prenesete dimenzije na želeno mesto. V kolikor želite postaviti dimenzijo kar nekam v tabelo, se vam bo pokazal znak, da to ni dovoljeno. 6

7 Dimenzije Opis artikla, Naziv kupca in Valuta po Dimenzija Leto knjiženja v stolpcu Dimenzije Poz, Spl knjižna skupina, Faktura, Vrsta, kupec knjižna skupina v odlagališču Slika 2: Dimenzije po vrsticah, stolpcih in v odlagališču 3 Filtriranje Filtriranje je mogoče opraviti na članih dimenzije ali pa na številčnih podatkih. 3.1 Filtriranje članov dimenzije Vsaka dimenzija vsebuje več članov. Za določeno analizo je mogoče izbrati le določene člane dimenzije to je filtriranje. V BIView orodju je mogoče izvajati filtriranje na več načinov: - Z ročnim izborom članov dimenzije, ki jih želimo analizirati (klikanje posameznega člana; ni primerno, kadar imamo veliko članov dimenzije) - S pomočjo iskalnega niza - S pomočjo iskalnega niza po korenu besede Filtriranje z ročnim izborom članov dimenzije (klikanje članov) V nastavitvah dimenzije so v pomoč pri izbiri članov dimenzije naslednje ikone: - Izberi vse - Izberi nič - Obrni izbiro 7

8 Če želimo izbrati samo dva od vseh članov dimenzije izberemo najprej izberi nič, nato izberemo člana dimenzije, ki jih želimo. Slika 3: Nastavitve dimenzij: ikone izberi vse, izberi nič in obrni izbiro Slika 4: Izbor članov dimenzije 8

9 3.1.2 Filtriranje s pomočjo iskalnega niza Kadar želimo iz množice članov v dimenziji, izbrati določene člane, ki imajo neko oznako, mi pa poznamo samo del te oznake, si lahko pomagamo s to funkcijo. Filter nam bo izbral vse tiste člane, pri katerih se kjerkoli v oznaki nahaja naš iskalni niz. Slika 5: Vsi člani dimenzije pred filtriranjem Slika 6: Filtrirani člani dimenzije kjerkoli v oznaki je 01 9

10 3.1.3 Filtriranje s pomočjo iskalnega niza po korenu besede V kolikor vklopimo to funkcijo, predstavlja iskani niz začetek (koren) celotne oznake, ki jo ima nek član dimenzije. Zato bodo izbrani le tisti člani, katerih oznaka se začne z našim iskanim nizom. Slika 7: Vsi člani dimenzije pred filtriranjem Slika 8: Filtrirani člani dimenzije začetek oznake je 01 10

11 3.1.4 Filtriranje s pomočjo desnega klika miške na članih dimenzije Hitri filtriranje je omogočeno tudi s pomočjo desnega klika miške na dimenziji. Na tak način lahko izločimo(skrijemo) tiste člane dimenzije, ki nas trenutno ne zanimajo: Skrij vse člane pod skrije vse člane dimenzije, ki se nahajajo pod izbranim članom Skrij vse člane razen tega skrije vse člane dimenzije razen izbranega člana Skrij ta element skrije izbranega člana dimenzije Slika 9: Desni klik miške na članih dimenzije Poleg filtriranja so na razpolago še naslednje funkcije: Razpri element razpre točno izbranega člana dimenzije Premakni v skupino premakne izbranega člana v izbrano skupino Združi vse elemente pod združi vse člane dimenzije pod izbranim članom v določeno skupino Filtriranje s pomočjo desnega klika miške v primeru datumske dimenzije V primeru datumske dimenzije je mogoč tudi dinamični izbornik datumov na članih dimenzije oziroma na glavi dimenzije. 11

12 Slika 10: Desni klik miške na članih dimenzije v primeru datumske dimenzije Omejitve datuma se lahko določijo s pomočjo naslednjih kategorij: enako, ni enako, manjše od, ni manjše, večje od, ni večje, med in ni med. Slika 11: Filter na datumski dimenziji 3.2 Filtriranje številčnih podatkov Filtriranje številčnih podatkov izvajamo z desnim klikom miške, ki mora biti locirana na podatkih. Odpre se nam možnost filtriranja podatkov v obliki izbora zgornjih ali spodnjih toliko in toliko podatkov. 12

13 Slika 12: Filtriranje številčnih podatkov Pokaži zgornjih o 1,3,5,10 pokaže 1, 3, 5 ali 10 članov dimenzije z najvišjimi vrednostmi o 5%, 10%, 25%, 50%, 75% - pokaže tiste člane dimenzije, katerih delež posameznega člana v skupni vrednosti presega zgornjih 5%, 10%,. Primer: Pokaži zgornjih 25% - izbrani so vsi člani, katerih delež posameznega člana se nahaja med 75% in 100% (77,5%; 82,4%; 97,6%; ) o Ostalo sami lahko določimo, koliko zgornjih članov dimenzije želimo videti. Pokaži spodnjih o 1,3,5,10 pokaže 1, 3, 5 ali 10 članov dimenzije z najnižjimi vrednostmi o 5%, 10%, 25%, 50%, 75% - pokaže tiste člane dimenzije, katerih delež posameznega člana v skupni vrednosti pade v spodnjih 5%, 10%,. Primer: Pokaži spodnjih 10% - izbrani so vsi člani, katerih delež posameznega člana v celotni vrednosti predstavlja manj kot 10% (5,1%; 8,6%; 3,5%, ) o Ostalo - sami lahko določimo, koliko spodnjih članov dimenzije želimo videti. 13

14 4 Razvrščanje Razvrščanje je mogoče opraviti na članih dimenzije ali pa na številčnih podatkih. V kolikor je narejeno najprej razvrščanje na podatkih, potem razvrščanje članov dimenzije ni mogoče. 4.1 Razvrščanje članov dimenzije Možne oblike razvrščanja članov dimenzije so naslednje: Po datumu naraščajoče od najmanjšega proti največjemu Po datumu padajoče od največjega proti najmanjšemu Po imenu naraščajoče po abecednem vrstnem redu od a proti ž Po imenu padajoče po abecednem vrstnem redu od ž proti a Po podatkih kot so vneseni podatki v podatkovno bazo Razvrščanje članov dimenzije je mogoče izvesti v okviru nastavitev dimenzije ali pa na desnem kliku miške, pri čemer mora biti miška na nazivu dimenzije. Slika 13: Razvrščanje članov dimenzije v Nastavitvah dimenzij 14

15 Slika 14: Desni klik miške na nazivu dimenzije 4.2 Razvrščanje številčnih podatkov Razvrščanje številčnih podatkov omogoča puščica v desnem spodnjem kotu. Omogoča razvrščanje podatkov glede na podatke v bazi, od največjega proti najmanjšemu in obratno. Puščica je prisotna ne glede na izbrano globino prikaza. Slika 15: Razvrščanje številčnih podatkov 15

16 5 Dodajanje nove skupine v okviru dimenzije V okviru dimenzije je mogoče ustvariti svojo lastno skupino (ali več skupin), v katero potem združujete izbrane člane dimenzije po svoji lastni izbiri. Ustvari novo skupino Slika 16: Primer nove skupine: Prvi trije kupci Izbrane člane premaknemo v skupino, ki jo izberemo. Lahko je skupina Ostalo ali pa kakšna nova skupina, ki si jo sami ustvarimo. Kadar nismo izbrali skupine, v katero bi želeli premakniti izbrane člane, nam program to javi. Člane, ki jih želimo premakniti, je potrebno izbrati s Shift+klik miške, da se obarvajo. 16

17 Slika 17: Skupina za premik izbranih članov ni bila izbrana 6 Dodajanje novega izračuna Iz že obstoječih podatkov, ki so dosegljivi v BIView lahko pripravimo nov izračun. Ob izboru ikone Dodaj nov izračun v Nastavitvah vsot se pojavi polje, kamor vpišemo ime nove izračunane vrednosti. Nato moramo urediti še formulo, ki se nanaša na ta podatek (klik na Uredi formulo). Formulo lahko sestavimo iz številčnih podatkov, ki so na razpolago ali pa kombiniramo določen številčni podatek s števili (delimo s 3; množimo z 1,2, ipd). Pri izboru številčnega podatka je potrebno iti na najnižji nivo ter z dvakratnim klikom izbrati ali je podatek vsota, štetje, povprečje,itd. v zgornjem okencu potem oblikujemo končno formulo za izračun. Več o formulah in določanju formatne maske je mogoče prebrati v Referenčnem priročniku. 17

18 Slika 18: Skupina za premik izbranih članov ni bila izbrana Slika 19: Skupina za premik izbranih članov ni bila izbrana 18

19 7 Nastavljanje videza ozadja, dimenzij in podatkov BIView orodje omogoča več nivojev nastavitev. Možno je nastavljanje videza za uporabnika, nastavljanje videza posameznih pogledov, nastavljanje videza posamezne dimenzije in nastavljanje videza posamezne podatkovne vrste. Nastavitve videza za uporabnika in nastavitve videza za posamezni pogled vsebujejo možnost določanja različnih funkcij (od barvne sheme, do globine prikaza ter barvanja različnih elementov, določanja velikosti in barve črk, itd). Najpomembnejše funkcije za uporabnika so opisane v nadaljevanju. Nastavljanje videza posamezne dimenzije in nastavljanje videza posamezne podatkovne vrste pa vsebuje grafično oblikovanje teksta, ozadja, itd. 7.1 Nastavljanje videza za uporabnika V tem meniju se določajo podrobne nastavitve na ravni uporabnika. Veljajo za vse poglede, ki jih ima na voljo uporabnik. Slika 20: Meni Nastavitve videza za uporabnika 19

20 7.1.1 Barvanje najvišjih, najnižjih vrednosti V nastavitvah za uporabnika se tudi določi, da se največja vrednost v stolpcu, na katerem se nahajamo z miško, trenutno obarva rdeče, najmanjše vrednosti pa se obarvajo zeleno. Sredinska vrednost je tretje barve. Ali obratno. Najmanjše vrednosti v stolpcu, na katerem se nahajamo z miško, se obarvajo rdeče, največja se obarva zeleno. Sredinska vrednost je tretje barve. Opisano je mogoče, v kolikor je vklopljena funkcija obarvaj celice po 2 sek. Slika 21: Najmanjše je rdeče Slika 22: Največje je rdeče 20

21 7.1.2 Določanje globine prikaza Možen je izbor ene od naslednjih kategorij: Skupno, Funkcija, Pod-funkcija. Ta funkcija omogoča, da pri tabeli vidimo tri, dve ali eno raven. Če izberemo pod-funkcijo imamo na razpolago izbor različnih matematičnih in statističnih funkcij in pod-funkcij, ki jih izbiramo z desnim klikom miške. Če izberemo raven funkcije, imamo na razpolago različne matematične in statistične funkcije, ne pa tudi podfunkcij. Ob izboru Skupno nimamo na voljo nobenih matematičnih in statističnih funkcij. Slika 23: Izbor pod-funkcije omogoča izbor matematičnih in statističnih funkcij Slika 24: Izbor funkcije 21

22 Slika 25: Izbor Skupno Deljenje besed Če je ta funkcija izbrana, se bodo ob zožitvi stolpca dimenzije, tekst prelil v spodnjo vrstico. Slika 26: Funkcija Deljenje besed je izbrana 22

23 Slika 27: Funkcija Deljenje besed ni izbrana Določanje fontov in barv Ta funkcija omogoča grafično oblikovanje: naslovov, napisov, podatkov, dimenzij, ozadja, na katerem se nahaja tabela, vsot in mreže tabele. Za vsakega od naštetih elementov lahko določimo barvo teksta in barvo ozadja, na katerem se tekst nahaja. S klikom na tekst oziroma na ozadje lahko izbiramo v meniju za oblikovanje teksta in v meniju za oblikovanje ozadja. 23

24 Slika 28: Izbor fontov za tekst Slika 29: Izbor barv za ozadje teksta 24

25 7.2 Nastavljanje videza posameznega pogleda Možnosti za nastavitve videza posameznega pogleda so enake kot pri nastavitvah videza na splošno, le da njihov izbor vpliva le na posamezen pogled. Edina izjema je povezava na skladišče pogledov, ki je v nastavitvah videza posameznega pogleda ni. Slika 30: Meni za nastavitve videza pogleda (primer za Nabava po mesecih) 7.3. Nastavljanje videza posamezne dimenzije V okviru posamezne dimenzije lahko določimo videz skupnih vsot dimenzije in videz posameznih članov dimenzije. Izbiramo lahko med oblikovanjem teksta ter določanjem barvnega ozadja skupne vsote izbrane dimenzije. Izberemo lahko tudi, da se negativne vrednosti skupnih vsot obarvajo drugače kot pozitivna. Prav tako lahko izberemo, kakšne barve bo ozadje in tekst članov dimenzije. 25

26 Slika 31: Nastavitve za dimenzijo Spl knjižna skupina in rezultat nastavitev v tabeli 7.4 Nastavljanje videza številčnih podatkov Za številčne podatke je mogoče nastavljati videz za vsak stolpec podatkov posebej ali pa za vse skupaj. V kolikor želimo urejati videz vseh številčnih podatkov hkrati, potem je pomembno, da smo najvišjem nivoju podatka, kjer lahko izberemo funkcijo Za vse enako. 26

27 Slika 32: Nastavljanje videza za vse pod-funkcije enako Slika 33: Rezultat nastavitve Za vse enako 27

28 V kolikor pa želimo urejati videz podatkov po posamezni pod-funkciji (drugače za vrednosti kot npr. za indekse ali deleže), potem moramo ta videz določati na najnižjem nivoju na nivoju pod-funkcije. Slika 34: Nastavljanje videza za vrednost 28

29 Slika 35: Nastavljanje videza za indeks 29

30 Slika 36: Rezultat nastavljanja videza na nivoju podfunkcij (vrednost, indeks) Semafor na podatkih (Barvanje območja) Z izborom barvanja območja se nam odpre meni za določitev lastnosti t.i.«semaforja«. Semafor omogoča obarvanje izbranih podatkov v stolpcu v lestvici od minimuma do maksimuma (npr. najvišja vrednost zelene barve, najnižja vrednost rdeče barve). V ta namen je potrebno definirati minimum, maksimum in sredino. Lahko so definirani v obliki vrednosti ali odstotka. Prav tako je potrebno določiti barvo za minimum, maksimum in sredino. 30

31 Slika 37: Meni za nastavljanje obarvanja območja 31

32 Slika 38: Rezultat nastavljanja obarvanja območja semafor v tabeli 8 Shranjevanje Možnih je več načinov shranjevanja. Lahko shranjujete podatke in videz pogleda v meniju Podatki. a) Shrani podatke in pogled: shrani podatke in videz pogleda končnica *.bvd b) Shrani pogled: shrani videz pogleda, ne pa tudi podatkov končnica *.bvp V meniju Datoteka pa obstaja možnost shranjevanja videza pogleda in ustvarjanje bližnjice na namizju. Enaka možnost je dosegljiva z desno tipko na seznamu pogledov: c) Shranjevanje videza pogleda in ustvarjanje bližnjice končnica.bvc 8.1. Shranjevanje podatkov in pogleda Datoteka ima končnico *.bvd. 32

33 Slika 39: Funkcije shranjevanja v meniju Podatki 8.2. Shranjevanje pogleda Datoteka ima končnico *.bvp Shranjevanje pogleda in nastanek bližnjice Obstaja še tip datoteke *.bvc, ki omogoča bolj enostavno in hitro shranjevanje pogledov in nastanek bližnjice. Tip datoteke *.bvc vsebuje povezavo pogleda (iz baze ali datoteke in izgleda). S tem je omogočeno lažje shranjevanje posameznih pogledov. Funkcije so dostopne preko: a) Menu datoteka Odpri odpre datoteko.bvp ali.bvc Shrani shrani ukazno datoteko.bvc Ustvari bližnjico trenutni izgled izdela bližnjico na namizju s trenutnimi nastavitvami 33

34 Končaj program b) Desna tipka na seznamu pogledov Ustvari bližnjico trenutni izgled izdela bližnjico na namizju s trenutnimi nastavitvami Slika 40: Ustvari bližnjico (na namizju) Datoteko v.bvc obliki lahko shranite preko menija Datoteka ali pa z desnim klikom miške na seznamu pogledov. V ukazno datoteko se shranijo vse informacije za ponovno odpiranje istega pogleda (skladišče pogledov, pogled ter nastavitve izgleda). Vse informacije se shranjujejo na lokalni disk in sicer v imenika Moji dokumenti\biview\cubes in Moji dokumenti\biview\pivots. Primer: Vsebina bvc-ja: pogled z id-jem 512 in izgledom: C:\Documents and Settings\Johan\My Documents\BiView\Pivots\512_scc2007.bvp, ki ga naredi BIview sam. <Configuration> <Cube OI="512" MAXIMIZE="0"> <VF> <![CDATA[C:\Documents and Settings\Johan\My Documents\BiView\Pivots\512_scc2007.bvp]]> </VF> </Cube> </Configuration> 34

35 8.4. Prenos v Excel Poglede iz BIView enostavno prenesete v različne druge oblike datotek. To opravite s pomočjo funkcije Izvozi, v MS Excel pa kar direktno s pomočjo ikone. Pri prenosu v Excel, html, wmf in bmp se ohranijo barve, fonti in oblike. Slika 41: Pogled v BIView Glede na nadaljnjo rabo podatkov v MS Excelu lahko prenesete podatke tako, da celice združite/razdružite. Slika 42: Izvoz-združi celice je izbrano (je kljukica) 35

36 Slika 43: Izvoz-združi celice ni izbrano (ni kljukice) 9 BIView Dashboard BIView Dashboard standardna verzija za uporabnike omogoča uporabo že kreiranih dashboardov. V seznamu na levi strani programa so dashboardi, ki jih lahko naložite z dvojnim klikom. Slika 44: Primer BIView Dashboard-a BIView Dashboard je sestavljen iz menijev, ki so v zgornji vrstici, seznama že pripravljenih dahsboardov in delovne površine za nove dashboarde. 36

37 9.1 Povezava na skladišče pogledov Najprej se povežete na skladišče pogledov, iz katerega želite pripraviti dahsboarde. Slika 45: Povezava dashborda na izbrano skladišče pogledov 9.2 Uporaba dashboarda Na dashboardu imate lahko več panelov oken, v katerih so tabele ali grafi. Panele lahko poljubno premikate in preoblikujete (povečate, premaknete, zaprete) in si te spremembe shranite v nov dashboard. Če se želite vrniti na prvotni dashboard (kot je shranjen v bazi), kliknete na gumb Osveži. Če se želite vrniti na prvotno oblikovani panel, izberete Osveži pogled v okviru funkcije Osveži. Vedno se osvežuje panel, ki je bil izbran. Izbor panela naredite s pomočjo tipke f12. Naslov obarvanega panela se obarva nekoliko bolj svetlo modro od naslovov ostalih panelov. 9.3 Shranjevanje dashboarda V okviru standardne verzije BIView dashboard lahko shranjujete oblikovne spremembe v nov dashboard s pomočjo funkcije Shrani kot v meniju Datoteka. Ostale nastavitve na dashboardu se lahko shranjujejo v BIView dashboard verziji pro. 37

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130

Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo čitalnika Heron TM D130 V1.0 VIF-NA-7-SI IZUM, 2005 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine

Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Kako ustvariti in vzdrževati kazalo vsebine Različica 0.2 Prva izdaja: Januar 2004 Prva angleška izdaja: Januar 2004 Vsebina Pregled...3 O tem vodniku...3 Konvencije

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika Zebra S4M V1.0 VIF-NA-14-SI IZUM, 2006 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, AALIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Upravitelj opravil Task Manager

Upravitelj opravil Task Manager Upravitelj opravil Task Manager Povzetek: Ta dokument opisuje uporabo in razlago nekaterih možnosti Upravitelja opravil - Task Manager s ciljem, da ugotovimo, če in zakaj naš osebni računalnik deluje ''počasi''

More information

Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook. Preparing Images and Beting with the Program SMART Notebook

Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook. Preparing Images and Beting with the Program SMART Notebook INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2010 15. oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Priprava slikovnega gradiva in stavnice s programom SMART Notebook Preparing Images and Beting with the Program

More information

Designer Express Uporabniški Priročnik

Designer Express Uporabniški Priročnik Designer Express Uporabniški Priročnik Slovenska izdaja Rev-1305 2013 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane. Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.: +386 4 280 50 00 fax: +386 4

More information

RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj

RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj Priročnik za računalniško izobraževanje Copyright B2 d.o.o., Tržaška 42, Ljubljana Avtorji: B2 d.o.o. Oblikovanje in tisk: B2 d.o.o., 03.01.2013 RAČUNALNIŠKA PISMENOST (RPO) priročnik za tečaj B2 d.o.o.

More information

Designer Pro Uporabniški Priročnik

Designer Pro Uporabniški Priročnik Designer Pro Uporabniški Priročnik Slovenska izdaja Rev-1112 2012 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane. Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.: +386 4 280 50 00 fax: +386 4 233

More information

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja)

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova ali stara izdaja) Seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14 UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER SLOVENŠČINA MATEMATIKA MATEMATIKA priporočamo za vaje 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK Darinka Ambrož idr.: BRANJA 1 (nova

More information

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora

Poglavje 8. QCAD - 2D prostorsko načrtovanje. CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora Poglavje 8 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje CAD orodja Računalniško načrtovanje Primer: 2D načrtovanje skladiščnega prostora 180 QCAD - 2D prostorsko načrtovanje 8.1 Teoretično ozadje Na trgu obstaja veliko

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Informatika in tehnologije komuniciranja POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V TILZOR Maribor Čas opravljanja Od 25.3.2010 do 14.6.2010 Mentor v GD Tilen Zorenč Študent Miha

More information

PRESENT SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE TENSE PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

More information

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia

Jamova cesta Ljubljana, Slovenija   Jamova cesta 2 SI 1000 Ljubljana, Slovenia Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

More information

Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov

Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Igor Plavšić Mobilna aplikacija za odčitavanje in ocenjevanje izdelkov DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Izdelava predstavitev - Microsoft PowerPoint ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom.

Izdelava predstavitev - Microsoft PowerPoint ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom. gibanje za računalniško pismenost izgradnja sodobne družbe človekove pravice do izobraževanja in obveščanja ITdesk.info načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom prost dostop e - učenje

More information

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3

Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Peter Mihael Rogač Razvoj poslovnih aplikacij za informacijski sistem SAP R3 DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Ljubljana, 2012 UNIVERZA

More information

Spletne ankete in uvoz v Limesurvey

Spletne ankete in uvoz v Limesurvey (Priročnik za ravnatelje) Avtorji: Mojca Berce, Janko Harej, Primož Štekar, Dušan Klemenčič Ljubljana, februar 2012 Kazalo 1 SPLETNO ANKETIRANJE...3 1.1 Analiza podatkov...3 1.2 Anketa mora biti:...3 2

More information

Možnost uporabe programa Tux Paint v drugem razredu. The Use of Tux Paint Program in Second (2nd) Grade

Možnost uporabe programa Tux Paint v drugem razredu. The Use of Tux Paint Program in Second (2nd) Grade INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2009 16. oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Možnost uporabe programa Tux Paint v drugem razredu The Use of Tux Paint Program in Second (2nd) Grade Darja

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Ogrodje mobilne aplikacije mfri

Ogrodje mobilne aplikacije mfri Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Dejan Obrez Ogrodje mobilne aplikacije mfri DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya

Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Luka Golinar Sistem za oddaljeni dostop do merilnih naprav Red Pitaya DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA

SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Boštjan Krajnc SPROTNO UVAŽANJE PODATKOV IZ ODJEMALCA SPLETNEGA POKRA DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij

Milan Nedovič. Metodologija trženja mobilnih aplikacij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Milan Nedovič Metodologija trženja mobilnih aplikacij DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. doc. dr. Rok Rupnik Ljubljana,

More information

NAVODILA ZA UPORABO. Ver. 0.2

NAVODILA ZA UPORABO. Ver. 0.2 NAVODILA ZA UPORABO Ver. 0.2 Kazalo Opozorilo 6 Vzdrževanje in odstranitev baterije 7 1. Uvod 8 1.1 Vsebina škatle 8 1.2 Razpoložljiva dodatna oprema 8 1.3 Značilnosti naprave 8 1.4 Tipkovnica 9 2. Namestitev

More information

KOMPAS Xnet - TU SMO, DA VAM POMAGAMO

KOMPAS Xnet - TU SMO, DA VAM POMAGAMO KOMPAS Xnet - TU SMO, DA VAM POMAGAMO Številka 1, Letnik VII. ISSN: 1408-7863 Kaj nam prinaša hitri internet? Digitalna fotografija in EXIF atributi Kako prilagoditi Windows XP? Nepogrešljivi pripomoèki

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE

DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO INTRANET SODOBNO ORODJE INTERNE KOMUNIKACIJE Kandidatka: Simona Kastelic Študentka izrednega študija Številka indeksa: 81498358 Program:

More information

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju)

PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Šolski center Novo mesto Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Šegova ulica 112 8000 Novo mesto PODATKOVNA BAZA (Uporaba IKT pri poslovanju) Avtorica: Tanja JERIČ, dipl. inž. rač. in inf. Novo mesto,

More information

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA "FRANJA" (pri Cerknem) PARTISAN HOSPITAL "FRANJA" (near Cerkno)

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA FRANJA (pri Cerknem) PARTISAN HOSPITAL FRANJA (near Cerkno) CERKNO Ta bogata hribovita pokrajina ter neokrnjena narava skupaj s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi in gostoljubnimi prebivalci, ki vam bodo postregli z lokalnimi specialitetami, vas bo

More information

DYNAFLEET ONLINE

DYNAFLEET ONLINE DYNAFLEET ONLINE 24.8.2018 Predstavitev Predstavitev O Dynafleet Online pomoči Spletna pomoč v Dynafleet Online tudi imenovana kot WebHelp, je sistem pomoči, ki je neodvisen od platforme in temelji na

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OCENJEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV IZBRANIH UNIVERZ IN PISARN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE Ljubljana, julij 2006 SAŠA FERFOLJA IZJAVA Študent Saša Ferfolja

More information

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih

Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Goran Ocepek Uporaba HTML 5 in CSS3 v spletnih kvizih DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. Dr. Saša Divjak Ljubljana,

More information

Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije

Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko David Jeras Analiza primernosti CRM produkta za potrebe invalidske organizacije DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr.

More information

Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE

Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green --- DESTINACIJE 1 NAZIV Uporabniški priročnik za spletno platformo Slovenia Green, Destinacije NAROČNIK Naročnik: Slovenska turistična organizacija

More information

Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah

Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Kavčič Večuporabniške aplikacije na večdotičnih napravah DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Matija Marolt

More information

I. RAUNALNIK... I-2 OSNOVNA ZGRADBA RAUNALNIKA...I-2 KODIRANJE PODATKOV V RAUNALNIKU...I-3 SESTAVNI DELI PC-JA...I-3 PROGRAMSKA OPREMA...

I. RAUNALNIK... I-2 OSNOVNA ZGRADBA RAUNALNIKA...I-2 KODIRANJE PODATKOV V RAUNALNIKU...I-3 SESTAVNI DELI PC-JA...I-3 PROGRAMSKA OPREMA... I. RAUNALNIK... I-2 OSNOVNA ZGRADBA RAUNALNIKA...I-2 KODIRANJE PODATKOV V RAUNALNIKU...I-3 SESTAVNI DELI PC-JA...I-3 II. PROGRAMSKA OPREMA...II-6 III. MICROSOFT WINDOWS 98... III-7 UPORABA MIŠKE... III-7

More information

Paradoks zasebnosti na Facebooku

Paradoks zasebnosti na Facebooku UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Istenič Paradoks zasebnosti na Facebooku Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jernej Istenič Mentor: doc.

More information

PODPORA ODLOČANJU PRI UPRAVLJANJU PROCESOV OSKRBOVALNE VERIGE

PODPORA ODLOČANJU PRI UPRAVLJANJU PROCESOV OSKRBOVALNE VERIGE UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Program: Management informacijskih sistemov Smer: Anza in načrtovanje informacijskih sistemov PODPORA ODLOČANJU PRI UPRAVLJANJU PROCESOV OSKRBOVALNE

More information

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete

Družbeni mediji na spletu in kraja identitete UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar Družbeni mediji na spletu in kraja identitete Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANA FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Tamara Žgajnar

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV

UNIVERZA V LJUBLJANI VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VREDNOTENJE SPLETNIH PREDSTAVITEV NA TEMO VZAJEMNIH SKLADOV Ljubljana, november 2005 TAJKA ŽAGAR IZJAVA Študentka Tajka Žagar izjavljam, da sem avtorica

More information

Računalniško Informacijsko Komunikacijsko Obveščanje Slepih in Slabovidnih

Računalniško Informacijsko Komunikacijsko Obveščanje Slepih in Slabovidnih Računalniško Informacijsko Komunikacijsko Obveščanje Slepih in Slabovidnih Letnik 2, štev. 3 / (september) 2003, ISSN 1854-4096 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Odgovorni in tehnični urednik,

More information

NAVODILA AQUAPAQ. Kompaktna toplotna črpalka. Ver 1,4 Obnovljeno:

NAVODILA AQUAPAQ. Kompaktna toplotna črpalka. Ver 1,4 Obnovljeno: NAVODILA AQUAPAQ Kompaktna toplotna črpalka Ver 1,4 Obnovljeno: 2013-10-25 Stran 2 Vsebina Toplotna črpalka... 4 AquaPaQ... 4 Dostava in varnostni ukrepi...5 Pregled dela z zalogovnikom... 6 Pregled dela

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Andrej Laharnar. Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen

Andrej Laharnar. Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Andrej Laharnar Razvoj uporabniškega vmesnika oddelčnega proizvodnega informacijskega sistema za vodje izmen Diplomska naloga na visokošolskem

More information

Elementi implementacije spletne trgovine

Elementi implementacije spletne trgovine UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Avbar Elementi implementacije spletne trgovine DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA Mentor: doc. dr. Janez Demšar LJUBLJANA,

More information

EU NIS direktiva. Uroš Majcen

EU NIS direktiva. Uroš Majcen EU NIS direktiva Uroš Majcen Kaj je direktiva na splošno? DIREKTIVA Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča državnim

More information

SLOVENSKI GIMP-PORTAL

SLOVENSKI GIMP-PORTAL ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA SLOVENSKI GIMP-PORTAL Tematsko področje: RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE (IKT) Avtorja:

More information

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji avtorji: Katja Prevodnik Ljubljana, november 2008 CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani e-mail:

More information

Programski paket Gredos Gredos 10.0 software package

Programski paket Gredos Gredos 10.0 software package Programski paket Gredos 10.0 Tomaž Mohar inštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, Ljubljana E-mail: tomaz.mohar@eimv.si Golob Jože inštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, Ljubljana E-mail: joze.golob@eimv.si Leon

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. LK0-0 Lux/ a caella $2.00 Commissioned by aul and Joyce Riedesel in honor of their 5th edding anniversary. Offertorium and Communio from the Requiem Mass f declamatory - solo - - - - U Ex - au - di o -

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja Janškovec Sodobne dileme in priložnosti ustvarjalnega gospodarstva Diplomsko delo Ljubljana, 2012 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Maja

More information

Predlogi za učinkovito pripravo predstavitev s pripomočkom Microsoft PowerPoint 2016

Predlogi za učinkovito pripravo predstavitev s pripomočkom Microsoft PowerPoint 2016 Predlogi za učinkovito pripravo predstavitev s pripomočkom Microsoft PowerPoint 2016 dr. Simona Sternad Zabukovšek mag. Zdenko Deželak Irena Šišovska, mag. ekon. in posl. ved 1. SKLOP O predstavitvah Namen

More information

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VEČKRITERIJSKA ANALIZA ODLOČITVE O IZBIRI LOKACIJE CENTRA ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Kandidatka: Mateja Mihelin Študentka rednega

More information

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Računalništvo in informacijske tehnologije POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v Tom88 d.o.o. Maribor Čas opravljanja od 1.4.2014 do 15.6.2014 Mentor Tomaž Kokot, univ. dipl.

More information

Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov

Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Geodezija, Smer za prostorsko

More information

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1.

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1. Sequence hymn for Ascension ( y Nottker Balulus) Graduale Patavienese 1511 1. Sum Summi triumphum Let us recount ith praise the triumph of the highest King, Henricus Isaac Choralis Constantinus 1555 3

More information

UPORABA LIDAR PODATKOV V POVEZAVI GIS IN HIDRAVLIČNEGA MODELA

UPORABA LIDAR PODATKOV V POVEZAVI GIS IN HIDRAVLIČNEGA MODELA Gašper RAK * mag. Leon GOSAR * prof. dr. Franci STEINMAN* - 108 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPORABA LIDAR PODATKOV V POVEZAVI GIS IN HIDRAVLIČNEGA MODELA POVZETEK Zapletenost postopkov povezave GIS

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacija in management delovnih procesov PRENOVA PROCESA REALIZACIJE KUPČEVIH NAROČIL V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d. Mentor: izred. prof.

More information

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW

Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Miha Vitorovič Kontrolni sistem pospeševalnika delcev v okolju LabVIEW DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM ŠTUDIJU Mentor: prof. dr. Saša Divjak

More information

Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA

Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matija Lovrić VPELJAVA GEST Z MIŠKO IN NADGRADNJA FUNKCIONALNOSTI KLASIČNEGA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM

More information

KAJ BOM ZNAL/ZNALA PO IZVEDBI VAJE:

KAJ BOM ZNAL/ZNALA PO IZVEDBI VAJE: LABORATORIJSKA VAJA C (do 10 točk) Vaje potekajo v učilnici LUKS pod vodstvom asistenta. Študentje v prvem delu vaj skupaj z asistentom pregledajo in ponovijo teoretične vidike vaj, se spoznajo z osnovno

More information

UPORABA PODATKOVNEGA RUDARJENJA PRI ODKRIVANJU NEZAŽELENE ELEKTRONSKE POŠTE

UPORABA PODATKOVNEGA RUDARJENJA PRI ODKRIVANJU NEZAŽELENE ELEKTRONSKE POŠTE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO UPORABA PODATKOVNEGA RUDARJENJA PRI ODKRIVANJU NEZAŽELENE ELEKTRONSKE POŠTE Ljubljana, junij 2003 BLAŽ KONIČ IZJAVA Študent BLAŽ KONIČ izjavljam,

More information

Trening z uporabo navidezne resničnosti

Trening z uporabo navidezne resničnosti Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Blaž Česnik Trening z uporabo navidezne resničnosti DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije

Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije Navodila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije Ljubljana, september 2018 Kazalo Pogoji za sprejemanje gostov na kratkotrajno nastanitev... 3 1. Nastanitev gostov... 3 2. Registracija sobodajalca...

More information

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable

vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja Flight Timetable vozni red / timetable 1 Vozni red letov velja 29.10.2017-24.03.2018 Flight Timetable valid 29.10.2017-24.03.2018 2 vozni red / timetable LEGENDA LEGEND REDNI PREVOZNIKI / SCHEDULED AIRLINES AF AIR FRANCE

More information

D I P L O M S K A N A L O G A

D I P L O M S K A N A L O G A FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU D I P L O M S K A N A L O G A VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE JURE CEROVŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

More information

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju

Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Sistemi za podporo pri kliničnem odločanju Definicija Sistem za podporo pri kliničnem odločanju je vsak računalniški program, ki pomaga zdravstvenim strokovnjakom pri kliničnem odločanju. V splošnem je

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE NOVARTISOV PREVZEM LEKA: POGAJALSKI VIDIKI

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE NOVARTISOV PREVZEM LEKA: POGAJALSKI VIDIKI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jana Miklavžin NOVARTISOV PREVZEM LEKA: POGAJALSKI VIDIKI Diplomsko delo Ljubljana, 2006 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Jana Miklavžin Mentor:

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

POGAJANJA V LOGISTIKI

POGAJANJA V LOGISTIKI UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO Suzana Gradišnik POGAJANJA V LOGISTIKI magistrsko delo Celje, oktober 2014 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO Suzana Gradišnik POGAJANJA V LOGISTIKI magistrsko

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Psarn Pridobivanje kadrov s pomočjo spletnih socialnih omrežij Diplomsko delo Ljubljana, 2011 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra

More information

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017 1.03.2017 2.03.2017 3.03.2017 6.03.2017 7.03.2017 8.03.2017 9.03.2017 10.03.2017 13.03.2017 14.03.2017 15.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 22.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 27.03.2017

More information

Igor Koselj

Igor Koselj ZAJEM REALNIH PROCESNIH PODATKOV KOT POMOČ ZA NATANČNEJŠE SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI PROIZVODNE LINIJE IN S TEM POMOČ PRI PREVENTIVNEM VZDRŽEVANJU STROJEV Igor Koselj ikoselj@gmail.com Prikazana je logika

More information

Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija

Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Šircelj Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE SISTEMA ERP V IZBRANEM PODJETJU Ljubljana, junij 2016 VESNA PESTOTNIK IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana Vesna Pestotnik,

More information

KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV

KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo KATARINA JAMNIK IZDELAVA SPLETNE KARTE PRIKAZA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

More information

NiceLabel Express uporabniški priročnik

NiceLabel Express uporabniški priročnik www.nicelabel.com, info@nicelabel.com NiceLabel Express uporabniški priročnik Slovenska izdaja Rev-0911 2011 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A2 4208 Šenčur Sloveniatel.:

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Zaključna naloga Reprodukcija dejanskega okolja v virtualno resničnost s pomočjo para kamer ter Google Cardboard

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

Intranet kot orodje interne komunikacije

Intranet kot orodje interne komunikacije UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Intranet kot orodje interne komunikacije Diplomsko delo Ljubljana, 2009 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Petra Renko Mentorica:

More information

Thomas Tallis Mass for 4 voices

Thomas Tallis Mass for 4 voices homas allis Mass for voices G-Lbl dd. M 1780-5 Edited for choir by effrey Quick homas allis: Mass in voices Edition by effrey Quick his is a practical edition meant to make this mass possible for mixed

More information

Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba

Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Matej Žebovec Tehnologiji RFID in NFC in njuna uporaba DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

More information

72 prvo. STROKOVNE INFORMACIJE strokovne informacije. četrtletje

72 prvo. STROKOVNE INFORMACIJE strokovne informacije.  četrtletje Uvodnik Nekaj paberkov iz zgodovine proizvodnje pigmenta titanovega(iv) oksida in kaj je iz dveh majhnih tovarnic nastalo Priprava in vsebina strani Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo

More information

Mihael PETEK. Mentorica:

Mihael PETEK. Mentorica: i FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, UNIVERZA V MARIBORU RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa KONFIGURIRANJE IN UPORABA

More information

Uporabniški priročnik NiceLabel Pro

Uporabniški priročnik NiceLabel Pro www.nicelabel.com, info@nicelabel.com Uporabniški priročnik NiceLabel Pro Slovenska izdaja Rev-1011 2011 Euro Plus d.o.o. Pravice pridržane Euro Plus d.o.o. Poslovna cona A 2 SI-4208 Šenčur, Slovenia tel.:

More information