"ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ПРАКСА: РАЗВОЈ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ" Ивањица XII ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ПРАКСА: РАЗВОЈ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ" Ивањица XII ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА"

Transcription

1 ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА 1. др Стеван М. Станковић: ГЕОГРАФСКА ШКОЛА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА И ЊЕНИ АКАДЕМИЦИ 2. др Иван Раткаj, др Мирко Грчић: РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ И ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИОРИТЕТИ ДРУШТВЕНЕ ГЕОГРАФИЈЕ 3. др Љиљана Гавриловић, др Велимир Јовановић, др Снежана Ђурђић, др Владан Дуцић, др Сања Мустафић, др Предраг Ђуровић, др Милутин Тадић: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ФИЗИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ НА ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 4. др Мила Павловић, др Дејан Шабић: РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА НА ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 5. др Мирољуб Милинчић: ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - МЕТОДОЛОШКО-ГНОСЕОЛОШКА ОСНОВА И ПРАВЦИ РАЗВОЈА 6. др Драгица Живковић: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ КАРТОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ 7. др Дејан Ђорђевић: ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 8. др Милена Спасовски, мр Даница Шантић: РАЗВОЈ ГЕОГРАФИЈЕ СТАНОВНИШТВА ОД АНТРОПОГЕОГРАФСКОГ ДО АНАЛИТИЧКО-ПРОСТОРНОГ ПРИСТУПА 9. др Добрица Јовичић: ПЛАТФОРМА БАЗИРАНА НА ЗНАЊУ КАО ОСНОВА ТУРИЗМОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 10. др Славољуб Јовановић, др Љиљана Живковић: ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПОГЛЕДУ РАЗВОЈА ЕКОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 1

2 Секција I РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ ГЕОГРАФИЈЕ 1. др Миломир Степић: ВЕК ПОСЛЕ ЦВИЈИЋА: ЕТНО-ЦИВИЛИЗАЦИЈСКА КАРТА БАЛКАНА И ЊЕНЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ 2. др Игор Зекановић: САВРЕМЕНА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПОЛИТИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ КАО НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ У СИСТЕМУ ГЕОГРАФСКИХ НАУКА 3. PhD Lachininsky S. Stanislav, Savchuk Ivan Grigoryevich: THE DEVELOPMENT OF SEASIDE REGIONS OF ST. PETERSBURG AND ODESSA IN A CONTEXT OF MODERN GEOECONOMIC PROCESSES 4. Anokhin Anatoly Aleksandrovich: PROBLEMS OF THE POLARIZED DEVELOPMENT OF THE NORTH WESTERN ECONOMIC REGION OF RUSSIA 5. Трифонова З.А., Эльдаров Э.М.: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА В ОЦЕНКАХ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. МАХАЧКАЛЫ) 6. др Ђуро Марић, мр Млађен Трифуновић: ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОДЕЛИ РАЗВОЈА ПОСТИНДУСТРИЈСКОГ ДРУШТВА 7. др Емилија Манић: НОВА ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА АНАЛИЗА ПРОСТОРНО-ТЕМПОРАЛНОГ ОКВИРА 8. Јована Тодорић: ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА КРУГМАНОВЕ НОВЕ ЕКОНОМСКЕ ГЕОГРАФИЈЕ 9. др Драго Тодић: ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКИ И УРБАНИ РАЗВОЈ НОВОГ ГРАДА 10. др Марија Мартиновић: АКТУЕЛНА ПИТАЊА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РУРАЛНОГ ПРОСТОРА СРБИЈЕ 11. др Љубица Рајковић, др Весна Милетић Степановић: ТРАДИЦИОНАЛНО И МОДЕРНО У СЕЛИМА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 12. др Весна Милетић-Степановић, Др Љубица Рајковић: ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА КАО ФАКТОР ОДРЕЂЕЊА ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ СРБИЈИ 13. др Милка Бубало-Живковић, Бојан Ђерчан, др Тамара Лукић: ФОРМИРАЊЕ КОНУРБАЦИЈА У СРБИЈИ И ЊИХОВИ ПРОБЛЕМИ 14. др Мира Мандић: СОЦИОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РУРАЛНОГ ПРОСТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У УСЛОВИМА САВРЕМЕНОГ РАЗВОЈА 15. Dr Rahman Nurković: INFLUENCE OF TRANSPORTATION ON URBAN AND RURAL DEVELOPMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 16. мр Микица Сибиновић: ТИПОЛОГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ РУРАЛНОГ ПРОСТОРА РЕГИОНА БЕОГРАДА 17. мр Милош Д. Лутовац: ПОЛОЖАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ 18. Марко Иванишевић: АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У НАСЕЉУ БОЧАЦ 19. Александра Малић: ФУНКЦИОНАЛНА ТИПОЛОГИЈА НАСЕЉА ИСТОЧНОГ ДЕЛА СРЕМА 20. Мирела Ђуровић: БЕОГРАДСКА ДНЕВНА ШТАМПА О ЈОВАНУ ЦВИЈИЋУ ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 2

3 Секција II ПРИМЕЊЕНА ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 1. др Славољуб Драгићевић, др Ивана Царевић, др Горан Анђелковић, мр Јелена Луковић, др Предраг Манојловић, мр Александар Петровић, др Ненад Живковић: ПРИМЕНА ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИХ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ 2. др Милован Р. Пецељ: ГЕОЕКОЛОГИЈА-ЛАНДШАФТОЛОГИЈА: ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКА И КОНЦЕПЦИЈСКО- ТЕРМИНОЛОШКА РАЗМАТРАЊА 3. др Раденко Лазаревић, др Славољуб Драгићевић, др Радислав Тошић: ПРОМЕНЕ ИНТЕНЗИТЕТА ЕРОЗИЈЕ У СЛИВУ ПРЕДЕЈАНСКЕ РЕКЕ 4. др Срђан Белиј: ГЕОПАРКОВИ У СРБИЈИ - НОВО ПОЉЕ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ РАДА СА ГЕОЛОШКИМ И ГЕОМОРФОЛОШКИМ ОКВИРОМ И ОСНОВОМ 5. др Горан Трбић, др Сенад Опрашић: КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ РИЗИЦИ И МОГУЋНОСТИ ПРИЛАГОЂАВАЊА 6. мр Марко Милошевић: БАГРДАНСКА КЛИСУРА ИЛИ СУЖЕЊЕ (ТЕСНАЦ)? 7. др Светислав Љ. Марковић, Милоје Остојић, др Илија В. Поповић: ЗАШТО СЕ ГОЛИЈСКА ЈЕЗЕРА НЕ ПОМИЊУ У УЏБЕНИЦИМА ГЕОГРАФИЈЕ? 8. Владимир Марковић, Стеван Савић, Угљеша Станков, Драган Долинај, Драган Милошевић: ПОВЕЗАНОСТ ПОЈАВЕ УРБАНИХ ОСТРВА ТОПЛОТЕ И ИСКОРИШЋЕНОСТИ ПОВРШИНА У УРБАНОЈ ЗОНИ НОВОГ САДА 9. др Мишко М. Милановић, Вељко С. Перовић, др Саша Т. Бакрач: ПРИМЕНА ТЕЛЕДЕТЕКЦИЈЕ У КОНТРОЛИ И ПРОВЕРАВАЊУ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА НА ЗЕМЉИШТУ 10. Минучер Месарош, Драгослав Павић, Анте Вујић, Соња Трифунов, Душанка Крашић: УТВРЂИВАЊЕ ПРОМЕНА У ПРОСТИРАЊУ ШУМСКОГ ПОКРИВАЧА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ФРУШКА ГОРА ПОМОЋУ АРХИВСКИХ САТЕЛИТСКИХ СНИМАКА 11. Ана Радовановић: ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОБЛЕМА ШУМСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ У ПРЕДЕЛИМА КОЈИ СУ УГРОЖЕНИ ЉУДСКОМ АКТИВНОШЋУ 12. Ана Радовановић: ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОБЛЕМА ОТПАДА ЕКОЛОШКИ УГРОЖЕНИХ ПРЕДЕЛА НА ПРИМЕРУ ЗЛАТИБОРА, СОКОБАЊЕ, ЂЕРДАПА И СЕЛА ВЕНЧАНЕ, И МОГУЋНОСТИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ 13. Стеван Савић, Угљеша Станков, Владимир Марковић, Драган Милошевић, Драган Долинај: ДЕФИНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ КЛИМАТСКИХ ЗОНА У ЦИЉУ ПОСТАВЉАЊА УРБАНЕ МРЕЖЕ МЕРНИХ СЕНЗОРА 14. др Милица Пецељ: ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ХУМАНЕ БИОМЕТЕОРОЛОГИЈЕ КАО НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ЊЕНА ВЕЗА СА ГЕОГРАФИЈОМ 15. Љиљана Михајловић, мр Бојана Михајловић, Иван Самарџић: ГЕОЕКОЛОШКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ БРДСКО-ПЛАНИНСКИХ ПОДРУЧЈА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 16. Иван Самарџић, мр Бојана Михајловић, Љиљана Михајловић, Предраг Озмо: ПРОБЛЕМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 17. мр Иван Новковић: СЛИВ ЉИГA УГРОЖЕНОСТ ПРИРОДНИМ НЕПОГОДАМА 18. Ратомир Веселиновић: МЕТОДЕ МЕРЕЊА ВОДОПАДА 19. Љиљана Црногорац: УТИЦАЈ РУДНИКА И ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ ГАЦКО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 20. Милена Ђурковић, Невена Ђурић: САДРЖАЈ ТЕШКИХ МЕТАЛА У ЗЕМЉИШТУ У СЛИВУ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ 21. Марија Живковић, Милан Радовић, мр Александар Ђорђевић, Дејан Дољак: МОГУЋНОСТ УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ У ВЕЛИКИМ ЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА 22. Катарина Јаћимовић: УТИЦАЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИХ КОПОВА НА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ 23. Јелена Пурковић-Пецељ, Душица Пецељ: ГЕОЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈ БИОМАСЕ У СРБИЈИ 24. Катарина Јаћимовић: ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗАХВАЋЕНЕ АКТИВНОСТИМА НА ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА 3

4 Секција III РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1. др Мила Павловић, др Слободан Мишовић, др Александар Радивојевић: МЕСТО И УЛОГА НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У СРБИЈИ 2. др Рајко Гњато: ТЕОРИЈА И ПРАКСА СРПСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ 3. др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић и др Мирјана Гајић: РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА У НАСТАВИ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У ЕВРОПИ 4. др Драгутин Тошић: РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА ИЗМЕЂУ ВРХУНСКЕ НАУЧНЕ СИНТЕЗЕ И ГЕОГРАФСКОГ АНАХРОНИЗМА 5. др Слободан Касалица, Љубомир Поповић: РАЗВОЈ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РЕГИОНАЛНЕ И ТУРИСТИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ НА ВИШИМ ШКОЛАМА И ФАКУЛТЕТИМА У ЦРНОЈ ГОРИ 6. Филип Крстић: ФАКТОРИ ПРИВРЕДНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ТОПЛИЦА 7. др Бранка Тошић, др Зора Живановић: СТРАТЕШКО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У СРБИЈИ 8. др Велимир Шећеров, др Дејан Филиповић: ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ ПРИСТУП, СВРХА И ПОТРЕБА? 9. др Богдан Лукић: О ТЕРИТОРИЈАЛНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 10. др Марија Невенић: УТИЦАЈ ЦЕНТАРА ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНИХ РЕГИОНА СРБИЈЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЈУ РУРАЛНОГ ОКРУЖЕЊА 11. др Миленко Живковић, Драган Папић, Марко Станојевић: ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОБЛЕМСКИХ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 12. др Драган Петровић, др Наташа Томић-Петровић: ГЕОПОЛИТИЧКИ ЗНАЧАЈ ЈУЖНОГ ТОКА ЗА ДРЖАВЕ УЧЕСНИЦЕ ОВОГ ПРОЈЕКТА 13. др Александар Лугоња: ИТАЛИЈА И ЕВРОПСКЕ ПРОСТОРНЕ ПОЛИТИКЕ: ПОЛИЦЕНТРИЗАМ, УРБАНЕ МРЕЖЕ И ЛОКАЛНЕ ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ 14. Сања Крсмановић, Марија Перић: СТО ГОДИНА ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ И ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА БАЊА У СРБИЈИ 15. Андријана Мирковић, др Драгутин Тошић: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАЊЕ - ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ 16. Јован Драгојловић: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РАШКЕ РЕГИЈЕ И ПРОСТОРНО-РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РАШКОГ КРАЈА 17. Душко Ђукић: ПРОБЛЕМИ СТАРОИНДУСТРИЈСКИХ ПРОСТОРА И ЊИХОВО ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ (ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ НА ПРИМЕРУ БЕОГРАДА) 18. Катарина Копчић: ВАЖНОСТ УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ У УПРАВЉАЊУ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ - ПРЕДНОСТИ И НЕУСПЕСИ 19. Tеодора Николић: ГРАД ЧАЧАК КАО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР У ОКВИРУ ЗАПАДНОМОРАВСКЕ РАЗВОЈНЕ ОСОВИНЕ 20. Игор Мишчевић: ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УТИЦАЈ ЊИХОВЕ ИЗРАДЕ И СПРОВОЂЕЊА НА ПРОЦЕС ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА У СРБИЈИ 4

5 Секција IV РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ ДЕМОГРАФИЈЕ 1. др Мирјана Рашевић: ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЦЕНТРА ЗА ДЕМОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА И ДЕМОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ 2. др Мирјана Девеџић: БУДУЋИ ПУТЕВИ ДЕМОГРАФИЈЕ 3. др Светлана Радовановић: СИСТЕМСКИ ПРИСТУП КАО САВРЕМЕНИ НАУЧНИ ПРИСТУП У ПРОУЧАВАЊУ ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВИТКА 4. др Драшко Маринковић, Александар Мајић: ПРОМЈЕНЕ У ОСНОВНОШКОЛСКОМ КОНТИНГЕНТУ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ 5. PhD Mirjanka Madzevik, PhD Biljana Apostolovska Toshevska: THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE EASTERN REGION OF MACEDONIA IN TERMS OF SPATIAL PLANNING 6. мр Олица Радовановић: СТАРЕЊЕ СТАНОВНИШТВА ТИМОЧКЕ КРАЈИНА НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА 7. др Милина Ивановић-Баришић: ЖЕНСКЕ МИГРАЦИЈЕ 8. др Мирјана Бобић: СРБИЈА И МЕЂУНАРОДНЕ МИГРАЦИЈЕ - ДЕМОГРАФСКЕ И РАЗВОЈНЕ ПОТРЕБЕ, ТОЛЕРАНЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 9. др Драгица Р. Гатарић: ДЕПОПУЛАЦИЈА СЕЛА У СРБИЈИ 10. др Јасна Петрић, Јелена Басарић, Олгица Бакић: ДЕПОПУЛАЦИЈА РУРАЛНИХ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ОДЛИКА ПРИМЕР РАДАН ПЛАНИНЕ 11. мр Петар Васић: УПОТРЕБА АНАЛИТИЧКИХ ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА У ПРЕДВИЂАЊУ МИКРОЕКОНОМСКИХ КРЕТАЊА 12. мр Рајко Голић, Марко Јоксимовић: УТИЦАЈ ВОДНИХ АКУМУЛАЦИЈА НА ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ ПРИМЕР ХЕ ЗВОРНИК 13. др Вера Глигоријевић: ВЕЗЕ ДЕМОГРАФИЈЕ И ЕКОНОМИЈЕ: НОВИЈИ ПРИСТУПИ ИСТРАЖИВАЊУ 14. Ана Врбник: ДНЕВНА МИГРАЦИЈА КАО ИНДИКАТОР ФУНКЦИОНАЛНЕ ИНТЕГРИСАНОСТИ ГЕОПРОСТОРА МОРАВИЧКИ ОКРУГ 15. Марија Анђелковић: ПОПУЛАЦИОНО-ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕМОГРАФСКИ МАЛИХ НАСЕЉА ПРИМЕР РАШКОГ ОКРУГА 16. Драгана Пауновић: ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ЦЕНТАРА У СРБИЈИ 17. Драган Папић: АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ У ДЈЕЛИМА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА И ЈЕФТА ДЕДИЈЕРА 18. Љубица Петровић, Сања Дубаић, Драго Попадић, Марија Боровица: ТЕРИТОРИЈАЛНО ДЕМОГРАФСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МРЕЖЕ НАСЕЉА ГРАДА ВАЉЕВА 19. Радмила Вељовић: ОДЛАГАЊЕ РАЂАЊА - САВРЕМЕНИ ДЕМОГРАФСКИ ФЕНОМЕН 20. Марија Анђелковић - Стоилковић: ПОПУЛАЦИОНО-ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕМОГРАФСКИ МАЛИХ НАСЕЉА ПРИМЕР РАШКОГ ОКРУГА 5

6 Секција V РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ ТУРИЗМОЛОГИЈЕ 1. др Жељко Бјељац, др Јован Ромелић: РАЗВОЈ ТУРИЗМОЛОГИЈЕ У СРБИЈИ 2. др Горан С. Јовић: ПОЛОЖАЈ САВРЕМЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ У ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОУЧАВАЊУ ТУРИЗМА 3. др Светлана Вукосав, др Невена Ћурчић, др Вук Гарача: ПРОЦЕС СТРАТЕГИЈСКОГ УПРАВЉАЊА ТУРИСТИЧКОМ ДЕСТИНАЦИЈОМ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА НАЦИОНАЛНИ ПАРК,,ФРУШКА ГОРА 4. др Сњежана Муса, др Јасенка Крањчевић: ПОВИЈЕСНИ РАЗВОЈ ИДЕЈЕ И СТВАРНОСТ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У КАЊОНУ ДРЕЖАНКЕ 5. др Данијела Вукоичић, др Милена Николић: ВАЛОРИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ МОТИВА ПЛАНИНЕ ЈАСТРЕБАЦ 6. мр Драган Ђ. Обрадовић: НОВО МИЛОШЕВО ПОТЕНЦИЈАЛНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА У БАНАТУ 7. Mарија Белиј: БАЊЕ СРБИЈЕ-ИЗМЕЂУ ЗДРАВСТВЕНОГ И WELLNESS ТУРИЗМА 8. Радмила Јовановић, др Дарио Цесар Санчез, др Жељко Бјељац, др Олгица Миљковић: МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ 9. мр Ивана Пењишевић, Весна Вучићевић, Алекса Попадић: ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА 10. Јелена Обренић: ТУРИСТИЧКИ КАДРОВИ У СРБИЈИ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ И ПЕРСПЕКТИВЕ 11. Аљоша Будовић: ДЕФИНИСАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ БЕОГРАДА 12. Јелена Белиј: ГЕОТУРИЗАМ БЕОГРАДА ОД ПОТЕНЦИЈАЛА ДО ПРАКСЕ 13. Весна Рајчевић, др Чедомир Црногорац: ВАЛОРИЗАЦИЈА ГЕОТЕРМАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРИМЈЕР БАЊЕ ВРУЋИЦЕ 14. Сара Станић: РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГО СУРЧИН КАО НОВЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 15. Марина Илинчић: РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА: ИЗАБРАНИ ПРИМЕРИ 16. Маја Милошевић: ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ДОЛИНЕ РЕКЕ РЕСАВЕ 17. Сара Боснић: ОЧУВАЊЕ И РЕСТАУРАЦИЈА МАНАСТИРА СТУПЉЕ 18. Мићо Срдановић, Драгослав Павић: САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У РАЗВОЈУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ ПИВЕ 6

7 Секција VI МЕТОДИКА И ДИДАКТИКА ГЕОГРАФИЈЕ, КАРТОГРАФИЈА И ГИС 1. др Јован Ромелић, Тијана Илић: ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ, ОД КОНЦЕПЦИЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2. др Слађана Анђелковић: УЧИТИ ЗА ЖИВОТ: АМБИЈЕНТАЛНИ И ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 3. мр Александар С. Петровић, др Милутин Тадић: КЉУЧНЕ СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА ГЕОГРАФИЈЕ ПОЛАЗИШТЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОПШТИХ ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА 4. др Милутин Љешевић: НАУЧНА ЕТИКА У ГЕОГРАФИЈИ 5. др Mирослав Додеровић, др Слободан Касалица: РАЗВОЈ ГЕОГРАФСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ 6. др Зорица Станисављевић Петровић: УЛОГА ШКОЛЕ У РАЗВОЈУ ЕКОЛОШКЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА 7. др Чедомир Црногорац: КОМПАРАТИВНИ САДРЖАЈ НПИП У ГЕОГРАФСКОМ УНИВЕРЗИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 8. мр Милка Грмуша: ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 9. др Предраг Ђуровић: НАУЧНИ РАДОВИ ИСТРАЖИВАЧА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 10. мр Млађен Трифуновић, др Ђуро Марић: ГЕОГРАФСКА МЕТАФОРА КАО СТРУКТУРНА КОМПОНЕНТА ПРОСТОРНОГ МИШЉЕЊА 11. др Чистобаев Анатолиј Иванович: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ПРАКТИКА: РАЗВИТИЕ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 12. Јелена Обренић: ТУРИСТИЧКИ КАДРОВИ У СРБИЈИ ОБРАЗОВНИ СИТЕМ И ПЕРСПЕКТИВЕ 13. Иван Стојшић, Јелена Томић: КОНСТРУКТИВИСТИЧКА ПЕДАГОГИЈА СА АСПЕКТА АКТИВНЕ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ 14. Јелена Томић, Љубица Ивановић Бибић, Иван Стојшић: ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА ГЕОГРАФИЈЕ КАО ФАКТОР АКТИВИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА 15. мр Драгана Милошевић, др Бранко Ристановић, Веро Россетти: АПЛИКАТИВНОСТ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ, СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА У ОСМОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 16. мр Марина М. Илић, Мирослав Маркићевић: ГЕОДИВЕРЗИТЕТ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ 17. др Љубинко Сретеновић: СЕМИОРАЗМЕРНО КАРТОГРАФИСАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊУ САДРЖИНЕ ГЕОПРОСТОРА - ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ И ПРАКТИЧНИ ЗНАЧАЈ 18. др Снежана Муса: ИСТОРИЈА КАРТОГРАФИЈЕ У БиХ НА ПРИМЕРУ ТУРИСТИЧКЕ КАРТЕ ИЗ ГОДИНЕ 19. др Весна Иконовић: ЗНАЧАЈ КАРТОГРАФСКЕ ВИЗУЕЛИЗАЦИЈЕ ЗА САВРЕМЕНА ГЕОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА 20. др Јасмина М. Јовановић: МУЛТИМЕДИЈАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА У КАРТОГРАФИЈИ 21. др Александра Петрашевић: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ КАРТОГРАФИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 22. др Александар Ваљаревић: ДИГИТАЛНА ВИШЕЛЕЈЕРНА КАРТА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 23. мр Зорица Прњат: ЈЕЗИК И КУЛТУРА У САЈБЕР ПРОСТОРУ 24. Ненад Јовић: ИЗДАВАЊЕ КАРАТА КАО АУТОРСКИХ ДЕЛА 25. мр Александар Ђорђевић: КАРТОГРАФСКИ ЗНАЦИ НА РЕФЕРАЛНИМ КАРТАМА У ПРОСТОРНИМ ПЛАНОВИМА 26. др Миодраг Костић, др Љубомир Гиговић, др Стева Радојчић: ОБАВЕШТАЈНА АНАЛИЗА ДИГИТАЛНО- МОДЕЛОВАНИХ ПОДАТАКА О ПРОСТОРУ 7

8 ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДА И ПРИПРЕМУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА Приликом писања рада: 1. Назив рада, апстракт (до 300 речи) и кључне речи на српском и енглеском језику ставити на почетку рада. 2. Користити фонт Тimes New Roman 12 pt ћирилица (serbian cyrillic). 3. Избегавати дугачке и широке табеле. 4. Слике у формату tiff или jpg, у резолуцији не мањој од 300dpi, доставити и као посебне фајлове уз Word документ. 5. Рад не може бити дужи од 6 А4 страна (укључујући апстракт, слике, графиконе и табеле). Приликом припреме презентације: 1. Користити шаблон за PowerPoint презентацију који је постављен на сајту Географског факултета 2. Први слајд треба да садржи назив рада, име и презиме аутор/а и институцију коју представља, док остали слајдови треба да садрже начин који најбоље одсликава проблематику рада. 3. Време предвиђено за презентацију рада ограничено је на 5 минута. Радови ће бити рецензирани пре објављивања. Рок за доставу радова и презентација је 5. децембар Радове и презентације доставити лично на диску на самом скупу и послати на адресу Радови и презентације који не буду послати на време, у захтеваној форми и који не буду лично презентовани на самом скупу неће бити разматрани од стране научног одбора и неће бити публиковани! 8

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе мр Јована Бранков Истраживач сарадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9. Телефон: +381 11 2636 395, 2636594 Факс: +381 11 2637597 Email: j.brankov@gi.sanu.ac.rs, j_brankov@yahoo.com

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину Датум 1.12.2016. 728.825 1.451 1.219 11.825 2.239 39.717 19.542 27.828 7.950 04.01. 728.825 1.451 1.219 11.825 2.239 39.717 15 0 19.557 27.828 7.950 Lazich Deli donation box // 04.01. 728.825 1.451 1.219

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 01 Нови Сад, 27.02.2018. Кадетско првенство

More information

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину 31.12.15 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 11.405 12.875 04.01. 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 15 0 11.420 12.875 Compass Fuel donation box // 04.01. 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 15

More information

1. Хоризонталне области:

1. Хоризонталне области: 1. Хоризонталне области: 1) стандардизација [Институт за стандардизацију Србије] Радиша Кнежевић, radisa.knezevic@iss.rs, 011/3409-303 Заменик: Драган Вуксанпвић, dragan.vuksanovic@iss.rs, 011/3409-380

More information

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СВИ УЏБЕНИЦИ СУ ИЗДАЊА JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, ОСИМ АКО ЈЕ ПОСЕБНО НАВЕДЕН ДРУГИ ИЗДАВАЧ

More information

Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ГОДИНЕ

Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ГОДИНЕ Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 24.04.2016. ГОДИНЕ КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ (назив подносиоца изборне листе: назив регистроване

More information

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар Р.б. ПРЕДМЕТ НОВИ ЛОГОС Читанка за први разред гимназије и средњих стручних школа 650-02- 148/2013-06 од 5.9.2013.

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

2007. година. Име и презиме Датум Студијски програм Тема. Макроекономија привреда у транзицији

2007. година. Име и презиме Датум Студијски програм Тема. Макроекономија привреда у транзицији 2007. година Име и презиме Датум Студијски програм Тема Златија Јеленковић 25.10.2007. Милан Јеличић 25.10.2007. Иван Качаревић 25.10.2007. Милица Младеновић 25.10.2007. Данијела Ивановић 25.10.2007. Иван

More information

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 38/2009. Оригинални научни рад UDK: 338.48 ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА PLANNING FOR DEVELOPMENT OF TOURISM Др Слободан Благојевић* РЕЗИМЕ:Планирање

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 07 Нови Сад, 10.04.2018. Кадетско првенство

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Редни број ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Назив пројекта Извор финансирања Период реализације 1. Development of suistanable agriculture in Balcan region Координатор ИНСТИТУТ ЗА

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 02 Нови Сад, 06.03.2018. Кадетско првенство

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА ХС- Бр. 1 YEAR 2010 TOME ХС - N о 1

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА ХС- Бр. 1 YEAR 2010 TOME ХС - N о 1 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2010. СВЕСКА ХС- Бр. 1 YEAR 2010 TOME ХС - N о 1 Оригиналан научни рад UDC 911.3:314(497.11) САВРЕМЕНИ ДЕМОГРАФСКО-ЕКОНОМСКИ

More information

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА КАО ОСНОВА РАЗВОЈА ТУРИЗМА СРБИЈЕ

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА КАО ОСНОВА РАЗВОЈА ТУРИЗМА СРБИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Мр Никола Р. Бошковић ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА КАО ОСНОВА РАЗВОЈА ТУРИЗМА СРБИЈЕ Докторска дисертација Крагујевац, 2015. година Ментор:

More information

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО у сарадњи са: Република Србија Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у Београду; Универзитет

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA СЕМИНАР ЛЕСКОВАЦ ПОДРШКА МСПД У СРБИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 06-08. новембар 2012 Стојана Љубића 12, Лековац, Велика сала SEMINAR LESKOVAC SUPPORT FOR SMEs IN SERBIA

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 Оригиналан научни рад UDC: 911.2:628.4.045(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1204143F

More information

ПОКАЗАТЕЉИ ТУРИСТИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ БАЊСКИХ МЕСТА У СРБИЈИ

ПОКАЗАТЕЉИ ТУРИСТИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ БАЊСКИХ МЕСТА У СРБИЈИ Зборник радова Географски факултет Универзитета у Београду 62 (175-196) Оригинални научни рад УДК 338.48-6:615.8(497.11) ПОКАЗАТЕЉИ ТУРИСТИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ БАЊСКИХ МЕСТА У СРБИЈИ Марија Белиј* 1, Јасмина

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2004. СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 711.2 (497) БОРИСЛАВ СТОЈКОВ

More information

ЕКОТУРИЗАМ - АЛТЕРНАТИВА МАСОВНОМ ТУРИЗМУ У ПАРКУ ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА

ЕКОТУРИЗАМ - АЛТЕРНАТИВА МАСОВНОМ ТУРИЗМУ У ПАРКУ ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА Доступно онлајн на www.gi.sanu.ac.rs Зборник радова Географског института Јован Цвијић САНУ 61(1) (41-58) Оригинални научни рад УДК: 911.3:380.8(497.11)(23) ЕКОТУРИЗАМ - АЛТЕРНАТИВА МАСОВНОМ ТУРИЗМУ У

More information

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Научни скуп ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ 11 12. марта 2010. Београд, Кнез Михаилова 35 ОРГАНИЗАЦИОНИ

More information

ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈП АУТОПУТЕВИ РС

ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈП АУТОПУТЕВИ РС ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Управљање, грађење, одржавање и заштиту аутопутева и брзих путева на територији Републике Српске врши Јавно предузеће ''Аутопутеви Републике Српске''. Стратешким плановима

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

ARHITEKTURA I URBANIZAM 30/ 2010.

ARHITEKTURA I URBANIZAM 30/ 2010. ARHITEKTURA I URBANIZAM 30/ 2010.. 30 АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ Часопис за архитектуру, урбанизам и просторно планирање Чланови уредништва Главни и одговорни уредник Технички уредници Секретар Издавачки

More information

Први кандидат. Драшко (Љубомир и Гроздана) Маринковић године, Прњавор

Први кандидат. Драшко (Љубомир и Гроздана) Маринковић године, Прњавор 1 а) Основни биографски подаци : Име (име оба родитеља) и презиме: Датум и мјесто рођења: Установе у којима је био запослен: Радна мјеста: Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: II.

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Александра Ивковић Година и место рођења 1983, Смедерево Звање Асистент е-mail ivkovic.aleksandra83@gmail.com

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 3 YEAR 2012 TOME XCII - N о 3

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 3 YEAR 2012 TOME XCII - N о 3 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 3 YEAR 2012 TOME XCII - N о 3 Оригиналан научни рад UDC UDC:528(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1203001Z

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД ДО ГОДИНЕ

ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД ДО ГОДИНЕ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2015. ГОДИНЕ БЕОГРАД, 2011. Министарство животне средине,

More information

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА. Стратегијско управљање бањским туризмом Републике Српске

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА. Стратегијско управљање бањским туризмом Републике Српске ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Стратегијско управљање бањским туризмом Републике Српске Ментор: Проф. др Слободан Черовић Студент: Даница Петровић Број индекса: 455022/2013 Београд, 2016. САДРЖАЈ УВОД... 6 Предмет

More information

НАСТАНАК, КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ БРАУНФИЛДА ВЕЛИКЕ ПОВРШИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

НАСТАНАК, КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ БРАУНФИЛДА ВЕЛИКЕ ПОВРШИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Бранислав Бијелић НАСТАНАК, КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ БРАУНФИЛДА ВЕЛИКЕ ПОВРШИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY

More information

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије Сектор за туризам, Београд DOI 10.5937/kultura1652239V УДК 338.48-6:7/8(4-12) 316.73(4-12) оригиналан научни рад ЈАЧАЊЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ. Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ. Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за последипломске студије ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ -докторска дисертација- Ментор: Проф.др Слободан Черовић Студент:

More information

In Memoriam ПРОФ. ДР ПАВЛЕ ТОМИЋ

In Memoriam ПРОФ. ДР ПАВЛЕ ТОМИЋ Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 33-34/2005. In Memoriam ПРОФ. ДР ПАВЛЕ ТОМИЋ 1948 2005 Др Павле Томић рођен је 17.09.1948. у Турији, општина Србобран. Основну школу је

More information

ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СРБИЈАШУМЕ

ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СРБИЈАШУМЕ UDK 502.1 : 630*907 : 061 JP Srbijašume Стручни рад ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СРБИЈАШУМЕ ПРЕДРАГ АЛЕКСИЋ 1 ГОРДАНА ЈАНЧИЋ 1 1. УВОД Извод: Заштићена природна добра доприносе очувању и

More information

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 2 На основу прегледа конкурсне документације, достављене од стручне службе Факултета заштите на раду у Нишу, и Ближих критеријума за избор у звање наставника и Измена и допуна ближих критеријума за избор

More information

ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНАТА 2014/2015

ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНАТА 2014/2015 ИНСТРУМЕНТИ УПРАВЉАЊА ИНТЕГРАЛНИМ УРБАНИМ РАЗВОЈЕМ НА ПРИМЕРУ ГРАДА ПАНЧЕВА КАТАЛОГ ИЗЛОЖБE ЗАВРШНИХ РАДОВА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНАТА 2014/2015 Уредници: Данијела Миловановић Родић, Марија Маруна, Ратка Чолић

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду - Машински факултет

More information

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 2014 СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА POPULATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ/CORRECTED RELEASE 27. VIII 2015. Број/No. 99/15 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS

More information

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА Aкадемик Бошко Влаховић ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА (Поводом осамдесетогодишњице живота) Београд, 2017. Живот и дело академика Милана Недељковића Издавач Српска

More information

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ ПРИМЕР ОПШТИНА ПЉЕВЉА И ЖАБЉАК

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ ПРИМЕР ОПШТИНА ПЉЕВЉА И ЖАБЉАК С ТРучни радови UDK: 711.8:628.4(497.16) ; 351.777.41(497.16), ID BROJ: 189386252 Стручни рад, DOI: 10.5937/arhurb1133081S УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ ПРИМЕР ОПШТИНА ПЉЕВЉА И ЖАБЉАК Душан Шљиванчанин*

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2013. СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3 Оригиналан научни рад UDC: 338.484:502.131.1(497.11) DOI:

More information

ЧИНИОЦИ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА СТУДИЈА СЛУЧАЈА БАР, ЦРНА ГОРА

ЧИНИОЦИ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА СТУДИЈА СЛУЧАЈА БАР, ЦРНА ГОРА УДК: 338.48-6:7/8 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година VIII Број I стр. 259-280 МСц Срђан Милошевић асистент 1 Универзитет Едуконс Сремска Каменица Нови Сад Факултет за спорт

More information

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ ЕКО И ЕТНО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРИМА ЗЛАТИБОРСКИХ СЕЛА

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ ЕКО И ЕТНО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРИМА ЗЛАТИБОРСКИХ СЕЛА Зборник радова, св. LVII, 2009. Cllectin f the Papers, vl. LVII, 2009 Оригинални научни рад УДК 338.483.11(497.11) Original scientific article Сања Павловић Бојана Јовановић * КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ ЕКО И ЕТНО

More information

ГЛОБАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

ГЛОБАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА geographical INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SASA Journal of the... N O 59 Vol. 1 YEAR 2009 ГЛОБАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА Александар Илић Војногеографски институт, Београд 911:007 Извод: У раду је

More information

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А I Књиге и посебне публикације 1. Дијаслике и наставни филм у школи, "Савремена школа", Београд, 1962. 2. Телевизија у васпитању и образовању, "Научна књига", Београд, 1965. 3.

More information

На основу члана 39. статута Медицинске школе 7. април у Новом Саду, Д О Н О С И М Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 39. статута Медицинске школе 7. април у Новом Саду, Д О Н О С И М Р Е Ш Е Њ Е МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 7. АПРИЛ, НОВИ САД ДЕЛ. БРОЈ ДАНА: На основу члана 39. статута Медицинске школе 7. април у Новом Саду, Д О Н О С И М Р Е Ш Е Њ Е У фебруарском испитном року школске 2015/2016. године одржаће

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2010. СВЕСКА XC - Бр. 1 YEAR 2010 TOME XC - N о 1 Оригиналан научни рад UDC 911.3:380.8 ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА

More information

Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Дарка М. Полића, дипл. инж. арх.

Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Дарка М. Полића, дипл. инж. арх. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Aрхитектонски факултет НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Дарка М. Полића, дипл. инж. арх. Одлуком Наставно-научног већа Архитектонског

More information

THE EFFECTS OF THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM ON STARA PLANINA

THE EFFECTS OF THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM ON STARA PLANINA ЕКОНОМИКА Vol. 61, april-june 2015, 2 ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1) P. 83-92 Mlađan Maksimović 1 Megatrend University Belgrade, The Faculty of Management Zajecar Snežana Urošević 2 University

More information

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ГЛАВНИ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ДУРМИТОР

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ГЛАВНИ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ДУРМИТОР Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 42/2013. Прегледни рад UDC: 504.72(497.16) ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ГЛАВНИ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ДУРМИТОР Мићо Срдановић I, Драгослав

More information

Жељко Бјељац. Александра Терзић. Вуков сабор као елемент нематеријалне културне баштине у туристичкој понуди Србије* Увод

Жељко Бјељац. Александра Терзић. Вуков сабор као елемент нематеријалне културне баштине у туристичкој понуди Србије* Увод ПРЕГЛЕДНИ РАД UDK 821.163.1:005.75]:338.8(97.11) Жељко Бјељац Географски Институт,,Јован Цвијић CАНУ, Београд z.bjeljac@gi.sanu.ac.rs Александра Терзић Географски Институт,,Јован Цвијић САНУ, Београд a.terzic@gi.sanu.ac.rs

More information

Шира специјализација физичка географија, хидрологија, природни ресурси, природне непогоде

Шира специјализација физичка географија, хидрологија, природни ресурси, природне непогоде Mр Јелена Ковачевић-Мајкић Истраживач сарадник Географски институт Јован Цвијић САНУ 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9 Телефон: +381-11-2636594, +381658215762 Факс: +381 11 2637597 E-mail: j.kovacevic@gi.sanu.ac.rs,

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА Зборник радова Географски факултет Универзитета у Београду 63 (119-146) Оригинални научни рад УДК: 338.48-6:65(497.11)(437.11) doi: 10.5937/zrgfub1563119B КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА

More information

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2 др Младен Ђурић Запослење: доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду Датум и место рођења: 26.08.1983. Крагујевац Број телефона: 064/135-70-80 E-mail: djuricm@fon.bg.ac.rs LinkedIn:

More information

ГЕОГРАФСКИ КАРАКЕТРИСТИКЕ ФРУШКЕ ГОРЕ

ГЕОГРАФСКИ КАРАКЕТРИСТИКЕ ФРУШКЕ ГОРЕ САДРЖАЈ СКРАЋЕНИЦЕ РЕЗИМЕ ГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФРУШКЕ ГОРЕ Геологија Хидрологија Клима Биљне заједнице Животињски свет ПРОСТОРНО-ГЕОГРАФСКЕ ЛОКАЦИЈЕ Национали парк Фрушка гора Културно-историјске

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 11 010 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука

More information

БИБЛИОГРАФИЈА. Уџбеници и приручници. 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка

БИБЛИОГРАФИЈА. Уџбеници и приручници. 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка Проф. др Милан НЕДЕЉКОВИЋ БИБЛИОГРАФИЈА Уџбеници и приручници 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка школа, 1983. 342 стр. 2. Социологија

More information

ГИМНАЗИЈА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ ИЗВЕШТАЈ 2015/2016.

ГИМНАЗИЈА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ ИЗВЕШТАЈ 2015/2016. ГИМНАЗИЈА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ ИЗВЕШТАЈ 2015/2016. РЕЧ ДИРЕКТОРА Школску 2015/2016. годину, обележили су, поново, врхунски успеси ученика и професора Гимназије Светозар Марковић. Медаље на престижним

More information

ТМ Г. XXXV Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK ( )

ТМ Г. XXXV Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK ( ) ТМ Г. XXXV Бр. 1 Стр. 119-13 Ниш јануар - март 011. UDK 338.48-44(497.11-1) Прегледни чланак Вук Гарача Примљено: 5. 10. 010. Гордана Јовановић Лолита Закић Универзитет у Новом Саду Природно-математички

More information

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара Одлуком бр. 3/79-1 од 24.09.2014. године, именовани

More information

ПУТ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРА КАО ПРОИЗВОД КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА СРБИЈЕ

ПУТ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРА КАО ПРОИЗВОД КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА СРБИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ ДЕПАРТМАН ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОСЛОВНИ СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ МАСТЕР РАД ПУТ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРА КАО ПРОИЗВОД КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА СРБИЈЕ Ментор: Студент: проф.

More information

НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ

НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ Одељење за превенцију и контролу заразних болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ Недељни извештај за 6. недељу

More information

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ Нови Сад, 2015. године Садржај 1. Увод... 1 2. Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

М1 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ М2 ЕКОТУРИЗАМ

М1 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ М2 ЕКОТУРИЗАМ ПРИЛОГ 5.2 КЊИГА ПРЕДМЕТА ТАБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ССС ТУРИЗАМ М1 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ Ред. бр. Шифра Назив Модул О/И С П В (ДОН) ЕСПБ ПРВИ СЕМЕСТАР 1 51731 Менаџмент туристичке дестинације

More information

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, студије случаја

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, студије случаја Табела 5.2 Спецификација предмета Студијски програм : Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода Назив предмета: Систем превенције и смањења ризика од елементарних и других непогода Наставник:

More information

ТМ Г. XXXVII Бр. 1 Стр Ниш јануар - март ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ ЕКОЛОШКИ ИЛИ ЕКОНОМСКИ НЕУСПЕХ?

ТМ Г. XXXVII Бр. 1 Стр Ниш јануар - март ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ ЕКОЛОШКИ ИЛИ ЕКОНОМСКИ НЕУСПЕХ? ТМ Г. XXXVII Бр. 1 Стр. 459-478 Ниш јануар - март 2013. UDK 338.48 : 502.131.1 (497.11 Стара Планина) Оригиналан научни рад Примљено: 25.02.2012. Ревидирана верзија: 10.07.2012. Одобрено за штампу: 21.03.2013.

More information

SWOT - AHP MODEL FOR PRIORITZATION OF STRATEGIES OF THE RESORT STARA PLANINA

SWOT - AHP MODEL FOR PRIORITZATION OF STRATEGIES OF THE RESORT STARA PLANINA www.sjm06.com Serbian Journal of Management 10 (2) (2015) 141-150 Serbian Journal of Management SWOT - AHP MODEL FOR PRIORITZATION OF STRATEGIES OF THE RESORT STARA PLANINA Djordje Nikolić a, Jelena Spasić

More information

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ -

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ - СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2012-2022 - НАЦРТ - Зрењанин, јуни 2012 САДРЖАЈ 1. Законски оквир развоја пољопривреде и руралног развоја...7 1.1. Законодавни оквир

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, ужа грађанскоправна научна област (докторске студије по старом програму) 9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: "Начело најбољег

More information

RELIGIOUS TOURISM AND THE CONTEMPORARY TOURISM MARKET ВЕРСКИ ТУРИЗАМ И САВРЕМЕНО ТУРИСТИЧКО ТРЖИШТЕ CONFERENCE AGENDA. June 8-9, 2017 Belgrade, Serbia

RELIGIOUS TOURISM AND THE CONTEMPORARY TOURISM MARKET ВЕРСКИ ТУРИЗАМ И САВРЕМЕНО ТУРИСТИЧКО ТРЖИШТЕ CONFERENCE AGENDA. June 8-9, 2017 Belgrade, Serbia RELIGIOUS TOURISM AND THE CONTEMPORARY TOURISM MARKET ВЕРСКИ ТУРИЗАМ И САВРЕМЕНО ТУРИСТИЧКО ТРЖИШТЕ CONFERENCE AGENDA June 8-9, 2017 Belgrade, Serbia presents International scientific conference in the

More information

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ КАДРОВА У ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ КАДРОВА У ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ КАДРОВА У ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА Слободанка Марковић*, Марија Перић*, Маја Мијатов**, Милош Туцовић*** * Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд,

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2004. СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 91:929 СТЕВАН М. СТАНКОВИЋ *

More information

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B.

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ЕКСЕЛ ШАБЛОНОМ ЗА УНОС И КОНТРОЛУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СИТ-B.7 Страна : 2 од 18 ОДОБРАВА Потпис Име и презиме Датум Спонзор

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МЕТОДИКА НАСТАВЕ РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор: Проф. др Оливера

More information

Млади и жене на тржишту рада у Србији

Млади и жене на тржишту рада у Србији Млади и жене на тржишту рада у Србији 11.7.2017. ТР 02/17 У извештају се анализирају положај младих и жена на тржишту рада у периоду 2014 2016. година. Посматрају се основни контингенти младих и жена на

More information

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима ( Службени гласник РС број 72/09), Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује следећи ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ

More information

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу ВЕЋУ МЕНТОРА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Одлуком Већа ментора Медицинског факултетеа у Крагујевцу број 01-7478/6-4 од 18.12.2008.године формирана је

More information