Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе"

Transcription

1 мр Јована Бранков Истраживач сарадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, Београд, Ђуре Јакшића 9. Телефон: , Факс: Шира специјализација географија, туристичка географија, еколошки туризам Истраживачка експертиза туризам у заштићеним објектима природе Чланство у професионалним удружењимa Српско географско друштво Удружење туризмолога Србије Образовање Докторске студије: Географски факултет Универзитета у Београду, дисертација (Одрживи туризам у националним парковима Србије) у изради Магистарске студије: Географски факултет Универзитета у Београду, теза (Заштита природе као фактор развоја туризма у заштићеним објектима природе у Банату) октобар године, 121 стр. Основне студије: Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, година.

2 Запослење 2009-до данас. Истраживач-сарадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, Београд Истраживач-приправник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, Београд. Објављене књиге 1. Ј. Бранков (2010). Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату. Географски институт Јован Цвијић САНУ, Београд. ISBN М. Милошевић, Ј. Бранков (2010). Географија Србије, уџбеник за осми разред основне школе. Бигз. Београд. Лексикографске и картографске публикације 1. Јована Бранков (2008): Енциклопедија српског народа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (аутор 20 тематских карата). 2. Јована Бранков (2007): Школско свезнање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (аутор 10 тематских карата). 3. Јована Бранков (2010): Српска енциклопедија, први том А-Б, (књ. 1. и 2.), Матица Српска, Српска Академија Наука и Уметности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (аутор 12 тематских карата). Објављени радови у међународним часописима 1. Brankov J., Milijašević D. & Milanović A. (2012). The assessment of the surface water quality using the water pollution index: a case study of the Timok River (the Danube River basin). Archives of Environmental Protection, vol. 38, No 1, pp , Zabrze. ISSN Milanović A., Milijašević D. & Brankov J. (2011). Assessment of polluting effects and surface water quality using water pollution index: a case study of Hydro-system Danube Tisa Danube, Serbia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, vol. 6, No 2, рр , Baia Mare. ISSN /viewtopic.php?topicid= Milijašević D., Milanović A., Brankov J. & Radovanović M. (2011). Water quality assesment of Borska River using WPI (water pollution index) method. Archives of Biological Sciences, vol. 63, No 3, рр Belgrade. ISSN

3 4. Bjeljac Z., Brankov J., Lukic V. (2011). The 'Museum Night' Event the Demographic Profile of the Visitors in Serbia. Forum geografic, vol. 10, issue 2, рр , Craiova. ISSN /uploads/2011/2/bjeljac.pdf 5. Milijašević D., Brankov J. & Milanović A. (2010). The problems of water quality state in hidrosystem Danube-Tisza- Danube. Problems of Geography, 3-4, рр , Sofia. ISSN Објављени радови у националним часописима 1. Јовичић, Д. Бранков Ј. (2009). Туристичке атракције кључни елементи туристичке ресурсне основе, Гласник Српског географског друштва, 89 (1) 3-12, Београд. ISSN issueid= Бјељац, Ж., Бранков Ј., Поповић Б. И. (2009). Туристичка валоризација косидби у Србији и окружењу, Гласник Српског географског друштва, 89 (2) , Београд. ISSN issueid= Бјељац., Ж., Бранков Ј., Поповић Б. И. (2009). Туризам у неразвијеним просторима Србије. Зборник радова Географског института Јован Цвијић, САНУ, 59 (2) , Београд. ISSN /izdanja/zbornik/zbornik.html 4. Brankov, J., Bjeljac, Ž., Popović, B. I. (2009). Haymaking on Rajac mountain tourist event, analysis according to gender and age structure. Зборник радова Географског института Јован Цвијић, САНУ, 59 (1), 54-70, Београд. ISSN Bjeljac, Ž., Brankov J. (2008). Tradicionalne likovne manifestacije kao deo turističke ponude Srbije, Časopis za teoriju i praksu hotelijerstva Hotellink, 12, Beograd. стр Београд, ISSN Бранков Ј., Жујовић Б. (2008): Слано копово могући правци туристичког развоја, Гласник Српског географског друштва, 88 (4), 91-98, Београд. ISSN Међународни научни скупови / Публикације међународних научних скупова 1. Милановић А., Бранков Ј. (2012): River Water Quality and Protection in Zone of Corridor X in Serbia. EUREGEO European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, June, Bologna, Italy, pp Ромелић Ј., Бјељац Ж., Бранков Ј. (2011): Туризам на простору Вршачких планина. Трећи конгрес српских географа, октобар, Бања Лука. Зборник радова, стр , ISBN

4 3. Bjeljac, Ž. Brankov, J., Ćurčić, N. (2010): Tourist event Haymaking of mountain Rajac (Serbia) - tourist evaluation. 2nd International Scientific Expert Conference: Quality and innovation in tourism and catering, februar, 2010, Bled, Slovenia. Proceedings, рр ISBN Бранков, Ј., Панић, М., Јојић, Т. (2009). Природни потенцијали као основа развоја туризма у неразвијеним подручјима Србије (пример подручја Власинског језера). Четврти међународни конгрес Hotelplan април, 2010, Београд, Србија. Часопис за теорију и праксу хотелијерства Hotellink,13-14, стр ISSN Бјељац, Ж., Бранков Ј. (2009). Туристичка манифестација Овчарски дани. Четврти међународни конгрес Hotelplan април, 2010, Београд, Србија. Часопис за теорију и праксу хотелијерства Hotellink,13-14, стр ISSN Поповић И., Бранков Ј. (2009). Смештајни капацитети на простору Авале током прве половине XX века. Четврти међународни конгрес Hotelplan април, 2010, Београд, Србија. Часопис за теорију и праксу хотелијерства Hotellink,13-14, стр ISSN Žujović B., Tasić J., Brankov J. (2008): Ekoturizam perspektiva razvoja oblasti Komova. Drugi kongres geografa BIH, 8-11 oktobar, Neum, Bosna i Hercegovina. Zbornik radova, str , ISBN Žujović B., Brankov J. (2008): Ecological trends in contemporary tourism of Vojvodina. XIX Biennial international congress: tourism & hospitality industry New trends in tourism and hospitality management, 7-9 May, Opatia, Croatia. Proceedings, pp , ISBN Brankov J., Jojić T., Panić M. (2007): Tourism as development factor of Vlasina lake area. IX International Conference Strategic Development of Tourism Industry in the 21th Century, May, Ohrid, Macedonia. Book of abstracts, pp. 32. Национални скупови/ семинари 1. Бранков J. (2006): Екотуризам у специјалним резерватима природе у Банату. Први конгрес српских географа, октобар, Сокобања. Зборник радова, књ. 3, стр , ISBN Списак пројеката Географија Србије (47007 Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије) Модалитети валоризације геопотенцијала неразвијених подручја Србије ( Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије).

5 Организација научних скупова 1. Члан организационог одбора: Први конгрес српских географа, октобар 2006, Сокобања. Српско географско друштво, Београд. 2. Члан организационог одбора: Научни скуп поводом 60. година Географског института Јован Цвијић САНУ: Географија и њена будућност, септембар 2007, Београд. Уређивање тематских зборника, часописа и колективних дела 1. Технички уредник Зборника радова: Први конгрес српских географа, октобар 2006, Сокобања. Српско географско друштво, Београд. Остали доприноси за матичну установу 1. Предавач на семинару: Елементарне непогоде и настава географије, Програм стручног усавршавања запослених у образовању за 2009/2010. годину, акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања, Географски институт Јован Цвијић САНУ, Београд. 2. Један од аутора тестова за општинско, регионално и републичко такмичење из географије за школску 2009/2010. годину у организацији Министарства просвете и Српског географског друштва. 3. Секретар: Нови редизајнирани вебсајт Географског института Јован Цвијић САНУ, Београд, од године. Подаци постављени

Шира специјализација физичка географија, хидрологија, природни ресурси, природне непогоде

Шира специјализација физичка географија, хидрологија, природни ресурси, природне непогоде Mр Јелена Ковачевић-Мајкић Истраживач сарадник Географски институт Јован Цвијић САНУ 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9 Телефон: +381-11-2636594, +381658215762 Факс: +381 11 2637597 E-mail: j.kovacevic@gi.sanu.ac.rs,

More information

Original scientific paper :380.8(497.11) TOURISM VALORISATION OF SITE LAZAR S TOWN IN KRUŠEVAC

Original scientific paper :380.8(497.11) TOURISM VALORISATION OF SITE LAZAR S TOWN IN KRUŠEVAC GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SASA JOURNAL OF THE Vol. 60 2 YEAR 2010 Original scientific paper 911.37:380.8(497.11) TOURISM VALORISATION OF SITE LAZAR S TOWN IN KRUŠEVAC Aleksandra Stanojlović 1

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION (NAO) AND THE WATER TEMPERATURE OF THE SAVA RIVER IN SERBIA

THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION (NAO) AND THE WATER TEMPERATURE OF THE SAVA RIVER IN SERBIA www.ebscohost.com www.gi.sanu.ac.rs, www.doiserbia.nb.rs, J. Geogr. Inst. Cvijic. 67(2) (135 144) Original scientific paper UDC:911.2:551.482(497.11) DOI: https://doi.org/10.2298/ijgi1702135m THE NORTH

More information

;

; Име и презиме Др Бранислав Б. Александровић, предавач Изборно звање Предавач струковних студија Телефон 060/351 1 331 Е mail b.aleksandrovic@vts.edu.rs ; banealeksandrovic@gmail.com Консултације Среда,

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 21. Категоризација домаћих научних часописа

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 11 010 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, ужа грађанскоправна научна област (докторске студије по старом програму) 9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: "Начело најбољег

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

In Memoriam ПРОФ. ДР ПАВЛЕ ТОМИЋ

In Memoriam ПРОФ. ДР ПАВЛЕ ТОМИЋ Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 33-34/2005. In Memoriam ПРОФ. ДР ПАВЛЕ ТОМИЋ 1948 2005 Др Павле Томић рођен је 17.09.1948. у Турији, општина Србобран. Основну школу је

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

ПОКАЗАТЕЉИ ТУРИСТИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ БАЊСКИХ МЕСТА У СРБИЈИ

ПОКАЗАТЕЉИ ТУРИСТИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ БАЊСКИХ МЕСТА У СРБИЈИ Зборник радова Географски факултет Универзитета у Београду 62 (175-196) Оригинални научни рад УДК 338.48-6:615.8(497.11) ПОКАЗАТЕЉИ ТУРИСТИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ БАЊСКИХ МЕСТА У СРБИЈИ Марија Белиј* 1, Јасмина

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЈАВНО ПРАВО 9. септембар 2015. године Б е о г р а д НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРЕДМЕТ: Предлог за расписивање конкурса

More information

ЕКОТУРИЗАМ - АЛТЕРНАТИВА МАСОВНОМ ТУРИЗМУ У ПАРКУ ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА

ЕКОТУРИЗАМ - АЛТЕРНАТИВА МАСОВНОМ ТУРИЗМУ У ПАРКУ ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА Доступно онлајн на www.gi.sanu.ac.rs Зборник радова Географског института Јован Цвијић САНУ 61(1) (41-58) Оригинални научни рад УДК: 911.3:380.8(497.11)(23) ЕКОТУРИЗАМ - АЛТЕРНАТИВА МАСОВНОМ ТУРИЗМУ У

More information

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г).

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). 1 Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). Уџбеници: Међународно хуманитарно право, Правни факултет Универзитета

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет

More information

Contents liste available at Cib.Unibo. AlmaTourism. homepage: almatourism.cib.unibo.it

Contents liste available at Cib.Unibo. AlmaTourism. homepage: almatourism.cib.unibo.it Contents liste available at Cib.Unibo AlmaTourism homepage: almatourism.cib.unibo.it Forthcoming events Calanca, D. * University of Bologna (Italy) Bagnaresi, D. University of Bologna (Italy) Tourism,

More information

Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА

Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА 1. Монографије 2. Гашић-Павишић, С.(1981): Слободне асоцијације речи код деце, Београд: Просвета. 3. Гашић-Павишић, С. (1984): Асоцијативне норме

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVIII- Бр. 4 YEAR 2008 TOME LXXXVIII - N о 4

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVIII- Бр. 4 YEAR 2008 TOME LXXXVIII - N о 4 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2008. СВЕСКА LXXXVIII- Бр. 4 YEAR 2008 TOME LXXXVIII - N о 4 Оригиналан научни рад UDC 911.3:380.8 (497.11) ЈОВАНА

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Александра Ивковић Година и место рођења 1983, Смедерево Звање Асистент е-mail ivkovic.aleksandra83@gmail.com

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia

Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia EVENT REPORT This template has to be filled by project partners (organisers) for all IF4TM events (except SC meetings). Furthermore, this template can be used to inform colleagues and partners about other

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

БИБЛИОГРАФИЈА. Уџбеници и приручници. 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка

БИБЛИОГРАФИЈА. Уџбеници и приручници. 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка Проф. др Милан НЕДЕЉКОВИЋ БИБЛИОГРАФИЈА Уџбеници и приручници 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка школа, 1983. 342 стр. 2. Социологија

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО у сарадњи са: Република Србија Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у Београду; Универзитет

More information

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 7,,9. Petya Kutincheva, Bistra Dimitrova NSA V. Levski Sofia, Chair of Water and Aquatic sports UDK: 79:(97.) IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 2 На основу прегледа конкурсне документације, достављене од стручне службе Факултета заштите на раду у Нишу, и Ближих критеријума за избор у звање наставника и Измена и допуна ближих критеријума за избор

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА Др ВЛАДИМИР Р. ЈАКОВЉЕВИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2013. СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3 Оригиналан научни рад UDC: 338.484:502.131.1(497.11) DOI:

More information

Original scientific paper UDC: 911.3: (497.11) DOI: /IJGI L

Original scientific paper UDC: 911.3: (497.11) DOI: /IJGI L Available online at www.gi.sanu.ac.rs J. Geogr. Inst. Cvijic. 62(2) (81-92) Original scientific paper UDC: 911.3:338.48 (497.11) DOI: 10.2298/IJGI1202081L TOURIST EVENT "DAYS OF PLUM" AT BLACE - Demographic

More information

Списак бројева рачуна за уплату пореза на непокретности општина и градова код пословних банака

Списак бројева рачуна за уплату пореза на непокретности општина и градова код пословних банака РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука - тел./факс: 051/332-300; 332-336, подршка обвезницима 051/345-080, www.poreskaupravars.org; електронска пошта:

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

Connecting Sava River. Tihomir L. Divjak

Connecting Sava River. Tihomir L. Divjak Connecting Sava River Tihomir L. Divjak Baseline Sava River Basin is an unstable hydrological system Smart and sustainable development of Sava River Basin must be provided Definitions are given in the

More information

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА Aкадемик Бошко Влаховић ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА (Поводом осамдесетогодишњице живота) Београд, 2017. Живот и дело академика Милана Недељковића Издавач Српска

More information

CURRICULUM VITAE. 12.Чланство у професионалним организацијама. говори енглески језик. Извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој

CURRICULUM VITAE. 12.Чланство у професионалним организацијама. говори енглески језик. Извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој CURRICULUM VITAE 1. Презиме: ВУКСАНОВИЋ 2. Имее: Биљана 3. Адреса Загребачка,бр.3, 11000, Београд 4. Телефон +381 60 8402250;+381 63 8472308;+381 11 3040742 5. Факс +381 11 3040692 6. Е-mail biljana.vuksanovic@putevi-srbije.rs

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 3 YEAR 2012 TOME XCII - N о 3

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 3 YEAR 2012 TOME XCII - N о 3 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 3 YEAR 2012 TOME XCII - N о 3 Оригиналан научни рад UDC UDC:528(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1203001Z

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И З В Е Ш Т А Ј

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И З В Е Ш Т А Ј ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета бр 400/7-5 од 26.04.2012. одређени смо за чланове Комисије за припрему извештаја

More information

Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ

Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ КЊИГА НАСТАВНИКА Нови Сад, фебруар, 2014. Имe средње слово,

More information

7. Education Degree: Institution: Darmstadt University of Technology, Darmstadt, Germany Degree Date: Degree : Dr.-Ing.

7. Education Degree: Institution: Darmstadt University of Technology, Darmstadt, Germany Degree Date: Degree : Dr.-Ing. CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Ameti 2. First Name: Perparim 3. Nationality: Kosovar 4. Date of Birth 16.02.1973 5. Gender: M 6. Contact details: Faculty of Civil Engineering and Architecture Email:

More information

GENERAL DATA. CURRICULUM VITAE

GENERAL DATA.  CURRICULUM VITAE GENERAL DATA Name Title Institution e-mail Amina Sivac Teaching Assistant Faculty of Science, University of Sarajevo amina.sivac@pmf.unsa.ba, aminacelik@gmail.com CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA Born on

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија Факултета медицинских наука

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ Др ШЕФИКА М. АЛИБАБИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник Универзитет у Београду, ради са пуним радним

More information

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА Зборник радова Географски факултет Универзитета у Београду 63 (119-146) Оригинални научни рад УДК: 338.48-6:65(497.11)(437.11) doi: 10.5937/zrgfub1563119B КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

НАУКА У СРБИЈИ

НАУКА У СРБИЈИ НАУКА У СРБИЈИ 2010 2013 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НАУКА У СРБИЈИ 2010-2013 Национални савет за научни и технолошки

More information

DNEVNIK JVC Novi Sad

DNEVNIK JVC Novi Sad DNEVNIK JVC Novi Sad General Information Full legal name DNEVNIK HOLDING JSC Novi Sad Address Bulevar Oslobodjenja 81, Novi Sad Identification Number 08049815 Core activity 5814 - Publishing of journals

More information

Tradition of Excellence - The Power of 5

Tradition of Excellence - The Power of 5 Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONLNOG RAZVOJA PROGRAM AT GLANCE Tradition of Excellence - The Power of 5 21 23 SEPTEMBER, 2012 BELGRADE AND NOVI SAD WHERE? Novi Sad and Belgrade, Republic

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Научни скуп ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ 11 12. марта 2010. Београд, Кнез Михаилова 35 ОРГАНИЗАЦИОНИ

More information

Жељко Бјељац. Александра Терзић. Вуков сабор као елемент нематеријалне културне баштине у туристичкој понуди Србије* Увод

Жељко Бјељац. Александра Терзић. Вуков сабор као елемент нематеријалне културне баштине у туристичкој понуди Србије* Увод ПРЕГЛЕДНИ РАД UDK 821.163.1:005.75]:338.8(97.11) Жељко Бјељац Географски Институт,,Јован Цвијић CАНУ, Београд z.bjeljac@gi.sanu.ac.rs Александра Терзић Географски Институт,,Јован Цвијић САНУ, Београд a.terzic@gi.sanu.ac.rs

More information

9th INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION OIL & GAS < and primary energy >

9th INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION OIL & GAS < and primary energy > www.hunig.hr 9th INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION OIL & GAS < and primary energy > CROATIAN ASSOCIATION OF PETROLEUM ENGINEERS AND GEOLOGISTS 3 4 October 2017 Šibenik - Hotel Solaris 1st ANNOUNCEMENT

More information

The origin of Petar K. Kostić, writer and senator from Prizren 87 THE ORIGIN OF PETAR K. KOSTIĆ, WRITER AND SENATOR FROM PRIZREN *

The origin of Petar K. Kostić, writer and senator from Prizren 87 THE ORIGIN OF PETAR K. KOSTIĆ, WRITER AND SENATOR FROM PRIZREN * The origin of Petar K. Kostić, writer and senator from Prizren 87 THE ORIGIN OF PETAR K. KOSTIĆ, WRITER AND SENATOR FROM PRIZREN * "One of the most venerable elders from our southern lands and one of the

More information

THE BALKANS SINCE THE SECOND WORLD WAR

THE BALKANS SINCE THE SECOND WORLD WAR A 340843 THE BALKANS SINCE THE SECOND WORLD WAR R. J. CRAMPTON An imprint of Pearson Education London New York Toronto Sydney Tokyo Singapore Hong Kong Cape Town New Delhi Madrid Paris Amsterdam Munich

More information

Journal of Tourism Challenges and Trends. Volume VIII, No.1 June 2015 CRUISE TOURISM

Journal of Tourism Challenges and Trends. Volume VIII, No.1 June 2015 CRUISE TOURISM Journal of Tourism Challenges and Trends Volume VIII, No.1 June 2015 CRUISE TOURISM Editor-in-chief: Prof. dr. Mihaela Sofia Dinu (Romanian-American University, Romania) Address: office@journaltct.ro;

More information

Earth s Climate Change: Science and Impacts

Earth s Climate Change: Science and Impacts НАУКA И УТИЦАЈИ Earth s Climate Change: Science and Impacts Промена климе Земље: наукa и утицаји Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Knez Mihailova 35/II Српска академија наука и уметности,

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина (Свака рубрика мора бити попуњена.) (Ако нема података, рубрика

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2004. СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 91:929 СТЕВАН М. СТАНКОВИЋ *

More information

ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: ПАРТНЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА

ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: ПАРТНЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: ПАРТНЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА 1 ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ: Организатор континуиране едукације: Назив организатора: Адреса организатора

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ. Датум 9. септембар ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ. Датум 9. септембар ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум 9. септембар 2015. ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао

More information

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара Одлуком бр. 3/79-1 од 24.09.2014. године, именовани

More information

GREETING FROM GANI BUKA, PRESIDENT OF THE CHAMBER OF COMMERCE OF DURRES

GREETING FROM GANI BUKA, PRESIDENT OF THE CHAMBER OF COMMERCE OF DURRES GREETING FROM GANI BUKA, PRESIDENT OF THE CHAMBER OF COMMERCE OF DURRES DEAR SIRS, The Chamber of Commerce of Durrës welcomes you to our city, venue for the 6 th Edition of the Forum of Chambers of Commerce

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ Одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, донетом на 20. седници одржаној 29.01.2014.

More information

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Редни број ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Назив пројекта Извор финансирања Период реализације 1. Development of suistanable agriculture in Balcan region Координатор ИНСТИТУТ ЗА

More information

APPROACH TO THE PLANNING AND DEVELOPMENT OF THE DANUBE WATERWAY IN SERBIA

APPROACH TO THE PLANNING AND DEVELOPMENT OF THE DANUBE WATERWAY IN SERBIA 2 nd International Conference - Water resources and wetlands. 11-13 September, 2014 Tulcea (Romania); Available online at http://www.limnology.ro/water2014/proceedings.html Editors: Petre Gâştescu ; Włodzimierz

More information

Први кандидат. Драшко (Љубомир и Гроздана) Маринковић године, Прњавор

Први кандидат. Драшко (Љубомир и Гроздана) Маринковић године, Прњавор 1 а) Основни биографски подаци : Име (име оба родитеља) и презиме: Датум и мјесто рођења: Установе у којима је био запослен: Радна мјеста: Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: II.

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

BUILDING TOURISM CAPACITIES IN BELGRADE IN THE (POST) CRISIS PERIOD 5

BUILDING TOURISM CAPACITIES IN BELGRADE IN THE (POST) CRISIS PERIOD 5 BUILDING TOURISM CAPACITIES IN BELGRADE IN THE (POST) CRISIS PERIOD 5 ( ) DragutinoviР S. Economics Institute, Serbia Jeločnik M. Institute of Agricultural Economics, Serbia ZuboviР J. Economics Institute,

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ГОСТУЈУЋЕГ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ГОСТУЈУЋЕГ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ГОСТУЈУЋЕГ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Датум

More information

Име и презиме. Изборно звање Професор струковних студија Телефон Е маил

Име и презиме. Изборно звање Професор струковних студија Телефон Е маил Име и презиме Милосав Ђорђевић Изборно звање Професор струковних студија Телефон 0603355107 Е маил m.djordjevic.kg@gmail.com Консултације Уторком од 11h до 13h Уже области Машинство и инжењеринг П р е

More information

Cooperation in the Danube River Basin

Cooperation in the Danube River Basin Cooperation in the Danube River Basin Mr. Gyula Holló Head of Delegation, Hungary Ms. Jasmine Bachmann ICPDR Secretariat, Vienna 2 Content Facts and figures about the Danube River Basin International Commission

More information

ЗНАЧАЈ МАНИФЕСТАЦИЈЕ MOTO BIKE EXPO ЗА ТУРИЗАМ НОВОГ САДА

ЗНАЧАЈ МАНИФЕСТАЦИЈЕ MOTO BIKE EXPO ЗА ТУРИЗАМ НОВОГ САДА Зборник радова Географски факултет Универзитета у Београду 60 (239-254) Оригинални научни рад УДК 338.48-61:796.72(497.113)"2009" ЗНАЧАЈ МАНИФЕСТАЦИЈЕ MOTO BIKE EXPO ЗА ТУРИЗАМ НОВОГ САДА Дејан Берић*

More information

University of Mostar in brief. Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business

University of Mostar in brief. Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business University of Mostar in brief Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business 1 UNIVERSITY OF MOSTAR - HISTORY 1. 1895 - Origins from the Franciscan School of Theology the

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Универзитет, факултет, организациона јединица

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука у Београду 05-02 бр. 4/103 од 09.12.2015. године именовани смо за

More information

Sustainable Mobility in the Danube region From Coordination and Cooperation to Co-Action

Sustainable Mobility in the Danube region From Coordination and Cooperation to Co-Action The EU Strategy for the Danube Region Priority Area 1b Sustainable Mobility in the Danube region From Coordination and Cooperation to Co-Action Franc Žepič, PAC 1b Ministry of Infrastructure, Slovenia

More information

SWOT - AHP MODEL FOR PRIORITZATION OF STRATEGIES OF THE RESORT STARA PLANINA

SWOT - AHP MODEL FOR PRIORITZATION OF STRATEGIES OF THE RESORT STARA PLANINA www.sjm06.com Serbian Journal of Management 10 (2) (2015) 141-150 Serbian Journal of Management SWOT - AHP MODEL FOR PRIORITZATION OF STRATEGIES OF THE RESORT STARA PLANINA Djordje Nikolić a, Jelena Spasić

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Татјана Грујић 1972, Крагујевац Лектор за енглески

More information

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије Сектор за туризам, Београд DOI 10.5937/kultura1652239V УДК 338.48-6:7/8(4-12) 316.73(4-12) оригиналан научни рад ЈАЧАЊЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ

More information

КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА

КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Хаџи Милош Презиме Видаковић Матични број 0209960792625 Година рођења 1960 Место рођења Ивањица Држава Србија Звање Ванредни професор Титула доктор наука из области

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Tel:

Tel: CURRICULUM VITAE 1. Family Name: IDRIZI 2. First Name: ZEKIRIJA 3. Nationality: ALBANIAN 4. Date of Birth 20.09.1959 5. Gender: MALE 6. Contact details: 7. Education Degree: Email: zekirija_idrizi@hotmail.com

More information

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2 др Младен Ђурић Запослење: доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду Датум и место рођења: 26.08.1983. Крагујевац Број телефона: 064/135-70-80 E-mail: djuricm@fon.bg.ac.rs LinkedIn:

More information

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година)

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) 1 КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Андреја Савић и место рођења 1947.

More information

Evian Encounter 2006 The Carpathian Wetland Initiative

Evian Encounter 2006 The Carpathian Wetland Initiative Evian Encounter 2006 The Carpathian Wetland Initiative Results of the 6 th Evian Encounter 15-17 November 2006, Evian, France An activity of the Ramsar Convention project financed by the Danone Group The

More information

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање

More information

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар Р.б. ПРЕДМЕТ НОВИ ЛОГОС Читанка за први разред гимназије и средњих стручних школа 650-02- 148/2013-06 од 5.9.2013.

More information

Sava Commission Activities. DANUBE SKILLS KICK OFF EVENT, February 21, 2017, Bucharest

Sava Commission Activities. DANUBE SKILLS KICK OFF EVENT, February 21, 2017, Bucharest Sava Commission Activities DANUBE SKILLS KICK OFF EVENT, February 21, 2017, Bucharest 1 Establishment of the ISRBC 2 Decay of SFRY a challenge to WRM in the Sava river basin Sava river used to be the biggest

More information