КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,"

Transcription

1 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 21. Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за годину- историја, археологија и етнологија Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Зборник радова Византолошког института САНУ Balcanica, Византолошки институт САНУ, Балканолошки институт САНУ, Lucida intervalla - прилози одељења за класичне науке Филозофски факултет - Одељења за класичне науке, X New Sound (раније: Нови звук -интернационални часопис за музику) Faculty of Music Arts Department of Musicology, Гласник Етнографског института САНУ Етнографски институт САНУ, Етноантрополошки проблеми, Филозофски факултет - Одељење за етнологију и антропологију, Историја 20. века. Институт за савремену историју, Институт за савремену историју, 1

2 Историјски часопис Историјски институт, Музикологија, Старинар Црквене студије, Центар за црквене студије, Ниш Музиколошки институт САНУ, Археолошки институт, Центар за црквене студије, Ниш Limes plus Hesperia edu, Антропологија Филозофски факултет, Центар за етнолошка и антрополошка истраживања, ски историјски гласник, Филозофски факултет, Одељење за историју, Војно-историјски гласник, Војно-историски институт, Глас САНУ, Одељење историјских наука, САНУ, Гласник српског археолошког друштва Српско археолошко друштво, 2

3 Годишњак за друштвену историју Удружење за друштвену историју, Зборник Матице српске за историју Матица српска, Нови Сад Зборник Матице српске за класичне студије Матица српска, Нови Сад Зборник Матице српске за ликовне уметности Матица српска, Нови Сад Зборник Матице српске за сценске уметности и музику Матица српска, Нови Сад Зборник Музеја примењених уметности, Музеј примењене уметности, Зборник Народног музеја серија: археологија Народни музеј, Зборник Народног музеја серија: историја уметности Народни музеј, Зборник семинара за студије модерне уметности, Филозофски факултет, Филозофски факултет, Истраживања Филозофски факултет - Институт за историју, Нови Сад 3

4 Култура Завод за проучавање културног развитка, Нумизматичар Народни музеј и Српско нумизматичко друштво, Саопштења (Републички завод за заштиту споменика културе ) Републички завод за заштиту споменика културе Српске студије Центар за српске студије, Филозофски факултет, Стари српски архив Филозофски факултет, ; Филозофски факултет, Бања Лука; Филозофски факултет, Источно Сарајево; Архив Србије, ; Међуопштински историјски архив, Чачак Токови историје Институт за новију историју Србије, Архив Архив Србије и Црне Горе, Баштина Институт за српску културу Приштина Лепосавић 4

5 Гласник Етнографског музеја у у Етнографски музеј, X Грађа за проучавање споменика културе Војводина Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад Етнолошко антрополошке свеске Етнолошко-антрополошко друштво Србије, Зборник радова Факултета драмских уметности Факултет драмских уметности - Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Бероград Интеркултуралност - часопис за подстицање и афирмацију интеркултуралне комуникације Завод за културу Војводине, Нови Сад Мешовита грађа Историјски институт, Мокрањац, Неготин Установа Мокрањчеви дани, Неготин X Наслеђе Завод за заштиту споменика културе града а, Рад Музеја Војводине Музеј Војводине, Нови Сад 5

6 Acta Historiae, medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinae Научно друшто за историју здравствене културе, Art+Media, часопис за студије уметности и медија Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум,, Орион арт, Museum: Годишњак Народног музеја, Шабац Народни музеј, Шабац Архаика Филозофски факултет, Археолошка збирка, Архив за историју Српске православне цркве Карловачке митрополије Саборски одбор, Сремски Карловци Африка: Студије уметности и културе: часопис Музеја афричке уметности Музеј афричке уметности, Баштиник: годишњак историјског архива у Неготину Историјски архив, Неготин Браничевски гласник Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац Весник: орган војних музеја Војни музеј, 6

7 Гласник Друштва конзерватора Србије, Друштво конзерватора Србије, Гласник/ Историјски архив Ваљево (раније: Гласник међуопштинског историјског архива у Ваљеву, Ваљево) Међуопштински историјски архив, Ваљево Годишњак Историјског архива града Новог Сада Историјски архив, Нови Сад Записи: годишњак Историјског архива Пожаревац Историјски архив, Пожаревац Зборник Народног музеја, Ниш Народни музеј Ниш, Ниш Зборник радова Народног музеја, Чачак Народни музеј, Чачак Иницијал: часопис за средњовековне студије Центар за напредне средњовековне студије, Историјска баштина Историјски архив, Ужице Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност Завичајни музеј, Алексинац Лесковачки зборник Народни музеј, Лесковац Митолошки зборник Центар за митолошке студије Србије, Рача 7

8 Музички талас Clio, Наша прошлост, Народни музеј Краљево Историјски архив : Друштво историчара среза Краљево, Краљево Новопазарски зборник, Нови Пазар Музеј "Рас", Нови Пазар Пешчаник Историјски архив града Ниша, Ниш Пиротски зборник, Пирот Слобода, Пирот Развитак, Зајечар Смедеревски зборник Орган среских одбора, Неготин, Зајечар Музеј у Смедереву, Смедерево Споменица Историјског архива Срем Историјски архив "Срем", Сремска Митровица Ужички зборник Народни музеј, Ужице Флогистон Музеј науке и технике, 8

Табела 21. Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за годину историја, археологија и етнологија

Табела 21. Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за годину историја, археологија и етнологија КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2017. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 21. Категоризација домаћих научних часописа

More information

Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за годину

Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за годину КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2014. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке

More information

Табела 22. Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за годину српски језик и књижевност

Табела 22. Категоризација домаћих научних часописа за хуманистичке науке за годину српски језик и књижевност КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2017. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 22. Категоризација домаћих научних часописа

More information

ЛИСТА ЧАСОПИСА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА У ГОДИНИ

ЛИСТА ЧАСОПИСА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА У ГОДИНИ ЛИСТА ЧАСОПИСА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА У 2008. ГОДИНИ M23 Психологија М24 1. Анали Правног факултета у Београду (Analis of Faculty of law in Belgrade - Journal of legal and social sciences ) 2. Годишњак

More information

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи за медицинске науке за годину

Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи за медицинске науке за годину КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2017. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

Табела 1. Категоризација домаћих научних часописа за физику за годину. Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2015

Табела 1. Категоризација домаћих научних часописа за физику за годину. Бр. ISSN Наслов часописа Издавач 2015 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2015. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 1. Категоризација домаћих научних часописа

More information

ДОМАЋИ ЧАСОПИС реферисани у Web of Science

ДОМАЋИ ЧАСОПИС реферисани у Web of Science ДОМАЋИ ЧАСОПИСИ реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-u (JCR), са импакт факторима 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1. Acta Veterinaria - Beograd 0.143 0.167 0.179 0.169 0.167 0.258 2. Applicable

More information

Основна истраживања: Технолошки развој:

Основна истраживања: Технолошки развој: Основна истраживања: Листа часописа за физику Листа часописа за хемију Листа часописа за математику, рачунарске науке и механику Листа часописа за медицину Листа часописа за биологију Листа часописа за

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail Универзитет, факултет, организациона јединица Образовно-научно

More information

Истраживање у виртуелном простору: нове технологије у обради и презентацији изворне грађе у Србији

Истраживање у виртуелном простору: нове технологије у обради и презентацији изворне грађе у Србији БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS НАУЧНА И АРХИВИСТИЧКА РАДИОНИЦА WORKSHOP FOR SCHOLARS AND ARCHIVISTS Истраживање

More information

Табела 1. Категоризација домаћих научних часописа за физику за годину, са категоризацијом из претходних година

Табела 1. Категоризација домаћих научних часописа за физику за годину, са категоризацијом из претходних година КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЧАСОПИСА ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 2010. ДО 2014 ГОДИНЕ који нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 1. Категоризација домаћих

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе мр Јована Бранков Истраживач сарадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9. Телефон: +381 11 2636 395, 2636594 Факс: +381 11 2637597 Email: j.brankov@gi.sanu.ac.rs, j_brankov@yahoo.com

More information

СУБОТА 9. МАЈ ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ, ДАН ЕВРОПЕ

СУБОТА 9. МАЈ ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ, ДАН ЕВРОПЕ КАЛЕНДАР ДОГАЂАЊА 1 СУБОТА 9. МАЈ ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ, ДАН ЕВРОПЕ Београд (само отварања изложби и посебни програми) 12:00 Археолошка збирка Филозофског факултета стручно вођење кроз поставку 12:00

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ. Датум 9. септембар ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ. Датум 9. септембар ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум 9. септембар 2015. ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао

More information

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАСМАНА ЕКИПА НА СВИМ ТАКМИЧЕЊИМА У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНУ ПОБЕДНИК КУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У СЕЗОНИ 2017-2018. ГОДИНУ ЈЕ:

More information

Curriculum Vitae ДРАГАН ДРАШКОВИЋ. 19. септембар Врњачка Бања ОБРАЗОВАЊЕ Дипломирао на Филозофском факултету у Београду, група за историју

Curriculum Vitae ДРАГАН ДРАШКОВИЋ. 19. септембар Врњачка Бања ОБРАЗОВАЊЕ Дипломирао на Филозофском факултету у Београду, група за историју Curriculum Vitae ДРАГАН ДРАШКОВИЋ ДАТУМ РОЂЕЊА 19. септембар 1954. Врњачка Бања ОБРАЗОВАЊЕ 1979. СТРУЧНА ЗВАЊА 1980. 1988. 1995. 2003. Дипломирао на Филозофском факултету у Београду, група за историју

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Александра Ивковић Година и место рођења 1983, Смедерево Звање Асистент е-mail ivkovic.aleksandra83@gmail.com

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 463/1-XII/ године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 463/1-XII/ године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 463/1-XII/8 04.04.2013. године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Наставно-научно веће Филозофског факултета у Београду је на

More information

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ / INVITED LECTURER

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ / INVITED LECTURER ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ / INVITED LECTURER Prof. Dr.med. Dr.h.c.Sopko Joseph Professor of Otorhinolaryngology and Phoniatrics, Kantonsspital Aarau, University Basel Prof. dr Mihael Podvinec Professor of Otorhinolaryngology,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (Свака рубрика мора бити попуњена.) I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Орган који

More information

2002 M.A. Одељење за историју уметности, Vanderbilt универзитет. Ментор: Проф. Љубица Д. Поповић

2002 M.A. Одељење за историју уметности, Vanderbilt универзитет. Ментор: Проф. Љубица Д. Поповић Образовање 2011 Докторат, Одељење за историју уметности, Rutgers универзитет, САД Назив тезе: The Politics of Translatio: the Visual Representation of the Translation of Relics in the Early Christian and

More information

ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ ЗВАЊА Кандидат: ДР ДРАГО М. ЊЕГОВАН

ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ ЗВАЊА Кандидат: ДР ДРАГО М. ЊЕГОВАН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Дана, 29. 3. 2016. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ ЗВАЊА Кандидат: ДР ДРАГО М. ЊЕГОВАН I ОСНОВНИ ПОДАЦИ Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду на

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mailweb site Универзитет, факултет, организациона јединица

More information

ОСНОВНА ШКОЛА МАРКО ОРЕШКОВИЋ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/ ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД

ОСНОВНА ШКОЛА МАРКО ОРЕШКОВИЋ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/ ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНА ШКОЛА МАРКО ОРЕШКОВИЋ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/ 2019. ГОДИНУ ПРЕДМЕТ СРПСКИ СВЕТ ОКО НАС НАЗИВ ИЗДАВАЧА THE ENGLISH BOOK НАСЛОВ УЏБЕНИКА ПИСМО Буквар за први разред основне ; ПРВИ РАЗРЕД Наставни

More information

SPECIFICITY OF POPULATION TRENDS IN VOJVODINA THE 2011 CENSUS

SPECIFICITY OF POPULATION TRENDS IN VOJVODINA THE 2011 CENSUS UDC 314.116(497.113) UDC 314.1(497.113 Novi Sad) DOI: 10.2298/ZMSDN1448471S REVIEW SCIENTIFIC PAPER SPECIFICITY OF POPULATION TRENDS IN VOJVODINA THE 2011 CENSUS SNEŽANA STOJŠIN University of Novi Sad,

More information

PHILOLOGIA MEDIANA 2

PHILOLOGIA MEDIANA 2 2 University of Niš Faculty of Philosophy year IX Vol. 9. Niš 2017. Универзитет у Нишу Филозофски факултет година IX број 9. Ниш 2017. Journal of Philological Studies Faculty of Philosophy, University

More information

Шира специјализација Животна средина, просторно планирање, регионални развој, природне непогоде

Шира специјализација Животна средина, просторно планирање, регионални развој, природне непогоде мр Драгана Миљановић Истраживач-сарадник Географски институт Јован Цвијић САНУ 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9 Телефон: +381-11-2636594, +381-64-2827146 Факс: +381 11 2637597 E-mail: d.miljanovic@gi.sanu.ac.rs

More information

УПУТСТВО АУТОРИМА. НАСЛОВ: фонт 10 (kaps look, bold) Наслов треба да што верније опише садржај чланка.

УПУТСТВО АУТОРИМА. НАСЛОВ: фонт 10 (kaps look, bold) Наслов треба да што верније опише садржај чланка. УПУТСТВО АУТОРИМА Упутство ауторима за припрему чланка усклађено је према Акту о уређивању научних часописа које је прописало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, као и стандардима

More information

музиколог виши научни сарадник

музиколог виши научни сарадник др Катарина ТОМАШЕВИЋ музиколог виши научни сарадник Рођена је 15. новембра 1960. г. у Београду, где је стекла основно и средње, опште и музичко образовање (ОШ Свети Сава, МШ Др Војислав Вучковић, клавирски

More information

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА КЊИГА НАСТАВНИКА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА КЊИГА НАСТАВНИКА Прилог : ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА КЊИГА НАСТАВНИКА Миле В. Кулачић Доцент Назив институције у којој наставник ради са пуним Универзитет Едуконс Академија класичног сликарства

More information

Списак бројева рачуна за уплату пореза на непокретности општина и градова код пословних банака

Списак бројева рачуна за уплату пореза на непокретности општина и градова код пословних банака РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука - тел./факс: 051/332-300; 332-336, подршка обвезницима 051/345-080, www.poreskaupravars.org; електронска пошта:

More information

Dragan Vojvodić PROFESSIONAL DATA

Dragan Vojvodić PROFESSIONAL DATA Dragan Vojvodić PROFESSIONAL DATA Dragan Vojvodić was born in on May 2, 1959 in Kikinda (Serbia). He graduated in Art History at the Faculty of Philosophy in Belgrade under the supervision of Professor

More information

Проф. др Драган Ћаловић, биографија са списком објављених радова

Проф. др Драган Ћаловић, биографија са списком објављених радова Проф. др Драган Ћаловић, биографија са списком објављених радова Драган Ћаловић рођен је 1976. године. Дипломирао је сликарство на Факултету ликовних уметности 1998. године, и арапски језик и књижевност

More information

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф Катедре за оториноларингологију Медицинског факултета у Београду Директор Клинике за о

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф Катедре за оториноларингологију Медицинског факултета у Београду Директор Клинике за о ОРЛ Симпозијум САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ЛЕЧЕЊУ МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ ЛАРИНКСА у склопу обележевања Светског Дана Гласа 20. april 2012. Хотел M, Београд ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф

More information

Шира специјализација. климатологија, колебање климата у инструменталном периоду. Образовање

Шира специјализација. климатологија, колебање климата у инструменталном периоду. Образовање Др Бошко Миловановић Истраживач срадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9. Телефон: +381 11 2636 395, 2636594, Факс: +381 11 2637597 Email: b.milovanovic@gi.sanu.ac.rs

More information

CURRICULUM VITAE. Vera Vasiljević, B.A., M.A., Ph.D. Assistant Professor

CURRICULUM VITAE. Vera Vasiljević, B.A., M.A., Ph.D. Assistant Professor CURRICULUM VITAE Vera Vasiljević, B.A., M.A., Ph.D. Assistant Professor Research interests: Ancient Egyptian art iconography and the archaeological record issues of status and gender reception of ancient

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОЦИ О КОМИСИЈИ Орган који

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

URBAN DEVELOPMENT OF BOROUGH KOSJERIĆ in 19th century УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ КОСЈЕРИЋА У 19. ВЕКУ

URBAN DEVELOPMENT OF BOROUGH KOSJERIĆ in 19th century УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ КОСЈЕРИЋА У 19. ВЕКУ URBAN DEVELOPMENT OF BOROUGH KOSJERIĆ in 19th century УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ КОСЈЕРИЋА У 19. ВЕКУ Duško Kuzović 1 Summary: On the site of today's Kosjerić 1784 recorded the settlement with six households,

More information

УДК 39:929 Жупанич Н. 069:929 Жупанич Н. Весна Душковић

УДК 39:929 Жупанич Н. 069:929 Жупанич Н. Весна Душковић УДК 39:929 Жупанич Н. 069:929 Жупанич Н. Весна Душковић Београдске године Нике ЖупаниЧа Београдске године Нике Жупанича обухватају период 1908 1923. године. У том времену био је музеалац, палеоетнолог,

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Татјана Грујић 1972, Крагујевац Лектор за енглески

More information

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

More information

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ДР ЉИЉАНЕ ЈУХАС- ГЕОРГИЕВСКЕ

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ДР ЉИЉАНЕ ЈУХАС- ГЕОРГИЕВСКЕ 1 БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ДР ЉИЉАНЕ ЈУХАС- ГЕОРГИЕВСКЕ I Књиге: 1. Азбучни показатељ речи у списима светога Саве (у сарадњи са Ђорђем Трифуновићем и Томиславом Јовановићем). Народна библиотека Србије, 1980,

More information

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ 1/16 КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Утакмица 1/16, 08.11.2017. године: ВК НАИС ВК ТЕНТ 14 : 3 ДЕЛЕГАТ:

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Орган који

More information

АРХЕОЛОГИЈА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ

АРХЕОЛОГИЈА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ НАСТАВА ИСТОРИЈЕ НА СРПСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА Весна Манојловић Николић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Нови Сад УДК 371.3:902]:378 (497.11 Нови Сад)(091) АРХЕОЛОГИЈА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ФИЛОЗОФСКОМ

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ ФУТУРА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ ФУТУРА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ ФУТУРА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ Одлуком Наставно-научног већа Факултета за примењену екологију Футура Универзитета Сингидунум, на 3. седници одржаној

More information

( ) Монографске публикације

( ) Монографске публикације Библиографија 341 Јелена Пушица Библиографија Загорке Марковић (1921 2015) Персонална библиографија Загорке Марковић представља попис штампаних радова аутора разврстаних на монографске публикације, укључујући

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has held its 9th Annual General Meeting on 27 June 2017 and promulgated the Decision on 2016 profit distribution, dividend

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Универзитет, факултет, организациона јединица

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ЕТНОАНТРОПОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ISSUES IN ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY PROBLEMES D ETHNOLOGIE ET D ANTHROPOLOGIE

ЕТНОАНТРОПОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ISSUES IN ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY PROBLEMES D ETHNOLOGIE ET D ANTHROPOLOGIE ЕТНОАНТРОПОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ISSUES IN ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY PROBLEMES D ETHNOLOGIE ET D ANTHROPOLOGIE ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ University of

More information

ЛИСТЕ УЏБЕНИКА. ЗА ШКОЛСКУ 2018 / ГОДИНУ ( II, III, IV, VI, VII и VIII разред) фебруар, 2018.

ЛИСТЕ УЏБЕНИКА. ЗА ШКОЛСКУ 2018 / ГОДИНУ ( II, III, IV, VI, VII и VIII разред) фебруар, 2018. ЛИСТЕ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018 / 2019. ГОДИНУ ( II, III, IV, VI, VII и VIII разред) фебруар, 2018. СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ ОШ,,ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ'' АЛЕКСИНАЦ, СРПСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: II ПДВом

More information

Упутство за предају рукописа

Упутство за предају рукописа Упутство за предају рукописа Годишњак за друштвену историју објављује студије, расправе, чланке и историјске изворе на српском и на енглеском језику. Радови морају бити оригинални и фокусирани на друштвену

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Бојан Бочина Година и место рођења 21.01.1980 Звање е-mail/web site Универзитет, факултет,

More information

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Други Читанка 2 Миланка Јузбашић, Натали Тркуља Неда Смоловић, Александра Латиница 2 Ивезић Миланка Јузбашић, Натали 2, уџбеник Тркуља 2, радна свеска Миланка

More information

BIBLIOGRAPHY OF BORISLAV JOVANOVIĆ

BIBLIOGRAPHY OF BORISLAV JOVANOVIĆ BIBLIOGRAPHY OF BORISLAV JOVANOVIĆ Published in Годишњак Српске Академије наука и уметнoсти CXI (2004): 737 63 and Годишњак Српске Академије наука и уметнoсти CXVIII (2012): 485 90. MONOGRAPHS ЂУКНИЋ,

More information

1.2 Допринос и утицај Проф. др Даниловића у васпитно-образовном процесу и стручном усавршавању наставног кадра

1.2 Допринос и утицај Проф. др Даниловића у васпитно-образовном процесу и стручном усавршавању наставног кадра 1.1 НАУЧНИ И СТРУЧНИ ДОПРИНОС УСАВРШАВАЊУ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА И ПРОЦЕСА УЧЕЊА (Изводи из реферата приликом избора за научна и наставна звања) Професор др Даниловић је у свом научно-истраживачком

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

More information

1.. разред - обавезни уџбеници. 1. разред - необавезни уџбеници

1.. разред - обавезни уџбеници. 1. разред - необавезни уџбеници Поштовани родитељи, у жељи да вам олакшамо набавку уџбеника за нову школску годину обавјештавамо Вас о сљедећем: за енглески језик (III,IV и V разред) ће бити штампани нови уџбеници, као и за музичку културу

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОДОБРЕНИХ ОД СТРАНЕ MИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОДОБРЕНИХ ОД СТРАНЕ MИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОДОБРЕНИХ ОД СТРАНЕ MИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ На основу члана 35. Став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима ( Службени гласник РС, број 72/09), Министарство просвете,

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

МУЗЕЈСКЕ ГОДИНЕ БОРИВОЈА ДРОБЊАКОВИЋА

МУЗЕЈСКЕ ГОДИНЕ БОРИВОЈА ДРОБЊАКОВИЋА Осврт Оригиналан научни рад УДК 908(497.11 Пирот) 18/19 314.151.3(497.11) 18/19 ; 911.37(497.11) 18/19 ГЕМ 74/1 (2010), 11 108 Давор Петровић МУЗЕЈСКЕ ГОДИНЕ БОРИВОЈА ДРОБЊАКОВИЋА Апстракт: Рад представља

More information

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО у сарадњи са: Република Србија Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у Београду; Универзитет

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

Стручни рад УДК :39(497.11) 1947/2006 ГЕМ 73/2009 ( )

Стручни рад УДК :39(497.11) 1947/2006 ГЕМ 73/2009 ( ) Стручни рад УДК 069.51:39(497.11) 1947/2006 ГЕМ 73/2009 (255 265) Сашка Велкова ЕТНОЛОГИЈА У МУЗЕЈУ ПОНИШАВЉА У раду је по први пут приказан развој етнологије преко сакупљачке делатности и сарадње са научним

More information

BETWEEN EAST AND WEST Influences on Belgrade Urban and Architectural Development from the early 19 th century to the 1970s 1

BETWEEN EAST AND WEST Influences on Belgrade Urban and Architectural Development from the early 19 th century to the 1970s 1 UDK: 72.03(497.11) 180/197 BETWEEN EAST AND WEST Influences on Belgrade Urban and Architectural Development from the early 19 th century to the 1970s 1 Review article Mirjana Roter Blagojević,* roterm@arh.bg.ac.rs

More information

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ У ПАРАЋИНУ. Историјат музеја

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ У ПАРАЋИНУ. Историјат музеја Марија Стошић Професор историје ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ У ПАРАЋИНУ Историјат музеја Овај рад представља измењену и допуњену верзију дипломског рада Марије Стошић успешно одбрањеног на Филозофском факултету у Београду

More information

З А П И С Н И К. са 186. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 07. јуна године, са почетком у часова.

З А П И С Н И К. са 186. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 07. јуна године, са почетком у часова. Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 186. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 07. јуна 2017. године, са почетком у 11.00 часова. Седници су присуствовали следећи

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

C U R R I C U L U M V I T A E. Лични податoци Сашко Граматниковски Телефон

C U R R I C U L U M V I T A E. Лични податoци Сашко Граматниковски Телефон C U R R I C U L U M V I T A E Лични податoци Име Сашко Граматниковски Телефон +38972254199 E-маил Националност s.gramatnikovski@utms.edu.mk Македонец Датум на раѓање 14.01.1975 Пол Академска титула Машки

More information

НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ

НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ Одељење за превенцију и контролу заразних болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ Недељни извештај за 6. недељу

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, ужа грађанскоправна научна област (докторске студије по старом програму) 9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: "Начело најбољег

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Марија Лојаница 1979, Крагујевац доцент myalojanica@gmail.com

More information

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада који се финансирају и суфинансирају из буџета Града

More information

СРЕДЊОВЕКОВНА ТВРЂАВА И СТАРОВАРОШКА АРХИТЕКТУРА У ОКВИРИМА САВРЕМЕНОГ ПИРОТА

СРЕДЊОВЕКОВНА ТВРЂАВА И СТАРОВАРОШКА АРХИТЕКТУРА У ОКВИРИМА САВРЕМЕНОГ ПИРОТА Елена ВАСИЋ ПЕТРОВИЋ, дипл. инж. арх. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, НИШ СРЕДЊОВЕКОВНА ТВРЂАВА И СТАРОВАРОШКА АРХИТЕКТУРА У ОКВИРИМА САВРЕМЕНОГ ПИРОТА Резиме Простор Пиротске тврђаве, у чијим оквирима

More information

XIV КОНФЕРЕНЦИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, СТАРИХ ЗАПИСА ИЗ ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА

XIV КОНФЕРЕНЦИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, СТАРИХ ЗАПИСА ИЗ ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА ПРИКАЗИ 165 Богдан Трифуновић Градска библиотека Владислав Петковић Дис, Чачак bogdan@cacak-dis.com UDK 930.85:004.9]:061.3(497.11) 2016 (049.32) XIV КОНФЕРЕНЦИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, СТАРИХ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 660/1-VIII/ године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 660/1-VIII/ године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 660/1-VIII/9 14.05.2015. године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Наставно-научно веће Филозофског факултета у Београду је

More information

У марту 2007.г. заснива радни однос на Универзитету Сингидунум у звању доцента, а 2012.г. бива изабрана у звање ванредног професора.

У марту 2007.г. заснива радни однос на Универзитету Сингидунум у звању доцента, а 2012.г. бива изабрана у звање ванредног професора. Након стицања звања доктора правних наука до марта 2007. године обавила је праксу у адвокатској фирми Shearman & Sterling LLP у Торонту, Канада а потом каријеру наставила као правни заступник у адвокатској

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 225

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 225 СРЕМСКА МИТРОВИЦА 225 Сремска Митровица је град с веома дугом традицијом у којој је неколико пута из основа мењала не само своје име, већ и своју физиономију: испрва дрвено илирско-келтско насеље, затим

More information

САРАДЊА НИКОЛЕ ВУЛИЋА СА НАРОДНИМ МУЗЕЈЕМ У НИШУ

САРАДЊА НИКОЛЕ ВУЛИЋА СА НАРОДНИМ МУЗЕЈЕМ У НИШУ Ниш и хришћанско наслеђе 621 Ирена Љубомировић САРАДЊА НИКОЛЕ ВУЛИЋА СА НАРОДНИМ МУЗЕЈЕМ У НИШУ Никола Вулић је својим радом на пољу археологије, историје и класичне филологије постигао значајне резултате

More information

Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ

Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ КЊИГА НАСТАВНИКА Нови Сад, фебруар, 2014. Имe средње слово,

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ. CURRICULUM VITAE Биљана Влашковић Илић

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ. CURRICULUM VITAE Биљана Влашковић Илић ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE Биљана Влашковић Илић ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Биљана Р. Влашковић Илић

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ БЕОГРАД Студентски трг 1 - Комисија за спровођење избора ректора и проректора. Предлог за евидентираног кандидата за ректора

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ БЕОГРАД Студентски трг 1 - Комисија за спровођење избора ректора и проректора. Предлог за евидентираног кандидата за ректора УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ БЕОГРАД Студентски трг 1 - Комисија за спровођење избора ректора и проректора ПРЕДМЕТ: Предлог за евидентираног кандидата за ректора У складу са чланом 3. Одлуке о расписивању избора

More information

II. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О НАУЧНОМ И ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ КАНДИДАТА

II. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О НАУЧНОМ И ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ КАНДИДАТА Докторску дисертацију "Кривично дело фалсификовања исправе" одбранио је на Правном факултету у Београду 1995. године и стекао степен доктора правних наука из области кривичног права. У току 1981. године

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 851/1-XIII/ године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 851/1-XIII/ године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДС/СС 05/4-02 бр. 851/1-XIII/10 27.06.2013. године ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Наставно-научно веће Филозофског факултета у Београду је

More information

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за туризам и угостителство Охрид. Дипломиран организатор по туризам и угостителство

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола Факултет за туризам и угостителство Охрид. Дипломиран организатор по туризам и угостителство Кратка биографија ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ Презиме и име: Контакт адреса: Татјана Димоска Телефон: +389 46 262 147/ 123 (работа) Факс: +389 46 264 215 E-mail: Националност: Македонка Дата на раѓање: 16.10.1974

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА

ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА IV МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 11 12. МАЈ, 2017. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА ДРУГИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ Међународна конференција Очување и унапређење

More information

ФОНО ЗБИРКА МУЗИКОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ

ФОНО ЗБИРКА МУЗИКОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ Данка Лајић-Михајловић ФОНО ЗБИРКА МУЗИКОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ Апстракт: Рад се односи на фоно збирку Музиколошког института САНУ, као изузетно важан део фонда ове институције. У збирци се налазе вредна

More information

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату: Име и презиме: Јелена Д. Русмировић Датум

More information