З А П И С Н И К. Седници су присуствовали секретар Факултета, М. Ваљаревић, П. Павловић, тонско снимање, и др У. Новаковић.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "З А П И С Н И К. Седници су присуствовали секретар Факултета, М. Ваљаревић, П. Павловић, тонско снимање, и др У. Новаковић."

Transcription

1 З А П И С Н И К са IV седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 25. јануара године, са почетком у 18ºº часова. ПРИСУТНИ: др М. Васиљевић, др Дејан Поповић, др З. Стојановић, др С. Аврамовић, др Ј. Тркуља, др Ђ. Игњатовић, др Д. Митровић, др Е. Вукадин, др Г. Илић-Попов, др Р. Васић, др Н. Јовановић, др Д. Вујадиновић, др Ј. Хасанбеговић, др М. Стефановски, др А. Јовановић, др М. Шкулић, др Љ. Радуловић, др О. Вучић, др М. Јовановић, др С. Панов, др З. Мирковић, др С. Бован, др Н. Делић, др В. Јончић, др М. Полојац, др В. Петров, др Д. Миловановић, др М. Ђурђевић, др Душан Поповић, др И. Вуковић, др Б. Милисављевић, др М. Давинић, др Т. Маринковић, др Т. Јованић, др Т. Јевремовић Петровић, др В. Станимировић, др Г. Дајовић, др Б. Радуловић, др В. Вулетић, др М. Радовић, др Н. Тешић, др М. Ђорђевић, др Д. Вуковић, др А. Гајић, др Б. Чучковић, др М. Јовановић, др М. Лукић, др М. Здравковић, др В. Бајовић, др Н. Кршљанин, др С. Костић, др С. Глигић, др Ј. Лепетић, мр Д. Стојаковић, С. Поповић, др К. Радојковић-Илић, др В. Цуцић, др М. Станковић, др И. Ђокић, др В. Цветковић-Ђорђевић, мр Д. Ракитић, Н. Лукић, И. Марковић, Д. Ђукић, мр Д. Павић, др С. Јанковић, Ф. Бојић, С. Дабић, Б. Бабовић, А. Одоровић. ОДСУТНИ: др С. Марковић, др Б. Беговић, др А. Јакшић, др Ж. Бујуклић, др Д. Ђурђевић, др Б. Ракић, др Р. Јелић, др В. Радовић, др Н. Бодирога, др М. Станковић, мр Ј. Мешић, М. Перовић. ИЗВИНИЛИ СЕ: др З. Томић, др М. Драшкић, др М. Митровић, др Г. Илић, др В. Павић, др Д. Хибер, др Г. Павићевић-Вукашиновић, др И. Крстић, др М. Караникић-Мирић, др М. Живковић, др Н. Петровић Томић, др Љ. Ковачевић, др М. Дреновак Ивановић, др М. Милошевић, др А. Катанчевић, др Б. Спаић, др М. Јовановић, др К. Доловић, У. Живковић. МИРОВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: др Б. Лубарда, Н. Селаковић. Седници су присуствовали секретар Факултета, М. Ваљаревић, П. Павловић, тонско снимање, и др У. Новаковић. Пошто је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање, проф. др С. Аврамовић је отворио седницу Наставно-научног већа и предложио да се дневни ред допуни тачком 9а, која би гласила: "Упис на трећу годину докторских студија". Других предлога за измене и допуне дневног реда није било, па је Веће, са усвојеном допуном, а уз пренумерацију осталих тачака, једногласно прихватило 1. Примање записника са III седнице 2. Саопштења Д Н Е В Н И Р Е Д

2 Ad Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Кривично право предмет Кривично право 4. Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор једног демонстратора за Уставноправну ужу научну област предмет Уставно право 5. Разматрање начина испуњавања предиспитних обавеза на предметима Право и правда и Увод у филозофију права 6. Утврђивање Предлога кандидата за доделу звања професор емеритус 7. Разматрање иницијативе групе наставника и сарадника за унапређење наставног и научног рада на Факултету 8. Утврђивање Предлога о броју студената за школску 2016/2017. годину 9. Докторске дисертације 10. Упис на трећу годину докторских студија 11. Текућа питања 12. Разно. Записник са III седнице, одржане 21. децембра године, једногласно је и без примедаба усвојен. Ad 2. Проф. др С. Аврамовић је информисао Веће да је састанак Управе Факултета са редовним професорима, који је био предвиђен за 22. децембар године, отказан на иницијативу једног броја наставника, а заказан нови, за четвртак, 28. јануар године. За овај састанак предвиђено је разматрање питања одговорности за плагијате и неосновано пријављивање плагијата, а Управа очекује да Сенат Универзитета ускоро утврди предлог Правилникa о плагијатима, који ће свима бити доступан. Проф. др С. Аврамовић је такође обавестио Веће да је проф. др Б. Лубарда, сада на функцији судије Европског суда за људска права у Стразбуру, одлучио да свој хонорар са часова одржаних на мастер и докторским студијама намени, као подршку у остваривању одржавања европског студентског семинара из области радног права, који треба да се одржи на пролеће на Правном факултету у Београду. Декан је обавестио Веће и да је управница Библиотеке Правног факултета у Београду, др Светлана Мирчов, добитник награде Библиотеке града Београда "Марија Илић Агапова" за најбољег библиотекара града Београда. Ова награда представља признање, не само за колегиницу др С. Мирчов, већ и за сам Факултет. Такође, информисао је Веће да ће у оквиру Светосавских дана, у четвртак, 28. јануара, на Факултету бити отворена изложба коју је приредила управница Библиотеке Факултета. На изложби ће бити представљене књиге из времена Првог светског рата, од којих многе представљају раритет. Изложбу ће отворити декан, проф. др С. Аврамовић, а уводну реч одржаће др С. Мирчов. На Универзитету у Београду, 21. јануара, одржана је прва, конститутивна седница Већа групације друштвено-хуманистичких наука, уз учешће представника нашег Факултета, проф. др Вука Радовића, проф. др Марије Караникић Мирић и проф. др Бојана Милисављевића. Председник овог Већа је др Љиљана Марковић, професор 2

3 Филолошког факултета у Београду. На истој седници одређен је проф. др Марко Давинић за представника овога Већа у Већу института Универзитета. У оквиру међународне сарадње, у посети Правном факултету бораве три студента са Универзитета у Палерму, са којим већ почиње реализација Erasmus+ програма. У оквиру предвиђене размене, укупно троје мастер студената и један докторанд могу боравити у Палерму и исто толико студената у Београду, као и четворо професора из Палерма у Београду, односно четворо професора из Београда у Палерму, држећи предавања из појединих предмета. У уторак, 26. јануара као гост Правног факултета боравиће професор Филип Бује, директор Директоријата за људска права Савета Европе, који ће одржати предавање на Факултету, али и упознати Факултет са новим пројектом Human Rights Friendly Judiciary, у којем ће као партнер учествовати и наш Факултет. Проф. др С. Аврамовић је апеловао на наставнике да, што је могуће пре, одмах после одржане седнице или најкасније до сутра, 26. јануара, доставе Управи Факултета термине за предстојећи испитни рок, који почиње 8. фебруара. Оним испитивачима који то не учине, Управа ће бити принуђена да одреди термине. Секретар Факултета, М. Ваљаревић је замолио наставнике да врате записнике са испита, јер се нови испитни распореди не могу израдити без враћених записника из претходног испитног рока. Проф. др С. Аврамовић је саопштио да су асистенти др Иван Ђокић и Урош Новаковић успешно одбранили своје докторске дисертације, па им у своје име и у име чланова Већа честита и жели успех у даљем раду. Ad 3. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Кривично право предмет Кривично право На основу предлога Катедре за кривично право, Веће је једногласно утврдило П Р Е Д Л О Г Расписује се конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Кривично право предмет Кривично право на Правном факултету Универзитета у Београду. Ad 4. Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор једног демонстратора за Уставноправну ужу научну област предмет Уставно право Поводом ове тачке, проф. др О. Вучић је подсетила да је на прошлој седници говорила о питању ангажовања демонстратора на Факултету и изнела том приликом своје мишљење да је довођење демонстратора неравномерно распоређено, стихијско, и да није транспарентно. Због тога је тада замолила Управу Факултета да сачини и достави извештај о томе колико на појединим предметима има професора, доцената, асистената, сарадника у настави и демонстратора. Проф. др О. Вучић је потом образложила предлог Катедре. 3

4 Проф. др С. Аврамовић је истакао да је Управа Факултета примила на знање предлог који је на прошлој седници изнела проф. др О. Вучић и да је у току израда прегледа стања по предметима, који се односи на сва звања и уговоре на одређено време, укључујући демонстраторе са којима се закључује уговор на период од четири месеца. Ова анализа биће представљена члановима Већа на једној од наредних седница у контексту иницијативе коју је поднела група наставника и сарадника за унапређење наставног и научног рада на Факултету. Без улажења у даљу дискусију, Веће се изјаснило о предлогу Катедре за јавно право и једногласно донело Расписује се конкурс за избор једног демонстратора за Уставноправну ужу научну област предмет Уставно право на Правном факултету Универзитета у Београду и образује Комисија за писање реферата, у саставу: Ad 5. др Оливера Вучић, редовни професор др Владан Петров, ванредни професор др Танасије Маринковић, ванредни професор др Марко Станковић, доцент. У уводној речи поводом дописа проф. др Ј. Хасанбеговић, проф. др С. Аврамовић је истакао да је ова тачка, чије је стављање на дневни ред она захтевала у своме писму, формулисана као Разматрање начина испуњавања предиспитних обавеза на предметима Право и правда и Увод у филозофију права. Дописом који је упутила Већу, проф. др Ј. Хасанбеговић тражи да се Веће изјасни о томе да ли се студентима може дати могућност да као добровољну додатну, опциону предиспитну активност, добију израду стручног превода, који мора бити редигован од стране лиценцираног преводиоца, при чему трошкове редактуре превода сносе сами студенти. Проф. др С. Аврамовић је такође обавестио Веће да је, пре овог дописа, од једног броја студената добио писмо које нису потписали, али у којем се, на врло озбиљан начин, указује на неприхватљивост овакве праксе током које је студентима од стране проф. др Ј. Хасанбеговић наметнуто плаћање троје одређених преводилаца. Тим поводом, позвао је на разговор проф. др Ј. Хасанбеговић и изнео јој мишљење да би са том праксом требало да прекине, као и то да тај поступак који она практикује може озбиљно да штети Факултету. После тога, проф. др Ј. Хасанбеговић се обратила Већу, тражећи од Већа мишљење о томе да ли овакав начин испуњавања предиспитних обавеза на добровољној основи, а кроз редиговање превода од лиценцираног преводиоца, легитиман или не. У дискусији која је затим отворена, учествовали су: проф. др С. Бован, проф. др Д. Митровић, проф. др Ј. Хасанбеговић, проф. др Д. Поповић, проф. др С. Аврамовић, проф. др М. Васиљевић, проф. др М. Шкулић и проф. др Љ. Радуловић. Том приликом изражено је већинско мишљење да је неприхватљива досадашња пракса коју је у погледу начина испуњавања предиспитних обавеза успоставила проф. др Ј. Хасанбеговић. Проф. Бован је указао да овакав начин испуњавања предиспитних обавеза представља озбиљан дискриминаторски гест, јер се студенти излажу трошковима превода и редактуре, што нису у могућности да плате сиромашнији студенти и да је питање да ли би се ово открило да студенти нису пријавили такво 4

5 понашање, мада су неки мастер студенти и њему говорили о тој пракси професорке Хасанбеговић. Она је затражила мишљење Већа тек када је таква пракса откривена. Скренута је пажња да факултет није овлашћен да студентима одређује додатне трошкове на овакав начин. Проф. др Д. Митровић је рекао да је непријатно изненађен и упитао се каква је добровољност у питању када од редигованог превода зависи висока оцена. Предложио је да се допис проф. др Ј. Хасанбеговић не прихвати, јер је таква пракса недозвољена. Проф. др Ј. Хасанбеговић сматра да Веће није надлежно да разговора о њеној одговорности, него дисциплинска комисија и слична тела, и замерила је декану што је дозволио претходне дискусије. Указала је на специфичност предмета и да сматра корисним да студенти преводе текстове са страних језика, али да се они морају редиговати ради прецизности у случају објављивања. Истакла је и да сматра да уколико тако нешто није дозвољено, није дозвољено ни да се од студената тражи да набављају додатну литературу за највишу оцену. У дискусији која је уследила је посебно истакнута и чињеница да сваке школске године, на предлог катедара, Наставно-научно веће усваја план и програм извођења наставе за ту школску годину, који се мора поштовати и од којих се не сме одступати, а у њима оваква пракса за поменуте предмете није била предвиђена. Такође је истакнуто и да се настава на предметима за које је силабус припремила проф. др Ј. Хасанбеговић мора изводити у складу са Правилником о условима и начину ангажовања гостујућих професора и да се настава на одређеном предмету не може изводити искључиво ангажовањем гостујућих професора, како то чини проф. Хасанбеговић на предмету Право и правда. Постављено је и питање зашто би се проверавало знање страних језика баш на предметима Право и правда и Увод у филозофију права, када за проверу тих знања Факултет има наставнике страних језика којима је то посао. Поред става да пракса коју је примењивала проф. Хасанбеговић није дозвољена, проф. др Д. Поповић је изнео и предлог да је нужно да се обештете студенти који су до сада били изложени трошковима током незаконите праксе везане за превођење и редиговање текстова од стране тачно одређених преводилаца. Проф. др С. Бован је предложио да Веће овим поводом изрекне вредносни суд, односно да осуди овакву праксу која је до сада била примењивана од стране проф. др Ј. Хасанбеговић. Проф. др Ј. Хасанбеговић је рекла да се, од како је предмет Право и правда уведен, настава одвија уз ангажовање гостујућих професора. Истакла је и да је, пошто се отворило питање плаћања преводилаца, она претходних дана платила преводиоце уместо студената и да је спремна да врати новац студентима, уколико још има оних који су преводе сами платили. Пошто је дискусија окончана, Веће се изјаснило о предлогу проф. др С. Аврамовића и са 40 гласова за и 2 уздржана гласа, усвојило З а к љ у ч а к да досадашња поменута пракса у погледу начина испуњавања предиспитних обавеза на предметима Право и правда и Увод у филозофију права, коју примењује проф. Ј. Хасанбеговић, није дозвољена, и да се не може даље спроводити. Осим тога, у погледу ангажовања гостујућих професора, настава се на тим предметима мора изводити у складу са Правилником о условима и начину ангажовања професора по позиву на Правном факултету у Београду. 5

6 Ad 6. Поводом ове тачке, председник Већа је истакао да je 24. децембра године примљен допис Универзитета у Београду, који се односи на предлагање кандидата за додељивање звања професор емеритус. Тим актом факултети се обавештавају да је Сенат Универзитета, сагласно Правилнику о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса, донео одлуку да се у текућој школској 2015/2016. години може доделити звање професор емеритус за осам кандидата, професора у пензији, са Универзитета у Београду, и то за по два кандидата са сваке од четири групације факултета. Факултети се позивају да, уколико имају кандидате, приступе процедури предлагања кандидата, уз подсећање на неке битне елементе предлагања и на рок који истиче 31. јануара. Проф. др С. Аврамовић је подсетио да је Катедра за међународно право и међународне односе дала предлог за доделу звања професор емеритус проф. др Миленку Крећи, а Катедра за правно-економске науке, проф. др Мирољубу Лабусу. Оба предлога су учињена у складу са Законом о високом образовању, Статутом универзитета и Правилником о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса Универзитета у Београду. Такође је подсетио да је Веће, на седници одржаној 26. октобра прошле године, не оспоравајући учињене предлоге, донело закључак да се та тачка одложи за једну од наредних седница Већа, а у међувремену образује Радна група чије би чланове предложиле катедре, са задатком да ближе одреди критеријуме и процедуру за доделу звања професор емеритус. Та Радна група је образована и њен допис се налази у материјалу за данашњу седницу. У допису се износи став да Правни факултет треба да донесе Правилник о поступку избора у звање професор емеритус, који би укључио одредбе које би обухватиле све релевантне критеријуме кандидовања и доделе звања професор емеритус. Проф. др С. Аврамовић је скренуо пажњу и на нека отворена питања процедуре која се у вези са предлагањем кандидата могу појавити, као што је питање поступања у случају када су предложена два кандидата, питање начина гласања, питање ко има право да гласа и сл. У дискусији која је затим отворена, учествовали су: проф. др М. Васиљевић, проф. др Е. Вукадин, проф. др С. Аврамовић, проф. др Р. Васић, проф. др О. Вучић и проф. др Љ. Радуловић. Проф. др М. Васиљевић је предложио да се, због значаја и озбиљности овог питања, институционализује процедура за доделу звања професор емеритус, што претпоставља доношење одговарајућег Правилника. Сходно томе и да се ова тачка изостави са данашње седнице, а поступак спроведе према процедури која буде установљена. Предложио је и да се предвиди могућност да буду предложени за ово звање и професори који су током ранијих година отишли у пензију. Пошто је дискусија окончана, проф. др С. Аврамовић је ставио на гласање предлог да се ова тачка одложи за једну од наредних седница Наставно-научног већа, а Радна група замоли да интензивира рад на припреми Правилника о условима и поступку додељивања звања професор емеритус. Предлог је усвојен са 3 уздржана гласа. Ad 7. Веће је размотрало иницијативу групе наставника и сарадника, која се односи на унапређење наставног и научног рада на Факултету. После краћег излагања проф. др С. Аврамовића и доц. др С. Костића, Веће је усвојило закључак да се образује Комисија коју би, поред потписника ове иницијативе, доц. др Данила Вуковића, доц. др Милоша Јовановића и доц. др Светислава Костића, чинили још по један представник са сваке 6

7 катедре. У том смислу, упутиће се свим катедрама допис, с молбом да одреде једног свог представника, који би био члан ове Комисије. Ad 8. У вези са овом тачком, проф. др С. Аврамовић је истакао да је на Универзитету заказана за 3. фебруар године седница Сената Универзитета, на којој би требало да се донесе одлука о броју студената који ће се уписивати у школској 2016/2017. години. У том смислу, очекује се од наставно-научних већа факултета да дају своје предлоге о броју студената. Проф. др С. Аврамовић је, у име Управе Факултета, предложио да Правни факултет, у наредној школској години, упише на основне академске студије 1450 студената, односно 50 кандидата мање у односу на прошлу и раније године. У оквиру броја од 1450 студената, 600 места би припало студентима чије се студирање финансира из буџета, а 850 места би било предвиђено за самофинансирајуће студенте. Чинећи овај предлог, а сада и у контексту иницијативе групе наставника и сарадника који предлажу мере за унапређење наставног и научног рада на Факултету, Управа је имала намеру да пошаље поруку јавности да је Факултет спреман да ради побољшања квалитета студија, почне да смањује број студената који се самостално финансирају, мада то непосредно утиче на смањивање сопствених средстава Факултета. У дискусији која је уследила, учествовали су проф. др М. Васиљевић, проф. др А. Јовановић, проф. др М. Шкулић, проф. др С. Аврамовић, проф. др Д. Поповић и проф. др Ђ. Игњатовић. Проф. др М. Васиљевић је предложио да се уписна квота смањи за 100 тзв. буџетских студената, а да остане исти број самофинансирајућих студената. Такође је предложио да Факултет апелује да држава озбиљно размотри уписну политику на Универзитету, као и да се уписна стратегија усагласи са стратегијом развоја. Проф. др М. Шкулић се заложио за то да се прво припреми анализа о уписној политици и начину финансирања на Универзитету и факултетима, па да се на бази те анализе донесе одговарајућа одлука о броју студената. Проф. др Ђ. Игњатовић је предложио да остане досадашња квота студената. По окончању дискусије, председник Већа је ставио на гласање изнете предлоге за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2016/2017. години и констатовао да је већином гласова усвојен компромисни предлог Управе да се у наредну школску годину упише укупно 1450 студената, односно 50 самофинансирајућих студената мање него претходних година. На основу резултата гласања, председник Већа је констатовао да је Веће утврдило П Р Е Д Л О Г Правни факултет у Београду предлаже Сенату Универзитета да се у прву годину основних академских студија у школској 2016/2017. години упише 1450 студената, од тог броја 600 студената на терет буџета и 850 самофинансирајућих студената. Ad 9. Докторске дисертације а) Извештај референата о подобности теме докторске дисертације 7

8 1. На основу извештаја Комисије, у саставу: проф. др Зоран Стојановић, проф. др Ђорђе Игњатовић и проф. др Наташа Делић, Веће је једногласно донело Прихвата се извештај Комисије за оцену подобности теме докторске дисертације кандидаткиње Олге Тешовић и одобрава израда докторске дисертације под насловом: "Алтернативне кривичне санкције у кривичном праву Републике Србије појам, дилеме и изазови". б) Одобравање теме докторске дисертације и одређивање ментора 1. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидаткињи Бранки Бабовић израда докторске дисертације, под насловом: "Множина субјеката у парничном поступку са елементом иностраности" и за менторе јој се одређују проф. др Александар Јакшић и проф. др Дејан Ђурђевић. 2. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидату Душану Ракитићу израда докторске дисертације, под насловом: "Конкордат Краљевине Србије и пројекти конкордата Краљевине СХС и Краљевине Југославије правноисторијски аспекти односа цркве и државе" и за ментора му се одређује проф. др Зоран Мирковић. 3. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидату Милошу Јончићу израда докторске дисертације, под насловом: "Међународноправна заштита цивилног становништва у оружаним сукобима" и за менторе му се одређују проф. др Бојан Милисављевић и доц. др Александар Гајић. 4. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидату Владимиру Боровцу израда докторске дисертације, под насловом: "Право жига од заштите информационе функције робне ознаке до 8

9 заштите робне ознаке као вредности по себи " и за ментора му се одређује проф. др Душан Поповић. 5. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидату Марку Радовићу израда докторске дисертације, под насловом: "Пробијање правне личности у стечајном поступку " и за ментора му се одређује проф. др Вук Радовић. 6. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидату Балинту Пастору израда докторске дисертације, под насловом: "Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави" и за ментора му се одређује проф. др Оливера Вучић. 7. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидаткињи Силвији Пановић-Ђурић израда докторске дисертације, под насловом: "Људска права као мерило промена и Савет Европе" и за ментора му се одређује проф. др Ивана Крстић. 8. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидаткињи Мирослави Крстић израда докторске дисертације, под насловом: "Обавезно здравствено осигурање и инструменти његовог финансирања у Републици Србији" и за ментора јој се одређује проф. др Гордана Илић-Попов. 9. На основу сагласности Већа научних области правно-економских наука Одобрава се кандидаткињи Драгани Малетић израда докторске дисертације, под насловом: "Клиничко испитивање лекова правни, етички и социомедицински аспекти " и за ментора јој се одређује проф. др Марија Драшкић. в) Комисија за преглед и оцену докторске дисертације 9

10 1. На основу извештаја ментора, проф. др Емилије Вукадин, Веће је једногласно донело Одређује се Комисија за преглед и оцену докторске дисертације кандидата мр Марка Димитријевића, под насловом: "Координација и смернице економске политике у Европској унији, у саставу: др Емилија Вукадин, редовни професор др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу др Бранко Радуловић, доцент. 2. На основу извештаја ментора, проф. др Добросава Миловановића, Веће је једногласно донело Одређује се Комисија за преглед и оцену докторске дисертације кандидаткиње мр Зорице Урошевић под насловом: "Професионализација, стручно усавршавање и процеси развоја локалне самоуправе", у саставу: др Драгољуаб Кавран, редовни професор у пензији др Добросав Миловановић, ванредни професор др Марко Давинић, ванредни професор. д) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације 1. На основу извештаја Комисије за оцену, у саставу: проф. др Зоран Стојановић, проф. др Ђорђе Игњатовић, проф. др Милан Шкулић, проф. др Горазд Мешко и проф. др Биљана Симеуновић-Патић, Веће је једногласно донело Прихвата се извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације кандидата мр Зорана Кесића, под насловом: Криминолошки аспекти прекорачења и злоупотребе полицијских овлашћења, и одређује Комисија за одбрану, у саставу: др Зоран Стојановић, редовни професор др Ђорђе Игњатовић, редовни професор др Милан Шкулић, редовни професор др Горазд Мешко, редовни професор Факултета за безбедносне науке Универзитета у Марибору др Биљана Симеуновић-Патић, ванредни професор Криминалистичкополицијске академије у Београду. Универзитет у Београду је 6. јула године, актом под 02 број: /25-10, дао сагласност на предлог теме докторске дисертације. Кандидат је објавио рад: Раса и етницитет као виктимогене предиспозиције код прекорачења и злоупотреба полицијских овлашћења, Темида бр. 4/2012, стр

11 Објављени рад квалификује кандидата за одбрану докторске дисертације. Ad 10. Доношење Одлуке о упису на трећу годину докторских студија мр Владимира Марића На основу предлога Катедре за грађанско право, Веће је једногласно утврдило П Р Е Д Л О Г О Д Л У К Е Одобрава се кандидату мр Владимиру Марићу упис на трећу годину докторских академских студија у школској 2015/2016. години, Пословноправна ужа научна област. Кандидат је завршио магистарске студије на Правном факултету Универзитета у Београду и стекао академски назив магистра наука. Признају се кандидату следећи испити и радови: 1. Испит из предмета Методологија правних и друштвених наука, положен на магистарским студијама, као положени испит из предмета Методи научноистраживачког рада и вештина на докторским студијама; 2. Усмени магистарски испит (три обавезна и два изборна предмета) као положени први и други усмени докторски испит; 3. Одбрањен семинарски рад на магистарским студијама као одбрањен семинарски рад на докторским студијама; 4. До сада објављени радови као објављени чланак током друге године докторских студија. Кандидат мора да изради и одбрани пројекат докторске дисертације, као и да поднесе пријаву докторске дисертације. Седница је закључена у 21,30 сати. ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА Биљана Живановић Ступар ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Декан Професор др Сима Аврамовић 11

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLVII, број 149, 18. мај 2009. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ исправке одлука

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LII, број 182, 24. децембар 2014. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: Редни број ПРЕДМЕТ-НАСТАВНИК ДАТУМ САТ СЛУШ. СОЦИОЛОГИЈА УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић ИСТОРИЈА АНТИЧКЕ И СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 16. IX писмени: усмени:

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЈАВНО ПРАВО 9. септембар 2015. године Б е о г р а д НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРЕДМЕТ: Предлог за расписивање конкурса

More information

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 64 Закона о високом образовању ( Службени гласник РС број 76/05, 97/08,44/10), члана 28 Статута Електротехничког факултета, Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и оцењивање

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ 4/1617 одржана је 22. децембра године у амфитеатру А, са поче

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ 4/1617 одржана је 22. децембра године у амфитеатру А, са поче УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- Број: 3321/2 Датум: 22. 12. 2016. год. ЗАПИСНИК са седнице ННВ-4/1617 р.п. в.п. д. а. мр А бројно стање ННВ 77 32 53 50 1 213 Кворум за ННВ 1/2 А 107 Б присутно

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија Факултета медицинских наука

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12

С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12 С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА... 8 ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ... 9 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА... 11 ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12 Делокруг... 12 Катедре...

More information

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-06/1314

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-06/1314 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - Број: 2475/2 Дату м: 12. 12. 2013. год. ЗАПИСНИК са седнице ННВ-06/1314 р.п. в.п. д. а. а.п. мр А бројно стање ННВ 73 41 39 45 0 0 198 Кворум за ННВ 1/2 А 100

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г).

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). 1 Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). Уџбеници: Међународно хуманитарно право, Правни факултет Универзитета

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ

С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитета у Београду - Факултет политичких наука Ужа научна, oдносно уметничка област: Политичка

More information

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-03/1718

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-03/1718 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- Број: 3052/1 Датум: 30.11.2017. год. ЗАПИСНИК са седнице ННВ-03/1718 р.п. в.п. д. а. др А бројно стање ННВ 83 26 50 44 0 203 Кворум за ННВ 1/2 А 102 Б присутно

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

З А П И С Н И К. Седницом у одсуству Декана Факултета, председава проф. др Оливера Гајић, продекан занаставу, Филозофског факултета у Новом Саду.

З А П И С Н И К. Седницом у одсуству Декана Факултета, председава проф. др Оливера Гајић, продекан занаставу, Филозофског факултета у Новом Саду. 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/10 Дана, 16.11.2010. год. З А П И С Н И К са 10. седнице Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду, одржане 12.11.2010.

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г).

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). 1 Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). Уџбеници: Међународно хуманитарно право, Правни факултет Универзитета

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-05/1718

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-05/1718 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- Број: 98/2 Датум: 18.01.2018. год. ЗАПИСНИК са седнице ННВ-05/1718 р.п. в.п. д. а. др А бројно стање ННВ 84 30 45 41 0 200 Кворум за ННВ 1/2 А 101 Б присутно

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, 2013. Н И Ш 1 САДРЖАЈ: 1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 1.2. КОНТАКТ 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 1.4. СТАТУС

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/4 Дана, године ЗАПИСНИК

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/4 Дана, године ЗАПИСНИК УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/4 Дана, 30.4.2013. године ЗАПИСНИК са 4. седнице Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду одржане дана 26.4.2013. године

More information

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLII, број 120, 16. јул 2004.

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLII, број 120, 16. јул 2004. ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLII, број 120, 16. јул 2004. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕКТОРА И ПРОРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2004/2005. И 2005/2006. ГОДИНУ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 ПП 34, 11120 Београд 35, Србија Тел: +381 11 3302200, Факс: +381 11 3370364 е-mail: mf@mas.bg.ac.rs ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд 2016. САДРЖАЈ

More information

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО (Ужа образовна област Поштански саобраћај и телекомуникације)

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, ужа грађанскоправна научна област (докторске студије по старом програму) 9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: "Начело најбољег

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хемија Број кандидата који се бирају:

More information

Година LIV, број 196, 20. новембар ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Година LIV, број 196, 20. новембар ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Правилника

More information

У марту 2007.г. заснива радни однос на Универзитету Сингидунум у звању доцента, а 2012.г. бива изабрана у звање ванредног професора.

У марту 2007.г. заснива радни однос на Универзитету Сингидунум у звању доцента, а 2012.г. бива изабрана у звање ванредног професора. Након стицања звања доктора правних наука до марта 2007. године обавила је праксу у адвокатској фирми Shearman & Sterling LLP у Торонту, Канада а потом каријеру наставила као правни заступник у адвокатској

More information

СТАТУТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ "МИХАИЛО ПАЛОВ" ВРШАЦ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет уређивања

СТАТУТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ МИХАИЛО ПАЛОВ ВРШАЦ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет уређивања Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" у Вршцу Şcoala de înalte Studii de specialitate "Mihailo Palov" din Vârşeţ Omladinski trg 1, 26300 Vršac, tel/fax 013/831-628, 830-024,

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

менаџмент, уписао је школске 1998/99. године, а дипломирао године, са просечном оценом 9,15 и стекао академски назив дипломирани економист

менаџмент, уписао је школске 1998/99. године, а дипломирао године, са просечном оценом 9,15 и стекао академски назив дипломирани економист Образац 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/6 Дана, године ЗАПИСНИК

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/6 Дана, године ЗАПИСНИК УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/6 Дана, 22.7.2013. године ЗАПИСНИК са 6. седнице Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду одржане дана 15.7.2014. године

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Научни скуп ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ 11 12. марта 2010. Београд, Кнез Михаилова 35 ОРГАНИЗАЦИОНИ

More information

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А

ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Изборног Већа Медицинског факултета у Крагујевцу бр. 01-2687/3-6 од 21.09.2006. године формирана је Комисија за припрему извештаја

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

З А П И С Н И К. Седницом председава проф. др Љиљана Суботић, декан Филозофског факултета у Новом Саду.

З А П И С Н И К. Седницом председава проф. др Љиљана Суботић, декан Филозофског факултета у Новом Саду. 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/8 Дана, 22.9.2009. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду, одржане 15.9.2009. године

More information

ЗАПИСНИК. са 1. седнице Наставно-научног већа Факултета одржане дана године са почетком у 12 часова у сали за седнице.

ЗАПИСНИК. са 1. седнице Наставно-научног већа Факултета одржане дана године са почетком у 12 часова у сали за седнице. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/1 Дана: 8.2.2018. године ЗАПИСНИК са 1. седнице Наставно-научног већа Факултета одржане дана 2.2.2018. године са почетком у 12 часова у

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

З А П И С Н И К. са V седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 28. фебруара године

З А П И С Н И К. са V седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 28. фебруара године З А П И С Н И К са V седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 28. фебруара 2018. године Седници присуствује 54 члана Изборног и Наставно-научног већа. Службено одсутни: Оправдано одсутни:

More information

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-08/1314

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-08/1314 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - Број: 120/2 Дату м: 23. 01. 2014. год. ЗАПИСНИК са седнице ННВ-08/1314 р.п. в.п. д. а. а.п. мр А бројно стање ННВ 73 41 41 45 0 0 200 Кворум за ННВ 1/2 А 101

More information

З А П И С Н И К. СЕДНИЦОМ ПРЕДСЕДАВАЛИ: проф.др Милорад Милованчевић, проф.др Срђан Бошњак и проф.др Александар Обрадовић.

З А П И С Н И К. СЕДНИЦОМ ПРЕДСЕДАВАЛИ: проф.др Милорад Милованчевић, проф.др Срђан Бошњак и проф.др Александар Обрадовић. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ -МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- Број:1222/2 Датум:15.11.2002. године Београд, 27. марта 80 З А П И С Н И К са 1. седнице Научно-наставног већа Машинског факултета Универзитета у Београду одржане

More information

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији Образац 2. Факултет Машински УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Већe научних области техничких наука (Назив стручног већа коме се захтев упућује, сагласно 1303/4 члану 6. и чл. 7 став 1. овог правилника) (Број захтева)

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. др Слободан Милисављевић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија

More information

I - О КОНКУРСУ II - О КАНДИДАТИМА

I - О КОНКУРСУ II - О КАНДИДАТИМА Образац 4 С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број

More information

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА струковних студија. објављује К О Н К У Р С

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА струковних студија. објављује К О Н К У Р С ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА струковних студија објављује К О Н К У Р С за упис студената у прву годину основних струковних студија школске 2015. / 2016. године У прву годину основних струковних студија школске

More information

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ. Радна група НСВО и КОНУС

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ. Радна група НСВО и КОНУС МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ Радна група НСВО и КОНУС Октобар 2012. САДРЖАЈ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ... 1 I ПОКАЗАТЕЉИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА... 4

More information

Драги бруцоши 209. генерације (2017/18. школске године) ДOБРО ДОШЛИ

Драги бруцоши 209. генерације (2017/18. школске године) ДOБРО ДОШЛИ Драги бруцоши 209. генерације (2017/18. школске године) ДOБРО ДОШЛИ ДОКЛЕ СЕ МОЖЕ СТИЋИ ИЗ ОВИХ КЛУПА? Мастер и докторске студије у земљи и иностранству (Harvard, Duke, Berkley, Oxford, Cambridge, LSE,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Већу научних области техничких наука Београд, новембар 2012. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: 02 6390/10 2012. Датум: 29.11.2012. године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

More information

НОВА ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕФОРМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

НОВА ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕФОРМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРИЛОЗИ УДК 341.217.04(4-672EU) 2007 341.176(4-672EU) 2007 Др Зоран Радивојевић редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу НОВА ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕФОРМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Нова институционална реформа

More information

КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА

КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Милица Презиме Бојовић Матични број 2707986735082 Година рођења 1986. рођења Ниш Држава Србија Звање Сарадник у настави Титула E-mail milica.bojovic@pr.ac.rs Директни

More information

СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 1 На основу члана 46, члана 53 став 1 тачка 1 Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,

More information

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА САДРЖАЈ Увод...5 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА...8 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета...8 a) Опис стања, анализа и процена стандарда 1...8 б) SWOT анализе Универзитета Џон Незбит у погледу

More information

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА (ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду- Пољопривредни

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Софтверско инжењерство На основу

More information

ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КАО ВИД УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ЕВРОПИ

ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КАО ВИД УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ЕВРОПИ УДК 341.231.14(4) CERIF: S112, S150, S155 Др Ивана Крстић * Др Бојана Чучковић * ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КАО ВИД УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ЕВРОПИ Рад се

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

Сваки јубилеј обично буди сећања

Сваки јубилеј обично буди сећања Билтен Правног факултета Универзитета у Београду Број 12, јул / септембар 2006. Прослава 165 година Факултета Сваки јубилеј обично буди сећања на добра, стара времена, одвајкада боља него садашња. Међутим,

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет

More information

ACTA DIURNA. Велики успеси студената на стручним такмичењима. Билтен Правног факултета Универзитета у Београду Број 45, октобар децембар 2013.

ACTA DIURNA. Велики успеси студената на стручним такмичењима. Билтен Правног факултета Универзитета у Београду Број 45, октобар децембар 2013. ACTA DIURNA Билтен Правног факултета Универзитета у Београду Број 45, октобар децембар 2013. последњем тромесечју 2013. У године, студенти Правног факултета Универзитета у Београду учествовали су на више

More information

Политика конкуренције у Србији

Политика конкуренције у Србији Чланци Број 2 2014 Политика конкуренције у Србији МАРИНА МАТИЋ УДРУЖЕЊЕ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕ Увод Политика конкуренције игра централну улогу у развоју Европске уније и њених

More information

ИНФОРМАТОР О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Београд, април. Информатор о раду БПШ-ВШСС. година САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ВИСОКОЈ

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА Др ВЛАДИМИР Р. ЈАКОВЉЕВИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА На основу члана 17. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-Аутентично тумачње, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14), Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета

More information

Годишњи извештај о научноистраживачкој делатности у години

Годишњи извештај о научноистраживачкој делатности у години Годишњи извештај о научноистраживачкој делатности у 2012. години Презиме и име, звање Аврамовић Сима, редовни професор Научне публикације објављене у овој години публикације (онографије, Аутор/и чланци,

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 703/2017-ЈН Датум: 15.11.2017. године

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ 2013 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ... 1 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 2 2.1. Орган управљања: Савет... 2 2.2. Орган

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 28. децембар 2017. године Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Декан Правног факултета Универзитета у Београду, на предлог Наставно-научног

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 02 Нови Сад, 06.03.2018. Кадетско првенство

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР О РАДУ 2017 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ... 1 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 2 2.1. Орган управљања: Савет... 2 2.2. Орган

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ИНФОРМАТОР О РАДУ. Београд, 15. март године

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ИНФОРМАТОР О РАДУ. Београд, 15. март године Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд, 15. март 2017. године - 1 - Информатор о раду Високог савета судства израђен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама

More information