Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ"

Transcription

1 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

2 2 Подаци и бројке 2012

3 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ Извештај о раду и активностима на Универзитету у Новом Саду

4 2 Подаци и бројке 2012

5 Подаци и бројке САДРЖАЈ УНИВЕРЗИТЕТ У БРОЈКАМА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ РЕАЛИЗОВАНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ НАСТАВНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ ПРОМОВИСАНИ ДОКТОРИ НАУКА ДОДЕЛА ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ ОБРАЗОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНА ФУНКЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА УПИС СТУДЕНАТА НА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ПОСЛЕДЊИХ ОСАМ ШКОЛСКИХ ГОДИНА РАСПОДЕЛА УПИСАНИХ СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ПО ОБРАЗОВНО-НАУЧНИМ ПОЉИМА НАСТАВНИ ПРОЦЕС НА УНИВЕРЗИТЕТУ: АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ СТУДИРАЊА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА РАД ОРГАНА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ САВЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ СТРУЧНА ВЕЋА СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ОДБОР ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА ДОМ ЗА НАСТАВНО НАУЧНИ ПОДМЛАДАК УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ РЕАЛИЗОВАНИ ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА ПРОГРАМИ МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА И ОСОБЉА ПОСЕТЕ СТРАНИХ ДЕЛЕГАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ТОКУ ГОДИНЕ ЕВРОПСКИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ РЕФОРМИ УНИВЕРЗИТЕТА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И ДРУГИ ПРОЈЕКТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ТОКУ ГОДИНЕ... 86

6 4 Подаци и бројке 2012 РЕАЛИЗОВАНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ДРУГИ СКУПОВИ У ТОКУ ГОДИНЕ ЧАСОПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА ФОНДАЦИЈA ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ НАСТАВНИХ И НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЗГРАДЕ УНИВЕРЗИТЕТА ИНВЕСТИОЦИОНЕ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТИМА И ИНСТИТУТИМА УНИВЕРЗИТЕТА ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ УНС (ЦИТ-УНС) ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА И ИНФО-ЦЕНТАР О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ НАПРЕДОВАЊА ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА, МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ АКТИВНОСТИ И ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ГОДИНИ ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ И ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ НА ФАКУЛТЕТИМА И ИНСТИТУТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА У ГОДИНИ РЕКТОРАТ УНИВЕРЗИТЕТА ЧЛАНОВИ ОРГАНА УНИВЕРЗИТЕТА У САВЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ СТРУЧНА ВЕЋА СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ АСОЦИЈАЦИЈА ЦЕНТАРА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА (АЦИМСИ) ПРИЛОГ БР. 1: НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ. 214 ПРИЛОГ БР. 2: СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ ПРИЛОГ БР. 3: ПРЕГЛЕД АКТУЕЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА И СПОРАЗУМА У ТОКУ ГОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТИМА И ИНСТИТУТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

7 Подаци и бројке ПРИЛОГ БР. 4: НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ НА ФАКУЛТЕТИМА И ИНСТИТУТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ ПРИЛОГ БР. 5: ПРЕГЛЕД НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА И ДРУГИХ СКУПОВА ОДРЖАНИХ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ТОКУ ГОДИНЕ ПРИЛОГ БР. 6: ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА КОЈЕ ИЗДАЈУ ФАКУЛТЕТИ И ИНСТИТУТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ ПРЕГЛЕД ТАБЕЛАРНИХ ПРИКАЗА Табела 1. Универзитет у бројкама Табела 2. Факултети и институти у бројкама Табела 3. Преглед броја студијских програма по високошколским јединицама, степену и врсти студија на Универзитету у Новом Саду према конкурсима за упис у прву годину студија на сва три степена студија у школској 2012/2013. години 12 Табела бр. 4 Преглед укупног броја и броја акредитованих студијских програма на Универзитету у Новом Саду до краја године Табела бр. 5 Преглед броја студијских програма по врсти и нивоу студија и у процесу акредитације на високошколским јединицама у саставу Универзитету у Новом Саду до краја године Табела 6. Факултети у бројкама: преглед броја наставника по звањима и по факултетима Табела бр. 7 Промовисани доктори наука у години по образовнонаучним/образовно-уметничким пољима Табела бр. 8 Преглед броја уписаних студената у статусу буџетских и самофинансирајућих студената, по школским годинама од 2003/2004. до 2012/2013. године Табела бр. 9 Преглед броја студената на основним и интегрисаним студијама на Универзитету у Новом Саду у последњих десет школских година Табела бр. 10 Преглед односа броја слободних места за упис и броја уписаних студената на I годину основних студија на Универзитету у Новом Саду у периоду од 1996/1997. до 2012/2013. школске године Табела бр. 11 Преглед укупног броја уписаних студената на студијске програма основних и интегрисаних студија, у статусу буџетских и самофинансирајућих студената, по школским годинама од 2003/2004. до 2012/2013. године Табела бр. 12 Преглед броја избора у звања по факултетима Универзитета у Новом Саду, на основу одлука Сената Универзитета у току године Табела бр. 13 Преглед укупног броја и вредности спроведених поступака јавних набавки према врсти поступка у току године Табела бр. 14 Преглед укупног броја и вредности спроведених поступака јавних набавки према врсти предмета јавне набавке у току године Табела бр. 15 Преглед броја и вредности поступака јавних набавки мале вредности према врсти предмета набавке у току године Табела бр. 16 Преглед броја и вредности поступака јавних набавки велике вредности у току године... 67

8 6 Подаци и бројке 2012 Табела бр. 17 Преглед броја и вредности поступака јавних набавки велике вредности по врстама поступака набавке у току године Табела бр. 18 Преглед броја спроведених поступака јавних набавки са основном за преговарачки поступак без објављивања јавног позива у току године.. 68 Табела бр. 19 Преглед броја поступака јавних набавки мале и велике вредности према исходу поступака у току године Табела бр. 18 Упоредни преглед бројчане структуре јавних набавки малих и великих вредности од до године Табела бр. 21 Преглед броја поступака јавних набавки према исходу поступка од до године Табела бр. 22 Преглед просечног времена трајања поступка јавне набавке по врстама набавке и просечног броја понуђача по поступку за и годину Табела бр. 23 Приказ закључених споразума са страним партнерима у години Табела бр. 24 Резултати Универзитета у Новом Саду у програму BASILEUS ( у академској 2011/12. години) Табела бр. 25 Резултати Универзитета у Новом Саду у програму JoinEU-SEE (у школској 2012/2013. години) Табела бр. 26 Резултати Универзитета у Новом Саду у ERAWEB пројекта Табела бр. 27 Универзитет у Новом Саду у програму мобилности Campus Europae у периоду од 2004/05. до 2011/12. школске године: обједињени преглед броја одлазећих и долазећих студенaта, партнерских универзитета и области размене Табела бр. 28 TEMPUS IV: одобрени пројекти у конкурсном року 23. фебруар Табела бр. 29 Преглед броја пројеката у реализацији на Универзитету у Новом Саду, по врстама пројеката, у току године Табела бр. 30 Преглед броја пројеката у реализацији у току године, по факултетима и институтима Универзитета у Новом Саду, по врстама пројеката Табела бр. 31 Преглед броја научних конференција и других скупова по факултетима и институтима Универзитета у Новом Саду реализованих током године Табела бр. 32 Преглед броја часописа које издају факултети и институти Универзитета у Новом Саду, актуелни у току године Табела бр. 33 Преглед броја часописа по категоријама и врстама, које издају факултети и институти Универзитета у Новом Саду, актуелни у току године Табела бр. 34 Преглед инвестиционих активности факултета и института Универзитета у Новом Саду у току године Табела бр. 35 Преглед награда и празнања по факултетима и институтима додељених студентима и запосленима на Универзитету у току године ПРЕГЛЕД СЛИКА И ГРАФИКА Слика бр. 1 Расподела наставника на Универзитету у Новом Саду по звањима, школска 2012/2013. година... 16

9 Подаци и бројке Слика бр. 2 Распоред броја промовисаних доктора наука Универзитета по образовно-научним односно образовно-уметничким пољима, година Слика бр. 3 Преглед броја уписаних студената на прву годину студија од 2003/2004. до 2012/2013. школске године Слика бр. 4 Преглед броја уписаних студената на основним и интегрисаним студијама у последњих десет школских година Слика бр. 5 Преглед односа броја слободних места за упис и броја уписаних студената на I годину основних студија на Универзитету у Новом Саду у периоду од 1996/1997. до 2012/2013. школске године Слика бр. 6 Расподела уписаних студената на прву годину основних и интегрисаних студија по образовно-научним и образовно-уметничких пољима, упоредни преглед од 2001/2002. до 2012/2013. школске годинеж Слика бр. 7 Расподела броја студената шесте године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ Слика бр. 8 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 360 ЕСПБ Слика бр. 9 Расподела броја студената пете године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I Слика бр. 10 Расподела броја студената пете године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II Слика бр. 11 Расподела броја студената пете године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - III Слика бр. 12 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 300 ЕСПБ Слика бр. 13 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ Слика бр. 14 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ Слика бр. 15 Расподела броја студената четврте године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I Слика бр. 16 Расподела броја студената четврте године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II Слика бр. 17 Расподела броја студената четврте године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - III Слика бр. 18 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 240 ЕСПБ Слика бр. 19 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ Слика бр. 20 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ Слика бр. 21 Расподела броја студената треће године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I Слика бр. 22 Расподела броја студената треће године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II Слика бр. 23 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 180 ЕСПБ Слика бр. 24 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године најмање 48 ЕСПБ... 31

10 8 Подаци и бројке 2012 Слика бр. 25 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године мање од 37 ЕСПБ Слика бр. 26 Расподела броја студената друге године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I Слика бр. 27 Расподела броја студената друге године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II Слика бр. 28 Расподела броја студената друге године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - III Слика бр. 29 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 120 ЕСПБ Слика бр. 30 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ Слика бр. 31 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ Слика бр. 32 Расподела броја студената прве године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I Слика бр. 33 Расподела броја студената прве године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II Слика бр. 34 Расподела броја студената прве године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - III Слика бр. 35 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 60 ЕСПБ Слика бр. 36 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ Слика бр. 37 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ Слика бр. 38 Расподела броја студената прве године мастер студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I Слика бр. 39 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 60 ЕСПБ Слика бр. 40 Упоредни приказ остварених резултата првих шест генерација студената прве године основних студија од ступања на снагу Закона о високом образовању (од 2006/07. до 2011/12. школске године) Слика бр. 41 Упоредни приказ броја студената који су стекли максималан број ЕСБП бодова на појединим годинама студија у школској 2011/2012. години Слика бр. 42 Изглед почетне странице студентског веб сервиса Слика бр. 43 Учешће вредности појединих врста поступака јавних набавки у укупној вредности поступака у току године Слика бр. 44 Учешће вредности јавних набавки по врсти предмета набавке у укупној вредности поступака у току године Слика бр. 45 Учешће вредности јавних набавки мале вредности по врсти предмета набавке у току године... 66

11 Подаци и бројке

12 10 Подаци и бројке 2012 УНИВЕРЗИТЕТ У БРОЈКАМА Табела 1. Универзитет у бројкама Број студената I степен студија Број студената II и III степен студија Број запослених Број наставника, сарадника и истраживача Број ненаставног особља Број студијских програма у школској 2012/2013. години на свим степенима студија 353 Број промовисаних доктора наука: - у години - укупно од оснивања Универзитета до краја године Табела 2. Факултети и институти у бројкама Високошколска Година Број студената јединице / институти оснивања ОС, ИС МАС, СС ДС Укупно Број НСИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ АСОЦИЈАЦИЈА ЦЕНТАРА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ И (1) (3) МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА УНЕСКО КАТЕДРА ЗА СТУДИЈЕ (3) ПРЕДУЗЕТНИШТВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА (3) ПРИМЕЊЕНУ СТАТИСТИКУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА (3) РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ (2) СРЕДИНУ НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (2) УКУПНО

13 Подаци и бројке Напомене уз табелу: ОС, ИС основне и интегрисане студије МАС, СС мастер академске и специјалистичке студије ДС докторске студије НСИ број наставника, сарадника и истраживача (1) (2) (3) Први мултидисциплинарни програм тада магистарских студија, Универзитет је реализовао у оквиру ТЕМПУС центра из области Инжењерства за заштиту животне средине захваљујући пројекту YUEEE-TEMPUS-ESENS. Први студенти интердисциплинарних и мултидисциплинарних студија уписани су на овај програм студија школске 1992/1993. године. Развојем наставне и научне делатности и организовањем нових програма интердисциплинарних и мултидисциплинарних студија, ТЕМПУС центар је прерастао у Центар за универзитетске студије, а потом у Центар за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и развојна истраживања (ЦИМСИ). Године Статутом Универзитета, утврђена је нова организација наставне и научне делатности, тако што је за сваки програм студија основан посебан универзитетски центар. Сви центри улазе у састав Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања АЦИМСИ коју данас чини десет универзитетских центара. Институти су чланице Универзитета у Новом Саду од године. Наставници и сарадници који учествују у реализацији наставе и другим активностима у оквиру АЦИМСИ, УНЕСКО катедре за студије предузетништва и универзитетских центара су наставници и сарадници факултета Универзитета у Новом Саду и гостујући професори Универзитета. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ РЕАЛИЗОВАНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ На Универзитету у Новом Саду у школској 2012/2013. години реализовано је 353 студијска програма. Студије се изводе на првом, другом и трећем степену, и то: основне академске, основне струковне, мастер академске, интегрисане академске, специјалистичке академске, специјалистичке струковне и докторске студије. Студијски програми реализацују се на свим факултетима у саставу у Универзитета у Новом Саду, као и у оквиру Асоцијације центара на интердисциплинарне и мултидсициплинарне студије и истраживања, Универзитетског центра за примењену статистику, Универзитетског центра за развој образовања и УНЕСКО катедре за студије предузетништва.

14 12 Подаци и бројке 2012 Табела 3. Преглед броја студијских програма по високошколским јединицама, степену и врсти студија на Универзитету у Новом Саду према конкурсима за упис у прву годину студија на сва три степена студија у школској 2012/2013. години Факултет Број студијских програма по степенима студија * OИС МАС, СС ДС УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНИ ФИЛОЗОФСКИ ТЕХНОЛОШКИ ПРАВНИ МЕДИЦИНСКИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН ПЕДАГОШКИ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ АЦИМСИ УНЕСКО КАТЕДРА ЗА СТУДИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ СТАТИСТИКУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА УКУПНО Објашњење скраћеница: ОИС основне и интегрисане студије; МАС, СС мастер академске и специјалистичке студије; ДС докторске студије.

15 Подаци и бројке Табела бр. 4 Преглед укупног броја и броја акредитованих студијских програма на Универзитету у Новом Саду до краја године УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Број студијских програма Број јединица према врсти и степену студија које реализују * УКУПНО Основне академске студије Основне струковне студије 8 4 Мастер академске студије Интегрисане студије 8 3 Специјалистичке 13 3 академске студије Специјалистичке струковне 6 1 студије Докторске студије УКУПАН БРОЈ АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА 364 СВИХ НИВОА ДО КРАЈА % АКРЕДИТОВАНИХ У УКУПНОМ БРОЈУ СТУДИЈСКИХ 93,09% ПРОГРАМА ДО КРАЈА * Напомена: Поред свих факултета, у извођењу програма учествује пет универзитетских центара у оквиру Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања АЦИМСИ (укупно 6 програма: 5 мастер и 1 докторских студија), УНЕСКО катедра за студије предузетнишва (1 програм мастер студија), као и две организационе јединице без статуса правног лица Универзитетски центар за примењену статистику (1 програм мастер студија) и Универзитетски центар за развој образовања (2 програма мастер студија). Табела бр. 5 Преглед броја студијских програма по врсти и нивоу студија и у процесу акредитације на високошколским јединицама у саставу Универзитету у Новом Саду до краја године ФАКУЛТЕТ / УНС Број студијских програма Учешће у укупном броју на УНС-у (%) Број акредитованих студијских програма до краја АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ УКУПНО 57 14,58% 55 Основне академске студије 28 Мастер академске студије 28 Специјалистичке академске 1 студије ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 22 5,63% 21 Основне академске студије 9 Мастер академске студије 10 Докторске студије 3

16 14 Подаци и бројке 2012 ФАКУЛТЕТ / УНС Број студијских програма Учешће у укупном броју на УНС-у (%) Број акредитованих студијских програма до краја ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 42 10,74% 42 Основне академске студије 18 Мастер академске студије 17 Докторске студије 7 ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА УКУПНО 6 1,53% 6 Основне академске студије 2 Основне струковне студије 2 Мастер академске студије 1 Докторске студије 1 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УКУПНО 93 23,79% 72 Основне академске студије 26 Основне струковне студије 4 Мастер академске студије 34 Специјалистичке академске 8 студије Специјалистичке струковне 6 студије Докторске студије 15 ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 5 1,28% 5 Основне академске студије 2 Мастер академске студије 2 Докторске студије 1 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 18 4,60% 18 Основне академске студије 4 Основне струковне студије 1 Мастер академске студије 3 Интегрисане студије 6 Докторске студије 4 ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 7 1,79% 7 Основне академске студије 4 Мастер академске студије 3 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 51 13,04% 49 Основне академске студије 17 Основне струковне студије 1

17 Подаци и бројке ФАКУЛТЕТ / УНС Број студијских програма Учешће у укупном броју на УНС-у (%) Број акредитованих студијских програма до краја Мастер академске студије 17 Интегрисане студије 1 Специјалистичке академске 4 студије Докторске студије 11 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 37 9,46% 37 Основне академске студије 14 Мастер академске студије 18 Интегрисане студије 1 Докторске студије 4 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 6 1,53% 6 Основне академске студије 2 Мастер академске студије 2 Докторске студије 2 ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УКУПНО 15 3,84% 15 Основне академске студије 5 Мастер академске студије 5 Докторске студије 5 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" УКУПНО 19 4,86% 19 Основне академске студије 8 Мастер академске студије 10 Докторске академске студије 1 УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ УКУПНО 3 0,77% 3 Основне академске студије 2 Мастер академске студије 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ИМТПРОГРАМИ УКУПНО 10 2,56% 9 Мастер академске студије 9 Докторске студије 1 УКУПНО НА УНС-у: Детаљан преглед свих студијских програма и статус у процесу акредитације, по високошколским јединицама Универзитета у Новом Саду до краја године, дати су у Прилогу 2.

18 16 Подаци и бројке 2012 НАСТАВНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ Укупан број наставника на Универзитету у школској 2012/2013. години је 2067, од чега је 814 редовних професора, 483 ванредна професора, 703 доцената, као и 28 виших предавача, 25 предавача, један професор струковних студија и 13 предавача струковних студија. Табела 6. Факултети у бројкама: преглед броја наставника по звањима и по факултетима Факултет РП ВП Д ВШП ПД ПФСС ПДСС Укупно ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ УКУПНО Ознаке: РП редовни професор; ВП ванредни професор; Д доцент; ВШП виши предавач; ПФСС професор струковних студија; ПДСС предавач струковних студија. Ванредни професор Редовни професор Доцент Предавач струковних студија Професор струковних студија Виши предавач Предавач Слика бр. 1 Расподела наставника на Универзитету у Новом Саду по звањима, школска 2012/2013. година

19 Подаци и бројке ПРОМОВИСАНИ ДОКТОРИ НАУКА У години на Универзитету у Новом Саду је промовисано 215 доктора наука. Од оснивања Универзитета до краја године укупно је промовисано 3478 доктора наука. Табела бр. 7 Промовисани доктори наука у години по образовнонаучним/образовно-уметничким пољима Образовно-научно поље Број промовисаних доктора наука Техничко-технолошке науке 71 Друштвене и хуманистичке науке 56 Медицинске науке 41 Природно-математичке науке 23 Интердисциплинарне науке 21* Уметност 3 УКУПНО 215 * 12 интердисциплинарних доктората на нивоу Универзитета и 9 интердисциплинарних доктората у оквиру АЦИМСИ Друштвенохуманистичке науке (56) Медицинске науке (41) Техничко-технолошке науке (71) Уметност (3) Интердисциплинарне науке (21) Природно-математичке науке (23) Слика бр. 2 Распоред броја промовисаних доктора наука Универзитета по образовнонаучним односно образовно-уметничким пољима, година

20 18 Подаци и бројке 2012 ДОДЕЛА ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Сенат Универзитета у Новом Саду донео је на седници одржаној 27. јануара године Одлуку о додели звања професор емеритус: а) из поља друштвено-хуманистичких наука - проф. др МИЛУ БОШКОВИЋУ, Правни факултет у Новом Саду; - проф. др ПРВОСЛАВУ ЈАНКОВИЋУ, Педагошки факултет у Сомбору; - проф. др КАТАЛИН КАИЋ, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици; б) из поља техничко-технолошких наука - проф. др МИОДРАГУ ТЕКИЋУ, Технолошки факултет у Новом Саду; в) из поља уметности - проф. МИЛАНУ БЛАНУШИ, Академија уметности у Новом Саду. Звање професора емеритуса додељује се редовним професорима Универзитета који су се посебно истакли својим научним, односно уметничким, стручним и педагошким радом, стекли међународну репутацију, постигли значајне резултате у обезбеђивању наставнонаучног, односно наставно-уметничког подмлатка, стекли посебне заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета и дали значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета у земљи и иностранству. Професори емеритуси промовисани су у оквиру обележавања Дана Универзитета у Новом Саду на свечаности 28. јуна године. Укупно је промовисано пет професора емеритуса, а укупан број професора којима је додељено ово звање на Универзитету је 27.

21 Подаци и бројке ОБРАЗОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНА ФУНКЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА УПИС СТУДЕНАТА НА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ПОСЛЕДЊИХ ОСАМ ШКОЛСКИХ ГОДИНА У прву годину основних студија у школској 2012/13. години уписано је 7719 студената, од чега у статусу буџетски финансираних студената 4883 студента, а самофинансирајућих 2836 студената. Табела бр. 8 Преглед броја уписаних студената у статусу буџетских и самофинансирајућих студената, по школским годинама од 2003/2004. до 2012/2013. године Школска година Буџет Самофинансирање Укупно уписано 2003/ / / / / / / / / / Број уписаних студената / / / / / / / / / /2013. Школска година Буџет Самофинансирање Укупно Слика бр. 3 Преглед броја уписаних студената на прву годину студија од 2003/2004. до 2012/2013. школске године

22 20 Подаци и бројке 2012 Информације о резултатима уписа студената у прву годину основних студија и њихова детаљна анализа почев од школске 2003/04. године налазе се на сајту Универзитета. Анализа обухвата податке о броју уписаних студената на све године основних студија, броју уписаних студената у прву годину основних студија (на терет буџета и самофинансирајућих), висине школарина за самофинансирајуће студенте, студијске програме на појединим факултетима за које је показано највеће интересовање и остварене успехе на пријемним испитима, као и основни подаци о студирању на Универзитету у Новом Саду и сервисима доступним студентима, као што су смештај у студентским домовима, Завод за здравствену заштиту студената, Централна библиотека Универзитета и семинарске библиотеке и читаонице са богатим библиотечким фондом. УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ И ИНТЕГРИСАНИМ СТУДИЈАМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ПОСЛЕДЊИХ ОСАМ ШКОЛСКИХ ГОДИНА Број уписаних студената на првом степену студија (основне и интегрисане студије) у школској 2012/2013. години је Од тог броја, уписаних у статусу буџетски финансираних је укупно , а самофинансирајућих студената. Табела бр. 9 Преглед броја студената на основним и интегрисаним студијама на Универзитету у Новом Саду у последњих десет школских година Школска година Буџет Самофинансирање Укупно уписано 2003/ / / / / / / / / /

23 Подаци и бројке Број уписаних студената / / / / / / / / / /2013. Буџет Самофинансирање Укупно Слика бр. 4 Преглед броја уписаних студената на основним и интегрисаним студијама у последњих десет школских година Табела бр. 10 Преглед односа броја слободних места за упис и броја уписаних студената на I годину основних студија на Универзитету у Новом Саду у периоду од 1996/1997. до 2012/2013. школске године Школска година Одобрено Уписано 1996/ / / / / / / / / / / / / / / / /

24 22 Подаци и бројке 2012 Број студената / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Број слободних места за упис Број уписаних студената Слика бр. 5 Преглед односа броја слободних места за упис и броја уписаних студената на I годину основних студија на Универзитету у Новом Саду у периоду од 1996/1997. до 2012/2013. школске године РАСПОДЕЛА УПИСАНИХ СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ПО ОБРАЗОВНО- НАУЧНИМ ПОЉИМА Табела бр. 11 Преглед укупног броја уписаних студената на студијске програма основних и интегрисаних студија, у статусу буџетских и самофинансирајућих студената, по школским годинама од 2003/2004. до 2012/2013. године Школска година ОБРАЗОВНО-НАУЧНО ПОЉЕ Укупан број уписаних ДХ ТТ М ПМ У студената на I годину 2001/ / / / / / / / / / / / Ознаке: ДХ поље друштвено-хуманистичких наука; ТТ поље техничко-технолошких наука; М поље медицинских наука; У поље уметности

25 Подаци и бројке Број уписаних студената / / / / / / / / / / / /2013. Друштвено-хуманистичке науке Медицинске науке Уметност Техничко-технолошке науке Природно-математичке науке Слика бр. 6 Расподела уписаних студената на прву годину основних и интегрисаних студија по образовно-научним и образовно-уметничких пољима, упоредни преглед од 2001/2002. до 2012/2013. школске годинеж НАСТАВНИ ПРОЦЕС НА УНИВЕРЗИТЕТУ: АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ СТУДИРАЊА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ Успешност студирања на Универзитету прати се континуирано од школске 2006/2007. године. Након завршетка школске 2011/2012. године такође је урађена анализа успешности студирања студената основних, интегрисаних и мастер студија. Анализа je обухватила седам група студената: 1. студенте који су школске 2006/07. године први пут уписали прву годину ИНТЕГРИСАНИХ студија (ЗАВРШЕТАК ШЕСТОГОДИШЊИХ СТУДИЈА 2. студенте који су школске 2007/08. године први пут уписали прву годину ИНТЕГРИСАНИХ студија (ЗАВРШЕТАК ПЕТОГОДИШЊИХ СТУДИЈА) 3. студенте који су школске 2008/09. године први пут уписали прву годину ОСНОВНИХ студија (ЗАВРШЕТАК ЧЕТВОРОГОДИШЊИХ СТУДИЈА)

26 24 Подаци и бројке студенте који су школске 2009/10. године први пут уписали прву годину ОСНОВНИХ студија (ЗАВРШЕТАК ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА) 5. студенте који су школске 2010/11. године први пут уписали прву годину ОСНОВНИХ студија (ЗАВРШЕТАК ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА) 6. студенте који су школске 2011/12. године први пут уписали прву годину ОСНОВНИХ студија (ЗАВРШЕТАК ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА) 7. студенте који су школске 2011/12. године први пут уписали прву годину МАСТЕР студија У наставку је приказан део резултата анализе успешности студирања у школској 2011/2012. години. (1) Студенти који су школске 2006/07. године први пут уписали прву годину ИНТЕГРИСАНИХ студија (завршетак шестогодишњих студија) (< 360 ЕСПБ) 61.67% Буџет 38.33% Самофинансирање 0.00% (360 ЕСПБ) 38.33% Слика бр. 7 Расподела броја студената шесте године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ 38.33% Медицински 38.33% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Број студената који су на крају школске године стекли 360 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли 360 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 8 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 360 ЕСПБ

27 Подаци и бројке (2) Студенти који су школске 2007/08. године први пут уписали прву годину ИНТЕГРИСАНИХ студија (завршетак петогодишњих студија) (< 300 ЕСПБ) 73.91% Буџет 26,09% (300 ЕСПБ) 26.09% Самофинансирање 0.00% Слика бр. 9 Расподела броја студената пете године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I (< 48 ЕСПБ) 35.75% Буџет 62,80% Самофинансирање 1.45% (најмање 48 ЕСПБ) 64.25% Слика бр. 10 Расподела броја студената пете године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II (> 37 ЕСПБ) 70.53% Буџет 26,57% Самофинансирање 2.90% (< 37 ЕСПБ) 29.47% Слика бр. 11 Расподела броја студената пете године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - III

28 26 Подаци и бројке 2012 УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ 26.09% Медицински 35,14% Пољопривредни 3.39% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Број студената који су на крају школске године стекли 240 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли 240 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 12 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 300 ЕСПБ УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ 64.25% Медицински 81.08% Пољопривредни 22.03% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 13 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ 29.47% Медицински 10.14% Пољопривредни 77.97% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 14 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ

29 Подаци и бројке (3) Студенти који су школске 2008/09. године први пут уписали прву годину ОСНОВНИХ студија (завршетак четворогодишњих студија) ( < 240 ЕСПБ) 71.35% Буџет 26.49% Самофинансирање 2.15% (240 ЕСПБ) 28.65% Слика бр. 15 Расподела броја студената четврте године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I Буџет 40,02% (најмање 48 ЕСПБ) 47.69% Самофинансирање 7.67% (< 48 ЕСПБ) 52.31% Слика бр. 16 Расподела броја студената четврте године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II (> 37 ЕСПБ) 69.90% Буџет 18,51% Самофинансирање 11.59% (< 37 ЕСПБ) 30.10% Слика бр. 17 Расподела броја студената четврте године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - III

30 28 Подаци и бројке 2012 УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Учитељски на мађарском наставном језику 28.65% 79.55% Академија уметности 62.64% Технолошки Филозофски Спорта и физичког васпитања Природно-математички Технички факултет "Михајло Пупин" Економски Педагошки Медицински Техничких наука Правни Грађевински Пољопривредни 45.83% 36.88% 34.50% 34.06% 32.14% 29.57% 27.17% 26.03% 25.45% 15.62% 6.38% 2,70% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Број студената који су на крају школске године стекли 240 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли 240 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 18 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 240 ЕСПБ УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Учитељски на мађарском наставном језику Медицински Природно-математички Технолошки Економски Спорта и физичког васпитања Филозофски Пољопривредни Педагошки Техничких наука Правни Академија уметности Технички факултет "Михајло Пупин" Грађевински 12.64% 11,16% 6.38% 47.69% 64.23% 58.33% 57.12% 54.39% 50.50% 46.62% 45.09% 43.77% 36.16% 88.64% 78.51% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 19 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ

31 Подаци и бројке УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ 30.10% Грађевински 89.36% Пољопривредни Правни Економски Филозофски Спорта и физичког васпитања Техничких наука Технолошки Академија уметности Природно-математички Технички факултет "Михајло Пупин" Педагошки Учитељски на мађарском наставном језику Медицински 53.38% 44.66% 35.22% 34.05% 30.99% 29.13% 22.92% 17.82% 17.76% 15.63% 15.03% 9,09% 6.61% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 20 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ (4) Студенти који су школске 2009/10. године први пут уписали прву годину ОСНОВНИХ студија (завршетак треће године студија) (<180 ЕСПБ) 77.32% Буџет 20.46% Самофинансирање 2.22% (180 ЕСПБ) 22.68% Слика бр. 21 Расподела броја студената треће године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I

32 30 Подаци и бројке 2012 (> 37 ЕСПБ) 80.76% Буџет 8.14% (< 37 ЕСПБ) 19.24% Самофинансирање 11.10% Слика бр. 22 Расподела броја студената треће године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ 22.68% Учитељски на мађарском наставном језику 78.72% Академија уметности 57.35% Педагошки Медицински Филозофски Природно-математички Економски Технолошки Техничких наука Технички факултет "Михајло Пупин" Правни Спорта и физичког васпитања Пољопривредни Грађевински 38.10% 35.78% 31.43% 28.04% 27.83% 19.30% 17.81% 12.79% 9.42% 8.52% 5.35% 0.00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Број студената који су на крају школске године стекли 180 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли 180 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 23 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 180 ЕСПБ

33 Подаци и бројке УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Учитељски на мађарском наставном језику Педагошки Пољопривредни Спорта и физичког васпитања Медицински Технолошки Природно-математички Економски Филозофски Техничких наука Грађевински Академија уметности Правни Технички факултет "Михајло Пупин" 2.33% 27.54% 34.48% 33.09% 55.34% 91.49% 89.42% 88.63% 84.66% 77.98% 77.19% 70.84% 65.08% 54.11% 50.22% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 24 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године најмање 48 ЕСПБ УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Правни 19.24% 61.84% Грађевински 37.93% Филозофски Економски Техничких наука Природно-математички Технички факултет "Михајло Пупин" Медицински Пољопривредни Академија уметности Педагошки Технолошки Учитељски на мађарском наставном језику Спорта и физичког васпитања 26.39% 21.28% 16.35% 13.27% 12.56% 11.93% 11.37% 8.09% 5.82% 5.26% 2.13% 1.14% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 25 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године мање од 37 ЕСПБ

34 32 Подаци и бројке 2012 (5) Студенти који су школске 2010/11. године први пут уписали прву годину ОСНОВНИХ студија (завршетак друге године студија) (<120 ЕСПБ) 72.48% Самофинансирање 3.63% (120 ЕСПБ) 27.52% Буџет 23.88% Слика бр. 26 Расподела броја студената друге године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I (< 48 ЕСПБ) 40.02% Буџет 46.72% Самофинансирање 13.26% (најмање 48 ЕСПБ) 59.98% Слика бр. 27 Расподела броја студената друге године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II (> 37 ЕСПБ) 84.88% Буџет 6.51% (< 37 ЕСПБ) 15.12% Самофинансирање 8.61% Слика бр. 28 Расподела броја студената друге године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - III

35 Подаци и бројке УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Учитељски на мађарском наставном језику Академија уметности Економски Природно-математички Педагошки Филозофски Техничких наука Грађевински Медицински Спорта и физичког васпитања Технички факултет "Михајло Пупин" Технолошки Правни Пољопривредни 27.52% 41.96% 33.73% 33.16% 27.20% 26.40% 26.39% 24.08% 24.00% 16.42% 15.50% 15.41% 9.19% 62.58% 86.00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Број студената који су на крају школске године стекли 120 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли 120 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 29 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 120 ЕСПБ УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Учитељски на мађарском наставном језику Спорта и физичког васпитања Пољопривредни Медицински Педагошки Природно-математички Економски Технолошки Техничких наука Филозофски Грађевински Правни Академија уметности Технички факултет "Михајло Пупин" 5.67% 37.28% 33.13% 59.98% 81.50% 81.35% 78.31% 73.16% 71.53% 69.44% 65.89% 62.93% 49.67% 48.61% 96.00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 30 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ

36 34 Подаци и бројке 2012 УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Грађевински Правни Филозофски Пољопривредни Техничких наука Природно-математички Педагошки Технолошки Економски Технички факултет "Михајло Пупин" Медицински Спорта и физичког васпитања Учитељски на мађарском наставном језику Академија уметности 50.47% 18.65% 14.29% 12.88% 12.63% 12.40% 10.82% 8.96% 7.81% 3.50% 2.00% 0.61% 27.24% 25.62% 31.94% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 31 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ (6) Студенти који су школске 2011/12. године први пут уписали прву годину ОСНОВНИХ студија (завршетак прве године студија) (<60 ЕСПБ) 70.53% Самофинансирање 5.32% (60 ЕСПБ) 29.47% Буџет 24.15% Слика бр. 32 Расподела броја студената прве године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I

37 Подаци и бројке (< 48 ЕСПБ) 49.24% Буџет 38.99% Самофинансирање 11.77% (најмање 48 ЕСПБ) 50.76% Слика бр. 33 Расподела броја студената прве године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - II (> 37 ЕСПБ) 72.49% Буџет 11.96% (< 37 ЕСПБ) 27.51% Самофинансирање 15.55% Слика бр. 34 Расподела броја студената прве године студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - III

38 36 Подаци и бројке 2012 УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Учитељски на мађарском наставном језику Академија уметности Медицински Педагошки Економски Природно-математички Спорта и физичког васпитања Грађевински Техничких наука Филозофски Технички факултет "Михајло Пупин" Правни Технолошки Пољопривредни 29.47% 49.83% 40.14% 35.58% % 31.47% 29.55% 28.30% 26.43% 24.56% 21.49% 16.89% 6.98% 66.21% 75.00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Број студената који су на крају школске године стекли 60 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли 60 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 35 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 60 ЕСПБ УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Учитељски на мађарском наставном језику Медицински Спорта и физичког васпитања Педагошки Природно-математички Техничких наука Економски Грађевински Технолошки Филозофски Правни Академија уметности Пољопривредни Технички факултет "Михајло Пупин" 9.61% 21.55% 30.59% 28.97% 50.76% 80.77% 73.71% 66.93% 66.90% 66.39% 60.16% 58.27% 51.14% 48.86% 42.56% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 36 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли најмање 48 ЕСПБ

39 Подаци и бројке УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ Пољопривредни Правни Филозофски Технолошки Грађевински Медицински Природно-математички Техничких наука Учитељски на мађарском наставном језику Педагошки Економски Технички факултет "Михајло Пупин" Спорта и физичког васпитања Академија уметности 27.51% 31.05% 29.55% 26.29% 24.13% 23.20% 19.23% 15.49% 13.23% 13.17% 7.17% 3.45% 43.85% 43.74% 43.36% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 37 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли мање од 37 ЕСПБ (7) Студенти који су школске 2011/12. године први пут уписали прву годину МАСТЕР студија (<60 ЕСПБ) 63.81% Буџет 28.71% (60 ЕСПБ) 36.19% Самофинансирање 7.48% Слика бр. 38 Расподела броја студената прве године мастер студија на крају школске 2011/2012. године према броју стечених ЕСПБ - I

40 38 Подаци и бројке 2012 УКУПНО НА УНИВЕРЗИТЕТУ 36.19% Природно-математички Технолошки 68.42% 67.35% Педагошки 56.00% Учитељски на мађарском наставном језику Правни Техничких наука Економски Филозофски 45.45% 43.30% 42.79% 34.86% 27.34% Грађевински Технички факултет "Михајло Пупин" Интердисциплинарни студијски програми - УНС Медицински Академија уметности Спорта и физичког васпитања Пољопривредни 16.18% 15.33% 11.54% 8.33% 7.41% 3.28% 3.27% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Број студената који су на крају школске године стекли 60 ЕСПБ - БУЏЕТ Број студената који су на крају школске године стекли 60 ЕСПБ - САМОФИН. Слика бр. 39 Процентуални приказ броја студената који су на крају школске године стекли 60 ЕСПБ

41 Подаци и бројке УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРВИХ ШЕСТ ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ОД СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Генерација 06/07. 32,42% 30,58% Генерација 07/08. Генерација 08/09. 34,08% Генерација 09/10. 36,48% Генерација 10/11. 35,55% Генерација 11/12. 29,47% Стекли 60 ЕСПБ у првој години студија Слика бр. 40 Упоредни приказ остварених резултата првих шест генерација студената прве године основних студија од ступања на снагу Закона о високом образовању (од 2006/07. до 2011/12. школске године) 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 38,33% VI година (стекли 360 ЕСПБ) 26,09% V година (стекли 300 ЕСПБ) 28,65% IV година (стекли 240 ЕСПБ) 22,68% III година (стекли 180 ЕСПБ) 27,52% II година (стекли 120 ЕСПБ) 29,47% I година (стекли 60 ЕСПБ) Проценат студената који су стекли максималан број ЕСПБ на појединим годинама студија у школској 2011/2012. години Слика бр. 41 Упоредни приказ броја студената који су стекли максималан број ЕСБП бодова на појединим годинама студија у школској 2011/2012. години

42 40 Подаци и бројке 2012 ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА АКРЕДИТАЦИЈА Закључно са годином акредитовани су сви интердсициплинарни студијски програми мастер и докторских академских студија који се реализују на нивоу Универзитета. Преглед интердсициплинарних студијских програма: Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања АЦИМСИ Мастер академске студије: ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ СПОРТСКА МЕДИЦИНА СА ФИЗИКОТЕРАПИЈОМ МЕНАЏМЕНТ (2 модула Менаџмент у спорту и Менаџмент у образовању) РОДНЕ СТУДИЈЕ ПРАВО ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА Докторске академске студије: РОДНЕ СТУДИЈЕ УНЕСКО катедра за студије предузетништва Мастер академске студије: ПРЕДУЗЕТНИШТВО Универзитетски центар за примењену статистику Мастер академске студије: ПРИМЕЊЕНА СТАТИСТИКА Универзитетски центар за развој образовања Мастер академске студије: ОМЛАДИНСКИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ ПРОФЕСОР СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА

43 Подаци и бројке СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНА АЦИМСИ У школској 2012/2013. години, на студијске програме мастер академских и докторских академских студија у оквиру АЦИМСИ, уписанo је укупно 75 студената: Студијски програми мастер академских студија Број уписаних студената Европске студије 11 Менаџмент 21 Спортска медицина с физикотерапијом 22 Родне студије 5 Право европских интеграција 11 Студијски програм докторских академских студија Број уписаних студената Родне студије 16 УКУПНО 75 У години у оквиру АЦИМСИ докторирало је 8 студенaта, магистрирало је 5 студената, специјалистичке студије је завршило 1 студент, а на мастер академским студијама завршни рад одбранило је 48 студенaта. УНЕСКО КАТЕДРА ЗА СТУДИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У школској 2012/2013. години, на студијски програм мастер академских студија Предузетништво уписанo је 12 студената. У години завршни рад је одбранило 13 студената. УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ СТАТИСТИКУ У школској 2012/2013. години на прву и другу годину студијског програма мастер академских студија Примењена статистика уписанo је укупно 36 студената. УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА У школској 2012/2013. години на прву и другу годину студијског програма мастер академских студија Омладински рад у заједници уписанo је укупно 7 студената. У школској 2012/2013. години у првој генерацији студената на студијском програму мастер академских студија Професор стручних предмета уписанo је 15 студената.

44 42 Подаци и бројке 2012 УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У години рад студентске службе за интердисциплинарне студије које се реализују на нивоу Универзитета у Новом Саду унапређен је увођењем Информационог система студентске службе. Аутор Информационог система студентске службе је Лабораторија за развој информационих система Природно-математичког факултета. Крајем године у рад је пуштен и студентски веб сервис који омогућава студентима да путем интернета прате свој статус на студијама као и да електронски пријављују испите. Слика бр. 42 Изглед почетне странице студентског веб сервиса УНЕСКО КАТЕДРА ЗА СТУДИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА: ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ УНЕСКО катедра за студије предузетништва је заједно са Универзитетом у Марибору, као водећим партнером, поднела пријаву за ТЕМПУС пројекат под називом Предузетништво у креативним индустријама. На Сајму образовања у Новом Саду, који је одржан од 1. до 3. марта године, УНЕСКО катедра је промовисала студијски програм

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ НОВИ САД Нови Сад је главни град Аутономне Покраjине Војводине и други град по величини у Србији. Некад колевка политичке и културне ренесансе Србије, Нови Сад је данас универзитетски, административни,

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

More information

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LII, број 182, 24. децембар 2014. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА

More information

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 На основу чл.6, 6а и 7. Закона о порезима на имовину (Сл. Гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 и 68/14-др.закон), члана 6. и 11. Закона о финансирању

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Ужа научна, oдносно уметничка област: Менаџмент

More information

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 150, 10. јул ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 150, 10. јул ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLVII, број 150, 10. јул 2009. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

С Т А Т У Т ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

С Т А Т У Т ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА Универзитет у Београду ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 12, 11000 Београд Уни Поштански фах 44 Тел. 011 7158 151, 3281 375 ПИБ 100039173, Мат. бр. 07048190 University of Belgrade FACULTY OF PHYSICS Studentski

More information

С Т А Т У Т. ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА - пречишћен текст - Београд, година

С Т А Т У Т. ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА - пречишћен текст - Београд, година С Т А Т У Т ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА - пречишћен текст - Београд, 2012. година На основу чланов 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању («Службени гласник Р Србије» бр. 76/05 и Измена

More information

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА На основу члана 74 став 12 и члана 82 став 5 Закона о високом образовању (,,Службени гланик РС бр.88/2017), и на основу члана 33 став 1 тачка 1 Статута ВТШСС-Звечан, Наставностручно веће Високе техничке

More information

С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12

С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12 С А Д Р Ж А Ј I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 5 ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА... 8 ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ... 9 II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА... 11 ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ... 12 Делокруг... 12 Катедре...

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

С Т А Т У Т ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ - пречишћени текст -

С Т А Т У Т ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ - пречишћени текст - Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број 03-812/2-08 07.03.2008. године На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 76/2005), члана 168.

More information

;

; Име и презиме Милица Жаревац Бошковић Изборно звање Предавач Телефон Е-маил m.zarevacboskovic@vts.edu.rs ; zarevac.milica@gmail.com Консултације Понедељак 13.00-15.00 Уже области Менаџмент и организација

More information

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLVII, број 149, 18. мај 2009. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ исправке одлука

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА На основу члана 17. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-Аутентично тумачње, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14), Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИНФОРМАТОР О РАДУ 1. САДРЖАЈ 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ... 1 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УНИВЕРЗИТЕТА... 1 3.1. Орган управљања: Савет Универзитета... 3 3.2. Орган

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Техничка физика

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину ЗРЕЊАНИН, ОКТОБАР 2012. године САДРЖАЈ: ПРЕДГОВОР...4 УВОД...6 Развој наставне

More information

1. Кандидат: др Јелена Радовановић

1. Кандидат: др Јелена Радовановић ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Одлуком Изборног већа Медицинског факултета у Крагујевцу, број 01-7641/7-10 од 4.11.2009 године, формирана је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 ПП 34, 11120 Београд 35, Србија Тел: +381 11 3302200, Факс: +381 11 3370364 е-mail: mf@mas.bg.ac.rs ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд 2016. САДРЖАЈ

More information

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких

More information

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље,

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље, БРОЈ: ДАТУМ: П Р О К У П Љ Е На основу члана 72., 73., 74., 75., 79., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 88/17), чланa 39. и члана 121. Статута Високе

More information

ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПРОЛАЗНОСТИ

More information

ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ Чачак, септембар 2017. године Страна 1 од 48 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 2 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

Година LIV, број 196, 20. новембар ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Година LIV, број 196, 20. новембар ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 64 Закона о високом образовању ( Службени гласник РС број 76/05, 97/08,44/10), члана 28 Статута Електротехничког факултета, Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и оцењивање

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА. за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места

НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА. за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места 28.12.2015. године Одговорни уредник: др Гојко Ђурашевић САДРЖАЈ: Избор у звање

More information

ДЕО ПРВИ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ...

ДЕО ПРВИ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... САДРЖАЈ ДЕО ПРВИ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 1 Предмет уређивања... 1 Аутономија, академске слободе, неповредивост и забрана политичког, страначког и верског организовања и деловања... 1 Статус... 1 Повезивање високог

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Одлуке

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Правилника

More information

СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 1 На основу члана 46, члана 53 став 1 тачка 1 Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,

More information

САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I О КОНКУРСУ

САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I О КОНКУРСУ САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду Ужа научна област: Рачуноводство и финансије Број кандидата

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Ниш, 2018. године Наслов ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Издавач Универзитет

More information

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА (ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду- Пољопривредни

More information

И З В Е Ш Т А Ј О САМОВРЕДНОВАЊУ

И З В Е Ш Т А Ј О САМОВРЕДНОВАЊУ На основу одлуке Наставно-научног већа, Правног факултета у Крагујевцу, од 11. 11. 2010. године, број: 08-3133/1, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета подноси: И З В Е Ш Т А Ј О САМОВРЕДНОВАЊУ

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

О б р а з л о ж е њ е

О б р а з л о ж е њ е ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 Број : 174 Датум : 06.02.2017.године Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник

More information

Omladinski trg 1, Vršac // tel./fax: 013/ // // web:

Omladinski trg 1, Vršac // tel./fax: 013/ //   // web: Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов у Вршцу Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori Mihailo Palov din Vârşeţ Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Versec Preschool

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И З В Е Ш Т А Ј

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И З В Е Ш Т А Ј НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. др Марина Петровић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ САДРЖАЈ: 1. УВОД - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ 2. СТАНДАРДИ

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТАУ КРАГУЈЕВЦУ ЈАГОДИНА

ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТАУ КРАГУЈЕВЦУ ЈАГОДИНА ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТАУ КРАГУЈЕВЦУ ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, ФЕБРУАР 2015. САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ... 3 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ... 3 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА...

More information

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА!

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! Историја 1987 Виша електротехничка школа 2007 Висока школа електротехнике и рачунарства Аудио и видео технологије I акредитација по новом

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату: Име и презиме: Јелена Д. Русмировић Датум

More information

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-17/16/5 дана 14.07.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

More information

ИНФОРМАТОР O РАДУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР O РАДУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Република Србија Универзитет у Крагујевцу ИНФОРМАТОР O РАДУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, фебруар 2013. Информатор о раду Универзитета у Крагујевцу је ажуриран у новембру 2017. године Садржај:

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 516/2016-ЈН Датум: 24.11.2016. године

More information

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАСМАНА ЕКИПА НА СВИМ ТАКМИЧЕЊИМА У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНУ ПОБЕДНИК КУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У СЕЗОНИ 2017-2018. ГОДИНУ ЈЕ:

More information

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТУ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Београд, 2013. године. На основу одлуке Савета Медицинског

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 14.09.2017. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 1. САЖЕТАК Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР I - О КОНКУРСУ Назив факултета: (на пример: Универзитет

More information

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ Нови Сад, 2015. године Садржај 1. Увод... 1 2. Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. др Јанко Ђурић - председник, ванредни професор за ужу научну 2. доц. др Александра Димитријевић - члан,

More information

СТАТУТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ "МИХАИЛО ПАЛОВ" ВРШАЦ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет уређивања

СТАТУТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ МИХАИЛО ПАЛОВ ВРШАЦ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет уређивања Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" у Вршцу Şcoala de înalte Studii de specialitate "Mihailo Palov" din Vârşeţ Omladinski trg 1, 26300 Vršac, tel/fax 013/831-628, 830-024,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хемија Број кандидата који се бирају:

More information

И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У

И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У У Н И В Е Р З И Т Е Т У К Р А Г У Ј Е В Ц У Е К О Н О М С К И Ф А К У Л Т Е Т U N I V E R S I T Y O F K R A G U J E V A C F A C U L T Y O F E C O N O M I C S И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У Крагујевац, 2017.

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ 1/16 КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Утакмица 1/16, 08.11.2017. године: ВК НАИС ВК ТЕНТ 14 : 3 ДЕЛЕГАТ:

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 2002,

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: фпн@фпн.бг.ац.yу; www.фпн.бг.ац.yу ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду, Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Производно машинство

More information

Aleksandar M. Anti 22=5 Aleksandar M. Anti 23=3 Aleksandar M. Anti 21=8 VI. VII. VIII. IX.

Aleksandar M. Anti 22=5 Aleksandar M. Anti 23=3 Aleksandar M. Anti 21=8 VI.  VII. VIII. IX. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

НАУКА У СРБИЈИ

НАУКА У СРБИЈИ НАУКА У СРБИЈИ 2010 2013 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НАУКА У СРБИЈИ 2010-2013 Национални савет за научни и технолошки

More information

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА струковних студија. објављује К О Н К У Р С

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА струковних студија. објављује К О Н К У Р С ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА струковних студија објављује К О Н К У Р С за упис студената у прву годину основних струковних студија школске 2015. / 2016. године У прву годину основних струковних студија школске

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

More information

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

ДЕКАНУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф.др Снежана Јанчић, редовни професор за ужу научну област Патолошка анатомија Медицинског факултета у Крагујевцу,

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду,

More information

И З В Е Ш Т А Ј о самовредновању за период од до 2012.

И З В Е Ш Т А Ј о самовредновању за период од до 2012. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу И З В Е Ш Т А Ј о самовредновању за период од 2009. до 2012. Председник Комисије за унапређење квалитета Доц. др Драган Костић Ниш, априла 2013.

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, 2013. Н И Ш 1 САДРЖАЈ: 1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 1.2. КОНТАКТ 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 1.4. СТАТУС

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016 Број: No: 15 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

менаџмент, уписао је школске 1998/99. године, а дипломирао године, са просечном оценом 9,15 и стекао академски назив дипломирани економист

менаџмент, уписао је школске 1998/99. године, а дипломирао године, са просечном оценом 9,15 и стекао академски назив дипломирани економист Образац 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора

More information

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ Ниш, 2016. Наслов ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ Издавач Факултет заштите

More information