Sudoku. Ivo Doko, Saša Buzov. PMF Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Sudoku. Ivo Doko, Saša Buzov. PMF Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu"

Transcription

1 Sudoku Ivo Doko, Saša Buzov PMF Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu Sažetak: U ovom članku opisujemo kako smo riješili problem generiranja novih sudoku slagalica s jedinstvenim rješenjem, te rješavanja istih. Ključne riječi: sudoku, rješavanje sudoku, generiranje sudoku, backtracking 1. Uvod Sudoku je vrsta logičke slagalice, čija povijest seže skroz do 19. stoljeća. Bilo je naravno više različitih varijanti, a moderna sudoku (kakva nam je danas poznata svima) se prvi put pojavila u američkom časopisu Dell magazine, pod nazivom Number place godine. Objavio ju je Howard Garns, umirovljeni arhitekt, inače zaljubljenik u enigmatiku. On je uveo ograničenje da se u svakom 3x3 bloku jedna znamenka smije pojaviti samo jednom. Popularizacija sudoku je uslijedila nakon objave u japanskom časopisu Monthly Nikolist, gdje je objavljena 1984.g. pod imenom Sūji wa dokushin ni kagiru ( 数字は独身に限る ), što u doslovnom prijevodu znači broj se smije pojaviti samo jednom. Uzimanjem samo prvih slogova, dobili smo današnji naziv slagalice sudoku. 2. Sudoku i varijacije Sudoku slagalica se sastoji od jednog kvadrata, podijeljenog na 81 manjih kvadrata (polja), koji su organizirani u 3x3 blokove (ukupno 9 takvih). Cilj igre je u svako polje upisati prirodni broj od 1 do 9 tako da se niti u jednom retku, stupcu ili 3x3 bloku ista znamenka ne pojavljuje dvaput. Početni problem je djelomično popunjena slagalica s ne više od 32 broja upisana u slagalicu. Sudoku ne mora imati jedinstveno rješenje (zamislimo da nam je početni problem potpuno prazna slagalica i vidimo da rješenja ima jako puno), ali mi želimo generirati baš one koje imaju jedinstveno rješenje. Postoji puno varijacija sudokua, npr. može biti 4x4 podjeljena na 2x2 blokove, 6x6 s 2x3 blokovima, pa do 16x16 ili više (u biti, nema ograničenja na veličinu). Poznate varijante su i Wordoku gdje umjesto brojeva upisujemo slova, zatim nonomino ili Jigsaw gdje slagalica nije podijeljena na YxY blokove već na blokove random oblika, te Hypersudoku koja je ista kao i obična sudoku, ali s dodatnim

2 ograničenjima, tj. određena su područja na kojima se moraju pojaviti sve znamenke točno jednom (kombinacija sudoku i jigsaw sudoku). Slika 1: Lijevo je primjer sudoku slagalice, a s desne strane rješenje iste. Slika 2: lijevo je primjer jigsaw sudoku slagalice, a s desne strane rješenje iste. 3. Implementacija problema Sad kad smo pojasnili što je sudoku, odakle je i od kad je, vrijeme je da pojasnimo što smo mi ovdje radili. Mi smo željeli napisati program koji će generirati

3 nove sudoku slagalice (pošto dnevne novine nisu zadovoljavale naše potrebe za novim slagalicama) uz mali dodatni uvjet, da sudoku ima jedinstveno rješenje. Radili smo u programskom jeziku C++ (pošto ga dobro poznajemo tako nam je bilo najlakše). Naravno, kako bi bilo moguće provjeriti egzistenciju i eventualnu jedinstvenost rješenja, morali smo implementirati i algoritam za rješavanje sudoku slagalice. 3.1 Prezentacija problema Prvo i osnovno, treba nam prezentacija problema. Logično je bilo prezentirati sudoku kao dvodimenzionalno polje, dimenzije 9x9, pa smo tako i napravili: cell table[9][9]; gdje je cell struktura koja predstavlja polje u tablici u koje upisujemo broj, a izgleda ovako: struct cell{ int value; bool possiblevalues[9]; int numberofpossiblevalues; U strukturi cell, value predstavlja vrijednost koja je upisana u polje (0 ako nema vrijednosti na tom polju), possiblevalues je niz u koji bilježimo moguće vrijednosti za to polje (ako je vrijednost i moguća onda je possiblevalues[i-1] == true), a u numberofpossiblevalues spremamo broj mogućih vrijednosti za to polje. Zatim smo uveli još čitav niz pomoćnih varijabli i funkcija, koje nećemo sve nabrojati i objasniti jer ih ima puno, a nije ih potrebno sve razraditi kako bi se shvatio naš program, tako da ćemo objasniti samo one koje su neophodne i to kad ih spomenemo. Sad, kad imamo sudoku, krećemo dalje. Kao što smo već spomenuli, da bi mogli provjeriti egzistenciju i jedinstvenost rješenja, moramo implementirati algoritam za rješavanje sudokua. 3.2 Rješavanje sudoku slagalice Jedan od najprimitivnijih mogućih načina za rješavanje sudoku slagalice bi svakako bio isprobavanje svih mogućih kombinacija, no to i nije najbolji izbor. Uzmimo da su na početku zadana 32 broja, ostaje nam 81-32=49 praznih mjesta, za svako prazno mjesto ima 9 mogućih znamenki, što daje ukupno 49! mogućih kombinacija, a to je jako velik proj pokušaja, čak i za današnja računala. Da ubrzamo algoritam moramo iskoristiti informacije koje imamo, kako bismo odmah u startu odbacili rješenja za koja znamo da nemaju smisla. Npr. ako u gornjem lijevom uglu sudoku slagalice imamo upisan broj 1, znamo da nema smisla pokušavati s brojem 1 u prvom retku sudokua. Isto tako vrijedi za prvi stupac te pripadajući blok 3x3 polja.

4 1 Slika 3: koristeći informaciju da je na mjestu (1,1) upisan broj 1, znatno smo smanjili broj mogućih kombinacija na čak 20 drugih mjesta. Kako smo mi zamislili rješavanje problema, najbolje ćemo prikazati pomoću pseudokoda: unsigned long solve(char *file, unsigned long depth){ do{ do{ do{ do{ -provjeri vodi li ovaj put do mogućeg rješenja, ako ne, vrati backtrack. -ako smo pronašli rješenje, vrati ga, povećaj za 1 ukupni broj rješenja te poništi sve promjene. -provjeri postoji li mjesto u tablici za koje imamo samo jednu moguću vrijednost i ako postoji popuni ga. while (singleschange) -provjeri vodi li ovaj put do mogućeg rješenja, ako ne, vrati backtrack. -ako smo pronašli rješenje, vrati ga, povećaj za 1 ukupni broj rješenja te poništi sve promjene. -provjeri postoji li redak u koji se neka vrijednost upisati na samo jedno mjesto i ako postoji upiši tu vrijednost. while (rowschange) može -provjeri vodi li ovaj put do mogućeg rješenja, ako ne, vrati backtrack. -ako smo pronašli rješenje, vrati ga, i povećaj za 1 ukupni broj rješenja, te poništi sve promjene. -provjeri postoji li stupac u koji se neka vrijednost može upisati na samo jedno mjesto i ako postoji upiši tu vrijednost.

5 while (columnschange) -provjeri vodi li ovaj put do mogućeg rješenja, ako ne, vrati backtrack. -ako smo pronašli rješenje, vrati ga, i povećaj za 1 ukupni broj rješenja, te poništi sve promjene. -provjeri postoji li 3x3 blok u koji se neka vrijednost može upisati na samo jedno mjesto i ako postoji upiši tu vrijednost. while (blockschange) bestposition = mjesto u tablici za koje postoji najmanje mogućih vrijednosti broj rješenja = 0; kreiraj listu listofvalues i u nju upiši sve moguće vrijednosti za poziciju bestposition. ako je zadano da pretražujemo nasumično, ispermutiraj listofvalues. while(listofvalues nije prazna){ int current = vrijednost s početka liste valuelist; makni tu vrijednost iz liste. na poziciju bestposition postavi vrijednost current. broj nađenih rješenja += solve(file, depth+1); izbriši vrijednost koju smo postavili na bestposition. poništi sve vrijednosti koje smo promijenili (tj izbriši sve brojeve koje smo upisivali, kako bi se backtracking mogao vratiti) vrati broj pronađenih rješenja; ; Gdje su redom: bool singleschange, rowschange, columnschange, blockschange; singleschange = true ako postoji mjesto u tablici koje ima samo jednu moguću vrijednost rowschange = true ako postoji redak u koji se neka vrijednost može upisati na samo jedno mjesto columnchange = true ako postoji stupac u koji se neka vrijednost može upisati na samo jedno mjesto

6 blockchange = true ako postoji 3x3 blok u koji se neka vrijednost može upisati na samo jedno mjesto Promjene koje smo spominjali spremamo u varijablu changes, koja je tipa log, a log je klasa koju smo definirali kao: class log{ deque< pair<int,int> > memory; public: void add(int a, int b){ memory.push_back(make_pair(a, b)); void undo(){ while(!memory.empty()){ table[memory.front().first][memory.front().second].value= 0; memory.pop_front(); Memory služi za zapisivanje svih promjena koje je trenutni poziv funkcije solve napravio (da te promjene možemo vratiti). add dodaje poziciju u memory, a undo vraća sve promjene zapisane u memory. To bi bio grubi opis našeg algoritma, jer u stvarnom programu funkcija solve ima dodatne mogućnosti, a to su da tražimo samo jedno rješenje ili sva rješenja, da pretražujemo rješenja deterministički ili slučajno, ili da samo provjeravamo je li rješenje jedinstveno, te naravno mogućnost da pokrećemo program samo za rješavanje slagalice, ali to su promjene u pseudokodu koje nam nisu zanimljive, zanimljiv nam je algoritam kojim tražimo rješenje/a. 3.3 Generiranje sudoku slagalice Tek sad, nakon podužeg uvoda, dolazimo do biti našeg programa, do dijela koji stvarno generira sudoku slagalicu. U našem programu, to radi funkcija: void generate(char *file); Opet nam je najjednostavnije objasniti rad algoritma, koristeći pseudokod. void generate(char *file){ -upiši kanonski korijen u slagalicu; (nama je to:

7 ) - nađi jedno rješenje za gornju slagalicu (graf se prilikom traženja rješenja pretražuje na slučajan način, kako program ne bi uvijek generirao identičnu slagalicu) koristeći funkciju solve. npr.: nasumično ispermutiraj retke (unutar blok redaka) - nasumično ispermutiraj stupce (unutar blok stupaca) - nasumično ispermutiraj blok retke - nasumično ispermutiraj blok stupce - nasumično ispermutiraj vrijednosti u tablici - na slučajan način generiraj vektor order[81], koji nam govori kojim redoslijedom ćemo uklanjati vrijednosti iz tablice for(i=0; i<81; i++){ -obriši vrijednost s pozicije order[i]; -provjeri je li rješenje jedinstveno, ako nije, vrati vrijednost na poziciju order[i]; 4. Zaključak Pokretanje ovog programa bezbroj puta, dok smo radili na njemu, nam ipak nije moglo dati predodžbu kakav je naš algoritam, tj. je li brz ili spor. Znali smo samo da generira sudoku s jedinstvenim rješenjem, ali da bi znali je li brz, morali smo ga s nečim usporediti. Koristeći se funkcijama iz datoteke <cfile>, napravili smo jednostavnu štopericu, i izračunali da programu u prosjeku treba 0.046s da generira sudoku slagalicu. Zatim smo za probu zakomentirali dio koda koji je provjeravao postoje li vrijednosti koje se mogu upisati na samo jedno mjesto i postoje li mjesta za koje postoji samo jedna moguća vrijednost (za stupce, retke i blokove) te pokušali rješiti jednu sudoku slagalicu samo backtrackingom. Nakon pola sata backtracking algoritam je bio na 8. dubini i tko zna koliko još daleko od rješenja, pa smo

8 zaključili da ne trebamo niti pokušavati na taj način generirati sudoku. Mali test nam je bio dovoljan da budemo zadovoljni performansama našeg algoritma, jer možda nije najbolji i najbrži, ali je daleko bolji nego brute force pristup i sasvim pristojan za upotrebu jer generira sudoku mnogo brže nego što mi rješavamo (bez računala, naravno). Brzine smo testirali na osobnom računalu s intelovim q6600 procesorom radnog takta 3200mhz. Literatura 1. math. hr/nastava/ui/

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

int[] brojilo; // polje cjelih brojeva double[] vrijednosti; // polje realnih brojeva

int[] brojilo; // polje cjelih brojeva double[] vrijednosti; // polje realnih brojeva Polja Polje (eng. array) Polje je imenovani uređeni skup indeksiranih vrijednosti istog tipa (niz, lista, matrica, tablica) Kod deklaracije, iza naziva tipa dolaze uglate zagrade: int[] brojilo; // polje

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

PASCAL - Skripta sa zadacima i rješenjima -

PASCAL - Skripta sa zadacima i rješenjima - Elena Krelja-Kurelović, prof. PASCAL - Skripta sa zadacima i rješenjima - SADRŽAJ: I. UVOD U PASCAL...1 1. Tipovi podataka...2 2. Deklariranje varijabli...2 3. Definiranje konstanti...3 II. PISANJE PROGRAMA

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi)

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014 Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Zadatak broj 1 Nacrtati kocku. (Zanimljiv teži problem za razmišljanje: Nacrtat kocku čije će dimenzije

More information

Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode

Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode Sažetak: Količina informacija nastala u razmaku od otprilike 1200 godina, od osnivanja Carigrada pa do otkrića Gutenbergova tiskarskoga

More information

MS Excel VBA za studente kemije

MS Excel VBA za studente kemije MS Excel VBA za studente kemije - podsjetnik - Ovaj podsjetnik sadrži kratka objašnjenja i pravilni način pisanja (sintaksu) za sve naredbe koje su obrađene tijekom održavanja Računalnog praktikuma 2.

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Programiranje. Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar. Datum:

Programiranje. Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar. Datum: Programiranje Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar Datum: 21.03.2017. 1 Pripremiti za sljedeće predavanje Sljedeće predavanje: 21.03.2017. Napraviti program koji koristi sve tipove podataka, osnovne operatore

More information

Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C

Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. E-I-15, p. 461-465, March 2011. Implementacija sparsnih matrica upotrebom listi u programskom jeziku C Đulaga Hadžić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog

More information

Optimizacija rojem čestica

Optimizacija rojem čestica SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA PROJEKT Optimizacija rojem čestica Daniel Domović Voditelj: Doc.dr.sc. Marin Golub Zagreb, Studeni, 2008. Sadržaj 1. Uvod... 2 1.1. Prirodno

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD

Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2010. Darko Dokladal Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD Voditelj rada: Prof. dr. sc. Mario

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005.

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Pripremio: Dragutin Kuhar Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Uredio : D. Kuhar SADRŽAJ 1.UVOD...2 1.1 Općenito o tabličnim kalkulatorima...2 1.2 Općenito o Excel-u 7.0...3 2. POČETAK RADA

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3.1. Spajanje naprava u ra unalo Slika 3.1. Spajanje UI naprava na sabirnicu 3.2. Kori²tenje UI naprava radnim ekanjem Slika 3.2. Pristupni sklop UI

More information

FORMALNI DOKAZI U PROGRAMIRANJU

FORMALNI DOKAZI U PROGRAMIRANJU Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Kristijan Šarić FORMALNI DOKAZI U PROGRAMIRANJU Završni rad Pula, 2015. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije

More information

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu

1.7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu .7 Predstavljanje negativnih brojeva u binarnom sistemu U decimalnom brojnom sistemu pozitivni brojevi se predstavljaju znakom + napisanim ispred cifara koje definišu apsolutnu vrednost broja, odnosno

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja.

LabVIEW-ZADACI. 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. LabVIEW-ZADACI 1. Napisati program u LabVIEW-u koji računa zbir dva broja. Startovati LabVIEW Birati New VI U okviru Controls Pallete birati numerički kontroler tipa Numerical Control, i postaviti ga na

More information

Hot Potatoes. Osijek, studeni Jasminka Brezak

Hot Potatoes. Osijek, studeni Jasminka Brezak Hot Potatoes JQuiz - izrada kviza s pitanjima za koje treba izabrati jedan ili više točnih odgovora ili upisati kratki odgovor JCloze - izrada zadatka s tekstom za dopunjavanje, korisnik mora prepoznati

More information

FER2.net. Tutorial za 1. međuispit iz Baza podataka. web verzija tutoriala: autor: christair. Sadržaj:

FER2.net. Tutorial za 1. međuispit iz Baza podataka. web verzija tutoriala: autor: christair. Sadržaj: FER2.net Tutorial za 1. međuispit iz Baza podataka web verzija tutoriala: http://www.fer2.net/showthread.php?t=10526 autor: christair http://www.fer2.net/private.php?do=newpm&u=755 christair@nescume.com

More information

RJEŠAVANJE LINEARNOG PROGRAMIRANJA POMOĆU SOFTVERSKE PODRŠKE WinQSB

RJEŠAVANJE LINEARNOG PROGRAMIRANJA POMOĆU SOFTVERSKE PODRŠKE WinQSB SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET Marika Puhar RJEŠAVANJE LINEARNOG PROGRAMIRANJA POMOĆU SOFTVERSKE PODRŠKE WinQSB DIPLOMSKI RAD Rijeka 2015 SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET RJEŠAVANJE LINEARNOG

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Svijet progonjen demonima

Svijet progonjen demonima Svijet progonjen demonima znanost kao svijeća u tami Želim ti svijet oslobođen demona, ispunjen svjetlom. Nadasmo se svjetlosti, a ono tama Izaija 59:9 Bolje je zapaliti svijeću nego proklinjati mrak.

More information

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja Microsoft Excel 2013 Moć tabličnog računanja Saša Fajković 2015 SADRŽAJ: 1) UVOD ŠTO JE MICROSOFT EXCEL:... 1 1. 1 Ponuda na tržištu i osnovne napomene... 1 1. 2 Ideja koja leži iza Microsoft Excel alata...

More information

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES Zijad Džafić UDK 334.71.02(497-15) Adnan Rovčanin Preliminary paper Muamer Halilbašić Prethodno priopćenje DEVELOPMENT OF SMEs SECTOR IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES ABSTRACT The shortage of large markets

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

Rainbows tablice CCERT-PUBDOC

Rainbows tablice CCERT-PUBDOC Rainbows tablice CCERT-PUBDOC-2008-08-237 Sigurnosni problemi u računalnim programima i operativnim sustavima područje je na kojem CARNet CERT kontinuirano radi. Rezultat toga rada je i ovaj dokument,

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

RAZVOJ IPHONE APLIKACIJA POMOĆU PROGRAMSKOG JEZIKA SWIFT

RAZVOJ IPHONE APLIKACIJA POMOĆU PROGRAMSKOG JEZIKA SWIFT Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek Vanja Vuković RAZVOJ IPHONE APLIKACIJA POMOĆU PROGRAMSKOG JEZIKA SWIFT Diplomski rad Zagreb, rujan 2015. Ovaj diplomski rad obranjen

More information

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1.

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1. Sequence hymn for Ascension ( y Nottker Balulus) Graduale Patavienese 1511 1. Sum Summi triumphum Let us recount ith praise the triumph of the highest King, Henricus Isaac Choralis Constantinus 1555 3

More information

1 Howard, R.A.: Knowledge Maps, Management Science, 35, , 1989.

1 Howard, R.A.: Knowledge Maps, Management Science, 35, , 1989. Slika 6.2.: Stablo odlučivanja za problem pokretanja proizvodnje mikrovalnih pećnica Pretpostavimo da menadžer namjerava primijeniti kriterij očekivane vrijednosti (za isti primjer to je učinjeno u prethodnom

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Matija Hoić Zagreb, 2007. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor Prof. dr. sc. Dorian Marjanović

More information

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI ~ I ~ SADRŽAJ 1. Prikaz tipkovnice s osnovnim funkcijama... 1 2. Prikaz radne površine... 2 3. MS Word... 3 3.1. Vrpca... 4 3.1.1. Rad s vrpcom... 5 3.1.2. Minimiziranje

More information

math.e Uparena optimizacijska metoda Sažetak Uvod Hrvatski matematički elektronički časopis

math.e Uparena optimizacijska metoda Sažetak Uvod Hrvatski matematički elektronički časopis 1 math.e Hrvatski matematički elektronički časopis Uparena optimizacijska metoda gradijentni i zrcalni spust hibridna ili uparena metoda konveksna optimizacija Luka Borozan, Slobodan Jelić, Domagoj Matijević,

More information

ANALIZA I IZBOR OPTIMALNOG MODELA PLAĆENIH OGLASA U TURIZMU

ANALIZA I IZBOR OPTIMALNOG MODELA PLAĆENIH OGLASA U TURIZMU SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SPLIT DIPLOMSKI RAD ANALIZA I IZBOR OPTIMALNOG MODELA PLAĆENIH OGLASA U TURIZMU MENTOR: doc. dr. sc. Daniela Garbin Praničević STUDENT: univ.bacc.oec. Frane Grubišić

More information

Postupci sinteze tekstura i teksturiranje objekata

Postupci sinteze tekstura i teksturiranje objekata SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br. 13 Postupci sinteze tekstura i teksturiranje objekata Denis Tošić Zagreb, lipanj 2008 Posebna zahvala mojoj profesorici i mentorici

More information

Kapitalizam i otpor u 21. veku

Kapitalizam i otpor u 21. veku Anarhistička biblioteka Anti-Copyright 18. 10. 2012. CrimethInc. Ex-Workers Collective Kapitalizam i otpor u 21. veku Uživo u Zrenjaninu CrimethInc. Ex-Workers Collective Kapitalizam i otpor u 21. veku

More information

ITdesk.info. Napredne proračunske tablice LibreOffice Calc. Priručnik. Autorica: Mariza Maini. pokret računalnog opismenjavanja

ITdesk.info. Napredne proračunske tablice LibreOffice Calc. Priručnik. Autorica: Mariza Maini. pokret računalnog opismenjavanja pokret računalnog opismenjavanja izgradnja modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost e - učenje ljudska prava na edukaciju i informacije

More information

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2015 MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Mentor: Izv. profesor doc.dr.sc. Lidija

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

AUTOMATSKO RASPOZNAVANJE OSMJEHA IZ SLIKE LICA

AUTOMATSKO RASPOZNAVANJE OSMJEHA IZ SLIKE LICA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br. 3873 AUTOMATSKO RASPOZNAVANJE OSMJEHA IZ SLIKE LICA Dario Jaić Zagreb, svibanj 2015. Sadržaj Popis kratica... ii Popis slika...

More information

Algoritmi za izračunavanje sažetka CCERT-PUBDOC

Algoritmi za izračunavanje sažetka CCERT-PUBDOC Algoritmi za izračunavanje sažetka CCERT-PUBDOC-2006-08-166 Sigurnosni problemi u računalnim programima i operativnim sustavima područje je na kojem CARNet CERT kontinuirano radi. Rezultat toga rada ovaj

More information

Uvod u programski jezik Ruby

Uvod u programski jezik Ruby Uvod u programski jezik Ruby D400 priruĉnik za polaznike 2008 Srce Ovu inačicu priručnika izradio je autorski tim Srca u sastavu: Autor: Hrvoje Marjanović Recenzent: Viktor Matić Urednik: Vladimir Braus

More information

BIBLIOTEKA 1000 CVJETOVA 1000 CVJETOVA. Knjiga 28. Urednik: VLADIMIR JAKOLIĆ, prof. Drago Plečko MOJI SUSRETI S JOGIJIMA

BIBLIOTEKA 1000 CVJETOVA 1000 CVJETOVA. Knjiga 28. Urednik: VLADIMIR JAKOLIĆ, prof. Drago Plečko MOJI SUSRETI S JOGIJIMA BIBLIOTEKA 1000 CVJETOVA 1000 CVJETOVA Knjiga 28. Urednik: VLADIMIR JAKOLIĆ, prof. Drago Plečko MOJI SUSRETI S JOGIJIMA Copyright za hrvatsko izdanje: VB.Z., d.o.o.. 10010 ZAGREB, Goranska 12 TeL 01/6235-419

More information

IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA

IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA Student: Ivona Banjan Mentor: doc.dr.sc. Ani Grubišić

More information

RASPRAVA O PRINCIPIMA LJUDSKOG SAZNANJA

RASPRAVA O PRINCIPIMA LJUDSKOG SAZNANJA Naslov originala THE WORKS OF GEORGE BERKELEY With Prefaces, Annotations, Appendices, and An Account of his Life, by ALEXANDER CAMPBELL FRASER In Four Volumes VOL. I: PHILOSOPHICAL WORKS, 705-2 OXFORD

More information

math.e Matrice s Fibonaccijevim brojevima Fibonaccijev broj. Matrice s Fibonaccijevim brojevima math.e Vol. 26

math.e Matrice s Fibonaccijevim brojevima Fibonaccijev broj. Matrice s Fibonaccijevim brojevima math.e Vol. 26 1 math.e Hrvatski matematički elektronički časopis Matrice s Fibonaccijevim brojevima Fibonaccievi brojevi linearna algebra teorija brojeva Blaženka Bakula, Magistra edukacije matematike, zaposlena u Srednjoj

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN APLIKACIJA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA RASPOREDA Završni rad Pula, 2016. godine Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA "Računalna forenzika" 2016/2017. GIF FORMAT (.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA Računalna forenzika 2016/2017. GIF FORMAT (. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA "Računalna forenzika" 2016/2017 GIF FORMAT (.gif) Renato-Zaneto Lukež Zagreb, siječanj 2017. Sadržaj 1. Uvod...

More information

Postupci simulacije fluida

Postupci simulacije fluida SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SEMINARSKI RAD Postupci simulacije fluida Bruno Mikuš Voditelj: prof.dr.sc. Željka Mihajlović Zagreb, svibanj, 2011. Sadržaj 1 Uvod... 3 2 Fizikalna

More information

Osnove unosa i izmjene podataka

Osnove unosa i izmjene podataka Osnove unosa i izmjene podataka Program Excel u pravilu ne koristimo kada je podatke potrebno razvrstati u stupce, jer tabelarni prikaz podataka jednostavno i kreativno možemo napraviti pomoću Worda. Excel

More information

Adapted for classroom use by

Adapted for classroom use by Obogaćeni i dodatni program Tim Bell, za Ian učenike H. Witten osnovnih and škola Mike Fellows Adapted for classroom use by Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Priprema podataka NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Normalizacija Normalizacija je svođenje vrednosti na neki opseg (obično 0-1) FishersIrisDataset.arff

More information

RAZVOJNO OKRUŽENJE. PHP kod se izvršava ISKLJUČIVO na strani poslužitelja, korisnik u web preglednik dobiva gotov HTML kod

RAZVOJNO OKRUŽENJE. PHP kod se izvršava ISKLJUČIVO na strani poslužitelja, korisnik u web preglednik dobiva gotov HTML kod PHP UVOD U PHP PHP je skriptni jezik opće namjene sa korijenima u jeziku C Pomoć web programerima u stvaranju dinamičkih web stranica PHP skripte ugrađuju se unutar HTML dokumenta (web server pomoću PHP

More information

BLOCKCHAIN. Domina Hozjan SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK. Diplomski rad

BLOCKCHAIN. Domina Hozjan SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK. Diplomski rad SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Domina Hozjan BLOCKCHAIN Diplomski rad Voditelj rada: izv.prof.dr.sc. Luka Grubišić Zagreb, veljača, 2017. pred ispitnim povje-

More information

SADRŽAJ. strana 1. strana 2. Hadži Đerina 2, tel.011 / Cvijićeva 98, tel.011 / e mail:

SADRŽAJ. strana 1. strana 2. Hadži Đerina 2, tel.011 / Cvijićeva 98, tel.011 / e mail: SADRŽAJ 1. Roboti i robotika...5 1.1 Na šta mislimo kada kažemo robot?...5 1.2 Šta je robot?...5 1.3 Dizajn robota...7 2. Delovi robota...7 2.1 Pokretni delovi i kretanje robota...8 2.2 Senzori...8 2.3

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

:: Lynne McTaggart - Polje :: Stranica 1 od 279 ::

:: Lynne McTaggart - Polje :: Stranica 1 od 279 :: :: Lynne McTaggart - Polje :: Stranica 1 od 279 :: :: Lynne McTaggart - Polje :: Stranica 2 od 279 :: SADRŽAJ SADRŽAJ... 3 Pohvale polju... 5 Zahvale...6 Predgovor... 11 UVOD... 15 PRVI DIO...23 PRVO POGLAVLJE

More information

Analiza berzanskog poslovanja

Analiza berzanskog poslovanja Ekonomski fakultet u Podgorici Analiza berzanskog poslovanja P8: Fundamentalna analiza cijena akcija Dr Saša Popovic Fundamentalna analiza Fundamentalna analiza predstavlja metod koji se koristi za odredivanje

More information

Wired Equivalent Privacy

Wired Equivalent Privacy SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Seminarski rad u okviru predmeta Računalna forenzika Wired Equivalent Privacy Andrea Drmić Zagreb, 2016/2017 Sadržaj 1. Uvod... 3 2. O WEP-u...

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

KRV I ČAST TERENSKI PRIRUČNIK

KRV I ČAST TERENSKI PRIRUČNIK KRV I ČAST TERENSKI PRIRUČNIK MAX HAMMER Naslov Izvornika: Max Hammer: Blood &Honour Field Manual Posvećujem ovu knjigu sjećanju na naše mučeničke heroje George Lincoln Rockwell-u i Ian Stuart Donaldson-u,

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Prolegomena 7 (2) 2008: Filozofska matineja NEVEN SESARDIĆ

Prolegomena 7 (2) 2008: Filozofska matineja NEVEN SESARDIĆ Prolegomena 7 (2) 2008: 207 222 Filozofska matineja NEVEN SESARDIĆ Lingnan University Department of Philosophy, Tuen Mun, Hong Kong sesardic@ln.edu.hk Kada je poznati engleski filozof Charlie Dunbar Broad

More information

Za umetanje citata u tekst služi nam opcija Umetni citat u okviru kartice Citati i bibliografija: Reference Citati i bibliografija Umetni citat.

Za umetanje citata u tekst služi nam opcija Umetni citat u okviru kartice Citati i bibliografija: Reference Citati i bibliografija Umetni citat. Pomoć za citiranje u Wordu, unošenje popisa tablica i slika Ono je poželjno poznavati, jer će se kandidat riješiti muke pri navođenju literature. Za početak treba otići na karticu Reference i u njoj potražiti

More information

SKINUTO SA SAJTA Besplatan download radova

SKINUTO SA SAJTA  Besplatan download radova SKINUTO SA SAJTA www.maturskiradovi.net Besplatan download radova Prirucnik za gramatiku engleskog jezika Uvod Sama suština i jedna od najbitnijih stavki u engleskoj gramatici su pomoćni glagoli! Bez njih

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći:

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Pogledi Ciljevi Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Opisati pogled Formirati novi pogled Vratiti podatke putem pogleda Izmijeniti postojeći pogled Insertovani, ažurirati i brisati podatke

More information

U sledećem koraku birate traženi program:

U sledećem koraku birate traženi program: Do programa Mystat, koji je potpuno besplatan, najlakše je doći preko nekog od najzastupljenijih programa za pretraživanje (Google ili Yahoo) jednostavnim ukucavanjem naziva istog, a zatim odlaska na sajt

More information

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marijana Glavica Dobrica Pavlinušić http://bit.ly/ffzg-eprints Definicija

More information

SEMINAR O NIČEOVOM ZARATUSTRI

SEMINAR O NIČEOVOM ZARATUSTRI analitička psihologija SEMINAR O NIČEOVOM ZARATUSTRI Karl Gustav Jung In the spring of 1934 Dr. C. G. Jung brought to a conclusion a seminar at the Zurich Psychological Club which had be running since

More information

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE)

1. OPĆI PODACI 2. DOSADAŠNJE ISKUSTVO 2.1. SAPARD IPARD. KORISNIK(U) JE (upisati DA/NE) 1. OPĆI PODACI 1. NAZIV TVRTKE INVESTINŽENJERING d.o.o. 2. MATIČNI BROJ SUBJEKTA / OIB 3298680/78904416556 3. IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE Darko Jukić 4. IME I PREZIME KONZULTAN(A)TA Darko Jukić, Ivana

More information

Deliberativna demokratija i internet: da li onlajn deliberativna demokratija može da zameni klasičnu demokratiju?

Deliberativna demokratija i internet: da li onlajn deliberativna demokratija može da zameni klasičnu demokratiju? UDK: 321.7:004.7 DOI: 10.2298/FID1202168M Originalan naučni rad FILOZOFIJA I DRUŠTVO XXIII (2), 2012. Željko Mančić Institut za filozofiju Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu Deliberativna demokratija

More information

Tomas Pinčon. Probna faza. Preveo s engleskog Nikola Pajvančić

Tomas Pinčon. Probna faza. Preveo s engleskog Nikola Pajvančić Tomas Pinčon Probna faza Preveo s engleskog Nikola Pajvančić Naslov originala Thomas Pynchon Bleeding Edge Copyright 2013 by Thomas Pynchon Serbian translation rights arranged with Melanie Jackson Agency,

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

PROGRAMIRANJE I ALGORITMI

PROGRAMIRANJE I ALGORITMI Sveuč ilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Katedra za osnove konstruiranja N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić PROGRAMIRANJE I ALGORITMI Skripta, drugi dio Zagreb, 2005. Sadržaj Potprogrami

More information

INTEGRACIJA DODATNIH MOGUĆNOSTI U PROGRAMSKI SUSTAV MARKER

INTEGRACIJA DODATNIH MOGUĆNOSTI U PROGRAMSKI SUSTAV MARKER ZAVOD ZA ELEKTRONIKU, MIKROELEKTRONIKU, RAČUNALNE I INTELIGENTNE SUSTAVE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU INTEGRACIJA DODATNIH MOGUĆNOSTI U PROGRAMSKI SUSTAV MARKER Damir Bučar,

More information

Primjena metoda umjetne inteligencije na povećanje sigurnosti uloga za pristup bazama podataka

Primjena metoda umjetne inteligencije na povećanje sigurnosti uloga za pristup bazama podataka Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Diplomski rad br. 45 Primjena metoda umjetne inteligencije na povećanje sigurnosti uloga za pristup bazama podataka Marko Pletikosa Zagreb, lipanj

More information