ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Студијски програм за образовање васпитача. Београд, 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА. Студијски програм за образовање васпитача. Београд, 2013/2014."

Transcription

1 ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА Студијски програм за образовање васпитача Београд, 2013/

2 I година Назив предмета ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Година Семестар Година I I, II I Наставник: Миле Савић, доктор филозофских наука, редовни професор; Дејан Вук Станковић, доктор филозофских наука, доцент Обавезна литература 1. Савић, М.; В. Цветковић, Н. Цекић (2008). Филозофија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. (302 стране) 2. Станковић, Дејан Вук (2007). Различити приступи проучавању морала и типови етичког знања. Иновације у настави. год. XX, 2007/1, стр (12 страна) 3. Станковић, Дејан Вук (2007). Различити приступи проучавању морала и типови етичког знања (2). Иновације у настави. год. XX, 2007/2, стр (20 страна) Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ I 1. и 2. 5 Наставник: Милимир Мучибабић, доктор наука, редовни професор Препоручена литература: 1. Милимир Мучибабић (2007). Породица контроверзе и изазови. Београд: Филип Вишњић. 2. Анђелка Милић (2001). Социологија породице. Београд: Чигоја. 3. Мишел Барет (1983). Потчињена жена. Београд: Радничка штампа (стр ) 4. Загорка Голубовић (1981). Породица као људска заједница. Загреб: Напријед. Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I I I, II 6 Наставник: Наташа Јанковић, магистар филолошких наука, предавач енг.ј. Марина Цветковић, професор енглеског језика и књижевности, мастер, предавач енг.ј. Јелена Пртљага, доктор филолошких наука, доцент 1. Chris Redston and Gillie Cunningham (2006). Face2face (Intermed.) SB. CUP; (170 стр.) 2. Raymond Murphy (2010). English Grammar in Use (Intermediate). CUP; (320 2

3 стр.) Назив предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК I I 1. и 2. 6 Наставник: Ана Вујовић, доктор филолошких наука, ванредни професор 1. Initial 2, méthode de français, CLE International (126 стр.) 2. Драшковић, Владо, Граматика француског језика за основну школу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (236 стр.) 3. Видић, Јасна и Нада Варничић-Донжон, Améliorez votre français! 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (143 стр.) Назив предмета: РУСКИ ЈЕЗИК I I 1. и 2. 6 Наставник: Маријана Папрић, магистар филолошких наука, наставник 1. Белокапић Шкунца, Вера (2009). Руски језик: васпитно-образовна тематика. Београд: Универзитет Браћа Карић, 1-86, Станковић Б., Несторов Љ. (2009). Граматика руског језика за основну школу. Београд: Завод за уџбенике. (318 страна) 3. Станковић, Богољуб (2009). Руско-српски речник. Нови Сад: Прометеј. (1001 страна) Назив предмета: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК I I и II 6 Наставник: Александра Гојков Рајић, доктор књижевних наука, доцент 1. Friedrich Clamer, Erhard G. Heilmann, Helmut Röller: Übungsgrammatik für die Grundstufe, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, (150 страна) 2. Friedrich Clamer, Erhard G. Heilmann, Helmut Röller: Übungsgrammatik für die Mittelstufe, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, (150 страна) 3. Alfons Klein: Kurz und bündig, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, (119 страна) 4. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, (речник) 3

4 Назив предмета: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА I 1. и 2. 6 Наставник: Аурел Божин, доктор психолошких наука, редовни професор 1. Божин, Аурел (2012). Развојна психологија (скрипта). Београд: Учитељски факултет, (170 стр.) 2. Божин, Аурел (2008). Увод у психологију школског детињства, Београд: Учитељски факултет, (161 стр). 3. Развојна психологија Изабрани радови (приредио Аурел Божин), Београд: Учитељски факултет, (166 стр). Назив предмета: ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА I 1. 4 Наставник: Данимир Мандић, доктор техничких и педагошких наука, редовни професор, Мирослава Ристић, доктор техничких наука, ванредни професор 1. Бранковић, Д. и Мандић, Д. (2003). Методика информатичког образовања. Бања Лука: Филозофски факултет у Бањој Луци, стр Мандић, Д и Ристић, М. (2010). Европски стандарди информатичких компетенција. Београд: Чигоја, стр Назив предмета: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА I 1. и 2. 6 Наставник: Ивица Радовановић, доктор педагошких наука, редовни професор 1. Влаховић, Б. и др. (редактор: Поткоњак, Н.) (1996). Општа педагогија. Београд: Учитељски факултет ; 2. Мандић, П.; Радовановић, И. и Мандић, Д. (2000). Увод у општу и информатичку педагогију. Београд: Учитељски факултет , , , ; 3. Поткоњак, Н. (2003). XX век - ни век детета ни век педагогије: има наде XXI век, друго допуњено издање. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине; Бања Лука: Педагошко друштво Републике Српске. 9-33, 57-67, 68-76,

5 Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК I I 1. и 2. 6 Наставник: Милица Радовић Тешић, доктор филолошких наука, редовни професор; Горан Зељић, доктор филолошких наука, доцент 1. Станојчић, Живојин и Љубомир Поповић (2004). Граматика српског језика. Београд: Завод за уџбенике, стр , Пешикан, Митар, Јован Јерковић и Мато Пижурица (2011). Правопис српског језика. Нови Сад: Матица српска, стр Назив предмета: ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ I 1. 4 Наставник: Јасмина Милинковић, доктор дидактичко-методичких наука, ванредни професор 1. Милинковић, Јасмина (2011). Елементарни математички појмови. Београд: Учитељски факултет, Дејић, Мирко (2008). Елементарни математички појмови, збирка решених задатака са елементима теорије. Београд: Учитељски факултет Назив предмета: ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА НАСТАВА I 1. 4 Наставник: Стеван Ковачевић, магистар музике, наставник Препоручена литература: 1. Деспић, Д.(1992). Музичка теорија. Београд: ФМУ. 2. Кршић, Ј. (1988). Почетна школа за клавир. Београд: ЗУНС. 3. Петровић, Л. (1991). Почетна школа за клавир (ниво А и Б). Београд: ЗУНС. 4. Терзић, В. В. (1994). Почетна школа за клавирску хармоник, Београд: ЗУНС. 5. Ивановић, М. и Гарић, Г. Г. (1999). Музичке игре. Београд: ЗУНС. 5

6 Назив предмета: УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ I 2. 4 Наставник: Слободан Јовановић, доктор биолошких наука, ванредни професор; Јаблан Дојчиловић, доктор физичких наука, редовни професор; Драгица Тривић, доктор хемијских наука, ванредни професор; Љиљана Живковић, доктор географских наука, доцент; Предраг Марковић, доктор историјских наука, редовни професор. 1. Јовановић, Слободан (2004). Изабрана поглавља биологије и екологије. Београд: Учитељски факултет, Дојчиловић, Јаблан и Вера Бојовић (2004): Изабрана поглавља физике. Београд: Учитељски факултет у Београду, стр Шишовић, Драгица (2005): Хемија у Свету око нас. Београд: Учитељски факултет, 7-38 и Ракићевић, Л. Томислав (1989). Општа физичка географија. Београд: Научна књига, 23-26, 35-45, 51-60, Павловић, Мила и Јован Ђ. Марковић (1995). Географске регије Југославије (Србија). Београд: Савремена администрација (одабрана поглавља, 50 страна). 6

7 II година Назив предмета: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА II 3. 4 Наставник: Биљана Требјешанин, доктор психолошких наука, редовни професор Препоручена основна литература: 1. Збирка текстова за педагошку психологију модул I, 2013, Београд: Учитељски факултет Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II) II III 3 Наставник: Наташа Јанковић, магистар филолошких наука, предавач енг.ј. Марина Цветковић, професор енглеског језика и књижевности, мастер, предавач енг.ј. Јелена Пртљага, доктор филолошких наука, доцент 1. Цветковић, Марина (2009). Енглески језик за студенте учитељских факултета, Београд: Учитељски факултет; 130 стр. Назив предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II II 3. 3 Наставник: Ана Вујовић, доктор филолошких наука, ванредни професор 1. Ана Вујовић, L Education en France, Завод за уџбенике, Београд, (стр ) Назив предмета: СТРАНИ ЈЕЗИК СТРУКЕ НЕМАЧКИ II II I 3 Наставник: Александра Гојков Рајић, доктор књижевних наука, доцент Обавезна литература: 1. Љиљана Суботић: Немачки језик за студенте Педагошког факултета, Teil II, Педагошки факултет, Сомбор, 2009, (стране од 87 до 146) 2. Gerhard Wahrig: Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag, 7

8 Gütersloch, (речник) 3 др Густав Шамшаловић: Њемачко-хрватски или српски рјечник, Графички завод Хрватске, Загреб, Назив предмета: РУСКИ ЈЕЗИК II II 3. 3 Наставник: Маријана Папрић, магистар филолошких наука, наставник 1. Белокапић Шкунца, Вера (2009). Руски језик: васпитно-образовна тематика. Београд: Универзитет Браћа Карић, 1-86, Станковић Б., Несторов Љ. (2009). Граматика руског језика за основну школу. Београд: Завод за уџбенике. (318 страна) 3. Станковић, Богољуб (2009). Руско српски речник. Нови Сад: Прометеј. (1001 страна) Назив предмета: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА II 3. и 4. 6 Наставник: Драгана Богавац, доктор педагошких наука, ванредни професор 1. Каменов, Е. (2006). Васпитање предшколске деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, (274 стране) 2. Копас-Вукашиновић, Е. (2009). Перспективе квалитетног развоја предшколског детета. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, (61 страна) Назив предмета: ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА II 3. 4 Наставник: Данимир Мандић, доктор техничких и педагошких наука, редовни професор, Мирослава Ристић, доктор техничких наука, ванредни професор 1. Мандић, Д.( 2004). Дидактичко-информатичке иновације у образовању. Београд: Медиаграф, 11-21; 2. Мандић, Д. (2010). Интернет технологије. Београд: Чигоја, Назив предмета: ГОВОРНА КУЛТУРА II

9 Наставник: Милица Радовић Тешић, доктор филолошких наука, редовни професор 1. Пешикан, Митар, Јован Јерковић и Мато Пижурица (2010). Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица српска. 2. Ивић, Павле, Иван Клајн, Митар Пешикан и Бранислав Брборић (2004). Српски језички приручник. Београд: Београдска књига, стр Цветановић, Владимир (2001). Основе културе говора и реторике. Београд: Тору: Бојноиздавачки завод, стр Назив предмета: ДРАМА И ПОКРЕТ II 3. и 4. 6 Наставник: Јадранка Д. Барзут, дипломирани драматург, наставник вештина уметности 1. Клајн, Хуго (1992). Режија у аматерском театру. Нови Сад: Прометеј. (70 стр.) 2. Ђокић, Љубиша; Јовановић, Дивна; Николин-Николић, Вукосава (1969). Драмски рад у школи. Београд: Завод за издавање уџбеника СРС. (20 стр.) 3. Мисаиловић, Миленко (1991). Дете и позоришна уметност. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. (123 стр.) 4. Лазић, Радослав (1991). Трактат о луткарској режији. Нови Сад: Прометеј. (30 стр.) Назив предмета: УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ II 3. 4 Наставник: Слађана Јаћимовић, доктор књижевних наука, ванредни професор; Валентина Хамовић, доктор књижевних наука, доцент I Основна 1. Цветановић, Владимир, Александар Јовановић и Вук Милатовић (прир.) (2000). Књижевност (избор књижевнонаучних текстова за студенте учитељских факултета). Београд: Учитељски факултет, стр. 9 70, Живковић, Драгиша (1995). Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике, стр Или: Солар, Миливој (2005). Теорија књижевности. Загреб: Школска књига, стр Или: Тартаља, Иво (2003). Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике, стр II Додатна 1. Велек, Рене и Остин Ворен (1965). Теорија књижевности. Београд: Нолит. 2. Речник књижевних термина (1985). Београд: Нолит: Институт за 9

10 књижевност и уметност. 3. Маринковић, Радмила, Нада Милошевић-Ђорђевић, Злата Бојовић, Душан Иванић и Новица Петковић (2000). Кратак преглед српске књижевности. Београд: Литера. 10

11 Назив предмета: ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКОМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА II 3. и 4. 8 Наставник: Вељко Банђур, доктор педагошких наука, редовни професор Александар Стојановић, доктор педагошких наука, доцент Обавезна литература: 1. Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (2005). Педагогија (други део). Београд: Научна књига. (стр , , , ) или Вилотијевић, М. (1999). Дидактика 1 предмет Дидактике. Београд: Научна књига и Учитељски факултет. (стр. 7-17, 43-85, ) 2. Банђур, В. и Ковачевић, З. (2010). Основе дидактике приручник за самостални рад студената. Београд: Учитељски факултет. (стр , 20-91, ) 3. Каменов, Е. (2006). Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу. Нови Сад: Драгон. (стр ) 4. Стојановић, А. (2009). Педагошка димензија компетенција учитеља и васпитача. Kомпетенције учитеља и васпитача. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. (24 стр.) 5. Хансен, К. (2001). Креирање васпитно-образовног процеса у коме дете има централну улогу: за узраст од три до шест година. Београд: Центар за интерактивну педагогију. (85 стр.) 6. Стојановић, А.(2008). Методолошки приступи моралном васпитању. Вршац: ВШВ. (Технике прикупљања квалитативних података). (7 стр.) 7. Грандић, Р. Гајић, О. (2001). Теорије интелектуaлног васпитања. Нови Сад. (10. поглавље Облици стваралачког и истраживачког учења). (18 стр.) Назив ТЕЛЕСНИ РАЗВОЈ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ предмета: II 3. и 4. 6 Наставник: Марија Мацура, доктор медицинских наука, ванредни професор 1. Антонијевић, Ж.. (1999): Телесни развој детета и здравствено васпитање, Виша школа за образовање васпитача, Београд. 2. Џиновић-Којић, Д. (2000): Физичка зрелост деце за полазак у школу, Заједница Виших школа за образовање васпитача републике Србије, Београд. 3. Перић, Д. и Цветковић, Н.(2003): Буди прав-бићеш здрав, Библиотека Деспот Стефан Лазаревић, Младеновац. 11

12 12

13 III година Назив MEТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА предмета: III 5. и 6. 5 Наставник: Вељко Банђур, доктор педагошких наука, редовни професор и Грозданка Гојков, доктор педагошких наука, редовни професор Обавезна литература: 1. Банђур, Вељко и Поткоњак, Никола (2006). Истраживачки рад у школи акциона истраживања. Београд: Школска књига, стр. 131 Назив предмета: СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ III 5. 3 Наставник: Александар Јовановић, доктор књижевних наука, редовни професор ** Назив предмета: МЕТОДИКА РАДА СА ДЕЦОМ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА III 6. 4 Наставник: Јасмина Ковачевић, доктор наука, редовни професор Препоручена литература: 1. Ellen R. Daniels, Kay Stafford ( 2001). Интеграција деце са посебним потребама, Београд, Центар за интерактивну педагогију, стр Ковачевић, Ј. (2007). Дете са посебним потребама у редовној школи, Београд, Учитељски факултет, Београд Назив предмета: КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ III 5. и 6. 6 Наставник: Петар Пијановић, доктор књижевних наука, редовни професор и Зорана Опачић, доктор књижевних наука, доцент I Основна 1. Вуковић, Ново (1995). Увод у књижевност за дјецу и омладину. Никшић: Унирекс, стр , , , , , 13

14 , , Данојлић, Милован (2004). Наивна песма. Београд: Завод за уџбенике, стр. 3 67, , , Пијановић, Петар (2005). Наивна прича. Београд: СКЗ, стр , 73 75, 84 86, , , II Допунска 1. Опачић, Зорана (2011). Поетика бајке Гроздане Олујић. Београд: СКЗ: Учитељски факултет. 2. Опачић, Зорана (2011). Наивна свест и фикција. Нови Сад: Змајеве дечје игре. 3. Опачић, Зорана (2009). Антологија предзмајевске поезије за децу. Приступљено Огњановић, Драгутин (1997). Дечје доба. Београд: Пријатељи деце. (Саставни део литературе чини и лектира прописана програмом.) Назив МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ предмета: МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I III 5. 4 Наставници: Маријана Зељић, доктор дидактичко-методичких наука, доцент; Мирко Дејић, доктор математичких и педагошких наука, редовни професор 1. Ћебић, Милица (2009). Почетно математичко образовање предшколске деце. Београд: Учитељски факултет, Polonski, Lydia, Dorothy Freedman, Susan Lesher, Kate Morrison (2002). Матиш за најмлађе. Београд: СИЛ Свет играчака, , , Каменов, Емил (1985). Интелектуално васпитање кроз игру. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Ками, Констанс (1971). Скица програма за предшколско образовање израђена на основу Пијажеове теорије. Предшколско дете бр. 4, Назив предмета: МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I III 4 Наставник: Зона Мркаљ, доктор књижевних наука, ванредни професор и Зорица Цветановић, доктор дидактичко-методичких наука, доцент 1. Милатовић, Вук (2009). Методика развоја говора избор научних и стручних радова за студенте учитељских факултета. Београд: 14

15 Учитељски факултет, стр , , Цветановић, Зорица, Валерија Јанићијевић и Вишња Мићић (2012). Практичан рад на развоју говора у предшколској установи скрипта за студенте учитељског факултета на смеру за образовање васпитача и васпитаче у предшколским установама. Београд: Учитељски факултет, стр. 5 51,

16 Назив предмета: МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА I III 6. 4 Наставник: Невена Хаџи Јованчић, доктор теорије уметности и медија, редовни професор 1. Хаџи-Јованчић, Невена (2000). Дечји атеље I, II. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. (формат А5), (158 страна са репродукцијама, око 30 страна текста) 2. (1964). Енциклопедија ликовне уметности Загреб: Југословенски лексикографски завод. (око 15 појмова, око 10 страна текста) 3. Шаин, Мара и др. (2000). Графичко ликовне активности. У Корак по корак: васпитање деце до три године: приручник за родитеље и медицинске сестре. Београд: Креативни центар, (29 странa) 4. Крсмановић, Милена (1997). Дете у свету линија, боја и облика. У Марковић, Мирјана и др. Корак по корак 2: васпитање деце од три до седам година: приручник за родитеље и васпитаче. Београд: Креативни центар (47 страна) 5. Whiteford, Rhona. (2001): Belair Early Years Art, Dunstable: Folens Publishers. (64 стране са репродукцијама, око 25 страна текста) Назив предмета: МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I III 6. 4 Наставник: Даница Џиновић, доктор педагошких наука, ванредни професор 1. Џиновић-Којић, Д. (2002). Физичко васпитање предшколског детета. Београд: СИА, стр Ђурковић, З. (1995). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац: Виша школа за образовање васпитача, стр Назив предмета: МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I III 6. 4 Наставник: Габријела Грујић Гајић, доктор педагошких наука, доцент 1. Матић, Емилија и Ксенија Мирковић-Радош (1986). Музика и предшколско дете. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, (65 страна) 2. Ивановић, Мирјана, Габријела Грујић-Гарић и Ранко Стевановић 16

17 (1998). Музичке игре. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (избор 8 стр.) 3. Мирковић-Радош, Ксенија (1996). Психологија музике. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, , (11 страна) 4. Бјерквол, Јун-Руар (2005). Надахнуто биће: дете и песма, игра и учење кроз животна доба. Београд: Плато, (32 стране) 5. Ђурковић-Пантелић, Милена (1998). Методика музичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац: Виша школа за образовање васпитача, , , 194, 197. (41 страна) Назив предмета: МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ I III 5. 4 Наставник: Гордана Мишчевић Кадијевић, доктор дидактичко-методичких наука, доцент 1. Станић-Бојоковић, Д. (1990). Упознавање предшколске деце са околином. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, (100 стр.) 2. Опште основе предшколског програма. Београд: Сл. гласник РС Просветни гласник, 2006/14, (укупно 24 стране) 3. Каменов, Е. (2006). Дечја игра. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, (63 стране) 4. Павловски, Т.и сар. (1992). Тематско планирање у дечјем вртићу. Београд: Филозофски факултет-институт за педагогију и андрагогију. (76 стр.) 5. Мишчевић, Г.(2004). Неке могућности примене интернета у настави познавања природе. Учитељ,2004/1, (4 стране) 6. Максић, С. (2006). Подстицање креативности у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања, 62-71, (29 страна) 7. Радојковић, Б., Цибула Балог, К., Панић, М. (2013). Упознавање околине : збирка активности за рад у припремној групи. Нови Сад : Stylos art, 5-6, (24 стране) 17

18 IV година Назив предмета: ШКОЛСКО ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА IV 8. 3 Наставник: Данијела Костадиновић Красић, доктор економских наука, редовни професор Oсновна литература: 1. Костадиновић, Д.: Школско право и администрација, Учитељски факултет, Београд, годинe, 145 страна. Назив предмета: МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА II IV 7 Наставник: Зорица Цветановић, доктор дидактичко-методичких наука, доцент Препоручена литература: 1. Милатовић, Вук (2009). Методика развоја говора избор научних и стручних радова за студенте учитељских факултета. Београд: Учитељски факултет, стр Цветановић, Зорица, Валерија Јанићијевић и Вишња Мићић (2012). Практичан рад на развоју говора у предшколској установи скрипта за студенте учитељског факултета на смеру за образовање васпитача и васпитаче у предшколским установама. Београд: Учитељски факултет, стр Лурија, Александар Р. (2000). Језик и свест. Београд: Завод за уџбенике, стр Назив предмета: МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА II IV 7. и 8. 7 Наставник: Јасмина Милинковић, доктор дидактичко-методичких наука, ванредни професор 1. Шимић, Грозданка (1998). Методика развијања математичких појмова, Шабац: Виша школа за образовање васпитача, Шимић, Грозданка (2003). Математика као игра, Шабац: Виша школа за образовање васпитача,

19 Назив предмета: МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА II IV 7. и 8. 7 Наставник: Невена Хаџи Јованчић, доктор теорије уметности и медија, редовни професор 1. (2011). Зборник текстова за предмет Методика ликовног васпитања II (избор текстова за студенте Учитељског факултета), приредили Хаџи-Јованчић, Невена, Вечански, Вера и Васић, Јасна. Београд. (99 страна) Назив предмета: МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II IV 7. и 8. 7 Наставник: Габријела Грујић Гарић, доктор педагошких наука, доцент 1. Матић, Емилија и Ксенија Мирковић-Радош (1986). Музика и предшколско дете. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, (51 страна) 2. Мирковић-Радош, Ксенија (1996). Психологија музике. Београд: Завод за уџбенике, , (17 страна) 3. Васиљевић, Зорислава М. (2006). Методика музичке писмености. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, (3 стране) 4. Касагић, Ђурђевка и Илија Бојановић (1995). Игре покретом. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. (60 стр.) 5. Бјерквол, Јун-Руар (2005). Надахнуто биће: дете и песма, игра и учење кроз животна доба. Београд: Плато, (32 стране) 19

20 Назив предмета: МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II IV 7. и 8. 4 Наставник: Даница Џиновић, доктор педагошких наука, ванредни професор 1. Џиновић-Којић, Д. (2002). Физичко васпитање предшколског детета. Београд: СИА, стр Џиновић-Којић, Д. (2007/8/9/10). Акредитовани семинари 1 и 2 и 3*. * Семинари синтетизовани, предати за акредитацију имају по 16 страна (сваки је методички детаљно разрађен и има обим од око 100 страна). Назив предмета: МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ II IV 7. и 8. 7 Наставник: Гордана Мишчевић Кадијевић, доктор дидактичко-методичких наука, доцент 1. Каменов, Е. (2006). Васпитање предшколске деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 22-82, , (197 страна) 2. Мишчевић-Кадијевић, Г. (2008). Перспективе ученика и кооперативна настава природе и друштва, Зборник радова: Иновације у основношколском образовању-од постојећег ка могућем, Београд: Учитељски факултет, (9 страна) 3. Мишчевић Г. (2006). Даровити и кооперативна настава. Зборник Више школе за образовање васпитача из Вршца. 12, (7 страна) 4. Мишчевић-Кадијевић, Г. (2011). Кооперативна настава природе и друштва и квалитет знања ученика. Београд: Учитељски факултет, (94 стране) 5. Шевкушић, С. (1995). Теоријске основе и перспективе кооперативног учења, Зборник института за педагошка истраживања. Београд: Институт за педагошка истраживања, 27, стр (18 страна) 1. Шевкушић, С. (2003). Креирање услова за кооперативно учење: основни елементи, Зборник института за педагошка истраживања. Београд: Институт за педагошка истраживања, 35, (16 страна) 2. Шевкушић, С. (2006). Кооперативно учење и квалитет знања. У С. Крњајић (ур.) Претпоставке успешне наставе. Београд: Институт за педагошка истраживања, (23 стране) 20

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм 1 Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм Р.Б. Наслов Аутор-и Издавач Година 1 Увод у педагогију Грандић, Р. Нови Сад, 2004 2004. 2 XX век: ни «век детета» ни Поткоњак,

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: Редни број ПРЕДМЕТ-НАСТАВНИК ДАТУМ САТ СЛУШ. СОЦИОЛОГИЈА УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић ИСТОРИЈА АНТИЧКЕ И СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 16. IX писмени: усмени:

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД. Љ. Вдовић, Б. Матијевић, и Р. Јанаћковић

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД. Љ. Вдовић, Б. Матијевић, и Р. Јанаћковић Уџбеници наведени у табели су прошли процедуру разматрања и одлучивања на Наставничком већу ОШ "Иво Андрић", Савету родитеља и Ученичком парламенту и налазе се на одобреном Каталагу уџбеника Министарства

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А I Књиге и посебне публикације 1. Дијаслике и наставни филм у школи, "Савремена школа", Београд, 1962. 2. Телевизија у васпитању и образовању, "Научна књига", Београд, 1965. 3.

More information

2013/2014 КАТАЛОГ ИЗДАЊА ИЗАЗОВИ ГРАНИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS S OF QUALITY EDUCATION. Петар Пијановић

2013/2014 КАТАЛОГ ИЗДАЊА ИЗАЗОВИ ГРАНИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS S OF QUALITY EDUCATION. Петар Пијановић КАТАЛОГ ИЗДАЊА 2013/2014 UNIVERSITY OF BELGRADE STATE HIGHER VOCATIONAL Teacher Education Faculty SCHOOL IN NOWY SĄCZ THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS S OF QUALITY EDUCATION Edited by Ivica Radovanović,

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА

Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА Др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор БИБЛИОГРАФИЈА 1. Монографије 2. Гашић-Павишић, С.(1981): Слободне асоцијације речи код деце, Београд: Просвета. 3. Гашић-Павишић, С. (1984): Асоцијативне норме

More information

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина (Свака рубрика мора бити попуњена.) (Ако нема података, рубрика

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар

СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар СПИСАК УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ Први разред - Финансијски техничар Р.б. ПРЕДМЕТ НОВИ ЛОГОС Читанка за први разред гимназије и средњих стручних школа 650-02- 148/2013-06 од 5.9.2013.

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 10 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 10 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 10 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: мр Мира Јовановић Тема :Рефлексија професионалног идентитета

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

БИБЛИОГРАФИЈА. Уџбеници и приручници. 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка

БИБЛИОГРАФИЈА. Уџбеници и приручници. 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка Проф. др Милан НЕДЕЉКОВИЋ БИБЛИОГРАФИЈА Уџбеници и приручници 1. Марксизам и социјалистичко самоуправљање (приручник за студенте). Крушевац: Виша технолошкотехничка школа, 1983. 342 стр. 2. Социологија

More information

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СВИ УЏБЕНИЦИ СУ ИЗДАЊА JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, ОСИМ АКО ЈЕ ПОСЕБНО НАВЕДЕН ДРУГИ ИЗДАВАЧ

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе мр Јована Бранков Истраживач сарадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9. Телефон: +381 11 2636 395, 2636594 Факс: +381 11 2637597 Email: j.brankov@gi.sanu.ac.rs, j_brankov@yahoo.com

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6 Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: Универзитет

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Александра Ивковић Година и место рођења 1983, Смедерево Звање Асистент е-mail ivkovic.aleksandra83@gmail.com

More information

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

ДРУГИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО у сарадњи са: Република Србија Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у Београду; Универзитет

More information

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

Акредитована ВШУ Рјешење број: 178/13 од

Акредитована ВШУ Рјешење број: 178/13 од ВШУ, сједиште ЛИЦЕНЦИРАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА У БАЊОЈ ЛУЦИ, (јавнa) Бања Лука, Универзитетски град-булевар војводе Петра Бојовића 1А Акредитована ВШУ Рјешење број: 178/13 од 15.08.2013.

More information

На основу члана 143. Статута ( Билтен Правног факултета, бр. 177/2011), Наставно-научно веће, на седници од

На основу члана 143. Статута ( Билтен Правног факултета, бр. 177/2011), Наставно-научно веће, на седници од Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-1250/17 25. 06. 2015. године На основу члана 143. Статута ( Билтен Правног факултета, бр. 177/2011), Наставно-научно веће, на седници од 25.

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКE СТУДИЈE МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКE СТУДИЈE МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ДОКТОРСКE АКАДЕМСКE СТУДИЈE МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ Врање 2010. САДРЖАЈ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА... 4 СТАНДАРД 1. СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА... 6 СТАНДАРД

More information

МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење. YU ISSN UDK 37 број , Vol 13 година XVII Београд

МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење. YU ISSN UDK 37 број , Vol 13 година XVII Београд МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење YU ISSN 0354-9801 UDK 37 број 1. 2017, Vol 13 година XVII Београд Издавач: Заједница учитељских факултета Србије Извршни издавач: Учитељски факултет Универзитета

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 01 Нови Сад, 27.02.2018. Кадетско првенство

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима ( Службени гласник РС број 72/09), Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује следећи ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ

More information

Факултет педагошких наука Универзитетa у Крагујевцу, Јагодина Милана Мијалковића 14, Јагодина

Факултет педагошких наука Универзитетa у Крагујевцу, Јагодина Милана Мијалковића 14, Јагодина Факултет педагошких наука Универзитетa у Крагујевцу, Јагодина Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина Тел/Факс: 035/223805; E-пошта: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs; Web сајт: www.pefja.kg.ac.rs Прилог 10.1 Извод

More information

2014/2015 КАТАЛОГ НАРУЏБЕНИЦА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ СРЕДЊА ШКОЛА СПИСАК УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

2014/2015 КАТАЛОГ НАРУЏБЕНИЦА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ СРЕДЊА ШКОЛА СПИСАК УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд Обилићев венац 5 п.п. 312 тел. 011/30 51 907 Текући рачуни: 160-14094-86 Banka INTESA a.d. Beograd 205-1031-02 Комерцијална банка КАТАЛОГ НАРУЏБЕНИЦА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ СРЕДЊА

More information

Изборни предмети у трећој години студија

Изборни предмети у трећој години студија Име и презиме Број индекса УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД Број мобилног телефона Изборни предмети у трећој години студија Студијски програм за образовање васпитача школска 2014/15. година Изборни педагошко-психолошки

More information

Изборни предмети у трећој години студија

Изборни предмети у трећој години студија Име и презиме Број индекса УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД Број мобилног телефона Изборни предмети у трећој години студија Студијски програм за образовање васпитача школска 2017/18. година Изборни педагошко-психолошки

More information

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА

ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА Aкадемик Бошко Влаховић ЖИВОТ И ДЕЛО АКАДЕМИКА МИЛАНА НЕДЕЉКОВИЋА (Поводом осамдесетогодишњице живота) Београд, 2017. Живот и дело академика Милана Недељковића Издавач Српска

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање асистента и заснивање радног односа за ужу научну област Српски језик и

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 07 Нови Сад, 10.04.2018. Кадетско првенство

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 02 Нови Сад, 06.03.2018. Кадетско првенство

More information

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола. Прелиминарна листа втор уписен рок-студиска програма за електроенергетски системи

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола. Прелиминарна листа втор уписен рок-студиска програма за електроенергетски системи Прелиминарна листа втор уписен рок-студиска програма за електроенергетски системи 1 10157 Стефан Јанески 77,15 2 10218 Климент Николов 58,50 3 10357 Мартин Димов 58,37 4 10341 Димитар Мушовски 48,56 5

More information

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину Датум 1.12.2016. 728.825 1.451 1.219 11.825 2.239 39.717 19.542 27.828 7.950 04.01. 728.825 1.451 1.219 11.825 2.239 39.717 15 0 19.557 27.828 7.950 Lazich Deli donation box // 04.01. 728.825 1.451 1.219

More information

КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању

КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању Завод за унапређивање образовања и васпитања КАТАЛОГ програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/2008. годину Београд, 2007. ПРЕДГОВОР Издавач: Завод за унапређивање образовања

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину 31.12.15 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 11.405 12.875 04.01. 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 15 0 11.420 12.875 Compass Fuel donation box // 04.01. 378.521 328 1.917 26.107 4.257 18.033 15

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТA У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТA У БЕОГРАДУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТA У БЕОГРАДУ На седници Наставно-научног већа Учитељског факултета у Београду, одржаној 30. јануара 2017. године, изабрали смо у Комисију за оцену

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Татјана Грујић 1972, Крагујевац Лектор за енглески

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2016/17. годину Београд, септембар 2016. године Садржај I УВОД 4 II УСЛОВИ ЗА РАД 7 1. Материјално-технички и просторни услови рада школе Школска зграда 7 2. Опремљеност

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА Др ВЛАДИМИР Р. ЈАКОВЉЕВИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и

More information

СНЕЖАНА ЛАДИЧОРБИЋ: ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА И ДРУШТВО

СНЕЖАНА ЛАДИЧОРБИЋ: ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА И ДРУШТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ СНЕЖАНА ЛАДИЧОРБИЋ: ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА

More information

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ - финансијскo пословање за годину 1.12.2016. 728,825 1,451 1,219 11,825 2,239 39,717 19,542 27,828 7,950 04.01. 728,825 1,451 1,219 11,825 2,239 39,717 15 0 19,557 27,828 7,950 Lazich Deli donation box // 04.01. 728,825 1,451 1,219 11,825

More information

Изборни предмети у трећој години студија

Изборни предмети у трећој години студија Име и презиме Број индекса Број мобилног телефона УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД Изборни предмети у трећој години студија Студијски програм за образовање учитеља школска 2014/15. година Изборни педагошко-психолошки

More information

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2016 2021. ГОДИНЕ Бања Лука, јануар 2016. године САДРЖАЈ: 1. УВОД... 3 2. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ОКВИР ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ...

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

др Марина Јањић, ванредни професор за научну област Српски језик, изабрана у звање , Филозофски Факултет у Нишу члан комисије.

др Марина Јањић, ванредни професор за научну област Српски језик, изабрана у звање , Филозофски Факултет у Нишу члан комисије. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Нови модели у настави српског језика и књижевности Снежанe

More information

ДИДАКТИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION

ДИДАКТИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION ДИДАКТИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION Проф. др Недељко Родић Педагошки факултет у Сомбору Faculty of Education in Sombor 1 УВОД У ДИДАКТИКУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА INTRODUCTION DIDACTICS

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ Др ШЕФИКА М. АЛИБАБИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник Универзитет у Београду, ради са пуним радним

More information

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања)

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања) UDC: 371.13:316.776 Taтјана З. Михајлов Филозофски факултет докторске студије Методике наставе, Нови Сад Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Зрењанин mihajlov.tatjana@gmail.com

More information

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 21. Категоризација домаћих научних часописа

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ

ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ Проф. др Милан Недељковић 1 Српска академија образовања Београд Оригинални научни рад Српска академија образовања Годишњак за 2012. годину УДК: 37.01,3 стр. ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА

More information

(методологија, мултиваријатне методе, методика)

(методологија, мултиваријатне методе, методика) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-маил/wеб сите Мирољуб Ивановић 1952, Ваљево Професор miroljub.ivanovic@gmail.com Телефон 014/220-587; 069/1777-019 Универзитет, факултет, организациона

More information

Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ГОДИНЕ

Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ГОДИНЕ Образац УСП-1/ 2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 24.04.2016. ГОДИНЕ КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ (назив подносиоца изборне листе: назив регистроване

More information

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО (Ужа образовна област Поштански саобраћај и телекомуникације)

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 2008-2011. I. Области, циљеви и облици научноистраживачког рада 1. Научно-истраживачка делатност факултета обухвата

More information

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА!

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! Историја 1987 Виша електротехничка школа 2007 Висока школа електротехнике и рачунарства Аудио и видео технологије I акредитација по новом

More information

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Наслов оригинала (Titre original de l œuvre) Magdalena Guirao-Jullien Petite méthode pour débuter en anglais RETZ / SEJER, Paris Publée par RETZ,

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ

С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитета у Београду - Факултет политичких наука Ужа научна, oдносно уметничка област: Политичка

More information

CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА

CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА CURRICULUM VITAE НАСТАВНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ 1. ИМЕ Евица 2. ПРЕЗИМЕ Стојиљковић 3. ГОДИНА РОЂЕЊА 1976. 4. ТЕЛЕФОН НА ПОСЛУ 018/529-774 018/529-703 5. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Универзитет, факултет, организациона јединица

More information

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ РАЗВОЈ СИСТЕМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА У СРБИЈИ THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM IN SERBIA

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ РАЗВОЈ СИСТЕМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА У СРБИЈИ THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM IN SERBIA ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Др Емил Каменов Филозофски факултет Нови Сад UDK-37.014 (373.21) Прегледни чланак НВ.LVII.1.2008. Примљен: 31. IX 2007. РАЗВОЈ СИСТЕМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА У СРБИЈИ Перспектива

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 11 010 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука

More information

ЦЕНОВНИК ПО КАТЕДРАМА ГОДИНЕ Година издања

ЦЕНОВНИК ПО КАТЕДРАМА ГОДИНЕ Година издања ЦЕНОВНИК ПО КАТЕДРАМА 10.03.2011.ГОДИНЕ Година издања Катедра Аутор, назив дела, број издања Цена 2006 Лазаревић М.: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МЕХАНИКЕ РОБОТА, 1. 790 1992 Дебељковић Д.: СТОХАСТИЧКИ ЛИНЕАРНИ

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ПРОФ. ДР ПРЕДРАГУ ЧАНОВИЋУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. др Слободан Милисављевић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија

More information

Кандидат: мр Кармела Ракић

Кандидат: мр Кармела Ракић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Лексиколошки и лексикографски статус актуелних позајмљеница

More information

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МЕТОДИКА НАСТАВЕ РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор: Проф. др Оливера

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија Факултета медицинских наука

More information

Miriam Jacob, Peter Strutt

Miriam Jacob, Peter Strutt Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм дипломске туризам 1. 5509 2. 4947 3. 4793 Наслов Аутор Издавач Година Економски Стефановић,, 1998 Звездица Приштина Симић Економски

More information

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Аутор: Теодора Савић Факултет техничких наука, Чачак, Интегрисане академске студије Техника и информатика, 2015. e-mail адреса: tsavic2000@yahoo.com

More information

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ НОВИ САД, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2. Акредитација студијског програма

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ НОВИ САД, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2. Акредитација студијског програма 21 НОВИ САД, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2 ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СОЦИОЛОГИЈА НОВИ САД 28. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ,

More information

;

; Име и презиме Др Бранислав Б. Александровић, предавач Изборно звање Предавач струковних студија Телефон 060/351 1 331 Е mail b.aleksandrovic@vts.edu.rs ; banealeksandrovic@gmail.com Консултације Среда,

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Мр Ивана М. Теодоровић Стојановић ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ Докторска дисертација Београд,

More information

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:

More information

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Редни број ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Назив пројекта Извор финансирања Период реализације 1. Development of suistanable agriculture in Balcan region Координатор ИНСТИТУТ ЗА

More information

ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А

ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Изборног Већа Медицинског факултета у Крагујевцу бр. 01-2687/3-6 од 21.09.2006. године формирана је Комисија за припрему извештаја

More information

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN Година XLVII, број 149, 18. мај ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Г Л А С Н И К УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година XLVII, број 149, 18. мај 2009. ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ исправке одлука

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ T.1.Компетенција наставника на Мастер студијама Име и презиме Др ДРАГАНА Б. ДУЛИЋ Редовни

More information