CV - CURRICULUM VITAE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "CV - CURRICULUM VITAE"

Transcription

1 CV - CURRICULUM VITAE 1. Emri: Abdulla 2. Mbiemri: Elezi 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Kosovar 5. Data e Lindjes: Gjinia: Mashkull 7. Detajet kontaktuese: Livoç i Ulët, Gjilan, Kosovë Tel: Niveli Arsimor: Doktor i Shkencës së Kineziologjisë Institucioni: Fakultetin e Kulturës Fizike dhee i Sportit - Sarajevë Data e diplomimit: Diploma : Kapaciteti fizik punues te fëmijët e moshës 12 vjeçare Institucioni: Fakultetin e Kulturës Fizike në Prishtinë Data e diplomimit: Diploma/ Magjistratura : Lidhshmëria në mes aftësive energjetike aerobike dhe forces statike relative Institucioni: Fakultetin e Kulturës Fizike në Prishtinë Data e diplomimit: Diploma/ Doktorata : Relacionet dhe ndikimi i karakteristikave morfologjike në realizimin e aftësive funksionale dhe motorike 9. Titulli akademik: Grada shkencore: Dr.Sc.; Vendi i punës: Profesor i asocuar Institucioni: Fakultetin e Kulturës Fizike në Prishtinë Data e zgjedhjes:

2 10. Publikimet shkencore Revistat Shkencore Titulli i punimit Emri i revistës Viti / Vëllimi / faqet 1. Abdulla Elezi, Besnik Educologia, KUD (2012) 37, 5/2011. Prishtinë Morina, Naser Kamberi. 199 Ndryshimet e disa parametrave antropometrik gjatë fazës së rritjes intensive 2. Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Shpend Dragusha, Daut Gorani, Luljeta Begolli, Valton Saiti. Treatment Benefits on Metabolic Syndrome with Diet and Physical Activity. 3. Shefqet Murtezi, Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Sami Ddeliajaj, Sadik Rashiti, Halil Ajvazi. Rakiti hipovitaminoztek foshnjet me konvulzion.. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2010; 10 (2): Medikus, (2009) Vol. XII (2): Shefqet Murtezi, Gani Dragusha, Abdulla Elezi Diabetic foot other complications of diabetes. Ksova Journal of surgery.. 5. Shefqet Murtezi,Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Antibacterial activityof compounts synthesized from hydroxy Abdulla Elezi, Besnik Morina, Naser Kamberi. Ndryshimet e disa parametrave antropometrik gjatë fazës së rritjes intensive Publication of Kosova s Surgical Association. Jurnal of Medical Sciences Tiranë,. (2010) Vol.3, nr.2: (2010) 41/2010, Educologia, KUD (2012) 37, 5/2011. Prishtinë

3 7. Elezi, A., Rushiti, H., Myrtaj, N. Uticaj statične relativne snage na maksimalni relativni primitak kiseonika. 8. Elezi, A., Myrtaj, N., Miftari, F. Diskriminativna analiza testova za procenu situaciono-motoričkih sposobnosti između dve grupe košarkaša odabranih testom sociometrije., 9..Dr. Abdulla Elezi, Besnik Morina, Mimoza Xhemajli. Relation between the fysical working capacity (PWC170) and static relative strength 10..Dr. Abdulla Elezi, Besnik Morina, Gentiana Beqa Ahmeti Promene u nekim morfoloskim karakteristikama omladine 11. Myrtaj, N., Elezi, A., Selimi, M., Rashiti, N. Utjecaj kinezioloških tretmana na razvoj nekih motoričkih dimenzija kod mladih 11 i 12 god. 12. Myrtaj, N., Rushiti, H., Elezi, A. Povezanost nekih motoričkih sposobnosti sa rezultatima školskog uspeha. Časopis Sport Mont, (2011). 31, 32, 33./IX, , Podgorica: Montenegrin Sport Academy. ISSN download_pdf_arhiva.php/sm_ pd Časopis Sport Mont (2011). 31, 32, 33./IX, , Podgorica: Montenegrin Sport Academy. ISSN download_pdf_arhiva.php/sm_ pdf akademija - Sport Mont časopis (2012). br. 34,35, Sport Mont časopis (2012). br. 34,35, Zbornik naučnih i stručnih radova Sport i Zdravlje, III Međunarodni Simpozijum Sport i Zdravlje, Tuzla, (2010) , (f ). ISSN Časopis Sport Mont, (2011). 31, 32, 33./IX, , Podgorica: Montenegrin Sport Academy. ISSN download_pdf_arhiva.php/sm_ pdf 13. Rashiti, N., Elezi, A., Nura, A., Myrtaj, N. Sport i Zdravlje, III Međunarodni (2010) , (f ). ISSN

4 Development of strenght and force for the students of the faculty of physical education and sports. Zbornik naučnih i stručnih radova 14. Rashiti, N., Ajvazi, V., Elezi, A., Shkodra, M., Myrtaj, N. Law implementation in sport. 15. Rashiti, N., Elezi, A., Maliqi, A.. Impact of some abilities on the manifestation of endurance with highschool students at the age of 16 yarrs. 16. Besnik Morina, Malsor Gjonbalaj, Vjosa Zhubaj, Abdulla Elezi. Odnosi između domaćih i stranih košarkaša u košarkaškim ekipama. 17. Abdulla Elezi, Zarko Kostovski,VujicaZivkovic, Georgi Georgiev, Vullnet Ahmeti Sportski trening u karate sportu kod mladim uzrasnim kategorijama. 18. Abdulla Elezi, Zarko Kostovski,Vujica Zivkovic, Georgi Georgiev, Vullnet Ahmeti Sportski trening u karate sportu kod mladim uzrasnim kategorijama Selimi, M., Elezi, A., Myrtaj, N. Impact of legs x deformation in morphological Simpozijum Sport i Zdravlje, Tuzla, Zbornik naučnih i stručnih radova Sport i Zdravlje, IV Međunarodni Simpozijum Sport i Zdravlje, Tuzla, Međunarodni naucna Konferencija, Sofija, akademija - Sport Mont časopis br. ZBORNIKE NAUCNIH I STRUCNIH RADOVA SPORTA I ZDRAVLJE, sa 5.medunarodnog simpozijuma Sport I zdravlje Tzla, ZBORNIKE NAUCNIH I STRUCNIH RADOVA SPORTA I ZDRAVLJE, sa 5.medunarodnog simpozijuma Sport I zdravlje Tzla, Пета международна научна конференција,,савременни (2011) , (f ). ISSN / (2010) (2012) 34,35,36, (2012) (2012) (2013). (f ),Софиа: Софијски университет,,св. Климент Охридски''. ISSN

5 development with women. 20. Abdulla Elezi, Hasim Rushiti, Afrim Koca Utjecaj funkcionalne sposobnosti u trcanju na 400 i 800 metara. 21. Abdulla Elezi, Hasim Rushiti, Arben Osmani. Relation of fat and nonfat body composition in vomen with x-leg deformities. 22. Gëzim Hazrolli, Abdulla Elezi. The impact of certain motor and conative parameters in shoting sport. 23. Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Shefqet Murtezi. Ndryshimet në veçoritë e anksiozitetit në mes të sëmurëve me sëmundje kardiovaskulare dhe popullatës së shëndosh. 24. Shefqet Murtezi, Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Sami Ddeliajaj Vetitë antibakteriale të komponimeve të sintentizuara nga hidroksi-4, benzopiranon-2 kundër Klebsiella Abdulla Elezi, Gëzim Murseli, Avdullah Mehana, Adem NUra. The treatment of тенденции на физическото вазпитание и спорта'', akademija, Sport Mont časopis akademija, Sport Mont časopis akademija, Sport Mont časopis Association of Albanian Medical Doktors in Macedonia, Tetovë,, Buletini i shkencave mjekësore 1 International Scientific Conference Skopje. Faculty for Physical Education, Sport and Health - (2013). br. 37,38, (2013). br. 37,38, (2013). br. 37,38, (2009) 3/2009, (2010). Prishtinë, (2014). Skopje,

6 metabolic syndrome by cardiorespiratory exsercises, 11. Përvoja e punës: Skopje, Data: Vendi: Gjilan Emri i Institucionit: SH.M.B. Arbëria dhe SHMM Asllan Elezi Pozita: Profesor Përshkrimi: Për lëndën: Edukatë Fizike dhe shëndetësore. Data: Vendi: Tetovë Emri i Institucionit: Fakulteti i Kulturës Fizike, Universiteti i Tetovës Pozita: Mësimdhënës Përshkrimi: Për lëndën: Kineziterapi. Data: Vendi: Prishtinë Emri i Institucionit: Fakulteti i edukimit fizik dhe i sportit, Universiteti i Prishtinës Pozita: Mësimdhënës Përshkrimi: Për lëndët: Kineziologji dhe Kineziterapi 12. Arsimimi dhe trajnimet: KEY QUALIFICATIONS (RELEVANT TO THE PROJECT): Data: Kualifikimi i arritur: Trajnues Temat kryeosore/shkathtësitë For completionof three days trainingon organizational profesionale të arritura: strengthening and project Cycle management Organizuar nga: emri i The Balkan Trust For Democracy institucionit: Niveli kombëtar dhe Niveli nderkombëtar ndërkombëtar i kualifikimit: Data: Kualifikimi i arritur: Trajnues Temat kryeosore/shkathtësitë profesionale të arritura: Didaktika dhe metodika për mesimdhënësit e shkollave të mesme profesionale 6

7 Organizuar nga: emri i institucionit: Niveli kombëtar dhe ndërkombëtar i kualifikimit: Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë Kombëtar 13. Informata shtesë: Shkathtësitë organizative dhe kompetencat: Shkathtësitë kompjuteri dhe kompetencat: 1. Kryetar i sindikatës së pavarur të arsimit (SBASHK) Gjilan. - organizimin e aktiviteteve sindikale në arsimin e mesem gjatë viteve ECDL European Computer Driving Licence, Syllabus Version 5.0, 10. December, July, Has successfully passed the following module(s): M1: Concepts of Information and Communication Technology (ICT), M2: Windows XP, M3: Word Processing, M4: Excel, M5: Access, M6: Power Point, M7: Internet Explorer and Outlook Shkathtësitë të gjuhës: (1 deri 5: 1vlerësimi më i ulët - 5 fluent) Gjuha Konverzimi Shkrimi Leximi Anglisht Kroatisht Sërbisht Shpërblimet dhe anëtarësimet: CURRICULUM VITAE Mësimdhënës i vitit në vitin 1985 Pedagogu i Kultures Fizike i vitit Family Name: Elezi 7

8 2. First Name: Abdulla 3. Nationality: Albanian-Kosovo 4. Date of Birth April, , 5. Gender: Man 6. Contact details: Low Livoc, Gjilan, Kosovo Tel: Education Degree: Doctor of Science Kinesiology Institution: Completed Faculty of Physical Education and Sport University of Sarajevo / Faculty of Physical Education and Sport Degree Date: Degree : "Working physical capacity in children aged 12 years" Institution: Master Degree on Sports Science, Prishtina University / Faculty of Physical Education and Sport Degree Date: Degree/ Master : "Connectivity between aerobic power and strength capabilities relative static" Institution: PhD on Sports Science, Prishtina University / Faculty of Physical Education and Sport Degree Date: Degree / Doctorate : Relations and the impact of morphological characteristics in the realization of functional and motor skills" 8. Academic Degree: Dr.Sc.; Associate Professor 9. Scientific Publications: Scientific journal 26. Abdulla Elezi, Besnik Morina, Naser Kamberi. Ndryshimet e disa parametrave Institution: Faculty of Physical Education -Pristina Degree Date: Title of paper Journal name Year / Volume / Pages Educologia, KUD (2012) 37, 5/2011. Prishtinë antropometrik gjatë fazës së rritjes intensive 8

9 27. Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Shpend Dragusha, Daut Gorani, Luljeta Begolli, Valton Saiti. Treatment Benefits on Metabolic Syndrome with Diet and Physical Activity. 28. Shefqet Murtezi, Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Sami Ddeliajaj, Sadik Rashiti, Halil Ajvazi. Rakiti hipovitaminoztek foshnjet me konvulzion Shefqet Murtezi, Gani Dragusha, Abdulla Elezi Diabetic foot other complications of diabetes. Ksova Journal of surgery Shefqet Murtezi,Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Antibacterial activityof compounts synthesized from hydroxy Abdulla Elezi, Besnik Morina, Naser Kamberi. Ndryshimet e disa parametrave antropometrik gjatë fazës së rritjes intensive 32. Elezi, A., Rushiti, H., Myrtaj, N. Uticaj statične relativne snage na maksimalni relativni primitak kiseonika. 33. Elezi, A., Myrtaj, N., Miftari, F. Diskriminativna analiza testova za procenu situaciono-motoričkih Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2010; 10 (2): Medikus, (2009) Vol. XII (2): Publication of Kosova s Surgical Association. Jurnal of Medical Sciences Tiranë, Educologia, KUD. (2010) Vol.3, nr.2: (2010) 41/2010, (2012) 37, 5/2011. Prishtinë Časopis Sport Mont, (2011). 31, 32, 33./IX, , Podgorica: Montenegrin Sport Academy. ISSN me/download_pdf_arhiva.php /SM_ pd Časopis Sport Mont (2011). 31, 32, 33./IX, , Podgorica: Montenegrin Sport Academy. ISSN me/download_pdf_arhiva.php 9

10 sposobnosti između dve grupe košarkaša odabranih testom sociometrije., 34..Dr. Abdulla Elezi, Besnik Morina, Mimoza Xhemajli. Relation between the fysical working capacity (PWC170) and static relative strength 35..Dr. Abdulla Elezi, Besnik Morina, Gentiana Beqa Ahmeti Promene u nekim morfoloskim karakteristikama omladine 36. Myrtaj, N., Elezi, A., Selimi, M., Rashiti, N. Utjecaj kinezioloških tretmana na razvoj nekih motoričkih dimenzija kod mladih 11 i 12 god. 37. Myrtaj, N., Rushiti, H., Elezi, A. Povezanost nekih motoričkih sposobnosti sa rezultatima školskog uspeha. akademija - Sport Mont časopis /SM_ pdf (2012). br. 34,35, Sport Mont časopis (2012). br. 34,35, Zbornik naučnih i stručnih radova Sport i Zdravlje, III Međunarodni Simpozijum Sport i Zdravlje, Tuzla, (2010) , (f ). ISSN Časopis Sport Mont, (2011). 31, 32, 33./IX, , Podgorica: Montenegrin Sport Academy. ISSN me/download_pdf_arhiva.php /SM_ pdf 38. Rashiti, N., Elezi, A., Nura, A., Myrtaj, N. Development of strenght and force for the students of the faculty of physical education and sports. Zbornik naučnih i stručnih radova 39. Rashiti, N., Ajvazi, V., Elezi, A., Shkodra, M., Myrtaj, N. Law implementation in sport. Sport i Zdravlje, III Međunarodni Simpozijum Sport i Zdravlje, Tuzla, Zbornik naučnih i stručnih radova Sport i Zdravlje, IV Međunarodni Simpozijum Sport i Zdravlje, Tuzla, (2010) , (f ). ISSN (2011) , (f ). ISSN z.ba/ 10

11 40. Rashiti, N., Elezi, A., Maliqi, A.. Impact of some abilities on the manifestation of endurance with highschool students at the age of 16 yarrs. 41. Besnik Morina, Malsor Gjonbalaj, Vjosa Zhubaj, Abdulla Elezi. Odnosi između domaćih i stranih košarkaša u košarkaškim ekipama. 42. Abdulla Elezi, Zarko Kostovski,VujicaZivkovic, Georgi Georgiev, Vullnet Ahmeti Sportski trening u karate sportu kod mladim uzrasnim kategorijama. 43. Abdulla Elezi, Zarko Kostovski,Vujica Zivkovic, Georgi Georgiev, Vullnet Ahmeti Sportski trening u karate sportu kod mladim uzrasnim kategorijama Selimi, M., Elezi, A., Myrtaj, N. Impact of legs x deformation in morphological development with women. 45. Abdulla Elezi, Hasim Rushiti, Afrim Koca Utjecaj funkcionalne sposobnosti u trcanju na 400 i 800 metara. 46. Abdulla Elezi, Hasim Rushiti, Arben Osmani. Relation of fat and nonfat body composition in Međunarodni naucna Konferencija, Sofija, akademija - Sport Mont časopis br. ZBORNIKE NAUCNIH I STRUCNIH RADOVA SPORTA I ZDRAVLJE, sa 5.medunarodnog simpozijuma Sport I zdravlje Tzla, ZBORNIKE NAUCNIH I STRUCNIH RADOVA SPORTA I ZDRAVLJE, sa 5.medunarodnog simpozijuma Sport I zdravlje Tzla, Пета международна научна конференција,,савременни тенденции на физическото вазпитание и спорта'', akademija, Sport Mont časopis akademija, Sport Mont časopis (2010) (2012) 34,35,36, (2012) (2012) (2013). (f ),Софиа: Софијски университет,,св. Климент Охридски''. ISSN / (2013). br. 37,38, (2013). br. 37,38,

12 vomen with x-leg deformities. 47. Gëzim Hazrolli, Abdulla Elezi. The impact of certain motor and conative parameters in shoting sport. akademija, Sport Mont časopis (2013). br. 37,38, Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Shefqet Murtezi. Ndryshimet në veçoritë e anksiozitetit në mes të sëmurëve me sëmundje kardiovaskulare dhe popullatës së shëndosh. 49. Shefqet Murtezi, Gani Dragusha, Abdulla Elezi, Sami Ddeliajaj Vetitë antibakteriale të komponimeve të sintentizuara nga hidroksi-4, benzopiranon-2 kundër Klebsiella Abdulla Elezi, Gëzim Murseli, Avdullah Mehana, Adem NUra. The treatment of metabolic syndrome by cardiorespiratory exsercises, 10. Work experience record: Association of Albanian Medical Doktors in Macedonia, Tetovë,, (2009) 3/2009, Buletini i shkencave mjekësore (2010). Prishtinë, International Scientific Conference Skopje. Faculty for Physical Education, Sport and Health - Skopje, (2014). Skopje, Dates: Location: Gjilan Name of the Institution: , School of agriculture. Arbëria Gjilan and , School of medicine Asllan Elezi, Gjilan Position: Professor Description: For the course: Physical Education and health Dates:

13 Location: In Tetovo Name of the Institution: Faculty of Physical Education Position: Professor Description: Professor of kinesitherapy, Dates: Location: In Pristina Name of the Institution: Faculty of Physical Education and Sport -Pristina Position: Professor Description: Professor of kinesiology and kinesitherapy 11. Education and training: Dates: Title of qualification awarded: trainers Principal subjects/occupational For completionof three days trainingon organizational skills covered: strengthening and project Cycle management Name and type of institution The Balkan Trust For Democracy providing education and training: Level of national and International level international classification: Dates: Title of qualification awarded: trainers Principal subjects/occupational skills covered: Name and type of institution providing education and training: Level of national and international classification: Didactics and methodology for teachers of vocational schools Ministry of Education, Science and Technology National 12. Additional information: Organizational skills and competences: Computer skills and 3. The chairman of the independent trade union education (SBASHK) Gjilan. the organization of trade union activities in secondary education ECDL European Computer Driving Licence, Syllabus 13

14 competences: Version 5.0, 10. December, July, Has successfully passed the following module(s): M1: Concepts of Information and Communication Technology (ICT), M2: Windows XP, M3: Word Processing, M4: Excel, M5: Access, M6: Power Point, M7: Internet Explorer and Outlook Language skills: (1 to 5: 1 lowest - 5 fluent) Language. Speaking Writing Reading English Croatian Serbian Awards and Membership: Teacher of the Year in 1985 Pedagogue of Physical Culture of the Year in

Tel: Natyrore, Departamenti i Matematikës

Tel: Natyrore, Departamenti i Matematikës CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Gashi 2. Emri: Menderes 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Data e lindjes: 5.6.1964 5. Gjinia: Mashkull 6. Detajet kontaktuese: 7. Niveli arsimor: Email: menderes_gashi@yahoo.com

More information

Data e diplomimit: Diploma/ Doktorata : Doktor i Shkencave të Gjeografisë

Data e diplomimit: Diploma/ Doktorata : Doktor i Shkencave të Gjeografisë CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Ramadani 2. Emri: Ibrahim 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Kosovës 5. Data e Lindjes: 15.04.1959 6. Gjinia: M 7. Detajet kontaktuese: Email: ibrahimramadani@yahoo.com

More information

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE DOSJA PERSONALE E PERSONELIT AKADEMIK 1. Mbiemri: MILLAKU 2. Emri: Lulzim 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Republika e Kosovës

More information

Universitetin i Prishtinës,Prishtinë, Kosovë Data e diplomimit: Tetor, 2013 Diploma/ Magjistratura : Master i Shkencave të Biologjisë

Universitetin i Prishtinës,Prishtinë, Kosovë Data e diplomimit: Tetor, 2013 Diploma/ Magjistratura : Master i Shkencave të Biologjisë CURRICULUM VITAE (SHQIP) 1. Mbiemri: Bledar 2. Emri: Pulaj 3. Shtetësia: Kosovar 4. Data e Lindjes: 28.02.1989 5. Gjinia: Mashkull 6. Detajet kontaktuese: Email: bledar.pulaj@uni-pr.edu Telefoni +377 (0)

More information

Curriculum Vitae Economic Development, Faculty of Economics, University of Prishtina, Kosovo

Curriculum Vitae Economic Development, Faculty of Economics, University of Prishtina, Kosovo Curriculum Vitae Personal information Surname(s) Firast name(s) Birthday Address Drita A. KRASNIQI 26.12.1966 Zahir Pajaziti 45/4, Prizren, Republic of Kosovo Mobile +377 44 301 114 E-mail dritakrasniqi@yahoo.com

More information

Degree Date: Degree/ Master : LL.M - Master of Laws Honored - Cum Laude

Degree Date: Degree/ Master : LL.M - Master of Laws Honored - Cum Laude CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Ukaj 2. First Name: Valëza 3. Nationality: Kosovar 4. Date of Birth 13/02/1987 5. Gender: Female 6. Contact details: 7. Education Degree: Email: vukaj@g.clemson.edu; valeza.ukaj@uni-pr.edu;

More information

Tel:

Tel: CURRICULUM VITAE 1. Family Name: IDRIZI 2. First Name: ZEKIRIJA 3. Nationality: ALBANIAN 4. Date of Birth 20.09.1959 5. Gender: MALE 6. Contact details: 7. Education Degree: Email: zekirija_idrizi@hotmail.com

More information

7. Education Degree: Institution: Darmstadt University of Technology, Darmstadt, Germany Degree Date: Degree : Dr.-Ing.

7. Education Degree: Institution: Darmstadt University of Technology, Darmstadt, Germany Degree Date: Degree : Dr.-Ing. CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Ameti 2. First Name: Perparim 3. Nationality: Kosovar 4. Date of Birth 16.02.1973 5. Gender: M 6. Contact details: Faculty of Civil Engineering and Architecture Email:

More information

CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci

CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci Statusi e martuar dy fëmijë, Adresa Bregu Diellit, Blloku B, k 8, nr 4, Prishtinë Kontaktet +37744111525, Email: shqipe.bajcinca@uni pr.edu, shqipeb@hotmail.com,

More information

Tel: Institution: University of Prishtina-Faculty of Civil Engineering and

Tel: Institution: University of Prishtina-Faculty of Civil Engineering and CURRICULUM VITAE 1. Family Name: HOXHA 2. First Name: Eliza 3. Nationality: Albanian 4. Date of Birth 05.03.1974 5. Gender: Female 6. Contact details: 7. Education Degree: Email: eliza.hoxha@gmail.com

More information

Revistat shkencore Autori/Autorët Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vëllimi / faqet Muhamet ZOGAJ, Musaj PAÇARIZI & Rolf-Alexander DÜRING

Revistat shkencore Autori/Autorët Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vëllimi / faqet Muhamet ZOGAJ, Musaj PAÇARIZI & Rolf-Alexander DÜRING CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Zogaj 2. Emri: Muhamet 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Data e lindjes: 24.03.1976 5. Gjinia: Mashkull 6. Contact details: Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, rr. Bill Clinton

More information

Tel:

Tel: CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Grapci-Kotori 2. Emri: Linda 3. Nacionaliteti: Shqiptare 4. Shtetësia: Kosovare 5. Data e Lindjes: 04/11/1968 6. Gjinia: Femer 7. Detajet kontaktuese: 8. Niveli Arsimor: Email:

More information

Data e diplomimit: Shtator, 2005 Diploma /Doktorata : Dr. Sc. (PhD) - Doktor i Shkencave Teknike

Data e diplomimit: Shtator, 2005 Diploma /Doktorata : Dr. Sc. (PhD) - Doktor i Shkencave Teknike CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: BERISHA 2. Emri: XHEVAT 3. Nacionaliteti: KOSOVAR 4. Shtetësia: 15.04.1957, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë 5. Data e Lindjes: M 6. Gjinia: 7. Detajet kontaktuese: Email: xhevat.berisha@uni-pr.edu

More information

CURRICULUM VITAE. 8. Academic Degree: Professor assistant Institution: Faculty of Education University Ukshin Hoti of Prizren Degree Date: 2016

CURRICULUM VITAE. 8. Academic Degree: Professor assistant Institution: Faculty of Education University Ukshin Hoti of Prizren Degree Date: 2016 CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Bajrami 2. First Name: Vedat 3. Citizen: R. of Kosovo 4. Date of Birth 25.09.1966 5. Gender: M 6. Contact details: Grncare, 20000 Prizren Email: vedat.bajrami@uni-prizren.com;

More information

CURRICULUM VITAE. Tel:

CURRICULUM VITAE.   Tel: 1. Family Name: Dauti 2. First Name: Nerxhivane 3. Nationality: Albanian CURRICULUM VITAE 4. Date of Birth December 08, 1960 5. Gender: Female 6. Contact details: Prishtine 7. Education Degree: Bachelor

More information

Agricultural sciences, Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria.

Agricultural sciences, Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria. CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Ramadani 2. Emri: Xhavit 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Kosovar 5. Data e Lindjes: 23.08.1965 6. Gjinia: M 7. Detajet kontaktuese: Email: xhavit.ramadani@uni-pr.edu

More information

Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti:

Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti: Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti: arlinda.beka@gmail.com, arlinda.beka@uni-pr.edu, +377 (0) 44 136 574 Email: Tel: 6. Niveli i edukimit: Universiteti

More information

Institution: University of Pristina, Faculty of Law Degree Date: 2005 Degree/ Master : Master of Science in Civil Law (Mr.Sc)

Institution: University of Pristina, Faculty of Law Degree Date: 2005 Degree/ Master : Master of Science in Civil Law (Mr.Sc) CURRICULUM VITAE 1. Family Name: GASHI 2. First Name: Haxhi 3. Nationality: Republic of Kosovo 4. Date of Birth 20.05.1973 5. Gender: M 6. Contact details: Email: haxhi.gashi@uni-pr.edu Tel: +37744180061

More information

CURRICULUM VITAE. 8. Titulli akademik: Profesor Asistent. Titulli i punimit Revista Viti/ Vellimi/ Faqet A. DEMAJ &

CURRICULUM VITAE. 8. Titulli akademik: Profesor Asistent. Titulli i punimit Revista Viti/ Vellimi/ Faqet A. DEMAJ & CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Mehmeti 2. Emri: Arben 3. Nacionaliteti: Shqiptarë 4. Data e lindjes 24.11.1973 5. Gjinia: Mashkull 6. Adresa: Rr.,,Qerqiz Topulli,,No. 6 Viti. Kosovë E-mail: arben.mehmeti@uni-pr.edu;

More information

Tel:

Tel: CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Muhadri 2. Emri: Besim 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Kosovar 5. Data e Lindjes: 20.3.1964 6. Gjinia: Mashkull 7. Detajet kontaktuese: 8. Niveli Arsimor: Email: besimmuhadri@yahoo.com,

More information

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae I Personal information Surname(s) / First name(s) Address(es) Babić Budimir 23, Igmanska, 26300 Vršac, Serbia Telephone(s) +381 (0)13 832 718 Mobile: +381 (0)60 73 47 095 Fax(es)

More information

Emri dhe mbiemri-titulli akad. Shukri Maxhuni,Dr.Sc. Telefoni I punes (Mob & Fix) Tel: ;

Emri dhe mbiemri-titulli akad. Shukri Maxhuni,Dr.Sc. Telefoni I punes (Mob & Fix) Tel: ; Emri dhe mbiemri-titulli akad. Shukri Maxhuni,Dr.Sc. Pozita: Professor Assistent Telefoni I punes (Mob & Fix) Tel: + 377 45 660 232; +377 44 633 520 E-mail: shumax4@hotmail.com, Shukri.Maxhuni@uni-prizren.com;

More information

F O R M A T I E V ROPI A N

F O R M A T I E V ROPI A N F O R M A T I E V ROPI A N PER C U R R I C U L U M VITAE TË DHËNAT PERSONALE Emri / Mbiemri BEKIM BALIQI Adresa Rr. Afrim Loxha BB1/ Hy. 6 Nr. 2 Prishtinë Telefoni 038/518-793 Mob: 044/733 888 & +43/699

More information

Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia.

Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia. C U R R I C U L U M V I T A E PERSONAL INFORMATION Name: Address: Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia Telephone: ++38971260703 Fax: ++38946262281 E-mail: Nationality:

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

Adema Buce 134, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) Sex Male Date of birth 25 June 1980

Adema Buce 134, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) Sex Male Date of birth 25 June 1980 Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Almir Alihodzic Adema Buce 134, 71000 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) 00387-61-337-698 almir.dr2@gmail.com Sex Male Date of birth 25 June 1980 JOB APPLIED FOR WORK

More information

Institucioni: Fakulteti i Mjekësisë,Universiteti i Prishtinës Data e diplomimit: 1979 Diploma : Doktor i Mjekësisë

Institucioni: Fakulteti i Mjekësisë,Universiteti i Prishtinës Data e diplomimit: 1979 Diploma : Doktor i Mjekësisë CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Lulaj 2. Emri: Shefqet 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Kosovar 5. Data e Lindjes: 14.03.1954 6. Gjinia: Mashkull 7. Detajet kontaktuese: 8. Niveli Arsimor: Email:

More information

Institucioni: Universiteti i Prishtinës/Fakulteti i Mjekësisë

Institucioni: Universiteti i Prishtinës/Fakulteti i Mjekësisë CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Maloku-Gjergji 2. Emri: Tahire 3. Nacionaliteti: Shqipëtare 4. Shtetësia: Kosovare 5. Data e Lindjes: 20 Shkurt 1960 6. Gjinia: Femër 7. Detajet kontaktuese: Email: tahagj@yahoo.com

More information

Institucioni: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve, Studime pasdiplomike Data e diplomimit: 2003 Diploma : Magjistër i Arteve (Mr. Art.

Institucioni: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve, Studime pasdiplomike Data e diplomimit: 2003 Diploma : Magjistër i Arteve (Mr. Art. CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: FLORINA 2. Emri: JERLIU 3. Nacionaliteti: Shqiptare 4. Shtetësia: Republika e Kosovës 5. Data dhe vendi i lindjes: 17.12.1969, Prishtinë 6. Gjinia: Femër 7. Detajet kontaktuese:

More information

37 Grigori Afxentiou and Thessalonikis Str, 3026 Limassol, Cyprus Telephone: Mobile:

37 Grigori Afxentiou and Thessalonikis Str, 3026 Limassol, Cyprus Telephone: Mobile: CURRICULUM VITAE EGLI GEORGIADOU Agriculturist, M. Sc. PERSONAL DATA First Name: Egli Surname: Georgiadou Date of Birth: 12/04/1984 Home Address: 35 Kyriakou Matsi Str, Agios Dometios, 2373 Nicosia, Cyprus

More information

Liridona Jemini - Gashi

Liridona Jemini - Gashi INFORMACIONE PERSONALE Liridona Jemini - Gashi Bregu i Diellit, Rr. Qamil Bala, X / 15 045-229 810; 049-375 782 liridonajemini@uni-pr.edu; liridonajemini@gmail.com Gjinia Femer Data e lindjes 08. 01. 1982

More information

Fifth annual study trip and workshop, : Kosovo and Macedonia

Fifth annual study trip and workshop, : Kosovo and Macedonia Memory Lab Trans-European Exchange Platform on History and Remembrance Fifth annual study trip and workshop, 5.-11.10.2014: Kosovo and Macedonia Organized by: Youth Initiative for Human Rights BiH (Sarajevo),

More information

KhatunaChapichadze. Date of Birth. March 17, Address

KhatunaChapichadze. Date of Birth. March 17, Address KhatunaChapichadze Date of Birth Address Education March 17, 1979. 43 Apt., 25, Mitskevich Str., 0160 Tbilisi, Georgia Tel. (+995 32) 238 67 39 (Home) (+995 599) 97 17 87 (Mob.) E-mail Address: khatuna.khatuna@gmail.com

More information

University of Mostar in brief. Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business

University of Mostar in brief. Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business University of Mostar in brief Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business 1 UNIVERSITY OF MOSTAR - HISTORY 1. 1895 - Origins from the Franciscan School of Theology the

More information

ALBANIAN EDUCATIONAL POSITION AND STATUS IN KOSOVO ( )

ALBANIAN EDUCATIONAL POSITION AND STATUS IN KOSOVO ( ) ALBANIAN EDUCATIONAL POSITION AND STATUS IN KOSOVO (1941-1958) Ass. Ma. Safedin Rahimi University of Prishtina Hasan Prishtina Faculty of Education In the period of 1919-1941 the educational status in

More information

GENERAL DATA. CURRICULUM VITAE

GENERAL DATA.  CURRICULUM VITAE GENERAL DATA Name Title Institution e-mail Amina Sivac Teaching Assistant Faculty of Science, University of Sarajevo amina.sivac@pmf.unsa.ba, aminacelik@gmail.com CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA Born on

More information

1-15 COURSE DESCRIPTION JULY UNIVERSITY OF PRISHTINA HASAN PRISHTINA INTERNATONAL SUMMER UNIVERSITY 2015 NEWBORN

1-15 COURSE DESCRIPTION JULY UNIVERSITY OF PRISHTINA HASAN PRISHTINA INTERNATONAL SUMMER UNIVERSITY 2015 NEWBORN 1970 MCMLXX 5 UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA UNIVERSITY OF PRISHTINA HASAN PRISHTINA INTERNATONAL SUMMER UNIVERSITY 2015 COURSE DESCRIPTION 1-15 KORRIK2015 JULY NEWBORN Tel.: +381 38

More information

2001 Member of the Law Bar Association of Thessaloniki.

2001 Member of the Law Bar Association of Thessaloniki. Curriculum Vitae CHRISTOS A. KAZANTZIS Address: 1 Str. AG. THEODORAS Zip.code: 546 23 THESSALONIKI, GREECE tel.office: +30. 2310. 253 830-4 fax office: +30. 2310. 253-835 tel.mobile:+30. 6944. 390-270

More information

CURRICULUM VITAE. Associate Professor, Tourist Guidance Department, Faculty of Tourism & Hotels, Minia University, Egypt.

CURRICULUM VITAE. Associate Professor, Tourist Guidance Department, Faculty of Tourism & Hotels, Minia University, Egypt. CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Name: Samar Mostafa Kamal Current Nationality: Egyptian Date of birth:15/1/1972 Marital Status: Married Address: 30 Adly Yakan Street, Minia, Egypt Mobile no (002)01222189892

More information

REPUBLIC OF KOSOVO Ministry of Trade and Industry. reasons IN KOSOVO

REPUBLIC OF KOSOVO Ministry of Trade and Industry. reasons IN KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVO Ministry of Trade and Industry TOP 10 reasons IN KOSOVO 1 Youngest population in Europe With an average age of 25 years, Kosovo has the youngest population in Europe. Albanian and Serbian

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Marija Malenkovska Todorova Telephone(s) Mobile +389/75/ 295-469 +389/71/ 638-001 E-mail(s) Nationality Gender marija.malenkovska@tfb.uklo.edu.mk

More information

Curriculum Vitae of Nikolaos Michailidis Professor, Dr. Eng.

Curriculum Vitae of Nikolaos Michailidis Professor, Dr. Eng. Curriculum Vitae of Nikolaos Michailidis Professor, Dr. Eng. Personal data Contact: Date of birth: Nationality: Nikolaos Michailidis Physical Metallurgy Laboratory Dept. of Mechanical Engineering School

More information

BIOGRAFIA. Bazat e të dhënave dhe Rrjetat e komunikimit Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore. Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikes

BIOGRAFIA. Bazat e të dhënave dhe Rrjetat e komunikimit Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore. Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikes BIOGRAFIA Emri: Kadri Sylejmani Përkatësia kombëtare: Shqiptar Adresa: Ulpiana U1, H-1, Nr.9, Data e lindjes: 10/05/1977 Tel: 044-116 779 Vendi i lindjes: Podujevë E-mail: kadri.sylejmani@uni-pr.edu EDUKIMI

More information

Newsletter. No. 1, May 2017

Newsletter. No. 1, May 2017 Newsletter No. 1, May 2017 Entrepreneurial Universities for Industry Alliances EUFORIA This project aims to establish and develop links between universities and enterprises in order to enhance teaching

More information

Address Orde Copela Bitola (Republic of Macedonia) Mobile (s) Linkedin

Address Orde Copela Bitola (Republic of Macedonia) Mobile (s) Linkedin Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address Orde Copela 13 7000 Bitola (Republic of Macedonia) Mobile 00389 75 425 524 E-mail(s) Linkedin goran.eu@gmail.com mk.linkedin.com/pub/goran-ilik/24/926/377/

More information

MI/11/01/211, initiated by the contracting authority/ministry of Infrastructure, on the has issued the following:

MI/11/01/211, initiated by the contracting authority/ministry of Infrastructure, on the has issued the following: P.SH no. 77/78/79/81/11 PROCUREMENT REVIEW PANEL, appointed by the President Pursuant to the Article 105 point 1 and 2 as well article 106 of the Law on Public Procurement in Kosova no.03/l-241, composed

More information

INTERNATIONAL DAY OF PEACE

INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2010 INTERNATIONAL DAY OF PEACE PEOPLE BUILDING PEACE ARTS COMPETITION...2 GPPAC WESTERN BALKANS...3 COLABORATION BETWEEN GPPAC WESTERN BALKANS AND INSTITUTIONS...4 REVIEW OF THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE

More information

Skopje, Republic of Macedonia, September 28-30, st WORKSHOP BALKAN COUNTRIES INTEGRATION INTO GGOS - THE FIRST CIRCULAR -

Skopje, Republic of Macedonia, September 28-30, st WORKSHOP BALKAN COUNTRIES INTEGRATION INTO GGOS - THE FIRST CIRCULAR - Skopje, Republic of Macedonia, September 28-30, 2009 1st WORKSHOP BALKAN COUNTRIES INTEGRATION INTO GGOS - THE FIRST CIRCULAR - INSTITUTE OF GEODESY AND GEOPHYSICS VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY CENTRAL

More information

Prof. Dr. h.c. Ferid Agani MD PhD

Prof. Dr. h.c. Ferid Agani MD PhD Prof. Dr. h.c. Ferid Agani MD PhD Minister of Health of Republic of Kosovo President of Justice Party Professor of Psychiatry, Faculty of Medicine, UP Adjunct Professor at Clemson University, USA Dr. Agani

More information

CURRICULUM VITAE-Biografia. Mybera 2. Mbiemri Ferizi 3.Grada shkencore. 1.Emri

CURRICULUM VITAE-Biografia. Mybera 2. Mbiemri Ferizi 3.Grada shkencore. 1.Emri CURRICULUM VITAE-Biografia 1.Emri Mybera 2. Mbiemri Ferizi 3.Grada shkencore Dr.Sc, PhD 4. Nacionaliteti Shqiptare 5. Shtetësia Shqiptare 6. Data e lindjes 17.03.1956 7. Gjinia Femër 8. Kontakti: Bregu

More information

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA MINISTRY OF WORKS, TRANSPORT AND COMMUNICATION TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY VACANT POSITIONS

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA MINISTRY OF WORKS, TRANSPORT AND COMMUNICATION TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY VACANT POSITIONS THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA MINISTRY OF WORKS, TRANSPORT AND COMMUNICATION TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY VACANT POSITIONS The Tanzania Civil Aviation Authority, (TCAA) was established by the enactment

More information

PROMOTING EDUCATION, HEALTH AND OPPORTUNITY. The Oscar de la Hoya

PROMOTING EDUCATION, HEALTH AND OPPORTUNITY. The Oscar de la Hoya PROMOTING EDUCATION, HEALTH AND OPPORTUNITY The Oscar de la Hoya F O U N D A T I O N Growing up in East Los Angeles, I know how important it is to keep a positive attitude and to stay focused on your goals.

More information

Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion

Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion Round Table on Inter-University Co-operation between the Balkans and Europe for the Adriatic-Ionian Macro-region

More information

RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK

RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK Fakulteti Lënda/ët për të cilat është shpallur konkursi Kandidatët e paraqitur: Teknologjisë Ushqimore

More information

INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY Information Guide for Applicants

INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY Information Guide for Applicants INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY 2015 Information Guide for Applicants Thank you for your interest in the International Summer University. Please carefully read the instructions, arrangements and further

More information

THE STRENGTHS OF PROMOTION STRATEGIES IN PUBLIC RELATIONS OF SOLO PARAGON LIFESTYLE MALL IN HANDLING KARTINI EVENT

THE STRENGTHS OF PROMOTION STRATEGIES IN PUBLIC RELATIONS OF SOLO PARAGON LIFESTYLE MALL IN HANDLING KARTINI EVENT THE STRENGTHS OF PROMOTION STRATEGIES IN PUBLIC RELATIONS OF SOLO PARAGON LIFESTYLE MALL IN HANDLING KARTINI EVENT FINAL PROJECT REPORT Submitted as Partial Requirement in Obtaining degree in English Diploma

More information

CURRICULUM VITAE R A S H A D. Z. A L L A H V E R D I E V

CURRICULUM VITAE R A S H A D. Z. A L L A H V E R D I E V CURRICULUM VITAE R A S H A D. Z. A L L A H V E R D I E V PERSONAL INFORMATION Nationality: Azerbaijani Citizenship: Citizen of the Republic of Azerbaijan Profession: Biologist Sex: Male Date of birth:

More information

BALKAN EXPRESS SUMMER SCHOOL 2015

BALKAN EXPRESS SUMMER SCHOOL 2015 BALKAN EXPRESS SUMMER SCHOOL 2015 Janez Prašnikar, PhD Programme for the Balkan Express Summer School 2015 28 June Arrival of participating students at the Faculty of Economics, University of Ljubljana

More information

CURRICULUM VITAE. PERSONAL INFORMATION Eleni Koulali - Telephone:

CURRICULUM VITAE. PERSONAL INFORMATION Eleni Koulali - Telephone: CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Eleni Koulali - Telephone: 2310997575 - E-mail: philelen@otenet.gr WORK EXPERIENCE From August 2006 onwards Greek language teacher (adults) School of Modern Greek

More information

Draft LAW. ON SOME AMENDAMENTS IN THE LAW No.9587, DATED ON THE PROTECTION OF BIODIVERSITY AS AMENDED. Draft 2. Version 1.

Draft LAW. ON SOME AMENDAMENTS IN THE LAW No.9587, DATED ON THE PROTECTION OF BIODIVERSITY AS AMENDED. Draft 2. Version 1. Technical Assistance for Strengthening the Capacity of the Ministry of Environment, Forests and Water Administration in Albania for Law Drafting and Enforcement of National Environmental Legislation A

More information

STATE -OF-ART OF GEODESY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

STATE -OF-ART OF GEODESY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA STATE -OF-ART OF GEODESY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Prof. Zlatko Srbinoski PhD Faculty of Civil Engineering Chair for high geodesy VIENNA, JULY 2008 REPUBLIC OF MACEDONIA Center of Balkan Peninsula a2

More information

Curriculum Vitae - CV

Curriculum Vitae - CV Curriculum Vitae - CV TE DHËNAT PERSONALE Emri / Mbiemri Liridon VELIU Adresa Fsh. Polac, 41000 Skenderaj, Kosovë Telephoni Mobil: +377 (0) 45 244 299 E-mail liridon.veliu@uni-pr.edu Përkatësia kombëtare

More information

16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering. Introduction

16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering. Introduction 16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering Jahorina, BiH 22 nd 26 th August 2016 Introduction Klaus Bothe Institute of Informatics, Humboldt University Berlin, Germany, bothe@informatik.hu-berlin.de

More information

Pasia Anastasia. Ioanninon 49, , Thessalonica

Pasia Anastasia. Ioanninon 49, , Thessalonica CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Last name: Name: Marital Status: Pasia Anastasia Married Date of Birth: 03/10/1978 Place of Birth: Home Address: Athens, Greece Telephone: 2310 997575 E-mail: EDUCATION

More information

Dr. Christos Papakostas. 21, Garivaldi St., 43100, Karditsa, Greece Telephone/Fax (0030) Mobile: (0030)

Dr. Christos Papakostas. 21, Garivaldi St., 43100, Karditsa, Greece Telephone/Fax (0030) Mobile: (0030) Curriculum Vitae Personal information First name / Surname Address Dr. Christos Papakostas 21, Garivaldi St., 43100, Karditsa, Greece Telephone/Fax (0030)2441079011 Mobile: (0030)6932614070 E-mail Nationality

More information

Address : Ilindenska n Tetovo-R. Macedonia Telephone : Fax :

Address : Ilindenska n Tetovo-R. Macedonia Telephone : Fax : South East European University www.seeu.edu.mk Jeton Mazllami Faculty : Business and Economics Position : Associate Professor Personal data E-mail : j.mazllami@seeu.edu.mk Address : Ilindenska n.335 1200

More information

CURRICULUM VITAE. Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt. Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas.

CURRICULUM VITAE. Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt. Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas. CURRICULUM VITAE Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas. Edukimi: 1982 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Juriste e diplomuar. 1994 Universiteti

More information

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 7,,9. Petya Kutincheva, Bistra Dimitrova NSA V. Levski Sofia, Chair of Water and Aquatic sports UDK: 79:(97.) IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION

More information

CV AKADEMIKE. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë

CV AKADEMIKE. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë ` CV AKADEMIKE Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Mjekësisë CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Osmani -Mulliqi 2. Emri: Gjyle 3. Nacionaliteti: Shqipëtare 4. Shtetësia: Kosove 5. Data e Lindjes: 02.04.1954

More information

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ANALIZA KRAHASUESE E KURRIKULËS AKTUALE TË ARSIMIT BAZË ME ATË TË VENDEVE TË TJERA

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ANALIZA KRAHASUESE E KURRIKULËS AKTUALE TË ARSIMIT BAZË ME ATË TË VENDEVE TË TJERA MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ANALIZA KRAHASUESE E KURRIKULËS AKTUALE TË ARSIMIT BAZË ME ATË TË VENDEVE TË TJERA Redaktor shkencor: Stavri LLAMBIRI Tidita ABDURRAHMANI

More information

The Bulgarian Occupation Zone During World War II

The Bulgarian Occupation Zone During World War II The Bulgarian Occupation Zone During World War II Haxhi Ademi PhD. Cand. Institute of History Ali Hadri, Prishtinë Abstract After the invasion of Yugoslavia, especially Kosovo by the German army in World

More information

Curriculum Vitae. Karni Golan

Curriculum Vitae. Karni Golan Curriculum Vitae Karni Golan Address: Department of Bible, Archaeology and Ancient Near Eastern Studies, Ben-Gurion University of the Negev, P.O.B. 653, Beersheba, 84105, Israel E-mail: golank@post.bgu.ac.il,

More information

Curriculum vitae. Assistant Professor Dr. Darko Todorović. Date of birth: 7/7/1959 Place of birth: Belgrade, Serbia Citizenship: Serbian

Curriculum vitae. Assistant Professor Dr. Darko Todorović. Date of birth: 7/7/1959 Place of birth: Belgrade, Serbia Citizenship: Serbian Curriculum vitae Assistant Professor Dr. Darko Todorović Date of birth: 7/7/1959 Place of birth: Belgrade, Serbia Citizenship: Serbian Academic carrier - Since 2013 Assistant Professor, University of Belgrade,

More information

Curriculum Vitae. Personal information

Curriculum Vitae. Personal information Curriculum Vitae Personal information First name / Surname Dr.sc. Kemajl Bislimi, asc. prof. Address Ferizaj, rr. Fehmi Agani, 49 Telephone Mobile: (+377) 44243470 E-mail kemajlbislimi@yahoo.com Nationality

More information

Begzad. Makresh i Ultë (Gjilan) Prishtinë

Begzad. Makresh i Ultë (Gjilan) Prishtinë Prof. dr. Begzad Baliu UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Edukimit e-mail: bbaliu@hotmail.com tel: +377 44 173 596 Begzad Baliu (Makresh i Ultë - Gjilan, 1966): albanolog, publicist, shkrimtar dhe editor.

More information

An overview of the tourism industry in Albania

An overview of the tourism industry in Albania EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH Vol. III, Issue 5/ August 2015 ISSN 2286-4822 www.euacademic.org Impact Factor: 3.4546 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+) An overview of the tourism industry in Albania Dr. ELVIRA TABAKU

More information

CURRICULUM VITAE. Genetics and Plant breeding of crop and vegetable / Magisterium of Science (Mr.sc.)

CURRICULUM VITAE. Genetics and Plant breeding of crop and vegetable / Magisterium of Science (Mr.sc.) CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Fetahu 2. First Name: Shukri 3. Nationality: Albanian 4. Date of Birth 29.04.1955 5. Gender: Male 6. Contact details: Faculty of Agriculture and Veterinary. Boulevard "Bill

More information

Biografia (CV) : Florent. Prizren. Shkollimi: Mbiemri : Muçaj. Datëlindja : Vendlindja :

Biografia (CV) : Florent. Prizren. Shkollimi: Mbiemri : Muçaj. Datëlindja : Vendlindja : Biografia (CV) Emri : Florent Mbiemri : Muçaj Datëlindja : 30.06.1987 Vendlindja : Prizren Email : florentmuqaj@gmail.com, florent.muqaj@uni-pr.edu Shkollimi: --Gjimnazi Frang Bardhi në Mitrovicë, Drejtimi

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address Rakuseva 30, app. No. 263, 1000 Ljubljana (current) Borka Talev Modernoto 24, 7000 Bitola, Macedonia (permanent) Telephone(s)

More information

Company Profiles. Kosovo Slovenia Business and Arbitration Forum April 4, 2013, Ljubljana, Slovenia

Company Profiles. Kosovo Slovenia Business and Arbitration Forum April 4, 2013, Ljubljana, Slovenia Company Profiles Kosovo Slovenia Business and Arbitration Forum April 4, 2013, Ljubljana, Slovenia By sector: Construction Consulting Education Production Tourism and Hospitality Transportation Construction

More information

What I want to know about the Balkans.

What I want to know about the Balkans. Name Balkan Basics KWL What I know about the Balkans. What I want to know about the Balkans. What I learned about the Balkans. Name Balkan Basics Country Profile T-Chart Use the Balkan Basics Country Profile

More information

8. Niveli Arsimor: Institucioni: Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore - Prishtinë Data e diplomimit: 1972 Diploma : Kimi

8. Niveli Arsimor: Institucioni: Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore - Prishtinë Data e diplomimit: 1972 Diploma : Kimi CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Jusufi 2. Emri: Selim 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Kosovar 5. Data e Lindjes: 10. 05. 1949 6. Gjinia: Mashkull 7. Detajet kontaktuese: Email: shjusufi@yahoo.com

More information

SORT CURRICULUM VITAE

SORT CURRICULUM VITAE Professor Efstathios Dimitriadis, Ph.D SORT CURRICULUM VITAE Name : Surname: Address: Phone/ Fax: E-mail: Efstathios Dimitriadis Agios Loukas, 65 404, Kavala, Greece. +30-2510-462 304 edimit@teiemt.gr

More information

JUNE JULY 18. VIENNA

JUNE JULY 18. VIENNA JUNE 28. - JULY 18. VIENNA AUSTRIA BUDAPEST HUNGARY ITALY VENICE SLOVENIA LJUBLJANA ZAGREB SPLIT BANJA LUKA BOSNIA & HERZEGOVINA SARAJEVO BELGRADE SERBIA MOSTAR ADRIATIC SEA DUBROVNIK PRISTINA PODGORICA

More information

CURRICULUM VITAE. Cairo Demographic Canter, Cairo, Egypt Date: December, 1999 April, 2001 Title/Diploma: Master of Philosophy (MPhil)

CURRICULUM VITAE. Cairo Demographic Canter, Cairo, Egypt Date: December, 1999 April, 2001 Title/Diploma: Master of Philosophy (MPhil) CURRICULUM VITAE 1. Surname: ABDIJEVIĆ 2. Name: Lamija 3. Date and place of birth: 08.07.1968, Novo Mesto, SLOVENIJA 4. Phone: 061 218 406 5. E-mail address: lamija.abdijevic@gmail.com 6. Education: Date:

More information

C.V. I- Specialization: Archaeology II- BA Honors III- Date: IV- University: - University of Khartoum, Sudan.

C.V. I- Specialization: Archaeology II- BA Honors III- Date: IV- University: - University of Khartoum, Sudan. C.V I. Personal data: - Name : Intisar Soghayroun Elzein Date of birth : 13.3.1958 Nationality : Sudanese Marital status : married and mother of 3 children, born 1987, 91, 94. Address : P.O. Box 35, Khartoum,

More information

New frontiers in epilepsy.

New frontiers in epilepsy. Montenegrin Academy of Sciences and Arts (CANU MASA) South East Europe Neurosurgical Society (SeENS) Symposium New frontiers in epilepsy. Functional and peripheral nerve surgery June 19 th, 2015 Montenegrin

More information

Qualification Details

Qualification Details Outcome Statement Qualification Details Qualification Title New Zealand Diploma in Aviation (Aeroplane and Helicopter) (with strands in Airline Preparation, and Flight Instruction) Version 2 Qualification

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

GREETING FROM GANI BUKA, PRESIDENT OF THE CHAMBER OF COMMERCE OF DURRES

GREETING FROM GANI BUKA, PRESIDENT OF THE CHAMBER OF COMMERCE OF DURRES GREETING FROM GANI BUKA, PRESIDENT OF THE CHAMBER OF COMMERCE OF DURRES DEAR SIRS, The Chamber of Commerce of Durrës welcomes you to our city, venue for the 6 th Edition of the Forum of Chambers of Commerce

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS AGJENCIA QENDRORE E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS AGJENCIA QENDRORE E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE KUJDES! MOS DËMTO BARKODIN BARKODI REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS AGJENCIA QENDRORE E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE I MATURËS SHTETËRORE 2010 LËNDA: GJUHË ANGLEZE E mërkurë,

More information

ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DECISION ON FOUNDING OF THE ASSOCIATION

ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DECISION ON FOUNDING OF THE ASSOCIATION ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DECISION ON FOUNDING OF THE ASSOCIATION 1 ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Founding Assembly No: 01/2004 Pursuant

More information

Republic of Kosova Ministry of Economy and Finance. CAPACITY BUILDING CONFERENCE ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPPs)

Republic of Kosova Ministry of Economy and Finance. CAPACITY BUILDING CONFERENCE ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPPs) Republic of Kosova Ministry of Economy and Finance Presentation By: Donat Alaj Partnerships Kosovo CAPACITY BUILDING CONFERENCE ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPPs) Zagreb, Croatia February, 2011 PRISHTINA

More information

Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled ( ) (Marine Mortar Operator)

Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled ( ) (Marine Mortar Operator) Christos Fragos Personal Information Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled (2005-2006) (Marine Mortar Operator) Address, Communication 42 Varnis Str.

More information

CURICULUM VITAE Ruzhdi SEFA INFORMATAT THEMELORE

CURICULUM VITAE Ruzhdi SEFA INFORMATAT THEMELORE CURICULUM VITAE Ruzhdi SEFA INFORMATAT THEMELORE Universiteti i Prishtinës Datëlindja: 01.11.1952, Gjakovë, Kosovë. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike Gjinia: M Republika e Kosovës, Statusi

More information

AVIATION & TRANSPORT AVIATION & TRANSPORT AVIATION TRANSPORT

AVIATION & TRANSPORT AVIATION & TRANSPORT AVIATION TRANSPORT AVIATION & TRANSPORT AVIATION & TRANSPORT AVIATION TRANSPORT AVIATION & TRANSPORT COURSES POSSIBLE CAREERS > > Commercial Pilot > > Private Pilot > > Driving Instructor STUDY MODE KEY Full time Part time

More information

Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion

Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion Silvia Mangialardo Università Politecnica delle Marche st Joint Forum of the Adriatic-Ionian Macro-region

More information

Improving Statistical Capacities of Tourism in Turkey

Improving Statistical Capacities of Tourism in Turkey Improving Statistical Capacities of Tourism in Turkey Fourth Session of OIC-Statcom 22 April 2014 Ankara CONTENTS Inbound Tourism Outbound Tourism Household Domestic Tourism Tourism Satellite Accounts

More information

Qualification Specification. Level 2 Qualifications in Skills for the Travel and Tourism Sector

Qualification Specification. Level 2 Qualifications in Skills for the Travel and Tourism Sector Qualification Specification Level 2 Qualifications in Skills for the Travel and Tourism Version 4.0 (December 2017) Version 2.1 Page 1 of 22 This qualification specification covers the following qualification(s):

More information

Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source

Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source is indicated Printed by: K.G.T, Pristina, Kosovo More

More information