CURRICULUM VITAE. Fidel Krasniqi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "CURRICULUM VITAE. Fidel Krasniqi"

Transcription

1 1 CURRICULUM VITAE Fidel Krasniqi Të dhënat themelore Universiteti i Prishtinës Ditëlindja: , Pejë, Kosovë Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike Gjinia: M Lakrishte, H2,Nr. 43, Prishtine, Kosove Statusi Martesor: I martuar, dy fëmijë Mobile: , , Education 2012 Master Science of Telecomunication- University of Pitsburgh School of Information Science USA- Pennsylvania State Thesis: NEW MODEL USING COASIAN BARGAINING AGREEMENTS FOR SPECTRUM MANAGEMENT IN KOSOVO 2009* Master: Universiteti i Prishtines - Fakulteti Ekonomik Tema: Ndërlidhja në mes të Menaxhimit të Resurseve Njerzore dhe Menaxhimit Strategjik tek ndërrmarrjet e vogla dhe të mesme Prof. Enver Kutllovci 2005 Inxhinier i Diplomuar, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ( Fakulteti Elektroteknik) Drejtimi: Kompjuterike dhe Telekomunikacion Nota Mesatare: 9.20 Diploma : 10 Tema: Rrjeta Komutuese në Centralin e Telefonisë Digjitale - EWSD - PTK, Kosovë 2012-present Professional experience Kërkues shkencor: - Menaxhimi i resurseve te kufizuara ne telekomunikacion dhe ekonomi,

2 2 - Besueshmeria e paisjeve matëse digjitale e familjve logjike CMOS, mundesia e permisimit te besueshmerise se ketyre familjeve logjike Punë Laboratorike: Produkti: Gjeneruesi/Goditësi Impulsiv Elektrik- Tipi: FN/ Present Projektant i Sistemeve KNX, BMS, Smart Homes Projects, Sistemeve te Alarmeve Kundër Vjedhjes dhe Zjarrit, LAN dhe WAN, FTH Networks 2014 Menaxher i Projekteve Elektrike /Projektues dhe bashkëthemelues i Kompanise ndërtimore Eurobuilding - Prishtinë Menaxher i Projekteve te Digjitalizimit, Sisteme te Alarmeve Profesional Alarm Faculty of Electrical and Computer Engineering Menaxher i Projekteve Elektrike /Projektues dhe bashkëthemelues i 2014 Kompanise ndërtimore Eurobuilding Menaxher i Projekteve te Digjitalizimit, Sisteme te Alarmeve Profesional Alarm Udhëheqes i Instalimeve Elektrike (LAN, Sisteme Alarmi, Sisteme Vrojtimi, Instalime Elektrike) Daja Rrah Kompani Ndertimore Projetimi i Sistemit të Vrojtimit ndërkufitar LIBI - projekt 2013 nderkombtare Ligjerues (MM), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike,Studimet Master: Menaxhimi i Projekteve ne Telekomunikacion Bashkpunetor i Jashtem, AVC Group, Sisteme të Përkthimit Simultant, Sisteme Audio Video, Sisteme Konferenciale Bashke-ligjerues dhe Ligjerues (MM), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike,Studimet Master me University of Pittsburgh: Project Managment, Telecom Policy Bashke-ligjerues, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike,Studimet Master Tempus, 2008 Managment Accounting Bashke-ligjerues, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike,Studimet Master Tempus, Human 2008 Resource Managment Ligjerues (MM): Elektronika Digjitale dhe Impulsive Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike Asistent, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike,Studimet Master Anetar i Planifikimit Kombtarë të Numeracionit - ART - Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit Anëtar i Komisionit për Licensim, Autorizim dhe Monitorim - ART - Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit Kryesues i Departmentit të Interkoneksionit - ART - Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit I vetëpunsuar Training Courses of Math Udhëheqës i Departmentit te Interkoneksionit dhe Inspektoriatit për licensim/inxhinier në Menaxhimin e Spektrit dhe Interkoneksionit ART -Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit Inxhinir i Elektroteknikës, Menagjer i Sektorit Elektrik TOSI Kompani Ndërtimore Bashkëpuntor i jashtem: Infogroup, IT Department, AVC Group etj,

3 Zyrtar për shpërdarje të ndihmave dhe përkthyes MEDAIR, Organizat Humanitare Zvicerane 1999 Ushtarak pranë UÇK-së, Brigada 136 Rugova, University position Co-teacher, University of Pristina, Faculty of Electrical and Computing Engineering,master studies With University of Pittsburgh: Project Managment, Telecom Policy, Co- teacher on class modul: Managment Accounting- Master Studies- Faculty of Electrical and Computing Engineering Fidel Krasniqi UP- FIEK Anita Kelly University of Carlow Co- teacher on class modul: Human Resource Managment - Master Studies- Faculty of Electrical and Computing Engineering Fidel Krasniqi UP- FIEK Ralf Burbach University of Carlow Assistant- Department of Electronic, Faculty of Electrical and present Computing Engineering Analyzer, Projecting of Radio- Transmitter and Radio Receivers Teaching experience Telecom Policy, Faculty of Electrical and Computing Engineering, master studies Project Management, Faculty of Electrical and Computing Engineering, master studies Management Accounting, Human Resource Managment, Department of Computer Science, Faculty of Electrical and Computing Engineering, master studies Electronic I, Electronic II, Digital and Impulsive Electronic, Radio Engineering, Faculty of Electrical and Computing Engineering Present Digital Circuits, Analog Electronics, Digital Electronics, Electronics, Faculty of Electrical and Computing Engineering Microelectronics, Faculty of Electrical and Computing Engineering Publications Fidel Krasniqi, Nexhmedin Shabani,: Radi-Transmetuesi me një trasistor", , Projekt teorik dhe praktike, FIEK, Prishtine Kosove 2. Fidel Krasniqi, Nexhmedin Shabani: Disajnimi dhe projektimi I radiotransmetuesve dhe radiopranuesve në brezin AM dhe FM Projekt praktik dhe teorik FIEK, Prishtine Kosove 3. Fidel Krasniqi, Salem Lepaja: Plani Kombtar i Numeracionit - ART, Fidel Krasniqi, Analiza e vendeve të punës në rastin e Kosoves, 2007, FE UP, Prishtinë 5. Fidel Krasniqi, Benefitet e qëndrushme të ndërlidhjes së Menaxhimit të Resurseve Njerzore dhe Menaxhimit Strategjik tek ndermarrjet e vogla dhe te mesme 2008 FE UP, Prishtinë 6. Fidel Krasniqi, Rounak Narveck, Jitters on load mode: Wire vs Wireless Networks, University of Pittsburgh, Fidel Krasniqi, Coase Bargaining an effective method on Kosovo case - University of Pittsburgh 2010

4 4 8. Nexhmedin Shabani, Fidel Krasniqi, Analiza dhe modelimi i shndërruesit akustikelektrik të instrumentit muzikor popullor shqiptar Çiftelia Takimi i Shtatë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca Fidel Krasniqi, (Martin Weiss) NEW MODEL USING DSA TECHNIQUES AND COASIAN BARGAINING AGREEMENTS FOR SPECTRUM MANAGEMENT IN KOSOVO, Pittsburgh, USA, University of Pittsburgh, School of Information Science, Fidel Krasniqi, Nexhmedin Shabani, Modeli ekonomik i efiçiencës së pëdorimit të brezit frekuencor GSM nga marrëveshja transitore e telefonisë mobile të licensuar dhe atyre të palicensuar që veprojnë në Kosovë si dhe përfitimet e mundëshme financiare nga të dy palët Takimi i Tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca Tiranë, gusht 2013 Konferenca e Shkencave Ekonomike References 1. Info-group, Avc group, Tosi, Profesional Alarm, Daja Rrah Building Company, It Department LTD, Kosove 2. IT- Deparment-ltd Kosove, Profesional Alarm 3. University of Pittsburgh- School of Information Science Distinguish Student on three courses: 1. Computer Networks 2. Wireless Communications (PhD Course Level) 3. Mathematic Foundation (PhD Course Level) INTERNATIONAL COOPERATIONS 2009-present University of Pittsburgh- School of Information Science Study Field: Networking and Telecomunication Institute of Technology Carlow, Ireland Study field: Managment Accounting & Human Resourse Managment LS telcom, Lichtenau, Gjermani, Institute/Company of managment radiofrequency Profesional co-oparation during experience in TRA with different companies of telecommunication: USA, Israel, Austria, Germany, England etc MEDAIR, Humanitarian Organization, Switzerland Professional Projects 1. Kuvendi Komunal Pejë, 2005, Instalimi i pajisjeve konferenciale/multimediale 2. Shtepia e Kultures Decan, Instalimi i pajisjeve konferenciale audio.video dhe sistemit telefonik, TOSI 3. Software Aplications, Prishtine, , IT Department, Infogroup, Montimi dhe instalimi i sistemeve telefonike 2005, Peje, TOSI, IT Department LTD 4. National Plan of Numbering, 2006, TRA, 5. Planification and tariffing of frequency bands of Kosova TRA, Prishtinë 6. Tariffing of Numbering, TRA, Prishtinë, Planification of Informatic Technology for monitoring Spectrum Managment , Prishtinë- TRA 8. Planification of Spectrum Bands TRA, Radiotechnique, Digitale Electronic and Industrial Elektronics LABS, Disajnimi i njehsorve digjital elektronik te saktesise se larte

5 5 11. Digjitalizimi i FSK, projektuar nga Profesioonal Alarm, Projekt Menaxher 12. Sistemi multimedial i avancuar - udheheqes dhe implementues i projektit - Instituti i Historise Projektim, dizajnim dhe Implemetim i sistemve te vrojtimit digjitale, sistemeve te alarmve zjarrit dhe vjedhjes, sistemeve te avancuara multimediale,sistemeve inteligjente te vendbanimeve private dhe publike (KNX BMX etj), rrjetat me fiber optik, VLAN, WAN. 14. Projektimi i Sistemit te vrojtimit me anë të kamerave kufitare përgjatë kufirit të Libisë: Fiber Network, Smart Network, Security Network, Management Network 15. Projektimi i rrjetave te avancuara telekomunikuese(fth, SmartHomes,Survilence,PtP link, MESH Networks) PROFESIONAL KNOWLEGDE 1. National Instruments Products, Math Software Applications- Matlab, Mathematica, Mathcad 2. Networking TCP, UDP, TCP Mobile applications, 4G technology, LTE Technology, Wimax- Technology GSM- Planification 3. UMTS-, Wimax, LTE, VLAN,WAN, FTH Network, MESH Network 4. GIS - Geographic Information System 5. Programing Language: SQL, C#, C++, Assembler (Mostly used ) 6. Software Aplications: National Instrument-Multisim, Matlab, Mathcad, LS telcom softwares for managing and planification for wireless networks such GSM, Radiolink, Broadcasting etc. 7. Operational management under pressure 8. Strategic Management on Scarce Resource and Policy Management Accounting, Human Resource Management, Project Management Courses and Trainings English courses: Beginner, Pre-intermediate and Intermediate në Cambrigde School në Pejë 2002 Training for mounting and installations Hardwar and Software of PCs - Comtrade April 2002 Networking with TCP/IP on Ethernet LAN. Training Course with professor Nacho Ordonez, April 2002 Prishtina, Kosovo April 2002 Regulatory of Data Structures and object oriented programming in C++. Training Course with professor Fatos Gjafa (professor of University Politecnica, Spain), on April 2002 in Prishtina, Kosovo 2002 korrik- SUMMER UNIVERSITY 2002 University of Prishtina-the course gusht Application of Numerical Methods to Scientist and Engineering Problems 2002, Math Science 2005 Getting to know ArcGIS (ArcView, ArcEditor, and ArcInfo) Training Course in GISKOS (Geographical Information System Kosova) Company, August 2005, Prishtina Kosova

6 Spectrum Management System: -Principles of Radio Spectrum Management -Technical Issues of Radio Spectrum Management -Introduction to LS telecom Spectrum Management Tool Family -Spectrum Monitoring -Digital Terrain Data Using software during the training: CHIRplus_BC, CHIRplus_LM, CHIRplus_SAT, SPECTRAplan, SPECTRAplus, MULTIlink, MONITORplus, SPECTRAemc. Held at LS telcom s Training Center in Lichtenau, Germany, from 7 to 25 November, Languages Albanian mother tongue English Serbo-Croatian - good Prishtinë, Prill, 2014 Fidel A. Krasniqi

Curriculum Vitae Economic Development, Faculty of Economics, University of Prishtina, Kosovo

Curriculum Vitae Economic Development, Faculty of Economics, University of Prishtina, Kosovo Curriculum Vitae Personal information Surname(s) Firast name(s) Birthday Address Drita A. KRASNIQI 26.12.1966 Zahir Pajaziti 45/4, Prizren, Republic of Kosovo Mobile +377 44 301 114 E-mail dritakrasniqi@yahoo.com

More information

Tel: Natyrore, Departamenti i Matematikës

Tel: Natyrore, Departamenti i Matematikës CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Gashi 2. Emri: Menderes 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Data e lindjes: 5.6.1964 5. Gjinia: Mashkull 6. Detajet kontaktuese: 7. Niveli arsimor: Email: menderes_gashi@yahoo.com

More information

7. Education Degree: Institution: Darmstadt University of Technology, Darmstadt, Germany Degree Date: Degree : Dr.-Ing.

7. Education Degree: Institution: Darmstadt University of Technology, Darmstadt, Germany Degree Date: Degree : Dr.-Ing. CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Ameti 2. First Name: Perparim 3. Nationality: Kosovar 4. Date of Birth 16.02.1973 5. Gender: M 6. Contact details: Faculty of Civil Engineering and Architecture Email:

More information

CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci

CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci CV Prof.Ass.Dr. Shqipe Bajçinca Brestovci Statusi e martuar dy fëmijë, Adresa Bregu Diellit, Blloku B, k 8, nr 4, Prishtinë Kontaktet +37744111525, Email: shqipe.bajcinca@uni pr.edu, shqipeb@hotmail.com,

More information

CURICULUM VITAE Ruzhdi SEFA INFORMATAT THEMELORE

CURICULUM VITAE Ruzhdi SEFA INFORMATAT THEMELORE CURICULUM VITAE Ruzhdi SEFA INFORMATAT THEMELORE Universiteti i Prishtinës Datëlindja: 01.11.1952, Gjakovë, Kosovë. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike Gjinia: M Republika e Kosovës, Statusi

More information

BIOGRAFIA. Bazat e të dhënave dhe Rrjetat e komunikimit Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore. Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikes

BIOGRAFIA. Bazat e të dhënave dhe Rrjetat e komunikimit Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore. Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikes BIOGRAFIA Emri: Kadri Sylejmani Përkatësia kombëtare: Shqiptar Adresa: Ulpiana U1, H-1, Nr.9, Data e lindjes: 10/05/1977 Tel: 044-116 779 Vendi i lindjes: Podujevë E-mail: kadri.sylejmani@uni-pr.edu EDUKIMI

More information

Tel:

Tel: CURRICULUM VITAE 1. Family Name: IDRIZI 2. First Name: ZEKIRIJA 3. Nationality: ALBANIAN 4. Date of Birth 20.09.1959 5. Gender: MALE 6. Contact details: 7. Education Degree: Email: zekirija_idrizi@hotmail.com

More information

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE DOSJA PERSONALE E PERSONELIT AKADEMIK 1. Mbiemri: MILLAKU 2. Emri: Lulzim 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Republika e Kosovës

More information

Degree Date: Degree/ Master : LL.M - Master of Laws Honored - Cum Laude

Degree Date: Degree/ Master : LL.M - Master of Laws Honored - Cum Laude CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Ukaj 2. First Name: Valëza 3. Nationality: Kosovar 4. Date of Birth 13/02/1987 5. Gender: Female 6. Contact details: 7. Education Degree: Email: vukaj@g.clemson.edu; valeza.ukaj@uni-pr.edu;

More information

Data e diplomimit: Diploma/ Doktorata : Doktor i Shkencave të Gjeografisë

Data e diplomimit: Diploma/ Doktorata : Doktor i Shkencave të Gjeografisë CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Ramadani 2. Emri: Ibrahim 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Kosovës 5. Data e Lindjes: 15.04.1959 6. Gjinia: M 7. Detajet kontaktuese: Email: ibrahimramadani@yahoo.com

More information

F O R M A T I E V ROPI A N

F O R M A T I E V ROPI A N F O R M A T I E V ROPI A N PER C U R R I C U L U M VITAE TË DHËNAT PERSONALE Emri / Mbiemri BEKIM BALIQI Adresa Rr. Afrim Loxha BB1/ Hy. 6 Nr. 2 Prishtinë Telefoni 038/518-793 Mob: 044/733 888 & +43/699

More information

NEW MODEL USING DSA TECHNIQUES AND COASIAN BARGAINING AGREEMENTS FOR SPECTRUM MANAGEMENT IN KOSOVO. Fidel Krasniqi

NEW MODEL USING DSA TECHNIQUES AND COASIAN BARGAINING AGREEMENTS FOR SPECTRUM MANAGEMENT IN KOSOVO. Fidel Krasniqi NEW MODEL USING DSA TECHNIQUES AND COASIAN BARGAINING AGREEMENTS FOR SPECTRUM MANAGEMENT IN KOSOVO by Fidel Krasniqi Dipl.Ing., University of Prishtina,2005 Submitted to the Graduate Faculty of School

More information

Data e diplomimit: Shtator, 2005 Diploma /Doktorata : Dr. Sc. (PhD) - Doktor i Shkencave Teknike

Data e diplomimit: Shtator, 2005 Diploma /Doktorata : Dr. Sc. (PhD) - Doktor i Shkencave Teknike CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: BERISHA 2. Emri: XHEVAT 3. Nacionaliteti: KOSOVAR 4. Shtetësia: 15.04.1957, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë 5. Data e Lindjes: M 6. Gjinia: 7. Detajet kontaktuese: Email: xhevat.berisha@uni-pr.edu

More information

Tel: Institution: University of Prishtina-Faculty of Civil Engineering and

Tel: Institution: University of Prishtina-Faculty of Civil Engineering and CURRICULUM VITAE 1. Family Name: HOXHA 2. First Name: Eliza 3. Nationality: Albanian 4. Date of Birth 05.03.1974 5. Gender: Female 6. Contact details: 7. Education Degree: Email: eliza.hoxha@gmail.com

More information

CURRICULUM VITAE. Tel:

CURRICULUM VITAE.   Tel: 1. Family Name: Dauti 2. First Name: Nerxhivane 3. Nationality: Albanian CURRICULUM VITAE 4. Date of Birth December 08, 1960 5. Gender: Female 6. Contact details: Prishtine 7. Education Degree: Bachelor

More information

Universitetin i Prishtinës,Prishtinë, Kosovë Data e diplomimit: Tetor, 2013 Diploma/ Magjistratura : Master i Shkencave të Biologjisë

Universitetin i Prishtinës,Prishtinë, Kosovë Data e diplomimit: Tetor, 2013 Diploma/ Magjistratura : Master i Shkencave të Biologjisë CURRICULUM VITAE (SHQIP) 1. Mbiemri: Bledar 2. Emri: Pulaj 3. Shtetësia: Kosovar 4. Data e Lindjes: 28.02.1989 5. Gjinia: Mashkull 6. Detajet kontaktuese: Email: bledar.pulaj@uni-pr.edu Telefoni +377 (0)

More information

University of Mostar in brief. Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business

University of Mostar in brief. Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business University of Mostar in brief Prof.Dražena Gašpar, Ph.D. Vice-Rector for International Relations and Business 1 UNIVERSITY OF MOSTAR - HISTORY 1. 1895 - Origins from the Franciscan School of Theology the

More information

Institution: University of Pristina, Faculty of Law Degree Date: 2005 Degree/ Master : Master of Science in Civil Law (Mr.Sc)

Institution: University of Pristina, Faculty of Law Degree Date: 2005 Degree/ Master : Master of Science in Civil Law (Mr.Sc) CURRICULUM VITAE 1. Family Name: GASHI 2. First Name: Haxhi 3. Nationality: Republic of Kosovo 4. Date of Birth 20.05.1973 5. Gender: M 6. Contact details: Email: haxhi.gashi@uni-pr.edu Tel: +37744180061

More information

CURRICULUM VITAE. Dr. techn. Blerim Rexha, Associate Professor BASIC INFORMATION EDUCATION

CURRICULUM VITAE. Dr. techn. Blerim Rexha, Associate Professor BASIC INFORMATION EDUCATION University of Prishtina CURRICULUM VITAE Dr. techn., Associate Professor BASIC INFORMATION Faculty of Electrical and Computer Engineering Address: Kodra e Diellit pn, Prishtina, Kosovo Phone: +381 38 554

More information

Mathcad 14.0 Curriculum Guide

Mathcad 14.0 Curriculum Guide Mathcad 14.0 Curriculum Guide NOTE: For a graphical depiction of the curriculum based on job role, please visit this page: http://www.ptc.com/services/edserv/learning/paths/ptc/mc_14.htm Live Classroom

More information

University of Northern Iowa. SUMMER 2017 camps.uni.edu. University of Northern Iowa

University of Northern Iowa. SUMMER 2017 camps.uni.edu. University of Northern Iowa University of Northern Iowa SUMMER 2017 camps.uni.edu University of Northern Iowa Dear Campers (and parents), We invite you to participate in a UNI STEM Camp this summer. Science, technology, engineering,

More information

CURRICULUM VITAE. Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt. Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas.

CURRICULUM VITAE. Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt. Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas. CURRICULUM VITAE Dr. sc. Nerxhivane DAUTI, Profesor i rregullt Data e lindjes: 08 dhjetor, 1960, Drenas. Edukimi: 1982 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Juriste e diplomuar. 1994 Universiteti

More information

Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled ( ) (Marine Mortar Operator)

Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled ( ) (Marine Mortar Operator) Christos Fragos Personal Information Date of Birth: 05/01/1979 Nationality: Greek Citizenship: Greek Military Service: Fulfilled (2005-2006) (Marine Mortar Operator) Address, Communication 42 Varnis Str.

More information

Biografia (CV) : Florent. Prizren. Shkollimi: Mbiemri : Muçaj. Datëlindja : Vendlindja :

Biografia (CV) : Florent. Prizren. Shkollimi: Mbiemri : Muçaj. Datëlindja : Vendlindja : Biografia (CV) Emri : Florent Mbiemri : Muçaj Datëlindja : 30.06.1987 Vendlindja : Prizren Email : florentmuqaj@gmail.com, florent.muqaj@uni-pr.edu Shkollimi: --Gjimnazi Frang Bardhi në Mitrovicë, Drejtimi

More information

Tel: +377 (0)

Tel: +377 (0) CURRICULUM VITAE 1. Family Name: QERRETI 2. First Name: Dervish 3. Nationality: Shqiptar 4. Date of Birth 02.05.1950 5. Gender: male 6. Contact details: 7. Education Degree: Email: bzqerreti@hotmail.com

More information

POST SHOW REPORT. electronica 2016 electronica conferences

POST SHOW REPORT. electronica 2016 electronica conferences Connecting Global Competence POST SHOW REPORT electronica 2016 electronica conferences 27 th International Trade Fair for Electronic Components, Systems and Applications November 8 11, 2016 Messe München,

More information

Global Avionics Training Specialists, LLC

Global Avionics Training Specialists, LLC Global Avionics Training Specialists, LLC BOMBARDIER CANADAIR CHALLENGER SPZ-8000/CL-601-3A AVIONICS SUITE LINE MAINTENANCE FAMILIARIZATION COURSE SYLLABUS I. INTRODUCTION A. SYSTEM DESCRIPTION The SPZ-8000

More information

Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia.

Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia. C U R R I C U L U M V I T A E PERSONAL INFORMATION Name: Address: Ivanka Nestoroska Kej M. Tito, #95, 6000, Ohrid, Republic of Macedonia Telephone: ++38971260703 Fax: ++38946262281 E-mail: Nationality:

More information

PLATFORM OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON AN INTER-STATE TECHNICAL DIALOGUE BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND REPUBLIC OF SERBIA

PLATFORM OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON AN INTER-STATE TECHNICAL DIALOGUE BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND REPUBLIC OF SERBIA Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada - Government PLATFORM OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON AN INTER-STATE TECHNICAL DIALOGUE BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO

More information

ZYRTAR PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR në Universitin e Gjakovës FEHMI AGANI

ZYRTAR PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR në Universitin e Gjakovës FEHMI AGANI INFORMACION PERSONAL Denis Spahija Rruga Washingtonit 114, Gjakovë, 0 000, Republika e Kosovës (4 1'8.9"N 0 6'09.6"E) +38138000816 +38649940413, +3774444190, denis.spahija@uni-gjk.org, denis.spahija@gmail.com,

More information

Curriculum Vitae - CV

Curriculum Vitae - CV Curriculum Vitae - CV TE DHËNAT PERSONALE Emri / Mbiemri Liridon VELIU Adresa Fsh. Polac, 41000 Skenderaj, Kosovë Telephoni Mobil: +377 (0) 45 244 299 E-mail liridon.veliu@uni-pr.edu Përkatësia kombëtare

More information

Skype parham.ziaee

Skype parham.ziaee Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION Parham Ziaee No. 503, Entrance 15, Block B1, Phase 1, Ekbatan, 1394914114 Tehran (Iran) +989195013500 +982144641696 parham.ziaee@gmail.com Skype parham.ziaee WORK

More information

Revistat shkencore Autori/Autorët Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vëllimi / faqet Muhamet ZOGAJ, Musaj PAÇARIZI & Rolf-Alexander DÜRING

Revistat shkencore Autori/Autorët Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vëllimi / faqet Muhamet ZOGAJ, Musaj PAÇARIZI & Rolf-Alexander DÜRING CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Zogaj 2. Emri: Muhamet 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Data e lindjes: 24.03.1976 5. Gjinia: Mashkull 6. Contact details: Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, rr. Bill Clinton

More information

Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti:

Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti: Biografia: 1. Mbiemri Beka 2. Emri Arlinda 3. Shtetësia: Kosovare 4. Gjinia: Femër 5. Kontakti: arlinda.beka@gmail.com, arlinda.beka@uni-pr.edu, +377 (0) 44 136 574 Email: Tel: 6. Niveli i edukimit: Universiteti

More information

ICT for Education in Djibouti

ICT for Education in Djibouti ICT for Education in Djibouti Source: CIA World Fackbook 1 Overview Djibouti s economy is based on service activities connected with the country's strategic location and its status as a free trade zone

More information

Institucioni: Universiteti i Prishtinës/Fakulteti i Mjekësisë

Institucioni: Universiteti i Prishtinës/Fakulteti i Mjekësisë CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Maloku-Gjergji 2. Emri: Tahire 3. Nacionaliteti: Shqipëtare 4. Shtetësia: Kosovare 5. Data e Lindjes: 20 Shkurt 1960 6. Gjinia: Femër 7. Detajet kontaktuese: Email: tahagj@yahoo.com

More information

ALBANIAN EDUCATIONAL POSITION AND STATUS IN KOSOVO ( )

ALBANIAN EDUCATIONAL POSITION AND STATUS IN KOSOVO ( ) ALBANIAN EDUCATIONAL POSITION AND STATUS IN KOSOVO (1941-1958) Ass. Ma. Safedin Rahimi University of Prishtina Hasan Prishtina Faculty of Education In the period of 1919-1941 the educational status in

More information

Active Geodetic Network of Serbia

Active Geodetic Network of Serbia Active Geodetic Network of Serbia Oleg ODALOVIC and Ivan ALEKSIC, Serbia Key words: GPS, AGROS, RINEX, RTCM SUMMARY In June 2003 the Republic Geodetic Authority (RGZ) has started the realization of the

More information

Payload Adapters and Separation Systems

Payload Adapters and Separation Systems Payload Adapters and Separation Systems Adapters & Separation Systems for your successful mission RUAG Space Payload Adapter Systems provide you with a complete solution for your mission. With our long

More information

2017 PILOT TRAINING CATALOG

2017 PILOT TRAINING CATALOG 2017 PILOT TRAINING CATALOG AVIATION TRAINING CENTER, BUILDING 3 1750 S. Mahaffie Circle, Olathe, KS 66062 +1.913.397.8200 2017 PILOT TRAINING CATALOG 1 TABLE OF CONTENTS Welcome to Garmin Aviation Training

More information

Strategjia dhe Plani Zhvillimor për Kosovën

Strategjia dhe Plani Zhvillimor për Kosovën UNMIK INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVE PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT ZYRA E KRYEMINISTRIT OFFICE OF THE PRIME MINISTER URED PREMIJERA Sekretariati

More information

16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering. Introduction

16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering. Introduction 16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering Jahorina, BiH 22 nd 26 th August 2016 Introduction Klaus Bothe Institute of Informatics, Humboldt University Berlin, Germany, bothe@informatik.hu-berlin.de

More information

Curriculum Vitae. Karni Golan

Curriculum Vitae. Karni Golan Curriculum Vitae Karni Golan Address: Department of Bible, Archaeology and Ancient Near Eastern Studies, Ben-Gurion University of the Negev, P.O.B. 653, Beersheba, 84105, Israel E-mail: golank@post.bgu.ac.il,

More information

ABSTRACT TIES TO CURRICULUM TIME REQUIREMENT

ABSTRACT TIES TO CURRICULUM TIME REQUIREMENT ABSTRACT This lesson uses the thrill of amusement park attractions to teach students how to analyze principles of motion. The Calculator Based Laboratory helps students record and analyze acceleration

More information

Johan Montagnat Introduction GRADUATE SCHOOL

Johan Montagnat Introduction GRADUATE SCHOOL http://univ-cotedazur.com/events/meddays 2018 Johan Montagnat Introduction GRADUATE SCHOOL Campus SophiaTech You are here MONACO SOPHIA ANTIPOLIS NICE Nice airport CANNES ANTIBES 2 Campus SophiaTech Sophia

More information

Institucioni: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve, Studime pasdiplomike Data e diplomimit: 2003 Diploma : Magjistër i Arteve (Mr. Art.

Institucioni: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve, Studime pasdiplomike Data e diplomimit: 2003 Diploma : Magjistër i Arteve (Mr. Art. CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: FLORINA 2. Emri: JERLIU 3. Nacionaliteti: Shqiptare 4. Shtetësia: Republika e Kosovës 5. Data dhe vendi i lindjes: 17.12.1969, Prishtinë 6. Gjinia: Femër 7. Detajet kontaktuese:

More information

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Law No. 03/L-046 LAW ON THE KOSOVO SECURITY FORCE The Assembly of the Republic of Kosovo, On the basis Article 65(1)

More information

Broadcasting Public Notice CRTC

Broadcasting Public Notice CRTC Broadcasting Public Notice CRTC 2005-77 Ottawa, 4 August 2005 The Commission has received the following applications. The deadline for submission of interventions/comments is 8 September 2005. Item Applicant

More information

Agricultural sciences, Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria.

Agricultural sciences, Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria. CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Ramadani 2. Emri: Xhavit 3. Nacionaliteti: Shqiptar 4. Shtetësia: Kosovar 5. Data e Lindjes: 23.08.1965 6. Gjinia: M 7. Detajet kontaktuese: Email: xhavit.ramadani@uni-pr.edu

More information

The Strategic Role of ICT Standards in Fostering the Aviation and Airline Industries

The Strategic Role of ICT Standards in Fostering the Aviation and Airline Industries The Strategic Role of ICT Standards in Fostering the Aviation and Airline Industries Mondher MAKNI, Chief Marketing Officer TELNET GROUP Email: Mondher.Makni@Groupe-Telnet.net Expert Dialogue on Real-time

More information

CURRICULUM VITAE. 8. Academic Degree: Professor assistant Institution: Faculty of Education University Ukshin Hoti of Prizren Degree Date: 2016

CURRICULUM VITAE. 8. Academic Degree: Professor assistant Institution: Faculty of Education University Ukshin Hoti of Prizren Degree Date: 2016 CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Bajrami 2. First Name: Vedat 3. Citizen: R. of Kosovo 4. Date of Birth 25.09.1966 5. Gender: M 6. Contact details: Grncare, 20000 Prizren Email: vedat.bajrami@uni-prizren.com;

More information

Mathcad Prime 3.0. Curriculum Guide

Mathcad Prime 3.0. Curriculum Guide Mathcad Prime 3.0 Curriculum Guide Live Classroom Curriculum Guide Mathcad Prime 3.0 Essentials Advanced Functionality using Mathcad Prime 3.0 Mathcad Prime 3.0 Essentials Overview Course Code Course Length

More information

Newsletter. No. 1, May 2017

Newsletter. No. 1, May 2017 Newsletter No. 1, May 2017 Entrepreneurial Universities for Industry Alliances EUFORIA This project aims to establish and develop links between universities and enterprises in order to enhance teaching

More information

FAA Airports GIS Program

FAA Airports GIS Program FAA Airports GIS Program Environmental Feature Classes for Airport Noise Michael T. McNerney, Ph.D., P.E. Office of Airports Airport Safety and Standards Airport Engineering Division Mike.mcnerney@faa.gov

More information

Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source

Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source Publisher: Kosovo Agency of Statistics (KAS) Date of publication: March 2013 : Kosovo Agency of Statistics Reproduction is authorised, if the source is indicated Printed by: K.G.T, Pristina, Kosovo More

More information

Liridona Jemini - Gashi

Liridona Jemini - Gashi INFORMACIONE PERSONALE Liridona Jemini - Gashi Bregu i Diellit, Rr. Qamil Bala, X / 15 045-229 810; 049-375 782 liridonajemini@uni-pr.edu; liridonajemini@gmail.com Gjinia Femer Data e lindjes 08. 01. 1982

More information

Garrecht TRX 1500 Traffic-Sensor

Garrecht TRX 1500 Traffic-Sensor SECTION 9 Pilot s Operating Handbook Supplement Garrecht TRX 1500 Traffic-Sensor This supplement is applicable and must be integrated into the Airplane Flight Manual if a Garrecht Traffic-Sensor is installed

More information

The flight enabler on board the A350 XWB

The flight enabler on board the A350 XWB The flight enabler on board the A350 XWB CDS Control & display (1) HUD Head-up display ANF Airport navigation function ADIRU Air data and inertial reference unit FCU Flight control unit (1) ISIS Integrated

More information

1-15 COURSE DESCRIPTION JULY UNIVERSITY OF PRISHTINA HASAN PRISHTINA INTERNATONAL SUMMER UNIVERSITY 2015 NEWBORN

1-15 COURSE DESCRIPTION JULY UNIVERSITY OF PRISHTINA HASAN PRISHTINA INTERNATONAL SUMMER UNIVERSITY 2015 NEWBORN 1970 MCMLXX 5 UNIVERSITETI I PRISHTINËS UNIVERSITY OF PRISHTINA UNIVERSITY OF PRISHTINA HASAN PRISHTINA INTERNATONAL SUMMER UNIVERSITY 2015 COURSE DESCRIPTION 1-15 KORRIK2015 JULY NEWBORN Tel.: +381 38

More information

INTERNAL GRANT FOR ACADEMIC ACTIVITIES

INTERNAL GRANT FOR ACADEMIC ACTIVITIES INTERNAL GRANT FOR ACADEMIC ACTIVITIES FINAL REPORT Project Title LifeWatch: escience and technology infrastructure for biodiversity data and observatories Name of the PI Hikmet Budak Cooperating Programs

More information

Lake Superior College Program Planner

Lake Superior College Program Planner Created on: 03/01/05 Updated: 03/04/15 Effective: Fall 2015 Lake Superior College Program Planner Qualified applicants should be aware that program class sizes are limited, which may delay acceptance into

More information

THE OMBUDSPERSON INSTITUTION BULLETIN

THE OMBUDSPERSON INSTITUTION BULLETIN THE OMBUDSPERSON INSTITUTION BULLETIN 2 November, 2012 Mr. Sami Kurteshi THE OMBUDSPERSON Mr.Sami Kurteshi is the first domestic Ombudsperson elected by the Assembly of the Republic of Kosovo on 4 June

More information

Air Traffic Information System

Air Traffic Information System Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL) AMCIS 2001 Proceedings Americas Conference on Information Systems (AMCIS) December 2001 Air Traffic Information System Karl Gangle Illinois

More information

Fakulteti Juridik (1989/ ) në Universitetin e Prishtinës, të përfunduar me notën mesatare 9,30.

Fakulteti Juridik (1989/ ) në Universitetin e Prishtinës, të përfunduar me notën mesatare 9,30. CURRICULUM VITAE Address: Bloku I-no. 12/1 Prishtine- Kosova Tel.mob. + + 377 (0) 45266504 Office ++381 38 500 162 ext.1244 e-mail: ilirianaislami@yahoo.com Informatë personale: Emri: Iliriana Islami Data

More information

85 years років. Implementation of New ICAO Aviation Specialists Training Strategies for Ukrainian Civil Aviation

85 years років. Implementation of New ICAO Aviation Specialists Training Strategies for Ukrainian Civil Aviation 85 years років Implementation of New ICAO Aviation Specialists Training Strategies for Ukrainian Civil Aviation Volodymyr Isaienko Acting Rector of The National Aviation University Doctor of Science, Professor,

More information

CURRICULUM VITAE. Genetics and Plant breeding of crop and vegetable / Magisterium of Science (Mr.sc.)

CURRICULUM VITAE. Genetics and Plant breeding of crop and vegetable / Magisterium of Science (Mr.sc.) CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Fetahu 2. First Name: Shukri 3. Nationality: Albanian 4. Date of Birth 29.04.1955 5. Gender: Male 6. Contact details: Faculty of Agriculture and Veterinary. Boulevard "Bill

More information

Aeronautical Communications: Changes Ahead - FCI

Aeronautical Communications: Changes Ahead - FCI Aeronautical Communications: Changes Ahead - FCI Aviation Electronics Europe Munich, Germany 25-26 March 2015 Nikos Fistas EUROCONTROL v 1.0 Agenda Current Status Future Communication Infrastructure (FCI)

More information

Curriculum Vitae. Personal information

Curriculum Vitae. Personal information Curriculum Vitae Personal information First name / Surname Dr.sc. Kemajl Bislimi, asc. prof. Address Ferizaj, rr. Fehmi Agani, 49 Telephone Mobile: (+377) 44243470 E-mail kemajlbislimi@yahoo.com Nationality

More information

Pasco 850 Universal Interface and Capstone software

Pasco 850 Universal Interface and Capstone software PASCO Data Loggers 2018 Air Link PS-3200 $139.00 (Ex GST) Pasco's most cost effective interface. Connect one PASPORT sensor via Bluetooth or through a direct USB connection. Collect data in or out of the

More information

Pat Reines Avionics Support for GBAS and Performance Based Navigation (PBN)

Pat Reines Avionics Support for GBAS and Performance Based Navigation (PBN) Pat Reines (pat.reines@honeywell.com)) Avionics Support for GBAS and Performance Based Navigation (PBN) Honeywell.com 26 ILS Approaches = 26 Localizers and Glide Slopes 2 Honeywell.com 26 ILS Approaches

More information

DATA MANAGEMENT & CONNECTED SOLUTIONS

DATA MANAGEMENT & CONNECTED SOLUTIONS DATA MANAGEMENT & CONNECTED SOLUTIONS The flight data journey Solutions to help improve operations efficiency COLLECT YOUR FLIGHT DATA PUT YOUR FLIGHT DATA TO WORK Data Acquisition Data Transfer Data management

More information

Begzad. Makresh i Ultë (Gjilan) Prishtinë

Begzad. Makresh i Ultë (Gjilan) Prishtinë Prof. dr. Begzad Baliu UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Edukimit e-mail: bbaliu@hotmail.com tel: +377 44 173 596 Begzad Baliu (Makresh i Ultë - Gjilan, 1966): albanolog, publicist, shkrimtar dhe editor.

More information

Rediscover the Excitement of Learning.

Rediscover the Excitement of Learning. Rediscover the Excitement of Learning. Challenge yourself with new ideas, build your skills, and broaden your horizons for business or for pleasure. Learning is exciting at Graduate School USA. Choose

More information

GENERAL DATA. CURRICULUM VITAE

GENERAL DATA.  CURRICULUM VITAE GENERAL DATA Name Title Institution e-mail Amina Sivac Teaching Assistant Faculty of Science, University of Sarajevo amina.sivac@pmf.unsa.ba, aminacelik@gmail.com CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA Born on

More information

ADRA Adventist Development and Relief Agency. AMURT Ananda Marga Urgent Relief Teams

ADRA Adventist Development and Relief Agency. AMURT Ananda Marga Urgent Relief Teams Organization Supported Projects ADRA Adventist Development and Relief Agency AMURT Ananda Marga Urgent Relief Teams Tirana Community Center Different Projects in Bathora (Albania) Gjakova (Kosov@) ANTTRAC

More information

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA MINISTRY OF WORKS, TRANSPORT AND COMMUNICATION TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY VACANT POSITIONS

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA MINISTRY OF WORKS, TRANSPORT AND COMMUNICATION TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY VACANT POSITIONS THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA MINISTRY OF WORKS, TRANSPORT AND COMMUNICATION TANZANIA CIVIL AVIATION AUTHORITY VACANT POSITIONS The Tanzania Civil Aviation Authority, (TCAA) was established by the enactment

More information

Triple Play Networking in a Cruise Ship Environment

Triple Play Networking in a Cruise Ship Environment Triple Play Networking in a Cruise Ship Environment Author: Toni Korhonen Supervisor: Prof. Raimo Kantola Instructor: M.Sc. Sami Kuronen, IBM Contents What is triple play? Cruise ship networking background

More information

Project Report Wet n Wild Sydney

Project Report Wet n Wild Sydney Project Report Wet n Wild Sydney Make a big splash with a GANTNER System! Waterparks around the world are becoming bigger and better than ever before offering visitors an exciting, fun-filled day with

More information

Awarua Station, Southland, New Zealand

Awarua Station, Southland, New Zealand September 2009 Awarua Station, Southland, New Zealand 1. Venture Southland Some background notes. Venture Southland is a formal legal entity in its own right under Section 114(s) of the Local Government

More information

CURRICULUM VITAE. 8. Titulli akademik: Profesor Asistent. Titulli i punimit Revista Viti/ Vellimi/ Faqet A. DEMAJ &

CURRICULUM VITAE. 8. Titulli akademik: Profesor Asistent. Titulli i punimit Revista Viti/ Vellimi/ Faqet A. DEMAJ & CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Mehmeti 2. Emri: Arben 3. Nacionaliteti: Shqiptarë 4. Data e lindjes 24.11.1973 5. Gjinia: Mashkull 6. Adresa: Rr.,,Qerqiz Topulli,,No. 6 Viti. Kosovë E-mail: arben.mehmeti@uni-pr.edu;

More information

Cost-effective, flexible avionics for today s missions and future challenges. Flight2 integrated avionics system. UPGRADES FOR LEGACY C-130s

Cost-effective, flexible avionics for today s missions and future challenges. Flight2 integrated avionics system. UPGRADES FOR LEGACY C-130s Cost-effective, flexible avionics for today s missions and future challenges. Flight2 integrated avionics system UPGRADES FOR LEGACY C-130s Bring cabin capability into highest definition. Flight2 integrated

More information

Training for Industry. Siemens Industry Technical Training Center. Training Plan siemens.com.cn/sitrain

Training for Industry. Siemens Industry Technical Training Center. Training Plan siemens.com.cn/sitrain Website WeChat Training for Industry Siemens Industry Technical Training Center Training Plan 2018 siemens.com.cn/sitrain SIEMENS Products and Training Courses Classified Contents P3 01.Industry 4.0 Series

More information

Fifth annual study trip and workshop, : Kosovo and Macedonia

Fifth annual study trip and workshop, : Kosovo and Macedonia Memory Lab Trans-European Exchange Platform on History and Remembrance Fifth annual study trip and workshop, 5.-11.10.2014: Kosovo and Macedonia Organized by: Youth Initiative for Human Rights BiH (Sarajevo),

More information

Dräger PSS Merlin Modem System

Dräger PSS Merlin Modem System Dräger PSS Merlin Modem System The PSS Merlin Telemetry is designed to enhance the safety of the fire fighter during active fire fighting duties ensuring a disciplined entry control procedure and the accountability

More information

Air Traffic Control National Control Authority Liability Insurance Questionnaire Applicant: HungaroControl Hungarian Air Navigation Services

Air Traffic Control National Control Authority Liability Insurance Questionnaire Applicant: HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Air Traffic Control National Control Authority Liability Insurance Questionnaire Applicant: HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Private Limited Company The following questionnaire should be

More information

Under the patronage of:

Under the patronage of: Trade Fair and Conference Series for Intelligent Systems and Solutions for Transport, Mobility, Logistics and Digital Infrastructure 20 22. 11. 2017, Frankfurt am Main Under the patronage of: Mobility

More information

Aviation Maintenance Training Center Project. Cooperation between UTK and AERO-Bildung

Aviation Maintenance Training Center Project. Cooperation between UTK and AERO-Bildung Project Cooperation between UTK and AERO-Bildung Cooperation between Rajamangala University of Technology Krungthep and AERO-Bildungs GmbH, Germany The training center as EASA (European Aviation Safety

More information

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae I Personal information Surname(s) / First name(s) Address(es) Babić Budimir 23, Igmanska, 26300 Vršac, Serbia Telephone(s) +381 (0)13 832 718 Mobile: +381 (0)60 73 47 095 Fax(es)

More information

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION For students planning to complete the Certificate as part of the degree. Check with your Faculty Advisor for possible variations & course prerequisites Student Name

More information

CURRICULUM VITAE. PERSONAL INFORMATION Eleni Koulali - Telephone:

CURRICULUM VITAE. PERSONAL INFORMATION Eleni Koulali - Telephone: CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Eleni Koulali - Telephone: 2310997575 - E-mail: philelen@otenet.gr WORK EXPERIENCE From August 2006 onwards Greek language teacher (adults) School of Modern Greek

More information

APPENDIX 1: DEFINITIONS - HEATHROW ICT INFRASTRUCTURE

APPENDIX 1: DEFINITIONS - HEATHROW ICT INFRASTRUCTURE APPENDIX 1: DEFINITIONS - HEATHROW ICT INFRASTRUCTURE 1 INTRODUCTION The purpose of this Appendix 1 is to clarify terms used in the core documents related to HAL s Common (CI) Policy (the Policy ). The

More information

Aarhus Universitet - Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning. Engineering Edition. Partner Report

Aarhus Universitet - Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning. Engineering Edition. Partner Report Aarhus Universitet - Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning Engineering Edition Partner Report Partner Report: Aarhus Universitet - Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning Introduction The trendence Graduate

More information

Aircraft Information Systems Security

Aircraft Information Systems Security Aircraft Information Systems Security Presented to the Information Assurance Seminar Iowa State University by Steve F. Russell Iowa State University Department of Electrical and Computer Engineering September

More information

MENAXHIMI I RESURSEVE EKONOMIKE NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË VENDEVE NË TRANZICION

MENAXHIMI I RESURSEVE EKONOMIKE NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË VENDEVE NË TRANZICION KOLEGJI UNIVERSITAR PJETËR BUDI, INSTITUTI PËR STUDIME - PRISHTINË KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE MENAXHIMI I RESURSEVE EKONOMIKE NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË VENDEVE NË TRANZICION A B S T R A K T

More information

LifeWatch, costing and funding. The LifeWatch e-infrastructure financial issues

LifeWatch, costing and funding. The LifeWatch e-infrastructure financial issues LifeWatch, costing and funding The LifeWatch e-infrastructure financial issues LIFEWATCH architecture providing infrastructure services to users User groups can create their own e- laboratories or e-services

More information

MI/11/01/211, initiated by the contracting authority/ministry of Infrastructure, on the has issued the following:

MI/11/01/211, initiated by the contracting authority/ministry of Infrastructure, on the has issued the following: P.SH no. 77/78/79/81/11 PROCUREMENT REVIEW PANEL, appointed by the President Pursuant to the Article 105 point 1 and 2 as well article 106 of the Law on Public Procurement in Kosova no.03/l-241, composed

More information

Academic Calendar Updated July 31, 2017

Academic Calendar Updated July 31, 2017 2017-2018 Academic Calendar Updated July 31, 2017 AUGUST 2017 8/7 HS Football Begins 8/9 Fall Sports Begin 8/15 Fall Sports Parent Meeting 8/15 Freshman Orientation (10:30 AM 1:00 PM) 8/17 Pre-School &

More information

Aircraft Noise. Why Aircraft Noise Calculations? Aircraft Noise. SoundPLAN s Aircraft Noise Module

Aircraft Noise. Why Aircraft Noise Calculations? Aircraft Noise. SoundPLAN s Aircraft Noise Module Aircraft Noise Why Aircraft Noise Calculations? Aircraft Noise Aircraft noise can be measured and simulated with specialized software like SoundPLAN. Noise monitoring and measurement can only measure the

More information

CURRICULUM VITAE. Dr. Lorenc Bejko Rruga Qemal Stafa 161/1/1 Tiranë Tel

CURRICULUM VITAE. Dr. Lorenc Bejko Rruga Qemal Stafa 161/1/1 Tiranë Tel CURRICULUM VITAE Dr. Lorenc Bejko Rruga Qemal Stafa 161/1/1 Tiranë Tel. ++ 355 682036739 e-mail: albarchunit@albaniaonline.net Lindur më 29 Dhjetor 1967. Edukimi 1985 1989 Studime universitare në Fakultetin

More information

BRAZIL-AUSTRALIA EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING COOPERATION BEYOND SWB

BRAZIL-AUSTRALIA EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING COOPERATION BEYOND SWB BRAZIL-AUSTRALIA EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING COOPERATION BEYOND SWB Science without Borders - SwB Undergraduate Created in 2011 101,000 grants awarded 68,862 undergraduate grants Specific areas of

More information