Hành trình đến với Điện toán Đám mây riêng

Size: px
Start display at page:

Download "Hành trình đến với Điện toán Đám mây riêng"

Transcription

1 ành trình đến với Điện toán Đám mây riêng Lê ùng Tư vấn Công nghệ, công ty EMC 1 Kiến thức cơ bản về Điện toán Đám mây Điện toán Đám mây Một phần của Điện toán Lưới + phần lớn của điện toán theo nhu cầu + hơn thế nữa Một mô hình điện toán mới Điện toán theo nhu cầu Ảo hóa nâng cao mức độ sử dụng tài nguyên và hạ thấp CAPEX, OPEX Cung cấp dịch vụ trả tiền theo mức độ sử dụng (mettered services) Điện toán Lưới Điện toán Song song Nút ghép nhóm, luôn sẵn sàng để xử lý tải công việc phân tán Những tải công việc nhỏ làm cho nhiều nút không được sử dụng/được sử dụng với mức độ thấp 2 1

2 Các Nhà phân tích nói gì về Điện toán Đám mây Điện toán đám mây nói về CNTT dưới dạng dịch vụ. Được cung cấp bởi The các cloud tài nguyên is IT as CNTT a Service. hoàn Delivered toàn độc lập by IT với resources vị trí. that are independent of location Group Group Điện toán đám mây là một kiểu tính toán trong đó các năng lực CNTT có khả năng Cloud mở rộng computing rất lớn is được a style cung of cấp computing dưới dạng where dịch massively vụ qua scalable mạng Internet IT-related đến capabilities nhiều khách are hàng provided bên ngoài. as a service across the internet to multiple external customers. - Gartner - Gartner Một kho tài nguyên cơ sở hạ tầng ảo hóa, có khả năng mở rộng cao và được A pool quản of lý, abstracted, có thể hỗ highly trợ các scalable, ứng dụng and của managed khách infrastructure hàng cuối và được tính tiền capable theo of mức hosting độ sử end-customer dụng. Ứng dụng and billed by consumption. -- Forrester Research Điện toán đám mây là một mô hình cho phép truy cập mạng thuận tiện, theo Cloud is a model for enabling convenient, on-demand network access to shared nhu cầu đến một kho tài nguyên điện toán dùng chung, có thể định cấu hình (ví pool of configurable computing resources (e.g. networks, servers, Lưu trữ, dụ như mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng) có thể được cung cấp và thu hồi một Ứng dụng) that can be rapidly provisioned & released with minimal cách nhanh chóng với yêu cầu tối thiểu về quản lý hoặc can thiệp của nhà cung cấp management dịch vụ. effort or service provider interaction. - NIST - NIST 3 Khi một tổ chức cần thêm tài nguyên điện toán mới Lựa chọn 1 Đầu tư và Mở rộng cơ sở hạ tầng của tổ chức Thường xuyên bổ sung thêm máy chủ, thiết bị lưu trữ và kết nối Các thành phần, các hệ thống VAC Lựa chọn 2 Tập trung hóa và ảo hóa các tài nguyên hiện có Nâng cao mức độ sử dụng tài nguyên vượt qua những hạn chế vật lý Lựa chọn 3 Sử dụng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây Mở rộng ảo hóa vượt khỏi phạm vi trung tâm dữ liệu doanh nghiệp Thuê các tài nguyên điện toán từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Trả tiền theo mức độ sử dụng 4 2

3 Các Dịch vụ Điện toán Đám mây Điện toán đám mây hỗ trợ các dịch vụ Đặc tính: Không nằm ngay tại chỗ (Offsite), có thể được cung cấp bởi một nhà cung cấp thứ ba Được truy cập qua mạng Internet Không yêu cầu/yêu cầu kỹ năng CNTT tối thiểu để triển khai các dịch vụ điện toán đám mây Các công nghệ hỗ trợ hoàn toàn vô hình đối với người dùng Truy cập qua trình duyệt Web hoặc API của dịch vụ web Các tài nguyên được phân bổ riêng hoặc dùng chung Là các dịch vụ được đo đếm Các giải pháp dịch vụ điện toán đám mây được phân thành ba mô hình SaaS, PaaS, IaaS 5 Các mô hình SaaS, PaaS và IaaS Người dùng 1 Người dùng 2 Người dùng 1 Người dùng 2 Người dùng 1 Người dùng 2 Tài nguyên đi thuê Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Máy chủ Web/Ứng dụng Phần mềm Trung gian Cơ sở dữ liệu Tài nguyên đi thuê Máy chủ Web/Ứng dụng Phần mềm Trung gian Cơ sở dữ liệu Máy chủ Máy chủ Web/Ứng dụng Web/Ứng dụng Phần mềm Phần mềm Phần mềm Trung Trung gian Trung gian gian Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Lưu trữ Mạng Lưu trữ Mạng Tài nguyên đi thuê Lưu trữ Mạng SaaS PaaS IaaS 6 3

4 Các kiểu Điện toán Đám mây Đám mây Riêng Đám mây Công cộng 7 Những lợi ích của Điện toán Đám mây Nâng cao năng lực iệu năng cao hơn Chi phí thấp hơn Giảm thiểu rủi ro Mở rộng linh hoạt Không phải gánh chịu sự phức tạp về quản lý cơ sở hạ tầng 8 4

5 Dịch vụ sao lưu điện toán đám mây Decho Mozy 2GB hoàn toàn miễn phí mãi mãi Sao lưu cá nhân không giới hạn ỗ trợ Mac và Windows Sao lưu trực tuyến an toàn cho doanh nghiệp Cho phép dùng chung máy chủ và mạng Quản trị thông qua Web 9 VCE Lê ùng Tư vấn Công nghệ, công ty EMC 10 5

6 ãy hình dung về. Môi trường Điện toán Ảo (Virtual Computing Environment) Cisco và EMC, cùng với VMware đã thành lập Liên minh Môi trường Điện toán Ảo, một liên minh hàng đầu để gia tăng mức độ ảo hóa toàn diện và các cơ sở hạ tầng điện toán đám mây riêng; Liên doanh Cisco-EMC để tăng tốc độ ứng dụng của khách hàng. 11 Công bố mới ãy hình dung về sức mạnh kết hợp của ba công ty Liên minh Môi trường Điện toán Ảo. Cisco và EMC, cùng với VMware, đã cam kết trong hoạt động hợp tác thường xuyên nhằm đi đầu trong hành trình đến với ảo hóa toàn diện và điện toán đám mây riêng bằng những sáng tạo công nghệ, hợp tác kinh doanh, đầu tư mạo hiểm và sử dụng hệ sinh thái đối tác. Sáng tạo Công nghệ Các gói giải pháp cơ sở hạ tầng Vblock. Các gói giải pháp tích hợp tốt nhất từ Cisco và EMC, cùng với VMware được thiết kế, đo kiểm và kiểm chứng nhằm cung cấp TCO đột phá và ảo hóa toàn diện ở quy mô của những tình huống sử dụng có đòi hỏi khắt khe nhất hiện nay. Phối hợp trong các hoạt động Trước bán hàng, Dịch vụ và ỗ trợ ỗ trợ Khách hàng ợp nhất Vblock. oạt động trước bán hàng chuyên sâu, các dịch vụ chuyên nghiệp và một trải nghiệm thống nhất về hỗ trợ để mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng cuối. Liên doanh và Đầu tư vào các giải pháp Acadia. Một liên doanh của Cisco-EMC để xây dựng, vận hành và chuyển giao cơ sở hạ tầng Vblock cho những tổ chức muốn tăng tốc độ hành trình của họ - sẵn sàng từ Quý 1 năm Sử dụng ệ sinh thái Đối tác ệ sinh thái đối tác Vblock. Một tập hợp đối tác chọn lọc, luôn luôn phát triển để bổ sung, bán và cung cấp các giải pháp Môi trường Điện toán Ảo, hỗ trợ hành trình đến với ảo hóa toàn diện và điện toán đám mây riêng. 12 6

7 Gói giải pháp cơ sở hạ tầng Vblock Kiểm soát rủi ro trong khi vẫn cung cấp được sức mạnh của ảo hóa Định nghĩa: Tổ hợp của các công nghệ tốt nhất từ Cisco và EMC, cùng với VMware được tích hợp, đo kiểm từ trước và được kiểm chứng nhằm định hình lại nền tảng trong cơ sở hạ tầng ảo hóa của trung tâm dữ liệu. Phương thức hoạt động: Thay vì phải mua và tích hợp nhiều thành phần rời rạc, giờ đây khách hàng có thể mua các gói giải pháp cơ sở hạ tầng Vblock đã được kiểm chứng trực tiếp từ các đối tác cùng với một trải nghiệm dịch vụ và hỗ trợ thuận tiện. Lợi ích: Tăng tốc độ của hành trình đến với ảo hóa toàn diện và điện toán đám mây riêng trong khi vẫn hạ thấp được rủi ro và chi phí hoạt động Các tài sản của khách hàng (ệ điều hành, Ứng dụng, và dữ liệu) đều được tích hợp dưới dạng các gói giải pháp Ứng dụng ệ điều hành Ảo hóa Điện toán Mạng Gói giải pháp Dữ liệu ãy hình dung về sức mạnh kết hợp của ba công ty Định hình lại nền tảng trong cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu Lưu trữ Gói giải pháp cơ sở hạ tầng Vblock 13 vblock: Những công nghệ tốt nhất được tích hợp sẵn Tự động hóa Unified Infrastructure Mgr UCS Manager NaviSphere CMDB, ServiceDesk Unified Infrastructure Mgr ServiceDesk, UCS Mgr NaviSphere CMDB, Smarts, DPA Unified Infrastructure Mgr UCS Mgr, ECC, Bảo vệ Mạng Avamar RecoverPoint K i ể u Nexus 1,000 MDS 9221 RecoverPoint Replication Manager Data Loss Prevention K i ể u RAM & RKM Nexus 5,000 MDS 9221 Envision, Security Mgr SRDF, Data Domain Site Recovery Mgr K i ể u RAM & RKM Nexus 5,000 MDS 9506 Lưu trữ 1 CLARiiON CX CLARiiON CX Symmetrix VMAX SE/ME Máy chủ UCS C-Class vsphere Enterprise plus UCS B-Class 2-4 chassis vsphere Enterprise plus UCS B-Class 4-8 chassis vsphere Enterprise plus Máy ảo ,000 3,000-6,

8 Gói giải pháp cơ sở hạ tầng Vblock Một phương pháp mới để cung cấp tài nguyên CNTT Lợi ích: Tăng tốc độ hành trình đến với ảo hóa toàn diện và điện toán đám mây riêng trong khi vẫn hạ thấp được rủi ro và chi phí hoạt động Đảm bảo an ninh và tối thiểu hóa rủi ro theo các chương trình chứng chỉ ỗ trợ và Quản lý các Thỏa ước Cấp độ Dịch vụ Đo lường và báo cáo về tài nguyên Định cấu hình và cung cấp Sử dụng tài nguyên Vblock là một nền tảng đã được kiểm chứng cho phép mở rộng môi trường dễ dàng Cơ sở hạ tầng An toàn, có khả năng mở rộng, tuân thủ SLA 15 Quản lý Phần tử ợp nhất của Vblock Một đầu mối quản lý, Khuôn khổ tích hợp có khả năng mở rộng Giao diện quản lý ợp nhất của Vblock Góc nhìn tập trung, toàn diện về toàn bộ cơ sở hạ tầng Vblock Một đầu mối tích hợp Cổng tự phục vụ CNTT Tiểu ca-ta-lô và bảng thông tin dịch vụ dành cho tự cung cấp Quản lý theo chính sách Theo dõi mức độ sâu, khả năng truy nguyên, khả năng tái tạo lại Tuân thủ quy định và khắc phục sự cố trên toàn hệ thống Khám phá và Triển khai tự động Các Sự kiện về Cấu hình và Tuân thủ quy định Nền tảng Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Phần tử ợp nhất của Vblock Ví dụ: EMC Ionix UIM Các sự kiện về Độ sẵn sàng và iệu năng Cung cấp cổng tự phục vụ Vblock, Ca-ta-lô hồ sơ dịch vụ, Quản lý theo chính sách, Cung cấp hợp nhất, Cấu hình và Thay đổi, Phân tích Tuân thủ Cấu hình, Khôi phục Cơ sở hạ tầng (DR) Vblock Vblock Symmetrix Vblock Management Console UCS Manager Symmetrix Management Console or UCS Manager Bảng điều khiển or quản Navisphere lý UCS Manager Symmetrix Navisphere hoặc Navisphere vcenter vcenter vcenter 16 8

9 Trải nghiệm ỗ trợ Thuận tiện của VCE Công cụ cộng tác liên công ty Phòng thí nghiệm chung mô phỏng vấn đề Cùng một trải nghiệm khi được hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ qua mạng Các chuyên gia hỗ trợ được đào tạo về các sản phẩm chung của các công ty Các nhóm Kỹ thuật ợp tác Các thước đo và sự phù hợp chung Các quy trình chung về giải quyết vấn đề và nâng cấp vấn đề Các quy trình được văn bản hóa thông qua Kế hoạch Triển khai ỗ trợ Tối ưu ãy hình dung về sức mạnh kết hợp của ba công ty Trải nghiệm ỗ trợ Một cửa đầu tiên trong ngành 17 Bước đi đầu tiên đến với Điện toán Đám mây & Sản phẩm tối ưu hóa của EMC Lê ùng Tư vấn Công nghệ, Công ty EMC 18 9

10 Bước đầu tiên đến với điện toán đám mây: Ảo hóa Tối ưu hóa các tài nguyên hiện có Ảo hóa Trung tâm Dữ liệu Kết hợp các tài nguyên lại với nhau và ảo hóa chúng để tạo ra một môi trường ảo hóa Ảo hóa Ứng dụng và Cơ sở hạ tầng Mở rộng ảo hóa ra ngoài phạm vi trung tâm dữ liệu Tập trung hóa tất cả các tài nguyên đã được liên kết từ nhiều địa điểm Điều đó tạo ra cái mà chúng ta gọi là đám mây điện toán nội bộ Ví trí Trung tâm Dữ liệu số 1 Cơ sở hạ tầng được ảo hóa Ví trí Trung tâm Dữ liệu số 2 19 Ảo hóa trên Lớp Máy chủ Môi trường Vật lý Môi trường Ảo VMware VMware 20 TB 24 CPU 24 NIC 48 GB bộ nhớ 20 TB 8 CPU 8 NIC 16 GB bộ nhớ Sử dụng Tài nguyên ệ thống 20 10

11 Fibre Channel trên nền Ethernet (FCoE) Tập trung hóa các kết nối I/O của máy chủ FC FC FC SAN CNA-10GigE FCoE FC SAN NIC-1GigE NIC-1GigE NIC-1GigE NIC-1GigE Ethernet LAN CNA-10GigE Connectrix NEX 5000 Ethernet LAN FCoE được triển khai với 10 GigE CNA thay thế cho các NIC và Chuyển mạch FCoE được nối vào mạng LAN Máy chủ kết nối thông qua ISL từ chuyển mạch FCoE vào SAN FCoE giúp đơn giản hóa cơ sở hạ tầng máy chủ, mạng và lưu trữ 21 Ảo hóa trên Lớp Lưu trữ Kho tài nguyên Lưu trữ Cung cấp dung lượng lưu trữ theo SLA ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào 22 11

12 V-Max Thiết bị Lưu trữ Trung tâm Dữ liệu Ảo Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved Các khối cấu thành của Động cơ Symmetrix V-Max Một khối cấu thành linh hoạt Front End Back End Front End Back End Cổng Máy chủ & Đĩa Cổng Máy chủ & Đĩa Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Lõi Động cơ Symmetrix V-Max Lõi Lõi Bộ nhớ chung Lõi Lõi CPU Complex Lõi Lõi CPU Complex Lõi Lõi Bộ nhớ chung Giao diện Virtual Matrix A B Giao diện Virtual Matrix A B Tích hợp các thành phần tiêu chuẩn công nghiệp với các công nghệ và năng lực riêng có của Symmetrix 24 12

13 Xây dựng Trung tâm Dữ liệu Ảo: Dễ dàng bổ sung thêm Máy chủ Ảo 25 Xây dựng Trung tâm Dữ liệu Ảo: Liên kết các hệ thống trên toàn bộ trung tâm dữ liệu 26 13

14 Xây dựng Trung tâm Dữ liệu Ảo : Liên kết các hệ thống trên toàn bộ trung tâm dữ liệu àng trăm àng chục nghìn ổ đĩa àng trăm nghìn máy chủ ảo àng trăm nghìn Terabytes àng chục triệu IOPS Một chuyển mạch ảo 27 Phân cấp Lưu trữ iện nay Đưa đúng dữ liệu đến đúng chỗ Báo cáo hoạt động thiết bị Mục tiêu ổ Flash? Mục tiêu ổ SATA? Flash V-LUN Fibre Channel V-LUN SATA iệu năng ứng dụng Cao hơn Chi phí lưu trữ Thấp hơn và tiêu tốn ít điện năng hơn 28 14

15 Giá mua $ 3/8/2010 ạ thấp chi phí và Tối ưu hóa các cấp độ dịch vụ 17% Chi phí lưu trữ thấp hơn 17% Đồng thời hạ thấp chi phí bảo dưỡng và phần mềm 8 ổ FLAS 200 GB IOPS của ổ đĩa cao hơn 38% Đồng thời phù hợp hơn với tải công việc 528 ổ FC 146 GB, 15K 104 ổ FC 400 GB, 10K Yêu cầu cấp nguồn và làm máy thấp hơn 32% Đồng thời sử dụng diện tích đặt máy hiệu quả hơn Giảm được 384 ổ đĩa (mức độ giảm >70%) 32 ổ SATA 1 TB So sánh tổ hợp 144 ổ Flash + Fibre Channel + SATA với 528 ổ Fibre Channel 65 TB 65 TB 29 Đơn giản hóa việc quản lý các môi trường ảo Ảo hóa quản lý mang lại sự đơn giản, tốc độ và tự động hóa Cơ sở hạ tầng VMware Cung cấp nhanh tài nguyên theo nhu cầu Cung cấp tự động, Cung cấp ảo Bộ lập lịch tài Nguyên phân tán, VMotion Di động liên tục của Ứng dụng và dữ liệu FAST, LUN ảo Độ sẵn sàng cao, vstorage VMFS Cân bằng tải theo chính sách trên các tài nguyên vật lý PowerPath PowerPath PowerPath Máy chủ vcenter Quản lý, Báo cáo, và Điều khiển Tập trung và tự động hóa Ionix ControlCenter và VMware vcenter Server Plug-in 30 15

16 Cung cấp Lưu trữ dễ dàng, nhanh chóng, được tự động hóa cho máy chủ ảo chỉ bằng một động tác Sắp xếp và Masking truyền thống Các nhóm cung cấp tự động Cổng A Cổng B Cổng C Cổng D Cổng A Cổng B Cổng C Cổng D 40 hoạt động Masking độc lập 5 máy chủ ESX x 2 s x 4 cổng lưu trữ ~160 lần bấm chuột để hoàn thành Bao gồm cấu hình ban đầu và lặp lại đối với mỗi lần thay đổi hoặc bổ sung Cùng một cấu hình để xây dựng và liên kết các nhóm 15 lầm bấm chuột để hoàn thành Đơn giản hóa cấu hình ban đầu cũng như tất cả mọi thay đổi và bổ sung trong tương lai 31 Avamar & DataDomain Giải pháp Sao lưu & Khôi phục dữ liệu thế hệ mới 32 16

17 Tránh trùng lặp dữ liệu: Phương thức hoạt động Chia nhỏ dữ liệu (file con, các đoạn dữ liệu có độ dài khác nhau) O O O O O Gửi và lưu trữ từng phần dữ liệu đó một lần duy nhất O Kho dữ liệu sao lưu Tại nguồn Loại bỏ trùng lặp trước khi dữ liệu được truyền tải qua mạng Tại đích Đảm bảo việc loại bỏ trùng lặp được điều phối giữa các địa điểm, máy chủ theo thời gian Mịn Các đoạn file con nhỏ, có độ dài khác nhau đảm bảo việc tránh trùng lặp có hiệu quả nhất 33 Việc tránh trùng lặp dữ liệu có thể xuất hiện ở đâu? Nguồn (Avamar) Agents của phần mềm máy khách phát hiện các đoạn dữ liệu lặp lại trong file con ngay tại nguồn Chỉ có các đoạn dữ liệu mới, khác biệt được truyền qua mạng và lưu trữ vào đĩa Cửa sổ sao lưu nhỏ hơn, giảm bớt ảnh hưởng hàng ngày đến cơ sở hạ tầng vật lý/ảo Đích (DataDomain) Ứng dụng sao lưu gửi dữ liệu gốc đến một thiết bị lưu trữ đích Dữ liệu được loại bỏ trùng lặp ngay khi đến đích trong hoặc sau khi thực hiện sao lưu Có trong các thiết bị VTL hoặc LAN B2D Tính thông suốt của ứng dụng sao lưu mang lại cho người dùng sự thuận tiện, chỉ cần lắp vào và sử dụng Loại bỏ trùng lặp tại nguồn Loại bỏ trùng lặp tại đích Mạng Mạng 34 17

18 Avamar: Kết quả thực tế Sao lưu toàn bộ hàng ngày của Avamar so với sao lưu toàn bộ hàng ngày theo cách truyền thống Kiểu dữ liệu Lượng dữ liệu gốc được sao lưu Lượng dữ liệu truyền tải hàng ngày Các hệ thống file Windows 3,573 GB 6.1 GB ỗn hợp các hệ thống file Windows, Linux và UNIX 5,097 GB 11.7 GB Các file kỹ thuật trên NAS (sao lưu NDMP) 3,265 GB 24.2 GB ỗn hợp 20% Cơ sở dữ liệu, 80% các hệ thống file (Windows và UNIX) 9,583 GB 80.0 GB Nguồn: EMC ỗn hợp hệ thống file Linux và Cơ sở dữ liệu 7,831 GB GB Trong khi các kết quả khác nhau theo kiểu dữ liệu và tổ hợp, Avamar có thể nâng cao đáng kể hiệu năng và hiệu suất sao lưu 35 Kiến trúc sáng tạo của Avamar Cân đối giữa các nút lưu trữ Tiện ích và Nút dự phòng Máy chủ Avamar Điểm kiểm tra Bằng sáng chế của oa Kỳ số hiệu 6,826,711 Kiến trúc Nút Dự phòng Độc lập (Redundant Array of Independent Nodes - RAIN) Mỗi nút máy chủ bao gồm CPU, bộ nhớ và đĩa lưu trữ bên trong Đạt được độ sẵn sàng cao và chống chịu sự cố giữa các nút Kiến trúc lưới để đạt được hiệu năng và năng lực mở rộng trực tuyến Kiểm tra tính toàn vẹn của máy chủ Avamar hàng ngày Khả năng khôi phục dữ liệu được kiểm tra hàng ngày Bảo vệ RAID trước sự cố đĩa Sẵn sàng cho phần mềm Avamar và Kho dữ liệu Avamar 36 18

19 Mức độ sử dụng CPU Mức độ sử dụng CPU 3/8/2010 Các ệ điều hành và Ứng dụng được Avamar hỗ trợ ệ điều hành máy khách được hỗ trợ Microsoft Windows Server 2003 Standard và Enterprise Microsoft Windows 2000 Server và Advanced Server Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows XP, XP Professional, Vista Red at Linux 9.0 Red at Enterprise Linux (REL) 3.0, 4.0, 5.0 Solaris 8, 9, 10 SUSE Linux Enterprise Server 8.2, 9, 10 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 P-UX 11.0, 11iV1, 11iV2, 11iV3 Mac X 10.4x, 10.5x NetWare 6.5 Free BSD 6.2 Novell Storage Services (NSS) OES 2 SCO UNIX Các mô-đun Ứng dụng Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007 Microsoft SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008 Oracle 9i, 10g, 10gR2, 11g IBM DB2 8.2.x, 9.5 NDMP (EMC Celerra với DART 5.5, 5.6) NDMP (NetApp Data ONTAP 6.5, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.1x. 7.2) IBM Lotus Domino Cơ sở hạ tầng VMware Máy chủ VMware ESX 3.0.x, 3.5, 3i vsphere 4 = ESX ệ điều hành máy khách được chứng nhận sử dụng REL 4 client (hỗ trợ bên trong máy ảo phụ thuộc vào hỗ trợ VMware của hệ điều hành máy khách) Miễn phí các agent máy khách hoặc các mô-đun ứng dụng 37 Những thách thức về sao lưu của VMware Ảo hóa làm thay đổi mô hình máy chủ, ứng dụng và thông tin Sao lưu phải phát triển để cung cấp mức độ tập trung hóa và giá trị cao hơn Mô hình cũ Môi trường Vật lý: Mức độ sử dụng máy chủ thấp và đòi hỏi nhiều băng thông để thực hiện sao lưu Mô hình mới Môi trường ảo: Mức độ sử dụng máy chủ cao và không đòi hỏi băng thông lớn để thực hiện sao lưu 100% 100% 80 % 60% 40% 20% 0% Máy chủ A Máy chủ B Máy chủ C Mức độ sử dụng tài nguyên chỉ là 20% 80 % 60% 40% 20% 0% Máy chủ ảo A Máy chủ ESX Phần cứng Tài nguyên vật lý dùng chung Máy chủ ảo B Mức độ sử dụng tài nguyên đạt 80% Máy chủ ảo C 38 19

20 Đặc trưng của DataDomain Tích hợp dễ dàng với môi trường hiện tại Lớp điều khiển Ứng dụng Sao lưu & Lưu trữ CIFS, NFS, NDMP, OpenStorage Lớp Đích Lớp DR Ethernet Nhân bản VTL trên nền FC Thiết bị DD880 Thiết bị DD880 4U 2-6 cổng 10 và 1 Gb Ethernet; 4 Gb Fibre Channel RAID-6 Dung lượng khả dụng 5.4 đến 71 TB với các giá máy Ổ đĩa cứng SATA 1 TB hoặc 500 GB 7.2k rpm trong các giá máy ệ thống File NVRAM Quạt N+1 và nguồn cấp điện dự phòng, có thể thay thế nóng 39 Các hệ thống tránh trùng lặp dữ liệu trực tuyến có khả năng mở rộng cao nhất trong ngành DD880 DD500 Appliance Series DD600 Appliance Series DD690g Gateway DD120 Thiết bị văn phòng ở xa Các tùy chọn phần mềm: OpenStorage, VTL, Replicator và Retention Lock DDX Array Series Tối đa 16 Controllers Lưu trữ bên trong hoặc bên ngoài DD120 DD510 DD530 DD565 DD660 DD690 DD880 DDX Array Tốc độ (GB/hr) TB/hr 2 TB/hr 2.7 TB/hr 5.4 TB/hr 86.4 TB/hr Dung lượng lôgic(tb) Dung lượng thô (TB) Dung lượng sử dụng(tb) PB PB PB PB.750 Lên tới 3.75 Lên tới 7.5 Lên tới 23.5 Lên tới 36 Lên tới 48 Lên tới 96 Lên tới 1.5 PB.373 Lên tới 2.7 Lên tới 5.7 Lên tới 16.2 Lên tới 26.1 Lên tới 35.3 Lên tới 71 Lên tới 1.13 PB 40 20

21 41 21

Lâm sàng thống kê Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đã hoán chuyển sang đơn vị logarít

Lâm sàng thống kê Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đã hoán chuyển sang đơn vị logarít Lâm sàng thống kê Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đã hoán chuyển sang đơn vị logarít Hỏi: Nhiều biến số lâm sàng không tuân theo luật phân phối Gaussian, do đó cách tính khoảng tin cậy 95%

More information

10/1/2012. Hạch toán Thu nhập Quốc dân

10/1/2012. Hạch toán Thu nhập Quốc dân Hạch toán Thu nhập Quốc dân 2012 1 2 3 Nội dung 1. Sản lượng quốc gia - tâm điểm KTH vĩ mô? 2. Sản lượng quốc gia - đo lường? 3. Mức giá chung và tỷ lệ lạm phát đo lường? 4. Trao đổi sản lượng giữa các

More information

Tác dụng codeine của tác dụng thuốc Efferalgan Codein thuốc Thuốc tác dụng thuốc codein tác dụng tác dụng tác dụng thước Efferalgan codein dụng tác

Tác dụng codeine của tác dụng thuốc Efferalgan Codein thuốc Thuốc tác dụng thuốc codein tác dụng tác dụng tác dụng thước Efferalgan codein dụng tác MowerPartsZone.com just announced the opening of their retail store at 7130 Oak Ridge Highway in Knoxville, TN. They are located in the former location of Tác dụng phụ: - Phản ướng do codeine: táo bón,

More information

Giải pháp cơ sở hạ tầng dành cho Điện toán Đám mây và Ảo hóa

Giải pháp cơ sở hạ tầng dành cho Điện toán Đám mây và Ảo hóa Giải pháp cơ sở hạ tầng dành cho Điện toán Đám mây và Ảo hóa Lựa chọn một Chiến lược về Mật độ Triển khai một Môi trường Mật độ cao Tối đa hóa những Lợi ích về Hiệu suất Hình dung về Trung tâm Dữ liệu

More information

Thay đổi cuộc chơi: Impact 360 TM Ghi âm cho truyền thông IP & Tối ưu hóa Nhân lực (WFO) Stephen Abraham Loh Presenter

Thay đổi cuộc chơi: Impact 360 TM Ghi âm cho truyền thông IP & Tối ưu hóa Nhân lực (WFO) Stephen Abraham Loh Presenter Thay đổi cuộc chơi: Impact 360 TM Ghi âm cho truyền thông IP & Tối ưu hóa Nhân lực (WFO) Stephen Abraham Loh Presenter Email: sloh@witness.com Chương trình Ghi âm tương tác Lý do và cách thức Truyền thông

More information

Đo lường các hoạt động kinh tế

Đo lường các hoạt động kinh tế Đo lường các hoạt động kinh tế 2017 1 2 Nguồn : VEPR 3 Nội dung 1. Sản lượng quốc gia - tâm điểm KTH vĩ mô? 2. Sản lượng quốc gia - đo lường? 3. Mức giá chung và tỷ lệ lạm phát đo lường? 4. Trao đổi sản

More information

Bộ ba bất khả thi. Impossible Trinity

Bộ ba bất khả thi. Impossible Trinity Bộ ba bất khả thi Impossible Trinity Mundell Fleming Model Professor Robert Mundell The 1999 Nobel Prize Winner "for his analysis of monetary and fiscal policy under different exchange rate regimes and

More information

POWER POINT 2010 GIÁO TRÌNH

POWER POINT 2010 GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH POWER POINT 2010 Mọi thông tin xin liên hệ: - Trung tâm tin học thực hành VT - ĐC: Nhà số 2 - ngõ 41/27 Phố Vọng - HBT - HN. - ĐT: 0913.505.024 - Email: daytinhoc.net@gmail.com - Website: daytinhoc.net

More information

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Đình Chúc Đoàn Quang Hưng Copyright 2008 DEPOCEN Development and Policies Research Center (DEPOCEN) Page 1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL Tác giả

More information

Thực hành có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan. Hướng dẫn cho các thử nghiệm y sinh học dự phòng HIV

Thực hành có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan. Hướng dẫn cho các thử nghiệm y sinh học dự phòng HIV Thực hành có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan Hướng dẫn cho các thử nghiệm y sinh học dự phòng HIV 2011 UNAIDS / JC1853E (phiên bản thứ hai, tháng 6 năm 2011) Chương trình Phối hợp Liên hợp quốc

More information

Năm 2015 A E. Chứng minh. Cách 1.

Năm 2015 A E. Chứng minh. Cách 1. ài toán về các hình vuông dựng ra ngoài một tam giác guyễn Văn inh ăm 2015 húng ta bắt đầu từ một bài toán khá quen thuộc. ài 1. ho tam giác. Dựng ra ngoài tam giác các tam giác và lần lượt vuông cân tại

More information

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU Bùi Văn Trịnh 1 và Nguyễn Văn Đậm 2 1 Nhà xuất bản, Trường Đại học Cần Thơ 2 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày

More information

Mô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM

Mô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, Số 3S (2011) 32-38 Mô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM Nguyễn Hữu Khải 1, *, Lê Thị Huệ 2 1 Khoa Khí tượng

More information

Cách tiếp cận quốc gia về các biện pháp đảm bảo an toàn: Hướng dẫn cho chương trình REDD+ quốc gia

Cách tiếp cận quốc gia về các biện pháp đảm bảo an toàn: Hướng dẫn cho chương trình REDD+ quốc gia Cách tiếp cận quốc gia về các biện pháp đảm bảo an toàn: Hướng dẫn cho chương trình REDD+ quốc gia Daniela Rey & Steve Swan Tháng 7, 2014 Mục lục Lời cảm ơn Lời tựa Các từ viết tắt Danh mục các hộp, hình

More information

learn.quipper.com LUYỆN THI THPT - QG

learn.quipper.com LUYỆN THI THPT - QG EN GL IS H learn.quipper.com LUYỆN THI THPT - QG Lipit anh văn Toán học Hóa học Vật Lý Lipit Mục tiêu bài học Qua bài học này các em sẽ được học cách tính nhanh các chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa và

More information

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0. Hi vọng rằng phần HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0 sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn!

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0. Hi vọng rằng phần HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0 sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn! HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0 Để tiện lợi cho việc thực hành và theo dõi, chúng tôi sử dụng xuyên suốt một chuỗi dữ liệu thời gian là chuỗi CLOSE chuỗi giá đóng cửa (close) của Vnindex với 1047 quan

More information

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ RỪNG (Gallus gallus Linnaeus, 1758) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ RỪNG (Gallus gallus Linnaeus, 1758) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ RỪNG (Gallus gallus Linnaeus, 1758) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT Nguyễn Chí Thành 1, Vũ Tiến Thịnh 2 1 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2 Trường Đại học Lâm

More information

Ghi chú. Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. 27 Nguyễn Thông, Phường 7, quận 3, TP.HCM. SP Saigon Petro

Ghi chú. Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. 27 Nguyễn Thông, Phường 7, quận 3, TP.HCM. SP Saigon Petro DANH SÁCH Thương nhân kinh doanh đầu mối LPG được chấp thuận đăng ký hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Đến ngày 22/7/2014) Nhãn hàng hóa, thương Stt đầu mối trụ sở chính hiệu đăng

More information

Bài 5 Chiến lược Sản phẩm Quốc tế

Bài 5 Chiến lược Sản phẩm Quốc tế Bài 5 Chiến lược Sản phẩm Quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu chương 5 Giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm sản phẩm/ dịch vụ và các

More information

The Hoi An Declaration on Urban Heritage Conservation and Development in Asia 2017

The Hoi An Declaration on Urban Heritage Conservation and Development in Asia 2017 The Hoi An Declaration on Urban Heritage Conservation and Development in Asia 2017 Meeting in Hoi An, Viet Nam, from the 13 th to the 14 th of June 2017, to participate in the International Conference

More information

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI BỘ Y TẾ VŨ THỊ THU HƯƠNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA LUẬN

More information

Terms and Conditions of 'Shopping is GREAT' cash back campaign Điều khoản và Điều kiện của Chương trình tặng tiền Mua sắm Tuyệt vời

Terms and Conditions of 'Shopping is GREAT' cash back campaign Điều khoản và Điều kiện của Chương trình tặng tiền Mua sắm Tuyệt vời Terms and Conditions of 'Shopping is GREAT' cash back campaign Điều khoản và Điều kiện của Chương trình tặng tiền Mua sắm Tuyệt vời 1. The Program period is from 3 November 2015 to 11 January 2016, both

More information

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC BON TRONG CÁC BỘ PHẬN CÂY LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh.et.E.Z.Li)

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC BON TRONG CÁC BỘ PHẬN CÂY LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh.et.E.Z.Li) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC BON TRONG CÁC BỘ PHẬN CÂY LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh.et.E.Z.Li) Lê Xuân Trường, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Điệp TS. Trường Đại học Lâm nghiệp Trung tâm Khuyến nông Quốc

More information

CHẤN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TRONG GIAI ĐOẠN

CHẤN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TRONG GIAI ĐOẠN CHẤN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2018 TÓM TẮT Đặng Việt Dũng*; Nguyễn Văn Tiệp* Nguyễn Trọng Hòe*; Hồ Chí Thanh* Mục tiêu: nghiên cứu đặc điểm tổn

More information

LỜI CAM ĐOAN. Trương Thị Chí Bình

LỜI CAM ĐOAN. Trương Thị Chí Bình i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định. Các kết quả

More information

NHỮNG HỆ LỤY VÀ THAY ĐỔI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA THẾ GIỚI KHI MỸ RÚT KHỎI HIỆP ĐỊNH PARIS

NHỮNG HỆ LỤY VÀ THAY ĐỔI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA THẾ GIỚI KHI MỸ RÚT KHỎI HIỆP ĐỊNH PARIS PETROVIETNAM NHỮNG HỆ LỤY VÀ THAY ĐỔI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA THẾ GIỚI KHI MỸ RÚT KHỎI HIỆP ĐỊNH PARIS Tóm tắt Nguyễn Đức Huỳnh 1, Lê Thị Phượng 2 1 Hội Dầu khí Việt Nam 2 Tập đoàn

More information

BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM ( ) THỰC HIỆN VIETNAM ICT INDEX VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, PHƢƠNG PHÁP TÍNH MỚI

BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM ( ) THỰC HIỆN VIETNAM ICT INDEX VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, PHƢƠNG PHÁP TÍNH MỚI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỘI TIN HỌC VIỆT NAM BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM (2006-2016) THỰC HIỆN VIETNAM ICT INDEX VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, PHƢƠNG PHÁP TÍNH MỚI Báo cáo đƣợc xây dựng bởi: Hội Tin

More information

ĐÁNH GIÁ PROFILE VẬN TỐC GIÓ THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ NƯỚC

ĐÁNH GIÁ PROFILE VẬN TỐC GIÓ THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÁNH GIÁ PROFILE VẬN TỐC GIÓ THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TS. VŨ THÀNH TRUNG Viện KHCN Xây dựng KS. NGUYỄN QUỲNH HOA Công ty Aurecon Tóm tắt: Đối với nghiên cứu về gió, sự hiểu biết chính xác về

More information

Southlake, DFW TEXAS

Southlake, DFW TEXAS EB-5 T.E.A. DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHẬN THẺ XANH Ở MỸ CHƯƠNG TRÌNH 1. Gặp gỡ Chúng tôi David Pham Agenda: ductions t is EB-5? (Program Description) Money is Secure? (Government Security) Chance of a Visa? (Job/Visa

More information

TIẾN TỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

TIẾN TỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG TIẾN TỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG Đinh Văn Ưu Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD), Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam ĐT:

More information

The Magic of Flowers.

The Magic of Flowers. Co phâ n chuyê n ngư sang tiê ng viêt, mơ i baṇ ke o xuô ng đo c tiê p The Magic of Flowers. My love for roses made me want to have a flower garden. I didn t know anything about gardening, but I have a

More information

Ảnh hưởng của xâm nhập lạnh sâu đến mưa ở Việt Nam

Ảnh hưởng của xâm nhập lạnh sâu đến mưa ở Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 236-242 Ảnh hưởng của xâm nhập lạnh sâu đến mưa ở Việt Nam Trần Tân Tiến * Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường

More information

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ ( )

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ ( ) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ------------------------------------- NGUYỄN MẠNH HÙNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ

More information

VAI TRÒ LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY, SÓNG DO RỪNG NGẬP MẶN Ở KHU VỰC VEN BỜ BÀNG LA- ĐẠI HỢP (HẢI PHÒNG)

VAI TRÒ LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY, SÓNG DO RỪNG NGẬP MẶN Ở KHU VỰC VEN BỜ BÀNG LA- ĐẠI HỢP (HẢI PHÒNG) 126 Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V VAI TRÒ LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY, SÓNG DO RỪNG NGẬP MẶN Ở KHU VỰC VEN BỜ BÀNG LA- ĐẠI HỢP (HẢI PHÒNG) Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, Trần Đức

More information

Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng

Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Chương Trình Giảng Dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu năm 013 Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Gợi ý giải bài tập 8 HỒI QUY ĐA BIẾN Ngày Phát: Thứ ba 3/1/013 Ngày Nộp: Thứ ba 7/1/013 Bản in nộp lúc 8h0

More information

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH A Nguyen Van Nghi Street, Ward 7, Go Vap District. 4 1C Nguyen Anh Thu Street, Trung My Tay Ward, District 12

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH A Nguyen Van Nghi Street, Ward 7, Go Vap District. 4 1C Nguyen Anh Thu Street, Trung My Tay Ward, District 12 NO. ADDRESS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1 362A Nguyen Van Nghi Street, Ward 7, Go Vap District 2 No 20, 3/2 Street, Ward 12, District 10 3 430-432- 434, 3/2 Street, Ward 12, District 10 4 1C Nguyen Anh Thu Street,

More information

ĐIỂM LẠI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

ĐIỂM LẠI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 92825 ĐIỂM LẠI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Tháng 12, 2014 ĐIỂM LẠI

More information

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN.

More information

BÁO CÁO NGÀNH CẢNG BIỂN

BÁO CÁO NGÀNH CẢNG BIỂN BÁO CÁO NGÀNH CẢNG BIỂN Tháng 7/2017 Nâng cấp cơ sở hạ tầng để thúc đẩy đà tăng trưởng ngành cảng biển Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sản lượng hàng hóa container thông qua hệ thống cảng

More information

PHU LUC SUA DOI VA BO SUNG DIEU LE

PHU LUC SUA DOI VA BO SUNG DIEU LE PHU LUC SUA DOI VA BO SUNG DIEU LE CONG TY CO PHAN TON MA MAU FUJITON 9> : THANG 09 NAM 2011 PHU LUC SUA DOIVA BO SUNG DIEU LE Xet rsng, cac c6 dong sang lap ("Co Dong Sang Lap") cua CONG TY CO PHAN TON

More information

NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẬP ĐOÀN VINGROUP CÔNG TY CP (Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp: Số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002 (được sửa đổi vào từng thời điểm)) Địa chỉ trụ sở

More information

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN SỔ TAY KINH DOANH

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN SỔ TAY KINH DOANH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN SỔ TAY KINH DOANH 2 Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2011 CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN SỔ TAY KINH DOANH Ban thư ký ASEAN Jakarta Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2011 3 Hiệp hội các quốc

More information

DẪN NHẬP. B. Mục Lục Thư Viện Tự Động Hóa (automated online catalog) hay Mục Lục Trực Tuyến (OPAC = Online Public Access Catalog)

DẪN NHẬP. B. Mục Lục Thư Viện Tự Động Hóa (automated online catalog) hay Mục Lục Trực Tuyến (OPAC = Online Public Access Catalog) DẪN NHẬP I. Mục đích của việc làm biên mục Các tài liệu thư viện thuộc đủ loại hình: sách, tạp chí, tài liệu thính thị [tài liệu nghe nhìn], tài liệu điện tử, v.v. Nếu thư viện muốn phục vụ độc giả một

More information

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ ĐẤT THAN BÙN Ở U MINH HẠ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ ĐẤT THAN BÙN Ở U MINH HẠ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ ĐẤT THAN BÙN Ở U MINH HẠ Võ Quang Minh và Nguyễn Thị Thanh Nhanh 1 ABSTRACT Application of remote sensing to delineate the environmental resources is

More information

Pháp luật Quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật Quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Pháp luật Quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Trần Minh Thu Khoa Luật Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật quốc tế; Mã số: 60 38 60 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Anh Năm

More information

Các phương pháp định lượng Bài đọc. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nin khĩa

Các phương pháp định lượng Bài đọc. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nin khĩa Nin khĩa 2011-2013 Phần III CÁC CHỦ ĐỀ TRONG KINH TẾ LƯỢNG Trong Phần I ta đã giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển với tất cả các giả thiết của nó. Trong Phần II, ta xem xét chi tiết các hậu quả

More information

THIẾT KẾ BỔ SUNG TRONG CHỌN GIỐNG

THIẾT KẾ BỔ SUNG TRONG CHỌN GIỐNG J. Sc. & Devel., Vol. 12, No. 2: 269-275 Tạp chí Khoa học và Phát trển 2014, tập 12, số 2: 269-275 www.hua.edu.vn THIẾT KẾ BỔ SUNG TRONG CHỌN GIỐNG Nguyễn Đình Hền Khoa Công nghệ thông tn, Trường Đạ học

More information

Phối cảnh - Artist s impression Phối cảnh - Artist s impression Phối cảnh - Artist s impression

Phối cảnh - Artist s impression Phối cảnh - Artist s impression Phối cảnh - Artist s impression Hướng khu dân cư Urban view Hướng sông River view 13 3 11 26 12 25 21 22 14 15 4 36 5 24 23 27 24 34 28 30 29 33 32 31 38 17 9 8 Hướng khu dân cư Urban view Hướng trung tâm Quận 1 CBD view Hướng sông River

More information

CHƯƠNG 1. Nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: Những nhân tố làm biến động giá cổ phiếu

CHƯƠNG 1. Nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: Những nhân tố làm biến động giá cổ phiếu Mục lục CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LỜI GIỚI THIỆU LỜI MỞ ĐẦU LỜI GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1. Nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: Những nhân tố làm biến động giá cổ phiếu CHƯƠNG 2. Quy trình

More information

Châu Á Thái Bình Dương

Châu Á Thái Bình Dương BẢN TÓM TẮT TRUNG TÂM DỮ LIỆU Châu Á Thái Bình Dương Sự phát triển trung tâm dữ liệu đã trở thành vấn đề tiên quyết của rất nhiều nước, nhận được sự hỗ trợ phong phú từ chính phủ như kỹ thuật số/ công

More information

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES Ngày 07/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE, SGDCK TPHCM ) đã cấp Quyết định Niêm yết số 159/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Vinhomes

More information

TĂNG TỶ TRỌNG. HNX - Vietnam Điểm sáng lợi nhuận trong quý 4 và tăng trưởng tích cực trong các năm tới

TĂNG TỶ TRỌNG.  HNX - Vietnam Điểm sáng lợi nhuận trong quý 4 và tăng trưởng tích cực trong các năm tới Công ty Cổ phần Tasco (HNX) Ngành: Bất động sản & hạ tầng giao thông www.phs.vn HNX - Vietnam 27.12.2017 TĂNG TỶ TRỌNG Giá mục tiêu 15,408 VNĐ Giá đóng cửa 10,700 VNĐ 26/12/2017 Hoàng Trung Thông thonghoang@phs.vn

More information

Sự lựa chọn hợp lý. Nâng cao năng lực cho quá trình chính sách y tế dựa trên bằng chứng. Liên minh Nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế

Sự lựa chọn hợp lý. Nâng cao năng lực cho quá trình chính sách y tế dựa trên bằng chứng. Liên minh Nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế Sự lựa chọn hợp lý Nâng cao năng lực cho quá trình chính sách y tế dựa trên bằng chứng Liên minh Nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế Tổ chức Y tế thế giới Trường Đại học Y tế Công cộng NHÀ XUẤT BẢN

More information

Uỷ Ban Dân Tộc. Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số

Uỷ Ban Dân Tộc. Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số Uỷ Ban Dân Tộc Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số Hà Nội, tháng 6/2015 Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 Danh mục chữ viết tắt... 4 Danh mục

More information

THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TOÀN CẦU

THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TOÀN CẦU THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TOÀN CẦU Những điểm nổi bật Báo cáo hiện trạng năng lượng tái tạo toàn cầu REN21-217 217 MẠNG LƯỚI CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO THẾ KỶ 21 REN21 là mạng lưới

More information

KHUNG THỐNG KÊ VĂN HÓA UNESCO 2009 (FCS)

KHUNG THỐNG KÊ VĂN HÓA UNESCO 2009 (FCS) KHUNG THỐNG KÊ VĂN HÓA UNESCO 2009 (FCS) UNESCO Công ước Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) được 20 quốc gia thông qua tại Hội nghị London vào tháng 11 năm 1945 và có hiệu lực

More information

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở VIỆT NAM 2009 CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT Hà Nội, Ha tháng Noi, 2011 5 năm 2011 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU

More information

Detail Offer/ Chi Tiết. Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend Metropole Hanoi (Le Spa du Metropole)

Detail Offer/ Chi Tiết. Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend Metropole Hanoi (Le Spa du Metropole) Premium Travel Offers For Standard Chartered Visa Platinum Debit Card Danh Sách Khách Sạn & Resorts Được Hưởng Ưu Đãi Từ Thẻ Standard Chartered Visa Platinum Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend

More information

Cần Thơ, Việt Nam Tăng cường Khả năng Thích ứng của Đô thị

Cần Thơ, Việt Nam Tăng cường Khả năng Thích ứng của Đô thị Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Cần Thơ, Việt Nam Tăng cường Khả năng Thích ứng của Đô thị THÁNG 6/2014 NGÂN HÀNG THẾ

More information

BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNGVÀ ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HOÁ XÃ TẠI 3 TỈNH THÁI NGUYÊN, NGHỆ AN VÀ TRÀ VINH

BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNGVÀ ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HOÁ XÃ TẠI 3 TỈNH THÁI NGUYÊN, NGHỆ AN VÀ TRÀ VINH BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNGVÀ ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HOÁ XÃ TẠI 3 TỈNH THÁI NGUYÊN, NGHỆ AN VÀ TRÀ VINH DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG NHẰM HỖ TRỢ TRUY

More information

Hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu qua các con số thống kê và dự án khảo sát mức độ ứng dụng IPv6

Hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu qua các con số thống kê và dự án khảo sát mức độ ứng dụng IPv6 Hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu qua các con số thống kê và dự án khảo sát mức độ ứng dụng IPv6 Nguyễn Thị Thu Thủy Mức độ ứng dụng triển khai IPv6 thực của thế giới hiện ra sao, khu vực và quốc gia

More information

Chương 14. Đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số

Chương 14. Đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số Chương 14 Đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số Domadar N. Gujarati (Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải: Phùng Thanh Bình, MB (13/10/2017) Trong chương trước chúng ta nói rằng

More information

THAY ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG RENOVATION OF GROWTH MODEL

THAY ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG RENOVATION OF GROWTH MODEL VIỆN NC QUẢN LÝ KINH TẾ TW TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG RENOVATION OF GROWTH MODEL 6 SỐ 2012 CIEM, Trung tâm Thông tin Tư liệu 1 VIỆN NC QUẢN LÝ KINH TẾ

More information

Quách Thị Hà * Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Quách Thị Hà * Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 1 (2016) 73-79 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ cảng biển của một số nước trên thế giới Quách Thị Hà * Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484

More information

Lý thuyết hệ thống tổng quát và phân hóa xã hội: Từ Ludwig von Bertalanffy đến Talcott Parsons

Lý thuyết hệ thống tổng quát và phân hóa xã hội: Từ Ludwig von Bertalanffy đến Talcott Parsons Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 30, Số 3 (2014) 51-62 Lý thuyết hệ thống tổng quát và phân hóa xã hội: Từ Ludwig von Bertalanffy đến Talcott Parsons Lê Ngọc Hùng* Học viện Chính

More information

Rèn kỹ năng đọc hiểu (1)

Rèn kỹ năng đọc hiểu (1) 1 Rèn kỹ năng đọc hiểu (1) NỘI DUNG BÀI HỌC Phân tích cấu trúc đề thi Giới thiệu 9 dạng câu hỏi thường gặp Chi tiết cách làm về 9 dạng câu hỏi Phân tích cấu trúc đề thi o Có 2 bài đọc: tổng cộng 15 câu

More information

CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG)

CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) c Báo cáo cập nhật 23 Dec 2016 Đánh giá TĂNG TỶ TRỌNG DHG Dược phẩm Giá thị trường (VND) 94,800 Giá mục tiêu (VND) 109,000 Tỷ lệ tăng giá (%) 15% Suất sinh lợi cổ tức (%) 3.2% Suất sinh lợi bình quân năm

More information

và Sáng kiến Thích ứng và Uỷ ban Sông Mê Kông

và Sáng kiến Thích ứng và Uỷ ban Sông Mê Kông Biến đổi Khí hậu Mê Kông và Sáng kiến Thích ứng và Uỷ ban Sông Mê Kông Jeremy Bird Giám đốc Điều hành Ban Thư ký UBSMK Vientiane, Lao PDR Mê Kông là một trong những con sông dài nhất thế giới (4.800km),

More information

Trường Công Boston 2017

Trường Công Boston 2017 Discover BPS 07 High School Edition Vietnamese Trường Công Boston 07 Hướng dẫn cho Cha mẹ và Học sinh Chọn trường trung tại Boston Cách thức, địa điểm và thời điểm để đăng ký trường trung Các chương trình

More information

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHO CÁC TRẠI NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHO CÁC TRẠI NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHO CÁC TRẠI NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TECHNICAL EFFICIENCY ANALYSIS FOR TRA CATFISH AQUACULTURE FARMS IN MEKONG RIVER DELTA

More information

TRỞ LẠI TƯƠNG LAI: SỰ BẤT ỔN TẠI CHÂU ÂU SAU CHIẾN TRANH LẠNH (PHẦN 1)

TRỞ LẠI TƯƠNG LAI: SỰ BẤT ỔN TẠI CHÂU ÂU SAU CHIẾN TRANH LẠNH (PHẦN 1) #101 27/12/2013 TRỞ LẠI TƯƠNG LAI: SỰ BẤT ỔN TẠI CHÂU ÂU SAU CHIẾN TRANH LẠNH (PHẦN 1) Nguồn: John J. Mearsheimer (1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, International Security,

More information

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ỦY BAN TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ỦY BAN TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ỦY BAN TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 - CISG)

More information

BÁO CÁO TIỀN TỆ. Tháng / Số 37. Tóm tắt nội dung. Nghiệp vụ thị trường mở. Lãi suất VND liên ngân hàng. Lãi suất trúng thầu TPCP kỳ hạn 5 năm

BÁO CÁO TIỀN TỆ. Tháng / Số 37. Tóm tắt nội dung. Nghiệp vụ thị trường mở. Lãi suất VND liên ngân hàng. Lãi suất trúng thầu TPCP kỳ hạn 5 năm KHỐI ĐẦU TƯ -- Ngân hàng TMCP Xăng VP5 (18T1-18T2), Lê Văn BÁO CÁO TIỀN TỆ dầu Petrolimex Lương, Tóm tắt nội dung Tháng 9.217 / Số 37 Chính phủ chỉ đạo NHNN giảm thêm,5% lãi suất, đẩy mạnh tăng trưởng

More information

Trươ ng Trung Ho c Cơ Sơ George V. Ley Va

Trươ ng Trung Ho c Cơ Sơ George V. Ley Va Trươ ng Trung Ho c Cơ Sở George V. Ley Va Sở Giáo Dục California Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Trươ ng Ho c Báo Cáo Dựa Trên Dữ Liệu từ Năm Ho c 2015 16 Theo luật tiểu bang, trễ nhất vào ngày

More information

Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào

Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào Public Disclosure Authorized NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

More information

Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện

Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện Môi trường vì các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện Sáng kiến Đói nghèo Môi trường của UNDP

More information

Phát triển của Việt Nam trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc: cần làm gì?

Phát triển của Việt Nam trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc: cần làm gì? Phát triển của Việt Nam trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc: cần làm gì? Vũ Quang Việt 16/7/2014, sửa lại 1/11/2014 Giới thiệu Phát triển của Việt Nam ngày càng gắn bó về nhiều mặt với TQ. Muốn

More information

CONTENT IN THIS ISSUE

CONTENT IN THIS ISSUE JOURNAL OF ECOLOGICAL ECONOMY YEAR 14 Issue 31-2009 Advisory Edition Board Prof. Dr. HA CHU CHU Prof. Dr. NGUYEN NANG AN Prof. Dr. TRAN THANH BINH Prof. Dr. TON THAT CHIEU Ass. Prof. Dr. NGUYEN DUY CHUYEN

More information

B NG CÂU H I: TÌM HI U CÁC KHÁI NI M V DU L CH B N V NG. 2. B n có ngh r ng vi c b o v ngu n l i t nhiên và du l ch có th t ng thích nhau?

B NG CÂU H I: TÌM HI U CÁC KHÁI NI M V DU L CH B N V NG. 2. B n có ngh r ng vi c b o v ngu n l i t nhiên và du l ch có th t ng thích nhau? CÁC KHÁI NI M V DU L CH B N V NG H C PH N 1 Tài li u: 1.1 i n vào các câu h i d i ây và s d ng chúng th o lu n và n p l i cho ng i h ng d n. B NG CÂU H I: TÌM HI U CÁC KHÁI NI M V DU L CH B N V NG 1. B

More information

ARCGIS ONLINE FOR ORGANIZATION

ARCGIS ONLINE FOR ORGANIZATION Training Guideline ARCGIS ONLINE FOR ORGANIZATION 1 Workshop: ARCGIS ONLINE & MORE Để chuẩn bị cho workshop này, người tham gia cần được đảm bảo có các yếu tố sau: 1. Mạng internet. 2. Trình duyệt Chrome/

More information

CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982 VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO CÁC TRANH CHẤP TẠI BIỂN ĐÔNG

CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982 VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO CÁC TRANH CHẤP TẠI BIỂN ĐÔNG #129 07/03/2014 CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982 VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO CÁC TRANH CHẤP TẠI BIỂN ĐÔNG Nguồn: Donald R. Rothwell (2013). The 1982 UN convention on the Law of the Sea and its relevance to maritime

More information

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Trần Duy Hiền NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CHO

More information

Văn phòng ILO khu vực Châu Á Thái Bình Dương Phòng phân tích kinh tế và xã hội khu vực (RESA) Tháng 12 năm 2014

Văn phòng ILO khu vực Châu Á Thái Bình Dương Phòng phân tích kinh tế và xã hội khu vực (RESA) Tháng 12 năm 2014 Văn phòng ILO khu vực Châu Á Thái Bình Dương Phòng phân tích kinh tế và xã hội khu vực (RESA) Tháng 2 năm 24 Báo cáo tiền lương toàn cầu 24/5 Phụ trương Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Tiền lương khu vực

More information

BÁO CÁO LẦN ĐẦU 11/11/2017 VJC (HOSE) CTCP hàng không Vietjet (VJC) Hướng đến quốc tế. Diễn biến giá cổ phiếu (%) Thống kê 10/11/17

BÁO CÁO LẦN ĐẦU 11/11/2017 VJC (HOSE) CTCP hàng không Vietjet (VJC) Hướng đến quốc tế. Diễn biến giá cổ phiếu (%) Thống kê 10/11/17 BÁO CÁO LẦN ĐẦU 11/11/2017 Đánh giá VJC (HOSE) TĂNG TỶ TRỌNG Hàng không Giá thị trường (VND): 117,900 Giá mục tiêu (VND): 152,700 Tỷ lệ tăng giá bình quân năm: 30% Suất sinh lợi cổ tức: 3% Suất sinh lợi

More information

KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỒNG EURO

KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỒNG EURO #133 17/03/2014 KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỒNG EURO Nguồn: Paul De Grauwe (2013). The Political Economy of the Euro, Annual Review of Political Sciences, 16, pp. 153 170. Biên dịch: Bùi Thu Thảo Hiệu đính:

More information

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA EU TRÊN CON ĐƢỜNG TIẾN TỚI NHẤT THỂ HÓA. Sinh viên thực hiện: Lê Trà My

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA EU TRÊN CON ĐƢỜNG TIẾN TỚI NHẤT THỂ HÓA. Sinh viên thực hiện: Lê Trà My NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA EU TRÊN CON ĐƢỜNG TIẾN TỚI NHẤT THỂ HÓA Sinh viên thực hiện: Lê Trà My 1 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BRIC Brazil, Russia, India, China Các nền kinh tế mới nổi CEECs Center and East European

More information

Lê Anh Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hâu - Đại học Cần Thơ

Lê Anh Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hâu - Đại học Cần Thơ ------ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HỆ SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Anh Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hâu - Đại học

More information

BÁO CÁO CẬP NHẬT 25/05/2018. TCT Phân bón & Hóa chất Dầu khí Rủi ro giá khí đầu vào che mờ triển vọng NPK DPM (HOSE)

BÁO CÁO CẬP NHẬT 25/05/2018. TCT Phân bón & Hóa chất Dầu khí Rủi ro giá khí đầu vào che mờ triển vọng NPK DPM (HOSE) BÁO CÁO CẬP NHẬT 25/05/2018 Đánh giá DPM (HOSE) TRUNG LẬP Phân bón Giá thị trường (VND): 17,100 Giá mục tiêu (VND): 18,000 Tỷ lệ tăng giá bình quân năm: 5.3% Suất sinh lợi cổ tức: 5.8% Suất sinh lợi bình

More information

SINH KHỐI RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG

SINH KHỐI RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG SINH KHỐI RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG Trần Thị Kim Hồng 1, Quách Trường Xuân 2 và Lê Thị Ngọc Hằng 3 1 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ 2 Học

More information

VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN TRONG TĂNG TRƯỞNG XANH LAM Ở VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN TRONG TĂNG TRƯỞNG XANH LAM Ở VIỆT NAM VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN TRONG TĂNG TRƯỞNG XANH LAM Ở VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi 1 Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt: Chiến lược và Kế

More information

THÁNG 1/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH. Accelerating success

THÁNG 1/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH. Accelerating success THÁNG 1/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KHU TRUNG TÂM Accelerating success www.colliers.com/vietnam MỤC LỤC TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Văn phòng... Bán lẻ... Khách sạn... Căn hộ dịch

More information

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TRẦM TÍCH THÀNH TẠO CARBONATE TRƯỚC KAINOZOI MỎ HÀM RỒNG, ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TRẦM TÍCH THÀNH TẠO CARBONATE TRƯỚC KAINOZOI MỎ HÀM RỒNG, ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG PETROVIETNAM ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC TRẦM TÍCH THÀNH TẠO CARBONATE TRƯỚC KAINOZOI MỎ HÀM RỒNG, ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG Tóm tắt ThS. Lê Trung Tâm 1, TS. Cù Minh Hoàng 2, TS. Phạm Văn Tuấn 3 1 Tổng công ty Thăm

More information

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSE) Tăng trƣởng, nhƣng với tốc độ chậm hơn

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSE) Tăng trƣởng, nhƣng với tốc độ chậm hơn ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSE) MUA Giá mục tiêu 1 năm: 230.000 đồng/cp Giá hiện tại: 171.900 đồng/cp Doãn Việt Bảo baodv@ssi.com.vn +84 28 3824 2897 ext. 2154 Ngày 13/03/ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Các

More information

TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TẠO GIÁ TRỊ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH:

TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TẠO GIÁ TRỊ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH: Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TẠO GIÁ TRỊ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH: GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO TĂNG

More information

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ---------------------- TRẦN HỮU TRUNG QUAN HEÄ CHÍNH TRÒ - NGOAÏI GIAO, AN NINH CUÛA ASEAN VÔÙI TRUNG QUOÁC VAØ NHAÄT BAÛN (1991-2010) Chuyên

More information

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hiệu người thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho Tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hiệu người thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho Tôi hoàn thành luận văn này. Lời cảm ơn Trong quá trình thực hiện đề tài Nghiên cứu đề xuất định hướng sinh kế bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị của tài nguyên địa hình ở Vịnh Bái Tử Long, Tôi đã nhận được rất nhiều

More information

336, Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam. Nhận bài : 16 tháng 3 năm 2012, Nhận đăng : 10 tháng 8 năm 2012

336, Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam. Nhận bài : 16 tháng 3 năm 2012, Nhận đăng : 10 tháng 8 năm 2012 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại Ngữ 28 (2012) 194-209 Quốc tế học và khu vực học: Những khía cạnh phương pháp luận Lương Văn Kế * Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, 336,

More information

Sika at Work. Sika Vietnam Industrial Factory Projects in Vietnam. Các dự án Nhà máy Công nghiệp tại Việt Nam

Sika at Work. Sika Vietnam Industrial Factory Projects in Vietnam. Các dự án Nhà máy Công nghiệp tại Việt Nam BU Contractor, Industrial Factory, Nov 2012 Sika Vietnam Industrial Factory Projects in Vietnam Các dự án Nhà máy Công nghiệp tại Việt Nam Project names / Các dự án: Canon Nestle Unilever Tan Son Nhat

More information

VIET LABOR Free Viet Labor Federation PRISON LABOR PRISONERS WORK UNDER WHIPS AS AUTHORITIES WHIP UP PROFITS

VIET LABOR Free Viet Labor Federation PRISON LABOR PRISONERS WORK UNDER WHIPS AS AUTHORITIES WHIP UP PROFITS VIET LABOR Free Viet Labor Federation PRISON LABOR PRISONERS WORK UNDER WHIPS AS AUTHORITIES WHIP UP PROFITS Viet Labor, 12/5/2016 Australia: 23 Janelaine Crt Springvale Sth Vic 3172 www.laodongviet.org

More information

VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ #140 02/04/2014 VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Nguồn: Benjamin J.Cohen (1990). Review: The Political Economy of International Trade, International Organization, Vol. 44, No. 2, pp. 261-281.

More information