RAČUNALNA APLIKACIJA ZA RFID EVIDENCIJU STUDENATA NA NASTAVI

Size: px
Start display at page:

Download "RAČUNALNA APLIKACIJA ZA RFID EVIDENCIJU STUDENATA NA NASTAVI"

Transcription

1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij RAČUNALNA APLIKACIJA ZA RFID EVIDENCIJU STUDENATA NA NASTAVI Završni rad Luka Nuić Osijek, 2016.

2 SADRŽAJ 1. UVOD Zadatak završnog rada PRIMIJENJENE TEHNOLOGIJE I ALATI Odabir i detalji sklopa za očitavanje kartica Alati i tehnologije potrebni za razvoj aplikacije REALIZACIJA SUSTAVA Izrada baze podataka Izrada aplikacije Izrada početnog sučelja Izgled glavnog sučelja Izrada upravljačkog sučelja ZAKLJUČAK LITERATURA SAŽETAK ABSTRACT ŽIVOTOPIS PRILOZI... 20

3 1. UVOD U ovom završnom radu cilj je prikazati način izrade aplikacije za praćenje dolaznost studenata na nastavi. Aplikacija će biti izrađena tako da se sa njom mogu služiti razni poduzetnici koji trebaju pratit nazočnost zaposlenika. Za rad aplikacije se koristi RFID senzor koji se spaja pomoću USB kabla na osobno računalo. Nakon spajanja korisnik treba pokrenuti aplikaciju te se prijaviti pomoću svoje identifikacijske kartice. Zatim ovisno o vrsti korisnika dobiva se drugačije sučelje. Obični korisnici mogu zapisivati nove dolaznosti sudionika i nadgledati sve prethodno zapisane podatke kao i listu svih sudionika i korisnika. Administrator osim svih mogućnosti korisnika također može upravljati zapisanim podatcima. Svi podatci sudionika i korisnika spremaju se na bazu podataka radi lakšeg prikaza i upravljanja. Također aplikacija omogućuje izvoz podataka o dolascima sudionika na korisnikov Google disk u obliku Excel tablice. 1

4 1.1. Zadatak završnog rada U ovom završnom radu potrebno je napraviti aplikaciju koja će pomoću RFID čitača evidentirat sudionike na nastavi. Treba omogućiti običnim korisnicima jednostavno sučelje pomoću kojeg mogu evidentirati i nadgledati već upisane podatke o sudionicima. Administratorima treba omogućiti da upravljaju korisnicima i podatcima te treba stvoriti jasan prikaz dolaznosti pojedinih sudionika. 2

5 2. PRIMIJENJENE TEHNOLOGIJE I ALATI 2.1. Odabir i detalji sklopa za očitavanje kartica Za čitanje kartica odabran je čitač pametnih kartica sa ugrađenim EM4100 modulom koji radi na 125 khz. Sklop komunicira pomoću USB-a i ne zahtjeva dodatnu instalaciju programa za svoj rad. Prilikom očitanja kartice sklop čita prvih deset znamenki što je isto i identifikacijski broj kartice. Očitani broj šalje se na računalo te ga računalo prepoznaje kao da je uneseno pomoću tipkovnice i pritisnuta tipka Enter. Takvo ponašanje sklopa pojednostavljuje način kreiranja ovog sustava i omogućuje pristup točno traženim informacijama pametnih kartica. Obilježja uređaja: USB komunikacija sa računalom (Plug and Play, podržava Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows7 i Linux) Čita sve 125Khz RFID EM4100 EM410X kartice/tagove LED dioda za definiranje stanja sklopa Ugrađeni buzzer Napajano preko USB kabla (tip: Mini B) Udaljenost čitanja: 5-8 cm Dimenzije: 10.5cm x 7cm x 1.2cm Slika 1. USB čitač pametnih kartica 3

6 2.2. Alati i tehnologije potrebni za razvoj aplikacije Za aplikaciju je potrebno razvojno okruženje koje ima mogućnost primanja identifikacijskih oznaka korisnika kao i sudionika prilikom kontrole pristupa. Također treba omogućiti običnim korisnicima jednostavno sučelje koje im omogućuje unos novih podataka. Administratori trebaju imati mogućnost, osim unosa podataka, kontrolu nad već unesenim podatcima, unos novih korisnika i sudionika,izmjenu podataka itd. Osim navedenih uvjeta aplikacija treba moći komunicirati sa bazom podataka i Microsoft Office programskim paketima. Za razvojno okruženje je izabran Visual Studio Community zbog velikog broja proširenja i jednostavnog sučelja za izradu Windows form aplikacija. Također omogućuje programiranje u raznim programskim jezicima kao C, C++, C#, Javascript i Python. Ova verzija Visual Studia je dostupna svima i podržava razvoj aplikacija na raznim platformama. Više o Visual Studiu na [1]. Prilikom stvaranja izgleda aplikacije potrebno je samo postaviti odgovarajuće objekte unutar forme. Takav način izrade omogućuje stvaranje jednostavnih aplikacija za manje sustave. Izgled sučelja prikazan je na Slici 2. Za stvaranje interakcije objekata korišten je programski jezik C#. MySQL je izabran za upravljanje bazom podataka zbog toga što je besplatan i njegov izvorni kod je dostupan svima. Isto tako MySQL ima vlastito razvojno okruženje pod nazivom Workbench. Izgled MySQL Workbench sučelja prikazan je na Slici 3. Pomoću tog programa Slika 2. Razvojno okruženje Visual Studio 4

7 može se, uz određeno znanje SQL naredbi, kreirati i nadgledati podatci unutar baze podataka. Sve baze unutar MySQL-a su relacijskog tipa zbog čega je skladištenje i pretraživanje velikog broja podataka brzo i sigurno. Još jedna od prednosti MySQL je podrška proširenja za razne programske jezike kao: PHP, Java, Perl, Python itd. Za više informacija o MySQL vidi [2]. Sama komunikacija između aplikacije i baze podataka biti će obavljana pomoću određenih naredbi unutar C# okruženja pomoću kojim se pokreće komunikacije te se omogućuje pokretanje određenih MySQL naredbi. Slika 3. MySQL Workbench sučelje 5

8 3. REALIZACIJA SUSTAVA Za kreiranje ovakvog sustava potrebno je kreirati bazu podataka i aplikaciju koja će upravljati svime. Aplikacija treba pružiti jednostavno sučelje za običnog korisnika i administratora. Zbog toga što sustav treba moći pratit dolaznost i zaposlenika, nazivi korišteni trebaju biti općeniti kao i dizajn aplikacije. Korisnik sustava prvotno treba priključiti RFID uređaj u računalo. Nakon što se uređaj ispravno instalira, korisnik pokreće aplikaciju. Prilikom pokretanja aplikacije, korisniku će biti prikazan tekst koji će tražiti od njega da provuče svoju identifikacijsku karticu kako bi se prijavio. Nakon prijave korisnik ovisno o svojoj oznaci dobiva drugačije sučelje. Obični korisnici imaju mogućnost pregleda upisanih podataka pomoću pogleda na bazu podataka. Isto tako mogu unositi nove dolaske sudionika. Unos novih dolazaka pokreće se sa tipkom Započni nakon čega svi prisutni sudionici provlače svoje identifikacijske kartice. Nadalje korisnik bira neku od ponuđenih prostorija te postavlja odgovarajuće vrijeme događaja. Zatim pritiskom na tipku Upload svi uneseni podatci se ažuriraju u bazi te ovisno o potrebama korisnika može ažurirati i tablicu na vlastitom Google disku. Nakon unosa korisnik može unositi nove podatke ili se odjaviti iz aplikacije. Administrator sustava sa svim mogućnostima korisnika može i upravljati podatcima. Zbog toga ima prošireno sučelje sa dodatnim opcijama. Administrator aplikacije može dodavati i brisati prostorije, korisnike i sudionike. Isto tako ima mogućnost promjene pojedinog obilježja korisnika ili sudionika. Tako u slučaju nekakve pogreške prilikom unošenja moguće je promijeniti samo ime ili prezime određenog korisnika. Ostale detalje rada aplikacije moguće je pogledati sljedećim poglavljima. 6

9 3.1. Izrada baze podataka Prvo se definiraju elementi baze podataka. Korisnici se smatraju osobama koji koriste ovaj sustav dok su sudionici sve osobe kojima se prati dolaznost. Tablicu korisnika i sudionika povezivat će tablica dolazaka koja će isto tako sadržavati vrijeme i prostoriju tog događaja. Korisnici i sudionici imaju jednake elemente tablice(identifikacijski broj, ime i prezime) dok korisnici imaju dodatni element koji definira dali je korisnik administrator ili ne. Tablica dolazaka se sastoji od stranih ključeva koji su povezani sa identifikacijskim brojevima korisnika i sudionika. Tako je količina podataka unutar baze smanjena te je pretraživanje jednostavnije. Također napravljena je tablica sa listom prostorija kako bi administrator mogao upravljati sa unesenim prostorijama. Relacijski dijagram tablice prikazan je na slici 4. Slika 4. ER dijagram baze podataka 7

10 3.2. Izrada aplikacije Aplikacije će se sastojati od tri glavna sučelja pa se analogno tome može podijeliti na tri dijela izrade. Prvo sučelje je početno sučelje koje će samo tražiti od korisnika da učita svoju karticu. Također prilikom izrade ovog sučelja definiraju se dimenzije i dizajn aplikacije. Statusna traka se dodaje kako bi se korisniku dala povratna veza o događajima i kako bi korisnik dobio opciju odjave iz aplikacije. Drugo sučelje dolazi poslije prijave korisnika i pojavljuje se bez obzira na vrstu korisnika. Služi za kontrolu pristupa sudionika kao i za prikaz liste korisnika, sudionika i osnovni prikaz dolazaka. Treće sučelje dobivaju kao opciju jedino korisnici sa oznakom administratora te tu imaju mogućnost unosa i izmjene podataka. Sučelje je podijeljeno na tri dijela: prvo za upravljanje korisnicima, drugo za upravljanje sudionicima i treće za upravljanje prostorijama Izrada početnog sučelja Pri stvaranju ovakvog sučelja potrebno je postaviti samo nekakvu oznaku korisniku kako bi znao što se traži od njega. Isto tako pravi se osnovni dizajn i dimenzije aplikacije pošto je prvo sučelje. Kao što je prikazano na slici 5 od korisnika se traži učitavanje kartice kako bi se prijavio. Prijava se obavlja na način da se postavlja upit na bazu podataka za listom svih korisnika. Postavljanje upita prikazano je na sljedećem kodu. MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; string myconnectionstring; myconnectionstring = "server=localhost;user id=root;" + "pwd=asd123;database=idproject;"; try conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(); conn.connectionstring = myconnectionstring; conn.open(); string stm = "SELECT * FROM korisnik WHERE ID='" + input.tostring() + "'"; MySqlDataAdapter mda = new MySqlDataAdapter(stm, conn); System.Data.DataTable dt = new System.Data.DataTable(); mda.fill(dt); tipkor = dt.rows[0][3].tostring(); label4.text = dt.rows[0][3].tostring() + ", " + dt.rows[0][1].tostring() + " " + dt.rows[0][2].tostring(); conn.close(); catch (MySql.Data.MySqlClient.MySqlException ex) MessageBox.Show(ex.Message); 8

11 Prije bilo kakvog rada za MySQL bazama potrebno je uključiti MySQL biblioteku. Nakon uključivanja biblioteke potrebno je kreirati znakovni niz(eng. string) koji će sadržavati IP adresu servera, naziv korisnika i bazu podataka na koju se spajamo(ovdje je korištena i šifra što ne mora biti obavezno). Zatim kreira se objekt iz MySQL biblioteke te njegov string za konekciju mijenjamo sa prethodno stvorenim string-om i pozivamo funkciju za otvaranje veze. Ako se veza uspješno uspostavila stvara se string koji će predstavljati upit na bazu. Takav upit zatražit će entitet sa ID-om provučene kartice. Nadalje kreiraju se dvije vrste objekta, jedan skuplja sve podatke koje baza vrati na određeni upit( DataAdapter ) dok je drugi predstavlja tablicu podataka. DataAdapter objekt prilikom konstrukcije prima dva parametra, string upita i objekt veze. Najveći razlog korištenja DataAdapter objekata je mogućnost povezivanja podataka baze i objekata ovog okruženja što se obavlja sa metodom Fill koja ispunjava tablicu sa podatcima baze. Nakon uspješne komunikacije potrebno je samo korisnika obavijestiti o uspješnoj prijavi. Ovakav način komunikacije sa bazom, pošto daje točne podatke, će se koristiti kroz cijelu izradu aplikacije te više neće biti objašnjavana. Slika 5. Izgled početnog zaslona aplikacije 9

12 Izgled glavnog sučelja Nakon prijave korisnika automatski se pojavljuje sučelje za kontrolu pristupa. Samo mijenjanje sučelja u ovoj aplikaciji obavlja se promjenom svojstva vidljivosti prikazanih objekata. Pri prijavi običnog korisnika pojavljuje se sučelje prikazano na slici 6. Korisnik dobiva jednostavno sučelje pomoću kojeg može odmah unositi nove podatke o dolaznosti sudionika. Pritiskom na tipku Započni aktivira se dok koda s kojim se unose sudionici u tablicu ispod. Unos sudionika pomoću RFID čitača unutar aplikacije je objašnjen u sljedećem poglavlju. Nakon unesenih sudionika korisnik bira prostoriju i vrijeme te ima opciju ažuriranja tablice na osobnom Google disku. Lista prostorija se automatski ažurira sa baze podataka prilikom prijavljivanja korisnika. Slika 6. Korisničko sučelje aplikacije Prilikom pritiska na tipku update pokreće se petlja koja stvara string sa svakim korisnikom te otvara konekciju za bazom i pokreće ih kao naredbe. Sljedeći kod prikazuje string koji će biti pokrenut. Koristi se MySQL naredba za unos podataka sa vrijednostima koji se uzimaju iz string Query = "insert into dolazci(prostorija, vrijeme, fk_kor, fk_sud) values( '" + listaprostorija.selecteditem.tostring() + "', '" + datetimepicker1.value.tostring() + "', '" + idkoris + "', '" + datagridview1.rows[gridbrojac].cells[0].value.tostring() + ');"; 10

13 pojedinog elementa aplikacije. Za izvršenje naredbe koristi se Reader objekt koji se inače koristi za spremanje podataka vraćenih od baze. Također stvara se objekt Command koji prilikom konstrukcije kao parametre prima string konekcije koji je isti kao i u prethodnim poglavlju i string sa naredbom koji je sada stvoren. Kao što je već navedeno ovo sučelje sadrži dio koji korisniku omogućuje prikaz podataka iz baze. Ovdje obični korisnik može vidjeti listu korisnika i sudionika te listu dolaznosti pojedinih sudionika. Slika 7 prikazuje izgled tablica koje se stvaraju u trenutku kada korisnik stisne na jednu od tipaka iz grupe Prikaz podataka. Tipke za stvaranje prozora sa tablicom koriste metodu ShowDialog pomoću koje se otvara forma ili prozor za stvoreni objekt. Slika 7. Prikaz podataka Najkompliciraniji dio se može smatrati dio kreiranja tablice dolazaka koja se može vidjeti na slici 7. Za tu tablicu potrebno je sva moguća vremena dolazaka studenata poredati u stupce iako se oni u bazi nalaze u redcima zbog načina na kojeg se evidentiraju. Cijeli kod stvaranja tablice nalazi se u prilogu 1. U početku se stvara konekcija koja zahtjeva sve podatke o dolascima iz baze. Nakon toga kreirane su 3 liste string-ova. Prve dvije liste sadržavaju imena i prezimena sudionika dok treća sva moguća vremena dolazaka. Ovdje nam dobro dolazi funkcija koju liste podržavaju, a to je Exists. Ta funkcija provjerava dali takav element unutar liste postoji te ako 11

14 postoji element neće biti unesen. Zatim se generira dvodimenzionalno polje koje ima redova koliko ima i sudionika i stupaca koliko ima i mogućih vremena. Svaka vrijednost polja postavlja se u - (minus) što predstavlja početnu vrijednost. Nakon toga treba provjeravati dali je sudionik bio u tom vremenu na predavanju i ako je vrijednost polja se mijenja u +. Sama provjera će se obavljati pomoću trostruke petlje. Prva petlja prolazi kroz svaki red tablice stvorene na početku prilikom uzimanja podataka iz baze. Nakon toga prolazi s kroz svaki element liste vremena i sudionika. Na mjestu gdje se vrijeme iz liste vremena podudara sa vremenom iz tablice baze i gdje se sudionik iz liste sudionika podudara sa sudionikom iz tablice, u prethodno kreiranom dvodimenzionalnom polju se postavlja +. Način stvaranja tablice dolazaka jasnije je pojašnjen na slici 8. Poslije stvaranja tablice dolazaka preostalo je samo ispisati sve podatke u konačnu tablicu. To je ostvareno sa dvije petlje gdje jedna postavlja vremena kao nazive stupaca, a druga nazive pojedinih sudionika sa njihovim dolascima. Ovaj način kreiranja tablice koristi se i prilikom kreiranja tablice za Google disk. Slika 8. Izrada tablice dolazaka 12

15 Izrada upravljačkog sučelja Pošto će sučelje koje će koristiti administrator imati također mogućnost upisa dolaznosti cijelo sučelje običnog korisnika se ostavlja. Stvara se dodatno sučelje za upravljanje podatcima. Zatim se postavljaju svi elementi koji će administratoru dati potpunu kontrolu nad upisanim podatcima. U ovom sučelju administrator može dodavati, izmijeniti i izbrisati korisnike, sudionike i prostorije. Ovaj dio programa za izradu nije kompliciran, ali je zato dosta vremenski zahtjevan. Sam proces izmijene podataka treba biti lako razumljiv i korisnik treba dobiti nekakvu povratnu informaciju kako bi bio siguran da su podatci stvarno izmijenjeni. Tu se to obavlja pomoću trake stanja gdje se ispisuju sve radnje aplikacije. Za dodavanje korisnika administrator treba unesti ime, prezime i vrstu korisnika. Nakon toga kada pritisne tipku Dodaj otvara se prozor koji će zatražiti ID broj korisnika. Tada je potrebno samo provući karticu novog korisnika. Ako je sve dobro obavljeno na traci stanja će se ispisati da je korisnik uspješno dodan. Sve radnje sa podatcima se obavljaju na isti način koji je već objašnjen. Mijenja se samo naredba koja će biti izvršena u MySQL okruženju. Nakon svake napravljene izmjene potrebno je osvježiti liste korisnika, sudionika i prostorija kako ne bi dolazilo do pogrešaka. To je ostvareno funkcijom koja ne prima ni ne vraća nikakve podatke te je sav njen kod prikazan u Prilogu 2. Primjer naredbe koja se koristi za dodavanje korisnika: Query = "UPDATE korisnik SET Ime='" + textboximekor.text + "',Prezime='" + textboxprezkor.text + "',tip='admin' WHERE Ime='00000'; "; Tijekom pisanja stringa naredbe treba paziti na sintaksu. String definiran u C# treba poprimiti ispravan oblik MySQL naredbe. Kako je već navedeno prilikom pritiska na tipku dodaj iskače prozor koji traži od korisnika da provuče karticu novog korisnika. Kada se provuče, u bazu se upisuje korisnik sa novim ID-om i za ime se stavlja '00000'. Nakon toga kada se vrati na početni prozor izvršava se ostali dio koda koji traži ime sa tim znamenkama i postavlja ispravne podatke. 13

16 Slika 9. Početno sučelje administratora Slika 10. Sučelje za upravljanje podatcima 14

17 4. ZAKLJUČAK U ovom radu izrađena je aplikacija za evidentiranje dolaznosti sudionika. Aplikacija koristi RFID uređaj za učitavanje kartica, a svi podatci se spremaju na bazu podataka. Sučelje aplikacije je jednostavno te sadržava sve potrebne funkcije za rad. Obični korisnici mogu vršiti evidenciju sudionika, a administratori mogu upravljati upisanim podatcima. Prednost ovog sustava je ta što ne zahtjeva instalaciju nikakvog dodatnog programa i cijena čitača kartica je vrlo niska. Mana sustava je nemogućnost detekcije različitih kartica odnosno čitač može detektirati samo kartice koje rade na frekvenciji od 125 khz. Za detekciju drugih kartica moguće je proizvesti posebni sklop, ali to stvara dodatne troškove prilikom implementacije. Korištenjem ovog sustava ubrzava proces evidentiranja kada je broj sudionika jako velik što je pogodno za razne poslovne i obrazovne okolnosti. 15

18 LITERATURA [1] Visual Studio Community razvojno okruženje, 27. lipanj Link: [2] MySQL razvojno okruženje, 27. lipanj Link: [3] Naredbe i pomoću pri razvoju u SQL okruženju, 27. lipanj Link: [4] Osnovne metode i pomoć u C# okruženju, 27. lipanj Link: [5] Osnove programiranja C#-a sa primjerima, 27. lipanj Link: 16

19 SAŽETAK Naslov: Računalna aplikacija za RFID evidenciju studenata na nastavi U ovom radu izrađena je aplikacija za evidenciju sudionika na nastavi. Aplikacija koristi RFID čitač koji detektira pametne kartice sudionika. Zatim aplikacija omogućuje korisniku da nadgleda upisane podatke te upisuje nove. Administratorima je dana mogućnost izmjene podataka te dodavanje i brisanje korisnika i sudionika. Svi podatci spremaju se na bazu podataka te je omogućen izvoz podataka u obliku tablice. Kroz rad je također objašnjena razvojna okruženja koja su korištena kao i uređaj za detekciju kartica. Isto tako opisani dijelovi koda koji su ključni za stvaranje ovakve aplikacije. Opisan je način na koji se stvara komunikacije između baze i aplikacije, način na koji se izvoze podatci, upravljanje podatcima i sl. Sustav ne zahtjeva dodatne program za rad, jeftin je za implementaciju i jednostavan za korištenje. Ključne riječi: RFID, aplikacija, baza podataka, C#, Visual Studio, MySQL 17

20 ABSTRACT Title: Computer application for recording student attendance using RFID technology In this thesis an application for recording attendance of participants was developed. Application uses RFID reader which detects participants smart cards. Then application enables user to overlook written data and write new one. Administrators have an ability to modify data and add or delete users and participants. All data is stored onto data base and data export is enabled in form of table. Also, throughout the thesis, development environments were explained as well as the device used for card detection. System does not required no additional programs, its cheap for implementation and easy to use. Keywords: RFID, application, database, C#, Visual Studio, MySQL 18

21 ŽIVOTOPIS Luka Nuić rođen je 21. srpnja godine u Požegi. Od svog rođenja živi u mjestu Velika. U osnovnoj školi prvi put se susreće sa računarstvom te mu to postaje najveća zanimacija. U godini upisuje smjer računalnog tehničara u tehničkoj školi Požega. Tijekom srednje škole otkriva razne programske jezike kao i razvoj web stranica. Također je imao priliku sastavljanja jednostavnih sklopova tijekom vježbi. Stručnu praksu odrađuje u lokalnoj računalnoj prodavaonici gdje obavlja dijagnozu i popravak osobnih računala. Srednju školu završava redovno u godini i upisuje preddiplomski studij računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. 19

22 PRILOZI Ovdje se nalazi samo dio koda koji se koristi kao referenca kako bi se mogao bolje pratiti rad. Cijeli izvorni kod aplikacije nalazi se u CD priloženom uz ovaj rad. Prilog 1. Kod forme za prikaz dolaznosti public partial class Form4 : Form public Form4() InitializeComponent(); private void Form4_Load(object sender, EventArgs e) MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn1; string myconnectionstring = "server=localhost;user id=root;" + "pwd=asdf123;database=idproject;"; try conn1 = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(); conn1.connectionstring = myconnectionstring; conn1.open(); string stm = "select s.ime,s.prezime,d.vrijeme,d.prostorija from sudionici as s,dolazci as d where s.id = fk_sud order by d.vrijeme DESC"; MySqlDataAdapter mda = new MySqlDataAdapter(stm, conn1); System.Data.DataTable dt = new System.Data.DataTable(); mda.fill(dt); List<string> listaimena = new List<string>(); listaimena.add(dt.rows[0][0].tostring()); List<string> listaprezimena = new List<string>(); listaprezimena.add(dt.rows[0][1].tostring()); for (int i = 1; i < dt.rows.count; i++) bool postoji = listaimena.exists(element => element == dt.rows[i][0].tostring()); if (postoji == false) listaimena.add(dt.rows[i][0].tostring()); for (int i = 1; i < dt.rows.count; i++) bool postoji = listaprezimena.exists(element => element == dt.rows[i][1].tostring()); if (postoji == false) listaprezimena.add(dt.rows[i][1].tostring()); List<string> lista = new List<string>(); lista.add(dt.rows[0][2].tostring()); for (int i = 1; i < dt.rows.count; i++) 20

23 bool postoji = lista.exists(element => element == dt.rows[i][2].tostring()); if (postoji == false) lista.add(dt.rows[i][2].tostring()); string[,] dolazci = new string[listaimena.count,lista.count]; for(int i = 0; i < listaimena.count; i++) for(int j = 0; j < lista.count; j++) dolazci[i, j] = "-"; for(int i = 0; i < dt.rows.count; i++) for(int j = 0; j < lista.count; j++) if (lista[j] == dt.rows[i][2].tostring()) for(int k = 0; k < listaimena.count; k++) if (listaimena[k] == dt.rows[i][0].tostring()) dolazci[k, j] = "+"; datagridview1.columns.add("ime","ime"); datagridview1.columns.add("prezime", "Prezime"); for(int j = 0; j < lista.count; j++) datagridview1.columns.add(lista[j],lista[j]); for(int i = 0; i < listaimena.count; i++) datagridview1.rows.add(listaimena[i], listaprezimena[i]); for(int j = 0; j < lista.count; j++) this.datagridview1[j + 2, i].value = dolazci[i,j]; conn1.close(); catch (MySql.Data.MySqlClient.MySqlException ex) MessageBox.Show(ex.Message); 21

24 Prilog 2. Funkcija za ažuriranje upravljačkog sučelja private void osvjeziuprav() MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; string myconnectionstring; myconnectionstring = "server=localhost;user id=root;" + "pwd=asdf123;database=idproject;"; try listsud.clear(); listpro.clear(); listkor.clear(); conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(); conn.connectionstring = myconnectionstring; conn.open(); string stmm = "SELECT * FROM korisnik"; MySqlDataAdapter mdaa = new MySqlDataAdapter(stmm, conn); System.Data.DataTable dtt = new System.Data.DataTable(); mdaa.fill(dtt); comboizbkor.items.clear(); comboprokor.items.clear(); for (int i = 0; i < dtt.rows.count; i++) listkor.add(dtt.rows[i][0].tostring()); comboizbkor.items.add(dtt.rows[i][1].tostring() + " " + dtt.rows[i][2].tostring() + ", " + dtt.rows[i][3].tostring()); comboprokor.items.add(dtt.rows[i][1].tostring() + " " + dtt.rows[i][2].tostring() + ", " + dtt.rows[i][3].tostring()); var row = dtt.rows[i]; string stmm1 = "SELECT * FROM prostorije"; MySqlDataAdapter mdaa1 = new MySqlDataAdapter(stmm1, conn); System.Data.DataTable dtt1 = new System.Data.DataTable(); mdaa1.fill(dtt1); comboizbrisiprost.items.clear(); for (int i = 0; i < dtt1.rows.count; i++) listpro.add(dtt1.rows[i][1].tostring()); comboizbrisiprost.items.add(dtt1.rows[i][1].tostring()); var row = dtt1.rows[i]; string stmm2 = "SELECT * FROM sudionici"; MySqlDataAdapter mdaa2 = new MySqlDataAdapter(stmm2, conn); System.Data.DataTable dtt2 = new System.Data.DataTable(); mdaa2.fill(dtt2); comboizbrsud.items.clear(); combobox1.items.clear(); for (int i = 0; i < dtt2.rows.count; i++) listsud.add(dtt2.rows[i][0].tostring()); combobox1.items.add(dtt2.rows[i][1].tostring() + " " + dtt2.rows[i][2].tostring()); comboizbrsud.items.add(dtt2.rows[i][1].tostring() + " " + dtt2.rows[i][2].tostring()); var row = dtt2.rows[i]; conn.close(); 22

25 catch (MySql.Data.MySqlClient.MySqlException ex) MessageBox.Show(ex.Message); 23

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

ONLINE APLIKACIJA ZA SLANJE OBAVIJESTI U PREDDEFINIRANO VRIJEME

ONLINE APLIKACIJA ZA SLANJE OBAVIJESTI U PREDDEFINIRANO VRIJEME SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Stručni studij ONLINE APLIKACIJA ZA SLANJE OBAVIJESTI U PREDDEFINIRANO VRIJEME Završni

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u MS Access je programski alat za upravljanje bazama podataka. Pomoću Accessa se mogu obavljati dvije grupe aktivnosti: 1. izrada (projektiranje)

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marijana Glavica Dobrica Pavlinušić http://bit.ly/ffzg-eprints Definicija

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO ROBERT PRAŠNIČKI IZRADA MOBILNE I WEB APLIKACIJE ZA GENERIRANJE QR KODA UPOTREBOM PYTHON PROGRAMSKOG JEZIKA ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2014. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE

More information

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

VELEUĈILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU MYSQL SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA OTVORENOG KODA

VELEUĈILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU MYSQL SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA OTVORENOG KODA VELEUĈILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Silvio Valjak MYSQL SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA OTVORENOG KODA Završni rad Gospić, 2015. VELEUĈILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU POSLOVNI ODJEL Struĉni studij

More information

WEB APLIKACIJA S BAZOM RECEPATA

WEB APLIKACIJA S BAZOM RECEPATA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplimski studij računarstva WEB APLIKACIJA S BAZOM RECEPATA Završni rad Emil Vartušek

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

DETEKCIJA OBJEKTA UZ POMOĆ WEB KAMERE I OPENCV-A

DETEKCIJA OBJEKTA UZ POMOĆ WEB KAMERE I OPENCV-A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Preddiplomski sveučilišni studij računarstva DETEKCIJA OBJEKTA UZ POMOĆ WEB KAMERE

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije DOROTEO MACAN APLIKACIJA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA RASPOREDA Završni rad Pula, 2016. godine Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

More information

MOBILNA APLIKACIJA MOJE DIJETE

MOBILNA APLIKACIJA MOJE DIJETE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij računarstva MOBILNA APLIKACIJA MOJE DIJETE Završni rad Gabriela Angebrandt Osijek, 2016. Sadržaj: 1. UVOD...

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Ispitni slučajevi ispitivanja prihvaćanja korisnika G1 sustava 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Sadržaj

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO KRISTIAN LEINER

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO KRISTIAN LEINER MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO KRISTIAN LEINER održanim ispitima izrađena pomoću ASP.NET MVC tehnologije ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2015. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU RAČUNARSTVO KRISTIAN

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP M. Mitreski, A. Korubin-Aleksoska, J. Trajkoski, R. Mavroski ABSTRACT In general every agricultural

More information

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći:

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Pogledi Ciljevi Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Opisati pogled Formirati novi pogled Vratiti podatke putem pogleda Izmijeniti postojeći pogled Insertovani, ažurirati i brisati podatke

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP Microsoft Access je programski alat za rad s bazama podataka. Baza podataka u Accessu se sastoji od skupa tablica (Tables), upita (Queries), maski (Forms),

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Use-case diagram 12/19/2017

Use-case diagram 12/19/2017 Use-case diagram Situacija gdje se sustav koristi za ispunjenje korisničkih zahtjeva te prikazuje djelić funkcionalnosti koju sustav pruža Opisuje funkcionalne zahtjeve sustava promatranih izvana Prikaz

More information

RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA UPORABOM PHP-a I AJAX-a

RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA UPORABOM PHP-a I AJAX-a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» NIKOLINA CINDRIĆ RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA UPORABOM PHP-a I AJAX-a Diplomski rad Pula, 2017. Sveučilište Jurja Dobrile

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

Zoran Ikica. Modul 5

Zoran Ikica. Modul 5 Zoran Ikica Modul 5 Baze podataka Modul 5 - Baze podataka obrađuje osnovne pojmove i postupke potrebne kako za razumijevanje, tako i za rad s relacijskom bazom podataka. Obrađen je MS Access 2010 iz paketa

More information

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u MASKE U MICROSOFT ACCESS-u Maske (Forms) ili obrasci su objekti baze podataka u Accessu koji služe za unošenje, brisanje i mijenjanje podataka u tablicama ili upitima koji imaju ljepše korisničko sučelje

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ. Sveučilišni diplomski studij

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ. Sveučilišni diplomski studij SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ Sveučilišni diplomski studij PAMETNA BRAVA Diplomski rad Eugen Luka Tominac Osijek, srpanj

More information

PORTAL ZA UDOMLJAVANJE KUĆNIH LJUBIMACA

PORTAL ZA UDOMLJAVANJE KUĆNIH LJUBIMACA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Sveučilišni studij računarstva PORTAL ZA UDOMLJAVANJE KUĆNIH LJUBIMACA Završni rad

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

Programiranje. Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar. Datum:

Programiranje. Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar. Datum: Programiranje Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar Datum: 21.03.2017. 1 Pripremiti za sljedeće predavanje Sljedeće predavanje: 21.03.2017. Napraviti program koji koristi sve tipove podataka, osnovne operatore

More information

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU ALEN JUREN RAZVOJ PROTOTIPNOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE OSOBNIH TROŠKOVA ZAVRŠNI RAD ČAKOVEC, 2018. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVO ALEN JUREN RAZVOJ

More information

WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA

WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEK FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA Završni rad Kristina Slović

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3.1. Spajanje naprava u ra unalo Slika 3.1. Spajanje UI naprava na sabirnicu 3.2. Kori²tenje UI naprava radnim ekanjem Slika 3.2. Pristupni sklop UI

More information

UPRAVLJANJE KORISNIČKIM RAČUNIMA U RAILS OKRUŽENJU

UPRAVLJANJE KORISNIČKIM RAČUNIMA U RAILS OKRUŽENJU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij UPRAVLJANJE KORISNIČKIM RAČUNIMA U RAILS OKRUŽENJU Diplomski rad Monika

More information

IZRADA WEB APLIKACIJE U PROGRAMSKOM JEZIKU C#

IZRADA WEB APLIKACIJE U PROGRAMSKOM JEZIKU C# SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni preddiplomski studij računarstva IZRADA WEB APLIKACIJE U PROGRAMSKOM JEZIKU

More information

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE PREDAVANJE 3 DEFINICIJA KLASE U JAVI Miloš Kovačević Đorđe Nedeljković 1 /18 OSNOVNI KONCEPTI - Polja - Konstruktori - Metode - Parametri - Povratne vrednosti - Dodela

More information

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

UPUTE ZA RAD S MODULOM ČLANOVI U SUSTAVU VATRONET HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET" RADNI DOKUMENT Siječanj 2016. Sadržaj 1. Pristup aplikaciji VATROnet... 2 2. Izgled aplikacije... 3 2.1 Zaglavlje aplikacije...

More information

VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID

VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID SVEUČ ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br. 5158 VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID Lovro Pejić Zagreb, lipanj 2017. Hvala svima koji su bili

More information

APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA

APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI Ak. god. 2009./ 2010. Ante Kranjčević APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA Diplomski rad Mentor: dr. sc. Kristina Vučković Zagreb,

More information

DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE BEŽIČNIM ČVOROVIMA

DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE BEŽIČNIM ČVOROVIMA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE BEŽIČNIM ČVOROVIMA Diplomski rad Tvrtko

More information

Obrada podataka poslanih preko web formi

Obrada podataka poslanih preko web formi Obrada podataka poslanih preko web formi Kreiranje forme na web stranici Forme omogućuju komunikaciju korisnika i sustava (web stranice ili aplikacije). Sadrže HTML elemente za upis ili odabir (polja za

More information

IZRADA RAČUNALNE IGRE KORISTEĆI GAMEMAKER:STUDIO

IZRADA RAČUNALNE IGRE KORISTEĆI GAMEMAKER:STUDIO SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK Sveučilišni studij IZRADA RAČUNALNE IGRE KORISTEĆI GAMEMAKER:STUDIO Završni rad Luka Omrčen Osijek, 2016 SADRŽAJ 1. UVOD...

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

WEB SUSTAV ZA ZADAVANJE I PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PUTOVANJA

WEB SUSTAV ZA ZADAVANJE I PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PUTOVANJA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Stručni studij, smjer Informatika WEB SUSTAV ZA ZADAVANJE I PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PUTOVANJA

More information

1 Uvod Kategorije korisnika Administratori hosting usluge (AHU) Administratori škole (AŠ)... 2

1 Uvod Kategorije korisnika Administratori hosting usluge (AHU) Administratori škole (AŠ)... 2 Sadržaj: 1 Uvod... 2 2 Kategorije korisnika... 2 2.1 Administratori hosting usluge (AHU)... 2 2.2 Administratori škole (AŠ)... 2 3 Administratori škole (AŠ)... 3 3.1 Prijava u sustav... 3 3.2 Škola...

More information

PRIRUČNIK ZA ENERGETSKOG ADMINISTRATORA

PRIRUČNIK ZA ENERGETSKOG ADMINISTRATORA 1 Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) PROJEKT Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj PRIRUČNIK ZA ENERGETSKOG ADMINISTRATORA INFORMACIJSKI SUSTAV ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM ISGE Autor: Ekonerg

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi)

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014 Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Zadatak broj 1 Nacrtati kocku. (Zanimljiv teži problem za razmišljanje: Nacrtat kocku čije će dimenzije

More information

Web aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu najma nekretnina

Web aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu najma nekretnina SVEUĈILIŠTE U RIJECI TEHNIĈKI FAKULTET PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJ RAĈUNARSTVA ZAVRŠNI RAD Web aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu najma nekretnina Rijeka, rujan, 2013. Nataša Prodić 0069052888

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA

IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD IZRADA PORTALA O PROGRAMSKOM JEZIKU PYTHON U SUSTAVU ZA UREĐIVANJE WEB SADRŽAJA Student: Ivona Banjan Mentor: doc.dr.sc. Ani Grubišić

More information

UPUTE ZA KORIŠTENJE HOME.TV TO GO USLUGE

UPUTE ZA KORIŠTENJE HOME.TV TO GO USLUGE UPUTE ZA KORIŠTENJE HOME.TV TO GO USLUGE Verzija 2.0 22.11.2017. Sadržaj: 1. UVOD... 2 2. INSTALACIJA... 3 3. PRIJAVA KORISNIKA... 3 4. KORIŠTENJE APLIKACIJE... 5 4.1. Korištenje aplikacije na mobilnim

More information

KREIRANJE DINAMIČKIH INTERFEJSA ZASNOVANIH NA META-ŠEMAMA CREATION OF DYNAMIC INTERFACES BASED ON META-SCHEMES

KREIRANJE DINAMIČKIH INTERFEJSA ZASNOVANIH NA META-ŠEMAMA CREATION OF DYNAMIC INTERFACES BASED ON META-SCHEMES INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. E-I-11, p. 441-445, March 2011. KREIRANJE DINAMIČKIH INTERFEJSA ZASNOVANIH NA META-ŠEMAMA CREATION OF DYNAMIC INTERFACES BASED ON META-SCHEMES Vladimir Vujović, Elektrotehnički

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Tomislav Leko. Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Tomislav Leko. Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Tomislav Leko Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Prof. dr. sc. Mladen Crneković,

More information

Analiza mogućnosti povezivanja alata OSSIM s alatima za strojno učenje i statističku analizu

Analiza mogućnosti povezivanja alata OSSIM s alatima za strojno učenje i statističku analizu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA DIPLOMSKI RAD br. 705 Analiza mogućnosti povezivanja alata OSSIM s alatima za strojno učenje i statističku analizu Dino Sulić Zagreb, Lipanj

More information

ALEN BARAĆ RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA DIPLOMSKI RAD

ALEN BARAĆ RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA DIPLOMSKI RAD SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI ALEN BARAĆ RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014. SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI RAZVOJ DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA

More information

Kooperativna meteorološka stanica za cestovni promet

Kooperativna meteorološka stanica za cestovni promet Kooperativna meteorološka stanica za cestovni promet Marko Gojić LED ELEKTRONIKA d.o.o. marko.gojic@led-elektronika.hr LED Elektronika d.o.o. Savska 102a, 10310 Ivanić Grad, Croatia tel: +385 1 4665 269

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplomski stručni studij Elektrotehnike, smjer Informatika SUSTAVI E-UČENJA Završni

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Goran Antić. Zagreb, 2013.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Goran Antić. Zagreb, 2013. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Goran Antić Zagreb, 2013. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentor: Prof. dr. sc. Bojan Jerbić,

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE REPOM STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE REPOM STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Neven Anđelović Ivan Cvitić Marko Gović RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE REPOM STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, 2013. Ovaj rad izrađen

More information

Ollydbg. Petar Afrić,

Ollydbg. Petar Afrić, Ollydbg Petar Afrić, 0036469979 Mentor: prof. Marin Golub Akademska godina 2014/2015 0 Sadržaj 0 Sadržaj... 1 1 Uvod... 2 1.1 Sistemski zahtjevi za Ollydbg... 2 1.2 Privatnost korisnika Ollydbg-a... 3

More information

Informacioni sistem za izvještavanje baziran na indikatorima (IRIS) Korisničko upustvo. Verzija 1.0

Informacioni sistem za izvještavanje baziran na indikatorima (IRIS) Korisničko upustvo. Verzija 1.0 Informacioni sistem za izvještavanje baziran na indikatorima (IRIS) Korisničko upustvo Verzija 1.0 Maj 2016 Sadržaj 1. ORGANIZACIJA UPUSTVA...4 2. OPĆE INFORMACIJE... 4 2.1 Ključne vrijednosti IRIS-a:..........4

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU

FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU Prof. dr Mladen Veinović Igor Franc Aleksandar Jevremović BAZE PODATAKA - PRAKTIKUM - Prvo izdanje Beograd 2006. Autori: Prof. dr Mladen Veinović Igor Franc Aleksandar

More information