IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPIS KOLEGIJA

Size: px
Start display at page:

Download "IZVEDBENI PLAN NASTAVE OPIS KOLEGIJA"

Transcription

1 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 01 Studij: Spec.dipl.str.stu.Menadžment Studijska godina: 2 Akad. godina: 2013/2014 Smjer: Semestar: III OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU Šifra kolegija O / I Naziv kolegija ECTS Radno opterećenje studenta Vrsta nastave Broj grupa Broj sati Nastavnik GOSPIM I GOSPODARENJE IMOVINOM P 1 15 P 1 30 Dr.sc. Ivo Čala, red.prof. Mr.sc. Branimir Preprotić S 1 15 Mr.sc. Branimir Preprotić OPIS KOLEGIJA Cilj nastavnog procesa: Osnovni cilj kolegija je pružiti znanja iz Gospodarenja imovinom neophodna za upravljanje bilo kojom organizacijom koja se koristi materijalnom imovinom kako bi ostvarila novostvorenu vrijednost. Korištene nastavne metode: Kompetencije studenata nakon polaganja kolegija: Korištene metode: predavanja se izvode kombiniranom ( ex cathedra / case ) metodom. Teoretski nastavni sadržaj izlaže se metodom ex cathedra MS PowerPointa. Studenti grupno rješavaju studije slučaja- konkretne situacije iz privrede, gdje odomah moraju primijeniti usvojena znanja, te se koristiti kreativnošću, logikom i općim poznavanjem okruženja. Studenti će moći donositi kvalitetne odluke u području gospodarenja imovinom, bazirano na znanjima iz donošenja i provođenja strategije poduzeća, planiranja i postavljanja ciljeva, poznavanje ključnih čimbenika uspješnosti, kao i metoda evaluacije investicija s naglaskom na optimalni trošak tijekom cijelog životnog ciklusa imovine

2 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 2 od 4 Revizija: 01 PROVJERA ISHODA UČENJA Završni pisani Samo završni Završni usmeni Pisani i usmeni završni Praktični rad i završni Samo kolokvij/ zadaće Kolokvij /zadaća i Seminars završni ki rad Seminars ki rad i završni Praktični rad Drugi oblik DA DA Komentar: Stečeno znaje provjerava se izradom seminarskog zadatka čije točno rješenje je preduvjet za izlazak na pismeni. Osim toga evaluira se uspješnost rada na "case" metodama. Završni korak je provjera znanja na pismenom u. NAČIN OCJENJIVANJA Seminarski rad Studije slučaja Pismeni (obavezno) UKUPNA OCJENA Preduvjet za izlazak na Uspješnost Uvečanje ocjene % % % % 63-75% 76-87% % % 63-75% 76-87% % Komentar: Osvojeni bodovi na "case" metodama zbrajaju se sa uspjehom postignutim na pismenom u. To znaći da studenti mogu zaraditi ukupnu ocjenu izvrstan (5) i bez sudjelovanja na studijama slučaja, ali oni koji su uspješno sudjelovali na studijama slučaja mogu uvečati ocjenu postignutu na pismenom u. Uvjet za dobivanje ocjene je minimalno 50% bodova na pismenim u.

3 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 3 od 4 Revizija: 01 LITERATURA 1. Podloge za predavanja objavljene na e-learningu Osnovna: 2. Grupa autora - Inženjerski priručnik, IP 4, Organizacija proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb ISBN John S. Mitchell - Physical Asset Management Handbook, ISBN Nicholas A. J. Hastings:Physical Asset Management Dopunska: 2.Alan Wilson - Asset Maintenance Management, ISBN PAS 55 The Publicly Available Specification on Asset Management published by the British Standards Institute Predmetni nastavnik: Kabinet: Dan i vrijeme konzultacija: Tel.: OSNOVNE INFORMACIJE O IZVOĐAČU KOLEGIJA Dr. sc. Ivo Čala red. Prof Asistent: mr. sc. Branimir Preprotić, viši pred. Kabinet: Dan i vrijeme konzultacija: Tel.:

4 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 4 od 4 Revizija: 01 Studij: Šifra: Nastavnik: Asistent: Spec.dipl.str.stu.Menadžment DINAMIKA IZVOĐENJA KOLEGIJA Smjer: Naziv kolegija: Gospodarenje imovinom dr. sc Ivo Čala, red. prof mr. sc. Branimir Preprotić, v. pred. PREDAVANJE Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Globalno tržište i trendovi u organizaciji poslovnih procesa Što je to održavanje? (Pristupi i koncepcije) SEMINAR / VJEŽBE Tematska jedinica Alati koje koristimo kao pomoć u donošenju odluka Studija slučaja I 2 2 Definicije i uvodna studija slučaja Organizacijske strukture gospodarenja imovinomm i povijesni razvoj Ključni principi i značajke gospodarenja imovinom 6 1 Studija slučaja II Studija slučaja III Predrok Strateški proces i metodologija BSC Sustav gospodarenja imovinom Metode procjene uspješnosti GI Metode procjene vrijednosti imovine LCC-troškovi tijekom životnoga vijeka imovine LCC-troškovi tijekom životnoga vijeka imovine Benchmarking Metodologija "20 ključeva", 6 Sigma, BPR Izbor strategije održavanja 5 3 Alati za planiranje i pračenje radova 5 3 Menadžeri i održavanje

5

6

7

8

LOGIKA. Logika. Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017/2018. godina

LOGIKA. Logika. Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017/2018. godina Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017/2018. godina LOGIKA Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 1. godina, 2. semestar

More information

Tjedan Broj sati Oblik nastave Tema:

Tjedan Broj sati Oblik nastave Tema: NAZIV PREDMETA PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA Kod DST Godina studija. Nositelj/i Dr.sc. Marija Šiško Bodovna vrijednost predmeta Kuliš, izv.prof. (ECTS) Suradnici -. Način izvođenja P S V T nastave (broj

More information

SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2016./2017. godina SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU Studiji: Diplomski studij informatike (IKS + PI) ECTS bodovi: 5 Nastavno

More information

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Kolegij: Engleski jezik 2 Voditelj: Doc. dr. sc. Arijana Krišković, Katedra: Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Studij: Integrirani preddiplomski

More information

MJESTO ODRŽ. SURADNIK Upoznavanje s programom Drvene konstrukcije I. Kanatna konstrukcija Vježbe

MJESTO ODRŽ. SURADNIK Upoznavanje s programom Drvene konstrukcije I. Kanatna konstrukcija Vježbe Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: STRUČNI PREDDIPLOMSKI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET : ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II Zimski semestar akad.god.: 2016./17. Broja sati aktivne

More information

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina I. Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

More information

Diplomski studij politehnike i informatike. Izvedbeni programi zimskog semestra 2015./2016.

Diplomski studij politehnike i informatike. Izvedbeni programi zimskog semestra 2015./2016. Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET Opis predmeta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće informacije Nositelj predmeta Naziv predmeta Studijski program Status predmeta Godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave Vesna

More information

Etnologija i antropologija (preddiplomski studij)

Etnologija i antropologija (preddiplomski studij) Naziv studija Etnologija i antropologija (preddiplomski studij) Naziv kolegija ETNOLOGIJA I TURIZAM (EAP605) Status kolegija Izborni Godina III Semestar VI ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr. sc. Danijela

More information

Stručni preddiplomski Studij lovstvo i zaštita prirode

Stručni preddiplomski Studij lovstvo i zaštita prirode Stručni preddiplomski Studij lovstvo i zaštita prirode Izvedbeni plan studija u akademskoj godini 2015./2016. 1. OPĆI DIO 1.1. Naziv studija Naziv studija je stručni Studij lovstvo i zaštita prirode. 1.2.

More information

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: Sveučilišni preddiplomski ljetni semestar ak.god.: 2017/2018

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: Sveučilišni preddiplomski ljetni semestar ak.god.: 2017/2018 Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: Sveučilišni preddiplomski ljetni semestar ak.god.: 2017/2018 IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Ekonomika građenja Broj ECTS: 4.0 Broj sati aktivne

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

IZVEDBENI PLAN NASTAVE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT TURISTIČKI MENADŽMENT IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA GODINA 2017./2018. Šibenik, 2017. 1. ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA Program

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA DR. MIJO MIRKOVIĆ

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA DR. MIJO MIRKOVIĆ SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA DR. MIJO MIRKOVIĆ SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI MEĐUNARODNI DOKTORSKI STUDIJ MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI I MENADŽMENT 2.1. Naziv studijskog

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Etnologija i antropologija (preddiplomski studij)

Etnologija i antropologija (preddiplomski studij) Naziv studija Etnologija i antropologija (preddiplomski studij) Naziv kolegija SEMINAR IZ ETNOLOGIJE I TURIZMA (EAP605) Status kolegija Izborni Godina 3. Semestar 6. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc. dr. sc.

More information

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin Lipanj Srpanj Rujan Rujan

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin Lipanj Srpanj Rujan Rujan Naziv studija Odjel za nastavničke studije u Gospiću Naziv kolegija Građanska pismenost Status kolegija Godina 1. Semestar 2. ECTS bodovi 2 Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Suradnik / asistent Dr.

More information

Nastavni program-opis kolegija sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo

Nastavni program-opis kolegija sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo Nastavni program-opis kolegija sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo Naziv kolegija Prehrambeno inženjerstvo Kod kolegija FE111 Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambene

More information

STUDIJ: AERONATIKA MODUL: CIVILNI PILOT, VOJNI PILOT. IZVEDBENI PLAN NASTAVE Ak. godina 2011./2012.

STUDIJ: AERONATIKA MODUL: CIVILNI PILOT, VOJNI PILOT. IZVEDBENI PLAN NASTAVE Ak. godina 2011./2012. STUDIJ: AERONATIKA MODUL: CIVILNI PILOT, VOJNI PILOT II. semestar IZVEDBENI PLAN NASTAVE Ak. godina 2011./2012. Kolegij: Nositelji kolegija: Suradnici: Doc. dr. sc. Doris Novak ZRAKOPLOVNA NAVIGACIJA I

More information

Diplomski studij Politehnike i informatike. Izvedbeni programi ljetnog semestra 2014./2015.

Diplomski studij Politehnike i informatike. Izvedbeni programi ljetnog semestra 2014./2015. Diplomski studij Politehnike i informatike Izvedbeni programi ljetnog semestra 2014./2015. I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Operacijski sustavi 2 Studij Diplomski studij politehnike i informatike

More information

Analiza i razvoj programa - Izvanredni studenti

Analiza i razvoj programa - Izvanredni studenti Analiza i razvoj programa - Izvanredni studenti Studij: Diplomski studij informatike Akademska godina: 2016/2017 Praćenje rada izvanrednih studenata: Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva različita

More information

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije. Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2017./2018.

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije. Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2017./2018. Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2017./2018. Rijeka, rujan 2017. POPIS PREDMETA I. SEMESTRA DIPLOMSKOG STUDIJA

More information

FIZIKA I INFORMATIKA

FIZIKA I INFORMATIKA DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA Osijek, svibanj 2005. (zadnje izmjene, rujan 2014.) 1. UVOD 1.1. Razlozi za pokretanje studija Osnovni razlog pokretanja predloženog studijskog programa je izučavanje

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

ECTS - INFORMACIJSKI PAKET

ECTS - INFORMACIJSKI PAKET ECTS - INFORMACIJSKI PAKET MARKETING MENADŽMENT - studijski program na master studiju - Sarajevo, april/travanj 2015. godine Naziv djela: ECTS INFORMACIJSKI PAKET MARKETING MENADŽMENT (Master studij +2

More information

IZVEDBENI PLAN - AKADEMSKA GODINA 2018/2019

IZVEDBENI PLAN - AKADEMSKA GODINA 2018/2019 IZVEDBENI PLAN - AKADEMSKA GODINA 2018/2019 NAZIV PREDMETA NOSITELJ PREDMETA VRSTA PREDMETA; MODUL ISTRAŽIVANJE MJESTA DOGAĐAJA II. PROF. DR. SC. ŠIMUN ANĐELINOVIĆ OBVEZNI PREDMET; ISTRAŽIVANJE MJESTA

More information

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Omladinska 14, 51000 Rijeka, www.inf.uniri.hr PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Rijeka, 2012. 1. UVOD... 3 1.1. Razlozi za pokretanje studija... 3 1.2. Dosadašnja iskustva predlagača

More information

STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE

STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA ELEKTROTEHNIKE Rijeka, ožujak 2015. Studijski program preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike 1. OPIS PROGRAMA

More information

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE SPLIT, 19.5.015. 1 OSNOVNE INFORMACIJE O VISOKOM

More information

FT Ciljevi kolegija: Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije):

FT Ciljevi kolegija: Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije): Naziv kolegija Kemija 1 Kod kolegija Studijski program Godina Ciklus Prehrambena tehnologija, I ciklus Studija ECTS vrijednost 10 Semestar I Broj sati po boda: semestru (p+v+s) Status kolegija: obvezni

More information

Predavanja Vjeţbe Seminari Samostalni zadaci. Konzultacije Mentorski rad Terenska nastava Ostalo

Predavanja Vjeţbe Seminari Samostalni zadaci. Konzultacije Mentorski rad Terenska nastava Ostalo Naziv kolegija Kod kolegija Pokusi u bilinogojstvu Studijski program Godina 1. Ciklus Diplomski studij-bilinogojstvo Studija ECTS vrijednost boda: 3 Semestar 1. Broj sati po 15+15 semestru (p+v+s) Status

More information

3.2. Opis predmeta. ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 Broj sati (P+V+S)

3.2. Opis predmeta. ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 Broj sati (P+V+S) 3.2. Opis predmeta Opće informacije Nositelj predmeta Naziv predmeta Studijski program Status predmeta Sandra Kraljević Pavelić, Marko Klobučar Uvod u opću ekologiju i ekotoksikologiju Preddiplomski studij

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: PSIHOLOGIJA jednopredmetni diplomski studij

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: PSIHOLOGIJA jednopredmetni diplomski studij SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Studijski program: PSIHOLOGIJA jednopredmetni diplomski studij Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2013./2014. Rijeka, rujan 2013.

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Odsjek za povijest umjetnosti Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet Izvedbeni plan nastave poslijediplomskog doktorskog studija za akademsku godinu 2011./2012.

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet Izvedbeni plan nastave poslijediplomskog doktorskog studija za akademsku godinu 2011./2012. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet Izvedbeni plan nastave poslijediplomskog doktorskog studija za akademsku godinu 2011./2012. Izvedbeni plan nastave poslijediplomskog doktorskog studija u ak. god.

More information

Detaljni izvedbeni nastavni program Organske kemije 1 - Akademska godina 2012/2013. ORGANSKA KEMIJA 1

Detaljni izvedbeni nastavni program Organske kemije 1 - Akademska godina 2012/2013. ORGANSKA KEMIJA 1 Detaljni izvedbeni nastavni program Organske kemije 1 - Akademska godina 2012/2013. ORGANSKA KEMIJA 1 Studij: Preddiplomski sveučilišni studij kemije Šifra kolegija: K 1111 Semestar i vrijeme izvođenja:

More information

SYLLABUSI STRUČNOG STUDIJA CESTOVNI PROMET. Akademska godina 2016./2017.

SYLLABUSI STRUČNOG STUDIJA CESTOVNI PROMET. Akademska godina 2016./2017. VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Prometni odjel Stručni studij Cestovni promet SYLLABUSI STRUČNOG STUDIJA CESTOVNI PROMET Akademska godina 2016./2017. Gospić rujan 6 Ekonomika cestovnog prometa Engleski

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA. Redoviti studij. Akademska godina: 2013/2014. UKRASNO BILJE

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA. Redoviti studij. Akademska godina: 2013/2014. UKRASNO BILJE VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA Redoviti studij Akademska godina: 03/04. Modul: izborni AROMATSKO, LJEKOVITO I STBI8 UKRASNO BILJE ECTS bodovi: 4,0 Stručni studij - ST Semestar III Nastavnici

More information

Programiranje. Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar. Datum:

Programiranje. Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar. Datum: Programiranje Nastava: prof.dr.sc. Dražena Gašpar Datum: 21.03.2017. 1 Pripremiti za sljedeće predavanje Sljedeće predavanje: 21.03.2017. Napraviti program koji koristi sve tipove podataka, osnovne operatore

More information

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije. Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2015./2016.

Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije. Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2015./2016. Odsjek za psihologiju Jednopredmetni diplomski studij psihologije Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2015./2016. Rijeka, rujan 2015. POPIS PREDMETA I. SEMESTRA DIPLOMSKOG STUDIJA

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA

STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet STUDIJSKI PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA Rijeka, ožujak 2015. Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva 1. OPIS PROGRAMA

More information

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU I. VREDNOVANJE SVEUČILIŠNOG STUDIJSKOG PROGRAMA PREDDIPLOMSKIH, DIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH, TE STRUČNIH STUDIJA OPĆE INFORMACIJE Naziv studijskog

More information

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Omladinska 14, 51000 Rijeka, www.inf.uniri.hr PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Rijeka, 2012. 1. UVOD... 3 1.1. Razlozi za pokretanje studija... 3 1.2. Dosadašnja iskustva

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG REDOVNOG STUDIJA POSLOVNA EKONOMIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. Mjesto izvođenja nastave Nastava na redovnom sveučilišnom preddiplomskom studiju Poslovne

More information

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Opće informacije Naziv predmeta PRIMJENA HIPERMEDIJE U OBRAZOVANJU 1 Studijski program Godina 2017./2018. Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost

More information

Opće informacije. ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 Broj sati (P+V+S) 3+2

Opće informacije. ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 Broj sati (P+V+S) 3+2 1 VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja upotrijebiti

More information

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom Voditeljica: Prof.dr.sc. Jadranka Deže

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN Kolegij: Crijevna mikrobiota Voditelj: doc. dr. sc. Jelena Marinić Katedra: Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet u Rijeci Studij: Klinički nutricionizam Godina studija: 2. Akademska godina:

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Univerzitet u Sarajevu S e n a t. Pravila studiranja za studij medicine, veterine, stomatologije i farmacije na Univerzitetu u Sarajevu. Juni, 2011.

Univerzitet u Sarajevu S e n a t. Pravila studiranja za studij medicine, veterine, stomatologije i farmacije na Univerzitetu u Sarajevu. Juni, 2011. Univerzitet u Sarajevu S e n a t Pravila studiranja za studij medicine, veterine, stomatologije i farmacije na Univerzitetu u Sarajevu Juni, 2011. Na osnovu člana 56. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU I. VREDNOVANJE SVEUČILIŠNOG STUDIJSKOG PROGRAMA PREDDIPLOMSKIH, DIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH, TE STRUČNIH STUDIJA OPĆE INFORMACIJE Naziv studijskog

More information

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA Redoviti studij Akademska godina: 204/205. Modul: redovni STBI3 VOĆARSTVO ECTS bodovi: 5 Stručni studij - ST BILINOGOJSTVO - STB Semestar III Nositelj modula: Dragutin

More information

Sveučilište u Dubrovniku Pomorski odjel PRIJEDLOG DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJSKOG PROGRAMA POMORSTVO. Dubrovnik, 10. srpnja 2009.

Sveučilište u Dubrovniku Pomorski odjel PRIJEDLOG DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJSKOG PROGRAMA POMORSTVO. Dubrovnik, 10. srpnja 2009. Sveučilište u Dubrovniku Pomorski odjel PRIJEDLOG DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJSKOG PROGRAMA POMORSTVO Dubrovnik, 10. srpnja 2009. N A S T A V N I P L A N I P R O G R A M Diplomski sveučilišni studij:

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

ODJEL ZA INFORMATIKU

ODJEL ZA INFORMATIKU SVEUČILIŠTE U RIJECI ODJEL ZA INFORMATIKU PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE Rijeka, 2008. SADRŽAJ PREDIPLOMSKI JEDNOPREDMETNI STUDIJ INFORMATIKE.... UVOD... a) Razlozi za pokretanje

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Opće informacije Diplomski studij informatike

More information

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS. Status (obavezni ili izborni)

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS. Status (obavezni ili izborni) UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS Odsjek Historiju/katedra za arheologiju Naziv kolegija/ Osnove geologije Šifra/kod FILARH 190 Status (obavezni ili izborni) obavezni ECTS 4 Ciklus studija

More information

SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"

SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET VITEZ SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ" VITEZ Poslovni centar Vitez 96-2, Vitez Menadžment ; Školska 23 72270 Travnik,Bosna i Hercegovina, Studentska služba; Školska 23 72270 Travnik,Bosna i Hercegovina, www.unvi.edu.ba

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

MEĐUNARODNI ODNOSI. Odgovorni profesor: Doc.dr. Ešref Kenan Rašidagić

MEĐUNARODNI ODNOSI. Odgovorni profesor: Doc.dr. Ešref Kenan Rašidagić UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO MEĐUNARODNI ODNOSI Odgovorni profesor: Doc.dr. Ešref Kenan Rašidagić (rasidagick@fpn.unsa.ba)

More information

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA. Izvanredni studij. Akademska godina: 2014/2015.

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA. Izvanredni studij. Akademska godina: 2014/2015. VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA Izvanredni studij ( Izvedbenom planu nastave redovitog studija s izvođenjem 51% satnice) Akademska godina: 2014/2015. Modul: izborni STZI50 RIBARSTVO I ZAŠTITA

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Povijest dvopredmetni diplomski studij nastavničkog smjera

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Povijest dvopredmetni diplomski studij nastavničkog smjera Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

SYLLABUS. Historija istočnih filozofija 1. Status (obavezni ili izborni)

SYLLABUS. Historija istočnih filozofija 1. Status (obavezni ili izborni) Staviti logo Fakulteta UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS Odsjek Odsjek za filozofiju Naziv kolegija/ Historija istočnih filozofija 1 Šifra/kod FIL FIL 104 Status (obavezni ili izborni)

More information

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

IZVEDBENI PLAN NASTAVE VELEUČILIŠTE U BJELOVARU IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU zadnja izmjena: 3. sjednica Stručnog vijeća u akademskoj 2017./2018. godini 22. veljače 2018. godine PREDDIPLOMSKI STRUČNI

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni

More information

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br

JU OŠ Prva sanska škola Sanski Most Tel: 037/ Fax:037/ ID br Općina Sedmica obilježavanja ljudskih prava ( 05.12. 10.12.2016.godine ) Analiza aktivnosti Sedmica ljudskih prava u našoj školi obilježena je kroz nekoliko aktivnosti a u organizaciji i realizaciji članova

More information

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS 3.1. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova POPIS MODULA/PREDMETA Godina studija: 1 Semestar: 1./2. MODUL PREDMET NOSITELJ

More information

Katedra za menadžment i IT. Razvoj poslovnih informacionih sistema

Katedra za menadžment i IT. Razvoj poslovnih informacionih sistema Prezentacija smjera Razvoj poslovnih informacionih sistema Katedra za menadžment i IT Razvoj poslovnih informacionih sistema Zašto... Careercast.com latest report on the ten best jobs of 2011 #1 Software

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

UVODNIH I OPĆIH ODREDNICA PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA

UVODNIH I OPĆIH ODREDNICA PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA SVEUČILIŠTE U ZADRU Odjel za geografiju Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i Zadar P R I J E D L O G UVODNIH I OPĆIH ODREDNICA PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA (GEOGRAFIJA) Pročelnik Odjela prof.

More information

Patriotske lige 41, Sarajevo, BiH Tel: + 387(0) Fax: + 387(0)

Patriotske lige 41, Sarajevo, BiH Tel: + 387(0) Fax: + 387(0) UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Patriotske lige 41, Sarajevo, BiH Tel: + 387(0)33 668768 Fax: + 387(0)33 21 15 37 http://www.fasto.unsa.ba e-mail: info@fasto.unsa.ba UNIVERZITETSKI

More information

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Sveučilište u Rijeci University of Rijeka I. OBRAZAC ZA OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni naziv koji

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

Lista silabusa BIOLOGIJA, MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE. Kod kolegija DIPLOMSKI STUDIJ

Lista silabusa BIOLOGIJA, MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE. Kod kolegija DIPLOMSKI STUDIJ Lista silabusa Naziv kolegija Studijski program Ciklus ECTS vrijednost boda: BIOLOGIJA, MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE Kod kolegija DIPLOMSKI STUDIJ Godina Studija 3 Semestar I Broj sati po semestru

More information

Zmaja od Bosne 90, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (0)

Zmaja od Bosne 90, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (0) VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO VETERINARY FACULTY OF SARAJEVO Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ++ 387 (0)33 5875 www.vfs.unsa.ba Summer School in Aquaculture 7-14 July 019, Sarajevo

More information

SVEUĈILIŠTE HERCEGOVINA FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA SVEUĈILIŠNI STUDIJ DEFEKTOLOŠKIH ZNANOSTI STUDIJSKI PROGRAMI

SVEUĈILIŠTE HERCEGOVINA FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA SVEUĈILIŠNI STUDIJ DEFEKTOLOŠKIH ZNANOSTI STUDIJSKI PROGRAMI SVEUĈILIŠTE HERCEGOVINA FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA SVEUĈILIŠNI STUDIJ DEFEKTOLOŠKIH ZNANOSTI STUDIJSKI PROGRAMI Akademska 2015/16. godina SVEUĈILIŠTE HERCEGOVINA FAKULTET DRUŠTVENIH

More information

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA Nihad HARBAŠ Samra PRAŠOVIĆ Azrudin HUSIKA Sadržaj ENERGIJSKI BILANSI DIMENZIONISANJE POSTROJENJA (ORC + VRŠNI KOTLOVI)

More information

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Odsjek Politologija Usmjerenje: Upravljanje državom

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Odsjek Politologija Usmjerenje: Upravljanje državom UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Odsjek Politologija Usmjerenje: Upravljanje državom Šifra predmeta: Naziv predmeta: METODOLOGIJA EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA Nivo: MA Godina: IV Semestar:

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

SYLLABUS. Historija istočnih filozofija 1. Status (obavezni ili izborni)

SYLLABUS. Historija istočnih filozofija 1. Status (obavezni ili izborni) UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET SYLLABUS Odsjek Odsjek za filozofiju Naziv kolegija/ Historija istočnih filozofija 1 Šifra/kod FIL FIL 104 Status (obavezni ili izborni) obavezni ECTS 7 Ciklus

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

STUDIJSKI PROGRAM STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

STUDIJSKI PROGRAM STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE ZAGREB STUDIJSKI PROGRAM STRUČNOG STUDIJA RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 1 SADRŽAJ 1. UVOD... 4 1.1. RAZLOZI ZA POKRETANJE STUDIJA:... 4 1.2. DOSADAŠNJA ISKUSTVA PREDLAGAČA U PROVOĐENJU

More information

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO SPLIT, srpanj 2017. SADRŽAJ

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Povijest dvopredmetni diplomski studij nastavnički smjer

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI. Studijski program: Povijest dvopredmetni diplomski studij nastavnički smjer Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA

STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA STROJARSTVA Rijeka, ožujak 2015. Studijski program diplomskog sveučilišnog studija strojarstva 1. OPIS PROGRAMA

More information

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN. Fonologija hrvatskoga standardnog jezika Studij

S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci IZVEDBENI PLAN. Fonologija hrvatskoga standardnog jezika Studij Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

More information