XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti"

Transcription

1 PRVÁ INFORMÁCIA A PRIHLÁŠKA / FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR ABSTRACT th 16 th of June, 2017 hotel PATRIA Štrbské Pleso XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti 20 th CONGRESS OF SLOVAK AND CZECH PNEUMOLOGICAL AND PHTISIOLOGICAL SOCIETIES

2 XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti 20th Congres of Slovak and Czech pneumological and phtisiological societies PRÍHOVOR Milé kolegyne a milí kolegovia, Dovoľte mi pozvať Vás na 20. jubilejný spoločný kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Kongres sa uskutoční v dňoch na Štrbskom Plese - v najvyššie položenom centre Vysokých Tatier. Spoločný kongres našich dvoch odborných spoločností je najväčším a najvýznamnejším odborným podujatím pneumológov a ftizeológov v našich krajinách. Trojdňový vedecký program nám umožní bližšie sa oboznámiť s novými poznatkami v oblasti pneumológie a ftizeológie. Účastníci kongresu budú môcť prezentovať svoje výsledky, budú mať možnosť stretnúť sa s kolegami a nadviazať novú spoluprácu. Veď všetci máme spoločný cieľ boj proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám. Spoluorganizátorom jubilejného XX. kongresu SPFS a ČPFS je Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, najväčší poskytovateľ špecializovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti pneumológie, ftizeológie a hrudníkovej chirurgie na Slovensku. Sprievodným podujatím tohto kongresu bude Beh za zdravé pľúca, ktorý bude mať trasu priamo okolo Štrbského Plesa a bude výzvou pre účastníkov na vyskúšanie si svojej kapacity pľúc v reálnych vysokohorských podmienkach. V mene vedeckého a organizačného výboru kongresu prajem všetkým účastníkom vydarený odborný ako aj sprievodný program a teším sa na stretnutie s Vami na Štrbskom Plese. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. prezident kongresu

3 / 14 th 16 th of June, 2017 hotel PATRIA, Štrbské Pleso ZÁŠTITU NAD KONGRESOM PREVZALI: JUDr. Ing. Tomáš Drucker Minister zdravotníctva SR Minister of Health SR Ing. Jozef Poráč, MPH Riaditeľ NÚTPCHa HCH Vyšné Hágy Director of NÚTPCHa HCH Vyšné Hágy prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberok Dean of Faculty of Health of Catholic University of Ružomberok prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Rector of Slovak medical university in Bratislava Michal Sýkora Starosta obce Štrba Mayor of Štrba

4 XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti 20th Congres of Slovak and Czech pneumological and phtisiological societies ORGANIZAČNÝ VÝBOR / ORGANIZING COMMITEE Predseda / Chair: doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Členovia/ Members doc. MUDr. Ivan Majer,CSc. MUDr. Helena Leščišinová prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc. MUDr. Bohumil Matula Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. MUDr. Imrich Jonner MUDr. Jozef Komada MUDr. Denisa Kavková, PhD. ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO / HONORARY BOARD doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH prof. MUDR. Vítězslav Kolek,DrSc. prof.mudr. Miloslav Marel, CSc.

5 / 14 th 16 th of June, 2017 hotel PATRIA, Štrbské Pleso Programový výbor / Programme Commitee doc. MUDr. Ivan Majer,CSc. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. MUDr. Helena Leščišinová prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc. prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. MUDr. Bohumil Matula MUDr. Imrich Jonner MUDr. Jozef Komada MUDr. Denisa Kavková, PhD. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. MUDr. Ivana Čierná Peterová prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. MUDr. Libor Fila, Ph.D. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. doc. MUDr. František Salajka, CSc. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. MUDr. Stanislav Kos, CSc. doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. MUDr. Milan Sova, Ph.D. DôLEŽITÉ TERMÍNY / IMPORTANT DATES 1. apríl 2017 Deadline na prihlásenie a zaslanie abstraktu Deadline for application and abstract submission 15. apríl 2017 Deadline na predčasnú registráciu a úhrada registračného poplatku Deadline for early registration and registration fee payment 15. apríl 2017 Deadline na rezerváciu ubytovania Deadline for reservation of accommodation

6 XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti 20th Congres of Slovak and Czech pneumological and phtisiological societies INFORMÁCIE O KONGRESE A ON-LINE REGISTRÁCIA / Information and on-line registration MIESTO KONANIA / Venue Hotel PATRIA****, Štrbské Pleso VEDECKÝ SEKRETARIÁT / SCIENTIFIC SECRETARIAT doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. primár I. oddelenia pneumológie a ftizeológie NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy tel.: 052/ , fax: 052/ mobil: ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT / ORGANIZING SECRETARIAT Tajpan s.r.o. Hrachová Bratislava Kontaktná osoba / Contact person Mgr. Jana Chrenková Tel:

7 / 14 th 16 th of June, 2017 hotel PATRIA, Štrbské Pleso REGISTRÁCIA A ZASLANIE ABSTRAKTU / REGISTRATION AND ABSTRACT SUBMISSION Prihlášku k účasti vyplňte on-line na adrese: Registration form can be filed in on-line on the website: Abstrakt je potrebné prihlásiť na stránke v odkaze abstrakty. Rozsah abstraktu je definovaný na stránke. Abstract needs to be registered at in the section of abstracts. Range of the abstract is defined on the website. Rámcový program a definitívny program budú dostupné online na stránke podujatia. Skeleton program as well as definitive program will be available at the website of the event. Registrovaní účastníci obdržia program v tlačenej forme v deň otvorenia kongresu pri registrácii. Registered participants will receive printed program at the opening day of the congress at the registration. ÚČASTNÍCKE POPLATKY / REGISTRATION FEES do po Lekár / Physician Lekár do 35 rokov Sestra / Nurse Lekár nepracujúci dôchodca Účastnícke poplatky zahŕňajú vstup do kongresových priestorov, účasť na slávnostnom otvorení a kongresové materiály. Participant fees cover all congress venues entries, opening ceremony and congress materials.

8 XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti 20th Congres of Slovak and Czech pneumological and phtisiological societies SPôSOB PLATBY / PAYMENT Bankové spojenie / Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Adresa banky / Bank address: Šancová 1/A, , Bratislava, Slovakia Číslo účtu / Account number: / 1111 SWIFT kód / SWIFT code: UNCRSKCX IBAN / IBAN code: SK VS: Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko za koho je registrácia hradená Note to the receiver: full name of person, for whom is the registration fee paid for V hotovosti na mieste / On site payment cash Uhradený registračný poplatok je nevratný. Zaplatený registračný poplatok je potrebné doložiť kópiou dokladu o zaplatení pri registrácii. Paid-in registration fees are irreversible Paid-in registration needs to be supported by copy of evidence of the payment

9 / 14 th 16 th of June, 2017 hotel PATRIA, Štrbské Pleso VEDECKÝ PROGRAM / TOPIC Lekári / Physicians 1. CHOCHP / COPD 2. Bronchiálna astma / Asthma bronchiale 3. Alergické ochorenia v pneumológii /Allergic diseases in pneumology 4. Zápalové ochorenia pľúc a pohrudnice / Infllamatory diseases of the lung and pleura 5. Nádory respiračného traktu / Tumours of the respiratory tract 6. Intersticialne pľúcne choroby a sarkoidóza / Interstitial lung diseases and sarcoidosis 7. Pľúcna a mimopľúcna tuberkulóza / Pulmonary a extrapulmonary tuberculosis 8. Bronchológia / Bronchology 9. Akútne stavy v pneumológii / Emergencies in pneumology 10. Poruchy dýchania v spánku / Sleep related breathing disordes 11. Chirurgia hrudníka / Thoracic surgery 12. Funkčná diagnostika kardiorespiračného traktu / Evaluation of cardiorespiratory function 13. Detská pneumológia a cystická fibróza / Pediatric pneumology and cystic fibrosis 14. Transplantácia pľúc / Lung transplantation 15. Rehabilitácia v pneumológii / Rehabilitation in pneumology 16. Pokroky v klinickej farmakológii / Progress in clinical pharmacology 17. Aktuality v pneumológii a ftizeológii / Updates in pneumology and tuberculosis

10 XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti 20th Congres of Slovak and Czech pneumological and phtisiological societies Sestry / Nurses 1. Ošetrovateľská starostlivosť o chorých s tuberkulózou Nursing care for patients with tuberculosis 2. Rehabilitačná starostlivosť o pacientov s pľúcnym ochorením Rehabilitation in patients with respiratory deseases 3. Ošetrovateľské postupy pri intervenčných zákrokoch v pneumológii Nursing procedures in interventional procedures in pneumology 4. Ošetrovateľské postupy vo funkčnej a laboratórnej diagnostike Nursing procedures in pulmonary function tests and laboratory tests 5. Ošetrovateľská starostlivosť pri respiračných chorobách u detí Nursing care for children with respiratory diserdes 6. Ošetrovateľská starostlivosť o chorých po operáciách pľúc Nursing care after lung surgery 7. Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pneumológii Intensive nursing care in pulmonary medicine 8. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti Quality of nursing care 9. Edukačná činnosť sestry v pneumológii The educational role of nurse in pneumology

11 / 14 th 16 th of June, 2017 hotel PATRIA, Štrbské Pleso UBYTOVANIE / ACCOMMODATION Ubytovacie kapacity pre kongres a kontakty pre individuálne objednávanie: Accommodation possibilities and contacts for individual reservation: Hotel Patria**** Hotel Solisko Hotel Toliar Rezerváciu ubytovania poskytuje agentúra Tajpan Registration and accommodation is provided by TAJPAN agency Kontaktná osoba / Contact person: Jana Chrenková, , SPOLOČENSKÉ AKTIVITY / SOCIAL PROGRAMME Otvárací ceremoniál kongresu / Opening ceremony: hotel Patria, Štrbské Pleso Spoločenský večer / Social evening: hotel Patria, Štrbské Pleso Beh za zdravé pľúca / RUN FOR HEALTHY LUNG: Areál snov, Štrbské pleso

12 XX. KONGRES Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti 20 th CONGRESS OF SLOVAK AND CZECH PNEUMOLOGICAL AND PHTISIOLOGICAL SOCIETIES