Trươ ng Trung Ho c Cơ Sơ George V. Ley Va

Size: px
Start display at page:

Download "Trươ ng Trung Ho c Cơ Sơ George V. Ley Va"

Transcription

1 Trươ ng Trung Ho c Cơ Sở George V. Ley Va Sở Giáo Dục California Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Trươ ng Ho c Báo Cáo Dựa Trên Dữ Liệu từ Năm Ho c Theo luật tiểu bang, trễ nhất vào ngày 1 tháng Hai hàng năm mo i trươ ng ho c ơ California đê u pha i công bố Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Gia i Trình của Trươ ng Ho c (School Accountability Report Card - SARC). SARC có thông tin vê tình trạng và kết qua hoạt động của mỗi trươ ng công lập tại tiểu bang California. Theo Công Thức Tài Trợ Kiểm Soát Địa Phương (Local Control Funding Formula - LCFF), tất ca các Cơ quan Giáo du c Địa phương (Local Educational Agencies - LEA) pha i chuâ n bị một Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Gia i Trình tại Địa Phương (Local Control and Accountability Plan - LCAP) mô ta phương thức các trươ ng dư định se đạt được các mu c tiêu hàng năm cu thể của trươ ng cho tất ca các ho c sinh, vơ i các hoạt động cu thể nhă m gia i quyết các ưu tiên của địa phương và tiểu bang. Ngoài ra, dư liệu được báo cáo trong LCAP pha i nhất quán vơ i dư liệu được báo cáo trong SARC. Để biết thêm thông tin vê các yêu cầu SARC, xem Trang Mạng vê SARC thuộc Sơ Giáo Du c California (California Department of Education - CDE) tại Để biết thêm thông tin vê LCFF hoă c LCAP, xem Trang Mạng vê LCFF của CDE tại Để biết thêm thông tin vê trươ ng, phu huynh/ngươ i giám hộ và cư dân trong cộng đồng có thể liên lạc vơ i hiệu trươ ng hoă c văn phòng khu ho c chánh. DataQuest DataQuest là một công cu trư c tuyến trên trang Mạng DataQuest của CDE tại chứa đư ng thông tin bổ sung vê trươ ng ho c này và dư liệu so sánh trươ ng vơ i khu ho c chánh và quận. Cu thể thì DataQuest là một hệ thống năng động cung cấp báo cáo vê gia i trình trách nhiệm (ví du : dư liệu kiểm tra, ho c sinh ghi danh, tỷ lệ tốt nghiệp trung ho c, tỷ lệ bỏ ho c, ho c sinh ghi danh khóa ho c, nhân sư, và dư liệu vê ngươ i ho c tiếng Anh). Truy cập Internet Truy cập Internet sẵn có tại các thư viện công cộng và các địa điểm khác mơ cửa cho công chúng (ví du : Thư viện Tiểu bang California). Truy cập Internet tại thư viện và nơi công cộng thươ ng được cung cấp theo quy tắc ngươ i tơ i trươ c dùng trươ c. Như ng hạn chế vê sử du ng khác có thể bao gồm giơ hoạt động, khoa ng thơ i gian có thể dùng trạm máy (phu thuộc vào tình trạng sẵn có), loại chương trình phần mê m sẵn có trên trạm máy, và kha năng in tài liệu. Giới Thiệu Về Trươ ng Này Thông Tin Liên Lạc của Trươ ng (Năm Ho c ) Thông Tin Liên Lạc của Trươ ng (Năm Ho c ) Tên Trươ ng Đươ ng Phố Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Bưu điện Trươ ng Trung Ho c Cơ Sơ George V. Ley Va 1865 Monrovia Drive San Jose CA, Số Điện Thoại (408) Hiệu Trưởng Địa Chỉ Trang Mạng James Sherman jsherman@eesd.org School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 1 of 13

2 Thông Tin Liên Lạc của Trươ ng (Năm Ho c ) Mã Số Quận-Khu Ho c Chánh-Trươ ng ho c (County-District- School - CDS) Thông Tin Liên Lạc của Khu Ho c Chánh (Năm Ho c ) Tên Khu Ho c Chánh Ho c Khu Tiểu Ho c Evergreen Số Điện Thoại (408) Giám Đốc Khu Ho c Chánh Địa Chỉ Trang Mạng Katherine Gomez kgomez@eesd.org Mô Tả Trươ ng ho c và Bản Tuyên Bố Sứ Mệnh (Năm Ho c ) Thông Điệp tư Hiệu Trươ ng và Mô Ta vê Trươ ng: Thay mă t toàn thể nhân viên, tôi xin chào đón bạn đến vơ i Trươ ng Trung Ho c Cơ Sơ LeyVa và Bulldog Tech! Chúng tôi liên tu c phát triển và ca i thiện chương trình và cơ sơ mà chúng tôi có thể cung cấp cho cộng đồng trươ ng. Chúng ta không thể tiếp tu c đánh giá kha năng bă ng số lượng sư việc mà chúng ta ghi nhơ, mà bă ng kha năng chúng ta sử du ng thông tin để giao tiếp, phối hợp, gia i quyết vấn đê và đóng góp các y tươ ng mơ i hoă c sư sáng tạo. Bă ng việc gia ng dạy các Ky Năng của Thế Kỷ 21, thông qua một văn hóa truyê n sức mạnh, công nghệ giúp nâng cao kha năng, và chương trình gia ng dạy hấp dẫn, chúng tôi se nâng cao thành tích ho c tập. Dù bạn ơ bất kỳ đâu trong khuôn viên này, luôn có rất nhiê u cơ hội để cho bạn khám phá, hợp tác, và lãnh đạo. Trươ ng Trung Ho c LeyVa mang đến cho ho c sinh cơ hội thành công trong lơ p ho c và trong các hoạt động ngoại khóa. Do đó, ho c sinh của chúng tôi đạt thành tích ca bên trong và bên ngoài lơ p ho c. Chúng tôi mong muốn các ho c sinh đóng góp vào không khí tích cư c của trươ ng. LeyVa cho ho c sinh cơ hội tham gia vào các hoạt động đa dạng khác nhau bao gồm các môn thể thao, các câu lạc bộ, âm nhạc, kịch, cơ quan tổ chức của ho c sinh và nhiê u hơn thế nư a. Các Tiêu Chuâ n Cốt Lõi Chung là tro ng tâm trong các môn toán và nghệ thuật ngôn ngư và se sơ m là tro ng tâm của môn khoa ho c. Các giáo viên của chúng tôi đang tiếp tu c tạo nên như ng lơ p ho c là hình mẫu của 4 C's: Giao tiếp (Communication), Hợp tác (Collaboration), Sáng tạo (Creativity), và Tư Duy (Critical Thinking). Cách tiếp cận này cho phép ho c sinh ho c lẫn nhau và ho c tư kinh nghiệm, giao tiếp hiệp qua để hiểu và có mu c đích thư c sư, và suy nghĩ sâu hơn vê câu hỏi "tại sao" để thư c sư hiểu vê quan hệ của nhà trươ ng vơ i cuộc sống và tương lai của các em. Dù ho c sinh quan tâm đến cái gì, chúng tôi cu ng cung cấp cái gì đó cho tất ca mo i ngươ i! Ví du : chương trình điê n kinh đã trơ thành nguồn tư hào tư khi LeyVa mơ cửa vào năm Chúng tôi cung cấp nhiê u hoạt động thể thao mà ho c sinh của chúng tôi có thể tham gia. Chương trình của chúng tôi bao gồm bóng rổ, bóng chày, bóng đá và đươ ng đua trên toàn hạt. Các đội của chúng tôi nổi tiếng xuất sắc khắp hạt. Khi quy vị vào phòng thể du c của chúng tôi, sư xuất sắc của chúng tôi trong lĩnh vư c này được minh chứng bă ng nhiê u băng-rôn quán quân. Chúng tôi đánh giá cao nghệ thuật tạo hình và biểu diễn được minh ho a bơ i danh mu c khóa ho c lư a cho n bao quát bao gồm nghệ thuật, kịch, dàn nhạc, đội hợp xươ ng và các hoạt động ngoài chương trình dành cho cách biểu đạt sáng tạo. Vơ i các cuộc biểu diễn và hội ho p nhấn mạnh các khía cạnh này, chúng tôi rất tư hào vê nhiê u tài năng của ho c sinh chúng tôi. Ba n Tuyên Bố vê Sứ Mệnh của Nhà Trươ ng Tư ng ho c sinh se tra i nghiệm thành công ơ Trươ ng Trung Ho c LeyVa trong ho c tập và các hoạt động ngoại khóa. Lòng tư tro ng, thông qua thành tích ho c tập và ngoại khóa, là cơ sơ của tất ca sư thành công trong nhà trươ ng và cộng đồng. Tất ca các ho c sinh Trươ ng Trung Ho c LeyVa se có nhiê u cơ hội được công nhận và đạt được nhiê u thành tích, do đó xây dư ng được sư tư tin và tinh thần tư tôn được minh chứng bă ng như ng đóng góp cho trươ ng chúng tôi. Mô Ta Sơ Lược vê Nhà Trươ ng & Cộng Đồng Ho c Khu Evergreen, to a lạc tại Thành Phố San Jose, bao gồm mươ i lăm trươ ng tiểu ho c và ba trươ ng trung ho c. Tư ng là một thành phố nông nghiệp nhỏ nhưng trong khoa ng thơ i gian tư thập niên 60 đến thập niên 90, San Jose đã trơ thành địa danh có sức hấp dẫn mạnh me đối vơ i như ng ngươ i mơ i đến ngoại ô và hiện nay là thành phố lơ n thứ ba ơ California. Thành phố nă m ơ Thung Lu ng Silicon, tại cư c nam của Khu Vư c Vịnh San Francisco, và là nơi sinh sống của gần một triệu cư dân School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 2 of 13

3 Trươ ng Trung Ho c LeyVa to a lạc ơ trung tâm ho c khu. Trong năm ho c , ho c khu đã phu c vu 923 ho c sinh lơ p ba y và lơ p tám theo thơ i gian biểu truyê n thống theo lịch. Biểu đồ thể hiện ti lệ ghi danh vào trươ ng theo sắc tộc. Nhà trươ ng mang đến cho ho c sinh một môi trươ ng dươ ng du c và an toàn theo định hươ ng gia đình để ho c sinh ho c tập, trươ ng thành và phát triển trí tuệ. Các giáo viên, nhân viên và qua n trị viên luôn thư c hiện theo nguyên tắc ho c sinh là trên hết. Ho c Sinh Ghi Danh theo Cấp Lớp (Năm Ho c ) Cấp Lớp Số Ho c Sinh Lớp Lớp Tổng Ghi Danh 865 Ho c Sinh Ghi Danh theo Nhóm Ho c Sinh (Năm Ho c ) Nhóm Ho c Sinh Ngươ i Da Đen hoặc Ngươ i Hoa Kỳ Gốc Phi Ngươ i Hoa Kỳ Bản Địa hoặc Ngươ i Alaska Bản Địa Phần Trăm trong Tổng Ghi Danh Ngươ i Gốc Á Châu 31.7 Ngươ i Phi Luật Tân 9.4 Ngươ i Gốc Tây Ban Nha hoặc La-tinh 49.8 Ngươ i Hạ Uy Di Bản Địa hoặc Ngươ i Các Đảo Thái Bình Dương Ngươ i Da Trắng 2.8 Ngươ i mang Hai hoặc Nhiều Chủng Tộc 1.3 Ngươ i có Hoàn Cảnh Kinh Tế ã Hội Khó Khăn Ngươ i Ho c Tiếng Anh 24 Ho c Sinh Khuyết Tật Thanh Thiếu Niên được Chăm Sóc bởi Giám Hộ School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 3 of 13

4 A. Điều Kiện Ho c Tập Ưu Tiên của Tiểu Bang: Cơ Bản SARC cung cấp thông tin sau đây liên quan đến ưu tiên của Tiểu Bang: Cơ Ba n (Ưu Tiên 1): Mức độ giáo viên được phân công một cách thích đáng và có đầy đủ bă ng cấp chứng nhận trong lĩnh vư c môn ho c và vơ i các ho c sinh ho đang gia ng dạy; Ho c sinh được tiếp cận vơ i các tài liệu gia ng dạy theo tiêu chuâ n; và Cơ sơ vật chất của trươ ng được giư gìn tốt Bằng Cấp Chứng Nhận của Giáo Viên Giáo Viên Trươ ng Khu Ho c Chánh Có Đầy Đủ Bằng Cấp Chứng Nhận Không Có Đầy Đủ Bằng Cấp Chứng Nhận Giảng Dạy Ngoài Lĩnh Vực Môn Ho c Chuyên Ngành (có đầy đủ bằng cấp chứng nhận) Phân Công Giáo Viên Trái Phép và Các Vị Trí Giáo Viên Còn Trống Chỉ Báo Trươ ng Hợp Phân Công Giáo Viên Trái Phép cho Ngươ i Ho c Tiếng Anh Tổng Số Các Trươ ng Hợp Phân Công Giáo Viên Trái Phép Các Vị Trí Giáo Viên Còn Trống Ghi chú: Phân công trái phép nói đến số vị trí được điê n khuyết bơ i giáo viên thiếu thâ m quyê n hợp pháp để dạy cấp lơ p, môn ho c, nhóm ho c sinh đó, v.v. * Tổng Số Các Trươ ng Hợp Phân Công Giáo Viên Trái Phép bao gồm ca số Trươ ng Hợp Phân Công Giáo Viên Trái Phép cho Ngươ i Ho c Tiếng Anh. Các Lớp Ho c Cốt Lõi do Giáo Viên Giỏi Giảng Dạy (Năm Ho c ) Địa Điểm Các Lớp Ho c Phần Trăm Lớp Ho c Về Các Môn Ho c Cốt Lõi Do Giáo Viên Giỏi Giảng Dạy Phần Trăm Lớp Ho c Về Các Môn Ho c Cốt Lõi Không Do Giáo Viên Giỏi Giảng Dạy Trươ ng Này Tất Cả Các Trươ ng trong Khu Ho c Chánh Các Trươ ng Có Tỷ Lệ Ho c Sinh Nghèo Cao trong Khu Ho c Chánh Các Trươ ng Có Tỷ Lệ Ho c Sinh Nghèo Thấp trong Khu Ho c Chánh Ghi chú: Các trươ ng có tỷ lệ ho c sinh nghèo cao được định nghĩa là các trươ ng có tỷ lệ ho c sinh hội đủ điê u kiện tham gia chương trình bư a ăn gia m giá và miễn phí là khoa ng 40 phần trăm hoă c cao hơn. Các trươ ng có tỷ lệ ho c sinh nghèo thấp là các trươ ng có tỷ lệ ho c sinh hội đủ điê u kiện tham gia chương trình bư a ăn gia m giá và miễn phí là khoa ng 39 phần trăm hoă c thấp hơn. Chất Lượng, Tình Trạng Cập Nhật, Tình Trạng Sẵn Có Của Sách Giáo Khoa và Tài Liệu Giảng Dạy (Năm Ho c ) Year and month in which data were collected: 9 tháng 10 năm 2014 Ngày 9 tháng 10 năm 2014, Ho c Khu Evergreen đã tổ chức một buổi Điê u Trần Công Khai và quyết định mỗi trươ ng trong ho c khu se có sách giáo khoa phù hợp và có chất lượng tốt cu ng như tài liệu hươ ng dẫn theo đúng thỏa thuận của Williams vơ i Tiểu Bang California School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 4 of 13

5 Tất ca ho c sinh, bao gồm ca như ng Ngươ i Ho c Tiếng Anh se được cung cấp riêng sách giáo khoa hoă c tài liệu hươ ng dẫn theo đúng tiêu chuâ n hoă c ca hai đối vơ i các môn ho c chính để sử du ng trên lơ p và mang vê nhà. Toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu hươ ng dẫn được sử du ng trong ho c khu pha i tuân thủ Khung và Tiêu Chuâ n vê Nội Dung của Tiểu Bang California vơ i sư phê duyệt cuối cùng của Hội Đồng Qua n Trị. Sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung se được sử du ng theo chu kỳ của Bộ Giáo Du c California, khiến sách giáo khoa được sử du ng trong trươ ng là sách mơ i nhất hiện có. Ba ng thể hiện thông tin được thu thập vào tháng 9 năm 2014 vê chất lượng, tính hiện thơ i và sẵn có của sách giáo khoa theo tiêu chuâ n và các tài liệu hươ ng dẫn khác được sử du ng trong nhà trươ ng. Ho c khu không sử du ng sách giáo khoa chính thức dành cho môn Sức Khỏe hoă c Nghệ Thuật Tạo Hình và Biểu Diễn. Môn Ho c Sách Giáo Khoa và Tài Liệu Giảng Dạy/năm Phê Chuẩn Từ Đợt Phê Chuẩn Gần Nhất? Phần Trăm Ho c Sinh Không Có Sách Được Chỉ Định Riêng Đo c/văn Chương Được sử du ng trong năm 2010 (Lơ p 7-8): McDougall-Littel Có 0.0% Toán Khoa Ho c Được sử du ng trong năm 2008 (Lơ p 6-8): Glencoe (MacMillan/McGraw Hill) Được sử du ng trong năm 2007 (Lơ p 6-8): Holt, Rhinehart, Winston Có 0.0% Có 0.0% Lịch Sử Khoa Ho c ã Hội Được sử du ng trong năm 2006: (Lơ p 7-8): McDougall-Littel Có 0.0% Tình Trạng Cơ Sở Vật Chất của Trươ ng và Kế Hoạch Cải Tiến Các Cơ Sơ của Nhà Trươ ng Trươ ng Trung Ho c LeyVa, được xây dư ng đầu tiên vào năm 1973, hiện bao gồm 36 phòng ho c cố định, chín phòng ho c lưu động, phòng thay đồ của nam và nư, một phòng máy tính, một thư viện, một phòng nhân viên và một phòng tập thể du c. Trong năm 2009, nhà trươ ng đã bắt đầu các dư án nâng cấp lơ n nhơ sáng kiến trái phiếu dành cho cơ sơ được thông qua vào năm Các hoạt động nâng cấp này bao gồm việc mơ rộng một khu đỗ xe mơ i cu ng như ca i tạo và hiện đại hóa năm tòa nhà lưu động vơ i chi phí dư kiến $1 triệu. Ngoài ra, nhà trươ ng đã mơ một tòa nhà hành chính mơ i có diện tích foot vuông vơ i chi phí dư kiến $4,4 triệu. Tòa nhà này đi vào hoạt động trong năm ho c Trong năm ho c , chúng tôi đã chào đón một chương trình mơ i vơ i cơ sơ mơ i. Vơ i tên go i thích hợp Bulldog Tech, tòa nhà hiện đại này có các phòng ho c có kích cơ lơ n gấp đôi dành cho tra i nghiệm dạy và ho c chung. Việc bổ sung này mang đến cho chúng tôi foot vuông không gian lơ p ho c vơ i chi phí khoa ng $3 triệu. Dư án hiện nay dươ i hình thức trung tâm dinh dươ ng mơ i được dư kiến mơ cửa vào tháng 12 năm Cơ sơ chế biến và phu c vu đồ ăn này se mang lại foot vuông vơ i chi phí $2,7 triệu. Tất ca như ng dư án hấp dẫn này được thanh toán bă ng nguồn quy trái phiếu địa phương. Biểu đồ thể hiện kết qua kiểm tra mơ i nhất các cơ sơ. Quy Trình Vệ Sinh: Trươ ng Trung Ho c LeyVa cung cấp môi trươ ng an toàn và sạch se cho ho c sinh, nhân viên và tình nguyện viên. Ho c khu đã áp du ng các tiêu chuâ n vệ sinh cho tất ca các trươ ng ho c trong ho c khu. Các hoạt động vệ sinh được thư c hiện hàng ngày trong suốt năm ho c, tập trung vào các phòng ho c và nhà vệ sinh. Ho c sinh và nhân viên cùng cố gắng giư cho khuôn viên nhà trươ ng luôn sạch se và không có rác. Hàng ngày hiệu trươ ng làm việc vơ i nhân viên giám hộ của nhà trươ ng để xây dư ng các lịch vệ sinh nhă m đa m ba o một môi trươ ng ho c tập sạch se, an toàn và thiết thư c. Ba o Dươ ng & Sửa Chư a: Nhân viên giám hộ của Trươ ng LeyVa thươ ng xuyên thư c hiện chương trình ba o dươ ng theo lịch trình vơ i các chức năng ba o dươ ng lơ n trong các kỳ nghi. Bên cạnh đó, ho c khu cu ng sử du ng chương trình ba o dươ ng có kế hoạch nhă m đa m ba o sân trươ ng và các cơ sơ luôn trong tình trạng tốt. Ho c khu cu ng sử du ng quy trình yêu cầu công việc khi phát sinh vấn đê cần quan tâm ngay lập tức. Các hoạt động sửa chư a khâ n cấp được ưu tiên hàng đầu; các yêu cầu sửa chư a được hoàn tất một cách có hiệu qua và theo thứ tư nhận được các yêu cầu đó. Ngân Sách Ba o Dươ ng Trì Hoãn: Ngân Sách Ba o Dươ ng Trì Hoãn Trươ ng Ho c Tiểu Bang cung cấp quy theo tiểu bang trên cơ sơ cân nhắc chi phí liên quan để giúp các ho c khu vơ i các khoa n chi tiêu lơ n dành cho việc sửa chư a hoă c thay thế lơ n các thành phần hiện có trong tòa nhà của nhà trươ ng. Thông thươ ng, hoạt động sửa chư a và thay thế này bao gồm mái nhà, hệ thống đươ ng ống nươ c, hệ thống sươ i, điê u hòa nhiệt độ, hệ thống điện, sơn nội thất hoă c ngoại thất và hệ thống sàn. Trong Bộ Luật Ngân Sách hồi tháng 7 năm 2009, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang đã cho các ho c khu có quyê n sử du ng linh hoạt các quy này để đáp ứng các nhu cầu chung vê ngân quy. Vơ i nỗ lư c gia m bơ t School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 5 of 13

6 a nh hươ ng của việc gia m ngân khố của tiểu bang, Ho c Khu Evergreen đã tận du ng sư linh hoạt này. Ho c khu se sử du ng nguồn quy tư trái phiếu và các nguồn thích hợp khác để đa m ba o các cơ sơ luôn trong tình trạng tốt, sạch se và an toàn. Tình Trạng Cơ Sở Vật Chất Sửa Chữa Tốt của Trươ ng Hệ Thống Được Kiểm Tra Hệ Thống: Rò Ri Ga, Cơ Khí/HVAC, Cống rãnh Bên Trong: Các Bê Mă t Bên Trong Sự Sạch Sẽ: Sư Sạch Se Tổng Quát, Sư Quấy Phá Của Chuột Bo / Sâu Mo t Điện: Điện Phòng Vệ Sinh/Vòi Nước Máy: Phòng Vệ Sinh, Bồn Rửa/ Vòi Nươ c Máy Sự An Toàn: An Toàn Hỏa Hoạn, Vật Liệu Nguy Hiểm Cấu Trúc: Thiệt Hại vê Cấu Trúc, Mái Nhà Bên Ngoài: Sân Chơi/Sân Trươ ng, Cửa Sổ/Cửa Ra Vào/Cổng/Hàng Rào Tình Trạng Cơ Sở Vật Chất Sửa Chữa Tốt của Trươ ng Năm và tháng của báo cáo FIT gần nhất: Ngày 15 tháng 11 năm 2015 Repair Status Tốt Được Tồi Công Việc Sửa Chữa Cần Thiết và Hành Động Đã hoặc Dự Định Thực Hiện Đánh Giá Cơ Sở Vật Chất Tổng Quát Đánh Giá Tổng Quát Năm và tháng của báo cáo FIT gần nhất: 11/15/2015 Hoàn Hảo Tốt Được Tồi B. Kết Quả Ho c Tập của Ho c Sinh Ưu Tiên của Tiểu Bang: Thành Tích Ho c Tập của Ho c Sinh SARC cung cấp thông tin sau đây liên quan đến ưu tiên của Tiểu Bang: Thành Tích Ho c Tập của Ho c Sinh (Ưu Tiên 4): Thâ m định trên toàn tiểu bang (tức là, Hệ Thống Thâ m Định Thành Tích Ho c Tập và Tiến Bộ của Ho c Sinh tại California [CAASPP], bao gồm Thâ m Định Tổng Kết Cân Bă ng Thông Minh Hơn cho ho c sinh trong nhóm giáo du c phổ thông và Thâ m Định Thay Thế của California [CAAS] cho văn chương Anh ngư /đo c viết [ELA] và môn toán được tổ chức ơ lơ p ba tơ i lơ p tám và lơ p mươ i một. CAA đã thay thế Thâ m Định Thành Tích Ho c Tập Thay Thế của California [CAPA] cho ELA và môn toán, được loại bỏ vào năm Chi các ho c sinh hội đủ điê u kiện có thể tham gia dư thi CAA. Các mu c của CAA pha i phù hợp vơ i các tiêu chuâ n thành tích ho c tập thay thế, được liên kết vơ i các Tiêu Chuâ n Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang [CCSS] cho ho c sinh bị khuyết tật nhận thức nă ng); và Phần trăm ho c sinh đã hoàn tất thành công các khóa ho c đáp ứng các yêu cầu vào Trươ ng Đại Ho c California (University of California) và Trươ ng Đại Ho c Tiểu Bang California (California State University), hoă c các khoá ky thuật ho c nghê hoă c chương trình ho c tập Kết Quả Kỳ Thi CAASPP trong Văn Chương Anh Ngữ/Đo c Viết (ELA) và Môn Toán cho Tất Cả Các Ho c Sinh Môn ho c Văn Chương Anh Ngữ/ Đo c Viết (lớp 3 dến lớp 8 và lớp 11) Phần Trăm Ho c Sinh Đáp Ứng hoặc Vượt Qua Các Tiêu Chuẩn Của Tiểu Bang Trươ ng Khu Ho c Chánh Tiểu Bang School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 6 of 13

7 Môn ho c Phần Trăm Ho c Sinh Đáp Ứng hoặc Vượt Qua Các Tiêu Chuẩn Của Tiểu Bang Trươ ng Khu Ho c Chánh Tiểu Bang Toán (lớp 3 dến lớp 8 và lớp 11) Ghi chú: Tỷ lệ phần trăm không được tính khi số ho c sinh đi thi là mươ i em trơ xuống, vì số ho c sinh trong hạng mu c này quá nhỏ không thể chính xác được vê thống kê hoă c để ba o vệ quyê n riêng tư của ho c sinh. Kết Quả Kỳ Thi CAASPP trong ELA theo Nhóm Ho c Sinh Lớp Ba đến Lớp Tám và Lớp Mươ i Một (Năm Ho c ) Nhóm Ho c Sinh Lớp Tổng Ghi Danh Số Ho c Sinh Đi Thi Phần Trăm Đi Thi Phần Trăm Đáp Ứng hoặc Vượt Qua Tất Cả Các Ho c Sinh Nam Nữ Ngươ i Da Đen hoặc Ngươ i Hoa Kỳ Gốc Phi Ngươ i Gốc Á Châu Ngươ i Phi Luật Tân Ngươ i Gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh Ngươ i Da Trắng Ngươ i có Hoàn Cảnh Kinh Tế ã Hội Khó Khăn Ngươ i Ho c Tiếng Anh Ho c Sinh Khuyết Tật Ghi chú: Kết qua kỳ thi ELA bao gồm Thâ m Định Tổng Kết Cân Bă ng Thông Minh Hơn và CAA. Phần Trăm Đáp Ứng hoă c Vượt Qua được tính bă ng cách lấy tổng số ho c sinh đáp ứng hoă c vượt qua tiêu chuâ n của Thâ m Định Tổng Kết Cân Bă ng Thông Minh Hơn cộng vơ i tổng số ho c sinh đáp ứng tiêu chuâ n của CAA chia cho tổng số ho c sinh tham gia ca hai thâ m định. Hai dấu gạch ngang (--) xuất hiện trong ba ng khi số ho c sinh là mươ i em trơ xuống, vì số ho c sinh trong hạng mu c này quá nhỏ không thể chính xác được vê thống kê hoă c để ba o vệ quyê n riêng tư của ho c sinh. Ghi chú: Số ho c sinh đi thi bao gồm tất ca các ho c sinh tham gia kỳ thi bất kể có nhận được điểm số hay không; tuy nhiên số ho c sinh đi thi không pha i là số được dùng để tính phần trăm cấp thành tích. Chi các ho c sinh có điểm số được dùng để tính phần trăm cấp thành tích School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 7 of 13

8 Kết Quả Kỳ Thi CAASPP trong Môn Toán theo Nhóm Ho c Sinh Lớp Ba đến Lớp Tám và Lớp Mươ i Một (Năm Ho c ) Nhóm Ho c Sinh Lớp Tổng Ghi danh Số Ho c Sinh Đi Thi Phần Trăm Đi Thi Phần Trăm Đáp Ứng hoặc Vượt Qua Tất Cả Các Ho c Sinh Nam Nữ Ngươ i Da Đen hoặc Ngươ i Hoa Kỳ Gốc Phi Ngươ i Gốc Á Châu Ngươ i Phi Luật Tân Ngươ i Gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh Ngươ i Da Trắng Ngươ i có Hoàn Cảnh Kinh Tế ã Hội Khó Khăn Ngươ i Ho c Tiếng Anh Ghi chú: Kết qua kỳ thi môn toán bao gồm Thâ m Định Tổng Kết Cân Bă ng Thông Minh Hơn và CAA. Phần Trăm Đáp Ứng hoă c Vượt Qua được tính bă ng cách lấy tổng số ho c sinh đáp ứng hoă c vượt qua tiêu chuâ n của Thâ m Định Tổng Kết Cân Bă ng Thông Minh Hơn cộng vơ i tổng số ho c sinh đáp ứng tiêu chuâ n của CAA chia cho tổng số ho c sinh tham gia ca hai thâ m định. Hai dấu gạch ngang (--) xuất hiện trong ba ng khi số ho c sinh là mươ i em trơ xuống, vì số ho c sinh trong hạng mu c này quá nhỏ không thể chính xác được vê thống kê hoă c để ba o vệ quyê n riêng tư của ho c sinh. Ghi chú: Số ho c sinh đi thi bao gồm tất ca các ho c sinh tham gia kỳ thi bất kể có nhận được điểm số hay không; tuy nhiên số ho c sinh đi thi không pha i là số được dùng để tính phần trăm cấp thành tích. Chi các ho c sinh có điểm số được dùng để tính phần trăm cấp thành tích. Kết Quả Kỳ Thi CAASPP trong Khoa Ho c cho Tất Cả Các Ho c Sinh Môn ho c Phần Trăm Ho c Sinh Đạt Điểm ở Mức Khá hoặc Giỏi Trươ ng Khu Ho c Chánh Tiểu bang Khoa Ho c (các lớp 5, 8, và 10) Ghi chú: Kết qua kỳ thi khoa ho c bao gồm Kỳ Thi Tiêu Chuâ n California (California Standards Test - CST), Thâ m Định Thay Đổi California (California Modified Assessment - CMA), và Thâ m Định Thành Tích Ho c Tập Thay Thế của California (CAPA) ơ các lơ p năm, tám, và mươ i. Ghi chú: Không cho thấy điểm số khi số ho c sinh đi thi là mươ i em trơ xuống, vì số ho c sinh trong hạng mu c này quá nhỏ không thể chính xác được vê thống kê hoă c để ba o vệ quyê n riêng tư của ho c sinh School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 8 of 13

9 Kết Quả Kỳ Thi CAASPP trong Khoa Ho c theo Nhóm Ho c Sinh Các Lớp Năm, Tám, và Mươ i (Năm Ho c ) Nhóm Ho c Sinh Tổng Ghi danh Số Ho c Sinh có Điểm Số Hợp Lệ Phần Trăm Ho c Sinh có Điểm Số Hợp Lệ Phần Trăm Khá hoặc Giỏi Tất Cả Các Ho c Sinh Nam Nữ Ngươ i Da Đen hoặc Ngươ i Hoa Kỳ Gốc Phi Ngươ i Hoa Kỳ Bản Địa hoặc Ngươ i Alaska Bản Địa Ngươ i Gốc Á Châu Ngươ i Phi Luật Tân Ngươ i Gốc Tây Ban Nha hoặc La-tinh Ngươ i Hạ Uy Di Bản Địa hoặc Ngươ i Các Đảo Thái Bình Dương Ngươ i Da Trắng Ngươ i mang Hai hoặc Nhiều Chủng Tộc Ngươ i có Hoàn Cảnh Kinh Tế ã Hội Khó Khăn Ngươ i Ho c Tiếng Anh Ho c Sinh Khuyết Tật Ho c Sinh Được Nhận Dịch Vụ Giáo Dục dành cho Di Dân Thanh Thiếu Niên được Chăm Sóc Giám Hộ Ghi chú: Kết qua kỳ thi khoa ho c bao gồm CST, CMA, và CAPA ơ các lơ p năm, tám, và mươ i. Phần Trăm Khá hoă c Giỏi được tính bă ng cách lấy tổng số ho c sinh có điểm số ơ mức Khá hoă c Giỏi trong thâ m định khoa ho c chia cho tổng số ho c sinh có điểm số hợp lệ. Ghi chú: Không cho thấy điểm số khi số ho c sinh đi thi là mươ i em trơ xuống, vì số ho c sinh trong hạng mu c này quá nhỏ không thể chính xác được vê thống kê hoă c để ba o vệ quyê n riêng tư của ho c sinh.. Ưu Tiên của Tiểu Bang: Kết Quả Ho c Tập Khác của Ho c Sinh SARC cung cấp thông tin sau đây liên quan đến ưu tiên của Tiểu Bang: Kết Qua Ho c Tập Khác của Ho c Sinh (Ưu Tiên 8): Kết qua ho c tập của ho c sinh trong lĩnh vư c môn ho c giáo du c thể chất Kết Quả Kiểm Tra Sức Khỏe Thân Thể California (Năm Ho c ) Cấp Lớp Phần Trăm Ho c Sinh Đáp Ứng Bốn trên Sáu Tiêu Chuẩn Sức Khỏe Phần Trăm Ho c Sinh Đáp Ứng Năm trên Sáu Tiêu Chuẩn Sức Khỏe Phần Trăm Ho c Sinh Đáp Ứng Sáu trên Sáu Tiêu Chuẩn Sức Khỏe Ghi chú: Tỷ lệ phần trăm không được tính khi số ho c sinh đi thi là mươ i em trơ xuống, vì số ho c sinh trong hạng mu c này quá nhỏ không thể chính xác được vê thống kê hoă c để ba o vệ quyê n riêng tư của ho c sinh School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 9 of 13

10 C. Tham Gia Ưu Tiên của Tiểu Bang: Sự Tham Gia của Phụ Huynh SARC cung cấp thông tin sau đây liên quan đến ưu tiên của Tiểu Bang: Sư Tham Gia của Phu Huynh (Ưu Tiên 3): Các nỗ lư c của khu ho c chánh nhă m tìm kiếm y kiến đóng góp tư phía phu huynh trong việc đưa ra quyết định cho khu ho c chánh và mỗi địa điểm trươ ng Cơ Hội Tham Gia cho Phụ Huynh (Năm Ho c ) Chúng tôi khuyến khích các phu huynh tham gia vào nhiê u hoạt động của Trươ ng Trung Ho c LeyVa. Phu huynh có thể tham gia bă ng các phương thức như: Tham gia các chức năng của Câu Lạc Bộ Gia Đình và Nhà Trươ ng và Hội Đồng Nhà Trươ ng Bố trí các buổi thăm quan lơ p ho c để quan sát quá trình ho c tập Tham gia và hỗ trợ các sư kiện điê n kinh của chúng tôi Hỗ trợ các buổi tu ho p của trươ ng chă ng hạn như carnival, ngày hội sách và khiêu vu Đại diện cho trươ ng trong các ủy ban của ho c khu chă ng hạn như U y Ban Tư Vấn Phu Huynh, U y Ban Tư Vấn Ho c Khu, Nhóm Phu Huynh Di Cư, v.v. Giám sát tại các sư kiện Tin thư hàng tuần liệt kê nhiê u hoạt động, sư kiện và các cách tham gia. Danh mu c này cu ng được cung cấp dươ i hình thức điện tử. School Loop, một dịch vu Internet, cu ng cho phép phu huynh có một phương thức liên hệ dễ dàng vơ i tư ng giáo viên ( và được thông báo vê như ng hoạt động diễn ra ơ trươ ng. Trươ ng của chúng tôi trong phạm vi trươ ng, Bulldog Tech, sử du ng công cu có tên go i Echo cho cùng mu c đích. Các cuộc hội tha o dành cho phu huynh, chă ng hạn như các cuộc hội tha o do Tập Thể Phu Huynh tài trợ được tổ chức trong suốt ca năm. Trươ ng của chúng tôi cu ng bao gồm cộng đồng mơ rộng thông qua các nhóm như Sáng Kiến Vùng Lân Cận Mạnh San Jose, YWCA, Sơ Ca nh Sát San Jose và các nhóm khác. Ưu Tiên của Tiểu Bang: Không Khí Nhà Trươ ng SARC cung cấp thông tin sau đây liên quan đến ưu tiên của Tiểu Bang: Không Khí Nhà Trươ ng (Ưu Tiên 6): Tỷ lệ ho c sinh bị đình chi ; Tỷ lệ ho c sinh bị đuổi ho c; và Các tiêu chuâ n đo lươ ng khác của địa phương vê ca m giác an toàn Đình Chỉ và Đuổi Ho c Tỷ Lệ Trươ ng Khu Ho c Chánh Tiểu bang Đình Chỉ Đuổi Ho c Kế Hoạch An Toàn Trươ ng Ho c (Năm Ho c ) Sư an toàn của ho c sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của Trươ ng Trung Ho c LeyVa. Giáo viên và các nhà qua n ly giám sát ho c sinh trươ c giơ ho c, trong giơ nghi và sau giơ ho c. Ngươ i hỗ trợ và nhà qua n ly trư c buổi trưa se giám sát bư a ăn trưa. Toàn bộ khách đến thăm trươ ng đê u pha i đăng ky ơ văn phòng chính và đeo the khách trong suốt thơ i gian ơ tại khuôn viên trươ ng. Có khu vư c dành riêng cho phu huynh đưa và đón con ơ các địa điểm chiến lược. Khu vư c này đă c biệt quan tro ng đối vơ i việc gia m hoạt động vận chuyển giư a gia đình và nhà trươ ng. Hàng năm Hội Đồng Nhà Trươ ng đê u xem lại Chương Trình An Toàn Ho c Đươ ng. Bất kỳ và tất ca các sửa đổi trong chương trình đê u được lập tức thông báo cho toàn bộ nhân viên. Một ủy ban an toàn bao gồm các nhà qua n ly, phu huynh, các thành viên cộng đồng, giáo viên và ho c sinh đã được thành lập. Chương trình được cập nhật gần đây nhất vào tháng 1 năm Các yếu tố tro ng tâm chính bao gồm: Quy tắc & thủ tu c của nhà trươ ng Chính sách vê quấy rối tình du c Tình trạng hiện tại của tội phạm ho c đươ ng Thông báo cho giáo viên Thủ tu c vê báo cáo lạm du ng tre em Quy tắc đồng phu c toàn trươ ng Các chính sách liên quan đến đình chi /tru c xuất Thủ tu c ứng phó vơ i tha m ho a/các diễn tập định kỳ & diễn tập trươ ng hợp khâ n cấp School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 10 of 13

11 Vào & ra an toàn của ho c sinh, phu huynh & nhân viên nhà trươ ng Nhà trươ ng tuân thủ các luật lệ, quy tắc và quy định liên quan đến các tiêu chuâ n vê nguyên vật liệu nguy hiểm và động đất tại tiểu bang. Chương trình sẵn sàng ứng phó tha m ho a của nhà trươ ng bao gồm các bươ c nhă m đa m ba o an toàn cho ho c sinh và nhân viên trong tha m ho a. Các hoạt động huấn luyện liên quan đến hỏa hoạn, tha m ho a và đóng cửa nhà trươ ng được tiến hành luân phiên trong ca năm. Nhà trươ ng đã phối hợp vơ i cố vấn an toàn để xây dư ng ba n đồ an toàn và sơ tán. Đầu mỗi năm ho c, toàn bộ nhân viên đã tham gia vào các quy trình báo cáo bắt buộc liên quan đến hành vi lạm du ng tre em. Nhân viên đã được đào tạo các quy trình vê báo cáo và phòng chống lạm du ng tre em cu ng như quy trình Chạy, Trốn, Ba o Vệ. D. Thông Tin Khác của SARC Thông tin trong mu c này pha i có trong SARC nhưng không được bao gồm trong các ưu tiên của tiểu bang đối vơ i LCFF. Chương Trình Can Thiệp của Liên Bang (Năm Ho c ) Tình Trạng Cải Tiến Chương Trình Chỉ Báo Trươ ng Khu Ho c Chánh Năm Đầu Tiên Cải Tiến Chương Trình Năm Tham Gia Cải Tiến Chương Trình Year 3 Số Trươ ng Hiện Đang Tham Gia Cải Tiến Chương Trình N/A 5 Phần Trăm Trươ ng Hiện Đang Tham Gia Cải Tiến Chương Trình N/A 71.4 Ghi chú: Các ô có giá trị NA không yêu cầu dư liệu. In PI Sĩ Số Trung Bình Trong Lớp và Phân Bố Số Ho c Sinh (Trung Ho c Cơ Sở) Môn ho c Sĩ Số Trung Bình Trong Lớp Số Lớp* Sĩ Số Trung Bình Trong Lớp Số Lớp* Sĩ Số Trung Bình Trong Lớp Số Lớp* Tiếng Anh Toán Khoa ho c Khoa Ho c ã Hội * Số lơ p cho biết có bao nhiêu lơ p ho c trong mỗi hạng mu c sĩ số (phạm vi tổng số ho c sinh trong mỗi lơ p ho c). Ở cấp trung ho c cơ sơ, thông tin này được báo cáo theo lĩnh vư c môn ho c thay vì theo cấp lơ p. Cố Vấn Ho c Tập và Nhân Viên Hỗ Trợ Khác (Năm Ho c ) Cố Vấn Ho c Tập Chức Danh Số FTE* Được Phân cho Trươ ng Số Ho c Sinh Trung Bình trên mỗi Cố Vấn Ho c Tập Cố Vấn (Phát Triển Giao Tiếp/Hành Vi hoặc Nghề Nghiệp) 1 N/A Giáo Viên Truyền Thông Thư Viện (thủ thư).05 N/A Nhân Viên Dịch Vụ Truyền Thông Thư Viện (bán chuyên).813 N/A Nhà Tâm Lý Ho c.41 N/A Nhân Viên ã Hội 1 N/A Y Tá.16 N/A Chuyên Gia về Phát Âm/Ngôn Ngữ/Thính Giác.77 N/A Chuyên Gia Nguồn Lực (không giảng dạy) Các Chức Danh Khác as needed N/A N/A School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 11 of 13

12 Ghi chú: Các ô ghi N/A không yêu cầu dư liệu. * Một đơn vị Tương Đương Toàn Thơ i Gian (FTE) bă ng vơ i một nhân viên làm việc toàn thơ i gian; một FTE cu ng có thể là hai nhân viên, trong đó mỗi ngươ i đa m trách công việc bă ng 50 phần trăm công việc toàn thơ i gian; Chi Phí Cho Mỗi Ho c Sinh và Lương của Giáo Viên tại Địa Điểm Trươ ng (Năm Tài Khóa ) Cấp Tổng Chi Phí Cho Mỗi Ho c Sinh Phụ Trội/ Giới Hạn Cơ Bản/ Không Giới Hạn Lương Trung Bình của Giáo Viên Địa Điểm Trươ ng ,824 Khu Ho c Chánh N/A N/A $1337 $86,588 Mức Chênh Lệch Tính Theo Phần Trăm Địa Điểm Trươ ng và Khu Ho c Chánh N/A N/A Tiểu bang N/A N/A $5,677 $75,137 Mức Chênh Lệch Tính Theo Phần Trăm Địa Điểm Trươ ng và Tiểu Bang Note: Cells with N/A values do not require data. Các Loại Dịch Vụ được Tài Trợ (Năm Tài Khóa ) N/A N/A Ngoài ngân sách chung của tiểu bang, tất ca các trươ ng trong Ho c Khu Evergreen còn nhận được ngân sách có mu c đích cu thể của tiểu bang và liên bang dành cho các chương trình hỗ trợ dươ i đây: Hỗ Trợ Tác Động Kinh Tế Chương Trình Ca i Thiện Nhà Trươ ng & Thư Viện Tiêu Đê I, Trợ Giúp Mu c Tiêu (đối vơ i các trươ ng sau: Cadwallader, Dove Hill, Holly Oak, Katherine Smith, Montgomery và O.B. Whaley) Tiêu Đê II, Phát Triển Nhân Viên Tiêu Đê III, Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh Hạn Chế Lương Giáo Viên và Nhân Viên Hành Chính (Năm Tài Khóa ) Hạng Mục Số Tiền của Khu Ho c Chánh Mức Trung Bình của Tiểu Bang Dành Cho các Khu Ho c Chánh Trong Cùng Hạng Mục Lương Khởi Điểm của Giáo Viên $52,537 $44,573 Mức Lương Trung Bình của Giáo Viên $85,013 $72,868 Mức Lương Cao Nhất của Giáo Viên $98,623 $92,972 Mức Lương Trung Bình của Hiệu Trưởng (Tiểu Ho c) Mức Lương Trung Bình của Hiệu Trưởng (Trung Ho c Cơ Sở) Mức Lương Trung Bình của Hiệu Trưởng (Trung Ho c) $128,888 $116,229 $134,504 $119,596 $121,883 Mức Lương của Giám Đốc Khu Ho c Chánh $185,850 $201,784 Phần Trăm Ngân Sách dành để Trả Lương Giáo Viên 47% 39% Phần Trăm Ngân Sách dành để Trả Lương 5% 5% Nhân Viên Hành Chánh Để có thông tin chi tiết vê mức lương, xem trang Web vê Lương Bổng & Quyê n Lợi Được ác Nhận của CDE tại School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 12 of 13

13 Phát Triển Chuyên Môn Các nhân viên nâng cao các khái niệm và ky năng gia ng dạy bă ng cách tham gia vào các hội tha o và hội nghị trong năm. Trong các năm qua, ho c khu hàng năm đã tài trợ ba ngày phát triển nhân viên và trong dịp này, các giáo viên có nhiê u cơ hội phát triển chuyên môn vê chương trình gia ng dạy, chiến lược và phương pháp gia ng dạy. Các Tiêu Chuâ n Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang đang là ưu tiên hàng đầu trên khắp ho c khu, tuy nhiên mỗi trươ ng tập trung các hoạt động phát triển chuyên môn của mình vào như ng gì mà ho cần cu thể tại trươ ng của ho. Giáo viên tham gia vào quá trình chuâ n bị và lên kế hoạch cho các môn tiếng Anh và toán nhă m xây dư ng các chiến lược và thu được các nguồn lư c phù hợp vơ i các tiêu chuâ n mơ i. Hoạt động ho p tại chỗ toàn nhân viên (in-services) tại trươ ng LeyVa bao gồm các chủ đê như công bă ng trong lơ p ho c, ho c tập và gia ng dạy tùy theo văn hóa, Ho c Tập Thế Kỷ 21, xây dư ng một môi trươ ng/văn hóa ho c đươ ng bao quát mo i đối tượng và tích cư c, phát triển và sử du ng PLCs, lập nhóm giư a các lĩnh vư c gia ng dạy, kỷ luật/pbis/best/gia i quyết mâu thuẫn, nhóm ho c sinh đă c biệt (Giáo du c đă c biệt-sped, Ho c sinh ho c tiếng Anh-EL, thiếu niên có hoàn ca nh khó khăn) và các thư c hành vê ngân sách. Ngoài ra, các nhà qua n trị còn cung cấp cho giáo viên cơ hội quan sát, pha n hồi và dư liệu dư a trên các thư c hành tốt nhất khi như ng vấn đê này có liên quan đến Cốt Lõi Chung. Nhìn chung, nhóm qua n trị cung cấp cơ hội phát triển chuyên môn cho tất ca các giáo viên, liên quan đến việc chuyển giao và thư c hiện các Tiêu Chuâ n Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang. Các chuyên gia cấp cơ sơ cu ng hỗ trợ trong lĩnh vư c này thông qua việc chi đạo các khoa cùng hợp tác, đưa ra các định chuâ n, phân tích dư liệu và hỗ trợ các thư c hành gia ng dạy tốt nhất. Các lãnh đạo là giáo viên chia se kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình thông qua các phương tiện như Drop Box dành cho các nguồn lư c và tài liệu School Accountability Report Card for George V. LeyVa Middle School Page 13 of 13

Lâm sàng thống kê Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đã hoán chuyển sang đơn vị logarít

Lâm sàng thống kê Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đã hoán chuyển sang đơn vị logarít Lâm sàng thống kê Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đã hoán chuyển sang đơn vị logarít Hỏi: Nhiều biến số lâm sàng không tuân theo luật phân phối Gaussian, do đó cách tính khoảng tin cậy 95%

More information

10/1/2012. Hạch toán Thu nhập Quốc dân

10/1/2012. Hạch toán Thu nhập Quốc dân Hạch toán Thu nhập Quốc dân 2012 1 2 3 Nội dung 1. Sản lượng quốc gia - tâm điểm KTH vĩ mô? 2. Sản lượng quốc gia - đo lường? 3. Mức giá chung và tỷ lệ lạm phát đo lường? 4. Trao đổi sản lượng giữa các

More information

Tác dụng codeine của tác dụng thuốc Efferalgan Codein thuốc Thuốc tác dụng thuốc codein tác dụng tác dụng tác dụng thước Efferalgan codein dụng tác

Tác dụng codeine của tác dụng thuốc Efferalgan Codein thuốc Thuốc tác dụng thuốc codein tác dụng tác dụng tác dụng thước Efferalgan codein dụng tác MowerPartsZone.com just announced the opening of their retail store at 7130 Oak Ridge Highway in Knoxville, TN. They are located in the former location of Tác dụng phụ: - Phản ướng do codeine: táo bón,

More information

POWER POINT 2010 GIÁO TRÌNH

POWER POINT 2010 GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH POWER POINT 2010 Mọi thông tin xin liên hệ: - Trung tâm tin học thực hành VT - ĐC: Nhà số 2 - ngõ 41/27 Phố Vọng - HBT - HN. - ĐT: 0913.505.024 - Email: daytinhoc.net@gmail.com - Website: daytinhoc.net

More information

Ghi chú. Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. 27 Nguyễn Thông, Phường 7, quận 3, TP.HCM. SP Saigon Petro

Ghi chú. Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. 27 Nguyễn Thông, Phường 7, quận 3, TP.HCM. SP Saigon Petro DANH SÁCH Thương nhân kinh doanh đầu mối LPG được chấp thuận đăng ký hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Đến ngày 22/7/2014) Nhãn hàng hóa, thương Stt đầu mối trụ sở chính hiệu đăng

More information

Thay đổi cuộc chơi: Impact 360 TM Ghi âm cho truyền thông IP & Tối ưu hóa Nhân lực (WFO) Stephen Abraham Loh Presenter

Thay đổi cuộc chơi: Impact 360 TM Ghi âm cho truyền thông IP & Tối ưu hóa Nhân lực (WFO) Stephen Abraham Loh Presenter Thay đổi cuộc chơi: Impact 360 TM Ghi âm cho truyền thông IP & Tối ưu hóa Nhân lực (WFO) Stephen Abraham Loh Presenter Email: sloh@witness.com Chương trình Ghi âm tương tác Lý do và cách thức Truyền thông

More information

Bộ ba bất khả thi. Impossible Trinity

Bộ ba bất khả thi. Impossible Trinity Bộ ba bất khả thi Impossible Trinity Mundell Fleming Model Professor Robert Mundell The 1999 Nobel Prize Winner "for his analysis of monetary and fiscal policy under different exchange rate regimes and

More information

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU Bùi Văn Trịnh 1 và Nguyễn Văn Đậm 2 1 Nhà xuất bản, Trường Đại học Cần Thơ 2 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày

More information

Đo lường các hoạt động kinh tế

Đo lường các hoạt động kinh tế Đo lường các hoạt động kinh tế 2017 1 2 Nguồn : VEPR 3 Nội dung 1. Sản lượng quốc gia - tâm điểm KTH vĩ mô? 2. Sản lượng quốc gia - đo lường? 3. Mức giá chung và tỷ lệ lạm phát đo lường? 4. Trao đổi sản

More information

PHU LUC SUA DOI VA BO SUNG DIEU LE

PHU LUC SUA DOI VA BO SUNG DIEU LE PHU LUC SUA DOI VA BO SUNG DIEU LE CONG TY CO PHAN TON MA MAU FUJITON 9> : THANG 09 NAM 2011 PHU LUC SUA DOIVA BO SUNG DIEU LE Xet rsng, cac c6 dong sang lap ("Co Dong Sang Lap") cua CONG TY CO PHAN TON

More information

Năm 2015 A E. Chứng minh. Cách 1.

Năm 2015 A E. Chứng minh. Cách 1. ài toán về các hình vuông dựng ra ngoài một tam giác guyễn Văn inh ăm 2015 húng ta bắt đầu từ một bài toán khá quen thuộc. ài 1. ho tam giác. Dựng ra ngoài tam giác các tam giác và lần lượt vuông cân tại

More information

The Hoi An Declaration on Urban Heritage Conservation and Development in Asia 2017

The Hoi An Declaration on Urban Heritage Conservation and Development in Asia 2017 The Hoi An Declaration on Urban Heritage Conservation and Development in Asia 2017 Meeting in Hoi An, Viet Nam, from the 13 th to the 14 th of June 2017, to participate in the International Conference

More information

Cách tiếp cận quốc gia về các biện pháp đảm bảo an toàn: Hướng dẫn cho chương trình REDD+ quốc gia

Cách tiếp cận quốc gia về các biện pháp đảm bảo an toàn: Hướng dẫn cho chương trình REDD+ quốc gia Cách tiếp cận quốc gia về các biện pháp đảm bảo an toàn: Hướng dẫn cho chương trình REDD+ quốc gia Daniela Rey & Steve Swan Tháng 7, 2014 Mục lục Lời cảm ơn Lời tựa Các từ viết tắt Danh mục các hộp, hình

More information

Thực hành có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan. Hướng dẫn cho các thử nghiệm y sinh học dự phòng HIV

Thực hành có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan. Hướng dẫn cho các thử nghiệm y sinh học dự phòng HIV Thực hành có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan Hướng dẫn cho các thử nghiệm y sinh học dự phòng HIV 2011 UNAIDS / JC1853E (phiên bản thứ hai, tháng 6 năm 2011) Chương trình Phối hợp Liên hợp quốc

More information

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Đình Chúc Đoàn Quang Hưng Copyright 2008 DEPOCEN Development and Policies Research Center (DEPOCEN) Page 1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL Tác giả

More information

Giải pháp cơ sở hạ tầng dành cho Điện toán Đám mây và Ảo hóa

Giải pháp cơ sở hạ tầng dành cho Điện toán Đám mây và Ảo hóa Giải pháp cơ sở hạ tầng dành cho Điện toán Đám mây và Ảo hóa Lựa chọn một Chiến lược về Mật độ Triển khai một Môi trường Mật độ cao Tối đa hóa những Lợi ích về Hiệu suất Hình dung về Trung tâm Dữ liệu

More information

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI BỘ Y TẾ VŨ THỊ THU HƯƠNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA LUẬN

More information

Phối cảnh - Artist s impression Phối cảnh - Artist s impression Phối cảnh - Artist s impression

Phối cảnh - Artist s impression Phối cảnh - Artist s impression Phối cảnh - Artist s impression Hướng khu dân cư Urban view Hướng sông River view 13 3 11 26 12 25 21 22 14 15 4 36 5 24 23 27 24 34 28 30 29 33 32 31 38 17 9 8 Hướng khu dân cư Urban view Hướng trung tâm Quận 1 CBD view Hướng sông River

More information

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH A Nguyen Van Nghi Street, Ward 7, Go Vap District. 4 1C Nguyen Anh Thu Street, Trung My Tay Ward, District 12

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH A Nguyen Van Nghi Street, Ward 7, Go Vap District. 4 1C Nguyen Anh Thu Street, Trung My Tay Ward, District 12 NO. ADDRESS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1 362A Nguyen Van Nghi Street, Ward 7, Go Vap District 2 No 20, 3/2 Street, Ward 12, District 10 3 430-432- 434, 3/2 Street, Ward 12, District 10 4 1C Nguyen Anh Thu Street,

More information

TIẾN TỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

TIẾN TỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG TIẾN TỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG Đinh Văn Ưu Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD), Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam ĐT:

More information

Terms and Conditions of 'Shopping is GREAT' cash back campaign Điều khoản và Điều kiện của Chương trình tặng tiền Mua sắm Tuyệt vời

Terms and Conditions of 'Shopping is GREAT' cash back campaign Điều khoản và Điều kiện của Chương trình tặng tiền Mua sắm Tuyệt vời Terms and Conditions of 'Shopping is GREAT' cash back campaign Điều khoản và Điều kiện của Chương trình tặng tiền Mua sắm Tuyệt vời 1. The Program period is from 3 November 2015 to 11 January 2016, both

More information

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC BON TRONG CÁC BỘ PHẬN CÂY LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh.et.E.Z.Li)

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC BON TRONG CÁC BỘ PHẬN CÂY LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh.et.E.Z.Li) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC BON TRONG CÁC BỘ PHẬN CÂY LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh.et.E.Z.Li) Lê Xuân Trường, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Điệp TS. Trường Đại học Lâm nghiệp Trung tâm Khuyến nông Quốc

More information

Pháp luật Quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật Quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Pháp luật Quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn Trần Minh Thu Khoa Luật Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật quốc tế; Mã số: 60 38 60 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Anh Năm

More information

Mô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM

Mô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, Số 3S (2011) 32-38 Mô phỏng vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM Nguyễn Hữu Khải 1, *, Lê Thị Huệ 2 1 Khoa Khí tượng

More information

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ ( )

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ ( ) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ------------------------------------- NGUYỄN MẠNH HÙNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ

More information

Ảnh hưởng của xâm nhập lạnh sâu đến mưa ở Việt Nam

Ảnh hưởng của xâm nhập lạnh sâu đến mưa ở Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 236-242 Ảnh hưởng của xâm nhập lạnh sâu đến mưa ở Việt Nam Trần Tân Tiến * Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường

More information

learn.quipper.com LUYỆN THI THPT - QG

learn.quipper.com LUYỆN THI THPT - QG EN GL IS H learn.quipper.com LUYỆN THI THPT - QG Lipit anh văn Toán học Hóa học Vật Lý Lipit Mục tiêu bài học Qua bài học này các em sẽ được học cách tính nhanh các chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa và

More information

CHẤN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TRONG GIAI ĐOẠN

CHẤN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TRONG GIAI ĐOẠN CHẤN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2018 TÓM TẮT Đặng Việt Dũng*; Nguyễn Văn Tiệp* Nguyễn Trọng Hòe*; Hồ Chí Thanh* Mục tiêu: nghiên cứu đặc điểm tổn

More information

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0. Hi vọng rằng phần HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0 sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn!

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0. Hi vọng rằng phần HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0 sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn! HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 6.0 Để tiện lợi cho việc thực hành và theo dõi, chúng tôi sử dụng xuyên suốt một chuỗi dữ liệu thời gian là chuỗi CLOSE chuỗi giá đóng cửa (close) của Vnindex với 1047 quan

More information

The Magic of Flowers.

The Magic of Flowers. Co phâ n chuyê n ngư sang tiê ng viêt, mơ i baṇ ke o xuô ng đo c tiê p The Magic of Flowers. My love for roses made me want to have a flower garden. I didn t know anything about gardening, but I have a

More information

BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNGVÀ ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HOÁ XÃ TẠI 3 TỈNH THÁI NGUYÊN, NGHỆ AN VÀ TRÀ VINH

BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNGVÀ ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HOÁ XÃ TẠI 3 TỈNH THÁI NGUYÊN, NGHỆ AN VÀ TRÀ VINH BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNGVÀ ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HOÁ XÃ TẠI 3 TỈNH THÁI NGUYÊN, NGHỆ AN VÀ TRÀ VINH DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG NHẰM HỖ TRỢ TRUY

More information

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ RỪNG (Gallus gallus Linnaeus, 1758) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ RỪNG (Gallus gallus Linnaeus, 1758) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA GÀ RỪNG (Gallus gallus Linnaeus, 1758) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT Nguyễn Chí Thành 1, Vũ Tiến Thịnh 2 1 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2 Trường Đại học Lâm

More information

Southlake, DFW TEXAS

Southlake, DFW TEXAS EB-5 T.E.A. DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHẬN THẺ XANH Ở MỸ CHƯƠNG TRÌNH 1. Gặp gỡ Chúng tôi David Pham Agenda: ductions t is EB-5? (Program Description) Money is Secure? (Government Security) Chance of a Visa? (Job/Visa

More information

DẪN NHẬP. B. Mục Lục Thư Viện Tự Động Hóa (automated online catalog) hay Mục Lục Trực Tuyến (OPAC = Online Public Access Catalog)

DẪN NHẬP. B. Mục Lục Thư Viện Tự Động Hóa (automated online catalog) hay Mục Lục Trực Tuyến (OPAC = Online Public Access Catalog) DẪN NHẬP I. Mục đích của việc làm biên mục Các tài liệu thư viện thuộc đủ loại hình: sách, tạp chí, tài liệu thính thị [tài liệu nghe nhìn], tài liệu điện tử, v.v. Nếu thư viện muốn phục vụ độc giả một

More information

Uỷ Ban Dân Tộc. Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số

Uỷ Ban Dân Tộc. Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số Uỷ Ban Dân Tộc Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số Hà Nội, tháng 6/2015 Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 Danh mục chữ viết tắt... 4 Danh mục

More information

ĐÁNH GIÁ PROFILE VẬN TỐC GIÓ THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ NƯỚC

ĐÁNH GIÁ PROFILE VẬN TỐC GIÓ THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÁNH GIÁ PROFILE VẬN TỐC GIÓ THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TS. VŨ THÀNH TRUNG Viện KHCN Xây dựng KS. NGUYỄN QUỲNH HOA Công ty Aurecon Tóm tắt: Đối với nghiên cứu về gió, sự hiểu biết chính xác về

More information

Sự lựa chọn hợp lý. Nâng cao năng lực cho quá trình chính sách y tế dựa trên bằng chứng. Liên minh Nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế

Sự lựa chọn hợp lý. Nâng cao năng lực cho quá trình chính sách y tế dựa trên bằng chứng. Liên minh Nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế Sự lựa chọn hợp lý Nâng cao năng lực cho quá trình chính sách y tế dựa trên bằng chứng Liên minh Nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế Tổ chức Y tế thế giới Trường Đại học Y tế Công cộng NHÀ XUẤT BẢN

More information

BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM ( ) THỰC HIỆN VIETNAM ICT INDEX VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, PHƢƠNG PHÁP TÍNH MỚI

BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM ( ) THỰC HIỆN VIETNAM ICT INDEX VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, PHƢƠNG PHÁP TÍNH MỚI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỘI TIN HỌC VIỆT NAM BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM (2006-2016) THỰC HIỆN VIETNAM ICT INDEX VÀ GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, PHƢƠNG PHÁP TÍNH MỚI Báo cáo đƣợc xây dựng bởi: Hội Tin

More information

VAI TRÒ LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY, SÓNG DO RỪNG NGẬP MẶN Ở KHU VỰC VEN BỜ BÀNG LA- ĐẠI HỢP (HẢI PHÒNG)

VAI TRÒ LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY, SÓNG DO RỪNG NGẬP MẶN Ở KHU VỰC VEN BỜ BÀNG LA- ĐẠI HỢP (HẢI PHÒNG) 126 Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V VAI TRÒ LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY, SÓNG DO RỪNG NGẬP MẶN Ở KHU VỰC VEN BỜ BÀNG LA- ĐẠI HỢP (HẢI PHÒNG) Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, Trần Đức

More information

Bài 5 Chiến lược Sản phẩm Quốc tế

Bài 5 Chiến lược Sản phẩm Quốc tế Bài 5 Chiến lược Sản phẩm Quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu chương 5 Giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm sản phẩm/ dịch vụ và các

More information

B NG CÂU H I: TÌM HI U CÁC KHÁI NI M V DU L CH B N V NG. 2. B n có ngh r ng vi c b o v ngu n l i t nhiên và du l ch có th t ng thích nhau?

B NG CÂU H I: TÌM HI U CÁC KHÁI NI M V DU L CH B N V NG. 2. B n có ngh r ng vi c b o v ngu n l i t nhiên và du l ch có th t ng thích nhau? CÁC KHÁI NI M V DU L CH B N V NG H C PH N 1 Tài li u: 1.1 i n vào các câu h i d i ây và s d ng chúng th o lu n và n p l i cho ng i h ng d n. B NG CÂU H I: TÌM HI U CÁC KHÁI NI M V DU L CH B N V NG 1. B

More information

NHỮNG HỆ LỤY VÀ THAY ĐỔI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA THẾ GIỚI KHI MỸ RÚT KHỎI HIỆP ĐỊNH PARIS

NHỮNG HỆ LỤY VÀ THAY ĐỔI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA THẾ GIỚI KHI MỸ RÚT KHỎI HIỆP ĐỊNH PARIS PETROVIETNAM NHỮNG HỆ LỤY VÀ THAY ĐỔI TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA THẾ GIỚI KHI MỸ RÚT KHỎI HIỆP ĐỊNH PARIS Tóm tắt Nguyễn Đức Huỳnh 1, Lê Thị Phượng 2 1 Hội Dầu khí Việt Nam 2 Tập đoàn

More information

Detail Offer/ Chi Tiết. Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend Metropole Hanoi (Le Spa du Metropole)

Detail Offer/ Chi Tiết. Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend Metropole Hanoi (Le Spa du Metropole) Premium Travel Offers For Standard Chartered Visa Platinum Debit Card Danh Sách Khách Sạn & Resorts Được Hưởng Ưu Đãi Từ Thẻ Standard Chartered Visa Platinum Merchant/ Khách Sạn & Resorts Sofitel Legend

More information

LỜI CAM ĐOAN. Trương Thị Chí Bình

LỜI CAM ĐOAN. Trương Thị Chí Bình i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định. Các kết quả

More information

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ ĐẤT THAN BÙN Ở U MINH HẠ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ ĐẤT THAN BÙN Ở U MINH HẠ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ ĐẤT THAN BÙN Ở U MINH HẠ Võ Quang Minh và Nguyễn Thị Thanh Nhanh 1 ABSTRACT Application of remote sensing to delineate the environmental resources is

More information

CHƯƠNG 1. Nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: Những nhân tố làm biến động giá cổ phiếu

CHƯƠNG 1. Nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: Những nhân tố làm biến động giá cổ phiếu Mục lục CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LỜI GIỚI THIỆU LỜI MỞ ĐẦU LỜI GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1. Nhận thức của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: Những nhân tố làm biến động giá cổ phiếu CHƯƠNG 2. Quy trình

More information

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN SỔ TAY KINH DOANH

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN SỔ TAY KINH DOANH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN SỔ TAY KINH DOANH 2 Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2011 CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN SỔ TAY KINH DOANH Ban thư ký ASEAN Jakarta Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2011 3 Hiệp hội các quốc

More information

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN.

More information

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở VIỆT NAM 2009 CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT Hà Nội, Ha tháng Noi, 2011 5 năm 2011 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU

More information

KHUNG THỐNG KÊ VĂN HÓA UNESCO 2009 (FCS)

KHUNG THỐNG KÊ VĂN HÓA UNESCO 2009 (FCS) KHUNG THỐNG KÊ VĂN HÓA UNESCO 2009 (FCS) UNESCO Công ước Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) được 20 quốc gia thông qua tại Hội nghị London vào tháng 11 năm 1945 và có hiệu lực

More information

Hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu qua các con số thống kê và dự án khảo sát mức độ ứng dụng IPv6

Hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu qua các con số thống kê và dự án khảo sát mức độ ứng dụng IPv6 Hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu qua các con số thống kê và dự án khảo sát mức độ ứng dụng IPv6 Nguyễn Thị Thu Thủy Mức độ ứng dụng triển khai IPv6 thực của thế giới hiện ra sao, khu vực và quốc gia

More information

Cần Thơ, Việt Nam Tăng cường Khả năng Thích ứng của Đô thị

Cần Thơ, Việt Nam Tăng cường Khả năng Thích ứng của Đô thị Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Cần Thơ, Việt Nam Tăng cường Khả năng Thích ứng của Đô thị THÁNG 6/2014 NGÂN HÀNG THẾ

More information

Trường Công Boston 2017

Trường Công Boston 2017 Discover BPS 07 High School Edition Vietnamese Trường Công Boston 07 Hướng dẫn cho Cha mẹ và Học sinh Chọn trường trung tại Boston Cách thức, địa điểm và thời điểm để đăng ký trường trung Các chương trình

More information

TĂNG TỶ TRỌNG. HNX - Vietnam Điểm sáng lợi nhuận trong quý 4 và tăng trưởng tích cực trong các năm tới

TĂNG TỶ TRỌNG.  HNX - Vietnam Điểm sáng lợi nhuận trong quý 4 và tăng trưởng tích cực trong các năm tới Công ty Cổ phần Tasco (HNX) Ngành: Bất động sản & hạ tầng giao thông www.phs.vn HNX - Vietnam 27.12.2017 TĂNG TỶ TRỌNG Giá mục tiêu 15,408 VNĐ Giá đóng cửa 10,700 VNĐ 26/12/2017 Hoàng Trung Thông thonghoang@phs.vn

More information

Châu Á Thái Bình Dương

Châu Á Thái Bình Dương BẢN TÓM TẮT TRUNG TÂM DỮ LIỆU Châu Á Thái Bình Dương Sự phát triển trung tâm dữ liệu đã trở thành vấn đề tiên quyết của rất nhiều nước, nhận được sự hỗ trợ phong phú từ chính phủ như kỹ thuật số/ công

More information

CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982 VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO CÁC TRANH CHẤP TẠI BIỂN ĐÔNG

CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982 VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO CÁC TRANH CHẤP TẠI BIỂN ĐÔNG #129 07/03/2014 CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982 VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO CÁC TRANH CHẤP TẠI BIỂN ĐÔNG Nguồn: Donald R. Rothwell (2013). The 1982 UN convention on the Law of the Sea and its relevance to maritime

More information

và Sáng kiến Thích ứng và Uỷ ban Sông Mê Kông

và Sáng kiến Thích ứng và Uỷ ban Sông Mê Kông Biến đổi Khí hậu Mê Kông và Sáng kiến Thích ứng và Uỷ ban Sông Mê Kông Jeremy Bird Giám đốc Điều hành Ban Thư ký UBSMK Vientiane, Lao PDR Mê Kông là một trong những con sông dài nhất thế giới (4.800km),

More information

Rèn kỹ năng đọc hiểu (1)

Rèn kỹ năng đọc hiểu (1) 1 Rèn kỹ năng đọc hiểu (1) NỘI DUNG BÀI HỌC Phân tích cấu trúc đề thi Giới thiệu 9 dạng câu hỏi thường gặp Chi tiết cách làm về 9 dạng câu hỏi Phân tích cấu trúc đề thi o Có 2 bài đọc: tổng cộng 15 câu

More information

ĐIỂM LẠI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

ĐIỂM LẠI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 92825 ĐIỂM LẠI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Tháng 12, 2014 ĐIỂM LẠI

More information

Các phương pháp định lượng Bài đọc. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nin khĩa

Các phương pháp định lượng Bài đọc. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nin khĩa Nin khĩa 2011-2013 Phần III CÁC CHỦ ĐỀ TRONG KINH TẾ LƯỢNG Trong Phần I ta đã giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển với tất cả các giả thiết của nó. Trong Phần II, ta xem xét chi tiết các hậu quả

More information

NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẬP ĐOÀN VINGROUP CÔNG TY CP (Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp: Số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002 (được sửa đổi vào từng thời điểm)) Địa chỉ trụ sở

More information

Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện

Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện Môi trường vì các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện Sáng kiến Đói nghèo Môi trường của UNDP

More information

BÁO CÁO NGÀNH CẢNG BIỂN

BÁO CÁO NGÀNH CẢNG BIỂN BÁO CÁO NGÀNH CẢNG BIỂN Tháng 7/2017 Nâng cấp cơ sở hạ tầng để thúc đẩy đà tăng trưởng ngành cảng biển Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sản lượng hàng hóa container thông qua hệ thống cảng

More information

THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TOÀN CẦU

THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TOÀN CẦU THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TOÀN CẦU Những điểm nổi bật Báo cáo hiện trạng năng lượng tái tạo toàn cầu REN21-217 217 MẠNG LƯỚI CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO THẾ KỶ 21 REN21 là mạng lưới

More information

Văn phòng ILO khu vực Châu Á Thái Bình Dương Phòng phân tích kinh tế và xã hội khu vực (RESA) Tháng 12 năm 2014

Văn phòng ILO khu vực Châu Á Thái Bình Dương Phòng phân tích kinh tế và xã hội khu vực (RESA) Tháng 12 năm 2014 Văn phòng ILO khu vực Châu Á Thái Bình Dương Phòng phân tích kinh tế và xã hội khu vực (RESA) Tháng 2 năm 24 Báo cáo tiền lương toàn cầu 24/5 Phụ trương Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Tiền lương khu vực

More information

SINH KHỐI RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG

SINH KHỐI RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG SINH KHỐI RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG Trần Thị Kim Hồng 1, Quách Trường Xuân 2 và Lê Thị Ngọc Hằng 3 1 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ 2 Học

More information

KHẢ NĂNG CUNG CẤP KALI VÀ SỰ ĐÁP ỨNG CỦA LÚA ĐỐI VỚI PHÂN KALI TRÊN ĐẤT THÂM CANH BA VỤ LÚA Ở CAI LẬY TIỀN GIANG VÀ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP

KHẢ NĂNG CUNG CẤP KALI VÀ SỰ ĐÁP ỨNG CỦA LÚA ĐỐI VỚI PHÂN KALI TRÊN ĐẤT THÂM CANH BA VỤ LÚA Ở CAI LẬY TIỀN GIANG VÀ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP KHẢ NĂNG CUNG CẤP KALI VÀ SỰ ĐÁP ỨNG CỦA LÚA ĐỐI VỚI PHÂN KALI TRÊN ĐẤT THÂM CANH BA VỤ LÚA Ở CAI LẬY TIỀN GIANG VÀ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP Nguyễn Đỗ Châu Giang 1 và Nguyễn Mỹ Hoa 1 ABSTRACT This study was

More information

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ỦY BAN TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ỦY BAN TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ỦY BAN TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 - CISG)

More information

THAY ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG RENOVATION OF GROWTH MODEL

THAY ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG RENOVATION OF GROWTH MODEL VIỆN NC QUẢN LÝ KINH TẾ TW TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG RENOVATION OF GROWTH MODEL 6 SỐ 2012 CIEM, Trung tâm Thông tin Tư liệu 1 VIỆN NC QUẢN LÝ KINH TẾ

More information

THÁNG 2/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH. Accelerating success

THÁNG 2/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH. Accelerating success THÁNG 2/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KHU TRUNG TÂM Accelerating success www.colliers.com/vietnam MỤC LỤC TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Văn phòng... Bán lẻ... Khách sạn... Căn hộ dịch

More information

ARCGIS ONLINE FOR ORGANIZATION

ARCGIS ONLINE FOR ORGANIZATION Training Guideline ARCGIS ONLINE FOR ORGANIZATION 1 Workshop: ARCGIS ONLINE & MORE Để chuẩn bị cho workshop này, người tham gia cần được đảm bảo có các yếu tố sau: 1. Mạng internet. 2. Trình duyệt Chrome/

More information

TRỞ LẠI TƯƠNG LAI: SỰ BẤT ỔN TẠI CHÂU ÂU SAU CHIẾN TRANH LẠNH (PHẦN 1)

TRỞ LẠI TƯƠNG LAI: SỰ BẤT ỔN TẠI CHÂU ÂU SAU CHIẾN TRANH LẠNH (PHẦN 1) #101 27/12/2013 TRỞ LẠI TƯƠNG LAI: SỰ BẤT ỔN TẠI CHÂU ÂU SAU CHIẾN TRANH LẠNH (PHẦN 1) Nguồn: John J. Mearsheimer (1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, International Security,

More information

CHƯƠNG 9: DRAWING. Hình 1-1

CHƯƠNG 9: DRAWING. Hình 1-1 CHƯƠNG 9: DRAWING 1. Tạo bản vẽ trong Creo Parametric 3.0 1.1 Khái niệm Các model 3D trong Creo là nguồn gốc sinh ra bản vẽ 2D để lắp ráp, thiết kế khuôn và gia công. Trong bài học này, bạn sẽ học cách

More information

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN ĐẢO CÔN ĐẢO PARTICULAR CHARACTERISTICS OF SEA WATER OF CON DAO ISLAND

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN ĐẢO CÔN ĐẢO PARTICULAR CHARACTERISTICS OF SEA WATER OF CON DAO ISLAND MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN ĐẢO CÔN ĐẢO PARTICULAR CHARACTERISTICS OF SEA WATER OF CON DAO ISLAND PGS.TS. NGUYỄN ĐẠI AN Viện KHCN Hàng hải, Trường ĐHHH Việt Nam TS. ĐÀO MẠNH TIẾN, ThS.

More information

CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG)

CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) c Báo cáo cập nhật 23 Dec 2016 Đánh giá TĂNG TỶ TRỌNG DHG Dược phẩm Giá thị trường (VND) 94,800 Giá mục tiêu (VND) 109,000 Tỷ lệ tăng giá (%) 15% Suất sinh lợi cổ tức (%) 3.2% Suất sinh lợi bình quân năm

More information

THÁNG 1/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH. Accelerating success

THÁNG 1/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH. Accelerating success THÁNG 1/2016 KHU VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KHU TRUNG TÂM Accelerating success www.colliers.com/vietnam MỤC LỤC TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Văn phòng... Bán lẻ... Khách sạn... Căn hộ dịch

More information

Lê Anh Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hâu - Đại học Cần Thơ

Lê Anh Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hâu - Đại học Cần Thơ ------ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HỆ SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Anh Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hâu - Đại học

More information

336, Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam. Nhận bài : 16 tháng 3 năm 2012, Nhận đăng : 10 tháng 8 năm 2012

336, Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam. Nhận bài : 16 tháng 3 năm 2012, Nhận đăng : 10 tháng 8 năm 2012 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại Ngữ 28 (2012) 194-209 Quốc tế học và khu vực học: Những khía cạnh phương pháp luận Lương Văn Kế * Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, 336,

More information

Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào

Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào Public Disclosure Authorized NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

More information

KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỒNG EURO

KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỒNG EURO #133 17/03/2014 KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỒNG EURO Nguồn: Paul De Grauwe (2013). The Political Economy of the Euro, Annual Review of Political Sciences, 16, pp. 153 170. Biên dịch: Bùi Thu Thảo Hiệu đính:

More information

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES Ngày 07/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE, SGDCK TPHCM ) đã cấp Quyết định Niêm yết số 159/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Vinhomes

More information

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ---------------------- TRẦN HỮU TRUNG QUAN HEÄ CHÍNH TRÒ - NGOAÏI GIAO, AN NINH CUÛA ASEAN VÔÙI TRUNG QUOÁC VAØ NHAÄT BAÛN (1991-2010) Chuyên

More information

THIẾT KẾ BỔ SUNG TRONG CHỌN GIỐNG

THIẾT KẾ BỔ SUNG TRONG CHỌN GIỐNG J. Sc. & Devel., Vol. 12, No. 2: 269-275 Tạp chí Khoa học và Phát trển 2014, tập 12, số 2: 269-275 www.hua.edu.vn THIẾT KẾ BỔ SUNG TRONG CHỌN GIỐNG Nguyễn Đình Hền Khoa Công nghệ thông tn, Trường Đạ học

More information

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hiệu người thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho Tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hiệu người thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho Tôi hoàn thành luận văn này. Lời cảm ơn Trong quá trình thực hiện đề tài Nghiên cứu đề xuất định hướng sinh kế bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị của tài nguyên địa hình ở Vịnh Bái Tử Long, Tôi đã nhận được rất nhiều

More information

Lý thuyết hệ thống tổng quát và phân hóa xã hội: Từ Ludwig von Bertalanffy đến Talcott Parsons

Lý thuyết hệ thống tổng quát và phân hóa xã hội: Từ Ludwig von Bertalanffy đến Talcott Parsons Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 30, Số 3 (2014) 51-62 Lý thuyết hệ thống tổng quát và phân hóa xã hội: Từ Ludwig von Bertalanffy đến Talcott Parsons Lê Ngọc Hùng* Học viện Chính

More information

Chương 14. Đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số

Chương 14. Đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số Chương 14 Đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số Domadar N. Gujarati (Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải: Phùng Thanh Bình, MB (13/10/2017) Trong chương trước chúng ta nói rằng

More information

Quách Thị Hà * Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Quách Thị Hà * Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 1 (2016) 73-79 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ cảng biển của một số nước trên thế giới Quách Thị Hà * Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484

More information

Kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất sửa đổi khung pháp lý về định giá rừng tại Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất sửa đổi khung pháp lý về định giá rừng tại Việt Nam BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất sửa đổi khung pháp lý về định giá rừng tại Việt Nam Vũ Tấn Phương Phạm Thu Thủy Lê Ngọc Dũng Đào Thị Linh Chi BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 168 Kinh nghiệm quốc

More information

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA EU TRÊN CON ĐƢỜNG TIẾN TỚI NHẤT THỂ HÓA. Sinh viên thực hiện: Lê Trà My

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA EU TRÊN CON ĐƢỜNG TIẾN TỚI NHẤT THỂ HÓA. Sinh viên thực hiện: Lê Trà My NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA EU TRÊN CON ĐƢỜNG TIẾN TỚI NHẤT THỂ HÓA Sinh viên thực hiện: Lê Trà My 1 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BRIC Brazil, Russia, India, China Các nền kinh tế mới nổi CEECs Center and East European

More information

Ý nghĩa của trị số P trong nghiên cứu y học

Ý nghĩa của trị số P trong nghiên cứu y học LTS. Trị số P trong nghiên cứu y khoa vẫn thỉnh thoảng được đem ra thảo luận trên các tập san y học quốc tế, và ý nghĩa của nó vẫn là một đề tài cho chúng ta khai thác để hiểu rõ hơn. Bài viết sau đây

More information

thời đại mới TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN

thời đại mới TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN thời đại mới TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN Số 23 tháng 11, 2011 Trung Quốc với Châu Phi: Dầu Mỏ và Kinh Tế * Nguyễn Huy Vũ và Nguyễn Minh Thọ Tóm tắt: Bài viết trình bày những nét chính trong chính sách

More information

Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng

Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Chương Trình Giảng Dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu năm 013 Các Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Gợi ý giải bài tập 8 HỒI QUY ĐA BIẾN Ngày Phát: Thứ ba 3/1/013 Ngày Nộp: Thứ ba 7/1/013 Bản in nộp lúc 8h0

More information

Phát triển của Việt Nam trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc: cần làm gì?

Phát triển của Việt Nam trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc: cần làm gì? Phát triển của Việt Nam trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc: cần làm gì? Vũ Quang Việt 16/7/2014, sửa lại 1/11/2014 Giới thiệu Phát triển của Việt Nam ngày càng gắn bó về nhiều mặt với TQ. Muốn

More information

BÁO CÁO TIỀN TỆ. Tháng / Số 37. Tóm tắt nội dung. Nghiệp vụ thị trường mở. Lãi suất VND liên ngân hàng. Lãi suất trúng thầu TPCP kỳ hạn 5 năm

BÁO CÁO TIỀN TỆ. Tháng / Số 37. Tóm tắt nội dung. Nghiệp vụ thị trường mở. Lãi suất VND liên ngân hàng. Lãi suất trúng thầu TPCP kỳ hạn 5 năm KHỐI ĐẦU TƯ -- Ngân hàng TMCP Xăng VP5 (18T1-18T2), Lê Văn BÁO CÁO TIỀN TỆ dầu Petrolimex Lương, Tóm tắt nội dung Tháng 9.217 / Số 37 Chính phủ chỉ đạo NHNN giảm thêm,5% lãi suất, đẩy mạnh tăng trưởng

More information

Hành trình đến với Điện toán Đám mây riêng

Hành trình đến với Điện toán Đám mây riêng ành trình đến với Điện toán Đám mây riêng Lê ùng Tư vấn Công nghệ, công ty EMC le_hung@emc.com 1 Kiến thức cơ bản về Điện toán Đám mây Điện toán Đám mây Một phần của Điện toán Lưới + phần lớn của điện

More information

Tư liệu về giám sát rạn san hô từ năm 2000 trên 10 vùng rạn và một số khảo

Tư liệu về giám sát rạn san hô từ năm 2000 trên 10 vùng rạn và một số khảo Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển, 2013, tập 19: 182-189 MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ SUY THOÁI RẠN SAN HÔ DO TAI BIẾN THIÊN NHIÊN Ở NAM VIỆT NAM Võ Sĩ Tuấn Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

More information

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Trần Duy Hiền NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CHO

More information

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHO CÁC TRẠI NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHO CÁC TRẠI NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHO CÁC TRẠI NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TECHNICAL EFFICIENCY ANALYSIS FOR TRA CATFISH AQUACULTURE FARMS IN MEKONG RIVER DELTA

More information

CONTENT IN THIS ISSUE

CONTENT IN THIS ISSUE JOURNAL OF ECOLOGICAL ECONOMY YEAR 14 Issue 31-2009 Advisory Edition Board Prof. Dr. HA CHU CHU Prof. Dr. NGUYEN NANG AN Prof. Dr. TRAN THANH BINH Prof. Dr. TON THAT CHIEU Ass. Prof. Dr. NGUYEN DUY CHUYEN

More information

Sika at Work. Sika Vietnam Industrial Factory Projects in Vietnam. Các dự án Nhà máy Công nghiệp tại Việt Nam

Sika at Work. Sika Vietnam Industrial Factory Projects in Vietnam. Các dự án Nhà máy Công nghiệp tại Việt Nam BU Contractor, Industrial Factory, Nov 2012 Sika Vietnam Industrial Factory Projects in Vietnam Các dự án Nhà máy Công nghiệp tại Việt Nam Project names / Các dự án: Canon Nestle Unilever Tan Son Nhat

More information