STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017

Size: px
Start display at page:

Download "STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017"

Transcription

1 PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2017 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MARCH 2017 VELIKOST TRGA V MARCU 2017 MARKET SIZE IN MARCH 2017 izdajateljev s izdaj issues Tržna kapitalizacija (v mio EUR) (in EURm) poslov Delnice Shares Prva Prime Standardna Standard Vstopna Entry Obveznice Bonds Zakladne menice Treasury Bills Komercialni zapisi Commercial Papers SKUPAJ TOTAL GIBANJE INDEKSA SBI TOP SBI TOP INDEX PERFORMANCE Leto 2017 Year 2017 Najvišja vrednost Max Date Najnižja vrednost Min Date Zaključna vrednost Close Donosnost Nominal return y 745, , ,16 3,28% y 791, , ,44 6,78% March 803, , ,70-2,12% GIBANJE INDEKSA SBI TOP IN PROMET Z DELNICAMI SLOVENE BLUE-CHIP INDEX (SBI TOP) PERFORMANCE AND TURNOVER OF SHARES PROMET/TURNOVER SBI TOP 1

2 y y March (v mio EUR) (EURm) BORZNI PROMET TURNOVER BORZNI PROMET PO SEGMENTIH TURNOVER BY MARKET AND TYPE OF SECURITIES Delnice - Prva Shares - Prime Delnice - Standardna Shares - Standard Delnice - Vstopna Shares - Entry Obveznice Bonds Zakladne menice Treasury Bills Komercialni zapisi Commercial Papers Leto 2017 Year 2017 y y March Total NAJPROMETNEJŠE DELNICE V MARCU 2017 MOST TRADED SHARES IN MARCH 2017 KRKA LUKA KOPER ZAVAROVALNICA TRIGLAV PETROL CINKARNA CELJE POZAVAROVALNICA SAVA GORENJE TELEKOM SLOVENIJE MERCATOR INTEREUROPA delnic Share in turnover of shares celotnem Share in total turnover Kotacija Prime ,63% 34,06% Prime ,20% 12,98% Prime ,60% 12,39% Prime ,69% 10,51% Entry ,25% 8,11% Prime ,70% 6,59% Prime ,30% 6,20% Prime ,87% 3,80% Prime ,79% 0,77% Prime ,77% 0,75% NAJPROMETNEJŠI DOLŽNIŠKI VP V MARCU 2017 MOST TRADED DEBT SECURITIES IN MARCH 2017 PETROL 3. IZDAJA TELEKOM SLOVENIJE 1. IZDAJA REPUBLIKA SLOVENIJA 75. IZDAJA Kotacija obveznic Share in turnover of bonds celotnem Share in total turnover Bonds ,38% 1,03% Bonds ,32% 0,36% Bonds ,07% 0,12% BORZNI PROMET PO SEGMENTIH V LETU 2017 TURNOVER BY TYPE OF SECURITIES IN Prva Prime market Standardna Standard market Vstopna Entry market Bonds Bond market Zakladne menice Treasury bills Komercialni zapisi Comercial papers 2

3 (v mio EUR) Capitalisation (EURm) TRŽNA KAPITALIZACIJA MARKET CAPITALISATION TRŽNA KAPITALIZACIJA PO SEGMENTIH MARKET CAPITALISATION BY MARKET Delnice - Prva Shares - Prime Delnice - Standardna Shares - Standard Delnice - Vstopna Shares - Entry Obveznice Bonds Total Leto 2017 Year 2017 y y March DELNICE Z NAJVEČJO TRŽNO KAPITALIZACIJO NA DAN SHARES WITH THE HIGHEST MARKET CAPITALISATION AS AT 31 MARCH 2017 KRKA PETROL ZAVAROVALNICA TRIGLAV TELEKOM SLOVENIJE LUKA KOPER MERCATOR POZAVAROVALNICA SAVA GORENJE CINKARNA CELJE UNIOR tržni kapitalizaciji delnic Share in market of shares Prime , ,38% Prime , ,28% Prime , ,19% Prime , ,74% Prime , ,69% Prime , ,09% Prime , ,28% Prime , ,24% Entry , ,85% Trg delnic - Standardna Standard , ,04% TRŽNA KAPITALIZACIJA PO SEGMENTIH V LETU 2017 MARKET CAPITALISATION BY TYPE OF SECURITIES IN y y March Prva Prime market Standardna Standard market Vstopna Entry market Bond market

4 PODATKI PO POSAMEZNIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH DATA BY SECURITIES DELNICE - PRVA KOTACIJA SHARES - PRIME MARKET KRKA KRKG SI , LUKA KOPER LKPG SI , ZAVAROVALNICA TRIGLAV ZVTG SI , PETROL PETG SI , POZAVAROVALNICA SAVA POSR SI , GORENJE GRVG SI , TELEKOM SLOVENIJE TLSG SI , MERCATOR MELR SI , INTEREUROPA IEKG SI , Total DELNICE - STANDARDNA KOTACIJA SHARES - STANDARD MARKET SALUS SALR SI , UNIOR UKIG SI , TERME ČATEŽ TCRG SI , DELO PRODAJA DPRG SI , ISTRABENZ ITBG SI , Total DELNICE - VSTOPNA KOTACIJA SHARES - ENTRY MARKET CINKARNA CELJE CICG SI , KD GROUP KDHR SI , TERME DOBRNA ZDDG SI , KS NALOŽBE KSFR SI , GRAND HOTEL UNION GHUG SI , DATALAB TEHNOLOGIJE DATR SI , GEA GSBG SI , HRAM HOLDING ST1R SI , SIVENT SING SI , CETIS CETG SI , MLINOTEST MAJG SI , INLES IHPG SI , NAMA NALN SI , KD SKDR SI , M1 MR1R SI , TEKSTINA TEAG SI , AG AGOG SI , VIPA HOLDING VHDR SI , MELAMIN MKOG SI , INTERTRADE ITA INRG SI , KOMPAS MTS MTSG SI , NIKA NIKN SI , PRVA GROUP PPDT SI , ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA RGZR SI , ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA RGZP SI Total

5 OBVEZNICE BONDS PETROL 3. IZDAJA PET3 SI , TELEKOM SLOVENIJE 1. IZDAJA TLS1 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 75. IZDAJA RS75 SI , SIJ 5. IZDAJA SIJ5 SI , KD GROUP 3. IZDAJA KDH3 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA RS38 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA RS62 SI DELO PRODAJA 1. IZDAJA DPR1 SI , ADRIA MOBIL 2. IZDAJA ADM2 SI , AG 1. IZDAJA AGO1 SI , DARS 1. IZDAJA DRS1 SI , DARS 2. IZDAJA DRS2 SI DARS 3. IZDAJA DRS3 SI , DZS, obveznice 2. izdaje DZS2 SI GORENJE 1. IZDAJA GV01 SI , IMPOL 2000, 1. IZDAJA IM01 SI , KD 1. IZDAJA SKD1 SI , KD GROUP 4. IZDAJA KDH4 SI KS NALOŽBE 1. IZDAJA KSF1 SI REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA RS33 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA RS49 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA RS53 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 63. IZDAJA RS63 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 66. IZDAJA RS66 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 67. IZDAJA RS67 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 69. IZDAJA RS69 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 70. IZDAJA RS70 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 71. IZDAJA RS71 SI REPUBLIKA SLOVENIJA 72. IZDAJA RS72 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 73. IZDAJA RS73 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 74. IZDAJA RS74 SI , REPUBLIKA SLOVENIJA 76. IZDAJA RS76 SI REPUBLIKA SLOVENIJA 77. IZDAJA RS77 SI REPUBLIKA SLOVENIJA 78. IZDAJA RS78 SI REPUBLIKA SLOVENIJA 79. IZDAJA RS79 SI SIJ 4. IZDAJA SIJ4 SI , SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING 3. IZDAJA SOS3 SI , ZAVAROVALNICA TRIGLAV 2. IZDAJA ZT02 SI , Total ZAKLADNE MENICE TREASURY BILLS DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 68. IZDAJA DZ68 SI DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 69. IZDAJA DZ69 SI DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 70. IZDAJA DZ70 SI DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 71. IZDAJA DZ71 SI DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 72. IZDAJA DZ72 SI DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 73. IZDAJA DZ73 SI DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 74. IZDAJA DZ74 SI DVANAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 75. IZDAJA DZ75 SI OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 5. IZDAJA OZ5 SI OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 6. IZDAJA OZ6 SI OSEMNAJSTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 7. IZDAJA OZ7 SI ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 90. IZDAJA SZ90 SI ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 91. IZDAJA SZ91 SI ŠESTMESEČNE ZAKLADNE MENICE 92. IZDAJA SZ92 SI TRIMESEČNE ZAKLADNE MENICE 162. IZDAJA TZ162 SI Total KOMERCIALNI ZAPISI COMMERCIAL PAPERS KOMERCIALNI ZAPIS GEN-I 5. IZDAJA GEN05 SI KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE 5. IZDAJA GRV05 SI KOMERCIALNI ZAPIS MERCATOR 10. IZDAJA MEL10 SI , KOMERCIALNI ZAPIS MERCATOR 11. IZDAJA MEL11 SI KOMERCIALNI ZAPIS SIJ 3. IZDAJA SIK03 SI Total

6 PROMET TOP 10 BORZNIH ČLANOV TURNOVER BY LJSE TOP 10 EXCHANGE MEMBERS Skupni promet Total turnover Share in turnover Borzni član Member ALTA INVEST d.d ,06% RAIFFEISEN CENTROBANK AG ,01% INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O ,92% ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.d ,78% GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d ,17% NLB, d.d., Ljubljana ,61% BKS Bank AG, Bančna podružnica ,14% WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S ,52% ERSTE GROUP BANK AG ,42% DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d ,68% Ostali Others ,70% Total ,00% 6

7 SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH V LETU 2017 CHANGES IN SECURITIES IN 2017 NOVI VREDNOSTNI PAPIRJI NEW SECURITIES segment pričetka trgovanja First trading day REPUBLIKA SLOVENIJA 79. IZDAJA RS79 OBVEZNICE KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE 5. IZDAJA GRV05 BLAGAJNIŠKI IN KOMERC. ZAPISI UMIKI VREDNOSTNIH PAPIRJEV DELISTED SECURITIES segment umika Delisting date REPUBLIKA SLOVENIJA 62. IZDAJA RS62 OBVEZNICE POVEČANJE ŠTEVILA VREDNOSTNIH PAPIRJEV INCREASE IN THE NUMBER OF SECURITIES povečanja Date of increase segment REPUBLIKA SLOVENIJA 76. IZDAJA RS76 OBVEZNICE REPUBLIKA SLOVENIJA 78. IZDAJA RS78 OBVEZNICE REPUBLIKA SLOVENIJA 79. IZDAJA RS79 OBVEZNICE ZMANJŠANJE ŠTEVILA VREDNOSTNIH PAPIRJEV DECREASE IN THE NUMBER OF SECURITIES TEKSTINA TEAG REDNE DELNICE AG AGOG REDNE DELNICE zmanjšanja Date of segment decrease PREMESTITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV TRANSFERS OF SECURITIES segment premestitve Transfer date 7

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018

STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE APRIL 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS APRIL 2018 03.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 30.04.2018

More information

MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE OKTOBER 2008 Letnik XIV, št. 10/08

MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE OKTOBER 2008 Letnik XIV, št. 10/08 MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE OKTOBER 2008 Letnik XIV, št. 10/08 PROMET VELIKOST TRGA Tržni segment Promet v 000 EUR Količina Število poslov Tržni segment Tržna kapitalizacija v mio EUR Število

More information

MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2011 Letnik XVII, št. 03/11

MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2011 Letnik XVII, št. 03/11 MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAREC 2011 Letnik XVII, št. 03/11 PROMET VELIKOST TRGA Promet Tržna kapitalizacija Število Tržni segment v 000 EUR Količina Število poslov Tržni segment v mio EUR Število

More information

ALTA GROUP PREDAVANJE TRG DELNIC (TEORIJA) BINE PANGRŠIČ

ALTA GROUP PREDAVANJE TRG DELNIC (TEORIJA) BINE PANGRŠIČ ALTA GROUP PREDAVANJE TRG DELNIC (TEORIJA) 11. 3. 2014 BINE PANGRŠIČ Kontakt Bine Pangršič Samostojni svetovalec, ALTA Skupina d.d. Tel.: 01 3200 314 E-mail: bine.pangrsic@alta.si www.alta.si Literatura:

More information

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji

Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji Donosnost zavarovanj v omejeni izdaji informacije za stranke, ki investirajo v enega izmed produktov v omejeni izdaji ter kratek opis vsakega posameznega produkta na dan 31.03.2014. Omejena izdaja Simfonija

More information

Pension Reserve Fund of the Republic of Srpska & Capital Market of the Republic of Srpska

Pension Reserve Fund of the Republic of Srpska & Capital Market of the Republic of Srpska Moscow, 17 March 2016 Pension Reserve Fund of the Republic of Srpska & Capital Market of the Republic of Srpska Darko Lakić, CEO The Pension Reserve Fund of Republic of Srpska Republic of Srpska (Banja

More information

JUNE JULY 18. VIENNA

JUNE JULY 18. VIENNA JUNE 28. - JULY 18. VIENNA AUSTRIA BUDAPEST HUNGARY ITALY VENICE SLOVENIA LJUBLJANA ZAGREB SPLIT BANJA LUKA BOSNIA & HERZEGOVINA SARAJEVO BELGRADE SERBIA MOSTAR ADRIATIC SEA DUBROVNIK PRISTINA PODGORICA

More information

Pregled trgovanja i vijesti CROBEX -0,16% Novosti sa Zagrebačke burze. Dnevni pregled dioničkog tržišta. Korporativne analize

Pregled trgovanja i vijesti CROBEX -0,16% Novosti sa Zagrebačke burze. Dnevni pregled dioničkog tržišta. Korporativne analize Korporativne analize 7.9.2017. Pregled trgovanja i vijesti Novosti sa Zagrebačke burze Trgovanje. Jučer je na Zagrebačkoj burzi trgovina obilježena padom vrijednosti dioničkog indeksa CROBEX za -0,16%.

More information

COMPANY PROFILE MERCATOR GROUP

COMPANY PROFILE MERCATOR GROUP COMPANY PROFILE MERCATOR GROUP More than 65 years: from small Slovene wholesaler to the biggest retailer in SEE 1949: Establishment of the»živila Ljubljana«wholesale company, the predecessor of Poslovni

More information

AERODROM LJUBLJANA, D.D. HALF-YEARLY BUSINESS REPORT 2005

AERODROM LJUBLJANA, D.D. HALF-YEARLY BUSINESS REPORT 2005 AERODROM LJUBLJANA, D.D. HALF-YEARLY BUSINESS REPORT 2005 Brnik, August 2005 Vinko Može President and CEO CONTENTS 1. INTRODUCTION... 2 2. HIGHLIGHTS... 2 3. TRAFFIC... 3 4. BUSINESS RESULTS... 7 4.1 Income

More information

Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,02% Novosti sa Zagrebačke burze. Dnevni pregled dioničkog tržišta. Korporativne analize

Pregled trgovanja i vijesti CROBEX 0,02% Novosti sa Zagrebačke burze. Dnevni pregled dioničkog tržišta. Korporativne analize Korporativne analize 23.6.2017. Pregled trgovanja i vijesti Novosti sa Zagrebačke burze Trgovanje. U srijedu je na Zagrebačkoj burzi trgovina obilježena rastom vrijednosti dioničkog indeksa CROBEX za 0,02%.

More information

(obveznice serije A in B) 4 PS MERCATOR, d. d., Ljubljana. uspešna, konkurenčna ponudba)

(obveznice serije A in B) 4 PS MERCATOR, d. d., Ljubljana. uspešna, konkurenčna ponudba) 1 COMET, d. d., Zreče TUB SWATY, d. d., Maribor 9.7.1998 nadomestni vrednostni papirji neuspešna, 19.8.1998 285.628 delnic po 4.000 SIT (navadne imenske delnice) 2 PS MERCATOR, d. d., EMONA MERKUR, d.

More information

NLB d.d., Ljubljana PRESENTATION

NLB d.d., Ljubljana PRESENTATION NLB d.d., Ljubljana PRESENTATION Banking Sector Perspective NLB d.d. Ljubljana 1 NLB GROUP 8,475 employees 2 million customers 55 members in 17 countries or 18 markets - 12 members and 1 branch abroad

More information

Welcome to AIE Council of Delegates in Portorož ~ Slovenia ~ From 11th until 13th of September 2014

Welcome to AIE Council of Delegates in Portorož ~ Slovenia ~ From 11th until 13th of September 2014 Welcome to AIE Council of Delegates in Portorož ~ Slovenia ~ From 11th until 13th of September 2014 We warmly thank President of governing board and vice president of OZS (Obrtno podjetniška Zbornica Slovenije)

More information

1. INTRODUCTION OF TERME ČATEŽ COMPANY AND TERME ČATEŽ GROUP IDENTITY CARD OF THE COMPANY... 3

1. INTRODUCTION OF TERME ČATEŽ COMPANY AND TERME ČATEŽ GROUP IDENTITY CARD OF THE COMPANY... 3 CONTENTS 1. INTRODUCTION OF TERME ČATEŽ COMPANY AND TERME ČATEŽ GROUP... 3 1.1 IDENTITY CARD OF THE COMPANY... 3 1.2 TERME ČATEŽ GROUP... 4 1.3 HOLDING STRUCTURE IN THE COMPANY AND THE SHARE... 5 1.4 CORPORATION

More information

INVESTMENT BRIEF BROD MUNICIPALITY

INVESTMENT BRIEF BROD MUNICIPALITY INVESTMENT BRIEF BROD MUNICIPALITY 2 BROD MUNICIPALITY INVESTMENT BRIEF Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine Republika Srpska Bosnia and Herzegovina in Europe Brod Municipality in Republika

More information

Koroška. Region of Tradition. Region of the Future.

Koroška. Region of Tradition. Region of the Future. Koroška Region of Tradition. Region of the Future. Slovenia in Brief FORM OF GOVERNMENT A democratic parliamentary republic A member of the European Union A member of the OECD Germany POSITION: Central

More information

IMPORTANT NOTES TO THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE KRKA GROUP FOR 2006

IMPORTANT NOTES TO THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE KRKA GROUP FOR 2006 Pursuant to the Rules of the Ljubljana Stock Exchange and the Securities Market Act (ZTVP-1, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no 56/99), Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo

More information

Mediterranean Coast and EU Macro-regional Strategies Week 2018 LOGISTIC INFORMATION

Mediterranean Coast and EU Macro-regional Strategies Week 2018 LOGISTIC INFORMATION Mediterranean Coast and EU Macro-regional Strategies Week 2018 LOGISTIC INFORMATION Mediterranean Coast and EU Macro-regional Strategies Week will be held at different locations on Slovenian coast (Koper,

More information

Sleet in Slovenia, February 2014

Sleet in Slovenia, February 2014 Sleet in Slovenia, February 2014 Jernej Hudohmet Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Releif Black Out, Bolzano March 2015 FACTS ABOUT SLOVENIA Area: 20,273 km2

More information

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD:

1. KRIŽANKE 9.30) 1. UVOD: 1. KRIŽANKE (9.15-do 9.30) 1. UVOD: Welcome to Ljubljana, the capital city of Slovenia. We hope that you will enjoy this walk. Are you ready? Today, you will be divided into three groups and you won't

More information

THERMANA SLOVENIA OPEN INDIVIDUAL AND TEAM COMPETITION, PARAKARATE, KARATE TRAINING CAMP AND TESTING IN KARATE

THERMANA SLOVENIA OPEN INDIVIDUAL AND TEAM COMPETITION, PARAKARATE, KARATE TRAINING CAMP AND TESTING IN KARATE THERMANA SLOVENIA OPEN INDIVIDUAL AND TEAM COMPETITION, PARAKARATE, KARATE TRAINING CAMP AND TESTING IN KARATE LAŠKO, SLOVENIA, MARCH 2016 WEB PAGE AND DATE OF EVENT www.slovenia-open.si 11 th and 12 th

More information

THE JERUZALEM DESTINATION SLOVENIA. OPPORTUNITY FOR GROWTH AND DEVELOPMENT Information for investors

THE JERUZALEM DESTINATION SLOVENIA. OPPORTUNITY FOR GROWTH AND DEVELOPMENT Information for investors THE JERUZALEM DESTINATION SLOVENIA OPPORTUNITY FOR GROWTH AND DEVELOPMENT Information for investors Facts about Slovenia STATE Democratic parliamentary republic since June 1991 Member of the European Union

More information

REVIDIRANO LETNO POROČILO DRUŽBE MEDVEŠEK PUŠNIK BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA IN SKUPINE MEDVEŠEK PUŠNIK ZA LETO 2008

REVIDIRANO LETNO POROČILO DRUŽBE MEDVEŠEK PUŠNIK BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA IN SKUPINE MEDVEŠEK PUŠNIK ZA LETO 2008 MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana na podlagi prvega odstavka 110. člena Zakona o trgu finančnih

More information

Cover Pool ( mn.) 4, , , , , ,985.2 of which derivatives ( mn.)

Cover Pool ( mn.) 4, , , , , ,985.2 of which derivatives ( mn.) Publication according to section 28 para. 1 nos. 1 and 3 Pfandbrief Act (Germany) Lettres de Gage publiques (covered bonds backed by public sector debt) outstanding and their cover pool Outstanding total

More information

nominal value net present value risk-adjusted net present value*

nominal value net present value risk-adjusted net present value* Publication according to section 28 para. 1 nos. 1 and 3 Pfandbrief Act (Germany) Lettres de Gage publiques (covered bonds backed by public sector debt) outstanding and their cover pool Q3/2015 Outstanding

More information

STATUS QUO ANALYSIS GORENJSKA REGION SLOVENIA

STATUS QUO ANALYSIS GORENJSKA REGION SLOVENIA STATUS QUO ANALYSIS GORENJSKA REGION SLOVENIA Date: 05.12.2013 Bojan Rosi (Faculty of logistics / University of Maribor) Jurij Mežnaršič, Stanislav Bobnar (Aerodrom Ljubljana, d. d.) Igor Žula (3 Projekt

More information

,9. Cover Pool (Mio. ) 4.930, , , , , ,6 of which derivatives (Mio. ) - -7,3

,9. Cover Pool (Mio. ) 4.930, , , , , ,6 of which derivatives (Mio. ) - -7,3 Publication according to section 28 para. 1 nos. 1 and 3 Pfandbrief Act (Germany) Lettres de Gage publiques (covered bonds backed by public sector debt) outstanding and their cover pool Outstanding total

More information

AGROKOR TRGOVINA d.o.o. Agriculture commodity trading - company presentation -

AGROKOR TRGOVINA d.o.o. Agriculture commodity trading - company presentation - AGROKOR TRGOVINA d.o.o. Agriculture commodity trading - company presentation - Agrokor trgovina at glance General info: Core business: operating since 1996 100% owned by Agrokor d.d. number of employees:

More information

METHODS AND IMPLICATIONS OF TOURISM EXPENDITURE ASSESSMENT IN CITY TOURISM: ZAGREB CASE

METHODS AND IMPLICATIONS OF TOURISM EXPENDITURE ASSESSMENT IN CITY TOURISM: ZAGREB CASE 11th Global Forum on Tourism Statistics November 14-16 2012 Reykjavik, Iceland Zrinka Marušić and Neven Ivandić Institute for Tourism Zagreb, Croatia Content Setting a scene: Tourism in Zagreb Research

More information

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE DELNIČARJEV NASPROTNI PREDLOG ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE DELNIČARJEV

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE DELNIČARJEV NASPROTNI PREDLOG ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE DELNIČARJEV KRKA, d. d., Novo mesto A. Na podlagi 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., uprava družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto skladno z 296.

More information

Business Administration and Business Economics

Business Administration and Business Economics Business Administration and Business Economics The Effects of Exchange Rate Market in the Economy of Kosova Argjira Kadrijaj Dushi 1, Safet Merovci 2 Abstract: From a conducted centralized economy, Kosovo

More information

EU CBS IN ADRIA REGION

EU CBS IN ADRIA REGION Ipsos Croatia EU CBS IN ADRIA REGION Paris, Dec 2015 Ipsos 2012 1 EU CBS IN ADRIA REGION 1. Adria region 2. CBS in Adria region 3. MCD 4. Correlations 2 1. ADRIA REGION Name: Adria or Adriatic region (business

More information

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-WATER.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena

More information

ISLAND VIS KOMIZA REPUBLIC OF CROATIA P R O J E C T APARTMENT AND RESTAURANT COMPLEX CONSTRUCTION

ISLAND VIS KOMIZA REPUBLIC OF CROATIA P R O J E C T APARTMENT AND RESTAURANT COMPLEX CONSTRUCTION ISLAND VIS KOMIZA REPUBLIC OF CROATIA P R O J E C T APARTMENT AND RESTAURANT COMPLEX CONSTRUCTION PROJECT OWNER Daiva Car d.o.o, Business Center 96,7225 0 Vitez Middle Bosnia, Republic of Bosnia and Herzegovina

More information

Cover Pool ( mn.) 4, , , , , ,494.6 of which derivatives ( mn.)

Cover Pool ( mn.) 4, , , , , ,494.6 of which derivatives ( mn.) Publication according to section 28 para. 1 nos. 1 and 3 Pfandbrief Act (Germany) Lettres de Gage publiques (covered bonds backed by public sector debt) outstanding and their cover pool Outstanding total

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA JAVNIH PONUDB NA ZAGREBŠKI BORZI

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA JAVNIH PONUDB NA ZAGREBŠKI BORZI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA JAVNIH PONUDB NA ZAGREBŠKI BORZI Ljubljana, marec 2010 JURE ROZMAN IZJAVA Študent Jure Rozman izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela,

More information

Office Market Report January 2013 Presented by Adrian Harrington Head of Funds Management - Folkestone

Office Market Report January 2013 Presented by Adrian Harrington Head of Funds Management - Folkestone Office Market Report January 2013 Presented by Adrian Harrington Head of Funds Management - Folkestone Jan-95 Jan-96 Jan-97 Jan-98 Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Source: Property Council of Australia

More information

INFORMATION BULLETIN LEG 6-5KM. BLED (SLO) 9 th September 2018 Bled Lido. LEN Official Sponsors LOC Partners

INFORMATION BULLETIN LEG 6-5KM. BLED (SLO) 9 th September 2018 Bled Lido. LEN Official Sponsors LOC Partners INFORMATION BULLETIN LEG 6-5KM BLED (SLO) 9 th September 2018 Bled Lido LEN Official Sponsors LOC Partners BLED - A JEWEL AMONG THE ALPS The eternal allure of Bled lies in its magical lake, a shimmering

More information

NAUTIČKI TURIZAM. Igor Trupac, Ph. D. Elen Twrdy, Ph. D. Summary. Sažetak. INTRODUCTION / Uvod

NAUTIČKI TURIZAM. Igor Trupac, Ph. D. Elen Twrdy, Ph. D. Summary. Sažetak. INTRODUCTION / Uvod PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW NAUTIČKI TURIZAM THE INCLUSION OF THE PORT OF KOPER PASSENGER TERMINAL IN THE MEDITERRANEAN CRUISE MARKET Uključivanje putničkoga terminala Luke Koper u mediteransko tržište kružnih

More information

Ljubljana City Report

Ljubljana City Report Ljubljana City Report H1 2016 City Reports Net Salary April Economy & Investment Economy During the first quarter of 2016, Slovenia s GDP growth was 2.5%. With greater domestic demand, the positive trend

More information

REAL ESTATE IN THE MUNICIPALITY OF JESENICE. Municipality of Jesenice, March 2015

REAL ESTATE IN THE MUNICIPALITY OF JESENICE. Municipality of Jesenice, March 2015 REAL ESTATE IN THE MUNICIPALITY OF JESENICE Municipality of Jesenice, March 2015 1 PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF JESENICE The municipality of Jesenice, which has an area of 75.8 km 2, is situated

More information

DEVELOPMENT PROPERTY FOR SALE BELGRADE, SERBIA

DEVELOPMENT PROPERTY FOR SALE BELGRADE, SERBIA DEVELOPMENT PROPERTY FOR SALE BELGRADE, SERBIA Serbia Serbia is an open economy in South-Eastern Europe with remarkable economic growth potential. Situated at the crossroads between Central and Southeast

More information

TOURISM GOVERNANCE IN SLOVENIA

TOURISM GOVERNANCE IN SLOVENIA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKA SLOVENIJA THE REPUBLIC OF SLOVENIA TOURISM GOVERNANCE IN SLOVENIA Marjan Hribar, MSc. Director General of Tourism Directorate Ministry of the Economy Chairman of the

More information

Novi Sad Property Market 2017

Novi Sad Property Market 2017 CBS International doo The first western-type shopping centre will be developed in Novi Sad Image 1 - Novi Sad retail market in numbers Traditional shopping centers (western-style, neighborhood malls, department

More information

Highway & Bridge Construction Market Update Southern Region

Highway & Bridge Construction Market Update Southern Region Highway & Bridge Construction Market Update Southern Region Alison Premo Black, PhD ARTBA Senior VP & Chief Economist November 26, 2016 2016 ARTBA. All rights reserved. No part of this document may be

More information

FairPlay Properties REIT Recent Development, September 2008

FairPlay Properties REIT Recent Development, September 2008 FairPlay Properties REIT Recent Development, September 2008 FairPlay International (FPI) Group FPI FP Properties Luxury apartments Hotels Residential buildings Commercial properties Listed on on BSE FPI

More information

3.2% 1.2% 12.2% Inflation, December 2017 y-o-y. Retail Sales, November 2017 y-o-y, Croatia

3.2% 1.2% 12.2% Inflation, December 2017 y-o-y. Retail Sales, November 2017 y-o-y, Croatia City Report H2 2017 3.2% 1.2% 12.2% GDP Growth, Q3 2017 y-o-y Inflation, December 2017 y-o-y Unemployment rate, December 2017, Croatia 935 5.7% -2.5% Net Salary September 2017, Zagreb Retail Sales, November

More information

OTC Going for Gold. Poreč 2016

OTC Going for Gold. Poreč 2016 1. Date OTC Going for Gold 17 th 23 rd June 2016 2. Organizer Poreč 2016 Croatia June 17-23, 2016 CROATIAN JUDO FEDERATION Address: Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, CROATIA Email: contact@judofestival.com

More information

Sailplane Grand Prix Slovenia m class

Sailplane Grand Prix Slovenia m class Sailplane Grand Prix Slovenia 2017 18m class Organized by Aeroklub Celje Bulletin Nr.1 March 2017 30/03/2017 Bulletin Nr.1 1 Location Aeroklub Celje, Medlog 20, 3000 Slovenija ICAO Code: LJCL Coordinates:

More information

OTC Going for Gold. Poreč 2017

OTC Going for Gold. Poreč 2017 1. Date OTC Going for Gold 12 th 18 th June 2017 2. Organizer Poreč 2017 Croatia June 12-18, 2017 CROATIAN JUDO FEDERATION Address: Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, CROATIA Email: otc@judo.hr Tel:

More information

Reception on the occasion of the 20th anniversary of the Independence of the Republic of Slovenia

Reception on the occasion of the 20th anniversary of the Independence of the Republic of Slovenia I S S U E 05 J U NE 2 0 1 1 SLOVENIAN EMBASSY SKOPJE MONTHLY e-newsletter 20 YEARS OF INDEPENDENCE REPUBLIC OF SLOVENIA Skopje, 21 June 2011 The Embassy of the Republic of Slovenia, in cooperation with

More information

UNION HOTELI d.d. družbe UNION HOTELI d.d. za obdobje od do Miklošičeva cesta 1, 1000 LJUBLJANA

UNION HOTELI d.d. družbe UNION HOTELI d.d. za obdobje od do Miklošičeva cesta 1, 1000 LJUBLJANA Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana Na podlagi določila 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe objavlja družbe za obdobje od 1.1.2015 do 18.5.2015 1. Osnovni podatki o družbi

More information

TOURISM IN NUMBERS. #ifeelslovenia

TOURISM IN NUMBERS.   #ifeelslovenia 217 TOURISM IN NUMBERS www.slovenia.info #ifeelslovenia EDITORIAL TOURISM IN NUMBERS is a publication issued annually by the Slovenian Tourist Board. It includes statistical data and analyses which give

More information

Finnair Group Interim Report 1 January 31 March 2008

Finnair Group Interim Report 1 January 31 March 2008 Finnair Group Interim Report 1 January 31 March 2008 1 29/04/2008 Presentation name / Author Outlook for the industry less positive Growth of demand declining due to uncertainty of global economy Growth

More information

2017 Paragliding Accuracy World Cup Tour Slovenia. 6th FAI European Paragliding Accuracy Championship

2017 Paragliding Accuracy World Cup Tour Slovenia. 6th FAI European Paragliding Accuracy Championship 2017 Paragliding Accuracy World Cup Tour Slovenia Test Event for the 6th FAI European Paragliding Accuracy Championship Kobarid, Slovenia September 20 th to 24 th 2017 LOCAL REGULATIONS Organised by Društvo

More information

IMPORTANT NOTES TO THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE KRKA GROUP FOR 2005

IMPORTANT NOTES TO THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE KRKA GROUP FOR 2005 Pursuant to the Rules of the Ljubljana Stock Exchange and the Securities Market Act (ZTVP-1, Official Gazette of the Republic of Slovenia, no 56/99), Krka d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo

More information

All Time High Quarter I Results, FY Net Sales up 35.7 %, EBITDA up 65.6 %, Net profit up 55.8%

All Time High Quarter I Results, FY Net Sales up 35.7 %, EBITDA up 65.6 %, Net profit up 55.8% All Time High Quarter I Results, FY 2014-15 Net Sales up 35.7 %, EBITDA up 65.6 %, Net profit up 55.8% Mumbai, July 30, 2014: Pharma Major, Lupin Ltd. reported its performance for the first quarter ending

More information

International Sava River Basin Commission

International Sava River Basin Commission International Sava River Basin Commission Pilot project on climate change: Building the link between the Flood Risk Management planning and climate change assessment in the Sava River Basin climate change

More information

15 km 100 m 900 m LOCATION. Ljubljana Airport 150 km

15 km 100 m 900 m LOCATION. Ljubljana Airport 150 km 1913-2013 Y E A R S LOCATION The hotel is located in the historical town of Piran with a breathtaking beach front, just a step from the Adriatic sea. Take a walk through the narrow streets of Piran and

More information

TourismProfile Slovenia

TourismProfile Slovenia TourismProfile Slovenia Tourism Profile Slovenia Cities and Regions Slovenia is one of the smallest countries in Europe in total the country has around two million inhabitants largest cities in Slovenia

More information

Small Business Act Assessment for the Western Balkans and Turkey ( )

Small Business Act Assessment for the Western Balkans and Turkey ( ) Co-funded by the European Union DRAFT AGENDA 1 Small Business Act Assessment for the Western Balkans and Turkey (2016-19) Reconciliation meeting Tuesday, 5 June 2018 RS Government Administrative Centre

More information

Slovenia. ECOTEC Exhaustive analysis of employment trends in all sectors related to sea or using sea resources

Slovenia. ECOTEC Exhaustive analysis of employment trends in all sectors related to sea or using sea resources Slovenia An exhaustive analysis of employment trends in all sectors related to sea or using sea resources Country report Slovenia C3135 / August 2006 Research & Consulting Priestley House 1226 Albert Street

More information

NOTICE TO MEMBERS No February 5, 2003

NOTICE TO MEMBERS No February 5, 2003 NOTICE TO MEMBERS No. 2003-008 February 5, 2003 NEW EQUITY OPTION CLASSES Bourse de Montréal Inc.(The Bourse) and (CDCC) hereby inform you that at the opening of trading on Monday, February 10, 2003 the

More information

Montenegro Property Market, 2017

Montenegro Property Market, 2017 Montenegro Property Market, 2017 CBS International doo sq m GLA population Montenegro Property Market, 2017 Sea-side exclusive complexes continue to attract the largest attention 6,000,000 3,500,000 5,000,000

More information

Where are we located?

Where are we located? A-Z Student Information Pack We hope you find the information contained in this guide helpful during your training at Pan Aero. We welcome any other additions or recommendations that you think other students

More information

A-Z Student Information Pack. Where are we located?

A-Z Student Information Pack. Where are we located? A-Z Student Information Pack We hope you find the information contained in this guide helpful during your training at Pan Aero. We welcome any other additions or recommendations that you think other students

More information

Analysts and Investors conference call. Q results. 15 May 2013

Analysts and Investors conference call. Q results. 15 May 2013 Analysts and Investors conference call Q1 2013 results 15 May 2013 Management summary Key messages of Q1 2013 +6% +9% +3.3%p. Q1 2013 operational KPIs are in line with 109.7 116.2 6.5 7.1 82.3 85.6 expectations,

More information

REFERENCES 1999 / 2017

REFERENCES 1999 / 2017 1 Pumping station Grlo IGH - 2 3 Water supply system on island Hvar Travnik-Central heating regulation 4 Tuzla airport-airfield lighting ASB- of 5 power network in Petrinja Thermo power plant 6 Gacko-Overhaul

More information

Finnair Group Interim Report 1 January 30 September 2008

Finnair Group Interim Report 1 January 30 September 2008 Finnair Group Interim Report 1 January 30 September 2008 1 31/10/2008 Presentation name / Author Airline industry at a historical turning point Expensive fuel price in the beginning of 2008 has dramatical

More information

EUR / RSD (Srednji kurs) 118,70

EUR / RSD (Srednji kurs) 118,70 Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 21.mar.18 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar oslabio u odnosu na evro za,1412 dinara, srednji kurs 118,423. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 2.mart do 12:3h iznosio

More information

24 th INTERNATIONAL LIMES CONGRESS Belgrade Viminacium September, 2-9 th 2018

24 th INTERNATIONAL LIMES CONGRESS Belgrade Viminacium September, 2-9 th 2018 24 th INTERNATIONAL LIMES CONGRESS Belgrade Viminacium September, 2-9 th 2018 2 nd CIRCULAR Dear colleagues, We would like to thank all of you for your interest in the 24 th Limes Congress and the many

More information

CURRENT REAL ESTATE MARKET AND OUTLOOK FOR 2017 Richard Curran Managing Director CBRE. 7 th March 2017

CURRENT REAL ESTATE MARKET AND OUTLOOK FOR 2017 Richard Curran Managing Director CBRE. 7 th March 2017 CURRENT REAL ESTATE MARKET AND OUTLOOK FOR 217 Richard Curran Managing Director CBRE 7 th March 217 PRAGUE OFFICE MARKET PRAGUE OFFICE HUBS Prague is divided into 9 main office locations. 1 City Centre

More information

Fact Sheet for Q3 and January-September 2017 October 20, 2017

Fact Sheet for Q3 and January-September 2017 October 20, 2017 Fact Sheet for Q3 and January-September 2017 October 20, 2017 Contents Daimler Group Stock Market Information 3 Earnings and Financial Situation 4-12 Information for Divisions Mercedes-Benz Cars 13-16

More information

discover alpe adria Slovenia I Croatia I Italy I Austria

discover alpe adria Slovenia I Croatia I Italy I Austria discover alpe adria Slovenia I Croatia I Italy I Austria 4, 5 6, 7 8, 9 10 Slovenia and Alpe Adria Cities of Slovenia Sightseeing in Slovenia Spa and Wellness in Slovenia Visit the Queen of all Caves 11

More information

INVITATION FOR TENDERS BOSNIA AND HERZEGOVINA. CONSTRUCTION OF MOTORWAY ON CORRIDOR Vc, SECTION POČITELJ - BIJAČA, SUBSECTION POČITELJ - ZVIROVIĆI

INVITATION FOR TENDERS BOSNIA AND HERZEGOVINA. CONSTRUCTION OF MOTORWAY ON CORRIDOR Vc, SECTION POČITELJ - BIJAČA, SUBSECTION POČITELJ - ZVIROVIĆI INVITATION FOR TENDERS BOSNIA AND HERZEGOVINA CONSTRUCTION OF MOTORWAY ON CORRIDOR Vc, SECTION POČITELJ - BIJAČA, SUBSECTION POČITELJ - ZVIROVIĆI No: JPAC 841-B80-17 This Invitation for Tenders is published

More information

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP GALAXY ENTERTAINMENT GROUP RECORD HALF YEAR GROUP ADJUSTED EBITDA OF $5.8 BILLION, UP 23% YEAR-ON-YEAR NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS GREW 35% TO $4.6 BILLION FURTHER STRENGTHENED LIQUID BALANCE

More information

PORTOROŽ-PORTOROSE, SLOVENIA

PORTOROŽ-PORTOROSE, SLOVENIA TRAVELLING TO PORTOROŽ-PORTOROSE, SLOVENIA TRAVELLING TO PORTOROŽ-PORTOROSE IMPORTANT! Participants of the EAAOP-6 Conference who are interested in using special shuttle cars for the transportation from

More information

Country by Country Report. pursuant to Art. 89 of Directive 2013/36/EU of European Parliament and of the Council (CRD IV)

Country by Country Report. pursuant to Art. 89 of Directive 2013/36/EU of European Parliament and of the Council (CRD IV) Country by Country Report pursuant to Art. 89 of Directive 2013/36/EU of European Parliament and of the Council (CRD IV) As at 31 December 2017 pursuant to Art. 89 of Directive 2013/36/EU of European

More information

BAA (SP) Limited Results for six months ended 30 June July 2011

BAA (SP) Limited Results for six months ended 30 June July 2011 BAA (SP) Limited Results for six months ended 30 June 2011 July 2011 Record Q2 Heathrow traffic Good overall service standards Strong financial results Successful dollar and sterling financings H1 2011

More information

DEPARTMENT OF CULTURE, ARTS & TOURISM (17)

DEPARTMENT OF CULTURE, ARTS & TOURISM (17) DEPARTMENT OF CULTURE, ARTS & TOURISM (7) AGENCY BUDGET SUMMARY The Mayor recommends that the Department of Culture, Arts & Tourism be dissolved at the end of FY 24-5, and that the responsibility for the

More information

P R E S S I N F O R M A T I O N

P R E S S I N F O R M A T I O N P R E S S I N F O R M A T I O N RESULTS FOR THE FIRST HALF OF 2012/2013 (1 APRIL 2012 to 30 SEPTEMBER 2012). Another increase in sales and earnings. British Airways gained as a new customer at New York/JFK.

More information

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04)

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/04) Digitally signed by Damjan Zugelj DN: cn=damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, serialnumber=1235227414015 Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije Date: 2007.03.09

More information

Expertise hub for a market uptake of energy-efficient supermarkets by awareness raising, knowledge transfer and pre-preparation of an EU Ecolabel

Expertise hub for a market uptake of energy-efficient supermarkets by awareness raising, knowledge transfer and pre-preparation of an EU Ecolabel VASIL CICONKOV, Ing. Energija doo, R.Macedonia Expertise hub for a market uptake of energy-efficient supermarkets by awareness raising, knowledge transfer and pre-preparation of an EU Ecolabel OVERVIEW

More information

Krka s business performance in 2013

Krka s business performance in 2013 PRESS RELEASE Krka s business performance in 2013 Novo mesto, 27 February 2014 The Management Board of Krka, d. d. held a press conference today presenting to the public the unaudited performance results

More information

Reality Consult GmbH

Reality Consult GmbH Reality Consult GmbH International management consultancy for Real Estate and Facility Management Market Study 2014 Facility Management in Central and Eastern Europe, and in Bulgaria 2014-10-23 Peter Prischl,

More information

Survival guide of Maribor

Survival guide of Maribor Survival guide of Maribor SLOwineia - Wine is in the air 19.9. 26.9.2018 Autumn Course Maribor About Slovenia Basic Information Capital: Ljubljana Official language: Slovene Total area: 20.273 km 2 Population:

More information

New Slovenian Consulate in Knoxville

New Slovenian Consulate in Knoxville New Slovenian Consulate in Knoxville Ambassador Roman Kirn visited Knoxville, Tennessee, from October 10 to 12, to open a new Honorary Consulate led by Honorary Consul Dr. Lydia M. Pulsipher. In This Issue

More information

1. Arrivals and overnight stays in the Tyrol 2. Markets of origin 3. Tourism associations and municipalities 4. Accommodation 5. Alpine competitors

1. Arrivals and overnight stays in the Tyrol 2. Markets of origin 3. Tourism associations and municipalities 4. Accommodation 5. Alpine competitors 1. Arrivals and overnight stays in the Tyrol 2. Markets of origin 3. Tourism associations and municipalities 4. Accommodation 5. Alpine competitors at a glance 6. Economic importance of tourism in the

More information

Thursday 14 February 2008 at 7.00pm Leighton House Museum

Thursday 14 February 2008 at 7.00pm Leighton House Museum www.laccs.com Thursday 14 February 2008 at 7.00pm Leighton House Museum CONCERT TO CELEBRATE THE SLOVENE PRESIDENCY OF THE EUROPEAN COUNCIL Embassy of the Republic of Slovenia in Association with the Latin

More information

Baramati Taluka Sah. Doodh Utpadak Sangh Maryadit Baramati

Baramati Taluka Sah. Doodh Utpadak Sangh Maryadit Baramati Baramati Taluka Sah. Doodh Utpadak Sangh Maryadit Baramati Baramati Doodh Sangh is a leading taluka level cooperative Milk Union in Maharashtra having annual turnover of RS.450 crores. The Sangh has a

More information

Part 2 Discounts, Exemptions, Violations and Pricing Approach (15)

Part 2 Discounts, Exemptions, Violations and Pricing Approach (15) Part 2 Discounts, Exemptions, Violations and 1 Yes; 3+ 50% EB PM Peak (4-6 PM); 3+ free the rest of the time 3+, M, ZEV,O (disabled plates and disabled veterans) V, R M, L, A $25+Toll; $55+Toll after 30

More information

DriDanube project overview

DriDanube project overview DriDanube project overview Drought risk in the Danube Region Andreja Sušnik, Jana Pangrácová Slovenian Environment Agency, GWP CEE 13th PA4 SCG Meeting, Bratislava, 25-26 April 2017 DriDanube Drought Risk

More information

15 km 100 m 900 m LOCATION. Ljubljana Airport 150 km

15 km 100 m 900 m LOCATION. Ljubljana Airport 150 km 100 1913-2013 Y E A R S LOCATION The hotel is located in the historical town of Piran with a breathtaking beach front, just a step from the Adriatic sea. Take a walk through the narrow streets of Piran

More information

RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko

RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko RURAL LANDSCAPES IN SLOVENIA Mimi Urbanc Drago Perko A small country in Central Europe, Slovenia nevertheless offers a variety of landscapes, and their diversity is remarkable relative to the size of the

More information

GERMAN EQUITY FORUM 2016

GERMAN EQUITY FORUM 2016 Extend Your Expectations GERMAN EQUITY FORUM 2016 NOVEMBER 21, 2016 This document contains information which is proprietary to FACC or other companies. Any reproduction, disclosure or use of this information

More information

Acta geographica Slovenica, 46-2, 2006,

Acta geographica Slovenica, 46-2, 2006, Acta geographica Slovenica, 46-2, 26, 189 251 SPATIAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN BUILT-UP AREAS IN SELECTED SLOVENE RURAL SETTLEMENTS AFTER 1991 PROSTORSKE IN FUNKCIJSKE SPREMEMBE POZIDANIH ZEMLJI[^ V IZBRANIH

More information

October 2013 compared with September 2013 Industrial production down by 1.1% in euro area Down by 0.7% in EU28

October 2013 compared with September 2013 Industrial production down by 1.1% in euro area Down by 0.7% in EU28 10-2004 01-2005 04-2005 07-2005 10-2005 01-2006 04-2006 07-2006 10-2006 01-2007 04-2007 07-2007 10-2007 01-2008 04-2008 07-2008 10-2008 01-2009 04-2009 07-2009 10-2009 01-2010 04-2010 07-2010 10-2010 01-2011

More information

Payments for registrations are also possible in the Tourist Information Center Kranjska Gora, Kolodvorska 1c by 15/9/2017.

Payments for registrations are also possible in the Tourist Information Center Kranjska Gora, Kolodvorska 1c by 15/9/2017. Pre-registration Pre-registration for the event will be possible through the electronic registration on the website www.kranjska-gora.si by 15/9/2017. Unsubscribing from the competition is possible only

More information

1. PROJECT TITLE LOWER DRINA HYDROPOWER PLANTS

1. PROJECT TITLE LOWER DRINA HYDROPOWER PLANTS 1. PROJECT TITLE LOWER DRINA HYDROPOWER PLANTS The lower course of the Drina River covers the area downstream from the Zvornik HPP, up to the mouth of the Drina into the Sava. This section of the Drina

More information