Microsoft Project 2013

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Project 2013"

Transcription

1 2013/14 Microsoft Project 2013 Osnovne upute Ove upute su namijenjene samo studentima Visoke škole za informacijske tehnologije Predmet: Vođenje projekata i dokumentacije mr.sc. Milorad Nikitovid, dipl.ing. Autori: mr.sc. Milorad Nikitovid, dipl. ing. Edmond Krusha, spec. ing. techn. inf. Visoka škola za informacijske tehnologije 2013/14

2

3 Sadržaj 1. Uvod MS Project povijest verzija Kompatibilnost sa starim verzijama Microsoft Project osnove Što je to projekt? Što je to Projektni tim? Kreiranje projekta u MS Projectu Početak rada s MS Projectom Alatna traka za brzi pristup Traka Grupe Naredbe Oznaka prikaza Prečice prikaza i klizač uvedanja Statusna linija Prednosti MS Projecta Izrada projektnog plana na osnovu šablona Kako se prebaciti u neki drugi prikaz Pregled izvještaja Vizualni izvještaji Izrada novog projektnog plana i određivanje datuma početka Određivanje neradnih dana Unos svojstava projekta Izrada liste zadataka Unos aktivnosti Organizacija zadataka u faze Povezivanje susjednih zadataka Povezivanje ne susjednih zadataka Unos bilješke Unos hiperveze Provjera trajanja projekta i drugi statistički podaci Cjelokupno trajanje projekta u prikazu Gantt Chart... 40

4 7. Postavljanje resursa Raspoloživost resursa Određivanje radnih resursa Određivanje materijalnih resursa Određivanje cijene resursa Podešavanje radnog vremena za pojedine resurse Dodjeljivanje resursa zadacima Tiskanje i formatiranje plana Pradenje projekta Snimanje baznog plana Tablica Variance Pradenje projekta prema rasporedu Unošenje realnih vrijednosti u zadade Zaključak Literatura... 61

5 Slike Slika 1: Planiranje projekta... 9 Slika 2: Glavni izbornik Slika 3: Lijepljenje ikone Slika 4: Početni izgled sučelja MS Projecta Slika 5: Odabir opcije Blank Project Slika 6: Elementi prozora MS Projecta Slika 7: Prijava u Office Slika 8: Odabir praznog dokumenta Slika 9: Prvi način prikaza Slika 10: Drugi način prikaza Slika 11: Primjer pristupa izvještajima Slika 12: Primjer izvještaja - Cash Flow Slika 13: Kreiranje izvještaja - Visual Reports Slika 14: Visual Reports - otvaranje Excel predloška Slika 15: Primjer izvještaja Excel Resource Remaining Work Report Slika 16: Primjer izvještaja Visio - Cash Flow Report Slika 17: Kartica File - Predložena pretraživanja Slika 18: Datum početka projekta Slika 19: Određivanje neradnih dana Slika 20: Unos svojstava projekta Slika 21: Svojstva projekta Slika 22: Radna površina MS Projecta Slika 23: Način pristupa dijaloškom okviru - Timescale Slika 24: Unos aktivnosti Slika 25: Dijaloški okvir za detaljne postavke Slika 26: Postavljanje vremenskih vrijednosti Slika 27: Primjer postavljanja miljokaza Slika 28: Organizacija zadataka u faze Slika 29: Povezivanje zadatka I dio Slika 30: Povezivanje zadatka II dio Slika 31: Povezivanje ne susjednih zadataka Slika 32: Unos bilješke s dvostrukim klikom Slika 33: Unos bilješke s desnom tipkom miša Slika 34: Unos podataka hiperveze Slika 35: Primjer provjere unesenih podataka za hipervezu Slika 36: Pristup dijaloškom okviru Project Information Slika 37: Statističke informacije Slika 38: Pristup opciji Zoom Slika 39: Pristup opciji Entire Project Slika 40: Određivanje radnih resursa Slika 41: Određivanje materijalnih resursa Slika 42: Prikaz unosa radnih i materijalnih resursa... 46

6 Slika 43: Primjer unosa cijene koštanja jednog od resursa Slika 44: Podešavanja radnog vremena za pojedine resurse Slika 45: Dodjeljivanje resursa zadacima Slika 46: Prije uređenja Gantt Charta Slika 47: Nakon uređenja Gantt Charta Slika 48: Izgled projekta prije tiskanja Slika 49: Primjer dodatnog odabira Slika 50: Izvještaj - Cash Flow Slika 51: Predpregled izvješda Cash Flow prije tiskanja Slika 52: Prikaz resursa Slika 53: Izvješde - Work Overview (Prikaz ukupnog rada) Slika 54: Snimanje baznog plana Slika 55: Tablica Variance Slika 56: Ažuriranje projekta Slika 57: Izgled projekta sa završenim zadadama Slika 58: Izvršenje zadade 100 % Slika 59: Izvršenje zadade 67 % (nakon unosa stvarno realiziranog vremena za ovu zadadu) Slika 60: Prikaz razlike između Actual Worka i Remaining Worka Tablice Tablica 1: Odnos između aktivnosti... 34

7 Objašnjenje nekih pojmova: Actual Advanced Assign Resources Baseline Change Working Time Constraint Custom Fields Deadline Duration Fully allocated Gantt chart view Lag time Lead time Link Link tasks Milestone Phase Planning Predecessor Project summary task Report Resource Split Task Text to display Time Scale Timeline Tracking Variance View Work resources Workspace Work breakdown structure Middle tier formatting Stvarni podatci Napredan Dodjela resursa Izvorni plan Promjena radnog vremena Ograničenje PrilagoĎena polja Krajnji rok Vremenski raspon U potpunosti dodijeljen Prikaz Gantt Chart-a Vremenski odmak postavlja se izmeďu dvije aktivnosti i pozitivnog je karaktera Vremensko preklapanje postavlja se izmeďu aktivnosti i negativnog je karaktera Veza izmeďu aktivnosti Poveznica zadataka Aktivnost koja nema trajanje - dogaďaj Faza Planiranje Prethodnik Sažeti prikaz zadaće projekta Izvještaj Resursi pridružuju se aktivnostima, a mogu biti ljudski, materijalni i slično Podijeliti Aktivnost koja ima svoj početak, trajanje, ime, npr.: strojna obrada Tekst za prikaz Vremenski okvir Vremenska linija Praćenje Odstupanje Prikaz Radni resursi Radni prostor Strukturna raščlamba poslova Srednja razina oblikovanja

8 1. Uvod MS Project proizvod je tvrtke Microsoft i dio je proširenog MS Office paketa, namijenjen voďenju projekata. Važno je napomenuti da se ovaj softver može instalirati samo na Operativne sustave Windows 7 ili Windows 8. Korisničko sučelje je intuitivno i većim dijelom poznato korisnicima aplikacija MS Word i Excel. Naredbe su organizirane u menijima, a one češće korištene lako su dostupne preko trake s alatima. Naravno, korisničko sučelje svaki korisnik može prilagoditi sebi i svom načinu rada. MS Project, kao i neki drugi proizvod, u manjoj ili većoj mjeri omogućuje jednostavno i učinkovito planiranje zadataka, dodjeljivanje resursa potrebnih za izvršavanje zadataka, traženje optimalnih rješenja u odnosu na više resursa, praćenje provedbe proizvodnih zadataka ili projekta, rješavanje problema, dijeljenje informacija i kreiranje potrebnih izvještaja. Zašto koristiti MS Project? Zato jer su njegove osnovne značajke i prednosti sljedeće: IzraĎuje mrežu, gantograme, kalendar i putokaze, povezuje zadatke, resurse i troškove, utvrďuje kritični put, priprema razne izvještaje, pomaže u svim aspektima upravljanja projektom, koristi se za bolje razvijanje plana, proračunate su projekcije pouzdanije, jednostavno omogućava igranje različitim simulacijama, lako testiranje što ako scenarija kako bi se pronašlo optimalno rješenje plana, olakšava priopćavanje plana drugima, olakšava praćenje napredovanja i troškove projekta, promjenom vanjskih utjecaja omogućuje lako prilagoďavanje plana i uočavanje posljedica. Stranica 7

9 Pri tome ne treba zaboraviti da je svaki programski paket, pa tako i MS Project, koristan i kompletan samo onoliko, koliko su točni uneseni ulazni podaci! 1.1. MS Project povijest verzija 95, 98, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 i Korisnici u najvećem broju koriste verzije 2003 i Kompatibilnost sa starim verzijama Projekti napravljeni u starim verzijama MS Projecta (od 2000 do 2010) se mogu bez posebnih konverzija otvarati i mijenjati u verziji Projekti napravljeni u verziji 2013 nisu čitljivi u starim verzijama, ukoliko prethodno nisu pomoću naredbe Save AS, sačuvani u odgovarajućem formatu U odnosu na prošle verzije 2007 i 2010, verzija 2013 donosi razne novosti od kojih je svakako najveća novost upotreba novog sučelja. Osim novog sučelja, postoje razni korisni dodaci, koji u osnovi ne mijenjaju drastično mogućnosti MS Project-a, ali svakako doprinose ubrzavanju općenitog rada. Stranica 8

10 2. Microsoft Project osnove 2.1. Što je to projekt? Projekt je ciljano usmjerena, jednokratna, relativno nova i kompleksna namjera meďusobno povezanih aktivnosti, čije je trajanje vremenski ograničeno. Realizacija aktivnosti, kao i samog projekta u cjelini, povezana je sa korištenjem resursa (materijalnih, ljudskih, financijskih), te zahtjeva timski rad i posebno organiziranje i voďenje. Projekt je posao koji ima svoj početak i kraj (faktor vrijeme), unaprijed definirani rezultat (količina posla) sa zadanim nivoom kvalitete (izvršenje) i proračun (troškovi). Nekoliko primjera projekta: Selidba firme na novu lokaciju Razvoj nove softverske aplikacije Adaptacija prostora u kući Uspostavljanje mreže računala u nekoj firmi Start Planiranje Ne Rad i kontrola Da Svojstva i performanse Ok? Ne Planiranje nije jednokratni dogaďaj, jer nema projekta koji traje točno prema planu. Planove treba redovito revidirati. Da Projekt je gotov? Da Kraj Slika 1: Planiranje projekta Stranica 9

11 2.2. Što je to Projektni tim? Projektni tim je skupina individualnih osoba, odabranih iz različitih funkcijskih područja poduzeća ili vanjskih suradnika, eksperata na području potrebnom za rješavanje projektnog zadatka. Čelne osobe projekta: Izvršni direktor čelna osoba odjela ili organizacije za koju se projekt izvodi. Voditelj projekta (project manager) organizira rad na projektu, odabire kompetentne osobe, nadzire rad. Projektanti eksperti na jednom od područja obuhvaćenog projektom. Projektni sponzor, uz voditelja projekta i projektni tim, ima presudnu ulogu u ispunjenju projektnih ciljeva. U praksi je sponzor obično netko iz vrhovnog vodstva, a u slučaju da se radi o jako velikom projektu, to često bude i sam generalni direktor Kreiranje projekta u MS Projectu. U MS Projectu važno je definiranje datuma početka projekta, definiranje radnog vremena projekta, definiranje aktivnosti projekta, definiranje resursa (materijala, radnih kapaciteta strojeva i ljudi), dodjeljivanje resursa aktivnostima i definiranje ovisnosti aktivnosti. Stranica 10

12 3. Početak rada s MS Projectom Pokretanje Microsoft Projecta počinje pomoću gumba Start. Nakon toga se otvara Glavni izbornik. Na glavnom izborniku odaberemo All Programs, nakon toga odaberemo opciju Microsoft Office, zatim opciju Microsoft Project 2013, klikom miša pokrećemo program. Slika 2: Glavni izbornik Ako na glavnom izborniku nije vidljiv Microsoft Project, kliknite na Svi programi (All programs), zatim odaberite Microsoft office. Nakon odabira Microsoft office, kliknite desnom tipkom i dobit ćete novi prozor. Nakon toga možete odabrati dvije mogućnosti. Zalijepiti ikonu Microsoft Project na traku (PIN to taskbar) ili na Start meni (PIN to Start menu). Stranica 11

13 Slika 3: Lijepljenje ikone Ako je MS Project pokrenut ispravno, dobit ćete sljedeći izgled ekrana: Slika 4: Početni izgled sučelja MS Projecta 2013 Stranica 12

14 Klikom na opciju Blank Project (lijevi klik miša ili desni klik i odabir opcije Create). Prilikom pokretanja MS Projecta 2013, na početnom zaslonu je moguće i odabrati neki od desetak ponuďenih predložaka za izradu projekta. Slika 5: Odabir opcije Blank Project Nakon odabira dobit ćemo sljedeći izgled ekrana: Slika 6: Elementi prozora MS Projecta Stranica 13

15 3.1. Alatna traka za brzi pristup Alatna traka za brzi pristup sadrži skup naredbi koje najčešće koristimo, te se može prilagoditi potrebama korisnika. U alatnu traku za brzi pristup možete dodati gumbe po vlastitoj želji, te je pomaknuti iznad i ispod vrpce. Desnim klikom miša na vrpcu, otvarate opciju pomicanja alatne trake iznad ili ispod vrpce Traka Traka je tako organizirana, da nam pomogne kod pisanja i ureďivanja dokumenta, te brzom pronalaženju i odabiru naredbi. Naredbe su organizirane u kartice i grupe. Pojedine kartice možemo vidjeti odmah na ekranu, dok su neke kartice sakrivene te do njih možemo doći po potrebi. Traku takoďer možemo promijeniti prema vlastitoj potrebi ili minimizirati, kako bi oslobodili više mjesta na ekranu Grupe Grupe ima svaka traka, one su skup srodnih naredbi Naredbe Naredbe su konkretna svojstva koja se koriste za kontrolu Projecta. Neke se naredbe izvršavaju trenutno, a neke otvaraju nove prozore, odnosno okvire za dijalog. Stavljanjem kursora na naredbu, dobit ćete opis naredbe Oznaka prikaza S obzirom da Project sadrži mnogo prikaza, ona nas jednostavno podsjeća na izbrani aktivni prikaz i nalazi se na rubu lijeve strane. Stranica 14

16 3.6. Prečice prikaza i klizač uvećanja Dobra strana ove mogućnosti je brzo prebacivanje iz jedne u drugi, češće korišteni prikaz. Na prikaz djelujete s klizačem uvećanja Statusna linija Statusna linija nalazi se na dnu dokumenta i daje informaciju o stanju dokumenta koji radimo. Statusna linija ima više mogućnosti koje možemo uključiti i isključiti desnim klikom miša na statusnu traku. Stranica 15

17 4. Prednosti MS Projecta 2013 Project Professional 2013 pomaže vam da jednostavno planirate projekte i suraďujete s drugima, iz gotovo bilo kojeg mjesta. MS Project dizajniran je za rad s drugim Microsoftovim aplikacijama i cloud uslugama. Možete se prijaviti na Office 2013 direktno sa sučelja aplikacije. Prijavom možete spremiti svoje datoteke u Office Online. Datotekama možete pristupiti gotovo bilo gdje i podijeliti sa svima. TakoĎer možete doći do svoje teme i postavke s bilo kojeg mjesta. Vaše datoteke putuju s vama, čak i na različitim ureďajima. Postoje dva načina prijave. Kao korisnik osobne kopije i kao korisnik poslovne kopije ili ste učenik, odnosno student. Kao korisnik osobne kopije, da bi se prijavili trebate imati ili stvoriti Microsoft account (microsoft račun) 1. TakoĎer ako posjedujete kopiju kao poslovni korisnik ili kao učenik, odnosno student, možete biti korisnik Office Ovakav račun se naziva Organizational account. Za detaljnije informacije možete koristiti ovaj korisni link koji prikazuje prijavu na Office 2013: HA aspx Ako želite svoju besplatnu kopiju softvera Project professional 2013, kliknite na sljedeći link: Sve što trebate napraviti je da se prijavite na TechNet Evaluation Center s formiranim računom. 1 "Microsoftov račun" novi je naziv za ono što se nekad zvalo "Windows Live ID." Vaš Microsoftov račun kombinacija je adrese e-pošte i lozinke koju koristite za prijavu na servise kao što su Hotmail, Messenger, SkyDrive, Windows Phone, Xbox LIVE ili Outlook.com. Ako se pomoću adrese e-pošte i lozinke prijavljujete na te ili druge servise, već imate Microsoftov račun, ali se u bilo kojem trenutku možete prijaviti za novi. Stranica 16

18 Slika 7: Prijava u Office 2013 Stranica 17

19 5. Izrada projektnog plana na osnovu šablona Iz početnog sučelja odaberite Blank Project, kliknite lijevom tipkom i nakon toga dobit ćete sljedeći izgled ekrana: Slika 8: Odabir praznog dokumenta 5.1. Kako se prebaciti u neki drugi prikaz Postoje dva načina: 1. View Other Views More Views 'Željeni prikaz' Apply 2. Task Gantt Chart More Views 'Željeni prikaz' Apply Stranica 18

20 Slika 9: Prvi način prikaza Slika 10: Drugi način prikaza Stranica 19

21 5.2. Pregled izvještaja MS Project sadrži dvije vrste izvještaja: liste koje su namijenjene za tiskanje i vizualne izvještaje koje možete poslati u programe Excel i Visio. Iz kartice Report u grupi View Reports (Pregled izvješća) možemo birati naredbe New Report (Novo izvješće), Dashboards (Nadzorne ploče), Resources (Sredstva - resursi), Cost (Troškovi cijena), In Progres (U tijeku), Getting Started (Početak rada), Custom (PrilagoĎena izvješća), Recent (Prikaz nedavnih izvješća) i Visual Reports Export (Vizualna izvješća za Izvoz). Primjer izvješća - nakon odabira naredbe Costs u grupi View Reporst pojavit će se dijaloški okvir s ponuďenim mogućnostima odabira i mogućnost odabira više izvješća (More Reporst) prikazujući sedam ponuďenih kategorija izvještaja koji su dostupni u MS Projectu. Odabrat ćemo naredbu Costs i odabrati opciju Cash Flow (Tijek novca). Slika 11: Primjer pristupa izvještajima Stranica 20

22 Slika 12: Primjer izvještaja - Cash Flow Za razliku od prethodnih verzija MS Projecta, verzija 2013 dozvoljava prebacivanje bilo kojeg izvještaja u druge aplikacije, kao što su Microsoft Word, PowerPoint ili Excel Vizualni izvještaji Iz kartice Report odabrat ćemo naredbu Visual Reports. Nakon odabira pojavit će se dijaloški okvir, prikazujući listu unaprijed definiranih vizualnih izvještaja. MS Project generira podatke i šalje izvještaje programima Excel ili Visio, stvarajući grafikone, razne tablice ili dijagrame u jednoj ili drugoj aplikaciji. Važno je napomenuti da ova obrada može malo potrajati. Stranica 21

23 Slika 13: Kreiranje izvještaja - Visual Reports Slika 14: Visual Reports - otvaranje Excel predloška Stranica 22

24 Slika 15: Primjer izvještaja Excel Resource Remaining Work Report Slika 16: Primjer izvještaja Visio - Cash Flow Report Stranica 23

25 5.4. Izrada novog projektnog plana i određivanje datuma početka Iz kartice File biramo opciju New, i nakon toga odaberemo Blank Project i pritisnemo lijevi gumb na mišu ili pritisnemo desni gumb i odaberemo opciju Create. Po potrebi u ovoj opciji stoji vam na raspolaganju veliki broj predloženih pretraživanja, kao što su: Business (Posao), Construction (Izgradnja), Marketing i Products (Proizvodi). Slika 17: Kartica File - Predložena pretraživanja U ovoj je fazi preporučljivo upisati datum početka odvijanja projekta ili krajnji rok za završetak projekta: Project Projekct information Start date ili Finish date Ok Stranica 24

26 Slika 18: Datum početka projekta U svakom trenutku možemo sačuvati projekt, na već uobičajeni način: File Save ili preko alatne trake za brzi pristup klikom na gumb Save. Datoteke u koje MS Project sprema podatke imaju ekstenziju.mpp Određivanje neradnih dana Iz kartice Project u grupi Properities odabiremo naredbu Change Working Time. U polju For Calendar treba biti označen bazni kalendar Standard (Project Calendar). Na kartici Exceptions u polju Name unosi se ime za neradno vrijeme. U poljima Start i Finish upisuju se početni i završni datumi neradnih dana. I na kraju pritisnemo gumb Ok, kako bi sačuvali učinjene promjene. Stranica 25

27 Slika 19: Određivanje neradnih dana Napomena: važno je ne mijenjati postavke za koje nismo sigurni kako utječu na funkciju MS Projecta ili na projekt na kojem radimo Unos svojstava projekta Svojstva koja se unose u ovoj opciji služe kao informacija i statistički podatak, koliko je puta dokument promijenjen, modificiran, tko je zadnji spremio, koliko je ukupno vrijeme ureďivanja, tko je Autor, Menager, tko je vlasnik Projekta, naziv kompanije ili firme, itd. Stranica 26

28 Slika 20: Unos svojstava projekta Iz kartice File odaberemo opciju Info i nakon toga odaberemo gumb Project Information, pojavljuje se dijaloški okvir Advanced Properities. Klikom na gumb Advanced Properities dobit ćemo dijaloški okvir Properties i unutar okvira odaberemo karticu Summary. Nakon toga unosimo potrebne podatke koji će nam kasnije služiti kao informacija ili ćemo iščitati potrebne statističke podatke. Stranica 27

29 Slika 21: Svojstva projekta Polje Save preview picture označujemo po potrebi ako želimo da se sljedeći put ova datoteka pojavi u okviru za dijalog Open. Stranica 28

30 6. Izrada liste zadataka Inicijalno se MS Project pokreće s uključenim prikazom gatograma. Na ovaj se pogled uvijek možemo vratiti preko kartice Task i odabirom gumba Gantt Chart. Radna površina podijeljena je na dva dijela. S lijeve strane nalazi se tablica namijenjena unosu podataka, aktivnosti i resursa, a s desne strane prostor s vremenskom linijom u kojem je iscrtavan gantogram. Slika 22: Radna površina MS Projecta Stranica 29

31 Slika 23: Način pristupa dijaloškom okviru - Timescale Dvostrukim klikom na desni prostor s vremenskom linijom možemo odabrati iz dijaloškog okvira Timescale jedinice vremena po potrebi Unos aktivnosti Direktni unos u tablicu je najjednostavniji unos aktivnosti. Kliknemo na praznu ćeliju u stupcu Task Name i jednostavno upišemo naziv aktivnosti. Željeno trajanje aktivnosti upisujemo u stupac Duration. Pretpostavljena vrijednost je 1 day, trajanje možemo definirati sami po potrebi. Početak pojedinih aktivnosti računalo izračunava na temelju početnog ili konačnog datuma i trajanja prethodnih aktivnosti. Stranica 30

32 Primjer unosa aktivnosti: Slika 24: Unos aktivnosti Dvostrukim klikom na pojedinu aktivnost otvaramo dijaloški okvir za detaljnije postavke. Slika 25: Dijaloški okvir za detaljne postavke Stranica 31

33 Primjer postavljanja vremenskih vrijednosti: Slika 26: Postavljanje vremenskih vrijednosti Milestone (miljokaz) postavljamo tako da unesemo novu aktivnost s trajanjem od nula dana. Na gantogramu je miljokaz predstavljen u obliku dijamanta. Slika 27: Primjer postavljanja miljokaza Stranica 32

34 6.2. Organizacija zadataka u faze Nakon unošenja imena zadataka (Task Name) odaberite zadatke koje želite staviti u podzadatke (primjer: od 6 do 13), i nakon toga na kartici Task u grupi Schedule odaberite naredbu Indent. Slika 28: Organizacija zadataka u faze 6.3. Povezivanje susjednih zadataka Kada se aktivnosti odvijaju u odreďenom slijedu, izmeďu dvije aktivnosti odreďujemo odnos. Razgovor s korisnikom naziva se prethodnik jer prethodi zadacima koji od njega ovise. Organizacijska i poslovodna struktura poslovnog sustava je sljedbenik jer slijedi zadatak od koga ovisi. Stranica 33

35 Tablica 1. prikazuje sljedeće mogućnosti: Tablica 1: Odnos između aktivnosti Odnos između aktivnosti Značenje Prikaz Kraj Početak Finish to Start Krajnji datum prethodne aktivnosti odreďuje početak naredne (FS) Početak Početak Start to Start (SS) Početni datum prethodne aktivnosti odreďuje početak naredne Kraj Kraj Finish to Finish Krajnji datum prethodne aktivnosti odreďuje kraj naredne (FF) Početak Kraj Start to Finish (SF) Datum početka zadatka prethodnika odreďuje datum završetka zadatka sljedbenika Slika 29: Povezivanje zadatka I dio Stranica 34

36 Slika 30: Povezivanje zadatka II dio 6.4. Povezivanje ne susjednih zadataka Povezivanje ne susjednih zadataka obavlja se na sljedeći način: odaberemo zadatak, koji će biti zadatak prethodnik (Plan razgovora s korisnikom), u meďuvremenu držimo gumb i odabiremo zadatak koji želimo povezati. Sljedeći zadatak koji smo odabrali je zadatak sljedbenik (Lista korisničkih zahtjeva s predloženim rješenjima). Iz kartica Task odaberemo grupu Schedule i unutar grupe odaberemo naredbu Link Tasks. Odabrani zadatci su spojeni. Stranica 35

37 Slika 31: Povezivanje ne susjednih zadataka 6.5. Unos bilješke Unos bilješke o nekom zadatku služi kao dodatna informacija o zadatku. U bilješci možemo detaljizirati podatke, unositi razne napomene, itd. Dijaloškom okviru Summary Task Information pristupamo na sljedeće načine: Dva puta kliknemo na odabrani zadatak (primjer: Model procesa) i nakon toga u polje Notes upišemo željenu informaciju. Stranica 36

38 Microsoft Project /14 Slika 32: Unos bilješke s dvostrukim klikom Desnom tipkom kliknemo na zadatak (primjer: Model procesa) i iz ponuďenog prozora odaberemo opciju Notes, i nakon toga u polje Notes upišemo željenu informaciju. Slika 33: Unos bilješke s desnom tipkom miša Stranica 37

39 6.6. Unos hiperveze Hiperveze nam omogućuju uspostavu veza izmeďu pojedinih zadataka i informacija koje se nalaze izvan plana projekta. Tu spadaju datoteke, posebne lokacije na osobnom računalu, stranice Interneta. Hipervezi pristupamo na sljedeći način: Odaberemo odreďeni zadatak na koji želimo postaviti Hyperlink. Kliknemo desnom tipkom miša na zadatak i nakon toga dobit ćemo dijaloški prozor i na tom prozoru ćemo odabrati opciju Hyperlink. Nakon toga otvara se dijaloški okvir Insert Hyperlink. U polje Text to display, upisujemo tekst (primjer: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Ustrojstvo Zavoda) koji želimo da se pojavi kada kursorom preďemo preko hiperveze. U polje Address upisujemo lokaciju hiperveze koju želimo, i nakon toga pritisnemo gumb Ok. Slika 34: Unos podataka hiperveze Stranica 38

40 Slika 35: Primjer provjere unesenih podataka za hipervezu 6.7. Provjera trajanja projekta i drugi statistički podaci Iz kartice Project odaberite grupu Properties i nakon toga naredbu Project Information. Dobit ćemo dijaloški okvir Project Information. Iz dijaloškog okvira Project Information pritisnut ćemo gumb Statistics. Nakon toga dobit ćemo dijaloški okvir Project Statistics. Na ovom dijaloškom okviru primjećujemo datum početka projekta, datum završetka projekta i ukupno trajanje projekta. Ostale informacije možemo zanemariti. Stranica 39

41 Slika 36: Pristup dijaloškom okviru Project Information Slika 37: Statističke informacije 6.8. Cjelokupno trajanje projekta u prikazu Gantt Chart Ova je opcija dostupna iz kartice View i grupe Zoom, klikom na naredbu otvara se padajući izbornik, iz izbornika odaberemo opciju Zoom. Nakon odabira dobit ćemo dijaloški okvir Zoom koji nudi različite opcije odabira. Stranica 40

42 Slika 38: Pristup opciji Zoom Ako odaberemo možemo vidjeti čitav projekt u prikazu Gantt Chart-a. Do opcije Entire Project pristupamo preko kartice View i grupe Zoom, gdje se nalazi i naredba. Stranica 41

43 Slika 39: Pristup opciji Entire Project Stranica 42

44 7. Postavljanje resursa Resurs je osoba, imovina, materijal, informacija ili kapital koji može biti korišten za postizanje cilja. MS Project razlikuje dva tipa resursa: Radni resursi: ljudi i oprema koji obavljaju odreďeni rad kako bi se ispunio zadatak. o Osobe imenom i prezimenom o Osobe odreďene zanimanjem ili funkcijom (npr. nadzor ili kontrola rada) o Osobe grupirane prema zajedničkim vještinama (npr. projektanti) o Oprema (npr. prostorije, stolovi, PC) Materijalni resursi potrošni materijal: resursi koji nikada ne obavljaju rad ali su potrebni za dovršenje zadatka. o Na primjer: papir, toneri Kada povežemo resurse i aktivnosti, biti ćemo u mogućnosti odgovoriti na pitanja kao što su: 1. Tko će i kada raditi na odreďenoj aktivnosti? 2. Raspolažemo li potrebnom količinom resursa koja odgovara veličini projekta? 3. Očekujemo li da resurs obavlja odreďenu aktivnost, kada nije na raspolaganju za rad na projektu? 4. Ima li resurs više aktivnosti nego što kapacitet tog resursa dopušta? 7.1. Raspoloživost resursa Raspoloživost resursa ili maximum units pokazuje mogućnost odreďenog resursa sudjelovanja u odreďenim aktivnostima. Postavlja se vrijednost od 100%, to znači da je resurs cijelo radno vrijeme na raspolaganju. Ovisno o vrsti resursa, kao i o ciljanoj grupi za prezentaciju projekta (investitor), procjenjujemo koji je način imenovanja resursa najbolji. Kada pri unosu, recimo ljudskih resursa, ne znamo trenutno točno ime osobe, u tom slučaju upisujemo privremeno ime ili funkciju na projektu i na taj način rezerviramo mjesto u projektu. Nakon povezivanja aktivnosti i projekta, MS Project odreďuje rokove izvedbe odreďene aktivnosti prema formuli: Aktivnost x Resurs = Rad Stranica 43

45 Na primjer: 40 h (trajanje aktivnosti) x 100% (raspoloživosti resursa) = 40 h (radnih sati) ili 16 h aktivnosti x 2 resursa 100% raspoloživosti = 32 h radna sata Na primjer, ako se otvori grupni resurs projektanti, i postavimo Max Units na 500% definirali smo radnu grupu od 5 radnika koji su na raspolaganju tijekom cijelog radnog vremena (5x100% = 500%) Određivanje radnih resursa Radni se resursi odreďuju na sljedeći način: Odaberemo karticu View i iz grupe Resource Views kliknemo na naredbu Resource Sheet. View Resource Views Resource Sheet Slika 40: Određivanje radnih resursa Stranica 44

46 7.3. Određivanje materijalnih resursa Radni se resursi odreďuju na sljedeći način: Odaberemo karticu View i iz grupe Resource Views kliknemo na naredbu Resource Sheet. View Resource Views Resource Sheet Slika 41: Određivanje materijalnih resursa Nakon unosa potrebnih materijalnih resursa, možemo za svaki uneseni resurs planirati koliko će nam biti na raspolaganju. Odaberemo Resorce Name, kliknemo desnom tipkom na odabrani resurs. Nakon klika pojavit će se novi prozor i u tom prozoru pronaďemo opciju Information. Klikom na opciju Information pojavljuje se dijaloški okvir Resource Information. U polju Type dijaloškog okvira odaberemo opciju Work i pritisnemo Ok. Primjer: ako u polje Max Units za osobno računalo unesemo 700%, to znači da nam treba 7 računala svaki dan. Stranica 45

47 Slika 42: Prikaz unosa radnih i materijalnih resursa 7.4. Određivanje cijene resursa Projekti kao i svaki drugi posao imaju svoju cijenu koštanja, odnosno financijski aspekt. Svaki projekt ovisi i o financijskim sredstvima. Unosom cijena koštanja svakog elementa projekta, u konačnici odreďujemo i ukupnu cijenu koštanja projekta. Stranica 46

48 Slika 43: Primjer unosa cijene koštanja jednog od resursa Cijenu koštanja resursa odreďujemo na sljedeće načine: Prvi Način: Unutar kartice View odaberemo Resuorce Sheet i u polje Std Rate unesemo cijenu koštanja resursa. Drugi način: Unutar kartice View odaberemo Resuorce Sheet i kliknemo dva puta u polje Std Rate, iz dijaloškog okvira Resource Information, odaberemo karticu Costs i u polje Standard rate unesemo cijenu koštanja resursa Podešavanje radnog vremena za pojedine resurse S obzirom da u tijeku trajanja projekta može doći do odsutnosti odreďenih radnih resursa, prikazat ćemo način podešavanja radnog vremena za pojedini resurs. Iz kartice Project kliknemo na naredbu Change Working Time. Nakon klika dobit ćemo dijaloški okvir Change Working Time. Unutar okvira u polju For calendar odaberemo resurs. Nakon toga u kartici Exceptions u polju Name unijet ćemo Stranica 47

49 obrazloženje, i u poljima Start i Finish datume od kada do kada nam neće biti resurs na raspolaganju. Slika 44: Podešavanja radnog vremena za pojedine resurse Stranica 48

50 8. Dodjeljivanje resursa zadacima Dodjeljivanje radnih resursa zadacima pokrećemo iz kartice Resource i grupe Asignments. U grupi Asignments odaberemo naredbu Assign Resources, nakon odabira dobit ćemo dijaloški okvir Assign Resources. U tom dijaloškom okviru odabrat ćemo za svaki zadatak naziv resursa. Prilikom svakog odabira trebamo kliknuti na gumb. Slika 45: Dodjeljivanje resursa zadacima Nakon što smo uspješno povezali resurse i aktivnosti, na gantogramu se uz aktivnost pojavljuje i popis resursa koje odreďena aktivnost koristi. Stranica 49

51 9. Tiskanje i formatiranje plana Osim default-nih prikaza MS Project sadrži veliki broj alata koji nam pomažu da vizualiziramo različite dijelove projekta po našim željama. Možete oblikovati (Shape), mijenjati uzorke (Pattern), mijenjati boju (Color), vrstu (Type), itd. Slika 46: Prije uređenja Gantt Charta Slika 47: Nakon uređenja Gantt Charta Preko kartice File možemo pregledati projekt prije tiskanja. Ako želimo tiskati, koristimo opciju Print i nakon toga, u grupi Settings, možemo odabrati nekoliko opcija za tiskanje. Print Entire Project (ispis cijelog projekta), Print Specific Dates (ispis odreďenih datuma), Print Specific Pages (ispis odreďenih stranica), itd. Stranica 50

52 Slika 48: Izgled projekta prije tiskanja Daljnje mogućnosti su ispisi različitih izvješća: Iz kartice Report nalaze se grupe View Reporst i Visual Reports Export. Možemo odabrati sljedeće opcije: New Report (Novi izvještaj), Dashboards (Sučelja), Resources (Sredstva), Costs (Troškovi), In Progress (U tijeku), Getting Started (Početak rada), Custom (PrilagoĎeno) i Recent (Nedavni). TakoĎer unutar svake opcije postoje dodatni odabiri. Stranica 51

53 Slika 49: Primjer dodatnog odabira Na sljedećim primjerima prikazane su neke od opcija koje ćemo koristiti pri izradi projekta. Primjer naredbe Costs (Troškovi) i odabir opcije Cash Flow (Protok novca) Slika 50: Izvještaj - Cash Flow Stranica 52

54 Slika 51: Predpregled izvješda Cash Flow prije tiskanja Slika 52: Prikaz resursa Stranica 53

55 Slika 53: Izvješde - Work Overview (Prikaz ukupnog rada) Stranica 54

56 10. Praćenje projekta Praćenje stvarnih podataka je suština dobrog upravljanja projektom, za razliku od samog planiranja projekta. Projekt menadžer mora znati koliko uspješno radi projektni tim i kada treba poduzeti korektivne mjere Snimanje baznog plana Nakon snimanja baznog plana projekta, MS Project snima postojeće vrijednosti i kasnije ih usporeďuje. Kako bi snimili bazni plan trebate učiniti sljedeće: Iz kartice Project u grupi Schedule odaberite naredbu Set Baseline, i nakon toga na ponuďenom izborniku kliknite na Set Baseline. Otvorit će vam se dijaloški okvir Set Baseline. Slika 54: Snimanje baznog plana Nakon odabira opcije Entire project kliknite Ok. 2 Step by Step, Project 2010, Carl Chatfield, PMP, and Timothy Jonson, MCP. Stranica 55

57 Tablica Variance Kako bi dobili izgled tablice Variance koja je jedna od definiranih tabela, trebamo učiniti sljedeće: kliknuti na karticu View, pronaći Data grupu i odabrati naredbu Tables. Klikanjem na naredbu Tables otvorit će se prozor sa ponuďenim opcijama, vi ćete odabrati Variance. Nakon toga se pojavljuje tražena tablica. Slika 55: Tablica Variance Promjene izmeďu Start-a i Baseline Start-a kao i Finish-a i Baseline Finish-a će biti vidljive ako se planirane vrijednosti za početak i završetak rada razlikuju od vrijednosti u baznom planu. Stranica 56

58 10.2. Praćenje projekta prema rasporedu Praćenje projekta prema rasporedu pokrećemo preko kartice Project i odabirom naredbe Update Project koja se nalazi u grupi Status. Klikom na Update Project dobit ćemo dijaloški okvir koji treba izgledati kao na Slici 56. Nakon ažuriranja dijaloškog okvira Update Project pritisnut ćemo gumb Ok. Slika 56: Ažuriranje projekta U prikazu Gantt Chart crta napretka pokazuje koliko je posla završeno na svakoj zadaći. Kako su zadaci od 1 do 5 i od 7 do 10 završeni, pojavljuju se znakovi potvrde u koloni Indicators zadaća, Slika 57.. Crte napretka su vidljive cijelom duljinom na Gantt Chartu Stranica 57

59 Slika 57: Izgled projekta sa završenim zadadama Unošenje realnih vrijednosti u zadaće Kao i na svakom poslu tako i u projektiranju može doći do promjene datuma završetka pojedine zadaće ili do produženja rada na pojedinim zadaćama. Svakim unosom, odnosno ažuriranjem datuma početka ili završetka zadaće MS Project podešava datume i procjenjuje postotak završetka pojedine zadaće. Svaka promjena u datumima se bilježi i u crtama gantograma. Primjeri su prikazani na sljedećim slikama. Slika 58: Izvršenje zadade 100 % Stranica 58

60 Slika 59: Izvršenje zadade 67 % (nakon unosa stvarno realiziranog vremena za ovu zadadu) Iz sljedeće Slike 60, vidljivo je da stupac Actual Work prikazuje aktivnosti koje su završene i imaju izvršenje 100%, dok stupac Remaining Work prikazuje kod tih istih aktivnosti vrijednost 0, a postotak izvršenja je 100 %. Crta na gantogramu takoďer prikazuje izvršenje, ona je u ovom slučaju prikazana u cijeloj duljini. Aktivnosti koje nisu startale u stupcu Actual Work imaju vrijednost 0, meďutim stupac Remaining Work prikazuje vrijednosti koje će biti izvršene i njihovo trajanje. Na primjeru je vidljivo (aktivnost 11) da je postotak izvršenja 67 %, i crta na gantogramu nije prikazana u cijeloj duljini. Razlog k tomu je što smo za 2.5.Dijagram toka podataka predvidjeli 16h rada, a izvršenje je 8h. Ovoj opciji se pristupa na sljedeći način: View Tables Work. Slika 60: Prikaz razlike između Actual Worka i Remaining Worka Stranica 59

61 11. Zaključak Od početka poznate povijesti čovječanstva, opstanak i napredak društvenih zajednica ovisio je o mogućnosti razmjene informacija izmeďu udaljenih skupina ljudi. Jedino su se njihovom brzom i pravodobnom dostavom mogle koordinirati aktivnosti na korist cjelokupne zajednice. Sadržaji informacije i sredstva za prijenos i obradu podataka razvijali su se u skladu s općim društvenim razvojem. Nakon nastanka Interneta, sve kreće nevjerojatnom brzinom. Nove tehnologije donose brzinom munje novosti u hardveru i softveru. Jedan od tih produkata je i MS Project. U odnosu na prošlu verziju 2007 i 2010 verzija 2013 donosi razne novosti od kojih su svakako, osim novog sučelja, i novi korisni dodaci koji doprinose ubrzavanju rada. Novo sučelje svakako zahtjeva odreďenu dozu privikavanja. Ubrzane su često korištene operacije, omogućena je jednostavna i brza usporedba dvaju projekata i još mnogo naprednih mogućnosti. Stari korisnici će trebati vremena za snalaženje, što vjerojatno neće biti slučaj s novim korisnicima. Novi korisnici bez iskustva i korisnici koji rade na prethodnim verzijama do 2010 bi svakako trebali započeti rad na najnovijoj verziji. Microsoft stalno radi na izgradnji novih aplikacija, MS Project 2013 je u produkciji. Ako želimo biti u koraku s najnovijim inačicama, stalno moramo usvajati nova znanja. Stranica 60

62 Literatura 1. Step by Step, Project 2010, Carl Chatfield, PMP, and Timothy Jonson, MCP. 2. Step by Step, Project 2007, Carl Chatfield, PMP, and Timothy Jonson, MCP. 3. Teresa S. Stover :Microsoft Project 2010, Inside Out. 4. Bonnie Biafore: Microsoft Project 2010 The missing manual. 5. Milorad Nikitovid: Vođenje projekata i dokumentacije, predavanja; VSIT-e; Zagreb Vesna Alid Kostešid : MS Project, Skripta; TVZ; Zagreb, Siniša Lukarid: Microsoft Project, Osnovne upute; Građevinski fakultet; Rijeka, B. Uremovid, Č. Dunovid : Planiranje i pradenje projekata pomodu programskog alata MS Project 2007; TVZ; Zagreb, Internet: 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) Stranica 61

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi

Uvod u MS Word. Nova znanja. Novi pojmovi Uvod u MS Word Na početku učenja novog programa najbolje ga je pokrenuti i malo prošetati po njemu. Pogledati osnovni izgled prozora, proanalizirati što sadrži, otvarati izbornike i pogledati koje naredbe

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u

OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u OTVARANJE BAZE PODATAKA I IZRADA TABLICE U MICROSOFT ACCESS-u MS Access je programski alat za upravljanje bazama podataka. Pomoću Accessa se mogu obavljati dvije grupe aktivnosti: 1. izrada (projektiranje)

More information

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI

PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U INFORMATICI ~ I ~ SADRŽAJ 1. Prikaz tipkovnice s osnovnim funkcijama... 1 2. Prikaz radne površine... 2 3. MS Word... 3 3.1. Vrpca... 4 3.1.1. Rad s vrpcom... 5 3.1.2. Minimiziranje

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

Prezentacije (PowerPoint 2003)

Prezentacije (PowerPoint 2003) Prezentacije (PowerPoint 2003) 1 Koriste ga svi koji žele drugima prezentirati (prikazati) neki sadržaj, a naročito kada želimo da to vidi više ljudi. Sadržaj se prezentira izmjenom stranica (slajdova)

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

sys.monitor Published on sys.portal (

sys.monitor Published on sys.portal ( Icinga web nadzor () Što je Icinga 2 i Icinga Web 2? Prijava za unos poslužitelja Upravljačka ploča Dodavanje uređaja u Icinga sustav za nadzor Dodavanje hostova u nadzor Dodavanje servisa nadziranom hostu

More information

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marijana Glavica Dobrica Pavlinušić http://bit.ly/ffzg-eprints Definicija

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

UPUTE ZA RAD S MODULOM ČLANOVI U SUSTAVU VATRONET HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET" RADNI DOKUMENT Siječanj 2016. Sadržaj 1. Pristup aplikaciji VATROnet... 2 2. Izgled aplikacije... 3 2.1 Zaglavlje aplikacije...

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO 2007 Bosiljka Jurjević 3.11.2010. UKRATKO O MENTALNIM MAPAMA Mentalna mapa (mapa misli) je: - organizacijski alat za razmišljanje, - najjednostavniji

More information

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u MASKE U MICROSOFT ACCESS-u Maske (Forms) ili obrasci su objekti baze podataka u Accessu koji služe za unošenje, brisanje i mijenjanje podataka u tablicama ili upitima koji imaju ljepše korisničko sučelje

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

Zoran Ikica. Modul 5

Zoran Ikica. Modul 5 Zoran Ikica Modul 5 Baze podataka Modul 5 - Baze podataka obrađuje osnovne pojmove i postupke potrebne kako za razumijevanje, tako i za rad s relacijskom bazom podataka. Obrađen je MS Access 2010 iz paketa

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word Šta je Microsoft Word? Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Napredna obrada teksta Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima

Napredna obrada teksta Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima Poglavlje 1 Napredna obrada teksta 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Korištenje proširenog skupa znakova Pisanje teksta u stupcima Knjižne oznake Numerirani popisi i grafičke oznake Tablice

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

8/80 rule - pravilo 8/80 Accrual - priraštaj troškova Actual - stvarni podaci

8/80 rule - pravilo 8/80 Accrual - priraštaj troškova Actual - stvarni podaci Glosar rečnik 8/80 rule - pravilo 8/80 Opšte pravilo koje se odnosi na procenu trajanja zadatka. Trajanje zadatka između 8 časova (ili jedan dan) i 80 časova (10 radnih dana ili dve sedmice) se obično

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Izrada prezentacija - Microsoft PowerPoint 2010 PRIRUČNIK

ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Izrada prezentacija - Microsoft PowerPoint 2010 PRIRUČNIK pokret računalnog opismenjavanja e-učenje ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom e-inkluzija Izrada prezentacija - Microsoft PowerPoint 2010 slobodan pristup PRIRUČNIK ljudska

More information

OSNOVE QGIS-a ZA ARHEOLOGE

OSNOVE QGIS-a ZA ARHEOLOGE Institut za arheologiju / Arheološki muzej u Zagrebu Nera Šegvić, Filomena Sirovica, Kristina Turkalj Priručnik uz radionicu: OSNOVE QGIS-a ZA ARHEOLOGE Arheološki muzej u Zagrebu, 27. lipnja 2016. OSNOVE

More information

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević

KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO Bosiljka Jurjević KRATKI PRIRUČNIK IZRADA MENTALNIH MAPA U PROGRAMU MS VISIO 2010 Bosiljka Jurjević 3.11.2010. UKRATKO O MENTALNIM MAPAMA Mentalna mapa (mapa misli) je: - organizacijski alat za razmišljanje, - najjednostavniji

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika 1 SADRŽAJ 1. UVOD 3 2. SPAJANJE USB KEYJA NA RAČUNALO 4 2.1. PROVJERA RADA USB KEYJA 4 3. INSTALIRANJE PROGRAMSKE POTPORE 5 3.1. INSTALIRANJE

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP

OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP OTVARANJE BAZE PODATAKA U MICROSOFT ACCESSU XP Microsoft Access je programski alat za rad s bazama podataka. Baza podataka u Accessu se sastoji od skupa tablica (Tables), upita (Queries), maski (Forms),

More information

INFORMACIJSKI SOFTVERSKI ALAT 2-PLAN PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE ZA MODELIRANJE GRAĐEVINSKOG PROJEKTA

INFORMACIJSKI SOFTVERSKI ALAT 2-PLAN PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE ZA MODELIRANJE GRAĐEVINSKOG PROJEKTA SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD INFORMACIJSKI SOFTVERSKI ALAT 2-PLAN PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE ZA MODELIRANJE GRAĐEVINSKOG PROJEKTA Mentor: izv.prof.dr.sc Hell Marko Student: Šime

More information

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005.

Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Pripremio: Dragutin Kuhar Tablični kalkulator Excel 7.0 Klinča Sela 2005. Uredio : D. Kuhar SADRŽAJ 1.UVOD...2 1.1 Općenito o tabličnim kalkulatorima...2 1.2 Općenito o Excel-u 7.0...3 2. POČETAK RADA

More information

Upute za upotrebu softvera

Upute za upotrebu softvera Upute za upotrebu softvera Brother QL serija Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave. Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave,

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

Uvod u micro:bit Tomislav Pandurić

Uvod u micro:bit Tomislav Pandurić Uvod u micro:bit Tomislav Pandurić Osnovna škola Franje Krežme, Osijek 26. veljače 2017. Sadržaj Upoznajmo micro:bit... 1 Programiranje micro:bita... 3 Microsoft PXT... 6 Komunikacija s računalom... 14

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja

Microsoft Excel Moć tabličnog računanja Microsoft Excel 2013 Moć tabličnog računanja Saša Fajković 2015 SADRŽAJ: 1) UVOD ŠTO JE MICROSOFT EXCEL:... 1 1. 1 Ponuda na tržištu i osnovne napomene... 1 1. 2 Ideja koja leži iza Microsoft Excel alata...

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt)

NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt) ZAVOD ZA ELEKTRONIKU, MIKROELEKTRONIKU, RAČUNALNE I INTELIGENTNE SUSTAVE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU NAZIV SEMINARA (ARIEL 28pt) autori seminara, imena i prezimena (Ariel

More information

pokret računalnog opismenjavanja izgradnja e - učenje modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom

pokret računalnog opismenjavanja izgradnja e - učenje modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom pokret računalnog opismenjavanja izgradnja modernog društva ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost e - učenje ljudska prava na edukaciju i informacije

More information

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos Zagreb, prosinac 2015. SADRŽAJ 1. Predgovor... 3 2. Preduvjeti korištenja... 3 3. Rad s aplikacijom... 4 3.1. Prijava... 4 3.2. Unos R-Sm obrasca... 8 3.2.1. Ispravak R-Sm

More information

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP

UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP UPITI (Queries) U MICROSOFT ACCESSU XP Odabirom opcije [Queries] na izborniku [Objects] koji se nalazi s lijeve strane glavnog prozora baze na većem dijelu ekrana pojavljuju se dva osnovna načina izrade

More information

Autori: Gorana Čelebid i Mario Dujlo

Autori: Gorana Čelebid i Mario Dujlo pokret računalnog opismenjavanja e-učenje e-inkluzija ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom Pregledavanje web-a i komunikacija slobodan pristup ljudska prava na edukaciju i

More information

STRUKTURNO KABLIRANJE

STRUKTURNO KABLIRANJE STRUKTURNO KABLIRANJE Sistematski pristup kabliranju Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture Za strukturno kabliranje potrebno je ispuniti: Generalnost ožičenja Zasidenost radnog područja

More information

Office 365. Priručnik. Zagreb, 2016.godina

Office 365. Priručnik. Zagreb, 2016.godina Priručnik Office 365 Zagreb, 2016.godina Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje- Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna. Sadržaj: Sažetak... 4 Uvod...

More information

11 Analiza i dizajn informacionih sistema

11 Analiza i dizajn informacionih sistema 11 Analiza i dizajn informacionih sistema Informatika V.Prof.dr Kemal Hajdarević dipl.ing.el 25.4.2014 11:58:28 1 1. Kompjuter, Internet, i mrežne osnove 2. Kompjuterska industrija Informatika u stomatologiji

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos

KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos KORISNIČKE UPUTE Servis e-regos Zagreb, srpanj 2013. SADRŽAJ 1. Predgovor... 3 2. Preduvjeti korištenja... 3 3. Rad s aplikacijom... 4 3.1. Prijava... 4 3.2. Unos R-Sm obrasca... 8 3.2.1. Ispravak R-Sm

More information

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba za servis e-dražba Zagreb, kolovoz 2018. strana: 2/81 Sadržaj: 1. UVOD... 3 1.1. Cilj i svrha... 3 1.2. Područje primjene... 3 2. POJMOVI I SKRAĆENICE... 4 3. PREDUVJETI KORIŠTENJA... 4 3.1. Postavke Internet

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba

KORISNIČKA UPUTA. za servis. e-dražba za servis e-dražba Zagreb, prosinac 2018. strana: 2/83 Sadržaj: 1. UVOD... 3 1.1. Cilj i svrha... 3 1.2. Područje primjene... 3 2. POJMOVI I SKRAĆENICE... 4 3. PREDUVJETI KORIŠTENJA... 4 3.1. Postavke

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

Hot Potatoes. Osijek, studeni Jasminka Brezak

Hot Potatoes. Osijek, studeni Jasminka Brezak Hot Potatoes JQuiz - izrada kviza s pitanjima za koje treba izabrati jedan ili više točnih odgovora ili upisati kratki odgovor JCloze - izrada zadatka s tekstom za dopunjavanje, korisnik mora prepoznati

More information

Advertising on the Web

Advertising on the Web Advertising on the Web On-line algoritmi Off-line algoritam: ulazni podaci su dostupni na početku, algoritam može pristupati podacima u bilo kom redosljedu, na kraju se saopštava rezultat obrade On-line

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do 1. UVOD Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa pružaju sljedeće informacije: Privitak 1. - Upute za instalaciju e-kaba servisa Privitak 2. Upute za postavljanje certifikata e-kaba servisa Privitak 3.

More information

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012)

Najnoviju verziju uputa skinite na: Stranica. barxprint upute (verzija 26/04/2012) barxprint upute HRV ver 26/4/2012. Najnoviju verziju uputa skinite na: www.x-this.com www.facebook.com/xthis 1 Stranica SADRŽAJ 1.0 UVOD... 3 2.0 KONCEPT... 3 3. INSTALACIJA... 4 4.0 REGISTRACIJA... 7

More information

Primjer 3 Prikaz i interpretacija rezultata

Primjer 3 Prikaz i interpretacija rezultata Primjer 3 Prikaz i interpretacija rezultata - uđite u task Postprocessing - odaberite naredbu Results - odaberite prikaz Von Misesovih naprezanja: - odaberite iz popisa stavku 2 - B.C. 1.STRESS_2 i pomoću

More information

Upute za rad u sustavu

Upute za rad u sustavu Upute za rad u sustavu Sberbank@home verzija uputa 1.15 Ožujak 2018. Sberbank d.d. Stranica 1 SADRŽAJ 1 UVOD... 3 2 PRVA PRIJAVA... 4 2.1 PRIJAVA PUTEM VASCO TOKENA... 5 2.2 PRIJAVA PUTEM GEMALTO TOKENA...

More information

SOUTH S82 GNSS Carlson SurvCE

SOUTH S82 GNSS Carlson SurvCE SOUTH S82 GNSS Carlson SurvCE Brze upute Uvod...1 Posao...2 Insertiranje koo dokumenta u posao...6 Pregled zapisa točaka...8 Postavljanje GPS prijemnika...9 Monitor/Skyplot i Equip izbornik...14 Lokalizacija...17

More information

OBLIKOVANJE WEB STRANICA Praktikum (laboratorijske vježbe) Haidi Božiković

OBLIKOVANJE WEB STRANICA Praktikum (laboratorijske vježbe) Haidi Božiković OBLIKOVANJE WEB STRANICA Praktikum (laboratorijske vježbe) Haidi Božiković SADRŽAJ 1 Obrada slika korištenjem programa GIMP... 3 1.1 Upoznavanje s okruženjem i alatima GIMP-a... 3 1.2 Rad s maskama...

More information

IBM Cognos Query Studio Verzija Vodič za korisnike

IBM Cognos Query Studio Verzija Vodič za korisnike IBM Cognos Query Studio Verzija 10.2.0 Vodič za korisnike Napomena Prije upotrebe ovih informacija i proizvoda na koji se odnose, pročitajte sadržaj Napomene na stranici 103. Informacije o proizvodu Ovaj

More information

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes)

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes) PowerPoint 2010 2. deo Umetanje oblika (shapes) Vrši se preko Insert menija: Insert Illustrations Shapes. Bira se jedan od ponuđenih oblika, kliknemo na mesto gde želimo da ga stavimo i vučemo dok se ne

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information