Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10

Size: px
Start display at page:

Download "Verzija ARCMAN SECURITY DEVICES. ilogger-10"

Transcription

1 Verzija 1 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10

2 ARCMAN SECURITY DEVICES ilogger-10 Uputstvo za upotrebu ARCMAN security devices Brace Jerkovica Beograd Tel Fax Jezik Srpski god.2005.

3 Sadržaj: POGLAVLJE 1 ilogger-10 uvod 1 USB priključak 3 Instalacija softvera 4 Instalacija USB drajvera 8 Uputstvo za upotrebu softvera 13 Sinhronizacija vremena 15 Promena indentifikacije uređaja 17 Uvođenje lozinke 19 Lista objekata 22 Učitavanje liste događaja 27 Filtriranje i sortiranje 29 Štampanje izveštaja 30 Karakteristike uređaja 34 Sadržaj kompleta 34 Lista distributera 35

4 ILOGGER-10 Verzija 1 Poglavlje 1 ilogger-10 uvod ilogger-10 je uređaj za kontrolu obilazaka, štićenih prostora i objekata pod stalnim nadzorom osoblja obezbeđenja. Uređaj funkcioniše po principu memorisanja vremena i datuma očitavanja kontrolnih tačaka koje se nalaze na mestima ili objektima koje treba fizički obići i izvršiti nadzor. Kontrolnu tačku predstavlja ibutton sa setom za montažu na zid kao na slici ispod. ibutton je proizvod firme DALLAS iz SAD. Radi se o elektronskom ID sa jedinstvenom šifrom (model DS1990A) koji koristimo kao kontrolne tačke za uređaj. DS1990A je moguće samo čitati ali ne i menjati njegov sadržaj. On je u fabrici u toku proizvodnje unapred programiran - laserom upisan jedinstveni 64-bitni ID broj. Firma DALLAS garantuje da ne postoje dva sa istim ID brojem u svetu. Kućište je urađeno kao metalna kapsula, vodonepropusna i izuzetno mehanički otporna. Metalna kapsula je ubačena u nosač za kačenje na zid ili neko drugo pogodno mesto. 1

5 Uređaj koji osoba za obezbeđenje nosi sa sobom izgleda kao na slici ispod. Sa prednje strane uređaja se vidi kontaktvno mesto za ibutton i malo pored desno se nalazi crveni taster, pritiskom na njega čuje se zvučni signal, uređaj ulazi u mod za očitavanje i od tog momenta imamo 4 sekunde vremena da kontaktno mesto prislonimo na kontrolnu tačku. Nakon isteka 4 sekunde ako nije očitana kontrolna tačka uređaj sam izlazi iz moda za očitavanje što se zvučno čuje sa dva puta kratko beep. Ako je očitavanje uspelo uređaj se oglašava kratkom melodijom i odmah gasi. Kratka karakteristična melodija označava pravilno isčitanu kontrolnu tačku. Izgled uređaja sa prednje strane se vidi na slici ispod. Na kontaktnom mestu koje se vidi na sredini nalazi se i crveni svetlosni signal kada je uređaj uključen. 2

6 USB priključak Za isčitavanje podataka prikupljenih u uređaju koristi se USB veza sa PC računarom i besplatan softver koji se dobija uz uređaj ili se može skinuti sa interneta. Da bi smo uređaj povezali sa računarom potrebno je da skinemo klipsu za kaiš a zatim uklonimo poklopac baterije sa zadnje strane uređaja kao na slici ispod. Čim skinemo poklopac baterije ugledaćemo USB konektor za povezivanje sa PC računarom on je stavljen ispod poklopca baterije da bi se zaštitio od uticaja prašine i nečistoća. Baterija u uređaju treba da bude alkalna (neka kvalitetnija). Nema potrebe za punjivom baterijom jer uređaj troši izuzetno malo, te će vam baterija trajati dugo. Preporučujemo: obavezno koristiti alkalnu bateriju. Alkalne baterije imaju veći kapacitet i hermetički su zatvorene! 3

7 Instalacija softvera Instalaciju softvera i USB drajvera na PC računar ćemo uglavnom propratiti kroz slike sa kojih se lako može prepoznati svaki korak instalacije. U kompletu sa uređajem se dobija i instalacioni CD na kome se nalazi i softver za isčitavanje uređaja i drajveri za USB. Sve što je potrebno uraditi je da se CD ubaci u drajv i procedura instalacije softvera započinje automatski (uređaj još nije i ne treba biti povezan na PC računar). Nakon nekoliko sekundi od ubacivanja CD-a pojavljuje se sledeći ekran kao na slici ispod. Klikom na dugme Next nastavljamo dalje sa procedurom instalacije softvera za isčitavanje uređaja. U nastavku ćemo prikazivati samo slike prozora koji se otvaraju zbog bolje čitljivosti. 4

8 Program će se automatski instalirati na putanji upisanoj u ovom prozoru ovo je uobičajno mesto za instalaciju aplikacija pa predlažemo da potvrdimo sa Next. Nakon toga dobijamo prozor kao na slici ispod. 5

9 Na prozoru dobijamo upozorenje da ne postoji direktorijum u kome treba da se izvrši instalacija i pitanje dali želimo da ga kreiramo odgovorimo sa Yes i nastavljamo dalje. Klikom na dugme Start krećemo u instalaciju koja traje izuzetno kratko. Instalacija u toku. 6

10 Nakon nekoliko trenutaka pojavljuje se prozor kao na slici ispod. Na prethodnoj slici dobijamo obaveštenje da je instalacija u potpunosti završena. Klikom na Next pojavljuje se prozor kao na slici ispod. Klikom na Exit završavamo proceduru instalacije softvera za ilogger-10, pojaviće se ikonica na desktopu u nastavku ćemo se pozabaviti instalacijom USB drajvera. 7

11 Instalacija USB drajvera Prvi korak je da uređaj povežemo sa PC računarom uz pomoć kabla koji je isporučen uz uređaj. USB priključak na uređaju se nalazi ispod pokilopca baterije kao što se može videti na slici na početku ovog uputstva. Kada smo uređaj povezali sa PC računarom na ekranu će se pojaviti Nekoliko trenutaka nakon toga pojavljuje se prozor kao na slici ispod. Izabrati opciju No, not this time pa prozor izgleda kao na sledećoj slici. 8

12 Klikom na Next prelazimo na sledeći korak. Pojaviće se prozor kao na slici iznad izabraćemo opciju kao na slici i potvrditi dalji nastavak klikom na Next. 9

13 Selektuj opciju kao na slici iznad is a klikom Next nastavljamo dalje Nakon nekoliko trenutaka pretraživanja CD-a pjavljuje se sledeća slika 10

14 Ovde vidimo da se pojavljuje upozorenje iz razloga što drajver za uređaj ilogger-10 nema Microsoft sertifikat, te ovo potvrdite klikom na Continue Anyway radi nastavka instalacije drajvera. Nakon ove potvrde da želite da nastavite dalje pojavljuje se prozor kao na sledećoj slici : 11

15 Na slici gore se vidi izgled prozora u toku instalacije i kopiranja potrebnih fajlova za USB drajver. Nakon nekoliko trenutaka pojavljuje se sledeći prozor kao na slici ispod. Pojavljivanje prozora kao na slici iznad označava da je instalacija USB drajvera kompletno i uspešno završena. Klikom na dugme Finish gasi se prozor i pojavljuje se poruka na vašem task baru kao na sledećoj slici Ova poruka predstavlja potvrdu uspešno obavljene instalacije. Ova poruka će se sama ugasiti nakon nekoliko sekundi i ostaće samo ikonica da je neki uređaj povezan na USB port. 12

16 Nadamo se da ste bez većih poteškoća uspešno obavili instalaciju drajvera Ako je to tako onda možemo polako da pređemo na instalaciju softvera za isčitavanje podataka i podešavanje ilogger-10. Uputstvo za upotrebu softvera za ilogger-10 Nakon završene instalacije USB drajvera i softvera na desktopu se pojavila ikona koja se vidi na slici levo. Klikom na ikonu startuje se program ilogger USB Sa ovim programom vršimo isčitavanje memorije uređaja kao i administraciju nad uređajem, sinhronizaciju vremena sa PC računarom, dodelu lozinke, promenu indentifikacije uređaja. 13

17 Pošto nam je uređaj povezan USB kablom na PC računar klikom na ikonicu ilogger USB startuje se program. Izgled prozora na slici ispod. Trenutno su sva polja u programu prazna. Klikom na dugme Indentifikuj uređaj prozor izgleda kao na slici ispod. 14

18 Kao što se vidi na slici iznad u poljima podaci o uređaju pojavili su se podaci o proizvođaču, modelu, max. broju događaja koje može da memoriše i verziji uređaja. Sa desne strane se takođe primećuje da se pojavilo i vreme sa uređaja koje se u ovom trenutku razlikuje od vremena na PC računaru. Sinhronizacija vremena Kao prvi korak uradićemo podešavanje sata u uređaju. To ćemo učiniti na sledeći način, klikom na Uređaj (nalazi se u gornjem meniju) kao što se vidi na slici ispod. Odaberemo opciju Podešavanje i komandu Sinhronizuj vreme i datum klikom na to pojavljuje se upozorenje kao na sledećoj slici. 15

19 Potvrdom na Yes sinhronizacija sata u uređaju će biti izvršena i primetićemo da više ne postoji razlika između vremena u uređaju i vremena na PC računaru. 16

20 Promena indentifikacije uređaja Na sledećoj slici se vidi komanda promena indentifikacije. Klikom na tu komndu otvara nam se prozor gde upisujemo ime uređaja. Ovo se koristi da ako isčitavamo više uređaja sa jednim softverom imamo tačno podatak o kom se uređaju radi. A takođe i kod formiranja izveštaja indentifikacija će se nalaziti u njemu. 17

21 U našem primeru indentifikaciju uređaja smo označili sa Patrola1. Klikom na Prihvati u polju glavnog prozora Indentifikacija uređaja pojaviće se ime Patrola1. Kao na slici ispod. 18

22 Uvođenje lozinke Sledeći korak će biti uvođenje lozinke za pristup podacima u memoriji uređaja kao i podešavanjima parametara uređaja (vreme i datum, indentifikacija, promena lozinke). Namena ovoga je da se spreči neovlašćeno isčitavanje i menjanje podataka na uređaju od strane neovlašćenih lica. Klikom na promena lozinke za pristup otvara se prozor sa nazivom Promena lozinke kao na slici ispod. 19

23 U polje 1. upisujemo Novu lozinku a u polje 2. je ponovo upisujemo da nije načinjena greška pri kucanju. Potvrdom na dugme Upiši lozinku nova lozinka biće upisana u uređaj i postaće aktivna prilikom sledećeg uključivanja uređaja na USB priključak računara. 20

24 PAŽNJA!! U slučaju zaboravljanja ne ćete više biti u mogućnosti da pristupite podacima u uređaju. Zapišite je negde na sigurno mesto. Ako se to ipak i dogodi obratite se svom prodavcu koji će uz verodostojan račun o prodaji uređaja i ostalim dokazivim parametrima o vlasništvu uređaja obratiti nama i mi ćemo izvršiti poništavanje lozinke bez promene ili brisanja ostalih podataka u uređaju. Neindentifikovanim licima nećemo dozvoliti opciju poništavanja lozinke! 21

25 Lista objekata Klikom na opciju objekti u meniju glavnog prozora pojaviće se prozor Lista objekata koji se vidi na slici dole. Prilikom prislanjanja uređaja na kontrolnu tačku uređaj u memoriju upisuje jedinstveni identifikscioni broj kontrolne tačke i vreme prislanjanja. Da bi se omogućila preglednost u isčitavanju podataka uvedena je Lista objekata koja ima funkciju da prilikom isčitavanja zamenjuje identifikacioni broj sa imenom objekta i lokacije kontrolne tačke. U tom smislu, ako kontrolnoj tački nije dodeljeno ime objekta i lokacije, pri isčitavanju na izveštaju će se videti identifikacioni broj, što će dovesti do nepreglednosti izveštaja. Dakle, prvi korak pri definisanju kontrolne tačke je da se ona definiše u listi objekata. Radi bolje preglednosti kontrolnih tačaka u listi preporučujemo Vam da imena svih Objekata zaštite budu istovetno unesena kako bi prilikom sortiranja bili grupisani. U programu omogućen Vam je automatizovan unos identifikacionih brojeva kontrolnih tačaka na taj način što ako prislonite kontrolnu tačku na uređaj dok je priključen na računar, identifikacioni broj će se automatski pojaviti u prozoru za unos broja. Još treba napomenuti da svaki upis u polja za unos će izvršiti sortiranje liste ( sortiranje u svakom trenutku možete ukinuti klikom na dugme Reset), što vam omogućuje da odmah pri upisivanju možete videti da li možda duplirate unos, itd. Na primerima dole ćemo vam pokazati dva karakteristična načina za unos. 22

26 Unos kontrolne tačke u novom objektu u listi: 1. kliknite na dugme Reset za slučaj da je lista sortirana 2. unesite identifikacioni broj u polje ili prislonite kontrolnu tačku na uređaj 3. upisite ime objekta nadzora 4. upišite ime lokacije unutar nadziranog objekta 5. kliknite na dugme Upiši 6. u listi se pojavljuje kontrolna tačka (samo ona i nijedna druga jer je lista sotirana po njoj, a ona je jedina kao takva u listi). Kliknite na Reset i pojaviće Vam se celokupna lista. Unos kontrolne tačke unutar objekta nadzora koji je već u listi: 1. kliknite na dugme Reset za slučaj da je lista sortirana 2. pronadjite u listi ime objekta na nekoj od već upisanih kontrolnih tačaka i kliknite na njega. Ime objekta će se pojaviti u polju za upis imena objekta, a lista će biti sortirana po ključu imena objekta, tako da će te biti u stanju da vidite sve kontrolne tačke u objektu pod nadzorom 3. unesite identifikacioni broj u polje ili prislonite kontrolnu tačku na uređaj 4. upisite ime lokacije kontrolne tačke unutar objekta pod nadzorom 5. kliknite na dugme Upiši 6. u listi se pojavljuje kontrolna tačka (samo ona i nijedna druga jer je lista sotirana po njoj, a ona je jedina kao takva u listi). Kliknite na Reset i pojaviće Vam se celokupna lista. Na slikama ispod naći će te primere kako da pravilno procitate identifikacioni broj sa kontrolne tačke kao i izgled prozora pri upisu. Način brisanja kontrolne tačke iz liste nećemo posebno opisivati jer ga smatramo očiglednim 23

27 Na slici iznad se vidi kapsula kontrolne tačke, puni ID broj se sastoji od 12 znakova ali u našem slučaju se upotrebljava samo zadnjih 8 koji su na slici zatamnjeni da bi se istakli. Kada ručno upisujemo ID broj kontrolne tačke preskačemo prva 4 znaka a upisujemo sledećih 8. 24

28 Na slici iznad se vidi izgled prozora lista objekata sa upisanom kontrolnom tačkom klikom na upiši podatak se upisuje u bazu ako nakon upisa kliknemo na reset pojaviće se sve kontrolne tačke u listi, kao na slici ispod Kada smo upisali sve kontrolne tačke i podatke vezane za njih kliknemo na dugme Zatvori i trenutno aktivan prozor Lista objekata biće zatvoren a podaci automatski snimljeni u bazu. Dugme Izbriši koristimo da bismo izbrisali selektovanu kontrolnu tačku pri ovoj operaciji budite veoma obazrivi jer brisanje pogrešne kontrolne tačke dovodi do gubitka podataka o njoj pa i njenog ID broja. 25

29 Na slici iznad se vidi u meniju glavnog prozora File sledeće komande Novo, Snimi,Učitaj, Kraj rada. Mislimo da ni jednu od ovih komandi netreba posebno objašnjavati pa ćemo se samo kratko osvrnuti na njihove funkcije. Novo Ova komanda ima funkciju da se sve opcije, učitane tabele i liste objekata izbaci iz programa tj sve vrati na početak kao da ste tek startovali aplikaciju. Snimi Komanda koja se koristi da bi se isčitani podaci sa određenog uređaja mogli snimiti u fajl i naknadno pregledati kada se isčita uređaj i klikne na komndu snimi otvoriće se prozor u kome se od vas traži da uneste putanju gde će se fajl snimiti, kao ime fajla program automatski nudi kombinaciju Datuma i Indentifikacije uređaja. Ako ne želimo da fajl nazovemo tako promenimo mu ime potvrdimo sa ok i fajl sa podacima iz uređaja je snimljen na vaš HDD drajv računara. Učitaj Ova komanda ima funkciju da se već snimljeni fajl sa hard diska učita da bi se naknadno analizirao ili pravio izveštaj. Kraj rada Služi za izlazak iz aplikacije. 26

30 Učitavanje liste događaja Klikom na dugme Učitaj listu događaja otvara se prozor Upiši lozinku. Treba da upišemo lozinku koju smo dodelili uređaju kada smo radili dodelu lozinke. Nakon upisivanja ispravne lozinke u polje i klikom na Potvrdi vraćamo se na glavni prozor ali to takođe znači da je lozinka prihvaćena i validna. 27

31 Ponovnim klikom na Učitaj listu događaja pojavljuje se sledeći prozor kao na slici ispod. Klikom na dugme učitaj za nekoliko trenutaka biće isčitan sadržaj svih događaja iz uređaja i pojaviće se u prozoru kao na slici ispod. Na slici iznad se vidi primer od nekoliko događaja koje smo napravili za uputstvo, plavo selektovani događaj i jedan ispod njega nemaju ime objekta a umesto imena lokacije stoji samo ID broj kontrolne tačke, to znači da toj kontrolnoj tački nisu dodeljeni objekat i lokacija pa se vratite na poglavlje ovog uputstva Lista objekata i dopunite bazu sa ova dva ID broja da bi umesto njih se pojavljivalo ime. 28

32 Filtriranje i sortiranje U programu postoji nekoliko korisnih alatki za sortiranje događaja koje smo ubacili da bi smo vam olaksali pravljenje i preglednost izveštaja i podataka. Polje Filter se koristi da upisivanjem raspona datuma od god.mes.dat. do god.mes.dat. dobijemo na ekranu filtraciju svih događaja u tom rasponu vremena, a upisom u polja Objekat i Lokacija dobijamo filtraciju po objektu i/ili lokaciji. Treba još napomenuti da dvoklikom na neki objekat ili lokaciju u tabeli će da automatski ćemo dobiti filter po tom objektu ili lokaciji. Taster sa oznakom R u krajnjem desnom delu polja filter služi za Reset filtera ili vraćanje na prikaz svih objekata na listi. U poljima U listi i Prikazano se nalazi broj koji nam pokazuje koliko događaja ima ukupno na celoj isčitanoj listi a koliko je trenutno prikazano na ekranu. Kada ni jedan filter nije uključen ova dva polja imaju istu vrednost. Ova opcija služi da u svakom trenutku imate uvid koliko je događaja prikazano na ekranu od broja ukupno pročitanih događaja. Polje Lista sortirana po služi za izbor i prikaz po kom kriterijumu je sortirana lista. Na raspolaganju imate 4 opcije: - Standardno po redosledu nastanka - Po datumu i vremenu - Po objektu - Po lokaciji 29

33 Štampanje izveštaja Kreiranje izveštaja se obavlja automatski na vaš zahtev. Klikom na dugme izveštaj otvara se prozor štampača kao na slici ispod. Klikom na OK program će generisati izveštaj i poslati ga na štampanje na Vaš štampač. Izgled izveštaja za naš primer vidimo na sledećoj straini. 30

34 31

35 Ako želite da se prilikom štampanja izveštaja u gornjem levom ćošku pojavljuje logo vaše firme uradite sledeće: - Napravite sliku logotipa vaše firme sa ekstenzijom BMP (Bitmap) - Fajlu dodelite ime logo.bmp - Fajl iskopirajte u direktorijum gde je izvršena instalacija obično se nalazi u C:\Program Files\iLOGGER USB - Nakon startovanja komande Izveštaj program će automatski naći vašu sliku i prikazati je na izveštaju. Primer izveštaja sa logotipom se vidi na sledećoj strani. 32

36 33

37 Karakteristike uređaja Napon napajanja: Memorija kapaciteta: Priključak za računar: Baterija alkalna 9V 3072 događaja USB type B Broj kontrolnih tačaka: Neograničen Sadržaj kompleta Uređaj ilogger-10 Kabl USB (tip AB) CD sa besplatnim softverom na srpskom jeziku Alkalna baterija 9V DISTRIBUCIJA ARCMAN d.o.o. Brace Jerkovica Beograd Kontakt Goran Bozjakovic 064/

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim

Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babylon - instalacija,aktivacija i rad sa njim Babilon je vodeći svetski prevodilac brzog online i offline rečnika sa prevođenjem u preko 75 jezika jednim jednostavnim klikom misa i koriste ga miloni privatnih

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II

Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II Upravljanje sistemom COBISS Uputstva za upotrebu štampača CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-XX IZUM, 2015. COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM. SADRŽAJ 1 Uvod...

More information

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0)

KatzeView Uputstvo. verzija Novi Sad Josifa Marinkovića 44. Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Mob: +381 (0) KatzeView Uputstvo verzija 3.2.2 21000 Novi Sad Josifa Marinkovića 44 Tel: +381 (0)21 443-265 Fax: +381 (0)21 443-516 Mob: +381 (0)63 513-741 http://www.cardware.co.yu info@cardware.co.yu Sadržaj: 1 Sistemski

More information

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES)

Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Uputstvo za upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES) Sadržaj Stavljanje pametne kartice u USB ključ... 1 Uputstvo za instalaciju drajvera za USB ključ... 3 Preuzimanje programa Nexus Personal...

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG KORISNIČKO UPUTSTVO ZA SVR MANAGER SAMSUNG UVOD SVR Manager je softver dizajniran za upravljanje samsungovim digitalnim video rekorderom (DVR) oznake SVR-1630. Ovaj paket aplikacija se sastoji od tri nezavisna

More information

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODESAVANJE PROGRAMA ZA MONITORING RADA SOLARNE ELEKTRANE KOSTAL PIKO MASTER CONTROL (PMC) v.2 PIKO, Piko Master Control i drugi nazivi u vezi sa njima, kao i fotografije softvera

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g

Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO. program za evidenciju radnog vremena I prisustva na radu 2011g Uputstvo programa za evidenciju radnog vremena i prisustva na radu Beograd, Srbija, Vojvode Bogdana 34 Secamcctv Corporation DOO 1 ZK SOFTWARE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA SADRŽAJ 1. DODAVANJE UREĐAJA 2.

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Direktan link ka kursu:

Direktan link ka kursu: Alat Alice može da se preuzme sa sledeće adrese: www.alice.org Kratka video uputstva posvećena alatu Alice: https://youtu.be/eq120m-_4ua https://youtu.be/tkbucu71lfk Kurs (engleski) posvećen uvodu u Java

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

Primer izrade dinamičkog sajta

Primer izrade dinamičkog sajta Primer izrade dinamičkog sajta U ovom odeljku opisademo postupak izrade jednostavnog dinamičkog sajta elektronske prodavnice. Struktura sajta Sajt se sastoji iz četiri celine. Prvi deo, početna strana,

More information

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled

CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled - 1 - CMS Pregled - 2 - CMS- Centralni sistem za MONITORING CMS Pregled CMS (Central Monitoring System) je NetFocus-ov softver za pristup DVR-u sa udaljene radne stanice nudi bezbedan i moćan alat na udaljenoj

More information

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar

Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar Uputstvo za konfigurisanje uređaja Roadstar U ovom uputstvu bide opisan postupak podešavanja parametara potrebnih za rad GPS/GPRS uređaja za pradenje vozila Roadstar. Uređaj Roadstar služi za prikupljanje

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

Help za FreePOS. Zatim iz foldera "FI550update" fajl "FI550.exe" treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\.

Help za FreePOS. Zatim iz foldera FI550update fajl FI550.exe treba prekopirati preko postojećeg koji se nalazi na putanji C:\Fi550\Programi\. Original from North Korea - 조선민주주의인민공화국 by Yeon Gaesomun (2007) FreePOS - Free Point Of Sale is easy way to upgrade your business Euro-American version English translation: Park Ki-Woon & Joe "Tatapi"

More information

mdita Editor - Korisničko uputstvo -

mdita Editor - Korisničko uputstvo - mdita Editor - Korisničko uputstvo - Sadržaj 1. Minimalna specifikacija računara... 3 2. Uputstvo za instalaciju aplikacije... 3 3. Korisničko uputstvo... 11 3.1 Odabir File opcije iz menija... 11 3.2

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova

UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske UPUTSTVO za rad sa programom za evidentiranje godišnjeg prometa lijekova Februar 2016. U skladu sa djelatnošću Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od UVOD Upute za instalaciju programske podrške e-kaba servisa za poslovne subjekte sastoji se od sljedećih poglavlja: POGLAVLJE 1. - POJMOVI POGLAVLJE 2. - PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE E-KABA SERVISA POGLAVLJE

More information

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu

WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEBE-Bankzapravnalica Uputstvo za upotrebu WEB E-Bank za pravna lica Uputstvo za upotrebu Autor: Komercijalna banka a.d. Beograd Sektor platnog prometa Odeljenje E-Bank Datum: 27.02.2009 Sadržaj O priručniku

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes)

PowerPoint deo Umetanje oblika (shapes) PowerPoint 2010 2. deo Umetanje oblika (shapes) Vrši se preko Insert menija: Insert Illustrations Shapes. Bira se jedan od ponuđenih oblika, kliknemo na mesto gde želimo da ga stavimo i vučemo dok se ne

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica

Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Uputstvo za korišćenje Asseco WEB 3.0 aplikacije za Fizička lica Sadržaj: 1. SVRHA UPUTSTVA... 2 2. PODRUČJE PRIMENE... 2 3. OPIS UPUTSTVA... 2 4. OZNAKE I SKRAĆENICE... 32 Uputstvo za korišćenje Asseco

More information

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Klasterizacija. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Klasterizacija NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Klasterizacija Klasterizacija (eng. Clustering) spada u grupu tehnika nenadgledanog učenja i omogućava grupisanje

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

SC103 Tehničko uputstvo.

SC103 Tehničko uputstvo. SC103 Tehničko uputstvo Sadržaj 1. Pogled na Operacioni panel... 3 2. T&A upravljanje uređajem... 3 2.1. Procedura upisa i verifikacije... 3 2.1.1. Upis korisnika... 3 2.1.2. Tip provere... 6 2.1.3. Upis

More information

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA

VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA VEŽBA 4 TOOLS - RAD SA ALATIMA Tools (opis i rad sa alatima) Alati (Tools) Ovde ćemo objasniti alate koji se upotrebljavaju u Premiere Pro programu: Tool Bar - Alati 1: (V na tastaturi) Selection (strelica)

More information

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA

STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA STINGRAY MUSIC - MOBILNA APLIKACIJA Uputstvo za korisnike Januar 2016 UPUTSTVO ZA BRZO STARTOVANJE 1 Preuzmite sa App Store-a ili Google Play-a mobilnu aplikaciju Stingray Music, a zatim je pokrenite.

More information

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. SMS Gateway. Dr Nenad Kojić Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije SMS Gateway Dr Nenad Kojić Uvod SMS Gateway-i najčešće predstavljaju desktop aplikacije koji treba da omoguće korisničkim aplikacijama

More information

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word

Pokretanje (startovanje) programa Microsoft Word Šta je Microsoft Word? Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog

More information

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32

4.1 Korišćenje aplikacije Ćelije Rukovanje radnim listovima... 32 S A D R Ž A J 4 Tabelarni proračuni... 4 4.1 Korišćenje aplikacije... 4 4.1.1 Rad sa radnim sveskama... 4 4.1.1.1 Pokretanje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune. Otvaranje i zatvaranje radnih

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum

Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum Jelena Radić, Bane Popadić, Marko Gecić, Vladimir Milosavljević, Vladimir Popadić, Vladimir Rajs, Jovan Bajic Softverski praktikum FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2016. Sadržaj 1 WINDOWS 7-OSNOVNI POJMOVI...

More information

P R O J E K T N I R A D

P R O J E K T N I R A D Elektrotehnički fakultet Banja Luka P R O J E K T N I R A D iz predmeta: M U L T I M E D I J A L N I S I S T E M I zadatak: Virtuelna multimedijalna biblioteka Studenti: Vladimir Javorina, 80/02 Milan

More information

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SKRIPTA ZA VEŽBE IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANJE KompoZer 0.77 Laboratorija za elektronsko poslovanje Beograd 2008. Sadržaj SADRŽAJ...2 1 O KOMPOZER-U...4 2 RADNO OKRUŽENJE KOMPOZER-A...6 3 RAD SA DOKUMENTIMA...13

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx

iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx iguard LM Series Tehničko uputstvo Verzija 3.6.xxxx Sadržaj 1. INSTALACIJA... - 4-1.1. Brza instalacija... - 4-1.1.1. Predinstalacione napomene... - 4-1.1.2. Instalacija... - 4-1.2. Zahtevi za napajanje...

More information

''Serbia'' Serbia MATURSKI RAD. Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia

''Serbia'' Serbia MATURSKI RAD. Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia SERBIA ''Serbia'' Serbia maj,1999 MATURSKI RAD Učenik: Serbia Predmet: Informatika i Računarstvo Profesor: Serbia WINDOWS 98 Uvod......................4 Istorija Operativnih Sistema i Windows-a Instaliranje

More information

Primer-1 Nacrtati deo lanca.

Primer-1 Nacrtati deo lanca. Primer-1 Nacrtati deo lanca. 1. Nacrtati krug sa Ellipse alatkom i sa CTRL tasterom. 2. Napraviti kopiju kruga unutar glavnog kruga (desni klik za kopiju). 3. Selektovati oba kruga pa onda ih kombinovati

More information

2. Kreiranje nove baze podataka

2. Kreiranje nove baze podataka 2. Kreiranje nove baze podataka Stvaranje strukture za bazu podataka je lako. Međutim, prazna baza nije ništa korisnija od praznog dokumenta u Microsoft Word-u ili praznog radog lista Microsoft Excel-a.

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

STABLA ODLUČIVANJA. Jelena Jovanovic. Web:

STABLA ODLUČIVANJA. Jelena Jovanovic.   Web: STABLA ODLUČIVANJA Jelena Jovanovic Email: jeljov@gmail.com Web: http://jelenajovanovic.net 2 Zahvalnica: Ovi slajdovi su bazirani na materijalima pripremljenim za kurs Applied Modern Statistical Learning

More information

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V. 1.0.1 1. a) Instalacija HDD-a VAŽNO: 1. Uređaj podržava SATA diskove.preporuka je koristiti diskove koje preporuča proizvođač. 2. Prije otvaranja uređaja

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

Umrežavanje. Za funkcionisanje najprostije mreže od 2 i više računara je potrebno:

Umrežavanje. Za funkcionisanje najprostije mreže od 2 i više računara je potrebno: Kako rade mreže... Imate više kompjutera u kući? Želite da među njima delite internet konekciju, fajlove ili igrate igre? Za to vam je potrebno da spojite te kompjutere, a spajanje više kompjutera naziva

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

Aplikacija za podršku transferu tehnologija

Aplikacija za podršku transferu tehnologija Aplikacija za podršku transferu tehnologija uputstvo za instalaciju i administraciju sistema Doc. dr Vladimir Ćirić dipl. inž. Darko Tasić septembar 2012. 2 Sadržaj Uputstvo za instalaciju i administraciju

More information

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika 1 SADRŽAJ 1. UVOD 3 2. SPAJANJE USB KEYJA NA RAČUNALO 4 2.1. PROVJERA RADA USB KEYJA 4 3. INSTALIRANJE PROGRAMSKE POTPORE 5 3.1. INSTALIRANJE

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do 1. UVOD Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa pružaju sljedeće informacije: Privitak 1. - Upute za instalaciju e-kaba servisa Privitak 2. Upute za postavljanje certifikata e-kaba servisa Privitak 3.

More information

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE -

- PRIRUČNIK ZA STUDENTE - - PRIRUČNIK ZA STUDENTE - Kako pristupiti web-sajtu Učenja na daljinu Pristupite web-stranici kursa: moodle.famns.edu.rs, upotreba web-brauzera spada u osnove korišćenja računara, dakle ovaj korak ne predstavlja

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

UPUTE ZA RAD S MODULOM ČLANOVI U SUSTAVU VATRONET HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET" RADNI DOKUMENT Siječanj 2016. Sadržaj 1. Pristup aplikaciji VATROnet... 2 2. Izgled aplikacije... 3 2.1 Zaglavlje aplikacije...

More information

Uputstvo za upotrebu DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama.

Uputstvo za upotrebu DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama. Uputstvo za upotrebu DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E) Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama. Verzija 0 SRB Brojevi za kontakt kompanije Brother VAŽNO Za

More information

1. Lekcija Pojam entiteta, podatka i informacije

1. Lekcija Pojam entiteta, podatka i informacije MICROSOFT ACCESS Program za rad sa bazama podataka 1. Lekcija Pojam entiteta, podatka i informacije U svakodnevnom životu često se koriste izrazi podatak, obaveštenje i informacija. Često se smatraju sinonimima?

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

Zvanični priručnik za korisnike

Zvanični priručnik za korisnike Zvanični priručnik za korisnike Linux Mint Cinnamon Edicija Strana 1 of 48 Table of Contents UVOD U LINUX MINT... 4 ISTORIJA...4 NAMENA...4 BROJEVI VERZIJA I KODIRANA IMENA IZDANJA...5 EDICIJE...6 GDE

More information

SADRŽAJ. strana 1. strana 2. Hadži Đerina 2, tel.011 / Cvijićeva 98, tel.011 / e mail:

SADRŽAJ. strana 1. strana 2. Hadži Đerina 2, tel.011 / Cvijićeva 98, tel.011 / e mail: SADRŽAJ 1. Roboti i robotika...5 1.1 Na šta mislimo kada kažemo robot?...5 1.2 Šta je robot?...5 1.3 Dizajn robota...7 2. Delovi robota...7 2.1 Pokretni delovi i kretanje robota...8 2.2 Senzori...8 2.3

More information

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2

Sadržaj. WORDPRESS OSNOVE e-book v 1.2 Sadržaj Uvodna reč... 3 Instalacija WordPress-a na online server... 3 Pristup admin panelu sajta... 5 Unos članaka... 8 Unos fotografija i multimedije... 10 Ažuriranje stranica... 11 Komentari... 12 Instalacija

More information

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Uputstvo za upotrebu Štampač HP LaserJet Professional serije M1130/M1210 Uputstvo za upotrebu Autorska prava i licenca Copyright 2015 HP Development Company,

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

- Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA

- Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA - Vežba 5 - UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA RAD SA SEKVENCAMA I KADROVIMA OBJAVLJIVANJE FILMA UVOZ SLIKA I RAD SA SLIKAMA U Flash-u možete da koristite dve vrste slika: Vektorske slike one su matematički definisane

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

SPT 232 UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Prenosivi radio sa CD/MP3/USB

SPT 232 UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Prenosivi radio sa CD/MP3/USB SPT 232 UPUTSTVO ZA UPOTREBU Prenosivi radio sa CD/MP3/USB SR UPOZORENJE DA BISTE SPREČILI POŽAR ILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI. OPREZ RIZIK OD STRUJNOG

More information

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU Konferencija 32000 Čačak 9-11. Maja 2008. UDK: 371.333::62/69 Stručni rad KREIRANJE OAE TUTORIJALA PRIMENOM ALATA CAMTASIA STUDIO Danijela Milošević 1, Maja Božović

More information