Влада Републике Српске Министарство науке и технологије. ГОДИНУ ДАНА РАДА

Size: px
Start display at page:

Download "Влада Републике Српске Министарство науке и технологије. ГОДИНУ ДАНА РАДА"

Transcription

1 Влада Републике Српске Министарство науке и технологије ГОДИНУ ДАНА РАДА

2 Садржај Историјат Циљеви у години Достигнућа у години Оснивање АИДРС конститутивни акти, материјалнотехнички услови за рад Законска регулатива правне претпоставке за електронско пословање Политика безбједности ИС Владе РС Пројекти: легализација софтвера у органима локалне управе, јединствен библиотечки ИС, дигитални сертификати у Влади РС, електронске јавне набавке, RSNet Стратешки документи: Стратегија развоја евладе, Стратегија развоја електронског здравства Пројекат есрпска Општи циљеви ( )

3 Историјат Потреба за оснивањем једног владиног тијела које би се бавило питањима стандардизације и координације пројеката из области информационо-комуникационих технологија, планирањем те израдом стратешких докумената на пољу развоја информационог друштва у цјелини, проистакла је из регионалних и европских иницијатива ( Лисабонска декларација ) Ратификацијом горе поменуте декларације од стране Савјета министара БиХ, те доношењем Стратегија и Акционог плана развоја информационог друштва у БиХ године, отворено је питање технолошког и информатичког напретка БиХ, а самим тим и РС

4 Историјат Осим усвајања поменутих докумената, Савјет министара није имао довољно капацитета ни политичке воље да се активности предвиђене Акционим планом и спроведу Разлози због којег се период од до године сматра мрачним добом за информатику у БиХ лежи у чињеници да се методологија top2bottom показала неуспјешном, првенствено зато што су иницијативе са државног нивоа ишле у правцу одузимања уставних надлежности ентитета, без јасне визије у ком би се правцу требало кретати када је у питању развој информационог друштва

5 Историјат Влада Републике Српске је након потписивања стратешког уговора са компанијом Microsoft године, те обезбјеђивањем буџетске ставке за рад ентитетске Агенције за информационо друштво предузела прве кораке ка усвајању европских норми у циљу смањења технолошког раскорака са земљама региона и Европске уније У априлу године оснива се интерресорна радна група чији је задатак израда Стратегије за развој електронске Владе, као и остала питања из области информатике и развоја информационог друштва у Републици Српској Ипак, остало је неријешено питање оснивања једног кровног тијела (Агенције), као и питање надлежности које би то тијело имало

6 Историјат 27. децембра године, Влада Републике Српске оснива ЈУ Агенција за информационо друштво Републике Српске (АИДРС) чиме почиње ново доба за развој информатике и информационог друштва у Републици Српској АИДРС је уједно и прва јавна институција ове врсте у Босни и Херцеговини, а свакако је и међу првима у региону Послове надзора над радом Агенције преузело је ресорно надлежно Министарство науке и технологије

7 Историјат По Одлуци о оснивању, Агенција је, између осталог, задужена за: координацију развоја информатике и Интернета у сарадњи са другим надлежним органима у јавној управи, школству и здравству; предлагање и спровођење мјера изградње информационих система органа локалне самоуправе (скупштине градова и општина) које обезбјеђују комуникацију са републичким органима и примјену унифицираних програмских рјешења у што већој мјери; координацију рада на формирању јединствене базе података државних органа и органа локалне управе у Републици Српској; дефинисање концепта и интерконекцијских правила за информатичку међуоперативност; стручну верификацију пројеката из области ИКТ у јавном сектору, првенствено у управи; обављање послова развоја законодавства и припрему нацрта прописа и општих аката у области примјене информатике и Интернета у јавној управи, пословном окружењу и школству, и предузимања мјера за њихово спровођење (елегислатива); утврђивање технолошких стандарда и стандарда процеса рада у области примјене информатике и Интернета;...

8 Циљеви у години Затечено стање по оснивању Агенције није обећавало Примарни циљеви у иницијалном периоду, поред остваривања материјално-техничких претпоставки за рад Агенције, били су: Етаблирање правних основа за развој електронског пословања кроз законске и подзаконске акте, по узору на ЕУ и регион Подизање свијести о значају информационокомуникационих технологија у циљу унапређења пословне логике и процеса, првенствено у јавној управи

9 Циљеви у години Промоција употребе ИКТ-а кроз пројекте Учешће у јавним дискусијама, округлим столовима те међународним и регионалним ИКТ конференцијама Дефинисање смјерница и општих правила употребе ИКТ инфраструктуре у органима републичке управе, првенствено у Влади Републике Српске Остваривање програма легализације софтвера, те подизање свијести о правима интелектуалне својине и ауторским правима Израда стратешких докумената у којима би се дефинисали планови и смјернице за развој информационог друштва

10 Циљеви у години Привлачење страних инвестиција у области ИКТа, те стварање погодне климе за ино улагања Промовисање електронског пословања као модела трговине будућности Уклањање папирне и прелазак на електронску форму у размјени и обради документације у управи и јавном сектору Организација домаћих ИКТ конференција и скупова у циљу остварења свих претходно наведених циљева те медијске промоције Републике Српске као технолошки освјештеног и напредног региона

11 Достигнућа у години Иако у незавидном положају због немогућности оперативног дјеловања (недостатак просторија за смјештај, недостатак стручног кадра), Агенција остварује и прве резултате На регионалној Министарској конференцији о развоју информационог друштва у југоисточној Европи, те на самиту Microsoft Innovation forum for growth одржаног у марту 2008., Агенција своје активности пред високим аудиторијумом промовише кроз презентацију Рјешења из Републике Српске, изазивајући задовољство и дивљење присутних због визије и постављених циљева

12 Достигнућа у години Паралелно са овим активностима, у априлу године Агенција рјешава и питање трајног смјештаја те обезбјеђује квалитетне услове за рад Недуго потом формирани су и управљачки органи Агенције предвиђени Статутом Ускоро је расписан и конкурс за пријем радника, уз финансијски надзор Министарства науке и технологије

13 Достигнућа у години Већ у фебруару 2008., Агенција припрема низ нацрта законских аката везаних за имплементацију електронског пословања: Закон о електронском потпису Републике Српске (усвојен у јуну 2008., Службени гласник Републике Српске, број 59/08) регулише начин употребе електронског потписа као технолошке иновације и правног института

14 Достигнућа у години Закон о електронском документу Републике Српске (усвојен у новембру 2008., Службени гласник Републике Српске, број 110/08) регулише структуру те употребу електронских докумената у Републици Српској

15 Достигнућа у години Закон о електронском пословању Републике Српске (у форми нацрта - усвајање се очекује у фебруару 2009.) кровно дефинише основне принципе електронског пословања уз помоћ електронских докумената и електронског потписа

16 Достигнућа у години У јулу године, Агенција у сарадњи са компанијом Microsoft креира документ под називом Политика безбједности информационог система Владе Републике Српске који Влада усваја Политика пружа детаљне смјернице, информације и упуте о коришђењу рачунарске опреме у свакодневном раду државних службеника и осталих запосленика Владе Документ је заснован на пракси и искуствима влада у региону као и препорукама Европске уније у области електронских трансакција и рачунарској сигурности

17 Достигнућа у години Посебну препреку у развоју електронских сервиса и информационог друшта уопште је представљала чињеница да већина управних органа у Републици Српској користе нелегалан (пиратски) софтвер Влада Републике Српске је потписивањем стратешког уговора са корпорацијом Microsoft, као прва институција у БиХ, учинила позитиван искорак Међутим, органи локалне управе, као и многобројна јавна предузећа и установе су, у недостатку средстава или у незнању су и даље спроводили ову праксу

18 Достигнућа у години У јуну године, Агенција је покренула питање легализације софтвера у органима локалне управе, преузимајући координаторску улогу између Савеза градова и општина РС и компаније Microsoft Током јуна и јула, одржан је низ састанака са представницима општина и градова и софтверских компанија Процес легализације је у току

19 Достигнућа у години Информатичка подршка за систем каталогизације библиотечког фонда и научних радова Републике Српске представља већ дужи период уско грло у овој области На иницијативу Министарства просвете и културе, у новембру основана је радна група за изналажење рјешења за успостављање јединственог библиотечког информационог система у Републици Српској Агенција је у својству савјетодавца ангажована на изналажењу јединственог рјешења за потребе Народне и универзитетске библиотеке, као и матичних библиотека

20 Достигнућа у години На јубиларној 100. сједници Владе одржаној 24. новембра 2008., премијер Милорад Додик је ставио први електронски потпис на Уредбу о носиоцу послова електронске сертификације за органе републичке управе чиме су Агенцији за информационо друштво дата овлашћења за послове сертификационог тијела (CA) у Републици Српској

21 Достигнућа у години Издавањем прве емисије дигиталних сертификата (у оквиру пилот пројекта), Република Српска је направила значајан искорак у имплементацији електронског пословања и модернизацији управе Издавање дигиталних сертификата у комерцијалној примјени се очекује по оспособљавању и набавци неопходне инфраструктуре (током године)

22 Достигнућа у години Под патронатом Министарства науке и технологије, АИДРС је активно учествовао у научноистраживачком пројекту ELLECTRA-WEB у оквиру FP6 програма Европске уније Као крајњи резултат, осмишљена је и имплементирана софтверска платформа отвореног кода за електронске јавне набавке

23 Достигнућа у години Сервери у функцији: rsnet.aidrs.org Irc.sec.podzone.net У децембру године покренут је пројекат RSNet Internet Relay Chat мрежа Републике Српске Циљ је успостављање некомерцијалне chat мреже за IT професионалце Увезивањем неколико сервера остварена је ефективна електронска синхрона комуникација

24 Достигнућа у години Дуго очекивана Стратегија развоја електронске Владе РС (egov Strategy) је усвојена године Овај стратешки документ дефинише основне смјернице за развој електронских сервиса управе, пословања, здравства, образовања и правосуђа за трогодишњи период ( ) У току је израда Акционог плана

25 Достигнућа у години АИДРС током године учествује у раду Радне групе за израду Страгегије развоја електронског здравства Републике Српске (ehealth Strategy), именоване од стране Министарства здравља и социјалне заштите Циљ Стратегије је дефинисање општих смјерница за модернизацију јавних здравствених институција и побољшање ефикасности здравствене заштите у Републици Српској употребом информационо-комуникационих технологија

26 Достигнућа у години esrpska јединствени web портал за пружање електронских сервиса и информација из Републике Српске грађанима, пословном сектору и владама у окружењу и иностранству Пројекат есрпска чини круну активности и достигнућа Агенције у години У питању је јединствени портал путем којег ће грађани, правна лица и инострани субјекти на брз и лак начин добити све потребне информације о услугама које Влада и управни органи у Републици Српској пружају Слични портали постоје у високоразвијеним земљама Европске уније Израда портала је у току, а пуштање у рад и медијска промоција се очекују средином године

27 Општи циљеви ( ) Општи циљеви за рад Агенције у предстојећем трогодишњем периоду се базирају на три документа: Стратегија развоја Информационог друштва Републике Српске Стратегија развоја електронске Владе Републике Српске Програм рада АИДРС (2009,2010,2011)

28 Општи циљеви ( ) СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА Представља оквирни документ којим ће се прописати смјернице за развој информационог друштва у Републици Српској Стратегија ће се базирати на четири стуба: еуправа, ешколство, ездравство, еправосуђе Израда Стратегије је у току (усвајање се очекује средином 2009.) До краја године се очекује усвајање Акционог плана

29 Општи циљеви ( ) СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЛАДЕ Представља оквирни документ којим су прописане смјернице за развој евладе и сервиса које Влада нуди грађанима, пословном сектору и владама у региону и иностранству (G2C, G2B и G2G модел) У току је израда Акционог плана (јавне расправе и консултације са заинтересованим странама, рангирање и одабир е-сервиса који ће се имплементирати)

30 Општи циљеви ( ) ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО РС По Плану рада за годину, АИДРС ће своје активности усмјерити ка: РАЗВОЈУ ЛЕГИСЛАТИВНОГ ОКВИРА (Закон о електронском пословању, Закон о информационој дјелатности, Закон о информационој безбједности, Измјене и допуне Кривичног закона РС додавање нових кривичних дјела из области високотехнолошког и рачунарског криминала) ТЕМАТСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА (Организација регионалне ИКТ конференције, развој портала есрпска, развој портала езаконодавство, издавање дигиталних сертификата у својству националног сертификационог тијела, итд.)

31 Општи циљеви ( )

32 ХВАЛА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА О БЕЗБЈЕДНОСТИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Мирослав Ђерић 2 СТРУКТУРА И КЉУЧНИ АКТЕРИ Министарство комуникација

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Конференција ИПАП Република Србија/ НАТО: Од плана до реализације Београд, 15.09.2015. године Област ванредних ситуација покривена

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука у Новом Саду Мр Милан Парошки МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ - докторска дисертација - Нови Сад, 2012. Предговор Предмет

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has held its 9th Annual General Meeting on 27 June 2017 and promulgated the Decision on 2016 profit distribution, dividend

More information

План јавних набавки за годину. Јавне набавке. Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја

План јавних набавки за годину. Јавне набавке. Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја План јавних набавки за. годину Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја Обухвата: Датум усвајања: План набавки 13.02. Измена број: 0101-207/2 06.03. Измена број: 0101-207/3 10.04.

More information

ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ УСТАВНО-ПРАВНИ, УПРАВНО-ПРАВНИ И УПОРЕДНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ

ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ УСТАВНО-ПРАВНИ, УПРАВНО-ПРАВНИ И УПОРЕДНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2012 Оригинални научни рад 354:343.352(497.11) doi:10.5937/zrpfns46-3174 Др Александар Мартиновић, доцент Правног факултета у Новом Саду ПРАВНА ПРИРОДА

More information

СМЈЕРНИЦЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ИКТ ПРОЈЕКТЕ ПОДНЕСЕНЕ АИДРС

СМЈЕРНИЦЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ИКТ ПРОЈЕКТЕ ПОДНЕСЕНЕ АИДРС 2013 Агенција за информациoно друштво Републике Српске СМЈЕРНИЦЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА СТЕПЕН БЕЗБЈЕДНОСТИ: [0] Бања Лука ВЕРЗИЈА (f-01.0) Мај 2013 Садржај Контекст... 2 Циљ смјерница... 2 Реализација...

More information

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 На основу чл.6, 6а и 7. Закона о порезима на имовину (Сл. Гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 и 68/14-др.закон), члана 6. и 11. Закона о финансирању

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-17/16/5 дана 14.07.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

More information

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY 6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY The decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining of the total amount of retained earnings of the Company was adopted

More information

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара Одлуком бр. 3/79-1 од 24.09.2014. године, именовани

More information

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА На основу члана 20. став 4. Закона о електронском потпису Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 106/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

године Београд, /206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

године Београд, /206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 05.12.2012. године Београд, 04-03-11/206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Београд Студентски трг бр 1 У прилогу дописа достављамо Вам потребну документацију за давање сагласности

More information

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ ЕКОНОМИКА Vol. 60, април-јун 2014, бр. 2 ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1) Стр. 199-208 Јелена Лукић 1 Parallel d.o.o. Beograd Владимир Мирковић 2 Sberbank a.d. Beograd ПРЕГЛЕДНИ РАД Рад

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од

Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од РЕПУБЛИКА СРПСКА Напомена: Одлука о усвајању Стратегије од стране Народне скупштине РС је објављена у Службеном гласнику РС, број 28/12 од 26.03.2012. године СТРАТЕГИЈА РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ И УВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСА

More information

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор за информационо друштво На основу члан 38. став 2. Закона о удружењима ( Сл. гласник РС бр. 51/09, 99/11 - др.закон),члана

More information

СТРАТЕГИЈА БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД ДО ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈА БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД ДО ГОДИНЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Е ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈА БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ Бања Лука, април 2018. године САДРЖАЈ Листа скраћеница... 3 УВОД... 4 1. МЕТОДОЛОГИЈА И

More information

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за 2011. годину Jануар, 2012 Садржај 1. Уводна реч... 3 2. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност... 4 2.2 Организација и органи

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

З А К О Н О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ СУДОВА

З А К О Н О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ СУДОВА З А К О Н О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ СУДОВА ПРЕДЛОГ Члан 1. У Закону o уређењу судова ( Службени гласник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 др. закон, 78/11 др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 др. закон,

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 516/2016-ЈН Датум: 24.11.2016. године

More information

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2011. ГОДИНУ Број: 400-240/2012-01 Београд,

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:23.11.2017. u 14:03 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

КОНТРОЛА РАДА ПОЛИЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ОДБОРА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Мр Гојко Шетка*

КОНТРОЛА РАДА ПОЛИЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ОДБОРА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Мр Гојко Шетка* КОНТРОЛА РАДА ПОЛИЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ОДБОРА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УДК: 351.74/.76:342.7 DOI: 10.7251/BPGBL1215 231S Стручни рад Мр Гојко Шетка* Апстракт: Природа и каратеристике

More information

МСПП Стратегија развоја и Акциони план

МСПП Стратегија развоја и Акциони план Република Србија МСПП Стратегија развоја и Акциони план -2020 Република Србија МСПП Стратегија развоја и Акциони план -2020 Март, Република Србија На основу члана 45. став 1. Закона о Влади Службени гласник

More information

ПРОГРАМ ЗА РАНИ РАСТ И РАЗВОЈ ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ПРОГРАМ ЗА РАНИ РАСТ И РАЗВОЈ ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Влада Републике Српске Government of Republika Srpska Штампање ове публикације подржао УНИЦЕФ Садржај публикације је одговорност аутора и не одражава званичне ставове УНИЦЕФ-а Влада Републике Српске Government

More information

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА JEДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА JEДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 2015 3 ПРИРУЧНИК ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА JEДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА Tрећи циклус стручног

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ АКТИ НАЧЕЛНИКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ АКТИ НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/784-238, 051/784-230 Е-mail:skupstinaokv@gmail.com Одговорни уредник: Снежана Јурић ГОДИНА

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 35/2018-ЈН Датум: 07.03.2018. године

More information

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД Бања Лука, новембар године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД Бања Лука, новембар године ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2010 2014. Бања Лука, новембар 2009. године У В О Д Уставни основ за доношење Стратегије образовања садржан је у Амандману

More information

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ГЛАВА ПРВА. Основне одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ГЛАВА ПРВА. Основне одредбе. Члан 1. На основу члана 59. став 2, члана 66. став 5. и став 7. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 46. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС,

More information

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ. Влада Републике Српске МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Republic of Srpska Government MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE www.vladars.net Садржај Contents Увод 5 Introduction Опште напомене 5

More information

Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/ Београд Република Србија. Tel: Fax:

Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/ Београд Република Србија. Tel: Fax: Издавач: Београдска отворена школа Масарикова 5/16 11 000 Београд Република Србија Tel: +381 11 30 65 800 Fax: +381 11 36 13 112 www.bos.rs www.dostup.no bos@bos.rs facebook.com/bos.rs У име издавача:

More information

Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије

Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије на путу ка чланству у ЕУ. У сарадњи са стручњацима

More information

Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање. Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут

Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање. Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Програм Развој здравственог информационог система ресурсне

More information

ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2012 Оригинални научни рад 354(497.11) doi:10.5937/zrpfns46-1926 Др Александар Мартиновић, асистент Правног факултета у Новом Саду ПРАВНА ПРИРОДА АГЕНЦИЈА

More information

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА 1 Друштво физичара Србије са НИС-ом реализује пројекат обуке наставника физике за реализацију лабораторијских вежби и рад са талентованом децом. Прва фаза је опремање три лабораторије

More information

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA СЕМИНАР ЛЕСКОВАЦ ПОДРШКА МСПД У СРБИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 06-08. новембар 2012 Стојана Љубића 12, Лековац, Велика сала SEMINAR LESKOVAC SUPPORT FOR SMEs IN SERBIA

More information

С обзиром на утврђено, Заштитник грађана упућује свим органима државне управе следећу П Р Е П О Р У К У

С обзиром на утврђено, Заштитник грађана упућује свим органима државне управе следећу П Р Е П О Р У К У РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 45-194 / 09 Б е о г р а д дел.бр. 4331 датум 25.06.2009. Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи, током априла и маја 2009. године обавио истраживање са циљем

More information

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ Образац ПО ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ Назив, односно име и презиме и адреса ПИБ У Обрасцу ПО износи се уписују у динарима, без децимала 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

More information

Основне информације Р епубличка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је

Основне информације Р епубличка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је Поштоване колеге новинари, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, у намери да медијима ближе представи улогу и значај поступака јавних набавки, остваривањe правне заштите у тим

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:28.12.2017. u 12:45 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

О Д Л У К У о додели уговора за ЈН 23/2015

О Д Л У К У о додели уговора за ЈН 23/2015 Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Трг краља Александра 11 Број: 01-2644/2 22.12.2015. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама (

More information

ДОМАЋИ ПРИХОДИ И з в о р н и п р и х о д и Порески приходи

ДОМАЋИ ПРИХОДИ И з в о р н и п р и х о д и Порески приходи ДОМАЋИ ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ Економски 1 2 3 ДОМАЋИ ПРИХОДИ 1.342.500.000 И з в о р н и п р и х о д и 1.319.365.256 Порески приходи 1.203.512.421 711000 713000 Приход од пореза

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 99/2017-ЈН Датум: 28.03.2017. године

More information

Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од до године

Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од до године На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), Влада доноси Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

More information

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

More information

Статус и активности општинских kомисија за равноправност полова у Босни и Херцеговини Преглед и препоруке. Srpski jezik. Avgust 2009.

Статус и активности општинских kомисија за равноправност полова у Босни и Херцеговини Преглед и препоруке. Srpski jezik. Avgust 2009. Статус и активности општинских kомисија за равноправност полова у Босни и Херцеговини Преглед и препоруке jezik Avgust 2009. godine Rezime Као што је потврђено на Министарском савјету у Москви 1991. године,

More information

Извештај о раду РЦУБ-а за и план рада за годину

Извештај о раду РЦУБ-а за и план рада за годину Извештај о раду РЦУБ-а за 2014. и план рада за 2015. годину Београд, Јануар 2015. год. Садржај 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ... 3 РАД НА ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УНИВЕРЗИТЕТА...

More information

Планирање за здравље - тест

Планирање за здравље - тест Планирање за здравље - тест 1. Планирање и програмирање су: а) синоними (термини који означавају исти појам) б) две етапе јединственог процеса утврђивања и достизања циљева здравственог развоја в) ништа

More information

РЕШАВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

РЕШАВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ + УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Јелена M. Старчевић РЕШАВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Текст ове докторске дисертације ставља се на увид јавности, у складу са

More information

ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ *

ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ * Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2013 Оригинални научни рад 35.075(49.11) doi:10.5937/zrpfns47-5216 Др Зоран Лончар, доцент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА

More information

Hoвембар, године

Hoвембар, године Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Босна и Херцеговина Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама Оквирни план за

More information

Стратегија за рад полиције у заједници у Босни и Херцеговини

Стратегија за рад полиције у заједници у Босни и Херцеговини Стратегија за рад полиције у заједници у Босни и Херцеговини Март, 2007. године Стратегија за рад полиције у заједници у Босни и Херцеговини Овај документ је припремљен уз финансијску и техничку помоћ

More information

OДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА

OДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА OДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА OДСЈЕК ЗА ЛЕР И ЕИ ОСНОВАН 2009. ГОДИНЕ У САСТАВУ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЕКСПЕДИТИВАН И ПРОФЕСИОНАЛАН ТИМ СТРУКТУРА

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године 1. УВОД Влада

More information

ЛОКАЛНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ЛОКАЛНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЛОКАЛНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ Крагујевац, фебруар 2011. године 1 Одељак 1. Увод 1.1 Уводна реч... 3 1.2 Радна група за доношење Локалног плана за борбу против корупције... 8 Одељак

More information

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА Одељење за средства за заштиту и исхрану биља Снежана Савчић-Петрић Омладинских бригада 1, 11 070 Нови Београд

More information

1. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ПРЕГЛЕД СТАЊА У ОБЛАСТИМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА ПОЛОЖАЈ ОСОБА С ИНВАЛИДИТЕТОМ...

1. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ПРЕГЛЕД СТАЊА У ОБЛАСТИМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА ПОЛОЖАЈ ОСОБА С ИНВАЛИДИТЕТОМ... БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ за унапређење права и положаја особа с инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА

More information

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE Contemporary achievements in civil engineering 20. April 2018. Subotica, SERBIA A BASIC WATER BUDGET MODEL FOR THE PALIĆ LUDAŠ LAKE SYSTEM Zoltan Horvat 1 Mirjana Horvat 2

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 Оригиналан научни рад UDC: 911.2:628.4.045(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1204143F

More information

И з в о р н и п р и х о д и Порески приходи

И з в о р н и п р и х о д и Порески приходи ДОМАЋИ ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Економски 1 2 3 ДОМАЋИ ПРИХОДИ 1.336.686.000 И з в о р н и п р и х о д и 1.312.591.000 Порески приходи 1.193.035.000 711000 713000 Приход од пореза

More information

Држава рођења Доктор техничких наука област рачунарство и информатика. Рачунарство и информатика

Држава рођења Доктор техничких наука област рачунарство и информатика. Рачунарство и информатика Доц.др Срђан НОГО. ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Срђан Презиме НОГО Датум рођења 04.2.975 Мјесто рођења Сарајево, Центар Држава рођења БиХ Звање Доктор техничких наука област рачунарство и информатика Титула Доцент

More information

РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ Дефинисање појмова и актера омладинске политике у Републици Србији и њихових улога Нови Сад, 2015. Садржај 1. УВОД И СВРХА РЕЧНИКА... 6 2. УВОДНИ ПОЈМОВИ, ЗАКОНИ, СТРАТЕГИЈЕ

More information

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ГОДИНУ Trg Kralja Petra I Karađorđevića B I J E LJ I N A Tel +387 55 204-024 Email: agencijamsp.bn@gmail.com JIB 4402338060004 MB 11004300 ŽR. 555-001-00777777-70 Eko.kod 00050910 ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Број/Broj. Година XXII Уторак, 17. априла годинe. Godina XXII Utorak, 17. aprila/travnja godine

Број/Broj. Година XXII Уторак, 17. априла годинe. Godina XXII Utorak, 17. aprila/travnja godine Година XXII Уторак, 17. априла 2018. годинe САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 314 На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06,

More information

ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2012. ГОДИНУ Београд, март 2013. Издавач: Повереник за заштиту равноправности Уредница: Проф. др Невена Петрушић, повереница за заштиту

More information

Број: / /7. Београд, 29. новембар године

Број: / /7. Београд, 29. новембар године Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља Др Ђорђе Ковачевићˮ Лазаревац у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

More information

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14),

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), ПРЕДЛОГ На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Влада доноси СТРАТЕГИЈУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА

More information

ОКВИРНИ ПЛАН РАДА РАТЕЛ-А У ГОДИНИ

ОКВИРНИ ПЛАН РАДА РАТЕЛ-А У ГОДИНИ ОКВИРНИ ПЛАН РАДА РАТЕЛ-А У 2010. ГОДИНИ 1. ОПШТЕ ПОСТАВКЕ У складу са Законом о телекомуникацијама, основна надлежност Републичке агенције за телекомуникације (РАТЕЛ) је да обезбеди несметан развој телекомуникационог

More information

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ Нови Сад, 2015. године Садржај 1. Увод... 1 2. Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду

More information

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЖИВОТНА СРЕДИНА UDK:502.21:061.1 Biblid 1451-3188, 8 (2009) Год VIII, бр. 29 30, стр. 104 113 Изворни научни рад 104 др Драгољуб ТОДИЋ 1 СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

More information

Никола Марковић НА ПУТУ У ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО Избор из објављених стручних радова и коментара Београд 2013.

Никола Марковић НА ПУТУ У ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО Избор из објављених стручних радова и коментара Београд 2013. Никола Марковић НА ПУТУ У ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО Избор из објављених стручних радова и коментара Београд 2013. С а д р ж а ј: ПРЕДГОВОР... 5 ОСТВАРИВАЊЕ КОНЦЕПЦИЈЕ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА

More information

Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за планирање и изградњу

Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за планирање и изградњу 1 Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за планирање и изградњу Ниш, децембар 2018. године 2 страна 1. САДРЖАЈ 3 2. Основни подаци о државном органу и информатору 3 3. Организациона структура

More information

Извјештај ревизије учинка Економичност и ефикасност употребе службених возила Владе Републике Српске

Извјештај ревизије учинка Економичност и ефикасност употребе службених возила Владе Републике Српске ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај ревизије

More information

Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима

Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима Акронимпројекта: ИФ4ТМ Пунназив: Институционалниоквирзаразвојтрећемисијеуниверзитета у Србији Бројпројекта: 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

More information

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

More information

ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ Припремио: Дизајн: Објављено: Сектор за макроекономску анализу ИРБРС Одјељење за маркетинг ИРБРС април 2008. године, на интернет страници www.irbrs.net Сви

More information

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ЕВРОПСКОМ СТАНДАРДИМА*

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ЕВРОПСКОМ СТАНДАРДИМА* Раде Вељановски УДК: 340.134/316.774:657.1(497.11-061.1) Факултет политичких наука Оригинални научни рад Универзитет у Београду Примљен: 09.06.2014 Јелена Сурчулија Факултет политичких наука Универзитет

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У А Г Е Н Ц И Ј Е З А О С И Г У Р А Њ Е Д Е П О З И Т А

И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У А Г Е Н Ц И Ј Е З А О С И Г У Р А Њ Е Д Е П О З И Т А И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У А Г Е Н Ц И Ј Е З А О С И Г У Р А Њ Е Д Е П О З И Т А Београд, 2014. године ажуриран у јуну 2014. године 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Основни подаци о Агенцији и Информатору о раду...

More information

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ АНЕКСА XVIII УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИВИЛЕГИЈАМА И ИМУНИТЕТИМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АГЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СВЕТСКУ ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ Члан 1. Потврђује се Анекс

More information