ПРЕДМЕТ: Базе података. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије. ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПРЕДМЕТ: Базе података. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије. ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије"

Transcription

1 БАЗЕ ПОДАТАКА

2 Предмет: Базе података ПРЕДМЕТ: Базе података СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Информациони системи и технологије ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне академске студије СТАТУС ПРЕДМЕТА: Обавезни 2

3 Предмет: БАЗЕ ПОДАТКА НАСТАВНИЦИ: проф. др Ненад Аничић доц. др Слађан Бабарогић проф. др Зоран Марјановић АСИСТЕНТИ: Мирослав Љубичић Срђа Бјеладиновић Елена Миловановић ДЕМОНСТРАТОРИ: : Дуња Клисић Марко Милинковић Стефан Јовановић 3

4 Предмет: Базе података ЦИЉ ПРЕДМEТА: Стицање темељних знања о базама података и системима за управљање базама података ИСХОД ПРЕДМЕТА: Студенти ће бити оспособљени да сагледају захтеве за подацима, пројектују базу података, разумеју архитектуру и компоненте базе, користе упитне језике за приступ подацима базе и израде апликације за ажурирање и приказ података базе података. МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ: Класична предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе. Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена Домаћи (тест) 15 Писмени део испита комбиновани задаци и теорија 80 усмени испит 5 УКУПНО 100 4

5 Део испита Предиспи тне обавезе - Тест Назив обавезе Макс број поена Макс број поена са Колоквијумом Први домаћи задатак (DML/DDL) -оквирно 9. седмица Други домаћи задатак (JDBC) -оквирно 13. седмица 8 поена 7поена Писмени део испита ПМОВ и SQL Писмени део испита Остали задаци 30поена поена Усмени део испита 5 Укупно

6 ДОМАЋИ - Tест (15) DDL, DML 0-8 поена JDBC 0-7 поена КОЛОКВИЈУМ(40) П И С М Е Н И (80) УСМЕНИ(5) SQL 27 poena SQL 5-20 poena Теорија 1-24 поена Питања 1-5 поена PMOV 13 poena PMOV 0-10 poena Остали задаци 0-26 поена Коликвијум важи само за први излазак на испит! 6

7 Назив обавезе Максимални могући број поена Писмени без колоквијума и без домаћих Писмени са колоквијумом и без домаћих Писмени без колоквијума и са домаћим Писмени са колоквијумом и са домаћим 80 поена 90 поена * 95 поена 105 поена Усмени (обавезан) 5 поена * Важна напомена: Није могуће одговарати за оцену 10, уколико нису рађени домаћи 7

8 BAZE PODATAKA Baza podataka se najopštije može definisati kao dobro struktuirana kolekcija podataka koja postoji relativno dugo i koju koristi i održava, po pravilu, više korisnika, odnosno programa (aplikacija). Izučavanju baza podataka može se pristupiti sa dva različita, međusobno povezana aspekta u kojima se one tretiraju bilo: Model podataka - intelektualni alat za projektovanje i razvoj BP Sistem za upravljanje bazom podataka - SUBP (Database Management System - DBMS) - softverski sistem koji obezbeđuje osnovne funkcije obrade velike količine podataka 8

9 SADRŽAJ KURSA I DEO : MODELI I PROJEKTOVANJE BAZA PODAKA 1. Model objekti-veze 2. Relacioni model, Osnove SQL-a 3. Objektni model Osnove OQL-a 4. Objektno-relacioni modeli Objektno - relaciona proširenja SQL-a 5. Aktivne baze podataka (logički modeli) 6. XML model podataka 9

10 SADRŽAJ KURSA II DEO: OPŠTE FUNKCIJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA 1. Fizička organizacija baza podataka 2. Oporavak baze podataka 3. Upravljanje paralelnim izvršenjem skupa transakcija 10

11 SADRŽAJ KURSA III DEO: PROJEKTOVANJE BAZE PODATAKA 1. Projektovanje relacionih baza podataka primenom postupka normalizacije relacija. 2. Projektovanje baza podataka transformacijom specifikacionog u implementacioni model 11

12 Literatura: 1. B.Lazarevic, Z.Marjanovic, N.Anicic, S.Babarogic: Baze podataka, Sve novije knjige o bazama podataka 3. Sajt predmeta: pisbp.fon.bg.ac.rs 12

13 REFERENCE: Stare dobre 1. C.J.Date: An Introduction to Databsase Systems, 6th edition, Addison-Wesley, J.Ullman, J.Widom: A First Course in Database Systems, Prentice Hall, J.D.Ullman: Principles od Database and Konwledge- Base Systems, Vol I, II, Computer Science Press,

14 REFERENCE: RELACIONI MODEL TEORIJSKE REF. 1. E.F. Codd, The Relational model for Database management, Version 2,Addisov -Weseley, D. Maier, The Theory of Relational Databases, Computer Sience Press, Chao-Chih Yang, Relational Databases, Prentice Hall, S. Alagić, Relacione baze podataka, Svjetlost, Sarajevo P.Mogin, I. Luković, Principi baza podataka, Stylos, Novi Sad, P.Mogin, I.Luković, M.Govedarica, Principi projektovanja baza podataka, Univerzitet u Novom Sadu,

15 REFERENCE: OBJEKTNE BAZE - OSNOVNE REFERENCE 1. R.C.G.Cattell, The Object Database Standard: ODMG-93, Release 1.2., Morgan Kaufman Publishers, R.C.G.Cattell, D.K.Barry, The Object Database Standard: ODMG2.0., Morgan Kaufman Publishers,

16 REFERENCE: OBJEKTNE I OBJEKTNO-RELACIONE BAZE PODATAKA 1. M. Loomis, ObjectDatabases: the Essential, Addison Weseley, M.Stonebraker Object-Relational Databases, Morgan Kaufmann Publ., SQL3 Standard, ftp://jery.ece.umassed.edu/scg32/wg3/ 16

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА!

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! Историја 1987 Виша електротехничка школа 2007 Висока школа електротехнике и рачунарства Аудио и видео технологије I акредитација по новом

More information

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, студије случаја

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, студије случаја Табела 5.2 Спецификација предмета Студијски програм : Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода Назив предмета: Систем превенције и смањења ризика од елементарних и других непогода Наставник:

More information

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Универзитет у Београду Фармацеутски факултет СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Специјалистичке академске студије Фармацеутски менаџмент и маркетинг имају за циљ да оспособе кадрове за успешно управљање ресурсима

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

СПОРТСКА МЕДИЦИНА СА ФИЗИКОТЕРАПИЈОМ

СПОРТСКА МЕДИЦИНА СА ФИЗИКОТЕРАПИЈОМ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПОРТСКА МЕДИЦИНА СА ФИЗИКОТЕРАПИЈОМ НОВИ САД 212. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS ржај. Увод 3 1. Структура студијског програма

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ЛОГИСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ Нови Сад 2013. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД,

More information

Листа изборних предмета

Листа изборних предмета Наставни план специјалистичких струковних студија измене и допуне на освнову одлуке Наставно-научног већа од 17. децембра 2013. године, ев. бр. 667/21 НАСТАВНИ ПЛАН СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

More information

ВИСОКА ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, БЕОГРАД. Електронско пословање КЊИГА ПРЕДМЕТА. Београд, 2012.

ВИСОКА ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, БЕОГРАД. Електронско пословање КЊИГА ПРЕДМЕТА. Београд, 2012. ВИСОКА ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, БЕОГРАД Електронско пословање КЊИГА ПРЕДМЕТА Београд, 2012. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ Шифра Назив предмета Избор. Кредита Укупно

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

Универзитет уметности у Београду ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА

Универзитет уметности у Београду ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА Универзитет уметности у Београду МАСТЕР СТУДИЈЕ ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА шк. 2017/18. година Област Врста и ниво студија Обим студија Дужина студија Назив дипломе интердисциплинарна научна област мастер

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму ОСС Туризам Прилог 5.2. Књига предмета ОСС Туризам

Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму ОСС Туризам Прилог 5.2. Књига предмета ОСС Туризам Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму ОСС Туризам Прилог 5.2. Књига предмета ОСС Туризам Редни број Назив предмета 1. Социологија 2. Пословна математика 3. Економика бизниса 4. Увод

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Табела 5.2 Спецификација предмета Студијски програм: Назив предмета: Наставник: Статус предмета: Број ЕСПБ: 6 Услов: Циљ предмета: Исход предмета:

Табела 5.2 Спецификација предмета Студијски програм: Назив предмета: Наставник: Статус предмета: Број ЕСПБ: 6 Услов: Циљ предмета: Исход предмета: Студијски програм: Привредно инжењерство - машинство Назив предмета: Математика 1 Наставник: Олга Миљковић Циљ предмета: Овладавање логичким размишљањем и његовим препознавањем у поступку решавања проблема

More information

Алати пројектног менаџмента...4 Анализа финансијских извештаја...5 Бренд менаџмент...6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа...

Алати пројектног менаџмента...4 Анализа финансијских извештаја...5 Бренд менаџмент...6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа... Алати пројектног менаџмента...4 Анализа финансијских извештаја...5 Бренд менаџмент...6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа...7 Европски менаџмент и глобализација пословања...8 Еко маркетинг

More information

М1 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ М2 ЕКОТУРИЗАМ

М1 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ М2 ЕКОТУРИЗАМ ПРИЛОГ 5.2 КЊИГА ПРЕДМЕТА ТАБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ССС ТУРИЗАМ М1 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ Ред. бр. Шифра Назив Модул О/И С П В (ДОН) ЕСПБ ПРВИ СЕМЕСТАР 1 51731 Менаџмент туристичке дестинације

More information

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Ниш, 2018. године Наслов ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Издавач Универзитет

More information

ТАБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

ТАБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ТАБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 1. Методе истраживања и научне комуникације 2. Управљање пројектима 3. Заштита грађевинских објеката од пожара 4. Електромагнетна зрачења 5. Информатичка методологија

More information

Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија Назив предмета: Методе научног истраживања Наставник или наставници: Весна Д. Милтојевић Статус предмета: Обавезни Циљ предмета: Упознавање са појмом научне истине, циљевима научног истраживања, основним

More information

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 И 2 Школска 2017/2018. година Градиво предмета Основи електротехнике 1 обухвата електростатику и кола сталних струја.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 И 2 Школска 2017/2018. година Градиво предмета Основи електротехнике 1 обухвата електростатику и кола сталних струја. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 И 2 Школска 2017/2018. година Градиво предмета Основи електротехнике 1 обухвата електростатику и кола сталних струја. Номинални фонд часова: 3+3 у првом семестру (предавања + вежбе

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

Универзитет уметности у Београду ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ

Универзитет уметности у Београду ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ Универзитет уметности у Београду ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ шк. 2015/16. година Област Врста и ниво студија Обим студија Дужина студија Назив дипломе Интедисциплинарна уметничка област Уметничке

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКE СТУДИЈE МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКE СТУДИЈE МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ДОКТОРСКE АКАДЕМСКE СТУДИЈE МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ Врање 2010. САДРЖАЈ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА... 4 СТАНДАРД 1. СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА... 6 СТАНДАРД

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU

FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU Prof. dr Mladen Veinović Igor Franc Aleksandar Jevremović BAZE PODATAKA - PRAKTIKUM - Prvo izdanje Beograd 2006. Autori: Prof. dr Mladen Veinović Igor Franc Aleksandar

More information

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД НАСТАВНИ ПЛАНОВИ КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ -

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД НАСТАВНИ ПЛАНОВИ КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД НАСТАВНИ ПЛАНОВИ КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - (У ПРИМЕНИ ОД 2012/2013. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ) Студијски

More information

активност у току предавања 1-10 усмени испит 1-60 активност на вежбама 1-10 Колоквијум 1-20

активност у току предавања 1-10 усмени испит 1-60 активност на вежбама 1-10 Колоквијум 1-20 Студијски програм: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСТОРИЈЕ Назив предмета: ИСТОРИЈСКА БАШТИНА АУСТРО-УГАРСКЕ НА ВОЈВОЂАНСКОМ ПРОСТОРУ Наставник: ДР ЗОЛТАН ЂЕРЕ (ZOLTÁN GYÖRE) редован професор, МА АТИЛА ФАЈФЕР

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА КЊИГА ПРЕДМЕТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2012. година 1 Студијски програм: Струковна медицинска сестра Врста и ниво студија:струковне студије, I ниво Назив предмета: Aнатомија и физиологија Наставник:

More information

SQL standard podrzava sledece vrste ogranicenja: Ogranicenja domena Ogranicenja tabela i kolona Opsta ogranicenja

SQL standard podrzava sledece vrste ogranicenja: Ogranicenja domena Ogranicenja tabela i kolona Opsta ogranicenja 1. Ograničenja u relacionom modelu. DINAMIČKA PRAVILA INTEGRITETA Pravila integriteta definišu dozvoljena stanja i dozvoljene prelaze sistema iz stanja u stanje. Pravilo integriteta u relacionom modelu

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Sadržaj. Baze podataka

Sadržaj. Baze podataka BAZE PODATAKA. Sadržaj I 1 UVOD U BAZE PODATAKA 1.1 Osnovni pojmovi vezani uz baze podataka 1.1.1 Baza podataka, DBMS, model podataka 1.1.2 Ciljevi uvođenja baza podataka 1.1.3 Arhitektura baze podataka

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Koмпјутерски машински системи МОДУЛ: Компјутерско пројектовање и моделирање Mатематика I ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Назив предмета: MАТЕМАТИКА I Наставник (Презиме,

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Прилог 5.2 Књига предмета

Прилог 5.2 Књига предмета Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Пољопривредни факултет Aкредитација студијског програма ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕНАЏМЕНТ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ Прилог 5.2 Књига

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ Mатематика I НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Енергетска ефикасност и зелена енергија ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Назив предмета: MАТЕМАТИКА I Наставник (Презиме, средње слово, име): др Милетић

More information

Предмети које држи на Факултету за уметност и дизајн: Основне студије: 1. Пејзажна архитектура 2. Урбан дизајн

Предмети које држи на Факултету за уметност и дизајн: Основне студије: 1. Пејзажна архитектура 2. Урбан дизајн Др Маја Тодоровић Искјердо (Izquierdo) 1 је лиценцирани пејзажни архитекта и ванредни професор на Факултету за уметност и дизајн на Џон Незбит универзитету Доктор је наука из области архитектуре и урбанизма,

More information

Остали часови Предавања: 45

Остали часови Предавања: 45 Студијски програм: Продукција у уметности и медијима, Музичка продукција и дизајн звука Назив предмета: ОСНОВЕ ПРОДУКЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА Наставник): Прњат Б. Дејана, Тимофејев Ђ. Александар; Ђоковић

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ СТАНДАРДА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. у п у ћ у ј е с л е д е ћ е П Р Е П О Р У К Е

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ СТАНДАРДА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. у п у ћ у ј е с л е д е ћ е П Р Е П О Р У К Е На основу одредби члана 4 Правилника о раду Универзитетског центра за праћење и усклађивање стандарда у високом образовању и мишљења Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ

More information

Назив предмета: Општи принципи у економији Наставник ( Циљ предмета Исход предмета : Увод Како функционишу тржишта Економика благостања:

Назив предмета: Општи принципи у економији Наставник ( Циљ предмета Исход предмета : Увод Како функционишу тржишта Економика благостања: Табела 5.. Спецификација предмета програм/студијски програми : АГРОЕКОНОМИЈА Врста и ниво студија: специјалистичке студије Назив предмета: Општи принципи у економији Наставник (Име, средње слово, презиме):

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

MODEL OBJEKTI - VEZE KONCEPTI MODELA METODOLOGIJA MODELIRANJA

MODEL OBJEKTI - VEZE KONCEPTI MODELA METODOLOGIJA MODELIRANJA MODEL OBJEKTI - VEZE MODEL OBJEKTI - VEZE KONCEPTI MODELA METODOLOGIJA MODELIRANJA MODELI PODATAKA Model objekti-veze Relacioni model Objektni model Objektno-relacioni model Aktivne baze podataka XML kao

More information

РЕУМАТОЛОГИЈА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ. школска 2017/2018.

РЕУМАТОЛОГИЈА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ. школска 2017/2018. РЕУМАТОЛОГИЈА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ школска 2017/2018. 2 Здравствена специјализација: РЕУМАТОЛОГИЈА. 3 РЕУМАТОЛОГИЈА НАСТАВНИЦИ: 1. sanlusa@ptt.rs Ванредни професор 2. Мирјана veselinovic.m@sbb.rs Доцент

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

Универзитет у Нишу. Електронски факултет. Мастер академске студије Студијски програм: Електроника и микросистеми. Књига предмета

Универзитет у Нишу. Електронски факултет. Мастер академске студије Студијски програм: Електроника и микросистеми. Књига предмета Универзитет у Нишу Електронски факултет : Књига Универзитет у Нишу Електронски факултет Назив Наставник (за ) Заједнички ДСП алгоритми и програмирање Татјана Р. Николић, Миле К. Стојчев Горан С. Николић,

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Спецификација предмета за књигу предмета

Спецификација предмета за књигу предмета Назив Наставник (за ) Заједнички ДСП алгоритми и програмирање Татјана Р. Николић, Миле К. Стојчев Горан С. Николић, Милић Љ. Миљана Милић Љ. Миљана, Димитријевић А. Марко 6 Статус (обавезни/изборни) обавезни

More information

Бренд менаџмент... 4 Дизајнирање тренинга... 5 Динамика пословних система... 6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа...

Бренд менаџмент... 4 Дизајнирање тренинга... 5 Динамика пословних система... 6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа... Бренд менаџмент... 4 Дизајнирање тренинга... 5 Динамика пословних система... 6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа... 7 Еко маркетинг -изабрана поглавља... 8 Економија отворене привреде...

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД / НАСТАВНИ ПЛАНОВИ

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД / НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД www.vzs.edu.rs - office@vzs.edu.rs - 011/3292517 НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА У САОБРАЋАЈУ - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - (У ПРИМЕНИ

More information

Струковни медицински радиолог Назив предмета: Анатомија Наставник : Број ЕСПБ: Услов: Циљ предмета Исход предмета Садржај предмета Литература

Струковни медицински радиолог Назив предмета: Анатомија Наставник : Број ЕСПБ: Услов: Циљ предмета Исход предмета Садржај предмета Литература КЊИГА ПРЕДМЕТА Студијски програм/студијски програми : Струковни медицински радиолог Врста и ниво студија: Основне струковне студије Назив предмета: Анатомија Наставник : проф. др Јован Димитријевић Статус

More information

ПРОГРАМА Упознавање ученика са наменом, врстама и структуром. дефинише појам информационог система схвата коплексност структуре. система.

ПРОГРАМА Упознавање ученика са наменом, врстама и структуром. дефинише појам информационог система схвата коплексност структуре. система. Назив предмета: Годишњи фонд: Разред: Циљеви предмета: ТЕМА Увод у информационе системе Пројектовање информационих Информациони системи и базе података 175 часа Трећи Развијање свести о значају информационих

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Београд, Булевар ослобођења 18 КЊИГА ПРЕДМЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Београд, Булевар ослобођења 18 КЊИГА ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 11000 Београд, Булевар ослобођења 18 КЊИГА ПРЕДМЕТА ИНТЕГРИСАНИХ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Београд, 2008. 1 ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

More information

ФАКУЛТЕТ ЗА. Булевар маршала Толбухина 8, Нови Београд Телефони: 011/

ФАКУЛТЕТ ЗА. Булевар маршала Толбухина 8, Нови Београд Телефони: 011/ ФАКУЛТЕТ ЗА Е Ј И Д Е М И У Р КУЛТУ Булевар маршала Толбухина, Нови Београд Телефони: 011/220 30 2 220 30 3 www.fkm.megatrend.edu.rs Факултет за културу медије остварује студије које су концепцијски и

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ ИНФОРМАТОР О СТУДИРАЊУ И УПИСУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ. Блаце, мај 2015.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ ИНФОРМАТОР О СТУДИРАЊУ И УПИСУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ. Блаце, мај 2015. ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ ИНФОРМАТОР О СТУДИРАЊУ И УПИСУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/201. ГОДИНУ Блаце, мај 2015. године Издавач: Висока пословна школа струковних студија Блаце, Краља

More information

TRANSAKCIJA I ACID OSOBINE

TRANSAKCIJA I ACID OSOBINE KOMPONENTE SUBP (1) Baza podataka podaci, metapodaci, baza indeksa (2) Sistem za upravljanjem skladištenjem podataka upravljanje datotekama i upravljanje baferima (3) Ulazi u BP upiti, aplikacije, odrţavanje

More information

ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА АКАДЕМСКА 2012/2013 ПРВ ЦИКЛУС ГОДИНА 1 СЕМЕСТАР 1

ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА АКАДЕМСКА 2012/2013 ПРВ ЦИКЛУС ГОДИНА 1 СЕМЕСТАР 1 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА АКАДЕМСКА 2012/2013 ПРВ ЦИКЛУС ГОДИНА 1 СЕМЕСТАР 1 Компјутерско дизајнирање Доц. Марија Ветероска Philip Schneider, David Tools for Computer Morgan Kaufmann

More information

6npa ce jena~ HacTasHnu y 3sane sahpeahli npoaecop nnn fioueht 3a yxiy HaysHy o6nac-r Mamn~cue

6npa ce jena~ HacTasHnu y 3sane sahpeahli npoaecop nnn fioueht 3a yxiy HaysHy o6nac-r Mamn~cue QAKYJITET MHXEbEPCKMX HAYKA YHMBEP3MTETA Y KPArYJEBUY I13BEUTAJ 0 IIPMJAB.l'bEHMM KAHALIAATLIMA HA KOHKYPC 3A 113E;OP Y 3BAI6E HACTABHMKA YHMBEP3MTETA 6npa ce jena~ HacTasHnu y 3sane sahpeahli npoaecop

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

Аничић М. Ненад... 4 Бабарогић С. Слађан... 7 Бараћ М. Душан Барјактаровић-Ракочевић М. Слађана Бенковић С. Слађана Богдановић М.

Аничић М. Ненад... 4 Бабарогић С. Слађан... 7 Бараћ М. Душан Барјактаровић-Ракочевић М. Слађана Бенковић С. Слађана Богдановић М. Аничић М. Ненад... 4 Бабарогић С. Слађан... 7 Бараћ М. Душан... 0 Барјактаровић-Ракочевић М. Слађана... 3 Бенковић С. Слађана... 6 Богдановић М. Зорица... 9 Богојевић-Арсић Т. Весна... 22 Булајић В. Милица...

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 7,,9. Petya Kutincheva, Bistra Dimitrova NSA V. Levski Sofia, Chair of Water and Aquatic sports UDK: 79:(97.) IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA Nastavni predmet: Vežba br 6: Automatizacija projektovanja tehnoloških procesa izrade alata za brizganje plastike primenom ekspertnih sistema Doc. dr Dejan

More information

издаје Генератор октобар 2009.

издаје Генератор октобар 2009. издаје Генератор октобар 2009. О Б П Бруцко бира изборне пред мете је део пројекта који реализује званични часопис Електротехничког факултета у Београду Генератор, у сарадњи са колегиницама и колегама

More information

Студијски програм : Врста и ниво студија: Назив предмета: Наставник: Статус предмета: Број ЕСПБ: Услов: Циљ предмета Исход предмета

Студијски програм : Врста и ниво студија: Назив предмета: Наставник: Статус предмета: Број ЕСПБ: Услов: Циљ предмета Исход предмета КЊИГА ПРЕДМЕТА 1 Садржај: 1. Анатомија. Медицинска етика. Енглески језик 4. Здравствена нега 1 5. Здравствено васпитање 6. Физиологија 7. Здравствена нега 8. Информатика и статистика 9. Психологија 10.

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА Др ВЛАДИМИР Р. ЈАКОВЉЕВИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и

More information

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći:

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Pogledi Ciljevi Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Opisati pogled Formirati novi pogled Vratiti podatke putem pogleda Izmijeniti postojeći pogled Insertovani, ažurirati i brisati podatke

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Бруцоши добродошли на факултет

Бруцоши добродошли на факултет ISSN 2217-3455 ФТНновине ЛИСТ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА БРОЈ БРОЈ 10, 2o ОКТОБАР октобар 2011. 2012. Дв е године са Вама Бруцоши добродошли на факултет Они ће водити ФТН след еће три године Савет

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

1. Физика 2. Анатомија 3. Физиологија 4. Кинезиологија I 5. Медицинска етика 6. Патологија са патофизиологијом 7. Кинезиологија II 8.

1. Физика 2. Анатомија 3. Физиологија 4. Кинезиологија I 5. Медицинска етика 6. Патологија са патофизиологијом 7. Кинезиологија II 8. КЊИГА ПРЕДМЕТА 1. Физика 2. Анатомија 3. Физиологија 4. Кинезиологија I 5. Медицинска етика 6. Патологија са патофизиологијом 7. Кинезиологија II 8. Здравствена нега 9. Ургентна стања 10. Фармакологија

More information

I УВОД II ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА III ИСПИТ IV БИБЛИОГРАФИЈА V ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

I УВОД II ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА III ИСПИТ IV БИБЛИОГРАФИЈА V ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Архитектонски факултет Универзитета у Београду наставник: в.проф. Милан Ђурић сарадник Снежана Веснић, асистент година студија: 1. семестар ОАСА и ИАСА 2017/2018 ЕСПБ: 8 ПРОСТОР И ОБЛИК Gego (Gertrud Goldschmidt)

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

Osnovni koncepti Data Warehouse sistema

Osnovni koncepti Data Warehouse sistema Automatizacija procesa poslovanja Osnovni koncepti Data Warehouse sistema Sistemi skladišta podataka BPA Osnovni koncepti DW Sadržaj Motivacija nastanka DW sistema Koncepcija DW sistema Tematske karakteristike

More information

И З Б О Р Н О М В Е Ћ У Ф А К У Л Т Е Т А О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А У Н И В Е Р З И Т Е Т А У Б Е О Г Р А Д У

И З Б О Р Н О М В Е Ћ У Ф А К У Л Т Е Т А О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А У Н И В Е Р З И Т Е Т А У Б Е О Г Р А Д У УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 11000 Београд, Јове Илића 154 И З Б О Р Н О М В Е Ћ У Ф А К У Л Т Е Т А О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А У Н И В Е Р З И Т Е Т А У Б Е О Г Р А

More information

Pregled metodologija:

Pregled metodologija: Dr Milunka Damnjanović, red.prof, OBJEKTNO ORIJENTISANE TEHNIKE PROJEKTOVANJA SISTEMA 2 Objektno orijentisano projektovanje 1 Metodologija: Način na koji je nešto urađeno ( t.j. strategija, koraci, smernice

More information

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Образец бр.2 Назив на органот до кој барањето се поднесува Name of the receiving authority Priemen штембил Stamp of receipt БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR

More information

Razvoj softverskog rešenja za podršku upravljanju proizvodnim nalozima u industrijskoj proizvodnji

Razvoj softverskog rešenja za podršku upravljanju proizvodnim nalozima u industrijskoj proizvodnji INFOTEH-JAHORINA Vol. 12, March 2013. Razvoj softverskog rešenja za podršku upravljanju proizvodnim nalozima u industrijskoj proizvodnji Bojan Stojković, Darko Stefanović, Dejan Rašić, Goran Pilipović,

More information

MADARAS, R. (1989) Univerzalno algebarski prilozi algebarskoj logici. (PhD Thesis), Prirodno-matematiĉki fakultet u Novom Sadu

MADARAS, R. (1989) Univerzalno algebarski prilozi algebarskoj logici. (PhD Thesis), Prirodno-matematiĉki fakultet u Novom Sadu Research Interest ROZÁLIA SZ. MADARÁSZ RESEARCH MAY 2014. Universal algebra, Algebraic Logic, Theoretical Computer Science, Hyper-structures (multi-structures), Power Structures, Fuzzy structures, Mathematics

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 2002,

More information

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ПРОГРАМ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА Нина Драгутиновић-Јовановић, Зоран Алимпић. Срећко Богићевић, Стојадин Јовановић, Дарко Петровић Агенција за безбедност саобраћаја Републике

More information

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД / НАСТАВНИ ПЛАНОВИ

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД / НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, БЕОГРАД www.vzs.edu.rs - office@vzs.edu.rs - 011/3292517 НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - (У ПРИМЕНИ ОД

More information