22. junij nd June Festival zgodovine Festival of History. Prost vstop FreeEntrance.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "22. junij nd June Festival zgodovine Festival of History. Prost vstop FreeEntrance."

Transcription

1 1 22. junij nd June Festivl zgodovine Festivl of History rost rost vstop vstop FreeEntrnce Entrnce Free

2 Semenj il je živ The Fir ws Alive Semenj il je živ The Fir ws Alive Turistično društvo Tourist Assocition Kulinricn ponud Culinry Fre Gostiln Kšč, rosvetno društvo Sotočje Kšč Resturnt,Sotočje Culturl Society Kovnic srednjeveških kovncev Mint of Medievl Coins Trdicionlni sootni semenj n Mestnem trgu o s strimi domčimi ortmi in spremljevlnim progrmom poskrel z mistično druženje v ritmih rokodelske trdicije, historičnih plesov in glse ter kulinričnih dorot tisteg čs. Oseje Gostilne Kšč s Spodnjeg trg o poskrelo, d oste okusne jedi s poudrkom n loški kulinrični dediščini lhko okusili osrčju dogjnj. Oiskovlcem o n pokušino tudi Lošk medl, nšli p jo oste n stojnici rosvetneg društv Sotočje. Avers je povzet po Breškem pfeningu, kovnem v 13. stoletju v trgu Gutenwert, dnes otok n Krki, ki je il del Freisinške (Škofjeloške) Dolenjske posesti. Lik zmorc, kot je predstvljen n novcu je ksneje prešel v Škofjeloški gr. N reversu je znmenit škofjelošk trid: glgolite, chreine in prdish. Z esedo glgolite se zčenj prvi rižinski spomenik, prvo slovensko esedilo iz prveg tisočletj, njdeno v oredniku freisinškeg škof Arhm, prveg škofjeloškeg zemljiškeg gospod. Z esedo chreine je il v drovnici cesrj Oton II. iz let 973 prvič omenjen osrednj Slovensk dežel Krnjsk. Besed prdish p je iz prveg ohrnjeneg drmskeg esedil v slovenskem jeziku, Škofjeloškeg psijon, ki g je let 1721 npisl pter Romuld Mrušič. Kovnec si oste lhko smi izdelli n kovnici srednjeveških kovncev pred Centrom DUO. Rzvojn gencij Sor Turizem The trditionl Sturdy fir in the town squre provides mysticl socil gthering with the rhythms of hndicrft trditions, historicl dnces nd music nd culinry rt from pst times together with n ccompnying progrmme of old trditionl hndicrfts. In the centre of the event, employees from the Kšč Resturnt in the Lower Squre will provide delicious dishes with n emphsis on Lok's culinry heritge. Visitors will lso e le to smple Lok's medl, n old dish which used simple clorific ingredients prepred for eggrs. It will e ville from the Sotočje Culturl Society's stnd. The Avers coin ws modelled on the Freisch pfennig, coined in the 13th century in Gutenwert Squre. Tody this is n islnd on the Krk river ut ws once prt of the Freising's () Dolenjsk estte. The imge of negro shown on the coin ws lter used on the Škofj Lok Cot-of-rms. On the reverse of the coin is the trid: Glgolite, chreine nd prdish. Glgolite is the word tht egins the Freising Mnuscript, the first text written in the Slovene lnguge from the 1st century. It ws discovered in the Book of Rituls elonging to the Freising Bishop Arhm, the first Lndlord. The word chreine comes from the 'Deed of Dontion' from Emperor Oton II in the yer 973 which contined the first mention of Crniol y its Slovene nme chreine. The word prdish comes from the first preserved drmtic text in the Slovene lnguge The ssion which ws written in 1721 y Fther Romuld Mrušič. Visitors will hve the opportunity to produce their own coin t the medievl mint in front of the DUO Hndicrft Centre. Sor Development Agency Tourism ,, romend romende Rzvojn gencij Sor Turizem, rosvetno društvo Sotočje Sor Development Agency Tourism, Sotočje Culturl Society Meščni in nstopjoči se odo odeli v historičn olčil in se v promendi sprehodili po trgih in ulich streg mestneg jedr. Town folk nd performers will prde dressed in historicl clothing nd wlk through the squres nd streets of the old town centre. Sem il Th w

3 Center DUO DUO Centre l l n 1 n the Lok's l, n ggrs Center DUO DUO Centre the Krk estte. Škofj Kovcij Krmelj - trdicij, umetnost, rzvoj kovnj skozi zgodovino The Krmelj Blcksmith s Workshop Trdition, Art nd Development of Forging through History Rzvojn gencij Sor Turizem Sor Development Agency Tourism Kovčij Krmelj se s trdicionlnim kovnjem ukvrj že od let 1870, ko je John Krmelj zčel s kovško ortjo v Črnem vrhu nd olhovim Grdcem. Že od smeg zčetk se ukvrjjo s kovnjem gozdrskeg orodj. roizvodi niso msovno izdelni, vsko je izdelno iz njkvlitetnejšeg jekl in skovno pod kldivom. Slednje še dodtno izoljš kvliteto izdelk. N rzstvi si oste lhko ogledli krtko zgodovino kovčije in mojstrske izdelke iz dmščnskeg jekl ter rustiklno odelne izdelke vrt Očine Grden of Municiplity Building 2 The Krmelj Blcksmith's workshop hs een operting since 1870 when John Krmelj egn smll forging usiness in the villge of Črni vrh ove olhov Grdec. Since its eginning the forge hs een producing forestry tools. The products, which re not mss-produced, re mde from the finest steel nd re forged using hmmer. In lter yers further improvements to the qulity of the products were mde. The exhiition will feture short history of forging nd mster pro- ducts from Dmscus steel nd rusticlly treted products. Rokodelsk delvnic z odrsle - Igrrije v glini Hndicrft Workshops for Adults - Working N glinenih ploščich oste pod strokovnim vodstvom Brede Bernik with Cly vdili rzlične tehnike poslikve in jih n koncu združili v večplstno celoto. Rzvojn gencij Sor Turizem 1 e nd ipt, y. It ishop from ch hreine. in the n in nity UO ng e. Under the guidnce of Bred Bernik you will prctice vrious techniques for pinting on cly tiles nd t the end they will e joined into multi-lyered entirety. Sor Development Agency Tourism rvljice z otroke Vsk pošten lošk smojk pozn zgodo, kko je zmorc rešil pred medvedom zemljiškeg gospod Arhm. Kdo p je pomgl deklici sirotici psti čredo ovc n luniških plnoth? Kko je Ktr lisic pripomogl, d je lovec pokdil medvedu pod nos? Vse to, p še več, oste izvedeli n očinskem vrtu, kjer rstejo njlepše prvljice in pesmi. rv zto, ker jih skrno zlivjo in okopvjo»vrtnrice«iz Vrtc. Firy-tles for Children Vrtec - Bred Benedik, Jnj Šturm, Jsn Deevc, Lucij Jmnik, Ntš Every genuine person from knows the story out how the negro rescued Lndlord Arhm from er. Who helped the orphn shepherd girl grzing herd of sheep on the Lunik plteus? How did Ktr the fox ssist the hunter to defet the er? You cn find out out ll this nd more in the grden of the Municiplity ulilding, where the est firytles nd poems grow. For this reson, the 'grdeners' from the nursery school wter nd hoe them with cre. Klnčr, Ev Zver, Vlentin Bogtj, Tin Bogtj, Regin Krmelj, Irm Stdler Nursery School - Bred Benedik, Jnj Šturm, Jsn Deevc, Lucij Jmnik, Ntš Klnčr, Ev Zver, Vlentin Bogtj, Tin Bogtj, Regin Krmelj, Irm Stdler Semenj il je živ The Fir ws Alive Vitezi iz Freising The Knights from Freising Freising Schwertkmpf Ochs Freising Schwertkmpf Ochs V Škofji Loki se odo z mečevnjem predstvili vitezi iz portene Očine Freising z Bvrskeg. Schwertkmpf Ochs - mečevlski klu, sestvlj195 člnov in je eden njvplivnejših kluov pri vzdrževnju trdicije historičneg mečevnj n evropski rvni. Knights from the twinned Municiplity of Freising in Bvri, will present swordply in. The swordply clu, the Schwertkmpf Ochs, hs 195 memers, mking it one of the most influentil clus in mintining the trdition of historic swordply t Europen level.

4 Osrednji dogodek - drmsk igr: Centrl Event - Drm ly: Motiv zmorc s krono se skozi dolgoletno zgodovino Škofje Loke ohrnj n prv poseen nčin. oleg nekterih literrnih del, strokovnih člnkov in pregledne rzstve, se je z večno zsidrl v sm gr Škofje Loke. A vendr se mnenj o izvoru te podoe v gru, ki v veliki meri ohrnj zvest o zgodovinski poveznosti s Freisingom, močno delijo. Vpršnje od kod se je t zmorec sploh pojvil, še vedno uri nšo domišljijo. Zto se v drmski igri Zmorc s krono podjmo n pot rzličnim odgovorom, ki nm rzlgjo njegov pojv v gru. V zirki prvljic Lojzet Zupnc, Kmniti most, je ohrnjen pripovedk z nslovom Škofjeloški gr. Iz slednje pripovedi izvemo, kko se je s posestnim odnosom škof Arhm pojvil tudi zmorc, ki nj i mu rešil življenje. Rešil si mi življenje, zvesti služnik! Z tvoje junštvo te om ngrdil, d odo še pozni rodovi vedeli, kkšen junk si il! In vse se je zčelo dvneg let 973, ko je Arhm prejel v posest Loško ozemlje. To je tudi čs dogjnj, kjer se tokrtn drmsk pripoved o Zmorcu s krono, zčne. V igri pripovedovlec Zmorc poveže dogodke, ki govorijo o njegovem izvoru in ns popelje skozi ogto dediščino, ki jo loški gr odkriv. Režij: Mtij Milčinski Scenrij in drmturgij: Sndr Ržen Scenogrfij in kostumogrfij: Tin Dorjc Gls: Jk Strjnr Igrjo: Jose, Bojn Trmpuš, Tmr Avguštin, Blž Vehr, Mtjž Eržen, An Bnik Through 's long history, the motif of negro with crown hs een preserved in specil wy. Beside certin literry works, professionl rticles nd esily viewed exhiitions, it hs nchored itself in the cot-of-rms of forever. However, opinions out the origin of this imge in the cot-of-rms, which significntly preserves the perception out the historicl connection with Freising, re strongly divided. The question of where the negro cme from still stirs the imgintion. For this reson the drm 'A Negro with Crown' plys out vrious nswers which explin its ppernce on the cot-of-rms. In the firytle collection 'The Stone Bridge' y Lojze Zupnc, there is preserved tle entitled 'The Cot-of-rms'. The ltter tle tells us how the negro ppered with the lnd-owners reltionship of Bishop Arhm, nd ws sid to hve sved his life. 'You hve sved my life, my loyl servnt! I shll rewrd you for your heroism so tht future genertions will know wht hero you were.' It ll egn long go in 973 when Arhm took possession of the terrority. This is lso the time when this drmtic ply out the negro with crown strts. In the ply, the nrrtor, the negro, links the events tht tlk out his origin nd tkes us through the rich heritge tht is reveled y the Lok cot-of-rms. Director: Mtij Milčinski Script nd drmturgy: Sndr Ržen Scenogrphy nd costume design: Tin Dorjc Music: Jk Strjnr Cst: Jose, Bojn Trmpuš, Tmr Avguštin, Mtjž Eržen, Blž Vehr, An Bnik Zmorc s krono Rzvojn gencij Sor - Turizem, Loški oder Negro with Crown Sor Development Agency - Tourism, Lok Stge Semenj il je živ The Fir ws Alive Historicni plesi s plesno skupino Lonc Kulturno društvo Lonc pod svojim okriljem združuje ljuitelje historičnih plesov in glse. Skupin, ki jo sestvlj pisn druščin mldih in mldih po srcu, deluje pod umetniškim vodstvom Irene Bevk in Gregorj Krjnik. leslci želijo s svojimi nstopi oujti in predstvljti evropsko plesno kulturo preteklih stoletij, njihov trenutni repertor p se nslnj zlsti n nekj njolj znnih ohrnjenih del o plesu, ki so nstl v odoju renesnse. Lonc se je s svojimi nstopi predstvil že v mnogih krjih po Sloveniji in tujini. Kulturno društvo Lonc Historic Dnces with The Lonc Dnce Group The Lonc Culturl Assocition, unites lovers of historic dnce nd music. The group, which is mde up of mixture of the young nd young-t-hert, works under the rtistic ledership of Iren Bevk nd Gregor Krjnik. Through their performnces, the dncers im to re-wken nd present Europen dnce culture from centuries gone-y. Their current repertoire lens especilly towrds some of the most preserved prts of dnce which originted in the Renissnce period. The Lonc dnce group hs lredy performed in mny plces throughout Sloveni nd rod. Lonc Culturl Assocition Sem il Th w

5 Glsen skupin»tvern de Rods« Center DUO DUO Centre he y e ough 1 Music group 'Tvern de Rods' V Škofji Loki se odo predstvili glseniki iz portene Očine Medi- Musicins from the twinned Municiplity of Medicin in Itly will cin (Itlij), ki skozi ljudsko glso ohrnjjo trdicijo svoje pokrjine. come to to perform music, which through people's music, preserves the trditions of their own lnd. Medicin Tvern de Rods ith to hll w Medicin Tvern de Rods Historicn skupin»toršti kupci«historic group 'Toršti kupci' Tor Toršti Kupci Tor - Toršti Kupci Rokodelsk delvnic z odrsle - Rezrjenje Hndicrft Workshops for Adults - Wood Crving V Škofji Loki se odo predstvili metlci zstv ter onrji iz portene Očine Tor (Češk). Skupin Toršti kupci je il ustnovljen let 1999 in s svojimi nstopi predstvlj družno življenje druge polovice 15. stoletj. Rokodelsk delvnic rezrjenj o potekl pod strokovnim vodstvom etre lestenjk odlogr, ki modele z loške kruhke izdeluje že od mldih let. N delvnici se oste lhko preizkusili v rezrjenju znčilnih motivov, ki jih njdemo n modelih z loške kruhke. V primeru, d se z rezrjenjem že ukvrjte, lhko s so prinesete svoj dlet. Rzvojn gencij Sor Turizem Flg throwers nd drummers from the twinned Municiplity of Tor in the Czech Repulic will come to perform in. The Toršti Kupci group ws formed in 1999 nd its shows present socile life in the second hlf of the 15th century. The wood crving hndicrft workshop will tke plce under the professionl ledership of etr lestenjk odlogr, who hs een mking models for Lok little honey reds since her youth. In the workshop you will e le to test your skills in crving the chrcteristic motifs which re found on the models for Lok's honey red. Those who lredy do wood crving cn ring their own chisels. Sor Development Agency Tourism Vrt Sokolskeg dom Grden of rvljic o loškem zmorcu Firy-tle out the Lok Negro Sokolski dom Vecerni koncert s pevci Glsene šole Evening Concert with singers from the Škofj Lok Music School Glsen šol Music School Sokolski dom oup f the nce ces rown s, ed ns ntly ising, m h on nd nd 5 Semenj il je živ The Fir ws Alive 3 oslušli oste stre itlijnske in frncoske ntične rije, v izvedi učencev in profesorjev Glsene šole. Nstopili odo: Tej otočnik (soprn), Lenrt Sušnik (tenor), Mrko Jenko (tenor), Žig Rvnihr (riton), Brr Volčič (mezzosoprn), Sšk Kolrič (mezzosoprn), Tilen Drksler (klvir). Old Itlin nd French ri's will e performed y the pupils nd professors of the Music School. erformers: Tej otočnik (soprno), Lenrt Sušnik (tenor), Mrko Jenko (tenor), Žig Rvnihr (ritone), Brr Volčič (mezzosoprno), Sšk Kolrič (mezzosoprno), Tilen Drksler (pino).

6 Rokodelnici: Zmorc in Loški gr Hndicrfts: The Negro nd the Lok Cot-of-Arms Igrrij: Medved Gme: The Ber Agt vlovec, Vnj Jordnov, Ank intr, Agt vlovec, Vnj Jordnov, Ank intr, Krl B. Rihtršič in Ktrin Sekirnik. Krl B. Rihtršič in Ktrin Sekirnik. Rokodelnic: olstenje Hndicrft: Felting Lili njtr Lili njtr Rokodelnic: Zmorcki Hndicrft: Negroes Rjrij Rjrij Knjižnic n prostem Outdoor Lirry Knjižnic Ivn Tvčrj, Sš Bogtj Ivn Tvčr Lirry, Sš Bogtj Amrožič in Než Hriernik Amrožič nd Než Hriernik Izdelovnje lutk iz filc in krton ter sliknje loškeg gr n ščite. oslikv velikeg medved. Izdelovnje zmorčkov in zmjčkov iz mokreg polstenj. Mking puppets from felt nd crdord nd pinting the Lok cot-of-rms on shields. Decorting the ig er. roducing little negroes nd little drgons from wet felt Izdelovnje zmorčkov iz vosk. roducing little negroes from wx Rokodelnice in igrrije Hndicrfts nd Gmes V duhu Zmorc s krono vm omo predstvili knjige o živlih, zdrvilnih zeliščih, jeslovnih itjih in o tem, kko so živeli nši predniki. Z njmljše omo priprvili zgodice, ki govorijo o zmorčkih. In the spirit of the Negro with crown we will present ook out nimls, heling hers, mythologicl eings nd out how our ncestors lived. For the young, we will prepre little stories which tlk out negros. Rok in i H nd

7 ms ord s on Otroške ljudske igre The Gmes nd Dnces of the Slovene eople Otrošk folklorn skupin Kmniti most OŠ -Mesto, Become cquinted with how our ncestors plyed nd dnced. In order to preserve the orl trdition, children will demonstrte some of the gmes nd dnces of the Slovene people. mentorici Andrej Hfner, Andrej Benedik The Stone Bridge Children's Folklore Group - Town rimry School, Spoznli oste, kko so se igrli nši predniki. D i ohrnili izročilo, vm odo otroci prikzli nekj slovenskih ljudskih iger. mentors: Andrej Hfner, Andrej Benedik r, lesno govorni splet o Golrjevem Frjnu Osnovn šol Cvetk Golrj se imenuje po pesniku in pistelju Cvetku Golrju, dom iz Gosteč pod Osolnikom. Iz zpisnih spominov n svoje otroštvo smo o Golrjevem Frjnu, kot so g klicli domči, spoznli, d je il ndrjen in ister fntič, zto so se strši odločili, d g djo v šolo. Njihov želj je il, d postne duhovnik. To pričkovnje se ni izpolnilo, postl p je pistelj, pesnik in drmtik. Frjnovo slovo od vških prijteljev smo priprvili v spomin nnj, sj Osnovn šol Cvetk Golrj letos prznuje 50-letnico. prisluhnite, kkšen gospod je želel postti. Otrošk folklorn skupin Trt, mentorici Mrjnc Trilr, Ed Berginc Dncing interlced with nrrtive out Golr Frjn The Cvetko Golr rimry School is nmed fter the writer nd poet Cvetko Golr, who lived in the villge of Gosteč under Osolnik. From the memories he wrote of his own childhood we know tht Golrj Frjn (s he ws known loclly) ws tlented nd right oy, therefore his prents decided to send him to school. His wish ws tht he could ecome priest. He did not fulfil his expecttions nd insted ecme writer, poet nd drmtist. Frjn's frewell from his villge friends hs een especilly prepred in his memory, s this yer the Cvetko Golr rimry School celertes its 50th nniversry. Come nd listen to wht the gentlemn hd wished to ecome. The Trt Children's Folklore Group mentors: Mrjnc Trilr, Ed Berginc wn ls, nd the j Rokodelnice in igrrije Hndicrfts nd Gmes Otrošk tolkln delvnic Children's percussion Workshop Jk Strjnr, kdemski glsenik tolklec in profesor tolkl Jk Strjnr, cdemic musicin percussionist nd percussion professor Vitezi iz Freising The Knights from Freising Otrošk tolkln delvnic, n kteri odo otroci preko igre spoznli rznolikost ritmov in se nučili osnov tehnike onnj. Igrli odo n inštrumente imenovne cjon in z rokmi ustvrjli rzlične zvne ritmične vzorce. V Škofji Loki se odo z mečevnjem predstvili vitezi iz portene Očine Freising z Bvrskeg. Schwertkmpf Ochs - mečevlski klu, sestvlj 195 člnov in je eden njvplivnejših kluov pri vzdrževnju trdicije historičneg mečevnj n evropski rvni. Freising Schwertkmpf Ochs Through ply, this children's percussion workshop will fmilirise them with different rhythms nd they will lern sic drumming techniques. They will ply instruments nmed cjon nd crete vrious fun rhythms with their hnds. Knights from the twinned Municiplity of Freising in Bvri, will present swordply in. The swordply clu, the Schwertkmpf Ochs, hs 195 memers, mking it one of the most influentil clus in mintining the trdition of historic swordply t Europen level. Freising Schwertkmpf Ochs Igrrije iz preteklosti Gmes from the st Lucij Kvčič Lucij Kvčič D i ohrnili rdoživost in medseojne stike kkršne so imeli otroci nekoč, vs omo nučili iger, ki so se jih igrli v preteklosti. In order to preserve the hppiness nd mutul contct tht children hd in the pst, we will tech you gmes tht were plyed in yegone dys.

8 ( odmor / rek) Jhnje konj z otroke Hri pod Loškim grdom / Hill elow Lok Cstle Vrticek domcih živli Konjeniški klu Equestrin Clu Ogledli si oste lhko tudi druge domče živli. Konjeniški klu c uštl d Horse Riding for Children Little Grden of Domestic Animls You will lso e le to see other domestic nimls. Equestrin Clu Brezplcen voden ogled Ncetove hiše Ncetov domčij v uštlu vs o popeljl v doživetje življenj kmečke družine od 18. stoletj nprej. Strodvno toplino vm o pričrl črn kuhinj, hiš, kmr, krušn peč in številni stri predmeti. Ncetov hiš, Ntlij olenec Free Guided tour of Nce's House On this tour of Nce's house in uštl you will experience the life of frming milies from the 18th century onwrds. You will e chrmed y the ncient wrmth of the lck kitchen, house, closet, ker's oven nd numerous old ojects. Nce's House, Ntlij olenec c. Živli grjske pstirice Animls of the Cstle Shepherdess d. Ncetov hiš Nce s House uštl, vrt Ncetove hiše Grden of Nce s House d uštl, vrt Ncetove hiše Grden of Nce s House Igrrije iz preteklosti Gmes from the st Lucij Kvčič Lucij Kvčič Rokodelnic: Korenine Hndicrft: Roots Avgust Bnik Avgust Bnik rvljice z otroke Firytles for Children Vrtec Nursery School D i ohrnili rdoživost in medseojne stike kkršne so imeli otroci nekoč, vs omo nučili iger, ki so se jih igrli v preteklosti. Ustvrjnje mlih skulptur iz les in korenin. In order to preserve the hppiness nd mutul contct tht children hd in the pst, we will tech you gmes tht were plyed in yegone dys. Creting smll sculptures from wood nd roots. d uštl, vrt Ncetove hiše Grden of Nce s House d Um his me Art His Tow

9 , trij Rotovž in trij Streg župnišč, Atrium Rotovž nd Atrium of the Old Rectory tic Rzstv likovnih izdelkov Exhiition of Art roducts OŠ Cvetk Golrj, OŠ Ivn Grohrj Cvetko Golr rimry School, Ivn Grohr rimry School Škofjeloške pripovedke Tles Brezplcen voden ogled Kpucinske knjižnice Free Guided Tour of the Cpuchin Lirry Kpucinsk knjižnic The Cpuchin Lirry Rzstv pod rkdmi uštlskeg grdu Exhiition under the Arcdes of uštl Cstle 13. junij - 8. julij th June - 8th July 2013 Brlnic n vrtu Sokolskeg dom Outdoor Reding Room in the Grden of Otroci iz loških vrtcev in osnovnih šol so med šolskim letom spoznvli in upodljli pripovedke iz preteklosti Škofje Loke. During the school yer, the children from Lok's nursery nd primry schools lernt out nd depicted tles from Skofj Lok's pst Sokolski dom 3 l ng rds Kpucinsk knjižnic Cpuchin Lirry, old 7 nd n the were uštl od ripovedk o Kmnitem mostu in Legend o zmorcu s krono, st dve škofjeloški pripovedki, ki ost predstvljeni v owerointu n nčin nimcije. Avtor: Žn Križnr, OŠ Ivn Grohrj Mentor: Mjd Šuic Znmenitost Kpucinskeg smostn je knjižnic ptr Romuld Mrušič, ki se nhj v prizidku smostn. Vseuje okoli knjižnih enot strejšeg fond, ki imjo sttus kulturneg spomenik. Med njene drgocenosti sodi 21 inkunul. To so knjige, ki so tiskne pred letom 1500, njstrejš med njimi je iz let Med rokopisi je njznmenitejši Škofjeloški psijon (rocessio Locopolitn), ki g je let 1721 dokončno olikovl in s kligrfsko pisvo npisl kpucin pter Romuld Mrušič in je njstrejše v celoti ohrnjeno slovensko drmsko esedilo, opremljeno z režijskimi opommi. oleg knjižnice je n ogled tudi stln rzstv o Škofjeloškem psijonu. N likovni rzstvi sodelujejo rzlični škofjeloški likovni ustvrjlci. The tle out the Stone Bridge nd the Legend out the negro with crown re two of the tles which will e shown in n nimted owerpoint presenttion. Author: Žn Križnr, Ivn Grohr rimry School Mentor: Mjd Šuic A feture of the Cpuchin monstery is the lirry of Fther Romuld Mrušič, which is situted in n extension of the monstery. It contins round 5,200 ntique ooks nd hs the sttus of culturl monument. Among the most vlule of these ooks re the 21 incunul. These re ooks tht were printed efore the yer 1500, the oldest mong them dtes ck to The ssion ly (rocessio Locopolitn) is the most mportnt mnuscript; this ws designed nd written in clligrphic style y Cpuchin Fther Romuld Mrušič, nd completed in It is the oldest fully preserved Slovenin drmtic text, emellished with directionl notes. Vrious rtists co-operte in this rt exhiition. d Umetnost v historicnem mestu Art in the Historic Town Vrt Sokolskeg dom / Grden of 4 Brlnic z otroke in odrsle, n zelenem senčnem vrtu Sokolskeg dom nudi rnje v mirnem okolju, strn od mestneg vrvež. Slovesno odprtje: o s tolklno delvnico z otroke pod vodstvom Jk Strjnrj. Očin, Sokolski dom The reding room for children nd dults in the green, shdy grden of the offers n opportunity to red in peceful environment wy from the ustle of the town. Grnd opening: 13.6 t with percussion workshop for children under the ledership of Jk Strnjnr. Municiplity,

10 Sokolski dom 21. junij st June 2013 Odprtje rzstve Anton Gojmirj Kos Opening of the Exhiition of Anton Gojmir Kos Očin, Sokolski dom Municiplity, Koncert Škofjeloškeg oktet Octet Concert Otvoritev rzstve o o 19. uri v Sokolskem domu. The opening of the exhiition will tke plce t in the. IT Sokolski dom 3 Škofjeloški oktet letos prznuje 5. oletnico delovnj v novi zsedi in pod tem imenom. Ime so prevzeli po nekdj zelo znnem in kvlitetnem oktetu pod vodstvom Tomž Tozon, ki je desetletje pred tem prenehl z delovnjem. V odoju zdnjih petih let se je sestv oktet menjl in dogrjevl, do sednje desetčlnske zsede. Umetniški vodj oktet je Andrej Žgr. N letošnjem koncertu o Škofjeloški oktet predstvil nekj novonštudirnih skld, pisnih z moške zsede. Večin jih je ponrodelih. Večer o dopolnil tudi venček fntovskih, kot jih je zpisl Jnez Močnik. rosvetno društvo Sotočje This yer, the Octet celerte the 5th nniversry of its new form nd under this nme. The nme comes from former well-known nd top-clss octet under the ledership of Tomž Tozon, which cesed performing decde go. In the pst five yers, the Octet hs chnged nd perfected its line-up to the now current 10 nd memers. The rtistic leder is Andrej Žgr. At this yer's concert, the Octet will present some of their new compositions, written for mle groups. The mjority of these hve ecome fvourites for people. The evening will lso e complemented y the Venček Fntovskih Ensemle, performing songs written y the Slovene composer Jnez Močnik. Sotočje Culturl Society Sokolski dom junij - 1. julij st June - 1st July 2013 Mednrodn konferenc Interntionl Conference Medgenercijsko sodelovnje kot priložnost z turistični rzvoj mest. rtnersk mest:, Železniki, Žiri, Gorenj vs oljne, Msmechelen, Freising, Tor, Medicin, Zgornj Bel, Museo cstelo del Buonconsiglio, Lepoglv, Innichen. Intergenertionl co-opertion s n opportunity for the development of tourist towns. rtner towns:, Železniki, Žiri, Gorenj vs oljne, Msmechelen, Freising, Tor, Medicin, Zgornj Bel, Museo cstelo del Buonconsiglio, Lepoglv, Innichen. SEN ACT / Strejši v kciji Očin, Sokolski dom SEN ACT / Elderly in Action pr M To pr C C c pr hr gr Hi d pr u u 1 Ce DU 2 Vr Municiplity, Umetnost v historicnem mestu Art in the Historic Town Crngro 23. junij rd June 2013 Odprtje nove temtske poti: ot v Crngro Opening of the new Theme th: th to Crngro N vodenem ogledu s pričetkom o 10. uri izpred glvne vtousne postje v Škofji Loki, se omo mimo vsi evno sprehodili do cerkve Mrijineg oznnjenj v Crngrou in med potjo prisluhnili številnim znimivostim ter si ogledli prikz sokolrstv. Rzvojn gencij Sor Turizem This guided wlk will egin t 10.00m in front of the min us sttion in. It will led pst the villge of evno nd onwrds to the Church of Mri's Annuncition in Crngro. Along he wy you will e le to listen to numer of points of interest nd wtch flconry demonstrtion. Sor Development Agency Tourism G of So So Vr G At At At At Ol K C

11 Škofj Lok HU SLO Ljuljn CRO ts ozon, e Kpucinsk knjižnic Cpuchin Lirry Cnkr Squre 6 Loški grd Lok Cstle ng t 7 4 S 3 Sor 2 c nsk 2 Krnj Ljuljn 7 1 Center DUO DUO Centre Vrt Očine Grden of Municiplity of Sokolski dom Vrt Sokolskeg dom Grden of Atrij Rotovž Atrium Rotovž Atrij Streg župnišč Atrium of the Old Rectory Kpucinsk knjižnic Cpuchin Lirry INFO ji trg ljne, useo Turizem Tourism Spodn ment prizorišče / Setting c prizorišče / Setting hri pod Loškim grdom Hill elow Lok Cstle d prizorišče / Setting uštl, Ncetov hiš uštl Nce s House Železniki r So šk Sel r's mpome the prizorišče / Setting or IT Bled Krnj ol j Home. AUT 11 Kos Žiri d uštl Ncetov Hiš / Nce s House

12 12 rogrm prireditve Historil 2013 o izpeljn v vskem vremenu. The Historil 2013 progrmme will tke plce whtever the wether. Generlni pokrovitelj / Generl sponsor: Vodj projekt: roject Leder: Sodelujoči: rticipnts: Zlti pokrovitelj / Golden sponsors: Informcije: Informtion: Srerni pokrovitelji / Silver sponsors: Olikovnje / Design: Fotogrfij / hoto: revodi / Trnsltion: Tisk / rint: Število izvodov: Numer of copy: Rzvojn gencij Sor Turizem / Development Agency Sor Tourism Andrej Križnr Freising Schwertkmpf Ochs Glsen šol / Music School (Sšk Kolrič, Jk Strjnr) Gostiln Kšč / Resturnt Kšč Kpucinsk knjižnic / Cpuchin Lirry Knjižnic Ivn Tvčrj / Ivn Tvčr Lirry Konjeniški klu / Equestrin Clu Kulturno društvo Lonc / Culturl Society Lonc Loški oder / Loški oder Thetre (An Bnik) Medicin Tvern de Rods Ncetov hiš / Nce s House Očin / The Municiplity of (mg. Andrej Rvnihr Megušr) Osnovn šol Cvetk Golrj / Elementry School Cvetko Golr Osnovn šol Ivn Grohrj / Elementry School Ivn Grohr Osnovn šol - Mesto / Elementry School Mesto rosvetno društvo Sotočje / Sotočje Culturl Society (Mrij Krjnik) Rjrij Sokolski dom / Tor Toršti kupci Turistično društvo / Tourist Assocition (Mrko leško) Vrtec / Kindergrten Združenje umetnikov / Artists Assocition (Agt vlovec) Rzvojn gencij Sor Turizem / Development Agency Sor Tourism , Studio Miklvc, Jn Jocif in rhiv Rzvojne gencije Sor / Jn Jocif nd Archive of the Development Agency Sor Adele Gry Tiskrn GTO Košir, junij 2013 / June Izrli smo stoodstotni reciklirn Revive ure Nturl Mt ppir, 150 g. Izdeln je iz stoodstotneg po-potrošneg odpdneg mteril in rez eljenj s klorom. / We choose 100% Recycled Revive ure Nturl Mt per, 150 g. It is mde from 100% post-consumer wste mteril nd totlly Chlorine Free.

Cattle drive in Söll

Cattle drive in Söll Cttle drive Almbtrieb in öll 23. 09. 2017 ÖLL refreshes! With PROGRAMME of ALP FETIVAL WEEK The Almbtrieb. The nnul cttle drive in öll will give you rel tste of the pst, present nd future of Tyrolen trdition.

More information

2018 ANNUAL CONVENTION February 2, 2018

2018 ANNUAL CONVENTION February 2, 2018 2018 ANNUAL CONVENTION Februry 2, 2018 Messge from the President We re the AGC. Our theme for this yers convention is ment to not only instill pride in wht we hve ccomplished throughout the yers, but lso

More information

Great Britain Tourism Survey. August 2015

Great Britain Tourism Survey. August 2015 Gret Britin Tourism Survey August 2015 Summry of Results GB And Englnd Trips Nights Spend Hedlines August 2015 +3% 0% +1% There were 14.8 million domestic overnight trips in GB in August 2015, up +3% on

More information

OPERATIONS/DISPATCH OFFICE Monday Friday, (Except County Observed Holidays) 5:00AM until 6:00 PM, Phone # (704)

OPERATIONS/DISPATCH OFFICE Monday Friday, (Except County Observed Holidays) 5:00AM until 6:00 PM, Phone # (704) Trnsporttion 115 W. Min Street Lincolnton North Crolin 28092 Phone: 704-736-2030 TTY/TDD 1-800-735-2962 PUTTING PEOPLE FIRST www.lincolncounty.or/tlc Trnsporttion (TLC) is fully coordinted, pulic trnsporttion

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

4M MANCHESTER AIRPORT MANCHESTER S BEST CONNECTED OFFICE SPACE REFURBISHED GRADE A OFFICE SPACE TO LET FROM 1,000 45,000 SQ FT

4M MANCHESTER AIRPORT MANCHESTER S BEST CONNECTED OFFICE SPACE REFURBISHED GRADE A OFFICE SPACE TO LET FROM 1,000 45,000 SQ FT 4M MANCHESTER AIRPORT MANCHESTER S BEST CONNECTED OFFICE SPACE REFURBISHED GRADE A OFFICE SPACE TO LET FROM 1,000 45,000 SQ FT WE KNOW OFFICES AT 4M Locted t the hert of Mnchester Airport nd on the doorstep

More information

ASSESSING ECOTOURISM ECONOMICS FOR LIVELIHOOD INTERVENTION- A CASE IN NAMERI NATIONAL PARK OF ASSAM (INDIA)

ASSESSING ECOTOURISM ECONOMICS FOR LIVELIHOOD INTERVENTION- A CASE IN NAMERI NATIONAL PARK OF ASSAM (INDIA) ASEAN Journl on Hospitlity nd Tourism, Vol 13, pp. 19-32 Printed in Indonesi. All right reserved ASSESSING ECOTOURISM ECONOMICS FOR LIVELIHOOD INTERVENTION- A CASE IN NAMERI NATIONAL PARK OF ASSAM (INDIA)

More information

NOTICE TO MEMBERS No February 5, 2003

NOTICE TO MEMBERS No February 5, 2003 NOTICE TO MEMBERS No. 2003-008 February 5, 2003 NEW EQUITY OPTION CLASSES Bourse de Montréal Inc.(The Bourse) and (CDCC) hereby inform you that at the opening of trading on Monday, February 10, 2003 the

More information

Update on the Kosovo Roma, Ashkaelia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian communities in a minority situation

Update on the Kosovo Roma, Ashkaelia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian communities in a minority situation Updte on the Kosovo Rom, Ashkeli, Egyptin, Serb, Bosnik, Gorni nd Albnin communities in minority sitution UNHCR Kosovo, June 2004 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION. 3 PART 1: TRENDS IN SECURITY, CONFIDENCE

More information

Bangor University - Guest Information

Bangor University - Guest Information University - Guest Informtion Thnk you for your booking with University. The following is some useful informtion for your visit: Level of Service Te & Coffee mking Fcilities Free Internet Access Bed Linen

More information

AT ALYA KUAL A LUMPUR

AT ALYA KUAL A LUMPUR T LY KUL LUMPUR n nthology of Contentment THE EST RESIDENCE IS THE FIRST DEVELOPMENT OF MSTER-PLNNED LY KUL LUMPUR. GTED ND GURDED COMMUNITY OF LOW-DENSITY LUXURY COURTYRD VILLS PERCHED ON THE PERIPHERY

More information

Darling! Bad Ischl. Salzkammergut

Darling! Bad Ischl. Salzkammergut Katrin, my Darling! Salzkammergut E EN C ES U IQ IN U N T R RY N P O M R IV R D E K wards p U OUT OF PICTURE BOOK Spa town as the heart of the Salzkammergut with its Darling, Mount Katrin, has been a place

More information

Wood Stove Rear Fan 2 Installation Instructions

Wood Stove Rear Fan 2 Installation Instructions Tle of Contents Tle of Contents... 1 Comptiility (Freestnding Models Only)... 1 Pking List... 1 Operting Instrutions... 1 Instlltion Instrutions (All Exept Leyden, Aror, nd 1750)... 1 1750 Instlltion Instrutions...

More information

Saule, Saule, quid me persequeris?

Saule, Saule, quid me persequeris? Ludovico Bali (c.1545-1604) le, le, quid me persequeris à7 Transcried and edited y Leis Jones Source: Schadeus, and Vincenti, (eds.) (161) Promptuarii musici pars tertia, Strassurg. Kieffer and Ledertz.

More information

EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS

EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS EXISTING CONDITIONS ON COLORADO S FOURTEENERS NATURAL RESOURCE MANAGER SURVEY RESULTS A Little Background January 15, 2004 - Informal Gathering of Wilderness Managers. Survey Monkey survey developed with

More information

Available as a Residential Kit (200,000 BTU PRV) or Commercial Kit (2,700,000 BTU PRV)

Available as a Residential Kit (200,000 BTU PRV) or Commercial Kit (2,700,000 BTU PRV) Heavy duty forged brass with full port main flow channel and drain 304 Stainless steel wing handle for easy actuation of the main ball Color coded insulator rings for easy identification of hot & cold

More information

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S

C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M P A T R I C I A V A N N E S S C O R M E U M E S T T E M P L U M S A C R U M (MY HEART IS A HOLY PLACE) text and music by P A T R I C I A V A N N E S S text transated into Latin by E D W A R D J. V O D O K L Y S, S. J. Cor meum est

More information

REACHING NEW HEIGHTS. Tanzania

REACHING NEW HEIGHTS. Tanzania RACHING NW HIGHTS lwhen word of snow-cpped mountin on st Afric s equtoril plins reched urope in the mid-19th century, the public, nd London s Royl Geogrphic Society, scoffed t such n unbelievble notion.

More information

Examining hand grip strength in different sports

Examining hand grip strength in different sports Interntionl Journl of Sport Studies. Vol., 5 (10), 1132-1136, 2015 Aville online t http: www.ijssjournl.com ISSN 2251-7502 2015; Science Reserch Exmining hnd grip strength in different sports Onder Krkoc

More information

(27 Oct 05) AD 2-EGJA-1-1

(27 Oct 05) AD 2-EGJA-1-1 UK AIP (27 Oct 05) AD 2-EGJA-1-1 EGJA AD 2.1 EGJA ALDERNEY EGJA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1 ARP Co-ordintes nd site t AD: Lt: 494222N Long: 0021253W Centre of Airport. 2 Direction

More information

ROOTWAD LOG (15' LONG) TRENCH WALL BACKFILL ROOTWAD LOG (15' LONG) GRAVEL FILL BEHIND RIPRAP 4'Î 4'Î NOTES:

ROOTWAD LOG (15' LONG) TRENCH WALL BACKFILL ROOTWAD LOG (15' LONG) GRAVEL FILL BEHIND RIPRAP 4'Î 4'Î NOTES: TRENCH WLL INITIL FILL TO HOLD LOG EXISTING CREEK BOTTOM WTER SURFCE (VRIBLE) ROOTWD LOG (5' LONG) GRVEL FILL BEHIND RIPRP 'Î 2'Î EXISTING CREEK BOTTOM 4'Î TOE RIPRP (2 INCH) W/ 6 INCH CLSS FILTER MTERIL.

More information

Greek History Study Packet

Greek History Study Packet I Greek History Study Pcket 6 Divisions of Greek History:. Bronze Age (Minos nd Mycene)/ Archic / Hellenic (includes Athenin Golden Age or Clssicl Greek / Hellenistic (After Alexnder's Deth to the lst

More information

Student Book. name: STUDENT BOOK

Student Book. name: STUDENT BOOK Student Book nme: STUDENT BOOK Techers nd Students strt HERE READ the speech bubble below bout wht to do when you find rt. Hello techers nd students welcome to the 2O12 Cirns Indigenous Art Fir Before

More information

STAR LOUNGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STAR LOUNGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STR LOUNGE SSEMBLY INSTRUCTIONS 13 EN CONTENT / SCOPE OF DELIVERY ENGLISH MNUL Scope of delivery...................... 14 Notes on use / safety.................. 15 Preparation...........................

More information

Digital Resources for Aegean languages

Digital Resources for Aegean languages Digital Resources for Aegean languages Objectives: Make digital texts available to: researchers non-specialists broader audience Keep editions updated Analysis tools: deciphering, linguistic analysis:

More information

TF-M SERIES SHOWN TF-M SERIES MTC MT MT-547 MT MT-538 MT MT MT MT54796 WEIGHT

TF-M SERIES SHOWN TF-M SERIES MTC MT MT-547 MT MT-538 MT MT MT MT54796 WEIGHT PT NO. 8 7 6 5 3 1 ESIPTION MT-653-63 T-M-8 Tower ace Mount,.38" O X 8' Pipe 1 1 - - - - - - - - - 378. LS T-M-1 Tower ace Mount,.38" O X 1' Pipe 1 1 - - - - - - - - - 6.08 LS T-M-0 Tower ace Mount,.38"

More information

Jesu, Joy of Our Desiring

Jesu, Joy of Our Desiring Jesu, Joy Our Desir $1.00 PDF New Classics eries Jesu, Joy Our Desir or verses piano Johann chop, arr. J.. ach Ed. Chrispher spaas www.aspenhillmic.com 2 Jesu, Joy Our Desir from W 147, Herz und Mund und

More information

Presentations Made during the Workshop

Presentations Made during the Workshop Annex 4 Presentations Made during the Workshop Strategy for Information Sharing and Networking of ICH Safeguarding in the Asia-Pacific Mr. Sun Bok Choi Chief, Planning and Management Section, ICHCAP 22

More information

Jessica Blanco Sharlene Buchely Cuellar Sebastian Cajamarca Delgado. Doudy Casseus Delgado Sara Concepcion Cuellar. Regina Del Castillo

Jessica Blanco Sharlene Buchely Cuellar Sebastian Cajamarca Delgado. Doudy Casseus Delgado Sara Concepcion Cuellar. Regina Del Castillo Clerk of Council Student Government Assocition Student Government Council Modesto A. Midique Cmus Sente Agend nd Meeting Minutes August 21, 2017 Strt Time: 4:52m I. Welcome & Cll to Order Jose Sirven,

More information

.WG ON THE BBC,

.WG ON THE BBC, .WG ON THE BBC, 1947-2017. A doubtless incomplete listing of BBC television nd rdio brodcsts feturing either WG himself or his work. (A) TELEVISION (T1) BBC Two's Midnight Movie from 23.20 on Sturdy 25

More information

E500 Barbecue Assembly Manual

E500 Barbecue Assembly Manual TM MC E500 Barbecue ssembly Manual 85-3106-0 (G45315) Propane 85-3107-8 (G45316) Natural Gas 1 Year limited Warranty Read and save manual for future reference. ssemble your grill immediately. Missing or

More information

CROSS POINT. London. Computer generated image

CROSS POINT. London. Computer generated image CROSS POINT London Computer generated image NEW CROSS NEW CROSS NEW CROSS NEW LONDON T THE HERT OF NEW CROSS, ONE OF LONDON S MOST VIBRNT ND FSTEST DEVELOPING NEIGHBOURHOODS, YET MOMENTS FROM THE HISTORY

More information

280 Wallace Road nw, salem, Oregon Ph fax

280 Wallace Road nw, salem, Oregon Ph fax 2017 SINCE 1890 280 Wallace Road nw, salem, Oregon 97304 Ph. 503-363-4788 fax 503-363-0286 Www.salemtent.com PANNIERS A li le about the company, A B Salem Tent & Awning Co. Manufactures custom tarps and

More information

Salem, 1692 for. Women s Choir. Keith A. Hamel

Salem, 1692 for. Women s Choir. Keith A. Hamel Salem, 9 for Women s Choir by Keith A. Hamel Dedicated to Emma Commissioned by the Elektra Women s Choir (Diane Loomer and Morna Edmundson, directors) with the financial assistance of the Music Section

More information

PHILIPPINE REAL ESTATE MARKET

PHILIPPINE REAL ESTATE MARKET 2Q 2013 MARKET OVERVIEW RESEARCH & FORECAST REPORT PHILIPPINE REAL ESTATE MARKET Executive Summry ECONOMY The Philippines is benefitting from period of politicl stbility with economic growth ccelerting.

More information

P R E S E N T A T I O N B O O K

P R E S E N T A T I O N B O O K P R E S E N T A T I O N B O O K www.chansondelamontagne.ch Presentation All folk "La Chanson de la Montagne de Nendaz" aims to make you discover the traditional Wallis art through dances and songs from

More information

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM

TO LET TITHEBARNPROJECT.COM TITHEBARPROJECT.COM UIQUE OPPORTUITY FOR A COFFEE + BAR OPERATOR I LIVERPOOL CITY CRE, GROUD FLOOR + BASEM SPACE FROM 1,754 TO 4,200 SQ FT TO L We want someone with vision to create a buzzing bar for the

More information

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services.

Report sales to a QEZE of nonresidential gas (including propane in containers of 100 pounds or more), electric, refrigeration, and steam services. New Yk State Department of Taxation and Finance Consumer s Utility and Fuel Taxes f Nonresidential Gas, Electric, Refrigeration, and Steam Services Sold to a Qualified Empire Zone Enterprise (QEZE) File

More information

DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për autorizim

DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për autorizim ALBANESE NJOFTIM PËR FAMILJEN comuniczione per l fmigli DALJE JASHTË TERRITORIT TË SHKOLLËS kërkesë për utorizim richiest di utorizzzione Prindërve të nxënësit/ses Ai genitori dell'lunno/ emri dhe mbiemri

More information

Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact

Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact Aviation Maintenance Industry Outlook and Economic Impact March 18, 2015 David A. Marcontell Vice President CAVOK, a division of Oliver Wyman 1003 Virginia Ave, Suite 300 Atlanta, Georgia 30354 Office:

More information

S4.1 MALTESE PERSONALITIES

S4.1 MALTESE PERSONALITIES S4.1 MALTESE PERSONALITIES S4.1.1 We will research three personalities: Dun Karm Psaila; Dun Mikiel Xerri and St Ġorġ Preca. A. Write XERRI, PSAILA or PRECA See the example. 1. Ex. His monument is in St

More information

The capital of Ecuador is Quito. Ecuador is located in western South America, and borders Colombia to the southwest and Peru to the northwest.

The capital of Ecuador is Quito. Ecuador is located in western South America, and borders Colombia to the southwest and Peru to the northwest. ECUADOR The capital of Ecuador is Quito. Ecuador is located in western South America, and borders Colombia to the southwest and Peru to the northwest. Ecuador has a population of 15,654,411 people and

More information

Name and Surname: Year , 3rd term. Europe's project

Name and Surname: Year , 3rd term. Europe's project Name and Surname: Year 2015-2016, 3rd term. 6è A Europe's project Shared part - What s a continent? - What s Europe? Population, countries, capital of Europe. - What s the European Union? - Where is Europe

More information

ESPON High Level Conference Targeted Analyses for Stakeholders: Territorial Evidence in Practice. 11 May 2011 in Brussels. Practical Information

ESPON High Level Conference Targeted Analyses for Stakeholders: Territorial Evidence in Practice. 11 May 2011 in Brussels. Practical Information ESON Hgh Level Conference Targeted nalyses for Stakeholders: Terrtoral Evdence n ractce 11 ay 2011 n Brussels ractcal Informaton Venue Locaton: Square Conference Centre Coudenberg Entrance The rc udtorum

More information

MINI LITE ETC SERIES MINI LITE SERIES ROO SERIES MINI LITE ETC SERIES MINI LITE SERIES ROO SERIES

MINI LITE ETC SERIES MINI LITE SERIES ROO SERIES MINI LITE ETC SERIES MINI LITE SERIES ROO SERIES Forest River presents MINI LITE ETC SERIES MINI LITE SERIES ROO SERIES MINI LITE ETC SERIES MINI LITE SERIES ROO SERIES 2 SGE WITH CHERRY WOOD MODEL 181 Mini Lite ETC Rockwood Mini Lite ETC Series Floorplans

More information

with exciting new family

with exciting new family Welcometoour wonderful worldoffantasy! For over 50 years, since its founding in 1955, Storybook Land has been keeping the spirit of childhood alive in an entertaining and educational atmosphere. We invite

More information

LINEUP FRIDAY, JUNE 12 DAN + SHAY SCHEDULE. 5:00 pm GATES OPEN. 5:30 pm. 7:00 pm. 8:30 pm SAM HUNT. 10:00 pm. 11:30 pm. 12:30 am EVENT SITE CLOSES

LINEUP FRIDAY, JUNE 12 DAN + SHAY SCHEDULE. 5:00 pm GATES OPEN. 5:30 pm. 7:00 pm. 8:30 pm SAM HUNT. 10:00 pm. 11:30 pm. 12:30 am EVENT SITE CLOSES OFFICIAL F ES T I VA L GUIDE J UN E 12-13, 2015 D U B U Q U E, I OWA SC H E D U L E O F E V E N TS CAMPING BRE W FES T A M ERI CAS RI VE R FESTIVA L.COM PRESENTED BY P RO DU C ED BY THE AME R ICA S R IVER

More information

Granite Sinks. year. warranty

Granite Sinks. year. warranty Perhaps the most significant advance in sink material in recent years has been the development of a composite. This compound consists of 80% natural granite. Its ultra hard structure is extremely tough

More information

Dry Rehydratable Film Method for Rapid Enumeration of Coliforms in Foods (3M Petrifilm Rapid Coliform Count Plate): Collaborative Study

Dry Rehydratable Film Method for Rapid Enumeration of Coliforms in Foods (3M Petrifilm Rapid Coliform Count Plate): Collaborative Study 56 KINNEBERG &LINDBERG:JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL VOL. 85, NO. 1, 2002 70-2009-6428-9 FOOD BIOLOGICAL CONTAMINANTS Dry Rehydrtle Film Method for Rpid Enumertion of Coliforms in Foods (3M Petrifilm Rpid

More information

RING VAC Convey solid materials, waste, trim, small parts with virtually no moving parts. 4Made of anodized aluminum with no moving parts. material.

RING VAC Convey solid materials, waste, trim, small parts with virtually no moving parts. 4Made of anodized aluminum with no moving parts. material. RING VC IR CONVEYOR RING VC Convey solid materials, waste, trim, small parts with virtually no moving parts WT RE TEY RESONS TO USE The Ring Vac Pneumatic Conveying System has virtually no moving parts,

More information

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA "FRANJA" (pri Cerknem) PARTISAN HOSPITAL "FRANJA" (near Cerkno)

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA FRANJA (pri Cerknem) PARTISAN HOSPITAL FRANJA (near Cerkno) CERKNO Ta bogata hribovita pokrajina ter neokrnjena narava skupaj s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi in gostoljubnimi prebivalci, ki vam bodo postregli z lokalnimi specialitetami, vas bo

More information

Welcome to the 6th annual Michigan Pirate Week and Festival at Loutit District Library. Treasure Hunt. Monday August 6 at 9:00 AM through

Welcome to the 6th annual Michigan Pirate Week and Festival at Loutit District Library. Treasure Hunt. Monday August 6 at 9:00 AM through Welcome to the 6th annual Michigan Pirate Week and Festival at Loutit District Library Coast Guard Festival Parades: Kid s Parade Saturday, July 28 at 10:30 AM and the Grand Parade Saturday, August 4 at

More information

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and This rticle ppered in journl pulished y Elsevier. The ttched copy is furnished to the uthor for internl non-commercil reserch nd eduction use, including for instruction t the uthors institution nd shring

More information

SO SORRY. Jimmy Smith

SO SORRY. Jimmy Smith SO SORRY by Jimmy Smith P.O Box 385 Carriere Ms. 39426 601-990-6251 FADE IN: EXT. ABORTION CLINIC - DAY. Sign reads(picayune ABORTION CLINIC) INT. WAITING ROOM - DAY. NURSE We are ready for you MISS. WINTERS

More information

Alhama de Murcia, Spain

Alhama de Murcia, Spain Alhama de Murcia, Spain Paramount Park Murcia Overview of the Paramount Park & LifeStyle Center Project After deep studies, the privileged Region of Murcia and in particular the spectacular area of Alhama

More information

93, Kampung Annah Rais, Hp: / Padawan, 94200, Kuching,

93, Kampung Annah Rais, Hp: / Padawan, 94200, Kuching, Journey from City by land from Kuching to Annah Rais Longhouse will take approximately 1 hour & 15 mins. The journey will pass through the beautiful limestone formation scenic view, as well as the countryside

More information

Campfire. I. Preparation Before Activity

Campfire. I. Preparation Before Activity Campfire December 2010 Concepts: 1. The origin of the campfire is unknown; however, it has been used throughout human history as a means of warmth, light, social gathering, and entertainment. 2. Participating

More information

T-Rex Forced Me Gay: (Dinosaur Erotica) By Hunter Fox

T-Rex Forced Me Gay: (Dinosaur Erotica) By Hunter Fox T-Rex Forced Me Gay: (Dinosaur Erotica) By Hunter Fox T- Rex Throws Out First Pitch at Padres-Royals - A scarily lifelike T-Rex threw out the first pitch at Wednesday little arms or any of its unfortunately

More information

ATHENE. Newsletter No.2 June Meeting in Lecce (Italy) Partners are working in ATHENE Festival s organization for this summer.

ATHENE. Newsletter No.2 June Meeting in Lecce (Italy) Partners are working in ATHENE Festival s organization for this summer. ATHENE Newsletter No.2 June 2014 Meeting in Lecce (Italy) Content Meeting in Lecce 1 Study visit 2 ATHENE SUMMER Festival in 2 3 countries: Burgos (Spain), Lecce (Italy) and Pula (Croatia) ATHENE (Mediterranean

More information

OPENING THURSDAY 23 JUNE CITY MALL, T-5 MAIN ROAD, SOLWEZI

OPENING THURSDAY 23 JUNE CITY MALL, T-5 MAIN ROAD, SOLWEZI Y M Y MY 23 JU G HURSDY 23 JU Y M, -5 M RD, SWZ 21 RS VD FRM 23 JU 10 JUY 2016 15 VR WH FRZ H BU BD MRGR 500g 39 JSM R 2,5kg 29 19 ninety9cents ZMFSR_ ZMB S RD SF RSG FUR 2,5kg GG S R FS VU 750g 129 BUY

More information

GOVERNMENT OF INDIA AERONAUTICAL INFOFUvlAT!ON SERVICES DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION OPPOSITE SAFDARJUNG AIRPORT

GOVERNMENT OF INDIA AERONAUTICAL INFOFUvlAT!ON SERVICES DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION OPPOSITE SAFDARJUNG AIRPORT .. Telephone No '4622495 Te!egraptHc Address Ccrrrnerc1a1 AIRCIV!L NEW DELHI Aeronautical VIODY.tl. YX E Mail: drir.'ildgca.d_

More information

Arts & Cultural Travel Presents: New Mexico: Wander + Create with India Flint 11 Days/10 Nights Abiquiu (4) Taos (4) Santa Fe (2)

Arts & Cultural Travel Presents: New Mexico: Wander + Create with India Flint 11 Days/10 Nights Abiquiu (4) Taos (4) Santa Fe (2) Arts & Cultural Travel Presents: New Mexico: Wander + Create with India Flint 11 Days/10 Nights Abiquiu (4) Taos (4) Santa Fe (2) Journey Arrival Date: October 1, 2017 Journey Departure Date: October 11,

More information

AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY

AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY S S Detachable wire shelves (High Quality) Features: It is high quality with no maintenance, will last long for years, it is ideal for versatile uses. (It not only makes a statement but also brightens

More information

Kinematics Review Checklist

Kinematics Review Checklist Kinemics Reiew hecklis Vecors n Sclrs 1.1.0 Gie exmples of ecors n sclrs; n recognize he ifference beween hem. Wh wo prs oes ecor he? Which of hese prs comprises sclr? mgniue n irecion Which of he following

More information

Oise, Paris, Val D'Oise (Maps/Local (Michelin)) (English And French Edition) By Michelin

Oise, Paris, Val D'Oise (Maps/Local (Michelin)) (English And French Edition) By Michelin Oise, Paris, Val D'Oise (Maps/Local (Michelin)) (English And French Edition) By Michelin The army of the Duke of Burgundy and a force of about two hundred English soldiers occupied Paris the Val-d'Oise

More information

RUSSIA OR CA WA AK NV CANADA ID UT AZ MT WY CO NM MEXICO HI ND SD NE KS TX MN OK CANADA IA WI LA IL MI IN OH WV VA FL ME VT NH MA NY CT NJ PA MO KY NC TN SC AR AL GA MS MD BAHAMAS CUBA RI DE 3 RUSSIA 1

More information

Catalans By: Ryan Conley

Catalans By: Ryan Conley Catalans By: Ryan Conley Population Right now there are about 7.2 million people living in Catalans. 70% of the people there are living in Barcelona. Its imperial force is usually spread across the Mediterranean.

More information

2500 UT Unitwall System

2500 UT Unitwall System JULY, FETURES 1 Features 2500 UT Unitwall is a pre-glazed unitized curtain wall 2-1/2" (63.5) sight line and 7-1/2" (0.5) Captured system depth or 6-1/2" (5.1) 4-side SSG system depth Prefabricated and

More information

MADE IN THE U.S.A. FUN FINDER CHECK LIST DEDICATED PRE-DELIVERY INSPECTION FACILITY

MADE IN THE U.S.A. FUN FINDER CHECK LIST DEDICATED PRE-DELIVERY INSPECTION FACILITY REEN MNUCTURIN PROCESSES MDE IN THE U.S.. Ultra -Lite UN INDER CHECK LIST DEDICTED PRE-DELIVERY INSPECTION CILITY 5 Year Warranty CRUISER RV DVNTE Established in 1988, Cruiser RV, sets the bar high in

More information

Clst 181SK Ancient Greece and the Origins of Western Culture. Homer s Iliad. Final Preliminaries

Clst 181SK Ancient Greece and the Origins of Western Culture. Homer s Iliad. Final Preliminaries Clst 181SK Ancient Greece and the Origins of Western Culture Homer s Iliad Final Preliminaries Review: Mesopotamia,Phoenicia, Crete, Cyprus, Delphi, Peloponnesus, Ionia Aulis Review: Knossos, Mycenae,

More information

Dates: March 4 th -13 th Location: Bariloche, Patagonia, Argentina. Brief Description:

Dates: March 4 th -13 th Location: Bariloche, Patagonia, Argentina. Brief Description: [Type text] Page 0 Patagonia Remote Medicine Expedition is an exciting experience offered through the section of Wilderness & Environmental Medicine of the Emergency Department at University of Colorado

More information

2016 LCLD Fellows Third Meeting D I E G O

2016 LCLD Fellows Third Meeting D I E G O 2016 LCLD Fellows Third Meeting D I E G O Please see the back of the card for clues. Text photos from these San Diego landmarks and experiences to Caitlin Puffenberger, LCLD Communications Coordinator,

More information

What s. Inside? SCAMP SUMMER DAY CAMP TENNIS LESSONS. SCAMP...5 Tennis Lessons...7 Swim Lessons...9 Martial Arts...11 Dance...13 One Week Camps...

What s. Inside? SCAMP SUMMER DAY CAMP TENNIS LESSONS. SCAMP...5 Tennis Lessons...7 Swim Lessons...9 Martial Arts...11 Dance...13 One Week Camps... SCAMP SUMMER DAY CAMP At Brookfield & Mequon Scamp started in 1987 and has become Elite s largest summer program. Children ages 4-11 will participate with our seasoned staff in a variety of sports including

More information

Lion of Knidos. Preview Only VICTOR LÓPEZ (ASCAP) INSTRUMENTATION

Lion of Knidos. Preview Only VICTOR LÓPEZ (ASCAP) INSTRUMENTATION YOUNG BAND Grade Lion o Knidos Conductor 8 lute Ooe Bassoon st B Clarinet nd B Clarinet B Bass Clarinet 5 E Alto Saxophone B Tenor Saxophone E Baritone Saxophone st B Trumpet nd B Trumpet Horn VICTOR LEZ

More information

Come be great at The Honor Roll School

Come be great at The Honor Roll School Come be great at The Honor Roll School Unique Learning Experiences. Real Fun. Pure Genius. The Honor Roll School 4111 Sweetwater Boulevard Sugar Land, TX 77479 281-265-7888 thehonorrollschool.com Welcome

More information

WORKCAMPS PROGRAMME FOR 2016

WORKCAMPS PROGRAMME FOR 2016 WORKCAMPS PROGRAMME FOR 2016 CODE NAME LOCATION START END TYPE NO. OF. INT VOLS. AGE REMARKS FIYE 601 Jedrus 1 Jozefow 2016-06-26 2016-07-09 KIDS 10 18-30 FIYE 602 Jedrus 2 Jozefow 2016-07-10 2016-07-23

More information

Hades (An Archer And Bennett Thriller) By Candice Fox

Hades (An Archer And Bennett Thriller) By Candice Fox Hades (An Archer And Bennett Thriller) By Candice Fox - Hades An Archer And Bennett Thriller - aatadaal.store - Bennett Thriller Many people are trying to be smarter every day. How's about you? Hades An

More information

Sumus Domus Domini. commissioned by the Archdiocese of Los Angeles in thanksgiving for the new Cathedral of our Lady of the Angels. Gm F/A Dm.

Sumus Domus Domini. commissioned by the Archdiocese of Los Angeles in thanksgiving for the new Cathedral of our Lady of the Angels. Gm F/A Dm. 2 Spah Traslatio Rocío Ríos ad Kathlee Orozco Sumus omus omii commsioed y rchdiocese o Los geles i thaksgivig or e adral o our Lady o gels hrpher Walker Keyoard % % % Soprao l Teor Bass (rall.) INTRO (q

More information

MORRIS REGIONAL 4 H CAMP 2018 Camp Counselor Application

MORRIS REGIONAL 4 H CAMP 2018 Camp Counselor Application MORRIS REGIONAL 4 H CAMP 2018 Camp Counselor Application Any youth in grades 7 through 1 year past high school can apply online to be a 4-H Regional Camp Counselor. Applications will be accepted until

More information

Who Visits Louisiana. A Presentation For the Louisiana Travel Promotion Association March 15, 2007

Who Visits Louisiana. A Presentation For the Louisiana Travel Promotion Association March 15, 2007 Who Visits Louisiana A Presentation For the Louisiana Travel Promotion Association March 15, 2007 Louisiana Market Share of U.S.Resident Visitors 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 2.4%

More information

go went liked came was gave did took read went shopping went took a walk sat took swam went to the movies went hiking

go went liked came was gave did took read went shopping went took a walk sat took swam went to the movies went hiking 1 2 8 3 go went liked came gave was 5 6 7 4 did read took No, he didn t. His uncle came to his house. She went to the movies with her mom. No, he wasn t. He was excited. Melissa went to a bookstore. went

More information

News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville

News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville 1,000 IDEAS & ACTIVITIES FOR LANGUAGE TEACHERS www.breakingnewsenglish.com/book.html Thousands more free lessons from Sean's

More information

8.7% 3.9% California. California MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States. April Jan.

8.7% 3.9% California. California MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States. April Jan. MFG job growth continues to lag the country Percent change since Rest of United States 8.7% Jan 10: 10,211,600 Apr 17: 11,098,100 886,500 April 2017 3.9% Jan 10: 1,248,400 Apr 17: 1,297,900 49,500 Jan.

More information

JeppView for Windows. List of pages in this Trip Kit. jep=jeppesen. Trip Kit Index

JeppView for Windows. List of pages in this Trip Kit. jep=jeppesen. Trip Kit Index Trip Kit Index Printed on 28 Jun 2015 Page 1 (c) JEPPESEN SNERSON, IN., 2015, LL RIGHTS RESERVE jep=jeppesen JeppView for Windows List of pages in this Trip Kit Trip Kit Index irport Information For TLPL

More information

Director: David Roark

Director: David Roark Director: David Roark Service Area: The Texas Service Center accepts and processes certain applications and petitions from individuals residing in the following states: Alabama, Arkansas, Connecticut,

More information

Snowflake #111 Ornament Pattern

Snowflake #111 Ornament Pattern Snowlk #111 Ornmnt Pttrn y Snr D. Hlpnny B Stor - 3-1/4" Snowlk A = Miyuki 11 SEED, 630 s B = 4 mm rystls, 6 rystls C = 6 mm rystls, 6 rystls D = 5x8 mm Czh DimonDuo, 18 s Nymo D Thr or Firlin (4 or 6

More information

OBSOLETE DESIGN DATA DELUGE VALVE FOAM/WATER SYSTEM USING AFFF OR ARC. March 1, Foam 20a

OBSOLETE DESIGN DATA DELUGE VALVE FOAM/WATER SYSTEM USING AFFF OR ARC. March 1, Foam 20a March 1, 2001 Foam 20a 1. DESCRIPTION A De luge Blad der Tank Foam/Wa ter Sys tem is a stan dard de luge sys tem ca - pa ble of dis charg ing a foam/wa ter so lu - tion au to mat i cally through open sprin

More information

MARCH 2017 FTD MARKETPLACE SPRING. delights

MARCH 2017 FTD MARKETPLACE SPRING. delights MR 2017 T MRKTPL SPRIN delights INSPIRIN PSTLS Make your shop bloom this spring with inspiring new containers in soft pastel colors. TL O TNTS fresh ideas New pastel containers give your customers a chance

More information

Trip 1 Monday 10- Wednesday 12th July Yr7 Forms: 7GXT, 7SMV, 7SXJ, 7GME, 7CMM

Trip 1 Monday 10- Wednesday 12th July Yr7 Forms: 7GXT, 7SMV, 7SXJ, 7GME, 7CMM Le Touquet 2017 Trip 1 Monday 10- Wednesday 12th July Yr7 Forms: 7GXT, 7SMV, 7SXJ, 7GME, 7CMM Trip 2 Monday 17th- Wednesday 19th July Yr7 Forms: 7EPJ, 7LUW, 7JRT, 7JIS, 7ARD Monday Please note the difference

More information

BRUSSELS. The Grand Place

BRUSSELS. The Grand Place BRUSSELS The Grand Place It is the central square of Brussels. The square is the most important tourist destination and most memorable landmark in Brussels. It is a UNESCO World Heritage Site. It is surrounded

More information

Alloy. Finish N. Cuyamaca, El Cajon, CA Tel Fax

Alloy. Finish N. Cuyamaca, El Cajon, CA Tel Fax N. uyamaca, El ajon, 900 Tel 9-- Fax 9--9 lloy White Tombasil*: 0% opper, % Nickel, % Zinc, % Manganese Silicon ronze*: 9% opper, % Silicon Finish White Tombasil: rush with Matte lear oat Silicon ronze:

More information

The Odyssey. Now I will avow that men call me Odysseus, Sacker of Cities, Laertes' son, a Prince of the Achaeans," said the Wanderer.

The Odyssey. Now I will avow that men call me Odysseus, Sacker of Cities, Laertes' son, a Prince of the Achaeans, said the Wanderer. The Odyssey as told by Homer translated by Robert Fitzgerald English I "Now I will avow that men call me Odysseus Sacker of Cities Now I will avow that men call me Odysseus, Sacker of Cities, Laertes'

More information

General Information. Runway Information. Communication Information

General Information. Runway Information. Communication Information irport Information For MMQT Printed on 9 Mar 208 Page (c) SNERSON, IN., 208, LL RIGHTS RESERVE p= je General Information Location: MEX IO/IT: MMQT / QRO Lat/Long: N20 37.0', W00.' Elevation: 6296 ft irport

More information

from 23/12/17 to 20/04/18 The cosy resort TELLEMENT PLUS la-norma.com

from 23/12/17 to 20/04/18 The cosy resort TELLEMENT PLUS la-norma.com The cosy resort TELLEMENT PLUS l-no.com from 23/12/17 to 20/04/18 WINTER 2017-2018 l-no.com Brethe... some fresh ir! Wooden chlets nd flts idelly locted ner the slopes nd in the hert of the villge Cr-free

More information

JeppView for Windows. Runway Information. jep=jeppesen. Pulkovo Tower: Pulkovo Tower:

JeppView for Windows. Runway Information. jep=jeppesen. Pulkovo Tower: Pulkovo Tower: irport Information For ULLI Printed on 27 Jan 208 Page (c) SNDERSON, IN., 208, LL RIGHTS RESERVED jep= JeppView for Windows ommunication General Information Information TIS: Location: 27.400 ST PETERSURG

More information

Map 1: 2012 Zoning, and some main trails ideas

Map 1: 2012 Zoning, and some main trails ideas Map 1: 2012 Zoning, and some main trails ideas White dashed lines are quick ideas for a walking network. The yellow sections are areas of improvement or things that need addressing PE TKC C-28B YCCMA PS

More information

WATER NIGHT. --- night with eyes of wa- ter in the field- a - sleep. Night. in the field

WATER NIGHT. --- night with eyes of wa- ter in the field- a - sleep. Night. in the field Original Sanish text by Octavio Paz Translation by Muriel Rukeyser commissioned bv the Dale Warland Sinsers dedicated in deeest'friendshi to Dr. Bruce"Mayhall WATER NIGHT for S.A.T.B. Chorus, a caella

More information

GOULD: When the gods would make us mad, they answer our prayers.

GOULD: When the gods would make us mad, they answer our prayers. Speed the Plow By David Mamet INT. GOULD S OFFICE. MORNING. Boxes and painting materials all around. AT RISE: BOB GOULD is sitting, reading. Novels, magazines and scripts are all thrown about the table.

More information

OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION

OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION 4-H Camp Counselors and Alumni Camp Counselors! We are seeking enthusiastic 4-H members and young alumni to serve as camp counselors for Junior and Senior Shooting Sports Camps! Current 4-H ers will be

More information