ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина-"

Transcription

1 У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења Одлука Декана Факултета техничких наука, број од год. 2. Датум и место објављивања конкурса Сајт Националне службе за запошљавање ( године у листу Послови 3. Број сарадника са назнаком звања (асистент приправник, асистент) и назив уже научне области Два сарадника у звању асистента за ужу научну област електроника 4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 1. др Милош Живанов, ред. проф, ФТН (уно Електроника), др Ласло Нађ, ван. проф., ФТН (уно Електроника), године 3. др Предраг Петковић, ред. проф, Електронски факултет, Ниш, (уно Електроника), Пријављени кандидати: A) Јован Бајић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства B) Владимир Милосављевић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства мастер

2 2 A) Подаци о кандидату: Бајић (Слободан) Јован, мастер инжењер електротехнике и рачунарства II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Бајић (Слободан) Јован 2. Звање: Истраживач приправник 3. Датум и место рођења, адреса: године, Сремска Митровица, Република Србија, Катице Чачић 85, Дубље 4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Истраживач приправник за ужу научну област електроника, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад. 5. Година уписа и завршетка основних студија: , Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 6. Студијска група, факултет и универзитет: Енергетика, електроника и телекомуникације, смер микрорачунарска електроника, примењена електроника, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 7. Успех у студијама: Просечна оцена на основним академским-бечелор студијама 9,64 Просечна оцена на дипломским академским-мастер студијама 10,00 8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: Примена сензора и актуатора 10 (десет) Аналогна микроелектронска кола 10 (десет) Импулсна и дигитална електронска кола 10 (десет) 9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: Фибер оптички сензори базирани на промени интензитета светлости у оптичком влакну, оцена 10 (десет). 10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно докторским студијама: Докторске студије на студијском програму Енергетика, електроника и

3 3 телекомуникације, Факултет техничких наука. Просечна оцена положених предмета на докторским студијама је 10 (десет). 11. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија: Докторске студије: уписао године. 12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Нема. 13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: Нема. 14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врлодобро, добро,задовољавајуће Енглески (чита одлично, пише одлично, говори одлично). Немачки (чита добро, пише добро, говори добро). 15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): Електротехника и рачунарство, електроника, примењена електроника III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): 01. јануар данас: истраживач приправник, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА Члан IЕЕЕ друштва (IEEE Student Member) V. НАСТАВНИ РАД: а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: Нема. 2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, универзитету):

4 4 Нема. 3. Број часова недељно (вежби и семинара): Нема. б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 1. Реизборност у звање асистента (од.до, број): Нема. 2. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / семестру, на предмету, са фондом часова): Oптоелектронске компоненте, Мастер студије И семестар под менторстом проф. Милоша Живанова, 1 час недељно 3. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на основним, специјалистичким и магистарским студијама: Нема. 4. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: Нема. 5. Руковођење менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): Нема. в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: Добитник друге Пупинове награде за годину за рад Фибер оптички сензори базирани на промени интензитета светлости у оптичком влакну Награда др Владан Десница за најбољег студента микрорачунарске електронике у г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, издавач): Нема. д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу са општим актом факултета Нема. ђ) Остало

5 1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): Нема 5 2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и издавач): Нема 3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и уметнички наступи): M21-Рад у врхунском међународном часопису: 1. Dragan Z. Stupar, Jovan S. Bajić, Lazo M. Manojlović, Miloš P. Slankamenac, Ana Joža, Miloš B. Živanov: Wearable Low-Cost System for Human Joint Movements Monitoring Based on Fiber-Optic Curvature Sensor, 2012, Vol. 12, pp , ISSN X. (IF = 1.520) 2. Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Lazo M. Manojlović, Miloš P. Slankamenac, Miloš B. Živanov: A simple, low-cost, high-sensitivity fiber-optic tilt sensor, Sensors and Actuators A: Physical, 2012, Vol. 185, pp , ISSN (IF = 1.802) M22-Рад у истакнутом међународном часопису: 1. Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Ana Joža, Miloš P. Slankamenac, M Jelić and M B Živanov A simple fiber optic inclination sensor based on the refraction of light, Physica scripta, 2012, Vol. T149, pp. 1-4, ISSN: (IF = 1.204) 2. Lazo M. Manojlovic, Miloš B. Zivanov, Miloš P. Slankamenac, Dragan Z. Stupar, and Jovan S. Bajić, A Simple Low-Coherence Interferometric Sensor for Absolute Position Measurement Based on Central Fringe Maximum Identification, Physica scripta, 2012, Vol. T149, pp. 1-4, ISSN: (IF = 1.204) 3. Lazo M. Manojlović, Miloš B. Živanov, Miloš P. Slankamenac, Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar High-Speed and High-Sensitivity Displacement Measurement with Phase- Locked Low-Coherence Interferometry, 2012, Applied Optics, Vol. 51, pp , ISSN: X. (IF = 1.748) 4. Milan Kovačević, Svetislav Savović, Aleksandar Djordjevich, Jovan Bajić, Dragan Stupar, Milojko Kovačević, Saša Simić Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres, Optics & Laser Technology, 2013, Vol. 47, April 2013, pp , ISSN (IF = 1.515) M23-Рад у међународном часопису: 1. Dalibor L. Sekulić, Miljko V. Satarić, Miloš B. Živanov, Jovan S. Bajić, Soliton-like Pulses along Electrical Nonlinear Transmission Line, Elektronika Ir Elektrotechnika, Vol. 121, No. 5, pp , ISSN: (IF = 0.913) 2. Miodrag Jelić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov, Dragan Stupar, Jovan Bajić: Development of a Fibre-optic Measurement System for Teaching an Advanced Course in

6 6 Optoelectronic Components for Optical Communications, International Journal of Electrical Engineering Education, 2013, Vol. 50, ISSN (IF = 0.119) 4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на билатералном нивоу): 5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: M53-Рад у научном часопису 1. Miodrag Jelić, Miloš Slankamenac, Dragan Stupar, Jovan Bajić, Miloš Živanov, Primer korišćenja softverskog paketa za modelovanje i analizu DWDM sistema, TELEKOMUNIKACIJE - STRUČNO NAUČNI ČASOPIS REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, NOVEMBAR 2011, Vol. 8, No. 8, pp. 7-18, ISBN Ana Joža, Jovan Bajić, Dragan Stupar, Miloš Slankamenac, Miodrag Jelić, Miloš Živanov: Simple and Low-cost Fiber-optic Sensors for Detection of UV Radiation, TELFOR Journal, 2012, ISSN Саопштења на међународним научним скуповима: M33-Саопштење са међународног скупа штампано у целини 1. D. Stupar, J. Bajić, M. Slankamenac, J. Tomić, M. Živanov, M. Jelić, and Lazo Manojlović, Optoelectronics system for measuring light-wave attenuation in liquids, RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, 8 10 JUNE 2011, LOZENEC, BULGARIA, Vol. 2, pp , ISBN M. P. Slankamenac, N. Čikarić, A. Joža, D. Stupar, J. Bajić, M. Jelić, M. Živanov, Modeling and simulation of electro-optic effect, RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, 8-10 JUNE 2011, LOZENEC, BULGARIA,Vol. 2, pp , ISBN M. P. Slankamenac, M. Đorđević, A. Joža, D. Stupar, J.Bajić, M. Jelić, M. Živanov, Modeling and simulation of in-fiber grating optic sensor elements, RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, 8 10 JUNE 2011, LOZENEC, BULGARIA, Vol. 2, pp , ISBN J. Bajić, D. Stupar, M. Slankamenac, J.Tomić, M. Živanov, M. Jelić, R. Aleksić Design and operation of a fiber optic sensor for liquid level detection, RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, 8 10 JUNE 2011, LOZENEC, BULGARIA, Vol. 2, pp , ISBN J. Bajić, D. Stupar, M. P. Slankamenac, L. Manojlović, M. Živanov, M. Jelić, A. Joža, Displacement measurement using fiber optic coupler, 16. International Symposium on Power Electronic Power electronics Ee 2011, NOVI SAD, REPUBLIC SERBIA, October pp. 1-4, Paper No. T4-1.6, ISBN D. Stupar, J. Bajić, M. P. Slankamenac, M. Živanov, M. Jelić, A. Joža, J. Tomić, Influence of fiber diameter on fiber optic displacement sensor, 16. International Symposium on Power Electronic Power electronics Ee 2011, NOVI SAD, REPUBLIC

7 7 SERBIA, October pp. 1-5, Paper No. T4-1.5, ISBN Milan Lukic, Miodrag Brkic and Jovan Bajic, An Autonomous Robot Localization System Based on Coded Infrared Beacons, Research and Education in Robotics- EUROBOT 2011, Prague, Czech Republic, June 15-17, pp , ISBN Brkić Miodrag, Milan Lukić, Jovan Bajić, Bojan Dakić, Milorad Vukadinović, Hardware Realization of Autonomous Robot Localization System, MIPRO 35 th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska, pp , ISBN J. S. Bajić, B. Dakić, D. Z. Stupar, M. P. Slankamenac, M. B.Živanov, The frequencymodulated reflective color sensor, MIPRO 35 th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska, pp , ISBN Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Josif Tomić, Miloš P. Slankamenac, Ana Joža, Miloš B. Živanov, Implementation of the Optical Beam Profiler System Using LabVIEW Software Package and Low-Cost, MIPRO 35 th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska, pp , ISBN J. Bajić, V. Milosavljević, V. Rajs, M. Slankamenac, M. Živanov, Universal Wireless Communication Detector (UD-100) - Preventing of high-tech cheating methods, MIPRO 35 th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska, pp , ISBN A. V. Joža, D. Z. Stupar, J. S. Bajić, B. Dakić, M. P. Slankamenac, Z. Mijatović, M. B. Živanov, FLUORESCENCE BASED FIBER-OPTIC UV SENSOR, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research RAD 2012, , Nis, Srbija, pp , ISBN Dragan Stupar, Jovan Bajić, Ana Joža, Bojan Dakić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov, Edvard Cibula, Remote monitoring of water salinity by using side-polished fiber-optic U- shaped sensor, International Power Electronics & Motion Control Conference EPE- PEMC, 3-6 September, 2012, pp. 1-4, ISBN Miodrag Jelić, Dragan Stupar, Bojan Dakić, Jovan Bajić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov, An Intensiometric Contactless Vibration Sensor with Bundle Optical Fiber for Real Time Vibration Monitoring, SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, September 20-22, Subotica Serbia, pp , ISBN

8 M34-Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 8 1. Ana Joža, Bojan Dakić, Dragan Z. Stupar, Jovan Bajić, Miloš P. Slankamenac, Miloš Živanov, Z-scan measurement of nonlinear optical properties, TENTH YOUNG RESEARCHERS' CONFERENCE MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, December 21 23, 2011, Belgrade, Serbia, pp , ISBN Сопштења на домаћим научним скуповима: M63-Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини 1. Jovan Bajić, Ranko Milovanović, Vladimir Rajs, Miloš Živanov, Termostat sa histerezisom za hlađenje sa mogučnošću podešavanja temperature uključenja, INFOTEH 2009, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, Vol. 8, No. F-8, pp , ISBN , March Jovan Bajić, Ranko Milovanović, Goran Stojanović, Realizacija univerzalnog prenosivog EKG/EEG uređaja, INFOTEH 2010, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, Vol. 9, No. E1-15, pp , ISBN , March Jovan Bajić, Miloš Slankamenac, Nikola Stojanović, Dragan Stupar, Miloš Živanov, Fiber optički senzor sile, VIII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2010, Banja Luka, novembar pp , ISBN Dragan Stupar, Miloš Slankamenac, Nikola Stojanović, Jovan Bajić, Miloš Živanov, Fiber optički senzor za merenje indeksa prelamanja tečnosti, VIII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2010, Banja Luka, novembar pp , ISBN Miloš Slankamenac, Milan Vranić, Nikola Stojanović, Miloš Živanov, Miodrag Jelić, Jovan Bajić, Dragan Stupar, Simulacije efekta savijanja kod plastičnih optičkih vlakana, INFOTEH 2011, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, Vol. 10, No. B-II-10, pp , ISBN , March Milan Lukić, Miodrag Brkić, Jovan Bajić, Dragan Stupar, SISTEM ZA LOKALIZACIJU AUTONOMNOG ROBOTA POMOĆU KODIRANIH INFRACRVENIH PREDAJNIKA, INFOTEH 2011, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, Vol. 10, No. A-12, pp , ISBN , March Ana V. Joža, Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Miloš P. Slankamenac, Miodrag Jelić i Miloš B. Živanov, Korišćenje optičkih vlakana za detekciju UV zračenja, 19th Telecommunications forum TELFOR 2011 Serbia, Belgrade, November 22-24, pp , ISBN Dragan Stupar, Jovan Bajić, Miloš Slankamenac, Miodrag Jelić, Miloš Živanov, Josif Tomić, Vladimir Rajs, Lazo Manojlović, Vladimir Milosavljević, Nove tehnologije u zaštiti životne sredine korišćenjem fiber optičkih senzora, Druga regionalna konferencija ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ENERGETICI, RUDARSTVU I INDUSTRIJI, Zlatibor, Serbia, pp , ISBN Željko Beganović, Dragan Stupar, Jovan Bajić, Miloš Slankamenac, Josif Tomić, Miloš Živanov, Realizacija uređaja za merenje intenziteta svetlosti u plastičnom optičkom vlaknu, Kongres metrologa 2011, , Kladovo, Srbija. M64-Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу 1. Dragan Stupar, Jovan Bajić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov: Korišćenje plastičnih optičkih vlakana za bežično i udaljeno merenje saliniteta, 5. Radionica fotonike, Kopaonik, Marta, 2012, pp , ISBN

9 9 2. Dragan Stupar, Jovan Bajić, Bojan Dakić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov, Primena fiber-optičkih senzora baziranih na modulaciji intenziteta za detekciju pucanja crepa, Peta radionica fotonike, Kopaonik Srbija, pp , ISBN Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 1. Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Lazo M. Manojlović, Miloš P. Slankamenac, Miloš B. Živanov: A simple, low-cost, high-sensitivity fiber-optic tilt sensor, Sensors and Actuators A: Physical, 2012, Vol. 185, pp , ISSN (М21) 2. J S Bajić, D Z Stupar, A Joža, M P Slankamenac, M Jelić and M B Živanov A simple fiber optic inclination sensor based on the refraction of light, Physica scripta, Vol. T149, pp. 1-4, ISSN: (М22) 3. J. Bajić, D. Stupar, M. Slankamenac, J.Tomić, M. Živanov, M. Jelić, R. Aleksić Design and operation of a fiber optic sensor for liquid level detection, RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, 8 10 JUNE 2011, LOZENEC, BULGARIA, Vol. 2, pp , ISBN (М33) 4. J. Bajić, D. Stupar, M. P. Slankamenac, L. Manojlović, M. Živanov, M. Jelić, A. Joža, Displacement measurement using fiber optic coupler, 16. International Symposium on Power Electronic Power electronics Ee 2011, NOVI SAD, REPUBLIC SERBIA, October pp. 1-4, Paper No. T4-1.6, ISBN (М33) 5. J. S. Bajić, B. Dakić, D. Z. Stupar, M. P. Slankamenac, M. B.Živanov, The frequencymodulated reflective color sensor, MIPRO 35 th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska, pp , ISBN (М33) 6. Jovan S. Bajić, Dragan Z. Stupar, Josif Tomić, Miloš P. Slankamenac, Ana Joža, Miloš B. Živanov, Implementation of the Optical Beam Profiler System Using LabVIEW Software Package and Low-Cost, MIPRO 35 th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska, pp , ISBN (М33) 7. J. Bajić, V. Milosavljević, V. Rajs, M. Slankamenac, M. Živanov, Universal Wireless Communication Detector (UD-100) - Preventing of high-tech cheating methods, MIPRO 35 th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija, Hrvatska, pp , ISBN (М33) 8. Jovan Bajić, Ranko Milovanović, Vladimir Rajs, Miloš Živanov, Termostat sa histerezisom za hlađenje sa mogučnošću podešavanja temperature uključenja, INFOTEH 2009, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, Vol. 8, No. F-8, pp , ISBN , March 2009.(М63) 9. Jovan Bajić, Ranko Milovanović, Goran Stojanović, Realizacija univerzalnog prenosivog EKG/EEG uređaja, INFOTEH 2010, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, Vol. 9, No. E1-15, pp , ISBN , March 2010.(М63) 10. Jovan Bajić, Miloš Slankamenac, Nikola Stojanović, Dragan Stupar, Miloš Živanov, Fiber optički senzor sile, VIII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2010, Banja Luka, novembar pp , ISBN (М63)

10 9. Iндекс компетентности: 10 Ознака Назив критеријума и продукције Број радова Поена М21 Рад у врхунском међународном часопису (8 поена) 2 16 М22 Рад у истакнутом међународном часопису (5 поена) 4 20 М23 Рад у међународном часопису (3 поена) 2 6 М53 Рад у научном часопису (1 поен) 2 2 М33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (1 поен) М34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (0,5 поен) 1 0,5 М63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (0,5 поена) 9 4,5 М64 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (0,2 поена) 2 0,4 УКУПНО: 63,4 VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и др). Учешће на пројектима: Јован Бајић је тренутно ангажован на 2 републичка пројекта Министарсва просвете и науке и једном међународном COST пројекту: 1.) III45003 Оптоелектронски нанодимензиони системи пут ка примени ( ), руководилац Др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику, Београд. 2.) III43008 Развој метода, сензора и система за праћење квалитета воде, ваздуха и земљишта ( ), руководилац Проф. др Милош Живанов, редовни професор, Факултет техничкин наука, Нови Сад. 3.) Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future and Safety applications (OFSeSa), Cost Action TD1001, VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: Osvojeno treće mesto na međunarodnom takmičenju HARD&SOFT 2010, Suecava, Rumuniji Osvojeno treće mesto na međunarodnom takmičenju HARD&SOFT 2011, Novi Sad, Srbija Osvojeno četvrto mesto na međunarodnom takmičenju HARD&SOFT 2009, Novi Sad, Srbija Osvojeno prvo mesto na nacionalnom takmičenju u robotici EUROBOT Srbija 2010, Novom Sadu Osvojeno drugo mesto na nacionalnom takmičenju u robotici EUROBOT Srbija 2011, Novi Sad. Nagrada Dr Vladan Desnica, za najboljeg studenta mikroračunarske elektronike u godini. Pupinova nagrada Matice Srpske za diplomski-master rad za godinu (druga nagrada). Više nagrada za posignuti uspeh u toku studiranja.

11 VIII. ОСТАЛО 11 IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): Кандидат Јован Бајић својим досадашњим радом показао је мотивисаност и способност за педагошки рад. Јован је савестан у испуњавању радних обавеза и способан за преношење свог знања и искуства студентима. Просек на основним академскимбечелор студијама му је 9,64, а просек на дипломским академским-мастер 10,00, што испуњава услове Закона о високом образовању. Iз релевантних предмета важних за избор има просек 10. Добитник је више награда и признања из области електронике. Уписао је трећу годину докторских студија на Електротехници и рачунарству на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације за Електронику. Учествује на два III пројекта и једном међународном COST пројекту. Има објављено више научних радова, представљених на научним скуповима и у часописима. Има укупан фактор компетентости М=63,4. Својим публикованим научним и стручним радовима, кандидат је показао да је перспективан млади истраживач који може да успешно напредује у научноистраживачком раду. У припремању радова истако се у сарадњи са студентима и млађим колегама. Кандидат је учествовао у настави на Мастер студијама из примењене електронике на предмету оптоелектронске компоненте и показао висок педагошки квалитет. X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): Кандидат Јован Бајић је дипломирао на смеру Електроника и уписао је докторске студије на ФТН у Новом Саду. Публиковао је већи број научних радова. Студент је треће године докторских студија. Учествовао је у извођењу наставе на мастер студујама. Комисија сматра да пријављени кандидат Јован Бајић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, испуњава све услове предвиђене конкурсом, Законом о високом образовању и минималним критеријумима на Факултету техничких наука за избор у звање и на радно место асистента за ужу научну област Електроника..

12 12 Б) Владимир Милосављевић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства мастер II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Владимир (Адам) Милосављевић 2. Звање: Истраживач приправник 3. Датум и место рођења, адреса: године у Новом Саду, Сунчани кеј 37, Нови Сад 4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Запослење: Истраживач приправник (ангажован на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја III и III-43008). Статус: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства мастер. Установа: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 5. Година уписа и завршетка основних студија: , Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства мастер 6. Студијска група, факултет и универзитет: Студијска група: Енергетика, електроника и телекомуникације (Смер Микрорачунарска електроника). Факултет: Факултет техничких наука. Универзитет: Универзитет у Новом Саду. 7. Успех у студијама: Просечна оцена током студирања: 8, Оцене из наставних предмета релевантних за избор: Микроелектронске компоненте и кола, оцена 10. Рачунарско пројектовање електронских кола, оцена Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: Дипломски мастер рад: Пренос података при геофизичким каротажним мерењима ХБД3 кодовањем, оцена Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно докторским студијама: Студијска група: Енергетика, електроника и телекомуникације (Смер Микрорачунарска електроника). Факултет: Факултет техничких наука. Универзитет: Универзитет у Новом Саду. Успех на докторским студијама: Положено шест испита са просечном оценом 10, Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија:

13 Докторске студије: уписао године Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врлодобро, добро,задовољавајуће Енглески (чита одлично, пише врлодобро, говори врлодобро). Немачки (чита задовољавајуће, пише задовољавајуће, говори задовољавајуће). 15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): IV. Електротехника и рачунарство, електроника, примењена електроника КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, Катедра за електронику, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од године до данас истраживач приправник (ангажован на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја: III и III-43008). VI. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА Члан IЕЕЕ друштва (IEEE Student Member) V. НАСТАВНИ РАД: а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: Нема 2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, универзитету): Као истраживач на Факултету техничких наука, учествовао је у припремама и извођењу наставе (лабораторијских и аудиторних вежби) из предмета: a. Примењена електроника 2 часа/недељно b. Управљачка и процесна електроника, 1часа/недељно c. Дигитална и упраљачка електроника (одсек мехатроника), 1x 2часа/недељно d. Примена електронике у индустрији 2 часа/недељно 3. Број часова недељно (вежби и семинара): / У претходној школској години - 6 часова недељно

14 14 б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 1. Реизборност у звање асистента (од.до, број): Нема 2. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / семестру, на предмету, са фондом часова): Нема 3. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на основним, специјалистичким и магистарским студијама: Нема 4. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: Припрема предмета Примењена електроника и Примена електронике у индустрији и вежби за предмете Управљачка и процесна електроника 5. Руковођење менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): Нема в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: Добитник Теслине награде за област стваралаштво младих за период 2007/2008. године за пројектовање детектора МД-100. Добитник треће Пупинове награде за годину за рад Пренос података при геофизичким каротажним мерењима ХБД3 кодовањем г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, издавач): -Скрипте из предмета Примењена електроника, -Уџбеник из предмета Примена електронике у индустији, 2009, ФТН Нови Сад-Др Милош Живанов, Живорад Михајловић, Рајс Владимир, Владимир Милосављевић д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу са општим актом факултета Нема ђ) Остало 1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): Нема 2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и издавач): 3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и уметнички наступи):

15 15 4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на билатералном нивоу): 5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja 1. Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Dogan Viktor; Opis: Sistem za nadgledanje i kontrolu bunara u realnom vremenu Časopis: Energija, ekonomija, ekologija ISSN: Detalji: No. 3, Str , UDK / /.004, (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Rajs Vladimir; Milosavljević Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: Upravljanje i kontrola rada DC motora male snage putem radio komunikacije Časopis: Energija, ekonomija, ekologija ISSN: Detalji: Vol. 11, No. 1-2, Str , UDK :62-5, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) M53-Rad u naučnom časopisu 1. Rajs Vladimir; Mihajlović Živorad; Milosavljević Vladimir; Nađ Laslo; Živanov Miloš; Opis: Podešljivi stabilizator napona na autobusima gradskog prevoza Časopis: Energija, ekonomija, ekologija ISSN: Detalji: No. 3-4, Str , UDK /.07, ISBN , Izdavač: List saveza energetičara; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Obradović Đorđe; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Hardverska realizacije elektronskog bloka za obradu impulsa sa gama scintilacionog detektora Časopis: Energija, ekonomija, ekologija ISSN: Detalji: Vol. 10, No. 3, Str , UDK 620.9, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Rajs Vladimir; Slankamenac Miloš; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Idejno rešenje sistema za kontrolu rada DC motora putem SMS-a korišćenjem Simens ES 75 modema Časopis: Energija, ekonomija, ekologija ISSN: Detalji: Vol. 10, No. 3, Str , UDK : , (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Саопштења на међународним научним скуповима: M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini 1. Bajić Jovan; Milosavljević Vladimir; Rajs Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: Universal Wireless Communication Detector (UD-100) - Preventing of high-tech cheating methods Detalji: Str , ISBN , Izdavač: MIPRO Croatian Society; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama (35 ; Opatija ;

16 2012) Mihajlović Živorad; Milosavljević Vladimir; Rajs Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Application of GPRS Modules in Data Acquisition and Control of Devices for Air Quality Monitoring Detalji: ISBN , Izdavač: Telecommunication society; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup Telekomunikacioni forum TELFOR (20 ; Beograd ; 2012) 3. Mihajlović Živorad; Milosavljević Vladimir; Maoduš Nikola; Rajs Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: System for Monitoring Concentration of NO2 and CO Gasses on Landfill Sites Detalji: Str , ISBN , Izdavač: MIPRO Croatian Society; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: Microelectronics, Electronics and Electronic Technology MIPRO (35 ; Opatija ; 2012) Rajs Vladimir; Mihajlović Živorad; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Monitoring of sulfur dioxide SO2 and carbon monoxide CO in the air and system for remote reading and control Detalji: (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: ICMAST-International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (2 ;Budimpešta ; 2012) Mihajlović Živorad; Milosavljević Vladimir; Maoduš Nikola; Rajs Vladimir; Obradović Đorđe; Živanov Miloš; Opis: Mobile System for Monitoring of Gas Emission on Landfill Sites Detalji: Str , ISBN , Izdavač: University "Stefan Cel Mare"; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: International Conference on Development and Application Systems (DAS) (11 ; Suceava ; 2012) Milosavljević Vladimir; Mihajlović Živorad; Rajs Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Implementation of low cost liquid level sensor (LLS) using embedded system with integrated capacitive sensing module Detalji: Str , ISBN , Izdavač: University of Montenegro; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO (1 ; Bar ; 2012) Mihajlović Živorad; Radmilović Zoran; Milosavljević Vladimir; Rajs Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Implementation of Remote Environmental Monitoring System using RF Modules with Secure Communication between Devices Detalji: Str , ISBN , Izdavač: University of Montenegro; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO (1 ; Bar ; 2012) Obradović Đorđe; Mihajlović Živorad; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Graphic LCD for lightweight electric vehicles Detalji: (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: ICMAST-International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (2 ; Budimpešta ; 2012) 9. Miljković Biljana; Pešenjanski Ivan; Stepanov Borivoj; Milosavljević Vladimir; Rajs Vladimir; Opis: Numerical modelling of straw combustion in a moving bed combustor Detalji: (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: ECOS The 25th international conference on efficiency, cost, optimization, simulation and enviromental impact of energy systems June 26-29, 2012, Perugia, Italy 10. Kovačev Mladen; Mijić Đuro; Čelić Radovan; Vukadinović Milorad; Rajs Vladimir; Milosavljević Vladimir; Opis: Hardware realisation of a self rechargeable wheelchair model Detalji: Str , ISBN , Izdavač: Uvniversity of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: International Symposium on Power Electronics Ee (16 ; Novi Sad ; 2011) 11. Kovačev Mladen; Mijić Đuro; Čelić Radovan; Vukadinović Milorad; Rajs Vladimir;

17 17 Milosavljević Vladimir; Opis: Software realisation of a self rechargeable wheelchair model Detalji: Str , ISBN , Izdavač: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: International Symposium on Power Electronics Ee (16 ; Novi Sad ; 2011) 12. Mihajlović Živorad; Rajs Vladimir; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: System For Remote Reading And Control Of Sensors For Air Contaminant Detection Detalji: Vol. 2, Str , ISBN , Izdavač: Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Network of the Professional Society for Research Work; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences (3 ; Lozenec ; 2011) 13. Milosavljević Vladimir; Mihajlović Živorad; Rajs Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Solution of Capacitive Touch Panel for Robust Industrial and Public Usage Detalji: Str , ISBN , Izdavač: Uvniversity of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences;(Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15 ; Novi Sad ; 2011) 14. Milosavljević Vladimir; Mihajlović Živorad; Rajs Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Realisation of Soil Humidity Sensor Using Specialized Embedded System Detalji: No. T4-1.10, Str. 1-4, ISBN , Izdavač: Power Electronics Society, Electrotehnical Institute "Nikola Tesla", Faculty of Technical Sciences; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: International Symposium on Power Electronics Ee (16 ; Novi Sad ; 2011) 15. Mihajlović Živorad; Rajs Vladimir; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Solution for Monitoring of Carbon Monoxide with Early Warning System Detalji: No. T4-3.1, Str. 1-5, ISBN , Izdavač: Power Electronics Society, Electrotehnical Institute "Nikola Tesla", Faculty of Technical Sciences; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: International Symposium on Power Electronics Ee (16 ; Novi Sad ; 2011) 16. Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Dogan Viktor; Opis: GPRS controlled system for monitoring and control of well sites Detalji: Str , ISBN , Izdavač: University "Stefan Cel Mare"; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: International Conference on Development and Application Systems (DAS) (10 ; Suceava ; 2010) 17. Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Dogan Viktor; Opis: Monitoring system of water level in wells using GSM Detalji: (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: PNN Conference (5 ; Klingenbach ; 2009) 18. Rajs Vladimir; Olujić Marko; Milosavljević Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: Problem of High Tech cheating with bugs Časopis: KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY ISSN: Detalji: Vol. 3, Str , (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: Knowledge Society (1 ; Sozopol ; 2008) 19. Milosavljević Vladimir; Rajs Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: A system for detection a cellular phones activities and other hf electromagnetic field sources Detalji: Vol. 2, Str , ISBN , (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: International Conference Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences (1 ; Lozenec; 2007) 20. Rajs Vladimir; Slankamenac Miloš; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: An embedded hardware system for real-time monitoring and control of level height in a water system Detalji: Vol. 4, Str , ISBN , Izdavač: Research people

18 18 and actual tasks on multidisciplinary sciences; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: International Conference Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences (1 ; Lozenec; 2007) 21. Milosavljević Vladimir; Slankamenac Miloš; Dogan Viktor; Opis: An Embedded Hardware System for Real-time Monitoring and Control of Level Height in a Water System Detalji: Str , ISBN , (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: International Symposium "Young People and Multidisciplinary Research" (8 ; Temišvar ; 2006) 7. Сопштења на домаћим научним скуповима: M63-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini 1. Rajs Vladimir; Mihajlović Živorad; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: ODREĐIVANJE SUMPOR DIOKSIDA SO2 U VAZDUHU NA PRINCIPU ELEKTROHEMIJSKE DETEKCIJE Detalji: Vol. 11, ISBN , (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: Infoteh (11 ; Jahorina ; 2012) Stupar Dragan; Bajić Jovan; Slankamenac Miloš; Jelić Miodrag; Živanov Miloš; Tomić Josif; Rajs Vladimir; Manojlović Lazo; Milosavljević Vladimir; Aleksić Radoslav; Opis: Nove tehnologije u zaštiti životne sredine korišćenjem fiber optičkih senzora Detalji: Str , ISBN , Izdavač: Asocijacija geofizičara Srbije, Beograd; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) 2011 Skup: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ENERGETICI, RUDARSTVU I INDUSTRIJI (2 ; Zlatibor ; 2011) Mihajlović Živorad; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Primena Sistema za Organizaciju Učenja i Učenja na Daljinu u Savremenim Inženjerskim Nastavnim Aktivnostima Detalji: Vol. 9, Str , Izdavač: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu; (Polje rezultata:tehničko-tehnološke nauke) Skup: Infoteh (9 ; Jahorina ; 2010) Dakić Bojan; Radmilović Zoran; Kusić Jordan; Anić Marko; Rajs Vladimir; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Opis: RFID Informacioni sistem Detalji: Vol. 53, No. RT , Str. 1-4, ISBN , Izdavač: Društvo Etran; (Polje rezultata:tehničkotehnološke nauke) Skup: Jugoslovenska konferencija ETRAN ( Zlatibor ; 2009) Rajs Vladimir; Milosavljević Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: Upgraded version of the detector for cellular phones activity Detalji: Str , ISBN , (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: Infoteh (7 ; Jahorina ; 2008) Milosavljević Vladimir; Rajs Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: Hardware system MD-100 for cellular phones activity and other HF electromagnetic field sources Detalji: Str , UDK Vol. 6, Ref. B-13, ISBN , (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: Infoteh (6 ; Jahorina ; 2007) Rajs Vladimir; Milosavljević Vladimir; Slankamenac Miloš; Opis: A microcontroller system with GSM Detalji: Str , ISBN , (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: Infoteh (6 ; Jahorina ; 2007) Slankamenac Miloš; Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Obradović Đorđe; Opis: Improved hardware realisation of control electronics in electrolog tool for measurement in water wells Detalji: Str , ISBN , Izdavač: Vol. 6, Ref. E-VI-22; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: Infoteh (6 ; Jahorina ; 2007) Milosavljević Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Brkić Miodrag; Opis: The

19 19 hardware realisation of the electrolog borehole tool Detalji: Str , ISBN , (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: INDEL Simpozijum Industrijska Elektronika (6 ; Banja Luka ; 2006) Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор:

20 20 1. Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Dogan Viktor; Opis: Sistem za nadgledanje i kontrolu bunara u realnom vremenu Časopis: Energija, ekonomija, ekologija ISSN: Detalji: No. 3, Str , UDK / /.004, (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) 2010 (M51) 2. Milosavljević Vladimir; Mihajlović Živorad; Rajs Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Implementation of low cost liquid level sensor (LLS) using embedded system with integrated capacitive sensing module Detalji: Str , ISBN , Izdavač: University of Montenegro; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO (1 ; Bar ; 2012) 2012 (M33) 3. Milosavljević Vladimir; Mihajlović Živorad; Rajs Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Solution of Capacitive Touch Panel for Robust Industrial and Public Usage Detalji: Str , ISBN , Izdavač: Uvniversity of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences;(Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15 ; Novi Sad ; 2011) (M33) 4. Milosavljević Vladimir; Mihajlović Živorad; Rajs Vladimir; Živanov Miloš; Opis: Realisation of Soil Humidity Sensor Using Specialized Embedded System Detalji: No. T4-1.10, Str. 1-4, ISBN , Izdavač: Power Electronics Society, Electrotehnical Institute "Nikola Tesla", Faculty of Technical Sciences; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: International Symposium on Power Electronics Ee (16 ; Novi Sad ; 2011) (M33) 5. Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Dogan Viktor; Opis: GPRS controlled system for monitoring and control of well sites Detalji: Str , ISBN , Izdavač: University "Stefan Cel Mare"; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: International Conference on Development and Application Systems (DAS) (10 ; Suceava ; 2010) (M33) 6. Milosavljević Vladimir; Živanov Miloš; Dogan Viktor; Opis: Monitoring system of water level in wells using GSM Detalji: (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: PNN Conference (5 ; Klingenbach ; 2009) (M33) 7. Milosavljević Vladimir; Rajs Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: A system for detection a cellular phones activities and other hf electromagnetic field sources Detalji: Vol. 2, Str , ISBN , (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: International Conference Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences (1 ; Lozenec; 2007) (M33) 8. Milosavljević Vladimir; Slankamenac Miloš; Dogan Viktor; Opis: An Embedded Hardware System for Real-time Monitoring and Control of Level Height in a Water System Detalji: Str , ISBN , (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Skup: International Symposium "Young People and Multidisciplinary Research" (8 ; Temišvar ; 2006) (M33) 9. Milosavljević Vladimir; Rajs Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Opis: Hardware system MD-100 for cellular phones activity and other HF electromagnetic field sources Detalji: Str , UDK Vol. 6, Ref. B-13, ISBN , (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: Infoteh (6 ; Jahorina ; 2007) 2007 (M63) 10. Milosavljević Vladimir; Slankamenac Miloš; Živanov Miloš; Brkić Miodrag; Opis: The hardware realisation of the electrolog borehole tool Detalji: Str , ISBN , (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Skup: INDEL Simpozijum Industrijska Elektronika (6 ; Banja Luka ; 2006) 2006 (M63)

21 Milosavljević Vladimir;Brkić Miodrag; Dogan Viktor; Cvijić Nebojša; Obradović Đorđe; Živanov Miloš; Opis: Сонда за мерење температуре, природне гама радиоактивности и спојева цеви Detalji: Str. 1-8, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Projekat: Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje voda, nafte i gasa 2010 (M82) 9. Индекс компетентности: Ознака Назив критеријума и продукције Број Поена М81 Нови производ или технологија уведени у производњу међународни ниво (8 поена) 6 48 М82 Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип (6 поена) 2 12 М51 Рад у водећем часопису националног значаја (2 поена) 2 4 М53 Рад у научном часопису (1 поен) 3 3 М33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (1 поен) М63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (0,5 поена) 9 4,5 УКУПНО: 92,5 VII. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и др). M81-Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivo 1. Filipović Darko;Cvijanović Siniša;Mihajlović Živorad;Brkić Miodrag;Milosavljević Vladimir;Živanov Miloš; Opis: Wellscan - Softver za merenje bušotina Detalji: (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Projekat: Razvoj metoda, senzora i sistema za praćenje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta Obradović Đorđe;Živanov Miloš;Milosavljević Vladimir; Opis: Instrument za merenje prirodne gama radioaktivnosti Sonda za merenje prirodne gama radioaktivnosti (u daljem tekstu gama sonda) je izrađena za merenje u karotažnim bušotinama. Gama sonda se sastoji od scintilacionog detektora, elktronskog bloka za napajanje i slanje simpulsa i elektronskog bloka za obradu impulsa dobijenih sa scintilacionog detektora. Detalji: Str. 1-8, Izdavač: Fakultet tehnickih nauka, Departman za energrtiku, elektroniku i telekomunikacije; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) 2010 Projekat: Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje voda, nafte i gasa Dogan Viktor;Brkić Miodrag;Milosavljević Vladimir;Živanov Miloš; Opis: Inklinometar 201 Detalji: Str. 1-7, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Projekat:Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje voda, nafte i gasa Brkić Miodrag;Milosavljević Vladimir;Cvijić Nebojša;Dogan Viktor;Mihajlović Daniel;Živanov Miloš; Opis: Површински каротажни систем 701 Detalji: Str. 1-9, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Projekat: Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje voda, nafte i gasa Dogan Viktor;Brkić Miodrag;Milosavljević Vladimir;Živanov Miloš; Opis: Систем за комуникацију 720 Detalji: Str. 1-7, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Projekat: Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje voda, nafte i gasa Slankamenac Miloš;Rajs Vladimir;Milosavljević Vladimir;Živanov Miloš; Opis: MD-150 -

22 22 detektor aktivnosti mobilnih telefona i drugih izvora visokofrekventnog elektromagnetnog polja Detalji: (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Projekat: Uvođenje savremenih sistema održavanja u NIS 2008 M82-Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip, 1. Milosavljević Vladimir;Brkić Miodrag;Dogan Viktor;Cvijić Nebojša;Obradović Đorđe;Živanov Miloš; Opis: Сонда за мерење температуре, природне гама радиоактивности и спојева цеви Detalji: Str. 1-8, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke) Projekat: Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje voda, nafte i gasa Cvijić Nebojša;Brkić Miodrag;Milosavljević Vladimir;Dogan Viktor;Dašić Marjan;Slankamenac Miloš;Živanov Miloš; Opis: Инструмент за мерење протока флуида у бушотинама Detalji: Izdavač: Fakultet tehničkih nauka; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke) Projekat: Razvoj sistema i instrumenata za istraživanje voda, nafte i gasa 2010 Учешће на пројектима: 1. Interdisciplinarnarni projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od do godine (projekat III Razvoj metoda, senzora i sistema za praćenje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta čiji je rukovodioc red. prof. Miloš Živanov 2. III Optoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeni čiji je rukovodioc naučni savetnik Nebojša Romčević). VII, ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 1. Освојено 6. место на 13. међународном такмичењу Hard&Soft, које је одржано у Суцеава (Румунија) 2. Освојено 1. место на међународном такмичењу Hardver&Softver 2006, које је одржано у Бања Луци. 3. Освојено 3. место на 14. међународном такмичењу Hard&Soft, које је одржано у Суцеава (Румунија) 4. Освојено 1.место на међународном такмичењу Hardver&Softver 2008, које је одржано у Бања Луци; учествовао као вођа екипе. 5. Освојено 3. mesto на 16. међународном такмичењу Хард&Софт, које је одржано у Суцеава (Румунија); учествовао као вођа екипе 6. Освојено 3. mesto на 17. међународном такмичењу Хард&Софт, које је одржано у Суцеава (Румунија); учествовао као вођа екипе 7. Kao члан истраживачког тима, добитник је Теслине награде за инжењерска достигнућа у области стваралаштва младих у год. (одлука 5.3 од 12. јуна године) 8. Добитник треће Пупинове награде за годину за рад Пренос података при геофизичким каротажним мерењима ХБД3 кодовањем VIII. ОСТАЛО IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 2002,

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Образац 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Природно-математички факултет у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ОБЛАСТ ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ОБЛАСТ ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ОБЛАСТ ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању конкурса,

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Образац 4 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ЧАЧАК ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, ужа грађанскоправна научна област (докторске студије по старом програму) 9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: "Начело најбољег

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI. Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI. Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Zbirni pregled naučno istraživačkih rezultata u 201 godini. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Rezultat Monografska studija/poglavlje

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање асистента и заснивање радног односа за ужу научну област Српски језик и

More information

II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Жељко, Војислав, Драгојевић 2. Звање: Доктор економских наука 3. Датум и место рођења, адреса: 14. 08. 1961., Брчко Адреса:

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО (Ужа образовна област Поштански саобраћај и телекомуникације)

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија Факултета медицинских наука

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Универзитет у Крагујевцу Технички факултет Чачак Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А

ИЗВЕШТАЈ Б И О Г Р А Ф И Ј А МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Одлуком Изборног Већа Медицинског факултета у Крагујевцу бр. 01-2687/3-6 од 21.09.2006. године формирана је Комисија за припрему извештаја

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ

More information

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет за физичку хемију Универзитет у

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Већу научних области техничких наука Београд, новембар 2012. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: 02 6390/10 2012. Датум: 29.11.2012. године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ. На конкурс који је објављен у листу Послови број 630 од среде 15. јула године пријавио се један кандидат и то:

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ. На конкурс који је објављен у листу Послови број 630 од среде 15. јула године пријавио се један кандидат и то: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Процесна техника. На основу одлуке Изборног већа

More information

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машинског факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање

More information

16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering. Introduction

16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering. Introduction 16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering Jahorina, BiH 22 nd 26 th August 2016 Introduction Klaus Bothe Institute of Informatics, Humboldt University Berlin, Germany, bothe@informatik.hu-berlin.de

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА!

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! Историја 1987 Виша електротехничка школа 2007 Висока школа електротехнике и рачунарства Аудио и видео технологије I акредитација по новом

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука у Београду 05-02 бр. 4/103 од 09.12.2015. године именовани смо за

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6 Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: Универзитет

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЈАВНО ПРАВО 9. септембар 2015. године Б е о г р а д НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРЕДМЕТ: Предлог за расписивање конкурса

More information

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент људских ресурса.

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент људских ресурса. ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА проф. др Милији Сукновићу ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област ТЕРМОМЕХАНИКА На основу

More information

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ. Радна група НСВО и КОНУС

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ. Радна група НСВО и КОНУС МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА РАДНИ МАТЕРИЈАЛ Радна група НСВО и КОНУС Октобар 2012. САДРЖАЈ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ... 1 I ПОКАЗАТЕЉИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА... 4

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицнских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА. 1) - Основни биографски подаци. 2) - Стручна биографија, дипломе и звања. Образац 4 В

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА. 1) - Основни биографски подаци. 2) - Стручна биографија, дипломе и звања. Образац 4 В Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Технолошко-металуршки

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицнских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - бавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И

More information

Faculty of Agriculture University of Banja Luka. in cooperation with. organize AND. February 28 th March 2 nd, 2018 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Faculty of Agriculture University of Banja Luka. in cooperation with. organize AND. February 28 th March 2 nd, 2018 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Faculty of Agriculture University of Banja Luka in cooperation with Biotechnical Faculty University of Ljubljana Faculty of Agriculture University of Novi Sad Faculty of AgriSciences Мendel University

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Р Е Ф Е Р А Т. 1. Кандидат др Горан Лазовић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Р Е Ф Е Р А Т. 1. Кандидат др Горан Лазовић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцента на одређено време од пет година са пуним радним временом

More information

;

; Име и презиме Др Бранислав Б. Александровић, предавач Изборно звање Предавач струковних студија Телефон 060/351 1 331 Е mail b.aleksandrovic@vts.edu.rs ; banealeksandrovic@gmail.com Консултације Среда,

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор асистента за ужу научну област Механика На

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Драгољуб Ђокић, редовни професор за ужу научну област Социјална медицина Медицинског факултета у Крагујевцу,

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области Биотехничких наука. Београд, јун године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области Биотехничких наука. Београд, јун године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Већу научних области Биотехничких наука Београд, јун 2011. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: 02 4884/1 2011. Датум: 15.06.2011. године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

More information

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе мр Јована Бранков Истраживач сарадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9. Телефон: +381 11 2636 395, 2636594 Факс: +381 11 2637597 Email: j.brankov@gi.sanu.ac.rs, j_brankov@yahoo.com

More information

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника на Катедри за Графички дизајн

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника на Катедри за Графички дизајн ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника на Катедри за Графички дизајн Бања Лука, 15. Април 2014. године УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ ИЗВЈЕШТАЈ

More information

Faculty of Agriculture University of Banja Luka. in cooperation with. organize. February 27 - March 2, 2017 Banja Luka SECOND ANNOUNCEMENT

Faculty of Agriculture University of Banja Luka. in cooperation with. organize. February 27 - March 2, 2017 Banja Luka SECOND ANNOUNCEMENT University of Banja Luka in cooperation with Biotechnical Faculty University of Ljubljana University of Novi Sad Mediterranean Agronomic Institute of Bari University of Banja Luka Genetic Resources Institute

More information

CONTACT: Serbia, Braće Ribnikar 29/29, Novi Sad, tel/fax: (0)

CONTACT: Serbia, Braće Ribnikar 29/29, Novi Sad, tel/fax: (0) CONTACT: Address: Email: Serbia, Braće Ribnikar 29/29, 21000 Novi Sad, office@tim-inzenjering.com tel/fax: + 381 (0)21 6420 490 web: www.tim-inzenjering.com HUMAN RESOURCES: Employees: Miloš Bošković,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Сенату Универзитета у Београду. Београд, август године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Сенату Универзитета у Београду. Београд, август године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Сенату Универзитета у Београду Београд, август 2016. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 2. Број захтева: 02 2512/8 2016. Датум: 25. јул 2016. године СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА

More information

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ Број захтева: Датум: 26.02.2015 Образац 2 СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

(Већу техничко-технолошких наука) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 65. Закона о високом образовању)

(Већу техничко-технолошких наука) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 65. Закона о високом образовању) Образац 1 ФАКУЛТЕТ: Електротехнички Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ (Већу техничко-технолошких наука) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 65. Закона о високом образовању) I ПОДАЦИ

More information

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ И НАСТАВНО-НАУЧНОM ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ И НАСТАВНО-НАУЧНОM ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за уже научне области: Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент: Проф.

More information

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА Број:260 Датум: 11.04.2016. Сремска На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 256 од 08.04.2016., директор

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Медицински факултет Универзитета у крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

More information

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г).

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). 1 Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). Уџбеници: Међународно хуманитарно право, Правни факултет Универзитета

More information

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Образац 4 Ужице ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА обавезна садржина (Свака рубрика мора бити попуњена.) (Ако нема података, рубрика

More information

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 2 На основу прегледа конкурсне документације, достављене од стручне службе Факултета заштите на раду у Нишу, и Ближих критеријума за избор у звање наставника и Измена и допуна ближих критеријума за избор

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 ПП 34, 11120 Београд 35, Србија Тел: +381 11 3302200, Факс: +381 11 3370364 е-mail: mf@mas.bg.ac.rs ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд 2016. САДРЖАЈ

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Доц. Др Марина Петровић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Медицинског факултета у Крагујевцу 2.

More information

Датум избора у звање: године Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко

Датум избора у звање: године Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко Прилог бр. 1. НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента,

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3

THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3 THE ROLE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA DEVELOPMENT FUND Maja Štrbac 1, Danilo Tomić 1, Branislav Vlahović 3 1. INTRODUCTION Providing sufficient quantity of food in the world is big problem today.

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, 2013. Н И Ш 1 САДРЖАЈ: 1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 1.2. КОНТАКТ 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 1.4. СТАТУС

More information

Одлуком Изборног већа Факултета бр /2-3.3 од године, образована је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу:

Одлуком Изборног већа Факултета бр /2-3.3 од године, образована је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу: ИЗБОРНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за Архитектонске технологије, дана 26. јуна 2017. године

More information

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година)

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) 1 КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Андреја Савић и место рођења 1947.

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука И З В Е Ш Т А Ј

Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука И З В Е Ш Т А Ј ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Јове Илића 154, Београд Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука Предмет: Извештај Комисије о пријављеним

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Универзитет у Београду Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 11030 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Предмет: Извештај Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног наставника

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Александра Ивковић Година и место рођења 1983, Смедерево Звање Асистент е-mail ivkovic.aleksandra83@gmail.com

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И З В Е Ш Т А Ј

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И З В Е Ш Т А Ј ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета Универзитета бр 400/7-5 од 26.04.2012. одређени смо за чланове Комисије за припрему извештаја

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Универзитет у Београду Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 11030 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Предмет: Извештај комисије, извештај - записник са приступног предавања

More information

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

More information

INTERNATIONAL BOXING TOURNAMENT

INTERNATIONAL BOXING TOURNAMENT СПОРТ И ОМЛАДИНА ВОЈВОДИНЕ SPORT I OMLADINA VOJVODINE SPORT AND YOUTH OF VOJVODINA БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ BOKSERSKI SAVEZ SRBIJE SERBIA BOXING FEDERATION ВОЈВОЂАНСКИ БОКСЕРСКИ САВЕЗ VOJVOĐANSKI BOKSERSKI

More information

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ Нови Сад, 2015. године Садржај 1. Увод... 1 2. Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду - Машински факултет

More information

水, 氣結合納米材料, 納米醫學 Вода, наноматеријали на бази водоничних веза, наномедицина

水, 氣結合納米材料, 納米醫學 Вода, наноматеријали на бази водоничних веза, наномедицина International Conference on WATER, HYDROGEN BONDING MATERIALS AND NANOMEDICINE Organized by Academy of Sciences Arts of the Republic of Srpska, NanoLab, Faculty of Mechanical Engineering, University of

More information

Други степен: магистарске студије, мастер или специјалистичке студије: Други степен: магистарске студије, мастер или специјалистичке студије

Други степен: магистарске студије, мастер или специјалистичке студије: Други степен: магистарске студије, мастер или специјалистичке студије 1. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1) Миљана, Ксенија, Николић, мастер журналиста Сарадник у настави на Департману за комуникологију и новинарство Филозофског факултета Универзитета у Нишу 1.1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ Датум

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА Др ВЛАДИМИР Р. ЈАКОВЉЕВИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА ИЗВЕШТАЈ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА ИЗВЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА О в д е Предмет: Извештај о испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Велимира С. Петровића,

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На III редовној седници Изборног и Наставно-научног већа Универзитета у Београду - Биолошког факултета одржаној 8. децембра 2017. одређени смо у

More information

Ministry of environment, mining and spatial planning activities and methane action plan of republic of Serbia Dragana Mehandžić Ministry of

Ministry of environment, mining and spatial planning activities and methane action plan of republic of Serbia Dragana Mehandžić Ministry of Ministry of environment, mining and spatial planning activities and methane action plan of republic of Serbia Dragana Mehandžić Ministry of environment, mining and spatial planning Department of project

More information

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Р Е Ф Е Р А Т. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Машински факултет ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора на одређено време од 5 година или редовног професора на неодређено

More information