ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ"

Transcription

1 ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ Нови Сад, године

2 Садржај 1. Увод Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду и тренутни пресек стања Циљеви научно-истраживачких активности у периоду године Учешће у научно-истраживачким пројектима Национални пројекти Међународни пројекти Осигурање људских ресурса и повећање научног потенцијала кадрова факултета Развој научно-истраживачког подмлатка факултета Остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству Обезбеђење просторних капацитета и опремање простора за рад истраживача Набавка савремене литературе Сарадња са надлежним институцијама у циљу коришћења научно-истраживачког потенцијала у функцији друштвеног развоја Сарадња са привредним субјектима у области истраживања и развоја Учешће на научним скуповима, организовање научних скупова и стручних семинара Примењивање система контроле квалитета научно-истраживачког рада на Факултету Развој и трансформацију факултета у складу са законском регулативом и новим потребама у смислу увођења нових мера у управљању Развој постојећих и формирање нових центара изврсности Закључак... 9

3 1. Увод Научно-истраживачки рад Медицинског факултета у Новом Саду оријентисан је на основна, примењена и развојна истраживања из области медицинских наука, али и мултидисциплинарна истраживања која се одвијају у областима унутар Факултета и Универзитета и других институција са којима је могуће остварити комбиновање научних дисциплина. Основни циљ научноистраживачког рада је давање доприноса научно-истраживачкој мисли у програмима основних истраживања, али и коришћење сопствених резултата, заједно са доступним резултатима у одговарајућим областима код нас и у свету, у виду примењених и развојних истраживања. Посебан акценат стављен је на истраживања у области дијагностике, терапије и прогнозе малигних болести, имунобиологије, неуробиологије, генетике, ћелијске и молекуларне патофизиологије хроничних обољења и биомедицинског инжењерства. Факултет сарађује са другим научно-истраживачким институцијама, као и са здравственим и привредним организацијама у земљи и иностранству. Поред интензивирања сарадње са привредним субјектима на пољу развоја, програм рада обухвата и интензивирање сарадње са државним институцијама и допринос њиховом развоју кроз коришћење резултата из научно-истраживачких области којима се Медицински факултет бави. Стратешко партнерство надлежних институција, универзитета и предузећа и то не само формално, него и кроз различите програме и пројекте који се финансирају из националних и фондова Европске уније основни предуслов је за јачање научних капацитета наше институције. Хармонизација са европским прописима у разним обастима захтеваће низ активности, пројеката, огромна улагања у друштву и биће врло значајна у интеграцији у европски истраживачки простор и преговорима о приступању EU. Напредак је могуће остварити једино сарадњом струке, науке и надлежних институција која се мора ојачати, поједноставити и фокусирати. 2. Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду и тренутни пресек стања Током протеклог периода ( године) наставници, сарадници и истраживачи Медицинског факултета у Новом Саду објавили су укупно 931 рада на SCI листи. Одбрањена је 161 докторска теза, обогаћен је библиотечки фонд и набављена је нова рачунарска опрема. Тренутно су наставници, сарадници и истраживачи Медицинског факултета у Новом Саду учесници у следећим националним и међународним пројектима: 56 пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја (пројектни циклус продужен до краја године), од којих је на два носилац 18 пројеката Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (пројектни циклус продужен до краја године), од којих је на 11 носилац 10 краткорочних пројеката Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, од којих је на 8 носилац) један Tempus пројекат два Horizon 2020 пројекта четири билатерална пројекта са Америком, Немачком, Словенијом и Португалијом један пројекат Светске здравствене организације - Alliance for Health Policy and Systems Research World Health Organization 1

4 Што се тиче научно-истраживачке опреме, у периоду од до године Факултет је обогаћен опремом као што су гасни хроматограф са масеном спектрометријом, пламенојонизујућим детектором и Headspace autosemplerom најновије генерације, ултрацентрифуга, стерилна ламинарна комора која омогућава контролу лекова и медицинских средстава, али и различита генетска и истраживања на културама ћелија, опрема за тестирање у спорту, дигиталне камере, биоаналајзер са течном цитометријом неопходан за широк спектар биомедицинских, али и других области истраживања, UV/VIS спекрофотометар високих перформанси и Carl Zeiss Stemi-2000-C стереомикроскоп sa image-analyzing системом. 3. Циљеви научно-истраживачких активности у периоду године Стратешки циљеви Медицинског факултета у Новом Саду у погледу научно-истраживачког рада у наредном периоду подразумевају унапређење квалитета истраживања и ојачавање утицаја резултата истраживања на здравствени систем, образовање и целокупан друштвени и економски развој. У том смислу планирају се следеће активности: Учешће у научно-истраживачким пројектима Осигурање људских ресурса и повећање научног потенцијала кадрова факултета Развој научно-истраживачког подмлатка факултета Остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству Обезбеђење просторних капацитета и опремање простора за рад истраживача Набавка савремене литературе Сарадња са надлежним институцијама у циљу коришћења научно-истраживачког потенцијала у функцији друштвеног развоја Сарадња са привредним субјектима у области истраживања и развоја Учешће на научним скуповима, организовање научних скупова и стручних семинара Примењивање система контроле квалитета научно-истраживачког рада на факултету Развој и трансформацију факултета у складу са законском регулативом и новим потребама у смислу увођења нових мера у управљању Развој постојећих и формирање нових центара изврсности 3.1. Учешће у научно-истраживачким пројектима Детаљан план научно-истраживачке активности доноси се сваке године у оквиру Плана рада Факултета. Овим планом су обухваћени текући национални и међународни пројекти из различитих програма са различитим временским роком трајања. Сваке године он се ревидира у складу са актуелним пројектима и могућностима и резултатима конкурисања на нове програме. Планира се рад на пројектима у областима основних и у примењених истраживања, у оквиру националних и међународних програма. Реализацијом пројеката отварају се могућности публиковања резултата истраживања у водећим часописима са SCI листе. 2

5 Национални пројекти У наредном периоду предстоји интензивирање активности на припреми пројеката из програма основних, интегралних и интердисциплинарних истраживања у наредном пројектном циклусу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Градске управе и институција. Осим тога планира се и учешће у другим програмима у сарадњи са домаћим и страним предузећима Међународни пројекти Медицински факултет у Новом Саду развија научно-истраживачку делатност у оквиру међународних пројеката регионалног, европског и светског карактера у којима је могуће учешће наше земље на основу споразума о различитим видовима сарадње. У свом раду Факултет акценат ставља на: билатералну сарадњу мултилатералну сарадњу IPA програме прекограничне сарадње Erasmus + програм CEEPUS Програм COST UNESKO програм DAAD WUS Austria Horizon Осигурање људских ресурса и повећање научног потенцијала кадрова факултета Активности Медицинског факултета у области људских ресурса у наступајућем периоду подразумевају обезбеђење квалитетних истраживачких кадрова и то кроз: Континуирани рад на повећању квалитета наставе, нарочито на докторским студијама Укључивање и повећање броја младих истраживача на пројектима Подстицање и подржавање свих активности усмерених на континуирани професионални развој и стално унапређивање научно-истраживачких компетенција наставника и сарадника: учешћа наставника и сарадника на стручним конференцијама и скуповима, курсевима страних језика, курсевима менаџмента у науци и краћим студијским боравцима изван организованих мрежа размене наставника. Повећање академске мобилности у оквиру институционализоване и организоване размене наставника и сарадника. Академска мобилност је планом интернационализације добила своје заслужено место међу приоритетима. Факултет подржава и промовише мобилност на свим 3

6 нивоима, било да је у програме мобилности укључен кроз мреже Универзитета у Новом Саду или самостално. Планира се отварање Канцеларије за међународну сарадњу која ће запосленима ефикасније пласирати информације о доступним међународним програмима. Програми академске размене и мобилности који су наставном кадру доступни у овом тренутку су: - CEEPUS (средњоевропски програм за размену студената и наставног особља универзитетских студија); - DAAD (Немачка служба за академску размену); - Размена кроз пројекте TEMPUS програма као неопходан део имплементације ових пројеката; - ВИШЕГРАДСКИ ФОНД - Вишеградска група (V4: Мађарска, Пољска, Словачка и Чешка) за циљ има поспешивање регионалне сарадње и бржег уласка у Европску унију, као и промоцију научно-истраживачке сарадње и размене међу земљама Централне Европе; - BUN (Балканска универзитетска мрежа) чији циљ је да допринесе економском, научном и културном развоју региона, зближи универзитете у региону користећи се њиховим знањима у заједничком пројекту који треба да допринесе економском, научном и културном развоју региона, и помаже прекограничну академску и научну сарадњу; - Мобилност у оквиру билатералне и мултилатералне сарадње и на основу споразума о сарадњи које је остварио Универзитет у Новом Саду и наш Факултет: споразум са Универзитетом Prince of Songkla, Hat Yai (Тајланд), споразум са Технолошким универзитетом у Грацу (Аустрија), московском медицинком академијом Сеченов итд. Промоција начина вредновања научног рада и значаја високих критеријума. Извршиће се промоција интернационалних стандарда путем организовања предавања гостујућих предавача из земље и иностранства. Управа ће стимулисати и дати подршку за коришћење KOBSON-а и електронски доступне литературе од стране што већег броја наставника и сарадника факултета као и формирању базе података о публикованим радовима на факултету, учествујући у развоју софтверског система CRIS UNS за унос података о публикованим научно-истраживачким резултатима рада својих наставника и сарадника. Комисија за праћење квалитета ће пратити и контролисати испуњеност критеријума приликом унапређења наставника. Успешно спровођење наведених активности довешће до дуготрајних позитивних ефеката од којих ће неки бити мерљиви и крајем петогодишњег периода (нпр. повећан обим учешћа у интернационалној размени, више објављених радова у часописима са SCI листе, повољнија категоризација истраживача према критеријумима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, повећан број финансираних истраживачких месеци и друго). Један део послова ослоњен је на личну иницијативу, ширење информација и промоцију културе научноистраживачког рада, док ће друге активности користити већ постојеће изворе екстерног финансирања (нпр. програм CEEPUS, билатерална сарадња и друго) Развој научно-истраживачког подмлатка факултета Програм развоја научно-истраживачког подмлатка дат је као посебан документ у прилогу. 4

7 3.4. Остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству Програмом научно-истраживачког рада Факултета предвиђено је стално остваривање контаката и сарадње са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству са циљем остваривања заједничког рада на новим пројектима, размене знања и искустава у раду. Сарадња и контакти се остварују директно, преко Универзитета и кроз сарадњу на пројектима, а уз подршку надлежних министарстава, Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и уз улагање средстава Факултета Обезбеђење просторних капацитета и опремање простора за рад истраживача Основа за квалитетан научно-истраживачки рад је адекватна инфраструктура и савремена научноистраживачка опрема. Медицински факултет у Новом Саду је препознао потребу да реши своје кључне инфраструктурне проблеме да би се што боље интегрисао у националне стратегије и европски простор високог образовања и истраживања, те континуирано ради на повећању и занављању постојећих инфраструктурних капацитета који су у функцији научно-истраживачког рада. Решењем инфраструктурних проблема и улагањем у осавремењивање лабораторијске опреме и простора уопште, Факултет повећава сопствену конкурентност и постаје још активнији у сарадњи са привредним субјектима, јер у оваквој синергији сигурно постају атрактивнији за привлачење страних директних инвестиција. У том смислу активности су усмерене на оцењивање, оптимизацију коришћења и унапређење постојеће, као и на планирање нове инфраструктуре и набавци нове, савремене опреме, уз подршку надлежних Министарстава, сопствених извора, као и материјалних средстава пројеката. Осећа се значајна потреба за додатним бројем просторно функционалних јединица, посебно простора за смештај научно-истраживачке опреме и информатичке подршке, адекватних учионица за последипломске студије и кабинета за наставнике. У току је реконструкција простора и изградња две нове лабораторије које ће омогућити бољи распоред и повећање функционалне употребе постојеће и нове опреме (повезивање техничких и аналитичких апарата у низове према адекватним стандардним оперативним поступцима). Медицински факултет у Новом Саду је конкурисао за средства за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору по јавном позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Европском инвестиционом банком у циљу побољшања квалитета наставе и научно-истраживачког рада, напретка у примени стандарда по Болоњском процесу и усаглашавања са савременим светским наставним и научним стандардима. Циљ пројекта је доградња и опремање централне зграде Медицинског факултета у Новом Саду у циљу побољшања квалитета наставе и научно-истраживачког рада Факултет и својим средствима планира да учествује, како у обезбеђењу инфраструктурних капацитета, тако и у набавци научно-истраживачке опреме и капиталних апарата, инструмената и лабораторијске опреме који би наш научно-истраживачки рад подигли на европски ниво. 5

8 У наредном периоду предстоји нам реинвентарисање и сервисирање постојеће опреме, посебно повезивање наставних база факултета које располажу са великом количином опреме која се може имплементирати у научно-истраживачки рад, обезбеђивање средстава за мање поправке и обнављање рада неисправних делова, као и покретање инцијативе за израду Правилника о набавци и коришћењу опреме, којим се регулишу услови коришћења заједничке опреме. Управа Факултета ће стимулисати лично ангажовање наставника и сарадника у набавци нове опреме, као и све иницијативе за писање предлога научно-истраживачких пројеката, односно пружиће сву припремну и логистичку подршку за писање предлога пројеката који за приоритет имају побољшање инфраструктуре и опремање лабораторија факултета. Свако побољшање услова коришћења опреме која постоји на Медицинском факултету јесте веома важан аспект у дуготрајном и одрживом унапређењу научно-истраживачке делатности Набавка савремене литературе Набавка научне литературе и часописа тече континуално у оквиру редовних библиотечких активности Сарадња са надлежним институцијама у циљу коришћења научно-истраживачког потенцијала у функцији друштвеног развоја Приоритети и правци научно-истраживачких активности у функцији целокупног друштвеног развоја дефинисаће се у складу са одредбама надлежних институција: Национални савет за научни и технолошки развој, Одбор за акредитацију научно-истраживачких организација, Комисија за стицање научних звања, матични научни одбори, Заједница института Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој Сарадња са привредним субјектима у области истраживања и развоја Област истраживања и развоја јесте значајан чинилац привредног развоја. Поред основних истраживања потребно је у већој мери подстаћи примењена истраживања кроз интензивне контакте са надлежним институцијама и предузећима, потенцијално заинтересованим за научноистраживачку делатност Факултета. Планира се да овакав вид активности омогући повећање конкурентности нашег Факултета приликом конкурисања за пројекте развоја код домаћих и страних фондова. Пласман овако стечених нових знања директан је допринос развоју домаће науке, а остварена сарадња са привредом гаранција да је ново знање стављено на располагање развојним капацитетима друштва. У плану је стално проширивање листе привредних субјеката са којима се остварује сарадња. У току су активности у вези са оснивањем Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control - CEMPhIC) који ће обезбедити неопходну сарадњу са привредом у истраживачкоразвојним програмима. 6

9 3.9. Учешће на научним скуповима, организовање научних скупова и стручних семинара Факултет ће стимулисати учешће наших стручњака на различитим домаћим и страним конференцијама и семинарима, а у програм рада улази и организовање националних и међународних скупова Примењивање система контроле квалитета научно-истраживачког рада на Факултету Систем контроле квалитета представља један од основних елемената за имплементацију европских научних стандарда и неопходан је предуслов за интеграцију науке у Србији у европски научноистраживачки простор. Медицински факултет је успоставио комплетан систем за самоевалуацију и контролу квалитета, што поред осталог, обухвата и систематско праћење и евалуацију научноистраживачког рада. Један од задатака Комисије за праћење квалитета јесте утврнивање поступка и усвајање критеријума за систематско праћење и оцењивање обима и квалитета научноистраживачке делатности. У активности Комисије, поред осталог, убраја се: Вредновање објективних услова за научно-истраживачки рад - ово се, пре свега, односи на утврђивање реалног стања у погледу квантитета и квалитета истраживачког кадра, квалитета простора и лабораторијске опреме, стања библиотечког фонда и нивоа доступности литературе у електронском облику, као и осталим факторима који показују тренутно стање услова за научни рад. Комисија је, поред тога, оријентисана и на праћење динамике реалног финансирања и квалитета менаџмента ресурсима који су намењени научно-истраживачком раду. Вредновање научне компетентности наставника и сарадника на факултету. Комисија сваке године извршава детаљну анализу научне компетенције свих истраживача на Медицинском факултету и извршава презентацију резултата ове анализе. Након анализе Комисија предлаже мере за унапређење научног потенцијала, упозорава на општи пад квалитета или на снижавање квалитета у неким областима и слично. Комисија извршава анализу резултата имплементације резултата већих научно-истраживачких пројеката који се изводе на Факултету. Комисија посебно евалуира ниво укључивања студената у научно-истраживачки рад, као и друге аспекте који се тичу развоја научно-истраживачког подмлатка, као што су број студената на докторским студијама, ниво учешћа студената Медицинског факултета у интернационалној размени и друго Развој и трансформацију факултета у складу са законском регулативом и новим потребама у смислу увођења нових мера у управљању Програм научно-истраживачке делатности се стално усклађује са законским регулативама из ове области, као и новонасталим потребама. Посебна пажња биће посвећена развоју лабораторијских капацитета у смислу занављања и осавремењавања опреме и организације рада као и 7

10 осавремењавању постојећег управљања, првенствено имајући у виду примену нове истраживачке политике Министарства науке дефинисану Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од до године. Активности у области научно-истраживачког рада биће руковођене законским критеријумима укључујући и нови Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности Развој постојећих и формирање нових центара изврсности Напредак, остваривање претходно наведених циљева и испуњавање услова за укључење у међународне пројекте могуће је остварити једино унапређењем квалитета истраживања, истраживачког и иновационог капацитета и успостављањем ефективног истраживачког система кроз центре изврсности на факултетима. Медицински факултет у Новом Саду покренуо је иницијативу за оснивање напред поменутог Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control - CEMPhIC). Планирано је да се изнађу адекватни простори за смештај овог центра адаптацијом постојећих и изградњом нових простора. Оснивање оваквог центра омогућило би Медицинском факултету све оно што Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период до године поставља пред научноистраживачку јавност, а то су: развој основних истраживања и усмерених основних страживања, унапређење технолошких истраживања, подстицање иновација и трансфера технологија, осигурање доступности и квалитета људских ресурса за истраживање, развој и иновативну привреду, унапређење међународне научне сарадње и успостављање и унапређење културе дијалога између науке, технологије, друштва и привреде. Оснивање Центра CEMPhIC омогућиће да се изврсност у науци капитализује кроз иновације, да се подршком истраживачко-развојним програмима потпомогне успостављању непходне сарадње са привредом, осигура флексибилна организациона структура и високо квалитетан кадар за истраживање, развој и иновације и успостави непходан ниво међународне сарадње. Убрзаће се развој науке, технологије, иновација и трансфера резултата, повећаће се квалитет истраживања, ојачаваће се утицај развоја истраживања на квалитет образовања и ојачати извори финансирања Медицинског факултета. Тиме ће се и сама истраживања оријентисати према стварању веза између основних и примењених истраживања у циљу њихове примене, и посебно подржати мултидисциплинарни приступ. Поред тога, напредак остварен у раду на научним пројектима имплементираће се директно у процес наставе и промене наставних садржаја, чиме ће се најбољим студентима омогућити директно учешће у тим активностима, учинити доступном најмодернија опрема и лабораторијска инфраструктура. Акредитацијом Сектора за контролу квалитета и Сектора за аналитику лекова ојачаће се услужноконсултантска делатност и тренутно врло слаба сарадња са привредом и трансфер знања и 8

11 технологија. Сходно националној иновационој стратегији Производња и прерада хране Србија 2020, Медицински факултет ће се преко ова два сектора центра CEMPhIC директно укључити и у услужне активности и истраживања из области контроле квалитета биљних сировина и призвода фармацеутске, прехрамбене и кондиторске индустрије за које је показан конкретан интерес исказан од стране других институција, правних и физичких лица. С обзиром да ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја посебно подстицати интердисциплинарана истраживања и мешовите тимове у које су укључени истраживачи из различитих области, Медицинском факултету ће преко центра CEMPhIC бити омогућено да конкурише за различите пројекте како Министарства, тако и различитих институција Европске уније, чиме ће се обезбедити висококвалитетна опрема и инфраструктура, јер је то предуслов не само за квалитетан научни рад, већ и за технолошки а затим и иновативни развој. 4. Закључак Медицински факултет је трајно опредељен за систематски стваралачки рад у основним, примењеним и развојним истраживањима, који треба да омогући откривање нових знања и коришћење тих знања у свим областима друштвеног развоја. Основни циљеви Програма научноистраживачког рада факултета за период од до године јесу: да се текућа научно-истраживачка делатност настави несмањеним интензитетом, односно да се обезбеди повећање у складу с тренутним реалним условима да се обави низ активности које су усмерене на суштинско унапређење услова за научноистраживачки рад, како би се у будућности квалитет ове делатности знатно побољшао. Програм полази од реалног стања материјалних и хуманих ресурса факултета. Планиране активности највећим делом нису оптерећене посебним екстерним ризицима јер су углавном ослоњене на унутрашње ресурсе. Стога ће имплементација постављених активности пре свега зависити од нивоа консензуса који се за овај Програм постигне међу наставницима и сарадницима. Декан Медицинског факултета проф. др Снежана Бркић, редовни професор 9

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

НАУКА У СРБИЈИ

НАУКА У СРБИЈИ НАУКА У СРБИЈИ 2010 2013 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НАУКА У СРБИЈИ 2010-2013 Национални савет за научни и технолошки

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: 612-00-01063/2011-04 23.11.2012. године Б е о г р а д На основу члана 15. став 4. тачка и члана 17. став 5. Закона о високом образовању

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 64 Закона о високом образовању ( Службени гласник РС број 76/05, 97/08,44/10), члана 28 Статута Електротехничког факултета, Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и оцењивање

More information

Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима

Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима Акронимпројекта: ИФ4ТМ Пунназив: Институционалниоквирзаразвојтрећемисијеуниверзитета у Србији Бројпројекта: 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA СЕМИНАР ЛЕСКОВАЦ ПОДРШКА МСПД У СРБИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 06-08. новембар 2012 Стојана Љубића 12, Лековац, Велика сала SEMINAR LESKOVAC SUPPORT FOR SMEs IN SERBIA

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

СТРАТЕГИЈУ. научног и технолошког развоја Републике Србије за период од до године

СТРАТЕГИЈУ. научног и технолошког развоја Републике Србије за период од до године На основу члана 8. став 1 Закона о научноистраживачкој делатности ( Службени гласник РС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05-исправка,

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за 2011. годину Jануар, 2012 Садржај 1. Уводна реч... 3 2. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност... 4 2.2 Организација и органи

More information

Факултет политичких наука

Факултет политичких наука УВОДНА РЕЧ ШКОЛА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Факултет политичких наука УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ АКТИВНОСТИ И АКЦИЈЕ СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

More information

Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије

Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије на путу ка чланству у ЕУ. У сарадњи са стручњацима

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању Контакти Фондација Темпус Еразмус+ канцеларија у Србији Подршка спровођењу Еразмус+ програма

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Програм усовојен на седници Наставно-научног већа Факултета 9.10.2015. године 1. Увод Оквири у којима се одвија научноистраживачки рад на Филозофском

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину ЗРЕЊАНИН, ОКТОБАР 2012. године САДРЖАЈ: ПРЕДГОВОР...4 УВОД...6 Развој наставне

More information

Хиршов индекс је број који казује да је посматрани научник објавио h радова који су сви били цитирани најмање h пута.

Хиршов индекс је број који казује да је посматрани научник објавио h радова који су сви били цитирани најмање h пута. 1 2 САДРЖАЈ 04 Уводник 05 Фонд др Милан Јелић Остварења најбољих стипендиста III циклуса фонда 11 II Сајам Волонтирања У Бањалуци 13 Тема броја - Програми ЕУ за науку, истраживање и технолошки развој 19

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА На основу члана 17. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-Аутентично тумачње, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14), Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета

More information

РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ Дефинисање појмова и актера омладинске политике у Републици Србији и њихових улога Нови Сад, 2015. Садржај 1. УВОД И СВРХА РЕЧНИКА... 6 2. УВОДНИ ПОЈМОВИ, ЗАКОНИ, СТРАТЕГИЈЕ

More information

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије Сектор за туризам, Београд DOI 10.5937/kultura1652239V УДК 338.48-6:7/8(4-12) 316.73(4-12) оригиналан научни рад ЈАЧАЊЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ

More information

Драги бруцоши 209. генерације (2017/18. школске године) ДOБРО ДОШЛИ

Драги бруцоши 209. генерације (2017/18. школске године) ДOБРО ДОШЛИ Драги бруцоши 209. генерације (2017/18. школске године) ДOБРО ДОШЛИ ДОКЛЕ СЕ МОЖЕ СТИЋИ ИЗ ОВИХ КЛУПА? Мастер и докторске студије у земљи и иностранству (Harvard, Duke, Berkley, Oxford, Cambridge, LSE,

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 11 010 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука

More information

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

More information

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године 1. УВОД Влада

More information

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО (Ужа образовна област Поштански саобраћај и телекомуникације)

More information

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА САДРЖАЈ Увод...5 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА...8 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета...8 a) Опис стања, анализа и процена стандарда 1...8 б) SWOT анализе Универзитета Џон Незбит у погледу

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, 2013. Н И Ш 1 САДРЖАЈ: 1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 1.2. КОНТАКТ 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 1.4. СТАТУС

More information

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА (ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду- Пољопривредни

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

Извештај о раду за годину. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину

Извештај о раду за годину. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за 2016. годину Март, 2017 Садржај Уводна реч... 1 1. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност... 3 1.1. Делатност Фонда за иновациону

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Софтверско инжењерство На основу

More information

СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 1 На основу члана 46, члана 53 став 1 тачка 1 Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,

More information

Д Н Е В Н И Р Е Д: Присуство седници Већа је обавезно.

Д Н Е В Н И Р Е Д: Присуство седници Већа је обавезно. На основу члана 7. Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу, ЗАКАЗУЈЕМ 18. СЕДНИЦУ ВЕЋА Факултета за ПЕТАК, 10.02.2017. године са почетком у 11.00 сати у свечаној сали Д

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

МСПП Стратегија развоја и Акциони план

МСПП Стратегија развоја и Акциони план Република Србија МСПП Стратегија развоја и Акциони план -2020 Република Србија МСПП Стратегија развоја и Акциони план -2020 Март, Република Србија На основу члана 45. став 1. Закона о Влади Службени гласник

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 2008-2011. I. Области, циљеви и облици научноистраживачког рада 1. Научно-истраживачка делатност факултета обухвата

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Фармацеутски факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Фармацеутски факултет УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Фармацеутски факултет План рада за 2017. годину Фебруар, 2017. 1 Садржај: Предлог плана рада за 2016. годину... 4 План рада продекана за наставу...... 10 План рада продекана за последипломску

More information

менаџмент, уписао је школске 1998/99. године, а дипломирао године, са просечном оценом 9,15 и стекао академски назив дипломирани економист

менаџмент, уписао је школске 1998/99. године, а дипломирао године, са просечном оценом 9,15 и стекао академски назив дипломирани економист Образац 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора

More information

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Акциони план политике за младе у opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa АП Војводини за период 2015- sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

More information

I - О КОНКУРСУ II - О КАНДИДАТИМА

I - О КОНКУРСУ II - О КАНДИДАТИМА Образац 4 С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број

More information

OДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА

OДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА OДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА OДСЈЕК ЗА ЛЕР И ЕИ ОСНОВАН 2009. ГОДИНЕ У САСТАВУ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЕКСПЕДИТИВАН И ПРОФЕСИОНАЛАН ТИМ СТРУКТУРА

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском Ментор: Проф. Др Милан

More information

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Ниш, 2018. године Наслов ИНФОРМАТОР СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ Издавач Универзитет

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

Фонд часова НБ.2.13 Обавезан III

Фонд часова НБ.2.13 Обавезан III План рада на наставном предмету Назив предмета : МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ Шифра предмета Статус предмета Семестар Број кредита Фонд часова НБ.2.13 Обавезан III 5 45+15 Циљеви предмета Исход изучавања Стицање

More information

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2012. СВЕСКА XCII- Бр. 4 YEAR 2012 TOME XCII - N о 4 Оригиналан научни рад UDC: 911.2:628.4.045(497.11) DOI: 10.2298/GSGD1204143F

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ Чачак, септембар 2017. године Страна 1 од 48 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 2 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

More information

ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ Септембар 2014. ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ Ова публикација настала је у оквиру пројекта Развој оквира за праћење инклузивног образовања

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 11000 Београд, Јове Илића 154 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Одлуком Изборног већа 05-02 бр. 4/31

More information

С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ

С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ С А Ж Е Т АК РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитета у Београду - Факултет политичких наука Ужа научна, oдносно уметничка област: Политичка

More information

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији

З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Образац бр 2. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Број захтева: Датум: З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији Молимо

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

З А Х Т Е В. за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији

З А Х Т Е В. за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији Образац 2. Факултет УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО- ЕКОНОМСКИХ НАУКА (Назив већанаучних области коме се захтев упућује) (Број захтева) (Датум) З А Х Т Е В за давање сагласности на реферат

More information

Град у поступку кандидатуре за Европску престоницу културе

Град у поступку кандидатуре за Европску престоницу културе Град у поступку кандидатуре за Европску престоницу културе НАЦРТ ПРОЈЕКТА Град у поступку кандидатуре за Европску престоницу културе 1 ГРАД БЕОГРАД БЕОГРАД ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 2020. Елаборат Главни

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара Одлуком бр. 3/79-1 од 24.09.2014. године, именовани

More information

ТМ Г. XXXVII Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK (497.11)

ТМ Г. XXXVII Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK (497.11) ТМ Г. XXXVII Бр. 1 Стр. 203-221 Ниш јануар - март 2013. UDK 658.310.8 + 339.137.2 (497.11) Прегледни рад Примљено: 26.11.2013. Ревидирана верзија: 03.12.2012. Одобрено за штампу: 21.03.2013. Ана С. Трбовић

More information

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет

More information

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ РЕГУЛАТИВА Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи Исидор Бајић 1. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 3. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

More information

Uvodni rad. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S

Uvodni rad. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S YUSQ ICQ 2006 - International Journal "Total Quality Management & Excellence". Vol.34, No. 1-2, 2006. Krnjaić D, Kljajić R, Katić V, Šibalić S Uvodni rad FOOD SAFETY STRATEGIES AND THE FOOD LAW OF THE

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ -

СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД НАЦРТ - СТРАТЕГИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2012-2022 - НАЦРТ - Зрењанин, јуни 2012 САДРЖАЈ 1. Законски оквир развоја пољопривреде и руралног развоја...7 1.1. Законодавни оквир

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хемија Број кандидата који се бирају:

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 ПП 34, 11120 Београд 35, Србија Тел: +381 11 3302200, Факс: +381 11 3370364 е-mail: mf@mas.bg.ac.rs ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд 2016. САДРЖАЈ

More information

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА Зборник радова Департмана за географију, туризам и хотелијерство 38/2009. Оригинални научни рад UDK: 338.48 ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА PLANNING FOR DEVELOPMENT OF TOURISM Др Слободан Благојевић* РЕЗИМЕ:Планирање

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе Област регионалне (кохезионе) политике ЕУ

Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе Област регионалне (кохезионе) политике ЕУ Програм ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У СРБИЈИ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе Област регионалне (кохезионе) политике ЕУ Огњен Мирић Анализа

More information

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ИНФОРМАТОР О РАДУ Београд, март 2014. године Садржај: 1. Основни подаци о Министарству спољних послова и информатору... 3 2. Организациона структура МСП...

More information

АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ Сања Филиповић, Светлана Кисић- Зајченко, Јелена Цвијовић, Марија Рељић АНАЛИЗА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА ПРЕДУЗЕТНИШТВА ТРИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, СА ПРЕДЛОГОМ ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊА ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Kомисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента за уже научне области Механика нестишљивих флуида и хидраулика и Хидрологија

More information

ТРАНЗИЦИОНИ ИЗАЗОВИ АГРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА 1

ТРАНЗИЦИОНИ ИЗАЗОВИ АГРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА 1 Прегледни рад Економика пољопривреде Број 3/2008. УДК: 631.1(497.11) ТРАНЗИЦИОНИ ИЗАЗОВИ АГРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА 1 Наташа Цветковић 2, Снежана Грк 3, Маријана Видас-Бубања

More information

ТМ Г. XXXVI Бр. 2 Стр Ниш април - јун UDK :330.34(497.11) УТИЦАЈ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ

ТМ Г. XXXVI Бр. 2 Стр Ниш април - јун UDK :330.34(497.11) УТИЦАЈ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ ТМ Г. XXXVI Бр. 2 Стр. 443-460 Ниш април - јун 2012. UDK 338.246.025.88:330.34(497.11) Oригинални научни рад Примљено: 25. 02. 2012. Зоран Аранђеловић Марија Петровић Ранђеловић Универзитет у Нишу Економски

More information

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ Службени гласник Републике Србије бр. 015/2009 од 27.02.2009. године Службени гласник Републике Србије бр. 067/2010 од 17.09.2010. године НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ

More information

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА Зборник радова Географски факултет Универзитета у Београду 63 (119-146) Оригинални научни рад УДК: 338.48-6:65(497.11)(437.11) doi: 10.5937/zrgfub1563119B КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

прославља Низом активности обележавамо Дан Факултета техничких наука 18. и 19. маја 2017.

прославља Низом активности обележавамо Дан Факултета техничких наука 18. и 19. маја 2017. Факултет техничких наука прославља година постојања Низом активности обележавамо Дан Факултета техничких наука 18. и 19. маја 2017. године. На Свечаној академији додељујемо Награду профосору који је остварио

More information