ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ"

Transcription

1 ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ Нови Сад, године

2 Садржај 1. Увод Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду и тренутни пресек стања Циљеви научно-истраживачких активности у периоду године Учешће у научно-истраживачким пројектима Национални пројекти Међународни пројекти Осигурање људских ресурса и повећање научног потенцијала кадрова факултета Развој научно-истраживачког подмлатка факултета Остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству Обезбеђење просторних капацитета и опремање простора за рад истраживача Набавка савремене литературе Сарадња са надлежним институцијама у циљу коришћења научно-истраживачког потенцијала у функцији друштвеног развоја Сарадња са привредним субјектима у области истраживања и развоја Учешће на научним скуповима, организовање научних скупова и стручних семинара Примењивање система контроле квалитета научно-истраживачког рада на Факултету Развој и трансформацију факултета у складу са законском регулативом и новим потребама у смислу увођења нових мера у управљању Развој постојећих и формирање нових центара изврсности Закључак... 9

3 1. Увод Научно-истраживачки рад Медицинског факултета у Новом Саду оријентисан је на основна, примењена и развојна истраживања из области медицинских наука, али и мултидисциплинарна истраживања која се одвијају у областима унутар Факултета и Универзитета и других институција са којима је могуће остварити комбиновање научних дисциплина. Основни циљ научноистраживачког рада је давање доприноса научно-истраживачкој мисли у програмима основних истраживања, али и коришћење сопствених резултата, заједно са доступним резултатима у одговарајућим областима код нас и у свету, у виду примењених и развојних истраживања. Посебан акценат стављен је на истраживања у области дијагностике, терапије и прогнозе малигних болести, имунобиологије, неуробиологије, генетике, ћелијске и молекуларне патофизиологије хроничних обољења и биомедицинског инжењерства. Факултет сарађује са другим научно-истраживачким институцијама, као и са здравственим и привредним организацијама у земљи и иностранству. Поред интензивирања сарадње са привредним субјектима на пољу развоја, програм рада обухвата и интензивирање сарадње са државним институцијама и допринос њиховом развоју кроз коришћење резултата из научно-истраживачких области којима се Медицински факултет бави. Стратешко партнерство надлежних институција, универзитета и предузећа и то не само формално, него и кроз различите програме и пројекте који се финансирају из националних и фондова Европске уније основни предуслов је за јачање научних капацитета наше институције. Хармонизација са европским прописима у разним обастима захтеваће низ активности, пројеката, огромна улагања у друштву и биће врло значајна у интеграцији у европски истраживачки простор и преговорима о приступању EU. Напредак је могуће остварити једино сарадњом струке, науке и надлежних институција која се мора ојачати, поједноставити и фокусирати. 2. Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду и тренутни пресек стања Током протеклог периода ( године) наставници, сарадници и истраживачи Медицинског факултета у Новом Саду објавили су укупно 931 рада на SCI листи. Одбрањена је 161 докторска теза, обогаћен је библиотечки фонд и набављена је нова рачунарска опрема. Тренутно су наставници, сарадници и истраживачи Медицинског факултета у Новом Саду учесници у следећим националним и међународним пројектима: 56 пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја (пројектни циклус продужен до краја године), од којих је на два носилац 18 пројеката Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (пројектни циклус продужен до краја године), од којих је на 11 носилац 10 краткорочних пројеката Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, од којих је на 8 носилац) један Tempus пројекат два Horizon 2020 пројекта четири билатерална пројекта са Америком, Немачком, Словенијом и Португалијом један пројекат Светске здравствене организације - Alliance for Health Policy and Systems Research World Health Organization 1

4 Што се тиче научно-истраживачке опреме, у периоду од до године Факултет је обогаћен опремом као што су гасни хроматограф са масеном спектрометријом, пламенојонизујућим детектором и Headspace autosemplerom најновије генерације, ултрацентрифуга, стерилна ламинарна комора која омогућава контролу лекова и медицинских средстава, али и различита генетска и истраживања на културама ћелија, опрема за тестирање у спорту, дигиталне камере, биоаналајзер са течном цитометријом неопходан за широк спектар биомедицинских, али и других области истраживања, UV/VIS спекрофотометар високих перформанси и Carl Zeiss Stemi-2000-C стереомикроскоп sa image-analyzing системом. 3. Циљеви научно-истраживачких активности у периоду године Стратешки циљеви Медицинског факултета у Новом Саду у погледу научно-истраживачког рада у наредном периоду подразумевају унапређење квалитета истраживања и ојачавање утицаја резултата истраживања на здравствени систем, образовање и целокупан друштвени и економски развој. У том смислу планирају се следеће активности: Учешће у научно-истраживачким пројектима Осигурање људских ресурса и повећање научног потенцијала кадрова факултета Развој научно-истраживачког подмлатка факултета Остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству Обезбеђење просторних капацитета и опремање простора за рад истраживача Набавка савремене литературе Сарадња са надлежним институцијама у циљу коришћења научно-истраживачког потенцијала у функцији друштвеног развоја Сарадња са привредним субјектима у области истраживања и развоја Учешће на научним скуповима, организовање научних скупова и стручних семинара Примењивање система контроле квалитета научно-истраживачког рада на факултету Развој и трансформацију факултета у складу са законском регулативом и новим потребама у смислу увођења нових мера у управљању Развој постојећих и формирање нових центара изврсности 3.1. Учешће у научно-истраживачким пројектима Детаљан план научно-истраживачке активности доноси се сваке године у оквиру Плана рада Факултета. Овим планом су обухваћени текући национални и међународни пројекти из различитих програма са различитим временским роком трајања. Сваке године он се ревидира у складу са актуелним пројектима и могућностима и резултатима конкурисања на нове програме. Планира се рад на пројектима у областима основних и у примењених истраживања, у оквиру националних и међународних програма. Реализацијом пројеката отварају се могућности публиковања резултата истраживања у водећим часописима са SCI листе. 2

5 Национални пројекти У наредном периоду предстоји интензивирање активности на припреми пројеката из програма основних, интегралних и интердисциплинарних истраживања у наредном пројектном циклусу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Градске управе и институција. Осим тога планира се и учешће у другим програмима у сарадњи са домаћим и страним предузећима Међународни пројекти Медицински факултет у Новом Саду развија научно-истраживачку делатност у оквиру међународних пројеката регионалног, европског и светског карактера у којима је могуће учешће наше земље на основу споразума о различитим видовима сарадње. У свом раду Факултет акценат ставља на: билатералну сарадњу мултилатералну сарадњу IPA програме прекограничне сарадње Erasmus + програм CEEPUS Програм COST UNESKO програм DAAD WUS Austria Horizon Осигурање људских ресурса и повећање научног потенцијала кадрова факултета Активности Медицинског факултета у области људских ресурса у наступајућем периоду подразумевају обезбеђење квалитетних истраживачких кадрова и то кроз: Континуирани рад на повећању квалитета наставе, нарочито на докторским студијама Укључивање и повећање броја младих истраживача на пројектима Подстицање и подржавање свих активности усмерених на континуирани професионални развој и стално унапређивање научно-истраживачких компетенција наставника и сарадника: учешћа наставника и сарадника на стручним конференцијама и скуповима, курсевима страних језика, курсевима менаџмента у науци и краћим студијским боравцима изван организованих мрежа размене наставника. Повећање академске мобилности у оквиру институционализоване и организоване размене наставника и сарадника. Академска мобилност је планом интернационализације добила своје заслужено место међу приоритетима. Факултет подржава и промовише мобилност на свим 3

6 нивоима, било да је у програме мобилности укључен кроз мреже Универзитета у Новом Саду или самостално. Планира се отварање Канцеларије за међународну сарадњу која ће запосленима ефикасније пласирати информације о доступним међународним програмима. Програми академске размене и мобилности који су наставном кадру доступни у овом тренутку су: - CEEPUS (средњоевропски програм за размену студената и наставног особља универзитетских студија); - DAAD (Немачка служба за академску размену); - Размена кроз пројекте TEMPUS програма као неопходан део имплементације ових пројеката; - ВИШЕГРАДСКИ ФОНД - Вишеградска група (V4: Мађарска, Пољска, Словачка и Чешка) за циљ има поспешивање регионалне сарадње и бржег уласка у Европску унију, као и промоцију научно-истраживачке сарадње и размене међу земљама Централне Европе; - BUN (Балканска универзитетска мрежа) чији циљ је да допринесе економском, научном и културном развоју региона, зближи универзитете у региону користећи се њиховим знањима у заједничком пројекту који треба да допринесе економском, научном и културном развоју региона, и помаже прекограничну академску и научну сарадњу; - Мобилност у оквиру билатералне и мултилатералне сарадње и на основу споразума о сарадњи које је остварио Универзитет у Новом Саду и наш Факултет: споразум са Универзитетом Prince of Songkla, Hat Yai (Тајланд), споразум са Технолошким универзитетом у Грацу (Аустрија), московском медицинком академијом Сеченов итд. Промоција начина вредновања научног рада и значаја високих критеријума. Извршиће се промоција интернационалних стандарда путем организовања предавања гостујућих предавача из земље и иностранства. Управа ће стимулисати и дати подршку за коришћење KOBSON-а и електронски доступне литературе од стране што већег броја наставника и сарадника факултета као и формирању базе података о публикованим радовима на факултету, учествујући у развоју софтверског система CRIS UNS за унос података о публикованим научно-истраживачким резултатима рада својих наставника и сарадника. Комисија за праћење квалитета ће пратити и контролисати испуњеност критеријума приликом унапређења наставника. Успешно спровођење наведених активности довешће до дуготрајних позитивних ефеката од којих ће неки бити мерљиви и крајем петогодишњег периода (нпр. повећан обим учешћа у интернационалној размени, више објављених радова у часописима са SCI листе, повољнија категоризација истраживача према критеријумима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, повећан број финансираних истраживачких месеци и друго). Један део послова ослоњен је на личну иницијативу, ширење информација и промоцију културе научноистраживачког рада, док ће друге активности користити већ постојеће изворе екстерног финансирања (нпр. програм CEEPUS, билатерална сарадња и друго) Развој научно-истраживачког подмлатка факултета Програм развоја научно-истраживачког подмлатка дат је као посебан документ у прилогу. 4

7 3.4. Остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству Програмом научно-истраживачког рада Факултета предвиђено је стално остваривање контаката и сарадње са научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству са циљем остваривања заједничког рада на новим пројектима, размене знања и искустава у раду. Сарадња и контакти се остварују директно, преко Универзитета и кроз сарадњу на пројектима, а уз подршку надлежних министарстава, Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и уз улагање средстава Факултета Обезбеђење просторних капацитета и опремање простора за рад истраживача Основа за квалитетан научно-истраживачки рад је адекватна инфраструктура и савремена научноистраживачка опрема. Медицински факултет у Новом Саду је препознао потребу да реши своје кључне инфраструктурне проблеме да би се што боље интегрисао у националне стратегије и европски простор високог образовања и истраживања, те континуирано ради на повећању и занављању постојећих инфраструктурних капацитета који су у функцији научно-истраживачког рада. Решењем инфраструктурних проблема и улагањем у осавремењивање лабораторијске опреме и простора уопште, Факултет повећава сопствену конкурентност и постаје још активнији у сарадњи са привредним субјектима, јер у оваквој синергији сигурно постају атрактивнији за привлачење страних директних инвестиција. У том смислу активности су усмерене на оцењивање, оптимизацију коришћења и унапређење постојеће, као и на планирање нове инфраструктуре и набавци нове, савремене опреме, уз подршку надлежних Министарстава, сопствених извора, као и материјалних средстава пројеката. Осећа се значајна потреба за додатним бројем просторно функционалних јединица, посебно простора за смештај научно-истраживачке опреме и информатичке подршке, адекватних учионица за последипломске студије и кабинета за наставнике. У току је реконструкција простора и изградња две нове лабораторије које ће омогућити бољи распоред и повећање функционалне употребе постојеће и нове опреме (повезивање техничких и аналитичких апарата у низове према адекватним стандардним оперативним поступцима). Медицински факултет у Новом Саду је конкурисао за средства за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору по јавном позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Европском инвестиционом банком у циљу побољшања квалитета наставе и научно-истраживачког рада, напретка у примени стандарда по Болоњском процесу и усаглашавања са савременим светским наставним и научним стандардима. Циљ пројекта је доградња и опремање централне зграде Медицинског факултета у Новом Саду у циљу побољшања квалитета наставе и научно-истраживачког рада Факултет и својим средствима планира да учествује, како у обезбеђењу инфраструктурних капацитета, тако и у набавци научно-истраживачке опреме и капиталних апарата, инструмената и лабораторијске опреме који би наш научно-истраживачки рад подигли на европски ниво. 5

8 У наредном периоду предстоји нам реинвентарисање и сервисирање постојеће опреме, посебно повезивање наставних база факултета које располажу са великом количином опреме која се може имплементирати у научно-истраживачки рад, обезбеђивање средстава за мање поправке и обнављање рада неисправних делова, као и покретање инцијативе за израду Правилника о набавци и коришћењу опреме, којим се регулишу услови коришћења заједничке опреме. Управа Факултета ће стимулисати лично ангажовање наставника и сарадника у набавци нове опреме, као и све иницијативе за писање предлога научно-истраживачких пројеката, односно пружиће сву припремну и логистичку подршку за писање предлога пројеката који за приоритет имају побољшање инфраструктуре и опремање лабораторија факултета. Свако побољшање услова коришћења опреме која постоји на Медицинском факултету јесте веома важан аспект у дуготрајном и одрживом унапређењу научно-истраживачке делатности Набавка савремене литературе Набавка научне литературе и часописа тече континуално у оквиру редовних библиотечких активности Сарадња са надлежним институцијама у циљу коришћења научно-истраживачког потенцијала у функцији друштвеног развоја Приоритети и правци научно-истраживачких активности у функцији целокупног друштвеног развоја дефинисаће се у складу са одредбама надлежних институција: Национални савет за научни и технолошки развој, Одбор за акредитацију научно-истраживачких организација, Комисија за стицање научних звања, матични научни одбори, Заједница института Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој Сарадња са привредним субјектима у области истраживања и развоја Област истраживања и развоја јесте значајан чинилац привредног развоја. Поред основних истраживања потребно је у већој мери подстаћи примењена истраживања кроз интензивне контакте са надлежним институцијама и предузећима, потенцијално заинтересованим за научноистраживачку делатност Факултета. Планира се да овакав вид активности омогући повећање конкурентности нашег Факултета приликом конкурисања за пројекте развоја код домаћих и страних фондова. Пласман овако стечених нових знања директан је допринос развоју домаће науке, а остварена сарадња са привредом гаранција да је ново знање стављено на располагање развојним капацитетима друштва. У плану је стално проширивање листе привредних субјеката са којима се остварује сарадња. У току су активности у вези са оснивањем Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control - CEMPhIC) који ће обезбедити неопходну сарадњу са привредом у истраживачкоразвојним програмима. 6

9 3.9. Учешће на научним скуповима, организовање научних скупова и стручних семинара Факултет ће стимулисати учешће наших стручњака на различитим домаћим и страним конференцијама и семинарима, а у програм рада улази и организовање националних и међународних скупова Примењивање система контроле квалитета научно-истраживачког рада на Факултету Систем контроле квалитета представља један од основних елемената за имплементацију европских научних стандарда и неопходан је предуслов за интеграцију науке у Србији у европски научноистраживачки простор. Медицински факултет је успоставио комплетан систем за самоевалуацију и контролу квалитета, што поред осталог, обухвата и систематско праћење и евалуацију научноистраживачког рада. Један од задатака Комисије за праћење квалитета јесте утврнивање поступка и усвајање критеријума за систематско праћење и оцењивање обима и квалитета научноистраживачке делатности. У активности Комисије, поред осталог, убраја се: Вредновање објективних услова за научно-истраживачки рад - ово се, пре свега, односи на утврђивање реалног стања у погледу квантитета и квалитета истраживачког кадра, квалитета простора и лабораторијске опреме, стања библиотечког фонда и нивоа доступности литературе у електронском облику, као и осталим факторима који показују тренутно стање услова за научни рад. Комисија је, поред тога, оријентисана и на праћење динамике реалног финансирања и квалитета менаџмента ресурсима који су намењени научно-истраживачком раду. Вредновање научне компетентности наставника и сарадника на факултету. Комисија сваке године извршава детаљну анализу научне компетенције свих истраживача на Медицинском факултету и извршава презентацију резултата ове анализе. Након анализе Комисија предлаже мере за унапређење научног потенцијала, упозорава на општи пад квалитета или на снижавање квалитета у неким областима и слично. Комисија извршава анализу резултата имплементације резултата већих научно-истраживачких пројеката који се изводе на Факултету. Комисија посебно евалуира ниво укључивања студената у научно-истраживачки рад, као и друге аспекте који се тичу развоја научно-истраживачког подмлатка, као што су број студената на докторским студијама, ниво учешћа студената Медицинског факултета у интернационалној размени и друго Развој и трансформацију факултета у складу са законском регулативом и новим потребама у смислу увођења нових мера у управљању Програм научно-истраживачке делатности се стално усклађује са законским регулативама из ове области, као и новонасталим потребама. Посебна пажња биће посвећена развоју лабораторијских капацитета у смислу занављања и осавремењавања опреме и организације рада као и 7

10 осавремењавању постојећег управљања, првенствено имајући у виду примену нове истраживачке политике Министарства науке дефинисану Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од до године. Активности у области научно-истраживачког рада биће руковођене законским критеријумима укључујући и нови Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности Развој постојећих и формирање нових центара изврсности Напредак, остваривање претходно наведених циљева и испуњавање услова за укључење у међународне пројекте могуће је остварити једино унапређењем квалитета истраживања, истраживачког и иновационог капацитета и успостављањем ефективног истраживачког система кроз центре изврсности на факултетима. Медицински факултет у Новом Саду покренуо је иницијативу за оснивање напред поменутог Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control - CEMPhIC). Планирано је да се изнађу адекватни простори за смештај овог центра адаптацијом постојећих и изградњом нових простора. Оснивање оваквог центра омогућило би Медицинском факултету све оно што Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период до године поставља пред научноистраживачку јавност, а то су: развој основних истраживања и усмерених основних страживања, унапређење технолошких истраживања, подстицање иновација и трансфера технологија, осигурање доступности и квалитета људских ресурса за истраживање, развој и иновативну привреду, унапређење међународне научне сарадње и успостављање и унапређење културе дијалога између науке, технологије, друштва и привреде. Оснивање Центра CEMPhIC омогућиће да се изврсност у науци капитализује кроз иновације, да се подршком истраживачко-развојним програмима потпомогне успостављању непходне сарадње са привредом, осигура флексибилна организациона структура и високо квалитетан кадар за истраживање, развој и иновације и успостави непходан ниво међународне сарадње. Убрзаће се развој науке, технологије, иновација и трансфера резултата, повећаће се квалитет истраживања, ојачаваће се утицај развоја истраживања на квалитет образовања и ојачати извори финансирања Медицинског факултета. Тиме ће се и сама истраживања оријентисати према стварању веза између основних и примењених истраживања у циљу њихове примене, и посебно подржати мултидисциплинарни приступ. Поред тога, напредак остварен у раду на научним пројектима имплементираће се директно у процес наставе и промене наставних садржаја, чиме ће се најбољим студентима омогућити директно учешће у тим активностима, учинити доступном најмодернија опрема и лабораторијска инфраструктура. Акредитацијом Сектора за контролу квалитета и Сектора за аналитику лекова ојачаће се услужноконсултантска делатност и тренутно врло слаба сарадња са привредом и трансфер знања и 8

11 технологија. Сходно националној иновационој стратегији Производња и прерада хране Србија 2020, Медицински факултет ће се преко ова два сектора центра CEMPhIC директно укључити и у услужне активности и истраживања из области контроле квалитета биљних сировина и призвода фармацеутске, прехрамбене и кондиторске индустрије за које је показан конкретан интерес исказан од стране других институција, правних и физичких лица. С обзиром да ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја посебно подстицати интердисциплинарана истраживања и мешовите тимове у које су укључени истраживачи из различитих области, Медицинском факултету ће преко центра CEMPhIC бити омогућено да конкурише за различите пројекте како Министарства, тако и различитих институција Европске уније, чиме ће се обезбедити висококвалитетна опрема и инфраструктура, јер је то предуслов не само за квалитетан научни рад, већ и за технолошки а затим и иновативни развој. 4. Закључак Медицински факултет је трајно опредељен за систематски стваралачки рад у основним, примењеним и развојним истраживањима, који треба да омогући откривање нових знања и коришћење тих знања у свим областима друштвеног развоја. Основни циљеви Програма научноистраживачког рада факултета за период од до године јесу: да се текућа научно-истраживачка делатност настави несмањеним интензитетом, односно да се обезбеди повећање у складу с тренутним реалним условима да се обави низ активности које су усмерене на суштинско унапређење услова за научноистраживачки рад, како би се у будућности квалитет ове делатности знатно побољшао. Програм полази од реалног стања материјалних и хуманих ресурса факултета. Планиране активности највећим делом нису оптерећене посебним екстерним ризицима јер су углавном ослоњене на унутрашње ресурсе. Стога ће имплементација постављених активности пре свега зависити од нивоа консензуса који се за овај Програм постигне међу наставницима и сарадницима. Декан Медицинског факултета проф. др Снежана Бркић, редовни професор 9

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА 1 Друштво физичара Србије са НИС-ом реализује пројекат обуке наставника физике за реализацију лабораторијских вежби и рад са талентованом децом. Прва фаза је опремање три лабораторије

More information

НАУКА У СРБИЈИ

НАУКА У СРБИЈИ НАУКА У СРБИЈИ 2010 2013 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НАУКА У СРБИЈИ 2010-2013 Национални савет за научни и технолошки

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Ужа научна, oдносно уметничка област: Менаџмент

More information

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације

Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Република Србија Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Конференција ИПАП Република Србија/ НАТО: Од плана до реализације Београд, 15.09.2015. године Област ванредних ситуација покривена

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: 612-00-01063/2011-04 23.11.2012. године Б е о г р а д На основу члана 15. став 4. тачка и члана 17. став 5. Закона о високом образовању

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату: Име и презиме: Јелена Д. Русмировић Датум

More information

Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима

Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима Д3.0.2Смерница за развој ТТИ димензије треће мисије на универзитетима Акронимпројекта: ИФ4ТМ Пунназив: Институционалниоквирзаразвојтрећемисијеуниверзитета у Србији Бројпројекта: 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

More information

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПРЕПОРУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На основу члана 64 Закона о високом образовању ( Службени гласник РС број 76/05, 97/08,44/10), члана 28 Статута Електротехничког факултета, Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и оцењивање

More information

1. Кандидат: др Јелена Радовановић

1. Кандидат: др Јелена Радовановић ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Одлуком Изборног већа Медицинског факултета у Крагујевцу, број 01-7641/7-10 од 4.11.2009 године, формирана је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата

More information

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТУ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Београд, 2013. године. На основу одлуке Савета Медицинског

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ Образац ПО ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ Назив, односно име и презиме и адреса ПИБ У Обрасцу ПО износи се уписују у динарима, без децимала 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

More information

ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Програм усовојен на седници Наставно-научног већа Факултета 9.10.2015. године 1. Увод Оквири у којима се одвија научноистраживачки рад на Филозофском

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Беораду Ужа научна, oдносно уметничка област: Моторна возила Број кандидата

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA СЕМИНАР ЛЕСКОВАЦ ПОДРШКА МСПД У СРБИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 06-08. новембар 2012 Стојана Љубића 12, Лековац, Велика сала SEMINAR LESKOVAC SUPPORT FOR SMEs IN SERBIA

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ НОВИ САД Нови Сад је главни град Аутономне Покраjине Војводине и други град по величини у Србији. Некад колевка политичке и културне ренесансе Србије, Нови Сад је данас универзитетски, административни,

More information

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за 2011. годину Jануар, 2012 Садржај 1. Уводна реч... 3 2. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност... 4 2.2 Организација и органи

More information

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању Контакти Фондација Темпус Еразмус+ канцеларија у Србији Подршка спровођењу Еразмус+ програма

More information

Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање. Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут

Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање. Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Кадрови у здравственом систему Републике Србије и образовање Прим др Периша Симоновић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Програм Развој здравственог информационог система ресурсне

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије

Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије Центар за ЕУ интеграције координира активности Привредне коморе Србије (ПКС) на плану европских интеграција у циљу заступања интереса привреде Србије на путу ка чланству у ЕУ. У сарадњи са стручњацима

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА. за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места

НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА. за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места 28.12.2015. године Одговорни уредник: др Гојко Ђурашевић САДРЖАЈ: Избор у звање

More information

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор за информационо друштво На основу члан 38. став 2. Закона о удружењима ( Сл. гласник РС бр. 51/09, 99/11 - др.закон),члана

More information

САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I О КОНКУРСУ

САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I О КОНКУРСУ САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду Ужа научна област: Рачуноводство и финансије Број кандидата

More information

Факултет политичких наука

Факултет политичких наука УВОДНА РЕЧ ШКОЛА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Факултет политичких наука УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ АКТИВНОСТИ И АКЦИЈЕ СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ САДРЖАЈ: 1. УВОД - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ 2. СТАНДАРДИ

More information

OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА

OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА Национални просветни савет OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ И УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2010 2020 Национални

More information

Хиршов индекс је број који казује да је посматрани научник објавио h радова који су сви били цитирани најмање h пута.

Хиршов индекс је број који казује да је посматрани научник објавио h радова који су сви били цитирани најмање h пута. 1 2 САДРЖАЈ 04 Уводник 05 Фонд др Милан Јелић Остварења најбољих стипендиста III циклуса фонда 11 II Сајам Волонтирања У Бањалуци 13 Тема броја - Програми ЕУ за науку, истраживање и технолошки развој 19

More information

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

(ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА (ДОЦЕНТ) С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду- Пољопривредни

More information

СТРАТЕГИЈУ. научног и технолошког развоја Републике Србије за период од до године

СТРАТЕГИЈУ. научног и технолошког развоја Републике Србије за период од до године На основу члана 8. став 1 Закона о научноистраживачкој делатности ( Службени гласник РС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05-исправка,

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО (Ужа образовна област Поштански саобраћај и телекомуникације)

More information

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф Катедре за оториноларингологију Медицинског факултета у Београду Директор Клинике за о

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф Катедре за оториноларингологију Медицинског факултета у Београду Директор Клинике за о ОРЛ Симпозијум САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ЛЕЧЕЊУ МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ ЛАРИНКСА у склопу обележевања Светског Дана Гласа 20. april 2012. Хотел M, Београд ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ Проф. др Војко Ђукић Редовни Професор и Шеф

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу "7th ESENIAS Workshop" (предмет број 670 од године).

5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу 7th ESENIAS Workshop (предмет број 670 од године). 5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу "7th ESENIAS Workshop" (предмет број 670 од 05.04.2017. године). Након пребројавања приспелих одговора председник Научног већа др Јелена Јовић, констатовала

More information

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Техничка физика

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Комисија за обезбеђење квалитета Фармацеутског факултета Председник: Проф. др Љиљана Тасић Проф. др Јела Милић Проф. др Иван Станковић

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЖИВОТНА СРЕДИНА UDK:502.21:061.1 Biblid 1451-3188, 8 (2009) Год VIII, бр. 29 30, стр. 104 113 Изворни научни рад 104 др Драгољуб ТОДИЋ 1 СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

More information

Curriculum Vitae (српски)

Curriculum Vitae (српски) Curriculum Vitae (српски) Име и презиме Сузана Стефановић Датум рођења 28.11.1968. Место рођења Ниш Држављанство српско Образовање Степен Иституција Датум дипломирани економиста Економски факултет Универзитета

More information

СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ СТАТУТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 1 На основу члана 46, члана 53 став 1 тачка 1 Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,

More information

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-17/16/5 дана 14.07.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 11 010 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука

More information

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину ЗРЕЊАНИН, ОКТОБАР 2012. године САДРЖАЈ: ПРЕДГОВОР...4 УВОД...6 Развој наставне

More information

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЈАГОДИНИ ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 2008-2011. I. Области, циљеви и облици научноистраживачког рада 1. Научно-истраживачка делатност факултета обухвата

More information

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА САДРЖАЈ Увод...5 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА...8 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета...8 a) Опис стања, анализа и процена стандарда 1...8 б) SWOT анализе Универзитета Џон Незбит у погледу

More information

РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕЧНИК ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ Дефинисање појмова и актера омладинске политике у Републици Србији и њихових улога Нови Сад, 2015. Садржај 1. УВОД И СВРХА РЕЧНИКА... 6 2. УВОДНИ ПОЈМОВИ, ЗАКОНИ, СТРАТЕГИЈЕ

More information

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ II Д Е О - ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА На основу члана 17. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-Аутентично тумачње, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14), Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета

More information

И З В Е Ш Т А Ј О САМОВРЕДНОВАЊУ

И З В Е Ш Т А Ј О САМОВРЕДНОВАЊУ На основу одлуке Наставно-научног већа, Правног факултета у Крагујевцу, од 11. 11. 2010. године, број: 08-3133/1, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета подноси: И З В Е Ш Т А Ј О САМОВРЕДНОВАЊУ

More information

Д Н Е В Н И Р Е Д: Присуство седници Већа је обавезно.

Д Н Е В Н И Р Е Д: Присуство седници Већа је обавезно. На основу члана 7. Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу, ЗАКАЗУЈЕМ 18. СЕДНИЦУ ВЕЋА Факултета за ПЕТАК, 10.02.2017. године са почетком у 11.00 сати у свечаној сали Д

More information

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду, Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Производно машинство

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 1. САЖЕТАК Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР I - О КОНКУРСУ Назив факултета: (на пример: Универзитет

More information

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ. за период од до године АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ за период од 29. до 214. године 1. УВОД Влада

More information

План јавних набавки за годину. Јавне набавке. Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја

План јавних набавки за годину. Јавне набавке. Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја План јавних набавки за. годину Народна библиотека Србије - Установа културе од националног значаја Обухвата: Датум усвајања: План набавки 13.02. Измена број: 0101-207/2 06.03. Измена број: 0101-207/3 10.04.

More information

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

ДАНИЈЕЛА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије Сектор за туризам, Београд DOI 10.5937/kultura1652239V УДК 338.48-6:7/8(4-12) 316.73(4-12) оригиналан научни рад ЈАЧАЊЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ

More information

ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION Број: No: 8 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2014 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПУБЛИКАЦИОНИХ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема

ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема Страна: 1 Број:794/1-23-01/2014 ПРОГРАМ РАДА 1 ISS/KS F094 Заштитна одећа и заштитна опрема Овај програм рада донет је на седници Kомисије која је одржана дописним путем од 10. 10. 2013.године до 24. 10.

More information

Изборном већу Факултета организационих наука

Изборном већу Факултета организационих наука Универзитет у Београду Факултет организационих наука Јове Илића 154. Београд Број: Изборном већу Факултета организационих наука Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/33 од 14.03.2017.

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: фпн@фпн.бг.ац.рс; Презентација: www.фпн.бг.ац.рс

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 14.09.2017. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу

More information

Извештај о раду за годину. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину

Извештај о раду за годину. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за годину ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ Извештај о остваривању Програма рада за 2016. годину Март, 2017 Садржај Уводна реч... 1 1. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност... 3 1.1. Делатност Фонда за иновациону

More information

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14),

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), ПРЕДЛОГ На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Влада доноси СТРАТЕГИЈУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА

More information

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ / INVITED LECTURER

ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ / INVITED LECTURER ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ / INVITED LECTURER Prof. Dr.med. Dr.h.c.Sopko Joseph Professor of Otorhinolaryngology and Phoniatrics, Kantonsspital Aarau, University Basel Prof. dr Mihael Podvinec Professor of Otorhinolaryngology,

More information

САМОВРЕДНОВАЊЕ УСТАНОВЕ

САМОВРЕДНОВАЊЕ УСТАНОВЕ Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: фпн@фпн.бг.ац.yу; www.фпн.бг.ац.yу ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Софтверско инжењерство На основу

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

Здрави људи, здравље у свим политикама: Стратегија јавног здравља у Републици Србији

Здрави људи, здравље у свим политикама: Стратегија јавног здравља у Републици Србији 1 Здрави људи, здравље у свим политикама: Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2016 2025 П р е д л о г Увод Јавно здравље је наука и уметност превенције болести, продужавања живота и унапређења

More information

Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од до године

Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од до године На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), Влада доноси Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

More information

Извештај о раду РЦУБ-а за и план рада за годину

Извештај о раду РЦУБ-а за и план рада за годину Извештај о раду РЦУБ-а за 2014. и план рада за 2015. годину Београд, Јануар 2015. год. Садржај 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ... 3 РАД НА ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УНИВЕРЗИТЕТА...

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

Планирање за здравље - тест

Планирање за здравље - тест Планирање за здравље - тест 1. Планирање и програмирање су: а) синоними (термини који означавају исти појам) б) две етапе јединственог процеса утврђивања и достизања циљева здравственог развоја в) ништа

More information