ПРОМЈЕНЕ У СЕМАНТИЧКОЈ ЕКСТЕНЗИЈИ У СПОРТСКОЈ ЛЕКСИЦИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПРОМЈЕНЕ У СЕМАНТИЧКОЈ ЕКСТЕНЗИЈИ У СПОРТСКОЈ ЛЕКСИЦИ"

Transcription

1 Валентина В. Будинчић Kембриџ центар Бања Лука УДК '276.1 Оригинални научни рад ПРОМЈЕНЕ У СЕМАНТИЧКОЈ ЕКСТЕНЗИЈИ У СПОРТСКОЈ ЛЕКСИЦИ Апстракт: Спорт је веома сложена друштвена појава и представља значајан дио савремног живота. Усљед великог утицаја енглеског језика на српски, англицизми су у нашем језику у свим областима заступљени у значајној мјери. Спорт није изузетак. Циљ овог рада јесте дефинисати разлоге који доводе до семантичких промјена које се јављају у процесу преузимања енглеских лексема у оквиру спортске терминологије. Анализирајући примјере из нашег корпуса, установили смо да у оквиру спортске терминологије постоји значајан броj лексема код којих је дошло до промјена у семантичкој екстензији и да се ове промјене дешавају усљед утицаја бројних унутрашњих и спољашњих фактора. Закључили смо да је овакве језичке појаве у језику често врло тешко описати и објаснити и да вјероватно научници никада неће бити у могућности да предвиде у ком правцу ће се мијењати значења одређених ријечи. Кључне ријечи: спортска лексика, англицизми, семантички аспект, прагматички аспект, екстензија, полисемија. Увод Промјене у семантичкој екстензији у процесу прилагођавања преузетих страних лексема у српском језику веома су честе. Ове промјене ћемо анализирати на семантичко-прагматичком нивоу, јер су семантички и прагматички аспекти нераскидиво повезани у процесу интеграције и употребе страних лексема у српском језику. О промјенама семантичког значења лексема говоре Стоквел и Минкова ( : ). Они сматрају да семантичке промјене настају као посљедица бројних спољних и унутрашњих фактора. Као спољни утицаји наводе се технолошке промјене и тренутна релевантности, док се као унутрашњи утицаји наводе употреба лексема заснована на аналогији и склоност према генерализацији. Р. Драгићевић (2010: 135) сматра да се секундарна значења лексема у већини случајева развијају у складу са неколико принципа (метафором, метонимијом и синегдохом 1 ), али напомиње да постоји и,,мноштво случајева када се значења развијају неуобичајено и 76 ). 1 O метафори, метонимији и синегдохи в. опширно у Ковачевић (2000:19

2 Валентина В. Будинчић када није сасвим јасно да ли је неко од њих посебно или је само специјалан случај неког ширег значења. 2 У наставку биће анализиране промјене семантичког значења кроз примјере преузимања енглеске спортске лексике у српском језику. Неке лексеме које српски језик преузима из енглеског језика задржавају oсновно значење које имају у енглеском језику, али се некада те лексеме могу користити и у другачијим контекстима у односу на енглески језик. Примјер је лексема корнер (corner). У наставку ће бити извршена детаљнија анализа ове лексеме. Некад се, међутим, догађа да српски језик од енглеског преузме више различитих значења неке лексеме. Примјер за то је, између осталих, лексема сет. И о овој лексеми биће више ријечи у наставку. Значи, код одређеног броја лексема преузетих из енглеског језика приликом употребе долази до промјене у семантичкој екстензији. Ове промјене односе се на сужење, проширење и преусмјеравање значења одређене лексеме. У раду ћемо поменути и лексеме преузете из енглеског језика код којих није дошло до било какве семантичке промјене. Кроз анализу примјера из нашег корпуса покушаћемо објаснити који су то разлози који доводе до промјена у семантичкој екстензији. Нулта семантичка екстензија Када приликом преузимања енглеске лексеме не постоји промјена у семантичком пољу, такву семантичку екстензију називамо нултом (Zero Semantic Extension). Ова семантичка екстензија подразумијева да се одређена лексема потпуно интегрише у српски језички систем, док њено значење,,остаје непромијењено и потпуно одговара значењу у енглеском језику (Филиповић 1971: 137). Примјери нулте семантичке екстензије у спортској терминологији су: фудбал, тенис, бејзбол, рагби, сноубординг, скубадајвинг, центарфор, фајналфор, џогинг, хет-трик 3. Сви наведени примјери припадају спортској терминологији. Они су у процесу интеграције у срски језик прошли процес фонолошког прилагођавања, а преузети су као лексеме које су означавале неки нови концепт, за који у одређеном тренутку није било одговарајуће лексеме у српском језику. До сада код ових лексема нису забиљежене промјене у семантичкој екстензији, а да ли ће до неких измјена, ипак, доћи у будућности тешко је оцијенити. Остаје да се види. 2 O развоју секундарних значења лексема в. опширно у Драгићевић (2010: ). 3 Примјери су дати из корпуса. 432

3 Промјене у семантичкој екстензији у спортској лексици Сужење семантичког значења Сужење значења (Restriction of Meaning) је честа језичка промјена која,,почиње са специјализацијом од општег значења на техничко, то јест, значење карктеристично за одређену област (Филиповић 1971: 138). Спортска терминологија обилује таквим примјерима. На примјер, енглеска лексема corner има више значења (ЕССЕ ): 1) угао, крајичак (ока, хартије и сл.); окука; (фиг.) шкрипац; 2) кутак; 3) ударац из угла; 4) монопол; а њен адаптирани облик корнер задржао је као лексема преузета из енглеског језика само једно значење ударац из угла. Ова лексема осим значења ударац из угла, које је српски језик преузео од енглеског, у српском добија још једно значење, а то је простор иза гол-линије. Ово значење лексема corner нема у енглеском језику. Као примјер благог сужења значења Мишеска-Томић (1996: 74 75) даје енглески интернационализам effect који има сљедећа лексичка значења: 1) дејство, учинак; 2) снага, валидност, утицај; 3) утисак; 4) циљ, смисао; 5) привид. Српски интернационализам ефекат нема додатних лексичких значења, али му недостаје значење 4) циљ, смисао, што значи да је у случају ове лексеме дошло до благог сужења значења. Ево још неколико примјера лексема код којих је дошло до сужења лексичког значења, али које су преузеле више од једног значња енглеских лексема. Лексема гол настала је од енглеског облика goal. Ова лексема преузела је два значења која има у енглеском језику, а то су: 1) врата, односно циљ код спортских игара и 2) погодак постигнут утјеривањем лопте у противничка врата у фудбалу и другим спортским играма. Поред ова два значења лексема goal у енглеском језику још значи циљ, мета. Као примјер сужења лексичког значења навешћемо и енглеску лексему fair која се у српском језику у области спорта најчешће користи у синтагми фер-плеј. У енглеском језику лексема fair има више значења, а српски је преузео само једно и то частан, поштен. Поред овог значења, поменута лексема у енглеском језику има и друга значења, као на примјер сајам, вашар, плавокос, бјелолик, добар, просјечан, лијеп, пријатан (ESSE ). 433

4 Валентина В. Будинчић Овдје ћемо навести и лексему сет. Српски језик преузео је од енглеског језика неколико различитих значења ове лексеме (Клајн, Шипка 2007): 1) спорт. дио игре у одбојци, тенису, стоном тенису, бадминтону; 2) муз. низ композиција које сачињавају цјелину; 3) комплет или гарнитура одређених употребних ствари (одјевни предмети, тањири, прибор за јело); 4) штамп. типографски слог; 5) филм. посебно припремљена сцена за снимање филма. Међутим, поред ових значења лексема set у енглеском језику има и многа друга значења (апарат, уређај, држање [главе, тијела], фризирање [косе]...) Затим, сингл, лексема која је настала од енглеског облика single,такође представља примјер лексеме код које је дошло до сужења лексичког значења. Сингл у спортској терминологији, како у српском тако и у енглеском језику, означава игру са по једним играчем на свакој страни. Поменуто значење лексеме сингл није једино значење ове лексеме које је преузето из енглеског језика. Поред поменутог спортског значења Клајн и Шипка (2007) наводе и сљедећа значења: 1) једнокреветна кабина у возу или на броду; 2) музичка грамофонска плоча која на свакој страни има само једну композицију; 3) жарг. онај који живи сам, самац; неожењен човјек, неудата жена. И ова значења преузета су из енглеског језика. Овдје треба напоменути да, за разлику од српског језика гдје се лексема сингл користи у облику именице, у енглеском језику се користи и као придјев и глагол. Слична је ситуација и са лексемом драфт (од енглеског облика draft). Шипка и Клајн у свом Речнику страних речи (2007) дају два значења ове лексеме: 1) концепт, нацрт; 2) сп. у САД, систем којим се клубовима у професионалној лиги (кошарци, хокеју, рагбију итд.) одређује са којим играчима могу потписати уговоре. Облик драфт, поред два претходно поменута значења која има у српском језику, у енглеском језику има и сљедећа значења (ЕССЕ ): 1) АЕ ( вој., кол.) the draft војна обавеза; 2) (фин.) исплатни налог, (вучена) меница; 3) АЕ промаја; 4) АЕ избор аматера за професионални тим. Лексема рекорд, која је настала фонолошком адаптацијом енглеског облика record, преузела је из енглеског језика значење највећи успјех постигнут у нечему, нарочито у неком такмичењу (Мићуновић 2002). Поред поменутог значења ова лексема у енглеском језику још значи извјештај, записник, архивски спис, досије; грамофонска плоча.., а јавља се и у 434

5 Промјене у семантичкој екстензији у спортској лексици облику глагола са значењем забиљежити, снимити (музику и сл.), измјерити (ЕССЕ ). Затим, лексема пенал преузела јe из енглеског језика два значења, а то су (Мићуновић 2002): 1) новац који се даје због неиспуњења уговорних обавеза; 2) у фудбалу: казнени ударац који се изводи са једанаест метара на голу кажњене стране. Поред поменутог спортског значења које наводи Мићуновић (2002), пенал, како у српском тако и у енглеском језику, означава и казнени ударац за начињен прекршај у казненом простору и у неким другим спортовима, на примјер у ватерполу, рукомету. Значи, све поменуте лексеме примјери су сужења семантичког значења. Како се ради о полисемичним енглеским лексемама, српски језик преузео је више од једног (али не сва) значења ових лексема. Акценат у нашој анализи био je на преузетим значењима у оквиру спортске терминологије. Из свега наведеног се види да су све лексеме преузеле енглеска спортска значења без икаквих промјена. Изузетак је лексема корнер, која је поред значења које је преузела из енглеског језика, попримила и једно ново значење које не постоји у енглеском језику. Због тога ћемо о овој лексеми говорити и у наставку у оквиру анализе лексема код којих је дошло до проширења семантичког значења. Преусмјеравање лексичког значења Преусмјеравање лексичког значења, такође, представља један од облика промјене лексичког значења. То је појава која се огледа у дјелимичној измјени (преусмјеравању) једног од значења неке лексеме. У нашем корпусу нисмо нашли примјере таквих лексема, али ћемо о овој језичкој промјени говорити анализирајући примјер енглеског интернационализма professional. Као примјер преусмјеравања лексичког заначења Мишеска-Томић (1996: 74 76) наводи ову лексему. Енглески интернационализам professional има сљедећа лексичка значења: 1) који живи од бављења одређеном струком; 2) који припада одређеној струци; 3) који се бави струком која захтијева високошколску специјализацију; 4) који аматеризам претвара у занимање; 5) који претвара у занимање нешто што то нормално није; 6) (аматеризам) који се прихвата као занимање. Kaко запажа Мишеска-Томић, српски интернационализам професионалан може се употријебити са значењима 2), 4), 5) и 6) док се значења 1) и 3) у српском изражавају приједлошким изразом по професији. У овом 435

6 Валентина В. Будинчић случају, код лексичког значења ове лексеме дошло је до преусмјеравања значења на сродни лексички израз. Проширење лексичког значења Проширење лексичког значења (Expansion of Meaning) јавља се код већег броја ријечи преузетих из енглеског језика (Филиповић 1971: 139). Ову појаву карактерише лабављење оригиналног значења у језику примаоцу. Приликом преузимања лексеме она губи на интензитету и прецизности, а добија на опсегу. Примјер за ову појаву је промјена значења већ поменуте лексеме корнер која је преузета из енглеског језика и која је проширила своје првобитно значење. Ова лексема је повећала опсег значења (extension), али је смањила прецизност (intension). Уз своје основно значење ударац с угла које има у енглеском језику, добила је ново значење простор иза гол-линије, иза цртама означеног игралишта. У енглеском језику ријеч corner нема ово друго значење. Слична је ситуација и са енглеским прилогом оut. Овај прилог при преласку у српски језик мијења се у именицу аут, а у тој промјени садржана је и промјена основног значења, то јест, долази до проширења значења унутар једног подручја спортске терминологије. У српском језику ова лексема значи избацивање лопте изван игралишта. У посљедње вријеме у српском језику почиње се користити још једно значење ове лексеме, а то је старомодан. Лексема рекет настала је од енглеског облика racket односно racquet. Осим што означава реквизит којим се удара лопта у тенису и стоном тенису, овај термин означава и особу која се бави (стоним) тенисом. Ево примјера из нашег корпуса: Трећи рекет планете у другом колу савладао Белгијанца са 6:4, 6:0, а у осмини финала игра против Руса Андрејева (Спортски журнал, : 27). Лексема рекет има још једно спортско значење, а оно је из области кошаркашке терминологије. У кошаркашкој терминологији ова лексема означава простор на кошаркашком терену у којем противнички играч смије да се задржи највише три секунде (Вујаклија 1996/1997). Осим у спортској терминологији, лексема рекет користи се и у криминалној терминологији, гдје према Мићуновићу (2002) представља пљачку уз уцјену и застрашивање. Као примјер проширења значења Мишеска-Томић (1996: 76) наводи енглески интернационализам actual који има сљедећа лексичка значења: 436

7 Промјене у семантичкој екстензији у спортској лексици 1) стварни, истинит, чињенички; 2) садашњи, данашњи, савремени; док српска лексема актуелан има једно додатно лексичко значење, а то је: 1) који је на дневном реду. Ево и неких примјера проширења лексичког значења које даје Прћић (2005: 68): лексема тренинг добија значења обука, обучавање, оспособљавање; лексема релаксација добија значења лабављење, попуштање; лексема масиван/масован добија значења снажан, огроман. Прћић (2005: 68) сматра да овдје долази до увођења полисемије давањем нових значења домаћим речима кроз игнорисање формалних лажних парова. Међутим, како наводи исти аутор, осим кроз игнорисање формалних лажних парова, до увођења полисемије може доћи и кроз игнорисање садржинских лажних парова. Примјери које даје Прћић су: лексема охрабрити добија значења подстаћи, подржати; лексема наслови добија значење најважније вијести. Лексема business, приликом преласка у српски језик, поред основног значења куповина, продаја, трговина преузима и значење капитал (Филиповић 1971: 139). Као примјер проширења броја значења може послужити и лексема позиција која је поред спортског значења мјеста добила и ново значење владајућа странка и користи се као ријеч супротна ријечи опозиција. Овакве лексеме, значи, задржавају основно значење које имају у енглеском језику, али се некада могу користити и у другачијим контекстима него у енглеском језику. Судећи по претходно наведеним примјерима, промјене у семантичкој екстензији код спортске лексике, дешавају се често. Ове промјене могу се објаснити на сљедећи начин. Како је приликом првог контакта енглеских спортских термина са српским језиком постојала уобичајена потреба попуњавања језичких празнина путем језичког преузимања, створили су се услови за два типа семантичких промјена: нулту екстензију и сужење значења. Према Филиповићу (1986: 170), енглески спортски термини са својим прецизним значењем уводили су се у српски језик приликом превођења правила неких спортских игара 4. Ови спортски термини адаптирали су се на фонолошком и морфолошком нивоу. Они су имали прецизна значења и како се није 4 И данас је случај да се приликом превођења енглеске стручне спортске литературе уводи велики број нових енглеских термина у српски језик. Ови термини су најбројнији у оквиру спортова који код нас још нису заступљени, као и код оних који су се појавили у скорије вријеме. Као доказ за ову тврдњу могу послужити бројни спортски термини који се налазе у енциклопедији Спортови (2007). 437

8 Валентина В. Будинчић осјећао утицај пуризма, није се тежило њиховом превођењу. Нешто касније, када су се спортови омасовили и постали популарни, дошло је до слабљења интензитета њиховог значења и укључивања нових елемената у њихово значењско поље. Овдје ћемо још поменути и један примјер промјене лексичког значења, који се по својим особинама не може сврстати нити у један од претходно поменутих облика промјене семантичке екстензије. Ради се о лексеми која је у српски језик ушла из другог језика, али њено лексичко значење које је из наших примјера очигледно, још увијек се не појављује у нашим рјечницима као једно од значења поменуте лексеме. Ријеч је о лексеми легендаран. Како у српском тако и у енглеском језику, синтагме легендарна сезона (legendary season), легендарни играч (legendary player), легендарни тим (legendary team), легендарни спортски терени често су у употреби. При њиховој употреби се обично не размишља о томе шта заправо значи лексема легенда. Према Вујаклији (1996/97), ова лексема има шест значења, а једно од њих је: 1) измишљена прича, бајка, гатка, баснословна прича. Упркос чињеници да се у спорту рекорди, спортска достигнућа и статистички подаци могу прецизно измјерити и приказати, усталила се употреба термина легенда и легендарно, који, ако се узме у обзир право значење овог термина, никако не би могли да се нађу у контекстима у којима их сусрећемо. Међутим, како је језик жив и промјенљив систем, овакав начин употреба ове лексеме много не изненађује. Ево једног примјера из нашег корпуса: Жарко Паспаљ, легендарна Партизанова левица, учесник фајнал фора у Генту 1988, када му је за длаку измакло финале, каже да Пековић и другови имају шансе да се домогну Мадрида (Курир, : 24). У случају поменуте лексеме можемо закључити сљедеће: како се лексема легенда у посљедње вријеме веома често користи у значењу које,,званично нема, односно које се не наводи у рјечницима, можемо је сматрати лексемом која се тренутно налази у процесу проширења семантичког значења. Судећи по контексту у коме се налази у наведеним примјерима, значење ове лексеме могло би бити изванредан, одличан. Ови облици нису употријебљени у поменутим контекстима, вјероватно због тога што су стилски неутрални, за разлику од лексеме легендаран, која јесте стилски обиљежена. Овдје треба поменути метафору, јер на основу свега наведеног закључујемо да ова стилска фигура стоји иза поменуте употребе лексеме легендаран. Ова стилска фигура није само ствар великих књижевноумјетничких дјела, већ прожима комплетан језик и засигурно је једна од најснажнијих сила које стоје иза промјена у рјечнику сваког језика (Бериџ : 65 66). Уобичајене језичке структуре прилагођавају се стално у складу са но- 438

9 Промјене у семантичкој екстензији у спортској лексици вим потребама. Било да се ради о стварању нових имена за неке нове концепте, било да се ради о додавању нових имена старим концептима, метафора врло често стоји иза тога. Доказ за ову тврдњу јесте већ поменута употреба лексеме легендаран, а и бројни други примјери то потврђују. Поред лексеме легендаран, у корпусу смо пронашли још једну лексему коју је због особина које посједује тешко сврстати у било који од поменутих облика семантичке екстензије. Ријеч је о лексеми баскет. Наиме, лексема баскет представља облик преузет из енглеског језика (basket), али семантичко значење које ова лексема има у енглеском језику није преузето у српском. У енглеском језику ова лексема значи кош и корпа. Српски језик није преузео нити једно од два поменута значења, већ облик баскет, поред тога што може неформално да означава кошарку, у српском језику означава кошарку коју два тима играју на један кош. Закључак Промјена значења ријечи једна је од посљедица тога што живимо у свијету који се непрестано мијења. Значење ријечи мијења се када ријеч прелази из једне лингвистичке средине у нову са другим околностима (Филиповић 1971: 139). У оквиру спортске терминологије у српском језику постоји одређен број лексема које су преузете из енглеског језика и код којих је дошло до неког облика промјене семантичке екстензије. Врсте семантичких екстензија о којима је било ријечи су нулта семантичка екстензија, проширење семантичког значења, сужење семантичког значења и преусмјеравање семантичког значења. Анализирали смо и примјер употребе лексеме легендаран и закључили да се у случају ове лексеме тренутно одвија процес проширења семантичког значења, а да се иза поменуте употребе ове лексеме налази метафора. Међутим, чињеница је да у највећем броју случајева није једноставно одредити који се заправо разлози и механизми крију иза промјена лексичког значења лексема, али је сасвим сигурно да је оваквих промјена одувијек било и да ће их бити и у будућности. Извори Курир, дневне новине из Београда. Блиц, дневне новине из Београда. Спортски журнал, дневне новине из Београда 439

10 Валентина В. Будинчић Литература Бариџ : К. Burridge, Blooming English, Observations on the roots, cultivation and hybrids of the English language, Cambridge: Cambridge University Press Будинчић 2010: V. Budinčić, Engleska terminologija u sportu (magistarski rad), Banja Luka: Filološki fakultet. Вујаклија 1996/1997: М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд: Просвета. Драгићевић 2010: Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика, Београд: Завод за уџбенике. ЕССЕ : Еnglesko-srpski, srpsko-engleski rečnik sa gramatikom ESSE, Beograd: Institut za strane jezike. Ковачевић : М. Ковачевић, Стилистика и граматика стилских фигура, Крагујевац: Кантакузин. Клајн, Шипка 2007: И. Клајн, М. Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј. Клајн, Шипка: И. Клајн, М. Шипка, Измене и допуне у трећем издању, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј. Мићуновић 2002: Љ. Мићуновић, Речник страних речи и израза, појмова, Београд: Алтера. Мишеска-Томић 1996: О. Мишеска-Томић, Интернационализми у српском руху, О лексичким позајмљеницама, Зборник са научног скупа, Градска библиотека, Институт за српски језик САНУ, Суботица Београд: Институт за српски језик САНУ, Oксфордски рјечник 2001: Oxford Dictionary of Current English, Оxford: Oxford University Press. Прћић 2005: Т. Prćić, Engleski u srpskom, Novi Sad: Zmaj. Спортови визуелна енциклопедија 2007: Sportovi vizuelna enciklopedija, Beograd: Kreativni centar (QA International, Canada, 2007). Стоквел, Минкова : R. Stockwell, D. Minkova, English Words, History and Structure, Cambridge: Cambridge University Press. Филиповић 1971: R. Filipović, Kontakti jezika u teoriji i praksi, Zagreb: Školska knjiga. Филиповић 1986: R. Filipović, Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičkih dodira, Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga. 440

11 Valentina V. Budinčić Промјене у семантичкој екстензији у спортској лексици CHANGES IN SEMANTIC EXTENSION IN SPORTS LEXICON Summary Sport is a very complex social phenomenon and it represents a prominent part of modern life. Due to a huge influence of English language on Serbian, the anglicisms in our language are present in all areas. Sport is not an exception. The aim of the paper is to define the reasons which cause the semantic changes that appear during the process of taking over English lexemеs within sports terminology. By analysing the examples from the corpus, it has been discovered that within the sports terminology there is a significant number of lexemes in which some changes in semantic extension have happened. These changes have happened due to influence of numerous internal and external factors. It is concluded that these language changes are often very difficult to describe and explain and that the scholars will probably never be able to predict in which direction the meanings of some words will change. 441

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

Кандидат: мр Кармела Ракић

Кандидат: мр Кармела Ракић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Лексиколошки и лексикографски статус актуелних позајмљеница

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање

Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Учимо стране језике Енглески за предшколце прво издање Наслов оригинала (Titre original de l œuvre) Magdalena Guirao-Jullien Petite méthode pour débuter en anglais RETZ / SEJER, Paris Publée par RETZ,

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

логос 2006 ( стр.) 177 УДК Парадигма превођења

логос 2006 ( стр.) 177 УДК Парадигма превођења логос 2006 (177-188 стр.) 177 УДК 124.2 Парадигма превођења Постоје два приступа превођењу: или превођење разумемо, у ужем смислу речи, као преношење неке вербалне поруке с једног језика на други, или

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ **

ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ** Др Нина Планојевић, * Ванредни професор Правног факултета, Универзитет у Крагујевцу научни чланак 349:61](497.11:4-672EU) Рад примљен: 01.09.2014. Рад прихваћен: 01.12.2014. ПОЈАМ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА

More information

Корупција: Економска страна

Корупција: Економска страна Чланци Корупција: Економска страна МИРОСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ Фото: Медија центар 1. Увод Корупција је вероватно стара колико и свет. Током времена мењали су се њен облик, распрострањеност и друга својства,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ. Др Дарко Ковачевић

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ. Др Дарко Ковачевић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Др Дарко Ковачевић Контрастивна анализа жанрa у текстовима о класичној музици на енглеском

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

РЕЧ УРЕДНИКА ЧЛАНЦИ ИНТЕРВЈУ ПРИКАЗИ

РЕЧ УРЕДНИКА ЧЛАНЦИ ИНТЕРВЈУ ПРИКАЗИ Број 1 2011 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска права Кнез Михаилова 36/2, Прокупље www.topcentar.org.rs Уредник Драган Добрашиновић Лектор Драган Огњановић Визуелни концепт

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

ISBN Љиљана Гавриловић. Стварније од стварног - антропологија Азерота -

ISBN Љиљана Гавриловић. Стварније од стварног - антропологија Азерота - ISBN 978-86-7587-080-7 Љиљана Гавриловић Стварније од стварног - антропологија Азерота - SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS INSTITUTE OF ETHNOGRAPHY SPECIAL EDITIONS Volume 84 Ljiljana Gavrilović Realеr

More information

ЗАКОНИ ЖИВОТА ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ. Прво отаџбинско издање г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА. Србиње - Нови Сад, 2001 САДРЖАЈ

ЗАКОНИ ЖИВОТА ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ. Прво отаџбинско издање г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА. Србиње - Нови Сад, 2001 САДРЖАЈ ДИМИТРИЈЕ В. ЉОТИЋ ЗАКОНИ ЖИВОТА Прво отаџбинско издање 2001. г. Србиње - Нови Сад ДОБРИЦА КЊИГА Србиње - Нови Сад, 2001 o Уместо предговора o Изгубљени пут o Човек и заједница o Смисао историје o Народна

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 81-108 Далибор Петровић Саобраћајни факултет Универзитет у Београду UDK: 004.738.5:001.893(497.11) Оригинални научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701081p

More information

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg...

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg... Директна и обрнута пропорционалност Увод: Количник реалних бројева a и b, тј. број назива се размером бројева a и b Пропорција је једнакост две размере: a : b = a b a : b = c : d и решава се тако што се

More information

ТМ Г. XXXV Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK ( )

ТМ Г. XXXV Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK ( ) ТМ Г. XXXV Бр. 1 Стр. 119-13 Ниш јануар - март 011. UDK 338.48-44(497.11-1) Прегледни чланак Вук Гарача Примљено: 5. 10. 010. Гордана Јовановић Лолита Закић Универзитет у Новом Саду Природно-математички

More information

СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ

СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ УДК 342.7:342.4(497.11) Проф. др Драган Батавељић Правни факултет Универзитетa у Крагујевцу СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА И ЗНАЧАЈ БОРБЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ И СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ О људским правима

More information

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Аутори: СНЕЖАНА АНДРЕЈЕВИЋ ЉУБИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИВАНА КРСТИЋ СИЛВИЈА ПАНОВИЋ-ЂУРИЋ ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ЈОВАН МИЉКОВИЋ Датум: Мај 2016 С А Д Р Ж А Ј I. МЕТОДОЛОГИЈА

More information

од Косова обрађени из ЕУ и

од Косова обрађени из ЕУ и Новa српска политичка мисао Политички живот Србија на трулој европској дасци Мирослав Н. Јовановић уторак, 20. јануар 2015. Борио сам се и то је довољно. Победа је у Божијим рукама. Ђордано Бруно 1. Увод

More information

500 примерака. ГОА. VIII, број 7 ' АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

500 примерака. ГОА. VIII, број 7 ' АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ Часопис за просторно планирање, урбанизам и архитеюуру ГОА. VIII, број 7 ' Београл, 2000. РЕМКUИОНИ О.llБОР проф.ар Ll.обривоје Тоwковић, научни саветник (преасеаник ) проф. АР

More information

РЕЧ УРЕДНИКА ИНТЕРВЈУ ЧЛАНЦИ СТУДИЈА СЛУЧАЈА

РЕЧ УРЕДНИКА ИНТЕРВЈУ ЧЛАНЦИ СТУДИЈА СЛУЧАЈА ISSN 2217-5938 Број 1 2012 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска права Кнез Михаилова 36/2, Прокупље www.topcentar.org.rs Уредник Драган Добрашиновић САДРЖАЈ РЕЧ УРЕДНИКА ДРАГАН

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА

СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА 2014 СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА POPULATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ/CORRECTED RELEASE 27. VIII 2015. Број/No. 99/15 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS

More information

Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД ПРАВО НА АЗИЛ. Тема: дипл. прав. Ниш, година

Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД ПРАВО НА АЗИЛ. Тема: дипл. прав. Ниш, година Универзитет у Нишу Правни факултет МАСТЕР (ЗАВРШНИ) РАД Предмет: ПОЛИЦИЈСКО ПРАВО Тема: ПРАВО НА АЗИЛ Ментор: др Дејан Вучетић Ниш, 2013. година Студент: Миленковић Борислав М042/12, дипл. прав. САДРЖАЈ:

More information

Топлички центар за демократију и људска права ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ISBN

Топлички центар за демократију и људска права ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ISBN K Топлички центар за демократију и људска права ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ISBN 978-86-89227-17-8 9 788689 227178 ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ЈАВНО О ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА Издавач Топлички центар за демократију

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 5. inter. Software & Communications. Београд, 2013.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 5. inter. Software & Communications. Београд, 2013. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 5 inter Software & Communications Београд, 2013. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

More information

Легенде Београдског универзитета

Легенде Београдског универзитета Универзитет у Београду Универзитетска библиотека Светозар Марковић у Београду Легенде Београдског универзитета Војин Матић 1911 1999 Каталог изложбе БЕОГРАД 2008 Легенде Београдског универзитета коло 2

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Татјана Грујић 1972, Крагујевац Лектор за енглески

More information

ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE

ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE ISKUSTVENO U^EWE METODE I TEHNIKE PRIRU^NIK ZA EDUKATORE Priredili: Aleksandar Jankovi} Vesna Bogdanovi} SADR@AJ Увод.......................................................... 3 Искуствено учење...............................................

More information

ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK :17]:32 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗЛО И ХУМАНИЗАМ

ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK :17]:32 ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗЛО И ХУМАНИЗАМ ТМ Г. XXXII Бр. 4 Стр. 731-755 Ниш октобар - децембар 2008. UDK 316.344.32:17]:32 Оригинални научни рад Примљено: 01.09.2008. Зоран Видојевић Институт друштвених наука Београд ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ОДГОВОРНОСТ

More information

Политика као препрека реформама

Политика као препрека реформама Чланци Политика као препрека реформама МИРОСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ 28 Фото: Медија центар САЖЕТАК: У Србији је привредна ситуација лоша управо зато што се држава непотребно меша

More information

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УТИЦАЈ РЕЛЕВАНТНИХ ФАКТОРА НА РАЗВОЈ САВРЕМЕНОГ РУКОМЕТА У ПЕРИОДУ ОД ГОДИНЕ ДО 2014.

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УТИЦАЈ РЕЛЕВАНТНИХ ФАКТОРА НА РАЗВОЈ САВРЕМЕНОГ РУКОМЕТА У ПЕРИОДУ ОД ГОДИНЕ ДО 2014. АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УТИЦАЈ РЕЛЕВАНТНИХ ФАКТОРА НА РАЗВОЈ САВРЕМЕНОГ РУКОМЕТА У ПЕРИОДУ ОД 1972. ГОДИНЕ ДО 2014. ГОДИНЕ Докторскa дисертација Кандидат Мр Марко Исаковић Ментор

More information

ПРАВИЛНИК. о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији. Члан 1.

ПРАВИЛНИК. о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији. Члан 1. 4045 На основу члана 120. став 2. тачка 1) Закона о спорту ( Службени гласник РС, број 10/16), Министар омладине и спорта доноси ПРАВИЛНИК о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и

More information

Когнитивне ''приче за дечаке'': урбани фолклор и урбана топографија

Когнитивне ''приче за дечаке'': урбани фолклор и урбана топографија МОНОГРАФСКА СТУДИЈА УДК 316.334.56 Бојан Жикић Когнитивне ''приче за дечаке'': урбани фолклор и урбана топографија Апстракт: Разматра се културна когнитивна концептуализација београдске топографије у смислу

More information

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину

Понуда уџбеника за школску 201 4/2015. годину Понуда а за школску 201 4/2015. годину Први разред Наставни предмет Назив а Аутор Издавач Цена English Adventure, Cristiana Bruni, starter A - Suzannat Reed Pearson 850,00 English Adventure, Cristiana

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2013. СВЕСКА XCIII- Бр. 3 YEAR 2013 TOME XCIII - N о 3 Оригиналан научни рад UDC: 338.484:502.131.1(497.11) DOI:

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

ТМ Г. XXXV Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK МУЛТИКУЛТУРНИ ЛОКАЛИТЕТИ/ ИСКУСТВА НЕ/УДОМЉЕНОСТИ

ТМ Г. XXXV Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK МУЛТИКУЛТУРНИ ЛОКАЛИТЕТИ/ ИСКУСТВА НЕ/УДОМЉЕНОСТИ ТМ Г. XXXV Бр. 4 Стр. 1233-1256 Ниш октобар - децембар 2011. UDK 316.722 Превод Примљено: 24. 8. 2011. Снежа Гунев Универзитет Британске Колумбије Факултет за интердисциплинарне студије Ванкувер, Канада

More information

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2004. СВЕСКА LXXXIV - Бр. 2 YEAR 2004 TOME LXXXIV - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 91:929 СТЕВАН М. СТАНКОВИЋ *

More information

ИЗВЕШТАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА СА ПОПЛАВА КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ И КРИЗНИ ИЗАЗОВ 21. ВЕКА

ИЗВЕШТАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА СА ПОПЛАВА КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ И КРИЗНИ ИЗАЗОВ 21. ВЕКА ВЛАДИМИР БАРОВИЋ УДК 316.774(497.11) Филозофски факултет Прегледни рад Нови Сад Примљен: 26.01.2017 Одобрен: 19.02.2017 Страна: 251-265 ИЗВЕШТАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА СА ПОПЛАВА КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ И КРИЗНИ

More information

ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ

ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ Саша Радоњић ШВЕДСКИ СТО НОТЕ И ФУСНОТЕ Нови Сад, 2014. НОТЕ Често се деси да вас људи издају! То је нормално, пошто је човек по својој природи издајица, али кад ово знате, биће вам много лакше наставити

More information

1 (преузето )

1  (преузето ) Оригинални научни рад УДK: 316.77:004.773(497.11) Дражен Георгиевски drazen1978@yahoo.com Антрополошко истраживање учешћа младих на друштвеној мрежи Фејсбук: пример средњошколаца из Краљева Апстракт: Комуникација

More information

TWO NEW SPECIES OF NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) FOR THE FAUNA OF SERBIA

TWO NEW SPECIES OF NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) FOR THE FAUNA OF SERBIA Acta entomologica serbica, 2007, 12 (1): 31-37 UDC 595.786(497.11) TWO NEW SPECIES OF NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) FOR THE FAUNA OF SERBIA D. STOJANOVIĆ 1 AND I. DODOK 2 1V. Masleše 150/28, 21000 Novi Sad,

More information

Раде Р. Лаловић УДК :37.016

Раде Р. Лаловић УДК :37.016 1 Раде Р. Лаловић УДК 811.163.41:37.016 РПЗ ПЈ Фoча DOI 10.7251/fil1410105l Имајући у виду да се у различитим граматикама и у неким стручним радовима који се наслањају на те граматике логички субјекат

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

Уводна напомена. Ја уоп ште ни ко га не вре ђам

Уводна напомена. Ја уоп ште ни ко га не вре ђам ИМЕ Томас Бернхард (РАЗ)ГОВОРИ - Избор - Уводна напомена То мас Бер нхард је рет ко да вао ин тер вјуе; до след но је бра нио се бе и свој рад, свој живот и животне околности од домашаја медија, од наплаћивања

More information

(НЕ)ДОСТОЈНОСТ ВРШЕЊА ДРЖАВНОГ ПОЗИВА Н. Цена 100 динара ISSN ГОДИНА XX Београд, фебруар БРОЈ 103

(НЕ)ДОСТОЈНОСТ ВРШЕЊА ДРЖАВНОГ ПОЗИВА Н. Цена 100 динара ISSN ГОДИНА XX Београд, фебруар БРОЈ 103 ISSN - 1452-1172 Цена 100 динара ГОДИНА XX Београд, фебруар 2013. БРОЈ 103 (НЕ)ДОСТОЈНОСТ ВРШЕЊА ДРЖАВНОГ ПОЗИВА Н ови председник владе, али не и нови репови које вуче са собом укратко бисмо могли да опишемо

More information

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА

ПРЕ ПИЧА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ВОДИЧ ЗА ПИЧЕВЕ 1 УВОД Индустрија комуникација у Србији је достигла стадијум развоја у којем и клијенти и агенције изражавају незадовољство процесом спровођења пичева (Pitch). ИАА Србија је као трипартитна

More information

SOFT LAW У ЕВРОПСКОМ КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ 1

SOFT LAW У ЕВРОПСКОМ КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2013 Оригинални научни рад 061.1EU:[347.44+347.74 doi:10.5937/zrpfns47-3383 Др Душанка Ђурђев, редовни професор Универзитет у Новом Саду Правни факултет

More information

ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈП АУТОПУТЕВИ РС

ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈП АУТОПУТЕВИ РС ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Управљање, грађење, одржавање и заштиту аутопутева и брзих путева на територији Републике Српске врши Јавно предузеће ''Аутопутеви Републике Српске''. Стратешким плановима

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

NON IMPRIMATUR ИЛИ ЦЕНЗУРА У БИБЛИОТЕКАРСТВУ И ИЗДАВАШТВУ * др Дејан Вукићевић Народна библиотека Србије, Београд

NON IMPRIMATUR ИЛИ ЦЕНЗУРА У БИБЛИОТЕКАРСТВУ И ИЗДАВАШТВУ * др Дејан Вукићевић Народна библиотека Србије, Београд NON IMPRIMATUR ИЛИ ЦЕНЗУРА У БИБЛИОТЕКАРСТВУ И ИЗДАВАШТВУ * др Дејан Вукићевић Народна библиотека Србије, Београд УДК: 026/027:351.751.5 026/027:098.1 351.751.5(497.11) 82:351.751.5 Тамо где се цензура

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

МОДИФИКАТОРИ ДЕВЕРБАТИВНИХ ИМЕНИЦА

МОДИФИКАТОРИ ДЕВЕРБАТИВНИХ ИМЕНИЦА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Лидија П. Неранџић - Чанда МОДИФИКАТОРИ ДЕВЕРБАТИВНИХ ИМЕНИЦА докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Lidija P. Nerandžić

More information

Однос националног, регионалног и глобалног Црна Гора у 21. вијеку

Однос националног, регионалног и глобалног Црна Гора у 21. вијеку DOI: 10.2298/GEI1301133V УДК: 316.722(497.16)"20" Прихваћено за штампу на седници Рдеакције 28. 2. 2013. Лидија Вујачић Филозофски факултет, Никшић Универзитет Црне Горе lidija@t-com.me Однос националног,

More information

Милан Благојевић * Оригинални научни рад UDK :321.7(497.6) DOI /POL B ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ

Милан Благојевић * Оригинални научни рад UDK :321.7(497.6) DOI /POL B ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ Милан Благојевић * Оригинални научни рад UDK 342.24:321.7(497.6) DOI 10.7251/POL1306199B ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ Сажетак. Вријеме у којем живимо карактеришу, између осталог,

More information

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА И ПРАГА Зборник радова Географски факултет Универзитета у Београду 63 (119-146) Оригинални научни рад УДК: 338.48-6:65(497.11)(437.11) doi: 10.5937/zrgfub1563119B КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОНГРЕСНОГ ТУРИЗМА БЕОГРАДА

More information

Интернет речник савремене српске географске терминологије Натин речник Станко Тадић, Милутин Тадић

Интернет речник савремене српске географске терминологије Натин речник Станко Тадић, Милутин Тадић ЗБОРНИК РАДОВА Географски факултет Универзитета у Београду: Свеска LVII COLLECTION OF PAPERS Faculty of Geography at the University of Belgrade: Vol. LVII Интернет речник савремене српске географске терминологије

More information

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА УДК: 339.138 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година X Број I Стр 117-138 мр Давор М. Николић 1 Универзитет Унион Никола Тесла, Београд, Факултет за право, безбедност и менаџмент

More information

САДРЖАЈ ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ ПРИКАЗИ

САДРЖАЈ ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ ПРИКАЗИ САДРЖАЈ ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ Budi se Istok (i Zapad) (Uz antropocentrički zaokret u lingvistici dvadesetog veka) (Д. Шипка)...7 ПРИКАЗИ Д. Гортан-Премк: Полисемија и организација лексичког система у српском

More information

СПЕЦИФИЧНОСТИ ТРЕНИНГА КОРЕКТОРА У ОДБОЈЦИ

СПЕЦИФИЧНОСТИ ТРЕНИНГА КОРЕКТОРА У ОДБОЈЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СПЕЦИФИЧНОСТИ ТРЕНИНГА КОРЕКТОРА У ОДБОЈЦИ (ЗАВРШНИ РАД) Кандидат: Огњен Булић Београд, 2013. године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

More information

Прегледни рад УДК 398.3(=163.41):2-186 ; (497.11) ГЕМ 75/1 (2011),

Прегледни рад УДК 398.3(=163.41):2-186 ; (497.11) ГЕМ 75/1 (2011), КРАЈПУТАШИ У УРБАНИМ СРЕДИНАМА 131 Прегледни рад УДК 398.3(=163.41):2-186 ; 726.825(497.11) ГЕМ 75/1 (2011), 131 154 Данило Трбојевић Крајпуташи у урбаним срединама Анализа сакралне и профане природе савремених

More information

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић

More information

2. БЕОГРАДСКО ОГЛЕДАЊЕ KРАТКА ПРИЧА

2. БЕОГРАДСКО ОГЛЕДАЊЕ KРАТКА ПРИЧА TEMA II 2. БЕОГРАДСКО ОГЛЕДАЊЕ KРАТКА ПРИЧА Павле Бановић, Аутопортрет (ДРУГА НАГРАДА 9. БЕОКУЛИС-а: ЛИКОВНИ РАД) Галерија КУЛОАР Математчка гимназија Београд Школа за дизајн, Београд Ментор: проф. Марија

More information

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УЛОГА МЕНАЏМЕНТА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ЦИЉЕВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УЛОГА МЕНАЏМЕНТА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ЦИЉЕВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ УЛОГА МЕНАЏМЕНТА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ЦИЉЕВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА Докторскa дисертација Кандидат мр Милован Митић Ментор проф. др

More information

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1

ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У КОНТРОЛИ КАО ФУНКЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА У ПОЛИЦИЈИ 1 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2014 Прегледни чланак 351.74/.78 doi:10.5937/zrpfns48-7473 Ненад Радивојевић, асистент Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОСНЕ

More information

Млади и жене на тржишту рада у Србији

Млади и жене на тржишту рада у Србији Млади и жене на тржишту рада у Србији 11.7.2017. ТР 02/17 У извештају се анализирају положај младих и жена на тржишту рада у периоду 2014 2016. година. Посматрају се основни контингенти младих и жена на

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д МА Александар Базић ЗНАЧАЈ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ИМИЏА КОМПАНИЈЕ (Докторска дисертација) Београд, 2016. године

More information

АКАДЕМСКИ БУВЉАК: КАКО ОПСЕСИЈА МЕРЕЊИМА И РАНГИРАЊИМА УНИШТАВА НАУКУ И ОБРАЗОВАЊЕ 1

АКАДЕМСКИ БУВЉАК: КАКО ОПСЕСИЈА МЕРЕЊИМА И РАНГИРАЊИМА УНИШТАВА НАУКУ И ОБРАЗОВАЊЕ 1 ДОКУМЕНТИ / DOKUMENTS UDC 050 UDC 001-051 DOI: 10.2298/ZMSDN1654161G ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД АКАДЕМСКИ БУВЉАК: КАКО ОПСЕСИЈА МЕРЕЊИМА И РАНГИРАЊИМА УНИШТАВА НАУКУ И ОБРАЗОВАЊЕ 1 ТОРСТЕН ГРУБЕР Универзитет

More information

UDK :

UDK : ТМ Г. XXXV Бр. 3 Стр. 891-919 Ниш јул - септембар 2011. UDK 305-055.3:061.236 Прегледни чланак Примљено: 17. 1. 2011. Слободан Антонић Универзитет у Београду Филозофски факултет Београд GAY AGENDA : МИТ

More information

лист ученика гимназије са техничким школама дервента - KOРИФЕЈ

лист ученика гимназије са техничким школама дервента - KOРИФЕЈ лист ученика гимназије са техничким школама дервента - KOРИФЕЈ Број 1. Страна 1. KOРИФЕЈ - лист ученика гимназије са техничким школама дервента Уводна ријеч Пред Вама се налази први број школског часописа

More information

УВОДНА РЕЧ. Старајмо се један о другоме у подстицању на љубав и добра дела (Јев.10,24)

УВОДНА РЕЧ. Старајмо се један о другоме у подстицању на љубав и добра дела (Јев.10,24) УВОДНА РЕЧ Четврти број нашег часописа излази, ево, уочи Савиндана. Чинећи дела у складу са вером чија је основна идеја љубав, Свети Сава је остао са нама кроз векове. А ми смо на путу Светосавља у оној

More information

ДАРВИН МЕЂУ НАМА: ДАРОВАНИ СВЕТ НЕБРОЈЕНИХ ИСКУСТАВА 2

ДАРВИН МЕЂУ НАМА: ДАРОВАНИ СВЕТ НЕБРОЈЕНИХ ИСКУСТАВА 2 Originalni naučni rad UDK: 141.155 Љиљана Гавриловић 1 Етнографски институт САНУ ДАРВИН МЕЂУ НАМА: ДАРОВАНИ СВЕТ НЕБРОЈЕНИХ ИСКУСТАВА 2 Апстракт: У тексту се разматра утицај Дарвинове теорије еволуције

More information

Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2)

Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2) Измене прописа као подстицај научно-технолошког развоја (2) With rule and regulation improvements to the progress (2) Мирослав Шкорић, Радио-клуб Пане Ђукић Сремска Каменица skoric@ieee.org Miroslav Škorić,

More information

ОД УГЛЕДАЊА НА ЈЕВРОПЕЈСКЕ УЗОРЕ ДО РЕГИОНАЛНЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ДРУГА СТРАНА МЕДАЉЕ

ОД УГЛЕДАЊА НА ЈЕВРОПЕЈСКЕ УЗОРЕ ДО РЕГИОНАЛНЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ДРУГА СТРАНА МЕДАЉЕ УДК/UDC 347.4:341.171 Проф. др Радован Вукадиновић Правни факултет Универзитета у Крагујевцу ОД УГЛЕДАЊА НА ЈЕВРОПЕЈСКЕ УЗОРЕ ДО РЕГИОНАЛНЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ДРУГА СТРАНА МЕДАЉЕ Хармонизација права представља

More information

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ У ЕВРОПИ

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ У ЕВРОПИ УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за Последипломске студије ПОСЛОВНИ СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ MАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР РАД КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ У ЕВРОПИ Ментор: Проф. др Марија Максин Кандидат:

More information

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И ДИЈАЛЕКТИКА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА СРБИЈЕ 1

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И ДИЈАЛЕКТИКА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА СРБИЈЕ 1 Др Милован M. Митровић* ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И ДИЈАЛЕКТИКА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА СРБИЈЕ 1 Овај чланак се састоји из три дела. У првом делу се указује на дијалектичко схватање националног

More information

СТРАТЕГИЈА (ПРОГРАМ) РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

СТРАТЕГИЈА (ПРОГРАМ) РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ СТРАТЕГИЈА (ПРОГРАМ) РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2016 2018 САДРЖАЈ: УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН... 3 УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН... 4 1. УВОД... 5

More information

Часопис за правну теорију и праксу Адвокатске коморе Србије

Часопис за правну теорију и праксу Адвокатске коморе Србије ISSN 0353-9644 Часопис за правну теорију и праксу Адвокатске коморе Србије Година СХХI Нова серија Број 3 4 Београд 2008 Власник и издавач АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 11000 Београд, Дечанска бр. 13/II Телефон:

More information

ТМ Г. XXVIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK ПРАВНИ СТАТУС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ *

ТМ Г. XXVIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK ПРАВНИ СТАТУС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ * ТМ Г. XXVIII Бр. 4 Стр. 381-419 Ниш октобар - децембар 2004. UDK 342.7-056.26 Прегледни научни рад Примљено: 13.09.2004. Јасмина Петровић Филозофски факултет Косовска Митровица ПРАВНИ СТАТУС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМЕ ГУГЛ У РОМАНУ ЈЕДРО НАДЕ НИКОЛЕ МАЛОВИЋА

СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМЕ ГУГЛ У РОМАНУ ЈЕДРО НАДЕ НИКОЛЕ МАЛОВИЋА Књижевност и језик, LXIII/3 4, Београд, 2016. 323 УДК 811.163.41 367.622 37 821.163.41(497.16).08-31 Маловић Н. DOI: https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.8 НИНА С. МИЛАНОВИЋ * Оригинални научни рад

More information

ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ

ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ ДРАГАНА С. ПЕШИЋ УДК 316.34(4.9):316.66 Филозофски факултет Прегледни рад Ниш Примљен: 16.12.2014 Одобрен: 12.02.2015 ТОЛСТОЈЕВА КРИТИКА ДРУШТВЕНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ Сажетак: Лав Толстој био је не само значајан

More information

СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У БИХ У СФЕРИ ПОЛИТИКЕ И УЧЕШЋА У ВЛАСТИ

СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У БИХ У СФЕРИ ПОЛИТИКЕ И УЧЕШЋА У ВЛАСТИ Nešković R.; Milutinović M.: OGRANIĈENOST POLIT. STRATEGIJA... Оригинални научни рад UDK 341.234:342.724(497.6) DOI 10.7251/SVA2016019 COBISS.RS-ID 6167320 СТВАРНИ ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

More information

ВИКИПЕДИЈА КАО МОГУЋНОСТ ЗА ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА

ВИКИПЕДИЈА КАО МОГУЋНОСТ ЗА ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 114 120 Стручне информације ВИКИПЕДИЈА КАО МОГУЋНОСТ ЗА ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА Увод Данашње доба карактерише убрзан развој

More information

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА КАО ЉУДСКО ПРАВО

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА КАО ЉУДСКО ПРАВО УДК 342.7 : 305-055.1/.2 Споменка Крунић, дипл. правница Гендер центар Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА КАО ЉУДСКО ПРАВО У раду се даје осврт на идеју равноправности

More information