Р.Бр. Презиме, средње слово и име Звање 1. Благојевић Б. Братислав професор струковних студија 2. Илић М. Немања професор струковних студија 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Р.Бр. Презиме, средње слово и име Звање 1. Благојевић Б. Братислав професор струковних студија 2. Илић М. Немања професор струковних студија 3."

Transcription

1 Р.Бр. Презиме, средње слово и име 1. Благојевић Б. Братислав професор струковних студија 2. Илић М. Немања професор струковних студија 3. Милосављевић Т. Бојан професор струковних студија 4. Николић Д. Младен професор струковних студија 5. Поповић П. Дуња професор струковних студија 6. Скоруп Ана ванредни професор 7. Грубић М. Бранко предавач 8. Илић В. Галина наставник 9. Николић Д. Миодраг предавач 10. Радовановић В. Лидија предавач

2 Братислав Благојевић Доктор наука Висока техночко технолошка школа струковних Студија у Крушевцу Информационе технологије Електротехничка школа,,никола Тесла,, Ниш професор информатике и рачунарства, система преноса и телекомуникационих система Министарство за капиталне инвестиције, Помоћник министра за ПТТ саобраћај. Окт 2010 АЛФА Универзитета у Београду / доцент за област информационе технологије Продекан за наставу на Факултету информационих технологија Сеп 2011 В.Д. Декан на Факултету за предузетни менадзмент АЛФА Универзитета у Новом Саду Јан Шеф одсека за информатику и рачунарство на Виској ХТШ струкових студија у Крушевцу и професор за предемете из информационо-комуникационих система Степен образовања Диплома 1979 Електронски факултет Ниш Телекомуникације Специјализација 1983 Сименс Немачка Сигнално сигурносни уређаји Магистратура 2009 Универзитет БК Београд Менаџмент саобраћаја и телекомуникација Докторат 2010 АЛФА универѕитет Београд Економија- Услуге у информационом друштву Научно звање 2010 Доцент информационих технологија Информационе технологије od Професор струковних студија ВХТШ Крушевац Математика - информатика бр. назив предмета врста студија 1. Основи информационо комуникационих система Струковне студије 2. Основи дигиталне електронике Струковне студије 3. Архитектура рачунара Струковне студије 4. Електронско пословање Струковне студије 1. Bratislav Blagojević,Igor Antolović, Miloš Bogdanović, Bratislav Predić, Vladan Mihajlović, DejanRančić, Vlada Antić- Web portal za analizu kvaliteta realizacije gradskog i prigradskog autobuskog saobraćaja TELFOR 2008 Beograd 2. D. Solesa and B. Blagojević,,Analysis of factors of learning for the digital age,, the Journal of Educational Computing Research. Southern New Hampshire University 2500 N. River Rd. Manchester, NH USA 3. B.Blagojević and D. Soleša,,Classification of security computer systems and networks and the necessity of upgrading the is security tool,, AIIT Internacional conference on appleid internet and information technologies 2012 Zrenjanin. 4. Bratislav Blagojevic, High Technical School of Professional Studies, Krusevac, Serbia,,Management of Mobile Business in M Administration,, MeĎunarodni ICT FORUM AMP + SPI BIZ CONFERENCE, Privredna komora Niš. 5. B.Blagojević and D. Soleša.,, Some aspects of the use of mobile service in the domain management of mobile business and mobile administration,,. ITRO 2012 Zrenjanin Information tehnology and education developmnet. 6. Goran Radoičić, Milomir Jovanović, Lepoje Ilić, Bratislav Blagojević,,Expert Shell for On-line Dynamic Control of a Transportation Process,, Internacional Journal of Innovative Technlogy and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: , Volume -3 Issue 9, February Bratislav Blagojevic*, Dragan Solesa**, Nedjo Kojic**;,,Trend interaction between people - intelligent sophisticated Contextual Environment,, - International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO Zrenjanin, Republic of Serbia, June Bratislav Blagojević and Pedja Ivanović.,,Simple WEB tools for interactive communication with customers web portal application,my lawyer,, ITRO - International Conference on Information Technology and Development of Education ITRO 2016 Zrenjanin Објављена књига:,,основи информационо комуникационих система,, 2015 издавач: ВТТШ струковних студија у Крушевцу Објављена књига:,, Основе информационих технологија,, 2016 издавач: ВТТШ струковних студија у Крушевцу Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 Programer baze podataka COBOL-GCOS za sisteme DPS 6 i 7,Honywell Programer baze podataka: CLIPER, MultiFOX, dbase+, FoxPro, Delfi Други подаци које сматрате релевантним: Лиценце одговорног пројектанта телекомуникационих уређаја 353Е Лиценца одговорног извођача радова у области телекомуникационих мрежа и уређаја 453 Б Стални судски вештак за област телекомуникације И информационе технологије од 1999 године (преко 150 вештачења од којих преко 100 по захтеву Телекома). Решење Министарства правде : Број / Положен стручни испит за рад у органима државне управе /99-19 Положен стручни испит за дип. Инжењера на ЈЖ

3 Немања Илић Доктор наука Висока техничко технолошка школа струковних студија Крушевац, Електротехника и рачунарство Степен образовања Диплома Електротехнички факултет Београд Физичка електроника Специјализација Магистратура Електротехнички факултет Београд Физичка електроника Докторат Електротехнички факултет Београд Управљање системима и обрада сигнала Научно звање бр. назив предмета врста студија 1. Примењена математика Основне струковне студије 2. Статистичка обрада података Основне струковне студије 3. Пројектовање информационих система Основне струковне студије 4. ЕРП системи Основне струковне студије 5. Мултимедијалне и графичке апликације Основне струковне студије 1. NemanjaIlić, SrdjanS. Stanković, Miloš S. Stanković, KarlHenrikJohansson, ConsensusbaseddistributedchangedetectionusingGeneralizedLikelihoodRatiomethodology, Signal Processing, Volume 92, Issue 7, July 2012, Pages , ISSN , DOI /j.sigpro , IF Srdjan Stanković, Nemanja Ilić, Miloš Stanković, Karl Henrik Johansson, Distributed Change Detection Based on a Consensus Algorithm, IEEE Transactions on Signal Processing, Volume 59, Issue 12, December 2011, Pages , ISSN X, DOI /TSP , IF NemanjaIlić, Miloš S. Stanković, SrdjanS. Stanković, Adaptive Consensus-Based Distributed Target Tracking in Sensor Networks With Limited Sensing Range, IEEE Transactions on Control Systems Technology, no.99, 2013, ISSN , DOI: /TCST , IF NemanjaIlić, Miloš Stanković, SrdjanStanković, Consensus Based Overlapping Decentralized Observer for Fault Detection and Isolation, The 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference Valletta, Malta, April Nemanja Ilić, Srdjan S. Stanković, Communication Gains Design in a Consensus Based Distributed Change Detection Algorithm, 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis November 2010, Ferrara, Italy Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3 Тренутно учешће на пројектима Домаћи / Међународни / Учешће на Petnica Summer Institute Machine Learning семинару, Други подаци које сматрате релевантним:

4 Бојан Т. Милосављевић Професор струковних студија Висока техничко-технолошка школа струковних студија 17. јануар Математикa-информатика Степен образовања Диплома 1998 Електронски факултет Универзитета у Нишу Аутоматика и електроника Специјализација Магистратура 2004 Електронски факултет Универзитета у Нишу Системи аутоматског управљања Докторат 2009 Универзитет "Унион" Београд, Факултет за индустријски менаџмент - Крушевац Менаџмент информационих система Научно звање бр. назив предмета врста студија 1. Основе информационо комуникационе технологије ОСС (сви студијски програми) 2. Програмирање 2 ОСС (Информатика и рачунарство) 3. Базе података ОСС (Информатика и рачунарство) 4. Интернет и веб програмирање ОСС (Информатика и рачунарство) 5. Интеграција информационих система ОСС (Информатика и рачунарство) 1. Милосављевић, Б. (2013): Безбедност веб АЈАX апликација пословних информационих система, научно-стручни часопис Трендови пословања, број 1, година I, свеска 1/2013, стр. 2. Милосављевић, Б. (2014): Додатак (Add-In) за извоз података из Accessa у серверске базе података, научностручни часопис Трендови пословања, број 3, година II, свеска 1/2014, стр. 3. Трајковић Д., Милосављевић, Б., Микарић Б. (2012): Интегрисано XML развојно окружење у пословној примени, међународна научна конференција Менаџмент 2012, Факултет за пословно индустријски менаџмент Београд-Младеновац, април год., ISBN Трајковић, Д., Милосављевић, Б., Поступак формирања електронских налога за плаћање и трансформација у XML формат, Међународна научна конференција Менаџмент 2010, Крушевац, ЦД зборник, стр. 5. Тришић, М., Милосављевић, Б., Лукић, Љ. (2014): Веб аналитика друштвених мрежа, научно-стручни часопис Трендови пословања, број 4, година II, свеска 2/2014, стр. 6. Арсић, Н., Гавриловић, М., Милосављевић, Б. (2013): Модел обезбеђења квалитета у Високој хемијско технолошкој школи струковних студија Крушевац, XV научно стручни скуп Систем квалитета - услов за успешно пословање и конкурентност, Крушевац, новембар, стр. 7. Milosavljević, B., Skorup, A., Krstić, M. (2012): "Higher Education Distance Learning Instructional Content Structure Design", The First International Scientific Conference "Employment, Education and Entrepreneurship", December, , Belgrade, Serbia 8. Чекеревац, З., Милосављевић, Б., Анђелић, С., Базе података за менаџере, са практикумом, ИЦИМ плус, Крушевац, Marković, M., Milosavljević, B. (2011): The Teamviewer Software For Teamwork Mobile Support, First International scientific conference Small and Medium Enterprises - Possibilities and Perspectives - SMEPP2011, April 25, Novi Pazar, Serbia, Proceedings ISBN , P.No Krstić,M., Skorup, A., Milosavljević, B. (2015): Unique concept of standardization, modularization and customization of products as a strategy of e-business, International Review, rad prihvaćen za objavljivanje Укупан број радова са SCI (SSCI) листе Други подаци које сматрате релевантним: 1. Програмер, пројектант и консултант Агенције Крунет Крушевац на пројекту Европске банке за развој (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), Business Advisory Services (BAS) Serbia: Израда специја-лизованог софтвера AutoServis+Promo за повезивање са књиговодственом апликацијом, односе са клијентима и про-моцију Продајног салона и сервиса аутомобила Hyndai Марић центар д.о.о. Прогорелица (Краљево) и Windows сервиса PromoMessenger за периодично слање електронских и sms порука из промотивних кампања (2015) 2. програмер, пројектант и консултант Агенције Крунет Крушевац на пројекту Националне агенције за развој (НААР): Израда специјализованог софтвера за евиденцију обраде сировине и стања у коморама Хладњаче Стрела Клајић д.о.о Лебане (Лесковац), Програм доделе бесповратних средстава за јачање конкурентности и иновативно-сти МСПП у години Пројекта подршке развоју приватног сектора у Јужној и Југозападној Србији (2015) 3. Пројектант и програмер информационог система студентске службе у окружењу VBA/MS Office, који се при-мењује у Високој школи струковних студија за васпитаче - Крушевац, Високој пословној школи струковних студија Проф. др Радомир Бојковић - Крушевац и Високој техничко-технолошкој школи струковних студија - Крушевац 4. Стручни руководилац студијског програма специјалистичких струковних студија Пословно индустријски ме-наџмент на Високој пословној школи струковних студија Проф. др Радомир Бојковић - Крушевац, акредитованог за извођење учењем на даљину: администратор, креатор курсева на LMS Moodle на адреси

5 Назив институције у којој наставник ради са Избор у звање 2016 Докторат 2016 Младен Николић Професор струковних студија Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац, 2016 год a)заштита животне средине, б) заштита на раду Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац Универзитет Унион- Никола Тесла, Факултет за екологију и заштиту животне средине, Београд Диплома 2010 Технолошки факултет, Лесковац Технологија Р.Б. назив предмета врста студија 1. Заштита животне средине Основне струковне 2. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења у радној и животној средини Заштита животне средине и заштита на раду Заштита животне средине Основне струковне 3. Заштита од дејства електронских уређаја Основне струковне Nikolic Mladen D, Simovic David R, Zecevic Milija, Cibulic Violeta V, Modelling Radiation Exposure in Homes from Siporex Blocks by Using Exhalation Rates of Radon, NUCLEAR TECHNOLOGY & RADIATION PROTECTION, vol. 30 br. 4, str , (2015), Nikolic Mladen D,Simovic Rodoljub D, Radon Exhalation Rates of Some Granites Used in Serbia, NUCLEAR TECHNOLOGY & RADIATION PROTECTION, vol. 30 br. 2, str , (2015) Deljanin Milena, Nikolic Mladen D, Baskic Dejan D, Todorovic Danijela V,Djurdjevic Predrag M,Zaric Milan M, Stankovic Milan S, Todorovic Milos S, Avramovic Dusko,Popovic Suzana Lj, Chelidonium majus crude extract inhibits migration and induces cell cycle arrest and apoptosis in tumor cell lines, JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, vol. 190 br., str , (2016) Mladen D. Nikolić, Svetlana M. Stevović, Jovana Đ. Jovanović, Software Tool For Radon Mapping And Dosimetric Modeling, 6th International Conference on Information Society and Technology ICIST, (2016) M. Nikolić, P.Sibinović, N. Ilić, Information System in The Function of a Quality System Development Illustrated in the Example of a Serbian Academy of Applied Studies, International Conference on Quallity Assurance for Successful Business and Competitiveness, Kopaonik, Serbia, (2014) M. Nikolić, M.Jakovljević, D.Vučković, R.Simović, Radiation Exposure in Dwellings Made of Siporex Blocks Performed by the Resrad-Build Code, International Conference on Radiation and Dosymetry in Various Fields of Research, Niš, Serbia, (2014) PREDRAG D. Sibinović, Mladen. D. Nikolić, Developing Distributive Detection System for Indoor Radon Levels Mapping, V International Congress Biomedicine and Geosciences Influence of Environment on Human Health,(2015) M.Nikolić, D. Simović, M.Obradović, The Dependence of the Radiation Dose of a Material and method Of Construction of Country Houses, International Conference of Biomedicine and Geosciences, Belgrade, Serbia, (2014) 9. М.Nikolić, S. Savić, D. Fortuna, D. Nikolić, Zaštita od fizičkih štetnosti praktikum, Vioska tehničko-tehnološka škola strukovnih studija, Kruševac, (2015) 2 Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3 Други подаци које сматрате релевантним: Учествовао на међународном пројекту TEMPUS BE TEMPUS-SMGR, као координатор служби за информационо-комуниканикационе технологије и уједно на истом пројекту руководио и учествовао у изради јединственог информационог система за прву Академију струковних студија Србије.

6 Назив институције у којој наставник ради са Избор у звање 2016 Докторат 2005 Специјализација Магистратура Дуња Поповић Професор струковних студија Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац, 2016 Физика Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац Факултет природних наука и технологије II - Физика и мехатроника, Универзитет Сарске области, Немачка Физика Диплома 1999 Физички факултет Универзитета у Београду Физика Р.Б. назив предмета врста студија Интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије 1. Физика радне и животне средине основне струковне студије 2. Микроелектроника и наноелектроника основне струковне студије B.L.M. Hendriksen, M.D. Ackermann, R. van Rijn, D. Stoltz, I. Popa, O. Balmes, A. Resta, D. Wermeille, R. Felici, S. Ferrer, J.W.M. Frenken, The role of steps in surface catalysis and reaction oscillations, Nature Chemistry, 2, (2010) D. Popović, F. Reinert, S. Hüfner, V. G. Grigoryan, M. Springborg, H. Cercellier, Y. Fagot-Revurat, B. Kierren, and D. Malterre, High-resolution photoemission on Ag/Au(111): Spin-orbit splitting and electronic localization of the surface state, Phys. Rev. B, 72, (2005) 12. D. Stoltz, M. Bielmann, M. Bovet, L. Schlapbach, H. Berger, Tunneling evidence for spatial location of the chargedensity-wave induced band splitting in 1T-TaSe 2, Phys. Rev. B, 76, (2007) 13. D. Stoltz, A. Önsten, U. O. Karlsson and M. Göthelid, High resolution spectroscopic and microscopic signatures of ordered growth of ferrous sulfate in SO 2 assisted corrosion of Fe 3 O 4 (100), Appl. Phys. Lett., 91, (2007) 14. S.E. Stoltz, D. Popović, A high-resolution core-level study of Ni-catalyzed absorption and desorption od hydrogen in Mg films, Surf. Sci., 601, 1507 (2007) 15. D. Stoltz, S.E. Stoltz and L.S.O. Johansson, A high-resolution core-level photoemission study of the Au/4H- SiC(0001)-( 3x 3) interface, J. Phys.: Condens. Matter, 19, (2007) 16. A. Önsten, D. Stoltz, P. Palmgren, S. Yu, M. Göthelid and U.O. Karlsson, Water Adsorption on ZnO(0001): Transition from Triangular Surface Structures to a Disordered Hydroxyl Terminated phase, J. Phys. Chem. C, 114, (2010) 17. D. Popović, D. Naumovic, M. Bovet, C. Koitzsch, L. Schlapbach, P. Aebi, Oxidation of Al-Pd-Mn quasicrystal surfaces, Surf. Sci., 492/3, 294 (2001) C.T. Herbschleb, P. C. van der Tuijn, S. B. Roobol, V. Navarro, J. W. Bakker, Q. Liu, D. Stoltz,... and J. W. M. 18. Frenken, The ReactorSTM: Atomically resolved scanning tunneling microscopy under high-pressure, hightemperature catalytic reaction conditions, Rev. Sci. Instr., 85, (2014) 300 Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 23 Виши европски истраживачки курс за кориснике великих експерименталних система (HERCULES) - Француска (2002), GDS диплома Гете института за немачки језик (2005), Европска диплома за тренинг истраживача Немачка (2005), Пројект менаџмент курс са имплементацијом - Холандија (2008), Методички блок Физички факултет Универзитета у Београду (2015) Други подаци које сматрате релевантним: Председник Подружнице Друштва физичара Србије за Расински округ године, добитник Göran Gustafsson награде за младе истраживаче године

7 Име, средње слово, презиме Бранко М Грубић Професор струковних студија Висока техничко-технолошка школа струковних студија 17. јануар Математикa-информатика Диплома Техничка војна академија Копнене војске Техничке науке Загреб Специјализација Магистратура Електротехнички факултет Свеучилишта у Техничке науке Загребу Докторат Научно звање Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа бр. назив предмета врста студија 1. Основи рачунарске графике ОСС (Информатика и рачунарство) 2. Рачунарске мреже ОСС (Информатика и рачунарство) 3. Мултимедијалне и графичке апликације ОСС (Информатика и рачунарство) 4. Програмирање мобилних уређаја ОСС (Информатика и рачунарство) 5. Интернет маркетинг ОСС (Информатика и рачунарство) 6. Дигитална електроника-вежбе ОСС (Информатика и рачунарство) 19. Бранко Грубић: Основе телекомуникација (скрипта), Центар војнотехничких школа ''Генерал армије Иван Гошњак'', Загреб, 1991.година, 154 стране. 20. Бранко Грубић: Једна метода испитивања утицаја сметњи на дигитални радио-релејни канал, XL Конференција ЕТРАН, Будва, 1996, 4 стране. 21. Бранко Грубић: Метода за оцену квалитета дигиталних радиофреквентних мрежа, XLV Конференција ЕТРАН, Аранђеловац, 2001, 4 стране. 22. Бранко Грубић: Интеграција мултимедијалних и телекомуникационих мрежа, дигиталне телевизије и софтверски дефинисаног радија као платформе за учење на даљину, ШИОМО, Београд, 2006.год, 7 страна 23. Бранко Грубић и остали: Информациони систем за управљање квалитетом образовно-васпитног процеса у основним и средњим школама-доситеј, Савезни завод за интелектуалну својину, Београд, Год., Број А- 164/02/ Бранко Грубић: Управљање квалитетом образовно-васпитног процеса у школама Позадинског школског центра, Позадински школски центар, Београд, год. 162 стране. 25. Бранко Грубић и развојни тим: Пројекат Командно-информационог система Позадинског школског центра, Позадински школски центар, Београд, год. 262 стране. 26. Бранко Грубић:Одржавање радио-релејног уређаја РРУ-9Б, техничко упутство, ТУ ГШ ВЈ, Београд, год. 365 страна. 27. Бранко Грубић:Израда интерних и јавних докумената за ученике Позадинског школског центра коришћењем рачунара, ВЈ ИНФО, Београд, год, 8 страна. 28. Бранко Грубић: Предавања на систему за даљинско учење ( ). Укупан број радова са SCI (SSCI) листе Други подаци које сматрате релевантним 1. За све предмете које наставник држи израђене су лекције, предавања, софтвер и неопходна литература ( лекције, практикуму за вежбе и упутства за коришћење одређених програмских пакета) која је у електронском формату публикована на систему за даљинско учење у школи ( view.php?id=12, view.php?id=13, view.php?id=17, view.php?id=18, view.php?id=21 ). 2. Активно учествује у опремању, стављању у функцију и одржавању наставне материјалне базе за потребе студијског програма и школе у целини. 3.Заменик је председника Савета Школе. 4. Координатор радне групе за израду и спровођење Плана интегритета ВТТШССС Крушевац (Агенција за борбу против корупције). 5. Рад у стручним комисијама за признавање испита са других високошколских установа и прелазак на друге студијске програме. 6. Члан тима за медијску промоцију Школе и пријем кандидата на студије на студијске програме Школе. 7. Члан тима за припреме кандидата за пријемни испит за информатику. 8. Члан комисије за пријем и полагање пријемног испита кандидата за школовање у ВТТШССС Крушевац. 9. Директор Општинског центра Крушевац Националног тржишта роба и услуга Србије ( ). Портал за интернет промоцију роба и услуга и консалтинг има преко 10 милиона посета..

8 Избор у звање 1994 Докторат Специјализација Магистратура Галина Илић наставник Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац, Страни језик Виша техничко-технолошка школа Крушевац Московски педагошки универзитет, Диплома 1984 Руска Федерација, посебна диплома студента генерације диплома са одличним успехом Р.Б. назив предмета врста студија Енглески језик Енглески језик и књижевност 1. Енглески језик-i Основне струковне студије 2. Енглески језик-ii Основне струковне студије 3. Стручни енглески језик Основне струковне студије Илић, Г., Better English Better Business, уџбеник енглеског језика за студенте Факултета за менаџмент, Украјина, 2003, 262 стр. (рецензиран и одобрен од стране Министарства просвете Украјине) Илић, Г., Обрада лекције из уџбеника енглеског језика Ready for Еnglish I, Иновације у настави, бр.1, Београд, год. Илић, Г., Спона са напретком. Настава страног језика у средњим стручним школама, Просветни преглед, Београд, Илић, Г., Енглески језик за почетнике студенте хемије и технологије, скрипта, Виша технолошко-техничка школа, Kрушeвaц, 1997 Илић, Г., Огледни час енглеског језика одржан на регионалном семинару за професоре енглеског језика, Методска свеска Министарства просвете Републике Србије, Илић, Г., English for Technology Students, уџбеник енглеског језика за студенте хемијске технологије, Висока хемијско-технолошка школа струковних студија, Крушевац, Илић, Г., Ready for Business I, уџбеник енглеског језика за студенте менаџмента, ИЦИМ, Крушевац, Илић, Г., Ready for Business II, уџбеник енглеског језика за студенте менаџмента, Висока школа струковних студија за пословно-индустријски менаџмент, 2011 Илић, Г., English for Technology Students-I, уџбеник енглеског језика за студенте Високe хемијско-технолошкe школe струковних студија, Крушевац, 2011 Илић, Г., English for Technology Students-II, уџбеник енглеског језика за студенте Високe хемијско-технолошкe школe струковних студија, Крушевац, 2011 Укупан број радова са SCI (SSCI) листе Други подаци које сматрате релевантним: 1. Ангажовање за лектора међународног научног часописа Универзитета у Приштини Kinezmetrics (од год. до данас) 3. Превод 13 научних радова из области компјутерских технологија, статистичке и математичке анализе података, теорије мерења, психологије, социологије и кинезиологије који су објављени у научним часописима међународног значења: Journal of Modern Education Review, USA; Open Access Library Journal, Science Publication Group, USA; Sociology Study, David Publishing, USA; International Journal of Law, Education, Social and Sports Studies, USA; Scholar Press, Germany ( год.) 4. Сви испити на постдипломским студијама, Методика предавања енглеског језика, Универзитет у Београду, положени су са просеком 9, Предавачки рад на Јалтинском Факултету за менаџмент, Међународни технички универзитет, 1999/2000.год. 3. Преводилачки рад u Белгијској компанији (симултано и писмено превођење), год. 4. Наставник је иницијатор и један од организатора 2 регионална семинара за професоре енглеског језика у Крушевцу 1995.год.

9 Име, средње слово, презиме Миодраг Д. Николић Предавач пуним радним временом и од када Висока техничко-технолошка школа струковних студија у Крушевцу, год. Математика информатика Избор у звање Висока хемијско технолошка школа Математика информатика струковних студија у Крушевцу Докторат Специјализација Магистратура Електронски факултет у Нишу Рачунарска техника и информатика Диплома Електронски факултет у Нишу Аутоматика и информатика Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа назив предмета Назив студијског програма, врста студја Часова акт.наставе 1. Програмирање 1 Информатика и рачунарство Системски и апликативни софтвер Информатика и рачунарство Софтверски инжењеринг Информатика и рачунарство Микропроцесори и микроконтролери Информатика и рачунарство Nikolić, М., Stojić, M., Radojević, D., Nikolić, S., One Supervisory System Solution for the Protecting of PublicFfacilities, International Conference on Information Technology and Development of Education ITRO 2016, June, 2016., Zrenjanin, Republic of Serbia, pp Nikolić, M., Stojić, M., Jedno rešenje automatizacije upravljanja sportskom infrastrukturom, 60. Konferencija za ETRAN, Zlatibor, Juni 2016, ISBN , Zbornik radova, str. RT Zoran Nikolic, Milan Jovanović, Milan Nikolić, Miodrag Nikolić: Functional Model of Information System of the Factory for the Recycling of Glass, 4th International Scientific Conference Law, Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA 2015, Proceedings (CD-ROM), Volume 2, pp , April 2015, Belgrade, Serbia. 4. Nikolić, М., Nikolić, Z., Manojlović, G., Đurović, M., Nikolić, S., Povećanje stepena bezbednosti u javnim objektima primenom informaciono komunikacionih tehnologija, Nacionalna konferencija sa meďunarodnim učešćem RPPO15, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Septembar 2015., Zbornik radova str Nikolić, Z., Savić, D., Nikolić Milan, Nikolić, Miodrag, Designing Technological Procedure of Cylinder Assembly Mounting Using IDEF Standard, Applied Mechanics and Materials AMM, Journal, ISSN: , Volume 806, pp 48-55, doi: / TransTeach Publications, Switzerland. 6. Nikolić, Z., Dašić, P., Nikolić, Milan, Nikolić, Miodrag, "Development if Information System of the Factory for the Recycling of Glass Using IDEF Standards", invited paper, 5 th International Conference Economics and Management Based on New Technologies EMoNT 2015, UDK: 005:082, ISBN: , str , Vrnjačka Banja, Serbia, June Dragović, Lj., Nikolić, Milan, Nikolić, Miodrag, Nikolić, Z., "Telemedicine Electronic Health Care", 5 th International Conference Economics and Management Based on New Technologies EMoNT 2015, UDK: 005:082, ISBN: , str , Vrnjačka Banja, Serbia, June Nikolić, М., Manojlović, G., Đurović, M., Unapređenje postupka obračuna plata u školstvu primenom računarstva u oblaku, Nacionalna konferencija sa meďunarodnim učešćem RPPO13, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Septembar 2013., Zbornik radova str Nikolić, M., "Savremene tendencije u organizaciji informacionih sistema sportskih centara, meďunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH -JAHORINA, Vol. 12, str , mart Nikolić, M., " Primena računarske tehnike u upravljanju dijagnostičkih rendgen-stativa, meďunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH -JAHORINA, Vol. 12, str , mart Укупан број радова са SCI (SSCI) листе Principi i primena mikroprocesora familije CDP 1802, Ei RCA, Niš, (2 недеље), Hewlett Packard, Introduction to HP-Unix course, ЕТФ Београд, (1 недеља), PLC Programmable Controller; SYSWIN Software Package, ICM - Omron, Београд, (2 недеље), SIEMENS PLC Programmable Controller, Elektronski fakultet, Niš, (2 dana), Други подаци које сматрате релевантним Предавач за ужу научну област Информатика- Висока школа стуковних студија за пословно индустријски менаџмент у Крушевцу, 2008/2012. Предавач- Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу, на предмету "Информатика", 2012/2015. Виши предавач- Виша техничко-технолошка школа у Врању, на предмету Пројектовање помоћу рачунара, 2005/2006. Асистент- Факултет за Информационе технологије Универзитета у Новом Пазару, на предмету Архитектура рачунара, 2003/2004.

10 Избор у звање Докторат Специјализација Лидија В. Радовановић Предавач струковних студија Висока техничко-технолошка школа струковних студија, Крушевац, физика Висока техничко-технолошка школа, Крушевац физика Магистратура Природно-математички факултет, Ниш физика Диплома Филозофски факултет, Ниш физика Р.Б. назив предмета врста студија 1. Физика Основне струковне 2. Основи електротехнике Основне струковне 3. Заштита од опасног дејства електричне струје и електромагнетног зрачења Основне струковне 39. Т. Павловић, Б. Чабрић, Л. Михајловић: Примена танкослојних a-si соларних ћелија у хибридној конверзији сунчевог зрачења, Техника 7-8, LJ. Nesic, L. Radovanovic, V. Stojanovic: The position and role of physics within the College Polytehnical 40. Schools of Applied Studies, 6 th International Conference of the Balkan Physical Union, Istanbul, Turkey, Л. Михајловић, Т. Павловић, Б. Чабрић: Вакумске методе формирања танких слојева и превлака и њихова примена, Техника 1-2, 1992, 6-9 Т. Павловић, С. Вукићевић, Б. Чабрић, Л. Михајловић: Auger Electron spectroscopy Investigationof 42. eledtrolitically colored Anodically Oxidiyed Aluminium, Conference of the Balcan Physical Union, Greece, Thessaloniki,vol II (19 91) С. Вукићевић, Т. Павловић,,Б. Чабрић, Л. Михајловић: Optical Properties of Brass Electroliticaly Covered by 43. Breit Ni Coatings,, Procedings of 1st General Conference of the Balcan Physical Union, Greece, Thessaloniki, vol II (1991) ; 44. Т. Павловић, Б. Чабрић, Л. Радовановић, Ѕ. Ранђеловић: Some Physical Properties of a/si Solar Cells on Glass Substrate, III конгрес БПУ 1-5. септ Cluj/Napoca, Л. Радовановић, Т. Павловић: Утицај транспарената на ефикасност a-si соларних ћелија на стаклу, Часопис ДИТ Зрењанин, V 12-13,(1999) Л. Радовановић, Т. Павловић:Утицај температуре на излазне параметре a-si соларних ћелија, Зборник радова са десетог конгреса физичара Југославије, Врњачка Бања, (2000.) Т. Павловић, Љ. Костић, Б. Чабрић, Л. Михајловић Optical and microstructural properties of anodically 47. oxidized aluminium in oxalic acid solution, Procedings for Natural Sciences, Матица српска, Нови Сад, 85 (1993) 81-84; 48. Т. Павловић, Ј. Радосављевић, Л. Радовановић: Примена алтернативних извора енергије-услов успостављања одрживе енергетике, Еко конференција, Нови Сад, (2001) Укупан број радова са SCI (SSCI) листе Други подаци које сматрате релевантним Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну.

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА КЊИГА НАСТАВНИКА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА Др ВЛАДИМИР Р. ЈАКОВЉЕВИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

;

; Име и презиме Др Бранислав Б. Александровић, предавач Изборно звање Предавач струковних студија Телефон 060/351 1 331 Е mail b.aleksandrovic@vts.edu.rs ; banealeksandrovic@gmail.com Консултације Среда,

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА!

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! Историја 1987 Виша електротехничка школа 2007 Висока школа електротехнике и рачунарства Аудио и видео технологије I акредитација по новом

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 2002,

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави Име, средње слово, презиме Бојана, Р, Даниловић доцент Назив институције у којој наставник ради са Технолошки факултет, Лесковац, 2014 пуним радним Прeхрaмбeне технологије и биoтeхнoлoгија Избор у звање

More information

КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ КЊИГА НАСТАВНИКА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ Др ШЕФИКА М. АЛИБАБИЋ Редовни професор Назив институције у којој наставник Универзитет у Београду, ради са пуним радним

More information

Аничић М. Ненад... 4 Бабарогић С. Слађан... 7 Бараћ М. Душан Барјактаровић-Ракочевић М. Слађана Бенковић С. Слађана Богдановић М.

Аничић М. Ненад... 4 Бабарогић С. Слађан... 7 Бараћ М. Душан Барјактаровић-Ракочевић М. Слађана Бенковић С. Слађана Богдановић М. Аничић М. Ненад... 4 Бабарогић С. Слађан... 7 Бараћ М. Душан... 0 Барјактаровић-Ракочевић М. Слађана... 3 Бенковић С. Слађана... 6 Богдановић М. Зорица... 9 Богојевић-Арсић Т. Весна... 22 Булајић В. Милица...

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука Ужа научна,

More information

Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ

Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ Документација за акредитацију високошколске јединице ван седишта установе у Пожаревцу ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ КЊИГА НАСТАВНИКА Нови Сад, фебруар, 2014. Имe средње слово,

More information

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ СПИСАК УЧБЕНИКА ЗА ЩКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар + ЦД Д Милић,Т Митић Радни листпви уз буквар Д Милић, Тијана Митић Нпви лпгпс а)писана слпва,б)штампана слпва Рач пп реч, читанка

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

More information

Акредитована ВШУ Рјешење број: 178/13 од

Акредитована ВШУ Рјешење број: 178/13 од ВШУ, сједиште ЛИЦЕНЦИРАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА У БАЊОЈ ЛУЦИ, (јавнa) Бања Лука, Универзитетски град-булевар војводе Петра Бојовића 1А Акредитована ВШУ Рјешење број: 178/13 од 15.08.2013.

More information

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО (Ужа образовна област Поштански саобраћај и телекомуникације)

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Татјана Грујић 1972, Крагујевац Лектор за енглески

More information

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет

More information

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 7 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 11 010 Београд ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ ИНФОРМАТОР О СТУДИРАЊУ И УПИСУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ. Блаце, мај 2015.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ ИНФОРМАТОР О СТУДИРАЊУ И УПИСУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ. Блаце, мај 2015. ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ ИНФОРМАТОР О СТУДИРАЊУ И УПИСУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/201. ГОДИНУ Блаце, мај 2015. године Издавач: Висока пословна школа струковних студија Блаце, Краља

More information

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Web Site: www.ossrb.org Е-mail: ossrb@ossrb.org oss@ossrb.org ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА ОСС КОМИСИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСС ТАДИЋ Драган Моб.: 060/8516440 Е-маил:

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА И АСИСТЕНТИ - ДОКТОРАНТИ (АСИСТЕНТИ ДОКТОРАНДИ) НА УНИВЕРЗИТЕТОТ МАЈКА ТЕРЕЗА ВО СКОПЈЕ Врз основа на член 131 од Законот за високото образование

More information

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, ужа грађанскоправна научна област (докторске студије по старом програму) 9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: "Начело најбољег

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Инж. заштите животне средине и заштите на раду Докторат Универзитет у Нишу,

Инж. заштите животне средине и заштите на раду Докторат Универзитет у Нишу, Табела. 9.3 Компетентност наставника Презиме, средње слово, име Петковић, М. Дејан Звање Редовни професор Ужа научна област Технологије и технички системи заштите Академска каријера Година Институција

More information

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51

Бр. ISSN Наслов часописа Издавач Acta facultatis medicae Naissensis Медицински факултет, Ниш 51 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ЗА 2016. ГОДИНУ ЧИЈИ ИЗДАВАЧИ СУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а нису реферисани у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR) Табела 6. Категоризација домаћих научних часописи

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА II - 1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 1. Име, име једног родитеља и презиме: Жељко, Војислав, Драгојевић 2. Звање: Доктор економских наука 3. Датум и место рођења, адреса: 14. 08. 1961., Брчко Адреса:

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Факултет за физичку хемију Универзитет у

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука

More information

ВИСОКА ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, БЕОГРАД. Електронско пословање КЊИГА ПРЕДМЕТА. Београд, 2012.

ВИСОКА ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, БЕОГРАД. Електронско пословање КЊИГА ПРЕДМЕТА. Београд, 2012. ВИСОКА ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, БЕОГРАД Електронско пословање КЊИГА ПРЕДМЕТА Београд, 2012. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ Шифра Назив предмета Избор. Кредита Укупно

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1 Назив факултета: Mашински факултет Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Ваздухопловство Број кандидата

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На седници Изборног већа Електронског факултета у Нишу одржаној 04.06.2009. године донета је одлука о именовању Комисије за писање извештаја за избор два сарадника

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, Н И Ш УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ИНФОРМАТОР О РАДУ МАРТ, 2013. Н И Ш 1 САДРЖАЈ: 1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 1.2. КОНТАКТ 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 1.4. СТАТУС

More information

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Назив студијског програма, врста студија

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа Назив студијског програма, врста студија Име и презиме Звање Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Ужа научна односно уметничка област Академска каријера Снежана И. Ољача Редовни професор Универзитет у Београду,

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Образац 4 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Природно-математички факултет у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

И З В Е Ш Т А Ј 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 2 На основу прегледа конкурсне документације, достављене од стручне службе Факултета заштите на раду у Нишу, и Ближих критеријума за избор у звање наставника и Измена и допуна ближих критеријума за избор

More information

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе

Шира специјализација. географија, туристичка географија, еколошки туризам. Истраживачка експертиза. туризам у заштићеним објектима природе мр Јована Бранков Истраживач сарадник, Географски институт Јован Цвијић САНУ, 11000 Београд, Ђуре Јакшића 9. Телефон: +381 11 2636 395, 2636594 Факс: +381 11 2637597 Email: j.brankov@gi.sanu.ac.rs, j_brankov@yahoo.com

More information

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ 2015/ Ужице, Трг Светог Саве 34 Тел/факс: , , Техника је у моди!

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ 2015/ Ужице, Трг Светог Саве 34 Тел/факс: , , Техника је у моди! ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ 015/16 31000 Ужице, Трг Светог Саве 34 Тел/факс: +381 31 51 596, 513 994, 51 597 www.tehnickaue.edu.rs Техника је у моди! ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ Техничка школа је настала из потребе

More information

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018

САОПШТЕЊЕ 5 РЕГИОНАЛНА ЛИГА ДЕЧАЦИ МК 2017/2018 РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 18000 Ниш, Обреновићева 10/3 тел: 018 / 523-323, факс: 018 / 526-021 текући рачун: 310-170615 43 Kомесар такмичења : Душан Васић E-mail: dusan.vasic@rksis.rs,office@rksis.rs,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

More information

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија Факултета медицинских наука

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног

More information

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент људских ресурса.

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент људских ресурса. ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА проф. др Милији Сукновићу ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање сарадника у

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА. 1) - Основни биографски подаци. 2) - Стручна биографија, дипломе и звања. Образац 4 В

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА. 1) - Основни биографски подаци. 2) - Стручна биографија, дипломе и звања. Образац 4 В Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Технолошко-металуршки

More information

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета од 25.11.2010. године одређени смо у Комисију за писање реферата о кандидатима који учествују

More information

BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF-U U ISTOČNOM SARAJEVU

BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF-U U ISTOČNOM SARAJEVU BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF-U U ISTOČNOM SARAJEVU OPŠTI PODACI Ime i prezime Slobodanka Đorđević-Kajan Datum rođenja 19.10.1944 Mjesto rođenja Gornji Matejevac, Srbija KONTAKT PODACI

More information

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA

PROGRAMME AID FOR TRADE - SUPPORT OF TRADE DEVELOPMENT IN SERBIA СЕМИНАР ЛЕСКОВАЦ ПОДРШКА МСПД У СРБИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 06-08. новембар 2012 Стојана Љубића 12, Лековац, Велика сала SEMINAR LESKOVAC SUPPORT FOR SMEs IN SERBIA

More information

Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia

Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia EVENT REPORT This template has to be filled by project partners (organisers) for all IF4TM events (except SC meetings). Furthermore, this template can be used to inform colleagues and partners about other

More information

Одлуком Изборног већа Факултета бр /2-3.3 од године, образована је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу:

Одлуком Изборног већа Факултета бр /2-3.3 од године, образована је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу: ИЗБОРНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за Архитектонске технологије, дана 26. јуна 2017. године

More information

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2

Језик Читање Говор Писање. енглески руски немачки италијански 3 2 2 др Младен Ђурић Запослење: доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду Датум и место рођења: 26.08.1983. Крагујевац Број телефона: 064/135-70-80 E-mail: djuricm@fon.bg.ac.rs LinkedIn:

More information

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата)

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 6 Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: Универзитет

More information

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЈАВНО ПРАВО 9. септембар 2015. године Б е о г р а д НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПРЕДМЕТ: Предлог за расписивање конкурса

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ. Већу научних области техничких наука. Београд, новембар године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Већу научних области техничких наука Београд, новембар 2012. године ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: 02 6390/10 2012. Датум: 29.11.2012. године УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање асистента и заснивање радног односа за ужу научну област Српски језик и

More information

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, Србија Телефон: 309 29 99; Факс: 2491 501 Е маил: fpn@fpn.bg.ac.rs; www.fpn.bg.ac.rs ПЛАН РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТА

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Образац 4 ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ЧАЧАК ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА I ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

More information

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду - Машински факултет

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

Позивају се студенти завршних година и апсолвенти следећих високообразовних институција у Београду:

Позивају се студенти завршних година и апсолвенти следећих високообразовних институција у Београду: Универзитет у Београду и Градска управа Града Београда расписују КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ РАДНЕ ПРАКСЕ У ЈАВНИМ И ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Позивају се студенти

More information

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина-

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - Универзитет у Крагујевцу Технички факултет Чачак Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - (Свака рубрика мора бити попуњена.)

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г).

Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића. Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). 1 Радови од реизбора у звање за ванредног професора др Владана Јончића Књиге и чланци од реизбора у звање ванредног професора (април,2010.г). Уџбеници: Међународно хуманитарно право, Правни факултет Универзитета

More information

Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука И З В Е Ш Т А Ј

Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука И З В Е Ш Т А Ј ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Јове Илића 154, Београд Декану Факултета организационих наука Изборном већу Факултета организационих наука Предмет: Извештај Комисије о пријављеним

More information

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Универзитет, факултет, организациона јединица

More information

16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering. Introduction

16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering. Introduction 16 th Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering Jahorina, BiH 22 nd 26 th August 2016 Introduction Klaus Bothe Institute of Informatics, Humboldt University Berlin, Germany, bothe@informatik.hu-berlin.de

More information

Име и презиме. Изборно звање Професор струковних студија Телефон Е маил

Име и презиме. Изборно звање Професор струковних студија Телефон Е маил Име и презиме Милосав Ђорђевић Изборно звање Професор струковних студија Телефон 0603355107 Е маил m.djordjevic.kg@gmail.com Консултације Уторком од 11h до 13h Уже области Машинство и инжењеринг П р е

More information

Р Е Ф Е Р А Т. 1. Кандидат др Горан Лазовић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

Р Е Ф Е Р А Т. 1. Кандидат др Горан Лазовић УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног наставника у звање доцента на одређено време од пет година са пуним радним временом

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

Час.акт. наст. 1 Филмска и телевизијска фотографија - рекламне форме ФК - основне академске студије 1+0

Час.акт. наст. 1 Филмска и телевизијска фотографија - рекламне форме ФК - основне академске студије 1+0 Назив институције у којој наставник ради са РАДОСЛАВ Ђ. ВЛАДИЋ редовни професор Академија уметности, Београд, од 01. марта, 2001. Драмске и аудиовизуелне уметности; Камера Годин Институција Област а Избор

More information

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ЗА ГОДИНУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд 11040, Јове Илића 165, Србија Телефон: (+ 381 11) 309-29-99 Факс: (+ 381 11) 2491-501 Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

More information

МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Краљице Марије 16 ДЕКАНУ ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање

More information

Високе школе Војводине

Високе школе Војводине Високе школе Војводине О региону и групи Површина: 21.506 км² Број становника: 1.931.809 милиона; 26,87% становника у Србији Етничке заједнице: Срби, Мађари, Румуни, Словаци, Хрвати, Русини и још двадесет

More information

Алати пројектног менаџмента...4 Анализа финансијских извештаја...5 Бренд менаџмент...6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа...

Алати пројектног менаџмента...4 Анализа финансијских извештаја...5 Бренд менаџмент...6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа... Алати пројектног менаџмента...4 Анализа финансијских извештаја...5 Бренд менаџмент...6 Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа...7 Европски менаџмент и глобализација пословања...8 Еко маркетинг

More information

ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ Игњат Марковић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2015/2015 markovicbozana@mts.rs Ментор рада: др Жељко М. Папић, ванр. проф. Апртпакт Рад представља утицај

More information

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Редни број ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Назив пројекта Извор финансирања Период реализације 1. Development of suistanable agriculture in Balcan region Координатор ИНСТИТУТ ЗА

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 02 Нови Сад, 06.03.2018. Кадетско првенство

More information

Листа изборних предмета

Листа изборних предмета Наставни план специјалистичких струковних студија измене и допуне на освнову одлуке Наставно-научног већа од 17. децембра 2013. године, ев. бр. 667/21 НАСТАВНИ ПЛАН СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

More information

ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: ПАРТНЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА

ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: ПАРТНЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: ПАРТНЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА 1 ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ: Организатор континуиране едукације: Назив организатора: Адреса организатора

More information

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина -

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА. - oбавезна садржина - Образац 4 Факултет медицнских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 01 Нови Сад, 27.02.2018. Кадетско првенство

More information

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара Одлуком бр. 3/79-1 од 24.09.2014. године, именовани

More information