ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за преземени активности на Секторот за меѓународна полициска соработка во текот на 2013 година

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за преземени активности на Секторот за меѓународна полициска соработка во текот на 2013 година"

Transcription

1 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЦЕНТРАЛНИ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБИ СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА Бр..7/.0.0 година С К О П Ј Е ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за преземени активности на Секторот за меѓународна полициска соработка во текот на 0 година Секторот за меѓународна полициска соработка со имплементација на Проектот Воспоставување на Меѓународни координативни единици на органите надлежни за спроведување на законот International Law Enforcement Co-ordination Units (ILECU s), во Р.Македонија, функционално ја презема улогата на ILECU Единица во Р.Македонија, со што се овозможи унапредување на меѓународната полициска соработка и поефикасно координирање и спроведување на активностите со меѓународните криминалистички полициски служби. Соработката на Р.Македонија со меѓународните институции се интензивира со имплементацијата на проектите ILECU s и DET ILECU s II. Во 0 година продолжија активностите за имплементација на Проектот IPA 008 Полициска соработка: Борба против организираниот криминал, фокусиран на трговија со дрога и превенција од тероризмот - DET ILECUs II. Така, во соработка со проектните имплементациони партнери од Австрија и Германија, беше формирана ILECU Единица во Косово, со што се подобри и олесни меѓународната размена на информации со оваа земја, а воедно се зајакна и мрежата на шефови на ILECU Единиците. Во рамки на овој Проект, преставници од ILECU Единица во Р.Македонија учествуваа на Регионалниот симпозиум за меѓународна соработка во областа на профилирањето кој се одржа во периодот од 09/0.0.0 година во Загреб-Хрватска, на кој беа презентирани заедничките активности во рамки на DET ILECU II, и беше донесена одлука следната фаза од проектот да го носи називот ILECU III и да биде раководен и финасиран од Р. Италија. На -5/ година, во Виена Австрија, се одржа Конференција за стратегијата на SEPCA, организирана од Директорот на Службата за криминалистичко разузнавање на Австрија, на која беше презентиран процесот на развој на новата стратегија за SEPCA за 0-07, а во рамките на конференцијата беше одржан и одвоен состанок на шефовите на ILECUs, на кој зедоа учество и националните координатори за SEPCA. По успехот на двата наведени проекти, финансирани од ЕУ на завршната конференција во Берлин, Германија беше најавено дека Службата за криминалистичко разузнавање на Австрија (.BK) планира нов проект, зајакнување на правните принципи и доброто владеење во Југоисточна Европа (ILECUs III), кој започна во Февруари 0 година и се очекува да трае 0 месеци. Овој нов проект е финансиран од австриската Агенција за развој (ADA), а имплементиран од Службата за криминалистичко разузнавање на Австрија (.BK) и Институтот за човекови права Ludwig

2 Boltzmann (BIM). Целта на проектот е проширување на мрежата на ILECUs со три нови земји (Грузија, Молдавија и Украина), со цел подобрување и унапредување на националната, меѓународната и регионалната соработка против транснационалниот организиран криминал, односно зајакнување на правната сигурност во целните земји со стабилизација и проширување на мрежата на ILECUs и имплементација на заеднички ЕУ стандарди. Овој проект има за цел соработка и со Обвинителството, како и со останатите проекти и иницијативи во регионот, кои содржат комплементарни цели. Земји кориснички во овој проект се Албанија,БиХ, Хрватска, Грузија, Косово, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Србија и Украина. Во рамки на овој Проект, Раководителот на ILECU Единицата во Р. Македонија учествуваше на: - Регионалната конференија на тема Меѓународна соработка во борбата против организираниот криминал и корупција: постигнување и предизвици, која се одржа на година во Загреб, Хрватска, на која покрај преставници од ILECU Единиците од земјите на Западен балкан учествуваа по двајца Јавни Обвинители и Министерставата за правда на земјите со цел зајакнување и унапредување на соработката помеѓу јавните обвинители и можност дирекно да се разменат искуства и најдорбри парктики, како и создавање на мрежа на Обвинители. - првиот работен состанок на Раководители на ILECU единиците кој се одржа на год. во Самобор, Хрватска, на кој присуствуваше и преставник од Молдавија и претставничка на институтот за човекови права во Виена. Целта на состанокот беше презентација на проектните цели и очекуваните резултати од формираната мрежа на раководители на ILECU единиците, како најдобар начин на работа за размена на информации, презентација на процесот на реформи на Молдавија, проширување на мрежата на раководители на ILECU на Грузија и Украина како и планирање на идни активности. Во рамките на овој Проект на покана на тим лидерот во проектот Information Network along the Heroin Route финансиран од ЕУ, и организиран од СЕЛЕК Центарот во периодот од год. во Букурешт, Романија, се одржа 9 -от годишен состанок на работната група за борба против недозволена трговија со дрога, на кој беа анализирани резултатите постигнати на полето на борбата против недозволена трговија со дрога во изминатата година како и дискусии и планови за идните активности. - втор состанок на шефови на ILECU Единиците кој се одржа на /..0 година во Приштина, Косово на кој се дискутираше за текот на постапката за воспоставување на ILECU Единица во Молдавија, структурата за обука на кадарот вработен во ILECU Единиците (летна Академија), како и THENIS мрежата-можна соработка и синергија со ILECU s. Во 0 год. со финансиска поддршка на МВР на Р.Словенија се преземени активности и во рамките на Проектот за зајакнување на националните капацитети во областа на полициската соработка, со цел исполнување на условите за членство во ЕУ за области од Поглавјето - Правда, слобода и безбедност како и подготовки за приклучување кон SIS (Шенгенски информациски систем). Со оглед дека овој Проект е раководен од Секторот за ЕУ а Секторот за меѓународна полициска соработка е надлежен за координација и имплементација на Проектот во периодот од до година во МВР се одржа Работен состанок, на кој присуствуваа членовите на меѓуресорската Работна група за имплементација на наведениот Проект, како и преставниците на МВР на Р.Словенија. Целта на состанокот во оваа фаза беше Подготовка за Акциски план за имплементација на законодавството на ЕУ во областа на Шенгенското право и полициска соработка, како одговор на заклучоците на Владата на Р Македонија за спроведување длабинска техничка анализа на националното законодавство со цел оценување на степенот на усогласеност со правото на ЕУ во овие области. Имено, постапувајќи согласно заклучоците на Владата покрај останатите документи, беше направена анализа на Одлука на Советот 8/00/ЈНА за безбедност на фудбалските натпревари со меѓународна димензија. Консулстација со Алек

3 Во периодот од година, во Брдо кај Крањ Р.Словенија, се одржа состанок на директорите на полиции, во рамки на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа на кој се дискутираше за интензивирање на прекуграничната полициска соработка како и размена на искуства и најдобри практики. На покана на Генералниот Секретаријат на ИНТЕРПОЛ, преставници од СМПС учествуваа на ; 8 mата Годишна Конфереција на Шефови на НЦБ-а на ИНТЕРПОЛ, која се одржа во периодот од 7-до 9 април 0 год, во Лион, Франција, на која беше дискутирано за Глобалниот комплекс за иновации во борбата против сајберкриминалот на ИНТЕРПОЛ; Подобрување на размената и квалитетот на информациите помеѓу земјите членки; Јакнење на партнерството на ИНТЕРПОЛ и Европската Унија; Правната рамка за користење на новите технологии во полицискиот сектор и признавање на правилата на ИНТЕРПОЛ за заштита на податоци на европско ниво и Јакнење на капацитетите на ИНТЕРПОЛ за поддршка на меѓународната полициска соработка во борбата против сајберкриминалот. вата Европска Регионална Конференција на ИНТЕРПОЛ, која се одржа во периодот -6 Мај 0 година во Будимпешта-Унгарија на која беа предложени 5 препораки: Имплементација на iarms проектот; Одобрување на нацрт стратегијата; Промовирање на меѓународна акција за враќање на имот; Зголемување на соработката на ИНТЕРПОЛ со ЕВРОПОЛ во борбата против компјутерскиот криминал; и Олеснување на меѓународната полициска соработка преку развој на интероперабилноста помеѓу полициските информациски системи. Меѓународниот форум Технологии за побезбеден свет кој се оджа на 08/09. Јули 0 г. во Конгресниот Центар во Франција на кој беше дискутирано за Технологијата против транснационалниот организиран криминал : Отворање на границите, затворање на криминалот, Технологија и безбедност во јавниот простор, Технологија и доверба: заштита на правото на идентитет и Технологија што ги чува основните слободи. -5 тиот Состанок на Европските контакт офицери кој се одржа на 0/0/0.0 во Франција на кој се дискутираше за различните искуства од пракса на државите од Европскиот регион во борбата против различните облици на криминалот, и беа одржани презентации од страна на претставниците на IPSG со цел запознавање со новите и измените на веќе посотечките услуги и алатки на ИНТЕРПОЛ како што се: Project CUBE, ASF SVD, Project Millenium, ICSE v, DNA Matching tool, AFIS Gateway, I-link и др. 8 рото Генерално Собрание на ИНТЕРПОЛ, кое се одржа во периодот од до Октомври 0 година Картагена де Индиас, Колумбија на кое се донесуваат главни одлуки кои се однесуваат на генералната политика на ИНТЕРПОЛ, потребните ресурси за меѓународна соработка, работни методи, финансии и програми за следни активности. презентација на Пилот-Проект на ИНТЕРПОЛ, I-Checkit база на податоци за украдени и изгубени патни исправи SLTD Stolen and lost travel documents) која се одржа на и Ноември 0 година во полициската академија во Даниловград, Црна Гора, на кој се дискутираше за отворени прашања поврзани со вој Проект, како и согледување на бизнис-процесот за имплементација. Во измината година Министерството за внатрешни работи преку ILECU Единица во Р.Македонија учествуваше во следниве проекти. Така, согласно потребата од понатамошно проширување на достапноста за повеќе служби во МВР и целосна интеграција на И-/7 системот на ИНТЕРПОЛ со националниот информациски систем, Генералниот секретаријат на ИНТЕРПОЛ заедно со донаторскиот тим изработи нова верзија на Системот за контрола на патници и возила на граничните премини, со која ќе се овозможи контрола на документи, лица и возила истовремено во националните и меѓународните АСФ бази на податоци. Во таа насока, на година, во Министерството за внатрешни работи се одржа работен состанок со претставници од Генералниот секретаријат на ИНТЕРПОЛ, на кој беше дискутирано за актуелната состојба со имплементацијата на алатките FIND/MIND на граничните

4 премини во Р. Македонија, како и изнаоѓање на најсоодветно решение за надминување на одредени проблеми. Од страна на ИНТЕРПОЛ е воспоставена нова информатичко техничка алатка INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System (iarms), која ќе и овозможи на полицијата посигурна и побрза размена на информации од областа на огненото оружје. IARMS претставува веб систем кој ја олеснува размената на информации и соработката во истрагата помеѓу службите надлежни за спроведување на законот во врска со меѓународното движење на нелегалното огнено оружје, како и за легалното оружје кое било употребено за извршување на одредено кривично дело. Генералниот Секретаријат на ИНТЕРПОЛ нуди целосна системска поддршка, асистенција при размена на информациите, како и обуки и помош на сите корисници на iarms. Од Министерот за внатрешни работи добиена е согласност за приклучување кон овој систем на ИНТЕРПОЛ. На нашето НЦБ му е доделен пристап до INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System (iarms) преку системот I-/7. Во организација на Генералниот Секретаријат во Лион, Франција во периодот од до година и од 0.0 до 6..0 год се спроведе меѓународна операција Бел Меркур насочена против меѓународната трговија со нелегални стоки и кривични дела против интелектуалната сопственост во која учествуваа преставници од седум балкански земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Македонија. Во рамки на операцијата во Р.Македонија во координирана акција со преставници од државниот инспекторат во девет случаи се пронајдени голем број на фалсификувани производи од познати светски брендови за кои сопствениците не поседувале документација за потеклото на стоката. Со финансиска поддршка на Европската комисија во соработка со Државниот завод за индустриска сопственост на Р.Македонија на 0/. мај 0 год. во Скопје се одржа Регионална TAIEX Работилница на тема организиран криминал во областа на интелектуалната сопственост која беше фокусирана на регионалниот контекст за справување со фалсификатите и пиратеријата. Во текот на 0 година, Секторот за меѓународна полициска соработка постапи по 56 (7) нови предмети, од кои 06 (969) се разменети преку каналите на ИНТЕРПОЛ, 86 (68) предмети преку СЕЛЕК и 08 (80) преку странските офицери за врска назначени за соработка со МВР на РМ, во кои спаѓаат и 5 (9) предмети, за кои е постапено преку каналите на ЕВРОПОЛ. Како во предходните и во изминатата година, освен работата со новозапочнатите предмети постапувано е и по предмети од предходните години кои се сеуште активни. Во 0 година преку каналите на ИНТЕРПОЛ разменети се.789 (.895) пораки. Од новите предмети добиени преку каналите на ИНТЕРПОЛ, (8) сe предмети добиени од земјите членки на ИНТЕРПОЛ, а 98 (786) предмети се иницирани од националните служби. Broevite vo zagradata se odnesuvaat na 0 godina

5 СМ ПС -Вкупно барања по сите канали на соработка ОФИЦЕРИ ЗА ВРСКА 5 ЕВРОПОЛ 9 СЕКИ 68 ИНТЕРПОЛ 969 Од 98 (786) предмети иницирани од различни служби во Р.Македонија, 86(756) предмети сe добиени од МВР, додека 55 (0) сe од институции надвор од нашето Министерство. Во рамките на реализираната соработка преку СЕЛЕК Центарот, во текот на 0 година постапено е по 86 (68) предмети, од кои () предмети се работени на барање на земјите членки на СЕЛЕК, додека (7) предмети се иницирани од наши органи. Во соработка со странските офицери за врска назначени во Република Македонија, постапено е по 5 (5) предмети од кои 6 (9) се доставени преку странските офицери за врска до СМПС, додека 8 () се иницирани од наши служби. Во извештајниот период преку ЕВРОПОЛ постапено е по 5 (9), од кои 7 (0) се предмети од Европол додека 8 (9) предмети се иницирани на барања на наши служби. ОДДЕЛЕНИЕ НЦБ ИНТЕРПОЛ СКОПЈЕ 5

6 ИНТЕРПОЛ - Предмети по доставувачи на барања Доставувачи од Република Македонија 786 0% Странски доставувачи 8 60% 0 ИНТЕРПОЛ - Предмети по доставувачи на барања од Република Македонија Од МВР на РМ Надвор од МВР на РМ 756 6

7 Загреб Визбаден Велингтон Варшава Вашингтон Вилнус Виена УНМИК Токио Тирана Стокхолм Софија Сингапур Сараево Санто Доминго Сантјаго Рим Рејкјавик Преторија Прага Подгорица Отава Осло Никозија Њу Делхи Москва Монако Минск Мадрид Луксембург Лондон Љубљана Лисабон Лион Хаг Киев ИПСГ Хелсинки Франција Флоријана Даблин Копенхаген Кишињев Камбера Будимпешта Букурешт Брисел Братислава Бразилија Богота Бишкек Берн Белград Баку Атина Анкара Андора Абу Даби ИНТЕРПОЛ - Предмети по странски доставувачи на барања Националното централно биро (НЦБ) на ИНТЕРПОЛ за Р.Македонија продолжи со размена на оперативни информации, сознанија и податоци од областа на меѓународните потраги по лица и возила, насилниот криминал, финансискиот криминал, недозволена трговија со дрога и оружје, проверки за оригиналност на документи и иденфикација на лица. Во делот на меѓународните потраги по лица, пo наредба на надлежните судови и казнено поправните установи во Р.Македонија, НЦБ ИНТЕРПОЛ Скопје распиша 5 (9) меѓународни потерници по лица со цел лишување од слобода и нивна екстрадиција во Р.Македонија. Од овој број 0 () се однесуваат за македонски државјани, a (8) потерници се по странски државјани. Врз основа на распишаните потерници од РМ, во странски држави пронајдени се и лишени од слобода 5 (8) лица и тоа во Германија-7 (6), Швајцарија (), Србија- (9 ), Словенија (), Хрватска (7), Бугарија 7 (5), Италија- (5), Австрија-5 (), Франција - (),Грција- ( ), Албанија 0 (6), Косово- (), Унгарија (), Белгија-5 (), Босна и Херцеговина- (), Шпанија

8 (), Шведска- (), Чешка- (), Молдавија- (), Данска- (), Норвешка- () и едно лице во Буеносаирес. Врз основа на распишани меѓународни потерници од страна на други НЦБ-а, во Република Македонија лишени се од слобода 9 (0) лица, од кои на ГП Табановце (6 ), Долно Блаце- (), ГП Ќафасан- ( ), Аеродром Скопје-( ) и ГП Богородица- (). Во изминатиот период, по завршена екстрадициона постапка, екстрадирани се 76 (60) лица од кои: -од Р.Македонија во странски држави предадени се 0 () странски државјани, и тоа во Германија- (), и по едно лице во Турција, Бугарија, Шпанија, Словенија, Унгарија-, Швајацрија, Грција и Хрвтаска. -од странски земји превземени се 66 (7) лица и тоа од Германија- (), Србија-8 (7),Италија- (), Бугарија - (), Хрватска- (6), Швајцарија -0 (5), Албанија-7 (), Словенија-, Австрија-, Грција-, Босна и Херцеговина-, и по едно лице од Унгарија, Белгија и Шведска и сместени во казнено поправни установи во Р.Македонија. Согласно Конвенцијата за трансфер на осудени лица, по барање на осудени лица за доиздржување на казна затвор во матичната држава, реализирани се 5 (9) трансфери од кои (8) се лица преземени од Германија- (), Србија- и Австрија- и едно лице е предадено од Р.Македонија во Косово. Од странски држави во Р.Македонија депортирани се 0 () македонски државјани од Италија- (), Шпанија- (0), и по едно лице од Норвешка, Шведска и Австрија. По барање од странски држави, на територијата на Р.Македонија распишани се 0 (5) потерници по странски државјани и 6 (9) објави по исчезнати лица од кои () се странски државјани и (5) македонски државјани. Од областа на моторните возила, Секторот продолжи со вршење проверки пред регистрација по барање на наши служби за увезени возила во Р.Македонија. Во текот на 0 година извршени се 6.7 (.78) проверки на увезени странски возила. Од вкупниот број доставени барања од локалните полициски органи за проверка на возила, по извршени проверки во АСФ базата на украдени возила на Интерпол, утврдено е дека 5 () возила се пријавени за украдени во странски држави, од кои () возила се одземени по оперативни проверки пред регистрација на истите во Р.Македонија, а за () возила утврдено е дека се предмет на меѓународна потрага во нашата земја. Возилата се одземени и поведена е постапка за нивно враќање на легалните сопственици. Од овие украдени возила, на подрачјето на Скопје одземени сe 6 (6) возила, од ООК-ОИД (), Кисела вода- () Гази Баба ( ), Чаир-(). На подрачјето на другите СВР -ПС одземени се: во Тетово- (), Куманово- (), Струга- (), Кочани- (), Битола-, Велес- (0) Кавадарци-, и Виница-. По завршена постапка со одземени возила, на легални сопственици во странство како и на наши сопственици од странство, вратени се вкупно 0(0) возила и тоа: од Република Македонија во Србија- ( ), Швајцарија- (0), и по едно возило во Италија-(), Полска-(), Грција-(), Германија() и УСА. По барање на Одделението за потраги, од страна на НЦБ Скопје во АСФ базата на украдени возила внесени се вкупно 68 (76) меѓународни објави за возила украдени на територијата на Република Македонија. 8

9 Во делот на насилниот криминал, постапено е по вкупно 98 (57) барања за проверки, од кои (08) барања од странски НЦБ-а и 65 (9) барања од наши полициски служби. Овие барања се однесуваат на проверки на лица, информации, сознанија и телефонски броеви во врска со кривични дела убиства во (9) случаи, разбојништва- 8 (8), тешки кражби-7 (6), кражби- (), закани-(), уцени-6 (), изнуда-8 (), насилство ( 8), нанесување на тешки телесни повреди-7 (), киднапирање 9 () силување- (), криумчарење на културни добра 5 (), тероризам 9(6 ), случаи во кои се инволвирани вкупно 65 (59) македонски државјани, потоа проверки за 8 (5) случаи на криумчарење мигранти, () случаи на трговија со луѓе, трговија со малолетни лица-8 (5) и сексуално злоставување -7 (8) и други. Од областа на финансискиот криминал постапено е по (05) барања, од кои 55 (0) барања се иницирани од странски НЦБ-а а 87 (65) од наши служби. Барањата се однесуваат на проверки на сознанија и размена на информации за 65 (7) македонски фирми, каде се осомничени и инволвирани 5 (58) македонски државјани, додека врз основа на сознанија од наши полициски служби преку СМПС, проверени се 7 (58) странски фирми а се инволвирани 09 (9) странски државјанин. Проверките се однесуваат на размена на информации од областа на перење пари во 9 (6) случаи, во 58 (6) случаи на компјутерски криминал, измами 5 (8) случаи, потоа даночно затајување 7 (), злоупотреба на фалсификувани кредитни картички (5), злоупотреба на службена положба и овластување во 9 (7) случаи, фалсификување на документи во (5) случаи, фалсификувани банкноти во 9 () случаи и друго. Во областа на недозволената трговија со дрога и оружје постапено е по 8 () барања, од кои 96 (95) се барања од странски национални бироа и 5 (7) барања од надлежни служби во МВР. Од вкупниот број странски барања, () се известувања за заплени на различни видови на дрога во странство, во () случаи биле побарани проверки на оружје, а останатите барања се однесуваат на проверка на информации, сознанија, утврдување на идентитет на лица инволвирани во недозволена трговија со дрога и оружје. Од вкупниот број доставени барања од странските служби, вршени се проверки на лица во 7 (7) случаи каде се лишени од слобода 7 (65) македонски државјани. За реализираните заплени на дрога во Р.Македонија, Генералниот Секретаријат на ИНТЕРПОЛ е известен за 6 (0) случаи на заплена, во кои биле лишени вкупно 6 () лица, од кои 5 () се странски државјанин, а останатите се македонски државјани. Во 0 година, од извршени проверки на оригиналноста на документи на македонски и странски државјани, во вкупно 58 (69) случаи, извршени се проверки на 77 (56) патни исправи, за 8 (5) од нив утврдено е дека се фалсификувани, 67 (89) возачки дозволи, од кои 5 (6 ) се фалсификувани, 9 (6) сообраќајни дозволи, (9) дозволи за престој, за 0 () од нив утврдено е дека се фалсификувани, и (9) други документи (лични карти, уверенија, цертификати, договори). Извршени се проверки и за () дипломи, од кои () се фалсификувани. Во соработка со Секторот за криминалистичка техника постапено е по 556 (5) барања за утврдување на идентитетот на лица, поради сомнение за сторени различни кривични дела, од кои 77 (9) барања се добиени од странски држави и 79 (85) барања од наши полициски служби. Од вкупниот број странски барања најголем број се добиени од Германија-05 (98), Австрија 9 (8) Швајцарија 8 (7) и други. ОФИЦЕРИ ЗА ВРСКИ 9

10 Офицери за врска - Предмети по доставувачи на барања Доставувачи од РМ Странски доставувачи 9 Офицери за врска - Предмети по странски доставувачи на барања Амбасада на Словачка во Белград Франција Амбасада Франција Тирана Унгарија Косово Италија 6 Белгија Бугарија Швајцарија Србија Германија Холандија Нордиски 8 Холандија Австрија

11 Офицери за врска - Предмети по доставувачи на барања од Република Македонија РЦ Југ СВР Тетово ООК-Финансиски криминал СВР Куманово СВР Струмица Министерство за финансии ООК - Насилен криминал СКРА СНТД ОКТ ЦСОСК СМПС 0 0,5,5,5,5,5

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГОДИШНА ПРОГРАМА

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГОДИШНА ПРОГРАМА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГОДИШНА ПРОГРАМА на Одделението за превенција од тортура и друг вид на свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или казнување ЗА 2011 ГОДИНА Скопје,

More information

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Образовен развој. Највисок успех, Култура и јазици, Оцена А, Скопје, Гимназиско образование за култура и јазици, 1989

И З В Е Ш Т А Ј. 1. Образовен развој. Највисок успех, Култура и јазици, Оцена А, Скопје, Гимназиско образование за култура и јазици, 1989 РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, ЕВРОПСКА ФИЛМСКА ТЕАТАРСКА И ТАНЦОВА АКАДЕМИЈА СКОПЈЕ, ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ЕСТЕТИКА Наставно-научниот уметнички совет на Универзитетот

More information

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски

Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија. Славчо Христовски Значајни подрачја за раститенија, птици и пеперутки во Македонија Славчо Христовски Иницијативи за заштита Птици Растенија Пеперутки Лилјаци Заштитата на сите загрозени видови поединечно е практично невозможна.

More information

ПРЕГЛЕД НА ПАТУВАЊА ВО 2017 ГОДИНА

ПРЕГЛЕД НА ПАТУВАЊА ВО 2017 ГОДИНА Цел на то 1 Марко Бислимоски Виена, Австрија 07-09 февр.2017 40-th-ECRB-EWG Meeting 40-ти состанок на работната група за на Одборот на Регулатори на енергетската заедница. 2 Јулијана Димоска-Исајловска

More information

Разбирање на проширувањето

Разбирање на проширувањето European Commission Разбирање на проширувањето Политика за проширување на Европската Унија Предговор областа на мир, стабилност и демократија на нашиот континент и се зајакна европската економија преку

More information

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ВОВЕД ВО ФИЛОЗОФИЈА НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ВОВЕД ВО ФИЛОЗОФИЈА НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ВОВЕД ВО ФИЛОЗОФИЈА НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ БАС, СКОПЈЕ Врз основа на конкурсот за избор и ре-избор на наставници во наставно

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА

ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА ПЕТТИ СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТСКАТА ГРУПА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK ЗА СЕДМАТА РАМКОВНА ПРОГРАМА Во организација на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија, дел од Enterprise Europe Network,

More information

С О Д Р Ж И Н А. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 10 Год. LXV Петок, 23 јануари 2009 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 225. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната

More information

ПРОЦЕСОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ

ПРОЦЕСОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп ПРОЦЕСОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ Кандидат: Снежана Дупчинова, 52/09 Ментор:

More information

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014,

More information

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ToR 02/2016 ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ПРАВНИ АСПЕКТИ 1. ВОВЕД 1.1. Позадина

More information

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ ПРАВНА РАМКА _ 1 ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ Издавач: Македонски центар за меѓународна соработка

More information

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR ISSUE/EXTENSION OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT Образец бр.2 Назив на органот до кој барањето се поднесува Name of the receiving authority Priemen штембил Stamp of receipt БАРAЊE ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ APPLICATION FOR

More information

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци 2008 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА 2008 ГОДИНА Бр. 0-423/ Скопје, март 2009

More information

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура )

ЕНаука.мк 1 милион Сајт на годината ( Образование, Наука и Култура ) Инфо ЕНаука.мк е единствениoт интернет пoртал вo Р.Македoнија кoј ги следи и пренесува најактуелните нoвoсти, истражувања и достигнувања во повеќе научни области. Главни цели на порталот се враќање на

More information

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ Автор: м-р Снежана Лековска Септември, 2014 г ВОВЕД На почеток од секоја дискусија за комплексна тема како што е перењето пари, секогаш е корисно

More information

Анализа на секторски политики Политика за конкурентност и иновации ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO)

Анализа на секторски политики Политика за конкурентност и иновации ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO) Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014,

More information

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 12 март - април 2012 година СКОПЈЕ Четврток, 29 март 2012 година ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДАТА

More information

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОКАЗИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРИ КРАТОК ВОДИЧ ЗА ОБВИНИТЕЛИ јуни, 2017 А втори: м-р Марјан Стоилковски, м-р Јован Цветановски, Началник на Сектор

More information

УКЛО ПРОЕКТНА СОРАБОТКА. Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ. Идентификациски број на проектот MK 13 IPA SO 02 15

УКЛО ПРОЕКТНА СОРАБОТКА. Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ. Идентификациски број на проектот MK 13 IPA SO 02 15 УКЛО ПРОЕКТНА СОРАБОТКА Твининг проекти финансирани од ИПА ЕУ MK 13 IPA SO 02 15 на англиски јазик Општа цел Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ Република Македонија Понатамошно подобрување на системот

More information

Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија

Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија Автор: M-р Александра Талевска Декември, 2013година 1. Правното уредување на семејното насилство во Р. Македонија de lege lata Општествената положба

More information

2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година

2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА. Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година 2.3 ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 11 април 2013 година ОСНОВНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Со Законот за безбедност и здравје при

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ. Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ. Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ Издавач: Правен факултет ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ За издавачот: Проф. д-р Борче Давитковски, Декан Автори: Д-р Ана Павловска-Данева

More information

март - јуни 2006 година

март - јуни 2006 година Билтен број 1 1 март - јуни 2006 година Издавач: Фондација Институт отворено општество - Македонија За издавачот: Владимир Милчин, Извршен директор Автори: Академик проф. д-р Владо Камбовски Проф. д-р

More information

СTЕФАНОВСКА ВЕСНА. tel.: лок. 106

СTЕФАНОВСКА ВЕСНА.   tel.: лок. 106 СTЕФАНОВСКА ВЕСНА e-mail: vstefanovska77@gmail.com tel.: 2546211 лок. 106 Образование: 1996-2000 - Правен факултет, Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј Кривично-правна група, диломиран правник - октомври,

More information

БалканМед Програма за интерергионална соработка

БалканМед Програма за интерергионална соработка УКЛО ПРОЕКТНА СОРАБОТКА БалканМед Програма за интерергионална соработка 2014 2020 Идентификациски број на проектот CCI2014TC13 Програма за трансгранична соработка Балкан-Медитеран за периодот 2014-2020

More information

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2017 ГОДИНА. Агенција за електронски комуникации

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2017 ГОДИНА. Агенција за електронски комуникации ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2017 ГОДИНА Агенција за електронски комуникации Содржина: Кратенки... 4 правен основ за донесување на годишната програма...

More information

Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа

Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа Програма за приоритетни инвестиции во животната средина за Југоисточна Европа (PEIP) Инвестиции во секторот отпад Прирачник за комуналните претпријатија за управување со отпадот во Југоисточна Европа Kанцеларија

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, ЈД У Е Н К И Е М2 В0 Р1 И 6 И З Д А Н И Е 4 2 V O L U M E 2 0 1 5 3, 4 I S S U E D E C E M J U B E N R E 4 2 2 0 1 6 5 Еразмус+ обука

More information

ПР објави во медиуми

ПР објави во медиуми НР КИНА - СУЏОУ Изјава Економска соработка со Кина: Македонските фирми очекуваат нови зделки Данела Арсовска, претседател ПР објави во медиуми Телевизии, Весници & Веб портали ССК Сител МРТ Канал5 Алфа

More information

ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА НАД РАБОТАТА НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ И РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА НАД РАБОТАТА НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ И РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА НАД РАБОТАТА НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ И РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Автор: М-р Теодора Христовска Јануари, 2016 ВОВЕД Модерните држави, за време на процесот на обезбедување

More information

УНАСМ БИЛТЕН. Улогата на УНАСМ во македонското синдикално движење УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ АВТОНОМНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА. Електронски информатор

УНАСМ БИЛТЕН. Улогата на УНАСМ во македонското синдикално движење УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ АВТОНОМНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА. Електронски информатор УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ АВТОНОМНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА Електронски информатор УНАСМ БИЛТЕН Година 2011, бр.01 ஜ ஜ Декември-Јануари 2010/2011 Улогата на УНАСМ во македонското синдикално движење Содржина:

More information

Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година

Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година Статистички извештај за поштенските активности во Република Македонија во 2010 година Скопје, декември 2011 година Содржина: 1. Вовед...3 2. Регулација на пазарот на поштенски услуги...4 3. Поштенски услуги...6

More information

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА 26.10.2016 ГОДИНА БРОЈ 12 ГОДИНА XX КРИВОГАШТАНИ Трезорска сметка на Буџет на општина 739014068163019

More information

Приватноста versus Безбедноста во размената на податоци во кривичните предмети во ЕУ

Приватноста versus Безбедноста во размената на податоци во кривичните предмети во ЕУ Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје Правен факултет Јустинијан Први Докторски студии по казнено право М-р Олга Кошевалиска Приватноста versus Безбедноста во размената на податоци во кривичните предмети

More information

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ. за работата во 2015 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ. за работата во 2015 година ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работата во 2015 година Скопје, 2015 година С О Д Р Ж И Н А Визија и мисија...3 Стратешки цели...3 Правен статус...3 Органи...4 Извршно резиме...4 1. Проектни активности...6 1.1 Центар

More information

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space

consultancy final presentation conceptual presentation of proposals projects Feasibility Cost Study for converting space recording existing state of the facility listening to client s requests real assessment of space capabilities assessment of state of structual elements recomendation for improvement of stability of existing

More information

AmCham Macedonia Водич за заштита на трговски марки: Како да ги заштитите вашите права во Република Македонија

AmCham Macedonia Водич за заштита на трговски марки: Како да ги заштитите вашите права во Република Македонија AmCham Macedonia Водич за заштита на трговски марки: Како да ги заштитите вашите права во Република Македонија Овој прирачник е наменет да им обезбеди на претприемачите и менаџерите информации за заштита

More information

Родово буџетирање.

Родово буџетирање. Родово буџетирање http:\\www.coe.int/equality EG-S-GB (2004) RAP FIN Родово буџетирање Финален извештај на Групата специјалисти за родово буџетирање (EG-S-GB) Генерален директорат за човекови права Стразбур,

More information

ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД...

ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД... ПРИЛОГ 2.А: РЕГИОНАЛНИ И ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Содржина ПРИЛОГ 2.А.1: ЗОНАЛЕН МОДЕЛ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД... 2 ПРИЛОГ 2.А.2: РЕГИОНАЛНИ ЗОНИ И ПОДРЕДЕНИ ОСНОВНИ ЗОНИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

More information

СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2009 2012 Скопје, септрември 2009 Предлагач: Координатор: Автори на текстот: Преведувачи: Јазични корекции: Министерство за економија Државен

More information

IMIGRIMI ILEGAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ИЛЕГАЛНА ИМИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ILLEGAL IMMIGRATION IN REPUBLIC OF MACEDONIA

IMIGRIMI ILEGAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ИЛЕГАЛНА ИМИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ILLEGAL IMMIGRATION IN REPUBLIC OF MACEDONIA 325.14-027.583(497) C E N T R U M 5 Aleksandar KITANOVSKI, PhD 1 Prof. Aleksandar DONCEV, PhD 2 IMIGRIMI ILEGAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ИЛЕГАЛНА ИМИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ILLEGAL IMMIGRATION

More information

ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри.

ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши возила се увезени директно од Германија, со детална и комплетна документација и 100% гаранција на поминати километри. РЕКЛАМА 206 Светот на најдобрите автомобили во Македонија НАЈГОЛЕМ ИЗБОР Пронајдете го возилото кое највеќе ви одговара! На нашиот плац во секое време имате избор од преку возила. ВРВЕН КВАЛИТЕТ Сите наши

More information

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА. СИГМА ДОКУМЕНТ Бр. 15, 1997

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА. СИГМА ДОКУМЕНТ Бр. 15, 1997 СИГМА Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето Заедничка иницијатива на ОЕЦД и Европската унија, главно финансирана од ЕУ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАКОНИ И ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ

More information

Јуни / June ЗАЕДНИЦА НА ЕДОНСКИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ASSOCIATION OF THE UNITS OF LOCAL SELF GOVERNMENT OF

Јуни / June ЗАЕДНИЦА НА ЕДОНСКИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ASSOCIATION OF THE UNITS OF LOCAL SELF GOVERNMENT OF Г ЛАСИЛО NEWSLETTER Јуни / June 2014 ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА С ОДБОР НА ЗЕЛ Т О И Н В А Р П У LS ЦИЈАТИВИ НА И Н И И И G BOARD OF ZE Ц IN О G Ч A У

More information

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Скопје Правен факултет "Јустинијан Први" Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Правен факултет Јустинијан Први Скопје РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Скопје Правен факултет "Јустинијан Први" Скопје Сузбивање на трговијата со луѓе со посебен осврт врз трговија со малолетни лица Кандидат: Елена Иванова

More information

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦИВИКА МОБИЛИТАС МАЛИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ Реф. бр. ЦМ-МАК-01 ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА (се пополнува/поднесува само доколку апликантот е писмено поканет да поднесе пријава) Апликант: Име на акцијата:

More information

ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9

ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9 ПОСТФЕСТУМ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС НА ВЛАДИНИОТ ПЛАН 3-6-9 Nothing is possible without men; nothing is lasting without institutions. - Jean Monnet - Амбициозна цел Новата

More information

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА д-р Срѓан Керим 1 ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Авторот е Претседател на 62.заседание на Генералното собрание на ООН и поранешен Министер за надворешни работи на Република Македонија 1 Поминаа

More information

SË BASHKU PËR ARDHMËRINË E KOMUNËS ВКЛУЧИ СЕ NË FORUMET NË BASHKËSI ЗЕЛС ZELS INKUADROHU ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА

SË BASHKU PËR ARDHMËRINË E KOMUNËS ВКЛУЧИ СЕ NË FORUMET NË BASHKËSI ЗЕЛС ZELS INKUADROHU ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗЕЛС ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКЛУЧИ СЕ ВО ФОРУМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ZELS NEWSLETTER ASSOCIATION OF THE UNITS OF LOCAL SELF - GOVERNMENT OF THE REPUBLIC

More information

Основи и развој на. Основи и развој на е-влада

Основи и развој на. Основи и развој на е-влада Основи и развој на е-влада Основи и развој на е-влада 1 Издавачи: УСАИД/Проект за е-влада Министерство за информатичко општество Фондација Метаморфозис За издавачите: Елена Стаматоска, директор на УСАИД/Проект

More information

ПОСТАПКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА СПОРЕД 3АКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

ПОСТАПКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА СПОРЕД 3АКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ПОСТАПКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА СПОРЕД 3АКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Автор: М-р Драган Мустачки Август, 2015 година Правото на приватна сопственост, jus utendi

More information

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА ВО периодот година

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА ВО периодот година ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА ВО периодот 01.01.2014 31.12.2014 година Изработен од: Марија Ковачевиќ Георгиевска Директор, дирекција Внатрешна ревизија Датум: 22.01.2015 година Во овој

More information

МКА -2000/Македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти. ММЕ македонска мрежа на евалуатори

МКА -2000/Македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти. ММЕ македонска мрежа на евалуатори МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти ММЕ македонска мрежа на евалуатори 02.12.2014 Скопје Содржина ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ ЗНАЧЕЊЕ НА ЕВАЛУАЦИЈАТА ВО РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕУ ПОЛИТИКИ ОБЕМОТ

More information

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2016 ГОДИНА Скопје, 2017 година Извештајот е изготвен во согласност со членот 158-п

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип. Виолета Ничева Тиквешанска

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип. Виолета Ничева Тиквешанска УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Јавна администрација Штип Виолета Ничева Тиквешанска Развојот на граѓанското општество во Република Македонија: Финансирањето на граѓанскиот сектор од општинските

More information

НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ. Водич на МОТ за подобро управување

НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ. Водич на МОТ за подобро управување НАЦИОНАЛЕН ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ Водич на МОТ за подобро управување Национален трипартитен социјален дијалог Водич на МОТ за подобро управување Меѓународната организација на трудот Copyright International

More information

Годишен извештај 2016

Годишен извештај 2016 Издаден од Граѓанска асоцијација МОСТ Ванчо Мицков 18 б, 1000 Скопје Република Македонија http://www.most.org.mk most@most.org.mk Подготвен од: Граѓанска асоцијација МОСТ Скопје, април, 2017 година Сите

More information

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20140421215 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија

More information

БИЗНИС ИНФО ГОЛЕМИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО ЗЕМЈАВА НА МЕТА НА АВСТРИСКИ КОМПАНИИ БИЗНИС ИНФО

БИЗНИС ИНФО ГОЛЕМИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО ЗЕМЈАВА НА МЕТА НА АВСТРИСКИ КОМПАНИИ БИЗНИС ИНФО СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА bsi. ISO 9001 Quality Management FS 549642 godini 1922-2014 Ваш деловен соработник во светот на бизнисот Број 198 www.mchamber.mk 06.11.2014 Македонско-австриски бизнис-форум

More information

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА БОЛЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ Скопје, март 2015 година Содржина 1 Процес на поднесување на барање

More information

ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ - биографија

ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ - биографија ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ - биографија Роден е на 06.09.1962 година во с. Љубанци, Скопско. Оженет е, и е татко на три деца. Основно и средно образование (гимназија) завршува во Скопје. Дипломира на Правниот Факултет

More information

СОДРЖИНА ДНЕВЕН РЕД... 3 ВОВЕД... 4 ИСТОРИЈАТ... 4 НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА... 6 АНЕКС 1 - Листа на учесници АНЕКС 2 - Презентација TA

СОДРЖИНА ДНЕВЕН РЕД... 3 ВОВЕД... 4 ИСТОРИЈАТ... 4 НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 8та ГОДИШНА СРЕДБА... 6 АНЕКС 1 - Листа на учесници АНЕКС 2 - Презентација TA ИЗВЕШТАЈ од 8 ТА Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животна средина во Република Македонија Х. Макпетрол Струга, 16-18 Април, 2010 Подготвиле: Маја Марковска

More information

ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ НИЗ ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ НИЗ ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА Марјана ПОПОВСКА ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ НИЗ ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА Секој човек треба да знае дека неговите комуникации, кореспонденција и личен живот се негова приватност. Линдон

More information

ЗЕЛС ГЛАСИЛО NEWSLETTER ԕԏԑɑȫɒɗԏ ȪԎ ԑɑɒȫɒɗɒȯԑ ȪԎ ɕȫɔԎɕȪԎ0 ЈУНИ JUNE

ЗЕЛС ГЛАСИЛО NEWSLETTER ԕԏԑɑȫɒɗԏ ȪԎ ԑɑɒȫɒɗɒȯԑ ȪԎ ɕȫɔԎɕȪԎ0 ЈУНИ JUNE ГЛАСИЛО NEWSLETTER ЈУНИ - 2012 JUNE - 2012 ЗЕЛС ЕВРОПСКИТЕ Е ВР ОПСКИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ПРЕТС ТА ВНИЦИ ВООД ВООДУШЕВЕНИ УШЕВЕНИ ОД О ДП ПОДДРШКАТА ОДДРШКАТА ШТО ШТО ЗЕЛС ЗЕ ЛС ИМ ИМ ЈА ЈА ДАВА ДАВА НА Н АС

More information

ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ

ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација ТИМСКА РАБОТА АНАЛИЗИ ИДЕЈА ПЛАНИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА Документ за политики Практики и препораки за добро

More information

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПСЕГОТ НА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДЕВОЈКИТЕ НА ЈАВНИТЕ МЕСТА ВО СКОПЈЕ

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПСЕГОТ НА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДЕВОЈКИТЕ НА ЈАВНИТЕ МЕСТА ВО СКОПЈЕ ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПСЕГОТ НА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДЕВОЈКИТЕ НА ЈАВНИТЕ МЕСТА ВО СКОПЈЕ 2 10 8 25 2 Реактор - Истражување во акција, 2012 Проект поддржан од страна на UN Women и имплементиран

More information

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЈАТА ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во прилог на

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЈАТА ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во прилог на ПРВИЧНА ВЕРЗИЈА НА ПРЕВОД КОМИСИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ Брисел, 5 ноември 2008 г. СЕЦ (2008) 2695 финална верзија РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЈАТА ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

More information

Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Економски Факултет Прилеп

Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Економски Факултет Прилеп Универзитет Свети Климент Охридски Битола Економски Факултет Прилеп Компаративна анализа на политиките за привлекување на странски директни инвестиции во земјите на Западен Балкан - Магистерски Труд Ментор:

More information

Прирачник за колективно договарање и решавање спорови во јавната служба ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕКТОРСКИ АКТИВНОСТИ

Прирачник за колективно договарање и решавање спорови во јавната служба ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕКТОРСКИ АКТИВНОСТИ Прирачник за колективно договарање и решавање спорови во јавната служба ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕКТОРСКИ АКТИВНОСТИ Прирачник за колективно договарање и решавање спорови во јавната служба ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЕКТОРСКИ

More information

Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците

Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците Преводот на овој прирачник на македонски јазик, како и печатењето на оваа публикација се овозможени од страна на Германската фондација за

More information

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD

ЗЕЛС ZELS ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ЗЕЛС ГЛАСИЛО ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАTA САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНА ТРЕТА СЕДНИЦА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС THE THIRD SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF ZELS WAS HELD ПРОМОВИРАН

More information

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Универзитет Св. Климент Охридски Битола. Економски факултет - Прилеп

МАГИСТЕРСКИ ТРУД. Универзитет Св. Климент Охридски Битола. Економски факултет - Прилеп Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп МАГИСТЕРСКИ ТРУД ТЕМА: "ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" МЕНТОР: Проф. Д-р Пеце Николовски КАНДИДАТ: Ѓоршеска

More information

Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа

Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа Записник од 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион Преспа Септември 23-ти, 2016 Ресторан Галакси, Претор Република Македонија Учесници на состанокот: Структурата на учесниците

More information

ПРИОРИТЕТИ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ПРИОРИТЕТИ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА Број 11/2015 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО ЕУ ВЕСТИ јули 2017 година ЕУЦ-број 26/2017 ПРИОРИТЕТИ НА ЕСТОНСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА Содржина на вести:

More information

POLICY REPORT. Компаративна анализа на регионалните практики за парламентарен финансиски надзор над разузнавачките служби.

POLICY REPORT. Компаративна анализа на регионалните практики за парламентарен финансиски надзор над разузнавачките служби. 2013 POLICY REPORT Содржина Список на скратеници Вовед Компаративна анализа на регионалните практики за парламентарен финансиски надзор над разузнавачките служби Зошто е важен финансискиот надзор над разузнавачките

More information

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ

ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ISUZU D-MAX SINGLE (2 ВРАТИ + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) SATELLITE, 4X2 Мануелен менувач 18.320 EUR / 1.132.176 ден SATELLITE, 4X2, СО КЛИМА УРЕД Мануелен менувач 18.969 EUR / 1.172.285 ден SATELLITE,

More information

Системот на јавните набавки во Република Македонија

Системот на јавните набавки во Република Македонија Системот на јавните набавки во Република Македонија Септември 2016. година 1 1. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА СРЕДСТВАТА - Потекло и извор на средствата што се користат во јавните набавки Доминантен дел од јавните

More information

Мобилност МК Mobility MK

Мобилност МК Mobility MK I S S N 1 8 5 7-8 7 3 X 2 Мобилност МК Mobility MK Г О Д И Н А 43, И З Д А Н И Е Д Е К С П Е Т М Е М В Р В И Р И 2 02 10 51 6 4 3 V O L U M E 3, 4 I S S U E S D E E P C T E M B E R 4 3 2 0 1 6 5 Почеток

More information

Влада на Република Македонија НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО КОН ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО НППЗ 2003.

Влада на Република Македонија НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО КОН ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО НППЗ 2003. Влада на Република Македонија ГС - Генерален Секретаријат СЕИ - Сектор за европска интеграција Одделение за Приближување кон европското законодавство НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО

More information

Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА

Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА Трајче Стафилов, Биљана Балабанова, Роберт Шајн ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА Trajče Stafilov, Biljana Balabanova, Robert Šajn GEOCHEMICAL ATLAS OF THE REGION OF THE BREGALNICA

More information

СОГЛЕДУВАЊА ЗА ПОЗИТИВНИТЕ И ЗА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРЕКУ РАБОТАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ.

СОГЛЕДУВАЊА ЗА ПОЗИТИВНИТЕ И ЗА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРЕКУ РАБОТАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ. 35.075/.076(497.7) СОГЛЕДУВАЊА ЗА ПОЗИТИВНИТЕ И ЗА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРЕКУ РАБОТАТА НА СЕКТОРОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ Софија Галева * Со прогласувањето на уставните амандмани

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. Штип. Јасминка Стојанова

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. Штип. Јасминка Стојанова УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЕКОНОМИЈА НА ЕУ Штип Јасминка Стојанова РЕФОРМИТЕ ВО ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ИМПЕРАТИВ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА МАГИСТЕРСКИ

More information

INTELLECTUAL PROPERTY

INTELLECTUAL PROPERTY РАЗМЕНА НА ВРЕДНОСТ ПРЕГОВАРАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА Прирачник за обука WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION SOIP State Office of Industrial Property Содржина 3 СОДРЖИНА ПРЕДГОВОР...

More information

ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО

ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 1 ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ

More information

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА ЗА ПОГЛАВЈЕ 23. за периодот од мај 2016 до јануари 2018 година. Проектот Мрежа 23+ е финансиран од Европската Унија

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА ЗА ПОГЛАВЈЕ 23. за периодот од мај 2016 до јануари 2018 година. Проектот Мрежа 23+ е финансиран од Европската Унија Проектот Мрежа 23+ е финансиран од Европската Унија ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА ЗА ПОГЛАВЈЕ 23 за периодот од мај 2016 до јануари 2018 година 2 Извештај во сенка за Поглавјето 23 за периодот од мај 2016 до јануари

More information

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот

Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Technical Assistance for Civil Society Organisations Macedonian Office This project is funded by the European Union. Петти состанок на Локалната советодавна група Записник од состанокот Датум: 26ти Октомври

More information

Публикација: Анализа за процена на националните програми и мерки за вработување на лицата со попреченост

Публикација: Анализа за процена на националните програми и мерки за вработување на лицата со попреченост А З А З И Е Л Т И Н АНА Л А Н О И Ц А Н А Н А Н Е ПРОЦ А З И К Р Е М И И М А А Т ПРОГР А Ц И Л А Н Е Њ А В У Т О Б А ВР Т С О Н Е Ч Е Р П О П О С Публикација: Анализа за процена на националните програми

More information

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk

Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk КПМГ Македонија Даночен семинар 2011 kpmg.com.mk Почитувани клиенти, деловни соработници и пријатели, Ќе ни биде задоволство доколку Вие и Вашите колеги присуствувате на Даночниот семинар 2011 во организација

More information

Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население

Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население Инструмент за Претпристапна Помош на Европската Унија ИПА Карактеристики на побарувачка на работна сила мали и микро претпријатија Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население Проектот

More information

Препораки за политика и законодавство за делотворна примена на одредбата за неказнување на жртвите на трговија со луѓе

Препораки за политика и законодавство за делотворна примена на одредбата за неказнување на жртвите на трговија со луѓе Канцеларија на Специјалниот претставник и координатор за борба против трговија со луѓе Препораки за политика и законодавство за делотворна примена на одредбата за неказнување на жртвите на трговија со

More information

од имплементирани проекти од програмите АДИ вингинг АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО СТУДИСКИ ПОСЕТИ Tвингинг

од имплементирани проекти од програмите АДИ  вингинг АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО СТУДИСКИ ПОСЕТИ Tвингинг од имплементирани проекти од програмите Доживотно учење и Млади во акција АДИ ЦИЈА Tвингинг НДТВИГ АРДО ДА ВИНЧИ ЛАДИ ВО ЦИЈА вингинг СТУДИСКИ ПОСЕТИ www.na.org.mk содржина: ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ... 5 МЛАДИ

More information

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ Член 1 Во Законот за вештачење ( Службен весник на Република Македонија број 115/10 и 12/14), во членот 1 зборовите: како и други прашања кои се

More information

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО Дисперзирани студии: БИТОЛА. Симона Маџевска

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО Дисперзирани студии: БИТОЛА. Симона Маџевска УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО Дисперзирани студии: БИТОЛА Симона Маџевска ВРБУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА СЛУЖБА ВО СТРАНСКА ВОЈСКА, КАКО ЕДЕН ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧКО ЗАГРОЗУВАЊЕ

More information

Универзитет Гоце Делчев Штип Правен факултет - Кочани

Универзитет Гоце Делчев Штип Правен факултет - Кочани Универзитет Гоце Делчев Штип Правен факултет - Кочани -МАГИСТЕРСКИ ТРУД- ПРИМЕНАТА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ПРЕД СУДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДА

More information

Стратегии за реформа

Стратегии за реформа Програма за приоритетни инвестиции во животната средина за Jугоисточна Европа (PEIP) Стратегии за реформа Прирачник за комунални претпријатија за водоснабдување во Jугоисточна Европа Kанцеларија во Makedonija

More information

Clip media group - Newsletter vol.vii - December

Clip media group - Newsletter vol.vii - December Clip media group - Newsletter vol.vii - December 2017 - www.clip.mk Агрегатор со најмногу линкувани вести од македонски извори. Најголема база на медиуми (портали, телевизии, радија, весници). Единствен

More information

2012 година ХОПС. Програмскиот. NA HOPS za 2012 godina. на ХОПС за PROGRAMSKI IZVE[TAJ. извештај на ХОПС за. година

2012 година ХОПС. Програмскиот. NA HOPS za 2012 godina. на ХОПС за PROGRAMSKI IZVE[TAJ. извештај на ХОПС за. година PROGRAMSKI IZVE[TAJ NA HOPS za 2012 godina извештај на ХОПС за Програмскиот година извештајна за 2012 година извештај на ХОПС за година Програмскиот извештајна за 2012 година извештај на ХОПС за година

More information