ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ"

Transcription

1 ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ Игњат Марковић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2015/2015 Ментор рада: др Жељко М. Папић, ванр. проф. Апртпакт Рад представља утицај примене савремених наставних средстава на повећање ефикасности наставе у ОШ Вера Благојевић у Бањи Ковиљачи Кљсхнг пгхж жнтопмаежка, обпаеовањг, схгнжфж, пахснапж, ИКТ, нареава, нареавнж жпофгр УВОД Није више никаква новина да је нагли развој рачунарства осамдесетих и нарочито деведесетих година прошлог века изменио свет. Свакодневни живот на овој планети се не може замислити без рачунара, а то су учиниле нове технологије, микропроцесори и глобалне рачунарске мреже. Живот поред рачунара и са рачунаром, у ствари, постаје свакодневница. Масовнијим коришћењем рачунара у школама створени су услови за квалитетније иновирање образовне технологије. Мултимедијална настава је педагошка категорија новијег датума, мада настава са мултимедијалном садржином постоји у наставној пракси дуже време. Мултимедијски систем у настави изграђује се због потребе функционалне и техничке интеграције бројних и разноврсних медија у настави у систематичне склопове, одатле и назив мултимедијски систем. Намеће се потреба за савременом школом и савременим учитељима. Поставља се питање како утиче технологија образовања на наставу и учење. Већина психолога тврди да и поред значајних резултата, још увек постоје озбиљни недостаци у наставном процесу. Први такав недостатак је недовољна активност деце у наставном процесу, као и несамосталност ученика. Ученик репродукује знање које му учитељ/наставник преноси тј усвајање знања у најчешћем случају је репродуктивно,. Ако ученик није пасиван, него активно учествује у току предавања, учење ће бити много ефикасније. Други недостатак је што ученик не добија повратне информације о резултатима делатности. Школске оцене имају информативни карактер. Ученици оцене најчешће не добијају на основу учења, и ученик не зна тачно да одреди шта је у одговарању добро, а шта лоше. Испитивања доказују да је учење много ефикасније, ако се ученик информише о резултатима учења. Наставниково образлагање оцене доприноси успеху учења. Оцене дате у тајности негативно утичу на ток учења. 2. РАЗВОЈ ИНФОРМАТИКЕ Токови науке, технологије и технике довели су до епохалних промена, они су одредили нови цивилизацијски поредак. Наиме, у овом времену људско друштво се налази на цивилизацијској прекретници, прелази из индустријског у постиндустријско - информатичко друштво. Нова цивилизацијска епоха, између осталог, условљава и нову концепцију и решења система образовања, а то првенствено у смислу адекватне организације и технологије образовања. Образовање за информатичко друштво има посебан значај, јер је основ нове тријаде: наука - технологија - доходак. У информатичком друштву значајно је скраћен временски циклус од открића до примене. У сегменту друштвених делатности увелико се примењују нове информационе технологије, а пре свега у науци, култури, уметности, здравству, банкама итд. Образовање знатно заостаје у примени информатичких технологија у свим својим деловима и процесима. Интегрално управљање подацима је само једна од одлика убрзаног развоја великих система. Развој не обухвата само аутохтони развој рачунара, база података и рачунарских мрежа, већ и аутоматизацију комплексних система, као и пројектовање и управљање производњом на бази информационих технологија (роботика, мултимедијални системи, виртуелна реалност, системи за подршку одлучивању, експертни системи, интелигентни туторски системи итд.). Укупно гледано, остварене научно - технолошке и друштвене основе информатике су база за информатизацију образовања. У технолошком погледу информатичке технологије су водеће у развоју у односу на све друге области истраживања. Посебно, у томе се истиче микроелектроника, која је омогућила развој рачунарске и

2 телекомуникационе опреме и њихово интегрисање путем сателитских станица у планетарни систем. Захваљујући оствареним резултатима у производњи хардвера и софтвера дошло је до њиховог значајнијег појефтињења, а то је значајно проширило круг корисника. Посебно је вредно истаћи напредак у доменима електронске комуникације која се остварује у спрези рачунар - телекомуникациони систем. У тој области, данас, не постоје ограничења у појединим облицима комуницирања (говор, слика, музика). Практично нема посредника у људским комуникацијама које су до сада постојале у смислу постојања уређаја - посредника у комуникацији човек - човек. 2.1 Интопмафжонг тгунологжјг данацњжфг Другу половину 20. века обележио је развој телекомуникационих мрежа и технологија. Гледано из данашње перспективе, глобална рачунарска мрежа, Интернет, представља највеће не само технолошко већ и друштвено, цивилизацијско откриће које је променило начин живљења и пословања. Корени Интернета су настали у агенцији за напредна истраживања названу ARPA (Advanced Research Project Agency) коју је основало министарство одбране САД. Један од пројеката реализованих у овој агенцији је био развој безбедне и поуздане рачунарске мреже која би повезивала војне лабораторије, обавештајне службе и владине институције. Пројекат је успешно реализован и године је инсталирана и покренута прва рачунарска мрежа која је добила назив ARPANET. По угледу на ARPANET, универзитети САД године оснивају своју мрежу која је добила назив The Internet. Слжка: Илсрепафжја жохгеног ARPANET-a Врло брзо након покретања Интернета развијају се и први сервиси који користе Интернет као медијум. Тако на пример, у области комуникација развијају се сервиси електронске поште ( ) и сервиса за слање кратких порука (енг. instant messaging). Даљим развојем Интернета у погледу брзине преноса података сервиси за слање кратких порука додају нове функције као што су гласовна, а касније и видео комуникација. Међутим, најпознатији и најзначајнији сервис на Интернету је WWW (енг. World Wide Web) или само wеb, који је настао врло брзо након званичног покретања Интернета. Првобитна верзија WWW је настала године у Европском центру за нуклеарна истраживања познатом као CERN, а њен проналазач је научник Др Бернерс Ли. Циљ овог сервиса је био да се омогући размена текстуалних фајлова између научника који су били ангажовани на пројектима нуклеарних истраживања и који су били просторно дислоцирани. Основни недостатак те прве верзије wеb-а је што је програм за приказивање докумената послатих путем Интернета могао да приказује само фајлове текстуалног типа.

3 Пар година касније, Марк Андерсен са Универзитета Илиноис је развио унапређену верзију тог програма која је могла да приказује и графичке елементе и тако настаје први графички wеb читач (енг. Web browser) који је назван Mosaic. Mosaic је пуштен у рад године. Данас постоји неколико wеb читача међу којима се истичу Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera итд. Слжка 2: Тжм Бгпнгпр Лж Слжка 3: Мапк Андгпргн 3. УПОТРЕБА ИНФОРМАТИКЕ За прихватање и разумевање информатике потребно је више година, што може бити исувише дуготрајан процес. Истраживања и резултати истраживања у свету су такорећи свакодневно доступни, радови су најчешће публиковани и готово доступни свим заинтересованим. Не треба измишљати ''топлу воду'', него искористити искуства других земаља, платити стручњаке који се том тематиком баве дужи низ година, да обуче наше кадрове који ће знати у којем смеру да организују напредак информатике у Србији. Искуства и планови других се не могу методом Copy => Paste пресликати дословно у наш систем, већ да оспособимо наш кадар који ће кроз сагледавање нашег система, креирати најбољи концепт примене информационо - комуникационих технологија и образовање стручњака за примену истих. 3.1 Интопматжеафжја цколг Информатизација као нови производни ресурс, као нова употребна вредност, иако нема обележје материје, испуњава ону повезујући,кохезивну снагу која представља основну полугу друштвеног развоја. Њом се у погон стављају многи високо-продуктивни, техничко-технолошки детерминирани системи, а такође и они системи који не припадају техничким, детерминираним системима, као што је систем образовне делатности у школи. Наиме, путем информатизације школе могуће је педагошку делатност, уредити у целовити организациони систем и по ефикасности приближити га тзв. детерминисаним уређеним системима, код којих се може у свакој фази одвијања процеса рада пратити ефекат и тачно на излазу система предвиђати одговарајући резултати. Информатизација значи нарушавање досадашње статичности школе,која је по природи конзервативна институција, која дуго задржава одређене образовне моделе рада који су давно застарјели. У школу,нова пракса тешко улази, а кад се она прихвати, онда се тога споро ослобађа, иако је таква пракса одавно застарела. 3.2 Интопматжка нартавнж ппофгр ж схгњг Са педагошко - методичког аспекта, у средишту процеса учења и подучавања је ученик. На слици испод, приказан је дидактички труогао, који појашњава односе ученика, наставника и наставне садржаје. Како се овај приступ посматра са посебног стајалишта, где ће средство учења и подучавања између осталог заузети технологија, добијамо допуњени дидактички троугао на следећој слици. Појам ученик овде можемо заменити појмом човек, образовати се могу људи различитих старосних узраста, информационо комуникационе технологије нису ограничене на употребу само једној генерацији, већ у целости их могу користити сви људи.

4 Слжка 4.: Дожсњгн дждакежхкж епосгао: схгнжк, нареавнжк, нареавнж радпдај ж егунологжјг Информациона и комуникациона технологија, је постала саставни део система образовања и то као подршка наставницима у реализацији традиционалне наставе или као замена таквој настави са једном од нових метода и начина реализације наставног процеса као и процеса учења и подучавања. С тим у вези је мултимедија, рачунарско умрежавање и програмско инжењерство, што је довело до појаве генерације рачунарских система за учење и подучавање. Нова наставна парадигма је оријентисана према ученику (енгл. Learner-Center Paradigm). Ученик је смештен у центар, док су у окружењу ресурси за учење и то како у погледу времена тако и места и начина учења. Према ученику је све оријентисано и обухваћено једним изразом - ресурси за учење (људи, знање, технологија, медији, организација...). Слжка 5: Ппглае епаджфжоналнг нареавнг жападжгмг, новој нажпгдној Традиционално образовање заснива се на образовној парадигми, која се назива модел репродукције знања. Сврха таквог учења јесте пренети статичко знање од извора знања (наставник) до ученика, који је пасивни прималац таквог знања. Модел репродукције знања треба заменити моделом изградње знања. То се може постићи само ако наставници и ученици буду партнери у заједничком деловању на изградњи базе знања коју треба усвојити. Информациона услуга WWW је омогућила заснивање више хиљада система који се могу сматрати директном применом савремене информационе и комуникационе технологије. Већина тих система има ограничене могућности учења и подучавања, јер свој рад заснивају на статичком приказу наставних садржаја. Основна информатичка знања и вештине треба поседовати свака информатички писмена особа. Та знања је потребно свакодневно надопуњавати и усавршавати, јер брз је развој информационе и комуникационе технологије. 3.2 Употпгба жнтопматжкг с нартавж Анализирајући ниво примене информатике у настави, најпрецизније би било рећи да је он потпуно индивидуалан. Употреба није условљена само расположивом опремом и физичким условима, већ најпре зависи од ентузијазма и компетенција наставника да, уз употребу информатике, наставне садржаје учине занимљивијим, приступачнијим и квалитетнијим. На учесталост и начин употребе утичу и механизми подстицаја и облици подршке доступни наставницима у појединачним школама. Ученици својом дигиталном оспособљеношћу подстичу наставнике на повећање нивоа употребе. У односу на укупно време које ученици проведу користећи информатику, удео који користе за учење је веома мали. Друштвене мреже најчешћи су облик употребе рачунара у слободном времену, али представљају и добар метод којим наставници подстичу ученике на активно коришћење информатике у процесу усвајања знања.

5 Као кључне предности употребе инфоматике истичу се брз и лак приступ информацијама, могућности за организацију занимљивије наставе, приближавање интересовањима младих и статистички потенцијал. Међу значајним препрекама се истичу недостатак опреме и/или компетенција, неадекватна подршкa, али и ставови и старе навике. Слжка 6: Тож 7 рофжјалнжу мпгда с рвгес Основни мотиви за употребу информатике код наставника су подизање квалитета наставе, подстицање мотивације ученика за предмет, али и унапређење концентрације и пажње на часу, што наставу чини угоднијом. Такође, материјал који сами израђују у електронској форми и чине доступним на интернету постаје видљивији и доприноси како размени искустава са колегама, тако и бољем позиционирању наставника у широј стручној заједници. Међутим, транспарентност наставних садржаја одређеном броју испитаника представља и узрок страха и отпора, јер захтева виши квалитет и изостанак грешака 4. ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ ПРИМЕНА И ФУНКЦИЈА Образовање се веома спорије отвара према новим технологијама у односу на неке друге делатности. Нове технологије уместо да се прво примене у школству оне у њега последње стижу, а један од разлога је и висока цена рачунара и брзина којом они застаревају, а други разлози могу бити и сами наставници који раде у школама. Постепено се уводе системи за аутоматску обраду података, мулти-медијални системи, учење на даљину, виртуелне школе и друге технологије које доприносе веће залагање, активности самих ученика као и квалитетније вредновање знања и напредовање ученика а све у складу са претходним знањима и индивидуалним способностима ученика. Улога наставника у примени нових иновација у настави је огромна и веома битна а самим тим и оспособљеност за њихову практичну примену у наставном процесу. У савремном информационом друштву, улога наставника је и у трагању за изворима, начинима, путевима доласка до знања, а такође и у примени знања. У наставном процесу све чешће треба да се користе, интернет, виртуална реалност, мулти-медија, хипер текст, помоћу којих ученици могу да долазе до нових знања, занимљивих и богатијих садржаја у складу са својим могућностима и интересовањима. Ученици увек могу да добију додатну повратну информацију а наставници применом нове технологије могу лакше да одржавају дисциплину и рад на часу. Савремена образовна технологија, уз коришћење мулти-медијалних система, ствара предуслов за ангажовање свих чула у процесу стицања нових знања, развија креативност ученика и обезбеђује већу активност ученика у настави и учењу. Наставници нису више само предавачи и испитивачи већ су све више организатори, саветници, интелектуалне вође, фактори који управљају процесом наставе и учења у коме се зна шта ко ради, чиме би требало да се служи у раду и какве би резултате требало да остваре. Образовни материјали све више су обогаћени мулти-медијалним садржајима (уз текст укључени су и аудио и видео записи) и приказују се у електронском облику путем електронских медија као што су видео траке, СD ромови и слично. Нове технологије за пренос говора и слике у реалном времену учиниће образовање путем интернета још квалитетније и популарније а наставу учини што занимљивијом. Можемо закључити да је потребно да се у наставном процесу што више користе савремена образовна средства и технологије.

6 4.1 Интгпнгт с обпаеовањс Школа, у чијем би средишту била библиотека, постепено ствара услове за изградњу свеобухватног система ресурса за учење и наставу. На тај начин школа има могућност да се мења у правцу виртуелне школе, која се ослобађа свих парадигми учења и поучавања, која је у стању да задовољи потребе друштва које учи, оспособљава појединце за реално схватање и разумно прихватање промена, за стваралачко деловање и потчињавање промена људским потребама. Коришћењем Интернета, код ученика се постепено развијају способности комуникације, проналажења информација, критичког мишљења и доживотног учења. У процесу искоришћавања преимућства које даје Интернет ученик схвата да циљ учења није првенствено да све зна, већ да се изгради способност учења како се учи и мотивацију да перманентно учи из унутрашњих потреба. 4.2 Савпгмгно г-схгњг Иако је тренутно е-учење у нашој земљи у развоју, претпоставља се да ће се овом облику учења посвећивати већа пажња, тј. да ће е-учење у блиској будућности умногоме заменити конвенционално учење. На основу напред изложеног, дошло се до закључка да је један од основних начина стицања знања на даљину употреба рачунара и Интернета, који корисницима пружају разноврсне могућности (једна од њих су и курсеви) за стицање неопходних знања. На основу проучавања употребе поменутог алата (које представља један од основних задатака овог рада) види се да се исти, изузев за креирање онлине курсева на свим нивоима образовања, може користити и за социјалне намене, као подршка запосленима, и у многим другим случајевима. 4.2 Ппгднортж ж нгдортафж г-схгња На основу свега наведеног могу се систематизовати неке предности електронског учења: Није битно време и место одвијања наставе Брзо прилагођавање ученика на овакав вид учења Конзистентност података Могућност мерења ефикасности учења Смањење трошкова учења Индивидуализација учења Боље памћење садржаја Уштеда Исто тако, е-учење има и своје недостатке: Говорећи у контексту едукације, електронско учење може бити критично, зато што је људска интеракција лицем у лице са наставником избачена из процеса, па према томе, процес више није едукациони, у највишем филозофском смислу. Осећај изолације, кога су осетили студенти и ученици на даљину често је цитиран, мада дискусиони форуми и други, засновани на компјутерској комуникацији, могу у ствари да побољшају ово и нарочито често да охрабре студенте и ученике и сретну се лицем у лице као и у облику самосталних група. Највећи изазови и/или проблеми код е-учења тичу се чистог е-образовања, као једне од две основне врсте е-образовања (у коју спада онлине учење, односно образовање надаљину), и крећу се од тога како приволети полазника, односно студента да упише онлине течај,да активно учествује у његовом извођењу и успешно га заврши, преко превелике зависности оваквог вида образовања од технологије до чињенице да израда самих е-леарнинг садржајаза учење траје доста дуго. Постоје бројни разлози који доводе до оваквог неуспеха. Један од највећих проблема је сама природа е-леарнинг-а или онлине парадигме учења. За разлику од традиционалног учења,врло је лако одустати, јер се од полазника не очекује да се придруже учењу "у разреду", то јест на неком одређеном месту, где их чекају колеге и наставник, него то чине најчешће са посла или од куће.

7 5. ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ Какав јг стжфај ппжмгнг равпгмгнжу нартавнжу рпгдртава на повгћањг гтжкарнортж нартавг с ОШ Вгпа Благојгвжћ с Бањж Ковжљахж 5.1. Ппгдмгт жртпаджвања Поред значајних резултата још увек постоје озбиљни недостаци у наставном процесу, тврде многи психолози, а то су: У наставном процесу деца су још увек неактивна Недобијање одговарајуће повратне информације Програмирана настава и њено коришћење је као једина могућа алтернатива. Живот са рачунаром и поред њега, у ствари, постаје свакодневни део човековог живота. Уколико се као циљ школе поставља припремање ученика за живот, она свакако мора да се одвија у људским заједницама, као и да научи ученике да користе рачунар Цжљ жртпаджвања Пројектовање модела наставе са применом мултимедијалних елемената у настави предмета Природа и друштво у узрасту нижих разреда основне школе Вера Благојевић, ради повећања ефикасности наставе код деце тог узраста Хжпотгег Генерална хипотеза: На повећање ефикасности наставе у основној школи Вера Благојевић позитивно утиче примена савремених наставних средстава. Подхипотезе: Примена савремених наставних средстава позитивно утиче на повећање нивоа усвојености знања ученика у основној школи Вера Благојевић.. На повећање мотивисаности ученика за наставне активности у основној школи Вера Благојевић, такође позитивно утиче примена савремених наставних средстава.

8 5.4. Ргеслтатж жртпаджвања Табгла 5.4.1: Уеопак жрепаджвања конеполна гпсжа Раепгд Бпој схгнжка Укспан бпој схгнжка Ппвж паепгд 27 Дпсгж паепгд 23 Тпгћж паепгд Чгевпеж паепгд 21 Табгла 5.4.2: Уеопак жрепаджвања гкржгпжмгнеална гпсжа Раепгд Бпој схгнжка Укспан бпој схгнжка Ппвж паепгд 26 Дпсгж паепгд 25 Тпгћж паепгд Чгевпеж паепгд 25 Гпатжк 5.4.1: Инжфжјално жржжежвањг енања конеполна гпсжа Гпатжк 5.4.2: Уржгцноре пгцавањг еадаеака конеполна гпсжа

9 Гпатжк 5.4.3: Инжфжјално жржжежвањг енања гкржгпжмгнеална гпсжа Гпатжк 5.4.4: Уржгцноре пгцавањг еадаеака гкржгпжмгнеална гпсжа Гпатжк 5.4.5: Ужопгднж пгеслеаеж конеполнг ж гкржгпжмгнеалнг гпсжг

10 5.5. Аналжеа жртпаджвања о мотжвжранортж схгнжка гкрпгпжмгнталнг гпспг Табгла 5.5.1: Мжцљгњг о жпжмгнж рпгдреава Понсђгнж одговопж Бпој схгнжка % Уожцег мж рг нжјг рвждгла 0 0 Свждгла мж рг Иесегено мж рг рвждгла Табгла 5.5.2: Мжцљгњг о еанжмљжвореж нареавнжу рпгдреава Понсђгнж одговопж Бпој схгнжка % Нжјг еанжмљжвжјг 0 0 Ирео јг 3 3 Занжмљжвжјг јг Много јг еанжмљжвжјг Табгла 5.5.3: Мжцљгњг о хгцћој сжоепгбж нареавнжу рпгдреава Понсђгнж одговопж Бпој схгнжка % Нг бжу волго/ла 1 1 Понгкад бжу волго/ла Много вжцг бжу волго/ла Конлсежјг жртпаджвања Примена савремених наставних средстава повећава ефекат усвајања знања и мотивисаност ученика у основној школи. Анкетирани ученици су веома добро прихватили начин рада помоћу рачунара и образовног софтвера и овакав начин рада им је интересантнији, па би га већина њих радо желела у настави. Требало би више радити на усавршавању наставног процеса, мултимедијалних софтвера и више пута корисити у школама ове методе, да би ученици дошли до искустава везаних за учење уз помоћ рачунара и мултимедијалних софтвера. Овако остварена настава би још више допринела ефикаснијем и мотивисанијем наставном процесу. 6. ЗАКЉУЧАК Након овог рада и истраживања, може се закључити да је употреба информатике у настави прекопотребна, зато што многи аспекти модерне концепције образовања не могу бити остварени без ње или би их јако тешко остварили. Унутар образовања, информатика заузима све већи значај и њена примена у настави довела је домодернизације наставног процеса и све популарније наставе познате као е-леарнинг или е- настава.основни циљ увођења информатике у образовни процесје брзо, тачно и поуздано стицање знања. Улога информатике у свим областима људске делатности из дана у дан је све већа захваљујући предности коју они имају пред свим другим уређајима. Проблем савременог света је затрпаност

11 информацијама, а проблем прикупљања и преношења информација најбоље се решава компјутером. Рачунарска снага постаје кључна трансформација људског друштва и живљења. Развој науке и технологије, увођење електронике и пораст знања условили су промене у концепту образовања, наставним садржајима, техници и технологији наставе, односима наставника и ученика. Продор информација још увек наилази на отпор традиционализма, инертност наставника, потреба за рационализацијом и интезификацијом наставе да би се ублажиле противречности и криза образовања и да би се осигурало да ученици добијају информације на индивидуалној основи и у време када њима највише одговара. Коришћењем рачунара у школама наставници се ослобађају многих рутинских послова, а ученици страхују од наставника и подсмеха других ученика због неуспеха у учењу. Да би се наставници квалитетније оспособљавали за примену савремених технологија, а и у складу са њиховим потребама и развојем информационе технологије требало би: да се на свим наставничким факултетима у наставни план укључе предмети (информатика и образовна технологија), да се у педагогију, психологију, дидактику, методологију и методике уведу и садржаји базирани на коришћење нових технологија у настави, да се врше стална истраживања о степену информисаности, потребама и оспособљености наставника за коришћење нових технологија. Можемо закључити да су добро оспособљени, обучени и информисани наставници и њихови стручни сарадници једни од главних актера у примени и коришћењу савремених технологија као и главни иницијатори промена у образовању у складу са потребама ученика и императивима образовања информационе ере. 7. ЛИТЕРАТУРА [1] В. Сотировић, Информатичке технолигије, Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин, [2] Д. Мандић, М. Ристић, Инфорационе технолигије, Медиаграф, Београд, [3] К. Бошњак, М. Латиновић, Информатика, Народна и универзитетска библиотека РС, Бања Лука, [4] П.Ђ. Мандић, Мандић Д., Образовна информациона технологија, Београд, [5] П. Мандић, Иновације у настави и њихов педагошки смисао, Сарајево [6] М. Даниловић, Техника, образовна технологија и информатика у функцији повећањаефикасности образовног процеса и процеса учења, Београд, [7] Ж. Наместовски, Анализа ефеката примене образовних софтвера на мотивисаност наставника и ученика у нижим разредима основне школе, Зрењанин, [8] приступљено: [9] приступљено:

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА ЛАБОРАТОРИЈА ЕНЕРГИЈЕ ЗНАЊА 1 Друштво физичара Србије са НИС-ом реализује пројекат обуке наставника физике за реализацију лабораторијских вежби и рад са талентованом децом. Прва фаза је опремање три лабораторије

More information

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

Структура студијских програма

Структура студијских програма УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ АДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА труктура студијских програма НОВИ АД 2010. пецијалистичке струковне студије трана 2 тудијски програм: ПРВА ГОДИНА татус П В ИР ДОН 1 IS001 Ефективни менаџмент

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ. Војкан Портић 829/2014

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ. Војкан Портић 829/2014 LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ 829/2014 Факултет техничких наука, Чачак Интегрисане академске студије технике и информатике, школска 2016./2017. mimi.portic@gmail.com Ментор рада:

More information

У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање.

У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање. Увод У овом раду приказано је коришћење електронског теста за проверу стеченог знања ученика VIII разреда из предмета Техничко и информатичко образовање. За израду електронског теста коришћен је софтвер

More information

Архитектура и организација рачунара 2

Архитектура и организација рачунара 2 Архитектура и организација рачунара 2 Садржај Увод Циљеви и исход предмета Наставници Програм предмета Лабораторијске вежбе Предиспитне обавезе студената Начин полагања испита Литература 2/16 Увод Назив

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Аутор: Теодора Савић Факултет техничких наука, Чачак, Интегрисане академске студије Техника и информатика, 2015. e-mail адреса: tsavic2000@yahoo.com

More information

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ Образац ПО ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ Назив, односно име и презиме и адреса ПИБ У Обрасцу ПО износи се уписују у динарима, без децимала 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање мр Дарко Симић Факултет техничких наука, Чачак, Техника и информатика, 2011/2012 nastavnikdarko@gmail.com Ментор рада доц.

More information

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Марина Рмуш Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика-мастер за електронско учење 2013/2014

More information

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи

More information

1.2 Допринос и утицај Проф. др Даниловића у васпитно-образовном процесу и стручном усавршавању наставног кадра

1.2 Допринос и утицај Проф. др Даниловића у васпитно-образовном процесу и стручном усавршавању наставног кадра 1.1 НАУЧНИ И СТРУЧНИ ДОПРИНОС УСАВРШАВАЊУ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА И ПРОЦЕСА УЧЕЊА (Изводи из реферата приликом избора за научна и наставна звања) Професор др Даниловић је у свом научно-истраживачком

More information

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском Ментор: Проф. Др Милан

More information

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Филдуза Р. Прушевић Садовић Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва - докторска дисертација - Београд,

More information

ИКТ у настави ТИО и Информатике и рачунарства

ИКТ у настави ТИО и Информатике и рачунарства ИКТ у настави ТИО и Информатике и рачунарства Аутор: Ранко Гребовић Факултет техничких наука, Чачак Интегрисане академске студије Технике и информатике, школска 2017/2018 rankogrebovic@gmail.com Ментор

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ И ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ И ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ П. Рајчевић Проф. др Петар Рајчевић 23 Учитељски факултет у Призрену Лепосавић Зборник радова Учитељског факултета, 10, 2016, стр. 163-174 UDK: 37.014(497.11)"1945/..." 373.31.214.1(497.11) COBISS.SR-ID

More information

ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ Зорица Ч. Станисављевић Петровић Универзитет у Нишу Филозофски факултет УДК 17.014.3:316.42 ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ Сажетак: У раду се разматрају промене у школи настале под утицајем глобализације.

More information

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује Влада Републике Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор за информационо друштво На основу члан 38. став 2. Закона о удружењима ( Сл. гласник РС бр. 51/09, 99/11 - др.закон),члана

More information

Наставна средства у савременој настави

Наставна средства у савременој настави Наставна средства у савременој настави Вера Јелић 803/2014 Факултет Техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 verajelic99@gmail.com Mентор рада: проф. др. Жељко Папић Апртпакт - Рад предстаља

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена

Члан 2. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARD) јесте процењена На основу члана 52. став 3. Закона о средствима за заштиту биља ( Службени гласник РС, брoj 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност Министра здравља, доноси П Р А В И Л Н

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

ДВОСТРУКА ПИСМЕНОСТ ДЕЦЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ ВИДА. Дуги низ година у описмењавању особа са оштећењем вида коришћен је

ДВОСТРУКА ПИСМЕНОСТ ДЕЦЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ ВИДА. Дуги низ година у описмењавању особа са оштећењем вида коришћен је Бранка ЈАБЛАН, ванредни професор Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Јасна МАКСИМОВИЋ, доцент Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице Александра ГРБОВИЋ,

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

ДИРЕКТОРИ ШКОЛА И ОБРАЗОВНИ МЕНАЏМЕНТ

ДИРЕКТОРИ ШКОЛА И ОБРАЗОВНИ МЕНАЏМЕНТ РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 2015, бр. 7, стр. 5-17. UDK 371.11:005.32 doi:10.5937/sinteze0-8497 ДИРЕКТОРИ ШКОЛА И ОБРАЗОВНИ МЕНАЏМЕНТ Весна М. Срдић 1 Сажетак. Основне одлике управљања и организације школом укључују

More information

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 2016, бр. 10, стр. 35-46. UDK 376.1-056.26/.36 37.043.2-056.26/.36 doi: 10.5937/sinteze0-12363 Оригинални научни чланак ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА Ана М Јовановић Попадић 1

More information

МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА РАД И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ УСПЕХ

МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА РАД И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ УСПЕХ П. Рајчевић Доц. др Петар Рајчевић 8 Учитељски факултет у Призрену Лепосавић Зборник радова Учитељског факултета, 9, 2015, стр. 51-63 UDK: 159.947.5-057.874 COBISS.SR-ID 218368268 МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ

More information

Стандард знања, вештина и вредносних ставова (компетенције) за професију наставника. -нацрт-

Стандард знања, вештина и вредносних ставова (компетенције) за професију наставника. -нацрт- Стандард знања, вештина и вредносних ставова (компетенције) за професију наставника -нацрт- САДРЖАЈ: ПРЕДГОВОР...1 УВОД...2 СТАНДАРД И МОГУЋЕ ПРИМЕНЕ...3 Стандард и иницијална припрема наставника... 3

More information

1 (преузето )

1  (преузето ) Оригинални научни рад УДK: 316.77:004.773(497.11) Дражен Георгиевски drazen1978@yahoo.com Антрополошко истраживање учешћа младих на друштвеној мрежи Фејсбук: пример средњошколаца из Краљева Апстракт: Комуникација

More information

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has held its 9th Annual General Meeting on 27 June 2017 and promulgated the Decision on 2016 profit distribution, dividend

More information

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА Гимназија Жарко Зрењанин Врбас АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА - понављање- https://www.youtube.com/watch?v=retaq5uybwe Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике Решавање проблема помоћу

More information

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ ДР ИВАН ТАСИЋ ДР ДРАГАНА ГЛУШАЦ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин СТРУЧНИ ЧЛАНАК PROFESSIONAL PAPER UDK: 371.3::004 BIBLID: 0353-7129, 13(2008)1-2, р.157-166 МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА SECONDARY EDUCATION SCHOOL YEAR 2015/2016 Број: No: 15 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ОДНОС НАСТАВНИКА ПРЕМА ПРАЋЕЊУ ФИЗИЧКОГ РАЗВОЈА И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА У ОКВИРУ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ОДНОС НАСТАВНИКА ПРЕМА ПРАЋЕЊУ ФИЗИЧКОГ РАЗВОЈА И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА У ОКВИРУ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТРУЧНИ РАДОВИ Ивана Милановић* Снежана Радисављевић* 796.012.1:371.12 Милан Пашић** Стручни чланак *Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду **ОШ Иво Андрић, Београд АКТУЕЛНО СТАЊЕ

More information

НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА. за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места

НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА. за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места НАУЧНО ВЕЋЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ БИЛТЕН РЕФЕРАТА за избор у научна звања и избор и реизбор на одговарајуца радна места 28.12.2015. године Одговорни уредник: др Гојко Ђурашевић САДРЖАЈ: Избор у звање

More information

Огледно подстицање креативности у школи и промене уверења наставника о креативности 2

Огледно подстицање креативности у школи и промене уверења наставника о креативности 2 UDC 37.036(075.2) 371.213.3 Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 16 54 Рад примљен: 5. 9. 2016. Рад прихваћен: 19. 9. 2016. Оригинални научни рад Славица Б. Максић, Јелена Б. Павловић Институт за педагошка

More information

Најчешће препреке инклузији у образовном систему Србије

Најчешће препреке инклузији у образовном систему Србије Иновације у настави, XXVI, 2013/3, стр. 69 82 UDC 159.922.76-056.49 Рад примљен: 21. 12. 2012. Рад прихваћен: 19. 12. 2013. Слађана Мијатовић 1 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска

More information

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ)

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор:

More information

OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА

OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА Национални просветни савет OБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ: КАКО ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ И УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2010 2020 Национални

More information

Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн. Институт за педагошка истраживања Београд

Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн. Институт за педагошка истраживања Београд Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн Институт за педагошка истраживања Београд 1 2 3 4 Опис пројекта Методологија Резултати Закључци и препоруке

More information

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА Бранка САВОВИЋ УДК 371.5.046.12/.14 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 34 (2002) с.259-270 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

More information

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У АП ВОЈВОДИНИ

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У АП ВОЈВОДИНИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ОМБУДСМАНА децембар 2017. године ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У АП ВОЈВОДИНИ САДРЖАЈ УВОД... 4 КРАТАК ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ...

More information

КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА. Факултет организационих наука

КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА. Факултет организационих наука КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА Факултет организационих наука Наставници : Проф. др Братислав Петровић, шеф катедре др Драган Радојевић, научни саветник, Институт Михајло Пупин Проф. др Зоран Гајић, гостујући

More information

МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука у Новом Саду Мр Милан Парошки МОДЕЛИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ - докторска дисертација - Нови Сад, 2012. Предговор Предмет

More information

ФинПис ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ФинПис ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ 1 Мр Мирјана Илић Никола Варагић Дарко Јованетић

More information

ИНФОТЕКА бр.1-2/2002. Нови трендови у библиотекарству

ИНФОТЕКА бр.1-2/2002. Нови трендови у библиотекарству TСажетак T ИНФОТЕКА бр.1-2/2002 Нови трендови у библиотекарству Стела Филипи-Матутиновић Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" TПолазећи од потребе опстанка библиотечко-информационе делатности,

More information

Пословна интелигенција

Пословна интелигенција Универзитет у Београду Факултет организационих наука Пословна интелигенција Развој складишта података и ОЛАП коцке П3: Развој DW DW је пословно решење Шта је потребно знати да би се направио DW? Шта је

More information

РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА

РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА ДИГИТАЛНИ ЧАС 2015/2016. НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА ШКОЛА: ОСНОВНА ШКОЛА ШАМУ МИХАЉ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА НАСТАВНА

More information

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Аутори: СНЕЖАНА АНДРЕЈЕВИЋ ЉУБИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИВАНА КРСТИЋ СИЛВИЈА ПАНОВИЋ-ЂУРИЋ ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ЈОВАН МИЉКОВИЋ Датум: Мај 2016 С А Д Р Ж А Ј I. МЕТОДОЛОГИЈА

More information

Sick at school. (Болесна у школи) Serbian. List of characters. (Списак личности) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Болесна у школи) Serbian. List of characters. (Списак личности) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Болесна у школи) List of characters (Списак личности) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Леjла, болесна девојка) (Друг болесне девојке) (Разредни наставник) (Медицинска сестра)

More information

ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ

ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ Проф. др Милан Недељковић 1 Српска академија образовања Београд Оригинални научни рад Српска академија образовања Годишњак за 2012. годину УДК: 37.01,3 стр. ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА

More information

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Др Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

More information

Самовредновање и квалитет педагошког рада школе

Самовредновање и квалитет педагошког рада школе UDC 371.13/.15 Иновације у настави, XXX, 2017/1 стр. 12 24 371.2 doi: 10.5937/inovacije1701012M Рад примљен: 7. 2. 2017. Рад прихваћен: 21. 2. 2017. Оригинални научни рад Софија В. Маричић 1 Универзитет

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр. 277-290 Ниш јануар - март 2012. UDK 376.1-056.262:004.738.5 Прегледни чланак Примљено: 25.03.2010. Драгица Радосав Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин

More information

ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK : ::172(497.11)

ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK : ::172(497.11) ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр. 1339-1352 Ниш октобар - децембар 2009. UDK 37.017.7:316.72 371.3.012::172(497.11) Прегледни рад Примљено: 5.3.2009. Споменка Будић Филозофски факултет Нови Сад ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДЕМОКРАТСКО

More information

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018 На основу чл.6, 6а и 7. Закона о порезима на имовину (Сл. Гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13 и 68/14-др.закон), члана 6. и 11. Закона о финансирању

More information

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Агнеш Славић Економски факултет у Суботици, Универзитет

More information

Мишљења наставника о програмима физичког васпитања у старијим разредима основне школе као основа за њихово иновирање 2

Мишљења наставника о програмима физичког васпитања у старијим разредима основне школе као основа за њихово иновирање 2 UDC 796.011.1 Иновације у настави, XXXI, 2018/2, стр. 94 100 doi: 10.5937/inovacije1802094V Рад примљен: 5. 9. 2017. Рад прихваћен: 27. 11. 2017. Кратки научни прилог Драгољуб Б. Вишњић Универзитет у Београду,

More information

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ 1/16 КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Утакмица 1/16, 08.11.2017. године: ВК НАИС ВК ТЕНТ 14 : 3 ДЕЛЕГАТ:

More information

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања)

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања) UDC: 371.13:316.776 Taтјана З. Михајлов Филозофски факултет докторске студије Методике наставе, Нови Сад Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Зрењанин mihajlov.tatjana@gmail.com

More information

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ПОДСТИЦАЈНИ ФАКТОР ЕВОЛУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КА LEAN УПРАВИ ЕКОНОМИКА Vol. 60, април-јун 2014, бр. 2 ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1) Стр. 199-208 Јелена Лукић 1 Parallel d.o.o. Beograd Владимир Мирковић 2 Sberbank a.d. Beograd ПРЕГЛЕДНИ РАД Рад

More information

ОСНОВНА ШКОЛА МАРКО ОРЕШКОВИЋ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/ ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД

ОСНОВНА ШКОЛА МАРКО ОРЕШКОВИЋ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/ ГОДИНУ ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНА ШКОЛА МАРКО ОРЕШКОВИЋ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/ 2019. ГОДИНУ ПРЕДМЕТ СРПСКИ СВЕТ ОКО НАС НАЗИВ ИЗДАВАЧА THE ENGLISH BOOK НАСЛОВ УЏБЕНИКА ПИСМО Буквар за први разред основне ; ПРВИ РАЗРЕД Наставни

More information

INOVACIJE u nastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 25

INOVACIJE u nastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 25 , 3 1 2 INOVACIJE u nastavi ~asopis za savremenu nastavu YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 Vol. 25 U»ITEySKI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU Adresa redakcije: U~iteqski fakultet, Beograd, Kraqice Natalije 43

More information

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А I Књиге и посебне публикације 1. Дијаслике и наставни филм у школи, "Савремена школа", Београд, 1962. 2. Телевизија у васпитању и образовању, "Научна књига", Београд, 1965. 3.

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 516/2016-ЈН Датум: 24.11.2016. године

More information

БИБЛИОТЕКА КАО НОСИЛАЦ ПАРТИЦИПАТИВНИХ ПРАКСИ У КУЛТУРИ У КОНТЕКСТУ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

БИБЛИОТЕКА КАО НОСИЛАЦ ПАРТИЦИПАТИВНИХ ПРАКСИ У КУЛТУРИ У КОНТЕКСТУ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Тамара С. Вученовић БИБЛИОТЕКА КАО НОСИЛАЦ ПАРТИЦИПАТИВНИХ ПРАКСИ У КУЛТУРИ У КОНТЕКСТУ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF

More information

5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу "7th ESENIAS Workshop" (предмет број 670 од године).

5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу 7th ESENIAS Workshop (предмет број 670 од године). 5. Усвајање обавештења Ане Анђелковић о научном скупу "7th ESENIAS Workshop" (предмет број 670 од 05.04.2017. године). Након пребројавања приспелих одговора председник Научног већа др Јелена Јовић, констатовала

More information

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА На основу члана 74 став 12 и члана 82 став 5 Закона о високом образовању (,,Службени гланик РС бр.88/2017), и на основу члана 33 став 1 тачка 1 Статута ВТШСС-Звечан, Наставностручно веће Високе техничке

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Наручлац: Јавно предузеће за урбанстчко просторно планрање, грађевнско земљште путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 509/2017-ЈН Датум: 29.08.2017. годне На основу

More information

Мр Милорад Б. Пантелић професор 1. Бања Лука

Мр Милорад Б. Пантелић професор 1. Бања Лука Прегледни рад UDK 159.947.5:75 DOI br. 10.7251/SVR1409266P COBISS.SI-ID 4565528 ЗНАЧАЈ МОТИВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ Мр Милорад Б. Пантелић професор 1 Бања Лука Апстракт: Саставни и неопходни чинилац

More information

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ментори: проф. др

More information

ПОДРШКА ШКОЛЕ МОТИВАЦИЈИ УЧЕНИКА ДА УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊИМА SCHOOL SUPPORT TO THE MOTIVATION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN COMPETITIONS

ПОДРШКА ШКОЛЕ МОТИВАЦИЈИ УЧЕНИКА ДА УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊИМА SCHOOL SUPPORT TO THE MOTIVATION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN COMPETITIONS ПОДРШКА ШКОЛЕ МОТИВАЦИЈИ УЧЕНИКА ДА УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊИМА SCHOOL SUPPORT TO THE MOTIVATION OF STUDENTS TO PARTICIPATE IN COMPETITIONS МИЛОШ МАНДИЋ, II разред Гимназије у Чачку, Регионални центар за

More information

ВИКИПЕДИЈА КАО МОГУЋНОСТ ЗА ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА

ВИКИПЕДИЈА КАО МОГУЋНОСТ ЗА ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 114 120 Стручне информације ВИКИПЕДИЈА КАО МОГУЋНОСТ ЗА ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА Увод Данашње доба карактерише убрзан развој

More information

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић

More information

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА Maja С. Лемајић Висока пословна школа струковних студија Нови Сад maja_lemajic@yahoo.com UDK 371.3:811.111 DOI: 10.19090/mv.2017.8.251-270 ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ

More information

РАЗВИЈАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (ОБЛАСТ: УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ)

РАЗВИЈАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (ОБЛАСТ: УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ) Данијела Ковачевић Микић Школска управа Чачак УДК 371.3:811.163.41]:37.026 РАЗВИЈАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (ОБЛАСТ: УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ) Резиме:

More information

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 81-108 Далибор Петровић Саобраћајни факултет Универзитет у Београду UDK: 004.738.5:001.893(497.11) Оригинални научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701081p

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању Контакти Фондација Темпус Еразмус+ канцеларија у Србији Подршка спровођењу Еразмус+ програма

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

Подршка развијању даровитости у школској пракси

Подршка развијању даровитости у школској пракси Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 73 83 UDC 159.928.22 Рад примљен: 20. 8. 2016. Рад прихваћен: 20. 9. 2016. Далиборка Р. Поповић 1 Универзитет у Крагујевцу, Природно- математички факултет Оригинални

More information

Планирање за здравље - тест

Планирање за здравље - тест Планирање за здравље - тест 1. Планирање и програмирање су: а) синоними (термини који означавају исти појам) б) две етапе јединственог процеса утврђивања и достизања циљева здравственог развоја в) ништа

More information

МЕТОДИ САВЕТОДАВНОГ РАДА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА СЕОСКИМ ГАЗДИНСТВИМА ВОЈВОДИНЕ

МЕТОДИ САВЕТОДАВНОГ РАДА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА СЕОСКИМ ГАЗДИНСТВИМА ВОЈВОДИНЕ Оригинални научни рад Економика пољопривреде Број 4/2009. УДК: 631.152(497.113) МЕТОДИ САВЕТОДАВНОГ РАДА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА СЕОСКИМ ГАЗДИНСТВИМА ВОЈВОДИНЕ Јована Чикић 1, Ж. Петровић,

More information

Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2012.

Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2012. Саопштење за јавност Република Србија Републички завод за статистику Београд, Милана Ракића 5 телефон +381 11 2412-922 www.stat.gov.rs stat@stat.gov.rs Употреба информационо-комуникационих технологија

More information

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Мр Ивана М. Теодоровић Стојановић ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ Докторска дисертација Београд,

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies

Annex XVIII - World Tourism Organization to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ АНЕКСА XVIII УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИВИЛЕГИЈАМА И ИМУНИТЕТИМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ АГЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СВЕТСКУ ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ Члан 1. Потврђује се Анекс

More information