ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ"

Transcription

1 ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ Игњат Марковић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2015/2015 Ментор рада: др Жељко М. Папић, ванр. проф. Апртпакт Рад представља утицај примене савремених наставних средстава на повећање ефикасности наставе у ОШ Вера Благојевић у Бањи Ковиљачи Кљсхнг пгхж жнтопмаежка, обпаеовањг, схгнжфж, пахснапж, ИКТ, нареава, нареавнж жпофгр УВОД Није више никаква новина да је нагли развој рачунарства осамдесетих и нарочито деведесетих година прошлог века изменио свет. Свакодневни живот на овој планети се не може замислити без рачунара, а то су учиниле нове технологије, микропроцесори и глобалне рачунарске мреже. Живот поред рачунара и са рачунаром, у ствари, постаје свакодневница. Масовнијим коришћењем рачунара у школама створени су услови за квалитетније иновирање образовне технологије. Мултимедијална настава је педагошка категорија новијег датума, мада настава са мултимедијалном садржином постоји у наставној пракси дуже време. Мултимедијски систем у настави изграђује се због потребе функционалне и техничке интеграције бројних и разноврсних медија у настави у систематичне склопове, одатле и назив мултимедијски систем. Намеће се потреба за савременом школом и савременим учитељима. Поставља се питање како утиче технологија образовања на наставу и учење. Већина психолога тврди да и поред значајних резултата, још увек постоје озбиљни недостаци у наставном процесу. Први такав недостатак је недовољна активност деце у наставном процесу, као и несамосталност ученика. Ученик репродукује знање које му учитељ/наставник преноси тј усвајање знања у најчешћем случају је репродуктивно,. Ако ученик није пасиван, него активно учествује у току предавања, учење ће бити много ефикасније. Други недостатак је што ученик не добија повратне информације о резултатима делатности. Школске оцене имају информативни карактер. Ученици оцене најчешће не добијају на основу учења, и ученик не зна тачно да одреди шта је у одговарању добро, а шта лоше. Испитивања доказују да је учење много ефикасније, ако се ученик информише о резултатима учења. Наставниково образлагање оцене доприноси успеху учења. Оцене дате у тајности негативно утичу на ток учења. 2. РАЗВОЈ ИНФОРМАТИКЕ Токови науке, технологије и технике довели су до епохалних промена, они су одредили нови цивилизацијски поредак. Наиме, у овом времену људско друштво се налази на цивилизацијској прекретници, прелази из индустријског у постиндустријско - информатичко друштво. Нова цивилизацијска епоха, између осталог, условљава и нову концепцију и решења система образовања, а то првенствено у смислу адекватне организације и технологије образовања. Образовање за информатичко друштво има посебан значај, јер је основ нове тријаде: наука - технологија - доходак. У информатичком друштву значајно је скраћен временски циклус од открића до примене. У сегменту друштвених делатности увелико се примењују нове информационе технологије, а пре свега у науци, култури, уметности, здравству, банкама итд. Образовање знатно заостаје у примени информатичких технологија у свим својим деловима и процесима. Интегрално управљање подацима је само једна од одлика убрзаног развоја великих система. Развој не обухвата само аутохтони развој рачунара, база података и рачунарских мрежа, већ и аутоматизацију комплексних система, као и пројектовање и управљање производњом на бази информационих технологија (роботика, мултимедијални системи, виртуелна реалност, системи за подршку одлучивању, експертни системи, интелигентни туторски системи итд.). Укупно гледано, остварене научно - технолошке и друштвене основе информатике су база за информатизацију образовања. У технолошком погледу информатичке технологије су водеће у развоју у односу на све друге области истраживања. Посебно, у томе се истиче микроелектроника, која је омогућила развој рачунарске и

2 телекомуникационе опреме и њихово интегрисање путем сателитских станица у планетарни систем. Захваљујући оствареним резултатима у производњи хардвера и софтвера дошло је до њиховог значајнијег појефтињења, а то је значајно проширило круг корисника. Посебно је вредно истаћи напредак у доменима електронске комуникације која се остварује у спрези рачунар - телекомуникациони систем. У тој области, данас, не постоје ограничења у појединим облицима комуницирања (говор, слика, музика). Практично нема посредника у људским комуникацијама које су до сада постојале у смислу постојања уређаја - посредника у комуникацији човек - човек. 2.1 Интопмафжонг тгунологжјг данацњжфг Другу половину 20. века обележио је развој телекомуникационих мрежа и технологија. Гледано из данашње перспективе, глобална рачунарска мрежа, Интернет, представља највеће не само технолошко већ и друштвено, цивилизацијско откриће које је променило начин живљења и пословања. Корени Интернета су настали у агенцији за напредна истраживања названу ARPA (Advanced Research Project Agency) коју је основало министарство одбране САД. Један од пројеката реализованих у овој агенцији је био развој безбедне и поуздане рачунарске мреже која би повезивала војне лабораторије, обавештајне службе и владине институције. Пројекат је успешно реализован и године је инсталирана и покренута прва рачунарска мрежа која је добила назив ARPANET. По угледу на ARPANET, универзитети САД године оснивају своју мрежу која је добила назив The Internet. Слжка: Илсрепафжја жохгеног ARPANET-a Врло брзо након покретања Интернета развијају се и први сервиси који користе Интернет као медијум. Тако на пример, у области комуникација развијају се сервиси електронске поште ( ) и сервиса за слање кратких порука (енг. instant messaging). Даљим развојем Интернета у погледу брзине преноса података сервиси за слање кратких порука додају нове функције као што су гласовна, а касније и видео комуникација. Међутим, најпознатији и најзначајнији сервис на Интернету је WWW (енг. World Wide Web) или само wеb, који је настао врло брзо након званичног покретања Интернета. Првобитна верзија WWW је настала године у Европском центру за нуклеарна истраживања познатом као CERN, а њен проналазач је научник Др Бернерс Ли. Циљ овог сервиса је био да се омогући размена текстуалних фајлова између научника који су били ангажовани на пројектима нуклеарних истраживања и који су били просторно дислоцирани. Основни недостатак те прве верзије wеb-а је што је програм за приказивање докумената послатих путем Интернета могао да приказује само фајлове текстуалног типа.

3 Пар година касније, Марк Андерсен са Универзитета Илиноис је развио унапређену верзију тог програма која је могла да приказује и графичке елементе и тако настаје први графички wеb читач (енг. Web browser) који је назван Mosaic. Mosaic је пуштен у рад године. Данас постоји неколико wеb читача међу којима се истичу Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera итд. Слжка 2: Тжм Бгпнгпр Лж Слжка 3: Мапк Андгпргн 3. УПОТРЕБА ИНФОРМАТИКЕ За прихватање и разумевање информатике потребно је више година, што може бити исувише дуготрајан процес. Истраживања и резултати истраживања у свету су такорећи свакодневно доступни, радови су најчешће публиковани и готово доступни свим заинтересованим. Не треба измишљати ''топлу воду'', него искористити искуства других земаља, платити стручњаке који се том тематиком баве дужи низ година, да обуче наше кадрове који ће знати у којем смеру да организују напредак информатике у Србији. Искуства и планови других се не могу методом Copy => Paste пресликати дословно у наш систем, већ да оспособимо наш кадар који ће кроз сагледавање нашег система, креирати најбољи концепт примене информационо - комуникационих технологија и образовање стручњака за примену истих. 3.1 Интопматжеафжја цколг Информатизација као нови производни ресурс, као нова употребна вредност, иако нема обележје материје, испуњава ону повезујући,кохезивну снагу која представља основну полугу друштвеног развоја. Њом се у погон стављају многи високо-продуктивни, техничко-технолошки детерминирани системи, а такође и они системи који не припадају техничким, детерминираним системима, као што је систем образовне делатности у школи. Наиме, путем информатизације школе могуће је педагошку делатност, уредити у целовити организациони систем и по ефикасности приближити га тзв. детерминисаним уређеним системима, код којих се може у свакој фази одвијања процеса рада пратити ефекат и тачно на излазу система предвиђати одговарајући резултати. Информатизација значи нарушавање досадашње статичности школе,која је по природи конзервативна институција, која дуго задржава одређене образовне моделе рада који су давно застарјели. У школу,нова пракса тешко улази, а кад се она прихвати, онда се тога споро ослобађа, иако је таква пракса одавно застарела. 3.2 Интопматжка нартавнж ппофгр ж схгњг Са педагошко - методичког аспекта, у средишту процеса учења и подучавања је ученик. На слици испод, приказан је дидактички труогао, који појашњава односе ученика, наставника и наставне садржаје. Како се овај приступ посматра са посебног стајалишта, где ће средство учења и подучавања између осталог заузети технологија, добијамо допуњени дидактички троугао на следећој слици. Појам ученик овде можемо заменити појмом човек, образовати се могу људи различитих старосних узраста, информационо комуникационе технологије нису ограничене на употребу само једној генерацији, већ у целости их могу користити сви људи.

4 Слжка 4.: Дожсњгн дждакежхкж епосгао: схгнжк, нареавнжк, нареавнж радпдај ж егунологжјг Информациона и комуникациона технологија, је постала саставни део система образовања и то као подршка наставницима у реализацији традиционалне наставе или као замена таквој настави са једном од нових метода и начина реализације наставног процеса као и процеса учења и подучавања. С тим у вези је мултимедија, рачунарско умрежавање и програмско инжењерство, што је довело до појаве генерације рачунарских система за учење и подучавање. Нова наставна парадигма је оријентисана према ученику (енгл. Learner-Center Paradigm). Ученик је смештен у центар, док су у окружењу ресурси за учење и то како у погледу времена тако и места и начина учења. Према ученику је све оријентисано и обухваћено једним изразом - ресурси за учење (људи, знање, технологија, медији, организација...). Слжка 5: Ппглае епаджфжоналнг нареавнг жападжгмг, новој нажпгдној Традиционално образовање заснива се на образовној парадигми, која се назива модел репродукције знања. Сврха таквог учења јесте пренети статичко знање од извора знања (наставник) до ученика, који је пасивни прималац таквог знања. Модел репродукције знања треба заменити моделом изградње знања. То се може постићи само ако наставници и ученици буду партнери у заједничком деловању на изградњи базе знања коју треба усвојити. Информациона услуга WWW је омогућила заснивање више хиљада система који се могу сматрати директном применом савремене информационе и комуникационе технологије. Већина тих система има ограничене могућности учења и подучавања, јер свој рад заснивају на статичком приказу наставних садржаја. Основна информатичка знања и вештине треба поседовати свака информатички писмена особа. Та знања је потребно свакодневно надопуњавати и усавршавати, јер брз је развој информационе и комуникационе технологије. 3.2 Употпгба жнтопматжкг с нартавж Анализирајући ниво примене информатике у настави, најпрецизније би било рећи да је он потпуно индивидуалан. Употреба није условљена само расположивом опремом и физичким условима, већ најпре зависи од ентузијазма и компетенција наставника да, уз употребу информатике, наставне садржаје учине занимљивијим, приступачнијим и квалитетнијим. На учесталост и начин употребе утичу и механизми подстицаја и облици подршке доступни наставницима у појединачним школама. Ученици својом дигиталном оспособљеношћу подстичу наставнике на повећање нивоа употребе. У односу на укупно време које ученици проведу користећи информатику, удео који користе за учење је веома мали. Друштвене мреже најчешћи су облик употребе рачунара у слободном времену, али представљају и добар метод којим наставници подстичу ученике на активно коришћење информатике у процесу усвајања знања.

5 Као кључне предности употребе инфоматике истичу се брз и лак приступ информацијама, могућности за организацију занимљивије наставе, приближавање интересовањима младих и статистички потенцијал. Међу значајним препрекама се истичу недостатак опреме и/или компетенција, неадекватна подршкa, али и ставови и старе навике. Слжка 6: Тож 7 рофжјалнжу мпгда с рвгес Основни мотиви за употребу информатике код наставника су подизање квалитета наставе, подстицање мотивације ученика за предмет, али и унапређење концентрације и пажње на часу, што наставу чини угоднијом. Такође, материјал који сами израђују у електронској форми и чине доступним на интернету постаје видљивији и доприноси како размени искустава са колегама, тако и бољем позиционирању наставника у широј стручној заједници. Међутим, транспарентност наставних садржаја одређеном броју испитаника представља и узрок страха и отпора, јер захтева виши квалитет и изостанак грешака 4. ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ ПРИМЕНА И ФУНКЦИЈА Образовање се веома спорије отвара према новим технологијама у односу на неке друге делатности. Нове технологије уместо да се прво примене у школству оне у њега последње стижу, а један од разлога је и висока цена рачунара и брзина којом они застаревају, а други разлози могу бити и сами наставници који раде у школама. Постепено се уводе системи за аутоматску обраду података, мулти-медијални системи, учење на даљину, виртуелне школе и друге технологије које доприносе веће залагање, активности самих ученика као и квалитетније вредновање знања и напредовање ученика а све у складу са претходним знањима и индивидуалним способностима ученика. Улога наставника у примени нових иновација у настави је огромна и веома битна а самим тим и оспособљеност за њихову практичну примену у наставном процесу. У савремном информационом друштву, улога наставника је и у трагању за изворима, начинима, путевима доласка до знања, а такође и у примени знања. У наставном процесу све чешће треба да се користе, интернет, виртуална реалност, мулти-медија, хипер текст, помоћу којих ученици могу да долазе до нових знања, занимљивих и богатијих садржаја у складу са својим могућностима и интересовањима. Ученици увек могу да добију додатну повратну информацију а наставници применом нове технологије могу лакше да одржавају дисциплину и рад на часу. Савремена образовна технологија, уз коришћење мулти-медијалних система, ствара предуслов за ангажовање свих чула у процесу стицања нових знања, развија креативност ученика и обезбеђује већу активност ученика у настави и учењу. Наставници нису више само предавачи и испитивачи већ су све више организатори, саветници, интелектуалне вође, фактори који управљају процесом наставе и учења у коме се зна шта ко ради, чиме би требало да се служи у раду и какве би резултате требало да остваре. Образовни материјали све више су обогаћени мулти-медијалним садржајима (уз текст укључени су и аудио и видео записи) и приказују се у електронском облику путем електронских медија као што су видео траке, СD ромови и слично. Нове технологије за пренос говора и слике у реалном времену учиниће образовање путем интернета још квалитетније и популарније а наставу учини што занимљивијом. Можемо закључити да је потребно да се у наставном процесу што више користе савремена образовна средства и технологије.

6 4.1 Интгпнгт с обпаеовањс Школа, у чијем би средишту била библиотека, постепено ствара услове за изградњу свеобухватног система ресурса за учење и наставу. На тај начин школа има могућност да се мења у правцу виртуелне школе, која се ослобађа свих парадигми учења и поучавања, која је у стању да задовољи потребе друштва које учи, оспособљава појединце за реално схватање и разумно прихватање промена, за стваралачко деловање и потчињавање промена људским потребама. Коришћењем Интернета, код ученика се постепено развијају способности комуникације, проналажења информација, критичког мишљења и доживотног учења. У процесу искоришћавања преимућства које даје Интернет ученик схвата да циљ учења није првенствено да све зна, већ да се изгради способност учења како се учи и мотивацију да перманентно учи из унутрашњих потреба. 4.2 Савпгмгно г-схгњг Иако је тренутно е-учење у нашој земљи у развоју, претпоставља се да ће се овом облику учења посвећивати већа пажња, тј. да ће е-учење у блиској будућности умногоме заменити конвенционално учење. На основу напред изложеног, дошло се до закључка да је један од основних начина стицања знања на даљину употреба рачунара и Интернета, који корисницима пружају разноврсне могућности (једна од њих су и курсеви) за стицање неопходних знања. На основу проучавања употребе поменутог алата (које представља један од основних задатака овог рада) види се да се исти, изузев за креирање онлине курсева на свим нивоима образовања, може користити и за социјалне намене, као подршка запосленима, и у многим другим случајевима. 4.2 Ппгднортж ж нгдортафж г-схгња На основу свега наведеног могу се систематизовати неке предности електронског учења: Није битно време и место одвијања наставе Брзо прилагођавање ученика на овакав вид учења Конзистентност података Могућност мерења ефикасности учења Смањење трошкова учења Индивидуализација учења Боље памћење садржаја Уштеда Исто тако, е-учење има и своје недостатке: Говорећи у контексту едукације, електронско учење може бити критично, зато што је људска интеракција лицем у лице са наставником избачена из процеса, па према томе, процес више није едукациони, у највишем филозофском смислу. Осећај изолације, кога су осетили студенти и ученици на даљину често је цитиран, мада дискусиони форуми и други, засновани на компјутерској комуникацији, могу у ствари да побољшају ово и нарочито често да охрабре студенте и ученике и сретну се лицем у лице као и у облику самосталних група. Највећи изазови и/или проблеми код е-учења тичу се чистог е-образовања, као једне од две основне врсте е-образовања (у коју спада онлине учење, односно образовање надаљину), и крећу се од тога како приволети полазника, односно студента да упише онлине течај,да активно учествује у његовом извођењу и успешно га заврши, преко превелике зависности оваквог вида образовања од технологије до чињенице да израда самих е-леарнинг садржајаза учење траје доста дуго. Постоје бројни разлози који доводе до оваквог неуспеха. Један од највећих проблема је сама природа е-леарнинг-а или онлине парадигме учења. За разлику од традиционалног учења,врло је лако одустати, јер се од полазника не очекује да се придруже учењу "у разреду", то јест на неком одређеном месту, где их чекају колеге и наставник, него то чине најчешће са посла или од куће.

7 5. ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ Какав јг стжфај ппжмгнг равпгмгнжу нартавнжу рпгдртава на повгћањг гтжкарнортж нартавг с ОШ Вгпа Благојгвжћ с Бањж Ковжљахж 5.1. Ппгдмгт жртпаджвања Поред значајних резултата још увек постоје озбиљни недостаци у наставном процесу, тврде многи психолози, а то су: У наставном процесу деца су још увек неактивна Недобијање одговарајуће повратне информације Програмирана настава и њено коришћење је као једина могућа алтернатива. Живот са рачунаром и поред њега, у ствари, постаје свакодневни део човековог живота. Уколико се као циљ школе поставља припремање ученика за живот, она свакако мора да се одвија у људским заједницама, као и да научи ученике да користе рачунар Цжљ жртпаджвања Пројектовање модела наставе са применом мултимедијалних елемената у настави предмета Природа и друштво у узрасту нижих разреда основне школе Вера Благојевић, ради повећања ефикасности наставе код деце тог узраста Хжпотгег Генерална хипотеза: На повећање ефикасности наставе у основној школи Вера Благојевић позитивно утиче примена савремених наставних средстава. Подхипотезе: Примена савремених наставних средстава позитивно утиче на повећање нивоа усвојености знања ученика у основној школи Вера Благојевић.. На повећање мотивисаности ученика за наставне активности у основној школи Вера Благојевић, такође позитивно утиче примена савремених наставних средстава.

8 5.4. Ргеслтатж жртпаджвања Табгла 5.4.1: Уеопак жрепаджвања конеполна гпсжа Раепгд Бпој схгнжка Укспан бпој схгнжка Ппвж паепгд 27 Дпсгж паепгд 23 Тпгћж паепгд Чгевпеж паепгд 21 Табгла 5.4.2: Уеопак жрепаджвања гкржгпжмгнеална гпсжа Раепгд Бпој схгнжка Укспан бпој схгнжка Ппвж паепгд 26 Дпсгж паепгд 25 Тпгћж паепгд Чгевпеж паепгд 25 Гпатжк 5.4.1: Инжфжјално жржжежвањг енања конеполна гпсжа Гпатжк 5.4.2: Уржгцноре пгцавањг еадаеака конеполна гпсжа

9 Гпатжк 5.4.3: Инжфжјално жржжежвањг енања гкржгпжмгнеална гпсжа Гпатжк 5.4.4: Уржгцноре пгцавањг еадаеака гкржгпжмгнеална гпсжа Гпатжк 5.4.5: Ужопгднж пгеслеаеж конеполнг ж гкржгпжмгнеалнг гпсжг

10 5.5. Аналжеа жртпаджвања о мотжвжранортж схгнжка гкрпгпжмгнталнг гпспг Табгла 5.5.1: Мжцљгњг о жпжмгнж рпгдреава Понсђгнж одговопж Бпој схгнжка % Уожцег мж рг нжјг рвждгла 0 0 Свждгла мж рг Иесегено мж рг рвждгла Табгла 5.5.2: Мжцљгњг о еанжмљжвореж нареавнжу рпгдреава Понсђгнж одговопж Бпој схгнжка % Нжјг еанжмљжвжјг 0 0 Ирео јг 3 3 Занжмљжвжјг јг Много јг еанжмљжвжјг Табгла 5.5.3: Мжцљгњг о хгцћој сжоепгбж нареавнжу рпгдреава Понсђгнж одговопж Бпој схгнжка % Нг бжу волго/ла 1 1 Понгкад бжу волго/ла Много вжцг бжу волго/ла Конлсежјг жртпаджвања Примена савремених наставних средстава повећава ефекат усвајања знања и мотивисаност ученика у основној школи. Анкетирани ученици су веома добро прихватили начин рада помоћу рачунара и образовног софтвера и овакав начин рада им је интересантнији, па би га већина њих радо желела у настави. Требало би више радити на усавршавању наставног процеса, мултимедијалних софтвера и више пута корисити у школама ове методе, да би ученици дошли до искустава везаних за учење уз помоћ рачунара и мултимедијалних софтвера. Овако остварена настава би још више допринела ефикаснијем и мотивисанијем наставном процесу. 6. ЗАКЉУЧАК Након овог рада и истраживања, може се закључити да је употреба информатике у настави прекопотребна, зато што многи аспекти модерне концепције образовања не могу бити остварени без ње или би их јако тешко остварили. Унутар образовања, информатика заузима све већи значај и њена примена у настави довела је домодернизације наставног процеса и све популарније наставе познате као е-леарнинг или е- настава.основни циљ увођења информатике у образовни процесје брзо, тачно и поуздано стицање знања. Улога информатике у свим областима људске делатности из дана у дан је све већа захваљујући предности коју они имају пред свим другим уређајима. Проблем савременог света је затрпаност

11 информацијама, а проблем прикупљања и преношења информација најбоље се решава компјутером. Рачунарска снага постаје кључна трансформација људског друштва и живљења. Развој науке и технологије, увођење електронике и пораст знања условили су промене у концепту образовања, наставним садржајима, техници и технологији наставе, односима наставника и ученика. Продор информација још увек наилази на отпор традиционализма, инертност наставника, потреба за рационализацијом и интезификацијом наставе да би се ублажиле противречности и криза образовања и да би се осигурало да ученици добијају информације на индивидуалној основи и у време када њима највише одговара. Коришћењем рачунара у школама наставници се ослобађају многих рутинских послова, а ученици страхују од наставника и подсмеха других ученика због неуспеха у учењу. Да би се наставници квалитетније оспособљавали за примену савремених технологија, а и у складу са њиховим потребама и развојем информационе технологије требало би: да се на свим наставничким факултетима у наставни план укључе предмети (информатика и образовна технологија), да се у педагогију, психологију, дидактику, методологију и методике уведу и садржаји базирани на коришћење нових технологија у настави, да се врше стална истраживања о степену информисаности, потребама и оспособљености наставника за коришћење нових технологија. Можемо закључити да су добро оспособљени, обучени и информисани наставници и њихови стручни сарадници једни од главних актера у примени и коришћењу савремених технологија као и главни иницијатори промена у образовању у складу са потребама ученика и императивима образовања информационе ере. 7. ЛИТЕРАТУРА [1] В. Сотировић, Информатичке технолигије, Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин, [2] Д. Мандић, М. Ристић, Инфорационе технолигије, Медиаграф, Београд, [3] К. Бошњак, М. Латиновић, Информатика, Народна и универзитетска библиотека РС, Бања Лука, [4] П.Ђ. Мандић, Мандић Д., Образовна информациона технологија, Београд, [5] П. Мандић, Иновације у настави и њихов педагошки смисао, Сарајево [6] М. Даниловић, Техника, образовна технологија и информатика у функцији повећањаефикасности образовног процеса и процеса учења, Београд, [7] Ж. Наместовски, Анализа ефеката примене образовних софтвера на мотивисаност наставника и ученика у нижим разредима основне школе, Зрењанин, [8] приступљено: [9] приступљено:

Критеријуми за друштвене науке

Критеријуми за друштвене науке На састанку председника комисија друштвених и хуманистичких наука са представницима Министарства који је одржан 6. јуна, усклађени су критеријуми за истраживаче. Критеријуми за друштвене науке Услови за

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Еразмус +: програм Европске комисије намењен образовању Хоризонт 2020: програм Европске комисије намењен науци Обезбеђује финансирање пројеката у области образовања и усавршавања,

More information

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ др Милан Јанковић, директор Општи приказ Број становника: 7,18милиона (без Косова и Метохије) Укупна површина: 88.502 km² БДП у 2013:

More information

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Достава захтева и пријава М-4 за годину преко електронског сервиса Фонда ПИО. е-м4. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Достава захтева и пријава М-4 за 2015. годину преко електронског сервиса Фонда ПИО е-м4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Привредна комора Србије Београд, 7. март 2016. године www.pio.rs

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ. Војкан Портић 829/2014

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ. Војкан Портић 829/2014 LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LMS IN LEARNING / ЛМС У УЧЕЊУ 829/2014 Факултет техничких наука, Чачак Интегрисане академске студије технике и информатике, школска 2016./2017. mimi.portic@gmail.com Ментор рада:

More information

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА Република Србија Агенција за привредне регистре ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Правна форма: доо од ад кд задруга Седиште Друго: Део пословног

More information

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи

Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Образовни софтвери у настави Информатике и рачунарства у основној школи Аутор: Теодора Савић Факултет техничких наука, Чачак, Интегрисане академске студије Техника и информатика, 2015. e-mail адреса: tsavic2000@yahoo.com

More information

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Влада Републике Србије Министарство просвете, науке и технолошког развоја Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи

More information

Креирање апликација-калкулатор

Креирање апликација-калкулатор 1 Креирање апликација-калкулатор Сабирање стрингова 1. Поставити на форму три поља за едитовање и једно дугме са натписом Сабери. 2. Кликом на дугме, треба да се у последњем пољу појави резултат сабирања

More information

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У о додели уговора Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi " Rumenacki put 20 21000 Novi, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax: + 381(0)21

More information

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском

МАСТЕР РАД. Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Унапређивање наставних процеса пред крај основне школе кроз стандарде; једно истраживање наше праксе и поређење са светском Ментор: Проф. Др Милан

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва

Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Филдуза Р. Прушевић Садовић Утицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштва - докторска дисертација - Београд,

More information

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије

Стандарди у области безбедности ИKТ-а. Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области безбедности ИKТ-а Драган Вуксановић, Институт за стандардизацију Србије Стандарди у области ИКТ-а Стандардизацијом у области информационих технологија највећим делом бави се ISO/IEC

More information

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање

Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање Савремене методе тестирања стандарда знања за техничко и информатичко образовање мр Дарко Симић Факултет техничких наука, Чачак, Техника и информатика, 2011/2012 nastavnikdarko@gmail.com Ментор рада доц.

More information

Наставна средства у савременој настави

Наставна средства у савременој настави Наставна средства у савременој настави Вера Јелић 803/2014 Факултет Техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 verajelic99@gmail.com Mентор рада: проф. др. Жељко Папић Апртпакт - Рад предстаља

More information

ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ Зорица Ч. Станисављевић Петровић Универзитет у Нишу Филозофски факултет УДК 17.014.3:316.42 ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ Сажетак: У раду се разматрају промене у школи настале под утицајем глобализације.

More information

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања

Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Алати за визуелизацију израде техничких цртежа у процесу учења техничког и информатичког образовања Марина Рмуш Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика-мастер за електронско учење 2013/2014

More information

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА

ФАКУЛТЕТИ ЗА СТУДИЈЕ ТУРИЗМА Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања Телефон: 034/370-191 Website: www.hit-vb.kg.ac.rs Email: hitvb@kg.ac.rs Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој

More information

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука,

A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука, A Step Forward to Youth Employability Економски факултет, Универзитета у Бањој Луци Бања Лука, 12.10.2017-11.11.2017. РАСПОРЕД ОБУКА И ПРЕДАВАЊА 12.10.2017. (четвртак) Презентација пројекта, Амфитатар

More information

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА Гимназија Жарко Зрењанин Врбас АЛГОРИТАМСКИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА - понављање- https://www.youtube.com/watch?v=retaq5uybwe Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике Решавање проблема помоћу

More information

Конкурсна документација Т - 44 / 2013

Конкурсна документација Т - 44 / 2013 Конкурсна документација Т - 44 / 2013 в) Банкарска гаранција за добро извршење посла Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора

More information

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија

Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА Мастер студије Смер: Рачуноводство и ревизија Информације о предмету Предавања: проф. др Љиљана Дмитровић Шапоња Вежбе: др Сунчица Милутиновић

More information

1 (преузето )

1  (преузето ) Оригинални научни рад УДK: 316.77:004.773(497.11) Дражен Георгиевски drazen1978@yahoo.com Антрополошко истраживање учешћа младих на друштвеној мрежи Фејсбук: пример средњошколаца из Краљева Апстракт: Комуникација

More information

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ 2016, бр. 10, стр. 35-46. UDK 376.1-056.26/.36 37.043.2-056.26/.36 doi: 10.5937/sinteze0-12363 Оригинални научни чланак ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ИДЕЈА И ПРАКСА Ана М Јовановић Попадић 1

More information

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (Е-МЉР): НОВИ КОНЦЕПТ ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Немања Бербер Економски факултет у Суботици Универзитет

More information

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ СУДИЈА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Аутори: СНЕЖАНА АНДРЕЈЕВИЋ ЉУБИЦА МИЛУТИНОВИЋ ИВАНА КРСТИЋ СИЛВИЈА ПАНОВИЋ-ЂУРИЋ ДУШАН ИГЊАТОВИЋ ЈОВАН МИЉКОВИЋ Датум: Мај 2016 С А Д Р Ж А Ј I. МЕТОДОЛОГИЈА

More information

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web:  ; Научни институт за ветеринарство "Нови Сад" Руменачки пут 20 21000 Нови Сад, Р.Србија Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" Rumenacki put 20 21000 Novi Sad, R.Serbia Tel. + 381 (0)21 4895-300; Fax:

More information

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ)

ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ УМЕТНОСТИ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ПРОГРАМА ЗА КЊИЖЕВНОСТ) ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор:

More information

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00

Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено у 7:00 Напомена: Ажурирање списка курсева и тестова по програму КЕ извршено 08.03. 2016 у 7:00 10.03.2016. 14,00 часова Удружење здравствених радника града Сремска Митровица Превенција нарушавања функције локомоторног

More information

ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ

ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ Проф. др Милан Недељковић 1 Српска академија образовања Београд Оригинални научни рад Српска академија образовања Годишњак за 2012. годину УДК: 37.01,3 стр. ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА

More information

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Ниш, 2010. Ненад Живковић БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ

More information

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Др Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ УЗ УЏБЕНИК ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Драган М. Голубовић Небојша Д. Голубовић ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

More information

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год.

Основна школа Станоје Миљковић Брестовац. СПИСАК УЏБЕНИКА за старије разреде (V-VIII) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. Основна школа Станоје Миљковић Брестовац СПИСАК УЏБЕНИКА за старије е (-) који ће се користити у школ. 2012/2013. год. ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за 5. основне школе Здравко Милинковић

More information

Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн. Институт за педагошка истраживања Београд

Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн. Институт за педагошка истраживања Београд Дејан Станковић, Јелена Теодоровић, Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа, Владета Милин и Николета Гутвајн Институт за педагошка истраживања Београд 1 2 3 4 Опис пројекта Методологија Резултати Закључци и препоруке

More information

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја

Научни радови и саопштења објављена у научним часописима и зборницима међународног значаја др Александра Мандић БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 2 09. 197 године. Након завршене основне школе и шестогодишње ниже музичке школе, 1987. године уписала је средњу педагошку

More information

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања)

АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања) UDC: 371.13:316.776 Taтјана З. Михајлов Филозофски факултет докторске студије Методике наставе, Нови Сад Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Зрењанин mihajlov.tatjana@gmail.com

More information

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр:

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/ , тр: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад Масарикова 25 тел/факс: 021/47-22-220, тр: 310-6324-59 www.osv.rs osv@osv.rs ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2017/2018 - КАДЕТКИЊЕ БИЛТЕН бр. 00 Нови Сад, 20.02.2018. Кадетско првенство

More information

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ

Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У ГОДИНИ Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ 2 Подаци и бројке 2012 Универзитет у Новом Саду ПОДАЦИ И БРОЈКЕ 2012. Извештај о раду

More information

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године

ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР године РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

More information

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ Члан 1. Потврђује се Споразум између Владе Републике

More information

ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK : ::172(497.11)

ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр Ниш октобар - децембар UDK : ::172(497.11) ТМ Г. XXXIII Бр. 4 Стр. 1339-1352 Ниш октобар - децембар 2009. UDK 37.017.7:316.72 371.3.012::172(497.11) Прегледни рад Примљено: 5.3.2009. Споменка Будић Филозофски факултет Нови Сад ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДЕМОКРАТСКО

More information

БИБЛИОТЕКА КАО НОСИЛАЦ ПАРТИЦИПАТИВНИХ ПРАКСИ У КУЛТУРИ У КОНТЕКСТУ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

БИБЛИОТЕКА КАО НОСИЛАЦ ПАРТИЦИПАТИВНИХ ПРАКСИ У КУЛТУРИ У КОНТЕКСТУ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Тамара С. Вученовић БИБЛИОТЕКА КАО НОСИЛАЦ ПАРТИЦИПАТИВНИХ ПРАКСИ У КУЛТУРИ У КОНТЕКСТУ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF

More information

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПРИЈАВА ЗА УПИС УДРУЖЕЊА, ДРУШТВА

More information

Подршка развијању даровитости у школској пракси

Подршка развијању даровитости у школској пракси Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 73 83 UDC 159.928.22 Рад примљен: 20. 8. 2016. Рад прихваћен: 20. 9. 2016. Далиборка Р. Поповић 1 Универзитет у Крагујевцу, Природно- математички факултет Оригинални

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:12.2.2018. u 14:30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА Бранка САВОВИЋ УДК 371.5.046.12/.14 Институт за педагошка истраживања Оригинални научни чланак Београд БИБЛИД 0579-6431; 34 (2002) с.259-270 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ: МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА

More information

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ

УЛОГА ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСУ РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ XXII Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 19. мај 2017, Суботица, Република Србија Агнеш Славић Економски факултет у Суботици, Универзитет

More information

године Београд, /206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

године Београд, /206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 05.12.2012. године Београд, 04-03-11/206 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Београд Студентски трг бр 1 У прилогу дописа достављамо Вам потребну документацију за давање сагласности

More information

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ментори: проф. др

More information

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр Увод Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 1, стр. 81-108 Далибор Петровић Саобраћајни факултет Универзитет у Београду UDK: 004.738.5:001.893(497.11) Оригинални научни рад Примљен: 15.01.2017. doi:10.5937/socpreg1701081p

More information

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А I Књиге и посебне публикације 1. Дијаслике и наставни филм у школи, "Савремена школа", Београд, 1962. 2. Телевизија у васпитању и образовању, "Научна књига", Београд, 1965. 3.

More information

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ

ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Мр Ивана М. Теодоровић Стојановић ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИОНИХ СТРАТЕГИЈА У КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ДЕЦУ Докторска дисертација Београд,

More information

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ ДР ИВАН ТАСИЋ ДР ДРАГАНА ГЛУШАЦ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин СТРУЧНИ ЧЛАНАК PROFESSIONAL PAPER UDK: 371.3::004 BIBLID: 0353-7129, 13(2008)1-2, р.157-166 МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ

More information

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ

ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ ОКВИР НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА ОСНОВИ УЧЕЊА И НАСТАВЕ - за обукe и огледну примену - радни нацрт САМО ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ 1 САДРЖАЈ РАЗВОЈ ОКВИРА НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА - САЖЕТАК 4 ПРВИ ДЕО: ОПШТИ ОКВИР

More information

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Биљана Михаиловић Љиљана Вдовић ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Приручник Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић

More information

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html

Сигурност у програмском. https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Сигурност у програмском језику Java https://docs.oracle.com/javase/8/do cs/technotes/guides/security/overvie w/jsoverview.html Java сигурносна архитектура Сигурносна архитектура за програмски језик Java

More information

РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА

РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА ДИГИТАЛНИ ЧАС 2015/2016. НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ РАЧУНАРОМ ДО БОЉЕГ РАЧУНАЊА ШКОЛА: ОСНОВНА ШКОЛА ШАМУ МИХАЉ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА НАСТАВНА

More information

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема Број часа Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљеви и задаци часа Наставне методе

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема Број часа Наставна јединица Тип часа Облици рада Циљеви и задаци часа Наставне методе ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Наставна тема: Питагорина теорема Број часа: 31.час Наставна јединица: Примена Питагорине теореме Тип часа: утврђивање Облици рада: фронтални, индивидуални Циљеви и задаци часа: утврђивање

More information

ПОСЕБНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ ОПЕРАЦИЈА У РАДУ САВРЕМЕНИХ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ

ПОСЕБНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ ОПЕРАЦИЈА У РАДУ САВРЕМЕНИХ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ Милан Ђ. МИЉКОВИЋ ПОСЕБНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ ОПЕРАЦИЈА У РАДУ САВРЕМЕНИХ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY

More information

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015. На основу члана 76. Закона о култур ( Службен гласнк РС 72/09), члана 46. Закона о локалној самоуправ ( Службен гласнк РС 129/07), чланова 2. 4. 37. Пословнка о раду Градског већа града Лесковца ( Службен

More information

УВОД: КЊИГА КАО МИКРОМОДЕЛ КУЛТУРЕ

УВОД: КЊИГА КАО МИКРОМОДЕЛ КУЛТУРЕ ТМ Г. XXXV Бр. 2 Стр. 513-529 Ниш април - јун 2011. UDK 021.1+004.738.5 Прегледни чланак Примљено: 8. 4. 2010. Жељко Вучковић Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет Нови Сад ЗАЛАЗАК ГУТЕНБЕРГОВЕ ГАЛАКСИЈЕ:

More information

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ Докторске уметничке студије. Докторски уметнички пројекат КЉУЧНА РЕЧ УМЕТНОСТ

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ Докторске уметничке студије. Докторски уметнички пројекат КЉУЧНА РЕЧ УМЕТНОСТ УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ Докторске уметничке студије Докторски уметнички пројекат КЉУЧНА РЕЧ УМЕТНОСТ ДИГИТАЛНЕ ГРАФИКЕ И ЊИХОВА КОМУНИКАЦИЈА У ВИРТУЕЛНОЈ И РЕАЛНОЈ

More information

СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ. а) Опис стања, анализа и процена стандарда

СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ. а) Опис стања, анализа и процена стандарда СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ а) Опис стања, анализа и процена стандарда Високa школa струковних студија за информационе и комуникационе технологије (у наставку текста Школа) своју образовну

More information

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић

УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д. МА Александар Базић УНИВЕРЗИТЕТ ''ЏОН НЕЗБИТ'' ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Б Е О Г Р А Д МА Александар Базић ЗНАЧАЈ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ИМИЏА КОМПАНИЈЕ (Докторска дисертација) Београд, 2016. године

More information

Март Opinion research & Communications

Март Opinion research & Communications Март 2014 Opinion research & Communications Метод: Телефонска анкета Примерок: 800 испитаници кои следат македонски спорт стратификуван со репрезентативен опфат на сите етнички заедници, урбани и рурални

More information

МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење. YU ISSN UDK 37 број , Vol 13 година XVII Београд

МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење. YU ISSN UDK 37 број , Vol 13 година XVII Београд МЕТОДИЧКА ПРАКСА часопис за наставу и учење YU ISSN 0354-9801 UDK 37 број 1. 2017, Vol 13 година XVII Београд Издавач: Заједница учитељских факултета Србије Извршни издавач: Учитељски факултет Универзитета

More information

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА

ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр Ниш јануар - март UDK : ПРИСТУПАЧНОСТ ИНТЕРНЕТА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ РАЗЛИКОВАЊА БОЈА ТМ Г. XXXVI Бр. 1 Стр. 277-290 Ниш јануар - март 2012. UDK 376.1-056.262:004.738.5 Прегледни чланак Примљено: 25.03.2010. Драгица Радосав Универзитет у Новом Саду Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин

More information

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ Департман за последипломске студије СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА МАСТЕР РАД ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ВАНПРИВРЕДНИМ (НЕПРОФИТНИМ) ОРГАНИЗАЦИЈАМА Ментор: Проф.др. Данило Голијанин

More information

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИТРИ СТАНДАРДИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ Скраћени назив пројекта: Пун назив пројекта: Број пројекта: План финансирања: Координатор: Датум почетка пројекта: Трајање пројекта: EVAL- INNO Јачање надлежности за евалуацију

More information

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину

Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Извештај о раду Факултета за школску 2011/2012. годину ЗРЕЊАНИН, ОКТОБАР 2012. године САДРЖАЈ: ПРЕДГОВОР...4 УВОД...6 Развој наставне

More information

адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: ; тел/факс: СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: ; тел/факс: СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШК. 2014/15. 2017/18. ГОДИНУ Б Е О Г Р А Д ЈУН 2014. ГОДИНЕ адреса: Здравка Челара 16, Палилула БЕОГРАД телефони: 3290-334; тел/факс: 3290-861 е-маил: сајт: srednjatehnicka@pttskola.edu.rs

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. Мр Ивана Ђелошевић ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРОМЕНА ПОСЛОВАЊА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА УПРАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ МАРКЕТИНГОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ. Мр Ивана Ђелошевић ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРОМЕНА ПОСЛОВАЊА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА УПРАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ МАРКЕТИНГОМ УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Мр Ивана Ђелошевић ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРОМЕНА ПОСЛОВАЊА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА УПРАВЉАЊЕ САВРЕМЕНИМ МАРКЕТИНГОМ Докторска дисертација Косовска Митровица, 2016. година Идентификациона

More information

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА

УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ НОВИХ УСЛУГА УДК: 339.138 Оригинални научни рад ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА BUSINESS ECONOMICS Година X Број I Стр 117-138 мр Давор М. Николић 1 Универзитет Унион Никола Тесла, Београд, Факултет за право, безбедност и менаџмент

More information

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА!

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ БРУЦОШИ СРЕЋНА ШКОЛСКА 2017/18 ГОДИНА! Историја 1987 Виша електротехничка школа 2007 Висока школа електротехнике и рачунарства Аудио и видео технологије I акредитација по новом

More information

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Акредитациони број/accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује

More information

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НИШ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У ПЕНИТЕНЦИЈАРНИМ УСТАНОВАМА - МАСТЕР РАД - МЕНТОР: Проф. др Миомира Костић СТУДЕНТ: Јелена Симоновић Ниш, март 2014. године САДРЖАЈ: I Уводна

More information

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Вјекослава Бобара Одлуком бр. 3/79-1 од 24.09.2014. године, именовани

More information

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МЕТОДИКА НАСТАВЕ РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СИСТЕМУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор: Проф. др Оливера

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: Редни број ПРЕДМЕТ-НАСТАВНИК ДАТУМ САТ СЛУШ. СОЦИОЛОГИЈА УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић ИСТОРИЈА АНТИЧКЕ И СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 16. IX писмени: усмени:

More information

Анализа кадра у настави информатике у основним и средњим школама Републике Српске

Анализа кадра у настави информатике у основним и средњим школама Републике Српске Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/430-110, 051/430-100; e-mail: pedagoski.zavod@rpz-rs.org Подручна канцеларија

More information

Млади и жене на тржишту рада у Србији

Млади и жене на тржишту рада у Србији Млади и жене на тржишту рада у Србији 11.7.2017. ТР 02/17 У извештају се анализирају положај младих и жена на тржишту рада у периоду 2014 2016. година. Посматрају се основни контингенти младих и жена на

More information

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ. Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УРЕДБУ.  Језик српског народа. Понедјељак, 30. март године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

More information

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РЕГУЛАТИВА. Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи. Исидор Бајић 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ РЕГУЛАТИВА Тимa за самовредновање и вредновање рада у музичкој школи Исидор Бајић 1. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 2. ПРИРУЧНИК ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 3. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

More information

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.6.2017. u 13:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

More information

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ПРОЈЕКАТ

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ПРОЈЕКАТ УДК: 069.12:37(497.11)"2007/2008" 371.383:[069.12:37(497.11)"2007/2008" ПРОЈЕКТИ Гордана Павловић Лазаревић Педагошки музеј, Београд glazarevic@pedagoskimuzej.org.rs ДА ЛИ МОГУ ОПЕТ ДА ДОЂЕМ? ЕДУКАТИВНА

More information

ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ Београд, март 2012. године Развојни тим Чланови Радне групе за осигурање квалитета Компоненте 3 у оквиру пројекта Модернизација система средњег

More information

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ Нови Сад, 2015. године Садржај 1. Увод... 1 2. Научно-истраживачке активности Медицинског факултета у периоду

More information

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА Maja С. Лемајић Висока пословна школа струковних студија Нови Сад maja_lemajic@yahoo.com UDK 371.3:811.111 DOI: 10.19090/mv.2017.8.251-270 ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ

More information

ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈИ: УЛОГА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈИ: УЛОГА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДРАГ РАВА УДК 316.774:316.61 Филозофски факултет Прегледни рад Нови Сад Примљен: 13.10.2017 Одобрен: 24.11.2017 Страна: 407-422 ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈИ: УЛОГА МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

More information

МЕНТОРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ ИЗ ПОЗИЦИЈЕ КО-КОНСТРУКТИВИЗМА

МЕНТОРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ ИЗ ПОЗИЦИЈЕ КО-КОНСТРУКТИВИЗМА Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига V, 2014. Проф. др Благица ЗЛАТКОВИЋ Учитељски факултет у Врању Универзитет у Нишу УДК 371.14 371.132 -оригинални научни рад- МЕНТОРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ ИЗ ПОЗИЦИЈЕ

More information

Друга награда за најуспешнији школски лист у Србији

Друга награда за најуспешнији школски лист у Србији 2 Диплома Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Друштва за српски језик и књижевност Србије и Задужбине Милоша Црњанског за нашу Идеју Друга награда за најуспешнији школски

More information

ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПРОЛАЗНОСТИ

More information

ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА

ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА DOI: 10.5937/vojdelo1606164M ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ОФИЦИРСКОГ КАДРА Јасмина Милошевић-Столић Универзитет одбране у Београду, Војна академија Јан Марчек Ф Ф еномен менаџмента био је предмет

More information

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Могућности учешћа институција у деловима програма који су намењени образовању Контакти Фондација Темпус Еразмус+ канцеларија у Србији Подршка спровођењу Еразмус+ програма

More information

РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА У РАЧУНАРСКИМ НАУКАМА И ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА НОВА РАЗВОЈНА ШАНСА СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ. Проф. др Божидар Раденковић

РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА У РАЧУНАРСКИМ НАУКАМА И ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА НОВА РАЗВОЈНА ШАНСА СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ. Проф. др Божидар Раденковић РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА У РАЧУНАРСКИМ НАУКАМА И ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА НОВА РАЗВОЈНА ШАНСА СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ Проф. др Божидар Раденковић boza@krivak.rs Иосиф Виссарионович из студентских дана, oko 1900.

More information

На основу увида у поднесену документацију, Комисија подноси сљедећи И З В Е Ш Т А Ј. 1. Биографски подаци, научна и стручна дјелатност кандидата

На основу увида у поднесену документацију, Комисија подноси сљедећи И З В Е Ш Т А Ј. 1. Биографски подаци, научна и стручна дјелатност кандидата КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ "КОМУНИКАЦИЈА УЧЕСНИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА У ДИДАКТИЧКИМ ТЕОРИЈАМА И НАСТАВНОЈ ПРАКСИ", кандидата мр Семира Шејтанића

More information

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg...

Директна и обрнута пропорционалност. a b. и решава се тако што се помноже ''спољашњи са спољашњим'' и ''унyтрашњи са. 5 kg kg 7 kg... Директна и обрнута пропорционалност Увод: Количник реалних бројева a и b, тј. број назива се размером бројева a и b Пропорција је једнакост две размере: a : b = a b a : b = c : d и решава се тако што се

More information

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА Нови Сад 2015. Садржај Увод... 3 С-01:

More information

ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ развој мрежних комуникација и складиштења података

ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ развој мрежних комуникација и складиштења података Рачунарство и друштво ТЕХНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ развој мрежних комуникација и складиштења података Александар Картељ aleksandar.kartelj@gmail.com Рачунарска гимназија Почеци у комуникацијама Визуелни телеграфски

More information