Korištenje boja u komunikaciji čovjek-računalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Korištenje boja u komunikaciji čovjek-računalo"

Transcription

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za primijenjenu matematiku Ergonomija računalne i programske opreme (šk.god. 2002/2003) Korištenje boja u komunikaciji čovjek-računalo SEMINARSKI RAD Zoran Kodrnja Zagreb, rujan 2003.

2 Sadržaj 1. UVOD 3 2. ČOVJEK I BOJE Što je boja? Kako čovjek vidi boje? Sljepoća na boje Kako stariji vide boje? RAČUNALO I BOJE Prikaz boja na računalu True Color KORIŠTENJE BOJA Krug boja Utjecaj boja na percepciju prostora Prikazivanje sličnosti i različitosti upotrebom boja Koliko boja koristiti Sheme boja - Kombinacije boja Koje boje koristiti za tekst-pozadinu? Univerzalni dizajn LITERATURA 22 2

3 1. UVOD Korištenje boja pri projektiranju sučelja preko kojeg se odvija komunikacija čovjek-računalo vrlo je važan čimbenik. Pravilnom upotrebom boja može se mnogo postići u komunikaciji s korisnikom, ali se isto tako može i zbuniti korisnika ako se boje koriste na pogrešan način. Zato je potrebno znati neke osnovne činjenice o bojama i upute kako ih koristiti. Za efikasno korištenje važno je znati da pored estetike pri oblikovanju sučelja, boje prvenstveno trebaju dopunjavati informaciju koju pružamo. Tako boje međuostalim koristimo kako bismo: razlikovali različita područja prikazali dijelove zaslona koji su funkcijski povezani prikazali veze između objekata i dijelova ekrana prikazali i istaknuli važne mogućnosti Da bi povezali efikasnost sa estetikom projektant boje treba koristiti s unaprijed određenim planom i ciljem. Pri izradi sučelja potrebno je i uzeti u obzir da postoje ljudi koji ne razlikuje ili slabo razlikuje boje i također da starenjem ljudski vid slabi. Na kraju, važno je napomenuti da se osim boja u komunikaciji čovjek-računalo koristi niz drugih čimbenika kao npr. veličina i oblik objekata, pozicija na ekranu, tekst itd. Stoga je za efikasnu komunikaciju čovjek-računalo potrebno kombinirati boje sa ostalim čimbenicima koji utječu na ljudsku percepciju. 3

4 2. ČOVJEK I BOJE 2.1 Što je boja? "Vidljivim" svjetlom nazivamo elektromagnetsko zračenje koje zamjećujemo okom. To "vidljivo" zračenje čini tek neznatan dio cjelokupnog elektromagnetskog zračenja (slika 1.), tj. ljudsko oko zapaža samo elektromagnetske valove dužine od približno 390 nm do 780 nm. Zračenja svake pojedine dužine vala, podražujući na različiti način prijemne mehanizme oka daje utisak određene boje (tablica 1.). Prema tome, boja je osjet vida što ga izaziva podražaj mrežnice oka zrakama svjetla. Slika 1. Elektromagnetski i zvučni spektar i njegova upotreba u komunikaciji 4

5 Tablica 1. Aproksimativne vrijednosti valnih duljina boja u vakuumu Boja Valna duljina [nm] Ljubičasta Plava Zelena Žuta Narančasta Crvena valna duljina = brzina svjetlosti u vakuumu / frekvencija Osjet boje obično ne nastaje samo od zračenja jedne frekvencije tj. od monokromatične svjetlosti, nego od smjesa zračenja. Prirodna bijela svjetlost (sunčeva) je polikromatična, tj. sastavljena je od kontinuiranog niza svih boja vidljivog spektra. Boja nekog tijela može potjecati od svjetlosti koju ono samo emitira ili od svjetlosti koju reflektira odnosno propušta. U praksi pod bojom nekog tijela možemo smatrati boju koje tijelo reflektira kada je osvjetljeno bijelom svjetlošću (slika 2.) tj. tijelo će biti obojeno nekom bojom ako mu površina apsorbira bijelu svjetlost samo na određenom valnom području. Slika 2. Bijela svjetlost sastavljena od svih boja vidljivog spektra osvjetljava tijelo. Tijelo je plave boje jer reflektira zračenje koje odgovara plavom dijelu spektra. Bijela je ona površina koja u jednakoj mjeri reflektira sva valna područja bijele svjetlosti. Crna površina u potpunosti apsorbira bijelu svjetlost. Siva površina u jednakoj mjeri reflektira sva valna područja bijele svjetlosti, ali ih i djelomično apsorbira. 5

6 Bijelo, crno i sivo nisu prave (kromatske) boje, jer nemaju svoje karakteristično valno područje, već ovise o stupnju osvjetljenja, odnosno od sposobnosti površine da jače ili slabije apsorbira sva valna područja bijele svjetlosti. To su akromatske boje. Sve ostale boje su kromatske boje (crvena, zelena, plava itd.). Osnovne karakteristike svake kromatske boje su: Ton - ovisan o frekvenciji emitiranog odnosno reflektiranog zračenja (pojam vezan za imena boja, crvenu, zelenu itd.) Svjetlina - ovisi o intenzitetu zračenja (slika 3.) Zasićenost - ovisi o čistoći boje, tj. o dodatku bijele ili crne primjese (sl. 4.) Slika 3. Svjetline boja Slika 4. Zasićenosti boja 6

7 2.2 Kako čovjek vidi boje? Svjetlo u oko ulazi najprije kroz rožnicu (cornea). To je tvrda prozirna membrana koja štiti oko od mehaničkih oštećenja. Iza rožnice se nalazi obojeni kružni zastor šarenica (iris). U sredini šarenice je zjenica (pupilla). Ona otvaranjem ili stezanjem regulira količinu svjetlosti koja ulazi u oko. Zjenica se steže pri jakoj svjetlosti i štiti oko od oštećenja uslijed prejaka svjetla. Kod slaba svjetla širi se da bi propustila dostatno svjetlosti. Kroz zjenicu svjetlo dolazi do konvergentne, bikonveksne leće (lens) koja može mijenjati svoj oblik, a time i žarišnu daljinu. Unutrašnjost oka iza leće ispunjena je želatinoznom, prozirnom staklovinom, koja također lomi svjetlost te sudjeluje pri stvaranju slike. U oku nastaje oštra slika predmeta na stražnjoj strani, na mrežnici (retina). Mrežnicu sačinjavaju osjetne stanice, fotoreceptori, koje svjetlost transformiraju u elektrokemijske procese. Živčana vlakna, koja odvode podražaje od osjetnih stanica prema mozgu, sabiru se iza mrežnice u tzv. mrtvoj točki. Na tom mjestu nema osjetnih stanica, pa sliku koja pada u mrtvu točku ne vidimo. A: rožnica (cornea) B: leća (crystalline lens) C: prozirna staklovina D: mrežnica (retina) E: vidni živac (optic nerve) Slika 5. Ljudsko oko Mrežnica sadrži dvije vrste fotoreceptorskih stanica: čunjiće i štapiće. Čunjići služe za gledanje uz normalnu i jaku rasvjetu, a štapići za gledanje uz vrlo slabo osvjetljenje, noću ili u tamnim prostorima. Čunjići stvaraju obojenu, a štapići samo sivo-crnu sliku. Dakle, pomoću čunjića u mrežnici raspoznajemo boje. Prvi je Hermann Helmholtz ( ) ukazao da čovjek ima tri skupine čunjića: čunjiće osjetljive na "crvenu" svjetlost - R (red) čunjiće osjetljive na "plavu" svjetlost - B (blue) čunjiće osjetljive na "zelenu" svjetlost - G (green) Svaka se druga boja može stvoriti slaganjem crvene, zelene i plave svjetlosti (slika 6.). Kad svjetlost padne na mrežnicu osjete je jedna ili više skupina čunjića, ovisno o boji svjetlosti. Npr. žuta svjetlost će djelovati na crvene i zelene čunjiće, ali neće na plave. Podražaj čunjića pretvara se u električni impuls koji se kroz vidni živac prenosi u mozak. 7

8 Slika 6. Miješanje svjetlosti Dakle, ljudsko oko ima tri odvojena receptora osjetljiva na tri osnovne boje (crvenu, zelenu i plavu) i osjet boje nastaje superpozicijom tih triju osnovnih osjeta. 8

9 2.3 Sljepoća na boje Normalno ljudsko oko je trikromatsko jer osjet boje nastaje miješanjem triju osnovnih boja. Trikromatsko oko ima tri skupine čunjića kod kojih je svaka skupina osjetljiva na jednu od tri osnovne boje (crvenu, zelenu i plavu) i osjet boje nastaje superpozicijom tih triju osnovnih osjeta. Postoji nekoliko vrsta poremećaja koji utječu na raspoznavanje boja, a koji su uzrokovani raznim nepravilnostima u čunjićima: Anomalno trikromatsko raspoznavanje boja - kod ljudi s ovim poremećajem, osjet boje nastaje miješanjem triju osnovnih boja (kao i kod normalnog trikromatskog oka), ali rezultat miješanja je drugačiji nego kod normalnog raspoznavanja. Ljudi s ovim poremećajem vide sve boje, ali mogu imati poteškoća u raspoznavanju nekih boja zato jer je jedna skupina čunjića osjetljiva na sličnu svjetlost kao i jedna od druge dvije skupine čunjića. Skupina ljudi s ovim vidnim poremečajem je raznolika, pa tako postoje ljudi čija se sposobnost razlikovanja boja neznatno razlikuje od normalnog, ali i postoje ljudi koji su gotovo dikromati dok se ostatak nalazi između te dvije grupacije. Tablica 2. Anomalno trikromatsko raspoznavanje boja. U tablici su prikazane tri grupe tog poremećaja, uzrok, posljedica i postotak ljudi s tim poremećajem. Postojanje tritanomalije nije potvrđeno. Tip Muškarci [%] Žene [%] Uzrok Posljedica Protoanomalous 1,0 0,02 Deuteranomalous 4,9 0,38 Tritananomalous ~ 0 ~ 0 nefunkcionalnost čunjića osjetljivih na "crvenu" svjetlost nefunkcionalnost čunjića osjetljivih na "zelenu" svjetlost nefunkcionalnost čunjića osjetljivih na "plavu" svjetlost crveno-zeleni defekt plavo-žuti defekt Dikromatsko raspoznavanje boja - kod ljudi s ovim poremećajem, osjet boje nastaje miješanjem dviju osnovnih boja tj. dikromati imaju samo dvije skupine čunjića osjetljivih na boje. Ljudi s ovim poremećajem ne vide sve boje. Tablica 3. Dikromatsko raspoznavanje boja. U tablici su prikazane tri grupe tog poremećaja, uzrok, posljedica i postotak ljudi s tim poremećajem. Tip Muškarci [%] Žene [%] Uzrok Posljedica Protanopi 1,0 0,02 Deuteranopi 1,1 0,01 Tritanopi 0,002 0,002 nema čunjića osjetljivih na "crvenu" svjetlost nema čunjića osjetljivih na "zelenu" svjetlost nema čunjića osjetljivih na "plavu" svjetlost crveno-zeleni defekt plavo-žuti defekt 9

10 Teško je u potpunosti utvrditi koje boje vide dikromati, ali uzimajući u obzir razna istraživanja (međuostalim na nekolicini ljudi sa jednim normalnim i jednim dikromatičnim okom) može se s velikom sigurnošću pretpostaviti kako izgleda percepcija boja dikromata (slika 7.). Slika 7. Usporedba percepcije boja normalnog oka i tri oblika dikromatičnog oka Monokromatsko raspoznavanje boja - vrlo malo je ljudi s ovim oblikom poremećaja, otprilike se pojavljuje 1 slučaj na 10,000,000 stanovnika. Monokromati ne razlikuju boje tj. sve "vide" kao nijanse sive. Osim navedenih poremećaja raspoznavanja boja uzrokovanih raznim nepravilnostima u čunjićima postoje i poremećaji uzrokovani bolešću ili oštećenjem mozga. 10

11 2.4 Kako stariji ljudi vide boje? Starenjem ljudski vid slabi. Tako s godinama leća u oku žuti, što dovodi do djelomičnog blokiranja plave svjetlosti, pa plavo izgleda tamnije. Također, starenjem se zjenica stišće i leća postaje manje propusna pa se smanjuje količina svjetlosti koja ulazi u oko tj. manje svjetlosti dolazi do fotoreceptora u mrežnici. Posljedica je da se sve boje starijim ljudima čine tamnijima. Slika 8. Kako istu sliku vidi čovjek od 20, 60 i 75 godina. Prikazan je relativan odnos s obzirom na količinu svjetlosti koja dolazi do fotoreceptora. 11

12 3. RAČUNALO I BOJE 3.1 Prikaz boja na računalu Monitori kao i televizija kreiraju boje koristeći tri osnovne boje: crvenu, zelenu i plavu (RGB model). Osnovni slikovni element je pixel. On je sastavljen od tri različito obojene točkice: crvene, zelene i plave. Svaki pixel na ekranu može biti predstavljen u računalnoj memoriji kao neovisna vrijednost crvene, zelene i plave (RGB). Raznim kombinacijama RGB može se reproducirati mnogo različitih boja, čiji broj ovisi o tome koliko bitna informacija (dubina) se koristi za svaki pixel. Tablica 4. Ovisnost dubine boja i broja mogućih različitih boja Dubina Broj boja Naziv 4-bit 16 Standard VGA 8-bit Color Mode 16-bit 65,536 High Color 24-bit 16,777,216 True Color Tipično sučelje u godini koristi 24-bitnu informaciju za svaki pixel, što znači 8 bitova ili 256 mogučih vrijednosti za svaku od boja (crvenu, zelenu i plavu). Dakle može se reproducirati 16,7 milijuna različitih boja. Svaka boja se može zapisati kao trojka RGB gdje svaki broj poprima cjelobrojnu vrijednost između Vrijednosti za neke od boja prikazane su u tablici 5. Tablica 5. RGB vrijednosti za neke od boja RGB vrijednosti Boja (0,0,0) Crna (255, 255, 255) Bijela (255, 0, 0) Crvena (0, 255, 0) Zelena (0, 0, 255) Plava (255, 255, 0) Žuta (0, 255, 255) Cijan (255, 0, 255) Magenta 12

13 3.2 True Color Čovjek razlikuje po nekim procjenama oko 7 milijuna boja (po nekim istraživanjima broj nije veći od milijun). Uzevši tu činjenicu u obzir postaje jasno da 24-bitni RGB sustav (True Color) prikazuje mnogo manje od 16,777,216 boja. 24- bitni RGB sustav kreira 16,777,216 ( ) različitih stanja, a ne boja. Naime, budući da je boja osjet vida što ga izaziva podražaj mrežnice oka zrakama svjetla, broj različitih boja ne može biti veći od ukupnog broja boja koje čovjek može razlikovati. Ili da pojednostavimo: dvije boje se razlikuju, ukoliko ih čovjek razlikuje. Dakle dolazimo da zaključka da 24-bitni RGB sustav kreira niz boja koje su zapravo iste, iako imaju različite RGB vrijednosti. Također mnogo čimbenika utječe da monitori ne prikazuju niz boja koje čovjek inače u prirodi percipira. Slika 9. True Color - Izbornik boje 13

14 4. EFIKASNA UPOTREBA BOJA 4.1 Krug boja U znanosti su osnovne boje: crvena, zelena i plava (slika 4.). U umjetnosti (slikarstvu) je sustav osnovnih boja drugačiji. Tako će umjetnik miješati plavu i žutu boju da dobije nijansu zelene, dok će znanstvenik miješati zelenu i crvenu svjetlost da dobije žutu. U umjetnosti je najpoznatiji krug boja koji se sastoji od dvanaest boja (slika 10.): Primarne boje: crvena, žuta i plava (slika 11.) ne mogu se dobiti miješanjem drugih boja Sekundarne boje: narančasta, zelena, ljubičasta (slika 12.) primarna boja + primarna boja = sekundarna boja Tercijarne boje: crveno-narančasta, žuto-narančasta, žuto-zelena, plavozelena, plavo-ljubičasta, crveno-ljubičasta (slika 13.) primarna boja + sekundarna boja = tercijarna boja Slika 10. Krug boja Slika 11. Primarne boje Slika 12. Sekundarne boje Slika 13. Tercijarne boje Primarna boja, npr. crvena i sekundarna sastavljena od druge dvije primarne, plava + žuta = zelena su komplementarne boje. Na krugu boja komplementarne boje se uvijek nalaze jedna nasuprot drugoj. 14

15 4.2 Utjecaj boja na percepciju prostora Boje mogu utjecati na percepciju prostora. Tako nam se npr. tople boje kao crvena, žuta, narančasta čine bliže dok nam se hladne boje kao zelena, plava i ljubičasta čine daljima, pa se ta činjenica može iskoristiti za razdvajanje podataka u kontekstu prednji plan-pozadina. Slika 14. 3D efekt upotrebom boja Na slici 14. vidimo primjer (vrlo agresivan), gdje nam se na crvenoj pozadini plavi kvadrat čini kao rupa tj. kao da je ispod crvene površine. U obrnutom slučaju, crveni kvadrat nam se čini kao da je iznad plave površine. Dizajner sučelja može utjecati na to gdje će korisnik prvo pogledati tj. što će se na sučelju isticati. Tako je korisno znati: Tople boje nam se čine bliže nego hladne boje Svjetlije boje se više ističu nego tamnije boje Zasičenije boje su uočljivije nego nezasičene boje 15

16 4.3 Prikazivanje sličnosti i različitosti upotrebom boja Dobrom upotrebom boja prilikom dizajniranja sučelja može se postići da budući korisnik bez teškoća i prevelikog razmišljanja koristi to sučelje. Bojom se dobro pokazuju sličnosti i različitosti. Sličnim (istim) bojama se sugerira veza između objekata i dijelova ekrana. Promotrimo primjer na slici 15a. Letimičnim pogledom uočavamo da postoje dvije skupine podataka: crvena i plava. Daljnim promatranjem dolazimo do spoznaje da svi podaci napisani crvenom bojom predstavljaju osobe ženskog spola, dok podaci napisani plavom bojom predstavljaju osobe muškog spola. Zbog upotrebe boja kojima naglašavamo sličnost-različitost lako pronalazimo sve osobe istog spola. Slika 15a. Efikasna upotreba boja Slika 15b. Nema upotrebe boja Slika 15c. Loša upotreba boja Dakle, dobrom upotrebom boja postiže se efekt short-cutsa tj. boje omogučuju korisniku da ignorira nebitne dijelove ekrana. Na slici 15b. je isti primjer bez korištenja boja. Sada korisnik treba čitati podatak po podatak da bi došao do zaključka da li je riječ o muškoj ili ženskoj osobi. Na slici 15c. je primjer lošeg korištenja boja jer se ne koriste na konzistentan način, pa je ovakva upotreba boja mnogo lošija nego kada se boje uopće ne koriste. 4.4 Koliko boja koristiti? Previše boja može učiniti prikaz manje jasnim i težim za upotrebu. Postoji niz analiza i procjena koliko boja koristiti. Ispitivanja provedena nad korisnicima pokazuju da se uspješno može pratiti do 4 (četiri) boje na zaslonu u nekom trenutku i ne više od 7 (sedam) u cijeloj aplikaciji. 16

17 4.5 Sheme boja - Kombinacije boja Iako postoje razni standardi za dodjeljivanje značenja pojedinim bojama treba biti pažljiv pri upotrebi boja "značenjem" jer u različitim kulturama ista boja obično ima različito značenje. Pored uloge boja u dopunjavanje informacije koju pružamo, dizajner sučelja treba posvetiti pažnju i estetskom izgledu. Treba povezati efikasnost sa estetikom. Postoji nekoliko različitih shema boja (slika 16.). Slika 16. Sheme boja MonoAkromatska shema boja (monotone achromatic) - koristi akromatske (neutralne) boje, bijelu, sivu i crnu. Opsanost kod izbora ove sheme je da sučelje izgleda jednolično i "dosadno". MonoKromatska shema boja (monotone chromatic) - koristi nijanse samo jedne kromatske boje (npr. plava, svjetlo plava, nebesko plava itd.). Opsanost kod izbora ove sheme je da sučelje izgleda jednolično i "dosadno". Shema temeljena na sličnim bojama (analogous hues) - koristi dvije do tri boje koje se nalaze jedna do druge u spektralnom krugu (npr. plava, plavo-zelena, zelena). Shema temeljena na komplementarnim bojama (complementary hues) - koristi komplementarne boje (npr. plavu i narančastu). Opasnost je što dizajn koji koristi ovu shemu može izgledati prenapadno i kričavo. Dobro je koristiti boje koje se razlikuju i u svjetlini i u zasičenosti (npr. tamna i nezasičena crvena i svjetla i zasičena zelena.) Razdvojeni komplement (split complementary hues) - Koristi jednu primarnu boju u kombinaciji sa dvije boje koje se nalaze uz komplement te primarne boje. Trijada boja (triad hues) - koristi tri otprilike jednako udaljene boje na krugu boja (npr. crvena, žuta, plava). Poželjno je da su dvije boje nezasičene. 17

18 4.6 Koje boje koristiti za tekst-pozadinu? U globalu najbolje je koristiti bijelu boju za pozadinu i crnu za tekst. Također je dobro koristiti i crnu pozadinu i bijeli tekst, što je naročito dobro ukoliko se radi u zamračenim prostorijama. Ukoliko želimo koristiti neke druge kombinacije boja važno se držati sljedečih pravila: Boje koje koristimo za tekst i pozadinu trebaju se drastično razlikovati u svjetlini Poželjno je da se koriste tamni tonovi crvene, plave ili ljubičaste u kombinaciji sa svjetlim tonovima zelene, žute ili narančaste. Na slici 17. je prikazan krug boja. Boje iz gornje polovice kruga bi trebale biti svjetle, i trebalo bi ih kombinirati sa tamnim tonovima boja iz donjeg dijela kruga. Slika 17. Krug boja Kombinacije boja koje koristimo za tekst i pozadinu se ne bi smjele nalaziti na susjednim mjestima na krugu boja. Npr. dobro je kombinirati plavu i žutu, ali nije dobro kombinirati crvenu i narančastu. 18

19 4.7 Univerzalan Dizajn Uzevši u obzir da postoje razni oblici poremećaja u raspoznavanju boja i da je veliki dio populacije stariji od 50 godina kada dolazi do slabljenja vida, nije baš jednostavno napraviti sučelje koje će zadovoljiti sve skupine ljudi. Da bi to postigli potrebno se držati nekih pravila. Najvažnije od svega je da se koriste boje koje se jako razlikuju u svjetlini. U globalu, potrebno se držati pravila koja su navedena u prethodnom poglavlju (Koje boje koristiti za tekst-pozadinu?). S obzirom da ne možemo (uvijek) znati kako razne boje izgledaju ljudima koji imaju poremećaj u raspoznavanju boja, poželjno je da se uz boju u komunikaciji čovjek-računalo koristi i niz drugih čimbenika koji utječu na ljudsku percepciju kao npr. veličina, oblik, tekst s pojašnjenjem, animacije itd. Isto vrijedi i za dizajn za starije ljude. Na slici 18. prikazano je WEB sučelje. Osim bijele i crne pri izradi sučelja korištene su još 4 boje iz web-safe palete boja (#003333, #339999, #66CCCC, #CCFFFF). Slika 18. WEB sučelje Na stranici ( prikazana je web-safe palete boja i prikaz kako bi te boje mogle biti percipirane od strane protanopa, deuteranopa i tritanopa. Korištenjem spomenute tablice, na slici 19. prikazano je isto WEB sučelje kako ga "vidi" protanop (protanop nema čunjiće osjetljive na "crvenu" svjetlost). Na slici 20. je prikazano isto sučelje kako ga "vidi" deuteranop (deuteranop nema čunjiće osjetljive na "zelenu" svjetlost), a na slici 21. kako ga "vidi" tritanop (nema čunjiće osjetljive na "plavu" svjetlost). Napomena: poželjno je koristiti True Color (24-bitna dubina boja) jer inače možda neke od boja nisu ispravno projecirane. 19

20 Slika 19. Prikaz kako protanop "vidi" WEB sučelje sa slike 18. Slika 20. Prikaz kako deuteranop "vidi" WEB sučelje sa slike 18. Slika 21. Prikaz kako tritanop "vidi" WEB sučelje sa slike

21 Limitiranje dizajnera na korištenje web-safe palete od 216 boja (slika 22.) je potrebno samo ukoliko se uzima u obzir da će netko od korisnika raditi na računalu sa 256 boja (8-bitna dubina boja). Budući da je po istraživanjima početkom samo 4% Internet korisnika koristilo računala sa 256 boja, web-safe paleta koju je Netscape definirao godine polako odlazi u povijest. Slika 22. Web-safe paleta od 216 boja Ukoliko pri dizajniranju računamo na "ugrožene" skupine (stariji ljudi, slijepi na boje, korisnici računala sa 256 boja) možemo napraviti sučelje koje će efikasno koristiti i svi ostali korisnici. 21

22 5. LITERATURA Knjige: Tehnička enciklopedija - svezak 2, JLZ, Zagreb, Opća enciklopedija - svezak 1, JLZ, Zagreb, Anđelka Ricov, Geometrijska Optika, Nakladništvo Lumin, Zagreb, Internet: ERGO/GERO Human Factors Science - SBFAQ Home ( Color wavelength ( Effective Color Contrast ( Color - Wikipedia ( Color Matters - Computers ( Understanding Color ( Backgrounds ( Designing for the Color-Challenged ( Web Color Theory ( Predavanja: Prof.dr.sc. Marijan Đurek, Predavanja iz predmeta: Ergonomija računalne i programske opreme, FER, Sveučilište u Zagrebu, akademska godina 2002./

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Utjecaj psihologije boja na dizajn Cridens-a

Utjecaj psihologije boja na dizajn Cridens-a Završni rad br. 516.MM.2016. Utjecaj psihologije boja na dizajn Cridens-a Jelena Ivančić, 4715/601 Varaždin, rujan 2016. godine Multimedija oblikovanje i primjena Završni rad br. 516.MM.2016. Utjecaj

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

DIGITALNA SLIKA PERCEPCIJA SLIKE. Napomena: Formule ne treba pamtiti, potrebno je moći ih prepoznati kad su napisane.

DIGITALNA SLIKA PERCEPCIJA SLIKE. Napomena: Formule ne treba pamtiti, potrebno je moći ih prepoznati kad su napisane. DIGITALNA SLIKA PERCEPCIJA SLIKE Napomena: Formule ne treba pamtiti, potrebno je moći ih prepoznati kad su napisane. Mnoge aplikacije koje koriste obradu slike generišu sliku koju će posmatrati čovjek

More information

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA U računarima se informacija predstavlja na način koji je omogućila savremena tehnologija a to je veličina električnog signala (napona ili struje), broj električnih signala itd.

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

Sadržaj. Tekst Fontovi Boje Pozadine Grafika Animacija Pravopis Savjeti za izlaganje prezentacije

Sadržaj. Tekst Fontovi Boje Pozadine Grafika Animacija Pravopis Savjeti za izlaganje prezentacije Sadržaj Tekst Fontovi Boje Pozadine Grafika Animacija Pravopis Savjeti za izlaganje prezentacije Tekst 1 Izbjegavati preveliku količinu riječi jer vodi do pretjerano dugog teksta koji nije samo odbojan

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU OGLASA

EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU OGLASA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni diplomski studij računarstva EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU

More information

Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara.

Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara. Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara. Postoje dva standardna modela boja: Aditivni model RGB Suptraktivni model CMYK

More information

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi)

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014 Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Zadatak broj 1 Nacrtati kocku. (Zanimljiv teži problem za razmišljanje: Nacrtat kocku čije će dimenzije

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode

Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode Sažetak: Količina informacija nastala u razmaku od otprilike 1200 godina, od osnivanja Carigrada pa do otkrića Gutenbergova tiskarskoga

More information

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Ispitni slučajevi ispitivanja prihvaćanja korisnika G1 sustava 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Sadržaj

More information

UTJECAJ BOJE U DIGITALNIM MEDIJIMA NA DOŽIVLJAJ DIZAJNA I KORISNIČKO ISKUSTVO

UTJECAJ BOJE U DIGITALNIM MEDIJIMA NA DOŽIVLJAJ DIZAJNA I KORISNIČKO ISKUSTVO SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET DOMAGOJ TROJKO UTJECAJ BOJE U DIGITALNIM MEDIJIMA NA DOŽIVLJAJ DIZAJNA I KORISNIČKO ISKUSTVO DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2013. DOMAGOJ TROJKO UTJECAJ BOJE U DIGITALNIM

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA "Računalna forenzika" 2016/2017. GIF FORMAT (.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA Računalna forenzika 2016/2017. GIF FORMAT (. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA "Računalna forenzika" 2016/2017 GIF FORMAT (.gif) Renato-Zaneto Lukež Zagreb, siječanj 2017. Sadržaj 1. Uvod...

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

Primer-1 Nacrtati deo lanca.

Primer-1 Nacrtati deo lanca. Primer-1 Nacrtati deo lanca. 1. Nacrtati krug sa Ellipse alatkom i sa CTRL tasterom. 2. Napraviti kopiju kruga unutar glavnog kruga (desni klik za kopiju). 3. Selektovati oba kruga pa onda ih kombinovati

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2015 MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Mentor: Izv. profesor doc.dr.sc. Lidija

More information

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA U raunarima se informacija predstavlja na nain koji je omogu'ila savremena tehnologija a to je veliina elektrinog signala (napona ili struje), broj elektrinih signala itd. PREDSTAVLJANJE

More information

ANALIZA I IZBOR OPTIMALNOG MODELA PLAĆENIH OGLASA U TURIZMU

ANALIZA I IZBOR OPTIMALNOG MODELA PLAĆENIH OGLASA U TURIZMU SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SPLIT DIPLOMSKI RAD ANALIZA I IZBOR OPTIMALNOG MODELA PLAĆENIH OGLASA U TURIZMU MENTOR: doc. dr. sc. Daniela Garbin Praničević STUDENT: univ.bacc.oec. Frane Grubišić

More information

UTJECAJ ANTENA, RADARA I ODAŠILJAČA NA ZDRAVLJE ČOVJEKA

UTJECAJ ANTENA, RADARA I ODAŠILJAČA NA ZDRAVLJE ČOVJEKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Daniel Zelić UTJECAJ ANTENA, RADARA I ODAŠILJAČA NA ZDRAVLJE ČOVJEKA ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2017 Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti ZAVRŠNI

More information

Iskustva video konferencija u školskim projektima

Iskustva video konferencija u školskim projektima Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar www.medskolazd.hr Iskustva video konferencija u školskim projektima Edin Kadić, profesor mentor Ante-Kuzmanic@medskolazd.hr Kreiranje ideje 2003. Administracija Učionice

More information

UTJECAJ NAZIVA MARKE NA PERCIPIRANU VRIJEDNOST MARKE

UTJECAJ NAZIVA MARKE NA PERCIPIRANU VRIJEDNOST MARKE SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET ANAMARIJA BABIĆ UTJECAJ NAZIVA MARKE NA PERCIPIRANU VRIJEDNOST MARKE DIPLOMSKI RAD Rijeka, 11.07.2013. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET UTJECAJ NAZIVA MARKE

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Matija Hoić Zagreb, 2007. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor Prof. dr. sc. Dorian Marjanović

More information

PERSONAL INFORMATION. Name: Fields of interest: Teaching courses:

PERSONAL INFORMATION. Name:   Fields of interest: Teaching courses: PERSONAL INFORMATION Name: E-mail: Fields of interest: Teaching courses: Almira Arnaut Berilo almira.arnaut@efsa.unsa.ba Quantitative Methods in Economy Quantitative Methods in Economy and Management Operations

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

NAKON UČENJA MATERIJALA U OVOM POGLAVLJU, TREBALI BISTE RAZUMIJETI:

NAKON UČENJA MATERIJALA U OVOM POGLAVLJU, TREBALI BISTE RAZUMIJETI: NAKON UČENJA MATERIJALA U OVOM POGLAVLJU, TREBALI BISTE RAZUMIJETI: 1. Siboličku, prema osobi usmjerenu prirodu jezika. 2. Fonološka, sematička, sintaktička i pragmatična pravila koja upravljaju jezikom.

More information

Projektiranje 3D skenera strukturiranim svjetlom

Projektiranje 3D skenera strukturiranim svjetlom VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STROJARSKI ODIJEL Stručni studij Strojarstva Goran Huško Projektiranje 3D skenera strukturiranim svjetlom Karlovac, 2015. godina. VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STROJARSKI ODIJEL Stručni

More information

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ URL:

Priprema podataka. NIKOLA MILIKIĆ   URL: Priprema podataka NIKOLA MILIKIĆ EMAIL: nikola.milikic@fon.bg.ac.rs URL: http://nikola.milikic.info Normalizacija Normalizacija je svođenje vrednosti na neki opseg (obično 0-1) FishersIrisDataset.arff

More information

Struktura i organizacija baza podataka

Struktura i organizacija baza podataka Fakultet tehničkih nauka, DRA, Novi Sad Predmet: Struktura i organizacija baza podataka Dr Slavica Aleksić, Milanka Bjelica, Nikola Obrenović Primer radnik({mbr, Ime, Prz, Sef, Plt, God, Pre}, {Mbr}),

More information

prese presses proizvedene u kija-inoxu made by kija-inox

prese presses proizvedene u kija-inoxu made by kija-inox prese proizvedene u kija-inoxu presses made by kija-inox NAŠE PRESE SU PATENTIRANE. BR. PATENTNE PRIJAVE: 2017/0571 OUR PRESSES IS PATENTED. Nr. PATENT APPLICATIONS: 2017/0571 Dobrodošli u Kija-Inox, mi

More information

ENERGETSKA UČINKOVITOST LED RASVJETE- PRIMJER IZ PRAKSE

ENERGETSKA UČINKOVITOST LED RASVJETE- PRIMJER IZ PRAKSE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij ENERGETSKA UČINKOVITOST LED RASVJETE- PRIMJER IZ PRAKSE Diplomski rad

More information

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marijana Glavica Dobrica Pavlinušić http://bit.ly/ffzg-eprints Definicija

More information

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ

СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 1 СТРУКТУРА СТАНДАРДА СИСТЕМАМЕНАЏМЕНТАКВАЛИТЕТОМ 2 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 3 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 4 ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ Edwards Deming Не морате то чинити, преживљавање фирми

More information

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE)

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju (VEŽBE) SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU dr Vladislav Miškovic vmiskovic@singidunum.ac.rs Fakultet za računarstvo i informatiku 2013/2014 Tema 2: Uvod u sisteme

More information

KOMUNIKACIJSKO MANIPULIRANJE

KOMUNIKACIJSKO MANIPULIRANJE SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD br. 49/OJ/2016 KOMUNIKACIJSKO MANIPULIRANJE Dražen Fiolić Varaždin, 2017. SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN Studij: Odnosi s javnostima

More information

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1.

Summi triumphum. & bc. w w w Ó w w & b 2. Qui. w w w Ó. w w. w w. Ó œ. Let us recount with praise the triumph of the highest King, 1. Sequence hymn for Ascension ( y Nottker Balulus) Graduale Patavienese 1511 1. Sum Summi triumphum Let us recount ith praise the triumph of the highest King, Henricus Isaac Choralis Constantinus 1555 3

More information

Kolorni vid i njegove anomalije

Kolorni vid i njegove anomalije UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA FIZIKU Kolorni vid i njegove anomalije - stručni rad - Mentori: Prof. dr Olivera Klisurić Kandidat: Ana Lazarević Doc. dr Dr Otto Barak

More information

Kvalitativno istraživanje percepcija politike studenata/ica sociologije i teologije Sveučilišta u Zadru

Kvalitativno istraživanje percepcija politike studenata/ica sociologije i teologije Sveučilišta u Zadru Sveučilište u Zadru Odjel za sociologiju Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Josipa Brcanija Kvalitativno istraživanje percepcija politike studenata/ica sociologije i teologije

More information

PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH TOČAKA NA RUTI LETA

PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH TOČAKA NA RUTI LETA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH TOČAKA NA RUTI LETA ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2015. Sveučilište u Zagrebu Fakultet Prometnih Znanosti ZAVRŠNI RAD PRORAČUN KARAKTERISTIČNI

More information

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek

INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo. Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek INFORMATIKA II AutoCAD 9. deo Rudarsko-geološki fakultet Rudarski odsek Raspoređivanje i štampanje crteža Štampanje iz AutoCAD-a je komplikovanije nego iz drugih programa zašta postoje i sasvim određeni

More information

Postkvantnost i energijsko-informacijska medicina

Postkvantnost i energijsko-informacijska medicina Postkvantnost i energijsko-informacijska medicina Mladen Kvaternik Zapisi s puta traženja istine Nelektorirano "Beat me with the truth, don t torture me with lies. "Tuci me s istinom, ne muči me s lažima"

More information

Jednoredne redne stezaljke zatvorene. A dimenzija navoja dimension of thread. širina width. A mm. dimenzija navoja dimension of thread.

Jednoredne redne stezaljke zatvorene. A dimenzija navoja dimension of thread. širina width. A mm. dimenzija navoja dimension of thread. Terminal strips 1.1. Jednoredne redne stezaljke zatvorene One row terminal strips closed kućište: Polikarbonat boja: prozirna : 10 nominalna voltaža: 450 V terminal housing: Polycarbonate nominal voltage:

More information

Renato Škrgulja POVEZANOST OSOBNOSTI MARKE I ODANOSTI POTROŠAČA NA PRIMJERU MOBILNE INDUSTRIJE

Renato Škrgulja POVEZANOST OSOBNOSTI MARKE I ODANOSTI POTROŠAČA NA PRIMJERU MOBILNE INDUSTRIJE SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET Renato Škrgulja POVEZANOST OSOBNOSTI MARKE I ODANOSTI POTROŠAČA NA PRIMJERU MOBILNE INDUSTRIJE DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2014 SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

More information

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU POLITEHNIČKI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Specijalizacija informatika Luka Petrić PREVENTIVNO DJELOVANJE NA KRIMINALNE AKTIVNOSTI BIG DATA TEHNOLOGIJOM DIPLOMSKI

More information

APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA

APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI Ak. god. 2009./ 2010. Ante Kranjčević APLIKACIJA ZA RAČUNANJE N-GRAMA Diplomski rad Mentor: dr. sc. Kristina Vučković Zagreb,

More information

Adapted for classroom use by

Adapted for classroom use by Obogaćeni i dodatni program Tim Bell, za Ian učenike H. Witten osnovnih and škola Mike Fellows Adapted for classroom use by Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use

More information

2. Objektno orjentirana analiza i dizajn poslovnih aplikacija, MVC model

2. Objektno orjentirana analiza i dizajn poslovnih aplikacija, MVC model 2. Objektno orjentirana analiza i dizajn poslovnih aplikacija, MVC model Evolucija kako je nastao objektno orjentirani pristup aplikacijama Objektno orjentirani (OO) pristup razvoju aplikacija pojavio

More information

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ

DEUS CARITAS EST SATB Choir, Soloist, Organ. œ œ. œœœœœ. œ œœœ œ œ œ INTRODUCTION 4? 4? 4 4? q = c 72? 7? SAMPLE From the repertoire of the International Federation of Little Sgers (Foederatio Internationalis Pueri Cantores, FIPC) Bibliorum Sacrorum nova vulga editio Eng

More information

1 Uvod Kategorije korisnika Administratori hosting usluge (AHU) Administratori škole (AŠ)... 2

1 Uvod Kategorije korisnika Administratori hosting usluge (AHU) Administratori škole (AŠ)... 2 Sadržaj: 1 Uvod... 2 2 Kategorije korisnika... 2 2.1 Administratori hosting usluge (AHU)... 2 2.2 Administratori škole (AŠ)... 2 3 Administratori škole (AŠ)... 3 3.1 Prijava u sustav... 3 3.2 Škola...

More information

KOMPARACIJA LATERALIZIRANOSTI GORNJIH EKSTREMITETA UČENIKA S INTELEKTUALNIM SMETNJAMA I NORMALNIH INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

KOMPARACIJA LATERALIZIRANOSTI GORNJIH EKSTREMITETA UČENIKA S INTELEKTUALNIM SMETNJAMA I NORMALNIH INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI 23. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ida Kabok Originalni znanstveni rad KOMPARACIJA LATERALIZIRANOSTI GORNJIH EKSTREMITETA UČENIKA S INTELEKTUALNIM SMETNJAMA I NORMALNIH INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

More information

MREŽNI SLOJ INTERNETA

MREŽNI SLOJ INTERNETA MREŽNI SLOJ INTERNETA Stjepan Groš 07. 09. 2006. Sadržaj 1. Uvod...1 1.1.Izrada osnovne IP mreže...1 2. Adresiranje na internetu...3 2.1.IPv4 adrese...3 2.2.IPv6...5 3. IP paket...7 3.1.IPv4...7 3.1.1.

More information

RAZVOJ IGARA U OKRUŽENJU DOPUNJENE STVARNOSTI

RAZVOJ IGARA U OKRUŽENJU DOPUNJENE STVARNOSTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br. 2007 RAZVOJ IGARA U OKRUŽENJU DOPUNJENE STVARNOSTI Adnan Abdagić Zagreb, lipanj 2011. Sadržaj Uvod... 1 1. Osnove dopunjene

More information

SKINUTO SA SAJTA Besplatan download radova

SKINUTO SA SAJTA  Besplatan download radova SKINUTO SA SAJTA www.maturskiradovi.net Besplatan download radova Prirucnik za gramatiku engleskog jezika Uvod Sama suština i jedna od najbitnijih stavki u engleskoj gramatici su pomoćni glagoli! Bez njih

More information

Rainbows tablice CCERT-PUBDOC

Rainbows tablice CCERT-PUBDOC Rainbows tablice CCERT-PUBDOC-2008-08-237 Sigurnosni problemi u računalnim programima i operativnim sustavima područje je na kojem CARNet CERT kontinuirano radi. Rezultat toga rada je i ovaj dokument,

More information

MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA

MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA II STRUČNI SEMINAR Banja Luka Oktobar 2013. godine MOBILNI TELEFON KAO FAKTOR OMETANJA VOZAČA ZA VRIJEME VOŽNJE- REZULTATI TERENSKOG ISTRAŽIVANJA Zoran Andrić 1, Ministarstvo komunikacija i transporta

More information

VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID

VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID SVEUČ ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br. 5158 VIŠEKORISNIČKA IGRA POGAĐANJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID Lovro Pejić Zagreb, lipanj 2017. Hvala svima koji su bili

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

Svijet progonjen demonima

Svijet progonjen demonima Svijet progonjen demonima znanost kao svijeća u tami Želim ti svijet oslobođen demona, ispunjen svjetlom. Nadasmo se svjetlosti, a ono tama Izaija 59:9 Bolje je zapaliti svijeću nego proklinjati mrak.

More information

FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU

FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU Prof. dr Mladen Veinović Igor Franc Aleksandar Jevremović BAZE PODATAKA - PRAKTIKUM - Prvo izdanje Beograd 2006. Autori: Prof. dr Mladen Veinović Igor Franc Aleksandar

More information

RAZVOJ IPHONE APLIKACIJA POMOĆU PROGRAMSKOG JEZIKA SWIFT

RAZVOJ IPHONE APLIKACIJA POMOĆU PROGRAMSKOG JEZIKA SWIFT Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek Vanja Vuković RAZVOJ IPHONE APLIKACIJA POMOĆU PROGRAMSKOG JEZIKA SWIFT Diplomski rad Zagreb, rujan 2015. Ovaj diplomski rad obranjen

More information

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA

POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA Master akademske studije Modul za logistiku 1 (MLO1) POSEBNA POGLAVLJA INDUSTRIJSKOG TRANSPORTA I SKLADIŠNIH SISTEMA angažovani su: 1. Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl.inž., kab 303, mmiljus@sf.bg.ac.rs,

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Renault TWINGO. Cjenik vozila Verzije s benzinskim motorom. Produžena garancija. kw (KS) Cijena za kupca s PDV-om

Renault TWINGO. Cjenik vozila Verzije s benzinskim motorom. Produžena garancija. kw (KS) Cijena za kupca s PDV-om Cjenik vozila 01.12.2016 Verzije s benzinskim motorom Model: 87J kw (KS) Emisija CO 2 (g/km) Cijena za kupca s PDV-om Authentique SCe 70 BS1 9BC E6 B 52 (70) 112 17.150 KM Expression SCe 70 BS2 9BC E6

More information

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA

LJUDSKI RESURSI ULJANIKA LJUDSKI RESURSI ULJANIKA PROFIL DRUŠTVA NAJUSPJEŠNIJE NIJE HRVATSKO BRODOGRADILIŠTE GRADIMO BRODOVE I PROIZVODIMO BRODSKE DIZEL MOTORE KNJIGA NARUDŽBI DOBRO I KVALITETNO POPUNJENA 1856-2008 TEHNOLOŠKA

More information

Hot Potatoes. Osijek, studeni Jasminka Brezak

Hot Potatoes. Osijek, studeni Jasminka Brezak Hot Potatoes JQuiz - izrada kviza s pitanjima za koje treba izabrati jedan ili više točnih odgovora ili upisati kratki odgovor JCloze - izrada zadatka s tekstom za dopunjavanje, korisnik mora prepoznati

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković» VeronikaTomšić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković» VeronikaTomšić Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» VeronikaTomšić USPOREDBA RAZLIČITIH LINIJA PROIZVODA PODUZEĆA MILKA Završni rad Pula, 2016. Sveučilište Jurja Dobrile u

More information

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći:

Ciljevi. Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Pogledi Ciljevi Poslije kompletiranja ove lekcije trebalo bi se moći: Opisati pogled Formirati novi pogled Vratiti podatke putem pogleda Izmijeniti postojeći pogled Insertovani, ažurirati i brisati podatke

More information

PLAKAT KAO MEDIJ VIZUALNE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU PREDIZBORNIH KAMPANJA U RH

PLAKAT KAO MEDIJ VIZUALNE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU PREDIZBORNIH KAMPANJA U RH SVEUČILIŠTE SJEVER SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN DIPLOMSKI RAD 26/OJ/2016 PLAKAT KAO MEDIJ VIZUALNE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU PREDIZBORNIH KAMPANJA U RH Miroslav Vađunec Varaždin, veljača 2016. SVEUČILIŠTE

More information

ULOGA MEDIJA U ODGOJU DJECE

ULOGA MEDIJA U ODGOJU DJECE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ ANDREA JOVIĆ ZAVRŠNI RAD ULOGA MEDIJA U ODGOJU DJECE Zagreb, listopad 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA

More information

Za umetanje citata u tekst služi nam opcija Umetni citat u okviru kartice Citati i bibliografija: Reference Citati i bibliografija Umetni citat.

Za umetanje citata u tekst služi nam opcija Umetni citat u okviru kartice Citati i bibliografija: Reference Citati i bibliografija Umetni citat. Pomoć za citiranje u Wordu, unošenje popisa tablica i slika Ono je poželjno poznavati, jer će se kandidat riješiti muke pri navođenju literature. Za početak treba otići na karticu Reference i u njoj potražiti

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Samer Tomelieh. Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Samer Tomelieh. Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Samer Tomelieh Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Prof. dr. sc. Goran Đukić,

More information

PROGRAMSKI SUSTAV ZA RASPOZNAVANJE TISKANOG TEKSTA

PROGRAMSKI SUSTAV ZA RASPOZNAVANJE TISKANOG TEKSTA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br. 858 PROGRAMSKI SUSTAV ZA RASPOZNAVANJE TISKANOG TEKSTA Mladen Jurković Zagreb, lipanj 2009. Mladen Jurković, 0036428019 Sadržaj

More information

SEMINAR O NIČEOVOM ZARATUSTRI

SEMINAR O NIČEOVOM ZARATUSTRI analitička psihologija SEMINAR O NIČEOVOM ZARATUSTRI Karl Gustav Jung In the spring of 1934 Dr. C. G. Jung brought to a conclusion a seminar at the Zurich Psychological Club which had be running since

More information

DIPLOMSKI RAD IZRADA VIZUALNOG IDENTITETA MLJEKARSKE TVRTKE

DIPLOMSKI RAD IZRADA VIZUALNOG IDENTITETA MLJEKARSKE TVRTKE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET ZAGREB DIPLOMSKI RAD IZRADA VIZUALNOG IDENTITETA MLJEKARSKE TVRTKE Mentor: izv.prof.dr.sc. Jesenka Pibernik, predsjednica izv.prof.dr.sc. Maja Brozović, mentorica

More information

WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA

WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEK FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij WEB APLIKACIJA ZA KUPNJU I ČITANJE E-KNJIGA Završni rad Kristina Slović

More information

RADIO, TELEVIZIJA, TISKANI MEDIJI I INTERNET

RADIO, TELEVIZIJA, TISKANI MEDIJI I INTERNET FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE Bernard Mikačić RADIO, TELEVIZIJA, TISKANI MEDIJI I INTERNET SPECIJALISTIČKI RAD Tivat, rujan 2017. FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE RADIO, TELEVIZIJA,

More information

FILOZOFIJA SLOBODNOG SOFTVERA

FILOZOFIJA SLOBODNOG SOFTVERA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN Mario Cvrtila FILOZOFIJA SLOBODNOG SOFTVERA ZAVRŠNI RAD Varaždin, 2012. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

More information