Korištenje boja u komunikaciji čovjek-računalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Korištenje boja u komunikaciji čovjek-računalo"

Transcription

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za primijenjenu matematiku Ergonomija računalne i programske opreme (šk.god. 2002/2003) Korištenje boja u komunikaciji čovjek-računalo SEMINARSKI RAD Zoran Kodrnja Zagreb, rujan 2003.

2 Sadržaj 1. UVOD 3 2. ČOVJEK I BOJE Što je boja? Kako čovjek vidi boje? Sljepoća na boje Kako stariji vide boje? RAČUNALO I BOJE Prikaz boja na računalu True Color KORIŠTENJE BOJA Krug boja Utjecaj boja na percepciju prostora Prikazivanje sličnosti i različitosti upotrebom boja Koliko boja koristiti Sheme boja - Kombinacije boja Koje boje koristiti za tekst-pozadinu? Univerzalni dizajn LITERATURA 22 2

3 1. UVOD Korištenje boja pri projektiranju sučelja preko kojeg se odvija komunikacija čovjek-računalo vrlo je važan čimbenik. Pravilnom upotrebom boja može se mnogo postići u komunikaciji s korisnikom, ali se isto tako može i zbuniti korisnika ako se boje koriste na pogrešan način. Zato je potrebno znati neke osnovne činjenice o bojama i upute kako ih koristiti. Za efikasno korištenje važno je znati da pored estetike pri oblikovanju sučelja, boje prvenstveno trebaju dopunjavati informaciju koju pružamo. Tako boje međuostalim koristimo kako bismo: razlikovali različita područja prikazali dijelove zaslona koji su funkcijski povezani prikazali veze između objekata i dijelova ekrana prikazali i istaknuli važne mogućnosti Da bi povezali efikasnost sa estetikom projektant boje treba koristiti s unaprijed određenim planom i ciljem. Pri izradi sučelja potrebno je i uzeti u obzir da postoje ljudi koji ne razlikuje ili slabo razlikuje boje i također da starenjem ljudski vid slabi. Na kraju, važno je napomenuti da se osim boja u komunikaciji čovjek-računalo koristi niz drugih čimbenika kao npr. veličina i oblik objekata, pozicija na ekranu, tekst itd. Stoga je za efikasnu komunikaciju čovjek-računalo potrebno kombinirati boje sa ostalim čimbenicima koji utječu na ljudsku percepciju. 3

4 2. ČOVJEK I BOJE 2.1 Što je boja? "Vidljivim" svjetlom nazivamo elektromagnetsko zračenje koje zamjećujemo okom. To "vidljivo" zračenje čini tek neznatan dio cjelokupnog elektromagnetskog zračenja (slika 1.), tj. ljudsko oko zapaža samo elektromagnetske valove dužine od približno 390 nm do 780 nm. Zračenja svake pojedine dužine vala, podražujući na različiti način prijemne mehanizme oka daje utisak određene boje (tablica 1.). Prema tome, boja je osjet vida što ga izaziva podražaj mrežnice oka zrakama svjetla. Slika 1. Elektromagnetski i zvučni spektar i njegova upotreba u komunikaciji 4

5 Tablica 1. Aproksimativne vrijednosti valnih duljina boja u vakuumu Boja Valna duljina [nm] Ljubičasta Plava Zelena Žuta Narančasta Crvena valna duljina = brzina svjetlosti u vakuumu / frekvencija Osjet boje obično ne nastaje samo od zračenja jedne frekvencije tj. od monokromatične svjetlosti, nego od smjesa zračenja. Prirodna bijela svjetlost (sunčeva) je polikromatična, tj. sastavljena je od kontinuiranog niza svih boja vidljivog spektra. Boja nekog tijela može potjecati od svjetlosti koju ono samo emitira ili od svjetlosti koju reflektira odnosno propušta. U praksi pod bojom nekog tijela možemo smatrati boju koje tijelo reflektira kada je osvjetljeno bijelom svjetlošću (slika 2.) tj. tijelo će biti obojeno nekom bojom ako mu površina apsorbira bijelu svjetlost samo na određenom valnom području. Slika 2. Bijela svjetlost sastavljena od svih boja vidljivog spektra osvjetljava tijelo. Tijelo je plave boje jer reflektira zračenje koje odgovara plavom dijelu spektra. Bijela je ona površina koja u jednakoj mjeri reflektira sva valna područja bijele svjetlosti. Crna površina u potpunosti apsorbira bijelu svjetlost. Siva površina u jednakoj mjeri reflektira sva valna područja bijele svjetlosti, ali ih i djelomično apsorbira. 5

6 Bijelo, crno i sivo nisu prave (kromatske) boje, jer nemaju svoje karakteristično valno područje, već ovise o stupnju osvjetljenja, odnosno od sposobnosti površine da jače ili slabije apsorbira sva valna područja bijele svjetlosti. To su akromatske boje. Sve ostale boje su kromatske boje (crvena, zelena, plava itd.). Osnovne karakteristike svake kromatske boje su: Ton - ovisan o frekvenciji emitiranog odnosno reflektiranog zračenja (pojam vezan za imena boja, crvenu, zelenu itd.) Svjetlina - ovisi o intenzitetu zračenja (slika 3.) Zasićenost - ovisi o čistoći boje, tj. o dodatku bijele ili crne primjese (sl. 4.) Slika 3. Svjetline boja Slika 4. Zasićenosti boja 6

7 2.2 Kako čovjek vidi boje? Svjetlo u oko ulazi najprije kroz rožnicu (cornea). To je tvrda prozirna membrana koja štiti oko od mehaničkih oštećenja. Iza rožnice se nalazi obojeni kružni zastor šarenica (iris). U sredini šarenice je zjenica (pupilla). Ona otvaranjem ili stezanjem regulira količinu svjetlosti koja ulazi u oko. Zjenica se steže pri jakoj svjetlosti i štiti oko od oštećenja uslijed prejaka svjetla. Kod slaba svjetla širi se da bi propustila dostatno svjetlosti. Kroz zjenicu svjetlo dolazi do konvergentne, bikonveksne leće (lens) koja može mijenjati svoj oblik, a time i žarišnu daljinu. Unutrašnjost oka iza leće ispunjena je želatinoznom, prozirnom staklovinom, koja također lomi svjetlost te sudjeluje pri stvaranju slike. U oku nastaje oštra slika predmeta na stražnjoj strani, na mrežnici (retina). Mrežnicu sačinjavaju osjetne stanice, fotoreceptori, koje svjetlost transformiraju u elektrokemijske procese. Živčana vlakna, koja odvode podražaje od osjetnih stanica prema mozgu, sabiru se iza mrežnice u tzv. mrtvoj točki. Na tom mjestu nema osjetnih stanica, pa sliku koja pada u mrtvu točku ne vidimo. A: rožnica (cornea) B: leća (crystalline lens) C: prozirna staklovina D: mrežnica (retina) E: vidni živac (optic nerve) Slika 5. Ljudsko oko Mrežnica sadrži dvije vrste fotoreceptorskih stanica: čunjiće i štapiće. Čunjići služe za gledanje uz normalnu i jaku rasvjetu, a štapići za gledanje uz vrlo slabo osvjetljenje, noću ili u tamnim prostorima. Čunjići stvaraju obojenu, a štapići samo sivo-crnu sliku. Dakle, pomoću čunjića u mrežnici raspoznajemo boje. Prvi je Hermann Helmholtz ( ) ukazao da čovjek ima tri skupine čunjića: čunjiće osjetljive na "crvenu" svjetlost - R (red) čunjiće osjetljive na "plavu" svjetlost - B (blue) čunjiće osjetljive na "zelenu" svjetlost - G (green) Svaka se druga boja može stvoriti slaganjem crvene, zelene i plave svjetlosti (slika 6.). Kad svjetlost padne na mrežnicu osjete je jedna ili više skupina čunjića, ovisno o boji svjetlosti. Npr. žuta svjetlost će djelovati na crvene i zelene čunjiće, ali neće na plave. Podražaj čunjića pretvara se u električni impuls koji se kroz vidni živac prenosi u mozak. 7

8 Slika 6. Miješanje svjetlosti Dakle, ljudsko oko ima tri odvojena receptora osjetljiva na tri osnovne boje (crvenu, zelenu i plavu) i osjet boje nastaje superpozicijom tih triju osnovnih osjeta. 8

9 2.3 Sljepoća na boje Normalno ljudsko oko je trikromatsko jer osjet boje nastaje miješanjem triju osnovnih boja. Trikromatsko oko ima tri skupine čunjića kod kojih je svaka skupina osjetljiva na jednu od tri osnovne boje (crvenu, zelenu i plavu) i osjet boje nastaje superpozicijom tih triju osnovnih osjeta. Postoji nekoliko vrsta poremećaja koji utječu na raspoznavanje boja, a koji su uzrokovani raznim nepravilnostima u čunjićima: Anomalno trikromatsko raspoznavanje boja - kod ljudi s ovim poremećajem, osjet boje nastaje miješanjem triju osnovnih boja (kao i kod normalnog trikromatskog oka), ali rezultat miješanja je drugačiji nego kod normalnog raspoznavanja. Ljudi s ovim poremećajem vide sve boje, ali mogu imati poteškoća u raspoznavanju nekih boja zato jer je jedna skupina čunjića osjetljiva na sličnu svjetlost kao i jedna od druge dvije skupine čunjića. Skupina ljudi s ovim vidnim poremečajem je raznolika, pa tako postoje ljudi čija se sposobnost razlikovanja boja neznatno razlikuje od normalnog, ali i postoje ljudi koji su gotovo dikromati dok se ostatak nalazi između te dvije grupacije. Tablica 2. Anomalno trikromatsko raspoznavanje boja. U tablici su prikazane tri grupe tog poremećaja, uzrok, posljedica i postotak ljudi s tim poremećajem. Postojanje tritanomalije nije potvrđeno. Tip Muškarci [%] Žene [%] Uzrok Posljedica Protoanomalous 1,0 0,02 Deuteranomalous 4,9 0,38 Tritananomalous ~ 0 ~ 0 nefunkcionalnost čunjića osjetljivih na "crvenu" svjetlost nefunkcionalnost čunjića osjetljivih na "zelenu" svjetlost nefunkcionalnost čunjića osjetljivih na "plavu" svjetlost crveno-zeleni defekt plavo-žuti defekt Dikromatsko raspoznavanje boja - kod ljudi s ovim poremećajem, osjet boje nastaje miješanjem dviju osnovnih boja tj. dikromati imaju samo dvije skupine čunjića osjetljivih na boje. Ljudi s ovim poremećajem ne vide sve boje. Tablica 3. Dikromatsko raspoznavanje boja. U tablici su prikazane tri grupe tog poremećaja, uzrok, posljedica i postotak ljudi s tim poremećajem. Tip Muškarci [%] Žene [%] Uzrok Posljedica Protanopi 1,0 0,02 Deuteranopi 1,1 0,01 Tritanopi 0,002 0,002 nema čunjića osjetljivih na "crvenu" svjetlost nema čunjića osjetljivih na "zelenu" svjetlost nema čunjića osjetljivih na "plavu" svjetlost crveno-zeleni defekt plavo-žuti defekt 9

10 Teško je u potpunosti utvrditi koje boje vide dikromati, ali uzimajući u obzir razna istraživanja (međuostalim na nekolicini ljudi sa jednim normalnim i jednim dikromatičnim okom) može se s velikom sigurnošću pretpostaviti kako izgleda percepcija boja dikromata (slika 7.). Slika 7. Usporedba percepcije boja normalnog oka i tri oblika dikromatičnog oka Monokromatsko raspoznavanje boja - vrlo malo je ljudi s ovim oblikom poremećaja, otprilike se pojavljuje 1 slučaj na 10,000,000 stanovnika. Monokromati ne razlikuju boje tj. sve "vide" kao nijanse sive. Osim navedenih poremećaja raspoznavanja boja uzrokovanih raznim nepravilnostima u čunjićima postoje i poremećaji uzrokovani bolešću ili oštećenjem mozga. 10

11 2.4 Kako stariji ljudi vide boje? Starenjem ljudski vid slabi. Tako s godinama leća u oku žuti, što dovodi do djelomičnog blokiranja plave svjetlosti, pa plavo izgleda tamnije. Također, starenjem se zjenica stišće i leća postaje manje propusna pa se smanjuje količina svjetlosti koja ulazi u oko tj. manje svjetlosti dolazi do fotoreceptora u mrežnici. Posljedica je da se sve boje starijim ljudima čine tamnijima. Slika 8. Kako istu sliku vidi čovjek od 20, 60 i 75 godina. Prikazan je relativan odnos s obzirom na količinu svjetlosti koja dolazi do fotoreceptora. 11

12 3. RAČUNALO I BOJE 3.1 Prikaz boja na računalu Monitori kao i televizija kreiraju boje koristeći tri osnovne boje: crvenu, zelenu i plavu (RGB model). Osnovni slikovni element je pixel. On je sastavljen od tri različito obojene točkice: crvene, zelene i plave. Svaki pixel na ekranu može biti predstavljen u računalnoj memoriji kao neovisna vrijednost crvene, zelene i plave (RGB). Raznim kombinacijama RGB može se reproducirati mnogo različitih boja, čiji broj ovisi o tome koliko bitna informacija (dubina) se koristi za svaki pixel. Tablica 4. Ovisnost dubine boja i broja mogućih različitih boja Dubina Broj boja Naziv 4-bit 16 Standard VGA 8-bit Color Mode 16-bit 65,536 High Color 24-bit 16,777,216 True Color Tipično sučelje u godini koristi 24-bitnu informaciju za svaki pixel, što znači 8 bitova ili 256 mogučih vrijednosti za svaku od boja (crvenu, zelenu i plavu). Dakle može se reproducirati 16,7 milijuna različitih boja. Svaka boja se može zapisati kao trojka RGB gdje svaki broj poprima cjelobrojnu vrijednost između Vrijednosti za neke od boja prikazane su u tablici 5. Tablica 5. RGB vrijednosti za neke od boja RGB vrijednosti Boja (0,0,0) Crna (255, 255, 255) Bijela (255, 0, 0) Crvena (0, 255, 0) Zelena (0, 0, 255) Plava (255, 255, 0) Žuta (0, 255, 255) Cijan (255, 0, 255) Magenta 12

13 3.2 True Color Čovjek razlikuje po nekim procjenama oko 7 milijuna boja (po nekim istraživanjima broj nije veći od milijun). Uzevši tu činjenicu u obzir postaje jasno da 24-bitni RGB sustav (True Color) prikazuje mnogo manje od 16,777,216 boja. 24- bitni RGB sustav kreira 16,777,216 ( ) različitih stanja, a ne boja. Naime, budući da je boja osjet vida što ga izaziva podražaj mrežnice oka zrakama svjetla, broj različitih boja ne može biti veći od ukupnog broja boja koje čovjek može razlikovati. Ili da pojednostavimo: dvije boje se razlikuju, ukoliko ih čovjek razlikuje. Dakle dolazimo da zaključka da 24-bitni RGB sustav kreira niz boja koje su zapravo iste, iako imaju različite RGB vrijednosti. Također mnogo čimbenika utječe da monitori ne prikazuju niz boja koje čovjek inače u prirodi percipira. Slika 9. True Color - Izbornik boje 13

14 4. EFIKASNA UPOTREBA BOJA 4.1 Krug boja U znanosti su osnovne boje: crvena, zelena i plava (slika 4.). U umjetnosti (slikarstvu) je sustav osnovnih boja drugačiji. Tako će umjetnik miješati plavu i žutu boju da dobije nijansu zelene, dok će znanstvenik miješati zelenu i crvenu svjetlost da dobije žutu. U umjetnosti je najpoznatiji krug boja koji se sastoji od dvanaest boja (slika 10.): Primarne boje: crvena, žuta i plava (slika 11.) ne mogu se dobiti miješanjem drugih boja Sekundarne boje: narančasta, zelena, ljubičasta (slika 12.) primarna boja + primarna boja = sekundarna boja Tercijarne boje: crveno-narančasta, žuto-narančasta, žuto-zelena, plavozelena, plavo-ljubičasta, crveno-ljubičasta (slika 13.) primarna boja + sekundarna boja = tercijarna boja Slika 10. Krug boja Slika 11. Primarne boje Slika 12. Sekundarne boje Slika 13. Tercijarne boje Primarna boja, npr. crvena i sekundarna sastavljena od druge dvije primarne, plava + žuta = zelena su komplementarne boje. Na krugu boja komplementarne boje se uvijek nalaze jedna nasuprot drugoj. 14

15 4.2 Utjecaj boja na percepciju prostora Boje mogu utjecati na percepciju prostora. Tako nam se npr. tople boje kao crvena, žuta, narančasta čine bliže dok nam se hladne boje kao zelena, plava i ljubičasta čine daljima, pa se ta činjenica može iskoristiti za razdvajanje podataka u kontekstu prednji plan-pozadina. Slika 14. 3D efekt upotrebom boja Na slici 14. vidimo primjer (vrlo agresivan), gdje nam se na crvenoj pozadini plavi kvadrat čini kao rupa tj. kao da je ispod crvene površine. U obrnutom slučaju, crveni kvadrat nam se čini kao da je iznad plave površine. Dizajner sučelja može utjecati na to gdje će korisnik prvo pogledati tj. što će se na sučelju isticati. Tako je korisno znati: Tople boje nam se čine bliže nego hladne boje Svjetlije boje se više ističu nego tamnije boje Zasičenije boje su uočljivije nego nezasičene boje 15

16 4.3 Prikazivanje sličnosti i različitosti upotrebom boja Dobrom upotrebom boja prilikom dizajniranja sučelja može se postići da budući korisnik bez teškoća i prevelikog razmišljanja koristi to sučelje. Bojom se dobro pokazuju sličnosti i različitosti. Sličnim (istim) bojama se sugerira veza između objekata i dijelova ekrana. Promotrimo primjer na slici 15a. Letimičnim pogledom uočavamo da postoje dvije skupine podataka: crvena i plava. Daljnim promatranjem dolazimo do spoznaje da svi podaci napisani crvenom bojom predstavljaju osobe ženskog spola, dok podaci napisani plavom bojom predstavljaju osobe muškog spola. Zbog upotrebe boja kojima naglašavamo sličnost-različitost lako pronalazimo sve osobe istog spola. Slika 15a. Efikasna upotreba boja Slika 15b. Nema upotrebe boja Slika 15c. Loša upotreba boja Dakle, dobrom upotrebom boja postiže se efekt short-cutsa tj. boje omogučuju korisniku da ignorira nebitne dijelove ekrana. Na slici 15b. je isti primjer bez korištenja boja. Sada korisnik treba čitati podatak po podatak da bi došao do zaključka da li je riječ o muškoj ili ženskoj osobi. Na slici 15c. je primjer lošeg korištenja boja jer se ne koriste na konzistentan način, pa je ovakva upotreba boja mnogo lošija nego kada se boje uopće ne koriste. 4.4 Koliko boja koristiti? Previše boja može učiniti prikaz manje jasnim i težim za upotrebu. Postoji niz analiza i procjena koliko boja koristiti. Ispitivanja provedena nad korisnicima pokazuju da se uspješno može pratiti do 4 (četiri) boje na zaslonu u nekom trenutku i ne više od 7 (sedam) u cijeloj aplikaciji. 16

17 4.5 Sheme boja - Kombinacije boja Iako postoje razni standardi za dodjeljivanje značenja pojedinim bojama treba biti pažljiv pri upotrebi boja "značenjem" jer u različitim kulturama ista boja obično ima različito značenje. Pored uloge boja u dopunjavanje informacije koju pružamo, dizajner sučelja treba posvetiti pažnju i estetskom izgledu. Treba povezati efikasnost sa estetikom. Postoji nekoliko različitih shema boja (slika 16.). Slika 16. Sheme boja MonoAkromatska shema boja (monotone achromatic) - koristi akromatske (neutralne) boje, bijelu, sivu i crnu. Opsanost kod izbora ove sheme je da sučelje izgleda jednolično i "dosadno". MonoKromatska shema boja (monotone chromatic) - koristi nijanse samo jedne kromatske boje (npr. plava, svjetlo plava, nebesko plava itd.). Opsanost kod izbora ove sheme je da sučelje izgleda jednolično i "dosadno". Shema temeljena na sličnim bojama (analogous hues) - koristi dvije do tri boje koje se nalaze jedna do druge u spektralnom krugu (npr. plava, plavo-zelena, zelena). Shema temeljena na komplementarnim bojama (complementary hues) - koristi komplementarne boje (npr. plavu i narančastu). Opasnost je što dizajn koji koristi ovu shemu može izgledati prenapadno i kričavo. Dobro je koristiti boje koje se razlikuju i u svjetlini i u zasičenosti (npr. tamna i nezasičena crvena i svjetla i zasičena zelena.) Razdvojeni komplement (split complementary hues) - Koristi jednu primarnu boju u kombinaciji sa dvije boje koje se nalaze uz komplement te primarne boje. Trijada boja (triad hues) - koristi tri otprilike jednako udaljene boje na krugu boja (npr. crvena, žuta, plava). Poželjno je da su dvije boje nezasičene. 17

18 4.6 Koje boje koristiti za tekst-pozadinu? U globalu najbolje je koristiti bijelu boju za pozadinu i crnu za tekst. Također je dobro koristiti i crnu pozadinu i bijeli tekst, što je naročito dobro ukoliko se radi u zamračenim prostorijama. Ukoliko želimo koristiti neke druge kombinacije boja važno se držati sljedečih pravila: Boje koje koristimo za tekst i pozadinu trebaju se drastično razlikovati u svjetlini Poželjno je da se koriste tamni tonovi crvene, plave ili ljubičaste u kombinaciji sa svjetlim tonovima zelene, žute ili narančaste. Na slici 17. je prikazan krug boja. Boje iz gornje polovice kruga bi trebale biti svjetle, i trebalo bi ih kombinirati sa tamnim tonovima boja iz donjeg dijela kruga. Slika 17. Krug boja Kombinacije boja koje koristimo za tekst i pozadinu se ne bi smjele nalaziti na susjednim mjestima na krugu boja. Npr. dobro je kombinirati plavu i žutu, ali nije dobro kombinirati crvenu i narančastu. 18

19 4.7 Univerzalan Dizajn Uzevši u obzir da postoje razni oblici poremećaja u raspoznavanju boja i da je veliki dio populacije stariji od 50 godina kada dolazi do slabljenja vida, nije baš jednostavno napraviti sučelje koje će zadovoljiti sve skupine ljudi. Da bi to postigli potrebno se držati nekih pravila. Najvažnije od svega je da se koriste boje koje se jako razlikuju u svjetlini. U globalu, potrebno se držati pravila koja su navedena u prethodnom poglavlju (Koje boje koristiti za tekst-pozadinu?). S obzirom da ne možemo (uvijek) znati kako razne boje izgledaju ljudima koji imaju poremećaj u raspoznavanju boja, poželjno je da se uz boju u komunikaciji čovjek-računalo koristi i niz drugih čimbenika koji utječu na ljudsku percepciju kao npr. veličina, oblik, tekst s pojašnjenjem, animacije itd. Isto vrijedi i za dizajn za starije ljude. Na slici 18. prikazano je WEB sučelje. Osim bijele i crne pri izradi sučelja korištene su još 4 boje iz web-safe palete boja (#003333, #339999, #66CCCC, #CCFFFF). Slika 18. WEB sučelje Na stranici ( prikazana je web-safe palete boja i prikaz kako bi te boje mogle biti percipirane od strane protanopa, deuteranopa i tritanopa. Korištenjem spomenute tablice, na slici 19. prikazano je isto WEB sučelje kako ga "vidi" protanop (protanop nema čunjiće osjetljive na "crvenu" svjetlost). Na slici 20. je prikazano isto sučelje kako ga "vidi" deuteranop (deuteranop nema čunjiće osjetljive na "zelenu" svjetlost), a na slici 21. kako ga "vidi" tritanop (nema čunjiće osjetljive na "plavu" svjetlost). Napomena: poželjno je koristiti True Color (24-bitna dubina boja) jer inače možda neke od boja nisu ispravno projecirane. 19

20 Slika 19. Prikaz kako protanop "vidi" WEB sučelje sa slike 18. Slika 20. Prikaz kako deuteranop "vidi" WEB sučelje sa slike 18. Slika 21. Prikaz kako tritanop "vidi" WEB sučelje sa slike

21 Limitiranje dizajnera na korištenje web-safe palete od 216 boja (slika 22.) je potrebno samo ukoliko se uzima u obzir da će netko od korisnika raditi na računalu sa 256 boja (8-bitna dubina boja). Budući da je po istraživanjima početkom samo 4% Internet korisnika koristilo računala sa 256 boja, web-safe paleta koju je Netscape definirao godine polako odlazi u povijest. Slika 22. Web-safe paleta od 216 boja Ukoliko pri dizajniranju računamo na "ugrožene" skupine (stariji ljudi, slijepi na boje, korisnici računala sa 256 boja) možemo napraviti sučelje koje će efikasno koristiti i svi ostali korisnici. 21

22 5. LITERATURA Knjige: Tehnička enciklopedija - svezak 2, JLZ, Zagreb, Opća enciklopedija - svezak 1, JLZ, Zagreb, Anđelka Ricov, Geometrijska Optika, Nakladništvo Lumin, Zagreb, Internet: ERGO/GERO Human Factors Science - SBFAQ Home ( Color wavelength ( Effective Color Contrast ( Color - Wikipedia ( Color Matters - Computers ( Understanding Color ( Backgrounds ( Designing for the Color-Challenged ( Web Color Theory ( Predavanja: Prof.dr.sc. Marijan Đurek, Predavanja iz predmeta: Ergonomija računalne i programske opreme, FER, Sveučilište u Zagrebu, akademska godina 2002./

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 kabuplast - dvoslojne rebraste cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za kabelsku zaštitu - proizvedene u skladu sa ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011 - stijenka izvana

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Utjecaj kolorimetrijskih vrijednosti kromatskog efekta nabiranja na percepciju promatrača

Utjecaj kolorimetrijskih vrijednosti kromatskog efekta nabiranja na percepciju promatrača Završni rad br. 543/MM/2017 Utjecaj kolorimetrijskih kromatskog efekta nabiranja na percepciju promatrača Petra Bradić, 5496/601 Varaždin, rujan 2017. godine Odjel za Multimedija, oblikovanje i primjena

More information

Utjecaj psihologije boja na dizajn Cridens-a

Utjecaj psihologije boja na dizajn Cridens-a Završni rad br. 516.MM.2016. Utjecaj psihologije boja na dizajn Cridens-a Jelena Ivančić, 4715/601 Varaždin, rujan 2016. godine Multimedija oblikovanje i primjena Završni rad br. 516.MM.2016. Utjecaj

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

OKO KAO OPTIČKI INSTRUMENT

OKO KAO OPTIČKI INSTRUMENT SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU IVA IVANIŠIĆ OKO KAO OPTIČKI INSTRUMENT Završni rad Osijek, 2015. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU IVA IVANIŠIĆ

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

SAŽETAK. Ključne riječi: Boja, komunikacija, mjerenje

SAŽETAK. Ključne riječi: Boja, komunikacija, mjerenje SAŽETAK Ovaj završi rad, čiji je službeni naziv Komunikacija bojom prvenstveno se bavi individualnim doživljajem boja te različitim faktorima koji mogu djelovati na doživljaj određene boje. Zbog toga boju

More information

STRUKTURNO KABLIRANJE

STRUKTURNO KABLIRANJE STRUKTURNO KABLIRANJE Sistematski pristup kabliranju Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture Za strukturno kabliranje potrebno je ispuniti: Generalnost ožičenja Zasidenost radnog područja

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi)

Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014. Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Programiranje za internet zimski semestar 2013/2014 Java kroz primjere (skripta je u fazi izradi) Zadatak broj 1 Nacrtati kocku. (Zanimljiv teži problem za razmišljanje: Nacrtat kocku čije će dimenzije

More information

EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU OGLASA

EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU OGLASA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni diplomski studij računarstva EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA IZ SUSTAVA ZA ISPORUKU

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA

PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA PREDSTAVLJANJE INFORMACIJA U računarima se informacija predstavlja na način koji je omogućila savremena tehnologija a to je veličina električnog signala (napona ili struje), broj električnih signala itd.

More information

SAŽETAK. Ključne riječi: korisnički doživljaj, uporabljivost, grafičko korisničko sučelje, boja, prototip

SAŽETAK. Ključne riječi: korisnički doživljaj, uporabljivost, grafičko korisničko sučelje, boja, prototip SAŽETAK U diplomskom radu proučava se kako primjena boje u grafičkim korisničkim sučeljima utječe na korisnički doživljaj i uporabljivost. Svrha ovog rada je istražiti utječe li boja na subjektivni doživljaj

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU GRAFIĈKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD. Martina Bašić

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU GRAFIĈKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD. Martina Bašić SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU GRAFIĈKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD Martina Bašić 1 Smjer: Tehniĉko - tehnološki ZAVRŠNI RAD USPOREDBA VIZUALNIH TOLERANCIJA BOJA KOD STUDENATA SA RAZLIĈITOM SPOSOBNOŠĆU RASPOZNAVANJA BOJA

More information

DIGITALNA SLIKA PERCEPCIJA SLIKE. Napomena: Formule ne treba pamtiti, potrebno je moći ih prepoznati kad su napisane.

DIGITALNA SLIKA PERCEPCIJA SLIKE. Napomena: Formule ne treba pamtiti, potrebno je moći ih prepoznati kad su napisane. DIGITALNA SLIKA PERCEPCIJA SLIKE Napomena: Formule ne treba pamtiti, potrebno je moći ih prepoznati kad su napisane. Mnoge aplikacije koje koriste obradu slike generišu sliku koju će posmatrati čovjek

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

- je mreža koja služi za posluživanje prometa između centrala

- je mreža koja služi za posluživanje prometa između centrala Spojna mreža - je mreža koja služi za posluživanje prometa između centrala Zvjezdasti T - sve centrale na nekom području spajaju se na jednu od njih, koja onda dalje posreduje njihov promet - u manjim

More information

OSNOVE O BOJI 2. dio. Kontrola boja - od percepcije do mjerenja. dr.sc. Maja Strgar Kurečić

OSNOVE O BOJI 2. dio. Kontrola boja - od percepcije do mjerenja. dr.sc. Maja Strgar Kurečić OSNOVE O BOJI 2. dio Kontrola boja - od percepcije do mjerenja dr.sc. Maja Strgar Kurečić SADRŽAJ PREDAVANJA Boja - s psihofizičkog i s fizikalnog aspekta Doživljaj boje Psihofizičke karakteristike boja

More information

Sadržaj. Tekst Fontovi Boje Pozadine Grafika Animacija Pravopis Savjeti za izlaganje prezentacije

Sadržaj. Tekst Fontovi Boje Pozadine Grafika Animacija Pravopis Savjeti za izlaganje prezentacije Sadržaj Tekst Fontovi Boje Pozadine Grafika Animacija Pravopis Savjeti za izlaganje prezentacije Tekst 1 Izbjegavati preveliku količinu riječi jer vodi do pretjerano dugog teksta koji nije samo odbojan

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports.

Da bi se napravio izvještaj u Accessu potrebno je na izborniku Create odabrati karticu naredbi Reports. IZVJEŠTAJI U MICROSOFT ACCESS-u (eng. reports) su dijelovi baze podataka koji omogućavaju definiranje i opisivanje načina ispisa podataka iz baze podataka na papir (ili PDF dokument). Način izrade identičan

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ PETRINJA. PREDMET: Metodika likovne kulture ZAVRŠNI RAD

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ PETRINJA. PREDMET: Metodika likovne kulture ZAVRŠNI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET ODSJEK ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ PETRINJA PREDMET: Metodika likovne kulture ZAVRŠNI RAD Ime i prezime pristupnika: Simona Vuger TEMA ZAVRŠNOG RADA: Igre bojom u

More information

Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode

Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode Big Data: kako smo došli do Velikih podataka i kamo nas oni vode Sažetak: Količina informacija nastala u razmaku od otprilike 1200 godina, od osnivanja Carigrada pa do otkrića Gutenbergova tiskarskoga

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD. Petra Petric

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD. Petra Petric SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD Petra Petric Smjer: tehničko-tehnološki ZAVRŠNI RAD ODREĐIVANJE KVALITATIVNIH KARAKTERISTIKA BOJE PRIMJENOM RAZLIČITIH GEOMETRIJA MJERENJA Mentor: Izv.

More information

Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu

Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu Modelling Transport Demands in Maritime Passenger Traffic Modeliranje potražnje prijevoza u putničkom pomorskom prometu Drago Pupavac Polytehnic of Rijeka Rijeka e-mail: drago.pupavac@veleri.hr Veljko

More information

UTJECAJ BOJE U DIGITALNIM MEDIJIMA NA DOŽIVLJAJ DIZAJNA I KORISNIČKO ISKUSTVO

UTJECAJ BOJE U DIGITALNIM MEDIJIMA NA DOŽIVLJAJ DIZAJNA I KORISNIČKO ISKUSTVO SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET DOMAGOJ TROJKO UTJECAJ BOJE U DIGITALNIM MEDIJIMA NA DOŽIVLJAJ DIZAJNA I KORISNIČKO ISKUSTVO DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2013. DOMAGOJ TROJKO UTJECAJ BOJE U DIGITALNIM

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA "Računalna forenzika" 2016/2017. GIF FORMAT (.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA Računalna forenzika 2016/2017. GIF FORMAT (. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SEMINARSKI RAD U OKVIRU PREDMETA "Računalna forenzika" 2016/2017 GIF FORMAT (.gif) Renato-Zaneto Lukež Zagreb, siječanj 2017. Sadržaj 1. Uvod...

More information

Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara.

Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara. Računarska grafika je oblast računarstva koja se bavi kreiranjem, obradom, prilagođavanjem slika i animacija pomoću računara. Postoje dva standardna modela boja: Aditivni model RGB Suptraktivni model CMYK

More information

Croatian Automobile Club: Contribution to road safety in the Republic of Croatia

Croatian Automobile Club: Contribution to road safety in the Republic of Croatia Croatian Automobile Club: Contribution to road safety in the Republic of Croatia DRTD 2018, Ljubljana, 5th December 2018 Mr.sc.Krešimir Viduka, Head of Road Traffic Safety Office Republic of Croatia Roads

More information

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Ispitni slučajevi ispitivanja prihvaćanja korisnika G1 sustava 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Sadržaj

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Advertising on the Web

Advertising on the Web Advertising on the Web On-line algoritmi Off-line algoritam: ulazni podaci su dostupni na početku, algoritam može pristupati podacima u bilo kom redosljedu, na kraju se saopštava rezultat obrade On-line

More information

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA PROSINAC Konzumacija TV-a u prosincu godine

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA PROSINAC Konzumacija TV-a u prosincu godine GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA PROSINAC 2016. Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje gledanosti televizije, mjesečno će donositi analize

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA Nihad HARBAŠ Samra PRAŠOVIĆ Azrudin HUSIKA Sadržaj ENERGIJSKI BILANSI DIMENZIONISANJE POSTROJENJA (ORC + VRŠNI KOTLOVI)

More information

Permanent Expert Group for Navigation

Permanent Expert Group for Navigation ISRBC E Permanent Expert Group for Navigation Doc Nr: 2-16-2/12-2-PEG NAV October 19, 2016 Original: ENGLISH INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION PERMANENT EXPERT GROUP FOR NAVIGATION REPORT OF THE

More information

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević Upravljanje kvalitetom usluga doc.dr.sc. Ines Dužević Specifičnosti usluga Odnos prema korisnicima U prosjeku, lojalan korisnik vrijedi deset puta više nego što je vrijedio u trenutku prve kupnje. Koncept

More information

24th International FIG Congress

24th International FIG Congress Conferences and Exhibitions KiG 2010, 13 24th International FIG Congress Sydney, April 11 16, 2010 116 The largest congress of the International Federation of Surveyors (FIG) was held in Sydney, Australia,

More information

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABE CABE ACCESSORIES KATAOG PROIZVODA PRODUCT CATAOGUE 8 TEHNO SISTEM d.o.o. NISKONAPONSKI TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR TOPOSKUPJAJUĆE KABOVSKE SPOJNICE kv OW

More information

En-route procedures VFR

En-route procedures VFR anoeuvres/procedures Section 1 1.1 Pre-flight including: Documentation, mass and balance, weather briefing, NOTA FTD FFS A Instructor initials when training 1.2 Pre-start checks 1.2.1 External P# P 1.2.2

More information

Struktura indeksa: B-stablo. ls/swd/btree/btree.html

Struktura indeksa: B-stablo.   ls/swd/btree/btree.html Struktura indeksa: B-stablo http://cis.stvincent.edu/html/tutoria ls/swd/btree/btree.html Uvod ISAM (Index-Sequential Access Method, IBM sredina 60-tih godina 20. veka) Nedostaci: sekvencijalno pretraživanje

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA SF6 PREKIDAĈ 420 kv PREKIDNA KOMORA POTPORNI IZOLATORI POGONSKI MEHANIZAM UPRAVLJAĈKI

More information

DETEKCIJA OBJEKTA UZ POMOĆ WEB KAMERE I OPENCV-A

DETEKCIJA OBJEKTA UZ POMOĆ WEB KAMERE I OPENCV-A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Preddiplomski sveučilišni studij računarstva DETEKCIJA OBJEKTA UZ POMOĆ WEB KAMERE

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD ANTE MIKULIĆ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD ANTE MIKULIĆ SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD ANTE MIKULIĆ Smjer: Tehničko-tehnološki ZAVRŠNI RAD GAMUT LCD MONITORA U OVISNOSTI O KUTU GLEDANJA Mentor: Doc.dr.sc, Ante Poljičak Student: Ante Mikulić

More information

Sažetak. Ključne riječi: Fotografija, portreti, interakcija, kućni ljubimci

Sažetak. Ključne riječi: Fotografija, portreti, interakcija, kućni ljubimci Sažetak Fotografija portreta je vrsta fotografije koja podrazumijeva snimanje živog objekta. Postoje više mogućnosti snimanja portreta, bilo igrom svjetla i sjene, bilo korištenjem različitih kadrova ili

More information

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić MULTISENZORSKI SUSTAVI I LOKOMOCIJA

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić MULTISENZORSKI SUSTAVI I LOKOMOCIJA Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pribanić MULTISENZORSKI SUSTAVI I LOKOMOCIJA sučelje živog organizma sa vanjskim svijetom mehanoreceptori termoreceptor fotoreceptori nociceptori 90% informacija okoline dolazi

More information

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u

MASKE U MICROSOFT ACCESS-u MASKE U MICROSOFT ACCESS-u Maske (Forms) ili obrasci su objekti baze podataka u Accessu koji služe za unošenje, brisanje i mijenjanje podataka u tablicama ili upitima koji imaju ljepše korisničko sučelje

More information

STABLA ODLUČIVANJA. Jelena Jovanovic. Web:

STABLA ODLUČIVANJA. Jelena Jovanovic.   Web: STABLA ODLUČIVANJA Jelena Jovanovic Email: jeljov@gmail.com Web: http://jelenajovanovic.net 2 Zahvalnica: Ovi slajdovi su bazirani na materijalima pripremljenim za kurs Applied Modern Statistical Learning

More information

Practical training. Flight manoeuvres and procedures

Practical training. Flight manoeuvres and procedures ATL/type rating skill test and proficiency - helicopter anoeuvres/rocedures Section 1 elicopter exterior visual inspection; 1.1 location of each item and purpose of inspection FTD ractical training ATL//Type

More information

Svojstva olovke x (0,0)

Svojstva olovke x (0,0) Kornjačina grafika O modulu turtle Sadrži funkcije za crtanje Izvođenjem naredbi otvara se grafički prozor veličine 600x600 piksela Olovka (pokazivač) je postavljena u središtu prozora i usmjerena udesno

More information

EduCards - Proširena stvarnost u učenju

EduCards - Proširena stvarnost u učenju EduCards - Proširena stvarnost u učenju Sažetak Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava, no unatoč tome samo 10% slijepih i slabovidnih osoba u SAD-u je pismeno. Slijedom te činjenice

More information

ULOGA HISTOGRMA KOD SNIMANJA I OBRADE FOTOGRAFIJE

ULOGA HISTOGRMA KOD SNIMANJA I OBRADE FOTOGRAFIJE Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima Katedra za grafički dizajn i slikovne informacije Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu ULOGA HISTOGRMA KOD SNIMANJA I OBRADE FOTOGRAFIJE SEMINARSKI

More information

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 1 Zaglavlje (JUS M.A0.040) Šta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji služi za upisivanje podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoložive

More information

SUČELJE ZA PRIKAZ STANJA U OPTIČKIM VODOVIMA

SUČELJE ZA PRIKAZ STANJA U OPTIČKIM VODOVIMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET DOMINIK KENĐEL SUČELJE ZA PRIKAZ STANJA U OPTIČKIM VODOVIMA DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2010. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET SMJER TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI, MODUL

More information

PSIHOPATOLOGIJA. Autor: Dr Radojka Praštalo. Psihopatologija

PSIHOPATOLOGIJA. Autor: Dr Radojka Praštalo. Psihopatologija 4 PSIHOPATOLOGIJA Autor: Dr Radojka Praštalo Psihopatologija 4.1. Psihopate U svijetu je 2008. nastupila velika kriza koja se svakim danom samo produbljuje i ne vidi joj se kraj. Kažu-ekonomska! Međutim,

More information

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

Commissioned by Paul and Joyce Riedesel in honor of their 45th wedding anniversary. Lux. œ œ œ - œ - œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. LK0-0 Lux/ a caella $2.00 Commissioned by aul and Joyce Riedesel in honor of their 5th edding anniversary. Offertorium and Communio from the Requiem Mass f declamatory - solo - - - - U Ex - au - di o -

More information

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE

3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2015 MARINA POKRAJAC 3D ANIMACIJA I OPEN SOURCE DIPLOMSKI RAD Mentor: Izv. profesor doc.dr.sc. Lidija

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Ana Papac ANALIZA SUSTAVA IDENTIFIKACIJE I INFORMIRANJA KORISNIKA TEMELJENIH NA PRIMJENI TEHNOLOGIJE AIDC DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. Sveučilište u Zagrebu

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

METODE SOFTVERSKOG PODEŠAVANJA BOJA

METODE SOFTVERSKOG PODEŠAVANJA BOJA Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima Katedra za grafički dizajn i slikovne informacije Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu METODE SOFTVERSKOG PODEŠAVANJA BOJA SEMINARSKI RAD Nositelji

More information

Algoritamski pristupi u rješavanju Rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode

Algoritamski pristupi u rješavanju Rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku Sveučilišni preddiplomski studij matematike Renato Dean Algoritamski pristupi u rješavanju Rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode

More information