MGL TOKEN WHITE PAPER. WHITEPAPER May, ,

Size: px
Start display at page:

Download "MGL TOKEN WHITE PAPER. WHITEPAPER May, ,"

Transcription

1 MGL TOKEN WHITE PAPER WHITEPAPER May, ,

2 2 ГАРЧИГ КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА... 3 ЗАХ ЗЭЭЛ, БОЛОМЖ... 4 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДАД ТУЛГАРЧ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ... 5 MGL ALL-IN-ONE ПЛАТФОРМИЙН ШИЙДЭЛ... 6 АLL-IN-ONE ДАНСЫГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ?... 7 КОМПАНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЦААШИД... 8 MGLTOKEN ICO (INITIAL COIN OFFERING)... 9 ТОКЕНИЙ ОНЦЛОХ НӨХЦӨЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРЦУУЛАЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ROADMAP БИДНИЙ БАГ БИДНИЙ ЗӨВЛӨХҮҮД

3 3 КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА Компанийн нэр: Улсын бүртгэлийн дугаар: Регистрийн дугаар: MGL Forex Financial services Байгуулагдсаногноо: Үйл ажиллагааны чиглэл: Форекс брокерын үйл ажиллагаа Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ: Форекс, CFDs, Metalls, indeces, Crypto currency Манай компани нь Монгол Улсын хуулийн дагуу иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад олон улсын зах зээлд бие даан хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг олгох зорилгоорсанхүүгийн зах зээл дээр олон жил ажилласан туршлагатай мэргэжилтнүүдээр багаа бүрдүүлэн 2016 оны 7 сарын 1-ны өдөр Монгол Улсын хуулийн этгээдээр байгуулагдсан. Манай форексын брокер нь үйл ажиллагаагаа 3 дах жилдээ харилцагчиддаа найдвартай үзүүлж байгаа ба харилцагч нартаа зориулсан үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, арилжааны платформын аюулгүй ажиллагааг сайжруулах, зөвлөх үйлчилгээгээ өргөжүүлсээр байна. Бид уг үйлчилгээг үзүүлэхдээ дэлхийд хамгийн түгээмэл, харилцагч нарт танигдсан Meta trader MT4 программыг дамжуулан арилжаанд оролцох боломжийг олгон ажиллаж байна. Манай компани харилцагчиддаа дараах бүтээгдэхүүнийг санал болгодог Бидний үйлчилгээг дараах хэрэглэгчид түлхүү сонгон үйлчлүүлж байна. Үүнд: Форекс зах зээлийн мэдлэгтэй, үүнээс ашиг олох зорилгоор өөрийн хөрөнгөөр арилжаанд орж буй хувь хүн, аж ахуй нэгж байгууллагууд, Ханшийн эрсдэлээ бага эх үүсвэр ашиглан хаах сонирхолтой /Hedging/ экспорт, импортын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэгч хувь хүн, аж ахуй нэгж байгууллагууд болон бусад валютын ханшийн өөрчлөлтөд эрсдэл хүлээж болзошгүй харилцагч. Алт олборлогч хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд, алтны ченжүүд. Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангууд, банк /hedging/

4 4 ЗАХ ЗЭЭЛ, БОЛОМЖ FOREX TRADING VOLUME: $5.3 TRILLION /PER DAY/ GLOBAL STOCK MARKET CAP: $87.1 TRILLION VALUE OF SHARE TRADING: $84.2 TRILLION CRYPTO MARKET CAP: $405BILLION DOMESTIC MARKET CAP: BILLION OR $1 BILLION FOREX MARKET Валют арилжааны зах зээл болох форексын зах зээл нь дэлхий дээрх хамгийн хурдан өсч буй буй хамгийн том зах зээл юм. Энэ зах зээлийн өдрийн эргэлт 5.3 триллион ам.доллартай байна. Форексын зах зээлд төв болон арилжааны банкууд, корпорациуд, томоохон хөрөнгө оруулагчид, хэдж сангууд зэргээс гадна хувь хүн шууд оролцож хөрөнгө өсгөх боломжтой нь энэ зах зээлд оролцох сонирхлыг улам өдөөсөөр байна. GLOBAL STOCK MARKET Дэлхийн хувьцааны зах зээлийн үнэлгээ 2017 оны байдлаар 87.1 триллион ам.доллар байна. Зах зээлийн үнэлгээ 2016 онтой харьцуулахад 22.6 %-аар өссөн бол арилжааны хэмжээ 2,6% -аар буурсан байна. Дэлхийн хувьцааны зах зээлийг арилжааны хэмжээг харьцуулахад АНУ 53.2%, Япон 8.4%, Англи 6.2%, Франц, Герман 3.1%, Канад, Швейцар 2.9%, Австрали 2.5%, Хятад 2.2%, Жижигзахзээлүүд 6.8% -ийг тус тус эзэлж байна. CRYPTO MARKET Крипто зах зээлийн үнэлгээ 2018 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 405 тэрбум ам.доллартай байна. Уг зах зээлийн үнэлгээний 86% буюу тэрбум ам.долларыг койн, үлдэх 14% буюу 55.6 тэрбум ам.долларыг токен бүрдүүлж байна. Крипто зах зээл нэг жилийн дотор 1200 орчим хувийн өсөлтийг үзүүлж, бусад уламжлалт зах зээлүүдийн өсөлтийн хурдаараа тэргүүлж байна. Бидний бий болгох MGL all-in-one платформ хөрөнгө оруулагч нарт энэ 3 зах зээлд бидний боловсруулсан судалгаа шинжилгээ, зөвлөгөөний дагуу оролцож, өөрийн хөрөнгийг өсгөх, зах зээл хооронд шилжилт хийх буюу зах зээл хооронд хөрөнгөө шилжүүлэх хугацааг богиносгох, ямар ч санхүүгийн бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг маш олон боломж, олон давуу талуудыг арилжаачид, хөрөнгө оруулагчдад хүргэх болно. МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ Монгол Улс 1991 онд өмч хувьчлалыг эхлүүлэхээр МХБ байгуулснаар хөрөнгийн зах зээл үүсэх эхлэлийг тавьсан оны байдлаар нийт зах зээлийн үнэлгээ тэрбум төгрөг буюу 1 тэрбум ам.доллар, тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий үнэт цаасны арилжаа хийгдсэн байна. 300 хувьцаат компани бүртгэлтэй үүнээс 17 компани нь шинээр үнэт цаас гарган бүртгэгдсэн бол үлдэх 283 компани нь өмч хувьчлалаар хувьцаат компани болсон. 1 сая орчим хөрөнгө оруулагч данстай байна. Монголын хөрөнгийн зах зээлийг хөгжиж буй зах зээл бөгөөд гадаад, дотоодын иргэн болоод сангууд хөрөнгө оруулалт хийсээр байна. Хэдийгээр бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ бага хэдий ч хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн хувь өндөр байдаг нь уг зах зээлд оролцогчдын тоог улам нэмэгдүүлсээр байна. Жишээ нь: Компанийн бонд болон засгийн газрын бондын жилийн өгөөж 10.3%- 18% хооронд, хувьцааны хувьд топ-20 индекс өмнөх оноос нэгжээр буюу 65 хувиар өсч, нэгж хүрсэн байна.

5 5 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДАД ТУЛГАРЧ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ Дэлхий ертөнц даяарчлагдаж, мэдээлэл технологи эрчимтэй хөгжиж буй энэ үед хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалт хийхдээ олон брокер дээр данс нээлгэн хөрөнгө оруулалт хийж байна. Энэ нь тухайн хөрөнгө оруулагчийн хувьд олон брокерийн компанид шимтгэл төлөх, цаг хугацаа алдах, мөнгөний менежмент хийхэд хүндрэл учрах зэрэг техник асуудал тулгарах, улмаар зах зээлийн ашигтай циклийг ашиглаж чадахгүй байх зэрэг бэрхшээл бий болгодог. Жишээ нь хөрөнгө оруулагч дотоодын болон олон улсын хувьцааны арилжаа, крипто валют, валют арилжаанд ороход тус тусад нь өөр өөр брокер эксченж дээр данс нээлгэн арилжаанд оролцож байгаагаас үүдэн мөнгөн хөрөнгөө богино хугацаанд өөр бүтээгдэхүүнд шилжүүлэхэд хугацаа алдсанаар олох ашгийн хэмжээ буурах, зах зээлийн оновчтой циклийг ашиглаж чадахгүй байх хүндрэл үүсч байдаг. Бидний зүгээс доорх бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэг платформд нэгтгэх юм. Ингэснээр хөрөнгө оруулагч олон брокер дээр данс нээлгэх шаардлагагүйгээр нэг данс, нэг платформоор олон төрлийн санхүүгийн хөрөнгө оруулалтийг бага шимтгэлээр, цаг хугацаагаа хэмнэж хөрөнгө оруулалтаас олох ашгаа нэмэгдүүлэх боломжтой болно. Хөрөнгө оруулагч all-in-one ассount платформ ашигласнаар бидний судалгааны багаас гаргаж буй бүх салбарын мэдээллийг цаг алдалгүй авч, цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран дансаа удирдсанаар арилжаанаас олох ашиг нэмэгдэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. СУДАЛГААНЫ БАГ НЬ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ, ВАЛЮТЫН ЗАХ, КРИПТО ЗАХ ЗЭЭЛ ГЭСЭН 3 ЧИГЛЭЛЭЭР ДАГНАН ТЕХНИК АНАЛИЗ, СУУРЬ ШИНЖИЛГЭЭГ ТОГТМОЛ ХИЙЖ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДАД ЗӨВ ШИЙДВЭР ГАРГАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЯВДАЛ ЮМ.

6 6 MGL ALL-IN-ONE ПЛАТФОРМИЙН ШИЙДЭЛ Доорхи диаграмм нь хэрэглэгч нь данс үүсгэж, MGL Brokers-ийн судалгааны багийн бэлтгэсэн зах зээлийн мэдээ, судалгаа, шинжилгээ, арилжааны сигнал зэргийг ашиглан all-in-one account платформоор дамжуулан нэг дансаар гурван зах зээлд хүссэн хөрөнгө оруулалт хийх, зах зээл хооронд шилжих буюу мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэн арилжаанд оролцох талаар жишээ юм. Sign UP 2 FA KYC User $ Make deposit & Withrawal Platform Mgl brokers all-in-one account user choice advisory research & signal trading trading trading Leveraged forex Global stock market Crypto exchange Currency pairs Metals Commodities CFDs Indexes Crypto currency Option FIAT Stocks ETF Futures exchanges Bonds FIAT USD based Mgltoken vs 100+ Crypto currency, Matching System gateway gateway gateway Liquidity providers Liquidity providers & exchanges Others exchanges

7 7 АLL-IN-ONE ДАНСЫГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ? Трэйдер MGL GLOBAL BROKER дээр данс нээлгэнэ Аll-in- one дансанд хөрөнгө байршуулна. All-in-one account трейдер арилжаа хийх зах зээлийг сонгоно. Сонгосон зах зээл дээрээ арилжаа хийнэ. Хэрвээ харилцагч өөр зах зээлийг сонгох бол өмнөх зах зээлийн арилжаа хаагдсны дараа админы зөвшөөрөлгүйгээр зах зээл хооронд хөрөнгө шилжүүлэн дурын зах зээлд арилжаа хийнэ. MGLTOKEN эзэмшигч нь магадлал өндөр арилжааны сигналыг тогтмол авна. MGLTOKEN оор эксченж дээр арилжигдах 100+ дээш криптовалютыг 50% бага шимтгэлтэй арилжаа хийнэ. MGLTOKEN ICO оос 2000 ам.доллараас дээш, түүнтэй тэнцэх бусад хөрөнгөөр худалдан авсан харилцагч All in one платформоор 2 жилийн турш 50% бага шимтгэлтэйгээр арилжаа хийх эрхтэй болно. ALL IN ONE PLATFORM-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЖИШЭЭ. Трэйдер 10 мянган USD хөрөнгөтэй. Хувьцаа, форекс, крипто зах зээлийн аль ашигтай циклийг сонгон хөрөнгөө өсгөх сонирхолтой байвал. MGL BROKER дээр онлайнаар данс нээлгэн All in one acoount-нд хөрөнгөө байршуулна. Хэрэв аль зах зээлийн цикл ашигтай байгааг мэдэхгүй тохиолдолд манай зах зээлийн багийн судалгаа, таамаглалыг ашиглан эхний удаа форексийн зах зээлийг сонгон мета трэйдэр платформыг суулган all in one данснаасаа депозит хийгээд шууд арилжаагаа эхэлнэ. Манай судалгааны багаас хувьцааны зах зээлд ашигтай цикл гарсныг хараад форексийн зах зээлээс мөнгөө зарлага хийн all in one account руугаа шилжүүлэн аваад хувьцааны арилжааг сонгон арилжаа хийнэ. Дээрхитэй адилаар крипто эксченжрүү депозит хийж арилжаа хийх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл зах зээл хооронд харилцагч хүссэн үедээ брокероос хамааралгүй мөнгө шилжүүлж болно. Гагцхүү All in one account аас зарлага хийхдээ брокероор дамжин банкин дахь өөрийн дансандаа мөнгөн хөрөнгөө авах юм.

8 КОМПАНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЦААШИД 8 7 Манай компани нь форексийн брокерийн үйл ажиллагаанаас гадна өөрийн токеныг борлуулж татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр нэмэлт тусгай зөвшөөрлийг авч, бидний бүтээх all-in-one ассount /бүгдийг нэг дансаар/ платформоор дамжуулан брокерын цогц үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнээс гадна андеррайтерийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа, крипто эксченжийн үйл ажиллагааг харилцагчдад үзүүлнэ. БРОКЕРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (ALL IN ONE PLATFORM) All in one platform нь гурван зах зээлийг нэгтгэх буюу форексын зах зээл, крипто зах зээл болон гадаад, дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээрх ойролцоогоор нэр төрлийн бүтээгдхүүнд хөрөнгө оруулалт хийх, арилжаанд оролцох боломжийг харилцагчиддаа олгоно. Үүнд: СFDs индекс болон хувьцаа, таваар дээш, Фючерс 200+ дээш, үнэт цаасууд ( дээш хувьцаа, дээш ETF, бонд 40+ дээш), Форекс 110 дээш, Крипто валют 100 дээш АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг авч, улмаар санхүүжилт шаардлагатай аж ахуй нэгж, байгууллагуудад санхүүжилтыг хаалттай болон нээлттэй хүрээнд босгож өгөх, компанийн бүх төрлийн санхүүжилтыг хэлбэрийг санал болгох, гадаад дотоодын биржүүдээс санхүүжилт татах. (Монгол Улсын уул уурхай баялаг нөөцтэй бөгөөд уул уурхай болон бусад чиглэлийн 33 компани гадаадын томоохон биржүүдэд бүртгэгдэн, санхүүжилтаа татаад байна.) ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Хувьцаа, бонд, фючерс, опшин, форекс, таваар, индекс, крипто гэх мэт хөрөнгө оруулагчийн бүх л төрлийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийг мэргэжлийн баг суурь болон техник шинжилгээ хийж харилцагчиддаа судалгаа, мэдээллээр тогтмол хангах ба арилжааны сигналыг өгөх болно. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА. Бид дээрх үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрлийг хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулах байгууллагаас хүсэлт гарган авч, өөрсдийн багийн ур чадварыг ашиглан хөрөнгө оруулалт хийж улмаар токен эзэмшигчдийн хөрөнгийг өсгөнө. КРИПТО ЭКСЧЕНЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА. Крипто валютад хөрөнгө оруулагчдын хувьд хөрөнгө оруулалт хийгээд түүнийг эргүүлэн уламжлалт валют (FIAT)-д болгон буцаан авах, хэмжээний болон хөрвөх чадварын хувьд хүндрэл учирдаг. Уг хүндрэлийг аll-in-one платформоор бүрэн шийдвэрлэнэ. 9

9 9 MGLTOKEN ICO (Initial coin offering) ЭМ ЖИ ЭЛ ТОКЕНИЙ ХУВААРИЛАЛТ / MGL TOKEN ALLOCATION 20,000,000 ширхэг токен, 20% Олон нийтэд санал болгох Компанийн founders and management 80,000,000 ширхэг токен, 80% ЭМ ЖИ ЭЛ ТОКЕНИЙ САНАЛ БОЛГОХ ҮНЭ Discount 20% Discount 5% цент /192 төгрөг 9.5 цент / 228 төгрөг Токен гаргагч: MGL FOREX FINANCIAL SERVICES Токений нийт ширхэг: 100,000,000 Олон нийтэд санал болгох токен: 80,000,000 Хамгийн бага зарагдах токен 30,000,000 Токений үнэ (USD / MNT): Эхний сар ( ) 0.08$ /192 төгрөг Хоёр дахь сар ( ) 0.095$ /228 төгрөг Токенг санал болгох хугацаа: 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2018 оны 7 дугаар сарын 18-ыг дуустал Хэрэв ны өдрөөс өмнө 80 сая токен зарагдвал TOKEN SALE зогсно. Олон нийтэд зарагдаагүй үлдсэн токенийг ICO зарлагдсан хугацаа дууссаны дараа 48 цагийн дотор устгана. ICO хийх хугацаа дуусахад буюу 2018 оны 7 дугаар сарын 18-ний өдөр дараа Crypto Exchange дээр арилжаа нээгдэж хөрөнгө оруулагч эзэмшиж буй токеноо худалдах, 2 догч зах зээлээр худалдан борлуулах, худалдан авах боломжтой болно. MGLTOKEN нь MGL брокерийн крипто эксченж функц дээр арилжигдах үед MGLTOKEN оор хийгдсэн арилжааны шимтгэл 50% бага байна.

10 10 ТОКЕНИЙ ОНЦЛОХ НӨХЦӨЛ Эм Жи Эл брокерс -ийн гол үзэл баримтлал бол токен эзэмшигчдээ ашгаа хуваалцах буюу токен эзэмшигчдийн хөрөнгийг үнэ цэнэтэй байлгах юм. Бид токен эзэмшигчдэд ашиг хуваахилах болон токены үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, токены үнэлгээг өндөр байлгахын тулд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 1. АШИГ ХУВААРИЛАХ. Компанийн цэвэр ашгийн 80 хүртэлх хувиар токен эзэмшигчдэд ашиг хувиарлана. Ашиг хувиарлах хөрөнгийг крипто валютаар гүйцэтгэнэ. Ашиг хувиарлаагүй тохиолдолд ашгийн 80 хүртэлх хувиар зах зээл дээрээс токен худалдан авч устгаж болно. 2. АРИЛЖААНЫ ШИМТГЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ. MGLTOKEN ICO оос 2000 ам.доллар болон түүнээс дээш хөрөнгөөр худалдан авсан харилцагч MGL all-in-one платформоор дамжуулан форекс, хувьцаа, крипто валютын арилжаанд оролцохдоо 1 жилийн хугацаанд стандарт шимтгэлээс 50% хөнгөлөгднө. 3. ТОКЕНИЙ ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОХ. Компани жилийн ашгийг нийт активын 30%-50%-ийн өгөөжтэй байхаар төлөвлөсөн бөгөөд компанийн санхүүгийн тайланг олон улсын аудитын байгууллагаар хянуулж, баталгаажуулан олон нийтэд танилцуулах үүрэг хүлээнэ. 4. АРИЛЖААНЫ СИГНАЛ. MGLTOKEN эзэмшигчид зах зээлийн анализ, зах зээлийн судалгаа, арилжааны үнэ цэнэтэй сигналыг хүлээн авах болно. PROFIT SHARING TRADING TRANSACTION DISCOUNTS BUY BACK BURN TOKENS ТОКEN VALUE TRADING SIGNALS

11 11 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРЦУУЛАЛТ INVESTMENTS AND LIQUIDITY POOL PLATFORM (Mglbrokers all-in-one platform, mobile App, purchase licenses MT4, MT5 and IT development) PR+MARKETING OPERATION LICENSES + LEGAL FEE RESEARCH & DEVELOPMENT КОМПАНИ MGL TOKEN ICO ООР БОСГОСОН ХӨРӨНГИЙГ ДООРХИ БАЙДЛААР ЗАРЦУУЛНА. 40%-ийг mgl all in one арилжааны платформ хөгжүүлэх, брокер, крипто эксченжийн үйл ажиллагаатай холбогдох лиценз эзэмшихэд. 35%-ийг хөрөнгийн хөрвөх чадвар, төлбөр түргэн гүйцэтгэх харьцааг хангах, хөрөнгийн үнэ цэнийг хадгалах үүднээс тодорхой хөрөнгөөр дотоод, гадаадын хувьцаа, бонд, крипто валютад хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр байна. 25%-ийг компаний судалгаа шинжилгээ, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн үйл ажиллагаанд зарцуулна. MGL BROKER-ийн орлогын эх үүсвэр юу байх вэ? Брокерын арилжааны шимтгэл (all-in-one account platform) Зөвлөх үйлчилгээний орлого Андеррайтерийн шимтгэл Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны орлого

12 12 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ROADMAP

13 13 БИДНИЙ БАГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ БӨГӨӨД ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ЛХАГВАСҮРЭН ЭНХТАЙВАН Форексийн болон үнэт цаасны зах зээлд олон жил ажилласан, хөрөнгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн, олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай. БОЛОВСРОЛ: Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль van-lkhagvasuren эдийн засаг математик загварчлал, Бакалавр Капитал банк Зах зээлийн эрсдэлийн шинжээч PHONE: WEB: оноос 2018 оноос Капитал банк Форекс, Мөнгөний захын Дилер, ИНКОБРИК ХХК, гүйцэтгэх MGL FOREX BROKER үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал, УРАН МАНДАЛ ИНВЕСТ ХХКийн үүсгэн байгуулагч, захирал.

14 14 ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ БАЯРСАЙХАН АМАРБАЯСГАЛАН yasgalan-bayarsaikhan- 3596b PHONE: WEB: Дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээр 13 жил ажилласан, компаниудад хаалттай болон нээлттэй хүрээнд санхүүжилт босгох, хөрөнгийн биржид дээр үнэт цаас гаргах, компанийн санхүүжилттай холбоотой асуудалд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн болон андеррайтерийн үйл ажиллагааны арвин туршлагатай. БОЛОВСРОЛ: Монгол Улсын их сургууль -ийн математик компьютерийн сургуулийг эдийн засгийн математик загварчлал, Санхүү эдийн засгийн их сургууль санхүүгийн менежментийн магистр. Брокер, дилер, андеррайтерийн Би Ди СЕК ХК- брокер, дилер, төслийн албаны менежер, маркетингийн албаны менежер, ерөнхий менежер, хөрөнгө оруулалтын албаны менежер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн албаны ахлах мэргэжилтэн, менежер гэх албан тушаалыг хашиж байсан. ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУДААС ДУРЬДВАЛ: АПУ ХК Эвэргрийн инвестмент ХХК-ийг нэгтгэх, нэмэлт хувьцаа гаргах ажиллагаа. Монголын томоохон коксжих нүүрсний ордыг эзэмшигч Эрдэнэ таван толгой ХК. Тус компанийн үнэт цаасын бүртгэл, хувьцаа гаргахад зөвлөх. БиДиСЕК ХК, Нако түлш ХК, Хай Би Ойл ХК, Хөх ган, Э-транс ложистикс ХК, шинээр болон нэмж хувьцаа гаргах, Компанийн бонд Монинжбар бонд, Мах бонд, Пума бонд зэрэг.

15 15 МЭНДЭЭ ЭНХЗУЛ l-mendee-a4bb86162/ PHONE: WEB: ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ Эдийн засаг, санхүү, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн. Солонгос, Монгол хоорондын бизнесийн зөвлөгөө, зуучлал болон эрүүл мэнд, иргэний хамгаалал, технологийн чиглэлээр Солонгос-Монголын Засгийн газрын хамтарсан төслүүд дээр ажиллаж байсан туршлагатай. БОЛОВСРОЛ: Монгол Улсын Их Сургуулийн Математик компьютерийн сургууль, Эдийн засгийн математик загварчлал, бакалавр Монгол Улсын Их Сургуулийн Гадаад хэл соёлын сургууль, Англи хэлний орчуулагч, бакалавр БНСУ, Жэжүгийн Үндэсний Их Сургууль, Эдийн засгийн ухааны магистр БНСУ, Ханьяан Их Сургууль, Бизнес, санхүүгийн удирдлага докторантур Скай Пост ХХК, санхүүгийн алба БНСУ, ХанДу ХХК, маркетингийн алба БНСУ, EMS ХХК, санхүү, маркетингийн алба БНСУ, Wooridul Hospital, Гадаад харилцаа, маркетингийн алба оноос MGL FOREX BROKER үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

16 16 МЕНЕЖЕР Санхүү банкны салбарт 25-аас дээш жил ажилласан туршлагатай. Олон улсын арилжаа, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр дагнан ажилласан. МЭРГЭН ЧИНЗОРИГ БОЛОВСРОЛ: Москва хотын Урал Ардын Аж Ахуйн Дээд сургууль. Эдийн засагч ig-mergen Улсын банкны ерөнхий хорооны ГТГ, ХХБ ня-бо, дилер Монгол Даатгал банк эдийн засагч Рантрейд ХХК эдийн засагч PHONE: WEB: РЯ-ны Төсвийн бодлогын газар эдийн засагч УИХ-ын Тамгын газар эдийн засагч Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсад Капитал банк Хөрөнгийн удирдлагын газар Ахлах дилер

17 17 МЕНЕЖЕР БАТТҮВШИН ГҮНБИЛГҮҮН guun-battuvshin-a708049b Форекс болон хөрөнгийн зах зээл дээр 5 жил ажилласан туршлагатай, Итали улсад бизнес санхүүгийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн. БОЛОВСРОЛ: Японы Широхама Дунд. Нийслэлийн 1-р сургууль ASU. (АНУ Их Сургууль). Alma Mater Studorium Digli Bologna RMiFx Barrow Institute Data Analysit 2017 Mongolian Neuro-Science (Data department) Analysit 2018 Mgl Forex broker менежер PHONE: WEB:

18 18 SOFTWARE ИНЖЕНЕР Web, Mobile app хөгжүүлэлт 2 жил хийж байгаа. ШИЙЛЭГБАТ САМДАН БОЛОВСРОЛ: - HTML, CSS, JS - PHP, C++ эдгээр програмын хэл Мэргэд лаборатори сургууль Монгол улсын их сургууль Програм n-shiilegbat Torifex LLC Software инженер 2018 Mgl Forex broker Software инженер PHONE: WEB:

19 19 БИДНИЙ ЗӨВЛӨХҮҮД ГАНБАЯР БАТБАЯР МЭРГЭЖИЛ Хуульч, хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүд, гэрээ хэлцэл байгуулж байсан туршлагатай, хөрөнгө, санхүүгийн зах зээл болон компаний эрх зүйн асуудлаар зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг мэргэшсэн хуульчдын нэг юм. БОЛОВСРОЛ: Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль Зүйн Сургууль, эрх зүйн бакалавр Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль Зүйн Сургууль, хууль зүйн магистр, Японы улсын Нагояагийн Их Сургууль - ийн харьцуулсан эрх зүйн магистр ar-ganbayar-1a AПУ болон Эвергрийн Инвестментс ХХК-ийн нэгтгэх, шинээр хувьцаа гаргах хэлцэл Барилгын материал үйлдвэрлэгч нээлттэй ХК-ийн өрийг хувьцаагаар солих хэлцэл МИК ОССК-аас хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах хэлцэл Цэций салхин цахилгаан станцын төслийн BOP (Balance of Plant) гэрээ Нүүрс угаах үйлдвэрийн төслийн EPS гэрээ Улаанбаатар Хотын Олон Улсын Нисэх Онгоцны Шинэ Буудал Барих Төсөл(NUBIA)-ийн EPC гэрээнд зөвлөх үйлчилгээ Эрдэнэт-Овоот -ын уурхай чиглэлийн төмөр замын төсөл, концессын гэрээ (BOT) Ухаа худаг-гашуун сухайт чиглэлд төмөр замын төсөл, Концессын гэрээ (BOT) 247 км хүнд даацын авто замын барилгын төсөл, Барих-ашиглах-шилжүүлэх гэрээ, Барилга усгралтын ажил гүйцэтгэх ФИДИК-ийн EPC гэрээ 18мгв цахилгаан станцын төсөл, EPCM гэрээ болон Ашиглалт, үйл ажиллагааны гэрээ (Operation and Maintenance Agreement (O&M)) Нүүрс угаах, баяжуулах үйлдвэрийн төсөл, EPCМ гэрээ болон Ашиглалт, үйл ажиллагааны гэрээ (Operation and Maintenance Agreement (O&M)) Хонг Конгийн хөрөнгийн биржийн анхдагч үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө босгох ажиллагаа (600 сая ам.доллар) Төслийн санхүүжилт, зээлийн гэрээнүүд (Бонд-600 сая ам.доллар, Төслийн санхүүжилт 180 сая ам.доллар, 400 сая ам.доллар)

20 20 ДАМДИНСҮРЭН ДАВААДОРЖ МЭРГЭЖИЛ Бизнес төлөвлөлт, үйл ажиллагааны менежмент, багийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн. Гадаад худалдаа экспорт, импортын үйл ажиллагааны чиглэлээр дагнан ажилласан туршлагатай. БОЛОВСРОЛ: Японы Кобэ их сургууль -ийн худалдааны бакалавр зэрэгтэй. suren-davaadorj-1768a Японы Meshin Logistics LLC туслах менежер Японы Fairline lnc д менежер 2009 оноос Японы Nimo consulting компанийн хувьцаа эзэмшигч бөгөөд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

21 21 ЦЭДЭВ ЦЭНДМАА МЭРГЭЖИЛ Бизнесийн удирдлагын менежер. Хөрөнгийн зах зээл дээр 17 жил ажилласан, хөрөнгийн биржийн бүртгэлийн алба, хяналтын алба, арилжааны албыг тодорхойлж, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан манлайлагчдын нэг бөгөөд үнэт цаасны зах зээлийн арвин мэдлэг туршлагатай. БОЛОВСРОЛ: Москва хотын Хэвлэлийн дээд сургууль, худалдааны зохион Төрийн захиргааны удирдлагын академи, бизнесийн удирдлагын БНСУ-ын Ёнсей их сургууль -ийн олон улсын бизнесийн удирдлагын магистр aa-tsedev Худалдааны зохион байгуулагч, Арилжааны программыг шинэчлэх, ханшийн уналтыг тогтворжуулахтай холбоотой хязгаарлалтуудыг журамлах, программд тусгах, Индекс тооцох журмыг боловсруулах гэх мэт оноос Монголын Хөрөнгийн Биржийн бүртгэл судалгааны албанд мэргэжилтэн, МХБ-ийн арилжааны мэдээлэл судалгааны албаны захирал МХБ-ийн бүртгэл, хяналтын албаны захирал Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн хувьцаа хариуцсан хэлтэс, ахлах мэргэжилтэн Бүртгэлийн болон хяналтын үйл ажиллагааны журам, гишүүн брокер дилерийн компанийн журам, заавар, бүртгэлтэй компаниудаас мэдээлэл хүлээн авах журам, мэдээлэл ирүүлэх заавар зэрэг эрх зүйн зохицуулалтын баримт бичгүүдийг боловсруулах, программ, системийг бүрдүүлэх гэх мэт. Компанийн хувьцааны бүртгэл, хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийн өмчлөлийг баталгаажуулах талаархи санал, компанийн үнэт цаасыг зах зээлд санал болгохтой холбоотой судалгааны үндсэн дээр санал боловсруулах гэх мэт.

22 22 МЭРГЭЖИЛ Программ, техник хангамж, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, загварчлалын чигэлээр олон жил ажилласан туршлагатай. Одоогоор блокчэйн дээр суурилсан IOT хөгжүүлэлт дээр ажиллаж байна ДАШЦЭРЭН БАТ-ӨЛЗИЙ БОЛОВСРОЛ: Оросын Холбооны Улсын Хэвлэл урлагийн их сургууль, механик судлал, робот, автоматжуулалтын инженер магистр зэрэгтэй. -dashtseren оноос Санчир Тех компанийг үүсгэн байгуулсан, тус компани нь өндөр технологйин компани юм. Хэрэгжүүлсэн томоохон төслүүд: LoraWAN Gateway TrackONE BlueMeter - Smart Meter with LoraWAN connection IOSA HSPA usb modem GreenMeter - Energy Smart Meter Nadia - OpenWRT platform wifi router LoraWAN mote dev made easy. Developing Blockchain based IOT solution.

23 23 МЭРГЭЖИЛ Бизнесийн удирдлага, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, зах зээлийн судалгааны чиглэлээр олон жил ажилласан туршлагатай. Одоогоор Монголын анхны дижитал банкны төслийн багт ахлан ажиллаж байна. ВОЛОДЬЯ БУЯНМӨНХ БОЛОВСРОЛ: Монгол Улсын их сургууль, тооцон бодох болон хэрэглээний математик, хэрэглээний математикын бакалавр Japan, Waseda University, distributed computing systems, master s degree. munkh-volodya-8739ba Монгол банк, төлбөрийн систем үйл ажиллагааны нэгжийн захирал, ITAUCO гүйцэтгэх захирал, Mонголын программ хангамжийн үйлдвэрлэлийг хүчин чадлыг хэрхэн сайжруулах, дотоодын программ хангамжийн зах зээлийг хэрхэн өргөжүүлэхэд чиглэдэг MOSA ерөнхийлөгч. Монголын арилжааны банкны нэг Капитал банк -д е банкны хэлтэс, бизнес хөгжлийн захирал, Монголын хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал хяналтын албаны захирал, 2017 оноос Монголын анхны дижитал банкны төсөл

24 24 БОЛОВСРОЛ: ОТГОНХҮҮ БАТЖАРГАЛ Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Техникийн их сургууль -ийг компьютер, программ хангамжийн инженерээр бакалаврын зэрэгтэй. al-otgonkhuu-a553b оноос МЭРГЭЖИЛ Алтан тариа ХХК, программ хангамжийн инженер Монгол Улсын засгийн газрын агентлаг болох Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн, Төрийн банк, мэдээлэл технологи, аюулгүй ажиллагааны газар Мэдээлэл технологийн аюулгүй ажиллагаагаар дагнан ажилладаг. ХУРЦ ЯЛГУУСАН МЭРГЭЖИЛ Япон улсад мэдээлэл технологийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэн Фүжи инфокс ХХК-д программ хөгжүүлэлтийн төсөл дээр ажиллаж байсан туршлагатай. Блокчэйн хөгжүүлэгч. БОЛОВСРОЛ: Токио бизнес коллеж Соёл Эрдэм дээд сургууль програм хангамж san-khurts Японы Фужи Инфокс ХК-д вэб дизайнер Канамэ ХХК менежер Канамэкс ХХК Захирал 2014 оноос ШУТИС-Коосэн Технологийн Коллеж Мэдээлэл технологийн багш

25 25 ЭМ ЖИ ЭЛ ТОКЕНИЙГ ХЭРХЭН ХУДАЛДАН АВАХ ВЭ? MGLTOKEN ийг худалдах авах албан ёсны хаяг байршил. ХОЛБОО БАРИХ: УТАС: , ГАР УТАС: , ХАЯГ: Монгол улс, Улаанбаатар 15160, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Экспресс тауэр, 1504 тоот. Төв Шуудангийн баруун талд.

СУТ-ийн тэнхимийн дипломын сэдэв оны хичээлийн жил MBA аны ажлын ерөнхий. Сэдэв, чиглэл

СУТ-ийн тэнхимийн дипломын сэдэв оны хичээлийн жил MBA аны ажлын ерөнхий. Сэдэв, чиглэл 1 2 СУТ-ийн тэнхимийн дипломын сэдэв 2017-2018 оны хичээлийн жил MBA аны ажлын ерөнхий Сэдэв, чиглэл Оршуулгын тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа Иргэдийн амьдралын даатгалд хамрагдалтын судалгаа

More information

Үнэт цаас гаргалт (IPO) Хувьцааны Анхдагч ба Хоёрдогч зах зээл

Үнэт цаас гаргалт (IPO) Хувьцааны Анхдагч ба Хоёрдогч зах зээл MOНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО ӨЗБ Үнэт цаас гаргалт (IPO) Хувьцааны Анхдагч ба Хоёрдогч зах зээл Сургагч багш: Түвшинзаяа Албан тушаал: Хөрөнгө оруулалтын шинжээч /Тэнгэр Капитал ХХК/

More information

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2010 Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ Та бүхэнд энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк нь Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2006 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн 327 тоот тушаалаар

More information

МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 8-р сарын 25-ны танилцуулгад зориулан бэлтгэв. Агуулга 1. МИК группын товч танилцуулга 2. Үндсэн

More information

Нийгмийн сайн дурын үйлсийг дэмжих хөтөлбөр:

Нийгмийн сайн дурын үйлсийг дэмжих хөтөлбөр: Соёл, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа МУИС-ийн оюутанд чиглэсэн соёл, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа дараах үндсэн чиглэлүүдээр зохион байгуулагдаж байна. Үүнд: Соёл урлаг, эрүүл мэнд, спортын хөтөлбөр Нийгмийн

More information

11/29/2012 АГУУЛГА. Гадаад худалдааны аккредитивын хэрэгслийг ашиглах ба түүний давуу талууд. 1) Монгол Улсын гадаад худалдааны өнөөгийн байдал

11/29/2012 АГУУЛГА. Гадаад худалдааны аккредитивын хэрэгслийг ашиглах ба түүний давуу талууд. 1) Монгол Улсын гадаад худалдааны өнөөгийн байдал АГУУЛГА 1) Монгол Улсын гадаад худалдааны өнөөгийн байдал 2) Гадаад төлбөр тооцооны хэрэгслүүд Гадаад худалдааны аккредитивын хэрэгслийг ашиглах ба түүний давуу талууд Аккредитив ба түүний төрлүүд Аккредитивыг

More information

МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН. Улаанбаатар

МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН. Улаанбаатар МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН Улаанбаатар Агуулга 1 Компанийн танилцуулга 2 Бизнесийн үйл ажиллагаа 3 Бизнесийн орчин 4 5 Хөнгөлөлттэй хүүтэй орон сууцны хөтөлбөр ба ИЗББ Тулгарч

More information

Энэхүү ТМТ-ийн орчуулгыг 2015 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Англи хэл дээрх хувилбарт үндэслэн хийв оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр

Энэхүү ТМТ-ийн орчуулгыг 2015 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Англи хэл дээрх хувилбарт үндэслэн хийв оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Энэхүү ТМТ-ийн орчуулгыг 2015 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Англи хэл дээрх хувилбарт үндэслэн хийв. Төслийн Мэдээллийн Тайлан Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ) д төсөл болон хөтөлбөрийн талаарх хураангуй

More information

Азербайжан Улсад хөрөнгө оруулахыг урьж байна

Азербайжан Улсад хөрөнгө оруулахыг урьж байна Азербайжан Улсад хөрөнгө оруулахыг урьж байна Азербайжан дахь хөрөнгө оруулалтын орчин ба Бизнесийн боломж Эдийн засгийн төлөв байдал Эдийн засгийн тогтвортой байдал: Өрсөлдөх чадвар ТУХН-т тэргүүн байр

More information

ҮЦТХТ байгууллагын. үйл ажиллагааны горим

ҮЦТХТ байгууллагын. үйл ажиллагааны горим ҮЦТХТ байгууллагын үйл ажиллагааны горим Гарчиг I. ҮЦТХТ ТӨХХК Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа Компанийн үйл ажиллагаа олон улсын түвшинд Компанийн бүтэц Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд зааснаар Зах

More information

Төв банкны үйл ажиллагаа

Төв банкны үйл ажиллагаа Монголбанк Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төв Төв банкны үйл ажиллагаа С.Амгаланбаяр Мэргэжилтэн amgalanbayar@mongolbank.mn Агуулга 1. Төв банк юу хийдэг вэ? 2. Мөнгөний бодлогын талаарх ерөнхий ойлголт

More information

ХУВИЙН САНХҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ

ХУВИЙН САНХҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ БҮЛЭГ III. СЭДЭВ 7. ХУВИЙН САНХҮҮГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ХУВЬ ХҮНИЙ ОРОЛЦОО Сэдвийг судлахын ач холбогдол, үр дүн Энэ сэдвийг судалснаар санхүүгийн зах зээлийн талаар онолын мэдлэгтэй

More information

Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм

Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм 2016 оны 1 дүгээр сар http://www.worldbank.org/mongolia Түүхий эдийн дэлхийн зах зээлийн идэвхжил хурдтай суларч буй орчинд 2015 оны сүүлийн 3 сард экспорт огцом агшлаа.

More information

Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм

Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм Монголын Эдийн Засгийн Сарын Тойм 2016 оны 1 дүгээр сар http://www.worldbank.org/mongolia 103115 Түүхий эдийн дэлхийн зах зээлийн идэвхжил хурдтай суларч буй орчинд 2015 оны сүүлийн 3 сард экспорт огцом

More information

ВАЛЮТЫН АРИЛЖААНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН IV ЗӨВЛӨЛГӨӨН Онцлох сэдэв: ХАНШИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА ГОЛОМТ БАНК МОНГОЛБАНК

ВАЛЮТЫН АРИЛЖААНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН IV ЗӨВЛӨЛГӨӨН Онцлох сэдэв: ХАНШИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА ГОЛОМТ БАНК МОНГОЛБАНК МОНГОЛБАНК ГОЛОМТ БАНК ВАЛЮТЫН АРИЛЖААНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН IV ЗӨВЛӨЛГӨӨН 2011 Онцлох сэдэв: ХАНШИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА УЛААНБААТАР ХОТ 2011 ОНЫ 7-Р САРЫН 2 ВАЛЮТЫН АРИЛЖААНЫ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН IV ЗӨВЛӨЛГӨӨН

More information

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ Урианхан овогт Дагвын Барсболд БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОГДУУЛАХ ХҮҮНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ, ТААМАГЛАЛ HYPOTHESIS AND ANALYSIS OF DISCOUNT

More information

2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН оны 08 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот

2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН оны 08 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2017 оны 08 сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот АГУУЛГА КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА САНХҮҮ,

More information

2018 оны II улирлын тайлан

2018 оны II улирлын тайлан 2018 оны II улирлын тайлан Алсын хараа Зорилго ФинТек банк Ард иргэдийн банк Цогц санхүүгийн үйлчилгээ Дижитал Ард түмэн хувьцаа эзэмшдэг Салбаргүй Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн / Жинст Увс ХК Хөрөнгө оруулалтын

More information

САЛБАР СҮЛЖЭЭ...48 ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ...51

САЛБАР СҮЛЖЭЭ...48 ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ...51 ÀÃÓÓËÃÀ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ...3 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ...6 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ...6 ИНФЛЯЦИ... 7 ГАДААД ХУДАЛДАА...8 САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ...8 УЛСЫН ТӨСӨВ...8 БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛ...9 ХЭТИЙН ЗОРИЛГО,

More information

2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН АГУУЛГА БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА 5 БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ 6 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 8 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 9 БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 10 СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 11 ЗАЛУУ БИЗНЕСИЙГ

More information

ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АГААРЫН ТЭЭВЭР

ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АГААРЫН ТЭЭВЭР ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АГААРЫН ТЭЭВЭР МОНГОЛЫН ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АГААРЫН ТЭЭВРИЙН тухай Цэргийн болон Тогтмол аялалын нислэгээс бусад бүх тээврийг Ерөнхий Зориулалтын Агаарын Тээвэр гэж үздэг - Аялал жуулчлал

More information

АУДИТ TATBAP МОНГОЛ УЛС PMG АУДИТ ХХК. зөвлөх үйлчилгээ. Ажил гүйлгээ. зөвлөх үйлчилгээ. Бүтцийн өөрчлөлт. зөвлөх үйлчилгээ. Монгол Улс дахь гишүүн

АУДИТ TATBAP МОНГОЛ УЛС PMG АУДИТ ХХК. зөвлөх үйлчилгээ. Ажил гүйлгээ. зөвлөх үйлчилгээ. Бүтцийн өөрчлөлт. зөвлөх үйлчилгээ. Монгол Улс дахь гишүүн Олон улсын дэд бүтцийн зөвлөх үйлчилгээ Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ PMG АУДИТ ХХК Монгол Улс дахь гишүүн Олон улсын уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээ Консалтинг үйлчилгээ Ажил гүйлгээ Корпорацийн санхүү Санхүүгийн

More information

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО АЛСЫН ХАРАА

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО АЛСЫН ХАРАА ХЭТИЙН ЗОРИЛГО АЛСЫН ХАРАА Эрхэм зорилго Хөгжлийн-Голомт Бид нийгмийн хөгжлийн тулгуур нь байж сайн сайхныг түгээж ажилладаг. Алсын хараа Дэлхийд өрсөлдөх Монголын банк болно. 1 2 ГОЛОМТ БАНК АГУУЛГА ТУЗ-ИЙН

More information

Оюутны дадлагын хөтөлбөр. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан 2016, Oюу толгой ХХК Copyright 2016 Oyu Tolgoi LLC, All rights reserved

Оюутны дадлагын хөтөлбөр. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан 2016, Oюу толгой ХХК Copyright 2016 Oyu Tolgoi LLC, All rights reserved Оюутны дадлагын хөтөлбөр Ахлах сургуулиас ажлын байр хүртэл Хувь хүний хөгжил болон мэргэжил эзэмших Ажлын туршлага Мэргэжлийн дадал, мэдлэг Оюутны сургалтын тэтгэлэг Багаар ажиллах, манлайлал Говийн

More information

Монголын өмнөд бүсийн дэд бүтцийн асуудал. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын боломжууд

Монголын өмнөд бүсийн дэд бүтцийн асуудал. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын боломжууд Монголын өмнөд бүсийн дэд бүтцийн асуудал Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын боломжууд Ерөнхий танилцуулга 1. Монгол улсын өмнөд хэсэгт дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн гүйцэтгэх үүрэг 2. Гадны

More information

ЧАДВАРЛАГ ТУРШЛАГАТАЙ БАГШ НАР МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД СУРАХ ТААТАЙ ОРЧИН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ГАДААД ХАРИЛЦАА ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ

ЧАДВАРЛАГ ТУРШЛАГАТАЙ БАГШ НАР МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД СУРАХ ТААТАЙ ОРЧИН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ГАДААД ХАРИЛЦАА ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ СУРАХ ТААТАЙ ОРЧИН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГҮҮД ЧАДВАРЛАГ ТУРШЛАГАТАЙ БАГШ НАР МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮД ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ ГАДААД ХАРИЛЦАА ОЮУТНЫ КЛУБУУД 1 АЛСЫН ХАРАА Олон

More information

БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС ДАХЬ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ

БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС ДАХЬ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ Шинжлэх Ухааны Академийн Мэдээ 2017 оны 03 (223) DOI: https://doi.org/10.5564/pmas.v57i3.892 БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС ДАХЬ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ Ч.Цэрэннадмид ШУА-ийн Олон улсын

More information

УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх

УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх Төв Азийн Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежментийн Ирээдүйн Чиг Хандлагыг Хэлэлцэх УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх - сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал- 2018 оны 5-р сарын

More information

Нийтийн, насан туршийн, нээлттэй боловсрол /MOOC/ төсөл шалгаруулах хөтөлбөр 2015 ШУТИС

Нийтийн, насан туршийн, нээлттэй боловсрол /MOOC/ төсөл шалгаруулах хөтөлбөр 2015 ШУТИС Нийтийн, насан туршийн, нээлттэй боловсрол /MOOC/ төсөл шалгаруулах 2015.11.30-12.09 ШУТИС Е-Нээлттэй Институт MOOC төсөл шалгаруулах тэтгэлэгт Зорилго МООС төсөл шалгаруулах тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилго

More information

АНКЕТ. БОЛОВСРОЛ: Эдийн засгийн ухааны доктор, Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургууль (МУИС, ЭЗС), 2001

АНКЕТ. БОЛОВСРОЛ: Эдийн засгийн ухааны доктор, Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургууль (МУИС, ЭЗС), 2001 АНКЕТ ОВОГ: НЭР: Хяргас Цэвэлмаа БОЛОВСРОЛ: Эдийн засгийн ухааны доктор, Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургууль (МУИС, ЭЗС), 2001 Худалдааны эдийн засагч, МУИС, ЭЗС, 1991 ОДООГИЙН АЖИЛ: Профессор,

More information

1, 2 Боллрүм, 1-р давхар, Шангри Ла зочид буудал Улаанбаатар, Монгол Улс 2015 оны 9-р сарын 24-ний өдөр

1, 2 Боллрүм, 1-р давхар, Шангри Ла зочид буудал Улаанбаатар, Монгол Улс 2015 оны 9-р сарын 24-ний өдөр 1 Төв Азийн Бүс Нутгийн Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Хөтөлбөр (КАРЕК)-н Хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалт - Дэд бүтцийг сайжруулснаар КАРЕК-н бүс нутгийн интеграцичлал, Монгол Улсын эдийн засгийн төрөлжүүлэлтийг

More information

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУДААС

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУДААС ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУДААС 1. Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах гадаад болон дотоод сургалтыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд: Бага эмч нарыг давтан

More information

Өрийн хямрал ба ОУВС-гийн хөтөлбөрийн нөлөө: Монголын эдийн засгийн загварын үр дүн

Өрийн хямрал ба ОУВС-гийн хөтөлбөрийн нөлөө: Монголын эдийн засгийн загварын үр дүн Гүйцэтгэлийн хураангуй 2017 оны 8 дугаар сар Өрийн хямрал ба ОУВС-гийн хөтөлбөрийн нөлөө: Монголын эдийн засгийн загварын үр дүн Эндрю Бауэр, Галиндэвийн Рагчаасүрэн, Лхагважавын Мөнх-Оргил, Дэвид Михали,

More information

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ 21 оны дугаар сар 98239 Өмнөх оны эцэст жилийн 8 хувьтай гарч байсан эдийн засгийн өсөлт 21 оны эхний улиралд. хувьд болж буураад Гадаадын хөрөнгө оруулалт үргэлжлэн

More information

Хувьцаат компаниудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн тухай судалгаа

Хувьцаат компаниудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн тухай судалгаа Хувьцаат компаниудын нэгдмэл этгээдүүдийн тухай судалгаа 1 "Завхан баялаг" 2 "Бөөний худалдаа" 3 "УБ БҮК" 4 "Хөсөг трейд" 5 "Баянтооройн бүрд" "Говийн өндөр" овог нэр Ядамсүрэн Өлзийбүрэн Гүйцэтгэх 10

More information

Эмэгтэйчүүдийн Фитнесс тұв

Эмэгтэйчүүдийн Фитнесс тұв Эмэгтэйчүүдийн Фитнесс тұв 1 ТҰСЛИЙН АГУУЛГА НЭГ. ТҰСЛИЙН УДИРТГАЛ ХЭСЭГ I. ТҰСЛИЙН ТАЛААРХ ЕРҰНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 1. Тұсұл хийх болсон үндэслэл 2. Тұсұл хэрэгжих боломж ХОЁР. ТҰСЛИЙН СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ II. НҰХЦҰЛ

More information

ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН II ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ

ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН II ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ БАТЛАВ: ОРЛОГЧ ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ц. ОТГОНЧИМЭГ Сар өдөр Хамрах хүрээ Сургууль Сэдэв Агуулгын товч 2017.01.06-12 2017.01.10-11 2017.02.10 2017.03.27-28 2017.04.27-28 2017.01.18 2017.02.22

More information

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ ТҮНШЛЭЛИЙН БАГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ ТҮНШЛЭЛИЙН БАГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ ТҮНШЛЭЛИЙН БАГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2015-11-27 1 ОТИС-ийн ДБ-ын Шинэчлэл төслийн Түншлэлийн багийн зорилго ОТИС-ийн хувьд түншлэгч тал гэдгийг харилцан бие биенийхээ үйл ажиллагааг

More information

FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE. Инвест Монголиа 2017 ЧУУЛГАНЫ ТАЙЛАН. Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5

FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE. Инвест Монголиа 2017 ЧУУЛГАНЫ ТАЙЛАН. Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5 1 FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE Инвест Монголиа 2017 ЧУУЛГАНЫ ТАЙЛАН Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5 1 Invest Инвест Mongolia Монголиа 2015 2017 ПЛАТИНУМ СПОНСОР SPONSORS АЛТАН

More information

НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2017 БАГА ХУРАЛ ЗӨВЛӨМЖ

НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2017 БАГА ХУРАЛ ЗӨВЛӨМЖ НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2017 БАГА ХУРАЛ ЗӨВЛӨМЖ УЛААНБААТАР ХОТ 2017.04.12 2017 оны 04-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Corporate Hotel and Convention Center зочид буудлын Event Hall танхимд Нэн түрүүнд

More information

ЧИНГИС БОНД, ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭР БОЛОН ТҮҮГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЧИНГИС БОНД, ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭР БОЛОН ТҮҮГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНК ЧИНГИС БОНД, ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭР БОЛОН ТҮҮГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2014 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр Агуулга I. Чингис бонд эх үүсвэр, эргэн төлөлт,

More information

САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХѲТѲЛБѲР ХѲГЖЛИЙН МОДУЛ МОНГОЛ УЛС САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮРТЭЭМЖ ТЕХНИКИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 2012 ОНЫ 6 ДУГААР САР

САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХѲТѲЛБѲР ХѲГЖЛИЙН МОДУЛ МОНГОЛ УЛС САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮРТЭЭМЖ ТЕХНИКИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 2012 ОНЫ 6 ДУГААР САР Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХѲТѲЛБѲР ХѲГЖЛИЙН МОДУЛ МОНГОЛ УЛС САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮРТЭЭМЖ

More information

Энэхүү тойм нь Монголын эдийн засгийн сүүлийн үеийн өрнөлийн талаар дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж, харгалзах бодлогын зөвлөмж өгсөн болно.

Энэхүү тойм нь Монголын эдийн засгийн сүүлийн үеийн өрнөлийн талаар дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж, харгалзах бодлогын зөвлөмж өгсөн болно. Энэхүү тойм нь Монголын эдийн засгийн сүүлийн үеийн өрнөлийн талаар дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж, харгалзах бодлогын зөвлөмж өгсөн болно. Уг тоймыг Чорчинг Гох (Монгол, Хятад болон Өмнөд Солонгос улсыг хариуцсан

More information

Монгол Улсын Эдийн Засгийн Тойм

Монгол Улсын Эдийн Засгийн Тойм Монгол Улсын Эдийн Засгийн Тойм 214 оны 6 дугаар сар Энэхүү эдийн засгийн тоймд Монгол улсын эдийн засгийн сүүлийн үеийн байдал, бодлогын үнэлгээг хийсэн болно. Чорчинг Гох (Монгол, Хятад болон Солонгосын

More information

Хэрвээ танд манай байгууллагын талаар мэдээлэл хэрэгтэй бол, мөн бидэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа бол дараах хаягаар холбогдоно уу.

Хэрвээ танд манай байгууллагын талаар мэдээлэл хэрэгтэй бол, мөн бидэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа бол дараах хаягаар холбогдоно уу. БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ Хэрвээ танд манай байгууллагын талаар мэдээлэл хэрэгтэй бол, мөн бидэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа бол дараах хаягаар холбогдоно уу. Цахим хуудас: www.dsmongolia.org Цахим

More information

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДИЙН ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТИЙГ ИНТЕРНЭТЭЭР ХИЙХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДИЙН ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТИЙГ ИНТЕРНЭТЭЭР ХИЙХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ БЯМБА ГАРГИЙН ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ Хатагин Эрдэнийн САРУУЛЗУЛ ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДИЙН ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТИЙГ ИНТЕРНЭТЭЭР ХИЙХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

More information

Гарчиг. 1. Танилцуулга Интернэт банк үйлчилгээ 1.2. Интернэт банкны үйлчилгээний төрлүүд 1.3. Интернэт банкны хэрэглэгч болох

Гарчиг. 1. Танилцуулга Интернэт банк үйлчилгээ 1.2. Интернэт банкны үйлчилгээний төрлүүд 1.3. Интернэт банкны хэрэглэгч болох Гарчиг 1. Танилцуулга 1.1. Интернэт банк үйлчилгээ 1.2. Интернэт банкны үйлчилгээний төрлүүд 1.3. Интернэт банкны хэрэглэгч болох 2. Хэрэглэх заавар 2.1. Үйлчилгээнд нэвтрэх 2.2. Лавлагаа авах 2.3. Гүйлгээ

More information

ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ

ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i2.707 ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ Х.Отгонбаатар 1 1 Боловсролын хүрээлэн,

More information

BATBAYAR AND PARTNERS LLP

BATBAYAR AND PARTNERS LLP BATBAYAR AND PARTNERS LLP Олон Улсын Инженерийн Холбооны ФИДИК Гэрээний сургалт Өмгөөлөллийн Батбаяр энд Партнэрс ХХН нь ECV (European Construction Ventures Limited)-тай хамтран 4 дэх удаа зохион байгуулж

More information

ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙГ БУУРУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙГ БУУРУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ СУРГУУЛЬ Норовын НЯМДОРЖ ХҮҮХДИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙГ БУУРУУЛАХ НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ The social

More information

ХОЙД БҮСИЙН ТӨМӨР ЗАМ

ХОЙД БҮСИЙН ТӨМӨР ЗАМ ХОЙД БҮСИЙН ТӨМӨР ЗАМ Нортерн Рэйлвэйс ХХК Нортерн Рэйлвэйс ХХК ( Нортерн Рэйлвэйс ) нь Монгол улсад бүртгэлтэй төмөр замын дэд бүтцийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг (бүртгэлийн 5465141, гэрчилгээний

More information

3

3 ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2014 2 www.dsmongolia.org 3 2014 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2014 12 залуу бизнес санаагаа бодит бизнес болголоо Бизнесийн сайн дурын менторын хөтөлбөрийг амжилттай эхлүүлээ 2014

More information

ТӨЛБӨРИЙН КАРТ ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ

ТӨЛБӨРИЙН КАРТ ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ ХасБанк маягт ТӨЛБӨРИЙН КАРТ ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ APPLICATION OF PAYMENT CARD Хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү! Please provide accurate and complete information Харилцагчийн дугаар Customer ID КАРТ ЭЗЭМШИГЧ

More information

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН САРЫН ТОЙМ ДЭЛХИЙН БАНК 2009 оны 10-р сар Дэлхийн Банкнаас

More information

Аудитын код: САГ-2018/9/СТА-ТӨҮГ

Аудитын код: САГ-2018/9/СТА-ТӨҮГ Аудитын код: Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг дараах хаягаар авна уу: Цахим хуудас: www.audit.mn Санхүүгийн аудитын газрын захирал бөгөөд тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг Утас: 261663

More information

2011 оны хичээлийн жилийн тайлан

2011 оны хичээлийн жилийн тайлан 2010 МУИС Эдийн засгийн сургууль 2011 оны хичээлийн жилийн тайлан ЭЗС-ийн Хичээлийн жилийн нэгдсэн тайлан [Type the document subtitle] ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛИЙН 2010-2011 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН ТАЙЛАНГИЙН

More information

Project E-News. Volunteer E-News

Project E-News. Volunteer E-News 2013.07 Дугаар 5 Project E-News Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төсөл Төслийн удирдагч Эндо Хироши Project E-News Улаанбаатар хотын гал унтраах техник, технологийг сайжруулах төсөл Төсөл хариуцсан

More information

Өмнөх үг- НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн Комиссын гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Др.Нойлин Хэйзер

Өмнөх үг- НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн Комиссын гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Др.Нойлин Хэйзер SUBREGIONAL OFFICE FOR EAST AND NORTH-EAST ASIA November 00 Issue 00/ Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Өмнөх үг- НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн Комиссын

More information

Авто замын сангийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан

Авто замын сангийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан Авто замын сангийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан Зам засварын ажлын дутууг нэмэлт гэрээ хийлгүйгээр гүйцэтгүүлж, одоо болтол комисс хүлээж аваагүй байна. АГУУЛГА Тайланг бэлтгэсэн:

More information

Монголын өмнөд нутгийн төмөр замд хувийн хөрөнгө оруулалтын боломж. Хувилбарууд, жишээ болон асуудлууд

Монголын өмнөд нутгийн төмөр замд хувийн хөрөнгө оруулалтын боломж. Хувилбарууд, жишээ болон асуудлууд ТӨСӨЛ Монголын өмнөд нутгийн төмөр замд хувийн хөрөнгө оруулалтын боломж Хувилбарууд, жишээ болон асуудлууд Оршил Монгол улсын стратегийн ач холбогдол бүхий Оюу Толгой, Таван толгой зэрэг уурхайнуудын

More information

Аудитынтайлан МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК ТӨААҮГ 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Аудитынтайлан МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК ТӨААҮГ 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК ТӨААҮГ 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 1 Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар харилцана уу: Санхүүгийн Аудитын Газрын дарга Тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг Утас: 261663

More information

Ухаа худаг нүүрсний уурхай ба зам сайжруулан засварлах хөтөлбөр

Ухаа худаг нүүрсний уурхай ба зам сайжруулан засварлах хөтөлбөр Олон Нийтийн Хэлэлцүүлгийн Төлөвлөгөө (ОНХТ) Ухаа худаг нүүрсний уурхай ба зам сайжруулан засварлах хөтөлбөр 2008 оны 11дүгээр сар Улаанбаатар хот, Монгол Улс ENERGY RESOURCES LLC 1 АГУУЛГА 1.0 Удиртгал

More information

gives Монгол улсын эдийн засгийн тойм 2010 оны 3-р сар Дэлхийн Банк

gives Монгол улсын эдийн засгийн тойм 2010 оны 3-р сар Дэлхийн Банк gives Монгол улсын эдийн засгийн тойм 21 оны 3-р сар Дэлхийн Банк Дэлхийн Банкнаас сар бүр эрхлэн гаргадаг Монгол улсын эдийн засгийн тойм нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, бодлогуудын талаархи хамгийн

More information

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨСӨЛ MON-2766 (SF) ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН Улаанбаатар хот 2014 оны 12 дугаар сар ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ Төслийн

More information

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУДАЛГАА. Эцсийн тайлан

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУДАЛГАА. Эцсийн тайлан ЯПОНЫ ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУДАЛГАА

More information

Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа

Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа (Урьдчилсан тайлан) Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE 2014 оны 2 сар Судалгааны сэдэв: Үндэсний

More information

ТУРКИЙН ДОТООД БАЙДАЛ, ТӨВ АЗИЙН ОРНУУД, МОНГОЛ УЛСТАЙ ХАРИЛЦАХАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

ТУРКИЙН ДОТООД БАЙДАЛ, ТӨВ АЗИЙН ОРНУУД, МОНГОЛ УЛСТАЙ ХАРИЛЦАХАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ Туркийн дотоод байдал, Төв Азийн орнууд, Монгол улстай Олон Улс Судлал 1 (107), 2017 харилцахад он: 131-142 нөлөөлөх дугаар тал нь ТУРКИЙН ДОТООД БАЙДАЛ, ТӨВ АЗИЙН ОРНУУД, МОНГОЛ УЛСТАЙ ХАРИЛЦАХАД НӨЛӨӨЛӨХ

More information

FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE. Инвест Монголиа Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5

FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE. Инвест Монголиа Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5 1 FRONTIER S 11th ANNUAL CONFERENCE Инвест Монголиа 2017 @ Шангри-Ла Хотел, Улаанбаатар 2017 оны 9-р сарын 4-5 1 PLATINUM SPONSOR SPONSORS GOLD SPONSORS BRONZE SPONSORS CO-ORGANIZER SPONSORS 2 Захирлын

More information

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байна уу?

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байна уу? Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байна уу? v\:* {behavior:url(#default#vml);} o\:* {behavior:url(#default#vml);} w\:* {behavior:url(#default#vml);}.shape {behavior:url(#default#vml);}

More information

ХАМТАРСАН КРЕДИТ. Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Ажлын Алба Цэвэр Хөгжлийн Механизмын Үндэсний Товчоо Э.Санаа

ХАМТАРСАН КРЕДИТ. Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Ажлын Алба Цэвэр Хөгжлийн Механизмын Үндэсний Товчоо Э.Санаа МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХАМТАРСАН КРЕДИТ ОЛГОХ МЕХАНИЗМ Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Ажлын Алба Цэвэр Хөгжлийн Механизмын Үндэсний Товчоо Э.Санаа Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр 1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн

More information

ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Гутлын үйлдвэрийн актлагдсан прессийг худалдан авч сэргээн засварлаад усны тэрэгний резин дугуй хийж байсан нь манай үйлдвэрийн анхны бүтээгдэхүүн байсан. 2004-2011 онуудад тоног

More information

Цуврал 3: Цөмийн хаягдлын бизнест хэн хэн оролцож байна вэ буюу сэтгэл амарч тайвшрах цаг ирсэн үү?

Цуврал 3: Цөмийн хаягдлын бизнест хэн хэн оролцож байна вэ буюу сэтгэл амарч тайвшрах цаг ирсэн үү? Цуврал 3: Цөмийн хаягдлын бизнест хэн хэн оролцож байна вэ буюу сэтгэл амарч тайвшрах цаг ирсэн үү? Өмнөх үг Миний бичсэн Цөмийн хаягдлын бизнест хэн хэн оролцож байна вэ? гэсэн 1,2-p цувралыг уншин эргэцүүлж,

More information

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА АГУУЛГА: АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ НЭГДЭН ОРСОН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙ БҮС НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАА ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН

More information

A:1# Мишээл экспо ESM Жолооч: Даваа

A:1# Мишээл экспо ESM Жолооч: Даваа Approved: Director.. /Graham Hill/ A:1# Мишээл экспо Жолооч: Даваа Өглөөний маршрут УТАС: 99709 10 1 1 9 1. Эрэлийн байр 07:0. Нарны хороолол 07:07. 19-н үйлчилгээний төв 07:10. Алтай хотхон 07:1. Говь

More information

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ / Эхний хагас жил /

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ / Эхний хагас жил / ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ / Эхний хагас жил / БАТЛАВ. НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ж. ГАНТУЛГА САР ӨДӨР 2018.08.29 15:00 цаг

More information

ӨНӨӨДӨР ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР

ӨНӨӨДӨР ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР ШУТИС Мэдээлэл 2017.11 сар /006(40) 1 ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÈÕ ÑÓÐÃÓÓËÜ 2017.11 сар /006/(40) Сар тутмын хэвлэл ӨНӨӨДӨР ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР СПОРТЫН ХООЛ, ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДАЛ СЭДЭВТ

More information

Enterprises. Жижиг болон дунд байгууллагуудад зориулав. Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба менежмент сургалтын багц

Enterprises. Жижиг болон дунд байгууллагуудад зориулав. Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба менежмент сургалтын багц Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэн Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба менежмент сургалтын багц Жижиг болон дунд байгууллагуудад зориулав Enterprises , Ажлын байрны

More information

Page 155 TOOLS AND RESOURCES АРГА ХЭРЭГСЭЛ, НӨӨЦ БОЛОМЖ

Page 155 TOOLS AND RESOURCES АРГА ХЭРЭГСЭЛ, НӨӨЦ БОЛОМЖ Page 155 TOOLS AND RESOURCES АРГА ХЭРЭГСЭЛ, НӨӨЦ БОЛОМЖ Энэ номонд дурдагдсан хувь хүмүүс, байгууллагууд хүч чадал, учрах эрсдлүүдээ тооцоолон өөрсдийн өвөрмөц нөхцөл байдалд тургуурласан тактикуудыг сонгож,

More information

ART public UB 2017 Land Art Mongolia

ART public UB 2017 Land Art Mongolia ART public UB 2017 Land Art Mongolia Зорилго 2010 оноос Land Art Mongolia нь LAM 360 0 Биеналиар дамжуулан олон тооны уран бүтээлийг толилуулж, Land Art-ын хөгжил болон гүйцэтгэлийг таниулсаар ирсэн билээ.

More information

МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ, ЛАНДШАФТЫН ХӨГЖИЛ DEVELOPMENT OF FORESTS AND LANDSCAPE IN MONGOLIA

МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ, ЛАНДШАФТЫН ХӨГЖИЛ DEVELOPMENT OF FORESTS AND LANDSCAPE IN MONGOLIA Монгол орны ойн болон орон нутгийн ой модны генийн сангийн хөгжил 2015 2017. Development of Forests and the Gene Pool of Local Forest Tree Ecotypes in Mongolia МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ, ЛАНДШАФТЫН ХӨГЖИЛ DEVELOPMENT

More information

OIL: Цахим Мэдлэг байгууллага ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?

OIL: Цахим Мэдлэг байгууллага ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? ШУТИС-ийн Нээлттэй Инновацийн Лаб-OIL долоо хоног бүр зочин илтгэгч урьж, олон нийтэд нээлттэй Tech Talk (Тек Ток) буюу технологийн тухай ярилцах илтгэл, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулдаг билээ. Энэ удаагийн

More information

TENGER RESEARCH CENTER

TENGER RESEARCH CENTER НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР TENGER RESEARCH CENTER ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО 8 ба ИРЭЭДҮЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭЛГЭРҮҮЛЖ ОЙЛГОХ НЬ ГАРЫН АВЛАГА ДАЛАЙ ТЭНГИСИЙН

More information

Шүлхийг дарж чаддаггүй жинхэнэ шалтгааныг олохсон

Шүлхийг дарж чаддаггүй жинхэнэ шалтгааныг олохсон Ухаантай цэцэн явъя гэвэл нэг үг ч олз Д.Равжаа ЗГМ 0.0., лхагва ~ 0 () ~ Соёлт хүний өглөө сонин уншихаас эхэлдэг ~ YНЭ: 000 Эрдэнэтийн хувийн асуудлаар нээлттэй сонсгол хийх санал тавина Ч.Ганзориг,

More information

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БАЙГУУЛЛАГЫН АМЖИЛТАНД ОНЦГОЙ ЧАДАВХЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БАЙГУУЛЛАГЫН АМЖИЛТАНД ОНЦГОЙ ЧАДАВХЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАСТЕРЫН ХӨТӨЛБӨР Халбин Амартайваны ЦОГТ-ЭРДЭНЭ БАЙГУУЛЛАГЫН АМЖИЛТАНД ОНЦГОЙ ЧАДАВХЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ Мэргэжлийн индекс Е340100 Бизнесийн

More information

ЕСБХБ БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН БОДЛОГО. Захирлуудын Зөвлөл 2008 оны 5-р сарын 12-нд батлав

ЕСБХБ БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН БОДЛОГО. Захирлуудын Зөвлөл 2008 оны 5-р сарын 12-нд батлав ЕСБХБ БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН БОДЛОГО Захирлуудын Зөвлөл 2008 оны 5-р сарын 12-нд батлав 1 АГУУЛГА ХУУДАС Байгаль орчны болон нийгмийн бодлого A. Энэ Бодлогын зорилго 3 B. ЕСБХБ-ны үүрэг эрмэлзэл

More information

Edmonds Community College АНУ Вашингтон муж Сиатл хотоос ойр

Edmonds Community College АНУ Вашингтон муж Сиатл хотоос ойр Edmonds Community College АНУ Вашингтон муж Сиатл хотоос ойр Их сургуулийн эрдмийн зэрэгээ бидэнтэй эхэлнэ үү. Баклаврын зэрэгээ горилон их сургууль руу шилжихэд хялбар Дотуур байр болон Айлд байрлах Бидний

More information

ULAANBAATAR CLEAN AIR PROJECT SEMI-ANNUAL REPORT 2018

ULAANBAATAR CLEAN AIR PROJECT SEMI-ANNUAL REPORT 2018 ULAANBAATAR CLEAN AIR PROJECT SEMI-ANNUAL REPORT 2018 1 АГУУЛГА Товчилсон үгсийн тайлбар... 1 Оршил... 1 Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн явцын тухай товчхон - 2018... 2 Хүндрэл бэрхшээл... 3 Бүрэлдэхүүн

More information

HARVARD BUSINESS ESSENTIALS. Багийн удирдлага

HARVARD BUSINESS ESSENTIALS. Багийн удирдлага HARVARD BUSINESS ESSENTIALS Багийн удирдлага Гарчиг Өмнөтгөл ix 1 Багийн тухай үндсэн ойлголтууд 1 Нэн тэргүүнд ойлгох хэрэгтэй зүйлс Баг юунд хэрэгтэй вэ? 4 Танд баг үнэхээр хэрэгтэй юу? 7 Багийн давуу

More information

НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО Гүйцэтгэлийн төгөлдөршилд хүргэх менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь ГАНБАТЫН ӨЛЗИЙБУЯН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО 2016 Гүйцэтгэлийн Төгөлдөршил ХХК с эрхлэн гаргав.

More information

CAS ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА/ ШИНЭ ҮЕ СУРГУУЛЬ. Ай Би хөтөлбөр. CAS эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага.

CAS ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА/ ШИНЭ ҮЕ СУРГУУЛЬ. Ай Би хөтөлбөр. CAS эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага. 9 Ай Би хөтөлбөр CAS эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага Шинэ Үе Сургууль Ай Би хөтөлбөрийн эрхэм зорилго Ай Би хөтөлбөр нь хүн төрөлхтний өв уламжлал, ёс заншил, хэл соёлыг хүндлэн дээдлэх замаар эх

More information

Хэсэг 4 Социализмын дараах Монголын шилжилт: Аугаа неолиберал өөрчлөлт

Хэсэг 4 Социализмын дараах Монголын шилжилт: Аугаа неолиберал өөрчлөлт Хэсэг 4 Социализмын дараах Монголын шилжилт: Аугаа неолиберал өөрчлөлт Лхамсүрэнгийн Мөнх-Эрдэнэ Редакторын тайлбар: Монголын тэргүүлэх эрдэмтдийн нэг, хүн судлалын ухааны доктор Лхамсүрэнгийн Мөнх-Эрдэнэ

More information

Harvard Business Essentials цувралын тухай

Harvard Business Essentials цувралын тухай Harvard Business Essentials цувралын тухай Harvard Business Essentials цуврал нь бизнесийн хамгийн чухал сэдвүүдээр цогц зөвлөмж, чиглүүлэг, мэдээлэл хүргэхийг зорьдог. Harvard Business School Publishing

More information

ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ ОРОЙ, ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ Боржигон Эрдэнэбаярын СОЛОНГО ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Мэргэжлийн индекс D340100 Бизнесийн

More information

Жилд ~23.2 сая тонн Нарийн Сухайтаас Шивээхүрэн хүртэл. -Жилд ~18.1 сая тонн Таван толгойгоос Гашуун сухайт хүртэл

Жилд ~23.2 сая тонн Нарийн Сухайтаас Шивээхүрэн хүртэл. -Жилд ~18.1 сая тонн Таван толгойгоос Гашуун сухайт хүртэл Төмөр замын ТЭЗҮ-ийг ингэж хийдэггүй юм 2013.07.1 7 2011 оны 4 сарын 18 өдөр эхлээд мөн оны 8 сарын 11 өдөр хэсэг нөхдүүд манай шинэ төмөр замын ТЭЗҮ хийж өгсөн билээ. Хийж өгсний дараа бид тухайн үед

More information

Кёнги Их Сургууль. Солонгос хэлний бэлтгэлийн төв. Kyonggi.ac.kr/IOIE

Кёнги Их Сургууль. Солонгос хэлний бэлтгэлийн төв.   Kyonggi.ac.kr/IOIE Кёнги Их Сургууль Солонгос хэлний бэлтгэлийн төв http://www. Kyonggi.ac.kr/IOIE 01 Кёнги Их Сургуулийн танилцуулга Манай 1947 онд засгийн газрын зөвшөөрөлтэй албан ёсоор байгуулагдаж, 1988 оноос хэлний

More information

БҮХНИЙГ ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ

БҮХНИЙГ ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2016 БҮХНИЙГ ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ 2016 оны ЖИЛИЙН ТАЙЛАН ГАРЧИГ Захирлын мэндчилгээ 4 Бидний тухай 6 Хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж 8 Боловсрол 14 Хүүхэд хамгаалал 26 Хүүхдийн эрхийн засаглал 38

More information

АГУУЛГА 1 ХЭСЭГ. АШИГТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 4 ХЭСЭГ. ҮҮРГҮҮД 5 ХЭСЭГ. СЭРГЭЭШ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 8 ХЭСЭГ. ДЭЭЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ЦУГЛУУЛГА, СОРИЛ

АГУУЛГА 1 ХЭСЭГ. АШИГТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 4 ХЭСЭГ. ҮҮРГҮҮД 5 ХЭСЭГ. СЭРГЭЭШ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 8 ХЭСЭГ. ДЭЭЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ЦУГЛУУЛГА, СОРИЛ ТАМИРЧДАД ЗОРИУЛСАН ОЛОН УЛСЫН СЭРГЭЭШИЙН ЭСРЭГ 2015 ХУУЛИЙН ЛАВЛАГААНЫ УДИРДАМЖ WORLD ANTI-DOPING AGENCY play true АГУУЛГА 1 ХЭСЭГ. АШИГТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 2 ХЭСЭГ. ХУУЛЬ 3 ХЭСЭГ. ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЛЭХ 4 ХЭСЭГ.

More information

ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ЭРЭЛТ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА

ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ЭРЭЛТ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭН ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ЭРЭЛТ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА Санал асуулгын тайлан [... Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн нь шүүхийг арга

More information

ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ

ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i3.695 ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ М.Ургамал, О.Энхтуяа, Н.Хэрлэнчимэг, Э.Энхжаргал Ц.Бөхчулуун, Г.Бүрэнбаатар, С.Жавхлан

More information

Дэлхийд тэргүүлэгч. технологи, инженерингийн

Дэлхийд тэргүүлэгч. технологи, инженерингийн ТАНИЛЦУУЛГА БИЗНЕСИЙН ФИЛОСОФИ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Бид орчин үеийн ногоон технологи, инженерингийн төгс шийдлүүдийг зах зээлд өргөнөөр нэвтрүүлэн, хэмнэлт, үр ашгийг хүргэх замаар хэрэглэгчдийнхээ ая тухыг хангаж,

More information