OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053)

Size: px
Start display at page:

Download "OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.O. BROD. Nikole Tesle Brod (sp bl) (053)"

Transcription

1 " Adresa: Mar~la T1ta 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: ejn.gov.ba Datum I vrl1eme slan]a bav]ehen]a na 061avu: u 11 :13 OBAVJESTENJE 0 NABAVCI /18 ODJEUAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Pedaci o ugovornom organu Naziv IDB/JIB Kontakt osoba Adresa Postanski broj Opcina/Grad Telefon Fa ks Elektronska pasta KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" A.O. BROD Stanka Pajic Nikole Tesle Brod (sp bl) Brod (053) (053) vodovod brodfrs@teol.net -- Internet adresa I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za ucesce Kao pod 11. I 4. Adresa za dodatne informacije I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 5.a. Vrsta I Sektorski ugovorni organ iz clana 5. ZJN 15.b. Nivo I Optinski nivo (RS), Brod I 5.c. Djelatnost 1 I 6

2 I Vodosnabdjevanje I 6. Zajednicka nabavka I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa? ODJEUAK II: PREDMET UGOVORA 111. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge II 2. Podjela na lotove II 3. Da Ii se namjerava zakljuciti okvirni sporazum? 114. Opis II 4.a. Naz1v predmeta ugovora Poziv za dostavu ponuda za usluge kreditnog zaduzenja broj: /18 II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge kreditnog zaduzenja broj: /18 na period od 10 godina. II 4.c. Jedinstveni rjecnik javne nabavke (JRJN) Glavnl rjecnlk Kod I Opis Glavni predmet J Usluge odobravanja kredita II 5. Pedaci o Sporazumu o javnoj nabavci II 5.a. Da Ii je ugovor obuhvacen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)? II 6. Ukupna kolicina iii obim ugovora ,00 KM II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM ,00 2/6

3 II 7. Mjesto isporuke roba iii lzvr-senja usluga iii izvodenja radova I Banka, fao raeun Ugovornog organa. II 9. Trajanje ugovora iii rok izvrsenja 10 godina ODJEUAK Ill: PRAVNE. EKONOMSKE I TEHNICKE INFORMACIJE Da Ii se zahtijeva garancija za ponudu? Ill 2. Da Ii se zahtijeva garancija za izvl"senje ugovora? Ill 3. Bitni uslovi finansiranja i plaeanja iii uputivanje na odgovarajuce propise Kreditno zaduzenje se finansira iz sopstvenih sredstava u skladu sa anuitetnim planom otplate kredita. Ill 4. Ogranicenja za ucesce Obavezni uslovi za ucesce iz clana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Ill 5. Sposobnost za obavljanje profeslonalne djelatnostl U skladu sa Clanom 46. ZJN BiH i tenderskoj dokumentaciji. Ill 6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema TD Ill 7. Tehnicka iii profesionalna sposobnost Prema TD Ill 8. Rezervisan ugovor Ill 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama Ill 9.a. lzvrsenje usluga ograniceno za odredenu profesiju Ill 9.b. Pravne osobe moraju naznaciti imena i strutnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvrsenje usluga 3/6

4 ODJEUAK IV: POSTUPAK IV 1. Vrst a postupka I Otvoreni postupak IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora I Nainifa cijena IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV 3.a. Tenderska dokumentaciia je objavljena na portalu j avnih nabavki? Da IV 3.b. Moze se obezbijediti/dostaviti zahtjev do IV 4. Da Ii se namjerava koristiti e-aukcija? IV 5. Da Ii je objavljeno prethodno informacijsko obav~estenje? IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za ucesce I..._o_at_u_m_i v_r_ii_em_ e... 1_ :00:00 IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum i vrijeme :00:00 Adresa i mjesto KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Brod, UI. Nikole Tesle 22, Brod ODJEUAK V: DODATNE INFORMACIJE Sva korespodencija izmedu ponudaca i Ugovornog organa vodi se iskljucivo kroz sistem E Nabavke. TD sa E Portala zainteresovani ponudaci mogu preuzet1 do godine do 12:00 casova 4 / 6

5 INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY PART I: CONTRACTING AUTHORITY 11. Contracting authority data Name KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. BROD UIN Contact person Stanka Pajic Address Nikole Tesle 22 Post al code Municipality/City Brod (sp bl) Brod Telephone (053) Fax number (053) address vodovodbrodfrs@teol.net Website address ~ I 3. Type of the cont racting authority, level and main activity I 3.a. Type of contracting authority Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL I 3.b. Level of government where contracting authority belong to I Municipality level (RS). Brod I 3.c. Main activity of contracting authority Water PART II: OBJECT OF THE CONTRACT 111. Type of the contract Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment services 111.a. Title of the object of the contract Ulica Nikole Tesle 22; Brod RS Bosna i Hercegovina II 1.b. Description of the object of the contract Poziv za dostavu ponuda za usluge kreditnog zadu2enja broj: / c. Common procurement vocabulary (CPV) 5/6

6 - Main vocabulary Code Description Main object I Credit granting services 111.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract ,00 KM PART Ill: PROCEDURE Type of procedure ~en procedure Ill 2. Conditions for obtaining tender documents Ill 2.a. Tender documents published on the public procurement portal? I Yes Ill 2.b Obtainable until j 2s.G Ill 3. Do you intend to use thee-auction? No Ill 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate Date and time Address and place :00:00 TD sa E Porta la zamteresovani ponudaci mogu preuzeti do godine do 12:00 PART IV: ADDITIONAL INFORMATION Sva korespodenci1a izmedu ponudaca i Ugovornog organa vodi se iskljucivo kroz sistem E Nabavke. L 6/6

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeljak, 9. 2. 2015. godine OBAVJE[TEWE O NABAVCI 87-1-1-10-3-13/15 tum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.2.2015. u 13:04 ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN I1.Podaci o ugovornom organu

More information

Godina XVIII/X Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XVIII/X Ponedjeqak, godine

Godina XVIII/X Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XVIII/X Ponedjeqak, godine Godina XVIII/X Ponedjeqak, 29. 12. 2014. godine O NABAVCI 184-3-2-1-3-3/14 tum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.12.2014. u 10:23 ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv:

More information

Molimo da za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH.

Molimo da za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH. Godina XVIII/X Ponedjeljak, 10. 11. 2014. godine Broj/Broj 87 Godina XVIII/X Ponedjeqak, 10. 11. 2014. godine A. OBAVJE[TENJE O NABAVCI OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI

More information

Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeqak, godine

Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeqak, 19. 1. 2015. godine OBAVJE[TEWE O NABAVCI 87-1-1-3-3-5/15 tum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.1.2015. u 14:16 ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN I1.Podaci o ugovornom organu

More information

Molimo da za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH.

Molimo da za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH. Godina XVIII/X Ponedjeqak, 24. 2. 2014. godine Broj/Broj 14 Godina XVIII/X Ponedjeljak, 24. 2. 2014. godine A. OBAVJE[TEWE O NABAVCI OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO

More information

Broj/Broj. Godina XVI/VIII Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XVI/VIII Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XVI/VIII Ponedjeljak, 31. 12. 2012. godine Broj/Broj 105 Godina XVI/VIII Ponedjeqak, 31. 12. 2012. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tenje

More information

Broj/Broj. Godina XVII/IX Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XVII/IX Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XVII/IX Ponedjeljak, 18. 3. 2013. godine Broj/Broj 20 Godina XVII/IX Ponedjeqak, 18. 3. 2013. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tenje

More information

Broj/Broj. Godina XVI/VIII Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XVI/VIII Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XVI/VIII Ponedjeljak, 14. 5. 2012. godine Broj/Broj 36 Godina XVI/VIII Ponedjeqak, 14. 5. 2012. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tenje

More information

Broj/Broj. Godina XV/VII Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine

Broj/Broj. Godina XV/VII Ponedjeljak, godine. Ponedjeqak, godine Godina XV/VII Ponedjeljak, 19. 12. 2011. godine Broj/Broj 100 Godina XV/VII Ponedjeqak, 19. 12. 2011. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tenje

More information

Broj/Broj. Godina XXII/XIV Petak, godine

Broj/Broj. Godina XXII/XIV Petak, godine Godina XXII/XIV Petak, 12. 1. 2018. godine 5-1-2-12-3-1/18 tum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.1.2018. u 15:41 Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH IDB/JIB: 4402964170008 Kontakt

More information

Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeqak, godine

Godina XIX/XI Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XIX/XI Ponedjeqak, godine Godina XIX/XI Ponedjeqak, 10. 8. 2015. godine 5-1-1-126-3-27/15 tum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2015. u 11:18 Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH IDB/JIB: 4402964170008

More information

Broj/Број. Година XVIII Понедјељак, 19. маја годинe. Godina XVIII Ponedjeljak, 19. maja/svibnja godine

Broj/Број. Година XVIII Понедјељак, 19. маја годинe. Godina XVIII Ponedjeljak, 19. maja/svibnja godine Godina XVIII Ponedjeljak, 19. maja/svibnja 2014. godine PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 614 Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine,

More information

Godina XVI/VIII Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XVI/VIII Ponedjeqak, godine

Godina XVI/VIII Ponedjeljak, godine. Broj/Broj. Godina XVI/VIII Ponedjeqak, godine Godina XVI/VIII Ponedjeqak, 23. 1. 2012. godine Broj/Broj 5 Godina XVI/VIII Ponedjeljak, 23. 1. 2012. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tewe

More information

Broj/Broj. Godina XXI/XIII Petak, godine

Broj/Broj. Godina XXI/XIII Petak, godine Godina XXI/XIII Petak, 27. 10. 2017. godine 17-1-2-122-3-64/17 tum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2017. u 14:18 Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO IDB/JIB: 4200158020002 Kontakt

More information

grad: Prishtina Poštanski broj:10000 Mesto: RKS

grad: Prishtina Poštanski broj:10000 Mesto: RKS Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria për Forcën e Sigurisë Ministarstvo za Snaga Bezbednosti Ministry for Security Force Departamentit i Prokurimit

More information

1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK

1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK Godina X/II Ponedjeljak 30. 1. 2006. godine Broj/Broj 5 Godina X/II Ponedjeqak 30. 1. 2006. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavijest o otvorenom

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA. ZA NABAVKU REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA TS 110/x kv NOVI GRAD

TENDERSKA DOKUMENTACIJA. ZA NABAVKU REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA TS 110/x kv NOVI GRAD BROJ PROTOKOLA: JN-OP-17-2/15 BROJ JAVNE NABAVKE: JN-OP-17/15 TENDERSKA DOKUMENTACIJA Broj nabavke: JN OP - 17/15 ZA NABAVKU REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA TS 110/x kv NOVI GRAD OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

More information

1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK

1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK Godina XI/III Ponedjeljak, 15. 1. 2007. godine Broj/Broj 2 Godina XI/III Ponedjeqak, 15. 1. 2007. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavijest

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK

1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK Godina XV/VII Ponedjeljak, 4. 4. 2011. godine Broj/Broj 25 Godina XV/VII Ponedjeqak, 4. 4. 2011. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavijest o

More information

Mjesto: BELI MANASTIR Poštanski broj: Država: Hrvatska. E-pošta: Telefaks:

Mjesto: BELI MANASTIR Poštanski broj: Država: Hrvatska. E-pošta: Telefaks: Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR OIB: 34580944535 Poštanska adresa: J.BANA JELAČIĆA

More information

PONOVNO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ANEKS 1

PONOVNO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ANEKS 1 PONOVNO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ANEKS 1 Robe Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija J.P. Meñunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo Adresa Kurta Schorka 36

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA GODINU

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA GODINU MINISTARSTVO GOSPODARSTVA UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU lipanj 2016. godine SADRŽAJ Popis kratica i pojmovnik... 3 1. Uvod...

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a BROJ PROTOKOLA: 4114-IX/17 BROJ JAVNE NABAVKE: 4114-U-IX/17 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE - SWIFT usluge posredstvom SWIFT Servis Biro-a PREGOVARAČKI

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Organizer : FAX: , Phone:

Organizer : FAX: , Phone: BULLETIN No1 Organizer : The 64th IPC Plenary meeting will be organized by the Aeronautical Association of Bosnia and Herzegovina (Obala Kulina bana, 33000 Sarajevo) and Skydiving Club Banjaluka. FAX:

More information

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBE-MOTORNO GORIVO (DIZEL) ZA SLUŽBENA VOZILA OPĆINE TRNOVO - TENDERSKA DOKUMENTACIJA

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBE-MOTORNO GORIVO (DIZEL) ZA SLUŽBENA VOZILA OPĆINE TRNOVO - TENDERSKA DOKUMENTACIJA Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Municipality of Trnovo MUNICIPALITY

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: JN-OP-54/15 ZA REKONSTRUKCIJU TS 110/x kv Mostar 6 (RUDNIK)

TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: JN-OP-54/15 ZA REKONSTRUKCIJU TS 110/x kv Mostar 6 (RUDNIK) Broj protokola: JN-OP-54-05/15 Broj javne nabave: TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: ZA REKONSTRUKCIJU TS 110/x kv Mostar 6 (RUDNIK) svibanj, 2015. godine Rekonstrukcija TS 110/x kv Mostar

More information

Tužilaštvo/Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Prosecutor s Office of the Brcko District of Bosnia and Herzegovina http://jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluge Usluga osiguranja - OTVORENI POSTUPAK -

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluge Usluga osiguranja - OTVORENI POSTUPAK - INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica REPUBLIKA SRBIJA Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881 JNOP-USL-06/15 Broj: 2357-3 Datum:

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

Notice regarding expected tender

Notice regarding expected tender 1 1 Notice regarding expected tender Section I: Contracting entity Name and address Kalaallit Airports A/S Aqqusinersuaq 48A, P.O. Box 2000 GL-3900 Nuuk Greenland Contact person: Jesper Nordskilde E-mail:

More information

Projekta Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Projekta Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine Projekta Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine 1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA JEDINICA

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku lekovi za humanu upotrebu - natrijum nitroprusid injekcija 50mg U OTVORENOM POSTUPKU JN-19/16

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku lekovi za humanu upotrebu - natrijum nitroprusid injekcija 50mg U OTVORENOM POSTUPKU JN-19/16 INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica REPUBLIKA SRBIJA Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881 JN-19/16 Br. 2002-3/16 2.6.2016.

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: T 01 22/14

TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: T 01 22/14 Tender br. T 01 22/14 Isporuka i ugradnja OPGW i pripadajuće opreme TENDERSKA DOKUMENTACIJA OTVORENI POSTUPAK Broj: T 01 22/14 ZA NABAVKU OPGW I PRIPADAJUĆE OPREME SA USLUGAMA IZRADE ELABORATA I UGRADNJE

More information

Hungary-Budapest: Hotel Services in Budapest 2018/S Contract award notice. Results of the procurement procedure.

Hungary-Budapest: Hotel Services in Budapest 2018/S Contract award notice. Results of the procurement procedure. 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267170-2018:text:en:html -: Hotel Services in 2018/S 118-267170 Contract award notice Results of the procurement procedure Services

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 92/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 446 Mjesto i datum: Nikšić, 17.08.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA Nabavka usluga fiksne telefonije

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA Nabavka usluga fiksne telefonije OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 122/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 i 329 Mjesto i datum: Nikšić, 28.12.2017.g.

More information

Podugovaranje. Informativni dokument br. 37. Javne nabavke SADRŽAJ. Septembar 2016.

Podugovaranje. Informativni dokument br. 37. Javne nabavke SADRŽAJ. Septembar 2016. Informativni dokument br. 37 Septembar 2016. Javne nabavke Podugovaranje SADRŽAJ Uvod Razlozi za podugovaranje Odredbe Direktive o podugovaranju o Oslanjanje na podugovarače radi ispunjavanja uslova u

More information

POZIV broj: za Otvoreni postupak javne nabavke

POZIV broj: za Otvoreni postupak javne nabavke CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Luka Kotor"A.D.Kotor, Broj 0304-87 Mjesto i datum Kotor 13/02/2012 Na osnovu čl. 62 i 63

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

PRŽNO Tourist complex

PRŽNO Tourist complex PRŽNO Tourist complex Location wider location NARROW location Pržno the authentic fishermen village, is located within the Municipality of Budva, nearby Sv. Stefan. The complex is situated on a raised

More information

INSTITUT BIOSENS Dr Zorana Đinđića broj 1, NOVI SAD.

INSTITUT BIOSENS Dr Zorana Đinđića broj 1, NOVI SAD. INSTITUT BIOSENS Dr Zorana Đinđića broj 1, 21000 NOVI SAD. K O N K U R S N A D O K U ME N T A C I J A ZA JAVNU NABAVKU DOBARA: Nabavka laboratorijske opreme - Termalna kamera OTVORENI POSTUPAK (JN-OP BR:

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 63/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 442 Mjesto i datum: Nikšić, 19.10.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU OBRAZAC 3 Skupština Crne Gore Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 00-56/18-131/2 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 4 Mjesto i datum: 25. jun 2018. godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim

More information

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Elektrouređaji za domaćinstvo redni broj 33/15.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Elektrouređaji za domaćinstvo redni broj 33/15. 1 JP VOJVODINAŠUME ŠG Sremska Mitrovica Parobrodska, 2 Broj: JN 07-333 Dana: 04.04. 2016. Sremska Mitrovica Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Elektrouređaji za domaćinstvo redni broj

More information

Javna nabavka se sprovodi na osnovu Odluke Direktora ogranka preduzeća JP Vojvodinašume Petrovaradin broj JN od

Javna nabavka se sprovodi na osnovu Odluke Direktora ogranka preduzeća JP Vojvodinašume Petrovaradin broj JN od 1 JP VOJVODINAŠUME ŠG Sremska Mitrovica Parobrodska, 2 Broj: JN 07-874 Dana: 24.11.2015. Sremska Mitrovica Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobra- Oprema za centar za posetioce Obedska

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku lekovi za humanu upotrebu oblikovane po partijama od 1 do 14 U OTVORENOM POSTUPKU JN-19/15

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku lekovi za humanu upotrebu oblikovane po partijama od 1 do 14 U OTVORENOM POSTUPKU JN-19/15 INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica REPUBLIKA SRBIJA Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881 JN-19/15 Br. 1282-3/15 30.04.2015

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA za potrebe Direkcije za ICT OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 21/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 427 Mjesto i datum: Nikšić, 15.03.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe Direkcije za IT po partijama kako slijedi:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe Direkcije za IT po partijama kako slijedi: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 106/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 162 i 165 Mjesto i datum: Nikšić, 25.09.2018.godine Na onovu člana

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.9-4/15

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.9-4/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.9-4/15 USLUGE SERVISIRANjA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME NIŠ,mart, 2015 1/33 DOM ZDRAVLjA NIŠ

More information

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.9-7/8 USLUGE SERVISIRANjA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME NIŠ, januar, 208 /33 DOM ZDRAVLjA NIŠ Na

More information

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: /6

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: /6 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0102-3692/6 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 50 Mjesto i datum: Podgorica, 28.06.2016. godine

More information

OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA USLUGE TENDERSKA DOKUMENTACIJA JN-OP-16-02/15. a.d. BiH

OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA USLUGE TENDERSKA DOKUMENTACIJA JN-OP-16-02/15. a.d. BiH BROJ NABAVKE: JN-OP-16/15 OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA USLUGE TENDERSKA DOKUMENTACIJA JN-OP-16-02/15 IZRADA PROJEKTNE E DOKUMENTACIJE (GLAVNI PROJEKAT) ZA REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I NADOGRADNJU POSLOVNIH

More information

WATER RESOURCES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

WATER RESOURCES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina WATER RESOURCES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Water resources in BiH Climate:

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku ZDRAVSTVENE USLUGE oblikovanu po partijama od 1 do 3 U OTVORENOM POSTUPKU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku ZDRAVSTVENE USLUGE oblikovanu po partijama od 1 do 3 U OTVORENOM POSTUPKU INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE SREMSKA KAMENICA Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica REPUBLIKA SRBIJA Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881 JNOP-USL-07/15 Broj: 2790-3 Datum:

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Corruption and Public Procurement in Montenegro

Corruption and Public Procurement in Montenegro COALITION EUROBLOCK PROJECT: STRENGHTENING THE CIVIL SOCIETY CAPACITY TO CONTRIBUTE TO EU INTEGRATION AND ACCESSION PROCESS Corruption and Public Procurement in Montenegro June, 2012. The project is co-funded

More information

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 054 54-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga redovnog i dodatnog održavanja aplikacije za korisničku podršku IBM Control Desk (ICD) Zagreb,

More information

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia

Desna Martinska Ves 49, Martinska Ves, Martinska Ves Croatia TESLIĆ GRUPA D.O.O. Company Number 2773678 Registered Address Desna Martinska Ves 49, 44201 Martinska Ves, Martinska Ves Croatia Matični broj 2773678 MBS 080766768 OIB 22204181776 Skraćena tvrtka/naziv

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-2/18 NABAVKA ULTRAZVUČNOG APARATA ZA SLUŽBU RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-2/18 NABAVKA ULTRAZVUČNOG APARATA ZA SLUŽBU RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-2/18 NABAVKA ULTRAZVUČNOG APARATA ZA SLUŽBU RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE NIŠ, januar 2018. 1/31

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 15/13 Nabavka dobara MEDICINSKA OPREMA ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 15/13 Nabavka dobara MEDICINSKA OPREMA ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT OPŠTA BOLNICA PIROT Broj 02-1703 02.07.2013.god. P I R O T KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 15/13 Nabavka dobara MEDICINSKA OPREMA ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, jul 2013. godine 1/54 Na

More information

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN) (Prilog 3, Verzija 2.0) DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Naziv nabave: Nabava strojeva za obradu metala i drva, sa instalacijom i obukom

More information

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Održavanje (servisiranje) računara i rač. opreme 2017.god. redni broj 44/17.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Održavanje (servisiranje) računara i rač. opreme 2017.god. redni broj 44/17. JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +38 022/62-949 ; PIB: 0636567; MAT.BR.: 0876298; EPPDV:3276493 Delovodni broj: JN 07-66 Datum: 3.2.207.g.

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

[Docket No. FAA ; Directorate Identifier 2011-NM-283-AD] AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT.

[Docket No. FAA ; Directorate Identifier 2011-NM-283-AD] AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), DOT. This document is scheduled to be published in the Federal Register on 10/25/2012 and available online at http://federalregister.gov/a/2012-26263, and on FDsys.gov [4910-13-P] DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

More information

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA. sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 DOKUMENTACIJA O NABAVI

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA. sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 DOKUMENTACIJA O NABAVI PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 DOKUMENTACIJA O NABAVI AUTOBUSI ZA PRUŽANJE USLUGE JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA

More information

R2 CESSNA AIRCRAFT COMPANY

R2 CESSNA AIRCRAFT COMPANY Page 1 2009-10-09 R2 CESSNA AIRCRAFT COMPANY Amendment 39-16782 Docket No. FAA-2007-27747; Directorate Identifier 2007-CE-030-AD PREAMBLE (a) Effective Date This AD is effective September 12, 2011. (b)

More information

Amendment Docket No. FAA ; Directorate Identifier 2010-NE-01-AD

Amendment Docket No. FAA ; Directorate Identifier 2010-NE-01-AD Page 1 2010-02-08 TURBOMECA Amendment 39-16178 Docket No. FAA-2010-0009; Directorate Identifier 2010-NE-01-AD PREAMBLE Effective Date (a) This airworthiness directive (AD) becomes effective February 3,

More information

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR II ZA ENERGETSKU OBNOVU PPO POTOK, RIJEKA

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR II ZA ENERGETSKU OBNOVU PPO POTOK, RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gospodarenje imovinom Titov trg 3 51000 RIJEKA KLASA: 406-01/18-02/14 UR. BROJ: 2170/01-17-00-18-3 Rijeka, 20. lipnja 2018. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku

More information

PREDMET: Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja, Evidencijski broj nabave 10/18

PREDMET: Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Najam multifunkcijskih fotokopirnih uređaja, Evidencijski broj nabave 10/18 Energetski institut Hrvoje Požar Savska cesta 163 10001 Zagreb OIB VAT-ID: 43980170614 Predet Subject Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave za predet nabave Naja ultifunkcijskih fotopirnih uređaja,

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Permanent Expert Group for Navigation

Permanent Expert Group for Navigation ISRBC E Permanent Expert Group for Navigation Doc Nr: 2-16-2/12-2-PEG NAV October 19, 2016 Original: ENGLISH INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION PERMANENT EXPERT GROUP FOR NAVIGATION REPORT OF THE

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za dodelu ugovora za nabavku usluga servisiranja i opravke medicinske opreme i to:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za dodelu ugovora za nabavku usluga servisiranja i opravke medicinske opreme i to: INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50 Telefoni: Direktor Instituta 3615-049 Pomoćnik direktora 3615-046 Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs Broj: 951/7 Datum: 27.05.2013.

More information

AGUSTA S.P.A.

AGUSTA S.P.A. Page 1 2009-18-17 AGUSTA S.P.A. Amendment 39-16013 Docket No. FAA-2009-0804; Directorate Identifier 2008-SW-56-AD PREAMBLE Effective Date (a) This airworthiness directive (AD) becomes effective on September

More information

Upravljanje nepravilnostima SAFU

Upravljanje nepravilnostima SAFU Upravljanje nepravilnostima SAFU Sadržaj 1. Pojam i najčešće vrste nepravilnosti, mjere primjenjive u slučaju utvrđivanja nepravilnosti 2. Najčešće vrste nepravilnosti vezane uz provođenje postupaka nabave

More information

TENDERSKA DOKUMENTACIJA POSTUPAK JAVNE NABAVE- KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU ROBA

TENDERSKA DOKUMENTACIJA POSTUPAK JAVNE NABAVE- KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU ROBA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE FEDERALNAGROMEDITERANSKI ZAVOD 88000 MOSTAR TENDERSKA DOKUMENTACIJA POSTUPAK JAVNE NABAVE- KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU ROBA

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA. ZA JAVNU NABAVKU DOBARA SREDSTVA ZA HIGIJENU za godinu Redni broj javne nabavke: 55 -PREČIŠĆEN TEKST-

KONKURSNA DOKUMENTACIJA. ZA JAVNU NABAVKU DOBARA SREDSTVA ZA HIGIJENU za godinu Redni broj javne nabavke: 55 -PREČIŠĆEN TEKST- JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 526/1a Dana: 24.07.2015. stranica:http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA SREDSTVA ZA HIGIJENU za 2015. godinu

More information

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14) Skupština Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14) Skupština Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki OBRAZAC 3 Skupština Crne Gore Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 00-56/16-39/2 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 17 Mjesto i datum: 04. maj 2016.godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ŠTAMPAČ I, P L O T E R I I S K E N E R I

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ŠTAMPAČ I, P L O T E R I I S K E N E R I JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA ŠTAMPAČ I, P L O T E R I I S K E N E R I Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/7/2017

More information

India Trade Promotion Organisation (A Govt. of India Enterprise) Gate No. 3, Pragati Bhawan, Pragati Maidan New Delhi

India Trade Promotion Organisation (A Govt. of India Enterprise) Gate No. 3, Pragati Bhawan, Pragati Maidan New Delhi India Trade Promotion Organisation (A Govt. of India Enterprise) Gate No. 3, Pragati Bhawan, Pragati Maidan No.: ITPO/ITSD /Tablet/15-16 Dated: 25-01-2016 TENDER DOCUMENT Subject: Invitation of sealed

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0102-2146/7 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 2 Mjesto i datum: Podgorica, 31.03.2017. godine

More information

New FPL 2012 Planning and Implementation Bosnia and Herzegovina

New FPL 2012 Planning and Implementation Bosnia and Herzegovina New FPL 2012 Planning and Implementation Bosnia and Herzegovina 1. Bosnia and Herzegovina Overview Bosnia and Herzegovina has been in IFPS zone as of 23rd December 2004. This significantly improved the

More information

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobra- Sistem video nadzora redni broj 30/16.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobra- Sistem video nadzora redni broj 30/16. 1 JP VOJVODINAŠUME ŠG Sremska Mitrovica Parobrodska, 2 Broj: JN 07-1001 Dana: 19.09.2016. Sremska Mitrovica Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobra- Sistem video nadzora redni broj

More information

CAME-LISTA USKLAĐENOSTI SA PART M CAME-PART M COMPLIANCE LIST

CAME-LISTA USKLAĐENOSTI SA PART M CAME-PART M COMPLIANCE LIST Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb Tel.: +385 1 2369 300 ; Fax.: +385 1 2369 301 e-mail: ccaa@ccaa.hr CAME-LISTA USKLAĐENOSTI

More information

Date: 8 th June Document Reference. No. Tender Specifications

Date: 8 th June Document Reference. No. Tender Specifications Open Clarifications 2 and Corrigenda 1 and 2 European Banking Authority : Procurement Procedure for the Provision of Travel Arrangement Services to the European Banking Authority (EBA/2012/019/OPS/SER/OP)

More information

Rolls-Royce Corp. AE 3007A1/1, AE 3007A1/3, AE 3007A1, AE 3007A1E, AE 3007A1P, AE 3007A3, AE 3007C, AE 3007C1

Rolls-Royce Corp. AE 3007A1/1, AE 3007A1/3, AE 3007A1, AE 3007A1E, AE 3007A1P, AE 3007A3, AE 3007C, AE 3007C1 SEKCE TECHNICKÁ PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI Číslo: 2009-24-04 Účinnost od: 28. prosince 2009 Rolls-Royce Corp. AE 3007A1/1, AE 3007A1/3, AE 3007A1, AE 3007A1E, AE 3007A1P, AE 3007A3, AE 3007C,

More information

Najvažnije odrednice novog zakona o javnoj nabavi što nas čeka?

Najvažnije odrednice novog zakona o javnoj nabavi što nas čeka? Najvažnije odrednice novog zakona o javnoj nabavi što nas čeka? Marijana Šperanda Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu Zagreb, 31. listopada 2016. godine Sudionici javne nabave

More information

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA za potrebe TE,,Pljevlja

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA za potrebe TE,,Pljevlja OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 11/18 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 476 Mjesto i datum: Nikšić, 30.03.2018.godine Na onovu člana 54 stav

More information

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine

Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine PERSONAL INFORMATION Izet Laličić Malta 23, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovine +387 33 20 46 11 061 150 553 izet.lalicic@gmail.com Sex M Date of birth 01/08/1957 Nationality Bosnia and Herzegovina POSITION

More information

[Docket No. FAA ; Directorate Identifier 2009-NE-41-AD; Amendment ; AD ]

[Docket No. FAA ; Directorate Identifier 2009-NE-41-AD; Amendment ; AD ] [Federal Register: April 2, 2010 (Volume 75, Number 63)] [Rules and Regulations] [Page 16662-16664] From the Federal Register Online via GPO Access [wais.access.gpo.gov] [DOCID:fr02ap10-9] DEPARTMENT OF

More information