EXPLORER 727. Broj dokumenta : B. Datum izdanja: 1. travnja 2008.

Size: px
Start display at page:

Download "EXPLORER 727. Broj dokumenta : B. Datum izdanja: 1. travnja 2008."

Transcription

1 UPUTE ZA UPORABU

2 Broj dokumenta : B Datum izdanja: 1. travnja EXPLORER 727 Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne obavijesti te ne predstavljaju obvezu od strane Thrane & Thrane A/S. Naša je preporuka da preuzmete posljednju verzije uputa za uporabu na stranici Copyright 2008 Thrane & Thrane A/S. Sva prava zadržana. Potvrda zaštitnog znaka Thrane & Thrane je registrirani zaštitni znak Thrane & Thrane A/S u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama EXPLORER je registrirani zaštitni znak Thrane & Thrane A/S u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama Windows i Outlook su registrirani zaštitni znaci Microsoft korporacije u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim državama Inmarsat je registrirani zaštitni znak Meñunarodne organizacije za pokretne satelitske veze (International Maritime Satellite Organisation) te je ovlašten od istog za Inmarsat Limited i Inmarsat Ventures plc. Imena Inmarsatovih proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi Inmarsata. Drugi proizvodi ili imena tvrtki spomenutih u ovim uputama za uporabu mogu biti zaštitni znakovi njihovih pojedinačnih vlasnika. Adrese tvrtke ii

3 Sigurnosne napomene Potrebno je pridržavati se sljedećih općih sigurnosnih mjera opreza za vrijeme svih faza rukovanja, održavanja i popravka ove opreme. Nepridržavanje ovih mjera opreza ili drugih upozorenja naznačenih u ovim uputama za uporabu ugrožava sigurnosne standarde dizajna, izrade i upotrebe ove opreme. Thrane & Thrane A/S ne preuzima odgovornost u slučaju nepridržavanja navedenih mjera sigurnosti. Pazite na označena područja Pod uvjetima ekstremne vrućine, ne dirajte područja terminala i antene koja su označena ovim znakom, radi opasnosti od ozljede. Opasnosti od mikrovalnog zračenja Za vrijeme prijenosa antena predstavlja izvor mikrovalnog zračenja. Ukoliko se nalazite blizu antene, takvo zračenje može biti štetno. Dok je sustav uključen pobrinite se da nitko ne prijeñe preporučenu minimalnu sigurnosnu udaljenost. Dok je EXPLORER 727 uključen minimalna sigurnosna udaljenost iznosi 1m sa strane i iznad antene. Sigurnosna udaljenost od 1 m ne odnosi se na područje neposredno ispod antene, budući da zračenje stvara hemisferu iznad antene. Održavanje Pristup unutrašnjosti sustava je zabranjen. Samo stručnjak ovlašten od Thrane & Thrane A/S može vršiti održavanje. Nepridržavanje ovih pravila poništava garanciju. Nemojte samostalno servisirati ili vršiti izmjene na ureñaju Ne pristupajte servisiranju ili vršenju izmjena na ureñaju ukoliko nije prisutna druga osoba koja je sposobna pružiti prvu pomoć. Napajanje električnom energijom Raspon napona je V DC; 14 A 5.5 A. Vodite računa o jakoj početnoj struji: 20 V, 5 ms. Ne rukujte u eksplozivnom okruženju Ne rukujte opremom u prisutnosti zapaljivih plinova ili isparavanja. Rukovanje bilo kojom električnom opremom u takvom okruženju predstavlja opasnost za sigurnost. Izbjegavajte otvoreni strujni krug Osoblje ne smije skidati pokrov na ureñaju. Zamjenu rezervnih dijelova te izmjene na samom ureñaju smije vršiti samo za to osposobljeno osoblje. Ne mijenjajte rezervne dijelove dok je kabel za napajanje priključen. U odreñenim uvjetima, ureñaj ostaje pod naponom čak i kad je kabel za napajanje uklonjen. Kako bi izbjegli ozljede, uvijek isključite struju i ispraznite strujni krug prije rukovanja. iii

4 Oprezno instalirajte i koristite antenu Thrane & Thrane ne preuzima odgovornost za štetu nastalu padom antene sa vozila ili oštećenja postolja. Kupac je dužan osigurati sigurnu i ispravnu instalaciju antene. Naputci o instalaciji služe samo kao smjernice. Nepridržavanje ovih pravila poništava garanciju! iv

5 O priručniku Kome je priručnik namijenjen Ovaj priručnik sadrži upute za rukovanje EXPLORER 727 sustavom. Namijenjen je svima koji koriste ili namjeravaju koristiti sustav. Nisu potrebne posebne vještine kako bi se rukovalo EXPLORER 727 sustavom. Meñutim, važno je obratiti pažnju na sve mjere opreza navedene na početku ovog priručnika, te rukovati sustavom u skladu sa smjernicama ovog priručnika. Pregled priručnika U ovom se priručniku ne nalaze upute za instalaciju niti upute za korištenje IP handseta koji dolazi sa sustavom. Informacije o instalaciji potražite u uputama za instalaciju, a informacije o IP handset-u nalaze se u uputama za IP handset. Priručnik se sastoji od sljedećih poglavlja: Uvod sadrži pregled BGAN usluga i kratak opis sustava Prvi koraci sadrži objašnjenje kako umetnuti SIM karticu i pokrenuti jedinicu, te kratak vodič vezan uz uspostavu prvog poziva Rukovanje sustavom objašnjava kako koristiti sustav Korištenje web sučelja objašnjava kako koristiti ugrañeno web sučelje na terminalu te opisuje dostupne izbornike i postavke, uključujući napredno postavljanje sučelja Vodič za rješavanje problema sadrži kratak vodič za rješavanje problema te objašnjava kako nadograditi softver. Takoñer opisuje funkcije pokazivača stanja i tipke Reset, te daje informacije o dodatnoj pomoći ukoliko je potrebna. Ovaj priručnik neće uvijek odražavati posljednju funkcionalnost softvera Vašeg EXPLORER sustava. Kako bi nabavili posljednju verziju priručnika, molimo Vas da pristupite Thrane & Thrane Extranet-u te preuzmete posljednju verziju ili je nabavite preko Vašeg distributera. v

6 Pripadajući dokumenti Popis u nastavku predstavlja dokumente koji su vezani za ovaj priručnik i EXPLORER 727 sustav. Naslov i opis Broj dokumenta EXPLORER 727 Upute za instalaciju Objašnjava kako instalirati EXPLORER terminal i EXPLORER 727 antenu TT EXPLORER 727, Kratki vodič Kratki vodič za najvažnije funkcije EXPLORER 727 sustava TT EXPLORER 727, Prvi koraci Objašnjava kako pokrenuti Vaš EXPLORER 727 sustav i uspostaviti prvi poziv ili razmjenu podataka TT Thrane & Thrane IP Handset, Upute za korisnike Objašnjava postavke i funkcije Thrane & Thrane IP handset-a. IP handset funkcionira kao standardan IP handset, ali takoñer služi kao korisničko sučelje za EXPLORER 727 sustav. TT Tipografija U ovom je priručniku tipografija korištena na sljedeći način: Masno otisnut tekst služi za: Naglašavanje riječi Primjer: Ne dirajte antenu. Označavanje odabira u korisničkom sučelju Primjer: Odaberite SETTINGS > LAN. Kurziv služi za naglašavanje naslova paragrafa u unakrsnoj referenci Primjer: Za dodatne informacije, vidi Povezivanje kabela na stranici... vi

7 Sadržaj Sigurnosne napomene...iii O priručniku...iv Poglavlje 1 Uvod Dobrodošli...1 U ovom poglavlju...1 Osobine i sučelja...2 Glavne jedinice...3 Inmarsat BGAN sustav...7 Matrica usluga i sučelja Što slijedi?...11 Poglavlje 2 Prvi koraci U ovom poglavlju. 12 Prije uporabe 12 Pokretanje terminala...13 Povezivanje IP handseta Povezivanje računala...16 Unos SIM PIN-a za terminal...17 Registracija na BGAN mreži...20 Uspostava prvog poziva...21 Što slijedi?...22 Poglavlje 3 Rukovanje sustavom U ovom poglavlju...23 Općenito...23 Korištenje telefona ili faksa...25 Korištenje računala...36 Korištenje IP handseta...38 Što slijedi?...38 vii

8 Poglavlje 4 Korištenje web sučelja U ovom poglavlju...39 Uvod...39 Unos SIM PIN-a na web sučelje...44 Korištenje nadzorne ploče...45 Korištenje telefonskog imenika Evidencija poziva Korištenje SMS poruka...54 Podešavanje sučelja...60 Upravljanje korisnicima LAN mreže Učitavanje softvera...91 Odabir odgovarajućeg BGAN satelita...94 Administratorske postavke Korisnička podrška, dijagnostičko izvješće, bilježenje dogañaja, i samo-testiranje Što slijedi? Poglavlje 5 Rješavanje problema U ovom poglavlju Podrška..111 Učitavanje softvera. 112 Zamjenski dijelovi Vodič za rješavanje problema. 115 Pokazivači statusa. 119 Bilježenje dogañaja Tipka za resetiranje 130 Poglavlje 6 Izjava o sukladnosti EXPLORER Glosar viii

9 Poglavlje 1. Uvod Dobrodošli Čestitamo na kupnji Vašeg EXPLORER 727 sustava! EXPLORER 727 je terenski prijenosni broadband sustav koji omogućava istovremenu brzu podatkovnu i glasovnu komunikaciju preko satelita koristeći BGAN mrežu (mobilna komunikacijska usluga koja omogućuje istovremeni prijenos glasa i podataka). Aplikacije uključuju: Pretraživanje interneta Usluge telefona i faksa Prijenos velikih datoteka Video konferencije i slanje podataka Pristup korporacijskim serverima preko VPN-a (virtualne privatne mreže) U ovom poglavlju Ovo poglavlje predstavlja EXPLORER 727 sustav te nudi pregled fizičkih jedinica i njihovih svojstava i funkcija. Takoñer nudi pregled BGAN sustava i usluga. 1

10 Postavke i sučelja EXPLORER 727 sustav nudi sljedeće postavke i sučelja: Istovremeni prijenos glasa i podataka preko BGAN-a Dvosmjerni signal, jedan korisnik ili više korisnika, brzine do: 432 kbps Podrška za streaming IP: 32, 64, 128, 256 kbps ISDN usluga: 64 kbps Glasovne usluge: Standard Voice (4.0 kbps) ili 3.1 khz Audio 4 LAN priključka sa napajanjem putem Etherneta (PoE) za računala, e-hub, IP handset, itd. 2 telefona/faks priključka za standardne telefone, faks ureñaje ili analogne modeme 1 Euro ISDN priključak za ISDN telefone, G4 faks ureñaje ili ISDN modeme 1 višenamjenski I/O konektor sa 5 podesivih ulaza/izlaza 1 SIM slot za Vašu BGAN SIM karticu Integralni DHCP/NAT usmjerivač (router) Ugrañeno sučelje koje Vam omogućava upravljanje Vašim imenikom, porukama i pozivima, te prilagodbu terminala Vašim potrebama Ulazna snaga: V DC (14 A A) CE certifikat 2

11 Osnovne jedinice Pregled jedinica EXPLORER 727 sustav TT-3722A uključuje sljedeće osnovne jedinice: TT-3053B EXPLORER 727 antena TT-3736A EXPLORER terminal TT-3670A IP telefonski ureñaj sa podlogom EXPLORER 727 antena Sustav EXPLORER 727 koristi antenu TT-3053B (mehanički upravljana, dvoosovinska BGAN antena). Antena sadrži sve funkcije potrebne za satelitsko praćenje uključujući GPS sustav. Koaksijalni kabel nosi cijelu komunikaciju radijske frekvencije, opskrbu naponom i modemsku komunikaciju izmeñu antene i terminala. Informacije vezane uz instalaciju antene možete pronaći u uputama za instalaciju. 3

12 EXPLORER terminal Pregled Explorer terminal je kontrolna jedinica u EXPLORER 727 sustavu. Sadrži sva korisnička sučelja i pokazivače/svjetleće diode te pohranjuje konfiguracijske podatke. Predviñeno je da se terminal postavi unutar vozila. Informacije vezane za instalaciju terminala možete pronaći u uputama za instalaciju. Programi za podešavanje i svakodnevna upotreba Thrane & Thrane IP handset koristi se za prikaz statusa i za unos PIN koda za terminal. Informacije vezane uz korištenje izbornika handset-a, možete pronaći u uputama za IP handset. Ugrañeno web sučelje koristi se za jednostavnu konfiguraciju i za svakodnevnu upotrebu. Web sučelju se pristupa s računala spojenog na terminal, koristeći internet preglednik. Nije potrebno instalirati softver. Za daljnje informacije o web sučelju vidi četvrto poglavlje, Korištenje web sučelja. Sim kartica Terminal sadrži utor za SIM karticu (Subscriber Identity Module) koji se nalazi na ploči s priključcima iza manjeg pokrova. Terminal zahtjeva posebnu terensku prijenosnu SIM karticu, koju možete nabaviti kod Vašeg pružatelja usluge. SIM kartica je potrebna za povezivanje sustava na internet i pristup postavkama terminala. Meñutim, preko web sučelja možete pristupiti upravljačkoj ploči te učitati softver bez umetanja SIM kartice. Učitavanje softvera zahtjeva administratorsko korisničko ime i lozinku. Više informacija vezano za osobine i sučelja potražite u odjeljku Inmarsat BGAN sustav na stranici 7. 4

13 IP handset i podloga IP handset Thrane & Thrane IP handset ima mogućnost komunikacije koristeći internet protokole. Handset nije strogo odreñen za EXPLORER 727 sustav, već se može koristiti i u javnoj mreži kao standardni IP telefon. Kad se IP handset koristi sa terminalom, komunikacija se ostvaruje preko internet protokola izmeñu Handseta i terminala. Meñutim, na strani BGAN mreže terminala, pozivi se prenose kao glasovni komutirani pozivi. IP handset se napaja direktno sa LAN sučelja (lokalna mreža) koristeći napajanje preko Etherneta (PoE). Kad je spojen na terminal, IP handset omogućuje poseban BGAN izbornik sa opcijama konfiguracije terminala. Za informacije vezane uz funkcije IP handseta vidi upute za IP handset. 5

14 IP podloga IP podloga služi kao držač IP handset-a. Podloga se spaja sa kabelom handset-a, te sa terminalom koristeći Ethernet kabel,. 6

15 Inmarsat BGAN sustav Što je BGAN? BGAN (Broadband Global Area Network) je mobilna satelitska usluga koja omogućuje podatke velike brzine do 492 kbps i glasovnu telefoniju. BGAN omogućuje korisnicima pristup u, korporacijskim mrežama i Internetu, prijenos datoteka te uspostavu telefonskih poziva. Pokrivenost Inmarsat BGAN usluge se temelje na geostacionarnim satelitima koji se nalaze iznad ekvatora. Svaki satelit pokriva odreñeno područje. Karta pokrivenosti prikazana ispod pokazuje područja BGAN sustava. Napomena: Karta prikazuje očekivanu pokrivenost Inmarsata ali ne jamči mogućnost usluge. Dostupnost usluge na rubnim područjima pokrivenosti se mijenja ovisno o različitim okolnostima. Pokretanje F3 satelita (Regija Tihog oceana) je planirano za Napomena: Odreñene BGAN usluge nisu dostupne na područjima slabe elevacije. 7

16 Prikaz BGAN sustava Cjelokupan BGAN sustav može uključivati EXPLORER 727 terminal sa povezanom periferijom, EXPLORER 727 antenu, BGAN satelit, i satelitsku pristupnu stanicu (SAS). Sateliti su veza izmeñu Vašeg terminala i satelitske pristupne stanice, koja je poveznik prema globalnoj mreži (Internet, telefonska mreža, mobilna mreža itd.). 8

17 Usluge BGAN sustava Podržane usluge Usluge koje trenutno podržava BGAN obuhvaćaju: Paketna komutirana veza internetom Glasovna komutirana veza za glas, faks prijenos ili podatke SMS usluga Usluga prospajanja paketa BGAN mreža podupire različite vrste povezivanja podataka prema internetu. Standard data: korisnici mogu istovremeno dijeliti podatkovnu vezu. Ovaj tip veze idealan je za , prijenos datoteka, pristup internetu i intranetu. Korisnik plaća za količinu primljenih ili poslanih podataka. Streaming data: možete dobiti veoma brzu vezu koja jamči siguran prijenos podataka. Ova vrsta veze je idealna za aplikacije u kojim vrijeme igra važnu ulogu gdje korisnik plaća trajanje veze (cijena korištenja je po minuti) Napomena: BGAN sustav podržava maksimalno 11 istodobnih usluga prospajanja paketa (PS) u slijedu za EXPLORER 727 sustav. Glasovna komutirana usluga Dostupni su sljedeći tipovi glasovne komutirane veze: Standard voice. Niskotarifna veza samo za glasovni signal. Signal glasa se komprimira na 4.0 kbps, što smanjuje korištenje pojasne širine te prema tome i tarifu. 3.1 khz Audio. Veza visoke kvalitete koja se može koristiti za Premium Voice glasovni signal, G3 faks ureñaje ili analogne modeme. Signal je nekomprimirani 3.1 khz audio i omogućuje optimalnu kvalitetu glasa. ISDN veza visoke kvalitete koja se može koristiti za glasovni signal (3.1 khz Audio), G4 faks ureñaje ili 64 kbps UDI/RDI podatke. Napomena: BGAN sustav podržava samo jedan vanjski CS poziv na sustavu EXPLORER 727. SMS usluga Sustav BGAN nudi uslugu SMS-a (Short Messaging Service) za slanje i primanje SMS poruka 9

18 Dodatne usluge Sustav BGAN nudi sljedeće dodatne usluge: Zadržavanje poziva Pozive na čekanju Preusmjeravanje poziva Glasovna pošta Zabrana poziva Ograničenja Zaključavanje SIM kartice Dobavljač može preko SIM kartice zaključati terminal za odreñenog pružatelja usluge. Za dodatne informacije kontaktirajte Vašeg dobavljača. Ograničenja kod dostupnih usluga Dostupne usluge ovise o Vašem ugovoru s pružateljem usluge. Moguće je da preko Vaše SIM kartice neće biti dostupne sve usluge opisane u ovom priručniku. Takoñer, odreñene usluge ne moraju biti dostupne na rubnim područjima pokrivenosti primjerice na područjima slabe elevacije. 10

19 Matrica usluga i sučelja Sljedeća tablica prikazuje kojim se uslugama može pristupiti sa kojih sučelja na terminalu i koje se vrste opreme mogu koristiti. Glasovna komutirana usluga Usluga prospajanja paketa Usluga 3.1 khz Audio Standard Voice Data, UDI ili RDI Podaci više korisnika Podaci jedan korisnik SMS Sučelje na terminalu Telefon/Faks LAN (PoE) ISDN Analogni telefon IP handset ISDN telefon G3 faks ureñaj Računalo sa analognim modemom Analogni telefon IP handset Računalo Računalo Računalo sa web sučeljem G4 faks ureñaj ISDN telefon G4 faks ureñaj ili računalo sa ISDN modemom Što slijedi? Ovo poglavlje je prikazalo sustav BGAN i sustav EXPLORER 727. Iduća poglavlja će detaljnije prikazati kako postaviti i koristiti Vaš sustav. Iduće poglavlje Prvi koraci će objasniti kako početi raditi sa sustavom. 11

20 Poglavlje 2. Prvi koraci U ovom poglavlju Ovo poglavlje objašnjava početak rada sa sustavom i uspostavljanje prvog poziva ili razmjene podataka. Za informacije vezane uz postavljanje sustava, umetanje SIM kartice i spajanje kabela vidi instalacijske upute za EXPLORER 727 sustav. Prije nego počnete Upravljanje pri visokim temperaturama U ambijentu sa visokom temperaturom, ne dirajte područja terminala označena ovim znakom. Ukoliko je terminal postavljen na području gdje se temperatura okoliša može popeti preko 50 C, preporučamo postavljanje terminala tamo gdje se može izbjeći nenamjeran kontakt. Obratite pažnju da je maksimalna dozvoljena temperatura okoliša 55 C. Ukoliko maksimalna temperatura okoliša ne prelazi 50 C, terminal se može postaviti na javnom mjestu. Za više informacija vezanih uz instalaciju, vidi instalacijske upute za EXPLORER 727 sustav. Ploča sa spojevima Donja slika prikazuje ploču sa spojevima terminala. Za informacije vezane uz povezivanje sa svakim sučeljem, vidi instalacijske upute za EXPLORER 727 sustav. 12

21 Pokretanje terminala Sim kartica Obratite pažnju da EXPLORER 727 terminal zahtjeva posebnu SIM karticu za BGAN uslugu. Terminal može pristupiti BGAN mreži samo ukoliko je instalirana ispravna SIM kartica. Za informacije vezane uz način unosa SIM kartice, vidi instalacijske upute. Uključenje terminala Korištenje strujnog prekidača Da biste uključili terminal, koristite strujni prekidač na ploči sa spojevima. Obično su potrebne jedna ili dvije sekunde da se terminal uključi. Korištenje sustava paljenja Ukoliko ste spojili sustav paljenja Vašeg vozila sa I/O konektorom, možete ostaviti prekidač upaljenim te će se terminal uključiti/isključiti onda kada upalite/ugasite motor Vašeg vozila. Kada je motor ugašen, terminal je u standby načinu rada, što znači da su samo osnovni dijelovi sustava aktivni. Maksimalna struja u standby načinu rada je 15 ma kada je sustav za paljenje isključen. Za informacije vezane uz povezivanje sa I/O konektorom, vidi instalacijske upute za EXPLORER 727 sustav. Potrebno je postaviti funkciju paljenja na sučelje weba. Za dodatne informacije vidi Konfiguracija I/O sučelja na str. 79 Napomena: U nekim slučajevima, sustav može prekinuti rad nakon uključenja zbog visoke početne struje. Korištenje daljinskog prekidača Ukoliko je prekidač povezan sa daljinskim pinovima u konektoru istosmjerne struje, možete ostaviti strujni prekidač u uključen te koristiti daljinski prekidač kako bi uključili odnosno isključili terminal. Kada je daljinski prekidač isključen, terminal je ugašen. Meñutim, ukoliko ostavite prekidač struje na terminalu uključen, uvijek možete uključiti terminal koristeći daljinski prekidač. Kada je daljinski prekidač isključen, struja u standby načinu rada je maksimalno 2 ma. Za informacije vezane uz funkciju daljinskog uključivanja/isključivanja, vidi instalacijske upute za EXPLORER 727 sustav. 13

22 Početno uključivanje završeno Kada je terminal uključen, pokazivači na terminalu svijetle zelenom bojom. Sada možete pristupiti postavkama terminala, ali terminal nije spreman za uspostavljanje poziva ili za razmjenu podataka sve dok sustav nije registriran na BGAN mrežu, što obično zahtjeva unos SIM PIN-a. Za dodatne informacije, vidi Unošenje SIM PIN-a za terminal na 17. stranici te Registriranje na BGAN mreži na 20. stranici. Kako bi isključili terminal vratite prekidač struje natrag. Potrebno je 5 do 10 sekundi da bi se terminal ugasio. U protivnom, koristite sustav paljenja ili funkciju daljinskog uključivanja/isključivanja opisanu u gornjem tekstu. 14

23 Povezivanje IP handset-a Napajanje električnom energijom Thrane & Thrane IP handset se napaja sa LAN sučelja, koristeći napajanje preko Etherneta. Pokretanje IP handseta Sljedeća procedura se odnosi na Thrane & Thrane IP handset. Procedura može biti drukčija za drugu vrstu IP handseta. Napomena: Prvi handset koji je spojen na sučelje lokalne mreže na terminalu je automatski registriran u terminalu te mu je dodijeljen lokalni broj 0501 i lozinka Za informacije vezane za povezivanje dodatnih handset-a, vidi Povezivanje na novi IP handset na stranici 75. Napravite sljedeće: 1) Povežite Thrane & Thrane IP handset sa jednim od LAN (PoE) konektora na terminal kao što je opisano u uputama za handset. Handset se pokreće automatski. 2) Ukoliko Vaša SIM kartica zahtijeva PIN, a PIN još nije unesen u terminal, možete unijeti PIN iz BGAN izbornika IP handseta. Da bi unijeli PIN, izaberite BGAN > Enter PIN, iz sustava izbornika handseta (važno je naglasiti da je ovaj izbornik dostupan samo ako PIN još nije unesen). Zatim unesite administratorsko korisničko ime i lozinku, i PIN za terminal. Za dodatne informacije vezane uz IP handset, vidi upute za handset.. 15

24 Povezivanje računala Prije povezivanja sa sučeljem lokalne mreže (LAN) Da bi sučelje lokalne mreže (LAN) radilo bez daljnjih podešavanja, povezano računalo mora biti podešeno tako da automatski preuzima IP adresu i adresu DNS servera. Povezivanje računala sa sučeljem lokalne mreže (LAN) Napravite sljedeće: 1) Uključite računalo 2) Povežite Vaš kabel lokalne mreže izmeñu konektora mreže na Vašem računalu i jednog od LAN konektora na terminalu 3) Kada su računalo i terminal spremni, provjerite vezu, npr. pristupajući ugrañenom sučelju terminala preko preglednika. Za dodatne informacije vidi Pristupanje web sučelju na stranici 41. Možda ćete morati deaktivirati postavke Proxy servera na Vašem pregledniku. Za dodatne informacije vidi Postavke preglednika na stranici 40. Za informacije vezane uz konfiguraciju LAN sučelja na terminalu, vidi konfiguracija LAN sučelja na 61. stranici. 16

25 Unos SIM PIN-a za terminal Pregled Ovisno o vašoj SIM kartici, trebat ćete unijeti SIM PIN kako bi koristili sustav. Možete unijeti PIN koristeći standardni telefon ili ISDN telefon, IP handset ili web sučelje. Za dodatne informacije vezane uz IP handset ili računalo koje ćete koristiti vidi Povezivanje računala sa LAN sučeljem na stranici 16 ili Povezivanje IP handseta na stranici 15. Unos PIN-a korištenjem telefona ili IP handseta Unos PIN-a Ukoliko imate telefon koji je spojen na terminal, možete ga koristiti za unos PIN-a prilikom pokretanja. Napravite sljedeće: Birajte PIN na isti način kao što birate telefonski broj: Za analogni telefon ili ISDN telefon: Podignite slušalicu. Dok terminal čeka na PIN čut ćete dva zvučna signala pauza dva zvučna signala itd. Birajte <PIN> a zatim #. Kada čujete zvuk zauzeća ili zvuk biranja PIN je prihvaćen i možete prekinuti ili birati broj. Za IP handset: Odaberite BGAN izbornik, odaberite ENTER PIN i unesite korisničko ime i šifru za terminal. Zatim unesite PIN za terminal. Važno je naglasiti da je ovaj izbornik dostupan samo ako PIN još nije unesen. Pogrešan PIN Analogni telefon ili ISDN telefon: Ukoliko umjesto zvuka zauzeća ili zvuka biranja neprestano čujete dva zvučna signala pauza dva zvučna signala to znači da PIN nije prihvaćen. Provjerite jeste li unijeli ispravan PIN i pokušajte ponovno. Ukoliko tri puta unesete pogrešan PIN čut ćete tri zvučna signala pauza tri zvučna signala itd. To znači da morate unijeti PUK (osobni kod za deblokiranje) koji ste dobili s Vašom SIM karticom. Nakon što ste unijeli PUK morate unijeti novi PIN po Vašem izboru (od 4 do 8 znamenki). Birajte sljedeće: <PUK> * <Novi PIN> * <Novi PIN> zatim # ili prekidač slušalice. Primjer: ako je PUK a novi PIN je 1234, birajte * 1234 * 1234 a zatim # ili prekidač slušalice. Ukoliko unesete 10 krivih PUK kodova, SIM kartica neće više biti funkcionalna. Kontaktirajte Vašeg pružatelja usluge radi nove SIM kartice. 17

26 IP handset: Nakon što ste unijeli korisničko ime i lozinku za terminal, imate tri pokušaja za unos SIM PIN-a, prije zahtjeva za unosom PUK koda (osobni kod za deblokiranje). PUK kod se isporučuje zajedno sa SIM karticom za terminal. Unesite PUK i zatim novi PIN po Vašem izboru. PIN mora biti dužine od 4 do 8 znamenki. Ukoliko unesete 10 krivih PUK kodova, SIM kartica neće više biti funkcionalna. Kontaktirajte Vašeg pružatelja usluge radi nove SIM kartice. Unos PIN-a korištenjem WEB sučelja Unos PIN-a Napravite sljedeće: 1) Na računalu koje je povezano s terminalom otvorite preglednik i unesite IP adresu terminala. Vidi Korištenje web sučelja na stranici 39. Početna IP adresa je Ukoliko Vaša SIM kartica koristi PIN koji još nije unesen web sučelje će se otvoriti na PIN stranici. 2) Unesite PIN i pritisnite OK. Nakon prihvata PIN-a web sučelje otvara upravljačku ploču i spremno je za upotrebu. Ukoliko PIN nije prihvaćen, vidi sljedeći odlomak Pogrešan PIN. 18

27 Pogrešan PIN Imate tri pokušaja za unos PIN-a u web sučelje, prije zahtjeva za unosom PUK koda (osobni kod za deblokiranje). PUK kod se isporučuje zajedno sa SIM karticom. Unesite PUK a zatim novi PIN po Vašem izboru. PIN mora biti duljine od 4 do 8 znamenki. Ukoliko unesete 10 krivih PUK kodova, SIM kartica neće više biti funkcionalna. Kontaktirajte Vašeg pružatelja usluge radi nove SIM kartice. 19

28 Registriranje na BGAN mreži Procedura registracije Kad je PIN prihvaćen na terminalu, EXPLORER 727 sustav započinje proceduru registracije na BGAN mreži. Napomena: Naša je preporuka da držite vozilo na ravnomjernoj putanji dok antena izvršava skeniranje neba. Ako vozilo mijenja smjer tijekom skeniranja, povećava se ukupno trajanje skeniranja. Možete pratiti proceduru registracije gledajući pokazatelje antene i terminala pomoću svjetlećih dioda terminala. Procedura registracije može trajati nekoliko minuta Pokazatelji svjetlećih dioda za vrijeme procedure registracije Sljedeća tablica pokazuje pokazivače svjetla prilikom pokretanja. Ukoliko doñe do greške, pokazatelji svijetle žutom ili crvenom bojom, ovisno o ozbiljnosti greške. Status Indikator antene Indikator terminala Pokretanje antene Antena vrši skeniranje neba Registriranje terminala na mreži Antena vrši praćenje Sustav je registriran i spreman za upotrebu Titra polagano zelenom bojom Titra brzo zelenom bojom Stalno zeleno svjetlo Stalno zeleno svjetlo Svijetli zelenom bojom Stalno zeleno svjetlo: Više informacija o pokazivačima potražite u dijelu Pokazivači statusa na stranici 119. Napomena o satelitskoj pokrivenosti Ukoliko se vozilo nalazi na strmoj uzvisini ili na nečemu sličnom, postoji mogućnost da nećete imati optimalnu satelitsku pokrivenost budući je kut elevacije antene promijenjen. 20

29 Uspostava prvog poziva Uvod Kada pokazatelji antene i terminala stalno svijetle zelenom bojom, spremni ste uspostaviti ili primiti prvi poziv. Sljedeći odlomak donosi kratak vodič za uspostavu poziva. Za detaljnije informacije vidi Uspostava ili primanje telefonskog poziva na stranici 28. Popis neodgovorenih poziva možete vidjeti pod CALLS > Missed calls na web sučelju. Uspostava poziva sa terminala Za uspostavu poziva sa telefona ili handseta povezanog sa terminalom birajte: 00 <kod zemlje> <broj telefona> zatim # ili prekidač slušalice. (# za analogne telefone i ISDN telefone, prekidač slušalice.za IP handset). Primjer: Za nazvati Thrane & Thrane u Danskoj ( ) sa analognog telefona birajte # Uspostava poziva prema terminalu Napomena: Svaki Handset povezan sa terminalom zvoniti će na dolazne pozive. Ukoliko ste spojili faks, podesite tip dolaznih poziva na sučelje tog telefona/faksa na 3.1 khz Audio kako bi izbjegli da faks ureñaj zvoni i odgovara na dolazne standardne pozive. Za dodatne informacije vidi Odabir tipa poziva na stranici 26. Da biste uspostavili poziv prema telefonu povezanom sa terminalom, birajte + <Mobilni broj> + prefiks koji se koristi ispred koda zemlje za meñunarodne pozive Mobilni broj: Mobilni broj terminala kojeg zovete. Prvi dio broja je uvijek 870, što je kod zemlje za BGAN sustav Napomena: Postoje dva glasovna broja, jedan za 3.1 khz Audio, drugi za Standard Voice. Primjer: ukoliko zovete iz Danske a mobilni broj za 3.1 khz Audio je na Vašem terminalu, te želite uspostaviti poziv na terminal koristeći 3.1 khz Audio, birajte Ukoliko su mobilni brojevi navedeni na web sučelju, možete ih pogledati odabirući PHONE BOOK > Mobile numbers. Ukoliko brojevi nisu navedeni obratite se Vašem pružatelju usluge. Preporučamo korištenje web sučelja kako bi sačuvali mobilne brojeve za buduća korištenja. Vidi odjeljak Pregled i ureñivanje mobilnih brojeva na stranici

30 Uspostava poziva sa jednog EXPLORER 727 prema drugom Da biste uspostavili poziv sa jednog terminala prema drugom, birajte 00 <Mobilni broj>. Što slijedi? Nakon što ste pročitali ovo poglavlje trebali biste moći pokrenuti terminal i uspostaviti jednostavnu podatkovnu i glasovnu vezu. Sljedeća poglavlja donose više informacija o sučelju korisnika i podešavanju terminala. Iduće poglavlje Upravljanje sustavom, objašnjava kako koristiti sustav. 22

31 Poglavlje 3. Upravljanje sustavom U ovom poglavlju Ovo poglavlje opisuje kako koristiti EXPLORER 727 sustav. Ono ne opisuje dodatnu konfiguraciju sučelja. Za ovu informaciju vidi poglavlja vezana uz konfiguriranje za sučelja u poglavlju 4, Korištenje web sučelja. Općenito Programi za podešavanje i korištenje Pregled Možete koristiti Thrane & Thrane IP handset za pregled statusa, za korištenje imenika terminala te za unos PIN-a, ali za naprednije korištenje i za konfiguraciju sučelja, morate spojiti računalo. Sa računalom i sa preglednikom, možete koristiti ugrañeno web sučelje kako biste podesili terminal. IP handset Kada spojite Thrane & Thrane IP handset na jedan od LAN (PoE) konektora na terminalu, možete koristiti zaslon handset-a i tipkovnicu da unesete PIN i provjerite status terminala. IP handset sadrži sljedeće stavke za terminal: Pregled C/No (jačine signala) i statusa ( Spreman, Registracija u tijeku ) za EXPLORER 727 sustav Unos PIN-a i PUK-a za terminal Uključivanje EXPLORER imenika (ne može se ureñivati) u kontakte IP handseta Za dodatne informacije vezane uz IP handset, vidi upute za IP handset. Web sučelje terminala Web sučelje je ugrañeni web server za podešavanje i kontroliranje terminala putem računala povezanog sa preglednikom. Nije potrebno instalirati software. Pomoću web sučelja možete pristupiti istim postavkama kao i pomoću IP handseta. Dodatno možete: Ureñivati imenik Imati uvid u informacije o pozivima 23

32 Slati i primati SMS poruke Imati uvid u svojstva antene i terminala Podesiti sučelje terminala Učitati software Koristeći šifru administratora možete dodatno: Podesiti prava korisnika Podesiti skupine korisnika mreže Za dodatne informacije vezane uz korištenje web sučelja, vidi Korištenje web sučelja na stranici 39. Usluge i sučelja Sljedeća tablica pokazuje moguće kombinacije usluga i sučelja te koje se vrste opreme mogu koristiti. Glasovna komutirana usluga Usluga prospajanja paketa Usluga 3.1 khz Audio Standard Voice Data, UDI ili RDI Podaci više korisnika Podaci jedan korisnik Sučelje na terminalu Telefon/Faks LAN (PoE) ISDN Analogni telefon IP handset G3 faks ureñaj Računalo sa analognim modemom Analogni telefon IP handset Računalo Računalo ISDN telefon G4 faks ureñaj (ako podržava G3 fax) ISDN telefon G4 faks ureñaj ili računalo sa ISDN modemom SMS Računalo sa web sučeljem 24

33 Korištenje telefona ili faks ureñaja Dostupna sučelja Tri tipa opreme za prijenos govora povezanih sa terminalom: Standardni analogni telefon ili G3 faks ureñaj: Terminal ima dva telefonska konektora za spajanje standardnih analognih telefona ili G3 faks ureñaja. IP handset: Za spajanje IP handset-a ili druge IP opreme terminal ima četiri LAN konektora sa napajanjem preko Etherneta. Za dodatne informacije o postavkama i funkcijama Thrane &Thrane IP handset-a, vidi upute za handset. ISDN telefon ili G4 faks ureñaj: Terminal ima jedan ISDN konektor za spajanje ISDN telefona, modema ili faks ureñaja. Za dodatne informacije vezane uz povezivanje na sučelja, vidi instalacijske upute za sustav EXPLORER

34 Odabir vrste poziva Definicija Telefonska veza može koristiti jednu od ovih vrsta poziva: Standard voice. Niskotarifna veza. Signal glasa se komprimira na 4.0 kbps. 3.1 khz Audio. Veza visoke kvalitete koja se može koristiti za kvalitetan glasovni signal, G3 faks ureñaje ili analogne modeme. UDI ili RDI (samo za ISDN sučelja), koristi se za G4 faks ureñaje ili podatke. Na web sučelju možete podesiti vrstu veze koju ćete koristiti prilikom uspostave ili primanja poziva sa sučelja telefona/faks ureñaja, ISDN-a ili sa IP handset-a spojenog na LAN sučelje. Prilikom spajanja faks ureñaja ili modema na sučelje telefona/faks ureñaja potrebno je koristiti 3.1 khz Audio. Primjer: Ukoliko je Vaš faks ureñaj uvijek spojen na isto sučelje telefona/faks ureñaja, to sučelje možete namjestiti samo na 3.1 khz Audio. To znači da prilikom primanja Standard voice poziva taj telefon/faks neće zvoniti. Prilikom spajanja G4 faks ureñaja ili modema na ISDN sučelje u EXPLORER 727 sustavu morate koristiti UDI. Odabir vrsta odlaznih poziva Za odabir vrste odlaznih poziva napravite sljedeće: ISDN. Odaberite vrstu poziva na web sučelju pod SETTINGS > ISDN. Za dodatne informacije, vidi Konfiguriranje ISDN sučelja na stranici 65. Telefon/faks ureñaj. Odaberite vrstu poziva za svaki priključak na web sučelju pod SETTINGS > Phone/Fax Za dodatne informacije, vidi Konfiguriranje sučelja telefona/faks ureñaja na stranici 64. IP handset. Odaberite vrstu poziva za svaki handset na web sučelju pod SETTINGS > IP Handset > Call settings. Za dodatne informacije, vidi Podešavanje vrsta poziva za IP handset na stranici 77. Zaobilaženje osnovne vrste odlaznog poziva Za zaobilazak osnovne postavke za odreñen odlazni poziv, napravite sljedeće: za korištenje Standard Voice za poziv, birajte 1* prije broja. za korištenje 3.1 khz Audio za poziv, birajte 2* prije broja. 26

35 Primjer: Da bi uspostavili poziv prema Thrane & Thrane u Danskoj ( ), koristeći Standard Voice, birajte 1* a zatim # ukoliko zovete sa analognog ili ISDN telefona, ili prekidač slušalice ukoliko zovete sa IP handset-a. Napomena: Ovo neće promijeniti osnovni tip poziva, već se samo odnosi na tekući poziv. Brojevi telefona za dolazeći 3.1 khz Audio i Standard Voice 3.1 khz Audio i Standard Voice imaju različite brojeve telefona. Na ovaj način, osoba koja zove telefon povezan sa terminalom može birati hoće li koristiti 3.1 khz Audio ili Standard Voice birajući odreñeni telefonski broj. Napomena: Vrsta poziva koju koristite mora biti odabrana na web sučelju (vidi sljedeće poglavlje). Ukoliko su mobilni brojevi navedeni na sučelju weba, možete ih pogledati na sljedeći način: Spojite računalo, pristupite web sučelju te odaberite PHONE BOOK > Mobile numbers. Za dodatne informacije vidi Pregled i ureñivanje mobilnih brojeva na stranici 51. Ukoliko brojevi nisu dostupni na web sučelju, obratite se svom pružatelju usluge. Napomena: Postoje dva glasovna broja, jedan za 3.1 khz Audio i jedan za Standard Voice. Za dodatne informacije vezane uz uspostavu poziva prema terminalu, vidi Uspostava poziva prema terminalu na stranici 29. Odabir vrste dolaznih poziva Za odabir vrste poziva koji su prihvaćeni za dolazne pozive, koristite računalo i web sučelje. ISDN. Odaberite vrstu poziva na web sučelju pod SETTINGS > ISDN. Za dodatne informacije, vidi Konfiguriranje ISDN sučelja na stranici 65. Telefon/faks ureñaj. Odaberite vrstu poziva za svaki priključak na web sučelju pod SETTINGS > Phone/Fax Za dodatne informacije, vidi Konfiguriranje sučelja telefona/faks ureñaja na stranici 64. IP handset. Odaberite vrstu poziva za svaki handset na web sučelju pod SETTINGS > IP Handset > Call settings. Za dodatne informacije, vidi Odabir vrste poziva za IP handset na stranici

36 Uspostava ili primanje telefonskog poziva Analogni telefon, ISDN telefon ili IP handset Postoje različite metode za aktivaciju poziva, ovisno o vrsti telefona: Analogni telefon ili ISDN telefon: birajte # poslije broja IP handset: Pritisnite prekidač slušalice.poslije broja Uspostava poziva Prvo spojite Vaš telefon sa odgovarajućim sučeljem. Za dodatne informacije vidi instalacijske upute. Postoje različiti načini uspostave poziva: Brzo biranje. Ukoliko je broj u imeniku terminala, možete koristiti broj brzog biranja, koji se nalazi u prvom stupcu u imeniku na web sučelju. Vidi Brzo biranje na stranici 50. Jednostavno birajte 00 <Short Dial>, zatim # ili prekidač slušalice. Ručno biranje. Za uspostavu poziva birajte 00 <kod države> <telefonski broj> zatim # ili prekidač slušalice. Primjer: Za zvanjethrane & Thrane u Danskoj ( ) sa analognog ili ISDN telefona, birajte # Poziv iz imenika ili iz evidencije poziva (samo za IP handset) - uñite u imenik IP handseta, doñite do željenog broja te pritisnite prekidač slušalice.ili - pritisnite prekidač slušalice.sa glavnog zaslona kako bi vidjeli posljednje pozive u evidenciji poziva. Zatim doñite do željenog broja te ponovno pritisnite prekidač slušalice.vodite računa o tome da se radi o evidenciji poziva na IP handsetu a ne na terminalu. Ukoliko ste imali problema prilikom uspostave veze, vidi Vodič za rješavanje problema na stranici 115. Ukoliko koristite IP handset, handset može pokazati poruku da je došlo do greške. Ovisno o vrsti greške, web sučelje može takoñer pokazati poruku da je došlo do greške. Pogledaj Pregled popisa dogañaja ili Evidencija dogañaja na stranici 109. Primanje poziva Da biste mogli primiti poziv, telefon mora biti spojen sa odgovarajućim sučeljem terminala. U osnovi, svi ureñaji spojeni na sučelje telefona/faks ureñaja, na sučelje ISDN-a, ili na LAN (PoE) sučelje će zvoniti prilikom zvanja jednog od mobilnih brojeva. Meñutim, treba primijetiti da ovo ovisi o vrsti poziva. Vidi Odabir vrste dolaznih poziva na stranici

37 Evidencija poziva Informacija o propuštenim pozivima se pohranjuje u evidenciji poziva na terminalu. Evidenciju poziva možete pogledati na sučelju weba pod CALLS. Za dodatne informacije vidi Pregled popisa poziva na stranici 53. Uspostava poziva prema terminalu Da bi uspostavili poziv prema telefonu spojenom na terminal, birajte: + <Mobilni broj> + je prefiks koji se nalazi ispred koda zemlje za meñunarodne pozive Mobilni broj. Prvi broj mobilni broj je uvijek 870 što predstavlje kod zemlje za BGAN sustav. Ukoliko su mobilni brojevi navedeni na sučelju weba, možete ih pogledati na sljedeći način: Spojite računalo, pristupite web sučelju te odaberite PHONE BOOK > Mobile numbers. Za dodatne informacije vidi Pregled i ureñivanje mobilnih brojeva na stranici 51. Ukoliko brojevi nisu dostupni na web sučelju, obratite se Vašem pružatelju usluge. Napomena: Postoje dva glasovna broja, jedan za 3.1 khz Audio i jedan za Standard Voice. 29

38 Funkcije biranja Brojevi za posebnu namjenu Postoji odreñen broj dostupnih funkcija biranja u terminalu. Sljedeća lista pokazuje brojeve za posebnu namjenu u terminalu. Broj 0 * zatim # ili prekidač slušalice 00 * zatim # ili prekidač slušalice 00 zatim jedan od brojeva i # ili prekidač slušalice 0300 zatim # ili prekidač slušalice 0 zatim jedan od brojeva i # ili prekidač slušalice 0400 zatim # ili prekidač slušalice 0 zatim jedan od brojeva i # ili prekidač slušalice 0500 zatim # ili prekidač slušalice 0 zatim jedan od brojeva i # ili prekidač slušalice 0900 zatim # ili prekidač slušalice Funkcija Ponovno biranje zadnjeg nazvanog broja na sučelju Ponovno biranje zadnjeg odgovorenog broja na sučelju. Napomena: Ukoliko se zadnji odgovoreni broj ne nalazi na popisu, nećete ga moći ponovno birati Brzo biranje telefonskih brojeva u telefonskom imeniku Zadnji poziv emitiran na oba analogna telefona Lokalni poziv prema analognom telefonu Lokalni poziv emitiran prema svim ISDN telefonima Lokalni poziv prema ISDN telefonu Lokalni poziv emitiran prema svim IP handsetima Lokalni poziv prema IP handsetu Lokalni poziv emitiran prema svim handsetima 30

39 Prefiksi kod biranja broja Osim gore navedenih brojeva, terminal koristi sljedeće prefikse: 1* prije telefonskog broja za korištenje Standard Voice 2* prije telefonskog broja za korištenje 3.1 khz Audio. #31# prije telefonskog broja će sakriti telefonski broj pozivatelja *31# prije telefonskog broja će pokazati telefonski broj pozivatelja tamo gdje bi inače bio sakriven. R se koristi za vrijeme poziva kao pokazatelj da bi sljedeće tipke trebale aktivirati usluge dodatnih funkcija. Usluge dodatnih funkcija koje podržava terminal su opisane u idućim poglavljima. Uspostava lokalnih telefonskih poziva Možete uspostaviti lokalne pozive izmeñu različitih telefona spojenih na terminal. Lokalni telefonski broj uvijek započinje sa 0 Za pregled brojeva, vidi Brojevi za posebnu namjenu na stranici 30. Da biste uspostavili lokalni poziv birajte <lokalni broj> zatim # ili prekidač slušalice. Lokalni brojevi analognih telefona, ISDN telefona i IP handseta su odreñeni prema tablici u Brojevi za posebnu namjenu na stranici 30. Važno je naglasiti da ukoliko koristite lokalne brojeve za ISDN ureñaje, brojevi moraju biti programirani u ureñajima. Za dodatne informacije vidi dokumentaciju vezanu uz Vaš ISDN ureñaj. 31

40 Upravljanje pozivima na čekanju Napomena: Da bi mogli koristiti ove funkcije telefon mora imati R tipku. Tijekom poziva, ukoliko druga strana pokušava stupiti u kontakt s Vama, možete čuti signal za poziv na čekanju. Signal za poziv na čekanju je sljedeći: dva zvučna signala, zatim pauza od tri sekunde pa dva zvučna signala itd. Ukoliko ništa ne poduzmete, signal poziva na čekanju će nakon odreñenog vremena nestati. Signal poziva na čekanju možete aktivirati ili deaktivirati na web sučelju. Za dodatne informacije vidi Pozivi na čekanju na stranici 72. Kada primite signal poziva na čekanju, imate sljedeće mogućnosti: Ukoliko želite Prekinuti tekući poziv i prihvatiti drugi Prihvatiti dolazni poziv i zadržavati prvi poziv Ignorirati poziv na čekanju Odbiti poziv na čekanju Napravite sljedeće Pritisnite R 1 #, unutar isteka vremena Pritisnite R 2 #, unutar isteka vremena Nemojte ništa učiniti Pritisnite R 0 #, unutar isteka vremena Napomena: BGAN sustav podržava samo jedan vanjski poziv istovremeno. 32

41 Zadržavanje poziva Napomena: Da bi mogli koristiti ove funkcije telefon mora imati R tipku. Za vrijeme poziva možete zadržati poziv koji je u toku te uspostaviti drugi poziv. Ukoliko želite: Napravite sljedeće: Zadržati poziv Pritisnite R 2 #. Zadržati poziv koji je u toku i Pritisnite R i birajte drugi uspostaviti novi poziv telefonski broj a zatim #. Pritisnite R 2 # (neovisno o tome jeli drugi Prebacivati se sa poziva na poziv pristigao preko funkcije poziv zadržavanje poziva ili prihvaćanjem poziva na čekanju ) Prekinuti zadržani poziv ukoliko ne postoji poziv na čekanju Prekinuti poziv u toku i vratiti se na zadržani poziv Pritisnite R 0 #. Pritisnite R 1 #. Ovo je moguće samo ako ne postoji poziv na čekanju Prebacivanje poziva Napomena: Da bi mogao koristiti ove funkcije telefon mora imati R tipku. Kada primite poziv možete ga prebaciti na drugi telefon koji je spojen na terminal. Da biste prebacili dolazni poziv na drugi telefon ili headset, napravite sljedeće: 1) Pritisnite R 4 * <lokalni broj> #. Telefon sa lokalnim brojem kojeg ste birali počinje zvoniti 2) Sada imate dvije opcije Prekinuti poziv. Telefon ili headset na koji ste prebacili poziv nastavlja zvoniti. Kada se odgovori na poziv, uspostavlja se veza izmeñu prvotnog pozivatelja i novog primatelja. Ne prekidajte poziv. Kada se novi primatelj javi, možete s njim porazgovarati prije nego prekinete. Kada prekinete, poziv se prebacuje prvotnom pošiljatelju Napomena: BGAN sustav podržava istodobno samo jedan vanjski poziv. 33

42 Slanje ili primanje faks poruke Upravljanje kašnjenjem Prilikom slanja ili preuzimanja faks poruke preko satelita, obe dvije jedinice faksa moraju biti sposobne upravljati dužim kašnjenjem. Neki faks ureñaji imaju Overseas mode, koja omogućuje jedinici upravljanje dužim kašnjenjem. Slanje faks poruke preko terminala Napomena: Ukoliko početna postavka na web sučelju nije 3.1 khz Audio, možete birati 2 * prije broja kako bi se koristila veza 3.1 khz Audio. Za dodatne informacije, vidi Zaobilaženje osnovne vrste odlaznog poziva na stranici 26. Faks ureñaj mora biti spojen na sučelje telefona/faksa ili na ISDN sučelje terminala. Vidi instalacijske upute. 3.1 khz Audio se mora koristiti za analogne faks ureñaje. Vidi Odabir vrsta odlaznih poziva na stranici 26. UDI se mora koristiti za ISDN G4 faks ureñaj. Vidi Konfiguriranje ISDN sučelja na stranici 65. Za slanje faksa preko faks ureñaja spojenog na terminal, birajte 00 <kod zemlje> <telefonski broj> # Primjer: Da biste poslali faks Thrane & Thrane u Danskoj ( ), birajte # 34

43 Slanje faks poruke terminalu Za slanje faks poruke terminalu birajte: + <Mobilni broj> + je prefiks koji se nalazi ispred koda zemlje za meñunarodne pozive Mobilni broj. Prvi broj mobilni broj je uvijek 870 što predstavlja kod zemlje za BGAN sustav. Koristite 3.1 khz mobilni broj ukoliko zovete G3 faks ureñaj i UDI broj ukoliko zovete ISDN G4 faks ureñaj spojen na terminal. Ukoliko su mobilni brojevi navedeni na sučelju weba, možete ih pregledati na sljedeći način: Spojite računalo, pristupite web sučelju te odaberite PHONE BOOK > Mobile numbers. Za dodatne informacije vidi Pregled i ureñivanje mobilnih Brojeva na stranici 51. Ukoliko brojevi nisu dostupni na web sučelju, obratite se Vašem pružatelju usluge. Napomena: Postoje četiri mobilna broja, jedan za 3.1 khz Audio, jedan za Standard Voice, jedan za UDI I jedan za RDI. Primanje faks poruke Analogni faks ureñaj koji je spojen na terminal može samo primiti faks sa 3.1 khz Audio. Vidi Odabir vrste dolaznih poziva na stranici 27. ISDN G4 faks ureñaj spojen na EXPLORER 727 terminal može samo primiti faks sa UDI. 35

44 Korištenje računala Sučelja Terminal ima četiri LAN konektora za povezivanje računala ili druge LAN opreme. Za informacije vezane uz spajanje na sučelje, vidi instalacijske upute za EXPLORER 727 sustav. Standard ili Streaming data na lokalnoj mreži Definicija BGAN mreža podupire različite vrste povezivanja podataka na internet. Standard data : korisnici mogu istovremeno dijeliti vezu podataka. Ova vrsta veze je idealna TCP/IP promet, , prijenos datoteka, pristup internetu i intranetu. Korisnik plaća za količinu primljenih ili poslanih podataka. Streaming data: možete dobiti veoma brzu vezu koja jamči siguran prijenos podataka. Ova vrsta veze je idealna za aplikacije u kojim vrijeme igra važnu ulogu i gdje korisnik plaća trajanje veze (cijena korištenja je po minuti). Napomena: Kod definiranja profila Vaše veze, važno je da izaberete odgovarajuću klasu prometa. Možete podesiti različite vrste veze koristeći profile i filtere protoka prometa. Za dodatne informacije vidi Korištenje profila na stranici 101 i Korištenje filtera protoka prometa na stranici

45 Podešavanje i aktivacija Streaming veze EXPLORER 727 sustav podržava 32, 64, 128 i 256 kbps Streaming. Napomena: Možete naići na poteškoće pri uspostavljanju najbrže streaming veze ukoliko se nalazite u blizini granice satelitskog snopa. U osnovi, svako povezivanje podataka na terminal je Standard data povezivanje. Ukoliko želite podesiti Streaming vezu, odaberite streaming profil prilikom podešavanja skupine korisnika mreže. Vidi Upravljanje korisnicima LAN mreže na stranici 80. Da biste započeli ili zaustavili streaming sesiju na LAN sučelju napravite sljedeće: 1) Pristupite web sučelju 2) Na nadzornoj ploči, pronañite polje STREAMING PROFILES ON LAN. 3) Pritisnite START ili STOP link odreñenog Streaming profila Napomena. Ukoliko je neki drugi profil aktivan, morate ga zaustaviti prije otvaranja novog profila. Napomena. Dok je streaming sesija aktivna, naplatiti će Vam se za vrijeme koliko ste bili spojeni Za dodatne informacije vidi Korištenje profila na stranici 101. ili Podešavanje skupine korisnika mreže na stranici 81. Rad sa skupinom korisnika mreže Korisnici lokalne mreže EXPLORER 727 sustava mogu se organizirati u skupinu korisnika mreže sa različitim pravima pristupa i podešavanja. Korisnici mogu samo vidjeti i pokrenuti/zaustaviti profile napravljene za njihovu vlastitu skupinu korisnika mreže Korištenjem ugrañenog web sučelja sa šifrom administratora možete napraviti skupinu korisnika mreže. Za dodatne informacije vidi Upravljanje korisnicima LAN mreže na stranici

46 Korištenje IP handseta Thrane & Thrane IP handset možete koristiti kao korisničko sučelje za EXPLORER 727 sustav i za uspostavu poziva. IP handset ima posebni izbornik za EXPLORER 727 sustav. Za informacije o pokretanju IP handesta, vidi Povezivanje IP handseta na stranici 15. Za dodatne informacije o korištenju IP handseta, vidi upute za IP handset. Što slijedi? U ovom su poglavlju opisane osnove korištenja EXPLORER 727 sustava. Sljedeće poglavlje, Korištenje web sučelja, opisuje kako koristiti ugrañeno web sučelje za podešavanje i korištenje sustava. 38

47 Poglavlje 4. Korištenje web sučelja U ovom poglavlju U ovom poglavlju se opisuje korištenje web sučelja za upravljanje, podešavanje i konfiguraciju Vašeg EXPLORER 727 sustava. Uvod Web sučelje Što je web sučelje? Web sučelje je ugrañeno u terminal te se koristi za upravljanje, podešavanje i konfiguraciju sustava. Možete pristupiti web sučelju s računala koje ima standardni Internet preglednik. Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.0 i Apple Safari 2.0 uspješno su testirani sa web sučeljem. Takoñer možete koristiti i druge verzije preglednika. Spajanje Spojite Vaše računalo s terminalom koristeći LAN sučelje. Za informacije kako se spojiti na LAN sučelje, vidi upute za instalaciju. Kako bi pristupili web sučelju, na računalu mora biti instaliran internet preglednik. 39

48 Postavke preglednika Ukoliko spajate Vaše računalo koristeći LAN sučelje, postavke Proxy servera u Vašem pregledniku moraju biti isključene prije pristupanja web sučelju. Većina preglednika podržava isključivanje postavki Proxy servera za jednu odreñenu IP adresu tako da možete isključiti postavke Proxy servera samo za web sučelje. Konzultirajte podršku za Vaš internet preglednik za detaljnije informacije. Kako bi u potpunosti isključili Proxy server napravite sljedeće: Napomena: Sljedeći opis odnosi se na Microsoft Internet Explorer. Ukoliko koristite neki drugi preglednik, procedura se može razlikovati. 1) U prozoru Microsoft Internet Explorer odaberite Tools > Internet Options > Connections > LAN Settings. 2) Ostavite prazno polje pored natpisa Use a proxy server for your LAN. 3) Pritisnite OK Nakon što se postavke Proxy servera isključe, zatvorite preglednik. Možda ćete trebati vratiti ovu postavku prilikom povratka na Vašu internet vezu. 40

49 Pristupanje i navigacija web sučeljem Pristupanje web sučelju Da biste pristupili web sučelju, napravite sljedeće: 1) Povežite računalo sa terminalom 2) Pokrenite terminal Za dodatne informacije vidi poglavlje Prvi koraci na stranici 12 3) Otvorite Vaš preglednik i unesite IP adresu terminala Standardna IP adresa je Napomena: Ukoliko je IP adresa promijenjena a Vi nemate novu adresu, možete privremeno namjestiti IP adresu na početnu vrijednost pritiskom na tipku Reset koja se nalazi pored utora za SIM karticu na ploči sa spojevima terminala. Tada možete pristupiti web sučelju i promijeniti IP adresu. Ukoliko ne promijenite IP adresu, početna IP adresa će biti valjana samo dok je terminal isključen. Nakon toga se terminal vraća na onu IP adresu koja je bila prije nego je tipka Reset bila pritisnuta. Za dodatne informacije vezane uz tipku Reset, vidi Tipka za resetiranje na stranici

50 Pregled web sučelja Kada se web sučelje otvori, naslovna traka pokazuje ime proizvoda Web sučelje sastoji se od sljedećih dijelova: Naslovna traka Vrpca s ikonama Sadržaj Statusno polje Navigacijski okvir Na ploči za upravljanje se nalazi glavni izbornik. Klikom na jednu jedinicu u izborniku otvara se podizbornik u ploči za upravljanje ili na novoj stranici. Statusno polje pokazuje snagu signala Traka sa ikonama pokazuje ikone za nove SMS poruke i za aktivne dogañaje, kada su važni. Za objašnjenje ikona, vidi sljedeće poglavlje Ikone na traci s ikonama Sadržaj pokazuje odabrane stranice u ploči za upravljanje. Upotrebljava se za pregled i promjenu postavki, ili za obavljanje radnji. 42

51 Ikone na traci sa ikonama Ikona Objašnjenje Primljena je nova SMS poruka, ili obavijest o govornoj pošti. Pritisnite ikonu kako bi vidjeli novu poruku ili obavijest o govornoj pošti. Za dodatne informacije vidi Primanje poruke na stranici 56. Jedan dogañaj je aktivan. Pritisnite ikonu kako bi vidjeli popis aktivnih dogañaja. Za objašnjenja poruka koje se odnose na dogañaje, pogledaj Popis dogañaja na 123. stranici. Ova ikona će biti prisutna sve dok je dogañaj još aktivan. Navigacija web sučeljem Za proširenje izbornika, pritisnite izbornik na ploči za upravljanje. Za pristup statusu i postavkama, pritisnite odgovarajuću jedinicu ili odgovarajuću ikonu na traci sa ikonama. Status i postavke su prikazani u sadržaju. Za pregled mape lokacije, pritisnite SITE MAP na ploči za upravljanje. Pritisnite jedinicu na mapi lokacije kako biste direktno pristupili željenoj lokaciji. 43

52 Unos SIM PIN-a na web sučelje Napomena: Možda nećete trebati unijeti SIM PIN kako biste pristupili terminalu. To zavisi o tome jeli korištenje SIM PIN-a omogućeno na Vašoj SIM kartici. Ukoliko je računalo spojeno prilikom pokretanja terminala, možete pristupiti WEB sučelju i unijeti SIM PIN. Ukoliko Vaša SIM kartica zahtijeva PIN a PIN još nije unesen: kada pristupite web sučelju, on se otvara na stranici za PIN. Dok ne unesete PIN možete samo učitati software i pregledati nadzornu ploču. Za pristup svim drugim dijelovima web sučelja potreban Vam je PIN. Unesite PIN i pritisnite OK. Ukoliko unesete krivi PIN tri puta, od Vas će se tražiti PUK. Za dodatne informacije vidi odjeljak Pogrešan PIN na stranici 19. Ukoliko je PIN već unesen na terminal, ili je PIN isključen, na web sučelju se otvara direktno nadzorna ploča te je spremno za upotrebu. Napomena: neki dijelovi web sučelja mogu biti označeni sivom bojom ukoliko su korisnikove dozvole ograničene. Za informacije vezane uz podešavanje korisničkih dozvola, vidi Podešavanje korisnikovih dopuštenja na stranici

53 Korištenje nadzorne ploče Pregled Nadzorna ploča se koristi za kontrolu i nadzor komunikacije koja je u tijeku i za pregled postavki i statusa terminala i antene. 45

54 Postavke Odlomak vezan uz postavke (Properties) na nadzornoj ploči (Dashboard) pruža sljedeće informacije: Airtime provider (Naziv pružatelja usluge) GPS position: GPS pozicija Vašeg EXPLORER 727 sustava Status: Status terminala i antene Primjeri informacije o statusu su: Skeniranje, Spreman, Aktivnost podataka Satelite selection: Izabrani satelit za prijavu. Za dodatne informacije pogledaj Odabir željenog BGAN satelita na stranici 94. Unit serial number: Serijski broj terminala Software version: Verzija softvera ugrañenog u terminal Local IP address: Lokalna IP adresa terminala. Ova IP adresa se koristi za pristup terminalu s ureñaja spojenog na terminal IMEI number: IMEI broj terminala (jedinstveni broj koji se može naći na oznaci unutar pregrade za bateriju) MAC address za LAN sučelje terminala Antenna status: Status antene Upravljanje razmjenom podataka Pregled Razmjene podataka su prikazane pod PROFILES ON LAN ili STREAMING PROFILES ON LAN na dnu nadzorne ploče. Primarni profili su naznačeni na lijevoj strani a sekundarni profili (ukoliko postoje) su naznačeni na desnoj strani Profili koji su trenutno aktivni su označeni kao link sa tekstom Stop <ime profila>. Profili koji su spremni za aktivaciju su označeni kao link sa tekstom Start <ime profila>. 46

55 Početak/završetak Streaming sesije na LAN sučelju Napomena: Prije početka streaming sesije provjerite jeste li postavili Streaming profile za Vašu korisničku grupu na SETTINGS > LAN > na stranici skupine korisnika mreže. Kako bi započeli/zaustavili slanje podataka, pritisnite link sa imenom Vašeg Streaming profila pod STREAMING PROFILES ON LAN. Vodite računa o tome da ukoliko je jedan primarni profil aktivan, morate ga zaustaviti prije nego otvorite novi profil. Ukoliko je primarni profil već aktivan, Vaš novi profil se neće pojaviti kao link već kao običan tekst. Aktivan primarni profil je prikazan kao link sa tekstom Stop <ime profila>. Pritisnite ovaj link kako biste zaustavili aktivan primarni profil. Zatim pritisnite Vaš novi profil, koji je sada prikazan kao link. Za informacije o podešavanju skupine korisnika mreže, vidi Upravljanje korisnika LAN mreže na stranici 80. Za informacije o načinu podešavanja profila, vidi Korištenje profila na stranici 101. Napomena: Moguće su poteškoće u uspostavljanju najbrže Streaming veze ukoliko se nalazite blizu granice satelitskog snopa. 256 kbps Streaming zahtijeva kut elevacije od preko 15 stupnjeva. Uključivanje/isključivanje Standard data na LAN sučelju Po automatici, Standard data je uvijek uključen na terminalu. Ukoliko želite da Standard data bude uključen samo onda kada ga vi uključite, možete isključiti njegovu automatsku aktivaciju pomoću SETTINGS > LAN > stranica skupine korisnika mreže. Kada je automatska aktivacija isključena na stranici skupine korisnika mreže., možete ručno uključiti/isključiti Vaš Standard data profil sa nadzorne ploče stisnuvši Start <ime profila> or Stop <ime profila> pod opcijom PROFILES ON LAN na dnu stranice. Napomena. Ukoliko je jedan primarni profil aktivan, morate ga zaustaviti prije nego započnete novi profil. Ukoliko je primarni profil već aktivan, Vaš novi profil se neće pojaviti kao link već kao običan tekst.aktivan primarni profil je prikazan kao link sa tekstom Stop <ime profila>. Pritisnite ovaj link kako biste zaustavili aktivan primarni profil. Zatim pritisnite Vaš novi profil, koji je sada prikazan kao link. 47

56 Pregled informacija o pozivima i razmjeni podataka Sljedeće stavke na nadzornoj ploči pokazuju informacije o pozivima i razmjeni podataka ONGOING CALLS predstavlja popis poziva koji su trenutno aktivni. Popis pokazuje tip poziva i vrijeme povezano sa svakim pozivom ONGOING DANA SESSIONS predstavlja popis profila podataka koji su trenutno aktivni uključujući IP adresu koja je pridružena svakom profilu. SESSIONS TOTAL predstavlja zbroj za svako spajanje. Lista prikazuje ukupno vrijeme glasovne i Streaming sesije te iznos u MB prijenosa standardnih podataka. Brojači prikazuju ukupan zbroj za vezu od posljednjeg brisanja podataka na brojačima. 48

57 Korištenje telefonskog imenika Opća primjena Pregled U telefonskom imeniku možete: Vidjeti brojeve telefona Pogledati brojeve za brzo biranje sa handset-a Izmijeniti ili izbrisati postojeća imena i brojeve telefona, ili upisati nova imena i telefonske brojeve Pristup telefonskom imeniku Da bi pristupili telefonskom imeniku odaberite PHONE BOOK na lijevoj strani ploče za upravljanje. 49

58 Telefonski imenik pokazuje sve upise sa brojem unosa, imenom i brojem telefona. Prazna mjesta su takoñer uključena. Da biste sortirali telefonski imenik pritisnite naslov stupca prema kojem biste htjeli sortirati. Na primjer za sortiranje po imenu abecednim redom pritisnite na Name na gornjem retku imenika. Telefonski imenik sadrži 199 unosa podijeljenih na podstranice. Pritisnite odgovarajući link kako biste izabrali željeni podstranicu. Brzo biranje Broj unosa u telefonskom imeniku je broj za brzo biranje. Prilikom uspostavljanja poziva sa terminala možete koristiti ovaj broj umjesto biranja cijelog telefonskog broja.. Jednostavno birajte 00 <brzo biranje> zatim # ili prekidač slušalice.. Primjer: Da biste nazvali treći unos u telefonskom imeniku sa analognog telefona, uzmite prekidač slušalice i birajte 003 #. Ureñivanje unosa u telefonskom imeniku Dodavanje novog unosa Da biste dodali novi unos napravite sljedeće: 1) U telefonskom imeniku pronañite prazan broj unosa gdje biste željeli dodati novi telefonski broj i kliknite New 2) Unesite ime i telefonski broj novog unosa i kliknite Save entry. Novo ime i broj su sada navedeni u posebnom broju unosa u telefonskom imeniku. Izmjena unosa u telefonskom imeniku Da biste izmijenili upis, napravite sljedeće: 1) U telefonskom imeniku pritisnite Edit ispred unosa kojeg biste htjeli izmijeniti 2) Izmijenite ime i broj te pritisnite Save entry. Ime i/ili broj u biranom unosu su sada zamijenjeni novim informacijama Brisanje unosa u telefonskom imeniku Da biste izbirali unos, pritisnite Delete ispred unosa kojeg biste htjeli izbrisati Brisanje svih unosa u telefonskom imeniku Da biste izbirali sve unose u telefonskom imeniku, pritisnite Delete all entries in phone book na dnu stranice telefonskog imenika. 50

59 Pregled i ureñivanje mobilnih brojeva Pregled mobilnih brojeva Da biste vidjeli mobilne brojeve terminala, izaberite PHONE BOOK > Mobile numbers na lijevoj strani ploče za upravljanje. Mobilni brojevi su telefonski brojevi koji se koriste prilikom uspostave poziva prema terminalu. Napomena: Ovi brojevi nisu navedeni prilikom isporuke. Korisnik mora unijeti brojeve primljene od pružatelja usluge. Unos i ureñivanje mobilnih brojeva Da bi unijeli ili uredili mobilne brojeve, pritisnite Edit na dnu stranice, unesite primljene brojeve i pritisnite OK. 51

60 Korištenje evidencije poziva Informacije o ukupnoj uporabi Za pristup stranici poziva izaberite CALLS na lijevoj strani ploče za upravljanje. Stranica poziva sadrži informacije o upotrebi za glasovne komutirane veze Za objašnjenje glasovnih komutiranih usluga, vidi Glasovne komutirane usluge na stranici 9. Navedene informacije sadrže: Vremenski odreñen koristeći Standard Voice i Vremenski odreñen koristeći 3.1 khz Audio Prijenos evidencije poziva Sustav evidentira sve pozive i razmjene podataka. Za informacije vezane uz pregled popisa poziva i razmjene podataka, vidi sljedeće poglavlje. Da biste napravili prijenos cijele evidencije u datoteku, napravite sljedeće: 1) Na stranici poziva (CALLS), pritisnite link Export call log to file. 2) Pronañite lokaciju gdje želite spremiti evidenciju. 3) Pritisnite OK. 52

61 Pregled popisa poziva Kako biste vidjeli informacije o odlaznim pozivima, o primljenim ili propuštenim pozivima ili razmijenjenim podacima, izaberite jedan od sljedećih popisa na lijevoj strani ploče za upravljanje na stranici CALLS. Outgoing calls pokazuju vrijeme poziva, telefonski broj primatelja, vrijeme trajanja, vrstu (Standard ili 3.1 khz Audio) i približnu potrošnju za svaki odlazni poziv Received calls pokazuju vrijeme poziva, telefonski broj pozivatelja, vrijeme trajanja, vrstu (Standard ili 3.1 khz Audio) za svaki odlazni poziv Missed calls pokazuju vrijeme poziva, telefonski broj pozivatelja, vrijeme trajanja, vrstu (Standard ili 3.1 khz Audio) za svaki propušteni poziv Standard data sessions pokazuju vrijeme poziva, ulazne i izlazne količine informacija i približnu potrošnju za svaku Standard data sesiju Streaming data sessions pokazuju vrijeme poziva, vrijeme trajanja, vrstu (Streaming 32, 64, 128 ili 256 kbps) i približnu potrošnju za svaki Streaming data sesiju Datum i vrijeme se odnose na UTC vrijeme, primljeno sa satelita. Za informacije o dostupnim vrstama usluge, vidi BGAN usluge na 9. stranici. Napomena. Približna potrošnja se temelji na Vašim unosima pod ADMINISTRATION > Call charges. Thrane & Thrane ne preuzima odgovornost za točnost ove približne potrošnje. Možete sortirati svaki od popisa kliknuvši na naslov stupca kojeg biste željeli sortirati. Ukoliko popis ima više od jedne stranice, možete kliknuti na link na dnu stranice, te tako prijeći na drugu stranicu. Ukoliko ukupno postoji više od 100 poziva, najstariji pozivi se automatski pomiču kako bi napravili mjesto novim pozivima. 53

62 Korištenje SMS poruka Slanje SMS poruka Važna napomena: Ukoliko terminal nije online prilikom pokušaja slanja Vaše poruke, poruka odlazi u folder Outbox umjesto u Sent items folder. Poruke iz outboxa neće biti poslane automatski kada terminal ponovno bude online. Za dodatne informacije o Outboxu, vidi iduće poglavlje Opcije za poruke u Outboxu. Kako bi se uvjerili da je poruka poslana, provjerite je li premještena u Sent folder. Za slanje poruke sa terminala, napravite sljedeće: 1) Pritisnite MESSAGES na lijevoj strani ploče za upravljanje. Ova stranica sadrži nove dolazne poruke 2) Na lijevoj strani ploče za upravljanje pritisnite Write message. 3) Napišite poruku u polju Write new message. Ukoliko je tekst poruke predug za jedan SMS, poruka će biti poslana kao dvije ili više SMS poruka. Polje koje se nalazi ispod polja za poruku pokazuje broj SMS poruka korištenih za slanje poruke 4) Napišite telefonski broj primatelja u polju Recipient. Ne zaboravite 00 i broj zemlje (npr za zvanje Danske ili 00 1 za zvanje SAD-a. 54

63 5) Izaberite želite li ili ne Delivery notification (izvješće isporuke) za taj SMS. Ukoliko pritisnete Yes (da) stupac statusa u sent folderu će pokazati status Vaše poruke kada ona bude poslana. Možete podesiti izvješće isporuke za sve SMS poruke. Ova postavka se koristi automatski prilikom slanja poruke. Za dodatne informacije vidi Konfiguriranje postavki poruke na stranici 58. 6) Pritisnite Send (pošalji). Poruka je sada poslana i premještena u mapu Sent items Opcije za poruke u Outboxu Poruke u Outboxu su one koje nisu bile poslane, primjerice zbog toga što terminal nije bio online prilikom pokušaja slanja poruke. Da biste pristupili Outboxu pritisnite MESSAGES > Outbox na lijevoj strani ploče za upravljanje. Imate sljedeće opcije za poruke u Outboxu: Kada je terminal online pritisnite Resend pokraj poruke koju želite poslati. Kada se otvori stranica Write message, pritisnite Send. Terminal tada pokušava ponovno poslati poruku. Kako biste bili sigurni da je poruka poslana, provjerite mapu Sent folder Napomena: Originalna poruka ostaje u Outboxu. Kada ste poruku uspješno poslali, možete je izbrisati iz Outboxa. Pritisnite Delete pokraj poruke kako biste je izbrisali Pritisnite Delete all messages in Outbox kako biste izbrisali sve poruke. Opcije za poruke u Sent folderu Sent folder sadrži poslane SMS poruke. Kako biste pristupili sent folderu pritisnite MESSAGES > Sent sa ploče za upravljanje Stupac statusa pokazuje status svake poruke, ukoliko ste odabrali opciju izvješća poruke prilikom slanja poruke Imate sljedeće opcije za poruke u Sent folderu: Pritisnite Resend kraj poruke koju želite ponovno poslati. Kada se otvori stranica Write message, pritisnite Send. Terminal tada pokušava ponovno poslati poruku. Kako biste bili sigurni da je poruka poslana, provjerite mapu Sent folder. U njemu bi trebale biti dvije kopije poruke. Pritisnite Forward kraj poruke koju želite proslijediti. Unesite telefonski broj novog primatelja i pritisnite Send.Terminal tada pokušava poslati poruku novom primatelju. Kako biste bili sigurni da je poruka poslana, provjerite mapu Sent folder. Pritisnite Delete pokraj poruke kako biste je izbrisali Pritisnite Delete all messages in Outbox kako biste izbrisali sve poruke 55

64 Slanje SMS poruke terminalu Možete poslati SMS poruku terminalu primjerice sa mobilnog telefona, koristeći jedan od mobilnih brojeva. Birajte + <Mobilni broj> Prvi dio mobilnog broja je uvijek 870 što predstavlja kod zemlje za BGAN sustav. Ukoliko su mobilni brojevi navedeni na web sučelju, možete ih pogledati na sljedeći način: Odaberite PHONE BOOK > Mobile numbers. Ukoliko brojevi nisu dostupni na web sučelju, obratite se Vašem pružatelju usluge. Napomena. Postoje dva glasovna broja, jedan za 3.1 khz Audio i jedan za Standard Voice Primanje poruke Ukoliko je poruka stigla, traka za ikone na vrhu web sučelja pokazuje neotvorenu omotnicu. Pritisnite na omotnicu kako bi pročitali poruku. U protivnom, za čitanje novih poruke pritisnite MESSAGES na lijevoj strani ploče za upravljanje. Stranica pokazuje nove dolazne poruke Napomena: Terminal ne prihvaća više od 100 dolaznih poruka (uključujući pročitane i nepročitane poruke). Ukoliko ste primili 100 poruka, morate neke od njih izbrisati kako bi napravili prostor za nove poruke. U protivnom će nove poruke biti odbijene. Ukoliko poruka nije SMS poruka već informacija o govornoj poruci, nazovite Vašu službu govorne pošte kako biste čuli poruku. Kako biste pronašli Vašu službu govorne pošte birajte MESSAGES > Message settings sa ploče za upravljanje. Broj govorne poruke se pokazuje samo ako je dostupan na SIM kartici. U protivnom, obratite se Vašem pružatelju usluge. 56

65 Opcije za nove SMS poruke Da biste vidjeli nove poruke pritisnite MESSAGES sa ploče za upravljanje. Osim pregleda novih poruka imate i odreñen broj opcija koje pokazuju što raditi sa pojedinom porukom Pritisnite Read kako bi poruka prešla u Vaš Inbox koji sadrži pročitane poruke Pritisnite Reply za odgovor na poruku. Zatim napišite svoj odgovor i pritisnite Send. Za informacije vezane uz uključenje originalne poruke u Vaš odgovor vidi Podešavanje opcija poruke na stranici 58. Pritisnite Forward kako biste proslijedili poruku. Napišite telefonski broj primatelja u polju Recipient te pritisnite Send. Ukoliko želite premjestiti sve nove poruke pritisnite Move all new messages to Inbox. Napomena: Nove poruke ne mogu biti izbrisane sve dok nisu premještene u Inbox Opcije za SMS u Inboxu Poruke u Inboxu su dolazeće poruke koje su pročitane i premještene sa popisa novih poruka (pogledaj prethodni odlomak) U Inboxu imate sljedeće opcije. Pritisnite Reply za odgovor na poruku. Zatim napišite svoj odgovor I pritisnite Send. Za informacije vezane uz uključenje originalne poruke u Vaš odgovor vidi Podešavanje opcija poruke na stranici 58. Pritisnite Forward kako biste proslijedili poruku. Napišite telefonski broj primatelja u polju Recipient te pritisnite Send. Pritisnite Delete pokraj poruke kako biste je izbrisali Pritisnite Delete all messages in Inbox kako biste izbrisali sve poruke 57

66 Konfiguriranje postavki poruka Podešavanje zadanih postavki poruka Možete podesiti općenite opcije za Vaše odlazne poruke. Te opcije se u osnovi odnose na sve Vaše odlazne poruke. Meñutim, možete promijeniti postavku izvješće isporuke za pojedinačnu poruku. Za dodatne informacije vidi Slanje SMS poruke na stranici 54. Napravite sljedeće: 1) Izaberite MESSAGES > Message settings sa ploče za upravljanje. 2) Ukoliko želite uključiti originalnu poruku prilikom slanja odgovora pritisnite Yes pored Include message in reply. 3) Izaberite želite li ili ne Delivery notification (izvješće isporuke za SMS poruke). Ukoliko pritisnete Yes stupac statusa u sent folderu će pokazati status Vaše poruke kada ona bude poslana. 4) Pritisnite Apply. 58

67 Spremanje ili promjena broja SMS centra za poruke Broj SMS centra za poruke odreñuje SMS centar za poruke koji se koriste prilikom slanja i primanja SMS poruka. Broj SMS centra za poruke pohranjen je na SIM kartici. Da biste vidjeli broj SMS centra za poruke birajte MESSAGES > Message settings sa ploče za upravljanje Za promjenu broja pritisnite Edit pored SMS service center. Nakon promjene broja pritisnite Save. Zatim pritisnite Apply kako bi primijenili sve promjene. Vaš pružatelj usluge odreñuje broj SMS centra za poruke Pregled broja govorne pošte Broj govorne pošte je broj koji zovete za slušanje Vaših dolaznih govornih poruka. Napomena: Broj govorne poruke se pokazuje samo ako je dostupan na SIM kartici. U protivnom, obratite se Vašem pružatelju usluge. Da biste vidjeli broj govorne pošte birajte MESSAGES > Message settings sa ploče za upravljanje. Polje Voice mail number prikazuje broj govorne pošte. 59

68 Podešavanje sučelja Postavke (svojstva antene) Stranica Settings pokazuje svojstva antene te sadrži polje za aktivaciju odnosno deaktivaciju L-Band sučelja na terminalu. Za pristup stranici Settings, odaberite Settings sa ploče za upravljanje. Aktivacija ili deaktivacija L-Band sučelja (za buduće korištenje) Za aktivaciju odnosno deaktivaciju L-Band sučelja napravite sljedeće: 1) U polju L-BAND CONNECTOR na stranici SETTINGS, odaberite Enable ili Disable. 2) Pritisnite Apply. 60

69 Konfiguriranje LAN sučelja Pregled Terminal EXPLORER 727 ima 4 LAN konektora s napajanjem preko Etherneta. Veći dio LAN parametara su podešeni na stranicama upravljanja mrežom. Za informacije o ovim postavkama, vidi Upravljanje korisnicima LAN mreže na stranici 80. OPREZ! Promjene sljedećih postavki mogu utjecati na sve veze sa LAN sučeljem. Ovo takoñer uključuje Vašu trenutnu vezu sa web sučeljem. Podešavanje LAN sučelja Napravite sljedeće: 1) Sa ploče za upravljanje odaberite SETTINGS > LAN. 61

70 2) Na polju DHCP status, izaberite Enabled ili Disabled - Ukoliko izaberete Enabled terminal pridružuje dinamična IP adresu ureñajima spojenim na terminal - Ukoliko izaberete Disabled morate podesiti statičnu IP adresu u spojene ureñaje 3) Unesite lokalnu IP adresu i Netmask. Lokalna IP adresa je IP adresa koja se koristi za pristup web sučelju 4) Pritisnite Apply. 62

71 Prosljeñivanje priključka Prosljeñivanje priključka Vam omogućuje podešavanje servera spojenog sa terminalom dok je terminal u Router načinu rada. Bez prosljeñivanja priključka ne bi bilo moguće stupiti u vezu sa serverom preko interneta. Za informacije o podešavanju terminala u Router načinu rada, vidi Podešavanje skupine korisnika mreže na stranici 81. Sljedeći primjer pokazuje kako omogućiti internet pristup mail serveru (smtp) spojenom na terminal. IP adresa mail servera u ovom primjeru je ) Odaberite LAN > Port forwarding na ploči za upravljanje. 2) Odaberite Enabled kako biste omogućili prosljeñivanje priključka. 3) Unesite Incoming port range (raspon ulaznog priključka). 4) Unesite Destination IP address (IP adresu odredišta), u ovom primjeru je to IP adresa servera ) Unesite Destination port range (raspon priključka odredišta). 6) Ponovite korake od 3 do 5 da biste podesili prosljeñivanje priključka na dodatne servere. 7) U stupcu Active, izaberite za koje je priključke aktivno prosljeñivanje. 8) Pritisnite Apply. Sada možete pristupiti mail serveru sa interneta, koristeći vanjsku IP adresu terminala. 63

72 Konfiguracija sučelja telefona/faks ureñaja Napravite sljedeće: 1) Odaberite SETTINGS > Phone/Fax na ploči za upravljanje. 2) Za svaki priključak telefona/faks ureñaja podesite tip poziva za dolazne i odlazne pozive Napomena: Port 1 je konektor koji je najbliži konektoru antene, dok je Port 2 najbliži ISDN konektoru. Tipovi poziva su detaljnije opisani u Odabir vrste poziva na stranici 26 Za dolazne pozive možete označiti Standard ili 3.1 khz Audio ili obje opcije. Ukoliko označite obje opcije, svaki će ureñaj spojen na sučelje telefona/faks ureñaja reagirati na dolazne pozive. Ukoliko primjerice izaberete Standard sučelje telefona/faks ureñaja će reagirati na pozive prema Standard telefonskom broju Za odlazne pozive možete izabrati ili Standard ili 3.1 khz Audio. Odabrani tip će se koristiti automatski, ukoliko je to moguće, za bilo koji odlazni poziv. Meñutim, faks ureñaji i modemi mogu koristiti samo 3.1 khz Audio. Napomena. Možete zaobići zadanu postavku za odlazne pozive birajući 1* (za Standard Voice) ili 2* (za 3.1 khz Audio)) prije broja. Za dodatne informacije vidi Zaobilaženje zadanih tipova odlaznih poziva na stranici 26. 3) Pritisnite Apply. 64

73 Konfiguracija ISDN sučelja Napomena: Za informacije o podešavanje usluga poziva (dodatne usluge) vidi Podešavanje usluga poziva na stranici 69. Ove se usluge odnose i na sučelje telefona/faks ureñaja, sučelje ISDN-a, te na LAN uz PoE sučelje. Za konfiguraciju ISDN sučelja napravite sljedeće: 1) Odaberite SETTINGS > ISDN 2) Podesite tip poziva za dolazne pozive Možete izabrati Standard, 3.1 khz Audio, UDI i/ili RDI. Napomena: Povezani ureñaji će primati dolazne pozive samo sa vrstama poziva odabranim ovdje. Na primjer, ukoliko ste izabrali samo Standard, a doñe poziv G4 faks ureñaja (koristeći tip poziva UDI), faks ureñaj spojen na ISDN priključak neće primiti dolazni poziv 3) Podesite MSN brojeve koji su pridruženi svakom tipu poziva. Ova se postavka samo odnosi na tip poziva odabran poviše MSN broja, i samo ako povezani ureñaj podržava korišteni tip poziva. Važna napomena: Ukoliko podesite MSN broj na bilo što drugo osim na <None>, povezani ureñaji moraju biti programirani sa tim MSN brojevima. 65

74 Imate sljedeće opcije sa MSN brojevima <None> MSN brojevi se ne koriste. Dolazni poziv je prihvaćen u svim ureñajima povezanim sa ovim priključkom 1*, 2*, 3* or 4*: ukoliko, na primjer, izaberete 1* I Standard tip poziva, dolazni Standard poziv će biti prihvaćen od svih ureñaja koji programirani sa brojem 1* i koji su povezani sa ISDN sučeljem 0401, 0402: ovo su lokalni brojevi za različite ureñaje povezane sa ISDN sučeljem. Dolazni poziv je prihvaćen od ureñaja koji su programirani sa izabranim brojem i koji su povezani sa ISDN sučeljem Možete kombinirati MSN postavke. Primjer. Imate dva ureñaja povezana sa ISDN sučeljem. Jedan je programiran sa brojevima 1* i 0401, drugi je programiran sa 1* i Na web sučelju izaberete MSN broj 1* pod Standard. Ukoliko doñe dolazni Standard poziv, oba ureñaja će prihvatiti poziv. Ukoliko napravite lokalan poziv prema jednom od lokalnih brojeva 0401 ili 0402 samo će pozvani ureñaj prihvatiti poziv. 4) Podesite tip poziva za odlazne pozive Ukoliko izaberete Automatic, tip poziva će biti odreñen od strane pozivnog ureñaja. Ukoliko izaberete Standard, svi odlazni pozivi, osim UDI/RDI, će korisitti tip poziva Standard. Ukoliko napravite tip poziva 3.1 khz Audio, biti će pretvoreni u Standard poziv. Ova postavka neće utjecati na odlazne UDI ili RDI sesije. Ukoliko izaberete 3.1 khz Audio, svi odlazni pozivi, osim UDI / RDI, koristiti će tip poziva 3.1 khz Audio, ukoliko napravite Standard poziv biti će pretvoreni u poziv 3.1 khz Audio. Ova postavka neće utjecati na odlazne UDI ili RDI sesije. Napomena. Možete zaobići postavku tipa poziva za odlazne pozive birajući jedan od sljedećih prefikasa ispred broja. 1* (za korištenje Standard Voice) 2* (za korištenje 3.1 khz Audio) Za dodatne informacije vidi Zaobilaženje zadanih tipova odlaznih poziva na stranici 26 5) Pritisnite Apply. Podešavanje uobičajenih postavki sučelja 66

75 Uobičajeni APN (naziv pristupne točke) APN je ovdje definiran te može biti izabran za svaku skupinu korisničke mreže. Ukoliko upotrebljavate isti APN za više skupina korisnika mreže, lakše ga je jednom definirati a zatim jednostavno odabrati za odreñenu korisničku grupu. Takoñer, ukoliko kasnije promijenite APN, on se automatski učitava za sve skupine korisnika mreže gdje je postavka odabrana. Podešavanje postavki Napravite sljedeće: 1) Odaberite SETTINGS > Common. 2) Odaberite APN. Imate sljedeće opcije: SIM default. APN je uzet sa SIM kartice. Ovo je preporučena opcija, osim ako nemate posebne zahtjeve Network assigned. APN je pridružen sa mreže User defined. Unesite APN. APN dostavlja pružatelj usluge 67

76 3) Na polju Buffering on Streaming profiles, izaberite Enabled ili Disabled. Ako odaberete Enabled, Vaša Streaming veza će biti pohranjena. To znači da je prijenos neznatno kasni kako bi se osigurao precizan i kontinuiran protok podataka. Ako odaberete Disabled, Vaša Streaming veza neće biti pohranjena. To znači da je podatak prenesen u istom trenutku, ali može neznatno varirati u brzini slanja. 4) Pritisnite Apply Kako koristiti uobičajeni APN Nakon što konfigurirate APN za Vašu osobnu skupinu korisnika mreže, izaberite Common kako biste koristili postavku sa ove stranice. Tamo gdje odaberete Common za individualnu grupu, prilikom promjene APN-a, postavka će se automatski učitati. 68

77 Podešavanje usluga poziva Pregled Napomena: Terminal mora biti registriran na BGAN sustav prije podešavanja usluge poziva na sučelje. Na sučelju možete postaviti sljedeće dodatne usluge: Preusmjeravanje poziva Zabrana poziva Pozivi na čekanju Prikaz poziva Zatvorena korisnička grupa Zavisno o mreži, neke od ovih postavki mogu spriječiti aktivaciju drugih. Postavke se odnose na sve povezane ureñaje koje koriste glasovne komutirane usluge. 69

78 Preusmjeravanje poziva Možete podesiti terminal da automatski preusmjerava dolazne pozive na drugi telefonski broj. Napravite sljedeće: 1) Odaberite SETTINGS > Common > Call forward sa lijeve strane ploče za upravljanje. 2) Za svaki tip poziva, izaberite Enabled do mjesta gdje želite preusmjeriti dolazni poziv. 3) Pored odabranih stavki, unesite broj na koji želite preusmjeriti poziv. 4) Ukoliko ste odabrali Forward if no reply, izaberite sa padajućeg popisa vremensko razdoblje koliko bi sustav trebao čekati prije preusmjeravanja poziva. 5) Pritisnite Apply. 70

79 Zabrana poziva Napravite sljedeće za dolazne i/ili odlazne pozive prema i od terminala 1) Odaberite SETTINGS > Common > Call barring sa lijeve strane ploče za upravljanje. 2) Pritisnite OK pored Read current settings, kako bi se stranica ažurirala. 3) Za svaki tip poziva izaberite koji bi poziv trebao biti zabranjen. 4) U polje Barring PIN unesite PIN za podešavanje zabrane poziva Napomena: Ovdje se ne radi o SIM PIN-u korištenom kod pokretanja,već o mrežnom PIN-u kojeg ste dobili zajedno sa SIM PIN-om 5) Pritisnite Apply. 71

80 Pozivi na čekanju Možete podesiti želite li ili ne primati obavijest o pozivima na čekanju dok uspostavljate poziv ili dok vršite prijenos podataka. Napravite sljedeće: 1) Izaberite SETTINGS > Common > Call waiting sa lijeve strane ploče za upravljanje. 2) Pritisnite OK pored Read current settings, kako bi se se stranica ažurirala. 3) Za svaki tip poziva, izaberite Call waiting enabled ukoliko želite primati obavijest o pozivima na čekanju dok uspostavljate poziv ili dok vršite prijenos podataka. 4) Pritisnite Apply. 72

81 Prikaz poziva Možete podesiti terminal da pokazuje Vaš broj dok uspostavljate poziv ili dok vršite prijenos podataka. Napravite sljedeće: 1) Izaberite SETTINGS > Common > Line identification na lijevoj strani ploče za upravljanje. 2) Izaberite Show my number i pritisnite Apply. 73

82 Zatvorena korisnička skupina Vaša pretplata može uključivati jednu ili više zatvorenih skupina. Zatvorena korisnička skupina je skupina korisnika ovlaštenih za uspostavu poziva jednih prema drugima ali ne i prema korisnicima koji su van skupine. Za definiranje postavki ovih korisničkih skupina, napravite sljedeće: 1) Odaberite Common > Closed user group na lijevoj strani ploče za upravljanje. 2) Unesite brojeve članova Vaše skupine pod Group no. 3) Odaberite koje će skupine biti aktivne Ukoliko izaberete Subscribed, aktiviraju se skupine koje su dio pretplate. 4) Za dozvolu pristupa aktivnim korisničkim skupinama, odaberite Outgoing Access pod SETTINGS FOR ACTIVE CLOSED USER GROUP. Ukoliko ste poviše odabrali Subscribed, ova se postavka neće koristiti. 5) Odaberite Preferential ukoliko želite da aktivirana korisnička skupina bude izabrana kad član korisničke skupine ne navede broj skupine za vrijeme podešavanja poziva. 6) Pritisnite Apply. 74

83 Upravljanje IP handsetom Pregled Terminal ima 4 LAN (PoE) konektora za spajanje IP handseta ili druge IP opreme. Možete povezati Vaš IP handset direktno na LAN sučelje ili upotrijebiti PoE prekidač za povezivanje više handseta. EXPLORER terminal podržava povezivanje najviše 16 handseta. Svaki handset mora imati lokalan broj u rasponu od 0501 do 0516 kao i jedinstvenu lozinku. Povezivanje novog IP handseta Napomena: Prvi handset koji je povezan sa LAN sučeljem na terminalu se automatski registrira na terminal i pridružuje mu se lokalan broj 0501 i lozinka Za povezivanje novog IP handseta, napravite sljedeće: 1) Povežite IP handset na jedan od LAN priključaka terminala 2) Na web sučelju, izaberite SETTINGS > IP handset. 3) Pored lokalnog broja koji želite koristiti pritisnite New. 4) Unesite lozinku za Vaš IP handset. 75

84 5) Na IP handsetu, koristite display izbornik za unos lokalnog broja i lozinku koju ste upravo unijeli na web sučelju. Napravite sljedeće: Pristupite izborniku i odaberite SIP kako bi dobili listu profila Odaberite BGAN profil i odaberite Options Odaberite Edit/View i promijenite korisničko ime i lozinku. Korisničko ime je takoñer lokalni broj za handset. Kada su se terminal i handset prepoznali, Configure link se pojavljuje do handseta na stranici IP handseta na web sučelju. Ovaj link omogućuje direktan pristup ugrañenom web sučelju IP handseta. Za dodatne informacije vidi upute za IP handset. Podešavanje IP handseta Napravite sljedeće: 1) Odaberite SETTINGS > IP handset. 2) Odaberite Edit pokraj handseta za promjenu lozinke handseta. Morate unijeti istu lozinku kao i lokalni broj (korisničko ime) IP handseta. 3) Odaberite Delete pored handseta da biste ga izbrisali sa popisa. Kada je handset izbrisan sa popisa, ne možete više pristupiti terminalu s tim handsetom. 4) Odaberite Configure pored handseta za pristup ugrañenom web sučelju IP handseta. Sa web sučeljem IP handseta možete pristupiti internim postavkama IP handseta. Za dodatne informacije vidi upute za IP handset. 76

85 Postavljanje tipova poziva za IP handset Napravite sljedeće: 1) Odaberite SETTINGS > IP handsets > Call settings. 2) Za svaki handset, odaberite tip poziva koji želite uspostaviti za dolazne i odlazne pozive. Tipovi poziva su detaljnije opisani u Odabir vrste poziva na stranici 26. Za dolazne pozive, možete provjeriti Standard ili 3.1 khz Audio ili oboje. Ukoliko provjeravate oboje, handset će reagirati (zvoniti) na svaki dolazni poziv. Ako, na primjer, izaberete Standard, handset će reagirati samo na pozive upućene na Standard telefonski broj. Za odlazne pozive, možete izabrati ili Standard ili 3.1 khz Audio. U osnovi, koristiti će se izabrani tip za bilo koji odlazni poziv. 3) Pritisnite Apply 77

86 Konfiguriranje I/O sučelja Pregled I/O sučelje na terminalu ima 5 podesivih I/O pinova. Možete podesiti funkciju svakog PIN-a na web sučelju. Zadane funkcije I/O pinova su sljedeće: Pin 1: Ringer output Kada terminal primi obavijest o dolaznom pozivu sa sučelja satelita, pin mijenja stanje od niskog prema visokom. Kada se na poziv odgovori, ili pozivatelj odustane od poziva, pin se ponovno vraća u nisko stanje. Pin 2: Warning/Error output. Pin omogućuje vanjski signal koji označava upozorenje/grešku. Vanjski signal ostaje aktivan sve dok se ne riješe sva upozorenja/greške Pin 3: Mute output Pin daje vanjski signal koji je aktivan za vrijeme poziva. Signal se može koristiti za stišavanje vanjske opreme, npr. radio ureñaja u automobilu Pin 4: Radio silence input Doj je aktivan, terminal prati funkciju Radio Silence. Terminal zatvara sve otvorene veze i odjavljuje se sa svih BGAN mreža. Nije dozvoljen prijenos dok se pin ne deaktivira Pin 5/8: Ignition input. Funkcija paljenja koristi Pin 5 zajedno sa Pin-om 8 (DC in). Spojite odgovarajući Pin na ključ paljenja vozila kako slijedi: Ako je ulaz veoma aktivan spojite Pin 5 u uzemljenje, i koristite Pin 8 da biste uključili terminal na V DC Ako je ulaz slabo aktivan, spojite Pin 8 na pozitivni napon istosmjerne struje, i koristite Pin 5 da biste uključili terminal na <1.2 V DC 78

87 Konfiguriranje I/O sučelja Za konfiguraciju I/O pinova napravite sljedeće: 1) Odaberite SETTINGS > Discrete I/O. 2) Za svaki Pin koji želite koristiti, odaberite Enabled. 3) Za svaki Pin izaberite jednu od opcija Active high ili Active low. 4) Ukoliko koristite funkciju paljenja i želite da terminal ostane uključen neko vrijeme nakon što je paljenje isključeno, unesite broj minuta pod DELAYED SHUTDOWN. Za dodatne informacije o funkciji paljenja, vidi Korištenje funkcije paljenja na stranici 13. 5) Ukoliko koristite ringer output, odaberite tipove dolaznih poziva za aktiviranje zvona pod RINGER OUTPUT. 6) Ukoliko koristite Mute output, odaberite tipove dolaznih poziva za aktiviranje Mute funkcije pod MUTE OUTPUT. 7) Pritisnite Apply. 79

88 Upravljanje korisnicima LAN mreže Uvod Sustav upravljanja mrežom Sustav upravljanja mrežom dijeli korisnike terminala EXPLORER 727 na skupine korisnika mreže. Svaka skupina korisnika mreže ima profil koji odreñuje kako se korisnici povezuju na Inmarsat BGAN mrežu. Skupine korisnika mreže mogu omogućiti ili ograničiti odreñene usluge za različite korisnike. Terminal EXPLORER 727 podržava do 11 različitih skupina korisnika mreže i globalnih IP adresa. Koraci potrebni za upravljanje korisnicima mreže su: 1. Odreñivanje skupine korisnika mreže. Vidi Postavljanje skupina korisnika mreže na stranici 81. Skupine korisnika mreže uključuju postavke kao što su: QoS (Quality of Service/ kvaliteta usluge; Standard/Streaming; standardna/protok podataka), IP adresiranje (Static/Dynamic; statično/dinamično) Način pristupa Internetu (Router Mode/Bridge Mode/No Internet Access; router, most, nema pristupa) 2. Odreñivanje mrežnog ureñaja. Vidi Upravljanje mrežnim ureñajima na stranici 85. Mrežni se ureñaji odreñuju preko IP adrese, MAC adrese i (prema izboru) nazivu ureñaja. 3. Povezivanje skupine korisnika mreže i mrežnog ureñaja. Vidi Korištenje mrežne klasifikacijske tablice na stranici 87. Mrežna klasifikacijska tablica odreñuje koji bi ureñaji trebali pripadati kojoj skupini korisnika mreže. Pristup postavkama upravljanja mrežom Za pristup postavkama upravljanja mrežom potrebna je administratorska lozinka. Administrator može kreirati i upravljati skupinama korisnika mreže i postaviti novu mrežnu klasifikacijsku tablicu, s odreñivanjem prioriteta za ureñaje, skupine i LAN portove. OPREZ! Ukoliko izmijenite postavke u opisane u nastavku, može doći do promjene svih veza na LAN sučelje, uključujući i vašu trenutnu vezu na web sučelje! 80

89 Postavljanje skupina korisnika mreže Pregled Skupina korisnika mreže u ovom kontekstu predstavlja skupinu korisnika mreže koji imaju isti profil kvalitete usluge (Quality of Service) i koriste iste mrežne parametre. Postoji 11 skupina korisnika mreže s opcijom konfiguriranja. Za zadanu (Default) skupinu korisnika pojedine su postavke zaključane, tako da je uvijek dostupna jedna funkcionalna skupina korisnika. Na primjer, skupina korisnika Default ne dopušta povezivanje preko opcije Bridge mode. Napomena: Skupine korisnika mreže ne mogu se brisati. Ukoliko ih ne želite koristiti, pritisnite Edit i odaberite Disabled preko opcije Status u polju NETWORK USER GROUP. Ureñivanje skupine korisnika mreže Slijedite sljedeće upute: 1. Odaberite SETTINGS > Network user groups. Nakon pojavljivanja okvira, unesite administratorsko korisničko ime i lozinku. Zadano korisničko ime je admin, a zadana lozinka je Note 81

90 2. Pritisnite Edit pored skupine korisnika koju želite postaviti. Napomena: Za dodatna objašnjenja navedenih postavki, vidi Definicije mrežnih izraza na stranici Unesite naziv skupine. 4. Odaberite Enabled ili Disabled (uključeno ili isključeno). 5. Odaberite vrstu Internet veze u polju Internet connection. Router mode znači da se veza može dijeliti s drugim korisnicima, s tim da NAT modul terminala prevodi adrese prema potrebi. Koristite ovaj način rada ako je preko LAN sučelja spojeno jedno ili više računala, i terminal vam služi kao ruter. Note 82

91 Bridge mode je isključiva veza, s tim da je NAT modul isključen. Koristite ovaj način rada zajedno sa unosom iz mrežne tablice koji označava jedno računalo (Koristite ovaj način rada zajedno sa unosom u mrežnu klasifikacijskoj tablici koji označava jedno računalo (Vidi Korištenje mrežne klasifikacijske tablice na stranici 87). Ovaj način rada nije dostupan u zadanoj korisničkoj skupini (Default). No internet access znači da nije dopušteno spajanje na Internet. Koristite ovu postavku primjerice za IP handsets, kad vam nije potrebna Internet veza. Još uvijek je dostupna vanjska glasovna veza; ova postavka vezana je samo na komunikaciju preko Interneta. 6. Odaberite Dynamic IP address. Ovo je IP adresa koja se koristi izvana na satelitskoj mreži. Ako želite koristiti statičnu IP adresu, i imate pretplatu koja to podržava, postavku svejedno morate ostaviti na Dynamic. Zatim odaberite SIM default u koraku 8, i u koraku 9 unesite APN korisničko ime i lozinku koje ste dobili od pružatelja usluga. Terminal će tada koristiti statičnu IP adresu koja je postavljena za vašu SIM karticu. Napomena: BGAN mreža u ovom trenutku ne podržava unošenje statične IP adrese. 7. Postavite IP Header compression na Enabled ili Disabled. Za više podataka o IP kompresiji zaglavlja vidi Kompresija zaglavlja na stranici Odaberite izvor za APN (Access Point Name). Postoje četiri opcije za odreñivanje APN-a. Osim u slučaju kad imate posebne zahtjeve, preporuča se korištenje opcije SIM default, ili podešavanje zajedničkog Common APN-a na SIM default, i zatim odabir opcije Common. Opcije su kako slijedi: Common. APN se preuzima iz zajedničkog Common APN-a koji je odreñen preko SETTINGS > Common. Vidi Postavljenje postavki zajedničkog sučelja na stranici 67. SIM default. APN se preuzima sa SIM kartice. Ako želite koristiti statičnu IP adresu na vanjskoj mreži, odaberite ovu opciju ili preko ovog okvira ili preko postavki Common setting. Network assigned. APN se dodjeljuje preko mreže. User defined. Unesite APN. APN se dobiva od mobilnog operatera. 9. Ako je za APN potrebna lozinka, unesite korisničko ime i lozinku koje ste dobili od mobilnog operatera. Napomena: Ako koristite statičnu IP adresu sa SIM kartice, korisničko ime i lozinka su obvezni! Vidi korak 6. u prethodnom dijelu. 10. Na polju Automatic activation odaberite opciju automatskog ili ručnog aktiviranja profila koji se bira u sljedećem koraku. Napomena: Ako je odabrani profil Streaming profil, ova postavka nema učinka. Streaming profili se uvijek moraju ručno aktivirati preko upravljačke ploče. Disabled znači da možete aktivirati/deaktivirati profil preko upravljačke ploče. Enabled znači da se profile aktivira automatski. 11. Odaberite Primary profile. Odaberite profil s popisa Primary. Ovaj profil koristi skupina mrežnih korisnika kao prvi izbor, kad je to moguće. 83

92 Postoji 5 prethodno definiranih profila: Standard, Streaming 32 kbps, Streaming 64 kbps, Streaming 128 kbps i Streaming 256 kbps. Isto tako možete definirati vlastite profile. Važna napomena: Ako ste odabrali Streaming vezu kao primarni profil, LAN sučelje pokreće Streaming vezu dok je ne prekinete ili isključite sučelje. No, ako odaberete jedan ili više sekundarnih profila, možete postaviti filter protoka prometa tako da se za odreñene vrste prometa koristi samo Streaming profil. Za više podataka o profilima i filterima protoka prometa, vidi Korištenje profila na stranici 101 i Korištenje filtera protoka prometa na stranici Odaberite Secondary profile. Za odabir više od jednog sekundarnog profila, pritisnite i zadržite Ctrl ili Shift prilikom odabira. Napomena: Ako ste odabrali i primarni i jedan ili više sekundarnih profila, prije uspostave ispravne veze potrebno je definirati filter protoka prometa. Identifikatori konteksta (Context Identifiers - CIDs) za odabrane primarne i sekundarne profile navedeni su pod Profile CIDs. 13. Pritisnite Apply. Note 84

93 Upravljanje mrežnim ureñajima Pregled Mrežni ureñaj, u ovom kontekstu predstavlja Ethernet hardverski ureñaj koji je odreñen jedinstvenom MAC adresom. Kad je terminal spojen mrežni ureñaj s dinamičnom IP adresom, automatski ne pojavljuje na popisu mrežnih ureñaja (Network devices). Pregled popisa mrežnih ureñaja Za pregled popisa mrežnih ureñaja, odaberite SETTINGS > Network devices. Za svaki se ureñaj na popisu prikazuje: IP adresa MAC adresa Naziv ureñaja (ako je dostupan) 85

94 Zaključavanje IP adrese na MAC adresu Kad je ureñaj zaključan na IP adresu, terminal uvijek dodjeljuje IP adresu na MAC adresu ureñaja (ako je DHCP uključen i Internet veza nije Bridge mode veza). Za zaključavanje ureñaja na trenutnu IP adresu, pritisnite poveznicu pored ureñaja. Ureñaj je zaključan na trenutnu IP adresu i dodan na popis zaključanih IP adresa na vrhu stranice. Za otključavanje ureñaja s IP adrese, pritisnite Delete pored ureñaja na popisu LOCKED IP ADDRESSES. 86

95 Korištenje mrežne klasifikacijske tablice Pregled Mrežna klasifikacijska tablica koristi se za stvaranje veza izmeñu mrežnih ureñaja i skupina korisnika mreže. Svaki unos u tablici prikazuje MAC adresu, IP adresu, LAN port i skupinu korisnika mreže. Dodavanje ili ureñivanje unosa u mrežnoj klasifikacijskoj tablici Za dodavanje novog unosa u tablicu ili ureñivanje postojećeg unosa, slijedite sljedeće korake: 1. Odaberite SETTINGS > Network classification table. Mrežna klasifikacijska tablica pokazuje koji su ureñaji vezani s kojim LAN portovima i skupinama korisnika mreže. Zvjezdica (*) označava zamjenski znak, što znači da se prihvaća bilo koja vrijednost. 87

96 2. Pritisnite Edit pored unosa koji želite ureñivati, ili pritisnite Add na dnu popisa. 3. Pritisnite Add pored mrežnog ureñaja koji želite koristiti, ili ručno unesite MAC adresu na vrhu stranice. Napomena: Ako ostavite polje prazno, predstavlja isto što i zamjenski znak i prikazuje se zvjezdicom u mrežnoj klasifikacijskoj tablici. Osim ako koristite statičnu IP adresu, polje za IP adresu treba uvijek ostaviti prazno. 4. Odaberite LAN port i Network user group koje želite povezati s ureñajem. Skupine mrežnih korisnika kreiraju se i definiraju na stranici Network user groups. Vidi Postavljanje skupina korisnika mreže na stranici Pritisnite Apply. Izmjene su vidljive u mrežnoj klasifikacijskoj tablici. Note 88

97 Brisanje unosa u mrežnoj klasifikacijskoj tablici U tablici network classification table, pritisnite Delete pored unosa koji želite izbrisati. Mijenjanje prioriteta u mrežnoj klasifikacijskoj tablici Mrežna klasifikacijska tablica prikazuje prioritete, što znači da se unosi vrednuju prema redoslijedu u kojem su navedeni. Primjenjuje se prvi unos (i samo prvi unos) koji odgovara značajkama spojenog ureñaja, što znači da veza koristi postavke skupine korisnika koja je dodijeljena tom unosu. Zadana skupina korisnika (Default group) je uvijek na posljednjem mjestu, tako da se koristi samo ako nijedan drugi unos ne odgovara značajkama spojenog ureñaja. Za mijenjanje prioriteta unosa, pritisnite strelicu pored unosa u smjeru prema gore ili prema dolje. 89

98 Definicije mrežnih izraza APN (Access Point Name/ Naziv pristupne točke) APN odreñuje korisnik mreže, s ciljem uspostave veze do odreñene mreže. Terminal treba imati APN, kako bi se povezao s odredišnom mrežom. APN-ove dodjeljuje mobilni operater. Postoji i opcija da su definirani na SIM kartici. Kompresija zaglavlja Zaglavlje skupa podataka sadrži kontrolne podatke koji pripadaju tom skupu. Podaci u zaglavlju mogu zauzeti značajan udio propusnosti. Kako bi sačuvali propusnost, može se koristiti kompresija zaglavlja, što znači da se komprimiraju podaci iz zaglavlja i izostavljaju neki podaci. Možete odabrati želite li koristiti kompresiju pri prijenosu podataka. Header Compression enabled: Preporučeno za aplikacije s niskom razinom šuma. Ako odaberete ovu opciju, iskorištava ne manje propusnosti za prijenos informacija iz zaglavlja, tako da je propusnost veća za korisni sadržaj paketa. U slučaju vanjskih smetnji, sustav će trebati ponovno slati podatke, tako da se propusnost iskorištava više nego kad se podaci šalju bez kompresije zaglavlja. Header Compression disabled: Preporučeno za slučaj vanjskih smetnji. Kad je uključena ova opcija, sustav je manje osjetljiv na šumove. Profili Profil je skup postavki kvalitete usluge (Quality of Service QoS) i ostalih postavki koje odreñuju kako se podaci prenose preko sučelja. Na primjer, profil se koristi za odreñivanje je li veze standardna (Standard) ili protok podataka (Streaming). Možete odabrati jedan od ponuñenih profila ili definirati vlastiti profil za prijenos podataka. Napomena: Ako ste za sučelje odabrali više profila (jedan primarni i jedan ili više sekundarnih profila) prije uspostave ispravne veze potrebno je definirati filter protoka prometa. Za definiranje profila i filtera protoka prometa potrebna je administratorska lozinka. NAT (Network Address Translation) NAT omogućuje lokalnoj mreži korištenje jednog skupa privatnih IP adresa za interni promet i dodijeljenu ili statičnu IP adresu za vanjski promet. Ugrañeni NAT modul u terminalu izvodi sva potrebna pretvaranja adresa izmeñu lokalnog i vanjskog prometa. Ako je spojeno više korisnika, morate odabrati skupinu korisnika mreže s opcijom Router mode kako bi mogli koristiti NAT modul terminala. Note 90

99 Učitavanje softvera Uvod Softver se može učitati s računala na terminal bez unošenja PIN-a. Ukoliko vaša SIM kartica traži unos PIN-a, a niste ga unijeli, potrebno je unijeti administratorsko korisničko ime i lozinku. Web sučelje takoñer nudi mogućnost preuzimanja posljednje verzije softvera s interneta na računalo. U nastavku je opisan način preuzimanja softvera s računala na terminal i način preuzimanja softvera s interneta na vaše računalo. 91

100 Preuzimanje softvera s računala Za preuzimanje softvera s računala na terminal, slijedite sljedeće korake: 1. Preuzmite novi softver kako je opisano u sljedećem odjeljku, ili preuzmite softver od Thrane & Thrane i pohranite ga na računalu. 2. Otvorite web sučelje i odaberite jednu od dvije opcije: Ako je PIN prihvaćen (ili nije potreban unos PIN-a), odaberite SETTINGS > Upload na lijevom navigacijskom okviru. Ako je PIN potreban, ali nije unesen, odaberite ADMINISTRATION, unesite administratorski PIN i lozinku i pritisnite Logon. Zadano korisničko ime je admin, a zadana lozinka je Zatim odaberite Upload na lijevom navigacijskom okviru. Otvara se stranica SOFTWARE UPLOAD. 3. Na polju UPLOAD SOFTWARE TO TERMINAL, pritisnite Browse Pronañite novu verziju softvera i prihvatite odabir. 5. Pritisnite dugme Upload. 6. Napominjemo da postupak preuzimanja može trajati nekoliko minuta. Napomena: Kad se završi preuzimanje, terminal se automatski ponovno pokreće s instaliranim novim softverom. 92

101 Preuzimanje softvera s Interneta Važna napomena: Terminal koristi vašu BGAN mobilnu pretplatu za preuzimanje nove verzije softvera s Interneta. Napominjemo da je za preuzimanje softvera potrebno nekoliko minuta. Za preuzimanje posljednje verzije softvera s Interneta na terminal, slijedite sljedeće korake: 1. Provjerite postoji li veza na Internet s terminala. 2. Otvorite web sučelje i odaberite SETTINGS > Upload na lijevom navigacijskom okviru. 3. Pritisnite Check for updates. Terminal će se spojiti na Internet preko BGAN mreže, koristeći vašu mobilnu pretplatu. Pronalaženje nove verzije softvera može potrajati nekoliko minuta. Kad se pronañe nova verzija softvera, web sučelje prikazuje novu verziju i link za preuzimanje softvera. 4. Pritisnite poveznicu za preuzimanje nove verzije softvera na računalo. Nakon što pohranite softver, slijedite postupak opisan u prethodnom odjeljku (Preuzimanje softvera s računala) za prebacivanje softvera s računala na terminal. 93

102 Odabir odgovarajućeg BGAN satelita Pregled Terminal je prema zadanim postavkama postavljen tako da automatski pronalazi najpovoljniji satelit za povezivanje ( Auto način rada). Ukoliko ste smješteni na lokaciji gdje je dostupno više BGAN satelita, možete odabrati satelit koji želite koristiti pri registraciji na BGAN mrežu. Za odabir odgovarajućeg BGAN satelita Slijedite sljedeće korake: 1. Odaberite SETTINGS > Satellite selection na lijevom navigacijskom okviru. 2. Odaberite satelit koji želite koristiti. Ako odaberete opciju Auto (zadana postavka) sustav EXPLORER 727 će automatski koristiti najpovoljniji satelit. U ovom trenutku još nisu dostupni POR sateliti. 3. Pritisnite Apply. Napomena: Ako ste odabrali jedan od satelita, sustav EXPLORER 727 pokušati će registraciju samo na tom satelitu, što znači da se sustav EXPLORER 727 neće moći registrirati na BGAN mrežu ako je antena van pokrivenosti za taj satelit. 94

103 Administratorske postavke Pristup administratorskim postavkama Prijava Za pristup administratorskim postavkama potrebna je administratorsko korisničko ime i lozinka. 1. Odaberite ADMINISTRATION na lijevom navigacijskom okviru. 2. Unesite administratorsko korisničko ime i lozinku. Zadano korisničko ime je admin, a zadana lozinka je Ako ste zaboravili administratorsku lozinku, možete resetirati lozinku pritiskom na poveznicu na dnu stranice. Dodatne informacije potražite u sljedećem odjeljku Resetiranje administratorske lozinke. 3. Pritisnite Logon. Stranica za administratorske postavke sada se ažurira, tako da možete promijeniti korisničko ime i lozinku, spremiti/učitati konfiguraciju (Save/load) ili se odjaviti. 95

104 Resetiranje administratorske lozinke Ako ste zaboravili administratorsku lozinku, slijedite sljedeće korake: 1. Kontaktirajte dobavljača i zatražite kod za resetiranje. Prijavite serijski broj i IMEI broj terminala. Serijski broj i IMEI nalaze se na upravljačkoj ploči Dashboard. 2. Pritisnite poveznicu Forgot administrator password? na dnu stranice ADMINISTRATOR LOGON (vidi prethodni odjeljak). 3. Unesite kod za resetiranje koji ste dobili od dobavljača i pritisnite Reset. 4. Unesite korisničko ime Admin i zadanu lozinku Pritisnite Logon. Više informacija o mijenjanju lozinke potražite u sljedećem odjeljku Izmjena administratorske lozinke. 96

105 Izmjena administratorske lozinke Slijedite sljedeće korake: 1. Nakon unosa administratorskog korisničkog imena i lozinke na stranici ADMINISTRATION, pronañite podizbornik Change administrator logon. 2. Unesite važeće korisničko ime. 3. Unesite novu lozinku i ponovite unos u sljedećem polju. 4. Pritisnite Change. Pri sljedećoj prijavi koristite novu lozinku. 97

106 Spremanje konfiguracije u obliku datoteke Ako želite koristiti konfiguraciju na drugom terminalu istog tipa, možete spremiti konfiguraciju o obliku datoteke koju možete učitati na drugi terminal. Slijedite sljedeće korake: 1. Na stranici ADMINISTRATION na podizborniku Configuration pritisnite Save. 2. Prihvatite ponuñenu lokaciju za spremanje datoteke, ili odaberite novo ime i lokaciju za spremanje. 3. Pritisnite OK. Konfiguracija je pohranjena u obliku datoteke. Datoteka se koristi za učitavanje konfiguracija na drugi terminal. Vidi sljedeći odjeljak. Učitavanje konfiguracije iz datoteke 1. Na stranici ADMINISTRATION na podizborniku Configuration pritisnite Load. 2. Pritisnite Browse... za pronalaženje datoteke koju želite importirati. Zatim pritisnite Open. 3. Pritisnite Load. Nova konfiguracija je učitana na terminal. Odjava administratora Ako nama unosa dulje od 30 minuta na stranici ADMINISTRATION, odjava se vrši automatski. Za ručno odjavljivanje, pritisnite Logoff na podizborniku Administrator na stranici ADMINISTRATION. 98

107 Naplata poziva Ako imate podatke o tarifama za usluge preko pretplate možete ih unijeti u web sučelje, tako da se automatski izračunavaju troškovi poziva i prijenosa podataka Napomena: Thrane & Thrane ne snosi odgovornost za ispravnost procijenjenih tarifa. Izračun predstavlja samo okvirnu procjenu, izračunatu na temelju tarifa koje unosi korisnik. Isto tako, mobilni operateri mogu koristiti različite metode za izračunavanje troškova. Slijedite sljedeće korake: 1. Na lijevom navigacijskom okviru odaberite ADMINISTRATION > Call Charges. 2. Na padajućem izborniku Currency odaberite valutu. 3. Unesite tarifu za svaku uslugu. 4. Pritisnite Apply. Unesene tarife koriste se za procjenu troškova poziva i prijenosa podataka. Procjena troškova navodi se za svaki poziv ili prijenos podataka u dnevniku poziva. Za dodatne informacije vidi Pregled popisa poziva na stranici 53. Note 99

108 Dnevnik dogañaja 1. Na lijevom navigacijskom okviru na stranici ADMINISTRATION odaberite Log Handling. 2. Za brisanje dnevnika poziva pritisnite OK pored Clear call log?. 3. Za brisanje rezultata brojača pritisnite OK pored Clear total counters?. Na ovaj način se resetiraju Time connected brojači na stranici Calls. 100

109 Korištenje profila Što je profil? Profil je skup postavki kvalitete usluge (Quality of Service QoS) i ostalih postavki koje odreñuju način prijenosa podataka. Na primjer, profil se koristi za odreñivanje je li veza standardna (Standard) ili protok podataka (Streaming). Možete odabrati jedan od ponuñenih profila ili definirati vlastiti profil za prijenos podataka. Ako nisu definirani filteri protoka podataka, primarni profil za skupinu korisnika koristi se za sav promet te skupine korisnika. Vidi odjeljak Što su filteri protoka podataka? u nastavku. Više podataka o profilima potražite u 3GPP standardu TS Odabir profila za skupinu korisnika mreže Prilikom postavljanja skupine korisnika, odabirete profile za korištenje s tom skupinom. Bira se primarni profil, i ako želite jedan ili više sekundarnih profila. Više podataka o odabiru profila potražite u odjeljku Upravljanje korisnicima LAN mreže na stranici

110 Definiranje novih profila Prilikom definiranja profila možete odabrati opciju Subscribed za većinu postavki. Ako odaberete Subscribed, automatski se koriste vrijednosti koje važe za mobilnu pretplatu. Za definiranje novog profila, slijedite sljedeće korake: 1. Na lijevom navigacijskom okviru odaberite ADMINISTRATION > Profiles. 2. Na jednom od User defined stupaca unesite naziv profila u polje na vrhu. 3. U retku Traffic class u novom profilu odaberite klasu prometa iz padajućeg izbornika. Važna napomena: Za najbolje rezultate odaberite klasu prometa koja najbolje odgovara primjeni. U pravilu, Standard data (Background) najbolje odgovara TCP/IP aplikacijama, a Streaming data je najpogodnija opcija za UDP promet, npr. live video ili audio. Možete izabrati jednu od ponuñenih opcija: Conversational je dvosmjerna komunikacija u stvarnom vremenu. Primarno se koristi za VoIP protokol (voice over IP) i video konferencije. Streaming je jednosmjerna komunikacija u stvarnom vremenu. Primarno se koristi za video i audio. Interactive je dvosmjerna komunikacija (ne u stvarnom vremenu). Koristi se za komunikacija koja nije osjetljiva na kašnjenje, kao što je pretraživanje web stranica, preuzimanje podataka iz baze i pristup serveru. Primjeri interakcije ureñaja i udaljene opreme su: prenošenje mjernih podataka i automatsko pretraživanje baze podataka (tele-ureñaji). 102

111 Background se koristi za podatke koji nisu osjetljivi na kašnjenje, kao što su poruke, SMS, preuzimanje baze podataka i mjernih podataka. 4. Unesite brzinu bita u kbps u sljedeće retke: Maximum bit rate ul (kbps) je maksimalna brzina bita za učitavanje dozvoljena za ovaj profil. Maximum bit rate dl (kbps) je maksimalna brzina bita za preuzimanje dozvoljena za ovaj profil. Guaranteed bit rate ul (kbps) je osigurana brzina bita za učitavanje potrebna za ovaj profil. Guaranteed bit rate dl (kbps) je osigurana brzina bita za preuzimanje potrebna za ovaj profil. Napomena: Kad pritisnete Apply, vrijednosti brzine bita koje ste unijeli zaokružuju se, budući da su dozvoljene samo odreñene vrijednosti. 5. U retku Delivery order odaberite na pomičnoj traci opciju isporuke podataka u istom redoslijedu kako i poslani. Opcija Yes znači da se paketi podataka šalju u istom redoslijedu kako su i slani. 6. U retku Maximum SDU size (byte) unesite maksimalnu dozvoljenu veličinu paketa u bajtovima (Byte) koji se zaokružuju na najbliže 10-ice. Maksimalna veličina paketa je U retku Delivery of erroneous SDUs odaberite jednu od ponuñenih opcija: Yes znači da paketi mogu sadržavati greške. Ova je postavka predviñena za prijenos koji je osjetljiv na kašnjenje, budući da se ograničava potreba za ponovnim prijenosom. Primjenjuju se postavke za SDU Error u koracima 8. i 9. No znači da paketi ne smiju sadržavati greške, i ne primjenjuje se postavka za SDU Error u koraku 8. Ova je postavka predviñena za slučajeve gdje je važan prijenos bez grešaka i prihvatljivo je kašnjenje. No detect znači da se greške neće detektirati, i ne primjenjuje se postavka za SDU Error u koraku Ako ste odabrali Yes u koraku 7., odaberite s padajućeg popisa SDU error ratio onaj dio paketa koji može biti izgubljen ili sadržavati greške. 9. Odaberite s padajućeg popisa Residual bit error ratio omjer neotkrivenih pogrešnih bitova u paketu. Ako se ne uključi detektiranje pogrešaka, postavka Residual bit error ratio pokazuje omjer pogrešnih bitova u isporučenim paketima. 10. U retku Transfer delay (ms), unesite kašnjenje u ms. Ovo je kašnjenje od vremena kad su vremenski podaci zaprimljeni u terminalu, do vremena kad su stigli do primatelja. Ako Transfer delay iznosi 500 ms, isključeno je ispravljanje grešaka. Ako Transfer delay iznosi 4000 ms, uključeno je ispravljanje grešaka. 11. U retku Traffic handling priority odaberite s padajućeg popisa razinu prioritetnosti veze. 12. Pritisnite Apply. Dodan je novi profil koji se može izabrati s popisa primarnih i sekundarnih profila prilikom unošenja postavki u sučelje. Note 103

112 Korištenje filtera protoka prometa Što su filteri protoka prometa? Kad je potrebno korištenje više od jedne vrste prijenosa, koristi se primarni i jedan ili više sekundarnih profila. Kako bi Core mreža i terminal klasificirali pakete zaprimljene iz vanjske mreže na odgovarajući profil, potreban je filter protoka prometa. Popis filtera protoka prometa sastoji se od jednog do osam paketnih filtera, od kojih svaki nosi vlastitu oznaku. Paketni filter ima i indeks prednosti procjene, jedinstven za sve filtere protoka prometa koji su vezani na profil s istom PDP adresom (Packet Data Protocol). Podaci o izvoru, odredište, vrsta usluge, itd. kombinira se u svakom paketnom filteru na popisu. Svrha filtera protoka prometa Svrha filtera protoka prometa je dodjeljivanje različitih prioriteta različitim vrstama prijenosa, kako bi se postigle optimalne performanse. Primjer: Prilikom pretraživanja Interneta, u pravilu je dovoljna Standard data veza. Ukoliko želite video konferencijsku vezu, potrebna je Streaming veza za postizanje izravne veze bez prekida. Filteri protoka prometa služe za definiranje prioriteta, tako da se veza automatski prebacuje na Streaming, npr. prilikom video konferencije. 104

113 Definiranje filtera protoka prometa Za definiranje filtera protoka prometa, slijedite sljedeće korake: 1. Na lijevom navigacijskom okviru odaberite ADMINISTRATION > Traffic flow filters. 2. Odaberite poveznicu New entry. 3. Unesite indeks prednosti procjene (Evaluation Precedence Index) u stupac Eval.Prec. Index. Napomena: Unos u ovo polje je obvezan. Svaki filter mora imati različit indeks prednosti procjene (Evaluation Precedence Indeks). 4. Odaberite Profile iz padajućeg popisa. Dostupni profili navedeni su na stranici ADMINISTRATION > Profiles. 105

114 5. Unesite podatke u jedno ili više sljedećih polja, kako bi definirali filter. Dozvoljeni rasponi pojavljuju se iznad polja kako prelazite pokazivačem miša preko polja. Source address + Subnet mask. Protocol number. Destination port range (od i do). Napominjemo da postavke Source i Destination ovise o središnjoj mreži. Postavka Destination odnosi se na vaš terminal. Source port range (od i do). Type of Service + Type of Service mask. Dodatne informacije o principima i parametrima filtera protoka prometa potražite u 3GPP standardima TS V4.2.0 i TS V Pritisnite Apply na dnu stranice. 106

115 Postavljanje korisničkih dozvola Možete ograničiti pristup dijelovima web sučelja za korisnike koji nemaju administratorska prava. Za postavljanje korisničkih dozvola, slijedite sljedeće korake: 1. Na lijevom navigacijskom okviru odaberite ADMINISTRATION > User permissions. 2. Za svaku stavku na popisu ALLOW USERS TO:, odaberite yes za omogućavanje pristupa ili no za blokiranje pristupa postavkama. 3. Pod postavkama ALLOW AT COMMANDS ON:, odaberite yes za omogućavanje korištenja AT naredbi na LAN sučelju, ili no za blokiranje korištenja AT naredbi na LAN sučelju. Napominjemo da se ove postavke primjenjuju tek nakon ponovnog pokretanja terminala. 4. Pritisnite Apply. Postavke koje imaju ograničen pristup označene su sivom bojom za korisnike bez administratorskih prava. 107

116 Korisnička podrška, dijagnostičko izvješće, bilježenje dogañaja i samo-testiranje Pristup korisničkoj podršci Ako vam je potrebna pomoć u pitanjima vezanim za mobilnu pretplatu možete se obratiti korisničkoj podršci. Prema zadanim postavkama korisnička podrška koristi broj pružatelja mobilnih usluga, ukoliko je broj dostupan na SIM kartici. Odaberite HELP DESK na lijevom navigacijskom okviru. Ako je broj korisničke podrške dostupan na SIM kartici, broj se prikazuje kao poveznica. Za promjenu broja pritisnite poveznicu, promijenite broj i pritisnite Apply. Ukoliko vam je potrebna pomoć vezano za terminal ili antenu obratite se lokalnom distributeru. Izrada dijagnostičkog izvješća Ako želite izraditi dijagnostičko izvješće, slijedite sljedeće korake: 1. Pritisnite Generate report na stranici HELP DESK. U nekim se preglednicima datoteka otvara izravno u pregledniku. Ako se otvori, odaberite File > Save As za pohranjivanje datoteke. 2. Odaberite lokaciju za pohranu ili spremite datoteku. Dijagnostičko izvješće sadrži potrebne podatke za rješavanje problema. Molimo vas pošaljite ovu datoteku u privitku prilikom prijave grešaka. 108

117 Pregled popisa dogañaja ili dnevnika dogañaja Pregled Prilikom bilježenja dogañaja, web sučelje prikazuje ikonu dogañaja na traci s ikonama, za vrijeme dok je dogañaj aktivan. Popis dogañaja (Event list) prikazuje samo dogañaje koji su trenutno aktivni, dok dnevnik dogañaja (Event log) prikazuje popis svih prošlih dogañaja. Popis dogañaja Za pregled popisa dogañaja pritisnite ikonu dogañaja na traci s ikonama na vrhu web sučelja, ili odaberite HELPDESK > Event list na lijevom navigacijskom okviru. Popis dogañaja prikazuje detaljan popis aktivnih dogañaja, uključujući vrijeme pojave, ID i ozbiljnost dogañaja, uz kratku poruku s opisom greške. Više podataka o porukama s opisom dogañaja potražite u odjeljku Poruke s opisom dogañaja na stranici 122. Dnevnik dogañaja Za pregled dnevnika dogañaja, odaberite HELPDESK > Event log na lijevom navigacijskom okviru. Dnevnik dogañaja (Event log) prikazuje iste podatke kao i popis dogañaja, no sadrži i dogañaje koji su se dogodili ranije o nisu više aktivni. Isto tako, uključuje i dogañaje informativnog karaktera, koji opisuju normalne faze u radu terminala. 109

118 Samo-testiranje Samo-testiranje uključuje testiranje sustava na ureñaju EXPLORER 727, slično testiranju koje se provodi tijekom uključenja Power On Self Test (POST). Važna napomena: Terminal će se ponovno pokrenuti pri samo-testiranju. Prekinut će se svi pozivi u tijeku ili prijenosi podataka. Za pokretanje samo-testiranja, slijedite sljedeće korake: 1. Odaberite HELPDESK > Self test. 2. Pritisnite Self test. 3. Pritisnite OK u dijaloškom okviru 'Warning'. Terminal izvodi samo-testiranje i zatim se resetira. Što slijedi? U ovom je poglavlju objašnjeno kako se koristi web sučelje za unošenje postavki i korištenje sustava. Sada možete postaviti sustav, provjeriti status, čitati i slati SMS poruke, koristiti imenik i još cijeli iz drugih opcija. U sljedećem poglavlju pod naslovom Rješavanje problema, donosimo smjernice za rješavanje problema, pregled različitih alata za signaliziranje statusa i popis dostupnih zamjenskih dijelova i dodataka. 110

119 Rješavanje problema U ovom poglavlju U ovom poglavlju nalaze se smjernice za rješavanje problema i daje se pregled različitih alata za signaliziranje statusa. Takoñer navodimo i popis dostupnih zamjenskih dijelova i dodataka. Podrška Pregled Ukoliko uz pomoć ovog priručnika ne možete riješiti problem, možete se obratiti mobilnom operateru ili lokalnom distributeru. Korisnička podrška pružatelja usluge Ukoliko vam je potrebna pomoć od strane mobilnog operatera, nazovite korisničku podršku. Za pristup broju korisničke podrške, otvorite web sučelje i odaberite HELP DESK. Broj korisničke podrške se preuzima sa SIM kartice ili se unosi ručno. Ako broj nije dostupan na stranici HELP DESK, provjerite mobilnu pretplatu i zatražite kontakt broj. Sistemska podrška Ukoliko vam je potrebna pomoć za rješavanje problema s terminalom ili antenom, obratite se distributeru na vašem području. Ažurirani popis ovlaštenih partnera i distributera dostupan je na web stranicama Thrane & Thrane: Odaberite Land Mobile i podizbornik Distributors na glavnom izborniku. 111

120 Učitavanje softvera Pregled statusa verzije softvera Za pregled verzije softvera isporučenog uz terminal, spojite računalo, pokrenite web sučelje i potražite polje Software version na upravljačkoj ploči Dashboard. Učitavanje softvera preko web sučelja Softver se može učitati preko web sučelja. Ako imate administratorsko korisničko ime i lozinku, nije potrebno postavljati SIM karticu niti unositi PIN za učitavanje softvera. Dodatne informacije potražite u odjeljku Učitavanje softvera ns stranici

121 Zamjenski dijelovi Sistemske jedinice Sustav TT-3722A EXPLORER 727 Stavka Oznaka dijela EXPLORER 727 antena B EXPLORER terminal A TT-3670A IP handset i stalak Stavka Oznaka dijela Thrane & Thrane IP Handset A Thrane & Thrane IP Cradle A Zamjenski dijelovi, EXPLORER 727 Zamjenski dijelovi za antenu Stavka Oznaka dijela HPA modul S GPS modul S Pribor za postavljanje na krov Stavka Oznaka dijela Pribor za postavljanje na krov S A Kabeli Stavka Oznaka dijela Antenski kabel, 2.7 m S A Antenski kabel, 8 m S A 113

122 Stavka Oznaka dijela Kabel za napajanje S LAN kabel S Ostali zamjenski dijelovi Stavka Oznaka dijela Pribor za početno postavljanje S A Dodaci Kabeli Stavka Oznaka dijela Antenski kabel RG214/U, 50 m A option 947 Antenski kabel RG223/U, 14 m A option 943 Antenski kabel S B-11, 92 m A option 955 DC kabel, 6 m A option 009 Pribor za magnetsko postavljanje Stavka Oznaka dijela Pribor za magnetsko postavljanje A

123 Vodič za rješavanje problema U tablici u nastavku nalaze se podaci vezano za odreñene probleme koji se mogu javiti, uključujući moguće uzrok i rješenja problema. Problem Mogući Uzrok Rješenje Slab strujni napon. Terminal se sam od sebe gasi i ponovno pokreće. Nema signala, ili slab signal sa BGAN satelita. Nije moguć prijenos na BGAN mreži. Ne može se ostvariti veza na Internet. Terminal se može ponovno pokrenuti prilikom prvog uključenja, ako koristite sustav za pokretanje vozila za napajanje terminala. Blokiran je put prema satelitu. Kabel antene nije pravilno postavljen. Sustav je postavljen za korištenje s jednim satelitom, Ali nalazi se izvan pokrivenosti tog satelita. Aktivirana je funkcija Radio silence, s vanjskog ureñaja spojenog na I/O sučelje terminala. Skupina korisnika mreže ne omogućava pristup internetu. Provjerite odgovara li napajanje specifikacijama terminala ( V DC; 14 A A) Pričekajte dok terminal ne bude spreman za rad nakon ponovnog pokretanja. Provjerite ima li antena otvoren put u svim smjerovima. Potražite dodatne informacije u uputama za postavljanje. Provjerite jesu li oba kraja kabela spojena u skladu s uputama za postavljanje. Provjerite ima li oštećenja na kabelima. Otvorite web sučelje. Odaberite SETTINGS > Satellite selection. Odaberite Auto i pritisnite Apply. Sustav će tražiti satelit s najjačim signalom i pokušati se registrirati. Ako je aktivirana funkcija Radio silence, isključite je s vanjskog ureñaja. Administrator može pristupiti i izmijeniti skupine korisnika mreže na web sučelju terminala. 115

124 Problem Mogući Uzrok Rješenje Ne radi 256 kbps protok 1. Nizak stupanj elevacije. Neke BGAN usluge nisu dostupne. Ne može se pristupiti web sučelju Ne može se uspostaviti telefonska/fax veza 2. Nema dovoljno slobodne propusnosti za 256 kbps protok. Možda postoje ograničenja za BGAN usluge, npr. vezano za stupanj elevacije ili u slučaju kad je mreža preopterećena. Preglednik nije konfiguriran za korištenje proxy servera. Unijeli ste pogrešnu IP adresu. Spojeni ste preko VPN-a. Kabel nije ispravno spojen. Neodgovarajući kabel ili tip konektora. Dolazni pozivi: tip poziva koji se koristi za poziv nije odabran na web sučelju kbps protok u pravilu nije dostupan na nižim stupnjevima elevacije 2. Ako na mreži postoji veliki promet, možda nije moguće uspostaviti 256 kbps protok. Pokušajte sa Streaming profilom s manjom brzinom bita. Ukoliko je moguće, koristite drugu uslugu. Za informacije o ograničenjima na usluge, obratite se Inmarsat korisničkoj podršci, npr. preko web stranica Za Microsoft Internet Explorer odaberite Tools > Internet Options > Connections > LAN Settings i odznačite opciju Use a proxy server for your LAN. Provjerite IP adresu i ponovno je unesite. Ako nemate ispravnu IP adresu privremeno je postavite na zadanu adresu ( ) pritiskom na tipku za resetiranje. Vidi odjeljak Funkcije tipke za resetiranje na stranici 130. Zatvorite VPN vezu. Spojite kabel. Podatke o odgovarajućem tipku kabela i spojnika potražite u uputama za postavljanje. Provjerite je li tip poziva koji se koristi za poziv odabran na web sučelju. Otvorite web sučelje i odaberite SETTINGS > Phone/Fax. Zatim za svaki od dva porta odaberite tip poziva za dolazne pozive. 116

125 Problem Mogući Uzrok Rješenje Kabel nije ispravno spojen. Spojite kabel. Spojeni ste na LAN sučelje. Spojite kabel na sučelje s oznakom ISDN. Neodgovarajući kabel ili tip konektora. Ne može se uspostaviti ISDN veza. Telefoni ne zvone na dolazne pozive. Dolazni pozivi: tip poziva koji se koristi za poziv nije odabran na web sučelju. Kabel nije ispravno spojen. Neodgovarajući kabel ili tip konektora. Podatke o odgovarajućem tipku kabela i spojnika potražite u uputama za postavljanje. Provjerite je li tip poziva koji se koristi za poziv odabran na web sučelju. Otvorite web sučelje i odaberite SETTINGS > ISDN. Zatim odaberite tip poziva za dolazne pozive. Spojite kabel. Podatke o odgovarajućem tipku kabela i spojnika potražite u uputama za postavljanje. 117

126 Problem Mogući Uzrok Rješenje Kabel nije ispravno spojen. Spojite kabel. Spojeni ste na ISDN sučelje. Spojite kabel na sučelje s oznakom LAN. Nema napajanja (PoE) na LAN sučelju. Uzrok može biti slaba snaga napajanja PoE za web sučelje. Ne može se uspostaviti IP handset veza. Administratorska lozinka ne radi. Dolazni pozivi: tip poziva koji se koristi za poziv nije odabran na web sučelju. Administratorska lozinka je izmijenjena. Provjerite odgovara li napajanje specifikacijama terminala ( V DC; 14 A A). Provjerite je li spojeno previše potrošača električne energije. Maksimalna raspoloživa izlazna snaga na LAN (PoE) sučelju je 32 W ako koristite 12 V napajanja i 64 W ako koristite 24 V napajanje. Ukoliko je moguće isključite ostale spojene ureñaje. Provjerite je li tip poziva koji se koristi za poziv odabran na web sučelju. Otvorite web sučelje i odaberite SETTINGS > IP handset > Call settings. Zatim odaberite tip poziva za dolazne pozive. Ukoliko nemate ispravnu lozinku, potrebno je resetirati lozinku. Obratite se dobavljaču i zatražite kod za resetiranje. Potrebno je imati serijski broj i IMEI broj terminala. Zatim otvorite web sučelje i resetirajte lozinku kako je opisano u odjeljku Resetiranje administratorske lozinke na stranici

127 Pokazivači statusa Pregled Postoji nekoliko načina rješavanje problema u slučaju greške. Terminal podržava nekoliko načina pokazivanja statusa ureñaja, tako da lakše možete otkriti problem: Pokazivači. Poruke o dogañajima. Dnevnik dogañaja. Pokazivači, poruke o dogañajima i dnevnik opisani su u narednim odjeljcima. Svjetlosni pokazivači Pregled Na terminalu se nalazi nekoliko svjetlećih dioda, postavljenih na gornjoj strani terminala: zeleni pokazivač za napajanje (Power), zeleni/crveni/narančasti pokazivač za terminal (Terminal), zeleni/crveni/narančasti pokazivač za antenu (Antenna), zeleni pokazivač za poruke (Message) i 3 LAN pokazivača za svako LAN sučelje, koji pokazuju aktivnost (Activity; zeleno), vezu/brzinu (Link/Speed; zeleno/žuto) i (Green/Yellow) i PoE (zeleno/crveno). Općenite funkcije pokazivača statusa 119

128 Pokazivač za napajanje Indikator Zeleno svjetlo Treperavo zeleno svjetlo Treperavo narančasto svjetlo Isključeno Značenje Napajanje je u redu. Terminal se pokreće Terminal se isključuje Nema napajanja Pokazivač za terminal Indikator Stalno zeleno svjetlo Treperavo zeleno svjetlo Narančasto svjetlo Crveno svjetlo Značenje Ureñaj je spreman. BGAN registracija je izvršena. Pričekajte postupak je u tijeku. BGAN registracija se izvršava. Upozorenje trenutni kvar. Potrebna je korisnička intervencija. Kritična greška. Provjerite dnevnik dogañaja. Ako je problem nastao u EXPLORER sustavu i ne možete ga riješiti, obratite se distributeru i vratite ureñaj na servis. Pokazivač za antenu Indikator Stalno zeleno svjetlo Treperavo zeleno svjetlo Narančasto svjetlo Crveno svjetlo Značenje Praćenje. Antena je spremna za korištenje. Pričekajte postupak je u tijeku. Sporo treperenje: antena se uključuje Brzo treperenje: Skeniranje Upozorenje trenutni kvar. Potrebna je korisnička intervencija. Kritična greška. Provjerite dnevnik dogañaja. Ako je problem nastao u EXPLORER sustavu i ne možete ga riješiti, obratite se distributeru i vratite ureñaj na servis. 120

129 Pokazivač za poruke Indikator Treperavo zeleno svjetlo Isključeno Značenje Pristigla je nova SMS poruka Nema poruka ili je ureñaj isključen Funkcije LAN pokazivača Pokazivač za aktivnost (Activity) Indikator Treperavo zeleno svjetlo Značenje LAN port je aktivan Pokazivač za vezu/brzinu (Link/Speed) Indikator Zeleno svjetlo Žuto svjetlo Isključeno Značenje Brzina veze je 100 Mbps Brzina veze je 10 Mbps Veza nije uspostavljena PoE pokazivač Indikator Zeleno svjetlo Crveno svjetlo Isključeno Značenje Terminal napaja LAN port Spojeni ureñaj zahtijeva više snage nego što terminal može isporučiti na LAN port Terminal ne isporučuje napajanje na port 121

130 Poruke o dogañajima Prikaz poruka o dogañajima Terminal može detektirati dogañaje tijekom POST stanja (Power On Self Test/samotestiranje tijekom uključivanja) ili CM stanja (Continuous Monitoring/stalno praćenje). Kad terminal detektira dogañaj koji zahtijeva korisničku intervenciju, javlja se poruka o dogañaju. Kad terminal javlja poruku o dogañaju, pokazivač za terminal (Terminal) ili pokazivač za antenu (Antenna) na gornjoj strani ureñaja signaliziraju dogañaj, u skladu s tablicama za pokazivače koje su navedene u prethodnom odjeljku. Aktivne poruke o dogañajima vidljive su i na web sučelju, nakon odabira znaka upozorenja na vrpci s ikonama na vrhu web sučelja. Svi se dogañaji bilježe u dnevniku dogañaja. Više podataka o dnevniku dogañaja potražite u dijelu Pregled popisa dogañaja ili dnevnika dogañaja na stranici

131 Popis dogañaja Na sljedećem popisu objašnjeni su dogañaji koji se mogu javiti na web sučelju terminala. ID oznaka Tekst dogañaja Objašnjenje Rješenje System data Oštećeni su važni damaged sistemski podaci do do do do do do do do do do do SIM module error Ne može se koristiti SIM sučelje na terminalu. Temperature sensor error System error Voice module error Ethernet module error Postoji opasnost od pregrijavanja terminala. Terminal ne može komunicirati na satelitskoj mreži. Terminal ne može pristupiti glasovnim uslugama. Ne može se koristiti Ethernet sučelje na terminalu. GPS module error GPS modul ne radi. Terminal ne može dobiti valjanu GPS poziciju. ISDN failure 2-wire failure AD9864 calibration data error Ne može se koristiti ISDN sučelje na ureñaju EXPLORER 727. Ne može se koristiti Phone/Fax sučelje na ureñaju EXPLORER 727. Interna greška na ulaznom dijelu terminala. No antenna found Terminal ne može komunicirati s antenom. Nemojte koristiti terminal. Obratite se distributeru. Obratite se distributeru. Nemojte koristiti terminal. Obratite se distributeru. Obratite se distributeru. Obratite se distributeru. Obratite se distributeru. Obratite se distributeru. Obratite se distributeru. Obratite se distributeru. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. 1. Provjerite kabel antene izmeñu terminala i antene. 2. Ponovno pokrenite terminal. 123

132 ID oznaka Tekst dogañaja Objašnjenje Rješenje Low temperature warning do do do do do do do do High temperature warning Temperature too high (critical) No GPS fix Satellite signal lost Niska temperatura okoliša uzrok je smanjenim performansama terminala. Visoka temperatura okoliša uzrok je smanjenim performansama terminala. Kritično visoka temperatura uzrok je isključivanja terminala. GPS receiver nije postigao fix pozicije. EXPLORER 727 više ne prima signal iz satelita. SIM card missing SIM kartica nije u utoru. SOS calls only Registration for voice failed Mreža ne prihvaća SIM karticu. Dozvoljeni su samo hitni pozivi. Nije dozvoljena registracija ureñaja EXPLORER 727 za glasovne usluge. Premjestite terminal na toplije mjesto. Više informacija o graničnim vrijednostima za temperaturu okoliša potražite u uputama. Premjestite terminal na hladnije mjesto. Više informacija o graničnim vrijednostima za temperaturu okoliša potražite u uputama. Premjestite terminal na hladnije mjesto. Više informacija o graničnim vrijednostima za temperaturu okoliša potražite u uputama. Ako se problem ponavlja, obratite se distributeru. Provjerite da GPS sateliti nisu zaklonjeni. U nekim slučajevima je potrebno i do 10 minuta za dobivanje fixa. Provjerite da satelit nije zaklonjen. Umetnite SIM karticu. Ako je SIM kartica već umetnuta, izvadite je i ponovno stavite. Unesite PIN i čekajte potvrdu mreže. Ako se problem ponavlja, obratite se operatoru. Ako se problem ponavlja, obratite se operatoru. 124

133 ID oznaka Tekst dogañaja Objašnjenje Rješenje Registration for data failed do do do do do do Satellite signal weak Ciphering Off Ethernet data session failed Network failed authentication 2-wire calibration failure Nije dozvoljena registracija ureñaja EXPLORER 727 za podatkovne usluge. Slab signal iz satelita. Mreža je isključila šifriranje. Ne može se uspostaviti prijenos Ethernet podataka. Ureñaj EXPLORER 727 ne prihvaća mrežu kao ispravno BGAN mrežu. 2-žična kalibracija ne radi na Phone/Fax sučelju, mogući uzroci: 1. Simetrična pogreška u standardnom načinu rada. 2. Slušalica je podignuta. 3. Došlo je do kratkog spoja na žicama ili na uzemljenju. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se operatoru. Provjerite smjer pogleda prema satelitu. Prozorsko staklo može reducirati razinu signala. Provjerite je li antena usmjerena u skladu s podacima o položaju. Podesite poziciju prema najvišoj mogućoj jakosti signala. Nemojte vršiti prijenos podataka za koje je potrebno šifriranje. Provjerite popis poziva i potražite uzrok greške. Vidi Pregled popisa poziva na stranici 53. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. Ponovno pokrenite ureñaj EXPLORER 727. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. 1. Provjerite žice koje vode do telefona ili faksa. 2. Postavite slušalicu na mjesto. 3. Provjerite žice. 125

134 ID oznaka Tekst dogañaja Objašnjenje Rješenje 2-wire Phone/Fax sučelje ne operational radi, mogući uzroci: failure do Kratki spoj na uzemljenju. 2. Preopterećenje. 1. Provjerite žice. 2. Pričekajte do kraja dogañaja; pokušajte ponovno One or more ports has PoE disabled due to power limitations Antenna exceeds voltage threshold Power Hold-up - the terminal can no longer power the antenna 0800A Reduce PoE - the terminal reduces PoE with 30W 0800B 0800D PoE Overvoltage protection is activated Antenna Overvoltage protection is activated 3. Pregrijavanje. Pad u napajanju terminala. PoE je isključen kako bi se osiguralo napajanje antene. Napon antene je ili previsok ili prenizak. Dugi pad u napajanju terminala. Antena nema dovoljno el. energije za rad. Ulazni napon terminala je prenizak. Terminal smanjuje PoE snagu sa 60 W na 30 W. Detektiran je prenapon na terminalu. Terminal će se isključiti za 10 minuta. Detektiran je prenapon na anteni. Terminal će se isključiti za 10 minuta. 3. Pričekajte do kraja dogañaja; pokušajte ponovno. Osigurajte stabilan izvor napajanja za terminal. Provjerite kabel koji vodi do antene. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. Osigurajte stabilan izvor napajanja za terminal. Osigurajte stabilan izvor napajanja za terminal. Nemojte koristiti terminal. Obratite se distributeru. Nemojte koristiti terminal. Obratite se distributeru. 126

135 ID oznaka Tekst dogañaja Objašnjenje Rješenje Undervoltage has been detected 0801B 0801D 0802C 0802D 0802E 0802F Lost connection to the GPS receiver Uploading firmware to antenna Firmware update still fails after several retries Firmware update failed Firmware is older than current antenna version Antenna main image could not be loaded Antenna could not enter main application mode Failed to enter normal operation Ulazni napon je pao ispod prihvatljive razine. Ako se stanje nastavi, terminal će se isključiti za 10 minuta. Komunikacija sa GPS receiverom u anteni je prekinuta. Na antenu se učitava ugrañeni softver. Dogañaj se briše nakon završetka učitavanja. Terminal ne može učitati novi ugrañeni softver na antenu. Terminal ne može učitati novi ugrañeni softver na antenu. Ugrañeni softver u anteni je noviji nego što ga podržava terminal. Antena se ne uključuje na uobičajen način. Antena se ne uključuje na uobičajen način. Antena se ne uključuje na uobičajen način. Osigurajte stabilan izvor napajanja za terminal. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. Obratite se distributeru ako se dogañaj ne izbriše nakon 5 minuta. Obratite se distributeru. Ponovno pokrenite terminal. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. Preuzmite novi softver za terminal. Ponovno pokrenite terminal. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. Ponovno pokrenite terminal. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. Ponovno pokrenite terminal. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. 127

136 ID oznaka Tekst dogañaja Objašnjenje Rješenje Firmware image version lower than active antenna version Ugrañeni softver u anteni je noviji nego što ga podržava terminal. Preuzmite novi softver za terminal Firmware image doesn't support antenna hardware Antenna failed to exit Flash Manager. Power cycle needed Unable to open port for HPA burst monitoring Radio silence is activated Terminal ne podržava hardversku verziju antene. Novi je ugrañeni softver učitan na antenu, ali antena se ne pokreće s novim softverom. Greška u komunikaciji s antenom. Aktivirana je funkcija Radio silence. Prijenos nije dozvoljen. Obratite se distributeru. Ponovno pokrenite terminal. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. Ponovno pokrenite terminal. Ako se problem stalno pojavljuje, obratite se distributeru. Ako funkcija Radio silence ne treba biti aktivna, otvorite web sučelje i odaberite SETTINGS > Discrete I/O. Odznačite polje Enabled za opciju Radio silence. 128

137 Bilježenje dogañaja Dijagnostičko izvješće Prilikom kontaktiranja podrške Thrane & Thrane, molimo da uključite dijagnostičko izvješće. Dijagnostičko izvješće sadrži podatke koji su potrebni servisnom osoblju u postupku rješavanja problema. Za izradu dijagnostičkog izvješća, otvorite web sučelje i odaberite HELPDESK. Zatim pritisnite Generate report. Dnevnik dogañaja U dnevniku dogañaja nalaze se podaci o dogañajima koji su registrirani na terminalu ili anteni. Isti su dogañaji prikazani i preko svjetlećih dioda Antenna i Terminal na samom ureñaju. Dnevnički zapis sadrži vrijeme pojavljivanja dogañaja, kratki opis, lokaciju greške, itd. Podaci mogu biti od pomoći u postupku rješavanja problema. Dnevnik dogañaja dostupan je preko web sučelja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pregled popisa dogañaja ili dnevnika dogañaja na stranici

138 Tipka za resetiranje Pristup tipki za resetiranje Terminal ima tipku za resetiranje (Reset) pored utora za SIM karticu ispod pokrova. Funkcije tipke za resetiranje opisane su u nastavku. Za pristup tipki za resetiranje potrebna je tanki oštar predmet. Funkcije tipke za resetiranje Tipka za resetiranje na terminalu ima sljedeće funkcije: Radnja Dok terminal radi, pritisnite tipku Reset Dok terminal radi, pritisnite i zadržite tipku Reset 30 sekundi, dok pokazivač za napajanje Power treperi narančasto. Dok se terminal pokreće, pritisnite i zadržite tipku Reset Funkcija IP adresa i IP netmask terminala privremeno se postavljaju na zadanu vrijednost (zadana IP adresa: ). Preko ove funkcije, čak i ako je IP adresa izmijenjena i ne znate novu IP adresu, možete pristupiti web sučelju i pregledati trenutnu konfiguraciju. Zadana vrijednost nije pohranjena u konfiguraciji, već vrijedi samo do sljedećeg pokretanja ureñaja. Terminal se vraća na tvorničke postavke i sustav se ponovno pokreće. Isključivo za servisno osoblje! Program za učitavanje sustava započinje postupak. Vidi detalje u uputama za postavljanje. 130

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik)

JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE. Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka. (Opera preglednik) JEDINSTVENI PORTAL POREZNE UPRAVE Priručnik za instalaciju Google Chrome dodatka (Opera preglednik) V1 OPERA PREGLEDNIK Opera preglednik s verzijom 32 na dalje ima tehnološke promjene zbog kojih nije moguće

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH

Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Upute za VDSL modem Innbox F60 FTTH Default Login Details LAN IP Address User Name Password http://192.168.1.1 user user Funkcionalnost lampica LED Stanje Opis Phone USB Wireless Data Internet Broadband

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB

UPUTSTVO. za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB UPUTSTVO za ruter TP-LINK TD-854W/ TD-W8951NB Uputstvo za ruter TP-Link TD-854W / TD-W8951NB 2 PRAVILNO POVEZIVANJE ADSL RUTERA...4 PODEŠAVANJE KONEKCIJE PREKO MREŽNE KARTE ETHERNET-a...5 PODEŠAVANJE INTERNET

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte Naša ustanova koristi uslugu elektroničke pošte u oblaku, u sklopu usluge Office 365. To znači da elektronička pošta više nije pohranjena na našem serveru

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a

NIS PETROL. Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a NIS PETROL Uputstvo za deaktiviranje/aktiviranje stranice Veleprodajnog cenovnika na sajtu NIS Petrol-a Beograd, 2018. Copyright Belit Sadržaj Disable... 2 Komentar na PHP kod... 4 Prava pristupa... 6

More information

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14

Provjera opreme 6 Priprema Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP Povezivanje na Internet 14 SagemFast 2604 Samoinstalacija Upute za podešavanje korisničke opreme Upute za Bridge mode rada i kreiranje nove mrežne veze na WinXP i Windows Vista operativnim sustavima Sadržaj Uvod 5 Provjera opreme

More information

Kamera. Mrežna kamera Dome. Kratke upute za upotrebu hrvatski

Kamera. Mrežna kamera Dome. Kratke upute za upotrebu hrvatski Kamera Mrežna kamera Dome Kratke upute za upotrebu hrvatski Ove se kratke upute odnose na modele: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

More information

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Otpremanje video snimka na YouTube

Otpremanje video snimka na YouTube Otpremanje video snimka na YouTube Korak br. 1 priprema snimka za otpremanje Da biste mogli da otpremite video snimak na YouTube, potrebno je da imate kreiran nalog na gmailu i da video snimak bude u nekom

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

Pregled cijena na dan Poslovni korisnici

Pregled cijena na dan Poslovni korisnici Pregled cijena na dan 1.1.2019. Poslovni korisnici SADRŽAJ 1. USLUGE JAVNE NEPOKRETNE MREŽE I CLOUD USLUGE... 12 1.1. Govorna telefonska usluga javne nepokretne mreže... 13 1.1.1. Zasnivanje pretplatničkog

More information

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU

URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU URF (Portal za sudionike) PRIRUČNIK ZA REGISTRACIJU 1 UVOD URF (Unique Registration Facility) je online sučelje koje omogućuje registraciju potencijalnih prijavitelja europskih programa, među kojima je

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

EUnet dial-up konfigurator

EUnet dial-up konfigurator Dubrovačka 35/III 11000 Beograd tel/fax: (011) 3305-678 office@eunet.yu Tehnička podrška: tel: (011) 3305-633 support@eunet.yu EUnet dial-up konfigurator - korisničko uputstvo - Ovaj program namenjen je

More information

STRUKTURNO KABLIRANJE

STRUKTURNO KABLIRANJE STRUKTURNO KABLIRANJE Sistematski pristup kabliranju Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture Za strukturno kabliranje potrebno je ispuniti: Generalnost ožičenja Zasidenost radnog područja

More information

hrvatski N300 bežični usmjernik Korisnički priručnik 8820aa01127hr F9K1010

hrvatski N300 bežični usmjernik Korisnički priručnik 8820aa01127hr F9K1010 hrvatski N300 bežični usmjernik Korisnički priručnik or 8820aa01127hr F9K1010 sadržaj Što je u kutiji... 3 Prva instalacija... 3 Kako podesiti... 4 Dodavanje računala na vašu mežu... 5 Ručno postavljanje

More information

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga

FAQ - najčešće postavljana pitanja. PBZ Wave2Pay usluga FAQ - najčešće postavljana pitanja PBZ Wave2Pay usluga Brandovi virtualnih kartica koji su podržani PBZ Wave2Pay uslugom: Visa Inspire kartica tekućeg računa u kunama Privredne banke Zagreb American Express

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

Gigaset DL500A nove i promijenjene funkcije

Gigaset DL500A nove i promijenjene funkcije Gigaset DL500A nove i promijenjene funkcije Gigaset DL500A nove i promijenjene funkcije Ovaj dokument nadopunjuje korisničke upute za telefon Gigaset DL500A: Nakon zaključenja korisničkih uputa proširen

More information

Upoznajte svoj telefon

Upoznajte svoj telefon Upoznajte svoj telefon Funkcijske tipke Svijetli obrub Navigacijska tipka Bočna tipka Tipkovnica Slušalica Zaslon Funkcijske tipke Mikrofon Tipka "podigni slušalicu" Tipka "spusti slušalicu" Izravan pristup

More information

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o.

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA FINBOLT 2007 tvrtke BOLTANO d.o.o. Šta je potrebno za ispravan rad programa? Da bi program FINBOLT 2007 ispravno i kvalitetno izvršavao zadaću koja je postavljena pred njega

More information

DZM Aplikacija za servise

DZM Aplikacija za servise Mobendo d.o.o. DZM Aplikacija za servise Korisničke upute Andrej Radinger Sadržaj Instalacija aplikacije... 2 Priprema za početak rada... 4 Rad sa aplikacijom... 6 Kopiranje... 10 Strana 1 of 10 Instalacija

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

BlackBerry Leap Smartphone. Verzija: Korisnički priručnik

BlackBerry Leap Smartphone. Verzija: Korisnički priručnik BlackBerry Leap Smartphone Verzija: 10.3.2 Korisnički priručnik Izdano: 2015-06-15 SWD-20150615142053372 Sadržaj Postavljanje i osnovne informacije... 6 Novo u ovom izdanju... 6 Ukratko o vašem uređaju...8

More information

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima

Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima Kako instalirati Apache/PHP/MySQL na lokalnom kompjuteru pod Windowsima 1. Uvod 2. Preuzimanje programa i stvaranje mapa 3. Instalacija Apachea 4. Konfiguracija Apachea 5. Instalacija PHP-a 6. Konfiguracija

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slobodni softver za digitalne arhive: EPrints u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu Marijana Glavica Dobrica Pavlinušić http://bit.ly/ffzg-eprints Definicija

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Upoznajte svoj telefon

Upoznajte svoj telefon Upoznajte svoj telefon Lijeva programska tipka - U stanju čekanja - Kratko pritisnite za uključivanje WAP funkcije. U pozivu - Pritisnite za odbijanje i završavanje poziva. Tipka za zaključavanje itipka

More information

Upoznajte svoj telefon

Upoznajte svoj telefon Upoznajte svoj telefon ( Tipka za 'podizanje slušalice' i wap C Tipka za fotoaparat/ MMS Tipkovnica Zaslon Navigacijska tipka i tipka, ) Tipka za 'spuštanje slušalice' i uključenje/ isključenje c Tipka

More information

Korisnički priručnik za Cisco IP Phone serije 7800 za upravljanje pozivima drugog proizvođača

Korisnički priručnik za Cisco IP Phone serije 7800 za upravljanje pozivima drugog proizvođača Korisnički priručnik za Cisco IP Phone serije 7800 za upravljanje pozivima drugog proizvođača Prvo objavljivanje: January 29, 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane do 1. UVOD Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa pružaju sljedeće informacije: Privitak 1. - Upute za instalaciju e-kaba servisa Privitak 2. Upute za postavljanje certifikata e-kaba servisa Privitak 3.

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

UTG 9005 GENERATOR FUNKCIJA UPUTE ZA KORIŠTENJE

UTG 9005 GENERATOR FUNKCIJA UPUTE ZA KORIŠTENJE UTG 9005 GENERATOR FUNKCIJA UPUTE ZA KORIŠTENJE v v SADRŽAJ: Uvod 2 Dodatni dijelovi 3 Specifikacije 4 Funkcije 5 Korištenje 7 Pažnja 7 UVOD: Rukovanje s ovim uređajem je vrlo jednostavno i izravno. Pročitajte

More information

DC4000. Opis i priručnik za upotrebu. helm DC4000. GSM/GPRS komunikator. HELM d.o.o. Koledovčina ZAGREB. Str: 1/14

DC4000. Opis i priručnik za upotrebu. helm DC4000. GSM/GPRS komunikator. HELM d.o.o. Koledovčina ZAGREB. Str: 1/14 HELM d.o.o. Koledovčina 1 10000 ZAGREB DC4000 Str: 1/14 DC4000 GSM/GPRS komunikator Opis i priručnik za upotrebu Ime dokumenta: DC4000 Opis i prirucnik za upotrebu.doc Verzija: 2.00 Izradio Domagoj Švagelj

More information

HP Scanjet G3010 Vodič za postavljanje i podršku

HP Scanjet G3010 Vodič za postavljanje i podršku HP Scanjet G3010 Vodič za postavljanje i podršku Autorska prava i licenca 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcija, prilagodba ili prijevod bez prethodne pismene dozvole zabranjeni

More information

Korisnički priručnik za telefon Nokia 5800 XpressMusic Izdanje

Korisnički priručnik za telefon Nokia 5800 XpressMusic Izdanje Korisnički priručnik za telefon Nokia 5800 XpressMusic 7.1. Izdanje IZJAVA O USKLAĐENOSTI Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-356 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama

More information

Čestitamo vam na kupnji uređaja Sony Ericsson S500. Za dodatne sadržaje koji se nude za uređaj pogledajte

Čestitamo vam na kupnji uređaja Sony Ericsson S500. Za dodatne sadržaje koji se nude za uređaj pogledajte Čestitamo vam na kupnji uređaja Sony Ericsson S500. Za dodatne sadržaje koji se nude za uređaj pogledajte www.sonyericsson.com/fun. Registrirajte se da biste dobili besplatni online prostor za spremanje

More information

maps + more Korisnički priručnik Hrvatski Studeni 2012.

maps + more Korisnički priručnik Hrvatski Studeni 2012. maps + more Korisnički priručnik Hrvatski Studeni 2012. Simbol precrtane kante za otpad na kotačićima upućuje na to da je u Europskoj uniji ovaj proizvod potrebno zbrinuti u skladu s propisima o odvojenom

More information

Sound Bar. Upute za upotrebu HT-MT500/MT501

Sound Bar. Upute za upotrebu HT-MT500/MT501 Sound Bar Upute za upotrebu HT-MT500/MT501 UPOZORENJE Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina. Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte

More information

Korisnički priručnik za telefon Nokia 9500 Communicator

Korisnički priručnik za telefon Nokia 9500 Communicator Korisnički priručnik za telefon Nokia 9500 Communicator 9230566 4. Izdanje IZJAVA O USKLAĐENOSTI Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod RA-2 usklađen s

More information

maps + more Korisnički priručnik Hrvatski

maps + more Korisnički priručnik Hrvatski maps + more Korisnički priručnik Hrvatski Lipanj 2012 Simbol precrtane kante za otpad na kotačićima upućuje na to da je u Europskoj uniji ovaj proizvod potrebno zbrinuti u skladu s propisima o odvojenom

More information

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA

DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO DOO PODGORICA CRNA GORA (1}(02.17&r/4 Ver. O;:, fjr}/ ~ AGENCUA ZA ELEKTRONSKE KOM~~IKACUE J.O.O "\\ L\lax Montenegro" BrOJ o/-lj Podoor'ca.d:ioL 20/1g0d I POSTANSKU DEJATELNOST DOSTAVUANJE PONUDA ZA WIMAX MONTENEGRO

More information

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS

- Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS - Vežba 1 (dodatan materijal) - Kreiranje Web šablona (template) pomoću softvera Adobe Photoshop CS 1. Pokrenite Adobe Photoshop CS i otvorite novi dokument sa komandom File / New 2. Otvoriće se dijalog

More information

Registrirajte svoj proizvod i pronaite podršku na www.philips.com/welcome CD50 SE50 HR Telefon! Pozor Koristite isključivo baterije koje se mogu ponovno puniti. Prije upotrebe, baterije punite 4 sata.

More information

UPUTA ZA UPOTREBU ACCESSORIES G2S

UPUTA ZA UPOTREBU ACCESSORIES G2S UPUTA ZA UPOTREBU ACCESSORIES G2S 1. Uvod Modul G2S je namijenjen za upravljanje klimatizacijskim jedinicama Sinclair posredstvom mobilnog telefona. Za komunikaciju s klima-uređajem koristi infracrveni

More information

ZAVRŠNI RAD. Izrada programske podrške za GSM modemski sklop za bežičnu komunikaciju s programabilnim logičkim kontrolerom.

ZAVRŠNI RAD. Izrada programske podrške za GSM modemski sklop za bežičnu komunikaciju s programabilnim logičkim kontrolerom. ZAVRŠNI RAD Izrada programske podrške za GSM modemski sklop za bežičnu komunikaciju s programabilnim logičkim kontrolerom Majdin Zukić Zagreb, 2009 Sadržaj Sadržaj...2 Popis slika i tablica...4 1. Uvod...6

More information

SADRŽAJ. Besplatna registracija. Odabir platforme za trgovanje. Čime želimo trgovati? Trgovanje

SADRŽAJ. Besplatna registracija. Odabir platforme za trgovanje. Čime želimo trgovati? Trgovanje SADRŽAJ 1 Besplatna registracija 2 Odabir platforme za trgovanje 3 Čime želimo trgovati? 4 Trgovanje 5 Određivanje potencijalne zarade i sprječavanje gubitaka BESPLATNA REGISTRACIJA Možete registrirati

More information

Korisnički priručnik za Cisco IP Phone serije 6800 telefoni s više platformi

Korisnički priručnik za Cisco IP Phone serije 6800 telefoni s više platformi Korisnički priručnik za Cisco IP Phone serije 6800 telefoni s više platformi Prvo objavljivanje: 2017-11-22 Zadnja promjena: 2018-10-01 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

FAX-L380 Upute za korisnike

FAX-L380 Upute za korisnike FAX-L380 Upute za korisnike O priručnicima za ovaj uređaj Priručnici za ovaj uređaj su podijeljeni kao u nastavku. Molimo vas da ih proučite za podrobnije podatke. Priručnici isporučeni s dodatnom opremom

More information

Korisnički priručnik za telefon Nokia 5800 XpressMusic. 3. Izdanje

Korisnički priručnik za telefon Nokia 5800 XpressMusic. 3. Izdanje Korisnički priručnik za telefon Nokia 5800 XpressMusic 3. Izdanje IZJAVA O USKLAĐENOSTI Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-356 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama

More information

Korisnički priručnik za telefon Nokia 9300i

Korisnički priručnik za telefon Nokia 9300i Korisnički priručnik za telefon Nokia 9300i 9241450 2. Izdanje IZJAVA O USKLAĐENOSTI NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RA-8 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama

More information

SADRŽAJ UPOZORENJA O SIGURNOSTI. 2 VERZIJE. 2 ŠTO JE UKLJUČENO U MR HANDSFREE BLUE COMPACT KOMPLET?. 2 OPIS UREĐAJA. 3 UGRADNJA. 5 RUKOVANJE.

SADRŽAJ UPOZORENJA O SIGURNOSTI. 2 VERZIJE. 2 ŠTO JE UKLJUČENO U MR HANDSFREE BLUE COMPACT KOMPLET?. 2 OPIS UREĐAJA. 3 UGRADNJA. 5 RUKOVANJE. SADRŽAJ UPOZORENJA O SIGURNOSTI...2 VERZIJE...2 ŠTO JE UKLJUČENO U MR HANDSFREE BLUE COMPACT KOMPLET?... 2 OPIS UREĐAJA...3 UGRADNJA...5 RUKOVANJE...10 PROBLEMI U RADU...24 TEHNIČKI PODACI...24 BLUETOOTH...

More information

Upute za korisnike za FAX-L380S/L390

Upute za korisnike za FAX-L380S/L390 Upute za korisnike za FAX-L380S/L390 O priručnicima za uređaj Priručnici za ovaj uređaj podijeljeni su na sljedeći način. Pročitajte ih za više pojedinosti. Priručnici isporučeni s dodatnom opremom su

More information

Pravljenje Screenshota. 1. Korak

Pravljenje Screenshota. 1. Korak Prvo i osnovno, da biste uspesno odradili ovaj tutorijal, morate imati instaliran GOM Player. Instalacija je vrlo jednostavna, i ovaj player u sebi sadrzi sve neophodne kodeke za pustanje video zapisa,

More information

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević

Upravljanje kvalitetom usluga. doc.dr.sc. Ines Dužević Upravljanje kvalitetom usluga doc.dr.sc. Ines Dužević Specifičnosti usluga Odnos prema korisnicima U prosjeku, lojalan korisnik vrijedi deset puta više nego što je vrijedio u trenutku prve kupnje. Koncept

More information

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika

USB Key Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika 1 SADRŽAJ 1. UVOD 3 2. SPAJANJE USB KEYJA NA RAČUNALO 4 2.1. PROVJERA RADA USB KEYJA 4 3. INSTALIRANJE PROGRAMSKE POTPORE 5 3.1. INSTALIRANJE

More information

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Ispitni slučajevi ispitivanja prihvaćanja korisnika G1 sustava 2/153 21-FAP 901 0481 Uhr Rev A Sadržaj

More information

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY

INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY INSTALIRANJE SOFTVERSKOG SISTEMA SURVEY Softverski sistem Survey za geodeziju, digitalnu topografiju i projektovanje u niskogradnji instalira se na sledeći način: 1. Instalirati grafičko okruženje pod

More information

Vodič za postavljanje. DEVIreg 531. Elektronički termostat.

Vodič za postavljanje. DEVIreg 531. Elektronički termostat. Vodič za postavljanje DEVIreg 531 Elektronički termostat www.devi.com Sadržaj 1 Uvod................... 3 1.1 Tehničke karakteristike..... 4 1.2 Sigurnosne upute........ 5 2 Upute za postavljanje.........

More information

Vodič za postavljanje. DEVIreg 330 (+5 C do +45 C) Elektronički termostat.

Vodič za postavljanje. DEVIreg 330 (+5 C do +45 C) Elektronički termostat. Vodič za postavljanje DEVIreg 330 (+5 C do +45 C) Elektronički termostat www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions.

More information

Za podršku proizvodu pogledajte

Za podršku proizvodu pogledajte Zahvaljujemo vam na kupnji uređaja Sony Ericsson C905 Cyber-shot. Elegantan Cyber-shot mobilni telefon sa svim mogućnostima. Najbolje funkcije fotoaparata za zadivljujuće fotografije. Za dodatne sadržaje

More information

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad

3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3. Obavljanje ulazno-izlaznih operacija, prekidni rad 3.1. Spajanje naprava u ra unalo Slika 3.1. Spajanje UI naprava na sabirnicu 3.2. Kori²tenje UI naprava radnim ekanjem Slika 3.2. Pristupni sklop UI

More information

Korisnički vodič za uređaje Cisco IP Phone serije 7800

Korisnički vodič za uređaje Cisco IP Phone serije 7800 Prvi put objavljeno: 2015-11-25 Poslednji put izmenjeno: 2017-09-01 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

More information

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od

Tehničke upute korisnicima e-kaba servisa poslovni za platne instrumente izdane od UVOD Upute za instalaciju programske podrške e-kaba servisa za poslovne subjekte sastoji se od sljedećih poglavlja: POGLAVLJE 1. - POJMOVI POGLAVLJE 2. - PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE E-KABA SERVISA POGLAVLJE

More information

CARMINAT TOMTOM KNJIŽICA UPUTSTAVA

CARMINAT TOMTOM KNJIŽICA UPUTSTAVA CARMINAT TOMTOM KNJIŽICA UPUTSTAVA strastvene performanse ELF partner od RENAULT preporuča ELF Partneri u visokoj automobilskoj tehnologiji, Elf i Renault udružili su svoju stručnost, kako na trkaćim stazama

More information

DNN9250DAB DNN6250DAB DNR8025BT PRIRUČNIK ZA UPORABU JVC KENWOOD Corporation. 14DNN_IM383_Ref_E_hr_01 (E) PRIKLJUČENI SUSTAV ZA NAVIGACIJU

DNN9250DAB DNN6250DAB DNR8025BT PRIRUČNIK ZA UPORABU JVC KENWOOD Corporation. 14DNN_IM383_Ref_E_hr_01 (E) PRIKLJUČENI SUSTAV ZA NAVIGACIJU PRIKLJUČENI SUSTAV ZA NAVIGACIJU DNN9250DAB DNN6250DAB MONITOR SPOJEN S DVD PRIJEMNIKOM DNR8025BT PRIRUČNIK ZA UPORABU Prije čitanja ovog priručnika, kliknite donji gumb kako biste provjerili najnovije

More information

za STB GO4TV in alliance with GSS media

za STB GO4TV in alliance with GSS media za STB Dugme za uključivanje i isključivanje STB uređaja Browser Glavni meni Osnovni meni Vrsta liste kanala / omiljeni kanali / kraći meni / organizacija kanala / ponovno pokretanje uređaja / ponovno

More information

OFFICEJET Korisnički priručnik. Podręcznik użytkownika E709

OFFICEJET Korisnički priručnik. Podręcznik użytkownika E709 OFFICEJET 6500 Korisnički priručnik Podręcznik użytkownika E709 HP Officejet All-in-One series serije 6500 (E709) Korisnički priručnik Informacije o autorskim pravima 2009. Autorska prava Hewlett- Packard

More information

Skidanje/Naručivanje. Karakteristike Sistema

Skidanje/Naručivanje. Karakteristike Sistema VAŽNO: Ovaj softver nije napravljen za ilegalno i nedopušteno kopiranje zaštićenog materijala. Autori vas podsjećaju da je nedopušteno kopiranje zaštićenog materijala podložno kaznenom gonjenju. Ako niste

More information

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V

UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V UPUTE ZA UPORABU DIGITALNI SNIMAČI 4-16 KANALA V. 1.0.1 1. a) Instalacija HDD-a VAŽNO: 1. Uređaj podržava SATA diskove.preporuka je koristiti diskove koje preporuča proizvođač. 2. Prije otvaranja uređaja

More information

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one vaš jaki sustanar Gigaset DX800A all in one vaš jaki sustanar... s uvjerljivim unutarnjim i vanjskim vrijednostima.

More information

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

More information

CJENOVNIK USLUGA. 01. Septembar 2017.

CJENOVNIK USLUGA. 01. Septembar 2017. CJENOVNIK USLUGA 01. Septembar 2017. PREPAID TARIFNI PAKETI M:go plus new* Sim kartica 3 eura (0.479 eura iznos ) Inicijalni kredit 1 eura (0.1597 eura iznos ) Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama

More information

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne prenose prava vlasništva. My CheckOut Administracijska Aplikacija Korisnička uputa PBZ Card (Hrvatska) 1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Ovaj je Priručnik povjerljivo, neobjavljeno vlasništvo društva Intesa Sanpaolo Card i ovime se ne

More information

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION VFR AIP Srbija / Crna Gora ENR 1.4 1 ENR 1.4 OPIS I KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 1. KLASIFIKACIJA VAZDUŠNOG PROSTORA

More information

Sound Bar. Upute za upotrebu HT-CT800

Sound Bar. Upute za upotrebu HT-CT800 Sound Bar Upute za upotrebu HT-CT800 UPOZORENJE Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina. Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski

More information

Korisnički priručnik za telefon Nokia C6 01

Korisnički priručnik za telefon Nokia C6 01 Korisnički priručnik za telefon Nokia C6 01 1.1. Izdanje 2 Sadržaj Sadržaj Sigurnost 5 Prvi koraci 6 Tipke i dijelovi 6 Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa 8 Zaključavanje i otključavanje

More information

OPĆI UVJETI PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

OPĆI UVJETI PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR OPĆI UVJETI PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA Svibanj, 2017. godine SADRŽAJ OPĆE UVJETE PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA...8 1. OPĆE ODREDBE... 8 Predmet reguliranja...

More information

Korisnički priručnik za telefon Nokia E65

Korisnički priručnik za telefon Nokia E65 Korisnički priručnik za telefon Nokia E65 9255244 1. Izdanje IZJAVA O USKLAĐENOSTI Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-208 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information